Med stø hånd i tretti år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med stø hånd i tretti år"

Transkript

1 Bedriftseksempel: Med stø hånd i tretti år (Kilde: Advokatbladet nr. 4, 2001) I tretti år har Anne Marie Dalby vært advokatsekretær. Kontoret på Dokka har alle moderne hjelpemidler, likevel fører Anne Marie fremdeles firmaets regnskaper på papir med stødig hånd og vakre tall. Anne Marie startet sin karriere i 1971 hos høyesterettsadvokat Blom på Hov. I 1982 ble Gjermund Kalsnes ansatt som advokatfullmektig ved kontoret. I 1984 døde Blom, og advokat Kalsnes har siden vært hennes sjef. Advokatkontoret holder i dag til på Dokka. Advokat Blom var en fantastisk sjef, sier Anne Marie og det samme er advokat Kalsnes. Det er egentlig helt utrolig. Men det har aldri vært utvekslet et eneste vondt ord mellom oss på disse årene. Hver eneste dag på jobb har vært en god dag. Det var i grunnen helt tilfeldig at jeg havnet i denne jobben. Jeg søkte ikke. Det var advokat Blom som ringte meg og spurte om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe hos ham. Og det hadde jeg. For yngstebarnet var blitt ni år, og jeg hadde en stund syslet med planer om å gå tilbake til yrkeslivet. Og så skulle det komme til å vare i tretti år. Det har skjedd en rivende utvikling siden Anne Marie begynte i bransjen. Da hun startet, i 1971, hadde hun en dårlig kopimaskin og en elektrisk skrivemaskin å hjelpe seg med. Skrivemaskinen var flott. En IBM med kulehode. Jeg bruker maskinen den dag i dag til å skrive navn på konvolutter med. Den fungerer utmerket. I arbeidskontrakten min i 1971, sto det at sekretæren skulle bruke skjørt på jobb. Malen til kontrakten var satt opp mange år tidligere, og advokat Blom og jeg lo godt over dette punktet. Det ble fjernet i min kontrakt. Buksemoten var på full vei inn, og advokat Blom ga meg full frihet til å velge antrekk selv. Det viktigste er jo om man ser presentabel ut. Ikke om man har skjørt. Riktignok er det mange advokatsekretærer som går med skjørt. Men på Dokka har det vært greitt å bruke bukser. Jeg rett og slett elsker datamaskinen min. Alt ble så mye lettere da datateknologien ble tilgjengelig på kontoret. Og jeg er selvlært. Nei, forresten ikke helt. I 1986 gikk jeg på kurs og lærte meg Word Perfect. Det er det hele. Skulle jeg ha dradd på kurs hele tiden, ville jo jobbene ha hopet seg opp her på kontoret. Jeg har prøvd meg frem og fått til det aller meste. Og nå har jeg akkurat installert Internett. Det skal bli spennende å prøve. Anne Marie har aldri kjedet seg på jobb. Hun følger sakene og skriver prosesskrift etter diktat fra advokaten. Hun skriver alle brev. Hun fører regnskap for hånd. Hun skriver lønnsoppgaver i forbindelse med konkursbo, og det kan være opptil femti i en sak. Hun tar imot klientene når de kommer. Hun styrer sentralbordet. Hun er en altmuligkvinne. Ikke alltid rekker hun å bli ferdig med alt på en dag. Det har nok hendt at jeg har tatt med meg litt jobb hjem. På en så trivelig arbeidsplass står man gjerne på litt ekstra. Advokat Kalsnes driver mye med eiendomssalg. Og noen saker der kan være tunge å følge med på. Tvangssalg er fælt. Det ligger så mange tragedier bak. Den store dramatikken har vi heldigvis unngått. Bare en eneste gang på disse årene har jeg opplevd en truende situasjon. En fortvilet klient i en skilsmissesak ville ta advokat Kalsnes. Da måtte vi ringe politiet. Advokat Kalsnes stikker innom for å gi en beskjed. Og han innrømmer at det betyr store utfordringer for kontoret den dagen Anne Marie slutter. Da må vi nok tenke helt nytt. Kanskje ansetter vi en advokatfullmektig, og så må vi jo ha noen til kontorarbeid. Nei, det blir ikke lett. Anne Marie har hatt en utrolig arbeidskapasitet. I tillegg er hun dyktig og ikke minst hyggelig. Det blir rart den dagen hun ikke er her og holder orden på tingene. Spørsmål for diskusjon 1 Anne Marie Dalby er så godt som selvlært når det gjelder informasjonsteknologi. Hvor viktig er det for en bruker å prøve seg frem selv? 2 Hva vil du råde advokat Kalsnes til å gjøre på ITsiden når Anne Marie Dalby slutter? 29

2 Kapittel 1 Grunnleggende begreper Bedriftseksempel: Syr sammen gamle IT-sår (Kilde: Computerworld 31. januar 2001, av Yngve Vogt og Laila B. Carlsen) Det nye nasjonale helsenettet skal bygges oppå eksisterende sykehusløsninger. Dette er strategien til Sosial- og helsedepartement. Figur 1.6 Statlig tiltaksplan for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren 30 Helseminister Tore Tønne la i går frem den nye IT-planen til Sosial- og helsedepartementet. Planen skal sette rammene for hvordan IT skal brukes i helse- Norge de neste tre årene. Statsråden ønsker ikke at det skal utvikles et felles IT-system for sektoren. Vi er inne i en fantastisk utvikling. Norge befinner seg i en medisinsk og teknisk revolusjon. Faggrensene viskes ut og de medisinske og tekniske fagene smelter sammen, sier Tore Tønne. Utfordringen vår er at den nye teknologien skal tas i bruk og utvikles på en så fornuftig måte at dette blir til gavn for hele befolkningen. Vår visjon er at hardware, programvare og systemer må bygges opp på en slik måte at de forskjellige IT-systemene i helsevesenet kommuniserer med hverandre. Et av de fire viktige satsingsområdene er elektronisk samhandling mellom sykehusene. Dette betyr at det nå skal bli mulig å sende elektroniske pasientjournaler mellom sykehus, leger og trygdeetat. Departementet lover å ha definert standarden til den nye elektroniske pasientjournalen i juli. I IT-notatet påpekes det at det nye nasjonale helsenettet skal gro frem og bygges sammen med eksisterende sykehusløsninger. Departementet ønsker ikke å bygge opp et nytt felles ITsystem for sykehusene fra grunnen av. På spørsmålet om hvordan sykehusene skal kunne tilpasse systemene sine til de nye retningslinjene, svarer Tore Tønne med Mao-sitatet: Vi skal la de tusen blomster blomstre. Sykehusene skal altså fortsatt få lov til å pleie og utvikle sine egne IT-systemer. Det er verken mulig eller hensiktsmessig med en sentral standardisering, sier helseministeren. Han påpeker dog at departementet vil sikre visse typer standardiseringer som sikkerhet og kommunikasjon. Underdirektør Hans Christian Holte i Sosial- og helsedepartementet sier at departementet legger opp til en viss standardisering, og at man trenger et sterkere samlet grep på statlig nivå. Men dette betyr ikke at alle sykehus må ha den samme løsningen. Foruten elektronisk samhandling vil departementet satse på et nasjonalt helsenett, telemedisin og elektroniske tjenester for publikum. Professor i medisin, Trond Buanæs, er begeistret og sier at det er lenge siden han har hørt så fin musikk fra departementalt hold. Rolf Kåresen i Østnorsk Helsenett sier at utfordringen er å lage et helsenett som ikke blir et anarkistisk system. På spørsmål om hva det koster å gjennomføre alle tiltakene i den nye IT-planen, sier Tore Tønne at dette er vanskelig å anslå. Departementet regner med å bruke millioner kroner bare i år. Dette illustrerer innsatsen vi gjør, sier han. Også fylkessykehus, lokale legekontorer og andre aktører i helsevesenet må gjøre store investeringer.

3 Hva dette koster har Tore Tønne ingen oversikt over. Jeg har sett beregninger på dette. Jeg kan derfor ikke gi et tall for hva den totale offentlige satsingen vil koste. Underdirektør Hans Christian Holte i Sosialog helsedepartementet sier at meningen med investeringene til departementet er å legge forholdene til rette for sykehusene. Vi vil være en sentral motor, sier han, og føler seg sikker på at den nye IT-planen ikke vil være en uoverkommelig oppgave for helse- Norge. Hans Christian Holte mener at det vil ta lang tid å få kommunikasjonen på plass mellom sykehusene. Særlig dette med den elektroniske pasientjournalen er en komplisert oppgave. Det er urealistisk å tro at hele helsesektoren har tilpasset systemene sine innen tre til fem år. Vi har en lang vei å gå, erkjenner han. Helseministeren sier at de nye planene er grensesprengende i ordets egentlige forstand. Det vi ser i dag er bare begynnelsen på et nytt helsevesen. Den nye teknologien gjør det mulig å lage et helsevesen som ingen har sett før, sier Tore Tønne. Bare for noen år siden kunne vi ikke tenke oss at disse mulighetene fantes. Den nye generasjonen vil ha et helt annet interaktivt forhold til helsevesenet enn det vi har i dag, sier han. Sosial- og helsedepartementet innrømmer at det tok seg vann over hodet for noen år siden. I departementets handlingsplan for ble det bestemt at elektronisk meldingsutveksling skulle være hovedregelen, og at papirbasert overføring bare skulle utgjøre unntakene. Departementet innser i ettertid at planene var for ambisiøse. Departementets nye planer er at elektronisk meldingsutveksling skal være en del av sykehushverdagen i Helseminister Tore Tønne la i går frem en statlig tiltaksplan for perioden 2001 til 2003 for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. Regjeringen vil realisere et nasjonalt helsenett innen utgangen av Tre kategorier tiltak prioriteres: Styrke den institusjonelle overbygningen for helsenettarbeidet, gi støtte til bygging av regional infrastruktur og gi nasjonal understøttelse, blant annet ved utvikling av basistjenester og innhold. I løpet av perioden skal elektronisk samhandling realiseres i bred skala. Blant annet skal man standardisere viktige meldinger og elektroniske pasientjournaler. Man vil ha insentiver for bred anvendelse av elektronisk samhandling. Man skal videre vurdere og prøve ut løsninger og sørge for et bedre informasjonsgrunnlag i helsetjenesten, blant annet som støtte for fritt sykehusvalg. Bruk av telemedisin skal bli utbredt over hele landet. Dette skal oppnås ved å stimulere bredbåndsutbygging mellom sykehus og primærhelsetjenesten og avklare ansvarsforhold. Publikum skal få et mer helhetlig og kvalitetssikret tilbud av helse- og sosialinformasjon. Bruken av nettet som kanal skal styrkes og man vil tilrettelegge elektroniske tjenester for bestemte grupper. Sykehusenes egne datasystemer skal være grunnstenen for det nye helsenettet. Departementet vil ikke bygge opp et felles IT-system for sykehusene. I den nye IT-planen til Sosial- og helsedepartementet står det svart på hvitt at det nasjonale helsenettet skal gro frem av eksisterende IT-løsninger i sykehusene og at helsenettet ikke skal bygges opp fra grunnen av. Departementet har riktignok mange spennende vyer om det fremtidige helse-norge, men det må råde en god porsjon optimisme i de departementale gangene for å tro at det er mulig å lage det perfekte helsenettet for Norge uten å måtte bygge opp de nye IT-systemene fra grunnen av, skriver journalist Yngve Vogt i en kommentar i Computerworld. Økt hastighet i dataoverføringene mellom sykehusene er helt nødvendig, mener sjeflege Rolf Kåresen i Østnorsk Helsenett. Helseministeren lover «mer bit for helsa». I dag kommuniserer de 12 sykehusene som deltar i Østnorsk Helsenett via et ATM-nett med hastigheter fra fattige 2Mbps (megabits per sekund) til 10 Mbps. Dette er ikke raskt nok, fastslo Kåresen på pressekonferansen i går. En av årsakene til at et nytt nasjonalt helsenett er avhengig av bredbåndsløsninger, er ifølge sjeflegen at diagnostikk og behandling er blitt mer og mer bildebasert. Diagnostiske bilder er informasjonstunge, et lungebilde er for eksempel på rundt fem Mb, illustrerte Kåresen. Diagnostikk og behandlingsveiledning over nett krever bilder av samme kvalitet som originalen, påpekte han. Forrige plan for IT og helse het «Mer helse for hver bit». Denne gangen lanserte helseminister Tore Tønne en ny variant over samme tema. Vi må sørge for mer bit for helsa. Da får vi også mer helse for pengene, kommenterte han. Østnorsk Helsenett er ett av tre regionale helsenett i Norge i dag. Regjeringen ønsker å realisere ett nasjonalt helsenett innen For å få dette til vil den blant annet gi støtte til regional infrastrukturutbygging, til dels øremerket til satsning på bredbånd. Dette er sjeldent søt musikk fra departementshold. Yes, bredbånd vil vi ha, utbrøt leder for faggruppen til Østnorsk Helsenett, professor i kirurgi ved Ullevål sykehus, Trond Buanes, fornøyd. Nettet i Helseregion Øst fikk en stat- 31

4 Kapittel 1 Grunnleggende begreper lig bevilgning på 6 millioner kroner ved starten i I fjor sommer inngikk det en treårig forsknings- og utviklingskontrakt med Telenor. Denne våren utvider Østnorsk Helsenett med to sykehus i Akershus og to i Østfold. Sentralen for det ATM-baserte nettet står på Ullevål sykehus. Målet for FoU-prosjektet er et helsenett der i prinsippet all pasientinformasjon skal kunne hentes frem på sykehusene, samt at primærlegene skal ha tilgang til deler av nettet. Tradisjonelle telemedisintjenester innenfor patologi, radiologi, psykiatri og e-læring skal kunne gå i det samme nettet. Jørn Sperstad i IT-bransjens forening er skuffet over at helseminister Tore Tønne ikke har bestemt seg for å lage et eget forskningssenter for helsesektoren. På 80-tallet opprettet man innen televerket et eget forskningssenter på området. En viss andel av omsetningen i hele sektoren gikk til dette senteret. Dette har vist seg å være en av de mest lønnsomme investeringene man har gjort på dette området, og derfor et godt eksempel også til etterfølgelse også for helsesektoren, mener Sperstad. Sperstad foreslår et eget forskningssenter som skulle legge hovedvekten på utprøving av ulike IT-løsninger i det norske helsevesenet. Vi trenger en stor grad av effektivisering og oppgradering i helse-norge. IT kan løse mange av disse problemene, nå som alle sykehus blir statlige hadde det vært en god anledning for Tønne å etablere et slikt senter nå, påpeker Sperstad. Spørsmål for diskusjon 1 Hva kan det komme av at elektronisk samhandling er et av de fire viktige satsingsområdene? 2 Katrine Weisteen Bjerde er IT-sjef ved Rikshospitalet. Vil hun få oppleve at man lar de tusen blomster blomstre? 3 Er Sosial- og helsedepartementet i ferd med å ta seg vann over hodet nok en gang? 4 Hvorfor er det viktig å avklare ansvarsforhold for å oppnå utbredt bruk av telemedisin? 5 Hvorfor vil ikke departementet bygge opp et felles IT-system for sykehusene? 6 Hvorfor er hastighet så viktig for Østnorsk Helsenett? 7 Hva mener du om Sperstads forslag om å lage et eget forskningssenter for helsesektoren? Bedriftseksempel: SOL skåner resten av staben i Norge Konsernsjef Birger Steen svinger slaktekniven i Scandinavia Online (SOL) og gir hver fjerde ansatt sparken. Likevel lover norgessjef Kristin Skogen Lund at dagens ansatte i Norge vil beholde jobbene sine. Innholdsleverandøren SOL sliter tungt i et sviktende marked. Underskuddet på 139 millioner kroner for første kvartal var verre enn fryktet. Derfor trapper selskapet opp slankekuren i selskapet. Allerede har 44 av de 314 ansatte i selskapet sluttet. Men nå skal ytterligere en fjerdedel av de resterende 270 ansatte bort. Det betyr at ytterligere Figur 1.7 «Hjelp oss å hjelpe» er betalt reklame på SOL for å rekruttere PLANfaddere 32

5 68 personer vil få sparken. Restruktureringen vil koste mellom 10 til 15 millioner svenske kroner, men SOL mener de vil spare 40 millioner svenske kroner årlig. De ansatte i Norge som ikke allerede har fått oppsigelse, kan nå puste lettet ut. For ifølge Skogen Lund er selskapet i Norge ferdig med å kutte i arbeidsstokken. Rundt 10 personer har allerede fått sparken. De resterende 10 som måtte bort, har valgt å si opp selv. Det gjør at den norske staben kuttes fra 76 til 56 ansatte. Men Skogen Lund hevder de nå er ferdige med restruktureringen for Norges del og at ingen flere vil få sparken. Vi har jobbet med å restrukturere selskapet helt siden i fjor. Og i Norge er vi ferdige med kuttene blant de ansatte. Nå gjenstår det å hente ut synergier av resten av restruktureringspakken, sier Skogen Lund til Computerworld. Hun sikter med det til Steens planer for sentralisering av IT-infrastruktur, produktutvikling og en standardisering av portalstrukturen i alle land. Dette skal gi ytterligere besparelser. Hovedgrunnen til de dårlige resultatene er svikten i annonsemarkedet. Ifølge SOL har annonsesvikten vært på rundt 10 til 15 prosent på ett år. Likevel har SOLs andel av dette markedet økt fra 10 til 11 prosent. Vi er fornøyd med en økning i portalinntektene på fire prosent fra i fjor. Men med en reduksjon på 20 prosent fra fjerde kvartal, er det lite som tyder på en ny markedsvekst med det første, skriver konsernsjef Birger Steen i en børsmelding. Steen tror markedet vil være vanskelig en tid fremover. I tillegg til annonsesvikten har SOL slitt tungt for å komme inn i Danmark og Finland. Med en omsetning på 6,5 millioner svenske kroner i Danmark og bare 1,6 millioner i Finland ble tapene på henholdsvis 39,1 og 23,2 millioner svenske kroner i disse landene. Markedet reagerte svært negativt på nyheten om kjempetap og masseoppsigelser. Aksjen falt med 11,8 prosent onsdag, men var ned over 25 prosent på sitt verste. Aksjen fortsetter å falle torsdag. I dag priser markedet selskapet til cirka 500 millioner kroner. Samtidig har SOL fremdeles 580 millioner kroner i banken. Prisen på selskapet er altså 80 millioner kroner mindre enn hva selskapet har av kontanter. I 2003 har selskapet lovet å gå med overskudd. Tapene må reduseres dersom selskapet skal klare sitt mål om å klare seg til 2003 uten å hente inn mer penger. For i 2003 har konsernsjef Steen lovet å gå i balanse. Dette sier SOL om seg selv på SOL er Norges ledende og mest besøkte nettsted. SOL skal være det naturlige startstedet og oppholdsstedet på nettet gjennom å tilby Internett-brukere nytte- og underholdningstjenester av høy kvalitet. På SOL vil du finne nyheter og informasjon, interaktive tjenester, nyttig funksjonalitet, butikker og temakanaler. Blant SOLs mange tjenester finner du søkemotoren SOL Kvasir. Folk i alle målgrupper benytter SOL Kvasir for lettere å finne frem på nettet. I tett samarbeid med utvalgte partnere skal SOL utvikle og tilby tjenester som nettopp nordmenn er opptatt av. SOL tar nordmenns vaner og ønsker på alvor. Det er derfor vi er Norges største mediekanal på nettet. SOL er også Norges største annonsemedium på Internett. Gjennom nøyaktige målinger og undersøkelser, og ved bruk av verktøy for styring av annonser, kan annonsører på SOL nå de målgrupper de selv ønsker. Annonsøren beskriver sine ønsker, SOL sikter og leverer i henhold til bestilling. Ingen andre medier kan presentere tilsvarende målbarhet som det man finner på Internett. Det er derfor Internett er det medium som vokser raskest når det gjelder annonsering. Og SOL fører an i denne utviklingen, til beste for både annonsør og bruker. SOL i Norge består for tiden av ca. 75 ansatte lokalisert i Nydalen Næringspark i Oslo. SOL AS er et heleid datterselskap av konsernselskapet Scandinavia Online AB. Scandinavia Online har som mål å bli et ledende medie- og kommunikasjonsselskap i Europa. Hovedaksjonærer er Schibsted, Telia og Telenor. Mer informasjon finner du på konsernets hjemmesider Scandinavia Online har et av de største portalnettverkene på det nordiske markedet. Nettverket består av portaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det omfatter blant annet emnespesifikke kanaler, et stort antall funksjoner for web-baserte møteplasser og kommunikasjon, sofistikerte søkemulig- 33

6 Kapittel 1 Grunnleggende begreper heter og integrert e-handel på de fire språkene. Scandinavia Online har som mål å bli et ledende medieog kommunikasjonsselskap i Europa. Hovedaksjonærer er Schibsted, Telia og Telenor. Scandinavia Onlines nettverk er et av de største portalnettverkene på det nordiske markedet, regnet så vel i antall unike brukere som i inntekter. Nettverket når hver måned ut til ca. fire millioner besøkende. Scandinavia Onlines portalnettverk består av portaler i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og omfatter blant annet emnespesifikke kanaler, et stort antall funksjoner for web-baserte møteplasser (communities) og kommunikasjon samt sofistikerte søkemuligheter og integrert e-handel på dansk, finsk, norsk og svensk. De emnespesifikke kanalenes innhold er spesialtilpasset for nordiske Internett-brukere. De inneholder blant annet nasjonale og internasjonale nyheter samt stoff vedrørende økonomi og underholdning. Scandinavia Online arbeider for å styrke forholdet til brukerne ved å tilby danske, finske, svenske og norske kommunikasjonstjenester som f.eks. e-post, «chat» og personlige hjemmesider. Scandinavia Online eier også majoritets- og minoritetsposter i et antall selskaper innen områdene kommunikasjon, web-innhold og e-handel, og disse selskapenes tjenester distribueres gjennom Scandinavia Onlines nettverk. Scandinavia Online genererer inntekter fra blant annet annonsering, distribusjon og partneravtaler. Annonsører og e-handelsvirksomheter får via nettverket mulighet til å rette sine markedsføringstiltak mot spesielle målgrupper blant Internett-brukere både på lokalt og nordisk nivå. Som et gjennomsnitt under 2000, hadde Scandinavia Online 328 ansatte, hvorav ca. 83 i Danmark, 25 i Finland, 107 i Norge og 123 i Sverige. Kassen til SOL vil være tom om et drøyt år dersom selskapet fortsetter å tape penger i samme fart som nå. Aksjekursen har stupt siden børsintroduksjonen i fjor sommer, og opsjonene ledelsen og styret ble utstyrt med er verdiløse. På generalforsamlingen onsdag forsøkte ledelsen i SOL å bytte ut verdiløse opsjoner mot et kontantvederlag for fjorårets styrearbeid på kroner, men etter sterke protester trakk ledelsen forslaget tilbake. Slik oppførsel hører ikke hjemme i et svensk børsnotert selskap, sier Aktiespararnas talsmann Jan Örtegren til Dagens Industri i går. Ved inngangen til 2001 hadde SOL 702 millioner kroner på bok. Etter årets tre første måneder har kassabeholdningen sunket til 580 millioner kroner. Fortsetter konsernsjef Birger Steen å bruke av kassen i samme takt som hittil i år, vil han ikke kunne holde SOL i live lenger enn et stykke inn i Analytiker Audun Stenstadvold i Karl Johan Fonds tror ikke SOL vil nå målet om break-even i Det betyr at SOL må hente penger på sikt, sier Stenstadvold, som tror det kan bli vanskelig. Han får støtte av Ole Petter Kjerkreit i First Securities. SOL-sjef Kristin Skogen Lund skrev i sitt leserbrev i Dagens Næringsliv 14. mai at annonsører må utnytte nettets mange muligheter: «Internett er et ekstremt fleksibelt medium. I kombinasjon med lave produksjonskostnader blir Internett godt egnet til kampanjer der man varierer budskap og innhold. Dette kan bety variasjon over tid i kampanjeperioden eller ulike budskap i forskjellige sammenhenger.» Noen dager senere svarer Jarle Tangen i et leserbrev følgende: «Kanskje er sannheten at nettet, i sin nåværende form, slett ikke egner seg som kanal for reklame?» Scandinavia Onlines konsernsjef Birger Steen ser ikke noe lys i tunnelen når det gjelder reklamesalg på Internett. I løpet av første kvartal 2001 har markedet for internettannonsering falt mellom 20 og 30 prosent. Tidligere brukte dot-com-bransjen mye penger på internettannonser, men disse er nå tomme for penger. Når vi snakker med tradisjonelle selskaper, er det mange som har investert mye i Internett i løpet av 2000, og nå tar de gjerne en pust i bakken, sier Steen. Vi tror fremdeles at veksten i reklameomsetningen på Internett frem til 2005 vil være formidabel, sier Birger Steen. Også SOL-eide Din Side sliter. Etter første kvartal 2001 tapte selskapet seks millioner kroner av en omsetning på tre. Nedskjæringene i SOL vil trolig 34

7 også ramme den norske nettjenesten Din Side. De ble kjøpt av innholdsleverandøren SOL i Selskapet har ikke klart å levere positive resultater. Etter første kvartal klarte Din Side å tape 6 millioner kroner av en omsetning på 3 millioner kroner. Det er 28 ansatte i selskapet. Flere av disse jobbene er nå i fare som følge av nedskjæringene i morselskapet. Spørsmål for diskusjon 1 Hva kan årsaker være til SOLs svikt i annonseinntekter? 2 Hva kan det bety at ledelsen ønsket kontantvederlag fremfor fortsatte opsjoner? 3 Vil SOL gå i økonomisk balanse i 2003? 35

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 121. årgang mars 2013 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek E-helse På jakt etter nye elektroniske løsninger. Les mer om e-resept, kjernejournal, informasjonssikkerhet og

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett guiden slik annonserer du bedriften din på Internett Søkeordannonsering på Internett slik oppnår du suksess, trinn for trinn. Les om hvordan andre bedrifter har lykkes ved hjelp av Google Adwords. Hvorfor

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 122. årgang mars 2014 apotek.no/tidsskriftet FIRE APOTEK fire fortellinger fra hverdagen ST. MELD Jeg savner et lavterskeltilbud. NY RESEPT Vi må tørre å ta viktige valg

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer