22 LED-TV med smal DVD-spiller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 LED-TV med smal DVD-spiller"

Transkript

1 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives i denne bruksanvisningen, kan avvike litt fra den som vises på TV-skjermen din.

2 Til deg som kunde Takk for at du har kjøpt denne TFT-LED-TV/skjermen. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese denne bruksanvisningen og særlig sikkerhetsreglene grundig før du begynner å bruke apparatet. FØLG ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER på din TFT-LED-TV/-skjerm og i denne bruksanvisningen. Sikkerhetsinformasjon Merk! Før du kobler vekselstrømsledningen til likestrømsadapteren, må du kontrollere at angitt spenning på likestrømsadapteren er i samsvar med din lokale nettspenning. Ta kontakt med kraftselskapet dersom du er usikker på nettspenningen der du bor. Advarsel! Rør ikke innsiden av LED-TV/-skjermen. Fare for elektrisk støt! Bakplaten på /LED-TV/-skjermen skal bare fjernes av kvalifiserte fagfolk. Advarsel! Sikkerhetsmekanismen på det jordede støpslet må ikke demonteres. Et jordet støpsel har to blader og en jordingspinne. Jordingspinnen er der for din egen sikkerhet. Hvis støpslet ikke passer, må du få en elektriker til å skifte ut den foreldede stikkontakten. Ikke gjør endringer på støpslet for å få det til å passe! Bruk bare anbefalt tilbehør. Da reduserer du faren for elektrisk støt og unngår plagsomme forstyrrelser

3 Sikkerhetsregler Les nøye gjennom sikkerhetsreglene nedenfor før du begynner å bruke apparatet. Riktig behandling av strømledningen 1. Ikke bruk LED-TV-en/skjermen hvis strømledningen er skadet. Ikke legg noe oppå strømledningen, og plasser den slik at folk ikke snubler i den. 2. Hold i støpslet og ikke i ledningen når du trekker støpslet til LED-TV-en/skjermen ut av stikkontakten. 3. Plasser LED-TV-en/skjermen i nærheten av en lett tilgjengelig vekselstrømskontakt. 4. Strømkabel-/frakoblingsenheten skal være enkel å bruke/koble fra. Plassering: 1. Apparatet skal bare brukes sammen med vogna, foten, stativet, festet eller bordet som selges sammen med apparatet eller som er spesifisert av produsenten. 2. Hvis du flytter produktet på en vogn, må du kjøre vognen forsiktig. Bråstopp, hardhendt behandling og ujevnt underlag kan føre til at vognen med produktet velter. 3. LED-TV-en/skjermen må ikke plasseres på steder med direkte sollys, mye støv, høye temperaturer eller høy luftfuktighet, da dette kan føre til skade på LED-TV-ens/skjermens innvendige deler. 4. Plasser LED-TV-en/skjermen på fast underlag, og behandle det med omtanke. Skjermen er av tynt glass med et plastlag ytterst. Den tåler ikke skraping og heller ikke harde støt eller slag. Når apparatet ikke er i bruk Hvis LED-TV-en/skjermen blir stående lenge uten å bli brukt, bør støpslet trekkes ut av stikkontakten. Fremmedlegemer Stikk aldri fremmedlegemer inn i hullene på apparatet. Da kan det oppstå - 2 -

4 fare for elektrisk støt. Vann og magnetfelt 1. Ikke utsett LED-TV-en/skjermen for regn eller bruk det i nærheten av en vannkilde. Hvis LED-TV-en/skjermen blir vått, må du trekke ut støpslet og kontakte en autorisert forhandler omgående. 2. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder keton, etylalkohol, toluen, syrer, metyl eller klorider på frontpanelet, da de kan ødelegge det. 3. Plasser apparatet i trygg avstand fra blomstervaser, badekar, vasker osv. Hvis det kommer væske inn i apparatet, oppstår det alvorlig skade. 4. Hold magnetiske gjenstander langt unna LED-TV-en/skjermen. Ventilasjon Åpningen i LED-TV-en/skjermen skal sørge for nødvendig ventilasjon. Hvis disse åpningene tilstoppes eller tildekkes, er det fare for overoppheting. Bruk aldri apparatet på senga, i sofaen, på gulvteppet eller på andre ujevne underlag. Hvis du gjør dette, risikerer du å blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden av apparatet. Hvis du installerer LED-TV-en/skjermen i en reol eller andre lukkede områder, må du passe på at det er tilstrekkelig plass til ventilasjon. Service 1. Hvis LED-TV-en/skjermen ikke virker som det skal - og særlig ved rare lyder eller uvanlig lukt fra apparatet - må du straks trekke støpslet ut av stikkontakten og kontakte en autorisert forhandler eller et servicesenter. 2. Ved service på LED-TV-en/skjermen skal støpslet alltid trekkes ut av vekselstrømskontakten. 3. Kontroller at serviceteknikeren bruker godkjente reservedeler. Bruk av ikke godkjente deler kan medføre brann, elektrisk støt eller annen fare. 4. Etter en service eller reparasjon må du alltid kontrollere at serviceteknikeren utfører sikkerhetskontroller for å bekrefte at TKFT LED-TV-en/skjermen er i forsvarlig stand

5 Utpakking Kontroller at alle elementene nedenfor følger med din LED-TV/-skjerm. Ta kontakt med forhandler dersom noe mangler. TFT LED-TV/-skjerm Fjernkontroll Bruksanvisning Likestrømadapter Strømledning RCA-kabel Montering av TV-stativ Monter LED TVen til monteringsplaten som vist i figur: - 4 -

6 - 5 -

7 I. Oversikt over skjermen/tv-apparatet Forsiden Baksiden - 6 -

8 1. Fjernkontrollsensor 2. Indikasjonslampe 3. Spill av/pause (DVD-spiller) 4. Åpne (DVD-spiller) 5. Strømknapp 6. TV /AV-modusknapp 7. CH+/pil oppover 8. CH-/pil nedover 9. VOL+/høyrepil 10. VOL-/venstrepil 11. Menyknapp 12. Likestrøminngangsplugg 13. HDMI-kontakt 14. VGA-kontakt 15. Audioinngang PC 16. SCART 17. Øretelefon-utgangsplugg 18. DVD-koaksialutgang 19. Y-plugg 20. Pb-plugg 21. Pr-plugg 22. VIDEO IN plugg 23. Audioinngang (venstre) 24. Audioinngang (høyre) 25. Kontakt for TV-antenne - 7 -

9 II. Oversikt over fjernkontrollen - 8 -

10 (1) Knappene på fjernkontrollen 1. På/av-knapp for TV/DVD-spiller siffertaster 3. -/-- - brukes ved inntasting av flersifrede tall 4. Volum opp 5. ASPECT viser LCD-skjermens bildeformat 6. Volum ned 7. Viser kilde- og kanalinformasjon 23. Tekst-TV: Snarvei til grønne sider. DVD-spiller: Introavspilling 24. Tekst-TV: Snarvei til gule sider. DVD-spiller: Gjenta avspilling. 25. Tekst-TV: Snarvei til blå sider. DVD-spiller: Gjenta avspilling fra A-B. 26. D.DISP - viser DVD-informasjon 27. Goto Søkefunksjon for DVD-spiller 28. ANGLE Valgknapp for bildevinkel 8. Navigeringstast (DVD-spiller) 9. Navigeringstast 29. D.SUB slår undertekster av eller på 10. Navigeringstast 30. Tekst-TV: Viser eller skjuler skjult 11. LCD MENU åpner tekst. DVD-spiller: Viser lydkanaler. skjermmenyen 12. INPUT viser kildevalg 13. PMODE viser bildemodus 14. TV: Slår på tekst-tv. DVD-spiller: Spill av/pause 31. Tekst-TV: Åpner undersider. DVD-spiller: zoomfunksjon 32. Tekst-TV: Viser forrige side. DVD-spiller: sakte avspilling. 33. Tekst-TV: Viser neste side. 15. Tekst-TV: Slår av og på DVD-spiller: hurtigavspilling. fastholding av aktiv side. 34. PMODE viser lydmodus DVD-spiller: Stopp. 35. SLEEP ventetid før hvilemodus 16. Tekst-TV: Går direkte til 36. DVD SETUP innstillingsknapp for hovedsiden. DVD-spiller: Spill DVD-menyen av forrige. 37. Navigeringstast 17. Tekst-TV: Endrer 38. ENTER bekrefter menyvalg visningsområdet. DVD-spiller: 39. Velg forrige kanal Spill av neste. 40. NICAM Velg NICAM-funksjon 18. DVD-spiller: Hurtigavspilling 41. Velg neste kanal bakover 42. Veksler mellom forrige kanal og aktiv 19. DVD-spiller: Hurtigavspilling kanal forover 43. DVD-spiller: Åpner plateskuffen. 20. D.MENU viser DVD-menyen PC-modus: Utfører automatisk 21. TITLE - Viser DVD-platens skjermtilpasning. tittelmeny 44. MUTE - slår lyden av eller på 22. Tekst-TV: Snarvei til røde sider. DVD-spiller: Programavspilling

11 (2) Sikkerhetsregler og innsetting av batterier Følg anvisningene nedenfor når du skal sette i batteriene: Du trenger 2 AAA-batterier. 1. Åpne batteridekselet som vist nedenfor. 2. Sett inn batteriene. 3. Sett på batteridekselet igjen. Advarsel! 1. Oppbevar batteriet utenfor barns rekkevidde. 2. Batteriene må ikke lades opp på nytt, kortsluttes, demonteres, varmes opp eller utsettes for åpen ild. 3. Skift alltid begge batteriene samtidig. Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig type. 4. Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen på lenge, bør du ta ut batteriene for å hindre mulig lekkasje og korrosjon. Merknad: 1. Ikke mist ned, trykk hardt eller trå på fjernkontrollen. 2. Søl ikke vann på fjernkontrollen. 3. Ikke bruk fjernkontrollen til flere apparater samtidig 4. Hvis TV-en ikke reagerer når du bruker fjernkontrollen på nært hold, er det kanskje på tide å skifte batterier. Framgangsmåten ved utskifting av batterier er beskrevet på baksiden av fjernkontrollen

12 III. Installasjon og tilkobling Tikobling av LED-TV/-skjerm 1. Koble TV-antennen til antennekontakten. TV-signalene inkluderer: Mottakerantenne/satellitt-TV/CAM-TV. Du kan bruke en 75 ohm koaksialkabel for tilkobling til en utendørsantenne. Tilkobling med utendørsantenne: Bruk en 75 ohm koaksialkabelplugg eller en konverter med en impedans på ohm ved tilkobling av antennepluggen på baksiden av apparatet. VHF-antenne UHF-antenne Mikser 75ΩKoaks-kabel Indgangsterminal for antenne Koaks-antenne-plugg Antenne i 75ΩKoaks-kabel 2. Koble auidokildene (blant annet DVD, VCDR, CAMCORDER og PC) til audioinngangene L og R (venstre og høyre)

13 3. Koble videokilden til VIDEO-kontakten med RCA-kabelen. 4. Hvis videokilden er utstyrt med YPBPR-kontakt, kan du koble signalet til skjermen med YPBPR-kabelen. 5. Koble videokilden til S-VIDEO-kontakten på apparatet med S-Video-kabelen (forutsatt at videokilden har en S-Video-kontakt). 6. Plugg likestrømsadapteren inn i vekselstrømskontakten, og koble deretter 12 V-kontakten fra apparatet til likestrømskontakten. 7. Når du bruker LED-TV-en som dataskjerm, kobler du PC-en til VGA-kontakten på apparatet med en egnet kabel. 8. Hvis videokilden er utstyrt med HDMI-kontakt, kan du koble signalet til skjermen med HDMI-kabelen. IV. Betjening av LCD-TV/-skjermen (1) Grunnleggende bruk 1. Slå på strømmen ved å trykke på strømbryteren på apparatet eller på/av-knappen på fjernkontrollen. Indikatoren lyser blått. Slå av strømmen ved å trykke en gang til på strømbryteren eller på/av-knappen. Indikatoren skifter til rødt. 2. Du kan lagre bildeinnstillingene, lydinnstillingene og forrige kanal før du slår av apparatet. Apparatet vil da starte med de samme innstillingene når du slår det på igjen. 3. Lydstyrken justeres med tastene VOL - og VOL +. Trykk flere ganger på VOL for å redusere lydstyrken. Trykk flere ganger på VOL + for å øke lydstyrken fra 0 til 100. (2) Bruke TV-en. 1. Trykk på INPUT på fjernkontrollen for å velge TV-modus. Kanal 1 vises øverst til høyre når kanalsøket er fullført. Trykk på CH- og CH+ for å velge forrige eller neste kanal, eller trykk på siffertastene 0-9 for å velge kanalnummer direkte. Du kan også trykke 100-knappen til -/-- til - eller - - vises på skjermen. Deretter bruker du siffertastene 0-9 til å taste inn et kanalnummer mellom 1 og Trykk på på fjernkontrollen for å velge mellom den aktive og den forrige kanalen

14 3. Trykk flere ganger på PMODE for å velge mellom de 6 tilgjengelige bildemodusene, som vist nedenfor. Personal Standard Movie Vivid 4. Trykk flere ganger på SMODE for å velge mellom de 4 tilgjengelige lydmodusene. Music Personal Standard Movie 5. Trykk på MUTE for å slå av lyden, trykk en gang til for å slå den på igjen. 6. Trykk på DISPLAY for å vise programmet for den innstilte TV-kanalen. 7. Trykk på hvilemodus-knappen for å bla flere ganger gjennom tilgjengelig hvilemodus-tid for enheten. (3) Vise AV-signalkildene (DVD/VCR/CAMCORDER) Trykk på INPUT på fjernkontrollen. Da vises en meny på skjermen som i figuren til høyre: Velg riktig kilde for å fange opp AV-signalet. Trykk på eller for å velge kilde, og trykk deretter på ENTER for å bekrefte valget. (4) Bruke apparatet som dataskjerm Trykk på INPUT for å velge VGA som kilde (PC-modus). VGA vil vises oppe til høyre på skjermen. Apparatet har VGA-kontakt for vanlig datamaskin. Koble datamaskinen til apparatet ved hjelp av denne kontakten. Nå kan apparatet brukes som dataskjerm. KILDE ATV HDMI SCART YPBPR AV VGA DVD V. Menyinnstillinger og -endringer Merk!

15 I denne bruksanvisningen kan OSDI-menyen endres og være forskjellig fra den ekte TV-skjermen som vises uten varsel. Det er fordi denne bruksanvisningen bare er et hjelpemiddel for å hjelpe deg å benytte TV-menyinnstillingene. 1. Menyen PICTURE (bilde) Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen PICTURE, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1).Picture Mode (bildemodus) deretter eller for å velge mellom de tilgjengelige bildestilene (2).Contrast (kontrast) deretter eller for å justere. (3).Brightness (lysstyrke) deretter eller for å justere. (4).Farge deretter eller for å justere fargemetningen

16 (5).Tint (tone) deretter eller for å justere fargetonen når systemet er i NTSC. (6).Sharpness (bildeskarphet) deretter eller for å velge tilgjengelig skarphetseffekt. (7).Colour Temperature (fargetemperatur) deretter eller for å velge tilgjengelig temperatureffekt. (8)Støyreduksjon deretter eller til å velge On eller Off. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 2. Menyen SOUND (lyd) Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen SOUND, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1).Sound Mode (lydmodus) deretter eller for å velge lydeffekt

17 (2). Bass deretter eller for å redusere eller øke bassnivået. (3).Treble (diskant) deretter eller for å redusere eller øke diskantnivået. (4).Balance (balanse) deretter eller til å fordele effekten på venstre og høyre høyttaler. (5).AVL deretter eller til å velge On eller Off. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 3. INNSTILLING-MENY Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen SETTING, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1). Language (språk) deretter eller velge mellom de tilgjengelige språkene for

18 skjermmenyen. (2). TIDSUR FOR SKJERMMENY deretter eller til å velge hvor lenge skjermmenyen skal vises. (3). Transparens deretter eller -knappen for å justerer OSD-transparens. (4). Overskann deretter eller til å velge On eller Off Merk! Dette elementet er tilgjengelig og nyttig, basert på HDMI-signal eller kilde. (5). Reset (nullstill). Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter for å tilbakestille alle innstillinger til standard. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 4. FUNKSJONSINNSTILLING Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen FUNCTION, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor:

19 (1).Sleep Timer (tidsinnstilling for hvilemodus) deretter eller for å velge hvilemodus-tid for at enheten skal stå automatisk i standby-modus. (2).Høyde-/breddeforhold deretter eller for å velge det beste tilgjengelige bildeformatet LED-skjermen ut fra dine behov (3).Teletext language (språk for tekst-tv) deretter eller for å velge mellom de tilgjengelige språkene for tekst-tv (4).Blue Screen (blå skjerm) deretter eller til å velge On eller Off. Hvis du velger On, kan bakgrunnsfargen på skjermen bli blå når ingen eller bare svake signal mottas. (5).System Lock (systemsikring) Trykk på knappen eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk knappen til å vise passordmenyen, som nedenfor: Tast inn standardpassordet 0000 med talltast. Undermenyen vises som vist nedenfor:

20 a. System Lock (systemsikring deretter eller til å velge On eller Off. b. Barnesikring deretter eller til å velge On eller Off. c. Tastesperre Her kan du låse knappen eller tasten på apparatet, slik at barn ikke kan endre dine innstillinger utilsiktet. Trykk først på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter eller for å velge On eller Off. d. Change Code (endre kode) deretter for å endre passord for systemsikringen. En dialog eller meny som ovenfor vil vises. Oppgi nytt passord for å endre passordet. (6). First Time Installation (første gangs installasjon) Trykk på knappen eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk knappen til å vise undermenyen, som nedenfor: a. Language (språk)

21 deretter eller for å velge tilgjengelig språk. b. Land deretter eller for å velge tilgjengelig land. c. Start et søk Trykk på knappen eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk knappen for å foreta automatisk søk. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 5. Menyen CHANNEL (kanal) Basert på ATV-signal eller kilde, trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen CHANNEL, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1). Land deretter eller for å velge tilgjengelig land. (2). Automatisk søk Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk

22 deretter for å åpne menyen for automatisk kanalinnstilling. (3). Manuelt program Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter for å åpne menyen for manuell kanalinnstilling. Se nedenfor: a. Program deretter eller for å velge nedre eller øvre program. b. Colour System (fargesystem) deretter eller for å velge tilsvarende fargesystem. c. Sound System (lydsystem) deretter eller for å velge tilsvarende lydsystem. d. Manual Search (manuelt søk) Her kan du bla gjennom de forhåndsinnstilte kanalfrekvensene med tasten eller, som nedenfor:

23 e. AFT Her kan du fininnstille den valgte kanalen. Dårlig eller feil antennekonfigurasjon kan føre til at noen av kanalene ikke er stilt inn på sin beste mottaking. Trykk først på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter eller for å velge om AFT (Auto Fine Tune) skal være på eller av. f. Fine (finjuster) deretter eller for å finjustere frekvensen eller signalet. g. Skip (hopp over) deretter eller til å velge On eller Off. Når du stiller til On, kan du ikke velge kanalprogram med pil opp/ned-tastene. (4). Program edit (rediger) Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter for å åpne programredigering som nedenfor: Dette alternativet har fire funksjoner

24 Bruk den grønne knappen og eller for å gi navn til gjeldende kanal. Brul den gule knappen for å sette inn gjeldende kanal. Bruk den røde knappen for å stille inn gjeldende kanal til låsing. Hvis gjeldende kanal allerede er låst, trykker du igjen på den blå knappen. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 6. PC MENU (kun for PC-signalkilde) Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å vise menyen. Trykk deretter på eller for å velge PC MENU. menyen vises som illustrert nedenfor: a) Du kan bruke tasten eller for å velge elementet H-Position, V-Position, Phase eller Clock. Deretter bruker du tasten eller for å justere verdien for hvert element. b) Flytt markøren til elementet Auto Adjust (automatisk justering) og trykk c) på for å velge automatisk synkronisering. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet

25 VI. Betjening av DVD-spilleren A. Grunnleggende betjening 1. Slå DVD-spilleren på og av Slå på TV-apparatet, og trykk deretter på tasten INPUT for å velge DVD som kilde. 2. Sett en plate inn i DVD-skuffen. Spilleren laster platen automatisk. Det vil stå CLOSE og deretter READ på skjermen. Når innholdet på platen er lastet, skifter spilleren automatisk til avspillingsmodus hvis platen står i. Merk! Sett platen inn med den blanke datasiden mot forsiden av apparatet. Hvis du setter platen feil i, kan du skade DVD-spilleren. Du ser svak bildestøy og hører noen lyder når platen lastes, spilles av og tas ut. Dette er normalt og ikke noe å bry seg med. Etter lasting trenger enkelte plater starthjelp. Du kan trykke på tasten eller velge platen i platemenyen. 3. Avspilling av DVD-plater En meny kommer opp på skjermen. Den varierer alt etter innholdet på platen. Når du spiller av platen, kan du bruke tasten for å veksle mellom avspilling og pause. Dette gjelder også ved meny-, tittel-, sekvens- og programavspilling. 4. Menyavspilling (1) Trykk på D.MENU for å åpne platemenyen eller gå tilbake til hovedmenyen under avspilling. For DVD-plater vises menyen for DVD-platen (Root Menu). Bruk navigeringstastene til å velge og spille av merket innhold. For Super-VCD- og VCD2.0-plater vises platemenyen for Super-VCD- og VCD2.0. (Trykk på D.MENU for å vise PBC-status ---PBC:[OFF], avspilling av Super VCD & VCD2.0. Standardstatus for PBC er ON.) Du kan bruke siffertastene hvis du vil spille av favorittinnholdet direkte (Merk! PBC må være av). (2) Trykk på ENTER eller for å starte fra merket innhold. (3). Trykk én gang på tasten for å stoppe, trykk på for å fortsette fra der du stoppet. Trykk to ganger på tasten for å stoppe, trykk på

26 for å starte fra Merk! D.MENU-tasten kan vise forskjellig menyinformasjon, avhengig av platen. For å beskytte platen bør du først trykke på tasten for å stoppe avspillingen og deretter på tasten for å ta ut platen. Når platen er løst ut, holder du lett rundt kanten på platen og tar den ut i samme retning som plateskuffen for å unngå riper. Når du ikke bruker DVD-spilleren over lengre tid (i hvilemodus eller når du bruker andre kilder), må du ta ut platen for å beskytte DVD-spilleren og platen. 5. Tittelavspilling (vanligvis bare for DVD-titler) Trykk på tasten TITLE, da vises ordet TITLE på skjermen. Velg tittel ved å trykke på piltastene eller siffertastene. Da spilles første kapittel av den valgte tittelen av. 6. Programavspilling Med programavspilling kan du spille av opp til 16 spor fra platen i programmert rekkefølge. Skjermmenyen for programavspilling, som vist under, er bare ment som kontroll og referanse. DVD-/MP3-/JPEG-plater Super-VCD/VCD/CD-/CD-G-/HD-CD-plater Hvis PBC er satt til On, vil den automatisk skifte Off under programavspilling. Skriv inn tittel og kapittelnummer i samsvar med det merkede området ved hjelp av siffertastene. Trykk på tasten på fjernkontrollen for å starte, eller flytt

27 til (PLAY)på skjermen ed navigeringstastene, og trykk på ENTER for å starte. Under avspilling av programmet kan du trykke på PROG-tasten for å vise og redigere programmenyen. Du sletter programmet ved å merke ( CLEAR)og trykke på ENTER. Du kan også avslutte programmet ved å trykke på tasten. Når du trykker på tasten igjen, avspilles platen med sekvenser. Når du spiller av programmet, vil teksten PRG PLAY og den aktive tittelen og kapittelnummeret vises på skjermen. MERK! IKKE SETT INN ELLER SPILL AV 8CM PLATER, DE VIL SETTE SEG FAST. B. Bruksanvisning for DVD-spiller 1. Avspilling (1) For DVD-plater trykker du på tasten fra hoved- eller tittelmenyen, og under avspilling kan du spille av favorittittelen din ved å trykke på TITLE-tasten og velge tittel direkte. (2) Ved avspilling av Super-VCD- og VCD-plater, kan du spille av favorittsporene ved hjelp av siffertastene. (3) Ved avspilling av CD-plater, kan du spille av favorittsporene ved hjelp av siffertastene. (4) Ved avspilling av MP3-/JPEG-plater, kan du spille av favorittsporene fra innholdsmenyen ved hjelp av siffertastene. MERK! Dersom det inntastede spornummer er ugyldig, fungerer det ikke. 2. Forrige/Neste (1). Under avspilling av plater kan du trykke på tasten 9 for å spille av forrige tittel/kapittel/spor. Ved å trykke på tasten : kan du spille av neste tittel/kapittel/spor.. (2). Ved avspilling av Super-VCD- og VCD-plater når PBC er slått av: Hvis det aktive sporet er det første, trykker du på tasten 9 for å stoppe avspillingen. Hvis det aktive sporet er det siste, trykker du på tasten : for å stoppe avspillingen. (3) Ved avspilling av DVD-plater kan funksjonene over variere avhengig av DVD-platens struktur

28 3. Hurtigavspilling forover/bakover Trykk på tasten 8 for å veksle mellom ulike hastigheter i rekkefølgen nedenfor. (FOROVER x2/ FOROVER x4/ FOROVER x8/ FOROVER x20/ avspilling). Trykk på tasten 7 for å veksle mellom ulike hastigheter i rekkefølgen nedenfor. (BAKOVERx2/ BAKOVERx4/ BAKOVERx8/ BAAKORVERx20/ Spill av). Under hurtigavspilling bakover eller forover kan du bruke tasten for å fortsette med vanlig hastighet. Ved hurtigavspilling bakover av DVD-plater vil spilleren starte forfra når den kommer til første tittel/kapittel. Ved avspilling av Super-VCD- og VCD-plater med avslått PBC: Hvis du spiller av bakover til første spor, starter avspillingen fra begynnelsen igjen. MERK! Under hurtigavspilling forover og bakover slås lyden av 4. Sakte avspilling Trykk på tasten I for å veksle mellom forskjellige hastigheter i rekkefølgen nedenfor. (SF1/2, SF1/3, SF1/4, SF1/5, SF1/6, SF1/7, Spill av). Under sakte avspilling kan du bruke tasten for å fortsette med vanlig hastighet. MERK! Under sakte avspilling slås lyden av. 5. Pause Ved avspilling av CD-, CD-G-, HD-CD- og MP3-/JPEG-plater trykker du på tasten for å stanse avspillingen midlertidig og trykker en gang til på for å fortsette avspillingen. Ved avspilling av DVD-, Super-VCD- og VCD-plater trykker du på tasten for å stanse avspillingen midlertidig og trykker en gang til på for å fortsette avspillingen. 6. Repeat (repetisjon) Trykk én gang på REPEAT-tasten for å vise aktiv repetisjonsmodus. Ved avspilling av Super-VCD-, VCD-, CD-, CD-G og,hd-cd-plater i normal rekkefølge, kan du bruke repetisjonsfunksjonen. Du kan velge mellom tre repetisjonsmoduser. Trykk på REPEAT for å veksle mellom de ulike modusene i rekkefølgen nedenfor. REPEAT OFF/ REPEAT 1/ REPEAT ALL

29 Ved avspilling av DVD-plater kan du konfigurere repetisjonsmodusen. Du kan velge mellom fire repetisjonsmodus. Trykk på REPEAT for å veksle mellom de ulike modusene i rekkefølgen nedenfor. REP OFF/REP CHAPTER/REP TITLE/REP ALL Ved avspilling av MP3-/JPEG-plater kan du bruke repetisjonsfunksjonen under avspilling. Du kan velge mellom fire repetisjonsmodus. Trykk på REPEAT for å veksle mellom de ulike modusene i rekkefølgen nedenfor. REPEAT OFF/REPEAT 1/REPEAT DIR/REPEAT ALL 7. Display Trykk på D.DISP for å åpne en nedtrekksmeny på skjermen som viser aktiv tittel, kapittel, tid og annen informasjon. For DVD-plater (2 sider): Trykk én gang på tasten D.DISP for å åpne den første siden som vist nedenfor: Disc Type Chapter -/-(Current/Full) Elapsed disc time Trykk én gang Title til på tasten -/-(Current/Full) D.DISP for å åpne den andre siden som vist nedenfor: Audio Language Audio Type Angle ON/OFF -/-(Current/Full) or OFF Subtitle -/-(Current/Full) or OFF Trykk enda en gang på tasten D.DISP for å fjerne visningen fra skjermen. For Super-VCD-plater (2 sider): Trykk én gang på tasten D.DISP for å åpne den første siden som vist nedenfor: Platetype, spor-/- -(aktiv/full), lyd på/av, PBC-status, status repetisjonsmodus, avspilt tid for aktivt spor

30 Trykk én gang til på tasten D.DISP for å åpne den andre siden som vist nedenfor: Audio-/--(aktiv/full) eller AV, lyd, språk Undertekster-/-(aktiv/full) eller AV Trykk enda en gang på tasten D.DISP for å fjerne visningen fra skjermen. For CD-, CD-G-, HD-CD-, og MP3-/JPEG-plater Trykk én gang på tasten D.DISP for å vise den første siden: Platetype, spor-/-(aktiv/full), lyd på/av, status repetisjonsmodus, avspilt tid for aktivt spor. Trykk enda en gang på tasten D.DISP for å fjerne visningen fra skjermen. 8. Goto Med denne funksjonen kan du spille din favorittittel/-kapittel/-spor. Ved å trykke på tasten GOTO aktiveres en skjermmeny du kan redigere. Skriv inn ønsket tittel/kapittel/spor eller avspillingstid med siffertastene i samsvar med det merkede området. Når du er ferdig med redigeringen, trykker du på ENTER for å starte MERK! Dersom inntastingen er ugyldig, fungerer det ikke. Under redigering virker ikke GOTO-tasten. Hvis PBC er slått på, vil denne funksjonen slå den av. 8. Forhåndsvisning For Super-VCD- og VCD-plater trykker du på INTRO-tasten når platen har stanset. Skjermen deles opp i 9 miniatyrbilder og spiller 3 sekunder av hvert spor i normal rekkefølge. Hvis PBC er slått på, vil denne funksjonen slå den av. Trykk på tasten : eller 9 for å navigere blant de ni miniatyrbildene. Trykk på tasten for å spille det valgte bildet. Trykk på siffertastene 1-9 for å aktivere det tilsvarende miniatyrbildet direkte. For CD-, CD-G- og HD-CD-plater trykker du på INTRO-tasten når platen har stanset. Den spiller 15 sekunder av hvert spor i normal rekkefølge. Trykk på siffertastene for å velge sporene du vil forhåndsvise direkte. Trykk på tasten for å spille av det valgte sporet

31 Trykk på siffertastene 1-9 for å aktivere det tilsvarende miniatyrbildet direkte. MERK! Hvis platemenyen er startet, virker ikke INTRO-tasten. Hvis det valgte sporet startet avspillingen for mer enn 15 sekunder siden, starter foråndsvisningen fra neste spor. 9. Audio Trykk én gang på AUDIO-tasten for å vise aktiv lydkanal. Trykk en gang til på AUDIO-tasten for å bla gjennom de ulike lydkanalene. MERK! Skifte av AUDIO L/R-kanal kan variere avhengig av innholdet på platen. Noen tospråklige VCD-plater bruker AUDIO tasten til å veksle mellom forskjellige språk. 10. Språk (bare for DVD- and Super VCD-plater) Trykk én gang på AUDIO-tasten for å viseaktivt språk. Trykk en gang til på AUDIO-tasten for å bla gjennom ulike språkmodus. MERK! For flerspråklige DVD- og Super-VCD-plater kan du trykke på AUDIO-tasten for å velge ønsket språk. 11. Undertekster (bare for DVD- and Super-VCD-plater) Trykk én gang på SUBTITLE for å vise aktive undertekster. Trykk en gang til på SUBTITLE for å bla gjennom ulike språk. MERK! For flerspråklige DVD- og Super-VCD-plater kan du trykke på SUBTITLE for å velge ønsket språk for undertekstene. 13. Vinkel Trykk én gang på ANGLE -tasten for å vise aktiv avspillingsvinkel. Trykk en gang til på ANGLE-tasten for å bla gjennom de ulike avspillingsvinklene, f.eks. Angle -/ -(Current/Full) eller OFF. MERK! Når det gjelder DVD-plater med multivinkel, kan du trykke på ANGLE -tasten for å velge ønsket avspillingsvinkel. Om du kan velge avspillingsvinkel, avhenger av hvor tilgjengelig innholdet på DVD-platen er. 14. Lyd av/på Trykk på MUTE -tasten for å slå av lyden. Trykk en gang til på MUTE for å slå lyden på igjen, eller trykk på tasten VOL+ for å slå lyden på igjen og justere lydstyrken. Hvis det ikke er lyd på apparatet, kan du prøve å trykke på MUTE -tasten

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning

DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04. Bruksanvisning DVD Recorder Home Theater System LX7500R/01/04 Bruksanvisning CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE

Detaljer

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning EMP-50_e.book Page 1 Thursday, June 28, 2001 12:36 PM Kontrollere tilbehør Når du pakker ut prosjektøren og tilbehøret, må du kontrollere at følgende enheter følger

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer