SwitchTrainer Et program for å trene på håndtering av 2 brytere Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SwitchTrainer Et program for å trene på håndtering av 2 brytere Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 SwitchTrainer Et program for å trene på håndtering av 2 brytere Innholdsfortegnelse Opphavsrett... 2 Lisensbetingelser for LifeTool programvare... 2 Introduksjon... 3 Bruksanvisning... 3 Hovedmeny... 3 Spillene... 4 Spill 1: Lær figurene å kjenne... 4 Spill 2: Bli kjent med figurene - Velg én... 5 Spill 3: Apenes lekeplass... 6 Spill 4: Kle ut musa... 7 Spill 5: Dyreorkester... 8 Spill 6: Leke gjemsel Beskrivelse av Alternativer-menyen Brukeradministrasjon Generelle innstillinger Innstillinger Skanning modus Utdanningsmessige og psykologiske konsepter for SwitchTrainer Didaktiske hensyn for læreren Ofte stilte spørsmål Installasjon Systemkrav Prosjekt... 16

2 KJÆRE KUNDE Takk for at du kjøpte dette programmet fra LifeTool, tilrettelagt for norsk av Normedia AS. For å gjøre det lettere å komme i gang har vi laget denne manualen som inneholder viktig informasjon og nyttige tips. Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst kontakt NorMedia AS. Vi håper du vil like å jobbe med dette programmet. Opphavsrett Life Tool programvaren er kopibeskyttet. Den kan kun brukes i henhold til betingelsene for lisensavtalen. Det er ulovlig å kopiere programvaren til andre media. Uten skriftlig tillatelse kan ingen deler av programvaren eller dokumentene kopieres, leies ut eller overføres; uansett på hvilken måte dette gjøres (elektronisk eller mekanisk). Microsoft er et registrert varemerke, MS-Windows er et registrert varemerke tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre varemerker eller produktnavn kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne og er kun brukt her for dokumentasjonsformål uten å ville bryte med rettighetene for varemerker.. Lisensbetingelser for LifeTool programvare Enbrukerlisens Kjøp av en enbrukerlisens tillater bruk av programvaren på en datamaskin. Etter en installasjon kan programvaren kun startes hvis den originale CD en er satt inn i CD-ROM leseren opphavsretten tilsier at det er forbudt å kopiere programvaren. Det er dog lov å installere og bruke et program med enbruker lisens på så mange datamaskiner som ønskelig, forutsatt at kun den originale CD en settes inn i CD-ROM leseren for å bruke programmet. Parallell bruk av programmet er således umulig. Flerbrukerlisens Kjøp av en flerbrukerlisens tillater installasjon og bruk av programvaren på så mange datamaskiner som ønskelig. Kun en flerbrukerlisens kan utstedes til en og samme bestillingsadresse. For flerbrukerlisenser vil programmet bli levert sammen med en kode som er spesielt lisensiert til bestillingsadressen. Ved bruk av denne koden kan det fullstendige innholdet av programmet installeres på de respektive datamaskinene. Parallell bruk av programmet på så mange datamaskiner som ønskelig er mulig uten å sette den originale CD en inn i CD-ROM leseren. Installasjon eller bruk på andre adresser enn bestillingsadressen er ikke tillatt. Lisens for 2, 5 og 15 datamaskiner Avhengig av den bestilte lisensen vil det bli levert 2, 5 eller 10 CD er med det respektive programmet til bestillingsadressen. Installasjon og betingelser korresponderer med betingelsene for en enbrukerlisens. Generelt kan lærere og terapeuter bruke all Life Tool programvare hjemme for å forberede undervisning eller terapi. Dette gjelder ikke elever og klienter. 2 / 16

3 Introduksjon SwitchTrainer er et program for å lære å håndtere 2 brytere for å styre datamaskinen. Det ble hovedsaklig designet for barn med fysiske hindringer, med eller uten lærevansker. Bortsett fra å ha det moro er målet med programmet å lære å bruke brytere i spill med 2-bryter styring. SwitchTrainer kan styres med én bryter og den automatiske skanningmodusen, men fokus er på 2-bryter styring. De forskjellige spillene tilbyr en rekke forskjellige alternativer for å lære, trene og konsolidere håndtering av 2 brytere. Det fokuseres på initiativ, samt å lære ved å handle, i stedet for å svare på forhåndsbestemte løsninger. Vi anbefaler å bruke en blå bryter (høyre) og en rød bryter (venstre) for å gjøre det lettere å orientere seg i programmet. For flere detaljer, se kapittelet Alternativer skanningmodus. Bruksanvisning Etter at programmet er installert og startet vil du tas til Hovedmenyen. Merk: Begge introduksjons-skjermbildene kan hoppes over med et enkelt klikk. Hovedmeny 3 / 16

4 I hovedmenyen kan du velge et av de 6 tilgjengelige spillene. Noen av spillene har mer enn ett nivå som kan bestemmes her. Nivåene kan også byttes mens man spiller ved å bruke piltastene (opp/ned)). Menylinjen nederst på skjermen tilbyr en rekke alternativer: Trykk F2 for å få frem Alternativer-menyen hvor du kan gjøre viktige innstillinger for spillene og tilpasse programmet til de individuelle behovene til brukerne. (Se også "Beskrivelse av Alternativermenyen") Ved å trykke F12 kan du veksle mellom styringsmetodene mus og skanning i menyen. Klikk på dette alternativet eller trykk ESC for å avslutte programmet. 4 Klikk på dette alternativet eller trykk F1 for å åpne denne veiledningen. Spillene Spill 1: Lær figurene å kjenne Dette spillet introduserer deg for de 6 hovedfigurene Høne, Mus, Muldvarp, Sel, Ape og Slange. 2 forskjellige animasjoner for hver figur utgjør en total på 12 tilgjengelige animasjoner. 2 brytere - Bla gjennom og starte animasjonen Den blå bryteren (Enter-tasten eller høyre museknapp) blar gjennom animasjonene og den røde bryteren (mellomroms-tasten eller venstre museknapp) lar deg starte den valgte animasjonen så ofte du vil. 1 bryter: The Bryteren vil veksle mellom å bla gjennom og starte animasjonen. 4 / 16

5 Spill 2: Bli kjent med figurene - Velg én Nivå 1: Hvem er nestemann? I dette spillet dukker det opp to av figurene fra spill 1. De vil bli tilfeldig valgt, og spilleren kan velge hvilke av de tilgjengelige animasjonene han/hun vil se. 2 brytere - venstre eller høyre Den røde bryteren velger figuren som vises til venstre (mellomroms-tasten eller venstre museknapp), og den blå bryteren velger figuren til høyre (enter-tasten eller høyre museknapp). Etter at valget er gjort startes animasjonen. 1 bryter: Skanningrammen flyttes mellom de to valgene. Ved å trykke på bryteren vil den markerte figuren velges og animasjonen starter. Nivå 2: Hva er det neste? Nivå 2 er en variasjon av det første nivået. En av de velkjente figurene vises midt på skjermen. Til venstre og høyre vises symbolene for de to tilgjengelige aktivitetene. Spilleren kan velge hvilken av de tilgjengelige animasjonene han/hun vil se. 2 brytere - venstre og høyre Den røde bryteren velger aktiviteten som vises til venstre, og den blå velger aktivitetene til høyre. Etter at valget er gjort vises animasjonen. 1 bryter: Skanningrammen flyttes mellom de to valgene. Ved å trykke på bryteren vil den markerte figuren velges og animasjonen starter. 5 / 16

6 Nivå 3: Fortell din egne lille historie Spilleren må foreta flere valg i rekkefølge og kan således fortelle hans/hennes lille historie (8 forskjellige historier kan komponeres). 2 brytere - venstre og høyre Den røde bryteren velger aktiviteten som vises til venstre og den blå velger aktivitetene til høyre. To ganske korte animasjoner følges av en lenger animasjon på slutten av historien. 1 bryter: Skanningrammen flyttes mellom de to valgene. Ved å trykke på bryteren vil den markerte aktiviteten velges. To ganske korte animasjoner følges av en lenger animasjon på slutten av historien. Spill 3: Apenes lekeplass Nivå 1 og 2: Flytte og velge I dette spillet kan apen flyttes over lekeplassen for å leke på forskjellige steder med forskjellige aktiviteter. Nivå 1 tilbyr 2 steder; nivå 2 tilbyr 3 steder. 2 brytere - Flytte og velge Den blå bryteren (Enter-tasten eller høyre museknapp) flytter apen fra det ene stedet til det andre; den røde bryteren (mellomrom eller venstre museknapp) velger stedet og starter animasjonen. 6 / 16

7 1 bryter: Apen flyttes automatisk fra et sted til et annet. Ved å trykke på bryteren velges aktiviteten på stedet. Nivå 3: Valg av spesifikk aktivitet Forskjellen mellom nivå 2 og nivå 3 er at to av de tre stedene ikke er tilgjengelige (stedene er tomme). Hvis man velger et tomt sted vil det bli gitt en ganske kjedelig tilbakemelding (forvirret ape klør seg i hodet). Dette burde oppfordre spilleren til å flytte videre til et sted som faktisk tilbyr en aktivitet. Straks de "riktige" stedene er valgt vil en av de tre aktivitetene flyttes og spillet startes på nytt. Spill 4: Kle ut musa Nivå 1 og 2: Flytte og velge Musa vil kle seg ut og den lille fuglen hjelper til. Fuglen kan flyttes fra ett klesplagg til en annen, og den tar med klærne til musa. Nivå 1 tilbyr to klesplagg; nivå 2 tilbyr tre plagg. Når musa er fullt utkledd startes spillet på nytt. 2 brytere Flytte og velge Den blå bryteren (enter-tasten eller høyre musetast) flytter fuglen fra det ene plagget til det andre; den røde bryteren (mellomrom-tasten eller venstre musetast) velger plagget og tar det med til musa. 1 bryter: Fuglen flyttes automatisk fra et platt til et annet. Ved å trykke på bryteren blir plagget valgt og tatt med til musa. 7 / 16

8 Nivå 3: Valg av spesifikke klær I motsetning til nivå 2 er det bare et klesplagg tilgjengelig. De andre to mulighetene er byttet ut med fluer. Hvis en flue velges vil det gis en ganske kjedelig tilbakemelding (flua surrer et lite øyeblikk). Dette burde oppfordre spilleren til å velge et plagg i stedet. Spill 5: Dyreorkester Nivå 1: Øving Dette spillet skal man spille musikk, og musa er dirigent. På nivå 1 er det øving. Hver musiker spiller en kort solo når den velges. Kun en musiker av gangen kan spille. 2 brytere - Peke og velge Den blå bryteren (enter-tasten eller høyre musetast) lar musa peke på den ene musikeren etter den andre. Den røde bryteren (mellomrom-tasten eller venstre musetast) velger den markerte musikeren. 1 bryter: Musa peker automatisk på den ene musikeren etter den andre. Når bryteren trykkes velges den markerte musikeren. 8 / 16

9 Nivå 2: Valg av spesifikk musiker I motsetning til nivå 1, har to frosker sneket seg inn i orkesteret og kvekkingen deres passer ikke inn i det hele tatt! Klarer spilleren å velge de ekte musikerne i stedet for froskene? Nivå 3: Fremføringen På dette nivået starter den ekte musikken. I motsetning til nivå 1 spiller alle musikerne samtidig. 2 brytere - Peke og velge Den blå bryteren (enter-tasten eller høyre musetast) lar musa peke på den ene musikeren etter den andre. Den røde bryteren (mellomrom-tasten eller venstre musetast) velger eller velger bort den markerte musikeren. Her kan flere musikere spille samtidig. 1 bryter: Musa peker automatisk på den musikeren etter den andre. Ved å trykke på bryteren vil den markerte musikeren bli valgt. Her kan flere musikere spille samtidig. 9 / 16

10 Spill 6: Leke gjemsel Nivå 1 til 4: Musa og slangen leker gjemsel. Forskjellen på nivåene er i antall gjemmesteder (3 til 4) og på hvilken måte det gis hint. 2 brytere - Flytte og velge Den blå bryteren (enter-tasten eller høyre musetast) flytter musa fra det ene gjemmestedet til det andre. Den røde bryteren (mellomrom-tasten eller venstre musetast) lar deg sjekke om slangen gjemmer seg der. 1 bryter: Musa flyttes automatisk fra det ene gjemmestedet til det andre. Ved å trykke på bryteren vil musa sjekke om slangen er der. 10 / 16

11 Beskrivelse av Alternativer-menyen Gå til Hovedmenyen og klikk på verktøysymbolet (eller trykk F2). Brukeradministrasjon Her kan du sette opp en individuell profil for hver bruker med separate innstillinger og resultater. Dette er spesielt nyttig hvis flere personer bruker den samme datamaskinen. Klikk på Ny for å taste inn navnet til en ny bruker. Klikk på Rediger for å forandre navnet og standardverdiene. Trykk Slett for å slette en brukerprofil. Generelle innstillinger Bakgrunn på/ av: Enkelte foretrekker en mindre detaljert bakgrunn. Dette kan oppnås ved å velge en nøytral bakgrunn. Vis Tilbake og Nivå -knapper: ja/ nei Knappene "Tilbake" og "Nivå" vil vanligvis vises i spillene, men visningen kan deaktiveres her. Tastene ESC, pil opp og pil ned vil uansett virke Vis brytere: Hvis dette alternativet er valgt vil bryterne vises nederst på skjermen når et trykk er forventet. Vi anbefaler å bruke dette alternativet for brukere som lett blir distrahert. Her kan du velge om du vil spille med en eller to brytere. For flere detaljer, se Innstillinger - Skanning modus. 11 / 16

12 Innstillinger Skanning modus Du kan til enhver tid velge mellom 1-bryter modus og 2-bryter modus. 1-bryter modus Skanningrammen eller figuren flyttes automatisk fra det ene feltet til det andre. Ved å trykke Mellomrom, Enter, venstre eller høyre musetast vil det markerte feltet velges. I 1-bryter modus kan du også stille inn skanninghastigheten (bestemmer hvor lenge rammen blir stående på hvert felt). 2-bryter modus (anbefalt) Skanningrammen eller figuren blir ikke flyttet automatisk, men flyttes forover ved å trykke Enter eller høyre musetast. Det markerte feltet velges ved å trykke Mellomrom eller venstre musetast. Bruk av eksterne knapper/ brytere Tastaturemulatorer, museemulatorer eller mus spesielt tilpasset med bryterinnganger kan brukes for å koble til eksterne knapper/brytere. Forhandleren din hjelper deg gjerne. Vi anbefaler følgende standard bryterinnstillinger for å gjøre det lettere å orientere seg i programmet: Bryter 1: Blå, på venstre side. Funksjon: Mellomrom, venstre musetast. Bryter 2: Rød, på høyre side. Funksjon: Enter, høyre musetast. Skjelveforsinkelse: Hvis dette valget er krysset av vil ikke alle klikk føre til et gyldig signal i programmet. Etter at en knapp/bryter er trykket blir den låst en gitt tid (blokkeringstid/skjelveforsinkelse). Vi anbefaler dette valget for brukere som har vanskeligheter med å klikke bare en gang, men har tendens til å klikke mange ganger etter hverandre (f.eks. på grunn av skjelving). Reaksjonsforsinkelse: Hvis dette valget er krysset av, vil den innstilte verdien bestemme hvor lenge en knapp/bryter må holdes nede før programmet gjenkjenner og aksepterer et klikk. Vi anbefaler dette valget for brukere som har en tendens til å lage uønskede korte klikk (for eksempel ved cerebral parese). Merk I: Hvis et av valgene ovenfor er gjort - blokkeringstid eller holdetid - vil et tilsvarende ikon vises i Hovedmenyen på høyre side av skjermen for å minne deg om de valgene. Merk II: Innstillingen av skjelveforsinkelse og reaksjonsforsinkelse bør gjøres nøye for å unngå å gi inntrykk av at bryterne ikke virker ordentlig. Personer med læringsvansker finner det spesielt vankelig å forstå denne funksjonen. Aktiver 12 / 16

13 skjelveforsinkelse og reaksjonsforsinkelse kun når den generelle funksjonen til bryterne er godt forstått, og kun hvis det er til brukerens fordel (typisk ved koordinasjonsproblemer). Ikke bruk skjelveforsinkelse og reaksjonsforsinkelse hvis du kan unngå feil bruk med pedagogiske virkemidler (forklaringer, hint, oppmuntring...). Utdanningsmessige og psykologiske konsepter for SwitchTrainer Programmet SwitchTrainer er basert på utdanningsmessige og psykologiske synspunkter. 2-bryter modus: 2-bryter modusen gir spilleren full kontroll over valgene siden skannerammen ikke flyttes automatisk. Derfor er den enklere å forstå enn 1-bryter modus. På den annen side er de fysiske kravene mye større fordi to brytere må brukes om hverandre. I programmet SwitchTrainer er fokus på å lære bruk av to brytere. Aktiv læring: For å oppnå dette målet forsøker programmet å få spillerne interessert og stimulerer initiativet deres. Dette kan best oppnås på en lekende måte, som fremhever motivasjon og får frem evner innen problemløsning. Derfor tilbyr SwitchTrainer ikke egentlig oppgaver som må løses på "riktig" måte, og spilleren eksamineres eller testes ikke. All interaksjon, hvert trykk på bryterne, fører til tilbakemelding (eneste unntak: pågående animasjoner vil normalt ikke avbrytes). Spillerne oppfordres til å prøve alt, og ved kontinuerlig repetisjon vil de få en følelse av de forskjellige funksjonene til bryterne. Under finner du et kort overblikk over kravene til de forskjellige spillene: To brytere to funksjoner: Spill 1: En bryter blar gjennom de 12 tilgjengelige bildene; den andre bryteren starter de tilsvarende animasjonene. Dette er et godt eksempel på prinsippet med at spilleren aldri kan gjøre feil - det samme gjelder for de andre spillene. Alle trykk, uansett fra hvilken bryter, fører til belønning i form av en tilbakemelding: enten et nytt bilde eller en kort animasjon. Spill 1 er velegnet til å bli kjent med figurene og deres animasjoner. Bildene kan studeres lenge og diskuteres, og animasjonene kan ses om og om igjen. Spill 2: Figurene velges tilfeldig og vises to og to. En bryter velger figuren til venstre og den andre bryteren velger figuren til høyre. Uansett hvilken bryter som trykkes, startes en animasjon. Forholdet mellom plasseringen av bryteren og den tilsvarende animasjonen blir tydeliggjort ved å spille om og om igjen. Nivå 2 tilbyr litt variasjon i valgprosessen, mens nivå 3 gir muligheten til å fortelle korte historier ved å gjøre flere valg i rekkefølge. 13 / 16

14 Spill 3: Spill 3 introduserer den viktige funksjonen "Flytte". Ved å trykke på en bryter vil apen flyttes fra et sted til det neste. Ved å trykke den andre bryteren begynner apen å leke. Denne øvelsen forbereder spilleren på den mere abstrakte 2-bryter skanning en, som bruker en markering for flytt, vanligvis en ramme. Til å begynne med kan det hende at ikke alle personer gjenkjenner flyttingen av rammen som en bevegelse. For å avgjøre om et barn er i stand til å gjøre spesifikke valg, introduseres det "forstyrrelser" på nivå 3. Det betyr at noen felter vil være mindre attraktive enn andre. Hvis tilbakemeldingen fra de mindre attraktive feltene er kjedelig vil barnet begynne å se nærmere etter de mest attraktive feltene. Dette prinsippet skiller seg fra tidligere øvelser, som "Hvor er huska?", hvor svaret kan være riktig eller feil. Spill 4: Dette spillet er en variasjon over oppgavene i spill 3, utvidet med kreative aspekter. Spilleren kan fritt kle ut musa ifølge sine egne idéer. Spill 5: Spill 5 tilbyr en annen variasjon av funksjonen Flytte, ved å forandre den til Peking i stedet. Dette spillet handler om musikk. Spill 6: Spill 6 handler også om "Flytte og velge". Musa må flyttes rundt for å se etter slangen bak opptil fire gjemmesteder. Mens visuelle hint gis på lavere nivåer, vil korttidshukommelse og problemløsning trenes på høyere nivåer. Visuell presentasjon: Programmet skiller seg ut med sine flotte bilder som er fascinerende for barna. Hvis spilleren også har visuelle vansker, kan bakgrunnsbildene i alle spillene byttes ut med en nøytral bakgrunn for å forenkle presentasjonen. Barn som har problemer med oppmerksomheten får visuelle og hørbare hint (visning av brytere) for å minne dem om at en handling forventes. Didaktiske hensyn for læreren De følgende punktene vil hjelpe deg å kunne bruke programmet effektivt i løpet av en kort stund: Gjør deg selv kjent med de viktigste funksjonene i programmet før du begynner å arbeide med barna/klientene. Test de tilkoblede bryterne for å unngå feil eller uventet funksjonalitet. Trykk F2 i hovedmenyen for å få opp Alternativer menyen og prøv ut forskjellige innstillinger. Ikke vær redd, du kan ikke gjøre noe galt her. Arbeid sammen med barnet/klienten, spesielt i begynnelsen, for å forklare de grunnleggende funksjonene og gi hjelp om nødvendig. De kan være mere nytting å øve sammen enn å la barnet/klienten holde på alene med datamaskinen. Du kan bedre oppfatte problemer, og litt skryt vil styrke barnets/klientens selvtillit. 14 / 16

15 Innstillingene skjelveforsinkelse og reaksjonstid bør brukes med forsiktighet for å unngå inntrykket av at bryterne ikke virker ordentlig. Bare aktiver skjelveforsinkelse og reaksjonstid dersom bryterfunksjonene er godt forstått, og kun hvis innstillingene vil lette bruken a programmet. Håndtering av to brytere kan være vanskelig til å begynne med. Prøv forskjellige plasseringer av bryterne før du bestemmer hvor de skal være. Ikke glem at bryterne kan opereres med ulike deler av kroppen. Spesielle festesystemer kan være nyttige i slike tilfeller. En terapeut kan gi deg verdifull veiledning. Bruk bryterne i hverdagen, f.eks. til å styre leker eller elektrisk utstyr. Du vil finne mange ideer i ASK (AAC) publikasjoner, og ASK eksperter vil kunne hjelpe deg. Ofte stilte spørsmål Jeg får en feilmelding når jeg starter programmet. Hva er feil? SwitchTrainer trenger Adobe Flash Player 9.0 eller høyere for å kunne installeres. Programmet Adobe Flash Player er inkludert på CD en og kan installeres fra mappen Adobe_Flash_Player. Bryterne virker ikke i det hele tatt, eller de virker ikke ordentlig. Hva er grunnen? Holdetid eller blokkeringstid er kanskje aktivert. Det betyr at du kanskje må holde bryteren nede lenger, eller at bryteren er blokkert i en viss tid etter et gyldig klikk. Gå til Hovedmenyen (trykk ESC) og sjekk om det tilsvarende symbolet vises til høyre på skjermen. Bytt innstillingene i Alternativer-menyen om nødvendig (se det angjeldende kapittelet i denne veiledningen). 15 / 16

16 Installasjon Sett programdisken i datamaskinens CD-ROM leser. Åpne filen SETUP.EXE og følg instruksjonene. Setup lager en snarvei på skrivebordet ditt. Etter installasjonen av SwitchTrainer vil et testprogram startes automatisk for å vurdere multimedia innstillingene og skjermoppløsningen på datamaskinen din. Vennligst følg instruksjonene til programmet. Du kan starte testprogrammet når som helst ved å klikke på det i Startmenyen til Windows. For å kjøre programmet må CD en være satt inn i datamaskinens CD-ROM leser. Dette gjelder ikke de tilgjengelige flerbruker lisensene! Systemkrav Pentium 350 MHz, 128 MB RAM, opptil 80 MB ledig diskplass, skjermoppløsning minst 1024 x 768 med 16-Bit-farger, lydkort, CD ROM leser, Windows 7 / Vista / XP / 2000, Adobe Flash Player 9.0 eller nyere, anbefalt: 17 skjerm. Prosjekt Konsept: Michael Gstöttenbauer Prosjektstyring: Karl Kaser Programmering: David + Lucas Wohlhart, Markus Becker, Severin Kreuzmayr Samarbeid: Irmgard Steininger, Thomas Burger Lyder: Robert Draxler Illustrasjoner, Layout: Harald Lustinger Norsk versjon. NorMedia AS FMOD Sound System, Copyright Firelight Technologies Pty, Ltd., Adobe Flash Player. Copyright Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries. SwitchTrainer LifeTool Forhandler i Norge: NorMedia AS e-post: Tlf: / 16

PABLO Fargeleggingsbok med bryterstyring

PABLO Fargeleggingsbok med bryterstyring PABLO Fargeleggingsbok med bryterstyring 1. Opphavsrett... 2 2. Lisensbetingelser for Life Tool programvare... 2 3. Oversikt... 3 3.1. Hovedmeny... 3 3.2. Alternativer... 4 4. Komme i gang... 5 5. Utdanningsmessige

Detaljer

CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS

CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS CATCHME 2.0 OPPLÆRING I BRUK AV MUS Opphavsrett... 2 Lisensbetingelser for Life Tool programvare... 2 Komme i gang... 3 Utdanningsmessige og psykologiske konsepter ved CatchMe 2.0... 5 Brukertilpasning...

Detaljer

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold

KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold KonZen 2.0 Et program for forbedring av konsentrasjon og kognisjon Innhold Copyright... 2 Lisensregler for LifeTool programvare... 2 Innledning... 3 Hva er nytt i versjon 2.0?... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Window-Eyes. En skjermleser for Windows

Window-Eyes. En skjermleser for Windows En skjermleser for Windows Versjon 7.0, 2008. GW Micro Inc. 725 Airport North Office Park Fort Wayne, IN 46825 Tlf.: 260-489-3671 Faks: 260-489-3671 support@gwmicro.com http://www.gwmicro.com ftp://ftp.gwmicro.com

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.8. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x 2004 SG-Data - 1 - Innhold Registrering av lisens... 3 Mistet lisens... 4 1) Introduksjon... 5 2) Hvorfor Visual Card Designer... 6 3) Å komme i gang...

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer