VIDARKLINIKEN SYKEHUS OG FASTLEGESENTER HELHETLIG SYN PÅ HELSE/SYKDOM OG LIVSKVALITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDARKLINIKEN SYKEHUS OG FASTLEGESENTER HELHETLIG SYN PÅ HELSE/SYKDOM OG LIVSKVALITET"

Transkript

1 VIDARKLINIKEN SYKEHUS OG FASTLEGESENTER HELHETLIG SYN PÅ HELSE/SYKDOM OG LIVSKVALITET

2 Fotograf: Johan Green

3 Innholdsfortegnelse VIDARKLINIKEN... 1 Å være pasient på Vidarkliniken... 1 Kvalifisert omsorg og rehabilitering... 2 Diagnoser... 2 Behandlingsplan... 3 Terapier... 4 Behandlinger utført av sykepleier... 4 Kompetanse... 5 Retningslinjer for kosthold... 5 Vidarklinikens arkitektur... 6 Utvikling av omsorg... 6 Generell informasjon om Vidarkliniken... 6 Hvordan finansieres omsorgen på Vidarkliniken... 7 Utdanning... 8 Forskning og utvikling... 8 VIDARNYTT... 9 Vil du støtte Vidarkliniken?... 9 Finn veien til Vidarkliniken Kontaktinformasjon for Vidarkliniken... 11

4 Vidarkliniken Vidarkliniken er det eneste sykehuset i Norden som driver kvalifisert behandling og rehabilitering med antroposofisk innretning. Helsepersonellet på Vidarkliniken utfører sitt arbeid i overensstemmelse med vitenskap og velprøvd erfaring. Med hjelp av både konvensjonell og antroposofisk medisin, tilbyr vi integrativ medisin i praksis, og skaper en helhet som fremmer helsen. Virksomheten består av sykehus og fastlegesenter i Ytterjärna, samt terapeutikum i Stockholm og Norrköping. Å være pasient på Vidarkliniken Hva innebærer antroposofisk medisin for en pasient på Vidarkliniken? Bruk av antroposofisk medisin betyr at det tilpasses et helhetssyn på mennesket, sykdommer og behandling. Vi arbeider med å se pasientens ulike behov som kan ha både fysiske, psykiske og eksistensielle aspekter. Naturlige spørsmål som oppstår for pasienten er: hvorfor har jeg blitt syk? Hvordan kan jeg håndtere sykdommen? Å ta opp spørsmål som dette vil styrke pasientens posisjon og åpne for innsikten om eget ansvar. I praksis betyr dette at vi legger vekt på å lytte og ha en god kommunikasjon som etter vår erfaring er av stor betydning for en virksom behandlingsplan. 1

5 Vi mener at det er veldig viktig at pasienten får vise sine reelle behov og gis støtte til å være aktiv i sin egen rehabilitering. Helhetssynet medfører integrative behandlingsmetoder, som også innebærer kunstneriske og fysikalske terapier for å hjelpe pasienten i sin prosess. Kvalifisert omsorg og rehabilitering Diagnoser Vidarkliniken har i mange år tatt i mot pasienter til rehabilitering. Oppdragsgivere er en rekke fylker og regioner. I hovedsak tar Vidarkliniken imot pasienter med følgende diagnoser: Kreft i alle stadier Kronisk smerte og fibromyalgi Stressrelaterte tilstander Utmatningsyndrom og Kronisk tretthet (ME) Revmatiske sykdommer Mage-tarmsykdommer (f.eks eksempel Ulcerøs Colitt og Morbus Crohn) Nevrologiske sykdommer (f.eks multippel sklerose) Hjerte- og karsykdommer Allergiske sykdommer (f.eks astma, eksem) Vidarkliniken tilbyr innleggelse i Ytterjärna med mulighet for oppfølging i form av dagrehabilitering og polikliniske terapier i Ytterjärna, Stockholm og Norrköping. 2

6 Innleggelsen har en varighet på 2-3 uker. Dagrehabilitering og poliklinsk terapi blir vanligvis gitt en dag i uken over en 8-ukers periode. Pasienter fra region Skåne og Västra Götaland kan også følges opp av leger i Lund og Göteborg. Behandlingsplan En individuell behandlingsplan utifra Vidarklinikens vårdprogram, utarbeides i forbindelse med innskrivningssamtalen. Behandlingsplanen blir fulgt opp av behandlingsteamet, dvs leger, pleiepersonell og terapeuter sammen med pasienten. Konvensjonell medisinering opprettholdes, men kan ofte endres basert på de oppnådde terapiresultatene. Prosessen dokumenteres og en eventuell fortsatt behandling med dagrehabilitering og/eller poliklinske terapier planlegges i samarbeid med ansvarlig lege. På Vidarkliniken får pasienten spesifikke behandlinger som støtter helbredelses- og forandringsprosessen. At sykehuset har en antroposofisk innretning betyr at vi integrerer den skolemedisinske behandlingen med velprøvde behandlinger innenfor antroposofisk medisin. Konvensjonelle legemidler kompletteres med antroposofiske legemidler, terapier og god omsorg, inkludert utvortes behandlinger. Behandlingen får også støtte av Vidarklinikens rolige og harmoniske miljø. Vi ser Vidarklinikens rehabilitering som en del av en overgripende rehabiliteringsplan i de tilfeller hvor pasienten er langtidssyk. 3

7 Terapier Vidarkliniken tilbyr spesifikke fysikalske og kunstneriske behandlinger individuelt og i gruppe, så vel som støttende samtaler. Etter å ha konsultert med pasienten er vanligvis to av følgende terapier ordinert av legen: Fysikaliske terapier Massasje i følge Dr. Pressel Rytmisk massasje i følge Wegman/Hauschka Medisinske badeterapier Fysioterapi Kunstneriske terapier Helseeurytmi Maling Modellering Støttende samtaler Biografiske samtaler ʺKognitiv psykoterapiʺ (KPT) Psykosyntese For mer informasjon, se vidarkliniken.se/sjukhus/terapier Behandlinger utført av sykepleier Legen på Vidarkliniken ordinerer behandlinger som utføres av sykepleier: Rytmiske innsmørninger Rytmiske innsmørninger i følge Wegman Hauschka styrker den egne helbredende kraften spesielt i rehabilitering og rekonvalesens. De skaper dessuten trygghet og ro som ikke minst de alvorlig syke har stor nytte av. 4

8 ʺUtvortesʺ behandlinger Et mangfold av tilleggsbehandlinger finnes tilgjengelige; f.eks fotbad og omslag med ulike substanser med mål å være forebyggende og helbredende. Kompetanse Det medisinske ansvaret har autorisert lege med spesialistkompetanse i samarbeid med autorisert sykepleier. I tillegg har de sertifisert utdanning i antroposofisk medisin og antroposofisk sykepleie. Massører på Vidarkliniken er opplært i Massasjeterapi etter Dr. Pressel eller rytmisk massasje etter Wegman/ Hauschka. Antroposofiske kunstterapeuter og helseeurytmister har flerårige utdannelser. Alle terapier ordineres av leger og terapeutene er derfor en del av sykehusets helsepersonell. Det finnes også legitimerte fysioterapeuter og psykoterapeuter. Vidarklinikens virksomhet er underlagt svensk lovgivning for helse og omsorg samt av de avtaler Vidarkliniken har med fylker og regioner. Antroposofisk sykepleie kommer i tillegg til det som loven betrakter som god pleie. Stor vekt legges på å møte pasientens individuelle behov. Omsorgen kvalitetsikres og dokumenteres i henhold Socialstyrelsens forskrifter. Retningslinjer for kosthold Maten på Vidarkliniken er i hovedsak laktovegetarisk, men inneholder i enkelte tilfeller egg. Et par dager i uken serveres fisk eller kjøtt og det er alltid vegetariske alternativer. Maten blir med omsorg tilberedt i klinikkens eget kjøkken. I størst mulige utstrekning bruker vi lokaldyrkede biodynamiske og økologiske råvarer. Vårt mål er at måltidet skal ha god ernæringsmessig verdi, god smak og et vakkert utseende. Ved behov foreskrives spesielle dietter av legen. 5

9 Vidarklinikens arkitektur Vidarklinikens arkitektur er utformet for å stimulere helbredelse og harmoni med stor vekt på pasientens perspektiv. Dette gjelder pasientrom, plasseringen av vinduer, fellesområder, matservering og fargevalget i forhold til hagen, som i sin tur smelter inn i det vakre landskapet. Utvikling av omsorg Ved Vidarkliniken arbeider vi på en strukturert måte med kvalitetsutvikling. Blant annet brukes EQ-5D for måling av helsemessige livskvaliteter. Dessuten gjennomføres regelmessige kompletterende pasientenundersøkelser. Kvaliteten på den antroposofisk integrerte omsorgen utvikles for eksempel i mastersprojekt og seminarer vedrørende omsorgsplaner. Støtte til utviklingsarbeidet får Vidarkliniken av sin utviklings- og utdanningsenhet og av I C Integrative Care Science Center (www.integrativecare.se). Generell informasjon om Vidarkliniken Vidarkliniken ligger i Ytterjärna ved Järnafjärden/Östersjön, omkring 5 mil sør for Stockholm. Sykehuset har 74 senger, poliklinikk og et helsesenter. Vi har også terapeutikum i Stockholm og i Norrköping. Virksomheten ble grunnlagt i 1985 og drives på et ikkeprofitt grunnlag. Sykehuset og helsesenteret er etablert innenfor lovgivningen for helse og omsorg i Sverige og mesteparten av driften finansieres av fylker og regioner. Vidarkliniken er medlem av Famna Riksorganisatonen for vård och social omsorg utan vinstsyfte og International Association of Anthroposophical Hospitals. 6

10 Sykehuset og helsesenteret i Ytterjärna er miljøsertifisert i henhold til ISO Vidarkliniken er AnthroMed-sertifisert, etter internasjonal standard for klinisk Antroposofisk medisin. Hvordan finansieres omsorgen på Vidarkliniken? Vanligvis betaler de fylker och regioner som Vidarkliniken har avtaler med for omsorgen på Vidarkliniken, men det finnes flere alternativer: Fylkeskommuner/regioner med avtaler Fylkeskommuner/regioner uten avtaler - Riksavtale Vidarkliniken har helseavtaler med Stockholms lens landsting, landstingene i Sörmland, Östergötland, Västra Götaland, Jönköping og region Skåne. Dette betyr at pasienter som er bosatt i disse fylkene kan få omsorgen finansiert forutsatt at diagnosen er i samsvar med de i avtalen prioriterte diagnosene. Avtalen med Stockholms lens landsting er underlagt Riksavtalen. Dette innebærer at fylkeskommuner/ regioner som ikke har avtaler med Vidarkliniken kan bruke denne avtalen, men med eget økonomisk ansvar. Henvisning fra behandlende lege kreves. Deretter gjøres en vurdering utifra medisinske och pleiefaglige aspekter. Dersom opphold bevilges, betaler fylke/region omsorgsgebyr. Pasienten betaler, som ved andre sykehus, en liten døgnsavgift. Også for dagrehabilitering og kliniske terapier er henvisning fra lege nødvendig. Midler/fond Ta kontakt med en kurator på et sykehus eller helsesenter som kan innformere om forskjellige fond for å søke om tilskudd til opphold på Vidarkliniken. 7

11 Privat Diverse Vidarkliniken tar også i mot pasienter som selv dekker kostnadene. For privatbetalende inkluderes all omsorg unntatt mer kostbare tester og behandlinger som røntgenundersøkelser, blodoverføringer, etc. Forsikringsselskaper Muligens kan en privat helseforsikring eller annen forsikring dekke utgiftene. Arbeidsgivere, selskaphelse og arbeidsformidlinger Muligens kan et opphold dekkes eller et samarbeid innledes. Utdanning Vidarkliniken tilbyr kontinuerlig opplæring i Antroposofisk medisin for leger, sykepleiere og andre helsefaglige yrker. I tillegg holdes kurs for medisinske profesjoner i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Målet er å sikre en kompetent antroposofisk fokusert omsorg til pasienter på Vidarkliniken og i andre virksomheter i Sverige. Vidarklinikens utdanningsenhet har også som oppgave å bidra til det svenske og internasjonale helsevesenet. Utdanningsenheten vil formidle antroposofiske fagkunskaper og kompetanse i det kliniske og terapeutiske arbeidet. Dette skjer i samarbeid med berørte personer og institusjoner i Sverige og internasjonalt. Forskning og utvikling Vidarkliniken driver forskning og utvikling både internt og eksternt gjennom nasjonale og internasjonale samarbeid. I mange år har vi regelmessig gjort en vurdering av pasienters opplevelse av behandlingen, inkludert EQ-5D helse spørreskjemaet, i opptil ni måneder etter utskrivning. 8

12 I C The Integrative Care Science Center Uavhengig forskning foundation I C The Integrative Care Science Center evaluerer helsetjenestene på Vidarkliniken. Målet er å bidra til evidensbasert utvikling med relevante elementer av påviste alternativer, komplementær og integrerende medisin i samsvar med Verdens Helseorganisasjons (WHO) anbefalinger. I C gjennomfører forskning som er relevant for helsevesenet antroposofiskt-orientert, men også mer generell forskning i integrerende medisin. VIDARNYTT Vidarnytt er et nyhetsbrev på nettet som formidler ferdigheter, erfaringer og integrerende og komplementær medisin i praksis. Se hvor du også kan abonnere gratis. Vil du støtte Vidarkliniken? Vidarkliniken vil i tillegg til å gi pleie og behandling utover det vanlige, være et sted for utdanning, trening og inspirasjon. Dette genererer et ekstra behov for finansiell støtte som kan settes inn på konto. Skriv "Donation"på giroen. Bank Handelsbanken BIC-kode HANDSESS IBAN nummer SE Kontoinnehavere Stiftelsen Vidarkliniken 9

13 Finn veien til Vidarkliniken Vidarkliniken er lokalisert i Sverige, 15 km sør for Södertälje ved Järnafjärden. For mer informasjon, se 10

14 Kontaktinformasjon for Vidarkliniken Sykehus Telefon Faks Startsiden E-post Hvis du ønsker å komme til Vidarkliniken som pasient Telefon E-post Hvis du ønsker å komme til Vidarkliniken som en besøkende Telefon E-post Vidarkliniken Startsiden E-post Postadresse Besøksadresse Vidarkliniken SE Järna Ytterjärna, Sverige Registrering ikke Bank BIC-kode IBAN nummer Kontoinnehavere Handelsbanken HANDSESS SE Stiftelsen Vidarkliniken Koordinatene Latitud: Longitud:

15 12 Versjon: Juni 2015

16

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innst. O. nr. 98 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013.

Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN 18.09.2013. Sak 9/13 MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 16.10.2013 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8

Tilsynsmelding 2008 2 0 0 8 Tilsynsmelding 2008 1 T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 8 Innhold Tverrfaglighet forutsetter sosialfaglighet og helsefaglighet... 3 Landsomfattende tilsyn 2008 Behov for bedre styring og samordning av

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Innholdsfortegnelse Side 0 Hvordan benytte Behandlingsforsikring 3 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 3 Hva forsikringen

Detaljer