Din beste allierte for alle typer overflater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din beste allierte for alle typer overflater"

Transkript

1

2 Din beste allierte for alle typer overflater GJENNOM BEHANDLINGSSYSTEMER FOR OVERFLATER... Fila, Fabbrica Italiana di Lucidi e Affini, ble grunnlagt i 1943, og utvikler løsninger for beskyttelse og vedlikehold av alle typer overflater i marmor, naturstein, porcellanato, keramikk, terrakotta, tre, osv. Fila tilbyr sine kunder et komplett produktutvalg: 80 enestående formler av rengjøringsmidler, pussemidler, voks, vannbaserte og løsemiddelbaserte impregneringsmidler, og flekkfjernere.... TIL EN VERDENSLEDENDE POSISJON Fila er i dag et stort selskap med hovedkontor i Italia og 4 filialer i Tyskland, Spania, USA og Frankrike. Produktene markedsføres i mer enn 60 land i hele verden. Mer enn 120 gulvprodusenter anbefaler Fila produktene og benytter seg av Fila kundeservice. Gulvprodusentenes varemerker sammen med Fila merket er garanti for høy kvalitet og profesjonalitet i Fila løsningene. Fila produkter brukes til prestisjefylte arbeidsoppdrag: Restaurering og vedlikehold av historiske palasser, museer, teater og større lokaler i hele verden. Hva er det: Utstillingsstativ i metall. Mål: 55 x 200 x 40 cm. Hva er det: Utstillingsstativ i metall. Mål: 65 x 210 x 58 cm Hva er det: Demonstrasjon av Fila behandlingssystem. Mål: 18 x 18 x 18 cm. Kun til reklame. STICKERS WITH OR WITHOUT. Fest klistermerket på salgsfakturaene for å minne kundene om å alltid bruke Fila produkter. 2

3 Innholdsfortegnelse RENGJØRINGSMIDLER Terrakotta Klinker Porcellanato polert stein og agglomerat upolert stein og agglomerat emaljert keramikk tre sement lær glass plastlaminat linoleum gummi og PVC stål sølv og kobber vegger marmorino Deterdek side 5 FilaCleaner side 6 Fila PhZero side 7 Fila PS/87 side 8 IMPREGNERINGSMIDLER FilaFob side 10 Fila HP98 side 11 Fila MP/90 side 12 FilaSprint side 13 Fila StonePlus side 14 Fila ToneUp side 15 Fila W68 side 16 FilaWet side 17 Fugaproof side 18 Hydrorep side 19 VOKS FilaJet side 21 FilaLongLife side 22 FilaMatt side 23 FilaSatin side 24 KLAR TIL BRUK FilaBrio side 26 FilaHobby side 27 Fila NoAlgae side 28 FilaSmuffy side 29 Filavia Bagno side 30 Fuganet side 31 3

4 Fila rengjøringsmidler rengjør alle overflatene på en effektiv og skånsom måte. De fjerner rester av uorganisk forurensing, saltutslag, oksidasjoner fra gamle behandlinger, og alle typer flekker; olje-, fett-, fargeflekker og organiske flekker. Uten noen begrensninger. De er enkle å bruke, tåles godt og er skånsomme mot materialene. De etterlater en behagelig lukt, og garanterer alltid maksimal virkning. Aldri mer vanskelig skitt. 4

5 Deterdek SYREBASERT GULVRENS TERRAKOTTA KLINKER PORCELLANATO EMALJERT KERAMIKK SYREBESTANDIGE STEINER Fjerner beleggene etter leggingen og uorganisk forurensing. Fjerner saltutslag fra terrakotta. Fjerner kalkrester fra gulv, kledninger (dusjer) og sanitærutstyr. Rengjør utendørs gulv grundig. Renser samtidig som det rengjør, fordi det er rikt på overflatestoffer. Effektivt mot rustflekker. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Utvikler ikke farlige gasser for brukeren og miljøet. Erstatter saltsyren. Endrer ikke materialenes form og farge. Rengjør uten å angripe. Ødelegger ikke fugene. Ødelegger ikke lister og elementer i aluminium og stål (ventilatorer, rør...). Et universalprodukt: Terrakotta, porcellanato, keramikk og syrebestandige steiner. Flere produkter i ett: Det rengjør og renser alt etter fortynningen. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Terrakotta, fortynnet 1:5 20 m² Porcellanato, fortynnet 1:5 40 m² Naturstein, fortynnet 1:5-1:10 20/35 m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Fortynning: I forholdene mellom 1:5 og 1:10, alt etter hvor mye skitt som skal fjernes. Påføring: 1. Fordel produktet med en gulvbehandlingsmaskin eller en klut. La det virke et par minutter. 2. Bruk en gulvbehandlingsmaskin med en egnet pad (f.eks. brun for terrakotta) eller en stor børste. 3. Samle opp restene med en væskesuger eller en klut. 4. Skyll med rikelige mengder vann. Advarsel Hvis noen områder ikke blir helt rene, må rengjøringen gjentas med en mer konsentrert løsning. Ikke bruk Deterdek på polert eller forbehandlet marmor, eller på materialer som ikke tåler syrebaserte produkter (f.eks. sort skifer). Til rengjøringen av steinfliser i keramikk må produktet først testes på et lite område. mellom 5 og 30 C. Inneholder: Non-ioniske overflateaktive stoffer: < 5%, Parfyme: < 5%, Fosforsyre 10-25%, Alkohol, C11-15 sekundær. etoksylert 1-5%. Symbol Andreaskors RRITERENDE Risikosetninger Irriterer øynene og huden. Sikkerhetssetninger Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ ansiktsskjerm. Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. MED FOSFAT. Form: Væske Lukt: Sterk blomsterduft Tetthet: 1,129 kg/l ph (løsn. 10 %): 1,5 5 5

6 FilaCleaner RENSEMIDDEL FOR GULV TERRAKOTTA KLINKER PORCELLANATO SEMENT EMALJERT KERAMIKK TRE POLERT STEIN OG UPOLERT STEIN OG PLASTLAMINAT LINOLEUM GUMMI OG PVC Rengjør alle typer gulv på en skånsom måte. Tåles godt av behandlede og ømtålige overflater. Uunnværlig til rengjøringen etter legging av gulv i naturstein som har polert finish og som ikke tåler sterke rengjøringsmidler. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Rengjør uten å angripe. Ved høye fortynninger (1:200) kreves det ingen skylling, fordi det etterlater ikke rester. Produktet er veldig konsentrert, og kan brukes i ulike fortynningsforhold. Høyt biologisk nedbrytbart. Ideelt til vedlikehold av alle typer voksede overflater. Kan brukes med gulvvaskere/tørkere i høye fortynningsforhold (fra 1:200). Ideelt til laminat. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Vedlikehold 1: m² Førstegangs vask av stein 1:30 50 m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Fortynning: I forholdene mellom 1:30 og 1:200, alt etter behov. Påføring: 1. Vedlikehold: Fortynn i forholdet 1:200, og vask med en klut eller en gulvvasker/ tørker. Skylling er ikke nødvendig. 2. Veldig skitne gulv: Fortynn i forholdet mellom 1:30 og 1:50, og vask med en klut og en stor børste. Samle opp skitten, og skyll. 3. Vasking etter legging: Fortynn i forholdet 1:30. Bruk en gulvbehandlingsmaskin med myk pad (hvit eller beige), eller en stor børste. Samle opp restene med en væskesuger eller kluter. Skyll skikkelig etterpå. Ikke bruk Fila Cleaner på teppelagte gulv eller voksbehandlede tregulv. Produktet må påføres materialet ved en temperatur mellom 5 og 30 C. Anioniske overflateaktive stoffer: < 5%, Nonioniske overflateaktive stoffer: 5 - <15 %, Sporstoffer: Benzisothiazolinone, parfum, citral og limonen, 1-metoksy-2-propanol 1-5%, Alkoholer, C12-15, etoksylert 1-5%, Dipropylene glycol, monomethyl ether 1-5%. Uten fosfat. Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser. Form: Gulaktig væske Lukt: Sitronduft Tetthet: 1,005 kg/l ph 7,2 (løsn. 10 % i drikkevann) 6

7 Fila PhZero KONSENTRERT SYREBASERT RENSEMIDDEL TERRAKOTTA KLINKER PORCELLANATO Fjerner skitt og rester av uorganisk forurensing. Fjerner eventuelle saltutslag. Rengjør og renser. Uunværlig for terracotta når det ikke er tilstrekkelig å benytte et vanlig syrebasert rensemiddel. Utvikler ikke gasser som er farlige for brukeren og miljøet. Erstatter saltsyren. Inneholder komponenter med hygieniserende virkning. I forhold til konsentrerte syrer, som kun virker i et par sekunder, har dette en forlenget, rensende virkning. Tyktflytende og kan dermed brukes på vegger. Renser samtidig som det rengjør, fordi det er rikt på overflatestoffer. Fortynning: I forholdene mellom 1:5 og 1:10, alt etter hvor mye skitt som skal fjernes. Påføring: 1. Påfør, og la det virke et par minutter. 2. Bruk en gulvbehandlingsmaskin med en egnet pad (f.eks. brun for terrakotta) eller en stor børste. 3. Samle opp restene med en væskesuger eller en klut. 4. Skyll med rikelige mengder vann. Hvis det fremdeles finnes skitne områder, gjenta med en mer konsentrert løsning. Bruk konsentrert produkt på vegger. La det virke et par minutter, og skyll med høytrykksspyler. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Advarsel: Må brukes forsiktig og under riktige forhold, helst med en gulvbehandlingsmaskin og en væskesuger. Ikke bruk Fila ph Zero på marmor og materialer som ikke tåler syrebaserte produkter. Bruk hansker når du arbeider med produktet og produktløsninger. mellom 5 og 30 C. Inneholder: Nonioniske overflateaktive stoffer: < 5%, Kationiske overflateaktive stoffer: < 5%, Fosforsyre 10-25%, Saltsyre 1-5% Parfyme. Symbol Etsende stoff ETSENDE STOFF Risikosetninger Sterkt etsende Sikkerhetssetninger Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Med fosfat. Form: Fargeløs, svak nøttefarget væske Lukt: Sterk Tetthet: 1,115 kg/l ph (løsn. 10 %): 1,0 7

8 Fila PS/87 RENSEMIDDEL, VOKSFJERNER, FETTFJERNER TERRAKOTTA KLINKER PORCELLANATO EMALJERT KERAMIKK SEMENT LINOLEUM PVC UPOLERT STEIN OG I fortynnet form rengjør og fjerner det fett fra veldig skitne gulv i porcellanato, keramikk, naturstein, terrakotta, klinker og sement. I konsentrert form fjerner det vanskelige flekker fra porcellanato. Utmerket for førstegangs vask av stein som ikke tåler syrebaserte produkter. Ideelt til førstegangs vask av sement. Fjerner vannbasert og metallisert voks, og voks som kan poleres flere ganger. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Tre produkter i ett: Rengjør, fjerner flekker, fjerner voks. Det eneste som fjerner vanskelige flekker fra porcellanato. Rengjør uten å angripe. Veldig enkelt å bruke. Fjerner rester av epoksyfug. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Vedlikehold 1: m² Voksfjerning 1:5 20 m² Førstegangs vask av stein 1:5 30 m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Fortynning: Avhengig av bruk. Rengjøring av alle typer overflater Fortynn i forholdene mellom 1:10 og 1:20, og påfør på overflaten. La det virke et par minutter, og bruk en gulvbehandlingsmaskin eller en stor børste. Samle opp rester med en væskesuger eller en klut, og skyll skikkelig. Fortynn i forholdet 1:5 for en kraftigere rengjøring. Flekkfjerning fra porcellanato Hell rent produkt på flekken og på hele flisen. La det tørke helt. Rengjør og skyll. Voksfjerning Fortynn i forholdet 1:5. Påfør og la det virke et par minutter. Bruk en stor børste eller en gulvbehandlingsmaskin. Samle opp rester med en væskesuger eller en klut, og skyll skikkelig. Fjerning av rester av epoksyfug Hell på rent produkt. La det virke minutter. Puss med en slipe-pad og skyll. Advarsel 1. Må ikke brukes på marmor og polert stein. 2. Må ikke brukes på tre. 3. Må ikke brukes på badekar i metakrylat. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. mellom 5 og 30 C. Inneholder: EDTA og salter derav: < 5%. Såpe: 5% - < 15%, samt svært små mengder av parfyme, linalool og limonen. Benzylalkohol 9-25%, 2-aminoetanol 1-5%, Ethylendiamintetraeddiksyre tetranatriumsalt (EDTA Na4) 1-5%. UTEN FOSFAT. Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser. Form: Gulaktig væske Lukt: Duft av furunål Tetthet: 1,010 kg/l ph: 12,7 8

9 Fila impregneringsmidler beskytter overflatene mot eksterne flekkangrep. De danner en beskyttelseshinne mot skitt, støv, vann, oljer, saltutslag, fuktighet, slitasje, tråkking, vind og vær, og t.o.m. graffiti og sprayfarge. De skaper en usynlig og motstandsdyktig beskyttelse som lar overflaten puste. De gir materialet en lenger levetid og forenkler vedlikeholdet betydelig. 9

10 FilaFob FLEKKBESKYTTENDE OLJEIMPREGNERING FOR TERRAKOTTA OG NATURSTEIN TERRAKOTTA KLINKER UPOLERT STEIN OG SEMENT Flekkbeskyttelse for innen- og utendørs overflater. Gir et beskyttende lag før påføring av voks for innendørs overflater med rustikk eller ubearbeidet finish. Endrer ikke opprinnelig farge og form. Danner ikke en overflatehinne. Endrer ikke frostsikkerheten til terrakottaen. Testet av Centro Ceramico di Bologna. Merket Egnet for kontakt med næringsmidler. Utmerket på rustikk, slipt terrakotta og marmor med antikkeffekt. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring Behandling av utendørs gulv: Påfør et strøk med Hydrorep (naturstein) eller Fila ES/82 (terrakotta) på tørt gulv. Dagen etterpå legges et jevnt strøk med FilaFob med en flatpensel. Innendørs: Påfør FilaFob med en flatpensel. Dagen etterpå påføres ett eller to strøk med det beskyttelsesmidlet som er best egnet (FilaJet, FilaMatt, FilaSatin eller FilaLongLife). 1-liters bokser: Kartonger á 12 stk. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Terrakotta 5-10 m² Stein m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. 24 timer Ved innendørs bruk må rommet luftes godt. Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 C. mellom 5 og 30 C. Inneholder: Alkaner, C9-C12-iso %, n- butylacetat 5-9%. Blanding av syntetisk harpiks finfordelt i avaromatisert hydrokarbonløsemiddel. Symbol Andreaskors Risikosetninger HELSESKADELIG Brannfarlig. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sikkerhetssetninger Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Unngå innånding av damp. Ved brannslukking, bruk jord, sand, kjemisk pulver eller skum. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Inneholder: White spirit. I samsvar med italiensk lov 161/06: Kategori: Fiksermidler/ primere (vannavstøtende). EU grenseverdi (Kat. 1/h): 750 g/l (2007). Dette produktet inneholder maks. 740 g/l Form: Klar væske Farge: Fargeløs Lukt: Lukt av hydrokarbonløsemiddel Tetthet: 0,785 kg/l Flammepunkt: 40 C 10

11 Fila HP98 VANNAVSTØTENDE MIDDEL FOR TERRAKOTTA OG NATURSTEIN TERRAKOTTA KLINKER UPOLERT STEIN OG SEMENT Vannbasert impregneringsmiddel til bruk som vannavstøtende beskyttelse på utendørs gulv i naturstein og terrakotta. Ideelt til innen- og utendørs vegger. Beskytter mot slitasje fra vind og vær. Impregnerer materialet grundig samtidig som det lar materialet puste. Ideelt å bruke før fugingen. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Vannbasert: Miljøvennlig behandling som utføres på kort tid, fordi det kan påføres på overflater med restfuktighet. Hindrer saltutslag. Danner ikke en overflatehinne. Kompat bel med vanlig voksbehandling. Fantastisk naturlig effekt: Endrer ikke materialets utseende. Hindrer at tyggegummi setter seg fast. Endrer ikke frostsikkerheten til terrakottaen. Testet av Centro Ceramico di Bologna. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Terrakotta 7-10 m² Stein m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring: Rist før bruk, og påfør jevnt med en flatpensel. Bruk airless metoden på vegger. Ettersom produktet er vannbasert tåler det restfuktighet, og kan dermed påføres få dager etter førstegangs vaskingen. Påfør to eller tre strøk (avhengig av materialets absorbering) med en gang overflaten er tørr. To strøk: Toscansk terrakotta osv. Tre strøk: Håndlaget og spansk terrakotta, sedimentærstein, sement osv. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. Advarsel: Som grunning er ett strøk tilstrekkelig. Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur. mellom 10 og 30 C. Blanding av siloxanemulsjoner finfordelt i vann. Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser. Form: Væske Farge: Melkehvit Lukt: Lukt av harpiks Tetthet: 0,996 kg/l ph: 6,2 11

12 Fila MP/90 FLEKKBESKYTTELSE FOR POLERT STEIN OG PORCELLANATO PORCELLANATO EMALJERT KERAMIKK POLERT STEIN OG UPOLERT STEIN OG IKKE BESKYTTET BESKYTTET I en overflate som ikke er beskyttet (se ovenfor) vil blekk trenge gjennom. Den beste flekkbeskyttelsen for porcellanato, marmor og granitt med polert finish. Beskyttelse mot graffiti på vegger av naturstein. Ideelt til beskyttelse av bord og baderoms- og kjøkkenbenker. 250 ml bokser: Kartonger á 12 stk. 1-liters bokser: Kartonger á 12 stk. Endrer ikke overflatenes naturlige farge. Danner ikke en hinne. Merket Egnet for kontakt med næringsmidler. Utmerket også på bord og vinduskarmer. Klart til bruk: Skal ikke fortynnes. Impregnerer, beskytter og forenkler rengjøringen. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Naturstein 30 m² Porcellanato m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring 1. Beskyttelse av polert porcellanato og polert naturstein. Påfør Fila MP/90 jevnt med en flatpensel på en tørr og ren overflate. 2. Etter 24 timer, når gulvet er tørt, fjernes overflødig produkt med en gulvbehandlingsmaskin (hvit eller beige pad), eller med en poleringsmaskin med filt-pads. 3. Fjern eventuelle rester med en klut dyppet i FilaSolv. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. 24 timer Advarsel: Test produktet på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer. Luft rommet under bruk og mens produktet tørker. Beskytter ikke marmor og kalkholdig stein mot syreangrep. Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 C. mellom 5 og 30 C. Inneholder: Nafta(petroleum), hydrogenbehandlet tung, lavtkokende hydrogenbehandlet nafta , Nafta (petroleum) hydrogenavsvovlet tung; (C7-C12) Blanding av silikonforbindelser finfordelt i avaromatisert hydrokarbonløsemidde Symbol Andreaskors HELSESKADELIG Risikosetninger Brannfarlig. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sikkerhetssetninger Unngå innånding av damp Unngå hudkontakt. Ved brannslukking, bruk jord, sand, pulver eller skum Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Inneholder: White spirit. Form: Klar væske Farge: Fargeløs Lukt: Svakt av hydrokarbonløsemiddel Tetthet: 0,773 kg/l Flammepunkt: 40 C 12

13 FilaSprint FARGETONER/BESKYTTELSESMIDDEL TIL INNENDØRS BRUK TERRAKOTTA UPOLERT STEIN OG Beskytter og gjenoppfrisker innendørs gulv. Beskytter gulv mot slitasje. Garanterer en vann- og oljeavstøtende beskyttelse. Utmerket som grunning på gulv i terrakotta og ubearbeidet naturstein som skal gis en voksfinish. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Vannbasert: Miljøvennlig behandling som utføres på kort tid, fordi det kan også påføres på overflater med restfuktighet. Gir en fin fargetoning. Ideelt til innendørs overflater. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Terrakotta 5-15 m² Stein m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring 1. Rist før bruk. Påføres jevnt med en malerkost eller en mopp på et helt rent gulv. Impregner også fugene godt. Ettersom produktet er vannbasert tåler det restfuktighet, og kan dermed påføres også få dager etter førstegangs vaskingen. 2. For høyt absorberende overflater i terrakotta påføres et nytt strøk 4 timer etter det første strøket. 3. Etter 4 timer påføres to strøk med Fila flytende voks. Velg typen voks ut fra materialet som skal behandles, det estetiske resultatet som er ønskelig og gulvets bruk. Hvis det er ønskelig med en mer fremhevet fargetoning, tilsettes fargestoffet Terracolor. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. 4 timer Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur. mellom 10 og 30 C. Siloxanemulsjoner og organisk harpiks finfordelt i vann. Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser. I samsvar med italiensk lov 161/06: Kategori: Enkomponents maling med høy ytelse (gulvkledning). EU grenseverdi (Kat. 1/i): 140 g/l (2007). Dette produktet inneholder maks. 3 g/l Form: Væske Farge: Melkehvit Lukt: Lukt av harpiks Tetthet: 1,001 kg/l ph: 8,0 13

14 Fila StonePlus BESKYTTELSE OG GLANS FOR NATURSTEIN POLERT STEIN OG UPOLERT STEIN OG På Verde Alpi med antikkeffekt har Fila StonePlus en utmerket dekkevne. Materialet fremheves på en helt ny måte. Fila StonePlus har best effekt på rosa, polert marmor, og gir nytt liv til nyanser og årer. Til venstre vises en overflate i skifer som er behandlet med Fila StonePlus, og til høyre en overflate i skifer som ikke er behandlet med Fila StonePlus. Det er helt synlig hvordan også de mørke fargene gjenoppfriskes. Også på varmebehandlet granitt fremhever Fila StonePlus den naturlige fargen i aller høyeste grad. Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, ubearbeidet og med antikkeffekt. Trenger dypt inn i materialet, og beskytter det mot vann- og oljeholdige flekker og skitt. Ideelt for vinduskarmer, kjøkkenbenker, rosetter, ornamenter. Utmerket til innen- og utendørs bruk. Gir en fargetoningseffekt på alle finisher. Til innen- og utendørs bruk. Gulner ikke, er motstandsdyktig mot UV-stråler, og gir langvarig beskyttelse. Veldig høy dekkevne. Fjerner små skraper i granitten. Danner ikke en overflatehinne. Merket Egnet for kontakt med næringsmidler. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring: 1. Påfør Fila StonePlus med en pensel, en svamp eller et annet påføringsredskap på tørt og rent materiale. 2. Gni med en svamp eller en klut i løpet av påføringen slik at produktet trenger lettere inn. Fjern overflødig produkt. 3. Etter ca. 8 timer er det mulig å tråkke på overflaten. 4. For en mer fremhevet fargetoning påføres flere strøk med minst 8 timers mellomrom. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. 250 ml bokser: Kartonger á 12 stk. 1-liters bokser: Kartonger á 12 stk. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Polert stein m² Ubearbeidet stein m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Advarsel: Når steinen har blitt behandlet med Fila StonePlus kan den ikke bringes tilbake til opprinnelig tilstand. Prøv effekten av fargetoningen på et lite område. Produktet er løsemiddelbasert: Ved påføring innendørs må rommet luftes godt. Produktet må oppbevares kjølig og tørt. Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 C. mellom 5 og 30 C. Inneholder: Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung, lavtkokende hydrogenbehandlet nafta %, Dibutyltinn dilaurat % Blanding av siloxanforbindelser finfordelt i avaromatisert hydrokarbonløsemiddel. Symbol Andreaskors HELSESKADELIG Risikosetninger Brannfarlig. Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sikkerhetssetninger Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern ved sprøyting. Ved brannslukking, bruk Jord, Sand Pulver eller Skum. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Form: Væske Farge: Fargeløs Lukt: Svakt av hydrokarbonløsemiddel Tetthet: 0,900 kg/l Flammepunkt: 40 C nformasjonen er et resultat av våre nyeste tekniske kunnskaper, 14

15 Fila ToneUp FARGETONER/BESKYTTELSESMIDDEL TIL UTENDØRS BRUK TERRAKOTTA UN POLISHED MARBLE AND ES Gjenoppfrisker gulv i terrakotta og naturstein lagt utendørs. Danner en hinne mot vann- og oljeflekker. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Gir en fin fargetoning. Vannbasert: Miljøvennlig behandling som utføres på kort tid, fordi det kan også påføres på overflater med restfuktighet. Sikker vinter: Endrer ikke frostsikkerheten til terrakottaen. Testet av Centro Ceramico di Bologna. Garantert beskyttelse i mange år. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Terrakotta 7-10 m² Stein m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Klart til bruk: Skal ikke fortynnes. Påføring: 1. Rist før bruk. Påføres jevnt med en malerkost eller en mopp på et helt rent gulv. Pass på at produktet trenger godt inn i fugene. Ettersom produktet er vannbasert tåler det restfuktighet, og kan dermed påføres også få dager etter førstegangs vaskingen. 2. For høyt absorberende overflater (f.eks. terrakotta) påføres et nytt strøk 4 timer etter det første strøket. For en bedre vann- og oljeavstøtende beskyttelse anbefales det å først påføre impregneringsmidlet Fila W68. Hvis det er ønskelig med en mer fremhevet fargetoning, tilsettes fargestoffet Terracolor. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. Veldig vanskelig skitt: Vask grundig med Fila PS/87 fortynnet i forholdene mellom 1:2 og 1:5. Påfør Fila Tone Up igjen når det har tørket. Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur. mellom 10 og 30 C. Blanding av organisk harpiks og silikonemulsjon finfordelt i vann. Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser. I samsvar med italiensk lov 161/06: Kategori: Enkomponents maling med høy ytelse (gulvkledning). EU grenseverdi (Kat. 1/i): 140 g/l (2007). Dette produktet inneholder maks. 3 g/l Form: Væske Farge: Melkehvit Lukt: Lukt av harpiks Tetthet: 1,001 kg/l ph: 8,0 15

16 Fila W68 FLEKKBESKYTTELSE FOR TERRAKOTTA OG NATURSTEIN TERRAKOTTA KLINKER UPOLERT STEIN OG SEMENT Impregnerer og beskytter absorberende materialer som ubearbeidet naturstein, terrakotta og sement mot oljeholdig skitt. Reduserer materialets absorbering drastisk uten å endre materialets utseende. Egnet både for innen- og utendørs gulv. Fungerer som grunnleggende beskyttelse før påføring av voks for innendørs gulv. 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Naturlig effekt: Endrer ikke materialets utseende. Vannbasert: Miljøvennlig behandling som utføres på kort tid, fordi det kan også påføres på overflater med restfuktighet. Danner ikke en overflatehinne. Endrer ikke frostsikkerheten til terrakottaen. Testet av Centro Ceramico di Bologna. Utmerket også for overflater i sement. FORTYNNING OG FORBRUK Forbruk 1 liter: Terrakotta m² Stein m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring innendørs: 1. Påføres med en malerkost eller en mopp på helt rent gulv. Ettersom produktet er vannbasert tåler det restfuktighet, og kan dermed påføres få dager etter førstegangs vaskingen. 2. Etter 4 timer påføres to strøk med flytende voks som velges ut fra det estetiske resultatet som er ønskelig. Påføring utendørs: Det krever to strøk for impregnering av en utendørs overflate. Ikke bruk toppvoks. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. Produktet tåler ikke frost. Må oppbevares i romtemperatur. Oppbevares utilgjengelig for barn. mellom 10 og 30 C. Innenholder: N-metyl-2-pyrrolidon 1-5%. Vanndispersjon av organisk harpiks. Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser. I samsvar med italiensk lov 161/06: Kategori: Fiksermidler/primere (vannavstøtende). EU grenseverdi (Kat. 1/i): 50 g/l (2007). Dette produktet inneholder maks. 28 g/l Form: Gulaktig, klar væske Lukt: Alkohollukt Tetthet: 1,010 kg/l ph: 4,6 16

17 FilaWet BESKYTTELSESMIDDEL MED VÅT EFFEKT UPOLERT STEIN OG Gir en behagelig våt effekt på overflater med ubearbeidet finish (antikkeffekt, sandblåst, varmebehandlet, osv.). Beskytter materialet mot vann og olje. Ideelt til bruk på bord og baderoms- og kjøkkenbenker i marmor med antikkeffekt. Den våte effekten øker gradvis med antall strøk. Merket Egnet for kontakt med næringsmidler. Gulner verken under miljøforhold eller når det foreldes. Skaller ikke av. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring: 1. Påfør et jevnt strøk med FilaWet på tørr og ren overflate. 2. Gjenta påføringen etter 24 timer. 3. For høyt absorberende materialer kan det være nødvendig med et tredje strøk for å nå ønsket våt effekt. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. I de områdene som er veldig utsatt for vind og vær anbefales det at produktet påføres hvert 2. år. timer 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. FORBRUK Forbruk 1 liter: m² Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Advarsel: Ikke tråkk på gulvet mens det tørker. Vent 24 timer etter siste strøk. 2. Må ikke brukes på gulv i terrakotta og på polerte overflater. 3. Bruk Fila Dewax ved dårlig påføring, og når det er nødvendig med en grundig rengjøring. Ved innendørs bruk må rommet luftes godt. Bør ikke brukes på veldig varme overflater. Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 C. mellom 5 og 30 C. Inneholder: solventnafta (petroleum) lett aromatisk Syntetisk harpiks finfordelt i aromatisk hydrokarbonløsemiddel. N Symbol Andreaskors. Miljøskadelig. Risikosetninger MILJØSKADELIG HELSESKADELIG Brannfarlig. Irriterer luftveiene. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sikkerhetssetninger Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor. Unngå innånding av damp/sprøytetåke Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Må kke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. Unngå utslipp til miljøet; Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. I samsvar med italiensk lov 161/06: Kategori: Fiksermidler/primere (stivemiddel). EU grenseverdi (Kat. 1/h): 750 g/l (2007). Dette produktet inneholder maks. 735 g/l Form: Tyktflytende, klar væske Lukt: Lukt av aromatisk løsemiddel Tetthet: 0,894 kg/l Flammepunkt: 40 C 17

18 Fugaproof FUGEBESKYTTELSE FUGER Hindrer absorbering av flekker. Gjør det lettere å fjerne skitten. Ideelt til mosaikk. Fugen er som ny i mange år. Farger ikke fugen. Dobbel virkning: Beskytter fugen og forenkler rengjøringen. Luktfri. Tørker veldig raskt. Vannbasert, miljøvennlig produkt. Praktisk påføringsredskap slik at det er veldig enkelt å helle produktet. Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring: 1. Bruk det praktiske påføringsredskapet for å påføre produktet ved fugen. 2. Bruk en liten pensel for en jevn påføring. 3. La det tørke i et par timer. Det er nå mulig å tråkke på gulvet. Hvis produktet har rent nedover på flisen, må det fjernes umiddelbart med papir eller en ren klut. Produktet kan påføres direkte med en liten pensel etter at det er helt over på en egnet beholder. 500 ml bokser: Kartonger á 12 stk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 C. mellom 10 og 30 C. Inneholder: N-metyl-2-pyrrolidon 1-5%. Vanndispersjon av organisk harpiks. Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser. I samsvar med italiensk lov 161/06: Kategori: Fiksermidler/primere (vannavstøtende). EU grenseverdi (Kat. 1/h): 50 g/l (2007). Dette produktet inneholder maks. 28 g/l Form: Gulaktig, klar væske Lukt: Alkohollukt Tetthet: 1,010 kg/l ph: 4,6 18

19 Hydrorep VANNAVSTØTENDE MIDDEL FOR NATURSTEIN OG SEMENT SEMENT UPOLERT STEIN OG Det er kun den ene halvparten av Serena steinen som er behandlet med Fila produkter. På delen til høyre (behandlet) kan man legge merke til dråpeeffekten. På den ubehandlede delen trenger vannet ned i gulvet. Beskytter utendørs gulv mot vann og fuktighet. Vegger og kledninger blir vannavstøtende. Ideelt til vegger med synlig teglstein og sementvegger. Beskytter fugene. Beskytter mot vær og vind. Gir en beskyttelse som puster, som varer og som kan fornyes. Endrer ikke materialenes utseende. Gulner verken under miljøforhold eller når det foreldes. Høy gjennomtrengingsevne. Høy dekkevne. Hindrer mose- og muggdannelse. Merket Egnet for kontakt med næringsmidler. Hindrer saltutslag. FORBRUK Forbruk 1 liter: Naturstein 20 m² Ingen fortynning: Klart til bruk. Påføring: 15 m n i Påfør et jevnt og tykt strøk med en flatpensel på helt ren og tørr overflate. Produktet kan også sprøytes på vegger med airless metoden. Produktet skal påføres i ett eller to strøk (avhengig av materialets absorbering) med 24 timers mellomrom. Til lite absorberende naturstein (f.eks. skifer) er det nok med ett strøk. Til sement og naturstein som er høyt absorberende kreves to strøk. For utendørs overflater som også skal gis en oljeavstøtende beskyttelse må det påføres et toppstrøk med FilaFob 4 or etter 24 timer. Vedlikehold: Fortynnet løsning av Fila Cleaner. 24 timer 1-liters kanner: Kartonger á 12 stk. Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung , lavtkokende hydrogenbehandlet nafta. Blanding av siloxanforbindelser finfordelt i avaromatisert hydrokarbonløsemiddel. Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 C. mellom 5 og 30 C. Forbruket er veiledende og menes pr. strøk. Symbol Andreaskors (N) HELSESKADELIG Risikosetninger Brannfarlig. Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Sikkerhetssetninger Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Unngå hudkontakt. Ved brannslukking, bruk jord, sand, pulver eller skum. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Inneholder: White spirit. Advarsel: På lite absorberende naturstein må produktet testes på et lite område for å se om det oppstår fargeforandringer. Form: Væske Farge: Fargeløs Lukt: Svakt av hydrokarbonløsemiddel Tetthet: 0,777 kg/l Flammepunkt: 40 C 19

20 Fila voksprodukter har lagt grunnlaget for selskapets suksess. Fila behandlingen for terrakotta har skapt en radikal forandring i beskyttelsen av overflatene, og har banet vei for hele sektoren. Fila voksprodukter imøtekommer alle kravene til husets overflater. De rengjør, beskytter og gir den enestående effekten som fremhever de flotteste og mest smakfulle materialene. I dag kan Fila voksprodukter gi overflaten den finishen du ønsker; polert effekt, matt effekt, naturlig effekt, silkematt effekt, metallisert effekt, osv. I tillegg får du stor motstandsdyktighet og bruksvennlighet. 20

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer BIOFA Renhold og pleie av oljet parkett og heltregulv Renholdsanvisning Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer tørt renhold side 3 fuktig renhold side 3 2. Av større arealer maskinrengjøring side

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Gjør det selv med betong

Gjør det selv med betong Gjør det selv med betong Forslag på inspirasjon former.nu tungeting.no pasinga.com Betong inne Vannspeil og betong i hagen 2 Gjør det selv med betong Betong er et av verdens eldste og viktigste byggematerialer.

Detaljer

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D Vedlikehold A V K j ø K K E n O G B A D Før du leser mer om vedlikehold og ettersyn av kjøkken eller bad, vil vi gratulere med nytt interiør fra Sigdal. Vår produksjon bygger på mer enn 50 års erfaring.

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer

KUNSTEN Å RESTAURERE SELV FARGEKART. En guide for restaurering, overflatebehandling og vedlikehold av såvel gamle som nye møbler og innredninger.

KUNSTEN Å RESTAURERE SELV FARGEKART. En guide for restaurering, overflatebehandling og vedlikehold av såvel gamle som nye møbler og innredninger. PALETTE BEIS SPRITBEIS FARGEKART PROVECE LASEREDE MØBELBEIS BLACK BISO ATIKKVOKS Furu / Klar Lys eik Hvit Medium eik Medium eik Røkgrå Mørk eik Røkfarget eik Mørk eik Lønn Mahogny Patina grønn Antikkrød

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer