22 LED-TV med smal DVD-spiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 LED-TV med smal DVD-spiller"

Transkript

1 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives i denne bruksanvisningen, kan avvike litt fra den som vises på TV-skjermen din.

2 Til deg som kunde Takk for at du har kjøpt denne TFT-LED-TV/skjermen. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese denne bruksanvisningen og særlig sikkerhetsreglene grundig før du begynner å bruke apparatet. FØLG ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER på din TFT-LED-TV/-skjerm og i denne bruksanvisningen. Sikkerhetsinformasjon Merk! Før du kobler vekselstrømsledningen til likestrømsadapteren, må du kontrollere at angitt spenning på likestrømsadapteren er i samsvar med din lokale nettspenning. Ta kontakt med kraftselskapet dersom du er usikker på nettspenningen der du bor. Advarsel! Rør ikke innsiden av LED-TV/-skjermen. Fare for elektrisk støt! Bakplaten på /LED-TV/-skjermen skal bare fjernes av kvalifiserte fagfolk. Advarsel! Sikkerhetsmekanismen på det jordede støpslet må ikke demonteres. Et jordet støpsel har to blader og en jordingspinne. Jordingspinnen er der for din egen sikkerhet. Hvis støpslet ikke passer, må du få en elektriker til å skifte ut den foreldede stikkontakten. Ikke gjør endringer på støpslet for å få det til å passe! Bruk bare anbefalt tilbehør. Da reduserer du faren for elektrisk støt og unngår plagsomme forstyrrelser

3 Sikkerhetsregler Les nøye gjennom sikkerhetsreglene nedenfor før du begynner å bruke apparatet. Riktig behandling av strømledningen 1. Ikke bruk LED-TV-en/skjermen hvis strømledningen er skadet. Ikke legg noe oppå strømledningen, og plasser den slik at folk ikke snubler i den. 2. Hold i støpslet og ikke i ledningen når du trekker støpslet til LED-TV-en/skjermen ut av stikkontakten. 3. Plasser LED-TV-en/skjermen i nærheten av en lett tilgjengelig vekselstrømskontakt. 4. Strømkabel-/frakoblingsenheten skal være enkel å bruke/koble fra. Plassering: 1. Apparatet skal bare brukes sammen med vogna, foten, stativet, festet eller bordet som selges sammen med apparatet eller som er spesifisert av produsenten. 2. Hvis du flytter produktet på en vogn, må du kjøre vognen forsiktig. Bråstopp, hardhendt behandling og ujevnt underlag kan føre til at vognen med produktet velter. 3. LED-TV-en/skjermen må ikke plasseres på steder med direkte sollys, mye støv, høye temperaturer eller høy luftfuktighet, da dette kan føre til skade på LED-TV-ens/skjermens innvendige deler. 4. Plasser LED-TV-en/skjermen på fast underlag, og behandle det med omtanke. Skjermen er av tynt glass med et plastlag ytterst. Den tåler ikke skraping og heller ikke harde støt eller slag. Når apparatet ikke er i bruk Hvis LED-TV-en/skjermen blir stående lenge uten å bli brukt, bør støpslet trekkes ut av stikkontakten. Fremmedlegemer Stikk aldri fremmedlegemer inn i hullene på apparatet. Da kan det oppstå - 2 -

4 fare for elektrisk støt. Vann og magnetfelt 1. Ikke utsett LED-TV-en/skjermen for regn eller bruk det i nærheten av en vannkilde. Hvis LED-TV-en/skjermen blir vått, må du trekke ut støpslet og kontakte en autorisert forhandler omgående. 2. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder keton, etylalkohol, toluen, syrer, metyl eller klorider på frontpanelet, da de kan ødelegge det. 3. Plasser apparatet i trygg avstand fra blomstervaser, badekar, vasker osv. Hvis det kommer væske inn i apparatet, oppstår det alvorlig skade. 4. Hold magnetiske gjenstander langt unna LED-TV-en/skjermen. Ventilasjon Åpningen i LED-TV-en/skjermen skal sørge for nødvendig ventilasjon. Hvis disse åpningene tilstoppes eller tildekkes, er det fare for overoppheting. Bruk aldri apparatet på senga, i sofaen, på gulvteppet eller på andre ujevne underlag. Hvis du gjør dette, risikerer du å blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden av apparatet. Hvis du installerer LED-TV-en/skjermen i en reol eller andre lukkede områder, må du passe på at det er tilstrekkelig plass til ventilasjon. Service 1. Hvis LED-TV-en/skjermen ikke virker som det skal - og særlig ved rare lyder eller uvanlig lukt fra apparatet - må du straks trekke støpslet ut av stikkontakten og kontakte en autorisert forhandler eller et servicesenter. 2. Ved service på LED-TV-en/skjermen skal støpslet alltid trekkes ut av vekselstrømskontakten. 3. Kontroller at serviceteknikeren bruker godkjente reservedeler. Bruk av ikke godkjente deler kan medføre brann, elektrisk støt eller annen fare. 4. Etter en service eller reparasjon må du alltid kontrollere at serviceteknikeren utfører sikkerhetskontroller for å bekrefte at TKFT LED-TV-en/skjermen er i forsvarlig stand

5 Utpakking Kontroller at alle elementene nedenfor følger med din LED-TV/-skjerm. Ta kontakt med forhandler dersom noe mangler. TFT LED-TV/-skjerm Fjernkontroll Bruksanvisning Likestrømadapter Strømledning RCA-kabel Montering av TV-stativ Monter LED TVen til monteringsplaten som vist i figur: - 4 -

6 - 5 -

7 I. Oversikt over skjermen/tv-apparatet Forsiden Baksiden - 6 -

8 1. Fjernkontrollsensor 2. Indikasjonslampe 3. Spill av/pause (DVD-spiller) 4. Åpne (DVD-spiller) 5. Strømknapp 6. TV /AV-modusknapp 7. CH+/pil oppover 8. CH-/pil nedover 9. VOL+/høyrepil 10. VOL-/venstrepil 11. Menyknapp 12. Likestrøminngangsplugg 13. HDMI-kontakt 14. VGA-kontakt 15. Audioinngang PC 16. SCART 17. Øretelefon-utgangsplugg 18. DVD-koaksialutgang 19. Y-plugg 20. Pb-plugg 21. Pr-plugg 22. VIDEO IN plugg 23. Audioinngang (venstre) 24. Audioinngang (høyre) 25. Kontakt for TV-antenne - 7 -

9 II. Oversikt over fjernkontrollen - 8 -

10 (1) Knappene på fjernkontrollen 1. På/av-knapp for TV/DVD-spiller siffertaster 3. -/-- - brukes ved inntasting av flersifrede tall 4. Volum opp 5. ASPECT viser LCD-skjermens bildeformat 6. Volum ned 7. Viser kilde- og kanalinformasjon 23. Tekst-TV: Snarvei til grønne sider. DVD-spiller: Introavspilling 24. Tekst-TV: Snarvei til gule sider. DVD-spiller: Gjenta avspilling. 25. Tekst-TV: Snarvei til blå sider. DVD-spiller: Gjenta avspilling fra A-B. 26. D.DISP - viser DVD-informasjon 27. Goto Søkefunksjon for DVD-spiller 28. ANGLE Valgknapp for bildevinkel 8. Navigeringstast (DVD-spiller) 9. Navigeringstast 29. D.SUB slår undertekster av eller på 10. Navigeringstast 30. Tekst-TV: Viser eller skjuler skjult 11. LCD MENU åpner tekst. DVD-spiller: Viser lydkanaler. skjermmenyen 12. INPUT viser kildevalg 13. PMODE viser bildemodus 14. TV: Slår på tekst-tv. DVD-spiller: Spill av/pause 31. Tekst-TV: Åpner undersider. DVD-spiller: zoomfunksjon 32. Tekst-TV: Viser forrige side. DVD-spiller: sakte avspilling. 33. Tekst-TV: Viser neste side. 15. Tekst-TV: Slår av og på DVD-spiller: hurtigavspilling. fastholding av aktiv side. 34. PMODE viser lydmodus DVD-spiller: Stopp. 35. SLEEP ventetid før hvilemodus 16. Tekst-TV: Går direkte til 36. DVD SETUP innstillingsknapp for hovedsiden. DVD-spiller: Spill DVD-menyen av forrige. 37. Navigeringstast 17. Tekst-TV: Endrer 38. ENTER bekrefter menyvalg visningsområdet. DVD-spiller: 39. Velg forrige kanal Spill av neste. 40. NICAM Velg NICAM-funksjon 18. DVD-spiller: Hurtigavspilling 41. Velg neste kanal bakover 42. Veksler mellom forrige kanal og aktiv 19. DVD-spiller: Hurtigavspilling kanal forover 43. DVD-spiller: Åpner plateskuffen. 20. D.MENU viser DVD-menyen PC-modus: Utfører automatisk 21. TITLE - Viser DVD-platens skjermtilpasning. tittelmeny 44. MUTE - slår lyden av eller på 22. Tekst-TV: Snarvei til røde sider. DVD-spiller: Programavspilling

11 (2) Sikkerhetsregler og innsetting av batterier Følg anvisningene nedenfor når du skal sette i batteriene: Du trenger 2 AAA-batterier. 1. Åpne batteridekselet som vist nedenfor. 2. Sett inn batteriene. 3. Sett på batteridekselet igjen. Advarsel! 1. Oppbevar batteriet utenfor barns rekkevidde. 2. Batteriene må ikke lades opp på nytt, kortsluttes, demonteres, varmes opp eller utsettes for åpen ild. 3. Skift alltid begge batteriene samtidig. Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig type. 4. Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen på lenge, bør du ta ut batteriene for å hindre mulig lekkasje og korrosjon. Merknad: 1. Ikke mist ned, trykk hardt eller trå på fjernkontrollen. 2. Søl ikke vann på fjernkontrollen. 3. Ikke bruk fjernkontrollen til flere apparater samtidig 4. Hvis TV-en ikke reagerer når du bruker fjernkontrollen på nært hold, er det kanskje på tide å skifte batterier. Framgangsmåten ved utskifting av batterier er beskrevet på baksiden av fjernkontrollen

12 III. Installasjon og tilkobling Tikobling av LED-TV/-skjerm 1. Koble TV-antennen til antennekontakten. TV-signalene inkluderer: Mottakerantenne/satellitt-TV/CAM-TV. Du kan bruke en 75 ohm koaksialkabel for tilkobling til en utendørsantenne. Tilkobling med utendørsantenne: Bruk en 75 ohm koaksialkabelplugg eller en konverter med en impedans på ohm ved tilkobling av antennepluggen på baksiden av apparatet. VHF-antenne UHF-antenne Mikser 75ΩKoaks-kabel Indgangsterminal for antenne Koaks-antenne-plugg Antenne i 75ΩKoaks-kabel 2. Koble auidokildene (blant annet DVD, VCDR, CAMCORDER og PC) til audioinngangene L og R (venstre og høyre)

13 3. Koble videokilden til VIDEO-kontakten med RCA-kabelen. 4. Hvis videokilden er utstyrt med YPBPR-kontakt, kan du koble signalet til skjermen med YPBPR-kabelen. 5. Koble videokilden til S-VIDEO-kontakten på apparatet med S-Video-kabelen (forutsatt at videokilden har en S-Video-kontakt). 6. Plugg likestrømsadapteren inn i vekselstrømskontakten, og koble deretter 12 V-kontakten fra apparatet til likestrømskontakten. 7. Når du bruker LED-TV-en som dataskjerm, kobler du PC-en til VGA-kontakten på apparatet med en egnet kabel. 8. Hvis videokilden er utstyrt med HDMI-kontakt, kan du koble signalet til skjermen med HDMI-kabelen. IV. Betjening av LCD-TV/-skjermen (1) Grunnleggende bruk 1. Slå på strømmen ved å trykke på strømbryteren på apparatet eller på/av-knappen på fjernkontrollen. Indikatoren lyser blått. Slå av strømmen ved å trykke en gang til på strømbryteren eller på/av-knappen. Indikatoren skifter til rødt. 2. Du kan lagre bildeinnstillingene, lydinnstillingene og forrige kanal før du slår av apparatet. Apparatet vil da starte med de samme innstillingene når du slår det på igjen. 3. Lydstyrken justeres med tastene VOL - og VOL +. Trykk flere ganger på VOL for å redusere lydstyrken. Trykk flere ganger på VOL + for å øke lydstyrken fra 0 til 100. (2) Bruke TV-en. 1. Trykk på INPUT på fjernkontrollen for å velge TV-modus. Kanal 1 vises øverst til høyre når kanalsøket er fullført. Trykk på CH- og CH+ for å velge forrige eller neste kanal, eller trykk på siffertastene 0-9 for å velge kanalnummer direkte. Du kan også trykke 100-knappen til -/-- til - eller - - vises på skjermen. Deretter bruker du siffertastene 0-9 til å taste inn et kanalnummer mellom 1 og Trykk på på fjernkontrollen for å velge mellom den aktive og den forrige kanalen

14 3. Trykk flere ganger på PMODE for å velge mellom de 6 tilgjengelige bildemodusene, som vist nedenfor. Personal Standard Movie Vivid 4. Trykk flere ganger på SMODE for å velge mellom de 4 tilgjengelige lydmodusene. Music Personal Standard Movie 5. Trykk på MUTE for å slå av lyden, trykk en gang til for å slå den på igjen. 6. Trykk på DISPLAY for å vise programmet for den innstilte TV-kanalen. 7. Trykk på hvilemodus-knappen for å bla flere ganger gjennom tilgjengelig hvilemodus-tid for enheten. (3) Vise AV-signalkildene (DVD/VCR/CAMCORDER) Trykk på INPUT på fjernkontrollen. Da vises en meny på skjermen som i figuren til høyre: Velg riktig kilde for å fange opp AV-signalet. Trykk på eller for å velge kilde, og trykk deretter på ENTER for å bekrefte valget. (4) Bruke apparatet som dataskjerm Trykk på INPUT for å velge VGA som kilde (PC-modus). VGA vil vises oppe til høyre på skjermen. Apparatet har VGA-kontakt for vanlig datamaskin. Koble datamaskinen til apparatet ved hjelp av denne kontakten. Nå kan apparatet brukes som dataskjerm. KILDE ATV HDMI SCART YPBPR AV VGA DVD V. Menyinnstillinger og -endringer Merk!

15 I denne bruksanvisningen kan OSDI-menyen endres og være forskjellig fra den ekte TV-skjermen som vises uten varsel. Det er fordi denne bruksanvisningen bare er et hjelpemiddel for å hjelpe deg å benytte TV-menyinnstillingene. 1. Menyen PICTURE (bilde) Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen PICTURE, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1).Picture Mode (bildemodus) deretter eller for å velge mellom de tilgjengelige bildestilene (2).Contrast (kontrast) deretter eller for å justere. (3).Brightness (lysstyrke) deretter eller for å justere. (4).Farge deretter eller for å justere fargemetningen

16 (5).Tint (tone) deretter eller for å justere fargetonen når systemet er i NTSC. (6).Sharpness (bildeskarphet) deretter eller for å velge tilgjengelig skarphetseffekt. (7).Colour Temperature (fargetemperatur) deretter eller for å velge tilgjengelig temperatureffekt. (8)Støyreduksjon deretter eller til å velge On eller Off. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 2. Menyen SOUND (lyd) Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen SOUND, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1).Sound Mode (lydmodus) deretter eller for å velge lydeffekt

17 (2). Bass deretter eller for å redusere eller øke bassnivået. (3).Treble (diskant) deretter eller for å redusere eller øke diskantnivået. (4).Balance (balanse) deretter eller til å fordele effekten på venstre og høyre høyttaler. (5).AVL deretter eller til å velge On eller Off. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 3. INNSTILLING-MENY Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen SETTING, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1). Language (språk) deretter eller velge mellom de tilgjengelige språkene for

18 skjermmenyen. (2). TIDSUR FOR SKJERMMENY deretter eller til å velge hvor lenge skjermmenyen skal vises. (3). Transparens deretter eller -knappen for å justerer OSD-transparens. (4). Overskann deretter eller til å velge On eller Off Merk! Dette elementet er tilgjengelig og nyttig, basert på HDMI-signal eller kilde. (5). Reset (nullstill). Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter for å tilbakestille alle innstillinger til standard. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 4. FUNKSJONSINNSTILLING Trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen FUNCTION, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor:

19 (1).Sleep Timer (tidsinnstilling for hvilemodus) deretter eller for å velge hvilemodus-tid for at enheten skal stå automatisk i standby-modus. (2).Høyde-/breddeforhold deretter eller for å velge det beste tilgjengelige bildeformatet LED-skjermen ut fra dine behov (3).Teletext language (språk for tekst-tv) deretter eller for å velge mellom de tilgjengelige språkene for tekst-tv (4).Blue Screen (blå skjerm) deretter eller til å velge On eller Off. Hvis du velger On, kan bakgrunnsfargen på skjermen bli blå når ingen eller bare svake signal mottas. (5).System Lock (systemsikring) Trykk på knappen eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk knappen til å vise passordmenyen, som nedenfor: Tast inn standardpassordet 0000 med talltast. Undermenyen vises som vist nedenfor:

20 a. System Lock (systemsikring deretter eller til å velge On eller Off. b. Barnesikring deretter eller til å velge On eller Off. c. Tastesperre Her kan du låse knappen eller tasten på apparatet, slik at barn ikke kan endre dine innstillinger utilsiktet. Trykk først på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter eller for å velge On eller Off. d. Change Code (endre kode) deretter for å endre passord for systemsikringen. En dialog eller meny som ovenfor vil vises. Oppgi nytt passord for å endre passordet. (6). First Time Installation (første gangs installasjon) Trykk på knappen eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk knappen til å vise undermenyen, som nedenfor: a. Language (språk)

21 deretter eller for å velge tilgjengelig språk. b. Land deretter eller for å velge tilgjengelig land. c. Start et søk Trykk på knappen eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk knappen for å foreta automatisk søk. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 5. Menyen CHANNEL (kanal) Basert på ATV-signal eller kilde, trykk på MENU på fjernkontrollen, trykk på eller for å velge menyen CHANNEL, og en meny vises som den som vises på skjermbildet nedenfor: (1). Land deretter eller for å velge tilgjengelig land. (2). Automatisk søk Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk

22 deretter for å åpne menyen for automatisk kanalinnstilling. (3). Manuelt program Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter for å åpne menyen for manuell kanalinnstilling. Se nedenfor: a. Program deretter eller for å velge nedre eller øvre program. b. Colour System (fargesystem) deretter eller for å velge tilsvarende fargesystem. c. Sound System (lydsystem) deretter eller for å velge tilsvarende lydsystem. d. Manual Search (manuelt søk) Her kan du bla gjennom de forhåndsinnstilte kanalfrekvensene med tasten eller, som nedenfor:

23 e. AFT Her kan du fininnstille den valgte kanalen. Dårlig eller feil antennekonfigurasjon kan føre til at noen av kanalene ikke er stilt inn på sin beste mottaking. Trykk først på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter eller for å velge om AFT (Auto Fine Tune) skal være på eller av. f. Fine (finjuster) deretter eller for å finjustere frekvensen eller signalet. g. Skip (hopp over) deretter eller til å velge On eller Off. Når du stiller til On, kan du ikke velge kanalprogram med pil opp/ned-tastene. (4). Program edit (rediger) Trykk på eller for å flytte markøren til dette elementet, og bruk deretter for å åpne programredigering som nedenfor: Dette alternativet har fire funksjoner

24 Bruk den grønne knappen og eller for å gi navn til gjeldende kanal. Brul den gule knappen for å sette inn gjeldende kanal. Bruk den røde knappen for å stille inn gjeldende kanal til låsing. Hvis gjeldende kanal allerede er låst, trykker du igjen på den blå knappen. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet. 6. PC MENU (kun for PC-signalkilde) Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å vise menyen. Trykk deretter på eller for å velge PC MENU. menyen vises som illustrert nedenfor: a) Du kan bruke tasten eller for å velge elementet H-Position, V-Position, Phase eller Clock. Deretter bruker du tasten eller for å justere verdien for hvert element. b) Flytt markøren til elementet Auto Adjust (automatisk justering) og trykk c) på for å velge automatisk synkronisering. Når du er ferdig med innstillingene, kan du trykke på MENU for å gå tilbake til hovedmenyen eller lukke innstillingsmenyen ved å trykke på EXIT i menyvinduet

25 VI. Betjening av DVD-spilleren A. Grunnleggende betjening 1. Slå DVD-spilleren på og av Slå på TV-apparatet, og trykk deretter på tasten INPUT for å velge DVD som kilde. 2. Sett en plate inn i DVD-skuffen. Spilleren laster platen automatisk. Det vil stå CLOSE og deretter READ på skjermen. Når innholdet på platen er lastet, skifter spilleren automatisk til avspillingsmodus hvis platen står i. Merk! Sett platen inn med den blanke datasiden mot forsiden av apparatet. Hvis du setter platen feil i, kan du skade DVD-spilleren. Du ser svak bildestøy og hører noen lyder når platen lastes, spilles av og tas ut. Dette er normalt og ikke noe å bry seg med. Etter lasting trenger enkelte plater starthjelp. Du kan trykke på tasten eller velge platen i platemenyen. 3. Avspilling av DVD-plater En meny kommer opp på skjermen. Den varierer alt etter innholdet på platen. Når du spiller av platen, kan du bruke tasten for å veksle mellom avspilling og pause. Dette gjelder også ved meny-, tittel-, sekvens- og programavspilling. 4. Menyavspilling (1) Trykk på D.MENU for å åpne platemenyen eller gå tilbake til hovedmenyen under avspilling. For DVD-plater vises menyen for DVD-platen (Root Menu). Bruk navigeringstastene til å velge og spille av merket innhold. For Super-VCD- og VCD2.0-plater vises platemenyen for Super-VCD- og VCD2.0. (Trykk på D.MENU for å vise PBC-status ---PBC:[OFF], avspilling av Super VCD & VCD2.0. Standardstatus for PBC er ON.) Du kan bruke siffertastene hvis du vil spille av favorittinnholdet direkte (Merk! PBC må være av). (2) Trykk på ENTER eller for å starte fra merket innhold. (3). Trykk én gang på tasten for å stoppe, trykk på for å fortsette fra der du stoppet. Trykk to ganger på tasten for å stoppe, trykk på

26 for å starte fra Merk! D.MENU-tasten kan vise forskjellig menyinformasjon, avhengig av platen. For å beskytte platen bør du først trykke på tasten for å stoppe avspillingen og deretter på tasten for å ta ut platen. Når platen er løst ut, holder du lett rundt kanten på platen og tar den ut i samme retning som plateskuffen for å unngå riper. Når du ikke bruker DVD-spilleren over lengre tid (i hvilemodus eller når du bruker andre kilder), må du ta ut platen for å beskytte DVD-spilleren og platen. 5. Tittelavspilling (vanligvis bare for DVD-titler) Trykk på tasten TITLE, da vises ordet TITLE på skjermen. Velg tittel ved å trykke på piltastene eller siffertastene. Da spilles første kapittel av den valgte tittelen av. 6. Programavspilling Med programavspilling kan du spille av opp til 16 spor fra platen i programmert rekkefølge. Skjermmenyen for programavspilling, som vist under, er bare ment som kontroll og referanse. DVD-/MP3-/JPEG-plater Super-VCD/VCD/CD-/CD-G-/HD-CD-plater Hvis PBC er satt til On, vil den automatisk skifte Off under programavspilling. Skriv inn tittel og kapittelnummer i samsvar med det merkede området ved hjelp av siffertastene. Trykk på tasten på fjernkontrollen for å starte, eller flytt

27 til (PLAY)på skjermen ed navigeringstastene, og trykk på ENTER for å starte. Under avspilling av programmet kan du trykke på PROG-tasten for å vise og redigere programmenyen. Du sletter programmet ved å merke ( CLEAR)og trykke på ENTER. Du kan også avslutte programmet ved å trykke på tasten. Når du trykker på tasten igjen, avspilles platen med sekvenser. Når du spiller av programmet, vil teksten PRG PLAY og den aktive tittelen og kapittelnummeret vises på skjermen. MERK! IKKE SETT INN ELLER SPILL AV 8CM PLATER, DE VIL SETTE SEG FAST. B. Bruksanvisning for DVD-spiller 1. Avspilling (1) For DVD-plater trykker du på tasten fra hoved- eller tittelmenyen, og under avspilling kan du spille av favorittittelen din ved å trykke på TITLE-tasten og velge tittel direkte. (2) Ved avspilling av Super-VCD- og VCD-plater, kan du spille av favorittsporene ved hjelp av siffertastene. (3) Ved avspilling av CD-plater, kan du spille av favorittsporene ved hjelp av siffertastene. (4) Ved avspilling av MP3-/JPEG-plater, kan du spille av favorittsporene fra innholdsmenyen ved hjelp av siffertastene. MERK! Dersom det inntastede spornummer er ugyldig, fungerer det ikke. 2. Forrige/Neste (1). Under avspilling av plater kan du trykke på tasten 9 for å spille av forrige tittel/kapittel/spor. Ved å trykke på tasten : kan du spille av neste tittel/kapittel/spor.. (2). Ved avspilling av Super-VCD- og VCD-plater når PBC er slått av: Hvis det aktive sporet er det første, trykker du på tasten 9 for å stoppe avspillingen. Hvis det aktive sporet er det siste, trykker du på tasten : for å stoppe avspillingen. (3) Ved avspilling av DVD-plater kan funksjonene over variere avhengig av DVD-platens struktur

28 3. Hurtigavspilling forover/bakover Trykk på tasten 8 for å veksle mellom ulike hastigheter i rekkefølgen nedenfor. (FOROVER x2/ FOROVER x4/ FOROVER x8/ FOROVER x20/ avspilling). Trykk på tasten 7 for å veksle mellom ulike hastigheter i rekkefølgen nedenfor. (BAKOVERx2/ BAKOVERx4/ BAKOVERx8/ BAAKORVERx20/ Spill av). Under hurtigavspilling bakover eller forover kan du bruke tasten for å fortsette med vanlig hastighet. Ved hurtigavspilling bakover av DVD-plater vil spilleren starte forfra når den kommer til første tittel/kapittel. Ved avspilling av Super-VCD- og VCD-plater med avslått PBC: Hvis du spiller av bakover til første spor, starter avspillingen fra begynnelsen igjen. MERK! Under hurtigavspilling forover og bakover slås lyden av 4. Sakte avspilling Trykk på tasten I for å veksle mellom forskjellige hastigheter i rekkefølgen nedenfor. (SF1/2, SF1/3, SF1/4, SF1/5, SF1/6, SF1/7, Spill av). Under sakte avspilling kan du bruke tasten for å fortsette med vanlig hastighet. MERK! Under sakte avspilling slås lyden av. 5. Pause Ved avspilling av CD-, CD-G-, HD-CD- og MP3-/JPEG-plater trykker du på tasten for å stanse avspillingen midlertidig og trykker en gang til på for å fortsette avspillingen. Ved avspilling av DVD-, Super-VCD- og VCD-plater trykker du på tasten for å stanse avspillingen midlertidig og trykker en gang til på for å fortsette avspillingen. 6. Repeat (repetisjon) Trykk én gang på REPEAT-tasten for å vise aktiv repetisjonsmodus. Ved avspilling av Super-VCD-, VCD-, CD-, CD-G og,hd-cd-plater i normal rekkefølge, kan du bruke repetisjonsfunksjonen. Du kan velge mellom tre repetisjonsmoduser. Trykk på REPEAT for å veksle mellom de ulike modusene i rekkefølgen nedenfor. REPEAT OFF/ REPEAT 1/ REPEAT ALL

29 Ved avspilling av DVD-plater kan du konfigurere repetisjonsmodusen. Du kan velge mellom fire repetisjonsmodus. Trykk på REPEAT for å veksle mellom de ulike modusene i rekkefølgen nedenfor. REP OFF/REP CHAPTER/REP TITLE/REP ALL Ved avspilling av MP3-/JPEG-plater kan du bruke repetisjonsfunksjonen under avspilling. Du kan velge mellom fire repetisjonsmodus. Trykk på REPEAT for å veksle mellom de ulike modusene i rekkefølgen nedenfor. REPEAT OFF/REPEAT 1/REPEAT DIR/REPEAT ALL 7. Display Trykk på D.DISP for å åpne en nedtrekksmeny på skjermen som viser aktiv tittel, kapittel, tid og annen informasjon. For DVD-plater (2 sider): Trykk én gang på tasten D.DISP for å åpne den første siden som vist nedenfor: Disc Type Chapter -/-(Current/Full) Elapsed disc time Trykk én gang Title til på tasten -/-(Current/Full) D.DISP for å åpne den andre siden som vist nedenfor: Audio Language Audio Type Angle ON/OFF -/-(Current/Full) or OFF Subtitle -/-(Current/Full) or OFF Trykk enda en gang på tasten D.DISP for å fjerne visningen fra skjermen. For Super-VCD-plater (2 sider): Trykk én gang på tasten D.DISP for å åpne den første siden som vist nedenfor: Platetype, spor-/- -(aktiv/full), lyd på/av, PBC-status, status repetisjonsmodus, avspilt tid for aktivt spor

30 Trykk én gang til på tasten D.DISP for å åpne den andre siden som vist nedenfor: Audio-/--(aktiv/full) eller AV, lyd, språk Undertekster-/-(aktiv/full) eller AV Trykk enda en gang på tasten D.DISP for å fjerne visningen fra skjermen. For CD-, CD-G-, HD-CD-, og MP3-/JPEG-plater Trykk én gang på tasten D.DISP for å vise den første siden: Platetype, spor-/-(aktiv/full), lyd på/av, status repetisjonsmodus, avspilt tid for aktivt spor. Trykk enda en gang på tasten D.DISP for å fjerne visningen fra skjermen. 8. Goto Med denne funksjonen kan du spille din favorittittel/-kapittel/-spor. Ved å trykke på tasten GOTO aktiveres en skjermmeny du kan redigere. Skriv inn ønsket tittel/kapittel/spor eller avspillingstid med siffertastene i samsvar med det merkede området. Når du er ferdig med redigeringen, trykker du på ENTER for å starte MERK! Dersom inntastingen er ugyldig, fungerer det ikke. Under redigering virker ikke GOTO-tasten. Hvis PBC er slått på, vil denne funksjonen slå den av. 8. Forhåndsvisning For Super-VCD- og VCD-plater trykker du på INTRO-tasten når platen har stanset. Skjermen deles opp i 9 miniatyrbilder og spiller 3 sekunder av hvert spor i normal rekkefølge. Hvis PBC er slått på, vil denne funksjonen slå den av. Trykk på tasten : eller 9 for å navigere blant de ni miniatyrbildene. Trykk på tasten for å spille det valgte bildet. Trykk på siffertastene 1-9 for å aktivere det tilsvarende miniatyrbildet direkte. For CD-, CD-G- og HD-CD-plater trykker du på INTRO-tasten når platen har stanset. Den spiller 15 sekunder av hvert spor i normal rekkefølge. Trykk på siffertastene for å velge sporene du vil forhåndsvise direkte. Trykk på tasten for å spille av det valgte sporet

31 Trykk på siffertastene 1-9 for å aktivere det tilsvarende miniatyrbildet direkte. MERK! Hvis platemenyen er startet, virker ikke INTRO-tasten. Hvis det valgte sporet startet avspillingen for mer enn 15 sekunder siden, starter foråndsvisningen fra neste spor. 9. Audio Trykk én gang på AUDIO-tasten for å vise aktiv lydkanal. Trykk en gang til på AUDIO-tasten for å bla gjennom de ulike lydkanalene. MERK! Skifte av AUDIO L/R-kanal kan variere avhengig av innholdet på platen. Noen tospråklige VCD-plater bruker AUDIO tasten til å veksle mellom forskjellige språk. 10. Språk (bare for DVD- and Super VCD-plater) Trykk én gang på AUDIO-tasten for å viseaktivt språk. Trykk en gang til på AUDIO-tasten for å bla gjennom ulike språkmodus. MERK! For flerspråklige DVD- og Super-VCD-plater kan du trykke på AUDIO-tasten for å velge ønsket språk. 11. Undertekster (bare for DVD- and Super-VCD-plater) Trykk én gang på SUBTITLE for å vise aktive undertekster. Trykk en gang til på SUBTITLE for å bla gjennom ulike språk. MERK! For flerspråklige DVD- og Super-VCD-plater kan du trykke på SUBTITLE for å velge ønsket språk for undertekstene. 13. Vinkel Trykk én gang på ANGLE -tasten for å vise aktiv avspillingsvinkel. Trykk en gang til på ANGLE-tasten for å bla gjennom de ulike avspillingsvinklene, f.eks. Angle -/ -(Current/Full) eller OFF. MERK! Når det gjelder DVD-plater med multivinkel, kan du trykke på ANGLE -tasten for å velge ønsket avspillingsvinkel. Om du kan velge avspillingsvinkel, avhenger av hvor tilgjengelig innholdet på DVD-platen er. 14. Lyd av/på Trykk på MUTE -tasten for å slå av lyden. Trykk en gang til på MUTE for å slå lyden på igjen, eller trykk på tasten VOL+ for å slå lyden på igjen og justere lydstyrken. Hvis det ikke er lyd på apparatet, kan du prøve å trykke på MUTE -tasten

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92

BRUKERVEILEDNING 15 TFT LCD TV LTV 15X92 BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92 Innhold 1. Sikkerhetsanvisninger...2 2. Egenskaper...3 3. Pakningsinnhold...3 4. Oversikt...5 4.1 Forfra...4 4.2 Bakfra...5 5. Fjernkontroll...6 6. Hurtigstart...7

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING LTV19W30

BRUKERVEILEDNING LTV19W30 BRUKERVEILEDNING LTV19W30 Innhold Sikkerhetsanvisninger................................................. 2 Egenskaper........................................................... 4 Pakningsinnhold..........................................................

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning TVD7056

Brukerveiledning TVD7056 Brukerveiledning TVD7056 Innhold TV Sikkerhetsanvisninger...3 Pakningsinnhold...4 Fjernkontroll...5 Paneloversikt...7 Tilkobling av eksternt utstyr...8 OSD innstillinger...9 Tekst-TV...12 DVD Generell

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller Brukerveiledning United DVD 7090 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 LED Display... 6 Fjernkontroll...

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

DVD 363 BRUKSANVISNING

DVD 363 BRUKSANVISNING DVD 363 BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse Instrukser for sikkerhet ADVARSEL: Dette symbolet er et faresignal som varsler deg om farlig spenning inne i produktet. Innholdsfortegnelse 1 Instrukser for sikkerhet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller Brukerveiledning DVD 7089 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 Fjernkontroll... 6 Tilkoblinger

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok

Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok Dell W1900 LCD-TV-skjerm Brukerhåndbok Modell W1900 www.dell.com support.dell.com Merknader, varsler og advarsler OBS! Et OBS! angir viktig informasjon som hjelper deg å bruke TV-skjermen bedre. VARSEL:

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

HARWA LCD-TV 37. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger

HARWA LCD-TV 37. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger HARWA LCD-TV 37 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Elektriske produkter kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også føre til skader på person og ting dersom det ikke behandles riktig. Dette

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Bruksanvisning Oversikt over kontroller og komponenter 1. VFD-display 2. Sensor til fjernkontroll 3. Knapp til radioinnstilling 4. Høyttalerdeksel

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Clatronic DVD-spiller 592

Clatronic DVD-spiller 592 Clatronic DVD-spiller 592 Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samsung overvåkingssystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning Overvåkingssystem - Monitor og IR-kamera Monitor SEW-3036W IR-kamera SEB-1019RWP HMS art. nr.: 189353 HMS art. nr.: 189354 Best. nr.: 2227420

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film

Innhold Kom i gang med å se på TV Skifte kanaler/programmer Bruke hovedmenyen Bruke TV-guide Ta opp TV-programmer Styre direktesendt TV Leie film Brukermanual for TV Innhold Kom i gang med å se på TV... 3 Skifte kanaler/programmer... 5 Bruke hovedmenyen... 7 Bruke TV-guide... 8 Ta opp TV-programmer... 10 Kontrollere opptak... 13 Ta opp et enkelt

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer