PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE."

Transkript

1

2 PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli skadet ved et uhell, eller løsne fra maskinen, eller feste middelet til merket løsner, er brukeren FORPLIKTET til å informere Officine San Giacomo vedrørende dette. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

3 Innholdsfortegnelse 0. Forord Bemerkninger Garanti Tekniske Data Innledning Sikkerhets forskrifter, forbud og uautorisert bruk av maskinen Transport, utpakking, flytting og lagring av maskinen Transportering og flytting av maskinen Utpakking og lagring Lagring og transport Oppstart av maskinen Plassering av maskinen Vatring av maskinen Plassering av maskinen på antivibrasjons maskinsko eller plater Nødvendig maskinområde for montering, betjening, vedlikehold og sikkerhet ved maskinen Omgivelse betingelser med hensyn til drift av maskinen Tilkobling av maskinen Pneumatisk tilkobling og beskrivelse Beskrivelse av smørings kretssystemet Elektrisk tilkobling Forholdsregler Forberedelse for fjerning/flytting av maskinen Informasjon om maskinen Maskin beskrivelse Maskinens tillatte og ikke tillatte bruksområde Maskinens tillatte bruksområde Maskinens ikke tillatte bruksområde Støy Vibrasjoner Elektrisk opplegg P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

4 7. Maskinens sikkerhetsutstyr (drift og betjening) Innledning To funksjons magnet sikkerhetsventil Beskrivelse Grunnleggende fordeler ved GPA magnet sikkerhetsventil for presser Vedlikehold og kontroll av magnetisk sikkerhetsventil Reparasjon av magnet sikkerhetsventilen Magnet sikkerhetsventilens plassering på maskinen Tegning av den to funksjons magnetventilen Kombinert clutch-bremse enhet Beskrivelse Driftsfunksjon, sikkerhetsutstyr Periodisk kontroll Adresse til OMPI To hånds betjening Trykk bryter list Beskrivelse Funksjon og sikkerhets enheter, blokkering Vedlikehold og kontroll Reparasjon Kam-endebryter enhet Beskrivelse Funksjon og spesifikk handling Vedlikehold og kontroll Reparasjon Pneumatisk trykkbryter Beskrivelse Kontroll av trykkbryteren Reparasjon Fot pedal styring Fot pedal styring ved lukkede dyner Hydraulisk sikkerhetsutstyr mot overbelastning Beskrivelse Driftsfunksjon Driftsfunksjon for sikkerhetsventil Bruks instruksjoner Utjevnings sylindere Beskrivelse Driftsfunksjon Regulering av utjevnings trykk Vedlikehold og kontroll Reparasjon Fastmontert sikkerhetsutstyr og sikkerhetsutstyr ved prosessering Fastmontert sikkerhetsutstyr Sikkerhetsutstyr ved prosessering Sikkerhetsutstyr for Enkel Syklus med to hånds betjening Sikkerhetsutstyr for Sammenhengende syklus og for Enkel syklus med fot- pedal styring P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

5 9. Bruk av maskinen og drifts betingelser Beskrivelse av manuell styring og funksjoner To-hånds betjening, NØDSTOPP-bryter, Avbrudd av syklus trykk bryter Instruksjoner for montering, oppstart, slå av, prosesserings programmer og justering Montering av maskinen Automatisk slag regulering Støssel regulering Oppstart, prosesserings syklus og slå av maskinen Statisk stabilitet Viktige anbefalinger med hensyn til bruk av maskinen Avbrudd, feilsøking, sikkerhets enheter Måter og grunner for avbrudd Instruksjoner og lokalisering med hensyn til feilsøking Elektriske skjema Forebyggende vedlikehold og service Forebyggende vedlikehold Forebyggende og planmessig vedlikehold - Vedlikeholdstabell Beskrivelse av mekanisk og elektrisk service Mekanisk service Service på det elektriske anlegget Reservedeler Elektriske reservedeler Mekaniske reservedeler Pneumatiske reservedeler Smørekrets system reservedeler Avfallshåndtering av maskinen ved kondemnering Instruksjoner ved nødstilfeller Fabrikk test dokumenter VEDLEGG AUTOMATISK SLAG JUSTERING...I P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

6 0. Forord. 0.1 Bemerkninger. Vi takker for at de valgte en av våre maskiner. Vi er sikker på at du vil oppnå den beste produksjons ytelse og betjenings sikkerhet hvis du følger instruksjonene gitt i denne bruksanvisningen nøye. 0.2 Garanti. Maskinen leveres med et års garanti fra leverings dato angitt på fakturaen. Varigheten til garantien dekker bruk av maskinen i henhold til instruksjoner gitt i denne bruksanvisningen, ved arbeidsskift som ikke er lenger enn 8 timer pr. dag, og totalt 2000 driftstimer. Garantien dekker bare bytte og/eller reparasjon av deler som er akseptert som defekte. Materialene implisert med hensyn til dette, skal returneres for inspeksjon. Hvis vår service er nødvendig i garanti perioden og dette skyldes at De ikke har brukt maskinen korrekt i henhold til instruksjoner gitt i bruksanvisningen, vil De måtte dekke våre kostnader med hensyn til reisetid, reisekostnader, kost,losji og arbeidstid. Disse kostnadene vil dekkes av oss, ved service akseptert som garanti. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

7 1. Tekniske Data. Modell : T 250 R CE-CC Nominell stempel kraft Fn 2500 kn Nominell stempel kraftlengde Hn 8 mm Slag pr. minutt 42 c./mm Stempel regulerings område mm Støssel regulering 100 mm Støssel overflate A x B 750x110 mm Stanse verktøy størrelse Øfestetapp x C 60x75 mm Bord overflate D x E 900x1600 mm Bord åpning Ø T 280 mm Bord høyde F 960 mm Overflate til ekstra bord G x H 900x1600 mm Tykkelse til ekstra bord I 95 mm Maks. vekt av bevegelig dyne 300 kg seksjon Maks. dyne overflate 800x1450 mm Ekstra bord åpning Ø P.I. 280 mm Innsats høyde l 1 (*) 465 mm Avstand mellom bord og l 2 (**) 560 mm støssel Stender åpning L 700 mm Arbeids dybde A 460 mm Inklinasjon M Sokkel N x x1690 mm Ytre mål P x Q x R 3,985x2,1x2,55 mm Spor, bord og ekstra bord mål S x T x U x V 22x41x18x40 mm Spor mål for dynen på S2xT2xU2xV2 18x30x12x30 mm støsselen Maskin vekt kg Tilkoblings spenning 400 ± 10% V Strøm faser 3 RST Hz Frekvens 50 ± 1% W Hoved motor effekt W Total effekt bar Maks trykkluft trykk 7 bar Arbeids trykk 5,5 6 bar Minimum sylinder utlignings 4 dm 3 trykk Luft forbruk pr. slag 2,8 Sikrings leder (jord) Tipo PE Støy uten belastning 76 db (A) Støy med belastning *** 76 db (A) * Avstanden målt mellom øvre overflate på ekstra bordet og den nederste overflaten på støsselen ved bunn posisjonen, med maksimal innstilt vandring og høyde justering av støsselen (tegning 1.1) * Avstand målt mellom øvre overflate på bordet og den nederste overflaten på støsselen ved bunn posisjon, med maksimal innstilt vandring og høyde justering av støsselen (tegning 1.1). * Se Kapittel P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

8 HOVED MÅL AV MASKINEN TEGNING 1.1 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

9 2. Innledning. Denne bruksanvisningen har blitt laget av OFFICINE SAN GIACOMO (O.S.G.) som en veiledning til brukeren for betjening av maskinen. Derfor anbefales du å lese bruksanvisningen grundig. Når det er nødvendig å utføre service/reparasjoner på maskinen, anbefaler O.S.G. alltid bruk av originale reservedeler, som kan bestilles i henhold til beskrivelse i kapittel 1.1. O.S.G. forbeholder seg retten til oppdatering av dokumentasjon og utvikling av alternative maskin deler og/eller detaljer med hensyn til tilbehør, uten forvarsel, med målsetning om kontinuerlig forbedring av maskinen eller for å oppfylle produksjons eller kommersielle kravspesifikasjoner. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

10 3. Sikkerhets forskrifter, forbud og uautorisert bruk av maskinen. Ved betjening, rengjøring eller service på maskinen, må alle forholdsregler beskrevet i de ulike kapitelene i denne bruksanvisningen følges, og en må ta spesielt hensyn til følgende sikkerhets forskrifter: Fjern aldri sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen når maskinen er i drift (Kapittel 8.1) Alle unormaliteter som fremkommer på det elektriske betjeningspanelet må undersøkes. Utfør aldri modifikasjoner på noe av sikkerhetsutstyret, ikke under noen omstendighet (Kapittel 8). Bruk aldri usertifiserte lukket dyneverktøy (CE) med hensyn til lukket dyne prosessering. Det er forbudt å bruke lukket dyne prosesserings syklus til formål utover de som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke utfør vedlikeholdsarbeid på maskinen når den er i drift. De to elektriske og pneumatiske energi forsyningene må være avslått, som beskrevet i kapittelet Vedlikehold i denne bruksanvisningen. Transporter aldri maskinen med uegnet transporterings utstyr. Det er absolutt nødvendig at en følger alle instruksjonene i denne bruksanvisningen for at den skal unngå drift eller betjenings problemer. Transporter aldri maskinen med andre typer kjøretøy enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen (se kapittel 4.3) Det er absolutt nødvendig at en følger alle instruksjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Ved å overse disse, vil all form for garanti fra O.S.G., likeledes vil heller ikke O.S.G. påta seg noe form for ansvar med hensyn til eventuelle skader som oppstår ved feil bruk av maskinen. Personell som ikke innehar nødvendig opplæring har ikke lov til å bruke maskinen. ALL BRUK AV MASKINEN UTOVER DET SOM ER BESKREVET I BRUKSANVISNINGEN, ER Å BETRAKTE SOM FARLIG. PRODUSENTEN KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR SKADER SOM OPPSTÅR VED UPASSENDE, FEIL ELLER URIMELIG BRUK AV MASKINEN. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

11 4. Transport, utpakking, flytting og lagring av maskinen. 4.1 Transportering og flytting av maskinen. Pressen må løftes ved hjelp av stål vire (2) eller kjetting festet til løfteøyene (1) som er plassert på øvre del på pressen. Løfte utstyret må være godkjent for å kunne løfte kg. DET ER FORBUDT å transportere pressen ved å plassere den på en transport palle eller ved å bare plassere den opp på et kjøretøy, ettersom denne type maskin har et svært høyt tyngdepunkt, langt over sokkelen. Det er derfor svært viktig, at maskinen sikres godt ved hjelp av kraftige kroker som er montert fast på kjøretøyet. DET ER FORBUDT å losse av eller forflytte pressen fra kjøretøyet ved hjelp av en gaffel truck ved bare å la maskinen hvile på gaflene eller lastestøttene. PRESSEN MÅ ALLTID LØFTES VED BRUK AV KORREKT LØFTEUTSTYR, VED BRUK AV LØFTEKROKENE PÅ OVERSIDEN AV MASKINEN (pos. 1, figur 4.1) 4.2 Utpakking og lagring. Før du aksepterer mottak av maskinen fra transportøren, kontroller alltid emballasjen for eventuelle transport skader. Hvis det finnes tegn til ytre skader på emballasjen, kan dette også bety at pressen har blitt skadet. I slike tilfeller, anbefales det at utpakking av maskinen utføres i lag med transportør slik at du kan nekte å motta leveransen på grunn av skader, og at dette dokumenteres på transport dokumentene. Den samme prosedyren bør også utføres ved mottak av maskin deler, dersom emballasjen viser tegn til ytre skader. De ulike emballasje elementene (plastikk poser, polystyren løv, spikre, tre planker, etc.) må samles sammen og korrekt avfallshåndteres slik at de ikke blir liggende å forsøple miljøet. Med hensyn til lagring, se kapittel 4.3. O.S.G. FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR OPPSTÅTTE SKADER ELLER LIDELSER PÅ GRUNN AV IKKE-OBSERVANGHET I FORHOLD TIL INSTRUKSJONENE GITT I DENNE BRUKSANVISNINGEN. 4.3 Lagring og transport. Omgivelse forholdene med hensyn til lagring og transportering av maskinen, må være innenfor grenseverdiene angitt i tabellen nedenfor. Omgivelse temperatur -20 ºC ºC Relativ luft fuktighet 95% (ikke kondensert) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

12 Eksempler på flytting av maskinen. KORREKT FLYTTING (Figur 4.1) Pos Beskrivelse 1) Løfte og flytte kroker 2) Stål virer og/eller kjettinger for løfting og flytting. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

13 UKORREKT FLYTTING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

14 VEKT TABELL FOR MASKIN DELER MED VEKT > 25 KG. (Ref. tegning neste side) Ref. VEKT AV MASKINDELER FOR T 250 R CE-CC 1 Chassis kg 45 Kamaksel 330 kg 105 Svinghjul 518 kg 111 Clutch-bremse enhet 170 kg 4 Støssel 825 kg 2 Ekstra bord 810 kg 44 Kamaksel foringer 322 kg 42 Tilkoblings stag 176 kg 5 Fremre h/h og v/h førings kiler 33 kg 6 Bakre h/h og v/h førings kiler 33 kg 3 Bord 810 kg 59 Stempel regulator 72 kg 38 Støssel regulerings skru 57,6 kg 56 Kronhjul 658 kg 139 Mellomaksel 92,4 kg 46 Tilkoblings stag deksel 51 kg 51 Aksel h/h opplagring 89 kg 63 Aksel v/h opplagring 32 kg 122 Tannhjulsdrev 44,3 kg 41 Ytre kulelager tetningsringmutter 30 kg P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

15 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

16 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

17 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

18 5. Oppstart av maskinen. 5.1 Plassering av maskinen. For at maskinen skal kunne prosessere korrekt, må den være korrekt og stabilt montert. Fortsett som følger for korrekt og stabil montering Vatring av maskinen. Fundament flaten må være jevn flat og ha tilstrekkelig bære evne med hensyn til maskinens vekt. Før antivibrasjonsputene monteres fast, må maskinen vatres ved hjelp av en vater, slik at bordet både i lengde og i kryss retning er i vater, slik som tegning 5.3 viser. Pressen vatres ved hjelp av en vater, kontroller at bordet er helt flat i forhold til X og Y aksene (se tegning 5.3), og utfør eventuelt nødvendige justeringer ved hjelp av de spesielle regulerings muttrene på antivibrasjons maskinsko Plassering av maskinen på antivibrasjons maskinsko eller plater. Plassering av maskinen på antivibrasjons maskinsko eller plater er ideelt for å redusere vibrasjons overføringen til et minimum (Se tegning 5.3). Antivibrasjons maskinsko må være konstruert slik at de tillater at maskinen skrues fast til fundament flaten ved hjelp av maskinbolter. Tegning 5.1 viser anbefalt type. Antivibrasjons platene må være konstruert slik at de tillater at maskinen skrues fast til fundament flaten ved hjelp av maskinbolter, slik som tegning 5.2 viser. Med hensyn til størrelse og mekanisk karakteristikk av disse enhetene, må de velges slik at de oppfyller variasjoner under 2 mm. O.S.G. vil kunne gi råd og veiledning i lag med produsenten av antivibrasjons maskinsko og plater, slik at du finner frem til de mest passende maskinfeste utstyret for maskinen. Både antivibrasjons maskinsko og plater er lett tilgjengelig fra de fleste leverandører av industri utstyr. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

19 ANTIVIBRASJONS MASKINSKO. TEGNING 5.1 ANTIVIBARSJONS PLATER. TEGNING 5.2 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

20 EKSEMPLER PÅ PLASSERING AV MASKINEN PÅ ANTIVIBRASJONS MASKINSKO ELLER PLATER. TEGNING 5.3 Pos. Beskrivelse 1 Antivibrasjons maskinsko eller plater 2 Maskin 3 Fundament 5 Bord 6 X-akse vatring 6.1 Y-akse vatring Front bredde mellom maskinfeste utstyret. A = 1530 mm Side bredde mellom maskinfeste utstyret B = 1755 mm Front bredde på maskinfeste utstyret C = 495 mm Side bredde av front maskinfeste utstyret D = 825 mm Side bredde av bakre maskinfeste utstyr E = 600 mm F = 540 mm Maskinfeste hull diameter Ø = 24 mm Maskin størrelse N x x 1690 mm P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

21 5.2 Nødvendig maskinområde for montering, betjening, vedlikehold og sikkerhet ved maskinen. Maskinen må plasseres på et område hvor nødvendig arbeidsområde for betjening, vedlikehold og sikkerhet ved maskinen oppfylles. Tegning 5.4 viser nødvendig maskinområde både med hensyn til plantegning og front tegning. PLANTEGNING TEGNING 5.4 FRONT TEGNING Pos. Beskrivelse 1 Området som må avgrenses med gule linjer 2 Maskin 3 Mur 4 Tak 5 Fundament Fremre sikkerhets sone a = 1.5 m Venstre side sikkerhets sone b = 1 m Høyre side sikkerhets sone c = 1 m Bakre sikkerhets sone d = 0.7 m Overhøyde sikkerhets sone e = 1.5 m P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

22 5.3 Omgivelse betingelser med hensyn til drift av maskinen. Lukket miljø Min. temperatur 0 ºC Maks. temperatur 40 ºC Relativ fuktighet 95 % (ikke kondensert) Maks. høyde 1000 meter over havet Belysning 100 Lux ( målt ved 60 cm over gulv) 5.4 Tilkobling av maskinen Pneumatisk tilkobling og beskrivelse Tilkobling av pneumatisk krets (Tegning 5.5) 1. Tilkobling. Maskinen har et pneumatisk krets system som skal tilkobles trykkluft nettet ved hjelp av en flerveisventil med hurtig resttrykk avlastning. Tilkoblingen mellom lufttrykk nettet og maskinen må utføres ved hjelp av rør med stor diameter og tilkoblingsledd (min. indre diameter Ø 8 mm). 2. Forberedelser (ref. tegning 5.5). 1. Åpne overtrykks ventilen ved å justere trykket på den oransje platen på innsiden av knott A (tegning 5.5). 2. Reguler trykket til 5.5 bar, ved avlesing på manometer (G) ved hjelp av knott C, som låses opp ved å trekke den opp og låses ved å skyve den ned (tegning 5.5). 3. Reguler smøreenheten E ved hjelp av skru D. Hvis pressen skal brukes for enkel syklus, må en dråpe olje følge med for hver 40. gang clutchen aktiviseres. Ved sammenhengende syklus må trykkluft smøreenheten reguleres slik at den avgir en dråpe olje for hver femte gang clutchen aktiviseres. 3. Periodisk. 1. Fill trykkluft smøreenhet tanken (E) med ISO olje med en maksimal viskositet på 3º Engler ved 50 ºC (eksempelvis Mobil DTE 24 eller lignende, se tabell 5.1). 2. Tapp av kondensert væske fra filteret, ved hjelp av enheten for dette. Ha i tankene at hver gang clutchen aktiviseres, forbrukes mengden luft som er angitt i kapittel 1 Tekniske data. Disse dataene refererer seg til ekvivalent luft volum ved atmosfærisk trykk (Nl = normal-liter) og er svært viktig med hensyn til valg av trykkluft forsyning. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

23 PNEUMATISK KRETSSYSTEM. TEGNING 5.5 Ref. Beskrivelse 1 Hurtig trykkavlastnings ventil 4 Minimum trykk ventil 5 Trykkluft behandlings enhet 6 Dobbel-komponent sikkerhets ventil 7 Støy reduserer 9 Roterende kobling 10 Fast monterte trykkluft rør beskyttelser A Trykk knapp for åpning av overtrykks ventil 1 B Metall sikkerhetsklaff (kan sikres med en hengelås) C Trykk regulator D Trykkluft smøre-regulator E Trykkluft smøre enhet. F Kondens avtapper G Manometer H Trykkluft akkumulator P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

24 Beskrivelse av driften til det pneumatisk kretssystem. Diagrammene 5.1 og 5.2 viser det pneumatisk kretssystemet. Det første diagrammet viser retningene til trykkluft strømningen ved variabel bruk og det andre diagrammet er drifts diagrammet for kretssystemet. Med referanse til det sistnevnte, kan driften av kretssystemet i lag med tabellen som viser komponentene som er brukt, deles inn i følgende hoved enheter med hensyn til beskrivelse. 1) Generell tilførsels linje Detalj (1,5) 2) Clutch-bremse enhet krets Detalj (4,6,7,8,9,10,11) 3) Utlignings sylinder enhet krets Detalj (13 20) 4) Slag regulerings sylinder enhet krets Detalj (21 23) 5) Oljepneumatisk forsynings enhet krets Detalj (24 25) 6) Smørings enhet krets Detalj (30 32) 7) Krets for støssel regulerings skru frigivelse enhet Detalj (26,27,32) 8) Bremse calliper enhet krets Detalj (28,29,32) 1) GENERELL TILFØRSEL LINJE (1, 5 på diagram 5.2). Manuell styring av overtrykksventilen (detalj 1), med sikkerhets hengelås lukket, muliggjør tilkobling av trykkluft forsyningen til hele kretssystemet, eller sette og avtappe trykkluft fra kretssystemet. Trykkluften blir filtrert, trykket blir redusert, og smørt ved hjelp av A.T.U. (detalj 5) enheten ved kretssystemet, som videre sørger for tilførsel til clutch-bremse enheten (detalj 8) og til oljepneumatiske kraft enheten (detalj 32), utlignings sylinder (19) og slag regulerings sylinder (22). 2) CLUTCH-BREMSE ENHET KRETS (4,6,7,8,9 på diagram 5.2). Trykk bryteren (detalj 4), settes til 3 bar trykk, og vil stoppe maskinen dersom krets trykket faller under denne innstillingen. Clutch-bremse enheten (detalj 8) er tilkoblet til trykkluft kretsen ved hjelp av en roterende kobling (detalj 9). Den pneumatiske clutchen styres ved hjelp av en to-element ventil (detalj 6). Bremsen blir aktivert når ventilen styrer at trykkluften blir frigitt fra clutch-bremse enheten igjennom sikkerhets støy redusereren (detalj 7). 3) UTLIGNINGS SYLINDER ENHET KRETS (13 20 diagram 5.2). Trykkluften for utlignings sylinderen reguleres ved hjelp av en trykk reduserer med manometer (detalj 13), som beskrevet i kapittel Avtappings ventilen for utlignings sylinder pneumatiske systemet (detalj 16) og sikkerhets ventilen for beskyttelse mot over trykk (detalj 17) er tilkoblet til den pneumatiske tanken (detalj 15). Manometeret (detalj 18) viser til en hver tid det aktuelle trykket ved utlignings sylinderen. 4) SLAG REGULERINGS SYLINDER ENHET KRETS (21 23 diagram 5.2). En magnetventil (detalj 21) kontrollerer strømningen av trykkluft for slag regulerings sylinderen (detalj 23). Redusereren med manometer (detalj 22) justerer lukke trykket for slag regulerings-kamaksel tilkoblings aksel koblingen (se kapittel 9.2.2). Denne må settes til 2 bar. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

25 5) OLJEPNEUMATISK FORSYNINGS ENHET KRETS (24, 25 diagram 5.2) En trykk reduserer med manometer (detalj 14) justerer trykket til 4 bar. Minimums trykk bryteren (detalj 25) sørger for at trykket ikke faller under 3 bar. 6) SMØRINGS ENHET KRETS (30, 31, 32 diagram 5.2) En magnetventil (detalj 30) styrer luft gjennomstrømningen til oljepneumatisk forsynings enhet (detalj 32), som lager en hydropneumatisk pumpe for sirkulasjon av olje smøringen til de relevante seksjonene. Smøringen kan reguleres under drift av maskinen ved å justere telleren som styrer antall impulser som sendes til magnetventilen. Dette gjøres fra betjeningspanelet (se kapittel 5.4.2). 7) KRETS FOR STØSSEL REGULERINGS SKRU FRIGIVELSE ENHET (26,27,32 diagram 5.2) En magnetventil (detalj 26) styrer luft gjennomstrømningen til oljepneumatisk forsynings enhet (detalj 32), som lager en hydropneumatisk pumpe for sirkulasjon av olje smøringen til støssel regulerings skru frigivelse enhetens relevante seksjonene. 8) BREMSE CALLIPER ENHET KRETS (28,29,32 diagram 5.2) En magnetventil (detalj 28) styrer luft gjennomstrømningen til oljepneumatisk forsynings enhet (detalj 32), som lager en hydropneumatisk pumpe for sirkulasjon av olje smøringen til bremse calliper enhetens relevante seksjonene. ADVARSEL! TRYKKLUFT SYSTEMET MÅ VÆRE FULLSTENDIG TRYKK AVTAPPET HVIS DET ER NØDVENDIG Å UTFØRE ARBEID PÅ DET PNEUMATISKE SYSTEMET. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

26 DIAGRAM 5.1 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

27 DIAGRAM 5.2 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

28 5.4.2 Beskrivelse av smørings kretssystemet. 1) Tilkobling. Smørings kretssystemet er tilkoblet til det pneumatiske og det elektriske kretssystemet og blir aktivisert når maskinen blir slått på. 2) Periodisk. 1. Kontroller ledningene 3 og 4 på betjeningspanelet (se diagram 5.6). Disse indikerer drift av ulike deler ved maskinen /Olje nivå, trykk i det pneumatiske systemet). 2. Fyll på tanken til den pneumatiske tilførsel enheten (detalj 1) igjennom den øvre olje påfyllings enheten ved bruk av olje med viskositet 16.5º Engler, ved omlag 220º ISO. Vi anbefaler bruk av MOBIL VACTRA 4 eller lignende, se tabell 5.1. BESKRIVELSE. Med referanse til SMØRINGS KRETSSYSTEM DIAGRAMMET, diagram 5.3, består kretsen av en smørende pneumatisk magnetventil (7) som kontrollerer smørings enheten (1) som har en intern olje nivå indikator. Trykket til oljen som kommer ut av den oljepneumatiske forsynings enheten (1) er 25 ganger luften som strømmer igjennom forsynings enheten. Olje som tilføres med et trykk på 100 bar (25 x 4 = 100) må trykk reguleres til omlag 55 bar ved hjelp av en trykk reduserer (12). Trykket kan avleses på manometer (10). Trykk bryteren kontrollerer at olje trykket ikke faller under 25 bar. Oljen blir tilført distribuatoren (2) igjennom en doseringsventil (3) til de ulike maskin seksjonene. For å smøre lagrene ved opplagringen ved pos (4). For å smøre foringene på kamakselen ved opplagringen ved pos (4). Ved sirkulasjons enden samler oljen seg på den øvre delen på støssel toppen og returnerer tilbake til forsynings enhet tanken igjennom et retur rør. Ved inntaket til retur røret er det montert et filter for rensing av oljen. Girene er delvis nedsenket i olje for smøring, som er en del av girkassen og er dermed separert fra den styrte smørings kretssystemet. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

29 SMØRINGS KRETSSYSTEM DIAGRAM 5.3 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

30 DRIFT OG REGULERING. Maskinen smøres ved at : En forsynings enhet med automatisk pumpe (pos 1, diagram 5.3) som tilfører smøring til støsselen (pos. 4 tegning 5.6), bøssingene (pos. 23/25 tegning 5.6), akselen (pos. 21 tegning 5.6) og tilkoblings staget (pos. 26 tegning 5.6). BESKRIVELSE. Den oljepneumatiske forsynings enheten må påfylles periodisk igjennom den øvre olje påfyllings enheten med olje som har Engler med omlag 220º ISO. Vi anbefaler MOBIL VACTRA 4 eller lignende (se tegning 5.6). Ved oppstart anbefales det at en oljer manuelt ved hjelp av trykk bryteren (SB8, diagram 5.6) på betjeningspanelet inntil en kan observere at olje siver fra bøssingene og støssel foringene (pos. 4 tegning 5.6). Aktivisering av den manuelle trykk bryteren er mer effektivt dersom en aktiviserer med 10 sekunders mellom rom. Under innkjørings perioden er det god praksis å vri den lille knotten (RP1, diagram 5.6) til posisjon 10 (smøring med 2 cc ved ca. hvert minutt), reduseres senere i henhold til hvilke type arbeid maskinen brukes til. Det er viktig at en husker at dersom en stiller valgbryteren RP1 i posisjon 0, tilfører pumpen ca 2 cc for ca. hver 70. minutt. Hvor å kunne fastsette eksakt tidspunkt mellom pumpe impulsene, må en ta utgangspunkt i at en impuls oppstår for hver 1000 blink ved ledlampe 4 FR.LUBR. (se diagram 5.6). Vi anbefaler derfor at valgbryteren ikke stilles til lavere en 9 når maskinen arbeider i sammenhengende syklus. Dette fører til smøring for omlag hvert 12. minutt. NB! O.S.G. velger og anbefaler bruk av Mobil oljer. For korrekt bruk, lagring og sikkerhets forskrifter med hensyn til disse oljene, se kapittel 12. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

31 OLJE SAMMENLIGNINGS TABELL (TABELL 5.1) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

32 HOVED DELENE TIL PRESSEN (TEGNING 5.6) Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Svinghjul deksel 15 Elektrisk motor 2 A.T.U og overtrykksventil 16 Driv reimskive 3 Trykk bryter 17 V-reim 4 Støssel 18 Svinghjul 5 Bord 19 Sikkerhets støy reduserer for pos To hånds betjening 20 To-funksjons sikkerhets ventil 7 Hydropneumatisk tank og pumpe 21 Kamaksel 8 Front deksel 22 OMPI clutch-bremse 9 Elektrisk betjeningspanel 23 Høyre kamaksel foring 10 Sokkel 24 Posisjonerings enhet for kamaksel 11 Roterende kobling 25 Venstre kamaksel foring 26 Overførings stag 27 Eksentrisk foring 14 Fot pedal 28 Låse ring 14.1 Fot pedal kobling 29 Utjevnings sylindere 30 Mellomaksel 31 Topp gir 32 Tannhjulsdrev 33 Kam/stempel regulerings beskyttelse P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

33 5.4.3 Elektrisk tilkobling. Tilkoblingen må bare utføres av elektro fagfolk som innehar nødvendig kvalifikasjoner og autorisasjoner! ADVARSEL! UKORREKT TILKOBLING/INSTALLASJON KAN FØRE TIL SKADE PÅ BÅDE PERSONER OG MATERIELL, SOM PRODUSENTEN IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR DERSOM INSTRUKSJONENE I DENNE BRUKSANVISNINGEN IKKE ER OVERHOLDT. For elektrisk tilkobling utfør følgende: 1. Vri hoved strøm bryteren (4) til NULL og åpne så døren til elektroskapet (diagram 5.5) ved hjelp av den spesielle nøkkelen (3). 2. Tre tilkoblingskabelen (6) igjennom elektro gjennomføringshylsen (5) plassert i bunnen av elektroskapet og koble til de ulike fasene direkte til hoved strøm bryteren, ved terminalene L1, L2, L3, PE (9). 3. Koble den gule/grønne ledningen (7) til den spesielle jordings terminalen PE. 4. Før du lukker døren til elektroskapet, kontroller at alle ledningene er korrekt fastskrudd. 5. Lås elektroskap døren ved hjelp av den spesielle nøkkelen (3). 6. Posisjoner hoved strømbryteren (4) til posisjon Slå på motoren ved hjelp av styre bryteren (SB3, diagram 5.6) til posisjon 1 og kontroller at svinghjulet (detalj 6, diagram 5.4) roterer med retning i samsvar med pilene som er plassert på motor huset. Hvis ikke bytt om to av fasene på strømforsyningskabelen. 8. Strømtilførselen må være utstyrt med en utkoblingsbryter med nominell strøm i henhold til tabell 5.2. NB! Pressen starter ikke opp uten at den pneumatisk tilkobling er utført. 9. Minimums kabeltverrsnitt med hensyn til strømtilførsels kabelen mellom utkoblingsbryteren og elektroskapet er angitt i tabell 5.2. Sørg for at avstanden mellom maskinens elektroskap og utkoblingsbryteren er maksimalt ca. 5 meter. ADVARSEL Maskinen er konstruert for tilkobling av strøm med 400 Volt tre-fase i henhold til CE-merke plate på maskinen. TABELL 5.2 Effekt (W) Nominell strøm (A) Kabel tverrsnitt (mm 2 ) ,5 10 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

34 FORBEREDELSER FOR SPENNINGS BYTTE. Hvis det er nødvendig å bytte maskinens spenningssystem, må dette utføres av kvalifisert og autorisert elektro fagfolk, som må utstede en samsvars erklæring med hensyn til gjeldende forskrifter for dokumentasjon med hensyn til maskin sikkerhet. VIKTIG : O.S.G fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skader eller lidelser som oppstår på grunn av at instruksjonene gitt i bruksanvisningen ikke overholdes. INGEN DELER SOM BLIR ØDELAGT PÅ GRUNN AV UKORREKT TILKOBLING DEKKES AV GARANTIEN. DIAGRAM 5.4 /3/4 = Maskinens Serie nummer plate (CE merke plate). 5 = Elektroskapet / Elektrisk betjeningspanel. 6 = Svinghjul. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

35 Elektroskap (diagram 5.5) Beskrivelse 1 Elektroskap dør 2 Betjeningspanel 3 Elektroskap dør lås 4 Hovedstrøm bryter 5 Kabel gjennomførings hylse 6 Strømforsynings kabel 7 PE leder (gul/grønn) 8 Fase ledere (R,S,T/L1,L2,L3) 9 Terminal tilkoblinger (R,S,T/L1,L2,L3) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

36 Betjeningspanel (diagram 5.6) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

37 5.4.4 Forholdsregler. La aldri maskinen være i drift når maskinoperatøren ikke er tilstede. Slå av hovedstrøm bryteren når maskinen ikke er i bruk. Ved bruk av maskinen, ta spesielt hensyn til : 1. Sørg for at maskinen blir vedlikehold i henhold til instruksjonene gitt i kapittel Utfør regelmessig kontroll av maskinen, elektroskapet, og følg svært nøye med i forhold til eventuelle advarsel lys. 3. Kontroller de ulike olje nivåene og trykkene med hensyn til det pneumatiske systemet. 4. Hvis maskinen ikke skal brukes, sikre hovedstrømbryteren ved hjelp av en hengelås og sikre den pneumatiske tilkoblingsventilen. 5. Sørg for at bare kvalifisert og opplært personell har tillatelse til å bruke maskinen Forberedelse for fjerning/flytting av maskinen. Når det ikke lenger er bruk for maskinen, er det å anbefale å utføre følgende : Frakoble alle former for kraft forsyninger fra maskinen. Frakoble maskinen fra trykkluft nettet. Avtapp det pneumatiske systemet for trykk. Avtapp oljen fra smørings systemet for lagrende og foringene (#). Avtapp oljen fra den hydropneumatiske pumpe tanken. Avtapp oljen fra A.T.U. (smørings tanken) (#). Avtapp oljen fra topp og drivaksel husene (#). Plasser støsselet ved bunn døgangs posisjon og fjern alle verktøyene som har vært brukt i med hensyn til produksjonen. (#) For avfallshåndtering av spill olje, er det opplistet i kapittel 12 forskrifter med hensyn til giftighet og metoder som skal brukes for avfallshåndtering av oljen som maskinen er levert med. Hvis oljen er skiftet til lignende oljer i henhold til tabell 5.1, må følge instruksjoner som korresponderer med forskriftene med hensyn til den aktuelle oljen. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

38 6. Informasjon om maskinen. 6.1 Maskin beskrivelse. Pressen er et kraft verktøy som brukes normalt til omforming av metall. Denne type enkel prosesserings pressing, også kjent som en gir eller kile eksenter presse, er spesielt passende for arbeid som krever lav verktøy hastighet med hensyn til metall omformingen. Arbeids kraften blir tilført ved hjelp av en støssel som beveger seg ved hjelp av glideføringer og aktiviseres ved hjelp av et overførings stag som er tilkoblet til den eksentrisk roterende akselen ved det mekaniske giret som er tilkoblet svinghjulet. Svinghjulet drives ved hjelp av en elektrisk motor som er tilkoblet ved hjelp av en rekke V-reimer. Form, mønster og kutting av materialet påføres ved hjelp av stanse verktøy, som inneholder en fast montert dyne godt sikret til arbeidsbordet og en bevegelig feste tapp fast montert i støsselen. Hoved delene til maskinen inneholder komponentene som vist i tegning 6.1 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

39 HOVED DELENE TIL PRESSEN (TEGNING 6.1) Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Svinghjul deksel 15 Elektrisk motor 2 A.T.U og overtrykksventil 16 Driv reimskive 3 Trykk bryter 17 V-reim 4 Støssel 18 Svinghjul 5 Bord 19 Sikkerhets støy reduserer for pos To hånds betjening 20 To-funksjons sikkerhets ventil 7 Hydropneumatisk tank og pumpe 21 Kamaksel 8 Front deksel 22 OMPI clutch-bremse 9 Elektrisk betjeningspanel 23 Høyre kamaksel foring 10 Sokkel 24 Posisjonerings enhet for kamaksel 11 Roterende kobling 25 Venstre kamaksel foring 26 Overførings stag 27 Eksentrisk foring 14 Fot pedal 28 Låse ring 14.1 Fot pedal kobling 29 Utjevnings sylindere 30 Mellomaksel 31 Topp gir 32 Tannhjulsdrev 33 Kam/stempel regulerings beskyttelse P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

40 6.2 Maskinens tillatte og ikke tillatte bruksområde Maskinens tillatte bruksområde. Kald smipressing. Trekkpressing Lokkepressing Stansing Formpressing Bøyepressing Lett preging NB! Alle disse prosesseringene kan utføres enten som enkel eller sammenhengende arbeids syklus, ved at en bruker sikkerhets utstyret korrekt (se kapittel 8) Maskinens ikke tillatte bruksområde. Se kapittel 3, og ha alltid i tankene at maskinen ikke er tillatt brukt til: Varm smipressing Arbeid med tonnasje over maskinens nominelle data. Arbeid med brennbare eller eksplosive materialer. Arbeid med etsende materialer. Arbeid med dyner når bærekraften på det øvre støssel utvidelse bjelken er 10% over angitt nominell tonnasje. Arbeid med farmasøytisk eller næringsmiddel industri varer, med mindre spesielle forholdsregler er tatt med hensyn olje dråper og smørings olje typen er byttet. For andre bruksområder en de som er beskrevet her, ta kontakt med O.S.G. for mer informasjon Støy. Støy ved full belastning og uten belastning har blitt målt i henhold til NF S forskrifter. Måleresultatene viser et nivå av ekvivalent vektet sammenhengende akustisk trykk A som ikke overskrider 76 db(a) og denne figuren er inkludert i teknisk data Vibrasjoner. For denne type maskiner, må vibrasjoner forventes, fremfor alt når maskinen ikke prosesserer med full belastning. Vi anbefaler bruk av antivibrasjons maskinsko eller plater som er beskrevet i kapittel P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

41 6.2.5 Elektrisk opplegg. De elektriske installasjonene innbefatter sikkerhets og styrende enheter plassert i et betjeningspanel. De er beskrevet i det elektriske diagrammet i kapittel 9.1. Diagrammet og installasjonene er i henhold til EN forskriftene Hoved data. DRIFTS BETINGELSER. Tilkoblings spenning og frekvens 3 F+PE 400 V ± 10 % ; 50 Hz ± 1% Omgivelse temperatur 0 40 ºC Luft fuktighet 95 % (ikke kondensert) Lagring og transport. Omgivelse betingelsene for lagring og transport må være innenfor grenseverdiene som er angitt i tabellen nedenfor: Omgivelse temperatur ºC Relativ luft fuktighet 95% (ikke kondensert) Monterings diagram. Maskinen må plasseres i henhold til beskrivelse i kapittel 5.1. Kapittel 5.4 inneholder all informasjon med hensyn til tilkobling Vedlikehold anvisning og reservedels lister. Informasjon med hensyn til dette finnes i kapittel 10. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

42 7. Maskinens sikkerhetsutstyr (drift og betjening). 7.1 Innledning. Med hensyn til maskinens titalls tonn med kraft, er mangel på forsiktighet ved betjening å betrakte som et stort potensiale for skader og lidelser som kan føre til knusing eller amputasjon av kroppsdeler. For sikkerhet med hensyn til bruk av maskinen, har produsenten utstyrt pressen med etterfølgende sikkerhetsutstyr, som aldri må fjernes, modifiseres eller endres. Hvilken som helst problem som oppstår med hensyn til sikkerhetsutstyret, må delvis eller fullstendig fjernes og kontrolleres av kvalifisert personell som vil skifte ut nødvendige deler med originale reservedeler, som bestilles direkte fra O.S.G eller Deres leverandør. LISTE OVER SIKKERHETSUTSTYR ENHETER (Ref. tegning 7.1) 7.2 To-funksjons magnet sikkerhetsventil Pos OMPI clutch-bremse enhet Pos To hånds betjening Pos Kam-endebryter enhet Pos Trykk bryter Pos Fot pedal styring Pos. 14 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

43 HOVED DELENE TIL PRESSEN (TEGNING 7.1) Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Svinghjul deksel 15 Elektrisk motor 2 A.T.U og overtrykksventil 16 Driv reimskive 3 Trykk bryter 17 V-reim 4 Støssel 18 Svinghjul 5 Bord 19 Sikkerhets støy reduserer for pos To hånds betjening 20 To-funksjons sikkerhets ventil 7 Hydropneumatisk tank og pumpe 21 Kamaksel 8 Front deksel 22 OMPI clutch-bremse 9 Elektrisk betjeningspanel 23 Høyre kamaksel foring 10 Sokkel 24 Posisjonerings enhet for kamaksel 11 Roterende kobling 25 Venstre kamaksel foring 26 Overførings stag 27 Eksentrisk foring 14 Fot pedal 28 Låse ring 14.1 Fot pedal kobling 29 Utjevnings sylindere 30 Mellomaksel 31 Topp gir 32 Tannhjulsdrev 33 Kam/stempel regulerings beskyttelse P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

44 7.2 To funksjons magnet sikkerhetsventil Beskrivelse. Magnetventilen styrer clutch-bremse enheten. Den er en pneumatisk enhet som, i den ene posisjonen, fører luft inn i clutch friksjons siden og i den andre posisjonen fører luft ut fra clutch-bremse enheten slik at bremsen virker. Ventilen inneholder to ventiler som dynamisk styrer hverandre, dette fører til syklisk styring av trykket ved de to funksjonene som til sammen blir en sikkerhetsventil Grunnleggende fordeler ved GPA magnet sikkerhetsventil for presser. Korte inntaks og utførings tider. Utførings tiden er ikke signifikant økende hvis det skulle forkomme feil med kommunikasjonen. Ikke resttrykk dersom det skulle oppstå feil tilfeller. Syklisk trykk styring. Ved å bytte dysen ved styre settings og resettings tidene, kan den tilpasses karakteristikken til pressen. Konstant endrings tid på grunn av gummi foringen i styringen. Spesiell chocke ventil tilpasset for inntak og utførings støy reduksjon og forebygger slitasje på clutch og bremse lamellene. Svært allsidig. Lavt støynivå. Dynamisk kontroll selv uten elektrisk transduser Vedlikehold og kontroll av magnetisk sikkerhetsventil. Pressen og de respektive beskyttelse enhetene må nøye kontrolleres i henhold til kapittel 10.2, i henhold til frekvens som brukes, og minst en gang i året av en spesialist Reparasjon av magnet sikkerhetsventilen. Reparasjon av pressens sikkerhetsventiler må bare utføres av Herion kundeservice senter. Hvis dette ikke er mulig, anbefales det at en bytter ut ventilen med en som er identisk. Når det har blitt utført reparasjon, er den gitte GPA sikkerhetsgaranti med hensyn til ulykker ikke lenger gyldig. Ved problem tilfeller, kontakt O.S.G for service Adresse til GPA. GPA Telefon : +(39) (0) 2/ c/o GPA italiana Faks : +(39) (0) 2/ via L. Da Vinci, Lomazzo (CO) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

45 7.2.5 Magnet sikkerhetsventilens plassering på maskinen. Pos. Beskrivelse 22 Clutch-bremse enhet 11 Roterende kobling 2 Trykkluft behandlings enhet 20 Magnet sikkerhetsventil 19 Sikkerhets støy reduserer P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

46 7.2.6 Tegning av den to funksjons magnetventilen. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

47 7.3 Kombinert clutch-bremse enhet Beskrivelse. Funksjonen til enheten er å aktivisere eller stoppe bevegelse av kamakselen og følgelig støssel bevegelsen, og ved hvilken som helst punkt i arbeids syklusen, kan alle bevegelige deler med unntak av enheten i seg selv stoppes i løpe av sekund deler, ved hjelp av bremsen (se kapittel 14). Det er brukt en OMPI pneumatisk enhet (se kapittel 7.2) som er plassert på utsiden av mellomakselen på svinghjul siden, som vist i den kinematiske bevegelse tegningen (tegning 7.3-3). Clutch lamellene (30) er montert på svinghjulet og bremsen lamellen (29) er montert på maskin rammedelen. Tegning viser enhetene til clutch-bremse enheten og dens deler Driftsfunksjon, sikkerhetsutstyr. Når trykkluft strømmer inn i sylinder (5, tegning 7.3-4) til sikkerhetsventil enheten (20, tegning 7.4-1), med nominell trykk på 5.5 bar, fører dette til bevegelse av stempelet, som igjen fører til kontakt mellom lamellene (8, tegning 7.3-4) på clutch siden, som igjen overfører rotasjons bevegelsen fra svinghjulet over til eksentriske akselen (32, tegning 7.3-3), og som igjen vrir på to stempel tapper (31, tegning 7.3-3) i lag med clutch lamellen (8, tegning 7.3-2). Når sikkerhetsventilen (30, tegning 7.3-3) utløser trykkluften fra sylinderen (5, tegning 7.3-3), deaktiviserer retur fjærene (9, tegning 7.3-3) den foregående tilkoblingen, og fører til at bremse lamellen(6, tegning 7.3-3) kommer i kontakt, som igjen fører til at kamakselen stopper opp (21, tegning 7.1). Denne formen for sikkerhet for slike enheter, er bedre en separat bremse og clutch, ettersom både tilkobling av clutch og bremse funksjon utføres ved hjelp av et enkelt element (kontroll skive). Med denne form for styring unngår en problemet med to funksjoner som motarbeider hverandre Maksimalt antall innkoblinger. Ved hjelp av manuell styring, men oftere ved tidsstyrt styring, er det mulig å overgå maksimalt antall innkoblinger, med hensyn til fare for overoppheting av clutchen og krystallisering av friksjons overflatene. For denne clutch modellen er maksimalt antall tillatte innkoblinger : 18 innkoblinger / minutt Avleses på pressen s PCI slagteller (tegning 7.3-1) En økning med hensyn til dette vil føre til en gradvis økning av bremse vinkelen, som igjen vil føre til aktivisering av sikkerhets systemet OVERRUN og som videre vil føre til en blokkering av maskinen. Ettersom dette fører til at maskinen blir usikker, må friksjons lamellene byttes, følg instruksjoner i kapittel P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

48 7.3.3 Periodisk kontroll. I henhold til intervallene beskrevet i kapittel 10, kontroller at : 1. Arbeids trykket til trykkluften er konstant mellom 5 og 6 bar, avlest på manometer G (7, tegning 7.3-2). 2. Overflaten til bremsebelegget ikke inneholder olje. 3. Kontroller kjøringen til den sentrale kontroll skiven slik at ikke avviket er utenfor grenseverdiene som er beskrevet i kapittel 10.3 Regulering av clutch kontrolleren (Overrun) i forhold til utslitt bremsebelegg. 4. Maksimalt antall tillatte innkoblinger pr. minutt ikke er overskredet; kontroller ved hjelp av PCI slagtelleren (7, tegning 7.3-1) Adresse til OMPI. OMPI Via San Carlo Albiate Brianza Italy Tlf : +(39) (0) 362/ Faks : +(39) (0) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

49 Betjeningspanel (tegning 7.3-1) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

50 PNEUMATISK KRETSSYSTEM. TEGNING Ref. Beskrivelse 1 Hurtig trykkavlastnings ventil 4 Minimum trykk ventil 5 Trykkluft behandlings enhet 6 Dobbel-komponent sikkerhets ventil 7 Støy reduserer 9 Roterende kobling 10 Fast monterte trykkluft rør beskyttelser A Trykk knapp for åpning av overtrykks ventil 1 B Metall sikkerhetsklaff (kan sikres med en hengelås) C Trykk regulator D Trykkluft smøre-regulator E Trykkluft smøre enhet. F Kondens avtapper G Manometer H Trykkluft akkumulator P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

51 KINEMATISK BEVEGELSE TEGNING Pos. Beskrivelse 11 Roterende kobling 18 Svinghjul 19 Sikkerhets støy reduserer 20 To funksjons sikkerhetsventil 21 Kamaksel 22 OMPI clutch-bremse 29 Bremse skive 30 Clutch skive 31 Tapper 32 Mellomaksel 33 Topp gir 34 Stempel 35 Chassis P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

52 OMPI CLUTCH-BREMSE ENHET TEGNING Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 3 Bremsebelegg låseskru 9 Fjær 4 Stempel sylinder låseskru 10 Flens 5 Sylinder 11 Pakning 6 Bremse skive 12 Pakning 7 Stempel 13 Tapp 8 Clutch skive 14 Bremsebelegg P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

53 7.4 To hånds betjening Trykk bryter list Beskrivelse. Enheten inneholder to avskilte trykk brytere for betjening av syklus oppstart, gruppert i lag med respektiv elektrisk system i en beholder (7, tegning 7.4-1) plassert på fremsiden av bordet. Den inneholder også en NØDSTOPP bryter og en trykk bryter for stopping av sammenhengende syklus ved topp dødgangs senteret. Beholderen, også kalt trykk bryter list, er konstruert slik at syklus oppstart trykk bryteren bare er kan aktiviseres ved hjelp av fingrene, og er plassert avskilt med en avstand slik at det er umulig å bruke fingrene ved samme hand eller albue eller fingrene fra samme arm å aktivisere begge bryterne samtidig Funksjon og sikkerhets enheter, blokkering. To hånds styringene fører til støssel bevegelse med de ulike syklusene som er tilgjengelig. For å sende styresignalet til betjeningspanelet må begge trykk bryterne (pos.3 tegning 7.4-1) trykkes samtidig. Hvis ikke bryterne trykkes samtidig, blir pressen blokkert, og handlingen må repeteres. Hvis en av de to trykk bryterne slippes under prosessering av støsselen (4, tegning 7.1), vil den øyeblikkelig stoppe opp. Dette fører til at operatøren må holde hans/hennes hender konstant på trykk bryterne, og dermed vekk fra farlig område. Videre, så er avstanden mellom trykk bryterne og det farlige område så stor at hendene ikke kan komme i nærheten av det farlige område ved den tiden maskinen trenger på å stoppe opp. To hånds betjenings syklusen blir blokkert avhengig av hvilket sikkerhets utstyret som aktiverer maskin stopp under prosesserings syklusen. Se kapittel 8.2 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

54 TO HÅNDS BETJENING TEGNING Pos. Benevnelse Antall 1 NØDSTOPP bryter 1 2 T.D.C. trykk bryter 1 3 To hånds betjent trykk bryter 2 4 To hånds betjeningspanel Vedlikehold og kontroll. I henhold til tids intervall som er beskrevet i kapittel 10, kontroller at : 1. At trykk bryterne befinner seg sikkert på sine respektive steder. 2. At NØDSTOPP bryteren virker korrekt Blokkering : Når NØDSTOPP bryteren trykkes, må den forbli i nedtrykt posisjon, og maskinen må aktivisere tilstanden NØDSTILFELLE. Utløsing (deaktivering) : Bryteren må forsiktig vries mot klokken og den skal da automatisk utløse (deaktivisere) seg selv til øverste posisjon. 3. Samtidig betjening av trykk bryterne : Kontroller at støsselen (4, tegning 7.1) endrer tilstand når begge bryterne trykkes samtidig, og at maskinen stopper opp dersom en av bryterne slippes. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

55 4. Kontroller tilstanden til antivibrasjons putene som trykk bryter listen er fast montert på. Kontroller både manuelt og visuelt at underlagsputene ikke er ødelagte eller deformerte. 5. Kontroller pakningen på trykk bryter listen. Fjern dekslet fra trykk bryter listen og utfør en visuell kontroll med hensyn til om pakningen fremdeles er i orden. 6. Kontroll av kontakt tilstanden til de ulike trykk bryterne og lednings terminalpunktene. Fjern huset og utfør en visuell kontroll med at kontaktene ikke viser noe tegn til slitasje, varmgang etc. og at de elektriske ledningene er sikkert festet til terminalkontaktene uten tegn til at isolasjonen er avrevet eller tegn til brudd Reparasjon. Dersom det skulle oppstå at en av trykk bryterne blir ødelagt eller at ledningsnettet blir ødelagt, anbefaler O.S.G at de defekte delene alltid byttes med originale reservedeler. 7.5 Kam-endebryter enhet Beskrivelse. Denne enheten er plassert nært på venstre side fremstikkende del på akselen (24, tegning 7.1). De to roterende kammene er montert på samme aksel og de nærsittende endebryterene er tilpasset pressens konstruksjon. Endebryterene sender signal til den elektriske styringen for kontroll av bevegelsen til støsselen ved 360º rotering av kamakselen. Dette fører til automatisk retur ved problemfri halvsyklus ved et enkelt slag, stopp ved topp dødgangs senter og styring av oppbremsings vinkel Funksjon og spesifikk handling. Kammens nærsittende endebryter enhet inneholder 6 triader av induktive nærsittende brytere (altså 18 brytere til sammen), som er sensitive med hensyn til nærvær av metall (metall registrerings avstand ca. 1 mm). Bare en triade av de nærsittende bryterne vil aktiviseres, i henhold til slag innstillingen. Når profilen til inner kammen (syklus kam) passerer nært opptil to av sensorene (syklus sensorer, prosesserer i par pga. sikkerhet), sender disse beskjed om åpning av ventil styringen til bremse-clutch enheten, som fører til at støsselen stopper opp ved topp dødgangs senteret. De nærsittende bryterne styrer oppstopping ved dødgangs senteret og at oppbremsings vinkelen forblir innenfor sikkerhets innstillingene. Hvis vinkelen blir overskredet, vil maskinen bli avbrutt og OVERRUN signalet vil lyse opp på betjeningspanelet (LED 16, tegning 7.5-1). Ettersom det er variasjon i kamaksel vinkelen med hensyn til topp dødgangs senteret når støsselen blir justert, hver gang slagstempelet blir justert, setter den elektroniske styringen for pressen automatisk opp hvilke triade av sensorene som skal aktiviseres. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

56 Betjeningspanel (tegning 7.5-1) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

57 RADIAL DRIFTSYKLUS. TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

58 7.5.3 Vedlikehold og kontroll. FOR SIKKERHETSMESSIG KORREKT DRIFT AV MASKINEN, MÅ ALDRI KAMMENS POSISJON SOM ER SATT AV PRODUSENTEN ENDRES! I henhold til tidsintervall og prosedyre som beskrevet i kapittel 10, kontroller at : Kontroller at feste til posisjons endebryter (nr. 9/11, tegning 7.5-3) er intakte, og godt festet ved anker posisjonen og at det ikke forefinnes noen form for romhet. Kontroller skruene og låsemutterne (nr. 6, tegning 7.5-3) som fester den roterende kammen med hensyn til posisjon etter hver justering, at tilstanden til disse er god. Kontroller at posisjons endebryteren (nr 3/7, tegning 7.5-3) er korrekt plassert (nr 8, tegning 7.5-3) : Avstanden mellom posisjonerings endebryterene og den opphøyde delen av kammen (nr 9, tegning 7.5-3), må kontrolleres ved hjelp av et måleblad, og avstanden må være 1 mm. Kontroller at posisjonerings endebryterene ledningene (nr 10, tegning 7.5-3) er i god tilstand uten noen form for isolasjons avrivninger / avskrapninger. ADVARSEL : MASKINEN MÅ VÆRE AVSLÅTT NÅR VEDLIKEHOLD OG KONTROLL UTFØRES Reparasjon. Hvis posisjonerings endebryterene eller kammen er defekt, anbefaler O.S.G. bytting ved bruk av originale reservedeler. OPPMERKSOM: For å få tilgang til posisjonerings endebryterene, fjern deksel (nr 1, tegning 7.5-3). Før maskinen taes i bruk igjen etter en slik operasjon, er det obligatorisk å montere dette dekselet på plass igjen, med eksakt samme posisjon og feste det fast igjen ved bruk av feste skruene. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

59 KAM OG POSISJONERINGS ENDEBRYTERE TEGNING Beskrivelse av endebryter/kam enhet 1 Beskyttelse deksel 2 Skru posisjon 1 for fjerning av beskyttelse deksel 3 Endebryter par for posisjon Skru og låsemutter 7 Overrun kontroll kam 8 Posisjonerings endebryter monterings feste 9 Syklus kontroll kam 10 Posisjonerings endebrytere ledninger 11 Kam børster P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

60 7.6 Pneumatisk trykkbryter Beskrivelse. Den pneumatiske trykkbryteren sørger for nødvendig minimums trykk på 3 bar i det pneumatiske systemet Trykk ved oppstart fase. Ved oppstart har bryteren mulighet til å påvirke den elektriske styringen av støssel bevegelsen, hvis arbeids trykket er under minimums nivå Trykk ved drifts fase. Når pressen prosesserer har bryteren mulighet til å stoppe prosesseringen hvis trykket faller under minimums nivå Resettings fase. Når trykkbryteren er aktivisert, blir maskinen satt i en nødstilfelle tilstand. Det er derfor nødvendig å restarte driften, som beskrevet i kapittel Kontroll av trykkbryteren. Ved det pneumatiske systemet aktivisert og ved hjelp av et manometer (G, tegning 5.5), som ikke er en del av A.T.U., kontroller ved hjelp av en tester at de interne bryter kontaktene på trykkbryteren, som normalt er lukket, åpner ved måleverdier under 3 bar (nominell trykk innstilling). Hvis dette ikke er tilfelle, må trykkbryterer skiftes ut med en ny original reservedels trykkbryter. Intervallene for hvor ofte kontrollen skal utføres, er beskrevet i kapittel Reparasjon. Hvis ikke korrekt funksjonalitet oppnås ved kontroll av trykkbryteren, må den byttes i en ny original reservedels trykkbryter. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

61 7.7 Fot pedal styring. Hvis prosesserings syklusen krever at en bruker hendene ved mating av materialet til pressen, er en fot pedal styring tilgjengelig for styring av pressen. Denne kan aktiviseres dersom alt sikkerhetsutstyr er korrekt på plass, slik at farlig område blir fullstendig avsikret og avskilt. Materialet som skal prosesseres kan mates, og hvis nødvendig føres ut, igjennom bevegelige spor igjennom de to side beskyttelse sikringene Fot pedal styring ved lukkede dyner. Når det brukes lukkede dyner, er fot pedal styring tilgjengelig. Slike dyner er konstruert slik at operatøren ikke bærer noen risiko ved betjening av disse, og de hjelper til med å gjøre prosesserings området ved pressen sikkert. Denne type betjening settes ved først og fremst velging av fot pedal syklus ved hjelp av modal velger SA1 (7, tegning 7.5-1) i posisjon 4 og 5 og bekrefting av dette, videre opplåsing av SA2-1beskyttelse boks (7, tegning 7.5-1) ved hjelp av korrekt nøkkel og plassere den bevegelige nøkkel bryteren SA2 i posisjon 1. For mer informasjon vedrørende prosessering med lukkede dyner, se kapittel 9.1. Når den andre velgeren er aktivisert, vil et blinkende gult lys HL4 tydelig advare med hensyn til faren ved bruk av maskinen uten beskyttelse sikringer ettersom denne type dobbel sikkert valg deaktiviserer sammenkoblingen av beskyttelse sikringene. NB! Disponering med hensyn til bruk av lukkede dyner må settes opp ved hjelp av spesielle fjernbare nøkler og kontrolleres (type dyner) direkte av personell som er ansvarlig for sikkerheten ved arbeidsstedet, og ikke av maskin operatøren. Dersom nødvendig, kan kvalifisert teknisk personell bli kontaktet for rådgivning. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

62 7.8 Hydraulisk sikkerhetsutstyr mot overbelastning Beskrivelse. Enheten er konstruert for å hindre blokkerings uhell ved nedre dødgangs senter til støsselet på en mekanisk presse, ved hjelp av hydrauliske støtpute. Ettersom innstillingen kan variere med hensyn til maksimum, er det mulig å regulere systemet i henhold til arbeidet som utføres. Dette beskytter dynene fra ødeleggelse ved ulykke og sikrer at pressen ikke brukes til arbeid som krever høyere tonnasje en pressen er konstruert for. Enheten inneholder en motkompresjons pumpe, vår type , og en satt stempel ventil, vår type Systemet avkobler automatisk og er forbelastet for å redusere kompresjons elastisiteten til et minimum med hensyn til oljen og pakningene Driftsfunksjon. Som vist i tegning 7.8-1, er likeså ventilen 1154 og for kompresjons pumpen 1194, produsert av oss selv, utstyret inkluderer : En hydraulisk stopper (14) som er innmontert i støsselet. En normalt lukket 3-veis, 2 posisjons elektrisk pneumatisk ventil (5). En pneumatisk innstillings og mate styrings enhet (9). En pneumatisk bryter ventil (1), pneumatisk styrt. En non-retur ventil (6) Hydraulisk støtpute. Inneholder et sylinder kammer, innmontert i støsselet, som inneholder et stempel som er forbundet til foten av pressens kamakselens overførings stag og er tilkoblet sikkerhets ventilen Sikkerhetsventil Denne er direkte forbundet med støsselet og er tilkoblet til for kompresjons pumpen Ventilen åpnes og lukkes ved hjelp av et lukke hus som er lineært forbundet med ventilen For kompresjons pumpe Fortrinnsvis forbundet med støsselet, den inkluderer: En hydro-pneumatisk pumpe (3). Et innsugings filter (4). En pneumatisk styrt stempel ventil (12). En maksimum trykkbryter (2). En minimum trykkbryter (11). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

63 Hydro pneumatisk pumpe (3). Den pneumatiske innmate styrings enheten (9) forsyner et stort stempel som aktiviserer et mindre stempel. Den tar in olje igjennom tank (15) filteret(4), pumper det automatisk til den hydrauliske støtputen (14) igjennom sikkerhetsventilen 1154 inntil innstilt forbelastning oppnås, som er lik med det pneumatiske trykket som belastes på det første stempelet, multiplisert med stempel størrelse forholdet Stempel ventil (12). Pneumatisk trykk påvirket av lufttrykket fra styrings enheten (9) virker inn på en membran for overføring av bevegelsen på stempelet for styring av stempel ventilen. Når stempelet avstenges fra å bevege seg, blir stempel ventilen lukket, og dermed holdes også sikkerhetsventilen 1154 også lukket og under trykk Maksimum trykkbryter (2). Pneumatisk trykk påvirket av den samme innmatingen som kontrollerer stempel ventilen (12), virker også på en annen membran som overfører bevegelsen til et stag som styrer en mikrobryter. Når staget er avsteng fra å bevege seg, forblir magnet ventilen (5) aktivisert og åpen. Dermed er det mulig ved hjelp av å regulere inn lufttrykket å sette maksimums trykk som kan oppnås i den hydrauliske støtputen Minimums trykkbryter (11). Denne fastsetter minimums forbelastningen som må oppnås for at omstart av maskinen er nødvendig Magnetventil styring (5). Denne styres ved hjelp av et elektrisk signal fra maksimums trykkbryteren og tillater eller forhindrer pneumatisk innstrømning fra regulerings enhet (9) som starter eller stopper maskinen Pneumatisk styrings enhet, innstilling og hydropneumatisk pumpe mating (9). Enheten inneholder : En smøre enhet (7). En trykk regulator (10). Et innstillings manometer (8). Et luft filter (13). Trykk regulator (10) mater og styrer nivåene innenfor området hvor sikkerhetsventilen 1154 er åpnet av maksimums trykkbryteren (2) eller, hvis den ikke fungerer, ved hjelp av stempel P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

64 ventil (12) ved et litt høyere nivå. Den mater og styrer også forbelastningen av den hydrauliske støtputen, ved hjelp av den hydropneumatiske pumpen Driftsfunksjon for sikkerhetsventil Driftsfunksjon for maksimum trykkbryter (2). Når støsselet utsettes for overbelastning under nedsenking, øker trykket øyeblikkelig i støtputen. Dette trykk punktet overføres til maksimum trykkbryter staget og fører til elektrisk kontakt brudd, som nøytraliserer stempel ventil (5). Dette fører til øyeblikkelig avkobling av luft undertrykket på membranen til stempel ventilen (12), og resulterer i avkobling ved hjelp av sikkerhetsventilen 1154 og dermed også den hydrauliske støtputen. Den hydropneumatiske pumpen blir også stoppet ved hjelp av den pneumatiske bryter ventilen (1). Det elektriske avbruddet med hensyn til maksimal trykkbryteren aktiviserer også signal som fører til at pressens clutch og bremse utfører avbrudd Driftsfunksjon for stempel ventil (12). Som beskrevet i kapittel , ved feil tilfeller ved maksimal trykkbryter (2) eller magnetventil (5), fungerer denne enheten som et andre sikkerhets system for avkobling av sikkerhetsventilen 1154 og dermed også pressens hydrauliske støtpute (14) Omstart. Når sikkerhets enhetene kobler inn, må pressen bli omstartet av maskin operatøren. Den hydropneumatiske pumpen (3) skifter automatisk ut oljen som har blitt avgitt fra den hydrauliske støtputen under nødstilfellet, og ved returnering av kretssystemet blir forbelastnings trykket satt av regulator (10). Før dette trinnet, er clutchen og dermed også støsselet fremdeles hindret fra drift pga. begrensnings signalet fra minimum trykkbryteren (11), som blir deaktivert først når den hydrauliske støtputen har oppnådd satt minimums forbelastnings trykk (omlag 20 bar) Bruks instruksjoner. Enheten kan også tilføres hydraulisk olje igjennom et spesielt kretsomløp, forutsatt at maksimums viskositet ikke overskrider 10º Engler ved drifts temperatur. For å sikre korrekt drift, anbefaler vi montering av sikkerhetsventil 1154 direkte i forhold til støsselet, f.eks. så nært og sikkert som mulig til den hydrauliske støtputen. For å redusere initialiserings olje kompresjonen med hensyn til den hydrauliske støtputen, er det svært viktig å eliminere all luft fra det hydrauliske systemet, ved hjelp av spesielle avtappings enheter på sikkerhets enheten og den hydrauliske støtputen (14). Det anbefales at oljetanken monteres med en plassering over forkompresjons pumpen Dette vil lette innsugingen ved pumpen og hindre at luft føres inn i det hydrauliske systemet ved feil tilførsel. Vi anbefaler at en opprettholder ekstremt renhet ved montering, ettersom hvilken som helst spor av urenheter i det hydrauliske systemet kan påvirke korrekt drift av maskinen. Ved oppstart og etter hver 200. driftstime, avtapp støtputen (14) ved hjelp av avtappings ventilen (7, tegning 7.8-1). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

65 SIKKERHETS ENHETER HYDRAULIKK SYSTEM. TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

66 OVERBELASTNINGS SIKKERHETSUTSTYR. TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

67 REGULERING AV HYDRAULISKE SIKKERHETS ENHETER MOT OVERBELASTNING. TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

68 7.9 Utjevnings sylindere Beskrivelse. Maskinens støssel er utstyrt med en eller to utjevnings sylindere for å balansere vekten til støsselet (4) under slag endring når kamaksel koblingen (27) blir utløst fra låseringen (28). Sylindrene virker også som balansering av bevegelige masser for å absorbere eventuelle slakker ved støsselets kinematiske kjede. Balanseringen påvirker også bremsen og elektriske motorens effekt forbruk Driftsfunksjon Regulering av utjevnings trykk. Utjevnings kraft tilføres ved hjelp av trykkluft som blir tilført det nedre kammeret av sylinderen (19). Den filtrerte og smørte trykkluften fra A.T.U. (5) blir styrt av trykk regulatoren (13) og føres igjennom den enkle aktiviserings ventilen (14) inn i akkumulator tanken (15) som videre forsyner utjevnings sylinder (19). Trykkluften okkuperer volumet til sylinderen og akkumulatoren har variabelt trykk, under stempel bevegelsen, aktivisert av støsselet, og det aktuelle trykket kan avleses fra manometeret (18). For måling av utjevnings trykket, følg instruksjonene nedenfor : A) ØKNING AV UTJEVNINGS TRYKKET. Kjør støsselet til topp dødgangs senter og ved hjelp av trykk regulatoren (13), øk utjevnings trykket og avles det aktuelle trykket på manometer (18). B) SENKING AV UTJEVNINGS TRYKKET. Senk trykket ved hjelp av trykk regulatoren (13), og avles det aktuelle trykket på manometer (21). Avtapp overflødig trykk ved hjelp av avtappings ventil (16), og kontroller trykket ved å avlese det aktuelle trykket på manometer (18). Reguleringen gjøres i to trinn og i to stadier ettersom den en-veis ventilen (14) ikke tillater at trykkluft som strømmer til trykk regulatoren (13) går igjennom den. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

69 C) BALANSERING AV STØSSELET UTEN VEKT. For å balansere støsselet uten at noen form for vekt er tilkoblet den, bruk trykk regulator (13), kontroller at manometer (18) viser trykket 4,7 bar. TABELLEN NEDENFOR VISER DET NØDVENDIGE UTJEVNINGS SYLINDER TRYKKET I HENHOLD TIL VEKTEN AV DEN BEVEGELIGE DELEN AV DYNEN (FESTE TAPPEN), FESTET TIL STØSSELET. TRYKK VERDIEN AVLESES VED HJELP AV MANOMETER (18). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

70 UTJEVNINGS SYLINDERE TEGNING Pos. Benevnelse 5 Trykkluft behandlings enhet 13 Trykk regulator 14 En-veis ventil 15 Trykkluft akkumulator 16 Trykkluft avtappingsventil 18 Sanntids trykk manometer 19 Utjevnings sylinder 20 Sikkerhetsventil 21 Trykk regulerings manometer 22 Støy reduserer P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

71 7.9.3 Vedlikehold og kontroll. ADVARSEL : FØR DET UTFØRES NOEN FORM FOR ARBEID MED UTJEVNINGS SYLINDRENE, UTFØR FØLGENDE : 1. SLÅ AV MASKINEN, i henhold til beskrivelse i kapittel BRUK AVTAPPINGS VENTILEN (16) FOR AVTAPPING AV ALL TRYKKLUFT I UTJEVNINGS SYLINDER KRETSEN. Kontroller ved hjelp av manometer (18) at trykket når FOR UTFØRELSE AV FORBYGGENDE VEDLIKEHOLD, SE KAPITTEL Reparasjon. Dersom det oppstår feil med pakningene eller hoved enheten, anbefaler O.S.G bytte av delene eller enheten ved bruk av originale reserve deler (se kapittel 11). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

72 8. Fastmontert sikkerhetsutstyr og sikkerhetsutstyr ved prosessering. 8.1 Fastmontert sikkerhetsutstyr. Fastmontert sikkerhetsutstyr (permanent fastmontert ved hjelp av skruer eller bolter) er plassert over farlige områder ved maskinen, med det menes det steder hvor maskin operatøren eller andre personer enkelt kan komme i kontakt med bevegelige maskin deler. Alle bevegelige maskin deler er beskyttet ved hjelp av fastmontert sikkerhetsutstyr som aldri må fjernes med mindre dette er nødvendig ved vedlikehold eller kontroll av maskinen. Front dekslet, når det åpnes, gir tilgang til bevegelige maskin deler som kan bli justert. Det er fast montert ved hjelp av to bolter og inneholder også en LS PA sikkerhets endebryter. Arbeid i forbindelse med fast monterte sikkerhetsutstyret eller fjerning av de skal bare utføres av personell som er ansvarlig for arbeidsstedets sikkerhet eller ansvarlig maskin operatør, som innehar nødvendig autorisasjon fra bedriftens ledelse. For enkel identifisering, inneholder tabellen nedenfor liste over det fast monterte sikkerhetsutstyret som vises i tegning med respektive nummer referanser. Pos. Benevnelse Tegnings nummer 1 Bakre nedre beskyttelse Bakre øvre beskyttelse 5923 Gir husdeksel 5942 Gir hus beskyttelse Front sperre beskyttelse L.S. (sikkerhets endebryter) aktiviseres ved åpning av LS PA maskin bryter dør. Sikkerhetsbryter komponent Styrings tast Telemecanique KCP-P591 XCK-Y03 4 Svinghjul beskyttelse deksel Svinghjul beskyttelse deksel feste Kam endebryter enhet beskyttelse Beskyttelse kappe på roterende kobling 5448 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

73 REFERANSE TEGNING OVER FAST MONTERT SIKKERHETSUTSTYR TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

74 8.2 Sikkerhetsutstyr ved prosessering Sikkerhetsutstyr for Enkel Syklus med to hånds betjening. For enkel syklus, er pressen utstyrt med fast monterte sperre side beskyttelser som er montert fast ved hjelp av bolter til chassiset til pressen. (pos 3). Beskyttelsene er essensielle når pressen prosesserer med enkel syklus ved hjelp av tohånds betjening. To hånds enkel syklus velges ved betjeningspanelet ved å posisjonere SA1 modal velgeren i posisjon 2. Enkel syklus starter bare hvis sikkerhetsutstyret er korrekt montert, f.eks : Boltene er fast tilskrudd (pos. 3) Endebryterene er i aktivisert på (pos. 2) Hvis dette ikke er tilfelle, vil maskinen være fullstendig blokkert! P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

75 PLAN OVERSIKT OVER ARBEIDS OMRÅDE MED FASTMONTERT BESKYTTELSE ENHETER. TEGNING Pos. Beskrivelse 1 Fastmontert side beskyttelse 2 Grunn sikkerhets endebryter (maskin sperring) 3 Sikrings bolter 4 Sveiset ramme for fastmontert beskyttelse av pos. 1 5 Flyttbare, ikke fjernbare polykarbon styreplater i 1 x 6 mm spor (I henhold til EN294-4,5) som beveger seg i lag med rammen ved pos. 4 6 Ekstra bord P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

76 8.2.2 Sikkerhetsutstyr for Sammenhengende syklus og for Enkel syklus med fotpedal styring. For disse presse syklus konfigurasjonene har pressen fastmonterte beskyttere med front og side adskillere. Denne type beskyttere er essensiell for overnevnte typer av presse sykluser og inneholder side beskyttelse paneler, beskrevet i kapittel 8.2.1, som har et 6 mm spor for manuell eller automatisk mating og fjerning av materialet som blir prosessert, til sammen med en fastmontert front beskyttelse panel, hengslet slik at det kan åpnes ved behov. Valg av Sammenhengende syklus, gjøres ved betjeningspanelet, ved hjelp av modal velger SA1, som gir følgende valg muligheter : 3 TO-HÅNDS BETJENING - SAMMENHENGENDE 4 FOT PEDAL - ENKEL 5 FOT PEDAL SAMMENHENGENDE STOPP PEDAL 6 FOT PEDAL SAMMENHENGENDE Denne type arbeid er bare mulig hvis alle side og front endebryterene (pos. 2, tegning 8.2-2) er aktiviserte og hvis beskytterne er korrekt fastmontert (boltet) i forhold til ekstra bordet. Når en av sikkerhetsenhetene angir feil av en eller annen grunn, sørger sikkerhets systemet for at maskinen stopper opp. Funksjons sekvensene og driftsfunksjonene av maskin oppstopp er vist i tegning P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

77 FAST MONTERT BESKYTTERE MED TOTAL AVSPERRING (front og side) (enkel front med hengsler) TEGNING Pos. Beskrivelse 1 Fastmonterte side beskyttere 2 Endebryter 3 Sikrings bolter 4 Sveiset ramme for fastmontert beskyttelse av pos. 1 5 Flyttbare, ikke fjernbare polykarbon styreplater i 1 x 6 mm spor (I henhold til EN294-4,5) som beveger seg i lag med rammen ved pos. 4 6 Ekstra bord 7 Front beskytter hengsle 8 Fastmontert front beskytter, hengslet med pos. 7 9 Mot fjær system, i henhold til EN 294-4,5 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

78 BLOKK DIAGRAM OVER SIKKERHETS ENDEBRYTERE FUNKSJON TEGNING ) Med fastmontert side beskytter sperring, se tegning ) Med fastmontert side og front beskytter sperring, se tegning P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

79 9. Bruk av maskinen og drifts betingelser. 9.1 Beskrivelse av manuell styring og funksjoner. Med referanse til tegning 9.1-1, vises nedfor en liste over funksjonene til de ulike enheten. HL1 SA1 SB8 RP1 HL4 SA2 SPENNING ADVARSEL LYS Lyser når betjeningspanelet er på og er aktivisert ved hjelp av hovedstrøm bryteren (4, tegning 9.1-1) FJERNBAR NØKKEL MODAL VELGER Inneholder 6 valg posisjoner med hensyn til prosesserings syklus. En null posisjon er plassert mellom hver valg posisjon. Nøkkelen kan fjernes ved alle velgbare posisjoner. MANUELL SMØRING TRYKK BRYTER Forandrer frekvensen med hensyn til aktivisering av smørings magnet ventilen, og dermed olje påføring til smøringspunkter (se kapittel 5.4.2) VALG KNOTT Forandrer frekvensen med hensyn til aktivisering av smørings magnet ventil, og dermed olje strømning fra smørings systemet med hensyn til innstilling av tid. (se kapittel 5.4.2) MOTOR OVERBELASTNINGS UTKOBLINGS ADVARSEL LYS Lyser når utkoblings releet, som beskytter hoved motoren blir aktivisert (motoren for svinghjul drift ) NØKKELBRYTER VELGER Velger lukket dyne syklus, ekskluderer endebryterene som kontrollerer beskytterne ved prosesseringsområdet, bare ved de to etterfølgende posisjons innstillingene til SA modal velgeren. : 4 Fot pedal Enkel 5 Fot pedal fot pedal stopp Sammenhengende SA2/1 HP5 Nøkkelbryter for SA2 velger beskyttelse boks. BLINKENDE ADVARSEL LYS Blinker når SA2 velger er i posisjon 1, som muliggjør arbeid med lukkede dyner i posisjon 4 og 5 som allerede beskrevet blir de beskyttende deksel endebryterene deaktivert. Lyser blinker også i de andre posisjonene til S1 velgeren. For maskin operatørens sikkerhet, må firmaets formann følge svært nøye med på posisjonen til velgerne når det arbeides med lukkede dyner. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

80 SB3 FJÆRBELASTET FJERNBAR NØKKELBRYTER MED RETUR TIL 0 Ved å vri denne nøkkelbryteren til posisjon 1, starter hoved motoren. Hvis maskinen blir satt i en nødstilfelle tilstand eller slåes av, brukes nøkkelbryteren, med den spesielle nøkkelen for å nullstille maskinen når feilen har blitt fjernet. HL2 SB2 SA3 HL3 HOVED MOTOR OPPSTART ADVARSEL LYS Lyser når den overnevnte funksjonen aktiviseres. MOTOR STOPP BRYTER Overflate montert for enklere tilgang. Når bryteren aktiviseres, blir maskinen utkoblet, og kutter strømmen til hoved motoren. MOTOR INVERTERER NØKKELBRYTER Denne fjernbare nøkkelbryteren kan vries til 1 posisjon og vil dermed inverter motor omdreinings retningen, slik at den roterer i motsatt retning i forhold til pilene på svinghjul dekslet. Denne driftsformen er bare mulig hvis SA modal velger er i posisjon 1. Motoren startes opp ved hjelp av SB3. Ved endring av motor retning, må en vente inntil svinghjulet har stoppet helt opp, ca 30 sek, før en veksler tilbake til normal drifts retning igjen. INVERTERT MOTOR RETNING ADVARSEL LYS Lyser når SA3 velger er aktivert for invertert omdreinings retning for motoren. SB13 FJÆRBELASTET FJERNBAR NØKKELBRYTER MED RETUR TIL 0 Aktiviserer tilleggs systemene når den vries til 1 posisjon. Tilleggs systemene må aktiveres før hoved motoren blir slått på. HL7 SA4 HL8 SB9 SB10 TILLEGGS SYSTEM PÅ ADVARSEL LYS Lyser når tilleggs systemene er aktivisert (ved hjelp av SB13). FJERNBAR NØKKELBRYTER 3 posisjoner er tilgjengelige : Normal Støssel justering Slag justering For å starte hoved motor må velgeren være i posisjon 0. Posisjon 1 og 2 brukes bare ved justering av bord-støssel distanse og slaget (se vedlegg ) Nøkkelen kan fjernes fra en hver bryter posisjon. SLAG/STØSSEL JUSTERING PÅ ADVARSEL LYS Lyser når SA4 velger er i posisjon 2. Slag justering er mulig ved pressen. BESKYTTET TRYKK BRYTER FOR STØSSEL RETUR JUSTERING Aktiviserer motoren for justering av støssel retur. Den er bare aktiv med modal velger (SA1) i posisjon 1 (justering) og velger SA4 i posisjon 1 (støssel justering). BESKYTTET TRYKK BRYTER FOR STØSSEL SENKING JUSTERING Aktiviserer motoren for justering av støssel senking. Den er bare aktiv med modal velger (SA1) i posisjon 1 (justering) og velger SA4 i posisjon 1 (støssel justering). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

81 SB14 FJÆRBELASTET FJERNBAR NØKKELBRYTER MED RETUR TIL 0 Aktiviserer åpning/lukking av front sammenkoblingen av slag justerings systemet. Velgeren må holdes i posisjon1 av maskin operatøren. Den kan bare aktiviseres når modal velgeren (SA1) er i posisjon 1 (justering) og velger SA4 er i posisjon 2 (slag justering) SB15 SB16 SB11 HL6 BESKYTTET TRYKK BRYTER FOR ÅPNING AV SLAG JUSTERING Åpner front sammenkoblingen av slag justerings systemet, frigjør rotasjon av aksel/overførings aksel system som er tilkoblet støsselen. Den kan bare aktiviseres med velger (SB14) i posisjon 1 og velger SA4 i posisjon 2 (slag justering). BESKYTTET TRYKK BRYTER FOR LUKKING AV SLAG JUSTERING Lukker front sammenkoblingen av slag justerings systemet. Den kan bare aktiviseres med velger (SB14) i posisjon 1 og velger SA4 i posisjon 2 (slag justering). BESKYTTET TRYKK BRYTER FOR NULLSTILLING AV OVERBELASTNING ADVARSEL Muliggjør videre prosessering etter at sikrings systemet har blitt aktivisert med hensyn til overbelastning. (Det er bare en enkel trykk bryter som en kontrollerer overbelastning med). OVERBELASTNINGS ADVARSEL LYS Lyser når den innstilte tonnasjen for pressen blir overskredet. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

82 KONTROLL LED-LAMPER Disse lyser for å varsle om LED 1 gul LED 2 grønn LED 3 gul LED 4 grønn LED 5 gul LED 6 gul LED 7 gul LED 8 gul LED 9 grønn LED 13 grønn LED 10 grønn LED 11 grønn LED 12 gul LED 14 gul LED 15 Mangel på olje trykk i smørings systemet (maskinen kobler ut). Impuls olje levering fra smørings enheten. Olje nivå i smørings system tanken er under minimum (maskinen kobler ut). Frekvensen til styrings tidstelleren for smørings ventilen, og ut ifra dette er det mulig å vite olje strømningen i smørings systemet, som beskrevet i kapittel Side beskyttere er ikke lukket eller sikkerhets endebryter lukke funksjon er defekt (maskinen kobler ut) Front beskytter (som beskytter overførings staget) er ikke lukket eller sikkerhets endebryter funksjon er defekt (maskinen kobler ut). Bare ved SA1 justerings funksjon i posisjon 1 forblir maskinen aktiv med hensyn til denne prosesseringen, blir LED lampen lysende når beskytter enhet er åpen og sikkerhets endebryter er aktivert i utkoblings tilstand. Front beskytter ikke lukket eller sikkerhets endebryter funksjon er defekt, og bare aktiv ved SA1 velger i posisjon 3,4,5,6 (maskinen kobler ut). Pneumatisk trykkbryter gir varsel om at trykket er sunket under minimums trykk på 3 bar (maskinen kobler ut). Sikkerhets endebryteren for den to-veis magnet ventilen gir advarsel. De to led-lampe signalene må være samtidig, ellers varsler de om at prosesseringen ved sikkerhets magnet ventilen er ubalansert og påvirker clutchbremse enheten, som igjen fører til at maskinen kobler ut. Passasjen av de to eksterne opphevede delene til kammen er i nærheten av de nærliggende endebryterene med hensyn til kam enheten. De to signalene må være samtidig med hensyn til sikring av at maskinen klarer å stoppe opp ved topp dødgangs senteret, ellers vil maskinen koble ut. Maskinen har koblet ut, som kan være forårsaket av : Feil funksjonering. Avvik med hensyn til oppbremsings styre signalene. Utilstrekkelig smøring registreres ved den elektriske smøre system kretsen. Sikring i elektroskapet har blitt aktivert (gått av). Skadet induktiv endebryter ved kam enheten. Strømtilførsel til elektronisk kretssystem er aktiv. Passasjen av det sentral opphøyde delene på kammen under induktiv P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

83 grønn LED 16 gul LED 17 grønn LED 18 grønn LED 19 grønn LED 20 grønn LED 21 grønn LED 22 gul LED 23 grønn LED 24 grønn PCI Slagteller endebrytere som styrer bremse vinkel. Lys ved LED lampen forsikrer at maskinen ikke kjører forbi etter hver enkel syklus eller ved enden av sammenhengende syklus, f.eks. at de opphøyde delene er fremdeles under de respektive induktive endebryterene, ellers vil maskinen koble ut. Bremse vinkelen er større en maksimum som er innstilt av produsenten (tilstand av forbikjøring). Ved dette tilfellet beveger de opphøyde delene til kammen seg under posisjonen til de induktive endebryterene som styrer forbikjøringen (maskinen kobler ut). De to trykk bryterene ved to-hånds betjeningen (pos. 3, tegning 9.1-3) fungerer korrekt når maskinen ikke prosesserer, f.eks de normalt lukkede bryter kontaktene til de to trykk bryterne er lukket. De to trykk bryterne ved to-hånds betjeningen (pos. 3, tegning 9.1-3) fungerer korrekt når maskinen prosesserer, f.eks Led-lampe 17 og Led-lampe 19 lyser når trykk bryterne er trykket. Når de to trykk bryterne ved to-hånds betjeningen er trykket, må de to ledlampene slukke og led-lampe 18 og 20 lyser. Når de to trykk bryterne ved to-hånds betjeningen slippes, må led-lampene slukke Stopp bryteren ved topp dødgangs senteret (pos. 2, tegning 9.1-3) funksjonerer korrekt, f.eks de normalt lukkede kontaktene er lukket. Når trykk bryteren trykkes, må led-lampen slukke. Sikkerhets enheten med hensyn til overbelastning har blitt aktivisert. Ingen funksjon. Ved denne modellen er tilstanden til denne led-lampen uten betydning. Bare aktivisert ved fot-pedal styring. Ved dette tilfellet kontrollerer led-lampen at de normalt åpne kontakt punktene ved enheten lukker når fot pedalen trykkes. Øker med 1 enhet for hver omdreining til kammen, som er det samme som en prosesserings syklus. Utstyrt med en trykk bryter for nullstilling. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

84 Betjeningspanel (tegning 9.1-1) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

85 Elektroskap (tegning 9.1-2) Beskrivelse 1 Elektroskap dør 2 Betjeningspanel 3 Elektroskap dør lås 4 Hovedstrøm bryter 5 Kabel gjennomførings hylse 6 Strømforsynings kabel 7 PE leder (gul/grønn) 8 Fase ledere (R,S,T/L1,L2,L3) 9 Terminal tilkoblinger (R,S,T/L1,L2,L3) Beskrivelse av elektroskapet. Elektroskapet inneholder alle sikkerhets og styrings enheten som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt. Det inneholder et betjeningspanel som inneholder alle funksjonene som er beskrevet i kapittel 9.1. De interne delene (9, tegning 9.1-2) og deres funksjoner og karakteristikker er beskrevet i kapittel 9.5 elektriske skjema. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

86 9.1.2 To-hånds betjening, NØDSTOPP-bryter, Avbrudd av syklus trykk bryter. TEGNING Pos. Benevnelse Antall 1 NØDSTOPP bryter 1 2 T.D.C. trykk bryter 1 3 To hånds betjent trykk bryter 2 4 To hånds betjeningspanel 1 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

87 Driftfunksjon, sikkerhetsutstyr, blokkering. To hånds styringene fører til støssel bevegelse med de ulike syklusene som er tilgjengelig. For å sende styresignalet til betjeningspanelet må begge trykk bryterne (pos.3 tegning 9.1-3) trykkes samtidig. Hvis ikke bryterne trykkes samtidig, blir pressen blokkert, og handlingen må repeteres. Hvis en av de to trykk bryterne slippes under prosessering av støsselen (4, tegning 7.1), vil den øyeblikkelig stoppe opp. Dette fører til at operatøren må holde hans/hennes hender konstant på trykk bryterne, og dermed vekk fra farlig område. Videre, så er avstanden mellom trykk bryterne og det farlige område så stor at hendene ikke kan komme i nærheten av det farlige område ved den tiden maskinen trenger på å stoppe opp. To hånds betjenings syklusen blir blokkert avhengig av hvilket sikkerhets utstyret som aktiverer maskin stopp under prosesserings syklusen. Se kapittel 8.2 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

88 9.2 Instruksjoner for montering, oppstart, slå av, prosesserings programmer og justering Montering av maskinen. Når maskinen har blitt plassert i henhold til kriteriene i de foregående kapitelene : Montering av maskinen (kapittel 5) Beskrivelse av maskinen (kapittel 6) Maskinens sikkerhetsutstyr (drift og betjening) (kapittel 7) Fastmontert sikkerhetsutstyr, og sikkerhetsutstyr ved prosessering (kapittel 8) Formannen kan aktivisere en av drifts eller justerings syklusene som er nevnt nedenfor og gi instruksjoner til maskinoperatøren med hensyn til korrekt arbeids plassering. NB! Vi anbefaler arbeid fra sittende stilling. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

89 9.2.2 Automatisk slag regulering Beskrivelse. For å tilpasse pressen i forhold til prosesseringen som skal utføres, kan maskin slaget justeres ved å velge en av verdiene som er angitt i tabell Tabell TABELL INNSTILLINGS VERDIER FOR SLAG (mm) Bruk det elektriske betjeningspanelet (9, tegning 9.1-1) for å justere slaget, som beskrevet i instruksjons manualen for automatisk slag regulering (se vedlegg). Tegningen og tabellen nedenfor viser avstanden mellom nederste punktet til støsselet og toppen på bordet med hensyn til resultatet av de ulike slag innstilling, med støsselet ved bunn dødgangs senteret, med begge ytre skru justeringene. En lignendes tabell med mer presise data finnes på siste siden i bruksanvisningen for slag justeringen. Avstand mellom bord og støsselet. Hvor H 1 = Støssel justering nede (skruen stikker frem på overførings staget med maksimal setting) H 2 = Støssel justering opp (skruen er helt innskrudd i overførings staget) Innstilt vandring (mm) H1 (mm) 562,5 547, , , H2 (mm) 662,5 647, ,5 606, , Hvis ekstra bordet brukes, må avstanden reduseres med bord tykkelsen I = 95 mm. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

90 Drifts prinsipper og komponenter for automatisk slag justering. NB! For å utføre automatisk slag justering, må bord beskytterne og front beskytterne (se tegning 8.1-1) være lukket. Området under støsselet MÅ VÆRE FRITT for verktøy. Hvis en ikke overholder denne regelen, kan det føre til at maskin operatøren blir skadet! Prosedyren for justering av slaget inneholder følgende steg : 1. Rotering av kamakselen og avlåsing av overførings staget med overførings staget til kamakselen. 2. Åpning av den sammenkoblingen mellom slag regulatoren og overførings staget til kamakselen. 3. Rotering av kamakselen og posisjonering med hensyn til det nye slaget. 4. Lukking av koblingen mellom slag regulatoren og overførings staget til kamakselen. 5. Utløsing av overførings staget med overførings staget til kamakselen. STEG 1) Kamakselen (19) roteres ved hjelp av hoved motoren. Når sektoren (5, tegning 9.2-2) berører overførings staget til kamakselen (3, tegning 9.2-2), roter den inntil den passerer fremfor de induktive endebryterene (4, tegning 9.2-2), som kontrollerer låsingen til festeren (1, tegning 9.2-2) for ferro sektoren (2, tegning 9.2-2). STEG 2) Ved hjelp av magnet ventilen (1, tegning 9.2-3) kontrollerer det oljepneumatiske systemet bevegelsen til de tre sylinder sagene (10). Tilkoblet til sylinder stagene finnes to skiver (12 og 13) for bevegelse av skive (11) som sørger for bevegelse av slag regulatoren (7), og dermed åpning av koblingen mellom slag regulatoren og overførings staget (3). Ved samme tid beveger staget (14) seg og ved hjelp av de induktive endebryterene, gis advarsel om at slag regulatoren er åpen. STEG 3) Hoved motoren begynner å rotere kamakselen (19) inntil sensor (9) avleser koden for slag innstilling på den skiven som inneholder spalter (17). STEG 4) Magnet ventil (1, tegning 9.2-2) åpner og trykkluft, i lag med fjærer (8), fører til at sammen koblingen mellom slag regulatoren (7) og slag justerings kamakselen (3) lukker. STEG 5) Endebryteren (20) gir signal om at sammen koblingen er lukket og magnet ventilen (4, tegning 9.2-3) aktiviserer åpning av calipperen (1, tegning 9.2-2). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

91 AUTOMATISK SLAG JUSTERINGS SYSTEM TEGNING Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 3 Kamaksel overførings stag 15 Syklus kam 7 Slag justering 16 Forbikjørings kam 8 Låse fjærer 17 Skive med spalter 9 Induktive endebrytere 18 Presse rammeverk (v/h side) 10 Slag justerings sylinder 19 Kamaksel 11 Regulator side skive 20 Endebryter for slag justerings status 12 Styrestag 21 Magnet ventil 13 Sylinder side skive 22 Trykk reduserer 14 Stag P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

92 FRONT UTSNITT AV OVERFØRINGS STAG, VISER BREMSE CALIPPER SYSTEM TEGNING Pos. Beskrivelse 1 Bremse calipper 2 Ferro seksjon 3 Kamaksel overførings stag 4 Induktive endebrytere 5 Låsings styre seksjon 6 Kamaksel P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

93 Oljepneumatisk kretssystem. DIAGRAM AV DET OLJEPNEUMATISKE SYSTEMET FOR AUTOMATISK SLAG JUSTERING OG STØSSEL REGULERINGS ENHETER. TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

94 Kretsen er forsynt igjennom en avkoblings ventil og trykkluft behandlings enhet, som beskrevet i kapittel 5.4. Den oljepneumatiske enheten inneholder følgende enheter (tegning 9.2-3): 1. Slag justerings sylinder system (komponentene 1,2,3) 2. Bremse calipper system (elementene 4,5,6,7) Slag justerings sylinder system. Magnet ventilen (1) styrer bevegelsene til slag justerings sylinder stagene. Trykk redusereren (2) regulerer lukke trykket for sammenfestings koblingen mellom slag regulatoren og overførings kamaksel staget. Bremse calipper system. Magnet ventilen (4) styrer det oljepneumatiske kraft systemet (11), som fører olje med trykk til bremse calipperen (7) igjennom trykk redusereren (5). Olje trykket ved bremse calipperen kan avleses på trykk måleren (6) Regulering og tilpassing. Bremse calipper system. Reguler olje trykket i bremse calipperen til ca 55 Bar (avleses på trykk måleren (6)) ved hjelp av knotten på trykk redusereren (5). Slag justerings sylinder system. Reguler trykkluft trykket ved slag justerings sylindrene til 2 bar ved hjelp av knotten på trykk redusereren (redusereren har en trykk måler på seg, hvor du kan avlese det aktuelle trykket). Det er viktig for støsselet å være godt balansert ved hjelp av trykket i utjevnings sylindrene. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

95 HYDRAULISK KRETSSYSTEM TEGNING Pos. Beskrivelse 4 Bremse calipper styrings magnet ventil 5 Bremse calipper trykk reduserer 6 Bremse calipper trykk måler 8 Støssel regulerings skru utløsings magnet ventil 9 Støssel regulerings skru utløsings trykk ventil 11 Olje-pneumatisk kraft system P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

96 Feil og funksjonsvikt. Ved noen tilfeller kan slag justerings prosesseringen ikke bli korrekt (f.eks når energi forsyningen til pressen blir utkoblet under automatisk slag justerings prosessen) og koblingen mellom slag regulatoren og overførings kamaksel staget blir ikke lukket. Hvis dette skjer, vil pressen stoppe og det vil komme et alarm signal om dette på skjermen. For å gjenopprette driften til pressen, følge den manuelle prosedyre nedenfor : DISSE OPERASJONENE MÅ BARE UTFØRES AV PERSONELL SOM ER KJENT MED PRESSEN OG DENS FAREMOMENTER! Til å gjennomføre denne prosedyren, kreves det to personer (operatører), en ved betjeningspanelet, og en ved slag justerings systemet. 1. Plasser et støtte stag med passende høyde under støsselet (B, tegning 9.2-5) 2. Slå pressen av og på ved hjelp av hoved bryteren på betjeningspanelet. 3. Slå på tilleggsfunksjon ved hjelp av nøkkelbryter SB Plasser modal nøkkelbryteren SA3 ved posisjon REGULERING/JUSTERING. 5. Posisjoner nøkkelbryter SA4 i posisjon SLAG JUSTERING. 6. Les av slag innstillingen ved hjelp av skjermen ved betjeningspanelet. 7. Verdien med hensyn til slag som kan innstilles, er stanset inn på overførings kamaksel staget. Den andre maskin operatøren må vri overførings kamaksel staget (E, tegning 9.2-5) ved hjelp av et fremskaffet hjelpe stag (F, tegning 9.2-5) inntil verdien med hensyn til slag innstillingen (punkt 6) er lik med null på slag regulatoren (D, tegning 9.2-5). 8. Vri nøkkelbryteren for manuell drift SB14 og hold den i denne posisjonen. Trykk LUKK tasten på det elektriske betjeningspanelet. 9. Kontroller om det sammenkoblingen er korrekt lukket. Fjern alt verktøy som er brukt ved denne operasjonen, utfør noen prøve sykluser, og videre still inn pressen i forhold til ønsket arbeids syklus. Fjern alle nøkler fra det elektriske betjeningspanelet. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

97 MANUELL SLAG JUSTERING TEGNING Ref. A B C D E F Beskrivelse Innlegg (shims) Støtte stag Kamaksel front beskytter Slag regulator Kamaksel overførings stag Justerings stag P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

98 STRESS DIAGRAM TEGNING Stress diagrammet viser at pressen er konstruert for å kunne yte full nominell kraft (250 tonn) med arbeids prosesseringer ved, eller under 8 mm. Hvis pressen arbeider med større prosesserings arbeid vil arbeids kraften synke i henhold til den angitt kurven i stress diagrammet. NB! Det er ikke mulig å overstige den tilgjengelige maksimale press energien (f.eks summen er et resultat av tonnasjen til pressen multiplisert med maksimal arbeids slag). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

99 9.2.3 Støssel regulering Beskrivelse. Avstanden mellom bordet og bunnen av støsselet kan bli regulert fra det elektriske betjeningspanelet, i henhold til bruksanvisningen som er vedlagt som et vedlegg. Støssel reguleringen kan utføres med front bord beskytterne åpne. Maksimums og minimums avstanden mellom bordet og støsselet varierer i henhold til slag innstillingen, som vist i tabell i kapittel For en oversikt utsnitt av regulerings systemet, se tegning Driftsfunksjon prinsipper og komponenter ved støssel regulerings systemet. NB! For at en skal kunne utføre støssel reguleringen, må front beskytteren på kamakselen være lukket, mens bordets front beskytter kan være åpen. Prosedyren for regulering av støsselet utføres i tre steg : 1. Åpning av støssel regulerings låse skru systemet. 2. Oppstart av motoren for å regulere støsselet opp eller ned. 3. Lukking av støssel regulerings låse skru systemet. STEG 1) Magnet ventilen (nr. 8 tegning 9.2-4) tilfører oljetrykk som fører til at låse stempelet (3) beveger seg. Ved samme tid, beveger de to putene (5) seg bort fra hverandre og dermed frigjør regulerings skruen (2). STEG 2) Trykk bryteren på det elektriske betjeningspanelet brukes til å styre støssel motoren, som regulerer støsselet opp og ned. Bevegelsen til støsselet kan avleses ved hjelp av skjermen på betjeningspanelet, sendt ved hjelp av de induktive endebryterene (11) og rotasjonen til hastighets skiven (10). STEG 3) Magnet ventilen (nr. 8 tegning 9.2-4) avkobler olje trykket fra låse skru systemet og Belleville børstene (4) fører til at putene (5) lukker med hensyn til støssel regulerings skruen. Det finnes et system som hindrer at regulerings skruen kan bli skrudd av overførings staget, ved hjelp av at støssel regulerings motoren kobler ut når skruen passerer forbi et angitt punkt (se tegning 9.2-8). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

100 STØSSEL REGULERINGS LÅSE SKRU SYSTEM TEGNING Pos Beskrivelse 1 Tilkoblings stag 2 Støssel regulerings skru 3 Stempel 4 Belleville børster 5 Puter 6 Deksel 7 Olje innløp 8 Støssel regulerings motor 9 Støssel 10 Hastighets skive 11 Induktive endebrytere 12 Beskyttelse boks Hydraulisk kretssystem. Numrene 8, 11, 9 ved tegning angir komponentene som støssel regulerings systemet består av. Magnet ventilen (8) sender signal til det olje-pneumatiske kraft systemet (11) for å utløse oljetrykk for å kunne fristille regulerings skruen (normalt lukket ved hjelp av Belleville bøstene). Trykk bryter (9) styrer det aktuelle trykket. Dersom oljetrykket skulle falle, vil støssel regulerings motoren koble ut og operasjonen blir blokkert. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

101 DETALJER OG ART.NR FOR STØSSEL REGULERINGS SYSTEM KOMPONENTER. TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

102 9.2.4 Oppstart, prosesserings syklus og slå av maskinen Oppstart av maskinen. Utføres som følger : A) Slå på 1. Åpne trykkluft knivbryter ventilen (pos. 1, tegning 9.2-9) ved hjelp av å trykke på trykk bryteren (Pos. A, tegning 9.2-9). 2. Kontroller trykkluft trykket ved å avlese dette på manometeret (Pos. G, tegning 9.2-9), som må være mellom bar. 3. Skru av hoved strømbryteren til det elektriske betjeningspanelet (pos. 4, tegning ), og videre slå den på igjen etterpå. 4. Kontroller at HL1 advarsel lys lyser, for kontroll av at maskinen har tilført korrekt strømforsyning (H1L, tegning ). MASKINEN ER NÅ KLAR FOR PROGRAMMERING AV ARBEIDS SYKLUS. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

103 PNEUMATISK KRETSSYSTEM. TEGNING Ref. Beskrivelse 1 Hurtig trykkavlastnings ventil 4 Minimum trykk ventil 5 Trykkluft behandlings enhet 6 Dobbel-komponent sikkerhets ventil 7 Støy reduserer 9 Roterende kobling 10 Fast monterte trykkluft rør beskyttelser A Trykk knapp for åpning av overtrykks ventil 1 B Metall sikkerhetsklaff (kan sikres med en hengelås) C Trykk regulator D Trykkluft smøre-regulator E Trykkluft smøre enhet. F Kondens avtapper G Manometer H Trykkluft akkumulator P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

104 Elektroskap (tegning ) Beskrivelse 1 Elektroskap dør 2 Betjeningspanel 3 Elektroskap dør lås 4 Hovedstrøm bryter 5 Kabel gjennomførings hylse 6 Strømforsynings kabel 7 PE leder (gul/grønn) 8 Fase ledere (R,S,T/L1,L2,L3) 9 Terminal tilkoblinger (R,S,T/L1,L2,L3) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

105 Betjeningspanel (tegning ) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

106 Dyne justerings syklus. ADVARSEL! Ved denne syklusen er både endebryterene og blokkeringene som styrere front beskytterne og front og side beskytterne automatisk utkoblet ved at velger SA1 er i posisjon 1 (SA1, tegning ). Med hovedmotor og tilleggs kretssystem utkoblet, fortsett som følger: 1. En enkelt spesiell maskin operatør må plassere den spesielle nøkkelen i SA1 modal velger bryteren og vri denne til posisjon 1 REGULERING/JUSTERING (SA1, tegning ). 2. For hans/hennes sikkerhet, må den spesielle maskin operatøren videre fjerne nøkkelen fra nøkkelbryter SA1, og videre bruke sekskant fastnøkkelen som er medlevert for å løsne boltene som holder front beskytteren (8, tegning ) på plass. Når beskytteren er fjernet, er det mulig å komme til med hensyn til regulerings enheten. 3. Hun/han må starte opp hoved motoren og tilleggs kretssystemet ved hjelp av en spesiell nøkkel som plasseres i nøkkelbryter SB3, kontroller at lampen HL2 lyser. Ved dette punktet er det nå mulig å regulere pressen. 4. Den spesielle maskin operatøren må videre regulere dynen ved hjelp av to-hånds betjeningen slik at støsselet kjøres til topp dødgangs senteret, og videre regulere den motoriserte bevegelsen av støsselet ved heve eller senke trykk bryterne. 5. Når denne operasjonen er utført, må den spesielle maskin operatøren lukke front beskytteren (pos 8, tegning ), sikre den ved hjelp av de tre boltene og bruke modal velgeren SA1 for å tilbakestille til prosesserings syklus posisjonen som er avtalt i samråd med formannen eller produksjons lederen. Ved dette blir så endebryterene med hensyn til beskytterne aktivert igjen. 6. Den spesielle maskin operatøren må videre stoppe maskinen ved hjelp av å trykke trykk bryter SB2. Hun/han må videre fjerne alle nøkler fra betjeningspanelet (fra SA1 og SB3 nøkkelbryterne) og videre levere disse til formannen eller produksjons lederen Prosesserings sykluser. Det er formannens eller produksjons lederen sitt ansvar å sørge for å programmere og velge korrekt prosesserings syklus ved hjelp av velger bryterne, i henhold til instruksjonene med hensyn til sikkerhetsutstyret i kapittel A To-hånds betjening Enkel syklus. Person med ansvarlig ledelse må utføre prosedyren beskrevet nedenfor, med hoved motor og tilleggs kretssystem utkoblet : 1. Posisjoner modal velger nøkkelbryteren SA1 til posisjon 2, og fjern nøkkelen (SA1, tegning ). 2. Start opp pressen ved hjelp av oppstarts bryteren SB3, posisjon 1, og fjern så nøkkelen (SB3, tegning ). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

107 Ved dette tilfellet må de fastmonterte side beskytter dekslene (kapittel 8.2.1) være på plass, ellers vil maskinen koble ut og den gule Led-lampen 5 vil lyse med varsel om SIDE BESKYTTER (LED 5, tegning ). Når systemet har blitt tilpasset, må maskin operatøren bruke to-hånds betjeningen ved å trykke begge trykk bryterne samtidig. Syklusen vil starte opp og avsluttes bare dersom operatøren fortsetter å trykke begge trykk bryterne inntil bunn dødgangs sentere er nådd B To-hånds betjening Sammenhengende syklus. Person med ansvarlig ledelse må utføre prosedyren beskrevet nedenfor, med hoved motor og tilleggs kretssystem utkoblet : 1. Posisjoner modal velger nøkkelbryteren SA1 til posisjon 3, og fjern nøkkelen (SA1, tegning ). 2. Start opp pressen ved hjelp av oppstarts bryteren SB3, posisjon 1, og fjern så nøkkelen (SB3, tegning ). Ved dette tilfellet må de fastmonterte side og front beskytter dekslene (kapittel 8.2.1) være på plass, ellers vil maskinen koble ut og den gule Led-lampen 5 og 7 vil lyse med varsel om SIDE BESKYTTER FRONT BESKYTTER (LED 5 og 7, tegning ). Når systemet har blitt tilpasset, må maskin operatøren bruke begge trykk bryterne på tohånds betjeningen for å starte sammenhengende syklus. For å avbryte syklusen, kan operatøren trykke trykk bryter 2 på to-hånds betjeningen, som vil føre til at støsselet returnerer til topp dødgangs senteret og forbereder maskinen for en ny syklus C Fot pedal betjening Enkel syklus. Denne type prosesserings syklus kan utføres på to måter. a. Enkel syklus med side og front beskytter deksel montert (kapittel 8.2.2). Person med ansvarlig ledelse må utføre prosedyren beskrevet nedenfor, med hoved motor og tilleggs kretssystem utkoblet : 1. Posisjoner modal velger nøkkelbryteren SA1 til posisjon 4, og fjern nøkkelen (SA1, tegning ). Ved dette tilfellet må de fastmonterte side og front beskytter dekslene (kapittel 8.2.1) være på plass, ellers vil maskinen koble ut og den gule Led-lampen 5 og 7 vil lyse med varsel om SIDE BESKYTTER FRONT BESKYTTER (LED 5 og 7, tegning ). 2. Start opp pressen ved hjelp av oppstarts bryteren SB3, posisjon 1, og fjern så nøkkelen (SB3, tegning ). 3. Når systemet er tilpasset, må maskin operatøren bruke fot pedalen (som tidligere har blitt tilkoblet det elektriske betjeningspanelet). Syklusen starte og gjennomføres bare dersom maskin operatøren trykker ned fot-pedalen og holder den nede inntil bunn dødgangs senter er nådd. b. Enkel syklus med lukkede dyner og fot pedal betjening (se kapittel E). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

108 HOVED DELENE TIL PRESSEN (TEGNING ) Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Svinghjul deksel 15 Elektrisk motor 2 A.T.U og overtrykksventil 16 Driv reimskive 3 Trykk bryter 17 V-reim 4 Støssel 18 Svinghjul 5 Bord 19 Sikkerhets støy reduserer for pos To hånds betjening 20 To-funksjons sikkerhets ventil 7 Hydropneumatisk tank og pumpe 21 Kamaksel 8 Front deksel 22 OMPI clutch-bremse 9 Elektrisk betjeningspanel 23 Høyre kamaksel foring 10 Sokkel 24 Posisjonerings enhet for kamaksel 11 Roterende kobling 25 Venstre kamaksel foring 26 Overførings stag 27 Eksentrisk foring 14 Fot pedal 28 Låse ring 14.1 Fot pedal kobling 29 Utjevnings sylindere 30 Mellomaksel 31 Topp gir 32 Tannhjulsdrev 33 Kam/stempel regulerings beskyttelse P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

109 D Sammenhengende syklus med fot pedal og fot pedal stopp. Denne type prosesserings syklus kan utføres på to måter. a. Sammenhengende syklus med fot pedal og fot pedal stopp med side og front beskytter deksel montert (kapittel 8.2.2). Person med ansvarlig ledelse må utføre prosedyren beskrevet nedenfor, med hoved motor og tilleggs kretssystem utkoblet : 1. Posisjoner modal velger nøkkelbryteren SA1 til posisjon 5, og fjern nøkkelen (SA1, tegning ). 2. Tilkoble fot pedalen til kontakten med den spesielle sokkelen som er plassert ved bunnen av elektro skapet (Pos. 14.1, tegning ) 3. Start opp pressen ved hjelp av oppstarts bryteren SB3, posisjon 1, og fjern så nøkkelen (SB3, tegning ). Ved dette tilfellet må de fastmonterte side og front beskytter dekslene (kapittel 8.2.1) være på plass, ellers vil maskinen koble ut og den gule Led-lampen 5 og 7 vil lyse med varsel om SIDE BESKYTTER FRONT BESKYTTER (LED 5 og 7, tegning ). Når systemet er tilpasset, må maskin operatøren bruke fot pedalen (som tidligere har blitt tilkoblet det elektriske betjeningspanelet). Når maskin operatøren trykker fot pedalen, vil støsselet utføre sammenhengende sykluser, inntil maskin operatøren slipper fot pedalen. Støsselet vil stoppe ved topp dødgangs senter når operatøren slipper fot pedalen. b. Sammenhengende sykluser med fot pedal og fot pedal stopp (kapittel E) E ADVARSEL Lukkede dyner syklus. Enkel syklus med fot pedal (velger SA1 i posisjon 4) og sammenhengende syklus med fot pedal og fot pedal stopp for LUKKEDE DYNER (front beskytter og side beskytter av, kapittel 8.2.2). For at en skal kunne prosessere ved denne typen, er det absolutt nødvendig at en kontrollerer at dynen er korrekt lukket og er sertifisert med en CE erklæring som dokumenterer dette. O.S.G. har anerkjent at for å kunne prosessere med total sikkerhet, må følgende prosedyre følges ettersom front og side fastmontert beskytter er fjernet. For at en skal hindre at maskinen skal koble ut pga. mangel på beskyttere, må personen med ansvarlig ledelse utføre følgende prosedyre som er beskrevet nedenfor, med hoved motor og tilleggs kretssystem avslått. 1. Posisjoner modal velger SA1 til posisjon 4 eller 5, og fjern nøkkelen (SA1, tegning ) 2. Fjern front og side beskytterne (9, tegning ) på følgende måte : a. Front beskytter (8) Løsne skruen (3) inntil beskytter (8) åpner seg helt ved hjelp av mot fjæren. Åpne beskytteren ved å vri den ved hjelp av hengslen (7). P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

110 Kontroller at sikkerhets endebryteren (2) har kommet korrekt ut av plasseringen sin. Løft beskytteren og plasser den på et sikkert sted. b. Side beskytter (pos. 2, tegning ). Utfør arbeidet med den ene beskytteren først, videre den andre. Løsne skruen (3). Trekk beskytteren ut, og sørg for at sikkerhets endebryteren (2) har kommet korrekt ut av plasseringen sin. Løft beskytteren og plasser den på et sikkert sted. 3. Tilkoble fot pedalen til kontakten med den spesielle sokkelen, som er plassert ved bunnen av elektroskapet (pos. 14.1, tegning ) 4. Åpne beskyttelse hetten SA2 (SA2, tegning ). 5. Plasser nøkkelen i SA2 nøkkelbryteren, og posisjoner den fra 0 til 1 LUKKEDE DYNER. 6. Start opp hoved motoren og tilleggs kretssystemet ved hjelp av SB3 velgeren og fjern deretter nøkkelen fra SB3 (SB3, tegning ). 7. Når denne prosedyren er utført, vil HP5 det blinkende gule advarsel lyset lyse (HP5, tegning ). OPPMERKSOM : BARE PROSESSERING FOR LUKKEDE DYNER F Sammenhengende syklus med fot pedal (front og side beskytter på, kap 8.2.2) Person med ansvarlig ledelse må utføre prosedyren beskrevet nedenfor, med hoved motor og tilleggs kretssystem utkoblet : 1. Posisjoner modal velger nøkkelbryteren SA1 til posisjon 6, og fjern nøkkelen (SA1, tegning ). 2. Tilkoble fot pedalen til kontakten med den spesielle sokkelen som er plassert ved bunnen av elektro skapet (Pos. 14.1, tegning ) 3. Start opp pressen ved hjelp av oppstarts bryteren SB3, posisjon 1, og fjern så nøkkelen (SB3, tegning ). Ved dette tilfellet må de fastmonterte side og front beskytter dekslene (kapittel 8.2.1) være på plass, ellers vil maskinen koble ut og den gule Led-lampen 5 og 7 vil lyse med varsel om SIDE BESKYTTER FRONT BESKYTTER (LED 5 og 7, tegning ). Når systemet har blitt tilpasset, kan maskin operatøren bruke fot pedalen til å starte syklusen, og kan videre fjerne foten fra pedalen etter på. For å avbryte syklusen, må maskin operatøren bruke trykk bryter 2 på TO-HÅNDS BETJENINGEN, som vil føre til at støsselet returnerer tilbake til topp dødgangs senteret og forbereder maskinen for en ny syklus. NB! O.S.G fraskriver seg et hvert ansvar med hensyn til skader som har oppstått på grunn av bruk av maskinen med personell som mangler opplæring eller feil som oppstår på grunn av at ikke bruksanvisningen er tilstrekkelig gjennom lest! P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

111 HOVED DELENE TIL PRESSEN (TEGNING ) Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse 1 Svinghjul deksel 15 Elektrisk motor 2 A.T.U og overtrykksventil 16 Driv reimskive 3 Trykk bryter 17 V-reim 4 Støssel 18 Svinghjul 5 Bord 19 Sikkerhets støy reduserer for pos To hånds betjening 20 To-funksjons sikkerhets ventil 7 Hydropneumatisk tank og pumpe 21 Kamaksel 8 Front deksel 22 OMPI clutch-bremse 9 Elektrisk betjeningspanel 23 Høyre kamaksel foring 10 Sokkel 24 Posisjonerings enhet for kamaksel 11 Roterende kobling 25 Venstre kamaksel foring 26 Overførings stag 27 Eksentrisk foring 14 Fot pedal 28 Låse ring 14.1 Fot pedal kobling 29 Utjevnings sylindere 30 Mellomaksel 31 Topp gir 32 Tannhjulsdrev 33 Kam/stempel regulerings beskyttelse P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

112 FAST MONTERT BESKYTTERE MED TOTAL AVSPERRING (front og side) (enkel front med hengsler) TEGNING Pos. Beskrivelse 1 Fastmonterte side beskyttere 2 Endebryter 3 Sikrings bolter 4 Sveiset ramme for fastmontert beskyttelse av pos. 1 5 Flyttbare, ikke fjernbare polykarbon styreplater i 1 x 6 mm spor (I henhold til EN294-4,5) som beveger seg i lag med rammen ved pos. 4 6 Ekstra bord 7 Front beskytter hengsle 8 Fastmontert front beskytter, hengslet med pos. 7 9 Mot fjær system, i henhold til EN 294-4,5 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

113 Slå av maskinen. Maskinen kan bli slått av på følgende måter : a. NØDSTILFELLE, trykk NØDSTOPP-bryteren for å koble ut maskinen. b. Kontrollert Mens maskinen prosesserer i arbeids syklus modus. 1. Stopp motoren ved å trykke på trykk bryter SB2 (SB2, tegning ) 2. Slå hoved strøm bryteren til posisjon Lukk bryter ventilen 1 ( 1, tegning ) Statisk stabilitet. Alle presser, både vertikale eller hellende, er bygget slik at bærepunktet er omtrent i senter på fundament flaten, og de må alle festes fast til fundamentflaten med nødvendig utstyr. Kapittel 5.1 Plassering av maskinen beskriver korrekt måte med hensyn til fastmontering av maskinen til fundament flaten og oppvatring av den. 9.3 Viktige anbefalinger med hensyn til bruk av maskinen. Produsenten O.S.G. anbefaler at personer som er ansvarlig for maskinen sørger for at det er obligatorisk at maskin operatører benytter korrekt personlig verneutstyr med hensyn arbeidet som skal utføres. F.eks. Hørselsvern for støyende arbeidsmiljø (> 80 db). Vernehansker for arbeid med slipte eller skarpe materialer. Vernesko. Vernebriller. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

114 9.4 Avbrudd, feilsøking, sikkerhets enheter Måter og grunner for avbrudd. NØDSTILFELLE : Når en trykker den rød soppformede nødstopp bryteren (pos 1) på tohånds betjeningen (kapittel 9.1.2), aktiviseres bremsen, uansett hvilken syklus maskinen prosesserer i, det elektriske kretssystemet blir utkoblet og støsselet stopper øyeblikkelig. Denne bryteren bør bare brukes dersom operatøren eller verktøy er i fare, ettersom det får maskinen til å koble ut. For å nullstille maskinen igjen, må personen med ansvarlig ledelse aktivisere systemet igjen ved bruk av nøkkelbryter SB3 (motor/tilleggs kretssystem oppstart) (SB3, tegning ). MASKIN FRISTILLING : Under prosessering, av mange ulike årsaker, kan pressen bli mekanisk blokkert rett før støsselet når bunn dødgangs senteret, før sikkerhets enheten mot overbelastning kobler inn. For å fristille maskinen igjen, følg prosedyren som er beskrevet nedenfor : Trykk øyeblikkelig NØDSTOPP bryteren, og ta kontakt med en spesialist, som vil utføre følgende prosedyre. Øk lufttrykket til 6.5 bar ved hjelp av å vri på trykk regulator C med klokken. Posisjoner syklus velgeren SA1 i posisjon 1 og fjern nøkkelen. Sett SA3 motor inverterer velgeren i posisjon 0, og start opp maskinen ved hjelp av bryter SB3. Trykk trykk-bryteren gjentatte ganger inntil maskinen er fristilt igjen, og slå så maskinen av ved hjelp av bryter SB2. Når dynen har blitt løsnet, juster trykkluft trykket tilbake til 5.5 bar ved å vri på trykk regulator C mot klokken. Returner SA3 velgeren tilbake til normal motor rotasjon igjen, ved å plassere den i posisjon 0. Returner SA1 modal velgeren til prosesserings posisjonen ved behov. Før du starter opp igjen hoved motoren, kontroller at svinghjulet har stoppet helt opp (svinghjulet trenger ca 30 sekunder på å stoppe opp) Instruksjoner og lokalisering med hensyn til feilsøking. Med referanse til det elektriske betjeningspanelet, er de ulike prosesserings tilfellene og mulig feil (1), (2), (3),...(18), beskrevet i de etterfølgende sidene. De ulike situasjonene er sammenkoblet med en forklaring med hensyn til hva som skjer. Ledlampene blir fremvist som svarte for å indikere at de lyser. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

115 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

116 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

117 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

118 9.5 Elektriske skjema. OPPMERKSOM DE ELEKTRISKE SKJEMAENE FOR MASKINEN BEFINNER SEG I ELEKTROSKAPET PÅ MASKINEN! P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

119 10. Forebyggende vedlikehold og service Forebyggende vedlikehold. Før det utføres noen form for vedlikehold på maskinen ved produksjons periode avslutning, utfør følgende prosedyre først : a. Slå av hovedstrøm bryteren (pos. 4, tegning ) og sikre den med en hengelås, slik at strømforsyningen blir fra koblet. b. Lukk og sikre trykkluft bryter ventilen (1, tegning ) slik at trykket til den pneumatiske kretsen blir 0. NB! Før fjerning av noen av beskytterne utføres (svinghjul deksel, roterende koblings beskytter, etc.), kontroller at svinghjulet har stoppet opp. Det tar omlag 30 sekunder før svinghjulet stopper opp, dette kan du kontrollere ved å kikke igjennom deksel hullene. O.S.G. kan bistå kunder med hensyn til planlegging og arrangering av opplærings kurs for maskin operatører og vedlikeholds personell. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

120 Elektroskap (tegning ) Beskrivelse 1 Elektroskap dør 2 Betjeningspanel 3 Elektroskap dør lås 4 Hovedstrøm bryter 5 Kabel gjennomførings hylse 6 Strømforsynings kabel 7 PE leder (gul/grønn) 8 Fase ledere (R,S,T/L1,L2,L3) 9 Terminal tilkoblinger (R,S,T/L1,L2,L3) P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

121 PNEUMATISK KRETSSYSTEM. TEGNING Ref. Beskrivelse 1 Hurtig trykkavlastnings ventil 4 Minimum trykk ventil 5 Trykkluft behandlings enhet 6 Dobbel-komponent sikkerhets ventil 7 Støy reduserer 9 Roterende kobling 10 Fast monterte trykkluft rør beskyttelser A Trykk knapp for åpning av overtrykks ventil 1 B Metall sikkerhetsklaff (kan sikres med en hengelås) C Trykk regulator D Trykkluft smøre-regulator E Trykkluft smøre enhet. F Kondens avtapper G Manometer H Trykkluft akkumulator P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

122 10.2 Forebyggende og planmessig vedlikehold - Vedlikeholdstabell. Vedlikeholdstabell. (K) = Kontroller (R) = Overhal (S) = Skift Ref DRIFTSTIMER Smørings kretssystem 1L Pumpe oljetank nivå K 40 2L Girhus olje nivå K 1000 S L Innsuging-inntaks resirkulasjons filter rensing K 1000 S L Olje dosering-utstrømning til smørepunkter K 1000 R L Rør og koblinger-magnet ventil stempel-trykk bryter K 2000 R 6000 minimums nivå Pneumatisk kretssystem 1P Kondensasjons utstrømmings filter K 40 2P Kondensasjons utstrømmings akkumulator K 40 3P Smøringsolje nivå K 80 4P Smøringsolje tilførsel K 300 5P ATU manometer trykk (5.5 bar) K 300 6P Effektiv utstrømmings støyreduserer for to-funksjons ventil K 300 R P Trykkbryter innstilling på 3 bar K P Utjevnings sylinder krets manometer innstilling K P Smøring av øvre kammer til utjevnings sylinderen K P To-funksjons ventil K 1000 R P Roterende kobling (lager støy paknings tetning) K 2000 R P Rør og koblinger K P Utjevnings sylindere (pakninger) K 2000 R 8000 Clutch-bremse enhet 1F Slitasje på bremsebelegget stempel kjøring K F Spor etter olje eller fett på bremsebelegget K F Retur bremse fjær intern sylinder K 2000 R F Bremse-clutch enhet koblinger med hensyn til kamaksel, K 4000 R svinghjul, pressen. Mekaniske deler 1M Utfør vekslings prosessering mellom min. og maks. K 500 2M Kontroller at Serie nummer merkeplaten er tilstede K 500 3M Kontroller de beskyttende dekslene og enheten K M Bevegelse mellom støssel og foringene K 1000 R M Kamaksel enhetens tilstand K M V reimer (stramming og slitasje) K 2000 S M Svinghjul lager (støy og aksial vandring) K 2000 S M Tilstanden til kritiske områder ved kamakselen K 2000 R M Tilstanden til overførings stag, veivlager, regulerings skru K 2000 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

123 Ref DRIFTSTIMER Mekaniske deler (fortsetter) 11M Regulerings skru mutter er korrekt sikret K M Koblingene støssel regulerings skru, vandrings tilstand K 2000 R K 14M Drift av kamaksel og overførings stag børster K 2000 R M Utjevnings sylinder demping korrekt sikret K M Tilstand til retur aksel, kontroller spesielt svinghjul side 4000 R Elektrisk system K 1E Samtidig funksjonering av trykk brytere (0,4 sek) ved tohånds K 1000 betjeningen 2E Funksjonen til nødstilfelle enhet K E Funksjonen til topp dødgangs senter stopp enhet K E Funksjonen til trykkbryter signalet (kontaktene skal åpne K 1000 ved 3 bar) 5E Aktiviserings avstand for syklus endebryter K E Aktivisering av avstand forbikjørings endebryter K E Drift av syklus kommutering og kommutator stopp K E Separering av hånd fot pedal styring K 2000 K 10E Tilstanden til jordings koblingene K E Tilstanden til ledningene, tilkoblingene, og isoleringen K E Motor (støy av lager, temperatur) K E Innstilling og funksjoneringen til avkoblings releet E Fjernstyrings bryter kontaktene K 6000 Slag justering / støssel regulerings system K 1R Trykket ved oljepneumatisk krets for olje tilførsel til slag K 500 justerings sylinder 2R Trykket ved oljepneumatisk krets for olje tilførsel til K 500 kamaksel skru utløsing 3R Trykket ved oljepneumatisk krets for olje tilførsel til bremse 500 calipper 4R Pakninger på slag justerings sylinderen K R Pakninger på kamaksel regulerings skru utløsings sylinder K R Slag justerings fjærer K R Slag justerings skive smøring K 500 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

124 10.3 Beskrivelse av mekanisk og elektrisk service Mekanisk service Smørings kretssystem. 1L Når oljenivået faller under minimum, vil en elektrisk flottør styring koble inn, og stoppe maskinen, og indikere ved det respektive led lyset. Minimums nivået som er indikert i olje tanken, stemmer ikke nødvendigvis overens med den elektriske advarselen. Fyll på olje igjennom den spesielle påfyllings enheten, helt opp til merket olje. 2L Oljenivå vinduet på girhus dekslet, må omtrent være fullstendig dekket når maskinen står i tomgangs drift. Ved behov, fyll på igjennom hetten som er plassert på øver delen av dekselet. Ved bytting av olje, avtapp oljen igjennom avtappings pluggen i bunnen av girhuset. 3L Olje innsugings filteret på innsiden av tanken ved foten til pumpen og det elektriske lastings filteret må vaskes med kerosen og blåses rent ved hjelp av trykkluft i motsatt retning av oljestrømmen igjennom filteret. Filtrene må byttes i henhold til vedlikeholds tabellens angitte tidspunkt. 4L Smørings kretssystem målerne kan bli tilstoppet. Kontroller at oljen strømmer igjennom til hvert av smøringspunktene. Målerne må bli overhalt eller byttet i henhold til angitte tider. Fjern de fra der hvor de er montert, og kontroller at det ikke er noen form for olje lekkasje ved koblingene eller gjengene etter at bytte er utført. 5L Kontroller at rørene er fri for sår eller bøyninger som kan begrense olje gjennom strømningen eller som kan føre til lekkasjer. Kontroller spesielt godt bevegelige rør når de bevegelige delene er i drift. Kontroller magnet ventilen som styrer og tilfører trykkluften til smørings enheten for eventuelle lekkasjer ved utstrømmings punktet når den ikke er elektrisk aktivisert. Koble til et passende manometer med et tilførsels rør for kontroll av at oljetrykket ikke faller under 25 bar når pumpen er aktiv. Hvis dette ikke er tilfelle, må trykkbryteren aktivisere. Kontroller at kontaktene med hensyn til styringene for oljenivå kontrollen åpner når flottøren når det laveste punktet på vandre området sitt, eller når olje nivået er ved et minimum. Overhal eller bytt alle de nevnte komponentene ovenfor i henhold til tidene som er angitt i vedlikeholds tabellen Pneumatisk kretssystem. 1P Avtappings kondensasjon (f) som har akkumulert seg ved filter renseren. Avtapping er halvautomatisk ved fravær av trykk i beholderen. Strømningen er fra nedre avtapping av koppen når avstengings ventilen lukker til null trykk i det pneumatiske systemet. Som et alternativ, press den nedre avtappings ringmutteren, vær forsiktig slik at du unngår jetstråle pga trykkluft. 2P All kondensasjon som danner seg på innsiden av akkumulatoren, må avtappes. Denne operasjonen utføres ved å skru ut den spesielle avtappings ventilen som er lokalisert på bunnen ved hver akkumulator. 3P Fyll på olje i henhold til riktig olje nivå i A.T.U. smørings enheten. For å lukke avtappings ventil 1, slik at en eliminerer trykket i det pneumatiske kretssystemet, skru løs beholder E og fyll på. Kontroller at den er godt og korrekt skrudd på plass igjen før du gjenoppretter trykket i kretsen. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

125 4P Tilførselen av den forstøvede smørings oljen må være korrekt proporsjonert. Kalibrer strømningen ved hjelp av skruen over den transparente kuppelen D, slik at etter clutch friksjons enheten har blitt aktivisert 40 ganger ved enkelt slag eller justerings syklus, faller en dråpe med olje fra det vertikale røret som kan sees klart og tydelig igjennom kuppelen. 5P Kontroller att trykket som kan avleses på manometeret for A.T.U. enheten er innstilt på bar. Høyere trykk innstilling fører til økt stopp vinkel, som igjen kan føre til at forbikjørings (overrun) endebryteren kobler inn. Lavere trykk innstilling fører til mer slitasje på clutch-bremse enhet beleggene eller fører til at minimums trykkbryteren blir aktivisert. Trekk i knott C, som blokkerer hvis en trekker den oppover. Ved slutten av operasjonen, press igjen til den blokkerte posisjonen. Utfør noen prosesserings sykluser for å kontrollere at innstillingen er helt korrekt. 6P Den to-funksjons sikkerhets ventil støyredusereren må konsekvent være effektiv. Hvis den tilstoppes, vil oppbremsings tiden for støsselet øke. Kontroller at den ikke er tilstoppet med vann, olje eller støv, som skjer som regel på grunn av mangel på vedlikehold ved de bevegelige delene som befinner seg over den. Overhal eller bytt den i henhold til angitte tider. 7P Bruk en tester for å kontrollere at trykkbryter kontaktene åpner når trykket i det pneumatiske systemet faller under 3 bar. 8P Kontroller at når trykket økes ved manometer (18), ved hjelp av regulatoren (13), skal de to manometrene (21) og (18) indikere samme trykk. 10P Med hensyn til kontroll og service for den to-funksjons sikkerhets ventilen, se kapittel P Kontroller at det ikke finnes noen lufttrykk lekkasjer pga. ødelagte pakninger og at kule lagrene ikke lager lagerstøy, noe som alltid er et tegn på slitasje. Det er god praksis å kontrollere temperaturen på koblingen som en kontroll med at den ikke har en unormalt høy temperatur med hensyn til mekaniske deler (ca 50-60ºC). 12P Rørene og koblingene må ikke inneha lekkasjer og de må være godt festet til monterings støttene sine. Vedlikehold innbefatter bytting, reparasjon eller stramming av foringer eller koblinger. 13P Kontroller at pakningene på stemplene og utjevnings sylinder (22) hodene er i god tilstand og at de ikke innehar lufttrykk lekkasje. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

126 Justering og kontroll av clutch (forbikjøring). 1F Slitasje på friksjons pakning Driften av den sentrale skiven. A: KONTROLLER: Clutch belegget er en enhet som utsettes for gradvis slitasje, som fører til en økning av stempel vandringen. Dette fører til at oppstart og oppstoppings tidene øker og interne skakinger i systemet oppstår oftere. Det er derfor nødvendig å bytte clutch skiven når belegget når den angitte grenseverdien angitt i tabell 10.1, med relasjon til de følgende indikasjonene. A = Tykkelsen til belegget på en ny clutch skive A min = Minimum tykkelse til clutch belegget B = Anbefalt vandring mellom clutch skive belegget og skiven, samlet for to motstående overflater. B maks = Maksimums vandring, over hvor vandringen må innstilles på nytt. B min = Minimums vandring, under grenseverdi hvor det oppstår risiko for uønskede innkoblinger Modell : KB 1200-TTL x25 A (mm) A min (mm) B (mm) B maks (mm) B min (mm) 8,3 8,5 3 1,2-2 5,5 0,60 DEMONTERING (Kapittel 7.3) 1. Plasser enhetens flate (vertikal akse) med bremse siden oppover. 2. Skru ut forsiktig skruen (4) som fester sylinderen (5). 3. Fjern sylinderen, ved å bruke et skrujern forsiktig som brekkstang mot bremse skiven (6). 4. Fjern bremse skiven. 5. Fjern stempel skiven (7) forsiktig med hendene. 6. Trekk ut friksjons clutch skiven (8) og fjærene (9), og etterlat bare flensen (navet)(10). MONTERING (Kapittel 7.3) 1. Sørg for at de sylindriske flens (10) delene har blitt godt innsmurt med fett når du monterer de inntil foringene (11), tappene(13) og de interne delene til sylinderen (5) som er i kontakt med foringene(12). 2. Plasser fjærene (9) presist i holdepunktene deres på flensen eller på fjære holderne, i henhold til modellen. 3. Monter clutch skiven (8). 4. Plasser foringene (11,12) inntil deres feste anordnings enhet (7), som må forsiktig monteres mot flensen ved å plassere de til feste punktene til enheten. 5. Plasser bremse skiven (6) forsiktig til posisjonen sin, og sorg for at den blir korrekt sentrert. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

127 6. Plasser sylinderen (5) i posisjon og sikre den først med skuer som er lengre en de opprinnelige inntil avstanden fra flensen er redusert tilstrekkelig til at de originale skruene kan entre. Fjern de lange skruene når du når dette punktet. 7. Skru fast skruene (4) inntil sylinderen butter mot flensen med et moment på 10.5 Nm. NB! 1. Enheten må bare trekkes av akselen ved hjelp av korrekt avdragings verktøy. Hvis du mangler dette, bruk kraften fra to av skruene(4), uten bruk av noen form for avbrekkings verktøy. 2. Forsegl skruene med sterk Loctite når du monterer enheten igjen. 2F Selv om de ulike komponentene ikke er utslitte, må belegget be kontrollert slik at en sørger for at det ikke inneholder noe olje. 3F Ved operasjonen ved punkt 1F, kontroller også at fjærene er i god tilstand. Hvis ikke, eller hvis du er i tvil, bytt de. 4F Ved operasjonen beskrevet ved punkt 1F, hvor bremse enheten må fjernes fra akselen sin, kontroller vandring, drift, avstand mellom svinghjul kjørings tapper og strukturen Service av mekaniske deler. 1M Minst en kjøring med veksling må utføres mellom minimum og maksimum for å hindre nedsenking eller, unormalheter, blokkeringer av bevegelsen mellom kamakselen og de eksentriske foringene som roterer på innsiden av overførings staget, slik at en forebygger eventuelle smørings klebinger mellom de to delene. 2M Kontroller at serie nummer merkeplaten er på plass og lett lesbar. Hvis nødvendig, kan produsenten fremskaffe en kopi, som da skal fastmonteres på eksakt samme stede som den originale. 3M Kontroller at alle beskyttelse enhetene er påmontert og godt tilskrudd. 4M Støsselet beveger seg på justerbare føringer (tegning ) TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

128 Etter en lang periode med tungt arbeid, vil det oppstå vandring mellom støsselet og føringene. For å utbedre dette gjøres følgende : Løsne forsiktig skruene (G). Juster settskruene (H). Kontroller parallelliteten mellom støsselet og pressen, kontroller at overførings staget og akselen virker korrekt. Skru fast skruene og settskruene. Det anbefales at en lar det være igjen 5/100 mm klaring (1/20 med måleblad) mellom høyre og venstre side av bakre føringer på pressen som inneholder en metall kobling mellom glide flatene. Kontroller også at når kjørings reguleringen blir fristilt, at støsselet da senker seg fritt nedover ved hjelp av sin egen vekt. For denne operasjonen må du bruke en spesiell stang. 5M Kontroller tilstanden til kam enheten, spesielt dens fastmontering til akslingen. Aksial og radial vandring må elimineres med hensyn til endebryter festene. Vær ekstra oppmerksom på tilstanden til gjengene på mutteren og bolten som sikrer den med hensyn til regulerings sporet. 13M Utfør kontrollene i henhold til instruksjonene gitt i kapittel 7.8. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

129 Service på det elektriske anlegget. For å arbeide med det elektriske anlegge, se kretsskjema i kapittel 9.5 og utfør følgende. 1E Hvis det finnes unormalitet med hensyn til reaksjonstiden ved to-hånds betjenings bryterne, kontakt O.S.G. med en gang. 2E Kontroller NØDSTOPP-bryteren (en på to-hånds betjeningen) mens maskinen prosesserer og kontroller at maskinen kobler ut. 3E Bruk stopp trykk bryteren (2) på to-hånds betjeningen og kontroller om støsselet stopper opp ved topp dødgangs senteret under en sammenhengende arbeids syklus. 4E Kontroller aktiviseringen til minimums trykkbryteren i henhold til beskrivelse i kapittel E Kontroller reaksjons avstanden til syklus endebryteren i henhold til beskrivelse i kapittel E Kontroller avstanden til oppbremsings endebryteren, i henhold til beskrivelse i kapittel E Kontroller at når en veksler fra en arbeids syklus til en annen en, med maskinen i bevegelse, kommunitator ved SA1 modal velger stopper maskinen, og krever at en foretar en ny start operasjon. 8E Kontroller at når en prosesserer med manuell syklus styring, så kan den ikke bli styr ved hjelp av fot pedalen, og omvendt. 10E Utfør en visuell kontroll av PE jordings koblingen med gul/grønn isolasjon. De må ikke være avslitt eller løse der hvor de er terminert. 11E Kontroller at alle terminal tilkoblingene ved betjeningspanelet og utstyret er korrekt sikret og at lednings isolasjonen ikke er avslitt er oppskrapet. 12E I lag med en spesial teknikker, kontroller at motoren ikke lager unormalt mye støy og at den ikke er opphetet. 13E I lag med en spesial teknikker, kontroller at innstillingene ved FR1 utkoblingen aktiviserer seg korrekt. 14E I lag med en spesial teknikker, kontroller fjernstyrings bryter kontaktene KM1, KM2. Hvis de er ødelagte, bytt de ved bruk av originale reservedeler. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

130 11. Reservedeler Elektriske reservedeler. Se kapittel 9.5 med hensyn til elektriske reservedeler Mekaniske reservedeler. Se tegning og påfølgende liste for mekaniske reservedeler Pneumatiske reservedeler. Se kapittel 5 for informasjon vedrørende pneumatiske reservedeler Smørekrets system reservedeler. Se kapittel 5 for informasjon vedrørende smørekrets system reservedeler. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

131 MEKANISKE RESERVEDELER TEGNING P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

132 MEKANISKE RESERVEDELER P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

133 P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

134 12. Avfallshåndtering av maskinen ved kondemnering. Olje Spesial avfall. Elektriske materialer / komponenter. Overlever de elektriske delene til firma som har spesialisert seg med hensyn til gjenvinning / avfallshåndtering av elektriske materialer / komponenter. Metall (mekaniske deler). Overlever de mekaniske delene til firma som har spesialisert seg med hensyn til gjenvinning av metaller. Følg ellers de til en hver tid gjeldene lokale forskrifter med hensyn til avfallshåndtering av de ulike maskin delene / komponentene. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

135 13. Instruksjoner ved nødstilfeller. NØDSTILFELLE Trykkluft rør har gått av. INSTRUKSJON Skru igjen trykkluft tilførsels ventilen. Dyne som er montert virker ikke korrekt. Stopp maskinen ved bunn dødgangs senteret hvis mulig eller ved hjelp av NØDSTOPP-bryteren ved behov. Overførings reim er avslitt. Slå av maskinen og bytt overførings reimen i en ny. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

136 14. Fabrikk test dokumenter. Test dokumentene er nedtegnet på bakgrunn av tester og analyser som er blitt utført på maskinen ved fabrikken med bruk av egnede instrumenter. De relevante verdiene vises i de tre etterfølgende sidene. P. MEIDELL AS EKSENTERPRESSE Tlf.:

EKSENTERPRESSE Modell T 40 CE

EKSENTERPRESSE Modell T 40 CE PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

EKSENTERPRESSE Modell T 63 R CE

EKSENTERPRESSE Modell T 63 R CE MASKIN TYPESKILT Et typeskilt er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Typeskiltet inneholder også CE-merking. Typeskiltet inneholder tekniske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer