Giganten. fjernvarme. 24 SIDER fjernvarme Side Månedsavlesing i Sverige Side 32. Skandinavias mann i Brüssel Side 46

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Giganten. fjernvarme. 24 SIDER fjernvarme Side 25 48. Månedsavlesing i Sverige Side 32. Skandinavias mann i Brüssel Side 46"

Transkript

1 Månedsavlesing i Sverige Side 32 Uforutsigbar eiendomsskatt Side Skandinavias mann i Brüssel Side SIDER fjernvarme Side fjernvarme Utgave 3 august 2010 Giganten Hafslund er Norges desidert største fjernvarmeselskap. Men å være stor har både fordeler og ulemper. Side 36 40

2

3 ENERGI FJERNVARME Innhold Å være stor Hafslund er størst i Norge på fjernvarme. Selskapet satser milliarder og har en svært høy utbyggingstakt. I fjor ble den lange Klemetsrudledningen ferdigstilt, noe som gjør det mulig med ytterligere utbygging i sentrum av hovedstaden. Den hovedstadsbeboer som ikke ser Hafslund fjernvarmes varselsskilter (som på forsiden av dette heftet) nesten daglig, bør antakelig komme seg litt mer ut. Satsingen til Hafslund innebærer at selskapet er i front på teknologiutvikling og -anvendelse. Hafslund gjør nå viktige erfaringer som er interessante for andre aktører å bruke senere. Men å være stor er ikke bare positivt. De største er ikke bare veldig synlige, men blir også møtt med forventninger om å innta en lederrolle. Det kan selvsagt gi seg urettferdige utslag. Hafslunds utbygging har tvunget selskapet til å bruke fossile brensler i spisslastsentraler for å holde forsyningssikkerheten på et akseptabelt nivå. Det har resultert i en debatt om fossile energikilder i fjernvarme som ofte er blitt illustrert med Hafslund. Egentlig peker ikke Hafslund seg spesielt negativt ut, men det er lettere å «ta» den synlige og store. Rindi ut av Norge Det var mer enn avfallsproblematikken som fikk Rindi Energi til å trekke seg tilbake til Sverige. De norske konsesjonsprosessene ble for mye for den internasjonale aktøren. Side 28 Dette er ikke typisk norsk. I Sverige har fjernvarmeselskapene slitt med kundeskepsis mot varmeprissettingen. Skepsisen er blitt følt av selskaper hele landet. Men mye av problemene skyldes at fjernvarmeselskapet Fortum i Stockholm har hatt et negativt fokus på sine priser. Slike omdømmeproblem smitter lett over på hele bransjen. Fortum er synlig, de leverer varme til flere medlemmer av Riksdagen og statsforvaltningen og ikke minst til journalister og redaktører i riksmediene. Kravet om månedsavlesing (se side 32) kan sees som en reaksjon på nettopp prisdiskusjonene som har vært i Sverige. Fortjent eller ufortjent, synlighet gir muligheter til positiv omdømmebygging på vegne av seg selv og hele bransjen. Men da må man ta med i betraktning at synligheten også noen ganger kan svi. Fjernvarmen bevæger sig i EU Fjernvarmesagen har fået medvind, siger danskeren Birger Lauersen, som den 3. juni tiltrådte som ny formand for den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power. Side 46 Noen sitter med svarteper Eiendomsskatt har blitt et ufrivillig sjansespill for fjernvarme aktørene, hvor lokalpolitikerne når som helst kan endre spillereglene. Side 44 øystein meland Lokomotivet i norsk fjernvarme Side Energi fjernvarme er et bilag til Energi utgave Redaktør Ola N. Nedrelid Redaksjonssjef Øystein Meland Design Therese B. Hansen Hege Blix Bernhardsen Annonser Fredrik Kveen Tlf: Faks: Jonny Wedde Tlf: Faks: Utgiver Europower AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Eier Energi eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group. NHST utgir også Dagens Næringsliv, Europower, Upstream, Fiskaren og en rekke andre publikasjoner. Abonnement Tlf: Faks: Trykk HA Grafisk AS Forsidefoto Øystein Meland

4 Daimyo Rindi ENERGI FJERNVARME Rindi ut av Norge Det var mer enn avfallsproblematikken som fikk Rindi Energi til å trekke seg tilbake til Sverige. De norske konsesjonsprosessene ble for mye for den internasjonale aktøren. av morten valestrand, gøteborg Forslaget om å selge Daimyo Rindi Energi AS til Eidsiva oppsto på vårt initiativ. Vi så hvor dette bar hen, sier Bo Hägg, konsernsjef i det svenske fjernvarmekonsernet Rindi Energi AB. Rindi eide halvparten av Daimyo Rindi Energi (DRE), som i 2008 tok over Daimyo Varmes konsesjonssøknader for fjernvarme basert på avfallsforbrenning. Det var ikke minst det vanskelige og avgiftsbelagte avfallsmarkedet som satte kroken på døra for et videre engasjement i Norge. Overkapasitet på forbrenning gjorde at vi ikke kunne sikre langsiktige kontrakter til forsvarlige priser, sier Hägg til Energi. I en felles uttalelse konkluderte Daimyo og Rindi med at «denne tendensen forventes å bli forsterket i tiden som kommer». Feil analyse. Ikke lenge etter kom regjeringens beskjed at forbrenningsavgiften på avfall skal fjernes. Det får imidlertid ikke Rindi til å endre standpunkt. Til det finnes det for mange andre grunner til å holde seg borte fra Norge, ifølge Bo Hägg. Det var mer enn avfallsproblematikken som fikk oss til å heve øyenbrynene, sier han til Energi. I svensk fjernvarmebransje er Rindi Energi AB kjent som en seriøs, men uredd aktør som også ser muligheter utenfor Sverige. I hjemlandet eier og drifter konsernet ti middels store anlegg, samtidig som de har en stor og ekspanderende fjernvarmevirksomhet i Polen og datterselskap Hviterussland. Rindi driver også forstudier på flere andre europeiske markeder og er oppe i en omfattende emisjonsprosess. Smuldret bort. I Norge kom man derimot aldri lenger enn til prospekteringen. Av DREs totalt seks konsesjonssøknader ble fem konsesjoner tildelt konkurrerende selskaper. Da selskapet omsider ble tildelt en konsesjon for Gjøvik, var situasjonen allerede meningsløs for Rindis del. Det ble ingenting tilbake av de opprinnelige planene. Vi hadde sett framfor oss en virksomhet med minst tre fire fjernvarmeanlegg, sier Bo Hägg. Han poengterer at Rindi likevel ikke har mistet verken penger, prestisje eller venner på norgesbesøket. Engasjementet i Norge har ikke vært noe stort strategisk spørsmål for konsernet. Vi ville prøve, og skjøt litt fra hoften. Salget av DRE til Eidsiva Bioenergi har dekket våre kostnader. Daimyos kunnskap. Ifølge Rindis markedssjef Svante Holmqvist oppstod norgesreisen på Daimyos initiativ. Rindi skulle bidra med penger, teknisk kunnskap og generell erfaring. Daimyo skulle stå for markedskunnskapen. De hadde nærheten til markedet, og vi satt med selve fjernvarmekompetansen, sier han. Vi visste lite om hvordan det foregikk i Norge. I dag ser Svante Holmqvist et sært konsesjonssystem som beskytter den norske konvensjonelle energibransjen. Internt marked. Som utenlandsk selskap tror jeg det er veldig vanskelig å få konsesjon. Vårt inntrykk er at det norske fjernvarmemarkedet er en meget intern affære, med korte veger til myndig heter og aktører, sier han. På tross av kort avstand tok all kontakt med myndighetene lang tid. Rindi opplevde at NVE manglet tydelige direktiver. Det var tydeligvis et dilemma at flere ville bygge ut samme område, sier Svante Holmqvist. Sært system. Ifølge Bo Hägg undervurderte Rindi «de norske prosessene». Det er helt unikt at man må legge inn anbud til staten på selve retten til å bygge fjernvarme, istedenfor å forhandle direkte med dem som skal ha varmen. Vi har ikke støtt på lignende i noe annet land, sier han. nr. 4 APriL ÅrgAng n n Adm. direktør Kappløp om CO 2-fangst Side 5 Karsten Aubert og Daimyo Varme vil utfordre de tradisjonelle fjernvarmeaktørene. Det første slaget står i Tønsberg. Side 6 7 Regjeringens aprilspøk Side sider fjernvarme Setter sin lit til strømprisene Side 50 Utfordreren w w w. e n e r g i - n e t t. n o k r a f t b r a n s j e n s f a g b l a d o g n e t t a v i s APRIL energi 1 Illustrasjon: Faksimile energi 04/2008 Norsk fjernvarmeutbygging er også utsatt for stor offentlighet, noe som stresset Rindi. Svenskene hadde havnet midt eksplosjonen av kommunale klima- og miljøplaner kombinert med stort mediefokus. Overrasket. I Norge stiller kommunene, kundene og mediene krav til bygging fra dag én etter at konsesjon er gitt. Egentlig positivt, men med tanke på våre andre utfordringer ble vi til slutt nødt til å velge, sier Bo Hägg. Ikke minst ble Rindi kastet inn i den hete debatten rundt fjernvarmekonkurranse, en debatt hvor Daimyo gjennom flere år har spilt en stor og provoserende rolle ved å levere inn konkurrerende konsesjonssøknader. Slikt visste Rindi lite om da de nærmet seg Norge. Vi hadde ikke oversikt over det norske debattklimaet og visste ikke mye om dette, sier Svante Holmqvist. Vi var kun inne for å gjøre forretninger. Se også intervju med styreleder Karsten Aubert i Daimyo på side

5 Kommunikasjonshuset Renommé renomme.no Fjernvarmerørene som skåner miljøet og reduserer utgiftene Logstor kontirør har innebygget diffusjonssperre av aluminium. Den moderne produksjonsmetoden medfører at man får en kontrollert og garantert jevn densitet i isoleringsskummet i hele røret. Resultatet er lavere kostnader, betydelig reduksjon i CO2 utslipp samt at isolasjonsverdien vil være like god i hele rørets levetid. IQHeat er den mest avanserte kundesentralen i Alfa Lavals produktprogram. IQHeat kombinerer den siste utviklingen innen fjernvarme og IT-teknikk i én og samme kundesentral. IQHeat er utstyrt med TCP/IP kommunikasjon som muliggjør full fjernstyring og overvåking via blant annet Internett eller telenettet. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Tlf:

6 Intervju ENERGI FJERNVARME Vil synliggjøre fordelene Det er et stort behov for å synliggjøre fordelene med fjernvarmeforsyning, både som del av framtidens byplanlegging og som effektiv forsyning i mindre nærvarmenett. av ola n. nedrelid Også fram mot statsbudsjettet er synlig gjøring av fjernvarmen den viktigste saken etter avklar ingen av forbrenningsavgiften, mener daglig leder i Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. Selv om fjernvarmesystemet har en infrastruktur på linje med elnettet, er det store forskjeller. Fjernvarmebransjen vil vise at energibalansen og dermed forsyningssikkerheten vil bedres ved et tettere samspill mellom fjernvarme og elsystem. Videre må planlegging av energi og bygg henge sammen. Ufullstendig. Juhler mener at regjeringen har gjort et forsøk på å integrere energiforsyning i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, men at lovverket fortsatt er for ufullstendig og hindrer en helhetlig planlegging. Manglende innsikt i betydningen av integrerte energisystemer i byer gjør at det finnes mange uriktige oppfatninger om fjernvarme og termisk energi. Fjernvarmebransjen vil øke fokus på slike sammenhenger og hvilken verdi fjernvarmen bidrar med i samfunnet. Vi vil også legge til at regjeringens satsing på fjernvarme så langt har virket. Vi produserte over 4 TWh fjernvarme i 2009, og har en installert effekt på MW. Sist vinter dekket Hafslund Fjernvarme over en firedel av effek tbehovet til Oslo i den kaldeste perioden. Rapporter fra Energi Norge og egen database viser en økning til over 10 TWh i 2020 med MW installert effekt. Dette vil ha betydning både for forsyningssikkerhet og energiomlegging til fornybar varme. Hvor fornøyd er Norsk Fjernvarme med avklaringen av forskriftene for energimerking? Fjernvarmebransjen er fornøyd med at departementet har synliggjort betydningen av miljøvennlig oppvarming og inkludert dette i energimerket med en oppvarmingskarakter, sier Heidi Juhler, som samtidig mener at resultatet ikke er godt nok. Regjeringen ønsker å likestille bruk av fjernvarme og bioenergi med annen fornybar energi i bygg, men Juhler mener at et hovedproblem er valget av «levert energi» som modell for ordningen. Foto: Øystein Meland Det innebærer at fornybar energi som produseres i bygget (fra varmepumper og solfangere) får en bedre energikarakter enn fornybar energi som kommer utenfra. Regjeringen har nok tenkt at en god oppvarmings karakter med bioenergi og fjern varme oppveier en dårligere energikarakter. Men markedet reagerer ikke på

7 ENERGI FJERNVARME med fjernvarme den måten, mener Juhler.Hun forteller at både Norsk Fjernvarme og NoBio får meldinger fra medlemmer som mister avtaler med utbyggere som ønsker A-merkede bygg. Dersom slike bygg får en høyere markedsverdi, fortsetter energimerkeordningen å diskriminere fjernvarme og bioenergi. Dette forverres ved at «oppvarmingsanlegg som er beregnet for et mindre antall bygg, kan vurderes om anlegget lå innenfor det aktuelle bygget» (forskriften 10). En slik gruppe bygg kan være på størrelse med et fjernvarmenett, men får karakter A hvis det er en til flere byggeeiere, og karakter C hvis eieren er et fjernvarmeselskap. Deler av forskriften er så upresis at den gir rom for ulike tolkninger, og eksemplene illustrerer altfor godt hvorfor «levert energi» ikke fungerer som løsning, sier Juhler. Slett håndverk. Dersom regjeringen vil ha energiomlegging som også inkluderer fjernvarme og bioenergi, holder ikke ordningen mål: Gode intensjoner gir feil politikk ved hjelp av slett håndverk. Juhler vil derimot berømme regjeringen for rask reaksjon når det gjelder vei forskriften som er trukket tilbake, etter at flere kommuner har benyttet økte gebyrer for legging av ulik infrastruktur som ekstrainntekter i kommunekassen. Da ville det blitt lite fjernvarme og bredbånd i by og bygd. Hva er skjedd hos fjernvarme aktørene etter vedtaket om fjerning av forbrenningsavgiften? Selv om fjerningen av forbrenningsavgiften gir norske avfallsforbrenningsaktører mulighet for å konkurrere på lik linje med svenske aktører, er markedssituasjonen likevel svært vanskelig på grunn av overkapasitet i Sverige og planer for nye anlegg der, sier Juhler. Hun mener at det derfor er usikkert om alle planlagte forbrenningsanlegg i Norge vil bli bygget. For eksisterende anlegg er det som forventet noe ledig kapasitet i år fordi inngåtte kontrakter med svenske anlegg gjelder. Dette forventes imidlertid å endre seg gradvis til det bedre slik at fjernvarmeaktørene kan planlegge med rimelig avfallsvarme til grunnlast. I neste omgang vil det gi grunnlag for utvidelser av fjernvarmenettene og mer fornybar varme. Trondheim Energi Fjernvarme AS leter etter eier, mens TrønderEnergi sier de ikke vil kjøpe, men kvitte seg med det lille de har. Og Rindi har trukket seg ut. Foregår det en strukturrasjonalisering av norsk fjernvarme? Jeg kjenner ikke til den konkrete saken i Trondheim, men generelt er det to klare trender i fjernvarmesektoren. Den ene er at store selskaper vokser ved å kjøpe opp mindre, og den andre er en betydelig etablering av små fjernvarme selskap over hele landet som benytter lokale ressurser, enten bioenergi eller varmepumper til nærvarmeforsyning. Det vil si at det er kort avstand mellom produksjon og kunde/bygg. Dette foregår i tett samarbeid med kommunen og forsyner i hovedsak store kommunale bygg og private næringsbygg, sier Heidi Juhler. Det er satt fram krav om månedsavlesing av fjernvarme i Sverige fordi den nye fjernvarmeloven ikke gir god nok prisoversikt, og fordi det er behov for et kostnadstrykk? I motsetning til Sverige, har Norge hatt en fjernvarmelov fra 1986 da fjernvarmeutbyggingen ble satt i gang; senere er den inkludert i energiloven. Her har norske brukere en beskyttelse med et tak på fjernvarmeprisen og i tillegg både elklage nemda og NVE som klageinstans. Juhler mener begrepet kostnadstrykk er lite relevant fordi fjernvarme i hovedsak prises mot alternativ forsyning som strøm eller fyringsolje, hvor markedsprisene svinger konstant. Mens situasjonen i Sverige har vært at noen store markedsaktører har økt prisene kraftig, vil dette ikke være mulig i Norge. Søkningen til energi- og miljøstudiet (og fjernvarmefagene) har økt de siste årene. Hva viser årets søkertall? NTNU har hatt sitt beste søkerår noensinne, og energi- og miljøstudiet står øverst på ønskelisten blant alle masterprogrammene. Det lover godt for fjernvarmefagene, mener Heidi Juhler. Hun viser også til at Norsk Fjernvarme er i dialog med NTNU om å sikre et fjernvarmeprofessorat fra 2011, som også vil innebære en mulighet for flere doktorgradsstudenter. Så langt har NTNUs varmemiljø med førsteamanuensis Rolf Ulseth som synlig aktør, vært en drivkraft for at den tradisjonelle kraftsystemtenkningen har måttet åpne opp for energifleksibilitet og fornybar varme. Samtidig beklager Heidi Juhler at ikke master studiet i energi og miljø ved høyskolene i Oslo og Stavanger vil gå som planlagt, selv med mange søkere. Årsaken er at man ikke har fått kvalifiserte søkere til et professorat innenfor faget. SALG/UTLEIE: 8 MW FJERNVARME-/DAMPKJEL, 24 BAR 200 C NY KJEL KUN BENYTTET I 30 DAGER MAI/JUNI KLAR FOR OMGÅENDE LEVERING TIL GUNSTIG PRIS BRENNER FOR LETT/TUNGOLJE- BIO- ELLER GASS KOMPLETT STYRESKAP Jarotech AS PB 142,1378 Nesbru, Jan Roang,

8 Månedsavlesning ENERGI FJERNVARME Sverige innfører månedsavlesning MANGLER OVERSIKT: Europeisk energi fattigdom handler ikke om passivhus i Stockholm. Svensk Fjärrvärme mener regjeringen skyter over mål når de krever månedsfakturering. Månedsfakturering av fjernvarme er ikke noe hett tema i EU. Bortsett fra i Sverige. Nå innfører myndighetene månedsmåling på linje med el. av morten valestrand, gøteborg Ifølge EUs direktiv om effektiv energibruk skal medlemslandene se til at energiselskapenes fakturering baserer seg på kundens faktiske forbruk. Med dette som argument krever den svenske Elmarknadsinspektionen (EI) månedsmåling og -fakturering av fjernvarme innført fra 1. januar Kravet er typisk svensk og ikke representativt for fjernvarmedebatten i Europa, sier Birger Lauersen, president i den europeiske bransje organisasjonen Euroheat & Power. Ifølge Lauersen har europeiske fjernvarmeland så forskjellige utgangspunkter for måling og fakturering at det umulig kan finnes grunnlag for å kreve likhet innfor loven. Uten proporsjoner. Det vil bli veldig vanskelig for EU å lage felles regler for fjernvarmen, sier Birger Lauersen. Ikke minst handler dette om ulike økonomiske ressurser. Krav som skandinaviske myndigheter finner adekvate som «gode eksempler» blir helt urealistiske i for eksempel Bulgaria eller Polen. I deler av Europa har fjernvarmen vanskelig for å overleve. De svenske kravene til energistyring framstår som helt proporsjonsløse, sier Lauersen. Ustemt i Norden. Ikke en gang de nordiske fjernvarmebransjene er særlig samstemte, påpeker Lauersen, som er internasjonal direktør i Dansk Fjernvarme. I Danmark er fjernvarmen definert som et monopol, og selv om man har mange smarte målere, blir det meningsløst med månedsfaktura. Sluttregningen må allikevel vente på varmeleverandørens årsregnskap. I den annen enden av skalaen har vi Sverige og Finland, med et fullt utviklet kommersielt marked, sier Birger Lauersen. Og derfor vil myndighetene øke kontrollen? At man fører et elmarkedsrettet direktiv direkte over på fjernvarme, kan likne en tolkning for å stille det egne reguleringsbehovet, sier han. Kontinentale diskusjoner. Peter Dahl er markeds ansvarlig i Svensk Fjärrvärme og leder Euroheat & Powers arbeidsgruppe for måling og fakturering. Han opplever at svenske myndigheter har et snevert syn på månedsmåling. Ute i Europa er man opptatt av helt andre spørsmålsstillinger rundt måling av fjernvarme, blant annet personvernspørsmål, sier han. I Nederland måtte regjeringen trekke tilbake et forslag om avlesing som ble oppfattet som integritetskrenkende. En slik diskusjon eksisterer ikke i Sverige, sier han. Ukjent fattigdom. I Sverige forstår man heller ikke betydningen av energifattigdom, at husstander ikke har råd til å kjøpe el og varme. Foto: Holger Elgaard/Wikimedia I deler av Europa er dette veldig konkret. Folk dør på grunn av mangel på varme, sier Peter Dahl. Månedsfakturering forverrer problemet fordi regningene blir ekstra høye om vinteren. For oss er dette helt ukjente dimensjoner, men noe vi må ta hensyn til i den europeiske diskusjonen rundt fjernvarme. Hjemme i Stockholm har Peter Dahl sett det svenske kravet komme. Han er redd for at ansvaret nå dyttes over på kunden, at kravet skal hemme fjernvarmeselskapenes egne effektiviserings løsninger og begrense forretningsutviklingen. Misforstått miljøargument. Svensk Fjärrvärme har klart å forhandle fram en femårig overgangsperiode som skal holde utrullingsstresset og leverandørprisene i sjakk. Teknisk sett klarer vi dette, men jeg kan ikke påstå at vi helt tror på det svenske hovedargumentet, som handler om miljøet, sier Peter Dahl. Han mener at energistyring via månedsfakturering er blitt en energipolitisk myte. Tilgang til informasjon innebærer nemlig ikke alltid at man sparer energi. At det alltid blir bedre bare man måler og registrerer alle detaljer, er blitt et aksiom, en påstand som gjentas og aksepteres uten bevis, sier han. Nå viser det seg at elkundenes energisparing etter innføring av månedsmåling er mindre enn man trodde. Så nå har myndighetene begynt å diskutere krav til timesmåling, avslutter han

9 STOR For oss er enhver kunde stor og viktig, samme hvor stor eller liten bestillingen er. Har vi lovet å levere, gjør vi det til avtalt dato. Vi holder det vi lover. STØRRE Vi har klart å vokse og bli større, til tross for lavkonjunktur og mange konkurrenter. De siste fire årene har vi mer enn fordoblet omsetningen vår. Rørene våre inngår nå i fjernvarmenettene i Norge, Sverige og flere andre land. STØRST Til det store norske markedet vårt har vi valgt vår største selger, Peder Gillerborn. Han er ikke bare høy (205 cm på strømpelesten), men også veldig hyggelig. Han har den største erfaringen med fjernvarmerør som du kan tenke deg. Ta gjerne kontakt med ham: Powerpipe produserer og lagerfører produkter for distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling. Hemmeligheten bak suksessen vår er foruten kvaliteten på produktene våre menneskene i selskapet vårt, som driver virksomheten frem med sin vilje og sitt engasjement. Hos oss får du klare svar og en leveringsdato som overholdes. Vi har alltid de samme sjåførene som kjører til Norge. De er hyggelige og imøtekommende, alltid klare til å hjelpe. Rørene får du i tide, den personlige varmen får du på kjøpet. Foto: Mats Udde Jonsson Vi holder det vi lover Ellesbovägen 101, Hisings Kärra. Tel Fax E-post

10 Konsesjon ENERGI FJERNVARME KLART FOR BIO: Etter dommerklage og omkamp går Eidsiva i mål som fjernvarmevinner. Hittil har Gjøvik kun gravd ned drikkevann. Eidsiva vant i Gjøvik Til slutt fikk Eidsiva konsesjon på biovarme etter å ha klaget på NVE og fektet bort Daimyo. Gjøvik har vært ekstra eksponert for den særnorske konkurransevarianten på fjernvarmemarkedet. av morten valestrand, gøteborg Kampene rundt fjernvarmen i Gjøvik har vært mange og interessante. I oktober 2007 ble en søknad om konsesjon for fjernvarme innlevert av Eidsiva Bioenergi AS. Eidsiva ønsket å etablere en varmesentral basert på skogsflis og returtreflis. Dette vekket Daimyo Varme AS, som sendte inn en egen søknad for samme område. Deretter inviterte Daimyo svenske Rindi Energi til å danne Daimyo Rindi Energi AS (DRE), som nå overtok konsesjonssøknaden. Etter nesten to år konkluderte NVE med at konsesjonen skulle gå til DREs planlagte fjernvarmeanlegg basert på forbrenning av restavfall fra husholdninger og næringsliv. NVE kom til slutt fram til at begge søknadene hadde god samfunns økonomisk lønnsomhet. Både Eidsiva og DRE planla å levere prosessdamp til lokale industrikunder. 1 1 ved pause. Ut fra en helhetsvurdering mente NVE at DREs prosjekt var best da fordelene var «overveiende i forhold til ulempene». Daimyos anlegg hadde «akseptable miljøvirkninger», og man framhevet bruken av avfallsforbrenning og deponigass som «ekstra positivt». Tildelingen til DRE ble påklaget av Eidsiva Bioenergi, som fant grove feil i beslutningsgrunnlaget. Etter nesten to års saks behandling var beslutningsunderlaget skremmende tynt, mente man. Vår hovedkritikk gikk ut på at NVE i liten grad etter kontrollerte konsesjonssøknadens opplysninger, sier direktør John Marius Lynne: Etterprøving er ikke uvanlig hos myndigheter med kompliserte saksbehandlinger. Klart i juni. Eidsiva Bioenergi stilte spørsmål ved både teknologiske og økonomiske fakta i DREs søknad. I klagen pekte man på at drifts- og investeringskostnadene systematisk var underbudsjettert, og at løsningen for elproduksjon var urealistisk. Da Eidsiva hadde sendt inn sin klage, innså også Daimyo og Rindi i hvilken retning værhanen pekte. I april tilbød man derfor

11 ENERGI FJERNVARME Foto: Gjøvik kommune Eidsiva Bioenergi å kjøpe hele konsesjonsselskapet. I begynnelsen av juni fikk Eidsiva Bioenergi den endelige konsesjonen for fjernvarme i Gjøvik, med et anlegg for 186 GWh varme. Miljøgevinst. For Eidsiva var miljøargumentene med biobrensel åpenbare. Økt bruk av bioenergi er også helt i tråd med regjeringens strategi. Vårt anlegg vil bruke hundre prosent fornybar energi. Dette gikk NVE imot ved å tildele konsesjon til Daimyo Rindi Energi, som ville bygge et konvensjonelt avfallsforbrenningsanlegg med kun femti prosent fornybar andel, sier John Marius Lynne. Eidsiva Bioenergis planlagte anlegg blir et av Norges største bio baserte fjernvarmeanlegg, og vil erstatte et femtitalls oljefyrer i distriktet. Etter oppstart hovedsakelig basert på returtre vil man suksessivt gå over til skogsflis. Også klageinstansen Olje- og energi departementet (OED) konstaterte at prosjektet holder mål. Anlegget blir et pioneranlegg i Norge, ifølge statssekretær Sigrid Hjørnegård. Ved å ta i bruk skogsavfall og bruke bioolje som spisslast blir det «en nesten fullkommen fornybar løsning», mener departementet. Læreprosess. Med fjernvarmekonsesjonen i Eidsivas hender har også Gjøvik fått sin revansj. Fram til nå har kommunen vært dårligst av mjøsbyene både på fjernvarme og bioenergi. Ifølge John Marius Lynne gjenstår nå kun positive utfordringer for Eidsiva Bioenergi. Vi er meget fornøyd med hvordan dette har utviklet seg. Og relasjonen til NVE er reparert? Vi har aldri hatt en dårlig relasjon til NVE. Både vi, bransjen og myndighetene har vært oppe i en læreprosess, og slikt tar tid, sier han. Nå er alle parter enige om at beste løsning er funnet. Vi har en meget spennende utbygging framfor oss, sier John Marius Lynne. Infratech er et rådgivende ingeniørselskap med kompetanse og erfaring fra fjernvarmeutbygging Infratech utfører prosjektering og bygge ledelse for infrastrukturanlegg med: fjernvarme og naturgass kabel vann- og avløpsledninger veg For referanser og nærmere informasjon vennligst kontakt: Daglig leder, Tor Kjell Holte E-post: Tlf: Mobil:

12 Bedriftsprofil ENERGI FJERNVARME I FØRERSETET: Daglig leder Edle Ulevåg i Hafslund Fjernvarme peker ut retningen fram mot 2 TWh fjernvarmeproduksjon med 90 prosent fornybarandel. Foto: Morten Schau/HaFSlund ASA. Hafslund Fjernvarmes anlegg 15 varmesentraler 2 avfallsforbrenningsanlegg 2 varmepumper basert på kloakk 1 biobrenselanlegg 1 forbrenningsanlegg for næringsavfall Lokomotivet i Hafslund Fjernvarme AS Eier: Hafslund ASA Daglig leder: Edle Ulevåg Produksjon: 1,4 TWh årlig Linjenett: 337 km Fornybarandel: 54 prosent Omsetning 2009: 747 mill kroner Antall ansatte: 53 Kilde: norsk fjernvarme Hafslund Fjernvarme leverer en tredel av all fjernvarme i Norge. Selskapet er også størst på teknologiutvikling. av marte bakken Selskapet er det største fjernvarmeselskapet i Norge, med en omsetning i fjor på 747 millioner kroner og et årsresultat på 78 millioner. Historien til Hafslund Fjernvarme startet i 1937, da Oslos første fjernvarme anlegg ble satt i drift. Den gang var produksjonen 18 GWh, i 1980 var den rundt 50 GWh, mens den i dag er rundt GWh. Det var Oslo Lysverker som startet en massiv utbygging av fjernvarme i Oslo på 1980-tallet. Etter fisjoner, fusjoner og navneendringer var dagens utgave av Hafslund Fjernvarme et faktum i I teknologisk front. Som den største aktøren er det ofte Hafslund Fjernvarme som tester ny teknologi i Norge. Nå har selskapet blant annet fått 40 millioner kroner av Enova til å teste ut pellets i pulverform som brensel. Dette er ikke gjort før i Norge. Teknikken går ut på å kverne opp pellets og blåse det inn i kjelen. Brenselet gjør det lettere å regulere kjelen, sier daglig leder Edle Ulevåg. Teknologien er ikke tatt i bruk i Norge, men brukes av aktører blant annet i Sverige. Et annet brensel som brukes i andre deler av Europa, er bioolje. I høst vil Hafslund teste bioolje i spisslast sentralene på Haraldsrud og Holmlia. Denne biooljen regnes som CO 2 -nøytral og vil erstatte den fossile oljen som brukes i sentralene i dag. Formålet er å få mer fornybare energikilder inn som brensel i spisslastkjelene, som i dag vanligvis bruker fossil olje, gass eller elektrisitet, sier Ulevåg. Ambisiøse fornybarmål. Rundt 50 prosent av selskapets installerte effekt på 750 MW er i dag fornybar, og det reduserer bruken av fossil olje til oppvarming med cirka 50 millioner liter hvert år. Hafslund Fjernvarme ønsker å få opp fornybar andelen til 90 prosent. Ulevåg mener målet er innen rekkevidde. Vi vil komme opp i 90 prosent i løpet av fem seks år, sier hun. Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten installerer nå en ny avfallslinje, eller ovn, på Klemetsrud Kraftvarmeverk i Oslo. Det vil bli den tredje forbrenningsovnen på anlegget, som er et av hovedproduksjonsanleggene til Hafslund Fjernvarme. Det andre er plassert på Brobekk i Oslo. Så langt i år har det gått med mer fossilt brensel enn vanlig. Årsaken er den kalde vinteren hvor Hafslund Fjernvarme hadde en effekttopp på 560 MW. Når det er veldig kaldt, må vi bruke alle kildene vi har også fossil fyringsolje, sier daglig leder Edle Ulevåg. Storstilt utbygging. I dag leverer selskapet rundt 1,4 TWh fjernvarme til næringsbygg, boligblokker og eneboliger i Oslo. Målet er å øke leveransen til 2 TWh i løpet av Fjernvarmepotensialet i Oslo er imidlertid estimert til nærmere 3 TWh. For å utløse potensialet mener Hafslund Fjernvarme at helelektriske bygg må konverteres til vannbårne bygg og få fjernvarme. En støtteordning til slik konvertering er det viktigste skrittet fram mot en realisering av 3 TWh, og for øvrig må det fortsatt gis støtte til både kostbar infrastruktur og fornybar varmeproduksjon utover dagens nivå, sier informasjons sjef Morten Schau i Hafslund ASA

Innkjøpsreglene strammes inn

Innkjøpsreglene strammes inn Innkjøpsreglene strammes inn På nyåret kommer nye regler for offentlige innkjøp. Reglene inne bærer betydelige endringer for blant andre fjernvarmeselskapene. Side 34 35 Kalde fronter på Island Side 42

Detaljer

Bedre ordninger for fjernvarme

Bedre ordninger for fjernvarme NYTT: LEVERANDØRTORGET Side 33 35 Utgave 1 februar 2011 5. ÅrgaNG Intervjuer Øyvind Danielsen i Varmeteknikk AS Side 12 Svensk Fjärrvarmes Ulrika Jardfeldt Side 22 Dansk Fjernvarmes Jørgen Jørgensen Side

Detaljer

LEVERANDØRTORGET Side 37 39. Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27

LEVERANDØRTORGET Side 37 39. Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27 LEVERANDØRTORGET Side 37 39 Utgave 2 MAI 2011 5. ÅRgaNG Avgiftskutt uten effekt n n Ett år etter at finans minister Sigbjørn Johnsen fjernet forbrennings avgiften, lekker fremdeles avfall til Sverige.

Detaljer

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Fikk fjernvarme-fritak Side 4 Nordisk perspektiv i Jönköping Side 8 ESA-beslutning gir nye muligheter Side 16 Utelot fjernvarme i energistrategi Side 18 LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Utgave 3 AUGUST 2011

Detaljer

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

Slukes norsk søppel til evig tid?

Slukes norsk søppel til evig tid? LEVERANDØRTORGET Side 33 35 UTGAVE 4 NOVEMBER 2011 5. ÅRGANG Slukes norsk søppel til evig tid? Svensk avfallsforbrenning underbyr fremdeles norske forbrenningsanlegg. Større kapasitet og bedre energiutnyttelse

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss!

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss! Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Foto: Dag Johansen/Ringerikskraft Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør for sikkerhetens skyld! for å bruke en

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21

BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 BIOENERGI 01 13 TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21 14 8 28 17 21 INNHOLD Nær eller fjern varme?...4 Nytt fra nærvarmeforum...4 Biostøtte fra IN nærvarmer 1200

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten:

Habiol pakker sammen s 4 og 5. Mye godt i Klimakur s 8. Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: Habiol pakker sammen s 4 og 5 Mye godt i Klimakur s 8 Hvem tar omkampen om biodiesel? Midten: 3-2010.indd 1 02-06-10 18:20:24 tjjjfy INNHOLD ynyyiuuo 6 200.000 m3 skogsbasert flis skal fram i Mjøsen Skog

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent Vår Visjon: belysning Side 14 Ringeriks-Kraft vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes som den grønne regionen, der både næringsliv

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer