En innføring i Adobe Illustrator

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En innføring i Adobe Illustrator"

Transkript

1 En innføring i Adobe Illustrator Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også som en god kilde for deg som ikke har deltatt på dette kurset, men ønsker en grunnleggende innføring i temaet. I dette kapittelet skal vi gå gjennom det som man bør kunne for at Illustrator skal kunne inngå som et naturlig verktøy på veien fra idé til ferdig produkt enten det gjelder trykksak eller digital publisering. Ifølge Adobes egne ord: "Adobe Illustrator 10 har alt du trenger for å lage grafikk med profesjonell kvalitet for WWW, trykk, lommedatamaskiner, trådløse enheter - og alle andre steder." I denne korte programgjennomgangen er det benyttet norsk versjon Kontakt for spørsmål vedrørende kjøp av lisenser. Programmets funksjon I en arbeidsprosess der tekst og illustrasjoner skal monteres sammen til en trykksak eller et pdf-dokument, har Illustrator sin posisjon som leverandør av vektorgrafikk. Det betyr at programmet kan lage illustrasjoner som skal tåle å bli forstørret eller forminsket uten å miste kvalitet/skarphet. Illustrator er et kraftig tegneverktøy som beholder den vektoriserte informasjonen i figurene. 1

2 Tegneprogrammer som for eksempel Adobe Illustrator oppretter vektorgrafikk, som består av linjer og kurver som defineres ved hjelp av matematiske objekter som kalles vektorer. Vektorer beskriver grafikk i henhold til dens geometriske egenskaper. Et sykkeldekk i et vektorisert bilde består for eksempel av en matematisk definert sirkel som er tegnet med en bestemt radius, plassert på et gitt sted og fylt med en gitt farge. Du kan flytte, endre størrelse eller endre farge på dekket uten at kvaliteten på grafikken går tapt. Vektorgrafikk er uavhengig av oppløsning. Det vil si at den kan skaleres til en hvilken som helst størrelse og skrives ut på en hvilken som helst utskriftsenhet uten at det går ut over detaljrikdommen eller klarheten. Derfor er vektorgrafikk best for tekst (særlig i liten størrelse) og kraftig grafikk som trenger rene, klare linjer (for eksempel logoer) for skalering i mange størrelser. Bildet på en dataskjerm består av et nett av bildepunkt, dermed vises både vektor- og punktgrafikk i bildepunkt på skjermen. I Illustrator kan grafikktypen ha stor innvirkning på arbeidsflyten. Enkelte filformater støtter for eksempel bare punktgrafikk, og andre støtter bare vektorgrafikk. Grafikktypen er spesielt viktig når du importerer eller eksporterer grafikk til og fra Illustrator. Koblede punktgrafikkbilder kan ikke redigeres i Illustrator. Grafikkformatet påvirker også hvordan kommandoer og filtre kan brukes på bildene. Enkelte filtre i Illustrator vil bare virke på punktgrafikkbilder. 2

3 Baner Som tidligere beskrevet er styrken til vektorisert grafikk at formen på objektet er matematisk bestemt i stedet for at den foreligger som fastlåst punktgrafikk. Illustrator holder orden på denne vektoriserte grafikken ved hjelp av baner. En bane er en strek som er bestemt av matematiske formler. Den er ofte delt opp i kortere sektorer der det finnes nye matematiske formler for hver sektor. Hvis illustrasjonen er en sirkel kan den beskrives med få data. Hvis tegningen inneholder kompliserte og svært varierte streker må Illustrator dele opp figuren i kortere sektorer som lar seg beskrive matematisk. En fordel for brukeren er at start og slutt på hver sektor blir gjort om til et håndtak som kan redigeres. Nytt dokument Du ber om et nytt dokument ved å velge Fil>Nytt dokument 3

4 Størrelse på filen Du kan i dialogruten som dukker opp bestemme størrelsen på dokumentet ditt. Legg merke til at du her ikke trenger å tenke på hvor stor (i centimeter) figuren skal bli i den ferdige trykksaken. Vektorisert grafikk kan skaleres trinnløst. Det er først når illustrasjonen skal inngå sammen med punktgrafikk, eksporteres inn i filer som allerede har en bestemt oppløsning eller sendes til en printer at du trenger å sette ønskede størrelsesegenskaper Import Når du limer inn fotografier i ditt Illustrator-dokument vil de importerte bildenes utstrekning dekke det antall cm som tilsvarer informasjonen om dokumentstørrelse som tilsvarer det du fylte ut i dialogruten for nytt dokument (se figur over). Hvordan omformer jeg vektorgrafikk til punktgrafikk? Når du arbeider på kombinasjonen av vektorgrafikk og punktgrafikk har du mulighet til å smelte disse to sammen til et ferdig produkt. Ett eksempel kan være at du vil montere sammen en logo med et underliggende bilde. Det gjøres ved å omforme vektorgrafikken til punktgrafikk, slik at du kan lagre produktet som et enkelt bilde, der vektorgrafikken inngår som en del av bildet. For deg som mottar mye forskjellig grafikk fra ulike oppdrags- og bidragsytere er det viktig å kjenne til hvilke andre bildeformater du kan importere inn i Illustrator. 4

5 Importerte tegninger fra andre programmer Det er enkelt å importere tegninger fra andre programmer, for eksempel Adobe Photoshop, til Adobe Illustrator ved hjelp av ulike kommandoer i Adobe Illustrator. Du kan importere mange vanlige grafikkfilformater i Illustrator, blant annet EPS, CorelDRAW, FreeHand, GIF, JPEG, PICT, TIFF, SVG, DXF, Adobe PDF og PostScript Level 1. I tillegg til disse vanlige grafikkfilformatene, kan Illustrator bruke tegninger i alle filformater som støttes av et plugin-filter med Adobe Photoshop-kompatibelt filformat, blant annet Kodak Photo CD, PNG og TGA 5

6 FAKTA Liste over ulike grafikkformater AI PICT EPS Åpnes Åpne, Sett inn Åpne, Sett inn Åpner alle filer med Illustratorformat Innsatte filer kan kobles eller bygges inn Innsatte filer kan kobles eller bygges inn CGM Adobe PDF DXF/DWG Åpne, Sett inn Åpne, Sett inn Åpne, Sett inn Støtter CGM versjon 1, 2 og 3. Angi hvilken side i filen du vil bruke. Støtter DXF versjon 13, 14 og Innsatte filer bygges inn. Innsatte filer kan kobles eller bygges inn Innsatte filer bygges inn CorelDRAW Rasterformat som støttes av Tekstformater Åpne, Sett inn Photoshop-kompatible filtre Åpne, Sett inn Støtter CorelDRAW, versjon 5.0, Åpne, Sett inn Støtter følgende formater: ren tekst, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 og 10.0 av Windows, og versjon 5.0, 6.0, 7.0 og 8.0 av Mac OS. Støtter følgende formater: Amiga IFF, BMP, Filmstrip, GIF 89a, Kodak Photo CD, JPEG, PCX, Pixar, PNG, TIFF og TGA MS RTF, MS Word 97, 98 og Vertikal japansk tekst i RTF- og Word-filer importeres som horisontal Innsatte filer bygges inn tekst. Importerte filer bygges inn. Photoshop WMF/EMF FreeHand Åpne, Sett inn Åpne, Sett inn Åpne, Sett inn Støtter Photoshop 2.5 og senere. Innsatte filer bygges inn. Støtter FreeHand, versjon 4.0, 5.0, Importerte filer kan kobles eller Dra og slipp tegninger direkte fra 5.5, 7.0, 8.0 og 9.0. bygges inn. Dra og slipp tegningene Microsoft Office Innsatte filer bygges inn direkte fra Photosh. SVG/SVGZ Åpne, Sett inn Illustrator har ikke støtte for alle typer SVG-data. Det kan derfor hende at enkelte data endres under import. Primitive tegninger slås for eksempel sammen til baner, transformeringer endres til transformerte baner, og baner med flere attributter konverteres til flere objekter. 6

7 Rastrering Endring fra vektorgrafikk til punktgrafikk Prosessen med å endre vektorgrafikk til et punktdefinert bilde kalles rastrering. Under rastreringen konverterer Illustrator grafikkens baner til bildepunkter. Rastreringsalternativene du angir, bestemmer størrelsen og andre egenskaper for bildepunktene som lages. To måter å rastrere vektorgrafikk 1. Kommandoen Objekt > Rastrer konverterer permanent grafikk til et punktdefinert bilde ved hjelp av de angitte rastreringsinnstillingene. Når du har brukt kommandoen Objekt > Rastrer, kan du ikke endre rastreringsinnstillingene for bildet. 2. Kommandoen Effekt > Rastrer endrer bare utseendet til grafikken uten å endre grafikkens underliggende struktur. Du kan endre rastreringsinnstillingene til det punktdefinerte bildet eller gjenopprette vektorgrafikken når som helst. Når grafikken er konvertert med en av metodene, kan du bruke plugin-filtre, for eksempel de som er laget for Adobe Photoshop, på bildet på samme måte som med innsatte bilder. Du kan imidlertid ikke bruke verktøy eller kommandoer som er basert på vektorinformasjon (for eksempel tekstverktøy og Pathfinder-kommandoer) til å endre det punktdefinerte bildet. Slik går du frem for å rastrere vektorgrafikk Gjør ett av følgende: 7

8 Merk ett eller flere objekter som du vil rastrere, og velg Objekt > Rastrer. Merk ett eller flere objekter som du vil rastrere, eller angi et element som mål, på lagpaletten. 1 Velg deretter Effekt > Rastrer. Fargemodell - Angi følgende rastreringsalternativer, og velg OK Bestemmer hvilken fargemodell som skal brukes under rastreringen. Du kan lage et fargebilde med RGB eller CMYK (avhengig av fargemodusen i dokumentet), et gråtonebilde eller et 1-bits bilde 2 Oppløsning Bestemmer antall punkter per tomme (ppt) i det rastrerte bildet. Merk Bruk rastereffektoppløsning for dokument for å bruke globale oppløsningsinnstillinger. 3 Bakgrunn Bestemmer hvordan gjennomsiktige områder i vektorgrafikken konverteres til bildepunkter. Velg Hvit for å fylle gjennomsiktige områder med hvite bildepunkter Velg Gjennomsiktig for å gjøre bakgrunnen gjennomsiktig. Hvis du velger Gjennomsiktig, oppretter du en alfakanal (for alle bilder unntatt 1-bits bilder). Alfakanalen beholdes hvis tegningen eksporteres til Photoshop 4 Tekstkvalitet Bestemmer metoden som brukes for å rastrere tekst. Velg Strømlinje hvis du vil at den rastrerte teksten skal være slank og fin. Velg Kontur hvis du vil at den rastrerte teksten skal være litt kraftigere. 1 Se Endre utseendet til tegninger ved hjelp av lagpaletten 2 1-bits bilde kan være svart/hvitt eller svart og gjennomsiktig, avhengig av bakgrunnen som er valgt 3 Se Angi innstillinger for rastereffekter 4 Se mer informasjon om dette i Photoshops egne hjelpesider 8

9 Utjevning Bestemmer hvilken type utjevning som brukes under rastreringen. Utjevning reduserer forekomsten av ujevne kanter i det rastrerte bildet. Velg Ingen for ikke å bruke utjevning og beholde de harde kantene i strektegninger når de rastreres. Velg Optimaliserte tegninger for å bruke utjevning som passer best til tegninger uten tekst. Velg Optimalisert tekst for å bruke utjevning som passer best til tekst. Legg til et rundt objekt Legger til det angitte antallet bildepunkter rundt det rastrerte bildet. Hva så med baner og oppløsning når man skal skrive ut? Kurver i en tegning defineres av PostScript-tolken 5 som små linjesegmenter, og jo mindre disse linjesegmentene er, jo mer presis blir kurven. Men når kurven bygges opp av små linjesegmenter, øker også det totale antallet linjesegmenter og dermed kompleksiteten for kurven. Hvis kurven er for kompleks til at PostScript-tolken kan rastrere den, kan det oppstå en PostScript-feil, og kurven skrives ikke ut. Utskriftsoppløsningen bestemmer kurveforenklingen: Lavere utskriftsoppløsning gir større kurveforenkling og dermed lengre og færre linjesegmenter. Dette resulterer i en mindre presis kurve, men forbedrer utskriftsytelsen. Utskrifter fra Adobe Illustrator skjer raskest og best med en standardinnstilling for utskriftsoppløsning på 800 punkter per tomme (ppt). 5 Programsnutten som oversetter banens matematiske informasjon til et dokument som kan skrives ut på en arkflate 9

10 I enkelte tilfeller vil du imidlertid ønske å senke utskriftsoppløsningen: Hvis du for eksempel tegner en svært lang kurvet bane som ikke lar seg skrives ut på grunn av en grensekontrollfeil Hvis utskriften er langsom eller hvis objekter ikke skrives ut i en passende oppløsning. Du kan unngå eller rette opp grensekontrollfeil ved å dele opp lange baner 6 eller du kan angi en lavere verdi for dokumentets utskriftsoppløsning. Å endre utskriftsoppløsning Velg Fil > Dokumentoppsett (Windows) eller Dokumentformat (Mac OS) Velg Utskrift og eksport på hurtigmenyen øverst i dialogboksen Skriv inn en verdi i tekstboksen Utskriftsoppløsning for objektet Anbefalte verdier er mellom 100 ppt og 300 ppt for utskrift ved 300 ppt og mellom 800 og ppt for utskrift ved ppt. Grensene er 100 og ppt. Velg OK. Annen redigering av baner Til flytting av hele objekter benyttes pekeverktøyet Når du derimot skal justere enkeltpunkter i de tegnede objektet benyttes segmentmarkøren 6 Dette er nærmere beskrevet i hjelp under "Dele opp baner når du skriver ut store, komplekse former" 10

11 Tegne figurer og former selv Illustrator har et vell av tegneverktøy og tegnefunksjoner. Det tar tid å sette seg inn i alle mulighetene, og det anbefales sterkt å sette seg ned med bruksanvisningen for å få ideer til hvordan hvert enkelt verktøy kan hjelpe deg til nettopp det du trenger. Finn navnet på verktøyet og søk etter det i hjelpefilen som du finner ved å trykke F1 når du har Illustrator fremme. Vi skal se på et par grunnleggende eksempler på tegneverktøy Penn Med pennen kan du utføre teknisk ved hjelp av Bessier-kurver på skjermen. tegning Dette er spesielt viktig når du skal tegne figurer som skal være jevne i formen. Slik tegning er vanskelig med tegnebrett og bortimot umulig ved hjelp av musa. Derfor har penneverktøyet ekstrafunksjoner innebygd som hjelper deg å lage jevne streker mellom forskjellige punkter. I starten kan det virke litt vanskelig å kontrollere hvor streker havner på din tegning. Den som tegner mye og lærer verktøyet å kjenne vil derimot oppdage verktøyets eminente måte å løse enkle oppgaver på. Med litt 11

12 tålmodighet og øvelse vil du oppdage at selv de enkleste figurer raskt kommer på plass i super kvalitet med pennen. Som tidligere nevnt er det spesielt viktig å være klar over at punktene som pennen setter fra seg på tegningen kan flyttes i etterkant ved hjelp av segmentmarkøren. Du trenger ikke tegne på nytt om streken havne litt feil på første forsøk. Segmentmarkøren har forskjellig funksjon, avhengig av omstendighetene (type tegning, klikker osv), og er svært nyttig til å justere detaljene på allerede eksisterende tegninger. Prøv deg frem! skulle hvor du Andre tegneverktøy Det er ikke likegyldig hvilket tegneverktøy du benytter. Hvis du stiller store krav til jevne buer og linjer vil nok pennen være best, mens når du trenger ekte frihåndstegning benyttes pensel. 12

13 Tekst De finnes få begrensninger i mulighetene for arbeid med tekst i Illustrator. Husk at hvis du skal arbeide med tekst som skal ligge oppå bilder i den ferdige trykksaken vil det i de aller fleste tilfeller være smart å lage teksten i Illustrator og bildet i Photoshop. Ikke la deg friste til å bruke tekstfunksjonen i Photoshop til å lage den ferdige kombinasjonen av de to objektene i Photoshop. Grunnen er at du ofte vil beholde alle justeringsmuligheter lengst mulig. I Photoshop må du på et eller annet tidspunkt gjøre om teksten til punktgrafikk og det blir da vanskelig å skalere illustrasjonen uten kvalitetstap på et seinere tidspunkt. Du har mange tekstfunksjoner som ligger på den samme knappen i Illustrator. Disse alternative verktøyene kommer frem når du holder museknappen lenge inne på tekstverktøyet. Hva kan de forskjellige tekstverktøyene utføre? Vanlig tekst (horisontal) Arealtekst Tekst-langs-bane Vertikal tekst Vertikal arealtekst Liggende-tekst-langs-bane 13

14 Når så teksten er skrevet ferdig og du vil redigere den i etterkant har du en egen palett for redigeringen av font, størrelse osv. Husk å markere på forhånd de deler av teksten som du vil skal forandres når du justerer egenskapene paletten. Tekstredigering kan virke omfattende ved første øyekast. Men du vil oppdage at etter hvert som du møter krav og ønsker i publiseringsarbeidet går det fort å lære seg tekstredigering. Det lønner seg likevel å sette seg inn i hvilke deler av palettene man er avhengig av å kunne som minstemål, slik at ikke alle muligheter går en hus forbi når produkter skal lages. Kombinasjon av tegning og tekst La oss se et eksempel på hvordan man kan få tekst til å ligge godt plassert langs kanten på et objekt. Da er det viktig å tenke på bane med en gang. Du kan enten vektorisere figurens silhuett (se avsnitt lenger ned i dokumentet) eller du kan tegne helt ny bane langs den samme kanten. Skift deretter til tekstverktøyet som kan skrive langs en bane. en Kast et blikk på plakater og trykksaker du møter på i dagliglivet og tenk på hvordan tekster er plassert. Du lærer deg på den måten å komme inn i tankegangen for hvordan andre har utnyttet de forskjellige tekst og tegnefunksjonalitetene som de har hatt til rådighet. 14

15 Tekst som flyttbart og redigerbart objekt Etter at en tekst er skrevet inn i Illustrator-dokumentet er den ikke låst til plassering eller utforming. Hvis du har tekstverktøyet aktivt kan du redigere teksten, men hvis du bytter til pekeverktøyet kan du flytte og redigere teksten som et objekt. Dette er viktig under montasje av flere objekter i forholdt til hverandre. Vektorisering av punktgrafikk Selv om noen av Illustrators funksjoner kan virke som trylling er det fortsatt ikke ren magi. i noen tilfeller Selv om Illustrator er et program som lager vektorisert grafikk vil ikke et importert punktgrafikkbilde fra Photoshop uten videre behandling kunne skaleres uten kvalitetstap. Men Illustrator har fått et kraftfullt verktøy som kan vektorisere former som du kan angi på et punkgrafikkbilde. Det fungerer på den måten at du tegner langs en form (kontrast) på bildet og programmet lager en bane (en vektorisert strek) langs denne kontrasten. Med vektoriserings-verktøyet kan du tegne over et hvilket som helst bilde automatisk. Med dette verktøyet kan du klikke kanten til en form du vil tegne over. Illustrator tegner da en fullstendig kontur av formen. Du kan bruke vektoriseringsverktøyet til å tegne over både linjer og former. Når du bruker vektoriseringsverktøyet til å tegne over en linje, beveger verktøyet 15

16 seg langs hele linjen og vender tilbake til stedet du klikket og danner på denne måten en lukket bane. Vektoriseringsverktøyet egner seg spesielt godt til å tegne over enkle former og linjer. For å oppnå best mulig resultat når du tegner over tegninger, bør du bruke vektoriseringsverktøyet for enkle former og blyant- eller pennverktøyet for mer kompliserte former. Du kan også bruke et program som er laget spesielt for dette formålet, for eksempel Adobe Streamline. Slik gjør du i praksis Åpne filen som inneholder over. punktgrafikkbildet du vil tegne Velg vektoriseringsverktøyet Plasser trådkorsmarkøren på objektet du vil tegne Du må plassere trådkorsmarkøren mindre enn seks av punktgrafikkformen. over. bildepunkter fra kanten Vektoriseringsverktøyet styres av grensen mellom områder som har forskjellige skyggelegginger. Gjør ett av følgende: Hvis du vil tegne over hele objektet, klikker du på objektet. Illustrator tegner en bane som starter der du klikket og følger formen. Formen holdes hele tiden til høyre for verktøyet. Banen kan tegnes med eller mot klokken, avhengig av hvor du klikker og hvilken form banen har. 16

17 Hvis du vil knytte en ny vektoriseringsbane til en eksisterende vektoriseringsbane, drar du ved ankerpunktet der du vil at banene skal knyttes sammen. Tegn langs kanten av det objektet på bildet som du vil ha vektorisert. I eksempelet her skal vi prøve å vektorisere nederste delen av kroppen til denne badeanda. den Hvor godt du får til denne operasjonen er avhengig av innstillingene som ligger i vektoriseringsverktøyet. Se bruksanvisningen for hvordan du kan forandre egenskapene til verktoriseringsverktøyet. Når du har tegnet ferdig streken lager Illustrator en bane av den. Etter dette kan du behandle den som alle andre baner. Gevinsten er at du har fått overført en form som tidligere kun eksisterte på punktgrafikkbildet til en vektorisert og dermed skalerbar bane, med alle de mulighetene dette gir. 17

18 Farger Det å velge farger i Illustrator foregår på den samme måten som i de andre publiseringsverktøyene Photoshop og InDesign. Fargene ligger på en egen palett hvor du kan fremstille den fargen du vil ha eller skrive inn tallene for fargekodene slik at de stemmer eksakt med den fargen som skal benyttes (f.eks. profilfarge som er bestemt på forhånd). Se kapittel om Photoshop senere i kursheftet for ytterligere informasjon om farger og hvordan man finner frem til farger i Adobe-produktene. Lag Illustrator har muligheten til å la objektene i et dokument tilhøre forskjellige lag. På den måten åpner man for en svært fleksibel redigering av de forskjellige delene av en illustrasjon. Du kan flytte og redigere lagene helt uavhengig av hverandre. I tillegg kan du importere Photoshop-filer som blir lagt på et eget lag i Illustrator. Hvis Photoshop-filen har flere lag vil disse bli slått sammen før de importeres til et eget lag i Illustrator. 18

19 Eksport Ut av Illustrator kan du lagre produktet ditt på en rekke formater. Når det gjelder trykksaker som lages med de andre publiseringsverktøyene Photoshop og InDesign vil det hovedsaklig være Illustrators eget format.ai, eller noen av de andre kjente formatene.eps,.gif eller.jpg. I tillegg har Illustrator egne verktøy for å optimalisere eksporten av filer som skal til web (jpg, gif, png), samt andre webrelaterte formater som SWF (Flash-grafikk) og SVG (scalable vektor graphics). Det er mulig å importere og eksportere mange vanlige filformater med Adobe Illustrator. Grafikkfilformater skilles fra hverandre etter hvordan de gjengir grafikk. Grafiske data kan fremstilles som vektortegninger eller punktgrafikkbilder. Enkelte grafikkformater inneholder bare vektortegninger eller bare punktgrafikkbilder, men mange kan inneholde begge typene i samme fil. 19

20 FAKTA - Oversikt over ulike filformater 1 AutoCAD-tegning (DWG) og AutoCAD Interchange File (DXF)-format DWG er standard filformat for lagring av vektorgrafikk som er opprettet i AutoCAD. DXF er et format for utveksling av tegninger som brukes til å eksportere og importere AutoCADtegninger til og fra andre programmer. DXF-formatet er en kodet datagjengivelse av all informasjonen som befinner seg i en AutoCAD-tegningsfil. Obs! Hvite strøk eller hvitt fyll i Illustrator-tegninger eksporteres som standard til formatene DWG og DXF som svarte strøk eller svart fyll. Computer Graphics Metafile (CGM)-format CGM er et vektorbasert filformat for utveksling av todimensjonale grafiske data. Metafilformatet er hovedsakelig beregnet for utveksling av grafiske bilder, inkludert avanserte tekniske eller arkitektoniske bilder samt avanserte illustrasjoner. CGM er ikke det beste alternativet for tekstbaserte tegninger. Encapsulated PostScript (EPS)-format Filformatet EPS brukes til å overføre tegninger i PostScript-språk mellom programmer, og det støttes av de fleste illustrasjons- og layoutprogrammene. EPS-filer gjengir vanligvis enkeltillustrasjoner eller -tabeller som er importert til en vertsside, men en EPS-fil kan også gjengi en fullstendig side. Fordi EPS-filer er basert på PostScript-språket, kan de både inneholde vektorbasert grafikk og punktgrafikk. I tillegg til PostScript-språkgjengivelsen av grafikken som skal importeres, inneholder mange EPS-filer en punktgrafikkforhåndsvisning av grafikken som kan vises i programmet. EPS-filer som for eksempel skal brukes av Macintosh-programmer, kan inneholde PICT- eller TIFFbilder for forhåndsvisning på skjerm, mens de som er ment for bruk av Windowsprogrammer inneholder punkgrafikkbilder i TIFF- eller Windows Metafile-format. Forhåndsvisningsbilder blir imidlertid ikke opprettet av alle programmer som oppretter EPSfiler. Når du importerer en EPS-fil uten et forhåndsvisningsbilde, viser Illustrator en boks med en X i som representerer EPS-tegningen. Oppsummering om fordeler med EPS-formatet Du får en fil som er allsidig på den måten at nesten alle grafikkprogrammer aksepterer EPSfiler Ulikt en rekke andre grafikkformater beholder EPS informasjon om de grafiske elementene som er benyttet i Illustrator når illustrasjonen ble laget EPS-filene kan åpnes i Illustrator og redigeres som om de var Illustrator-filer (.ai) Selv de programmene som ikke kan redigere EPS direkte kan som regel vise innholdet av filen allikevel (takket være ekstrainformasjon som ligger i EPS-filen) Du kan beholde informasjon om hvilke deler av illustrasjonen som skal være gjennomsiktig. PIXAR-format (PXR) PIXAR-formatet er utformet spesielt for avanserte grafikkprogrammer, for eksempel slike som brukes for gjengivelse av tredimensjonale bilder og animasjon. 20

21 FAKTA - Oversikt over ulike filformater 2 Utvidet metafil-format (EMF) Filformatet Utvidet metafil er mye brukt i Windows-programmer som et midlertidig format for utveksling av vektorgrafikkdata. Illustrator kan rastrere noen vektordata når tegninger eksporteres til EMF-format. Filmstrip-format (FLM) Formatet Filmstrip (FLM) er et format for bilderedigering som hovedsakelig brukes av programmene Adobe Premiere og Adobe Photoshop. FLM ordner bilder i lange loddrette remser som inneholder både nummererte rammer og tidskoden som brukes av Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). Macromedia Flash-format (SWF) Macromedia Flash-formatet er en versjon av det vektorbaserte grafikkformatet fra Macromedia Flash Player for interaktiv, animert Web-grafikk. Tegninger kan eksporteres til Macromedia Flash-format for bruk i Web-utforming, og tegningene kan vises i alle lesere som er utstyrt med Macromedia Flash Player. GIF-format Graphics Interchange Format (GIF) er filformatet som vanligvis brukes til å vise indeksert fargegrafikk og indekserte fargebilder på World Wide Web. GIF er et LZW-komprimert format utformet for å minimere filstørrelse og elektronisk overføringstid. GIF-formatet støtter binær gjennomsiktighet ved å la en av de indekserte fargene være fullt gjennomsiktige. GIF støtter ikke delvis gjennomsiktighet som finnes i en alfakanal JPEG-format JPEG-formatet (Joint Photographic Experts Group) brukes vanligvis til å vise fotografier og andre flertonebilder på World Wide Web. JPEG komprimerer filstørrelsen ved å forkaste data selektivt. Derfor omtales JPEG-komprimering som Med tap. JPEG-formatet støtter ikke gjennomsiktighet. Obs! Artefakter, som bølgelignende mønstre eller blokkområder med båndeffekt, legges til en fil hver gang du lagrer filen som JPEG. Du bør alltid lagre JPEG-filer fra originalbildet, ikke fra en tidligere lagret JPEG. Et JPEG-bilde dekomprimeres automatisk når det åpnes. Et høyere nivå for komprimeringsresultater gir lavere bildekvalitet, og et lavere nivå for komprimeringsresultater gir bedre bildekvalitet. I de fleste tilfellene vil alternativet for Maksimum kvalitet gi et resultat som er så å si identisk med originalen. PCX-format PCX-format, som ble etablert av Z-Soft for deres PC Paintbrush -programvare, brukes vanligvis på IBM PC-kompatible datamaskiner. Det meste av programvaren for PC støtter versjon 5 av PCX-formatet. Filer i versjon 3 har ikke støtte for egendefinert fargepalett. Når du åpner en fil i versjon 3 PCX i Illustrator, ignoreres derfor paletten, og det blir i stedet brukt en standard VGA-fargepalett. 21

22 FAKTA - Oversikt over ulike filformater 3 Macintosh PICT-format (PIC) PICT-formatet er vanlig i grafikk- og layoutprogrammer for Macintosh, som et mellomfilformat for overføring av filer mellom programmer. PICT-formatet er spesielt nyttig ved komprimering av bilder som inneholder store ensfargede flater. PNG-format Utviklet som et patentfritt alternativ til GIF, brukes PNG-formatet (Portable Network Graphics) som en komprimeringsmetode uten tap for visning av bilder på World Wide Web. Til forskjell fra GIF støtter PNG 24-biters bilder og produserer bakgrunnsgjennomsiktighet uten hakkete kanter. Det er imidlertid ikke alle Web-lesere som støtter PNG-bilder. Portable Document Format (PDF) PDF-formatet brukes av Adobe Acrobat som er Adobes programvare for elektroniske gjengivelser for Mac OS, Windows og UNIX. Du kan vise PDF-filer ved hjelp av programvaren Acrobat Reader ligger på CD-ROMen med Adobe Illustrator. PDF kan representere både vektor- og punktgrafikk, og kan også inneholde elektroniske funksjoner for dokumentsøk og navigasjon. PDF-filer kan for eksempel inneholde hypertekstkoblinger og en elektronisk innholdstabell. Fordi Illustrator kan åpne en PDF-fil, kan vektortegninger eller punktgrafikkbilder fra enhver PDF-fil brukes i en Illustrator-fil. Tagged-Image File Format (TIFF) TIFF brukes ved utveksling av filer mellom programmer og maskinplattformer. TIFF er et fleksibelt punktgrafikkformat som støttes av nesten alle tegne-, bilderedigerings- og layoutprogrammer. I tillegg kan nesten alle skannere produsere TIFF-bilder. TIFF støtter RGB-, CMYK- og gråtone-fargemodeller. Formatet støtter også LZWkomprimering, en komprimeringsteknikk uten tap hvor alle detaljene i bildet beholdes. Når du eksporterer Illustrator-tegninger i TIFF kan du velge mellom fargemodellene RGB, CMYK eller gråtone og angi bildeoppløsningen. Hvis du vil komprimere filen automatisk til en mindre størrelse merker du av for alternativet LZW-komprimering. Targa (TGA)-format TGA-formatet er utformet for bruk på systemer som bruker grafikkortet Truevision. Hvis du lagrer tegninger i dette formatet, har du mulighet til å velge ønsket oppløsning og fargedybde. Windows-metafil (WMF) format Formatet Windows-metafil er et mellomliggende utvekslingsformat for 16-biters Windowsprogrammer. WMF-formatet støttes av nesten alle programmer for Windows-tegning og layout. Det har begrenset støtte for vektorgrafikk, og der det er mulig bør EMF-formatet brukes i stedet for WMF-formatet. 22

23 FAKTA - Oversikt over ulike filformater 4 PostScript-filformat (PS) PostScript er et språk for sidebeskrivelse som er innebygd i mange skrivere og de fleste avanserte utskriftssystemer. Fordi det er innebygd i så mange skrivere, kan de fleste Mac OS, Windows- og UNIX-programmer opprette PostScript-filer for utskrift. Du kan ikke lagre PostScript-filer direkte fra Illustrator. Hvis du bruker en PostScriptskriver, kan du imidlertid opprette en PostScript-fil ved hjelp av kommandoen Skriv til fil (Windows) eller Arkiver på hurtigmenyen Mål (Mac OS) i dialogboksen Skriv ut. Obs! Adobe anbefaler at du oppretter PostScript-filer med skriverdriveren Apple LaserWriter 8 eller Adobe PostScript. Den første versjonen av PostScript-filformatet, PostScript LanguageLevel 1, gjengir både gråtonet vektorgrafikk og punktgrafikkbilder med gråtoner. Den andre versjonen, PostScript LanguageLevel 2, gjengir farger like godt som bilder i gråtonet vektorgrafikk og punktgrafikk og støtter RGB-, CYMK- og CIE-baserte fargemodeller for både vektorgrafikkbilder og punktgrafikkbilder. Enkelte filer i PostScript LanguageLevel 1 gjengir også farger ved hjelp av tillegg til PostScript-språket som ble integrert i PostScript LanguageLevel 2. PostScript 3 inneholder flere funksjoner enn LanguageLevel 2, blant annet muligheten til å skrive ut nettobjekter ved utskrift til en PostScript 3 -skriver. Ettersom utskrift til enhetene PostScript LanguageLevel 1 og LanguageLevel 2 konverterer graderingsnett-objekter til punktgrafikkbilder, bør tegninger som inneholder disse objektene, skrives ut til en PostScript 3-skriver. Obs! PostScript LanguageLevel 1 støttes ikke for eksport til EPS eller utskrift i gjeldende versjon av Illustrator. LanguageLevel 1-eksport støttes imidlertid for Illustrator 8.0 og lavere EPS-formater. Scalable Vector Graphics (SVG) og Scalable Vector Graphics Compressed (SVGZ) format Formatene Scalable Vector Graphics er en spesifikasjon fra World Wide Web Consortium (W3C) for et standard, todimensjonalt vektorgrafikkspråk for internett. SVG fungerer bra sammen med HTML og JavaScript og gir Web-designere en kreativ kontroll de kan bruke til å utforming en interaktiv og dynamisk Web-opplevelse. (Se Om SVG.) Du kan redusere filstørrelser med 50 til 80 % ved å bruke SVGZ-formatet. Fordi SVGZ er et binært format, kan du imidlertid ikke redigere SVGZ-filer med et tekstredigeringsprogram. Obs! SVG-plugin-modulen installeres vanligvis sammen med Illustrator. Hvis du har behov for å finne plugin-modulen selv, kan du laste den ned fra SVG-sonen på 23

Bruk av grafiske program i PR arbeid

Bruk av grafiske program i PR arbeid Bruk av grafiske program i PR arbeid Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

Løse tråder W EBTILLEGG. 24. Arbeide med tekst. Problematisk redigering. Tekst som grafikk

Løse tråder W EBTILLEGG. 24. Arbeide med tekst. Problematisk redigering. Tekst som grafikk W EBTILLEGG Løse tråder I dette tillegget til heftet «Webgrafikk lær det selv» finner du en håndfull mer løsrevne artikler av litt teknisk karakter. Her er artikler om to viktige områder innenfor grafisk

Detaljer

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS

Illustrator for web MERETE JÅSUND, IGM AS MERETE JÅSUND, IGM AS WORKSPACE: WEB Illustrator har et eget workspace, spesiallaget med de panelene du oftest trenger når du jobber mot web. Velg Web, fra rullemenyen til høyre i Kontrollpanelet. OPPRETTE

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06.

Brukerveiledning. NOBB Mediabank. - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer. Sist oppdatert 09.06. Brukerveiledning NOBB Mediabank - produktbilder, egenprodusert dokumentasjon og alt av grafiske elementer Sist oppdatert 09.06.08 INNHOLD ORD OG BEGREPER 5 FØRSTEGANGSINNLEGGELSE 9 SYMBOLER MED TILHØRENDE

Detaljer

Lag trykksaker med Scribus

Lag trykksaker med Scribus Lag trykksaker med Scribus Scribus er et gratis open source, desktop publishing program som brukes til å lage trykksaker med. Du laster ned programmet fra Scribus hjemmeside http://www.scribus.net/index.php.

Detaljer

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias

Skjermoppløsningen brukt på figurene gjengitt i dette kapittelet er 1024x768 punkter. Antialias Del II 4 Webgrafikk WEBDESIGN STEG FOR STEG I dette kapittelet skal du lære å finne materiale som du kan bruke i form av figurer og grafikk på websiden din. Du skal lære å redigere grafikken ved hjelp

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske merknader Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Ressurser Aktivering

Detaljer

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9

INNFØRING I MIRASCAN... 5 LAGE EN SKANNING... 9 Innhold INNFØRING I MIRASCAN................................................... 5 1.1 MIRASCAN............................................................. 5 1.2 MIRASCANS DRIFTSMODUSER................................................

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Programvarehåndbok Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder følgende modeller. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815 For DCP-brukere:

Detaljer

Brukerveiledning GIMP. Kursholder Kari Saasen Strand

Brukerveiledning GIMP. Kursholder Kari Saasen Strand Brukerveiledning GIMP Kursholder Kari Saasen Strand Våren 2011 Innholdsfortegnelse: Tilpasning av grensesnitt... 4 Åpne filer, lagring og filformat... 5 Hurtigtaster... 5 Bildemenylinje... 6 Høyremenyen/Lagmeny...

Detaljer