Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2008 Årgang 83"

Transkript

1 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 83

2 2 Samenes Venn nr 1 08 Samemisjonens julemesse i Vangsvik 2007 Tekst: Hjørdis Steilbu Foto: Arne-Harald Steilbu Så ble det julemesse i år også. Vi var veldig spent på forhånd, det var så mye som skulle foregå her i strøket denne helga. Men vi ba om Guds ledelse og velsignelse, og ble rikelig bønnhørt. Messa begynte lørdag 1 des. kl , og flere enn vi hadde våget og håpet på møtte opp. Vi hadde fått masse varer, bl.a. fra Hamnvåg, Balsfjord og ellers fra nærmiljøet, en stor takk til dere alle. Vi er så glade for all støtte. Stor utlodning hadde vi også. Hjørdis Steilbu åpnet med å lese fra Gal. 6, 9. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett. La oss huske. Det er Han som virker i oss, både å ville og å virke til hans velbehag. Morten Alsvik holdt en god andakt til oss og fortalte fra Samemisjonens virksomhet både på Kola og blant samene der og her heime. Kunne vi bare få midler til å drive det arbeidet som det er slikt behov for. Ikke minst det diakonale arbeidet, der flere som snakker samisk kunne komme inn på sykehjem og snakke med de eldre o.s.v. Be høstens Herre drive arbeidere ut. Til avslutning sang vi Nå tennes tusen julelys. Vi er så glade og takknemmelig både til Gud og mennesker som gav oss en slik fin og god formiddag. Økonomisk ble det et overveldende resultat på kr ,-.

3 På lederplass Samenes Venn nr Noen smakebiter på Innholdet Julesalg i Troms krets 2 Dagfinn Nese slutter som kretssekretær 6 Hovedkontoret flytter 8-9 Kirkejubileum i Murmansk 10 Nytt fra Sapmi 14 På møter i Finnmark 16 Forsidebildet er tatt av Thor Henrik With, og viser ung jente på kirkejubileum i Murmansk. Nå har vi vent oss til å skrive For litt siden så vi fargesprakende rakettbluss på himmelen, hørte kirkeklokkens tolv høytidelige slag, vi sa Godt nytt år! til hverandre. Noen minutter eller dager kjente vi tidens strøm tydeligere, vår tids og Guds. Av vår tilmålte tid legges døgn, måneder og år bak oss. Ved nyttårsskiftet blir det litt tydeligere. Litt vanskeligere å skyve til siden. Det er din og min tid som renner, i en bred strøm som ikke lar seg stoppe. Til sist renner den ut, den delen som vi fikk, vår tilmålte tid. Vi er betrodd å forvalte tid. Selvfølgelig snakker en kristen ikke om å slå i hjel tid. Tvert i mot, for oss gjelder å bruke den dyrebare tiden, som apostelen skriver. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. (Ef 5,15-16) Da kan vi ikke sløse med tiden. Tvert imot må vi bruke den best mulig. For våre prioriteringer vil det få ulike følger: Vi har ting i livet som må gjøres og andre som ikke må forsømmes. Men det er også noe som roper på vår oppmerksomhet og tid, og som vi rett og slett må snu ryggen til. De som legger krefter, innsats og penger i misjon, ønsker å bruke tiden godt. Vi har en visjon for hva tiden skal inneholde, vår tid. Den skal fylles av vitneprovet om Jesus Kristus. Den skal kalle til nåden. I vår tid skal vantro bli tro. I vår tid skal nød møtes med barmhjertighet, og urett med rettferdighet. I vår tid skal vi gå sammen på troens vei, den som er kantet med kjærlighetens handlinger. Det er ikke plass for innholdstom TVtitting i et slikt liv. Det er ikke god forvaltning å kaste bort tid på formålsløs nettsurfing eller tomprat om naboer og medarbeidere rundt lunsjbordet. Din tid er ikke tiden for å samle på opplevelser eller eiendeler, du har viktigere ting fore: Dine medmennesker trenger den gode nyheten om Jesus Kristus. Mange flere av dem som lever i åndelig fattigdom må få sin del av rikdommen i Gud. Og de som er fattige på mat og klær og hverdagslivets goder, skal du som er disippel dele med. Derfor kan du ikke la misjonsarbeidet rusle og gå på gammel rutine, så lenge det varer. Hvordan bruker du tiden din? Hver av oss lever sin tid for Guds ansikt, og skal avlegge regnskap for den når Gud en dag lar dette skaperverkets tid ta slutt. At vi skal avlegge regnskap betyr ikke at vi må pakke tiden vår full av gjøremål. Den som bruker den dyrebare tiden, kaster seg ikke på aktivitetskarusellen, men lever tiden med omtanke og klokskap. Da er det tid for tungt arbeid, for lange økter og seig innsats. Men også for hvile og rekreasjon. For hvilte ikke Gud selv på den syvende dag? Den som vil bruke tiden klokt, har plass til å høre Ordet, til å knele ved bordet og til å be, utholdende. Den som vil bruke den dyrebare tiden og leve klokt, må fatte mot og ta de dristige skrittene når det kreves, men også holde våkent fast på troens skatt. Bare dårlige forvalterne gravde pundet ned, eller gav en god dag i forvaltningen og prioriterte egen nytelse og velvære. Guds tid er ikke endeløs. Jo, hans egen tid er uten ende, men ikke tiden han gir jorden og oss som bor på den. Han har målt den ut. En dag er de siste nyttårsrakettene avfyrt, og det er tid for regnskap. Da spørres det om forvalteren var tro. Nå er det tid for tro forvaltning. Vi har fått et nytt år. Thor Henrik With, ass. generalsekretær

4 4 Samenes Venn nr 1 08 Samenes Venn Rohkos «---ÁIDNA DUOHTA IPMIL ---!» Joh. 17, 1-8 Ovddeš suohkanbáhppa Magne Gudvangen, Mosvik Sámás: Rávdná Turi Henriksen Ill: Frode Kalleland Min teaksta Joh. 17, 1-8 lea váldon Jesusa earrusártnis. Moatti beaivvi geah en galgá Jesus guoππit dán máilmmi ja mannat albmái. Sus ii leat ªat olu áigi ustibiid luhtte eatnamis. Sus liv ii nu olu sidjiide muitalit. Muhto mii diehtit: Go mis lea unnán áigi, de ferte ollet bargat ja dadjat dan mii lea BUOT eanemus dárbbaªlaª. Gullot maid Jesus dadjá earrusártnistis! Mun áiggun erenoamáωit muittuhit Joh. 17,3 dadjá Jesus (Dat lea rohkos su ÁH ÁI): «Dát lea agálaª eallin ahte sii DOVDET DU, ÁIDNA DUOHTA IPMILA ja SU GEAN DON LEAT VUOLGGAHAN, JESUS KRISTUSA!» Go mii lohkat historjjá Norggaja Máilmmi-historjjá de gullat OLU ipmiliid ja oskkoldagaid birra. Dutkkit geat leat guorahallan ja suokkardan, dadjet: Buot olbmuin leat álohii leamaª sin ipmilat. Mii dárbbaªit juoidá masa rohkadallat ja man bálvalit. Miªunárat muitalit: Sii deaivvadedje olbmuiguin geat bálvaledje muoraid ja geπggiid, máddariid vuoi aid, dola ja beaivváωa---. Nu lei min riikkas maiddái. Muhto de máhcce vikii at ruoktot ja sis lei BIIBBAL fárus ja das daddjo earret eará ná: Dát lea agálaª eallin ahte sii dovdet DU, ÁIDNA DUOHTA IPMILA, ja SU GEAN DON VUOLGGAHIT, JESUS KRISTUSA--! DÁT uodjá midjiide álggugeah en oππa jagi maid eat dieπe maid dat buktá. Amma hal mii de berret BISÁNASTIT ja GIITIT! Mun dárbbaªan maid seammaládje go earát IPMILA geasa dorvvastan, vai dieπán GOSA MUN GALGGAN MANNAT! Ii leat gallii ahte mus lea sahte gii ipmil geasa dorvvastan. Mun dárbbaªan ipmila guhte LEA IPMIL! Dakkár Ipmil guhte sáhttá munnje addit maid mun dárbbaªan dál ja agálaª áigái! Ja dakkár Ipmila gii ATNÁ FUOLA mus ja earáin. Amma dán sáni dihte mun dalle berren bisánit! Ja dovddastit: O JESUS KRIST, MUN ÁNUN DUS. DU ÁRPMOT ATTE DON--! SUTNJE gii cealká: MUN lean dat ÁIDNA gii máhtán addit maid don dárbbaªat, dál ja agálaª áigái! Son guhte dan dahká, dovddasta roahkkatvuoπain ja iluin: Mun lean geah alan oskut JESUSII, ja lean gávnnahan dan vejolaωωan! Dan maid earát eai sáhttán máilmmis, dan sihke dáhtui ja máhtii SON! Ja mii beassat dovddastit ovttas singuin geat leat uvvon JESUSA guhkes dahje oanehis áiggi. Dáidit mii geah alan oskut duosa ja dása, muhto leat vásihan: JESUS don bassámus, vuosttamus, ma imus namma leat hearvámus, suttolaωωii. Vuoi alaª uovggahus, almmálaª vuoi adus, árbmu ja jeππehus leat midjiidii! Dát sálbmavearsa heive dasa maid JESUS cealká! Ja mii diehtit: Ii oktage eará Ipmil leat guoππán su almmi, eallán váivv᪠olmmoωin min gaskkas ja addán su heakkas min beastin dihtii! Maid dat muitala dutnje ja munnje? DAKKÁR IPMILA mii dárbbaªit! Go oaneha at galgá muitalit mii Biibbalis daddjo, de fertet ná dadjat: Dasgo nu lea IPMIL ráhkistan máilmmi, ahte SON attii su BÁRTNIS, dan áidnuriegádan, AMAS OKTAGE GUHTE SUTNJE OSKU, MANNAT GÁ OHUSSII, MUHTO VAI AGÁLA EALLIMA SON OA U! Iigo leat buorre álggahit oππa jagi, na juohke beaivvi dáinna: Dát lea agálaª eallin ahte sii DOVDET DU, ÁIDNA DUOHTA IPMILA, ja SU GEAN DON VUOLGGAHIT, JESUS KRISTUSA! Eahcálaª mieldeolmmoª: Oskkut go don DÁN IPMILII? Leago JESUS DU BEASTI?

5 Samenes Venn Samenes Venn nr Andakt «---den ENESTE SANNE GUD ---!» Joh. 17, 1-8 Ved tidligere sokneprest Magne Gudvangen, Mosvik Ill: Frode Kalleland Teksten vår Joh. 17, 1-8 er tatt fra Jesu avskjedstale. Det er bare noen få dager før Jesus skal forlate denne jord og fare til himmelen. Han har lita tid sammen med vennene sin her på jord. Det er så mye han skulle ha sagt dem. Men vi veit: Når vi har kort tid til rådighet, gjelder det å få gjort og sagt det MEST nødvendige. La oss merke oss hva Jesus sier i sin avskjedstale! Jeg må peike spesielt på Joh. 17,3. Jesus sier (det er ei bønn til hans FAR): «Dette er det evige liv, at de KJEN- NER DEG, DEN ENESTE SANNE GUD og HAN DU UTSENDTE, JE- SUS KRISTUS!» Når vi leser historia Norges- og Verdens-historia hører vi om MANGE guder og religioner. Forskere som har undersøkt og gransket, slår fast: Alle mennesker til alle tider har sine guder. Vi må ha noe å tilbe og dyrke. Misjonærer forteller: Folkene de møtte, tilba stokk og stein, fedreånder, ild og sol ---. Slik var det her i vårt land også. Men så kom vikingene heim og hadde med BIBELEN der det bl.a. står: «Dette er det evige liv, at de kjenner DEG, den ENESTE SANNE GUD og HAN DU UT- SENDTE, JESUS KRISTUS --!» DETTE lyr til OSS nå ved begynnelsen av et nytt, ukjent år. Og det bør vel få oss til å STANSE OPP og TAKKE! Jeg like ens som alle andre trenger en GUD å gå til, og jeg får høre HVOR JEG MÅ GÅ! Det er ikke nok å ha en gud som jeg tyr til. Jeg må ha en gud som ER GUD! En som er i stand til å gi meg det jeg trenger - for tid og evighet! Og en Gud som HAR OMSORG for meg og andre. Bør ikke da et slikt ord få meg til å stanse opp! Og bekjenne: «O JESUS KRIST, JEG FLYR TIL DEG --!» Til HAN som sier: JEG er den ENESTE som kan gi deg det du trenger, for tid og evighet! Den som har gjort dette, bekjenner frimodig og glad: «Jeg har prøvet å tro på JESUS, og jeg har funnet at det går an! Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne HAN!» Og vi kan bekjenne sammen med andre som har fulgt JESUS lenge eller kort. Vi prøvde kanskje å tru på mangt og mye, men har erfart dette: «JESUS det eneste, helligste, reneste navn som på menneskeleper er lagt. Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt!» Det samsvarer med det JESUS sier! Og vi veit: Ingen andre guder har forlatt sin himmel, levd som et fattig menneske mellom oss og ofret livet for å frelse oss! Hva sier dette til deg og meg? En SLIK GUD er det vi trenger! Når vi kort skal uttrykke innholdet i vår Bibel, må vi si: «Så høgt har GUD elsket verden, at HAN ga sin SØNN, den enbårne, FOR AT HVER DEN SOM TRUR PÅ HAN, IKKE SKAL FORTAPES, MEN HA EVIG LIV!» Er det ikke fint å kunne begynne et nytt år, ja, hver dag med: «Dette er det evige liv, at vi KJENNER DEG, den ENESTE SANNE GUD, og HAN DU UTSENDTE, JESUS KRISTUS!» Kjære medmenneske: Trur du på DENNE GUD? Er JESUS DIN FRELSER?

6 6 Samenes Venn nr 1 08 Det har vært rikt og meningsfullt Tekst: Jon Amundal Det er Dagfinn Nese som sier dette i forbindelse med at han 31. januar slutter som kretssekretær i Sørlandet krets - etter 6 år i stillingen. Dagfinn har mer å si når vi tar en prat med han. Dagfinn er jo en ung mann enda, så jeg stusser litt når han sier at han vært i stillingen i 6 år. Nei, det stemmer det, sier han, og før den tid var jeg 3 ½ år som ungdomssekretær i Stavanger krets. Jeg får også høre at han på forhånd kjente lite til Norges Samemisjon, utenom det at misjonen har et par foreninger i hans hjembygd Erfjord i Ryfylke. Grunnen til at jeg havnet i Samemisjonen var at mens jeg gikk på Bibelskolen på Bildøy kjente jeg på et kall til å gå inn i en slik tjeneste i Guds rike, og det var nettopp fra Samemisjonen jeg fikk en forespørsel, sier han. Møtet med misjonsfolket har vært inspirerende. Når jeg ber Dagfinn trekke fram det som har gledet han mest i tjenesten, kommer svaret ganske spontant: Det er møtet med misjonsfolket rundt om i kretsen! En møter så mange flotte mennesker, og blir ofte møtt av et sterkt engasjement. Og trofastheten er kanskje varemerket som er aller mest framtredende. Dagfinn har mye annet som han også vil trekke fram: Dette at mange er kreative i sitt engasjement, og at en opplever en veldig arbeidsglede når en står sammen i større arrangement. I det hele har han lite negativt å bringe på banen, utenom det at en skulle ønske at rekrutteringen av støttespillere til misjonen skulle vært bedre. Guds ord inspirerer og fornyer. Dette er noe Dagfinn er opptatt med og brenner for. I sin tjeneste som kretssekretær har han både vår og høst hatt ca 14 dagers virke i Finnmark. Jeg har jo forkynt Guds ord i tjenesten på Sørlandet, sier han, men i mitt virke i Finnmark har jeg kommet til steder hvor det er sjelden at det kommer noen som forkynner Guds ord. Der har jeg møtt mennesker som hungrer etter Guds ord. Og da har jeg fått se at Ordet inspirerer, fornyer og gir liv. Guds ord gir trøst, det tenner håp og det bygger opp mennesker som har ligget nede. Det har vært godt å være vitne til dette på nært hold. Trosstyrkende har det vært å møte igjen mennesker en samtalte med et år eller to senere og se at Ordet fortsatt gir dem trøst og kraft det er i funksjon. Kombinasjon av reisevirksomhet og familieliv. Dette har jo både positive og negative sider, sier Dagfinn. Positivt er det med all den varme og omtanke som en møter fra misjonsvennene. Ikke sjelden får en høre dette: Dere står på vår bønneliste. Men det er jo ikke alltid enkelt. I vår situasjon er det slik at både kona mi og jeg har hatt uregelmessig arbeidstid (Agnes er sykepleier og jobber i turnus). Da kan det skjære seg med barnevakt når det kommer på et ekstra møte, eller det blir forandringer i turnusen. Men det er jo mange flere som sliter med slike utfordringer. Men jeg må jo si at jeg ser fram til å få mer normal arbeidstid, tilføyer Dagfinn. Misjonsengasjementet ikke avhengig av å stå på lønningslista. Dagfinn og familien flytter til Erfjord der han har fått arbeid på en trevarebedrift (hans gamle yrke). Det blir nok ikke heltidsengasjement for meg i misjonen i den nærmeste framtid, sier han, men jeg er åpen for å kunne reise noe med Guds ord. Det har jeg også avtalt med min nye arbeidsgiver så jeg vil nok kunne ta noen turer. Ellers er det vel slik at enhver kristen har et kall til å være et vitne for Jesus. Det er ikke først og fremst de som står på misjonens lønningslister som utfører arbeidet. I vårt yrke er vi vitner for dem vi arbeider sammen med, og alle er vi lys der vi er i vårt nabolag og ellers. La oss stå sammen i tjenesten! avslutter Dagfinn.

7 Samenes Venn nr Lys i en mørk tid Blågrå ligg fjorden, himmelhvelvet likeså. Trolsk og vakkert er det. Mørketid gir fred. For noen kanskje mere tid til å takke og å be. Bønn for land og folk er viktig i vår tid. Vantros mørke skygger legger, og de hurtig vinner frem, både i vår kirke og omkring i mange hjem. I brytningstider trenger vi et ståsted trygt og godt. Det har vi i vår Bibel, og det vern som den har fått. Tro imot Guds ord er best av alt på jord. Det andre bønneemne eg også her vil nevne er sterk fornyet bønn om stor åndelig vekkelse i vårt land. Det tredje bønneemne som Gud minner meg å nevne er at Bibelens sannhet, Jesu ord, må bli forkynt og etterfulgt, til blomstring for Guds rike. Når vi mottar bønnens ånd vår takk først kommer frem. Takk for fritt ord, og de mange andre goder som vi har her i vårt land! Fra takken ofte tanken går til ting vi stundom knapt forstår. Det at vi i Norges land har en lov som ikke verne kan om det lille barn som er på vei å vokse fram for å bli norsk kvinne eller mann. De mange tusen som hvert år livet ikke eie får forteller om en synd så stor. De kunne, hver av dem blitt en mor, en mann, til glede for vårt folk og land. Herre, la det under skje, at ny lov vi snart får se! Det første vi nok da får se er nye mål av Guds velsignelse Bønnekvinne eller mann, barn og unge med, vær glad, vær modig med! I tro på Jesu ord Guds rike kommer til vår jord. Sluttelig minner eg om et Bibelord, der eg stadig kraft av Herren får: Matt. 7, 7 8: Be, så skal dere få! I takk og tro eg da kan vente nye svar. Gud er jo vår gode Far! Hans Røkenes, Lavangen NY ADRESSE OG NYE TLF.NR Norges Samemisjon Vestre Kanalkai Trondheim Tlf Fax Kolafest I Misjonssalene, Sommerveiten (Trondheim) fredag 8. februar kl Andakt ved Jon Amundal Sanggruppen Brør fra Melhus deltar. Glimt fra Kola Vinterstevnene i Finnmark i gang Karasjok tirsdag 22. mandag 28. januar Hovedtaler gen.sekr. Magne Gamlemshaug Møter rundt om i Karasjok på dag- og ettermiddagstid Fra onsdag til lørdag møter på DSF-anlegget Søndag blir det gudstjeneste og møte i kirken Kautokeino tirsdag 4. febr søndag 24. febr. Søndag 10. februar - Maze Søndag 17. februar - Suosjavri og Lappoluoppal Søndag 24. februar - Kautokeino Det blir ellers husmøter rundt om i hele Kautokeino Tana og Nesseby mandag 3. mars søndag 16. mars Vær med og be for disse møtene

8 Farvel til Sommergård 8 Samenes Venn nr 1 08 Tekst: Jon Amundal Foto: Thor Henrik With og Jon Amundal Vi hadde visst det noen måneder nå, men likevel var det rart å venne seg til tanken. Vi skulle ikke være i Sommergården fra 1. januar Gården ble jo solgt i mai 2007, og det ville bli for dyrt for misjonen å fortsette å leie der. Litt ut på høsten bestemte vi oss til å flytte til Vestre Kanalkai nr 20 (ved kanalen ca 500 meter vest for Trondheim sentralstasjon), og etter hvert ble første uka i desember fastsatt som flytteuke. Flyttingen et stort arbeid Alle som har flyttet, vet at det er krevende. Trine Lernes og Randi Solberg la planer og administrerte det meste av forarbeidet. Både kjeller og loft ble gjennomgått, og det ble tatt stilling til hva vi skulle gjøre med de forskjellige saker vi hadde. Og også på det enkelte kontor ble arkiv og inventar gjennomgått. Hva må vi ha med og hva får vi ikke plass til? Det var spørsmål vi stilte oss ofte underveis. For det er jo opplagt at når en flytter til et lokale som har mindre enn halvparten av det arealet en flytter fra, så blir det en del en må kvitte seg med. Noe må kastes, og noe får andre overta. Så ble det også tatt stilling til hvordan flyttingen skulle skje. En fant ut at en måtte leie flyttebyrå, og i samråd med dem ble de siste planer lagt. Flyttedato ble satt til onsdag 5. des. I dagene på forhånd var det hektisk pakkevirksomhet. Arkiv, bibliotek og andre kontorsaker ble pakket i hundrevis av esker og merket. Det er jo også viktig at det en pakker kommer på riktig sted dit en flytter. Så startet flyttingen. Flyttefolkene utførte det hele på god og profesjonell måte. Eskene ble tatt med lift fra et vindu og ned på flyttebilene, mens de større tingene ble båret ned trappene og på samme måte opp og inn i de nye lokalene. Så var vi på plass på det nye stedet med pappesker overalt! Utpakking og innredning på nytt sted. Nå er vi kommet inn i 2008, men alt er ikke på plass enda. Noe pga. av innkjøp av nye møbler og alt tar jo tid!!! Men vi tror det skal bli bra. Det er nye og greie kontorlokaler. Utsikten fra kontorvinduene er nok noe Den Indre Sjømannsmisjon vil misunne oss kanalen badet i vintersol med massevis av flotte seilbåter! Og avstanden til Trondheim sentrum er overkommelig ca 15 min. spasertur. Jo, vi tror dette skal bli bra!

9 Samenes Venn nr en, Kongens gt. 14B 34 år i Sommergården Det var i januar 1974 at Samemisjonen flyttet inn i Sommergården i Kongens gt 14 B, kloss inn til torget i Trondheim. Grunnen til at misjonen flyttet da, var at Trondhjems Sparebank den gang var interessert i misjonens daværende lokaler i Søndre gt. (til riving og bygging av nytt bygg), og tilbød misjonen sin eiendom Sommergården i nyoppusset stand i bytte. Et godt bytte for misjonen, tror vi. Det var stor festivitas da med både banksjef og biskop, foruten misjonens øverste ledelse, leser vi i Samenes Venn nr 5 / 74. Ved flyttingen nå var det ikke noen slik fest. Det er vel heller med litt vemod vi har flyttet. I 34 år har Sommergården vært et tjenlig redskap som base for misjonens virke. Nå er den epoken slutt, og vi tror at lokalene i Vestre Kanalkai 20 nå vil være tjenlige. Farvel med vårt gamle hovedkontor Tekst: Magne Gamlemshaug Hva tenker en når en forlater et kontorlokale etter 28 ½ år? Det er klart at det kommer mange slags tanker. Her hadde jeg hatt min lengste arbeidsperiode som yrkesaktiv. Her hadde jeg sett Kong Olav V spasere ned over Munkegata i forbindelse med 950-års jubiléet for slaget på Stikelstad i Her hadde jeg opplevd både gleder og skuffelser, tunge dager og glade dager. Og her hadde jeg mange dager foldet mine hender i bønn for arbeidet og enkeltpersoner mange steder i landet, - ja også i Russland. Da vi hadde pakket våre esker og tatt ned alle bildene fra veggene, kjentes det greitt å innstille seg på et nytt sted. Personlig opplevde jeg det positivt at salget av Sommergården og etablering i et vesentlig mindre lokale ville bety et pluss for Samemisjonens økonomi både på kort og lang sikt. Og etter hvert som høsten gikk mot vinter, ble jeg rolig for at våre nye lokaler i Vestre Kanalkai 20 ville bli en tjenlig og god base for Hovedkontorets videre virke. 2 dager før Nyttår gikk jeg inn i mitt gamle kontorrom og så meg om for siste gang. Og da jeg gikk, sa jeg: Adjø, du mitt kjære og trofaste kontorrom! Så fikk jeg på nytt legge flyttesaken i Guds gode hender, i tillit til at Han som viste oss omsorg i Kongens gt. 14 b, også vil omslutte oss med omsorg og kjærlighet i våre nye lokaler i Vestre Kanalkai 20.

10 10 Samenes Venn nr 1 08 Glimt fra et kirkejubileum Helgen desember inviterte pastor Alexander og menigheten i Murmansk til kirkejubileum. Menigheten, som er en del av den lutherske Ingermannlandske kirke i Russland, fylte 15 år, og hva kan vel da være bedre enn å rette takken til Gud og feire dette sammen med kristne venner fra inn- og utland! Mens finnene med sin betraktelige kortere reise enn oss stilte med personer, var det Spr. Otto Odland fra Mariakirken i Bergen, assisterende generalsekretær Thor Henrik With og kretssekretær Ronny Heimli som representerte Norge og Samemisjonen. Ellers kom det tilreisende både fra St. Petersburg, Karelen, Lovozero og Revda. En komité med pastor Alexander i spissen hadde lagt opp et forholdsvis stort og rikholdig program hvor både kirkens historie og russisk kultur var sentrale. Lørdag morgen startet med besøk på kirkegården, en 20 minutters reise fra Murmansk sentrum. Mange nordmenn bosatt på Kola ble ofre for mistenksomhet og drap på og 40-tallet. For å minnes disse og deres skjebne, ble det for et par år siden, etter et initiativ fra Sigfred Giskegjerde, satt opp et verdig og fint minnesmerke på kirkegården. I gryende morgenlys var vi vel 30 stykker som tok del i denne minnesmarkeringen som ble ledet av pastor Alexander. Etter felles middag i kirken, var det foredrag og film som stod på programmet på et av byens museer. En historiker fra universitetet i Murmansk gav et innblikk i hvordan den lutherske kirke har en lang tradisjon på Kola, og at den har levd i fredelig sameksistens med den ortodokse kirke. Noe av det samme temaet, men da også med glimt fra arbeidet i den nye menigheten i Murmansk, fikk vi gjennom en forkortet visning av den nylagde filmen Av støvet. Filmen som i full lengde tar ca. 35 minutter, er laget flerspråklig, slik at man også kan få den med norsk tekst og tale. Et jubileum må også ha sin konsert, og den var lagt til byens konsertlokale, Philharmonien. I et program på knappe to timer, med innlagt pause, fikk vi høre byens ungdomskor sammen med profesjonell sanger og pianist, et stort balalaikaorkester, sang med representanter fra aldershjemmet, og sang av noen av menighetens ungdommer. Stor bredde og entusiasme gjorde det til en flott konsert for de ca. 150 som var tilstede. Så var det mat! I foajeen utenfor konsertsalen, var det laget til et langt bord med salt- og søtmat, og en kjempestor festkake. For en tilreisende var det fint å se den fine aldersblandingen på deltakerne, slik det også gjenspeiler seg i den ferske menigheten i Murmansk. Festen sluttet relativt tidlig lørdag kveld, for den største hendelsen var enda ikke avholdt, nemlig festgudstjenesten. Vår felles samling om Ord og sakrament. Søndag formiddag trengte vi oss sammen i det lille kirkelokalet, der et par av de finske prestene og alle vi tre fra Norge skulle delta på forskjellig vis. For sokneprest i Mariakirken i Bergen ble det på slutten av gudstjenesten mulighet til å overbringe en hilsen fra vennskapsmenigheten i Bergen. I løpet av oppholdet ble det også anledning til en reise til våre venner i Lovozero og Revda, hvor vi fikk sammen dele Guds Ord til oppreisning og glede. Uansett hvor vi bor, i Bergen, Trondheim, Murmansk eller Revda, er det ikke noe som kan velsigne våre liv mer og gjøre oss mer lykkelige enn det dette Ord fra Gud kan gi oss. Samtidig ble vi igjen også minnet om det ansvaret vi kristne har for å hjelpe den bror og søster som har nød. Ronny Heimli Kretssekretær Bergen Foto: Thor Henrik With

11 Samenes Venn nr Bli med Samemisjonen til Kola i 2008 Generell informasjon: Turene starter 1. mars, 12. april eller 27. september fra Karasjok. Turen avsluttes torsdag kveld i påfølgende uke ved ankomst Karasjok. FOR REISENDE FRA KARASJOK OG OMEGN: Turen går fra DSF-anlegget i Karasjok kl FOR REISENDE FRA ANDRE STEDER I NORGE: Dere sørger selv for transport til og fra Karasjok eller Alta/Lakselv. VISUM er nødvendig. Skjema med veiledning sendes ut ved påmelding. Deretter må passene sendes til Sørlandet krets slik at vi kan sende dem samlet til Kirkenes. Passene fåes tilbake ved avreise. PASSET må være gyldig i 6 måneder etter utreise fra Russland. RUBLER kan veksles på grensen eller taes ut i minibank på hotellet i Murmansk. Påmelding snarest eller senest en måned før avreise til: Sølvi Endresen mobil , Alle deltakere må ha privat reiseforsikring. Avbestilling inntil 4 uker før avreise uten ekstra kostnad, bortsett fra visumbestillingen (kr 600). Avbestilling etter 4 uker før avreise kan medføre noe tap for den reisende, men vi vil tilbakebetale utgifter som blir refundert fra våre samarbeidspartnere. Pris for turene ca kr 4200,- pr person. Pris ved 2 overnattinger på DSF-anlegget: ca kr 4600,- Giro tilsendes, turen må betales 4 uker før avreise. Prisen inkluderer visum, buss, hotell m/frokost i Murmansk, full kost og losji i Lovozero, enkel standard i dobbeltrom i Russland. Enkel standard også på DSF-anlegget. Arrangementet forutsetter nok påmeldte. Arrangør: Norges Samemisjon, kortkurs ved Øytun Folkehøgskole Medarrangør: Intourist Murmansk BLI MED SAMEMISJONEN TIL KOLA I 2008 HJELPESENDING OG OPPLEVELSESSTURER TIL MURMANSK, LOVOZERO OG REV- DA mars og april Familie- og ungdomstur 27. sept. 2. okt. Kortkurs v/øytun Folkehøgskole Reiseledere fra Samemisjonen

12 12 Samenes Venn nr 1 08 Julesalget i Trondheim 1. desember Det er er godt over 50 år siden Samemisjonen hadde sitt første julesalg i Trondheim starten fant sted i Og det er godt å stå i en gammel - og god tradisjon. Og både når det gjelder julesalg og andre lignende arrangement kan følgende sangstrofe gjelde for misjonsfolket: Kjærlighet oppfinnsom gjør! Vi har en kjerne av ivrige støttespillere både i Trondheim og andre steder i kretsen som setter seg i sving når arrangementet går av stabelen. Ca 20 personer må til enhver tid være i aksjon for at alt skal gå greitt unna på kjøkken, i kafeteria, ved salgsdisker og til lodd- og åresalg. Og på en lang salgsdag kan ikke alle stå på helde tiden, slik at med innbyttere trengs bortimot 30 villige hjelpere. Og vi er heldige som har misjonsvenner som lar seg engasjere. Årets salg samlet godt med folk, dvs ved åpningen kl 11 var det heller glissent ved bordene i Misjonssalene, Sommerveiten. Men bare en halv time senere begynte det å bli kø ved de forskjellige salgsbord og ikke minst i kafeterian. Julebaksten ble utsolgt ganske fort, og baker Rigmor Hølmo tok opp bestilling og leverte for flere tusen kr i tillegg. Og uten å trekke sammenligningen med baker og smed for langt, kan en vel si at hun smidde mens jernet var varmt. Folk strømmet fortsatt på, og da vi samlet oss til sangstund kl var det fullt ved alle bord, ja, flere stoler måtte bæres inn. Det er oppmuntrende! Inderøy musikk-kor sang, og Jon Amundal hadde en kort andakt. Noen fellessanger måtte vi også ha. Så var det å fortsette salget på nytt igjen. Køen ved finnbiffen var lang, men de aller fleste fikk. Årer ville også de fleste ha i og vi solgte omgang på omgang. Mange av de som kom tidlig på dagen dro nok heim etter hvert, men mange holdt ut. Og fram mot avslutningsmøtet strømmet nye til, slik at det også da var ganske fullt i salene. Nå skulle vi få høre julemusikk. Et prosjektkor fra Betania (NLM,s forsamlingslokale i Trondheim) framførte Arne Dagsviks julekantate. I denne søte juletid. Og på et julesalg passet jo det utmerket. Julens glade og gode budskap ble presentert for oss på en fin måte. En kan vel si at julestemningen tok litt tak i oss. Gen.sekr. Magne Gamlemshaug hadde andakt for oss ved avslutningen, og ga oss også sterke og levende glimt fra Samemisjonens arbeid både i Finnmark og på Kola. En sitter igjen med stor takknemlighet etter er slikt arrangement. Takknemlighet over at så mange vil engasjere seg og vil ta et tak for misjonen. En kjenner at en står sammen med mange, og at det er godt å løfte i flokk. Og dagen gav også et godt økonomisk resultat noe over kr. Så kjenner en enda engang takknemlighet for Julens og Frelsens budskap. Det er det som er grunnlaget for hele vår tjeneste. Og der Frelseren blir tatt imot, finner takken for Frelsen alltid nye veier: Kjærlighet oppfinnsom gjør! Jon Amundal Inderøy musikk-kor.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2013

17. mai SPYDEBERG 2013 17. mai SPYDEBERG 2013 Program for 17. mai 2013 Kl.08.00 Flaggheising i Stasjonsgata ved Spydeberg speidergruppe og Spydeberg skolekorps. Det oppfordres til å ringe med gårdsklokkene. Korpsene spiller

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer