MiSeqDx veiledning for klargjøring av sted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MiSeqDx veiledning for klargjøring av sted"

Transkript

1 MiSeqDx veiledning for klargjøring av sted TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK Introduksjon 4 Levering og installasjon 5 Laboratoriekrav 6 Krav til elektrisitet 9 Uavbrutt strømforsyning 10 Miljømessige restriksjoner 11 Nettverksfaktorer 12 Antivirusprogramvare 13 Brukerskaffet forbruksmateriell og utstyr 14 Teknisk hjelp ILLUMINA PROPRIETÆR Delenr Rev. B NOR Februar 2015

2 Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc. og tilknyttede selskaper ("Illumina"), og er ment utelukkende for kontraktfestet bruk av kunden i forbindelse med bruk av produktet/produktene beskrevet her, og for ingen andre formål. Dette dokumentet og dets innhold skal ikke brukes eller distribueres til andre formål og/eller på annen måte kommuniseres, fremlegges eller reproduseres på noen måte uten forutgående skriftlig samtykke fra Illumina. Illumina fører ikke noen lisens under sin patent, varemerke, opphavsrettigheter eller sedvanerett eller lignende rettigheter til tredjeparter ved dette dokumentet. Instruksjonene i dette dokumentet skal følges strengt og tydelig av kvalifisert og passende opplært personell for å sikre riktig og sikker bruk av produktet/produktene som er beskrevet i dette dokumentet. Alt innhold i dette dokumentet skal leses fullt ut og være forstått før produktet/produktene brukes. HVIS MAN IKKE LESER OG UTTRYKKELIG FØLGER ALLE INSTRUKSJONENE I DETTE DOKUMENTET FULLSTENDIG, KAN DETTE FØRE TIL SKADE PÅ PRODUKTET/PRODUKTENE, SKADE PÅ PERSONER, INKLUDERT BRUKERE ELLER ANDRE, OG SKADE PÅ ANNEN EIENDOM. ILLUMINA PÅTAR SEG IKKE ANSVAR SOM FØLGE AV FEIL BRUK AV PRODUKTET/PRODUKTENENE SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET (INKLUDERT DELER AV DETTE ELLER PROGRAMVARE) ELLER ALL BRUK AV SLIKE PRODUKTER UTENFOR RAMMEN AV UTTRYKTE SKRIFTLIGE LISENSER ELLER TILLATELSER GITT AV ILLUMINA FORBINDELSE MED KUNDEKJØP AV SLIKE PRODUKTER. TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK 2015 Illumina, Inc. Med enerett. Illumina, Genetic Energy, MiSeqDx, Powered by Illumina, den oransje gresskarfargen og "streaming bases"-designet er varemerker for Illumina, Inc. og/eller deres partner(e) i USA og/eller andre land. Alle andre navn, logoer og andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

3 Revisjonslogg Delenr. Revisjon Dato Beskrivelse av endring _NOR B Februar _NOR A Februar 2014 Endret navnet på veiledningen fra Veiledning for klargjøring av stedet for MiSeqDx instrumentet til Veiledning for klargjøring av MiSeqDx-stedet. La til en merknad om at fall eller feil håndtering av instrumentet kan føre til personskade. I Krav til elektrisitet, endret navnet på avsnittet Stikkontakter til Tilkoblinger. La til informasjon om miljømessige restriksjoner for høyde, luftkvalitet og ventilasjon. La til en merknad som fraråder installasjon av ytterligere programvare på MiSeqDx. Endringer av merking og formatering. Første versjon MiSeqDx-veiledning for klargjøring av sted 3

4 Introduksjon Denne veiledningen har informasjonen du trenger for å klargjøre stedet for installasjon og drift av MiSeqDx: } Krav til laboratorieplass } Krav til elektrisitet } Miljømessige restriksjoner } Krav til beregning } Brukerskaffet forbruksmateriell og utstyr Tilleggsressurser Følgende dokumentasjon er tilgjengelig for nedlasting fra MiSeqDxs støtteside på Illuminas nettsted. Det er nødvendig å ha en MyIllumina-pålogging. } MiSeqDx-referanseveiledning (delenr _NOR) Gir en oversikt over instrumentets komponenter og programvare, instruksjoner for utføring av sekvenseringskjøringer og prosedyrer for riktig instrumentvedlikehold og feilsøking. } MiSeqDx-sikkerhets- og samsvarsveiledning for instrument (delenr _NOR) Gir informasjon om instrumentmerking, samsvarssertifiseringer og sikkerhetshensyn. Gå til støttesiden for MiSeqDx på Illuminas nettsted for å få tilgang til dokumentasjon, nedlasting av programvare, ofte stilte spørsmål og elektroniske opplæringskurser. 4 Delenr Rev. B NOR

5 Levering og installasjon En Illumina-autorisert leverandør leverer, pakker ut og plasserer MiSeqDx på laboratoriebenken. Plassen og benken må være klar når instrumentet leveres. FORSIKTIG La kun Illumina-autorisert personell pakke ut, installere eller flytte MiSeqDx. Feil håndtering av instrumentet kan påvirke justeringen eller skade instrumentkomponentene. FORSIKTIG Instrumentet er tungt. Feilaktig utpakking, installasjon eller flytting av MiSeqDx kan: } forårsake alvorlig personskade hvis den slippes ned eller håndteres feil } skade eller ødelegge instrumentet En representant fra Illumina installerer og justerer instrumentet. Hvis du har planer om å koble instrumentet til et databehandlingssystem eller eksternt nettverk, må du ha valgt banen for datalagring før installasjonsdatoen. Hvis banen allerede er valgt, kan representanten for Illumina teste dataoverføringsprosessen under installasjonen. Levering og installasjon FORSIKTIG Når representanten for Illumina har installert og justert MiSeqDx, skal instrumentet ikke flyttes. Feil flytting av instrumentet kan påvirke den optiske justeringen og ødelegge dataintegriteten. Hvis du må flytte MiSeqDx, ta kontakt med representanten for Illumina. Kassens mål og innhold MiSeqDx transporteres i én kasse. Bruk målene nedenfor for å bestemme minimum dørbredde som kreves for å romme transportbeholderen. Måling Bredde Høyde Dybde Vekt Kassens mål 72,4 cm 76,8 cm 83,8 cm 90,7 kg Kassen inneholder MiSeqDx-instrumentet og følgende komponenter: } Avfallsflaske, dryppebrett og to etiketter for transportsikringssteder. } MiSeqDx Tilbehørsett, som inneholder følgende komponenter: Vaskebrett Vaskeflaske, 500 ml Avfallsflaskekork (rød) Sekskantverktøy med T-håndtak, 6 mm Sekskantverktøy med T-håndtak, 5/64" Nettverkskabel, skjermet CAT6 } Strømledning MiSeqDx-veiledning for klargjøring av sted 5

6 Laboratoriekrav Dette avsnittet beskriver kravene og retningslinjene for riktig oppsett av laboratorieplass for MiSeqDx. Se Miljømessige restriksjoner på side 11. Instrumentets mål Figur 1 MiSeqDx-instrument MiSeqDx har følgende mål ved installasjonen Måling Bredde Høyde Dybde Vekt Instrumentets mål 68,6 cm 52,3 cm 56,5 cm 57,2 kg Krav til plassering MiSeqDx skal plasseres på en slik måte at det er tilgang til strømbryteren og strømuttaket, for tilfredsstillende ventilasjon og for service på instrumentet. } Påse at du kan nå rundt den høyre siden av instrumentet for å slå av eller på strømbryteren på bakpanelet ved siden av strømledningen. } Plasser instrumentet slik at personellet raskt kan koble strømledningen fra uttaket. } Instrumentet må være tilgjengelig fra alle sider med følgende minimum klaringsmål: Tilgang Sider Bakside Overside Minimum klaring Minst 61 cm klaring på hver side av instrumentet. Minst 10,2 cm klaring bak instrumentet. Minst 61 cm klaring over instrumentet. Hvis instrumentet er plassert under en hylle, må du påse at kravene til minimum klaring er oppfylt. 6 Delenr Rev. B NOR

7 FORSIKTIG Hvis du må flytte MiSeqDx, ta kontakt med representanten for Illumina. Feil flytting av instrumentet kan påvirke den optiske justeringen og ødelegge dataintegriteten. Retningslinjer for laboratoriebenken Illumina anbefaler å plassere instrumentet på en laboratoriebenk uten hjul. Benken må kunne holde vekten av instrumentet, som er 57,2 kg. Bredde Høyde Dybde Hjul 122 cm 91,4 cm 76,2 cm Nei Laboratoriekrav Vibrasjonsretningslinjer FORSIKTIG MiSeqDx er sensitiv for vibrasjon. Bruk retningslinjene nedenfor for å minimere vibrasjoner under sekvenseringskjøringer og få optimal ytelse } Sett instrumentet på en solid og stødig laboratoriebenk. } Ikke sett noe annet utstyr på benken som kan skape vibrasjoner, for eksempel en rystemaskin, vortekser, sentrifuge eller instrumenter med sterke vifter. } Ikke installer instrumentet nær dører som brukes mye. Dører som åpnes og lukkes kan forårsake vibrasjoner. } Ikke innstaller et tastaturbrett som henger under benken. } Når instrumentet sekvenserer må du ikke berøre det, åpne reagensdøren eller legge noe på toppen av instrumentet. Laboratorieoppsett for PCR-prosedyrer Polymerasekjedereaksjonen (PCR)-prosessen brukes for å klargjøre biblioteker for amplikonsekvensering. Med mindre du utviser tilstrekkelig forsiktighet, kan PCRproduktene kontaminere reagenser, instrumenter og prøver og forårsake unøyaktige og upålitelige resultater. PCR-produktkontaminering kan ha negativ innvirkning på laboratorieprosessen og forsinke normal drift. FORSIKTIG Du må opprette tilegnede områder og laboratorieprosedyrer for å hindre PCRproduktkontaminasjon før du starter arbeidet i laboratoriet. Tilegne fysisk atskilte områder For å redusere risikoen for PCR-produktkontaminering må du sørge for at ditt laboratorium er satt opp på riktig måte. Tilegne en fysisk atskilt pre-pcr-laboratorieplass der pre-pcr-prosessene utføres (DNA-ekstraksjon, kvantifisering og normalisering). Tilegne en fysisk atskilt post-pcr-laboratorieplass der PCR-produktene lages og behandles. Bruk aldri samme vask til å vaske pre-pcr- og post-pcr-materialer. Del aldri det samme vannrensesystemet for pre-pcr- og post-pcr-prosesser. Lagre alle forsyninger i pre-pcr-protokoller i pre-pcr-området, og overfør til post-pcr-området etter behov. Instrumentet skal være plassert i post-pcr-laboratoriet. MiSeqDx-veiledning for klargjøring av sted 7

8 Tilegne utstyr og forbruksmateriell Tilegne separate fulle sett med utstyr og forsyninger (pipetter, inkubator, varmeblokk, vortekser, sentrifuge, osv.) til pre-pcr- og post-pcrlaboratorieprosesser, og del dem aldri mellom prosesser. Opprett tilegnede oppbevaringsområder (frysere og kjøleskap) for Pre-PCR- og post-pcr-forbrukermateriell. 8 Delenr Rev. B NOR

9 Krav til elektrisitet Dette avsnittet har oppført strømspesifikasjoner og beskriver el-kravene for din institusjon. Strømspesifikasjoner Type Linjespenning Spesifikasjon V vekselstrøm ved 50/60 Hz Krav til elektrisitet Strømforbruk 400 watt Tilkoblinger Din institusjon skal være kablet med følgende utstyr: } For V vekselstrøm En 10 A jordet, tilegnet linje med riktig spenning er påkrevd. Nord-Amerika og Japan stikkontakt: NEMA 5-15 } For V vekselstrøm En 6 A jordet linje med riktig spenning er påkrevd. } Hvis spenningen fluktuerer mer enn 10 %, er en strømlinjeregulator påkrevd. Beskyttende jording Strømledninger Sikringer MiSeqDx har kobling til beskyttende jording gjennom dekselet. Sikkerhetsjordingen på strømledningen returnerer beskyttende jording til en trygg jordreferanse. Den beskyttende jordforbindelsen på strømledningen skal være i god stand når denne enheten er i bruk. MiSeqDx Leveres med en kontakt av internasjonal standard IEC C13 og sendes med en regionsspesifikk strømledning. Farlig spenning skal kun fjernes fra instrumentet når strømledningen er frakoblet vekselstrømkilden. FORSIKTIG Bruk aldri skjøteledning når du kobler instrumentet til en strømkilde. MiSeqDx inneholder ingen utskiftbare sikringer. MiSeqDx-veiledning for klargjøring av sted 9

10 Uavbrutt strømforsyning Bruken av en brukerskaffet uavbrutt strømforsyning (UPS) anbefales sterkt. Illumina er ikke ansvarlig for kjøringer som rammes av strømavbrudd, uansett om instrumentet har en UPS eller ikke. Standard generatorstøttet strøm er ofte ikke uavbrutt, og et kort strømavbrudd inntreffer før strømmen kommer tilbake. Dette avbryter en sekvenseringskjøring. 10 Delenr Rev. B NOR

11 Miljømessige restriksjoner Element Spesifikasjon Temperatur Transport og oppbevaring: -10 C til 40 C Driftsforhold: 19 C til 25 C Luftfuktighet Høyde Luftkvalitet Transport og oppbevaring: Ikke-kondenserende luftfuktighet Driftsforhold: % relativ luftfuktighet (ikkekondenserende) Under 2000 meter Miljø med forurensingsgrad II eller bedre Merk: Et miljø med forurensingsgrad II er definert som et som normalt inkluderer kun ikke-ledende forurensingsstoffer. Miljømessige restriksjoner Ventilasjon Rådfør deg med institusjonens driftsavdeling når det gjelder ventilasjonskrav for varmeeffektnivået som forventes fra instrumentet. Varmeeffekt Målt effekt Varmeeffekt 400 watt 1364 Btu/t Støyeffekt MiSeqDx er et luftavkjølt instrument. Støy fra viften er klart hørbar når instrumentet kjører. Støyeffekt (db) Avstand fra instrumentet < 62 db 1 meter En måling på < 62 db er normalt samtalenivå på en avstand på 1 meter. MiSeqDx-veiledning for klargjøring av sted 11

12 Nettverksfaktorer En nettverksforbindelse anbefales på grunn av datamengden som genereres av MiSeqDx. } En skjermet CAT6 nettverkskabel på 3 meter følger med instrumentet. For å kunne bruke funksjonene nevnt nedenfor, er nettverk og internettforbindelser påkrevd: } Motta og installere programvareoppdateringer fra MiSeq Operating Software (MOS)- grensesnittet } Få tilgang til manifestfiler, prøveark og referanser som ligger på en nettverksserver fra MOS-grensesnittet. } Lett kunne flytte data fra tidligere kjøringer og analyser til en server for lagring og for å håndtere diskplass på den innebygde MiSeqDx-datamaskinen. } Overvåke og håndtere sekundæranalyse med MiSeq Reporter-analyseprogramvaren. } Bruke direkte hjelp, en instrumentfunksjon som kobler deg opp til Illuminas tekniske støtteavdeling for feilsøking. Nettverksstøtte MERK Ved tilkobling til et nettverk må du konfigurere Windows Update slik at MiSeqDx ikke oppdateres automatisk. Hvis automatiske oppdateringer er slått på, kan MiSeqDx starte på nytt midt i en kjøring. Hvis dette forekommer, må kjøringen startes fra begynnelsen. Illumina tilbyr ikke installasjon eller teknisk støtte for nettverksbruk av instrumentet. Bruk følgende anbefalinger for installasjon og vedlikehold av en nettverksforbindelse: } Bruk en 1 gigabyte-forbindelse mellom instrumentet og databehandlingssystemet. Denne forbindelsen kan opprettes direkte eller gjennom en nettverksbryter. } Be IT-fagfolk å gjennomgå nettverksvedlikeholdet for mulige kompatibilitetsrisikoer med systemet. MERK Ikke installer flere programvarer på MiSeqDx-instrumentet. Effekten av flere programvarer kan ikke forutses, og kan forstyrre funksjonen og ytelsen til MiSeqDx-instrumentet. 12 Delenr Rev. B NOR

13 Antivirusprogramvare Illumina anbefaler sterkt installasjon av brukerskaffet antivirusprogramvare for å beskytte datamaskinen mot virus. For å unngå forstyrrelser i driften av MiSeqDx eller tap av data må antivirusprogramvaren oppdateres slik: } Still inn på manuelle skann, ikke automatiske skann. } Utfør skann kun når instrumentet ikke er i bruk. } Sett oppdateringer på nedlasting, men ikke installer uten brukerautorisasjon. } Ikke utfør omstart automatisk etter oppdatering. } Hold datastasjonen og applikasjonskatalogen utenfor all filsystembeskyttelse i sanntid. Antivirusprogramvare MiSeqDx-veiledning for klargjøring av sted 13

14 Brukerskaffet forbruksmateriell og utstyr Følgende forbruksmateriell og utstyr er påkrevd for å utføre sekvenseringskjøringer på MiSeqDx. Det finnes mer informasjon på MiSeqDx-referanseveiledning (delenr _ NOR). Forbruksmateriell skaffet av brukeren Påse at følgende forbruksmateriell, skaffet av brukeren, er tilgjengelig før en kjøring starter. Forbruksmateriell Spritkluter, 70 % isopropyl eller etanol, 70 % Laboratorietørkle, lavt loinnhold Linsepapir, 10,1 x 15,2 cm Tween 20 Pinsett, firkantspiss i plast (ekstrautstyr) Vann, DNase-fritt, RNase-fritt Formål Rengjøring av flowcelleholder Rengjøring av flowcellehyllen Rengjøring av flowcellen Vaske instrumentet Fjerne flowcellen fra transportbeholderen Vaske instrumentet Retningslinjer for DNase- og RNase-fritt vann Bruk alltid DNase- og RNase-fritt vann for å utføre instrumentprosedyrer. Bruk aldri springvann eller avionisert vann. Alle følgende eksempler er godkjent: } 18 Megaohm (MΩ)-vann } Milli-Q-vann } Super-Q-vann } Molekylært vann av biologiklasse Brukerskaffet utstyr } Fryser, -25 C til -15 C, frostfri } Isbøtte } Kjøleskap, 2 C til 8 C 14 Delenr Rev. B NOR

15 Teknisk hjelp Teknisk hjelp fås ved å kontakte Illumina Technical Support. Tabell 1 Generell kontaktinformasjon for Illumina Nettsted E-post Teknisk hjelp Tabell 2 Illumina Telefonnumre til kundestøtte Region Kontaktnummer Region Kontaktnummer Nord-Amerika New Zealand Australia Norge Belgia Østerrike Danmark Spania Finland Storbritannia Frankrike Sveits Irland Sverige Italia Tyskland Nederland Andre land Sikkerhetsdatablader Sikkerhetsdatablader (HMS) er tilgjengelige på Illuminas nettsted på support.illumina.com/sds.html. Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon i PDF er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet Illumina. Gå til support.illumina.com, velg et produkt og klikk på Documentation & Literature (Dokumentasjon og litteratur). MiSeqDx-veiledning for klargjøring av sted

16 Illumina 5200 Illumina Way San Diego, California USA ILMN (4566) (utenfor Nord-Amerika) Emergo Europe Molenstraat BH Haag Nederland

MiSeqDx veiledning for klargjøring av stedet for instrumenter med dobbeltoppstart-konfigurasjon

MiSeqDx veiledning for klargjøring av stedet for instrumenter med dobbeltoppstart-konfigurasjon MiSeqDx veiledning for klargjøring av stedet for instrumenter med dobbeltoppstart-konfigurasjon TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK Introduksjon 4 Levering og installasjon 5 Laboratoriekrav 6 Krav til elektrisitet

Detaljer

MiSeqDx -referanseveiledning

MiSeqDx -referanseveiledning MiSeqDx -referanseveiledning TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK ILLUMINA PROPRIETÆR Delenummer 15038353 Rev. B NOR Februar 2015 Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc.

Detaljer

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING Modeller: DCSLE og DCSLF Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 og 9191 ThinkCentre Brukerhåndbok

Detaljer

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

C925. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030

C925. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030 C925 Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5041 Modell(er): 030 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...6 Bli kjent med skriveren...8 Finne informasjon om skriveren...8 Velge plassering

Detaljer