Med stø hånd i tretti år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med stø hånd i tretti år"

Transkript

1 Bedriftseksempel: Med stø hånd i tretti år (Kilde: Advokatbladet nr. 4, 2001) I tretti år har Anne Marie Dalby vært advokatsekretær. Kontoret på Dokka har alle moderne hjelpemidler, likevel fører Anne Marie fremdeles firmaets regnskaper på papir med stødig hånd og vakre tall. Anne Marie startet sin karriere i 1971 hos høyesterettsadvokat Blom på Hov. I 1982 ble Gjermund Kalsnes ansatt som advokatfullmektig ved kontoret. I 1984 døde Blom, og advokat Kalsnes har siden vært hennes sjef. Advokatkontoret holder i dag til på Dokka. Advokat Blom var en fantastisk sjef, sier Anne Marie og det samme er advokat Kalsnes. Det er egentlig helt utrolig. Men det har aldri vært utvekslet et eneste vondt ord mellom oss på disse årene. Hver eneste dag på jobb har vært en god dag. Det var i grunnen helt tilfeldig at jeg havnet i denne jobben. Jeg søkte ikke. Det var advokat Blom som ringte meg og spurte om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe hos ham. Og det hadde jeg. For yngstebarnet var blitt ni år, og jeg hadde en stund syslet med planer om å gå tilbake til yrkeslivet. Og så skulle det komme til å vare i tretti år. Det har skjedd en rivende utvikling siden Anne Marie begynte i bransjen. Da hun startet, i 1971, hadde hun en dårlig kopimaskin og en elektrisk skrivemaskin å hjelpe seg med. Skrivemaskinen var flott. En IBM med kulehode. Jeg bruker maskinen den dag i dag til å skrive navn på konvolutter med. Den fungerer utmerket. I arbeidskontrakten min i 1971, sto det at sekretæren skulle bruke skjørt på jobb. Malen til kontrakten var satt opp mange år tidligere, og advokat Blom og jeg lo godt over dette punktet. Det ble fjernet i min kontrakt. Buksemoten var på full vei inn, og advokat Blom ga meg full frihet til å velge antrekk selv. Det viktigste er jo om man ser presentabel ut. Ikke om man har skjørt. Riktignok er det mange advokatsekretærer som går med skjørt. Men på Dokka har det vært greitt å bruke bukser. Jeg rett og slett elsker datamaskinen min. Alt ble så mye lettere da datateknologien ble tilgjengelig på kontoret. Og jeg er selvlært. Nei, forresten ikke helt. I 1986 gikk jeg på kurs og lærte meg Word Perfect. Det er det hele. Skulle jeg ha dradd på kurs hele tiden, ville jo jobbene ha hopet seg opp her på kontoret. Jeg har prøvd meg frem og fått til det aller meste. Og nå har jeg akkurat installert Internett. Det skal bli spennende å prøve. Anne Marie har aldri kjedet seg på jobb. Hun følger sakene og skriver prosesskrift etter diktat fra advokaten. Hun skriver alle brev. Hun fører regnskap for hånd. Hun skriver lønnsoppgaver i forbindelse med konkursbo, og det kan være opptil femti i en sak. Hun tar imot klientene når de kommer. Hun styrer sentralbordet. Hun er en altmuligkvinne. Ikke alltid rekker hun å bli ferdig med alt på en dag. Det har nok hendt at jeg har tatt med meg litt jobb hjem. På en så trivelig arbeidsplass står man gjerne på litt ekstra. Advokat Kalsnes driver mye med eiendomssalg. Og noen saker der kan være tunge å følge med på. Tvangssalg er fælt. Det ligger så mange tragedier bak. Den store dramatikken har vi heldigvis unngått. Bare en eneste gang på disse årene har jeg opplevd en truende situasjon. En fortvilet klient i en skilsmissesak ville ta advokat Kalsnes. Da måtte vi ringe politiet. Advokat Kalsnes stikker innom for å gi en beskjed. Og han innrømmer at det betyr store utfordringer for kontoret den dagen Anne Marie slutter. Da må vi nok tenke helt nytt. Kanskje ansetter vi en advokatfullmektig, og så må vi jo ha noen til kontorarbeid. Nei, det blir ikke lett. Anne Marie har hatt en utrolig arbeidskapasitet. I tillegg er hun dyktig og ikke minst hyggelig. Det blir rart den dagen hun ikke er her og holder orden på tingene. Spørsmål for diskusjon 1 Anne Marie Dalby er så godt som selvlært når det gjelder informasjonsteknologi. Hvor viktig er det for en bruker å prøve seg frem selv? 2 Hva vil du råde advokat Kalsnes til å gjøre på ITsiden når Anne Marie Dalby slutter? 29

2 Kapittel 1 Grunnleggende begreper Bedriftseksempel: Syr sammen gamle IT-sår (Kilde: Computerworld 31. januar 2001, av Yngve Vogt og Laila B. Carlsen) Det nye nasjonale helsenettet skal bygges oppå eksisterende sykehusløsninger. Dette er strategien til Sosial- og helsedepartement. Figur 1.6 Statlig tiltaksplan for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren 30 Helseminister Tore Tønne la i går frem den nye IT-planen til Sosial- og helsedepartementet. Planen skal sette rammene for hvordan IT skal brukes i helse- Norge de neste tre årene. Statsråden ønsker ikke at det skal utvikles et felles IT-system for sektoren. Vi er inne i en fantastisk utvikling. Norge befinner seg i en medisinsk og teknisk revolusjon. Faggrensene viskes ut og de medisinske og tekniske fagene smelter sammen, sier Tore Tønne. Utfordringen vår er at den nye teknologien skal tas i bruk og utvikles på en så fornuftig måte at dette blir til gavn for hele befolkningen. Vår visjon er at hardware, programvare og systemer må bygges opp på en slik måte at de forskjellige IT-systemene i helsevesenet kommuniserer med hverandre. Et av de fire viktige satsingsområdene er elektronisk samhandling mellom sykehusene. Dette betyr at det nå skal bli mulig å sende elektroniske pasientjournaler mellom sykehus, leger og trygdeetat. Departementet lover å ha definert standarden til den nye elektroniske pasientjournalen i juli. I IT-notatet påpekes det at det nye nasjonale helsenettet skal gro frem og bygges sammen med eksisterende sykehusløsninger. Departementet ønsker ikke å bygge opp et nytt felles ITsystem for sykehusene fra grunnen av. På spørsmålet om hvordan sykehusene skal kunne tilpasse systemene sine til de nye retningslinjene, svarer Tore Tønne med Mao-sitatet: Vi skal la de tusen blomster blomstre. Sykehusene skal altså fortsatt få lov til å pleie og utvikle sine egne IT-systemer. Det er verken mulig eller hensiktsmessig med en sentral standardisering, sier helseministeren. Han påpeker dog at departementet vil sikre visse typer standardiseringer som sikkerhet og kommunikasjon. Underdirektør Hans Christian Holte i Sosial- og helsedepartementet sier at departementet legger opp til en viss standardisering, og at man trenger et sterkere samlet grep på statlig nivå. Men dette betyr ikke at alle sykehus må ha den samme løsningen. Foruten elektronisk samhandling vil departementet satse på et nasjonalt helsenett, telemedisin og elektroniske tjenester for publikum. Professor i medisin, Trond Buanæs, er begeistret og sier at det er lenge siden han har hørt så fin musikk fra departementalt hold. Rolf Kåresen i Østnorsk Helsenett sier at utfordringen er å lage et helsenett som ikke blir et anarkistisk system. På spørsmål om hva det koster å gjennomføre alle tiltakene i den nye IT-planen, sier Tore Tønne at dette er vanskelig å anslå. Departementet regner med å bruke millioner kroner bare i år. Dette illustrerer innsatsen vi gjør, sier han. Også fylkessykehus, lokale legekontorer og andre aktører i helsevesenet må gjøre store investeringer.

3 Hva dette koster har Tore Tønne ingen oversikt over. Jeg har sett beregninger på dette. Jeg kan derfor ikke gi et tall for hva den totale offentlige satsingen vil koste. Underdirektør Hans Christian Holte i Sosialog helsedepartementet sier at meningen med investeringene til departementet er å legge forholdene til rette for sykehusene. Vi vil være en sentral motor, sier han, og føler seg sikker på at den nye IT-planen ikke vil være en uoverkommelig oppgave for helse- Norge. Hans Christian Holte mener at det vil ta lang tid å få kommunikasjonen på plass mellom sykehusene. Særlig dette med den elektroniske pasientjournalen er en komplisert oppgave. Det er urealistisk å tro at hele helsesektoren har tilpasset systemene sine innen tre til fem år. Vi har en lang vei å gå, erkjenner han. Helseministeren sier at de nye planene er grensesprengende i ordets egentlige forstand. Det vi ser i dag er bare begynnelsen på et nytt helsevesen. Den nye teknologien gjør det mulig å lage et helsevesen som ingen har sett før, sier Tore Tønne. Bare for noen år siden kunne vi ikke tenke oss at disse mulighetene fantes. Den nye generasjonen vil ha et helt annet interaktivt forhold til helsevesenet enn det vi har i dag, sier han. Sosial- og helsedepartementet innrømmer at det tok seg vann over hodet for noen år siden. I departementets handlingsplan for ble det bestemt at elektronisk meldingsutveksling skulle være hovedregelen, og at papirbasert overføring bare skulle utgjøre unntakene. Departementet innser i ettertid at planene var for ambisiøse. Departementets nye planer er at elektronisk meldingsutveksling skal være en del av sykehushverdagen i Helseminister Tore Tønne la i går frem en statlig tiltaksplan for perioden 2001 til 2003 for elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren. Regjeringen vil realisere et nasjonalt helsenett innen utgangen av Tre kategorier tiltak prioriteres: Styrke den institusjonelle overbygningen for helsenettarbeidet, gi støtte til bygging av regional infrastruktur og gi nasjonal understøttelse, blant annet ved utvikling av basistjenester og innhold. I løpet av perioden skal elektronisk samhandling realiseres i bred skala. Blant annet skal man standardisere viktige meldinger og elektroniske pasientjournaler. Man vil ha insentiver for bred anvendelse av elektronisk samhandling. Man skal videre vurdere og prøve ut løsninger og sørge for et bedre informasjonsgrunnlag i helsetjenesten, blant annet som støtte for fritt sykehusvalg. Bruk av telemedisin skal bli utbredt over hele landet. Dette skal oppnås ved å stimulere bredbåndsutbygging mellom sykehus og primærhelsetjenesten og avklare ansvarsforhold. Publikum skal få et mer helhetlig og kvalitetssikret tilbud av helse- og sosialinformasjon. Bruken av nettet som kanal skal styrkes og man vil tilrettelegge elektroniske tjenester for bestemte grupper. Sykehusenes egne datasystemer skal være grunnstenen for det nye helsenettet. Departementet vil ikke bygge opp et felles IT-system for sykehusene. I den nye IT-planen til Sosial- og helsedepartementet står det svart på hvitt at det nasjonale helsenettet skal gro frem av eksisterende IT-løsninger i sykehusene og at helsenettet ikke skal bygges opp fra grunnen av. Departementet har riktignok mange spennende vyer om det fremtidige helse-norge, men det må råde en god porsjon optimisme i de departementale gangene for å tro at det er mulig å lage det perfekte helsenettet for Norge uten å måtte bygge opp de nye IT-systemene fra grunnen av, skriver journalist Yngve Vogt i en kommentar i Computerworld. Økt hastighet i dataoverføringene mellom sykehusene er helt nødvendig, mener sjeflege Rolf Kåresen i Østnorsk Helsenett. Helseministeren lover «mer bit for helsa». I dag kommuniserer de 12 sykehusene som deltar i Østnorsk Helsenett via et ATM-nett med hastigheter fra fattige 2Mbps (megabits per sekund) til 10 Mbps. Dette er ikke raskt nok, fastslo Kåresen på pressekonferansen i går. En av årsakene til at et nytt nasjonalt helsenett er avhengig av bredbåndsløsninger, er ifølge sjeflegen at diagnostikk og behandling er blitt mer og mer bildebasert. Diagnostiske bilder er informasjonstunge, et lungebilde er for eksempel på rundt fem Mb, illustrerte Kåresen. Diagnostikk og behandlingsveiledning over nett krever bilder av samme kvalitet som originalen, påpekte han. Forrige plan for IT og helse het «Mer helse for hver bit». Denne gangen lanserte helseminister Tore Tønne en ny variant over samme tema. Vi må sørge for mer bit for helsa. Da får vi også mer helse for pengene, kommenterte han. Østnorsk Helsenett er ett av tre regionale helsenett i Norge i dag. Regjeringen ønsker å realisere ett nasjonalt helsenett innen For å få dette til vil den blant annet gi støtte til regional infrastrukturutbygging, til dels øremerket til satsning på bredbånd. Dette er sjeldent søt musikk fra departementshold. Yes, bredbånd vil vi ha, utbrøt leder for faggruppen til Østnorsk Helsenett, professor i kirurgi ved Ullevål sykehus, Trond Buanes, fornøyd. Nettet i Helseregion Øst fikk en stat- 31

4 Kapittel 1 Grunnleggende begreper lig bevilgning på 6 millioner kroner ved starten i I fjor sommer inngikk det en treårig forsknings- og utviklingskontrakt med Telenor. Denne våren utvider Østnorsk Helsenett med to sykehus i Akershus og to i Østfold. Sentralen for det ATM-baserte nettet står på Ullevål sykehus. Målet for FoU-prosjektet er et helsenett der i prinsippet all pasientinformasjon skal kunne hentes frem på sykehusene, samt at primærlegene skal ha tilgang til deler av nettet. Tradisjonelle telemedisintjenester innenfor patologi, radiologi, psykiatri og e-læring skal kunne gå i det samme nettet. Jørn Sperstad i IT-bransjens forening er skuffet over at helseminister Tore Tønne ikke har bestemt seg for å lage et eget forskningssenter for helsesektoren. På 80-tallet opprettet man innen televerket et eget forskningssenter på området. En viss andel av omsetningen i hele sektoren gikk til dette senteret. Dette har vist seg å være en av de mest lønnsomme investeringene man har gjort på dette området, og derfor et godt eksempel også til etterfølgelse også for helsesektoren, mener Sperstad. Sperstad foreslår et eget forskningssenter som skulle legge hovedvekten på utprøving av ulike IT-løsninger i det norske helsevesenet. Vi trenger en stor grad av effektivisering og oppgradering i helse-norge. IT kan løse mange av disse problemene, nå som alle sykehus blir statlige hadde det vært en god anledning for Tønne å etablere et slikt senter nå, påpeker Sperstad. Spørsmål for diskusjon 1 Hva kan det komme av at elektronisk samhandling er et av de fire viktige satsingsområdene? 2 Katrine Weisteen Bjerde er IT-sjef ved Rikshospitalet. Vil hun få oppleve at man lar de tusen blomster blomstre? 3 Er Sosial- og helsedepartementet i ferd med å ta seg vann over hodet nok en gang? 4 Hvorfor er det viktig å avklare ansvarsforhold for å oppnå utbredt bruk av telemedisin? 5 Hvorfor vil ikke departementet bygge opp et felles IT-system for sykehusene? 6 Hvorfor er hastighet så viktig for Østnorsk Helsenett? 7 Hva mener du om Sperstads forslag om å lage et eget forskningssenter for helsesektoren? Bedriftseksempel: SOL skåner resten av staben i Norge Konsernsjef Birger Steen svinger slaktekniven i Scandinavia Online (SOL) og gir hver fjerde ansatt sparken. Likevel lover norgessjef Kristin Skogen Lund at dagens ansatte i Norge vil beholde jobbene sine. Innholdsleverandøren SOL sliter tungt i et sviktende marked. Underskuddet på 139 millioner kroner for første kvartal var verre enn fryktet. Derfor trapper selskapet opp slankekuren i selskapet. Allerede har 44 av de 314 ansatte i selskapet sluttet. Men nå skal ytterligere en fjerdedel av de resterende 270 ansatte bort. Det betyr at ytterligere Figur 1.7 «Hjelp oss å hjelpe» er betalt reklame på SOL for å rekruttere PLANfaddere 32

5 68 personer vil få sparken. Restruktureringen vil koste mellom 10 til 15 millioner svenske kroner, men SOL mener de vil spare 40 millioner svenske kroner årlig. De ansatte i Norge som ikke allerede har fått oppsigelse, kan nå puste lettet ut. For ifølge Skogen Lund er selskapet i Norge ferdig med å kutte i arbeidsstokken. Rundt 10 personer har allerede fått sparken. De resterende 10 som måtte bort, har valgt å si opp selv. Det gjør at den norske staben kuttes fra 76 til 56 ansatte. Men Skogen Lund hevder de nå er ferdige med restruktureringen for Norges del og at ingen flere vil få sparken. Vi har jobbet med å restrukturere selskapet helt siden i fjor. Og i Norge er vi ferdige med kuttene blant de ansatte. Nå gjenstår det å hente ut synergier av resten av restruktureringspakken, sier Skogen Lund til Computerworld. Hun sikter med det til Steens planer for sentralisering av IT-infrastruktur, produktutvikling og en standardisering av portalstrukturen i alle land. Dette skal gi ytterligere besparelser. Hovedgrunnen til de dårlige resultatene er svikten i annonsemarkedet. Ifølge SOL har annonsesvikten vært på rundt 10 til 15 prosent på ett år. Likevel har SOLs andel av dette markedet økt fra 10 til 11 prosent. Vi er fornøyd med en økning i portalinntektene på fire prosent fra i fjor. Men med en reduksjon på 20 prosent fra fjerde kvartal, er det lite som tyder på en ny markedsvekst med det første, skriver konsernsjef Birger Steen i en børsmelding. Steen tror markedet vil være vanskelig en tid fremover. I tillegg til annonsesvikten har SOL slitt tungt for å komme inn i Danmark og Finland. Med en omsetning på 6,5 millioner svenske kroner i Danmark og bare 1,6 millioner i Finland ble tapene på henholdsvis 39,1 og 23,2 millioner svenske kroner i disse landene. Markedet reagerte svært negativt på nyheten om kjempetap og masseoppsigelser. Aksjen falt med 11,8 prosent onsdag, men var ned over 25 prosent på sitt verste. Aksjen fortsetter å falle torsdag. I dag priser markedet selskapet til cirka 500 millioner kroner. Samtidig har SOL fremdeles 580 millioner kroner i banken. Prisen på selskapet er altså 80 millioner kroner mindre enn hva selskapet har av kontanter. I 2003 har selskapet lovet å gå med overskudd. Tapene må reduseres dersom selskapet skal klare sitt mål om å klare seg til 2003 uten å hente inn mer penger. For i 2003 har konsernsjef Steen lovet å gå i balanse. Dette sier SOL om seg selv på SOL er Norges ledende og mest besøkte nettsted. SOL skal være det naturlige startstedet og oppholdsstedet på nettet gjennom å tilby Internett-brukere nytte- og underholdningstjenester av høy kvalitet. På SOL vil du finne nyheter og informasjon, interaktive tjenester, nyttig funksjonalitet, butikker og temakanaler. Blant SOLs mange tjenester finner du søkemotoren SOL Kvasir. Folk i alle målgrupper benytter SOL Kvasir for lettere å finne frem på nettet. I tett samarbeid med utvalgte partnere skal SOL utvikle og tilby tjenester som nettopp nordmenn er opptatt av. SOL tar nordmenns vaner og ønsker på alvor. Det er derfor vi er Norges største mediekanal på nettet. SOL er også Norges største annonsemedium på Internett. Gjennom nøyaktige målinger og undersøkelser, og ved bruk av verktøy for styring av annonser, kan annonsører på SOL nå de målgrupper de selv ønsker. Annonsøren beskriver sine ønsker, SOL sikter og leverer i henhold til bestilling. Ingen andre medier kan presentere tilsvarende målbarhet som det man finner på Internett. Det er derfor Internett er det medium som vokser raskest når det gjelder annonsering. Og SOL fører an i denne utviklingen, til beste for både annonsør og bruker. SOL i Norge består for tiden av ca. 75 ansatte lokalisert i Nydalen Næringspark i Oslo. SOL AS er et heleid datterselskap av konsernselskapet Scandinavia Online AB. Scandinavia Online har som mål å bli et ledende medie- og kommunikasjonsselskap i Europa. Hovedaksjonærer er Schibsted, Telia og Telenor. Mer informasjon finner du på konsernets hjemmesider Scandinavia Online har et av de største portalnettverkene på det nordiske markedet. Nettverket består av portaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det omfatter blant annet emnespesifikke kanaler, et stort antall funksjoner for web-baserte møteplasser og kommunikasjon, sofistikerte søkemulig- 33

6 Kapittel 1 Grunnleggende begreper heter og integrert e-handel på de fire språkene. Scandinavia Online har som mål å bli et ledende medieog kommunikasjonsselskap i Europa. Hovedaksjonærer er Schibsted, Telia og Telenor. Scandinavia Onlines nettverk er et av de største portalnettverkene på det nordiske markedet, regnet så vel i antall unike brukere som i inntekter. Nettverket når hver måned ut til ca. fire millioner besøkende. Scandinavia Onlines portalnettverk består av portaler i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og omfatter blant annet emnespesifikke kanaler, et stort antall funksjoner for web-baserte møteplasser (communities) og kommunikasjon samt sofistikerte søkemuligheter og integrert e-handel på dansk, finsk, norsk og svensk. De emnespesifikke kanalenes innhold er spesialtilpasset for nordiske Internett-brukere. De inneholder blant annet nasjonale og internasjonale nyheter samt stoff vedrørende økonomi og underholdning. Scandinavia Online arbeider for å styrke forholdet til brukerne ved å tilby danske, finske, svenske og norske kommunikasjonstjenester som f.eks. e-post, «chat» og personlige hjemmesider. Scandinavia Online eier også majoritets- og minoritetsposter i et antall selskaper innen områdene kommunikasjon, web-innhold og e-handel, og disse selskapenes tjenester distribueres gjennom Scandinavia Onlines nettverk. Scandinavia Online genererer inntekter fra blant annet annonsering, distribusjon og partneravtaler. Annonsører og e-handelsvirksomheter får via nettverket mulighet til å rette sine markedsføringstiltak mot spesielle målgrupper blant Internett-brukere både på lokalt og nordisk nivå. Som et gjennomsnitt under 2000, hadde Scandinavia Online 328 ansatte, hvorav ca. 83 i Danmark, 25 i Finland, 107 i Norge og 123 i Sverige. Kassen til SOL vil være tom om et drøyt år dersom selskapet fortsetter å tape penger i samme fart som nå. Aksjekursen har stupt siden børsintroduksjonen i fjor sommer, og opsjonene ledelsen og styret ble utstyrt med er verdiløse. På generalforsamlingen onsdag forsøkte ledelsen i SOL å bytte ut verdiløse opsjoner mot et kontantvederlag for fjorårets styrearbeid på kroner, men etter sterke protester trakk ledelsen forslaget tilbake. Slik oppførsel hører ikke hjemme i et svensk børsnotert selskap, sier Aktiespararnas talsmann Jan Örtegren til Dagens Industri i går. Ved inngangen til 2001 hadde SOL 702 millioner kroner på bok. Etter årets tre første måneder har kassabeholdningen sunket til 580 millioner kroner. Fortsetter konsernsjef Birger Steen å bruke av kassen i samme takt som hittil i år, vil han ikke kunne holde SOL i live lenger enn et stykke inn i Analytiker Audun Stenstadvold i Karl Johan Fonds tror ikke SOL vil nå målet om break-even i Det betyr at SOL må hente penger på sikt, sier Stenstadvold, som tror det kan bli vanskelig. Han får støtte av Ole Petter Kjerkreit i First Securities. SOL-sjef Kristin Skogen Lund skrev i sitt leserbrev i Dagens Næringsliv 14. mai at annonsører må utnytte nettets mange muligheter: «Internett er et ekstremt fleksibelt medium. I kombinasjon med lave produksjonskostnader blir Internett godt egnet til kampanjer der man varierer budskap og innhold. Dette kan bety variasjon over tid i kampanjeperioden eller ulike budskap i forskjellige sammenhenger.» Noen dager senere svarer Jarle Tangen i et leserbrev følgende: «Kanskje er sannheten at nettet, i sin nåværende form, slett ikke egner seg som kanal for reklame?» Scandinavia Onlines konsernsjef Birger Steen ser ikke noe lys i tunnelen når det gjelder reklamesalg på Internett. I løpet av første kvartal 2001 har markedet for internettannonsering falt mellom 20 og 30 prosent. Tidligere brukte dot-com-bransjen mye penger på internettannonser, men disse er nå tomme for penger. Når vi snakker med tradisjonelle selskaper, er det mange som har investert mye i Internett i løpet av 2000, og nå tar de gjerne en pust i bakken, sier Steen. Vi tror fremdeles at veksten i reklameomsetningen på Internett frem til 2005 vil være formidabel, sier Birger Steen. Også SOL-eide Din Side sliter. Etter første kvartal 2001 tapte selskapet seks millioner kroner av en omsetning på tre. Nedskjæringene i SOL vil trolig 34

7 også ramme den norske nettjenesten Din Side. De ble kjøpt av innholdsleverandøren SOL i Selskapet har ikke klart å levere positive resultater. Etter første kvartal klarte Din Side å tape 6 millioner kroner av en omsetning på 3 millioner kroner. Det er 28 ansatte i selskapet. Flere av disse jobbene er nå i fare som følge av nedskjæringene i morselskapet. Spørsmål for diskusjon 1 Hva kan årsaker være til SOLs svikt i annonseinntekter? 2 Hva kan det bety at ledelsen ønsket kontantvederlag fremfor fortsatte opsjoner? 3 Vil SOL gå i økonomisk balanse i 2003? 35

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Our Mobile Planet: Norge

Our Mobile Planet: Norge Our Mobile Planet: Norge Forstå mobilbrukeren Mai 2012 Konfidensiell og og proprietær Google-informasjon Sammendrag Smarttelefoner har blitt en uunnværlig del av dagliglivene våre. Rundt 54% av befolkningen

Detaljer

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien?

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? Mette Vestli, adm.direktør Norsk Helsenett AS mette.vestli@nhn.no Norsk helsenett - informasjon

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF De viktige trendene Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge UNN Verdens nordligste universitetssykehus 450 senger - somatikk 125 senger - psykiatri 72 tekniske senger 80 senger i eget

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. LØNN FORTSATT DET VIKTIGSTE NÅR NORDMENN SØKER NY JOBB I Manpower Worklife stilles regelmessig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Brief Dixi ressurssenter for voldtatte ønsker mer kjennskap og flere henvendelser. Utfordring En vanlig reaksjon blant folk som har opplevd traumatiske

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

IKT i helse fram til i dag

IKT i helse fram til i dag IKT i helse fram til i dag Polyteknisk forening 2. november 2011 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Mitt oppdrag i dag IKT i helse frem til i dag - hva er årsakene til at vi ikke allerede

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Prosedyregruppa i Telemark:

Prosedyregruppa i Telemark: Prosedyregruppa i Telemark: 20 års arbeid med retningslinjer og møteplasser for samhandling Bjørnar Nyen Hamar, 12. juni 2009 Disposisjon Litt historikk Kurs Mal for dokumenter Ny publiseringsløsning Tanker

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT

STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 200300384-31 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2004 STRATEGIPLAN

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer