Med stø hånd i tretti år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med stø hånd i tretti år"

Transkript

1 Bedriftseksempel: Med stø hånd i tretti år (Kilde: Advokatbladet nr. 4, 2001) I tretti år har Anne Marie Dalby vært advokatsekretær. Kontoret på Dokka har alle moderne hjelpemidler, likevel fører Anne Marie fremdeles firmaets regnskaper på papir med stødig hånd og vakre tall. Anne Marie startet sin karriere i 1971 hos høyesterettsadvokat Blom på Hov. I 1982 ble Gjermund Kalsnes ansatt som advokatfullmektig ved kontoret. I 1984 døde Blom, og advokat Kalsnes har siden vært hennes sjef. Advokatkontoret holder i dag til på Dokka. Advokat Blom var en fantastisk sjef, sier Anne Marie og det samme er advokat Kalsnes. Det er egentlig helt utrolig. Men det har aldri vært utvekslet et eneste vondt ord mellom oss på disse årene. Hver eneste dag på jobb har vært en god dag. Det var i grunnen helt tilfeldig at jeg havnet i denne jobben. Jeg søkte ikke. Det var advokat Blom som ringte meg og spurte om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe hos ham. Og det hadde jeg. For yngstebarnet var blitt ni år, og jeg hadde en stund syslet med planer om å gå tilbake til yrkeslivet. Og så skulle det komme til å vare i tretti år. Det har skjedd en rivende utvikling siden Anne Marie begynte i bransjen. Da hun startet, i 1971, hadde hun en dårlig kopimaskin og en elektrisk skrivemaskin å hjelpe seg med. Skrivemaskinen var flott. En IBM med kulehode. Jeg bruker maskinen den dag i dag til å skrive navn på konvolutter med. Den fungerer utmerket. I arbeidskontrakten min i 1971, sto det at sekretæren skulle bruke skjørt på jobb. Malen til kontrakten var satt opp mange år tidligere, og advokat Blom og jeg lo godt over dette punktet. Det ble fjernet i min kontrakt. Buksemoten var på full vei inn, og advokat Blom ga meg full frihet til å velge antrekk selv. Det viktigste er jo om man ser presentabel ut. Ikke om man har skjørt. Riktignok er det mange advokatsekretærer som går med skjørt. Men på Dokka har det vært greitt å bruke bukser. Jeg rett og slett elsker datamaskinen min. Alt ble så mye lettere da datateknologien ble tilgjengelig på kontoret. Og jeg er selvlært. Nei, forresten ikke helt. I 1986 gikk jeg på kurs og lærte meg Word Perfect. Det er det hele. Skulle jeg ha dradd på kurs hele tiden, ville jo jobbene ha hopet seg opp her på kontoret. Jeg har prøvd meg frem og fått til det aller meste. Og nå har jeg akkurat installert Internett. Det skal bli spennende å prøve. Anne Marie har aldri kjedet seg på jobb. Hun følger sakene og skriver prosesskrift etter diktat fra advokaten. Hun skriver alle brev. Hun fører regnskap for hånd. Hun skriver lønnsoppgaver i forbindelse med konkursbo, og det kan være opptil femti i en sak. Hun tar imot klientene når de kommer. Hun styrer sentralbordet. Hun er en altmuligkvinne. Ikke alltid rekker hun å bli ferdig med alt på en dag. Det har nok hendt at jeg har tatt med meg litt jobb hjem. På en så trivelig arbeidsplass står man gjerne på litt ekstra. Advokat Kalsnes driver mye med eiendomssalg. Og noen saker der kan være tunge å følge med på. Tvangssalg er fælt. Det ligger så mange tragedier bak. Den store dramatikken har vi heldigvis unngått. Bare en eneste gang på disse årene har jeg opplevd en truende situasjon. En fortvilet klient i en skilsmissesak ville ta advokat Kalsnes. Da måtte vi ringe politiet. Advokat Kalsnes stikker innom for å gi en beskjed. Og han innrømmer at det betyr store utfordringer for kontoret den dagen Anne Marie slutter. Da må vi nok tenke helt nytt. Kanskje ansetter vi en advokatfullmektig, og så må vi jo ha noen til kontorarbeid. Nei, det blir ikke lett. Anne Marie har hatt en utrolig arbeidskapasitet. I tillegg er hun dyktig og ikke minst hyggelig. Det blir rart den dagen hun ikke er her og holder orden på tingene. Spørsmål for diskusjon 1 Anne Marie Dalby er så godt som selvlært når det gjelder informasjonsteknologi. Hvor viktig er det for en bruker å prøve seg frem selv? 2 Hva vil du råde advokat Kalsnes til å gjøre på ITsiden når Anne Marie Dalby slutter? 29

2 Kapittel 1 Grunnleggende begreper Bedriftseksempel: Syr sammen gamle IT-sår (Kilde: Computerworld 31. januar 2001, av Yngve Vogt og Laila B. Carlsen) Det nye nasjonale helsenettet skal bygges oppå eksisterende sykehusløsninger. Dette er strategien til Sosial- og helsedepartement. Figur 1.6 Statlig tiltaksplan for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren 30 Helseminister Tore Tønne la i går frem den nye IT-planen til Sosial- og helsedepartementet. Planen skal sette rammene for hvordan IT skal brukes i helse- Norge de neste tre årene. Statsråden ønsker ikke at det skal utvikles et felles IT-system for sektoren. Vi er inne i en fantastisk utvikling. Norge befinner seg i en medisinsk og teknisk revolusjon. Faggrensene viskes ut og de medisinske og tekniske fagene smelter sammen, sier Tore Tønne. Utfordringen vår er at den nye teknologien skal tas i bruk og utvikles på en så fornuftig måte at dette blir til gavn for hele befolkningen. Vår visjon er at hardware, programvare og systemer må bygges opp på en slik måte at de forskjellige IT-systemene i helsevesenet kommuniserer med hverandre. Et av de fire viktige satsingsområdene er elektronisk samhandling mellom sykehusene. Dette betyr at det nå skal bli mulig å sende elektroniske pasientjournaler mellom sykehus, leger og trygdeetat. Departementet lover å ha definert standarden til den nye elektroniske pasientjournalen i juli. I IT-notatet påpekes det at det nye nasjonale helsenettet skal gro frem og bygges sammen med eksisterende sykehusløsninger. Departementet ønsker ikke å bygge opp et nytt felles ITsystem for sykehusene fra grunnen av. På spørsmålet om hvordan sykehusene skal kunne tilpasse systemene sine til de nye retningslinjene, svarer Tore Tønne med Mao-sitatet: Vi skal la de tusen blomster blomstre. Sykehusene skal altså fortsatt få lov til å pleie og utvikle sine egne IT-systemer. Det er verken mulig eller hensiktsmessig med en sentral standardisering, sier helseministeren. Han påpeker dog at departementet vil sikre visse typer standardiseringer som sikkerhet og kommunikasjon. Underdirektør Hans Christian Holte i Sosial- og helsedepartementet sier at departementet legger opp til en viss standardisering, og at man trenger et sterkere samlet grep på statlig nivå. Men dette betyr ikke at alle sykehus må ha den samme løsningen. Foruten elektronisk samhandling vil departementet satse på et nasjonalt helsenett, telemedisin og elektroniske tjenester for publikum. Professor i medisin, Trond Buanæs, er begeistret og sier at det er lenge siden han har hørt så fin musikk fra departementalt hold. Rolf Kåresen i Østnorsk Helsenett sier at utfordringen er å lage et helsenett som ikke blir et anarkistisk system. På spørsmål om hva det koster å gjennomføre alle tiltakene i den nye IT-planen, sier Tore Tønne at dette er vanskelig å anslå. Departementet regner med å bruke millioner kroner bare i år. Dette illustrerer innsatsen vi gjør, sier han. Også fylkessykehus, lokale legekontorer og andre aktører i helsevesenet må gjøre store investeringer.

3 Hva dette koster har Tore Tønne ingen oversikt over. Jeg har sett beregninger på dette. Jeg kan derfor ikke gi et tall for hva den totale offentlige satsingen vil koste. Underdirektør Hans Christian Holte i Sosialog helsedepartementet sier at meningen med investeringene til departementet er å legge forholdene til rette for sykehusene. Vi vil være en sentral motor, sier han, og føler seg sikker på at den nye IT-planen ikke vil være en uoverkommelig oppgave for helse- Norge. Hans Christian Holte mener at det vil ta lang tid å få kommunikasjonen på plass mellom sykehusene. Særlig dette med den elektroniske pasientjournalen er en komplisert oppgave. Det er urealistisk å tro at hele helsesektoren har tilpasset systemene sine innen tre til fem år. Vi har en lang vei å gå, erkjenner han. Helseministeren sier at de nye planene er grensesprengende i ordets egentlige forstand. Det vi ser i dag er bare begynnelsen på et nytt helsevesen. Den nye teknologien gjør det mulig å lage et helsevesen som ingen har sett før, sier Tore Tønne. Bare for noen år siden kunne vi ikke tenke oss at disse mulighetene fantes. Den nye generasjonen vil ha et helt annet interaktivt forhold til helsevesenet enn det vi har i dag, sier han. Sosial- og helsedepartementet innrømmer at det tok seg vann over hodet for noen år siden. I departementets handlingsplan for ble det bestemt at elektronisk meldingsutveksling skulle være hovedregelen, og at papirbasert overføring bare skulle utgjøre unntakene. Departementet innser i ettertid at planene var for ambisiøse. Departementets nye planer er at elektronisk meldingsutveksling skal være en del av sykehushverdagen i Helseminister Tore Tønne la i går frem en statlig tiltaksplan for perioden 2001 til 2003 for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. Regjeringen vil realisere et nasjonalt helsenett innen utgangen av Tre kategorier tiltak prioriteres: Styrke den institusjonelle overbygningen for helsenettarbeidet, gi støtte til bygging av regional infrastruktur og gi nasjonal understøttelse, blant annet ved utvikling av basistjenester og innhold. I løpet av perioden skal elektronisk samhandling realiseres i bred skala. Blant annet skal man standardisere viktige meldinger og elektroniske pasientjournaler. Man vil ha insentiver for bred anvendelse av elektronisk samhandling. Man skal videre vurdere og prøve ut løsninger og sørge for et bedre informasjonsgrunnlag i helsetjenesten, blant annet som støtte for fritt sykehusvalg. Bruk av telemedisin skal bli utbredt over hele landet. Dette skal oppnås ved å stimulere bredbåndsutbygging mellom sykehus og primærhelsetjenesten og avklare ansvarsforhold. Publikum skal få et mer helhetlig og kvalitetssikret tilbud av helse- og sosialinformasjon. Bruken av nettet som kanal skal styrkes og man vil tilrettelegge elektroniske tjenester for bestemte grupper. Sykehusenes egne datasystemer skal være grunnstenen for det nye helsenettet. Departementet vil ikke bygge opp et felles IT-system for sykehusene. I den nye IT-planen til Sosial- og helsedepartementet står det svart på hvitt at det nasjonale helsenettet skal gro frem av eksisterende IT-løsninger i sykehusene og at helsenettet ikke skal bygges opp fra grunnen av. Departementet har riktignok mange spennende vyer om det fremtidige helse-norge, men det må råde en god porsjon optimisme i de departementale gangene for å tro at det er mulig å lage det perfekte helsenettet for Norge uten å måtte bygge opp de nye IT-systemene fra grunnen av, skriver journalist Yngve Vogt i en kommentar i Computerworld. Økt hastighet i dataoverføringene mellom sykehusene er helt nødvendig, mener sjeflege Rolf Kåresen i Østnorsk Helsenett. Helseministeren lover «mer bit for helsa». I dag kommuniserer de 12 sykehusene som deltar i Østnorsk Helsenett via et ATM-nett med hastigheter fra fattige 2Mbps (megabits per sekund) til 10 Mbps. Dette er ikke raskt nok, fastslo Kåresen på pressekonferansen i går. En av årsakene til at et nytt nasjonalt helsenett er avhengig av bredbåndsløsninger, er ifølge sjeflegen at diagnostikk og behandling er blitt mer og mer bildebasert. Diagnostiske bilder er informasjonstunge, et lungebilde er for eksempel på rundt fem Mb, illustrerte Kåresen. Diagnostikk og behandlingsveiledning over nett krever bilder av samme kvalitet som originalen, påpekte han. Forrige plan for IT og helse het «Mer helse for hver bit». Denne gangen lanserte helseminister Tore Tønne en ny variant over samme tema. Vi må sørge for mer bit for helsa. Da får vi også mer helse for pengene, kommenterte han. Østnorsk Helsenett er ett av tre regionale helsenett i Norge i dag. Regjeringen ønsker å realisere ett nasjonalt helsenett innen For å få dette til vil den blant annet gi støtte til regional infrastrukturutbygging, til dels øremerket til satsning på bredbånd. Dette er sjeldent søt musikk fra departementshold. Yes, bredbånd vil vi ha, utbrøt leder for faggruppen til Østnorsk Helsenett, professor i kirurgi ved Ullevål sykehus, Trond Buanes, fornøyd. Nettet i Helseregion Øst fikk en stat- 31

4 Kapittel 1 Grunnleggende begreper lig bevilgning på 6 millioner kroner ved starten i I fjor sommer inngikk det en treårig forsknings- og utviklingskontrakt med Telenor. Denne våren utvider Østnorsk Helsenett med to sykehus i Akershus og to i Østfold. Sentralen for det ATM-baserte nettet står på Ullevål sykehus. Målet for FoU-prosjektet er et helsenett der i prinsippet all pasientinformasjon skal kunne hentes frem på sykehusene, samt at primærlegene skal ha tilgang til deler av nettet. Tradisjonelle telemedisintjenester innenfor patologi, radiologi, psykiatri og e-læring skal kunne gå i det samme nettet. Jørn Sperstad i IT-bransjens forening er skuffet over at helseminister Tore Tønne ikke har bestemt seg for å lage et eget forskningssenter for helsesektoren. På 80-tallet opprettet man innen televerket et eget forskningssenter på området. En viss andel av omsetningen i hele sektoren gikk til dette senteret. Dette har vist seg å være en av de mest lønnsomme investeringene man har gjort på dette området, og derfor et godt eksempel også til etterfølgelse også for helsesektoren, mener Sperstad. Sperstad foreslår et eget forskningssenter som skulle legge hovedvekten på utprøving av ulike IT-løsninger i det norske helsevesenet. Vi trenger en stor grad av effektivisering og oppgradering i helse-norge. IT kan løse mange av disse problemene, nå som alle sykehus blir statlige hadde det vært en god anledning for Tønne å etablere et slikt senter nå, påpeker Sperstad. Spørsmål for diskusjon 1 Hva kan det komme av at elektronisk samhandling er et av de fire viktige satsingsområdene? 2 Katrine Weisteen Bjerde er IT-sjef ved Rikshospitalet. Vil hun få oppleve at man lar de tusen blomster blomstre? 3 Er Sosial- og helsedepartementet i ferd med å ta seg vann over hodet nok en gang? 4 Hvorfor er det viktig å avklare ansvarsforhold for å oppnå utbredt bruk av telemedisin? 5 Hvorfor vil ikke departementet bygge opp et felles IT-system for sykehusene? 6 Hvorfor er hastighet så viktig for Østnorsk Helsenett? 7 Hva mener du om Sperstads forslag om å lage et eget forskningssenter for helsesektoren? Bedriftseksempel: SOL skåner resten av staben i Norge Konsernsjef Birger Steen svinger slaktekniven i Scandinavia Online (SOL) og gir hver fjerde ansatt sparken. Likevel lover norgessjef Kristin Skogen Lund at dagens ansatte i Norge vil beholde jobbene sine. Innholdsleverandøren SOL sliter tungt i et sviktende marked. Underskuddet på 139 millioner kroner for første kvartal var verre enn fryktet. Derfor trapper selskapet opp slankekuren i selskapet. Allerede har 44 av de 314 ansatte i selskapet sluttet. Men nå skal ytterligere en fjerdedel av de resterende 270 ansatte bort. Det betyr at ytterligere Figur 1.7 «Hjelp oss å hjelpe» er betalt reklame på SOL for å rekruttere PLANfaddere 32

5 68 personer vil få sparken. Restruktureringen vil koste mellom 10 til 15 millioner svenske kroner, men SOL mener de vil spare 40 millioner svenske kroner årlig. De ansatte i Norge som ikke allerede har fått oppsigelse, kan nå puste lettet ut. For ifølge Skogen Lund er selskapet i Norge ferdig med å kutte i arbeidsstokken. Rundt 10 personer har allerede fått sparken. De resterende 10 som måtte bort, har valgt å si opp selv. Det gjør at den norske staben kuttes fra 76 til 56 ansatte. Men Skogen Lund hevder de nå er ferdige med restruktureringen for Norges del og at ingen flere vil få sparken. Vi har jobbet med å restrukturere selskapet helt siden i fjor. Og i Norge er vi ferdige med kuttene blant de ansatte. Nå gjenstår det å hente ut synergier av resten av restruktureringspakken, sier Skogen Lund til Computerworld. Hun sikter med det til Steens planer for sentralisering av IT-infrastruktur, produktutvikling og en standardisering av portalstrukturen i alle land. Dette skal gi ytterligere besparelser. Hovedgrunnen til de dårlige resultatene er svikten i annonsemarkedet. Ifølge SOL har annonsesvikten vært på rundt 10 til 15 prosent på ett år. Likevel har SOLs andel av dette markedet økt fra 10 til 11 prosent. Vi er fornøyd med en økning i portalinntektene på fire prosent fra i fjor. Men med en reduksjon på 20 prosent fra fjerde kvartal, er det lite som tyder på en ny markedsvekst med det første, skriver konsernsjef Birger Steen i en børsmelding. Steen tror markedet vil være vanskelig en tid fremover. I tillegg til annonsesvikten har SOL slitt tungt for å komme inn i Danmark og Finland. Med en omsetning på 6,5 millioner svenske kroner i Danmark og bare 1,6 millioner i Finland ble tapene på henholdsvis 39,1 og 23,2 millioner svenske kroner i disse landene. Markedet reagerte svært negativt på nyheten om kjempetap og masseoppsigelser. Aksjen falt med 11,8 prosent onsdag, men var ned over 25 prosent på sitt verste. Aksjen fortsetter å falle torsdag. I dag priser markedet selskapet til cirka 500 millioner kroner. Samtidig har SOL fremdeles 580 millioner kroner i banken. Prisen på selskapet er altså 80 millioner kroner mindre enn hva selskapet har av kontanter. I 2003 har selskapet lovet å gå med overskudd. Tapene må reduseres dersom selskapet skal klare sitt mål om å klare seg til 2003 uten å hente inn mer penger. For i 2003 har konsernsjef Steen lovet å gå i balanse. Dette sier SOL om seg selv på SOL er Norges ledende og mest besøkte nettsted. SOL skal være det naturlige startstedet og oppholdsstedet på nettet gjennom å tilby Internett-brukere nytte- og underholdningstjenester av høy kvalitet. På SOL vil du finne nyheter og informasjon, interaktive tjenester, nyttig funksjonalitet, butikker og temakanaler. Blant SOLs mange tjenester finner du søkemotoren SOL Kvasir. Folk i alle målgrupper benytter SOL Kvasir for lettere å finne frem på nettet. I tett samarbeid med utvalgte partnere skal SOL utvikle og tilby tjenester som nettopp nordmenn er opptatt av. SOL tar nordmenns vaner og ønsker på alvor. Det er derfor vi er Norges største mediekanal på nettet. SOL er også Norges største annonsemedium på Internett. Gjennom nøyaktige målinger og undersøkelser, og ved bruk av verktøy for styring av annonser, kan annonsører på SOL nå de målgrupper de selv ønsker. Annonsøren beskriver sine ønsker, SOL sikter og leverer i henhold til bestilling. Ingen andre medier kan presentere tilsvarende målbarhet som det man finner på Internett. Det er derfor Internett er det medium som vokser raskest når det gjelder annonsering. Og SOL fører an i denne utviklingen, til beste for både annonsør og bruker. SOL i Norge består for tiden av ca. 75 ansatte lokalisert i Nydalen Næringspark i Oslo. SOL AS er et heleid datterselskap av konsernselskapet Scandinavia Online AB. Scandinavia Online har som mål å bli et ledende medie- og kommunikasjonsselskap i Europa. Hovedaksjonærer er Schibsted, Telia og Telenor. Mer informasjon finner du på konsernets hjemmesider Scandinavia Online har et av de største portalnettverkene på det nordiske markedet. Nettverket består av portaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det omfatter blant annet emnespesifikke kanaler, et stort antall funksjoner for web-baserte møteplasser og kommunikasjon, sofistikerte søkemulig- 33

6 Kapittel 1 Grunnleggende begreper heter og integrert e-handel på de fire språkene. Scandinavia Online har som mål å bli et ledende medieog kommunikasjonsselskap i Europa. Hovedaksjonærer er Schibsted, Telia og Telenor. Scandinavia Onlines nettverk er et av de største portalnettverkene på det nordiske markedet, regnet så vel i antall unike brukere som i inntekter. Nettverket når hver måned ut til ca. fire millioner besøkende. Scandinavia Onlines portalnettverk består av portaler i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og omfatter blant annet emnespesifikke kanaler, et stort antall funksjoner for web-baserte møteplasser (communities) og kommunikasjon samt sofistikerte søkemuligheter og integrert e-handel på dansk, finsk, norsk og svensk. De emnespesifikke kanalenes innhold er spesialtilpasset for nordiske Internett-brukere. De inneholder blant annet nasjonale og internasjonale nyheter samt stoff vedrørende økonomi og underholdning. Scandinavia Online arbeider for å styrke forholdet til brukerne ved å tilby danske, finske, svenske og norske kommunikasjonstjenester som f.eks. e-post, «chat» og personlige hjemmesider. Scandinavia Online eier også majoritets- og minoritetsposter i et antall selskaper innen områdene kommunikasjon, web-innhold og e-handel, og disse selskapenes tjenester distribueres gjennom Scandinavia Onlines nettverk. Scandinavia Online genererer inntekter fra blant annet annonsering, distribusjon og partneravtaler. Annonsører og e-handelsvirksomheter får via nettverket mulighet til å rette sine markedsføringstiltak mot spesielle målgrupper blant Internett-brukere både på lokalt og nordisk nivå. Som et gjennomsnitt under 2000, hadde Scandinavia Online 328 ansatte, hvorav ca. 83 i Danmark, 25 i Finland, 107 i Norge og 123 i Sverige. Kassen til SOL vil være tom om et drøyt år dersom selskapet fortsetter å tape penger i samme fart som nå. Aksjekursen har stupt siden børsintroduksjonen i fjor sommer, og opsjonene ledelsen og styret ble utstyrt med er verdiløse. På generalforsamlingen onsdag forsøkte ledelsen i SOL å bytte ut verdiløse opsjoner mot et kontantvederlag for fjorårets styrearbeid på kroner, men etter sterke protester trakk ledelsen forslaget tilbake. Slik oppførsel hører ikke hjemme i et svensk børsnotert selskap, sier Aktiespararnas talsmann Jan Örtegren til Dagens Industri i går. Ved inngangen til 2001 hadde SOL 702 millioner kroner på bok. Etter årets tre første måneder har kassabeholdningen sunket til 580 millioner kroner. Fortsetter konsernsjef Birger Steen å bruke av kassen i samme takt som hittil i år, vil han ikke kunne holde SOL i live lenger enn et stykke inn i Analytiker Audun Stenstadvold i Karl Johan Fonds tror ikke SOL vil nå målet om break-even i Det betyr at SOL må hente penger på sikt, sier Stenstadvold, som tror det kan bli vanskelig. Han får støtte av Ole Petter Kjerkreit i First Securities. SOL-sjef Kristin Skogen Lund skrev i sitt leserbrev i Dagens Næringsliv 14. mai at annonsører må utnytte nettets mange muligheter: «Internett er et ekstremt fleksibelt medium. I kombinasjon med lave produksjonskostnader blir Internett godt egnet til kampanjer der man varierer budskap og innhold. Dette kan bety variasjon over tid i kampanjeperioden eller ulike budskap i forskjellige sammenhenger.» Noen dager senere svarer Jarle Tangen i et leserbrev følgende: «Kanskje er sannheten at nettet, i sin nåværende form, slett ikke egner seg som kanal for reklame?» Scandinavia Onlines konsernsjef Birger Steen ser ikke noe lys i tunnelen når det gjelder reklamesalg på Internett. I løpet av første kvartal 2001 har markedet for internettannonsering falt mellom 20 og 30 prosent. Tidligere brukte dot-com-bransjen mye penger på internettannonser, men disse er nå tomme for penger. Når vi snakker med tradisjonelle selskaper, er det mange som har investert mye i Internett i løpet av 2000, og nå tar de gjerne en pust i bakken, sier Steen. Vi tror fremdeles at veksten i reklameomsetningen på Internett frem til 2005 vil være formidabel, sier Birger Steen. Også SOL-eide Din Side sliter. Etter første kvartal 2001 tapte selskapet seks millioner kroner av en omsetning på tre. Nedskjæringene i SOL vil trolig 34

7 også ramme den norske nettjenesten Din Side. De ble kjøpt av innholdsleverandøren SOL i Selskapet har ikke klart å levere positive resultater. Etter første kvartal klarte Din Side å tape 6 millioner kroner av en omsetning på 3 millioner kroner. Det er 28 ansatte i selskapet. Flere av disse jobbene er nå i fare som følge av nedskjæringene i morselskapet. Spørsmål for diskusjon 1 Hva kan årsaker være til SOLs svikt i annonseinntekter? 2 Hva kan det bety at ledelsen ønsket kontantvederlag fremfor fortsatte opsjoner? 3 Vil SOL gå i økonomisk balanse i 2003? 35

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. LØNN FORTSATT DET VIKTIGSTE NÅR NORDMENN SØKER NY JOBB I Manpower Worklife stilles regelmessig

Detaljer

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF De viktige trendene Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge UNN Verdens nordligste universitetssykehus 450 senger - somatikk 125 senger - psykiatri 72 tekniske senger 80 senger i eget

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Er firmaet ditt modent for noe annet enn en rubrikkannonse i avistillegg 4B midt på side 23? Eller en link i en søkemotor som dukker opp på

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Brief Dixi ressurssenter for voldtatte ønsker mer kjennskap og flere henvendelser. Utfordring En vanlig reaksjon blant folk som har opplevd traumatiske

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien?

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? Mette Vestli, adm.direktør Norsk Helsenett AS mette.vestli@nhn.no Norsk helsenett - informasjon

Detaljer

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år A7 ltshop 2022 Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år Hvis du kunne investere i din egen drømmefremtid - Ville du gjort det? Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene Tema for foredraget 1. Samhandling! 2. S@mspill 2007 strategi for elektronisk samhandling

Detaljer

Jeg heter Opus Olson. Jeg er t år. Jeg har funnet en skr vemask n.

Jeg heter Opus Olson. Jeg er t år. Jeg har funnet en skr vemask n. 1 Jeg heter Opus Olson. Jeg er t år. Jeg har funnet en skr vemask n. Den v rker ganske bra. Bare man hopper over ord som p zza og pol t b l. Eller så får man fylle nn etterpå. For hånd. 2 Etter siste time

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig.

Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi. det svært riktig. Valpen fra Helvete Valpen fra helvete er jo ikke akkurat det peneste navnet på en liten søt skapning av en hund, men i dette tilfelle følte vi det svært riktig. Det var, og er, slik at å reise på ferie

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Helsenorge.no. Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT

Helsenorge.no. Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT Helsenorge.no Pia Braathen Schønfeldt, Seniorrådgiver avdeling helseportal, divisjon e-helse og IT Nasjonal styring og koordinering ehelsegruppe opprettet av HOD Samordning Koordinering Prioritering Hovedoppgaver

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer