Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A4 1

2 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA HØSTENS GENERALFORSAMLING SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2014 SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2013 SAK 7 BEHANDLING/ENDRING ORGANISASJONSTRUKTUR SAK 8 BEHANDLING/GODKJENNING AV LOKALE VEDTEKSTENDRINGER SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER FOR BIS U20 SAK 10 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR U20-UTVALG SAK 11 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FADDERSTYRET SAK 12 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR REVYSJEF SAK 13 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR SOSIALUTVALGET SAK 14 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR STUDENTAKSJONEN SAK 15 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR START BI SAK 16 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR UNDERGRUPPEANSVARLIG (UA) SAK 17 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR HERREFOTBALL SAK 18 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR KVINNEFOTBALL SAK 19 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NESTLEDER I NU SAK 20 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER FOR FRILUFTSGRUPPEN SAK 21 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR KVINNEHÅNDBALL SAK 22 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR AMERIKANSK FOTBALL SAK 23 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR CHEERLEADING SAK 24 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR BEDRIFTSKONTAKT I NU SAK 25 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NESTLEDER NLD SAK 26 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG NLD SAK 27 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR EVENTANSVARLIG NLD SAK 28 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR EVENTGRUPPEN NLD SAK 29 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSANSVARLIG NLD SAK 30 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSGRUPPEN NLD SAK 31 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOREDRAGSANSVARLIG NLD SAK 32 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOREDRAGSGRUPPEN NLD SAK 33 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSUTVALGET SAK 34 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOTOUTVALGET SAK 35 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR KOMMUNIKASJONSASSISTENT SAK 36 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR GRAFISK ANSVARLIG 2

3 SAK 37 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LINJEFORENINGSREPRESENTANT SAK 38 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR IDRETTSANSVARLIG SAK 39 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR BULL INVEST SAK 40 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FADDERSJEF SAK 41 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NÆRINGSLIVSANSVARLIG (NA) SAK 42 ORIENTERING/OPPRETTELSE AV VERVET STUDENTPOLITISK ANSVARLIG SAK 43 ORIENTERING/GODKJENNING AV STILLINGSINTRUKS FOR STUDENTPOLITISK ANSVARLIG SAK 44 BEHANDLING/FULLMAKT TIL SITTENDE STYRE TIL Å KONSTITUERE EVENTUELT MANGLENDE TILLITSVERV SAK 45 BEHANDLING/VALG AV TILLITSVALGTE SAK 46 EVENTUELT VEDLEGG 1: REFERAT GF HØST 2013 VEDLEGG 2: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM VEDLEGG 3: REGNSKAP FOR 2013 VEDLEGG 4: ORGANISASJONSKART VEDLEGG 5: LOKALE VEDTEKTSENDRINGER VEDLEGG 6: STILLINGSINSTRUKS LEDER BIS U20 VEDLEGG 7: STILLINGSINSTRUKS U20 UTVALG VEDLEGG 8: STILLINGSINSTRUKS FADDERSTYRET VEDLEGG 9: STILLINGSINSTRUKS REVYSJEF VEDLEGG 10: STILLINGSINSTRUKS SOSIALUTVALGET VEDLEGG 11: STILLINGSINSTRUKS STUDENTAKSJONEN VEDLEGG 12: STILLINGSINSTRUKS START BI VEDLEGG 13: STILLINGSINSTRUKS UNDERGRUPPEANSVARLIG(UA) VEDLEGG 14: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR HERREFOTBALL VEDLEGG 15: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR KVINNEFOTBALL VEDLEGG 16: STILLINGSINSTRUKS NESTLEDER NU VEDLEGG 17: STILLINGSINSTRUKS LEDER FOR FRILUFTSGRUPPEN VEDLEGG 18: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR KVINNEHÅNDBALL VEDLEGG 19: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR AMERIKANSK FOTBALL VEDLEGG 20: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR CHEERLEADING VEDLEGG 21: STILLINGSINSTRUKS BEDRIFTSKONTAKT NU VEDLEGG 22: STILLINGSINSTRUKS NESTLEDER NLD VEDLEGG 23: STILLINGSINSTRUKS ØKONOMIANSVARLIG NLD VEDLEGG 24: STILLINGSINSTRUKS EVENTANSVARLIG NLD VEDLEGG 25: STILLINGSINSTRUKS EVENTGRUPPEN NLD VEDLEGG 26: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSANSVARLIG NLD 3

4 VEDLEGG 27: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSGRUPPEN NLD VEDLEGG 28: STILLINGSINSTRUKS FOREDRAGSANSVARLIG NLD VEDLEGG 29: STILLINGSINSTRUKS FOREDRAGSGRUPPEN NLD VEDLEGG 30: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSUTVALGET VEDLEGG 31: STILLINGSINSTRUKS FOTOANSVARLIG VEDLEGG 32: STILLINGSINSTRUKS KOMMUNIKASJONSASSISTENT VEDLEGG 33: STILLINGSINSTRUKS GRAFISK ANSVARLIG VEDLEGG 34: STILLINGSINSTRUKS LINJEFORENINGSREPRESENTANT VEDLEGG 35: STILLINGSINSTRUKS IDRETTSANSVARLIG VEDLEGG 36: STILLINGSINSTRUKS BULL INVEST VEDLEGG 37: STILLINGSINSTRUKS FADDERSJEF VEDLEGG 38: STILLINGSINSTRUKS NÆRINGSLIVSANSVARLIG (NA) VEDLEGG 39: STUDENTPOLITISK ANSVARLIG VEDLEGG 40: STILLINGSINSTRUKS STUDENTPOLITISK ANSVARLIG 4

5 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, vakter, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: Ordstyrer Bisitter 1 person til å utgjøre referenter 3 personer til å utgjøre tellekorps 2 personer til å undertegne protokollen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner følgende kandidater Ordstyrer: Anders Eidberg Bisitter: Rune Presthus 1 person til å utgjøre referenter: Aleksander Øverby 3 personer til å utgjøre tellekorps: Kenneth Kopperud Andresen, Sebastian Ringseth, Tatjana Solvang Grova 2 personer til å undertegne protokollen: Stian Smedsrud, Sondre Jentoft Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 46. Kontroll- og vedtektskomiteen og HR-ansvarlig gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. 5

6 Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra generalforsamling Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle redaksjonelle endringer. Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Sak 6 Behandling/Godkjenning av regnskap for 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for

7 Sak 7 Behandling/Endring organisasjonsstruktur Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder Bakgrunn: Styret mener det er på tide å fornye organisasjonens struktur, og har utarbeidet et forslag til hvilke endringer som må til for å få en mer fornuftig, effektiv og ryddig struktur. Undertegnede vil presentere og forklare den nye strukturen. Vedlegg: 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringene i organisasjonsstrukturen med de vedtektsendringer dette måtte medføre. Sak 8 Behandling/ Godkjenning av lokale vedtekstendringer Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ KVK Bakgrunn: Etter en grundig gjennomgang av lokale vedtekter har KVK i samarbeid med HR og Leder funnet flere unøyaktigheter i vedtektsettet. Mye må også endres i forbindelse med stillingsintruksene som blir presentert i de kommende sakene. Vedlagt ligger all info om hvilke vedtekter som blir endret og hva som skjer med stillingsinstruksene om sakene blir godkjent av Generalforsamlinger. Vedlegg: 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de lokale vedtektsendringer og eventuelle redaksjonelle endringer dette vil medføre. Sak 9 Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks for Leder BIS U20 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ KVK Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed er det gjort to små endringer i instruksen til Leder U20, blant annet er U20 flyttet fra å ligge under undergruppeansvarlig(ua) til å ligge under sosialt ansvarlig(sa), som vises i vedlegget. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Leder BIS U20. 7

8 Sak 10 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for U20 utvalget Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for U20 utvalget i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 7 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for U20 utvalget. Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fadderstyret Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for fadderstyret i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 8 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for fadderstyret. Sak 12 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Revysjef Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres det på den foreliggende stillingsinstruksen for revysjef, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for revysjef. 8

9 Sak 13 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Sosialutvalget Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for sosialutvalget i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for sosialutvalget. Sak 14 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Studentaksjonen Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres det på den foreliggende stillingsinstruksen for studentaksjonen, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 11 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for studentaksjonen Sak 15 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Start BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres den foreliggende stillingsinstruks for Start BI i BIS Trondheim, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Start BI. 9

10 Sak 16 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Undergruppeansvarlig(UA) Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed gjøres det en endring i UA sin stillingsinstruks. BISSI fjernes, da dette ikke lengre er i drift i BIS Trondheim. Om det skulle falle tilbake i drift vil det igjen falle under UA. Vedlegg: 13 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Undergruppeansvarlig(UA). Sak 17 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for BIS herrefotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for BIS herrefotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 14 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for BIS herrefotball. Sak 18 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for BIS kvinnefotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for BIS kvinnefotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 15 10

11 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for BIS kvinnefotball. Sak 19 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Nestleder i NU Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Nestleder i NU i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 16 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Nestleder i NU. Sak 20 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Leder for friluftsgruppen Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for leder for friluftsgruppen i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 17 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for leder for friluftsgruppen. 11

12 Sak 21 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for kvinnehåndball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for kvinnehåndball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 18 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for kvinnehåndball. Sak 22 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for amerikansk fotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for amerikansk fotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 19 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for amerikansk fotball. Sak 23 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for cheerleading Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for cheerleading i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 20 12

13 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for cheerleading. Sak 24 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Bedriftskontakt i NU Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Bedriftskontakt i NU i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 21 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Bedriftskontakt i NU. Sak 25 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Nestleder NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Nestleder NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 22 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Nestleder NLD. 13

14 Sak 26 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Økonomiansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 23 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig NLD. Sak 27 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Eventansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Eventansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 24 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Eventansvarlig NLD. Sak 28 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Eventgruppen NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Eventgruppen NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 25 14

15 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Eventgruppen NLD. Sak 29 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Markedsansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 26 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsansvarlig NLD. Sak 30 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsgruppen NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Markedsgruppen NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 27 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsgruppen NLD. 15

16 Sak 31 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Foredragsansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Foredragsansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 28 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Foredragsansvarlig NLD. Sak 32 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Foredragsgruppen NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Foredragsgruppen NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 29 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Foredragsgruppen NLD. Sak 33 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsutvalget Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Markedsutvalget i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 30 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsutvalget. 16

17 Sak 34 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fotoansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Fotoansvarlig i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 31 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Fotoansvarlig. Sak 35 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Kommunikasjonsassistent Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Kommunikasjonsassistent i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 32 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Kommunikasjonsassistent. Sak 36 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Grafisk ansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres og oppdateres den liggende stillingsinstruks for Grafisk ansvarlig i BIS Trondheim, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 33 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Graisk ansvarlig. 17

18 Sak 37 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Linjeforeningsrepresentant Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Linjeforeningsrepresentant i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 34 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Linjeforeningsrepresentant. Sak 38 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Idrettsansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres den foreliggende stillingsinstruksen for Idrettsansvarlig i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 35 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Idrettsansvarlig. Sak 39 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Bull invest Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres den foreliggende stillingsinstruksen for Bull invest i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 36 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Bull invest. 18

19 Sak 40 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Faddersjef Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres den foreliggende stillingsinstruksen for Faddersjef i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 37 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Faddersjef. Sak 41 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres den foreliggende stillingsinstruksen for Næringslivsanvarlig i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 38 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Næringslivsansvarlig. Sak 42 Orientering/ Opprettelse av vervet Studentpolitisk ansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Etter BI sin inntreden i SiT har BIS fått én representant i velferdstinget (VT.) Denne representanten skal tale BI-Studentenes sak overfor studenthelheten i Trondheim. Inneværende år har Næringslivsansvarlig i BIS Trondheim sittet som representant i VT. Arbeidsmengden har vært stor og årets representant føler han ikke har fått lagt ned det arbeidet vervet fortjener. Samtidig ønsker BI-Studentene å synliggjøre seg som fullverdige medlemmer av studenthelheten i Trondheim. For å oppnå dette kreves et enda større engasjement i studentsamskipnaden. Vedlegg: 39 19

20 Sak 43 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Studentpolitisk ansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Studentpolitisk ansvarlig i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 40 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Studentpolitisk ansvarlig. Sak 44 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv, med unntak av ledervervet. 20

21 Sak 45 Behandling/ Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: Leder NLD Undergruppeansvarlig Fagansvarlig Økonomiansvarlig (pause) Leder Næringslivsansvarlig HR-ansvarlig(2 personer) (pause) Kommunikasjonsansvarlig Markedsansvarlig Sosialt ansvarlig Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Sak 46 Eventuelt 21

22 Vedlegg 1: Referat Generalforsamling høst 2013 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A1 22

23 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA VÅRENS GENERALFORSAMLING SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2013 SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR VÅREN 2013 SAK 7 BEHANDLING/GODKJENNING AV REVIDERT BUDSJETT HØST 2013 OG BUDSJETT 2014 SAK 8 BEHANDLING/GODKJENNING AV SAMMENSLÅING AV KONTROLL- OG VEDTEKTSKOMITEEN OG VALGKOMITEEN TIL HR-ANSVARLIG BIS LA SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS HR-ANSVARLIG BIS LA SAK 10 BEHANDLING/VALG AV TILLITSVALGTE SAK 11 BEHANDLING/FULLMAKT TIL SITTENDE STYRE TIL Å KONSTITUERE EVENTUELT MANGLENDE TILLITSVERV SAK 12 EVENTUELT VEDLEGG 1: REFERAT GF VÅR 2013 VEDLEGG 2: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2013 VEDLEGG 3: REGNSKAP FOR VÅR 2013 VEDLEGG 4: REVIDERT BUDSJETT FOR HØST 2013 VEDLEGG 5: BUDSJETT 2014 VEDLEGG 6: STILLINGSINSTRUKS HR-ANSVARLIG 23

24 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Hendelser: Leder: Ønsker velkommen til forsamlingen. Forteller raskt rundt hva som skal skje og info om sittende styre. Forslag til vedtak blir enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: Ordstyrer: Anders Bjørnbeth Bisitter: Caspar Vere 2 personer til å utgjøre referenter: Aleksander Øverby, Erik Eieland 3 personer til å utgjøre tellekorps: Marika Lervåg, Helle Vollan Pedersen, Anette Helen Karlsen 2 personer til å undertegne protokollen: Stian Smedsrud, Sondre Jentoft Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Hendelser: Ordstyrer: Det skal trekkes en dobbelstemme. Trekning blir foretatt. Dobbelstemme går til deltaker nr. 35. Forslag til vedtak blir enstemmig vedtatt 24

25 Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 11. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Hendelser: Ordstyrer: Noen som har saker for eventuelt? Ingen saker blir fremstilt. Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra generalforsamling Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. Hendelser: Ordstyrer: Noen innsigelser i forhold til vårens referat? Ingen innsigelser blir fremstilt. Forslag som vedtak blir enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Hendelse: Leder: Takker for tillitten som er gitt det sittende styret ved forrige generalforsamling. Redegjørelser fra aktivitet per dags dato ligger vedlagt, og det henvises til disse. Åpner for innsigelser og spørsmål. Ingen respons fra forsamling. 25

26 Økonomiansvarlig: Introduksjon. Henviser til sin redegjørelse i saksdokumenter. Åpner for innsigelser og spørsmål til redegjørelse. Ingen respons fra forsamling. Kommunikasjonsansvarlig: Introduksjon. Henviser til sin redegjørelse i saksdokumenter. Åpner for innsigelser og spørsmål til redegjørelse. Ingen respons fra forsamling. Fagansvarlig: Introduksjon. Henviser til sin redegjørelse i saksdokumenter. Åpner for innsigelser og spørsmål til redegjørelse. Ingen respons fra forsamling. NU-ansvarlig: Introduksjon. Henviser til sin redegjørelse i saksdokumenter. Åpner for innsigelser og spørsmål til redegjørelse. Ingen respons fra forsamling. Markedsansvarlig: Introduksjon. Henviser til sin redegjørelse i saksdokumenter. Åpner for innsigelser og spørsmål til redegjørelse. Ingen respons fra forsamling. Undergruppeansvarlig: Introduksjon. Henviser til sin redegjørelse i saksdokumenter. Åpner for innsigelser og spørsmål til redegjørelse. Ingen respons fra forsamling. Forslag om vedtak blir enstemmig vedtatt. Sak 6 Behandling/Godkjenning av regnskap for vår 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Hendelser: Inntekter: Ballet: En av de største punktene, men lavere enn budsjettert. Billettene skal være billig, og er derfor subsidiert, derfor lavere enn budsjettert Bissi: Lavere enn budsjetter, ikke lenger i drift LNU midler: Innvilget Driftstøtte ifra BI Administrasjon: Står i 0 da dette gjelder ifra januar til mai, og er ikke tatt med i dette regnskapet Inntekter NLD: Positivt avvik som følge av høye inntekter på stands Amerikansk fotball: Avvik grunnet stor egenandel til utstyrskjøp Kostnader: Marked og næringsliv: Tap på markedsdagene og søksmål fra Getty Images Bissi: Lave kostnader grunnet ingen drift Langsiktige investeringer: ingen investeringer i løpet av vår-semestret 26

27 NLD: Revidert grunnet kjøp av mat til etterfest Fotball: Fått økte kostnader grunnet stor innvilgning på LNU midler Amerikansk fotball: Økt kostnad grunnet utstyrskjøp, store deler dekket av LNU Forslag om vedtak blir enstemmig vedtatt Sak 7 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2013 og forslag til budsjett for 2014 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har revidert budsjettet for inneværende halvår, og utarbeidet budsjett for kommende år. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret i BIS Trondheim for generalforsamlingen. Vedlegg: 4 og 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2013 og budsjett for Hendelser: Økonomiansvarlig: Markedsstøtten er satt til Bedpress. Er satt til 7000 januar og til juli Revidert budsjett 2013 blir enstemmig vedtatt Budsjettforsalg for 2014 blir enstemmig vedtatt Sak 8 Behandling/ Godkjenning av sammenslåing av Kontroll- og vedtektskomiteen og Valgkomiteen til HR-ansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Etter å ha vurdert det 42. Landsmøte sin beslutning om å slå sammen KVK og VK i Sentralledelsen, sett dette opp i mot situasjonen på vår egen lokalavdeling, ser styret i BIS Trondheim et behov for endring i organisasjonsstrukturen. Vervet skal være et HR-organ som innehar alle arbeidsoppgavene til KVK og VK. Styret ønsker en sammenslåing da HRorganet er en mer tidsriktig stilling, og ser en forventet økning i effektivitet ved å slå sammen de respektive vervene. HR-vervet vil bestå av tre HR-ansvarlige, der en kandidat settes på høstens generalforsamling, mens to kandidater settes ved generalforsamlingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner sammenslåing av VK og KVK til et HR-verv. Hendelser: 27

28 Leder: En prosess for sammenslåing der det i dag er 5 personer som satt til rekruttering og vedtekter. Ifra landsmøtet har leder fått informasjon om sammenslåing av VK og KVK. Leder liker løsningen, og dette ble foreslått for styret tidligere i år. Leder har sammen med de aktuelle komiteene utarbeidet en stillingsinstruks. Totalt skal det bli 3 medlemmer i HR staben. Spørsmål fra nr.37: Får alle medlemmer i HR stab plass i styret? Leder: De vil ha representasjon, men ikke stemmerett. De vil ha samme jobben som begge komiteer har i dag. Ordstyrer: Flere spørsmål? Forslag om vedtak blir enstemmig vedtatt Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks HR-ansvarlig BIS LA Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Forutsatt godkjenning av sak 8. Stillingsinstruks ligger vedlagt Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen Hendelser: KVK ansvarlig: Fremleggelse av stillingsinstruks(vedlegg 6). Forklarer litt rundt prosessen samarbeid med styret for utarbeidelse av denne. Forslag om vedtak blir enstemmig vedtatt 28

29 Sak 10 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: HR- Ansvarlig (1 representant) (forutsatt at godkjenning av sak 8) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Hendelser: Ordstyrer: Noen som ønsker å benke for vervet som HR ansvarlig? Ingen respons Rune: Opplyser om at valg og innstillinger skal komme senere KVK: Det er 3 kandidater, to av disse henvises til gangen. Første kandidat har 5 minutter appell, får beskjed etter 4 minutter. Ordstyrer: Da kan første kandidat starte sin appell Kristian Mikkelsen: Steinkjær Økonomi og administrasjon Første året på BI Sosial Engasjert Liker utfordringer Gode muligheter til å forme vervet Sette sammen en god HR stab Arbeider på OBS, har relevant erfaring herifra Ønsker å engasjere seg i skolehverdagen og BIS Ender appell før tiden er ute Ordstyrer: Da er det åpent for 5 minutter med spørsmål. Spørsmål nr 7: Hvordan takler du å være objektiv i situasjonene du vil kunne stå ovenfor? Svar: Jeg vil være objektiv fordi jeg kan se bort ifra mennesket i situasjonen og klarer å se på selve hendelsen og kvalifikasjonene. Spørsmål nr.37: Du har snakket om ansvaret ifra VK, men ikke noe om ansvaret ifra KVK, hva forventer du å møte på her? Svar: Jeg har ikke direkte erfaring i fra før, men jeg skal kunne danne meg et godt bilde av oppgaven i samarbeid med sittende VK og KVK. Dermed mener jeg at jeg skal kunne takle alle disse oppgavene godt. Spørsmål nr.1: Dette er et nytt verv og det er kjempe spennende, men det krever initiativ. Har du dette, og kan du komme på en situasjon hvor dette har kommet til uttrykk? Svar: Ifra jobben har jeg lært dette igjennom å ta på meg ansvar. Jeg er også interessert i å kunne lære mer om dette ettersom jeg ønsker å ta på meg lederroller i fremtidig karriere. Spørsmål nr.5: Hvordan skal du klare å håndtere denne arbeidsmengden? Svar: Jeg skal delegere mellom de andre, og fordele dette etter kvalifikasjoner. Spørsmål nr. 22: Hva er dine svake sider knyttet til dette vervet? 29

30 Svar: Jeg er ikke alltid flink nok til å sette ned foten og det å være streng, men jeg mener at dette er noe som kan løses. Jeg vil arbeide hardt for at vi skal gjøre en god jobb til tross for dette. Spørsmål 29: Du har ikke satt deg så godt inn i vervet ennå, men ser du for deg muligheter for endringer? Svar: Jeg vil være enda mer synlig ut mot elevene med tanke på rekrutteringer. Kanskje lage dager hvor det informeres om verv og BIS osv. Svar blir avbrutt på grunn av tid. Neste kandidat: Thomas Thomsen Markedsføring 22 år Ifra Stavanger Ønsker å bidra Vil gjøre en jobb for å ta BIS til nye høyder Komfortabel med arbeidsoppgavene som stillingen tilbyr Går alltid 100% inn for noe Ønsker fokus på synlighet Vil planlegge tidlig og være systematisk Utadvent Åpen Objektiv Løsningsorientert Erfaring ifra BIS Spørsmål nr.40: Du skal samarbeide med to andre, så hvilke utfordringer ser du med dette? Svar: Jeg liker å arbeide i team, og ønsker en åpen god løsning, da jeg anser dette som den beste strukturen. Spørsmål nr.1: Hvordan er du i en krisesituasjon? I forhold til behandling av slike saker? Svar: Jeg klarer å løse slike problemer veldig bra. Jeg er profesjonell og vil løse dette på måte som ikke personlig, og vil finne formelle løsninger. Fra sal(uvisst nr.): Har du tid til dette? Svar: Jeg jobber ikke og tar kun opp noen fag i år. Jeg har tid til dette. Fra sal(uvisst nr.): Hva vil du utvidelser eller utbedringer? Svar: Jeg har ikke noen helt konkrete utvidelser eller utbedringer Spørsmål nr.47: Mener du dagens valgsystem er optimalt? Svar: Jeg vil bruke nettverk for å forbedre rekruttering igjennom personlig interaksjon med studentmassen. Spørsmål nr.60: Hvordan vil du rekruttere til BIS? Og hva skal du gjøre med de som ikke kan nåes av din krets? Svar: Jeg vil selvfølgelig gå utenfor kretsen til de tre ansvarlige i gruppen. Jeg vil møte elevmassen og oppsøke de som viser interesse for BIS og gå etter engasjerte studenter. 30

31 Spørsmål nr.29: Stryk Spørsmål nr.4: Kan du holde deg objektiv ettersom du har et stort nettverk på skolen? Svar: Jeg er en objektiv person, og mener i likhet med svaret til Stian(nr.1) at jeg vil kunne holde meg profesjonell og objektiv. Ny kandidat: Lisbeth Drømt om dette Ønsker å bidra Vil være med på å gjøre BI/BIS til det beste stedet å være i Trondheim Engasjert Innsatsvillig Vant med slikt ifra jobb(verneombud på T.G.I. Fridays) Mener jeg kan klare dette Utfordringer skaper noe nytt og bedre Spørsmål nr.1: Hvis du måtte velge, skole eller BIS? Svar: For min del er BIS noe jeg vil brenne for, men i viktige situasjoner kan jeg velge skole, som for eksempel i eksamensperioden. Spørsmål nr.7: Hvordan vil du takle situasjonene du kan møte på? Svar: Jeg har gjort dette før, og jeg vet jeg kan være nøytral og få gjort denne jobben på en god måte. Spørsmål nr.29: Har du konkrete forslag til forbedring? Svar: Jeg har ikke noen klare forbedringer her og nå, men det er mange utfordringer. Spørsmål nr.47: Mener du at du kan forbedre vedtekter og søkeprosess? Svar: Jeg ønsker å forbedre rekrutteringen igjennom markedsføring. Vi må være aktive og bruke personlig interaksjon. Jeg vil engasjere studentene igjennom å vise at det er mulig å få et verv og hvor bra det er. Når det kommer til appeller for generalforsamling osv. mener jeg at det er bra i dag. Fra sal(uvisst nr.): Har du gode kvalifikasjoner som du kan ha bruk for? Svar: Jeg er midt på treet når det kommer til matematikk, men mener at dersom det er nødvendig skal jeg absolutt takle dette. Når det kommer til de andre kvalifikasjonene anser jeg meg som skikket. Spørsmål nr.37: Hva er din motivasjon? Hva får du ut av dette? Svar: Jeg brenner for dette. Jeg får glede og stolthet ut av et slikt verv. Avbrutt av ordstyrer grunnet tid. Redegjørelse av stillingsinstruks ved VK Simen. KVK sin innstilling ved Sondre: Kristian 31

32 Stemmer, første votering: Lisbeth: 20 stemmer Kristian: 17 stemmer Thomas: 17 stemmer Blank: 1 stemme Antall stemmer: 55 stemmer Det er ikke oppnådd 50% flertall til noen av kandidatene. Det skal trekkes lodd om hvem av de med 17 stemmer som skal være med videre. Kristian ble trukket, Thomas er ute. Det foretas ny avstemning. Ny avstemning: Lisbeth: Kristian: Blank: 25 stemmer 23 stemmer 7 stemmer Totalt antall stemmer: 55 stemmer Det er ennå ikke oppnådd 50% av stemmene. Kristian går ut. Det blir ny avstemning mellom blank og Lisbeth. Ny avstemning: Det mangler en stemme, denne avstemningen er ikke gyldig. Det blir ny avstemning. Ny avgjørelse ifra KVK, det er en feil, vedtektene er ikke blitt fulgt, det skulle ikke vært loddtrekning på tidligere tidspunkt. Nå skal det stemmes mellom Thomas og Kristian, og Lisbeth fryses. Ny avstemning: Kristian: 30 Thomas: 21 Blank: 3 Ugyldig: 2 KVK foreslår at vi bruker forrige avstemning mellom Kristian og Lisbeth og lar den ligge til grunn. Dette blir ikke vedtatt, da salen mener loddtrekningen ikke var demokratisk og at reaksjonene på tap ved loddtrekning sannsynligvis påvirket dette resultatet. Derfor foretas ny avstemning. Ny avstemning: Kristian: 23 Lisbeth : 28 Blank: 3 Lisbeth blir valgt som ny HR-ansvarlig 32

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A1

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Torsdag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 15.11.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 57-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 58-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 59-14 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 -

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1

Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim. Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Referat Generalforsamling Våren 2015, BIS Trondheim Fredag 06.03.2015 Klokken 13.00 A1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 3 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 22.10.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.10.2015 Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 95-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 96-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 97-15 Behandlingssak:

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 11-04-2014. Referat Referat Styringsgruppemøte 11.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 17-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 18-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 19-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, sosialt, idrett, KVK, NU, start BI, IT, VK1, VK2, KA, ØK, MA. Deltagelse fra påtroppende i styret/ledelsen

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012

Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer