Mangfold. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // Suksess starter i oppvasken - Barn av Bergen - Kjøper kompetanse skaper suksess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mangfold. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2012. Suksess starter i oppvasken - Barn av Bergen - Kjøper kompetanse skaper suksess"

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2012 // TEma Suksess starter i oppvasken - Barn av Bergen - Kjøper kompetanse skaper suksess

2 MARIT WARNCKE HAR ORDET Foto: Audun roe Grimstad Bergen sier ja til flerkulturell kompetanse! Økt mangfold økte inntekter En empirisk undersøkelse fra 2007, utført av sosiolog Cedric Herring ved Universitet i Illinois, viser at kulturelt mangfold blant arbeidstakerne har en positiv effekt på bedriftens salgsinntekter. De bedriftene med størst kulturelt mangfold i Herrings undersøkelse hadde i gjennomsnitt 15 ganger mer salgsinntekter, sammenlignet med de bedriftene uten særlig mangfold. I Bergen Næringsråd flyr vi fortsatt høyt etter et svært vellykket internasjonalt karrieretorg. Mer enn 500 høyt kvalifiserte arbeidssøkere satte stevne med nær 50 virksomheter og 40 toppledere. Hver krik og krok i saler og salonger, over to etasjer i Olav Kyrresgt, var fylt til randen av jobbsøkere fra 65 nasjoner, bedrifter på stands, og ledere i veiledningspanel. Etter en strålende åpningstale fra vår ordfører, braket det løs. Engasjementet og støynivået gikk «et Bergens fisketorg midt i turistsesongen» en høy gang. Over bordene ble det knyttet kontakter, gitt jobbtilbud på direkten, innkalt til intervjuer, inngått arbeidsavtaler, gjort avtaler om jobbintervjuer, gitt veiledning, tips og råd ja det var sågar tilløp til kamp mellom bedriftene om noen av de svært attraktive kandidatene som møtte opp. Bredden i bakgrunn og kompetansenivået hos kandidatene var svært høy. Over 50 % hadde master, nær 11% Phd. Vår oversikt så langt viser at 7 av 10 av virksomhetene som deltok vil ansette eller ha en videre vurdering av kandidater. Antall og mangfoldet av virksomheter i år var markant enn i fjor. Dette tar vi som en bekreftelse på at et stort antall bransjer har behov for arbeidskraft: Våre største offentlige virksomheter, våre utdanningsinstitusjoner, olje og gass-industrien, finans og marin næring, for å nevne noen. Det er en økende erkjennelse av at vi lever i et multikulturelt samfunn, og at språk og kulturkompetanse må styrkes enten man driver butikken på hjørnet eller skal selge teknologisk utstyr i India. Første gang vi arrangerte Karrieretorget stilte byens toppledere opp for å gi tips og råd til mennesker med flerkulturell bakgrunn. De ville dele sitt nettverk for å hjelpe dem inn i det norske arbeidsmarkedet, og det ble mange sterke møter. Dette tror jeg ble en vekker for mange av byens toppledere, som selv sjelden deltar aktivt i den konkrete rekrutteringsprosessen. Det er stor forskjell på å lese i avisen om sivilingeniøren fra Afrika eller Pakistan som kjører drosje, eller om kvinnen med doktorgrad i økonomi som går arbeidsledig. Å treffe dem, ta dem i hånden, se deres CV er og høre deres historier ansikt til ansikt, gjør noe med oss. Jeg tror vi alle fikk «bakoversveis» da det i 2009 veltet inn over 200 svært høyt kvalifiserte arbeidssøkere fra alle deler av verden. Året etter inviterte vi bedriftene inn med stand, i tillegg til veilederpanelet. Igjen en overveldende respons. Vi fylte to etasjer i lokalene våre på Grand. Næringsliv og offentlige virksomheter stilte sterkt, og flere kandidater ble kalt inn til intervju allerede mandagen etter. Flere fikk jobb som følge av dette, noen av disse møtte vi igjen nå som stolte representanter for bedriften de møtte på «torget» et år tilbake. I år sprengte vi de fysiske rammene for arrangementet, og vi er nå i full gang med ambisjoner og planer for å gjøre neste års karrieretorg større, bedre, og enda mer mangfoldig! Karrieretorget har tre hovedmål: 1. Få til treff der arbeidssøkere og arbeidsgivere finner hverandre, med ansettelse som resultat. 2. Gi råd og tips til flerkulturelle, og tilby et nettverk. 3. Endre holdninger i næringslivet. Når så mange virksomhetene og topplederne stiller opp, sender de et sterkt signal ut i samfunnet, og inn i sin egen virksomhet om at dette er kompetanse vi har bruk for! Vi vet at en årlig «happening», uansett hvor vellykket den er, i seg selv ikke er nok, og at vi fortsatt har et stykke vei å gå. Derfor jobber Bergen Næringsråd med mangfold gjennom hele året på ulikt vis. Vi har blant annet en sterk og aktiv ressursgruppe som setter i gang aktiviteter og spiller inn forslag og ideer til administrasjon og styre. I dette Samspill viser vi at det har skjedd mye i arbeidet med å rekruttere flerkulturelle i Bergen, og vi trekker frem noen gode eksempler. Etterspørselen etter rett kompetanse øker hver dag, og fagfolk og spesialister blir rekruttert fra utlandet i langt større grad enn før. Medfølgende ektefelle får nå automatisk også arbeidstillatelse i Norge. Her er et stort marked av kompetent arbeidskraft som vi per i dag heller ikke er flinke nok til å fange opp. Vi vet at flerkulturell arbeidskraft skaper større innovasjonskraft, og at flerkulturell- og språkkompetanse er en «add on»-verdi som vårt internasjonale næringsliv og vårt multikulturelle samfunn har sterkt behov for. Alle virksomhetene og lederne som stilte på årets karrieretorg viste i praksis at dette tar vi på alvor. At toppledere fra næringsliv og offentlige virksomheter gang på gang stiller opp på våre karrieretorg gir sterke signaleffekter ut i samfunnet. Et tydelig signal om at bergenske virksomheter sier «Ja til flerkulturell arbeidskraft». Det er jeg svært stolt over. Og vi har håp om at vi i felleskap skal gjøre nedslående forskningsresultater om vansker på jobbmarkedet om du har et fremmedklingende navn til skamme! I vår region skal det ikke være en ulempe å hete Amadou fremfor Andreas. Navnet skjemmer ingen? Andreas Hansen og Ida Johansen blir lettere kalt inn til jobbintervju enn Kamran Ahmad og Saera Rashid. Faktisk har de 25 prosent større sjanse for det, men hvorfor er det slik? TEKST // Martin Larsen Hirth & Belinda Helle foto // Mira Jakobsen Høyere arbeidsledighet blant innvandrere Det norske arbeidsmarkedet utgjør bakteppet for undersøkelsen. Arbeidsledigheten i Norge har jevnt over vært svært lav, med en ledighetsprosent på mellom 2.6 og 3.6 prosent i perioden Innvandrerbefolkningen har i samme periode 3-5 prosent høyere arbeidsledighet enn resten av befolkningen, med store variasjoner for ulike grupper av innvandrere. Høyest er arbeidsledigheten blant innvandrere fra Afrika, med prosent arbeidsledighet det siste året. En viktig terskel for å komme inn på arbeidsmarkedet er å bli kalt inn til jobbintervju. Det er en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning som slår fast at personer med utenlandsk klingende navn har vesentlig mindre sjanse for å komme over denne terskelen enn Ola og Kari Nordmann, tross at alle kvalifikasjoner er identiske. Spesielt kan dette ramme nordmenn med innvandrerforeldre som har sin utdanning og oppvekst i Norge. Mister potensiell arbeidskraft Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Ta kontakt på følgende måter: e-post: Tlf: Atle Kvamme, Jannecke Slettestøl, Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Marit Warncke Red.: Atle Kvamme Red. avsluttet: 5. desember Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Molvik Grafisk Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2012 Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Forsidefoto: Mira Jakobsen // TEma Det er på oppdrag fra Barne- likestillings- og integreringsdepartementet at forskerne Arnfinn Midtbøen og Jon Rogstad har sendt ut 1800 jobbsøknader innenfor en rekke bransjer. I tillegg har de gjennomført dybdeintervju med 42 av arbeidsgiverne som søkte etter ansatte. Dybdeintervjuene avdekker blant annet at arbeidsgivere ikke er oppmerksomme på gruppen av norskfødte med innvandrerforeldre som potensiell arbeidskraft. Kunnskapsbehov gjerne knyttet til bestemte former for utdanning, er med på å redusere diskrimineringen. Diskrimineringsgraden økte også i takt med antall søkere til stillingen. Forskerne setter dette i sammenheng med handlingsrommet for å utøve vurderinger av personlig egnethet og muligheten til å satse på det «trygge». Flere av arbeidsgiverne viser til at de er økonomisk avhengige av at nyansettelser fungerer godt. Forskerne fortolker den dokumenterte diskrimineringen til å være en konsekvens av lav minoritetskompetanse blant arbeidsgivere, i kombinasjon med dårlige erfaringer, etniske stereotyper og en usikkerhet knyttet til hvorvidt jobbsøkere med utenlandsk navn vil utføre en like god jobb som en med majoritetsbakgrunn. Kulturelt mangfold innad i en bedrift viste seg å være en mer avgjørende faktor for bedriftens totale inntekt enn bedriftens størrelse, antall ansatte og bedriftens lokalisering. I tillegg viste undersøkelsen at bedriftene med størst kulturelt mangfold blant sine ansatte hadde flere kunder enn de med lite mangfold. Kilde: «Does diversity pay?: Racial composition of Firms and the Business Case for Diversity, Cedric Herring, University of Illinois at Chicago FAKTA // 25 prosent mindre sjanse for intervju Større effekt for menn (37,4 %) enn kvinner (16 %) Vanskeligere med intervju i privat enn offentlig sektor Store bransjeforskjeller, varierer fra 7.5 % mindre sjanse for intervju innen utdanning til 50 % mindre sjanse innen lager/transport Les hele rapporten hos Et funn i rapporten er at stillinger som har formaliserte søknadskrav, SukSeSS Starter i oppvasken - Barn av Bergen - kjøper kompetanse Skaper SukSeSS 2 3

3 Suksess starter i oppvasken Lær deg flytende norsk er suksessoppskriften for å gjøre karriere i Norge. Men du må være forberedt på at karrieren starter i vaskebøtte og oppvaskkost. - Jentene på jobben har kalt meg cappuchinogutt og kaffelattegutt, fordi de liker meg, sier bioingeniøren Vasan Singaravel til Joe Ndiaye og Noelia Fourcade. TEKST // Marianne Bergvall & Atle Kvamme - Foto // Martin Halvorsen Det er det entydige budskapet fra tre flerkulturelle innvandrere som alle har gjort suksess i næringslivet i Norge. De representerer en rekke fasetter av begrepet : én fra Afrika, en fra Asia og en fra SørAmerika. En kom som ungdom og flyktning sammen med sin familie, en kom som voksen alene, en kom som voksen sammen med sin norske ektemann. En har vært her i tredve år, en i nesten tyve og en i seks år. Til tross for ulikheter i alder, kjønn, kulturbakgrunn og religion har de en del helt sammenfallende syn når det gjelder integreringen i Norge, hvor det viktigste er: Språket er helt avgjørende. Lær språket godt! Noelia begynte med et kurs på 300 timer i norsk. Men ikke engang læreren på kurset fortalte oss hvor viktig språket var for å bli integrert, for jobbmuligheter og for sosiale relasjoner, sier hun. Vasan, opprinnelig fra Sri Lanka, er helt enig. Han lærte norsk godt på folkehøyskole, og var aktiv i idrett. Det å kunne språket, sammen med det å drive idrett sammen med andre ungdommer på samme alder, var en veldig god måte å bli integrert på. Jeg kunne gå direkte inn på videregående med den norsken jeg lærte det året 4 på folkehøyskolen, sier Vasan. Joe fra Senegal gikk løs på det norske språket på universitetsnivå da han kom hit i Til tross for at alle tre lærte seg godt norsk på relativt kort tid, deler de en viktig erfaring til: veien til yrkeslivet går via vaskebøtten. Renhold og servicenæring Alle tre startet med det mange nordmenn ville kalt «drittjobber», et begrep ingen av disse bruker. I stedet snakker de med varme og humor om sine første jobber. En av de første jobbene Vasan fikk i Hærøy kommune var å brette esker som var til å ha fisk oppi. Du trengte ikke mye norsk for å brette esker. Jeg fikk nitti øre esken, og kunne brette esker for dagen, ler Vasan, og forteller hvordan han deretter havnet i vaskebransjen. Under studiene hjalp jeg en medstudent med kjemien, og hun spurte om hun kunne gjøre noe til gjengjeld. Ja, om du kunne hjelpe meg å få en jobb, hadde det vært fint, svarte jeg. Det viste seg at moren hennes var leder i et vaskebyrå, og dermed fikk jeg vaskejobb. Etter det har jeg vært oppvaskegutt på hotell, servitør, ryddegutt, jeg har vasket i barnehage, vasket ICA-butikken på Hærøy, vært trucksjåfør på Bama. Ta den jobben du får! Også Joe vasket de første årene. Jeg vasket på Universitetet i Oslo, sier han, med noe som bare kan oppfattes som stolthet. Både Joe og Noelia opplevde å få avslag på jobber fordi de var «overkvalifisert». Løsningen ble å tone ned kvalifikasjonene og søke langt under deres kompetansenivå. Noelia som var utdannet psykolog og jobbet innen HR i Argentina, hadde sine første jobber i souvenirbutikk og som servitør. Senere søkte hun jobb som resepsjonist i Orange Group. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne få jobben på grunn av språket. Men under intervjuet ble de interessert i bakgrunnen min, og mente at jeg kunne være aktuell for en annen stilling i selskapet. Tre måneder senere fikk jeg tilbud om jobb som HR-sjef, forteller Noelia. Joe opplevde noe av det samme. Han søkte jobb som night-manager på hotell, og tonet ned sin høye utdanning. Da han fikk jobben, og arbeidsgiveren ble kjent med ham, viste han sin «ekte» CV til personalsjefen. Da ble jeg forfremmet til datasjef, sier Joe. Rådene fra de tre er klare: Ta den jobben du får legg vekk egoet! Få foten inn i yrkeslivet, så er du i gang. Joe legger til: Om du ikke får rømmejobben, så ikke tenk at det er rasisme! Brun bæsj ikke rasisme Alle de tre har valgt bort å tolke motgang som rasisme. For Joe var dette så bevisst at han brakte det videre til egne barn: Da min lille sønn kom hjem og sa at nabogutten hadde kalt ham en brun bæsj, snakket vi om det som enkelthendelse, for jeg tillot aldri rasisme å være et tema i hjemmet vårt (sønnen ble senere stjernespiller på Ulriken og er tre ganger kåret som Norges beste basketspiller). Du kan velge selv hvordan du tolker situasjoner, og et godt råd er å avvente en negativ tolkning, sier Joe. Vasan stemmer i, med en kommentar til «moccamann»uttalelsen som skapte umiddelbar storm under Spellemansprisen Kanskje det ikke var ment slik i det hele tatt? Jentene på jobben har kalt meg cappuchinogutt og kaffelattegutt, og det har jeg oppfattet som godartet erting, for det uttrykker noe de synes er godt. Om de hadde kalt meg kaffemoccagutt ville det vært fordi de liker meg, sier han. 5

4 Flerkulturelle et gode for arbeidsgivere Ansatte med flerkulturell bakgrunn er et gode for arbeidslivet. Næringslivet trenger folk som tenker ulikt og med nye impulser. Og det har skjedd store endringer de siste årene. som vil forsvinne, like naturlig som skepsisen mot pc og måtte gi tapt, og «alle» vente seg til det nye livet på internett. TEKST // Marianne Bergvall & Atle Kvamme - Foto // Martin Halvorsen Alle tre har forståelse for at arbeidsgivere kan være tilbakeholdne, særlig i mindre bedrifter hvor rett ansettelse kan være avgjørende. De vil derfor anbefale å bli kjent med arbeidssøkeren først: Bruk de mulighetene som ligger i praksisplasser det er en vinnvinn-situasjon, sier Noelia. Det er en glimrende mulighet for arbeidsgiver til å bli kjent med både personen og andre kulturer. Vasan supplerer: Arbeidslivet blir mer internasjonalisert og utadrettet, og stadig flere nasjonaliteter kommer til Norge og deltar i yrkeslivet. For bedrifter er det en fordel å få inn folk med andre måter å tenke på, som kan bringe nye innfallsvinkler og impulser. Og stadig flere bedrifter er åpen for den verdien folk fra ulike kulturer kan tilføre bedriften. I Aker Solutions hvor jeg jobber er det minst tyve nasjonaliteter bare på Ågotnes. Jeg setter kjempestor pris på at arbeidsgiver ville gi meg denne sjansen, sier Noelia. Utvikling mot multikulturell arbeidsstokk Både Joe og Vasan mener at utviklingen går i retning av et multikulturelt arbeidsliv, og at om noen år er en multikulturell arbeidsstokk det vanlige. Skepsisen mot å ta inn arbeidskraft fra utlandet er et overgangsfenomen SteenStrup Stordrange da landsdekkende advokatfirma våre 25 advokater lokalisert i hjertet av Bergen tilbyr deg spesialkompetanse innenfor alle juridiske fagområder. ta kontakt: mer om oss på: OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Bergen_Naeringsrad_91x126_feb2012.indd :44:46 Bruk mulighetene ALT ANNET ER KOPIER jeep.no Ta inn folk i vikariater, engasjementer, i traineestillinger. Joe følger opp: Ikke se på navnet se på CV-en, gå etter kvalifikasjonene. Gi folk en sjanse, og bli kjent med dem. Alle tre mener at den motstanden som ennå finnes i yrkeslivet mot multikulturell arbeidskraft er et overgangsfenomen. Wrangler Sahara 2,8 Unlimited ,- ink. mva ( ,- + mva) Er det en forskjell i hvordan eldre og yngre sjefer ser på utenlandske arbeidstakere? Ja! Ja! Ja! De unge ser på det som helt naturlig, svarer de tre unisont, med klar overbevisning om at et multikulturelt arbeidsliv er fremtiden. Compass 2,2 LTD ,- Noelia Fourcade, fra Argentina. Var utdannet psykolog og jobbet innen HR. Forelsket seg i en bergenser som var i Argentina på språkkurs. Pendlet og flyttet deretter til Norge for seks år siden. Begynte å lære norsk, jobbet i souvenirbutikk. Første HR-jobb i Norge som HR-sjef i Orange Group, i dag HR Advisor i Aker Solutions. Joe Ndiaye, fra Senegal, kom til Norge i Tok norsk på Universitetet i Oslo, traff sin tilkommende som var fra Færøyene. Tok businessutdanning, cand.mag i 1985, deretter økonomisk college. Havnet i Bergen da fruen fikk jobb her. Joe var økonomisjef i Simrad i 14 år til han startet eget firma for fem år siden. Fire barn som er født i Norge. Medlem av Bergen Næringsråds ressursgruppe og Inkludering. Sentoorvasan (Vasan) Singaravel, kom som flyktning 16 år gammel fra Sri Lanka, med mor og to yngre søsken, pga familiegjenforening med far. Familien kom til Hærøy kommune på Sunnmøre. Studerte til bioingeniør etter videregående. På studiet traff han sin tilkommende, som også var fra Sri Lanka. De har en datter på 3 år som er kav bergenser. Fikk jobb som bioingeniør på Helse Vest i 2002, har nå tatt master i biokjemi. Vasan er politisk engasjert, og medlem av bystyret i Bergen. Grand Cherokee Overland 3,0 Crd ,- Nå introduseres tre nye Jeep modeller. Jeep er legenden blant bilmerker og har produsert en rekke 4x4 ikoner. Jeep er ekte firehjulstrekkere med sjel, kraft og kapasitet. Jeep er et eventyr på fire hjul. Historien er makeløs, imaget uovertruffent. Nye Jeep Compass 4x4 er en familiebil, Wrangler er selve ikonet og arbeidshesten som også kommer som 2-seters varebil på grønne skilter. Grand Cherokee er flaggskipet som bare må sees og prøves. På modellene kan du velge mellom diesel eller bensin, manuell eller automatgir. Det du nesten ikke trenger å velge er ekstra utstyr. Alle Jeep i Norge har ekstremt høyt utstyrsnivå og 5 års garanti. Jeep er originalen, alt annet er kopier. Hverdager: Torsdag: Lørdag: Storetveitveien 58, 5072 Bergen Tlf Fax

5 Norsk er nøkkelen Alle sier det, og de sier det om og om igjen: Det å kunne beherske det norske språket er nøkkelen til både karrieremessig suksess og en god integrering i det norske samfunnet. Stadig flere virksomheter tilbyr nå norskkurs til personer som har den fagkompetanse de etterspør. TEKST // Marianne Bergvall Over 500 høyt kvalifiserte arbeidssøkere med flerkulturell bakgrunn møtte opp på Internasjonalt Karrieretorg i regi av Næringsrådet 2. februar. Noen snakker meget godt norsk, noen er tydelig i startfasen, andre snakker engelsk. Samspill har prøvd å nøste litt på de ulike formene for innvandring hvordan kommer alle disse høyt kvalifiserte folkene til Norge? Og hvilke rettigheter har noen til språkopplæring, og hvilke tilbud er det til andre? Og ikke minst: hva bør arbeidsgivere gjøre for lettere å kunne benytte seg av dette enorme spekteret av kompetanse? Når det gjelder språkopplæring, er den knyttet opp mot rettigheter, som igjen avgjøres av grunnlaget for opphold i Norge. Noen grunnlag gir rett til gratis opplæring og foregår stort sett på dagtid, mens det også finnes tilbud til alle de andre på ettermiddags- og kveldstid. Flyktninger med rettigheter De som har fått oppholdstillatelse som flyktninger eller opphold på humanitært grunnlag, har rett til å gå på gratis heltids norskopplæring i to til fem år. Den vedtaket gjelder har rett til å bli gjenforent med ektefelle og barn (familiegjenforening). Disse får oppholdstillatelse med samme rettigheter som den vedtaket gjelder. Asylsøkere får også tilbud om gratis norskopplæring før vedtak er fattet, i et gitt antall timer. Familieinnvandrere med rettigheter Nordmenn som gifter seg med en utlending kan søke om familieinnvandring (som ikke må forveksles med familiegjenforening). Det blir innvilget såfremt den norske ektefellen er i jobb i minst lønnstrinn 8. Er ektefellen fra land utenfor EU/EØS, får de rett til gratis språkopplæring. EU-borgere kan bo og arbeide fritt i Norge, og er dermed ikke familieinnvandrere. De kan imidlertid søke om status som det, og får da alle rettigheter til språkopplæring. Arbeidsinnvandrere Det er ingen generell innvandring til Norge, men det er åpning for arbeidsinnvandring på to grunnlag: Fagfolk og spesialister. Mange bedrifter henter kvalifisert arbeidskraft i utlandet under denne regelen. De kommer som regel med et jobbtilbud i hånden, og kan da få arbeidstillatelse med 8 - Vi gir opplæring i norsk til attraktiv arbeidskraft, sier Lene Franco-Steimler. Foto: Enara Barnes Røde Kors Å lære seg norsk er så utrolig viktig, sier rektor ved Nygård skole, Grete Karin Solvi. visse kriterier: Fagarbeiderne må ha fagutdanning, eller kompenserende arbeidspraksis. Spesialistene trenger ingen formell utdanning, men må tjene over i året. Ingen av disse har noen rettigheter fra det norske samfunnet. Dette er f.eks. fotballspillere, fiolinister, høyt etterspurte sivilingeniører m.fl. Språkopplæring tar de på eget initiativ, eller arbeidsgiver tilbyr det. I henhold til loven får også ektefellene til denne gruppen arbeidstillatelse. For bedrifter som ønsker å tilby språkopplæring til utenlandske ansatte og evt. ektefeller er det en rekke muligheter. I Bergensområdet har både Nygård skole og Folkeuniversitetet kveldsundervisning og kurs som er tilpasset spesielt for næringslivet. Andre som er godkjent finnes på Vox.no. Foto: Nygaard skole Skreddersydde språkopplegg Nygård skole er kjent som bærebjelken i kommunens norskopplæring for innvandrere. Det som er mindre kjent er at skolen også driver språkopplæring på «fritt» grunnlag til individuelle studenter og til bedrifter. Rektor Grete Karin Solvi ved Nygård skole forteller at «rettighetsundervisningen» foregår på dagtid, men at skolen har en rekke ulike kurs på ettermiddagen. Vi har muligheten til å lage kurs for eksempel for næringslivet som er tilpasset en bestemt yrkesgruppe eller et fag. De som underviser i norsk er jo norsklærere, ikke ingeniører eller helsearbeidere. Men likevel har vi hatt kurs som har vært rettet mot mekanikere, truckførere, sykepleiere og andre ting. Dette er ikke noe vi har liggende det er noe vi må lage i nært samarbeid med en oppdragsgiver, som for eksempel en bedrift. Da kan læreren få et utvalgt ordtilfang av fagord og -uttrykk fra bedriften som kan innarbeides i norskopplæringen, forteller rektor Solvi. Kostpris I kveldsgruppene hvor det er ca. 15 personer i hver gruppe kan det være representanter fra en rekke ulike bedrifter. Hvor folk kommer fra spiller mindre rolle, men det er gunstigere å sette sammen grupper av folk som har noenlunde like mange års skolegang bak seg. Vi kan sette opp kurs som er tilpasset ulike bransjer, og vi kan lage helt individuelle kurs for hver enkelt bedrift. Hvor mye koster det? Kveldskursene går fire kvelder i uken, to timer hver gang. Det koster 60 kroner timen, så det blir 480 kroner i uken. Og så kan en holde på så lenge det er nødvendig. Rektor Solvi nærmest unnskylder at undervisningen koster penger: Dette er jo ikke noe vi tjener på, dette er kostnivået det det koster i lokaler, strøm, lønnskostnader osv. Vi mener jo at det å lære seg norsk er utrolig viktig, så derfor gjør vi det vi kan for å holde prisene lavest mulig, sier Nygård-rektoren. Røde Kors: Gjør næringslivet en kjempetjeneste! De som ikke har noen rettigheter og heller ingen penger til å lære seg norsk, de står vel helt tomhendte? Nei, ikke så lenge Bergen Røde Kors har noe de skulle ha sagt. De har lenge hatt språkundervisning for de rettighetsløse. Kommunikasjons- og markedssjef i Bergen Røde Kors, Lene FrancoSteimler, forteller at det har vært en stor økning i antall arbeidsinnvandrere bare de siste par årene. Den største økningen er fra Polen, Spania, Romania, Hviterussland det er rett og slett en stor økning fra mange forskjellige land. Når de ikke har noen rettigheter, kommer de her til oss. Vi skulle så gjerne gitt tilbud til alle som søker, men vi har som vanlig rundt hundre på venteliste. Undervi sningen er det pensjonerte norsklærere som står for, mens andre frivillige stiller opp som leksehjelpere. Til tross for stor frivillig innsats, har ikke Bergen Røde Kors per i dag ressursene til å øke opp tilbudet i takt med etterspørselen. Vi håper at næringslivet i Bergen har lyst til å støtte norskopplæringen vår økonomisk. Vi gir jo opplæring i norsk til mennesker som blir attraktiv arbeidskraft etter hvert som de lærer seg språket. Så vi gjør jo egentlig næringslivet en kjempetjeneste, sier Lene FrancoSteimler. Den beskjedne anmodningen fra den humanitære organisasjonen går herved til det bergenske næringslivet! 9

6 Orangeriet.no foto: Fred Jonny Ressursgruppen fra venstre: Susanne Andersen, Adama Jobarteh, Eva Løkeland Lerøy (leder), Yasmin A. Amir, Joe Ndiaye, Kathleen Mathiesen, Reidun Brekke, Trung Nguyen, Gunn Fossen og Olta Anoumou. Tor Sletten var ikke til stede da bildet ble tatt. ig ressursgruppe Med syv nasjonaliteter samlet på ett lag er Ressursgruppe og inkludering en viktig brikke for å øke mangfoldet i det bergenske næringslivet. TEKST // Martin Larsen Hirth - foto // Martin Halvorsen Siden 2009 har Bergen Næringsråd hatt en egen ressursgruppe for mangfold som bidrar som rådgiver i mangfoldspørsmål. De to siste årene har Eva Løkeland Lerøy vært gruppens leder. Sammen med representanter fra en rekke ulike bransjer er ressursgruppen en viktig pådriver og bidragsyter for å øke mangfoldet blant medlemsbedriftene i Bergen Næringsråd. Dette er en samfunnsutvikling som jeg ønsker å bidra til, sier Løkeland Lerøy. Gir mer konkurransedyktige bedrifter «Styrk konkurransekraften ved å øke mangfoldet» er utsagnet ressursgruppen styrer sin aktivitet etter. Løkeland Lerøy mener det er flere opplagte årsaker til at utsagnet stemmer. Først og fremst er det viktig for hele arbeidslivet å ta i bruk den tilgjengelige kompetansen. I dag vet vi at høyt utdannede mennesker fra andre land sliter med å få relevante jobber. Et annet moment er behovet for komplementerende egenskaper. Det har lenge vært en vanlig tankegang at en gruppe arbeidstakere bør utfylle hverandre ferdighetsmessig. Dette er et prinsipp som kan videreføres innenfor en mangfoldstankegang, spesielt i et stadig mer globalisert næringsliv, sier Lerøy. 10 Tredelt innsatsområde For å nå sitt hovedmål arbeider ressursgruppen parallelt innenfor tre ulike områder. Som for mye annet er det viktig med gode rollemodeller. Vi prøver derfor å synliggjøre både flerkulturelle ledere i næringslivet og bedrifter som har lykkes med sitt mangfoldsarbeid. Det tredje satsingsområdet er å skape arenaer som fremmer kontakt mellom flerkulturelle arbeidssøkere og næringslivet. Her er Internasjonalt Karrieretorg det klart største bidraget. Det er et samlende og tydelig signal for mangfoldsarbeidet i Bergen Næringsråd, som ressursgruppen er glad for å kunne bidra til. Bygger bro mellom kulturer Sammen med Yasmin Amir, som også er medlem i ressursgruppen, har Løkeland Lerøy startet konsulentselskapet Global Bridges. Som navnet tilsier ønsker vi å bygge bro mellom ulike kulturer og gjøre forretningsog arbeidsmessig kontakt mellom kulturer lettere gjennom å tilby kurs i kultur og kommunikasjon. Med Yasmin sin bakgrunn fra Pakistan og India er det i første omgang innen disse kulturene vi tilbyr dagskurs. Samtidig snur vi rollene og gir opplæring i norsk kultur, samfunn og kommunikasjon til personer med bakgrunn fra Asia, forteller Løkeland Lerøy som for øvrig nå har sitt daglige virke i Access Coaching. Fly bort fra hverdagen I 2012 satser SAS på Bergen lufthavn, Flesland! Det blir flere avganger til Oslo, helårsrute til Manchester fra 6. januar, samt nye sommerflyvninger til Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca og Split. Fra Bergen lufthavn, Flesland er du raskt ute i verden. Med direkteruter til sentrale flyplasser, kan du forlate hverdagen og besøke akkurat det reisemålet du drømmer om. Slik blir du rik på opplevelser og får ny energi. Verden er rett rundt hjørnet avinor.no/bergendirekte

7 Kjell A. Nordström er en av verdens fremste inspiratorer. foto: Magne SandneS festspillene i bergen gir medlemmer av bergen næringsråd 20% rabatt på to konserter i byens vakreste rammer: fredag 1. juni: kinesiske musikkskatter et unikt innblikk i kinas kulturhistorie lørdag 2. juni: louis schwizgebel klassiske pianoperler fra det SveitSiSke StjerneSkuddet vis frem denne annonsen i grieghallens billettluke innen 1. Mai og få 20% rabatt Se hele programmet på Integrering og mangfold vil øke Vi må bli langt mer inkluderende overfor innvandrere om vi ønsker å utvikle verdensledende miljøer. Norden er for tynt befolket til at du finner de beste ekspertene her. I verden er det de inkluderende kulturer som vinner terreng, de proteksjonistiske taper. TEKST // Atle Kvamme - foto // Martin Halvorsen Dette sier en av verdens ledende tenkere til Samspill, den finske økonomidoktoren ved Stockholm Handelshøyskole, Kjell Nordström. Han er rangert som en av verdens beste framtidseksperter i følge organisasjonen «Thinkers50», og blant verdens ti beste tenkere innenfor feltet Management. Samspill har utfordret ham på inkludering i ulike land, og hva som skal til for å lykkes. Gjennom de siste 40 år har verden blitt mer og mer internasjonal. Alle land eksporterer og importerer mer, vi utdanner oss hos hverandre, vi reiser mer, og vi har et felles internett for verden. Vi har fått en globalisering på hele kloden der ting henger sammen langt sterkere enn før, sier Nordstrøm. Canada bygget for innvandring De nordiske landene er ikke bygget for innvandring og inkludering, vi er vant til å være oss selv gjennom generasjoner. Ser vi på Canada, New Zealand og USA, har omtrent alle kommet dit fra et annet land. De har bygget samfunnene sine på innvandring, og har ritualer for å innlemme immigranter i landet. Canada er trolig det mest inkluderende landet i verden i dag, landet med høyest inkluderingstakt. USA hadde denne rollen, men fikk mange pigger ut etter 11. september. Der har det gått tilbake. Men proteksjonisme, slik vi også har sett tendenser til i flere land i Norden, medfører isolasjon. Slike samfunn vil aldri bli verdensledende, sier Nordström. La kompetansen styre Skal vi utvikle verdensledende næringer, må vi være åpne for alle kulturer. Da må kompetansen styre, og det er ingen annen vei dit enn gjennom stor innvandring. Se på Silicon Valley, der er 90 prosent innvandrere. De er kommet dit for å jobbe som eksperter, og har skapt 12 verdens mest innovative samfunn. Vi må akseptere følgende: Norden har for liten befolkning til at de beste i verden vil bli født her. Land med store befolkningsmasser har langt mer å ta av. Dersom vi skal utvikle oss til de mest kompetente i verden, f. eks innen subsea, må vi gjøre det enkelt for verdens fremste eksperter på feltet å flytte hit. Da må vi ønske oss kinesere, indere, afrikanere og hva det måtte være. Og det betyr at vi må løse koden om hvilken «pakke» som trengs for å lykkes og hvilke «ritualer» vi bør iverksette for å være attraktive. Det betyr plan for boliger, skole, karriere, trafikkavvikling og sosial integrering mm. Vi må lage et enkelt system der innvandrere ser at vi ønsker dem og setter pris på dem. Redselen har ikke slått til Vi ser at flere land har en slags redsel for fremmede kulturer. Her i Sverige har det vært stor frykt for at landet skulle slukes av EU, at vi skulle innlemmes i Tyskland. Det har ikke skjedd, og vi har opprettholdt våre særtrekk. Svensker snuser mer enn før, vi feirer midtsommer, og vårt språk, vår kunst og våre matretter opprettholdes. Og se på nordmenn i USA. De er blitt amerikanske, men er samtidig mer norske enn nordmenn flest. Enkelt budskap Økonomidoktoren oppsummerer sitt budskap i et par enkle punkter: Integreringen og globaliseringen vil fortsette, og øke. Vi vil se det på kunnskapsutveksling, på kostnadsfordelingen i verden, og vi vil se det innen underholdning. Og samtidig: Kulturer og ulikheter vil ikke forsvinne. Kurdere vil være kurdere, og russere vil være russere. Våre særpreg og vår kultur påvirkes ikke i like stor grad som ny teknikk gjør det, avslutter Nordström. Opplev festspillstemning i HåkOnsHallen! grieghallen: billettservice:

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Society and workplace diversity group

Society and workplace diversity group Rekruttering i flerkulturelle samfunn Professor Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen Ab-konferansen, Fornebu 08.november 2012 Society and workplace diversity group http://www.uib.no/psyfa/isp/diversity/index.htm

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV. Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad Institutt for samfunnsforskning/fafo

OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV. Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad Institutt for samfunnsforskning/fafo DISKRIMINERINGENS OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad /Fafo BLD, 10. januar 2012 Et unikt metodisk design Kombinasjon av et felteksperiment

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR

BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR BØLGEBRYTER ELLER BØLGEKRAFT? INNVANDRING FRA BESVÆR TIL BEGJÆR Evalueringskonferansen Trondheim 29. september 2016 Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Evaluering

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

KS STUDIETUR FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN I ROGALAND TIL STOCKHOLM ordførere og rådmenn deltok på turen, her utenfor kulturhuset i Sigtuna.

KS STUDIETUR FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN I ROGALAND TIL STOCKHOLM ordførere og rådmenn deltok på turen, her utenfor kulturhuset i Sigtuna. KS STUDIETUR FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN I ROGALAND TIL STOCKHOLM 2016 40 ordførere og rådmenn deltok på turen, her utenfor kulturhuset i Sigtuna. 1 Innhold Bakgrunn og tema for studieturen Oversikt over

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Perspektiv på internasjonal migrasjon: SOPEMI 2006-utgave. Leder

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Perspektiv på internasjonal migrasjon: SOPEMI 2006-utgave. Leder International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Norwegian Perspektiv på internasjonal migrasjon: SOPEMI 2006-utgave Sammendrag på norsk Leder Migrasjonsstyring en vanskelig balansegang

Detaljer

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse www.alarga.org Partnerbedrifter: Den globale kunnskapsøkonomien handler om tre hovedfaktorer slik professor Richard Florida har påpekt

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Oppdraget: Hva er det som får innvandrere; flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere til å bli boende i

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen?

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen? FORSLAG TIL KANDIDAT - MANGFOLDSSTAFETTEN I BERGEN KOMMUNE 2009 1. Ditt forslag til virksomhet Bergen Vann KF 2. Hvorfor bør denne virksomheten få Mangfoldsstafetten? Virksomheten har gjort en positiv

Detaljer

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø Hvordan lykkes? UiO Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Samfunnsutviklingen: 4 megatrender Demografi / Talent Mismatch Individet i fokus

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Rekruttering av flerkulturelle kandidater

Rekruttering av flerkulturelle kandidater Har din bedrift en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn i noen av følgende funksjoner? Andel som svarer ja 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte Ufaglærte 2 med flerkulturell bakgrunn

Detaljer

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere 1 VEDLEGG 3 Leder respondentene Introduksjon Leder for nyutdannede, og Employee Branding Master i Statsvitenskap Ble ansatt i bedriften gjennom. Nåværende stilling ble lyst ut internt Positiv holdning

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Susanne Søholt. Grimstad 26 april 2012. Norsk institutt for by- og regionforskning

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Susanne Søholt. Grimstad 26 april 2012. Norsk institutt for by- og regionforskning Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Grimstad 26 april 2012 Susanne Søholt Norsk institutt for by- og regionforskning Oppdraget: Hva er avgjørende for at innvandrere; flyktninger, arbeidsinnvandrere

Detaljer

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng

Norge som innvandringsland. 4 emner à 15 studiepoeng Norge som innvandringsland 4 emner à studiepoeng Emne 1: Det nye Norge: mangfold eller likhet? Emne 2: Interkulturell kommunikasjon Emne 3: Unge flyktninger Emne 4: Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Innvandring: fra problem til mulighet

Innvandring: fra problem til mulighet Innvandring: fra problem til mulighet Distriktssenteret, Stjørdal 28. september 2016 Kunnskapsseminar: Nye innbyggere gir verdiskaping og nye muligheter Susanne Søholt Innvandrere = problem Lav yrkesdeltakelse

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer