Erfaring fra oppankring/flytting av borerigger og floteller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaring fra oppankring/flytting av borerigger og floteller"

Transkript

1 Classification: Internal Status: Draft Erfaring fra oppankring/flytting av borerigger og floteller Teknaseminar Ålesund februar 2008 Kjell Magne Tysnes, StatoilHydro

2 2 Agenda Fra Polly Crown til Safe Scandinavia historisk tilbakeblikk Regelverk Erfaring med pre-setting av ankersystem I utbygde områder. På dypt vann. Erfaring med bruk av ROV Leverandører

3 Safe Scandinavia ex Polly Crown 3

4 Polly Crown 16 år som flotell på Statfjord A. Ble tatt bort i oktober Uvist hvilken ankringsanalyse som lå til grunn for oppankringen. Mest sansynlig 1. linebrudd. Ankringsanalysen gjort i.h.h.t. SDR 857. Ankringsanalysen var neppe verifisert internt i Statoil. Ingen ankerholdekraftsanalyse. 76 mm. kjetting. Anker: UT tonns Delta Flipper på line 5, 6, 7, tonns Stevpris Mk 3 Safe Scandinavia Vanskelig å få til helårs oppankring 76 mm. R4 kjetting og vinsjbremser utnyttes maksimalt i dag. Oppankres i.h.h.t. SDR 857 og 123. Dynamiske analyser. Gitt dempningsfaktor. Med lavfrekvente bevegelser. Miljødata verifisert av internt fagmiljø. Analysene verifisert av interne fagmiljø. Havbunnsundersøkelser. Analyser ofte verifisert av 3. part. Kart verifisert av grunneier. Ankerposisjon og penetrering veriseres av ROV. Bruker moderne 15 tonns ankre. Pre-setter ankringssystemet. UT 741 4

5 5

6 6 Regelverk Flotellene har vært en spydspiss med hensyn til regelverk. Økende oppmerksomhet rundt ankring, både intern og fra myndigheter. Skjerpende tolkninger av regelverk. Feil regelverk Vi brukte SDR 857 (Ankrings-/posisjoneringssystemer på flyttbare innretninger). Vi skulle brukt SDR 123 (Produksjonstekniske installasjoner og utstyr). Ref. Innretningsforskriftens 64

7 7 Inntil og i nærheten Begrepsavklaring: Inntil (ref. Innretningsforskriftens 64) I nærheten (Sjøfartsdirektoratet) StatoilHydros definisjon av inntil (bekreftet av Ptil 28/6-06) : Gangveien mellom innretningene er tilkoblet eller Sikkerhetsfaktorene i de resterende ankerliner er mindre enn 1.0 i overlevelsestilstand, etter bortfall av alle liner i verste hjørne eller Minste avstand mellom innretningene er mindre enn 10 m etter bortfall av alle liner i verste hjørne. I Nærheten av en annen installasjon har p.t. ingen spesifikk definisjon Pr. I dag brukes disse begrepene i horisontalplanet, m.a.o. installasjoner på overflaten. Burde det også gjelde for installasjoner i sjøen og på havbunnen. NH

8 8 Ptil s rundskriv 16. januar Krav til teststrekk 100 års intakt last Involvering av fagmiljøene Tryggere oppankring mot ankerdregg Analysemetode Digin Datablad fra produsentene Ankrene er vanskelig å få opp. De fleste rigger ligger med avvik på oppstrekk Fortsatt avvik Tilpasse kravet til de riggene som opererer på sokkelen, eller Tilpasse riggene til kravet Over til pre-satte systemer

9 9 Krav til holdekraft analyser Sjøfartsdirektoratets ankringsforskrift 6 punkt 6 og produksjonsforskrift 16 punkt 10 gir krav til analysene av ankerne, men uten direkte krav om hvordan analysene bør utføres. Den som analyserer bør da bruke utfyllende klasseregler som er gitt av Det norske Veritas eller internasjonale flaggstatsregler med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå. For beregning av ankerholdekraft gir da DNV-RP-E301 Design and Installation of fluke anchors in clay en analysemetodikk som anbefales gjennom bruk av vårt regelverk, som utfylling av kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrifter. Arne Kvitrud, Ptil

10 10 StatoilHydros tilnærming Vi forholder oss til RP E 301. Det innebærer at vi må utarbeider Digin analyse på for hver oppankring. Vi setter i gang arbeid med å innhente CPT. I spørsmål rundt ankerholdekraft er det geotekniske miljøet i selskapet involvert og gir uttalelser. Det geotekniske miljøet kvalitetssikkrer: Input data til Digin analysene. Analyseresultatene fra Digin.

11 11 Pre-setting av ankrings system Erfaringene er generellt gode. Kostnadsbesparende. Kan flytte riggen på ett værvindu. Gjevnere utnyttelse av AH fartøy. Sikkert for personell og installasjoner. Tidspresset reduseres Usikkerheten m.h.t. holdekraft eleminert. Mer nøyaktig ankerposisjon. Mer forutsigbar ankerholdekraft. I de fleste tilfeller innfris myndighetenes kravet til ankerholdekraft. Ofte en forutsettning for oppankring på større dyp.

12 12 Konsekvens Må ha tilgang på kraftig AH fartøy. Utstyr utsettes for større krefter (oppstrekking og opptak av ankre). Evt. økt slitasje på utstyr kan medføre fare for personell. Mer utstyr => bedre logistikkstyring Annen og bedre kontroll med utstyret som settes ut.

13 13 Pre-setting av ankrings sytem Safe Scandinavia ved Snorre A 2007 Transocean Leader på Midnattsol West Epsilon på Huldra 2008 Transocean Leader på Stetind II i disse dager. Safe Scandinavia på Sleipner B i disse dager.

14 14 Safe Scandinavia ved Snorre A Snorre Lokalisert på Tampen Strekkstag plattform Beveger seg i horisontalplanet. Mye infrastruktur og risere. Vanndybde 310 meter. Safe Scandinavia Aker H-3.2E 12 punkts ankerline system Gangveiens slaglengde +/- 6.0 m Inntil pos. ca. 20 m. fra Snorre.

15 15 Anchor lines Line length Line segment Rig chain, 800 fiber rope, 550 chain Rig chain, 800 fiber rope, 450 chain Rig chain, 400 fiber rope, 500 chain Rig chain, 1700 steel rope, 750 chain Rig chain, 500 steel rope, 610 chain Rig chain, 400 steel rope, 774 chain Rig chain Rig chain, 800 steel rope, 652 chain Rig chain, 800 steel rope, 750 chain Rig chain, 800 fiber rope, 850 chain Rig chain, 800 fiber rope, 450 chain Rig chain

16 16 Pre-legging Alle 12 ankrene ble pre lagt. Pre-leggings operasjonen tok ca. 7 dager. Vi brukte 2 AH, M/S Skandi Admiral og M/S Strilborg Alle ankrene ble installert med 240 tonn pre-tension. Monitorering av nedlegging av ankrene og verifisering av ankerposisjonene ble gjort m.h.a.rov Ankrene ligger innenfor en radius på 10 meter fra intended pos. En bøye sank under utsetting Måtte bruke 2 fartøyer for å få opp ankrene igjen.

17 17 Oppkobling av SSc Det ble brukt 6 AH. 1 båt i hvert hjørne av riggen 1 båt holdt ankerline # 4. 1 båt koblet en line i hvert hjørne. Tok opp bøyen Koblet arbeidswiren til ankerlinen. Gikk så mot SSc og hentet rigg kjettingen. Koblet så sammen rigg kjettingen og ankerlinen. Oppkoblingen tok 54 timer Inkludert 10 timer stopp p.g.a. tåke

18 18 Transocean Leader på Midnattsol 8 timer vest av Kristiansund (96 nm) Letebrønn ingen infrastructure Vanndyp på rigg lokasjon 930 m Vanndyp på anker dropp posisjonene varierer fra 885 m 975 m

19 19 Utstyr Pre-lagt utstyr: Retrival wire 1250 m m/rov pickup sling/bøye Anker, (Stevepris MK 6 NG) Kjetting (92mm og 84mm) 1400 m Fiber 800 m Avbøyningssytem Under selve oppankringen av riggen ble det I tilegg satt inn følgende pr line: m fiber (totalt 1200 m pr line) - 16m kjetting tail - for å forenkle oppkobling / redusere risiko for skade på fiber - Chaser stopper insert - Dette ble koblet I riggkjettingen (også den innleid fra IOS) IOS sørget for full dokumentasjon av alle komponenter inkl certifikat

20 20 Utfordringer.. mobilisering 6 kjettinger våtlagret i Kristiansund Alle festet til samme pullert i land Kjettingvase Stort tidstap Måtte bruke ROV for å løse opp i floken

21 21 Utfordringer.. utsetting Under utkjøring av 4 av linene, fikk vi problem med klatring på kabelar Årsaken var sannsynligvis en kombinasjon av Høy tension under utkjøring Kjetting ikke helt etter mål (Slitt kabilar) For å få satt disse linene, måtte kjettingen over på trommel (3 tilfeller). I det siste tilfellet var det ikke trommel tilgjengelig, så der ble restrerende kjetting kjørt ut over kabelar med dobbeltsikring (tauewire / grapnel)

22 22 Utfordringer.. utstyr 2 rep fra utstyrleverandør om bord i hvert fartøy holde orden på utstyr / mobilisering Dokumentere alle komponenter i utlegg Likevel ble det ved et tilfellet sent om bord D-sjakkel / hjul for fiber som ikkje passet sammen (inkl. et sett spare!) Ekstrabåt måtte ut med nytt utstyr

23 23 Utfordringer.. bunnforhold Ujevn topografi Alle anker på varierende dybder Ulik lengde på avbøyingsystem Store krater i enkelte områder Et anker måtte resettes havnet i en stor haug med et krater foran. Anbefaling: Survey av dropsone på forhånd.

24 24 Tidsbruk - budsjett Budsjettert: ca 14 dager med et fartøy 2 liner 2 dg 16t : Mobilisering 24 timer Seiling - 8 timer Utlegg - 24 timer Seiling - 8 timer

25 25 Tidsbruk faktisk Båt 1 ca 14,5 dager Incl ca 5 døgn for Offhire venting på vær Kjettingfloke i Kristiansund Båt 2 ca 11 dager Incl ca 7 døgn for Kjettingfloke i Kristiansund venting på vær Totalt ca 14 dager effektiv båttid inkl mobilisering Island Vanguard Skandi Admiral Beste line satt på 7 timer, dårligste satt på ca 17 timer

26 26 Avbøyningssytem Opprinnlig planlagt at riggen skulle komme dager etter at systemet var satt Reélt kom den 2 måneder senere. Avbøyningssystemet ble utsatt for mye slitasje i venteperioden, dette skapte etterhvert en del problem

27 27 Avbøyningsystem Mistet 2 overflatebøyer Mistet en undervannsbøye => overflatebøye sank Skader på adaptere, sjakler, pennantwirer

28 28 Avbøyningssystem Etter ca 1 mnd ble alle overflatebøyer fjernet og systemet senket ned på m dyp Stor uvisshet om tidspunkt for oppankring av rigg Unngå videre skader Fungerte etter hensikt => ingen flere skader 3-4 dager før oppstart flytt ble bøyene tatt tilbake til overflaten Ca 1,5 dagers arbeid med en lett arbeids-rov Tok ca min å lokalisere undervannsbøye

29 29 Oppkobling av rigg Tok ca 24t inkludert ballastering av rigg 4-6 timer pr system / 2 båter jobbet samtidig Tension under oppkobling på fartøy mellom 50-80t Forholdsvis små krefter i forhold til vanndyp Riggtid til oppankring minimal

30 30 Bruk av ROV i.f.m. oppankring 2 fartøy med fast ROV ombord. Havila Mars & Havila Mercury. ROV: Cougar Settes ut ved hjelp av skipets kran. Utfordringen ligger i å få satt ut ROV en

31 31 Når bruker vi ROV ved ankerhåndtering 1) Verifisere penetrering av anker Når krav til holdekraft ikke oppnåes Brukes sammen med DigIn-analyse som kompensererende tiltak 2) Posisjonere anker Oppankring nær rørledninger Oppankring med marginale marginer i linelengder 3) Spesielle oppdrag Koble til prelagte system

32 ROV på Havila Mars 32

33 33 Osean Vanguard Åsgard J Bakgrunn for bruk av ROV på dette flyttet Oppfylte ikkje krav til pretension ihht regelverk DnV DigIn analyse gjennomført Mangel på entydige soildata for lokasjonen resulterte i en sprikende DigIn rapport Ankrene ble dradd opp til mellom 285 og 305 tonn. Kun 1. av 8 ankre var penetrert

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43 Utstyr Utstyrsleverandørene yter god service og fleksibilitet. Kjetting mye dårlig kvalitet Mange kjettingbrudd Mangelfult inspeksjons regime Savner et samlet inspeksjons- og kassaksjons regime for Fibertau Ståltau Koblingselementer

44 44 Utstyr fortsetter... Mye utstyr på avveier kontroll og oppfølging av bruk og tilbakelevering av utstyr har et forbedringspotensiale. Utstyrs svikt: Bøyer som synker. Sjakkler som ikke passer sammen. Brudd i adaptere. Vi foretrekker tørrlagring av kjetting Våtlagring av kjetting Bedre merking Bedre kontroll Bedre stropping

45 45 Rigg - riggeier Vinsj ikke dimensjonert for dagens bruk. Oppstrekkingskraft. Bremser. Marine systemer på rigg nedprioriteres. Riggeiers involvering i oppankring av rigg er svært variabel. Store forskjeller i ankeranalysene. Kvaliteten på SOW er også veldig forskjellig fra rederi til rederi og fra OIM til OIM. Nye rigger har stort sett samme vinsjeutrustning som eksisterende rigger!

46 46 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?

Regelverk og Designmetoder

Regelverk og Designmetoder Classification: Internal Status: Draft Regelverk og Designmetoder Tolking og Konsekvenser Tekna Seminar Dynamisk Posisjonering og Forankring av Flytende Offshore Installasjoner, 26-27 februar 2008 Kjell

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Oppsummering... 3 Krefter på anlegg... 4 Årsakssammenheng ved rømmingene... 5 Svakheter i dagens anlegg... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...3 2 Oppsummering...3 3 Krefter på anlegg...4 4 Årsakssammenheng ved rømmingene...5 4.1 Oppsummering av medvirkende årsak til rømmingene...5 4.2 Vurdering av faktorer

Detaljer

FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN.

FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN. FEIL! UKJENT DOKUMENTEGENSKAPSNAVN. -----RETTSBOK--- --- Den 25. april 2007 ble sjøforklaring holdt i Sunnmøre tingrett Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Sjøkyndige rettsvitner: 07-059230SKJ-SUMO Tingrettsdommer

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Petroleumstilsynet Deres ref: Ptil 2012/1809/OT/HKS/GMO Dato: 25.10.2013 Høring endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m. Norsk olje og gass viser til Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Sikkerhet på skip og flyttbare innretninger

Sikkerhet på skip og flyttbare innretninger Sikkerhet på skip og flyttbare innretninger Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 8. 9. november 2011, Clarion Hotel Stavanger Lasse Karlsen teknisk direktør Sjøfartsdirektoratet Eid av Nærings-

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2014 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften

Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften Rapport Konsekvensutredning revisjon av ballastvannforskriften MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2014 Desember 2014 av Christian Svane Mellbye, Sveinung Fjose og Marcus Gjems Theie Innhold 1. Konklusjon og oppsummering...

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN av Øystein Fossen, Eivind Falkum og Niri Talberg AFI-FoU 2013 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for oppdraget... 4 2. Mandat... 5 2.1 Mandat... 5 2.2 Hovedelementer

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer