PLAN FOR EKSAMEN OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR EKSAMEN OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014"

Transkript

1 MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. UTGAVE : (Dager avsatt til ekskursjoner, fagtorg o.l. er usikre.) PLAN FOR OG AVSLUTNING AV SKOLEÅRET - VÅREN 2014 Fagtorg:Tilbud til elever som skal opp til eksamen. 1. t.o.m. 3. time hvis ikke annet er avtalt. Blank dag = undervisning. UKE: 20 1ST 2ST 3ST 1ID 2ID 3ID 1HOA+C 1HOB+D 2BU 2HAA 2HAB 1BA 2BY 2AT MANDAG 12.mai TIRSDAG 13.mai ONSDAG 14.mai MELDING OM EKS. I MELDING MELDING MELDING MELDING MELDING MELDING MELDING NO KL MELDING MELDING MELDING MELDING MELDING MELDING TORSDAG OM EKS. I OM EKS. OM EKS. OM EKS. I OM EKS. OM EKS. OM EKS. I MELDING OM EKS. I OM EKS. I OM EKS. I OM EKS. I OM EKS. I OM EKS. I MAT+ENG MAT+ENG MAT OM EKS. I NO+ENG NO+ENG ENG+MAT MAT NO+ENG NO+ENG 15.mai KL.0900 KL.0910 KL.0930 KL.0900 KL.0910 KL.0930 KL.1000 MAT KL.0900 KL.0900 KL.0900 KL.1000 KL.0900 KL.0900 KL.1000 Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning TINE- Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning STAFETTEN Fagdag Fagdag Fagdag Fagdag Fagdag Fagdag FREDAG Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg 16.mai TY/FR/SP MAT R2,S2 TY/FR/SP nivå I nivå I fra kl.0810 fra kl.0810

2 UKE: 21 1ST 2ST 3ST 1ID 2ID 3ID 1HOA+C 1HOB+D 2BU 2HAA 2HAB 1BA 2BY 2AT Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg MANDAG TY/FR/SP SP I+II TY/FR/SP SP I+II nivå II nivå II 19.mai fra kl.0810 fra kl.0810 Treningslære 1 fra kl.0810 fra kl.0810 EV. EV. EV. TY/FR/SP MAT R2,S2 TY/FR/SP (Nivå I) (Nivå I) Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning TIRSDAG Forberedelse EV. EV. Forberedelse EV. EV. Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse til ev. TY/FR/SP SP I+II til ev. TY/FR/SP SP I+II til ev. til ev. til ev. til ev. til ev. 20.mai eksamen i (Nivå II) eksamen i (Nivå II) eksamen i eksamen i eksamen i eksamen i eksamen i ENGELSK Ev. fagtorg BIO ENGELSK ENGELSK ENGELSK ENGELSK ENGELSK ENGELSK KL.0900 Ev.fagtorg KL.0900 EV. Ev.fagtorg KL.0900 KL.0900 KL.0900 KL.0900 KL.0900 FR/SP(nivå III) TRENINGSL.1 FR/SP(nivå III) Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning ONSDAG Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg Ev. fagtorg MAT 2P Fysikk 2 MAT 2P norsk norsk norsk norsk norsk 21.mai fra kl.0810 EV. EV. EV. EV. EV. EV. EV. EV. EV. ENGELSK FR/SP (nivå III) ENGELSK FR/SP (nivå III) ENGELSK ENGELSK ENGELSK ENGELSK ENGELSK Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning TORSDAG Ev. fagtorg Forberedelse Ev. fagtorg MAT 1P,1T til ev. eks. i MAT 1P,1T EV. EV. EV. EV. EV. 22.mai Kl.0810 POL. OG M. Kl.0810 NORSK NORSK NORSK NORSK NORSK RETTSLÆRE 2 Ev. fagtorg Kjemi 2 EV. FYSIKK time: EV time: Undervisning RETTSLÆRE 2 Undervisning etter timeplanen POL. OG M. etter timeplanen FREDAG FAGDAG FAGDAG FAGDAG Evt fagtorg Evt fagtorg Evt fagtorg Evt fagtorg 23.mai EV. NORSK EV. GEO/HIS TREN.LÆRE2 Matematikk Matematikk MAT2P-Y Matematikk MAT 1P,1T MAT 1P,1T EV. KJEMI 2

3 UKE: 22 1ST 2ST 3ST 1ID 2ID 3ID 1HOA+C 1HOB+D 2BU 2HAA 2HAB 1BA 2BY 2AT 1IDb): Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Ev. fagtorg Ev. fagtorg 1IDa): Ev. fagtorg Ev. fagtorg EV EKSMAEN EV EV MANDAG R1,S1 Norsk sidemål Ekskursjon i S1 Norsk sidemål MATEMATIKK MATEMATIKK MATEMATIKK fra kl.0810 fra kl.0810 Aktivitetslære fra kl.0810 fra kl mai EV. EV. og Naturfag EV. EV MAT 2P, 2T BIO 2 (ISL/BA/) MAT 2P, 2T MAT 2P-Y 1IDb): Undervisning Undervisning Undervisning TIRSDAG 1IDa): Ekskursjon i 27.mai NORSK Aktivitetslære NORSK SIDEMÅL og Naturfag SIDEMÅL (ISL/BA/ShL) STUDIEDAG STUDIEDAG Kl 12.00: ONSDAG 1ID a+b Planlegge 28.mai NORSK aktivitetsdag NORSK HOVEDMÅL Nøtterøyskolene HOVEDMÅL STUDIEDAG TORSDAG 29.mai KRISTI HIMMELFARTSDAG Forberedelse Forberedelse til ev. eks. i til ev. eks. i FREDAG SOS.KUNN SOS.KUNN PSYKOLOGI 2 PSYKOLOGI 2 30.mai FRI Ev. fagtorg Ev. fagtorg FRI FRI INT.ENG INT.ENG fra kl.0810 fra kl.0810 FRI EV. MAT R1,S1 EV. MAT S1

4 UKE: 23 1ST 2ST 3ST 1ID 2ID 3ID 1HO 2BU 2HA 1BA 2BY 2AT 1IDa): Undervisning Undervisning MANDAG EV. EV. 1IDb): Fagtorg INT.ENGELSK INT.ENGELSK Ekskursjon i Tren.lære 2 2. juni Aktivitetslære SOS.KUNN og Naturfag (PA/KrL/) PSYKOLOGI 2 1STc+d): Siste 1IDa): Siste Undervisning undervisnings- Undervisning undervisnings- Forberedelse dag dag Tverrfagl. Forberedelse TIRSDAG 1STa)+1STb): 1IDb): eksamen Tverrfagl. Ekskursjon i Ekskursjon i eksamen 3. juni Naturfag EV. Aktivitetslære EV. 6+6 elever (JP/CSS) SAMF.ENG og Naturfag TREN.LÆRE elever (PA/KrL/AEO) (CRA/MJS) 1STa+b): Undervisning Kl.10.00: TVERRFAG. MELDING OM Forberedelse ONSDAG 1STc)+1STd): ARRANG. OG Tverrfagl. TVERRFAG. Ekskursjon i AKT.DAG -PRAKT 6+6 elever eksamen 4. juni Naturfag NØTTERØY (ShL/SJ) (KrL/BA) (CRA/MJS) 6+6 elever Sandsletta (TV/SEF) Forberedelse til Forberedelse muntlig og Tverrfagl. TORSDAG muntlig-prakstisk eksamen TVERRFAG. Forberedelse eksamen Tverrfagl. 5. juni 6+6 elever eksamen (LG+MJS) (TV/SEF) 6+6 elever 1.-3.time: time: Undervisning Undervisning OG etter timeplanen etter timeplanen -PRAKT TVERRFAG. FREDAG * TVERRFAG. Oppsamlings- Oppsamlings- Oppsamlings- Oppsamlings- 6. juni prøve* prøve * prøve * prøve * 6+6 elever 6+6 elever (LG+MJS) * Påmelding til oppsamlingsprøvene innen TIRSDAG 3. JUNI

5 UKE: 24 1ST 2ST 3ST 1ID 2ID 3ID 1HO 2BU 2HA 1BA 2BY 2AT MANDAG 9. JUNI 2. PINSEDAG TIRSDAG 10. juni ONSDAG 11. JUNI TORSDAG 12. juni Kl 10.00: Undervisning Kl 10.00: Forberedelse Forberedelse MELDING OM MELDING OM Tverrfagl. Tverrfagl. Forberedelse MUNTL-PRAKT MUNTL-PRAKT eksamen eksamen Tverrfagl. Forberedelse eksamen Tverrfagl. TOPPIDRETT TOPPIDRETT (6+6) elever 6 elever eksamen Ekskursjon Ekskursjon Friluftsliv Friluftsliv (MT/ER) (LG) 6+6 elever Vg2+Vg3 Vg2+Vg3 TV Forberedelse Undervisning Kl.10.00: muntlig-praktisk MELD OM TVERRFAG. TVERRFAG. TVERRFAG. eksamen M OG MP Toppidrett (6+6) elever TVERRFAG. Forberedelse muntlig-praktisk eksamen Toppidrett Melding Ekskursjon Ekskursjon 6 elever om muntlig Friluftsliv Friluftsliv (MT/ER) (LG) TV ekamen Vg2+Vg3 Vg2+Vg3 6+6 elever MUNT-PRAKT Undervisning MUNT-PRAKT Forberedelse Tverrf.eks TOPPIDRETT TOPPIDRETT Ekskursjon Forberedelse til MT muntlig og muntlig-prakstisk eksamen Forberedelse Ekskursjon Ekskursjon TV muntlig Friluftsliv Friluftsliv eksamen Vg2+Vg3 Vg2+Vg3 FREDAG 13. JUNI Kl : MELDING OM Kl : MELDING OM OG -PRAKT TVERRFAG. Kl : Kl : Ekskursjon MELDING OM MELDING OM MT Kl.10.00: MELD OM TV M OG MP

6 UKE: 25 1ST 2ST 3ST 1ID 2ID 3ID 1HO 1HOB+D 2BU 2HA 2HAB 1BA 2BY 2AT Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse MELDING OM MELDING OM MELDING OM MELDING OM MELDING OM MELDING OM MELDING OM MELDING OM MANDAG muntlig muntlig muntlig muntlig muntlig og 16. juni eksamen eksamen eksamen eksamen muntl-prakt eksamen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Studiedag Studiedag Studiedag Studiedag Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding TIRSDAG OG Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse Forberedelse 17. juni MUNTL-PRAKT muntlig muntlig muntlig muntlig muntlig muntlig muntlig muntlig eksamen eksamen eksamen eksamen eksamen eksamen eksamen eksamen Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding Rydding ONSDAG Klassetur/ Klassetur/ Klassetur/ Klassetur/ EVT EVT EVT EVT EVT EVT EVT EVT kinodag? kinodag? kinodag? kinodag? 18. juni TORSDAG 19. juni AVSLUTNING FOR AVGANGSELEVER ST OG ID KL 1900 Kl 10.30: Kl 10.30: Kl 10.30: Kl 10.30: Kl 10.30: Avslutning i Avslutning i Avslutning i Avslutning i Avslutning i kantina kantina kantina kantina kantina FREDAG 20. juni AVSLUTNING FOR ELEVER OG LÆRERE FELLESSENSUR sentralgitt eksamen onsdag 18.juni og torsdag 19.juni. MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. GTH

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 Tid MANDAG 4.mai TIRSDAG 5.mai ONSDAG 6.mai TORSDAG 7.mai FREDAG 8.mai 0815 083 5 TT Valutaveksling.

Detaljer

Samfunnsfag uke 13-15

Samfunnsfag uke 13-15 Samfunnsfag uke 13-15 Tema/ Lærestoff: Historie 10, kapittel 7 s 108-115. Mål: Drøfte viktige endringer i samfunnet i nyere tid, og reflektere over dagens samfunn og nye endringer Lære om hendelser som

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt læringsmiljø? Hvilke undersøkelser blir vi vurdert etter? * Brukerundersøkelsen * Elevundersøkelsen 1 Strategisk

Detaljer

SKOLEKALENDER 2014/2015

SKOLEKALENDER 2014/2015 SKOLEKALENDER 2014/2015 Vi ønsker elever og foresatte vel møtt til et nytt skoleår og håper at dere vil ha glede og nytte av kalenderen dere nå holder i hånden Med ønske om et skoleår med mye god læring

Detaljer

Måned: November Treningsform Tid Forklaring Treningssone. Uke 4 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2

Måned: November Treningsform Tid Forklaring Treningssone. Uke 4 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2 Måned: November Uke 1 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2 Nivå: 4-6 timer Dag 2 Intervall 1.5t 4x4min intervall, 3 min pause. Sone 3 Uke 2 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk,

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46 Uke:45 og 46 Info: Torsdag 11.11: Kursdag for lærerne elevene har studiedag hjemme. Tentamensdatoene: Nynorsk: mandag 22.11, bokmål: fredag 26.11, engelsk: mandag 29.11, matematikk: torsdag 2.12 Matematikk

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Årshjul for elevenes psykososiale arbeidsmiljø 2013/2014 HOH

Årshjul for elevenes psykososiale arbeidsmiljø 2013/2014 HOH Årshjul for elevenes psykososiale arbeidsmiljø 2013/2014 HOH Når ( dato/klokke) Hva (tiltak) Hvem ( ansvarlig) 19.august Aksjon Bjørn skolestart/parkeringsvakter Kl.08.30 19.aug. -> Fadderordning 1. og

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Uke På skolen Lekser/Hjemme/TT Eventuelt:

Uke På skolen Lekser/Hjemme/TT Eventuelt: ARBEIDSPLAN I ENGELSK 10.KLASSE Tema: Careers and career choices Lærestoff: Chapter 7 All work and no play? Uke På skolen Hjemmearbeid/lekser/TT 11 Mandag: Visiting the world of work pp.172-176 Fredag:

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 2 Året og klokka ,0 kg, kg,0 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del Året og klokka Innhold Del, Året og klokka Et år har måneder Måneder, uker og dager Kalender og ukenummer Kvartaler Temperatur Klokka Hverdagsmatte

Detaljer

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut.

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut. Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Østgård skole 28.11.13 Tilstede: Tuva Pedersen Smedsrudhagen, elevrådet Anett C Pugerup, nestleder FAU Tone C Glader, SFO-leder Oddrun Clason, lærerrepresentant

Detaljer

Fredagsbladet. Fellesinformasjon. Halv plandag tirsdag 9. juni. Månedsfest og skoleavslutning. Fra SFO for 1. og 2. klasse

Fredagsbladet. Fellesinformasjon. Halv plandag tirsdag 9. juni. Månedsfest og skoleavslutning. Fra SFO for 1. og 2. klasse www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no Fredagsbladet Fellesinformasjon Halv plandag tirsdag 9. juni Uke 23, 05.06.2015 O BS! Tirsdag 9. juni har kollegiet halv plandag. Den kom

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook! I dette nummeret finner du bl.a. Råd og utvalg 2 Skolen i bygda MOT/YouMe 3 Vi kunne nok ha ønsket oss bedre fremmøte, men de som kom, hadde mange gode ideer og et stort engasjement for ungdommene våre.

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Førskolegruppa i Solliskogen barnehage, 2011-12

Førskolegruppa i Solliskogen barnehage, 2011-12 Førskolegruppa i Solliskogen barnehage, 2011-12 Med forbehold om endringer Dette er det siste året for Tobias, Maren, Hannah, Julianna, Maja, Jakub, Alvar, Ludvik, Georg, Ida, Mina, Altin, Ayla, Julie,

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Arbeidsplan for team 115 NAVN:

Arbeidsplan for team 115 NAVN: UKE: 12 INFO Arbeidsplan for team 115 Arbeidsplanen på internett: www.fredrikstad.kommune.no/gressvik-skole Ordenselever God påskeferie! Første skoledag etter påske: tirsdag 2. april Tirs. 19.03: Fransk:

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og PROTOKOLL Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og Utdanningsforbundet Til stede: KS: Utdanningsforbundet:

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer