Prosjekt Systemverktøy for logistikk i museer - Evaluering og forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Systemverktøy for logistikk i museer - Evaluering og forslag"

Transkript

1 Prosjekt Systemverktøy for logistikk i museer - Evaluering og forslag Barbara Ida de Haan Seksjonsleder magasin og logistikk Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

2 Prosjektorganisasjon Prosjekteier (PE): Norsk Kulturråd Styringsgruppen (SG) PA: Avdelingsdirektør Françoise Hanssen Bauer (NM) PA: Avdelingsdirektør Karianne Schmidt Vindenes (VM) PL: Barbara de Haan (NM) Prosjektgruppe (PG): PL: Barbara de Haan Prosjektmedarbeider: Gro Benedikte Pedersen (NM) Prosjektmedarbeider: Ina Louise Stovner (jan-mai) (NM) Prosjektmedarbeider: Eivind Johansen (jan-april) (NM) Prosjektmedarbeider: Frank Messel (juni-des) (NM) Prosjektmedarbeider: Tine Norby (juli-des) (NM) Prosjektmedarbeider: Kristin Halaas (VM) Prosjektmedarbeider: Torill J. Mobech-Hanssen (VM) Prosjektmedarbeider: Cathrine Guldahl (VM) Assosiert prosjektgruppedeltaker, begge faser: Bård Bie-Larsen (Norsk Kulturråd)

3 Arbeidsoppgaver Delmål 1 Evaluering av den britiske samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM Arbeidsoppgaver Delmål 2 Anbudskonkurranse evaluering Primus og applikasjonene av ekstern IKTkonsulent/IKT-firma Arbeidsoppgaver Delmål 3 -Lage en mappingsmatrise av eksisterende løsninger i Vestfoldmuseene og Nasjonalmuseet (Primus, NILS, NILS foto og LIMA) for å avklare om eksisterende systemer i Nasjonalmuseet og Vestfoldmuseene løser museenes behov og i hvilken grad disse er Spectrum kompatibel - Få leverandørene gjennomføre CMS-surveyen til Collections trust ift Primus og applikasjonene Arbeidsoppgaver Delmål 4 Fagseminar om CMS-systemer Arbeidsoppgaver Delmål 5 Utforme kravspek for hensiktsmessig prosesstyring tilpasset spectrumprosedyrene som innbefatter logistikk. Kravspesifikasjonen skal være på engelsk. Den skal baseres på definerte standarder (jf. pkt. 1), stille krav til teknologiske løsninger og driftsavtalen. Arbeidsoppgaver Delmål 6 Utarbeide en anbefaling om veien videre

4 Mappingsprosedyren SPECTRUM PROSEDYRE (P) =Primærprosedyre PROSJEKTKOMMENTAR FORKLARING Pre-entry (Før inntak) KARTLAGT MOT PRIMUS Før inntak er ikke linket til Plassering og flytting, men vi har analysert den fordi den har direkte sammenheng med Inntak Object entry (Inntak) (P) KARTLAGT MOT PRIMUS Inntak er linket til Plassering og flytting Loans in (Innlån) (P) KARTLAGT MOT PRIMUS Innlån er linket til Plassering og flytting Acquisition (Aksesjon) (P) KARTLAGT MOT PRIMUS Aksesjon er linket til Plassering og flytting Inventory control (Samlingsoversikt) KARTLAGT MOT PRIMUS Samlingsoversikt er ikke linket til Plassering og flytting, men vi mener prosedyren er viktig for logistikk i prosjektets perspektiv Location and movement control (Plassering og flytting) (P) KARTLAGT MOT PRIMUS Plassering og flytting er prosjektets utgangspunkt Transport KARTLAGT MOT PRIMUS Transport er linket til Plassering og flytting Cataloguing (Katalogisering) (P) KARTLAGT MOT PRIMUS Katalogisering er linket til Plassering og flytting Object condition checking and technical assessment (Tilstandsvurdering) KARTLAGT MOT PRIMUS Tilstandsvurdering er linket til Plassering og flytting Conservation and collections care (Konservering og samlingsskjøtsel) KARTLAGT MOT PRIMUS Konservering og samlingsskjøtsel er linket til Plassering og flytting Risk management (Risikohåndtering) IKKE KARTLAGT Risikohåndtering er ikke linket til Plassering og flytting (infogruppen Object location inngår, som igjen er en viktig infogruppe i prosedyren Plassering og flytting) Insurance and indemnity management (Forsikring og skadedekning) IKKE KARTLAGT Forsikring og skadedekning er ikke linket til Plassering og flytting Valuation control (Verdivurdering) IKKE KARTLAGT Verdivurdering er ikke linket til Plassering og flytting Audit (Revisjon) KARTLAGT MOT PRIMUS Revisjon er linket til Plassering og flytting Rights management (Rettighetsforvaltning) IKKE KARTLAGT Rettighetsforvaltning er ikke linket til Plassering og flytting Use of collections (Bruk av samlingene) KARTLAGT MOT PRIMUS Bruk av samlingene er linket til Plassering og flytting Object exit (Utlevering av gjenstander) (P) KARTLAGT MOT PRIMUS Utlevering av gjenstander er linket til Plassering og flytting Loans out (Utlån) (P) KARTLAGT MOT PRIMUS Utlån er linket til Plassering og flytting Loss and damage / Tap og skader KARTLAGT MOT PRIMUS Tap og skader er linket til Plassering og flytting Deaccession and disposal (Deaksesjon og avhending) IKKE KARTLAGT Deaksesjon og avhending er ikke linket til Plassering og flytting Retrospective documentation (Retrospektiv dokumentasjon) (P) IKKE KARTLAGT Retrospektiv dokumentasjon er ikke linket til Plassering og flytting

5 SPECTRUM INFORMASSJONSGRUPPE 1. Acquisition [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Address information Group 1. Amendment history 1. Audit [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Common Procedural Units 1. Condition check/ technical assessment [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Conservation and treatment info [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Date 1. Indemnity [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Insurance [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Loan out [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Location 1. Movement [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Object audit 1. Object Collection 1. Object condition and technical assessment 1. Object conservation and treatment 1. Object description 1. Object entry [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Object exit [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Object history and association 1. Object identification 1. Object location 1. Object production 1. Object requirement 1. Object use 1. Object valuation 1. Organisation 1. Owners contribution 1. People 1. Person 1. Place 1. Reference 1. Use of collections [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Valuation [USE ALSO COMMON UNITS] 1. Wiewers contribution De 15 utvalgte prosedyrene inneholder 36 informasjonsgrupper.

6 Mappingsprosedyren

7 SPECTRUMPROSEDYRE SOM INBEFATTER LOGISTIKK (Her: PLASSERINGS- OG FORFLYTNINGSHENDELSER) (P) =Primærprosedyre i Spectrum Antall informasjonsenheter i prosedyren som kan dokumenteres ved hjelp av Primus (ANTALL JA i kartleggingsmatrisen) Antall informasjonsenheter i Prosedyren som IKKE kan dokumenteres ved hjelp av Primus (ANTALL NEI i kartleggingsmatrisen) Antall informasjonsenheter som DELVIS kan dokumenteres ved hjelp av Primus (ANTALL NEI/ JA i kartleggingsmatrisen) Antall Infoenheter = Rader 1 Pre-entry procedure 11 [35.5 %] 17 [54.8 %] 3 [9.7 %] 31 2 Object entry procedure (P) 104 [32.4 %] 186 [57.9 %] 31 [9.7 %] Loans in procedure (P) 169 [42.1 %] 192 [47.9 %] 40 [10.0 %] Acquisition procedure (P) 487 [62.0 %] 231 [29.4 %] 68 [8.6 %] Inventory control procedure 48 [47.1 %] 44 [43.1 %] 10 [9.8 %] Location and movement control procedure (P) 70 [38.9 %] 99 [55.0 %] 11 [6.1 %] Transport procedure 41 [23.7 %] 117 [67.6 %] 15 [8.7 %] Cataloguing procedure (P) 161 [45.5 %] 156 [44 %] 37 [10.5 %] Object condition checking and technical assessment procedure 153 [34.4 %] 272 [61.3 %] 19 [4.3 %] Conservation and collections care procedure 185 [ 39.1 %] 244 [51.6 %] 44 [9.3 %] Audit procedure 103 [49.7 %] 90 [43.5 %] 14 [6.8 %] Use of collections procedure 478 [ 53.4%] 329 [36.8 %] 88 [9.8 %] Object exit procedure (P) 126 [50.4 %] 100 [40.0 %] 24 [9.6 %] Loans out procedure (P) 535 [42.6 %] 621 [ 49.4 %] 100 [8.0 %] Loss and damage procedure 125 [53.7 %] 87 [37.3 %] 21 [9.0 %] 233 ALLE PROSEDYRER SOM INNBEFATTER LOGISTIKK 2796 [45.8 %] 2785 [45.6 %] 525 [8.6 %] 6106

8 Konklusjoner fra mappingsarbeidet SPØRSMÅL: KAN SPECTRUMPROSEDYRER SOM INNBEFATTER LOGISTIKK DOKUMENTERES VED HJELP AV PRIMUS? SVAR: NEI, SLIK VI TOLKER DET, DEKKER PRIMUS IKKE SPECTRUMS KRAV TIL DOKUMENTASJON AV PROSEDYRER SOM INNBEFATTER LOGISTIKK. SPØRSMÅL: I HVILKEN GRAD KAN SPECTRUMPROSEDYRER SOM INNBEFATTER LOGISTIKK DOKUMENTERES VED HJELP AV PRIMUS? SVAR: PRIMUS DEKKER ETTER VÅR KARTLEGGING 45.8 % AV SPECTRUMS KRAV TIL DOKUMENTASJON I PROSEDYRER SOM INNBEFATTER LOGISTIKK. LOGISTIKK DEFINERT I PROSJEKTET SOM: KUNNSKAP OM EFFEKTIV OG FORSVARLIG STYRING AV ENHETER SOM SKAL FLYTTES MELLOM ULIKE LOKALITETER. ENHETENE I VÅRT TILFELLE ER MUSEUMSSAMLINGER, DELSAMLINGER ELLER ENKELTOBJEKTER. I STYRINGEN AV ENHETER INNGÅR BÅDE STEDER DE BEFINNER SEG OG HENDELSER DE UTSETTES FOR.

9 Systemnavn Systemleverandør Kort beskrivelse Minimumskrav maskinvare Støttede operativsystemer Bildestøtte Støtte for offentlig tilgang [CD publisering] Internett støtte Database arkitektur Pris (enkeltbruker) Pris (5 brukere) Tilleggskommentar pris Gjennomføring av CMS-survey ift Primus og Applikasjonene besvart av Kultur- IT og Goodtech Opplæring Brukerstøtte Museumsbrukere/ nettsider i Norge Museumsbrukere/ nettsider utenfor Norge Største museum/ nettside villig til å gi referanse Spesialfunksjoner Tilleggsfunksjoner Maks tegn per felt Maks poster per fil Har programvaren en integrert DAMS løsning?

10 Støtter programvaren automatisering av businessprosesser? Støtter programvaren digital rettighetsforvaltning? Støtter programvaren integrasjon med mobile plattformer? Støtter programvaren integrasjon med utenforliggende tesauruser via webtjenester? Er programvaren tilgjengelig via SaaS/ online levering? Støttede bildeformater Støttede mediaformater Støtte for brukergenerert innhold Dataimportfasiliteter Dataeksportfasiliteter Støttede protokoller [eks OAI-PMH]/ brukergrensesnitt (som er tilgjengelige for kjøp, som standarder eller for gratis nedlasting) Støttede metadataskjemaer Støttede museums/ kulturarvs standarder Gjennomføring av CMS-survey ift Primus og Applikasjonene besvart av Kultur- IT og Goodtech Dersom systemet støtter SPECTRUMstandarden, hvilke av de 21 prosedyrene støtter det? Har programvaren integrert støttefunksjon for bibliografiske poster? Hvilke bibliografiske/ biblioteksstandarder støtter programvaren? Har programvaren integrert støtte for arkivposter? Hvilke arkivstandarder støtter programvaren? Hvilke støtte yter dere for integrasjon med andre bibiotek- og arkivforvaltningssystemer? URL til demonstrasjonsside URL til Kundes nettside

11 URL til hovednettsiden med informasjon om programvaren URL til brukerstøtteside/ forum URL til annen dokumentasjon av systemet Kontaktperson Kontaktperson stilling Kontaktperson tlf Kontaktperson e-post Kontaktperson postadresse Firmanettside Firmanavn Firma kontaktperson Firma tlf Firma e-post Firma postadresse Firma nettside Gjennomføring av CMS-survey ift Primus og Applikasjonene besvart av Kultur- IT og Goodtech

12 Uavhengig teknisk evaluering av Primus og applikasjonene utføres av IT-konsulentfirma Akselera

13 Uavhengig teknisk evaluering av Primus og applikasjonene 1) Vurdering av NMK og VFMs egenutviklede logistikkverktøy (NILS, LIMA, NILS Foto) og Primus logistikkfunksjoner. 2) Evaluering av videreutviklingsmuligheter for programmene NILS, LIMA og NILS foto til ett logistikksystem for museumssamlinger; som enten kan brukes parallelt med, eller integrert i, programvaren Primus.

14 Årets fagkonferanse om CMS-systemer En unik mulighet å få sammenlignet Spectrumkompatible CMS-systemer gjennom presentasjoner, stands og speedmøter

15 Konferanseprogram Dag 1: Presentasjoner Dag 2: Speedmøter og nettverksbygging

16 For mer informasjon og påmelding: /utstillinger_og_aktiviteter/

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer

Marte Brekke. Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Marte Brekke Fellessøk er museene klare? Katalogisering av gjenstander ved norske kulturhistoriske museer Masteroppgave Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag Sammendrag Norske museer

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts

Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts Prosjektbeskrivelse, Produksjonsdatabase for SeLL Rev. 2 2010 02 15 sts 1. Innholdsfortegnelse 2. BAKGRUNN 2 3. SAMMENDRAG AV PROSJEKTBESKRIVELSEN 3 3.1.1. KORT OPPSUMMERING 3 3.1.2. ANBEFALING 3 4. MÅL

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008

Behovsanalyse. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 Behovsanalyse Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Bibsys styre 08.04.2008 Avlevert 05.12.2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 MANDAT... 3 1.2 BAKGRUNN... 4 2 BIBLIOTEKENES OPPDRAG... 6 2.1 UH-BIBLIOTEKENES HOVEDOPPGAVER...

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetsjef hos Saab: Et sikkerhetssenter gir Saab kortere ledetider og økt sikkerhet SYMANTEC MOBILE CENTER OF EXCELLENCE:

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer