REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR"

Transkript

1 REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Vara Svein Rui Morgan Nygård Khalique Rana Fra administrasjonen: President Trond Berg (til 15:30) Generalsekretær (GS) Trond Søvik Sportssjef (referent) Dag Jacobsen Meldt forfall/fraværende: Styremedlem Lillian Fossum Nestleder Bjørn Sulen Styremedlem Ingvild Wølstad Knudsen Varamedlem Cathrine Tangstad Styret var vedtaksfør med 3 stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er): Godkjenne innkalling Innkallingen ble godkjent. Godkjenne sakslisten Det ble meldt inn noen tilleggssaker: * O-sak: Ingvild Wølstad Knudsen har trukket seg fra styret * Under sak 2: Ønske at internasjonale dommere må dømme nasjonalt før de dømmer internasjonalt * Under sak 1: Øk. rammer til stevne komiteen og arrangement komiteen Sakslisten ble godkjent med disse tilleggene. Godkjenne referater De siste referatene er godkjent pr. e-post. Referatene ble bekreftet ved signering. Rapporterings/orienteringssaker: Saksnr. Sak O-16 Nordisk Svein og Lillian var politikerne som representerte Norge under Nordisk mai. Svein Rui informerte fra nordisk møte. Til tross for at alle de nordiske landene skrev under en avtale i fjor om at alle nasjoner skulle prioritere nordisk hadde ikke Danmark og Sverige prioritert dette. President Trond Berg tar dette opp med de nordiske landene under VM i Mexico. Ansv. President Vedtak nr

2 O-17 «Hanmadang» Morgan Nygård informerte om Hanmadang og at de skulle ha en prøve («mini hanmadang») i Steigen juli og i Moss i høst. Det er også planlagt 2 møter etter sommerferien i komiteen. Komiteen trenger økonomi til noe utstyr og møter. Dette behandles under sak om økonomi. Neste arbeidsmøter er berammet til 8.sept. og 2. nov. Komiteen arbeider med å få arrangementet filmet og at denne kan brukes til markedsføring av senere hanmadang er. Komiteen vil senere komme med en plan og søknad om økonomisk ramme for tiltaket til seksjonsstyret. Hanmadang komite Vedtak nr. 9.2 O-18 Møte med sportssjefen Svein og Lillian hadde et møte med sportssjef Dag Jacobsen søndag 14. april vedrørende informasjon som ble sendt til orientering på sakslisten på telefonstyremøtet lørdag 6. april. Svein Rui informerte fra møtet. Vedtak nr. 9.3 O-19 Elektronisk valg i WTF Det var elektronisk valg i WTF, hvor fristen var 11. april. Svein gjennomførte stemmingsprosessen i samråd med presidenten Trond Berg. Vedtak nr. 9.4 O-20 Kukkiwon Poomsae Seminar Kukkiwon ønsket et poomsae seminar i nord Europa i juni og Norge var en av kandidatene deres. Seksjonsleder skulle gi en tilbakemelding til Kukkiwon i samarbeid med president Trond Berg. Det å arrangere et poomsae seminar i Norge ble for dyrt slik at Norge har sagt nei. Vedtak nr. 9.5 O-21 Dommerkomiteen har hatt egen nettside som ikke er integrert i seksjonens nettsider på Etter sist forbundsstyremøte ble det vedtatt at seksjonsleder skulle bringe under seksjonens nettsider snarest. All informasjon som har ligget på har administrasjonen lagt inn i taekwondo WTFs sine nettsider på Administrasjonen har informert DK komiteleder Stig Ove Ness. Domenet eksisterer imidlertid fortsatt men administrasjonen har ikke tilgangsrettigheter. Vedtak nr. 9.6 Styret tar orienteringssaken til etterretning og Svein Rui skal kontakte Stig Ove Ness om at det må legges ut informasjon på om at all informasjon er flyttet SR 2

3 til Informasjon både på norsk og engelsk. O-22 Nedjustere stevneavgiften på regionale stevner Administrasjonen måtte ved Norges Cup 1 gjøre noe av faktureringen manuelt da endringene av startavgiften ikke var oppdatert i grunndataene i stevnesystemet. Barn fikk da den nye startavgiften 150 kr. Grunndataene i medlemssystemet er nå oppdatert, og ved sørlandscupen vil faktureringen gå som normalt. Vedtak nr. 9.7 O- 23 Regions samling i Øst Alle taekwondo WTF klubbene i region øst har blitt innkalt til en regions samling for å kartlegge regionens aktivitet. Region øst er størst, men aktivitetstilbudet er ikke optimalt per dags dato. Det er ønskelig å få fastsatt en terminliste vedr. regionale stevner for 2013/2014. Det blir også viktig å se på andre tiltak som kan bedre aktivitets tilbud i regionen i form av kursing, workshop, seminarer, leir etc. Til nå er det to klubber som er påmeldt. Vedtak nr. 9.8 O- 24 Kukkiwon sertifkater WTF har satt prisene opp på Kukkiwon sertfikater. Tidligere priser: 1. dan- 500 kr 2. dan- 650 kr 3. dan- 850 kr 4. dan kr 5. dan kr 6. dan kr Dagens priser: 1. dan- 500 kr 2. dan- 650 kr 3. dan- 900 kr 4. dan kr 5. dan kr 6. dan kr 7. dan kr Vedtak nr.9.9 O-25 Evalueringsmøte med arrangements- og dommerkomiteen Mandag 13. mai gjennomførte arrangements- og dommerkomiteen et evalueringsmøte av første halvår Referatet ligger som vedlegg i mappe nr. 2 i Dropbox. Vedtak nr O-26 Kongressen i Mexico Trond Berg reiser og representerer Norge. Kongressen er søndag 14. juli. Presidenten skal fremme Grand Prix saken i samarbeid med ETU. Trond Berg skal ha et møte med generalsekretæren i ETU i forkant av kongressen. Presidenten Trond Berg skal også innkalle presidentene og landslagstrenerne fra de nordiske landene til et nordisk møte hvor agendaen er Nordisk mesterskap 2014,jf. O-sak 1. De nordiske 3

4 landene må bli enige om å prioritere nordisk mesterskap og de må bli enige om at det skal være et nordisk møte i forbindelse med mesterskapet. Forslaget er at arrangørlandet innkaller til nordisk møte. Vedtak nr O- 27 Norges Cup 1 Ved oppgjør ifm. Norges Cup 1 kom det frem i etterkant av stevnet at arrangørklubb hadde blitt lovet kr kr til matstønad (dommere) per. dag av seksjonsleder, istedenfor kr som tidligere er vedtatt. Administrasjonen har utbetalt denne utgiften. Det er viktig at alle kostnader er avtalt på forhånd slik at det ikke oppstår noen misforståelser i fremtiden. Vedtak nr O-28 Stevnedeltagelse Første halvår i fjor hadde seksjonen en stevnedeltagelse på 622 over hele landet og i første halvår av 2013 en deltagelse på 790. Dette er en positiv økning og med flere regionale konkurranser er vi på rett vei til å komme tilbake til der hvor vi var i Vedtak nr O-29 Info fra Toppidretten Sportssjef informerte om følgende saker, både i skriftlig form og muntlig på møtet: - Status på toppidretten på elitelaget, kadett, junior og mønster - Informasjon om trenerløype og utviklingstrappen for taekwondo kamp. - Olympic Camp - WTF Grand Prix - Mønsterdommere på EM og VM - Status på sponsorarbeidet Det kan hende at det blir en stor mønstersamling i forbindelse med Olympic Camp på Vallhall i september. Sportssjefen skal undersøke om plass muligheter på Vallhall i løpet av neste uke. Sportssjef GS orienterte om arbeidet på sponsorsiden via sponsoragent. Det er en utfordrende og langsiktig jobb hvor det bl.a. må benyttes kjennskap og vennskap i organisasjonen til næringslivsledere. Vedtak nr O-30 Utdanningshelg for stevneledere Arrangementskomiteen har bestemt å gjennomføre en stevneleder utdanning helgen oktober. Arrangementskomiteen sender ut en personlig invitasjon hvor alle regionene er representert. Invitasjonslisten skal være klar før sommeren. GS orienterte om at adm. i juni vil utarbeide en stevneavviklingsmal for kampsportklubber med vedlegg pr. seksjon/idrett i.f.t. særidrettsspesifikke forhold. Malen utlegges på nett og det skal også utarbeides et generelt stevneavviklingskurs som kan avvikles for klubber. tar imot seksjonens stevneavviklingsinfo for implementering. 4

5 Vedtak nr Diskusjons- og vedtakssaker: Saksnr. Sak 49 Økonomi Ansv. Det ble gitt en orientering om regnskapsstatusen fra GS. Det ble tatt opp økonomiske behov/ønsker fra ulike komiteer, bl.a. behov for innkjøp av utstyr for hanmadang arrangementet. Vedtak nr Regnskapet for april tas til etterretning. Seksjonen satte av midler til nye matteområder til seksjonen. I etterkant har seksjonen fått 2 matteområder av toppidrettens sponsorutstyr. På bakgrunn av dette settes kr til landslaget i mønster. Det overføres kr ,- til dommerkomiteen i mønster og av dette skal kr ,- øremerkes internasjonal dommerutdanning. De øvrige belastes post 3 midler. Det overføres kr ,- til dommerkomiteen i kamp og av dette skal kr ,- øremerkes internasjonaldommerutdanning. De øvrige belastes post 3 midler. Det bevilges kr ,- til stevnekomiteen til møter og nødvendig aktivitet. Det bevilges kr til hanmadang prosjektet til kjøp av utstyr og til møter. 50 Dommerkurs I handlingsplanen ønsker seksjonen økt kompetanse og flere dommere. Dommerkomiteene har store utfordringer med både med kursgjennomføring og stevnedeltagelse. Det er ulik praksis i de ulike regionene, hvor noen regioner er flinkere enn andre. Region midt og nord har hatt dommerkurs. Seksjonen har fattet et vedtak om at dommerkomiteene må lage terminliste. Den er ikke på plass og det er behov for å finne løsninger som kan bedre dagens situasjon for poomsae og kampdommere. Det ble også diskutert praksis på dommersiden i.f.t. internasjonal dømming. Vedtak nr To representanter fra styret, Stig Ove Ness (leder for dommerkomiteen kamp), Patrick Myhren (leder for dommerkomiteen mønster) og administrasjonen tar et møte før sommeren hvor man sammen fastsetter konkrete tiltak for utvikling og økt kompetanse i dommerkomiteene. Referat fra møtet oversendes styret per epost. Det stilles vilkår fra seksjonsstyret om at dommere må dømme nasjonalt før de for lov til å dømme internasjonalt. Dommerkomiteen må følge opp dette. DKer 51 Stevnereglement Det er behov for en opprydding i stevnereglementet. Oppdateringer i regelverket må oversendes administrasjonen for utlegging på nettet snarest, slik at det kan gjelde fra neste 5

6 sesongoppstart, høsten Forslag til oppdateringer: - Eksempel i ref. nr. 8 sak 48 vedtak 8.14 må inn i regelverket. - Det ble og kjent ved Norges Cup 1 et vedtak hvor dommerkomiteen kan overstyre reglementet. - Innveiing, se referat fra evalueringsmøtet til arrangements- og dommerkomiteen. - I kampreglementet til forbundet finnes ikke kvinneklasser. - NM; ungdomsklasser. Kun de som har fylt 12 år kan delta. Vedtak nr To representanter fra styret, Stig Ove Ness (leder for dommerkomiteen kamp), Patrick Myhren (leder for dommerkomiteen mønster) og administrasjonen tar et møte før sommeren hvor man oppdaterer regelverket. Stevnereglement oppdateringen kan påbegynnes på samme møtet som sak 2. Det utarbeides forslag for fjerning av regler som kommer i konflikt med seksjonsstyrets myndighet. - Eksempel i ref. nr. 8 sak 48 vedtak 8.14 må inn i regelverket. - Dommerkomiteen skal ikke kunne overstyre reglementet og seksjonsstyret - Barneidrettsbestemmelsene skal følges, jf. alder i ungdomsklasser 52 Skedsmo Tan Gun Taekwondo: Oppstart av nye klubber Styret har avtalt et samarbeid med Skedsmo Tan Gun og har satt av post 3 midler til prosjektet. Imidlertid ser det ut for at klubbens kapasitet i år er sprengt. Vedtak nr Styret legger saken i bero og avventer en handlingsplan for prosjektet før saken kan følges opp. 53 Nytt lager Administrasjonen har hatt et møte med en transportør som har lagerkapasitet og som kan stå for alle logostikken av utstyret til karate og taekwondo i forbindelse med stevner. GS la frem de økonomiske og praktiske vilkår som må kunne anses som gunstige og fleksible, og anbefalte at taekwondo WTF tiltrådte avtalen som innebærer kr i årsleie og timepris på 550,- ved kortdistansekjøringer på østlandet. Evt. lengre distanser avtales kubikkpris. Vedtak nr Seksjonsstyret tiltrer lager/transportørforslaget og Khalique Rana blir med fra styret og ser på lokalene sammen med administrasjonen. 54 Regionale stevner i region sør Marthe har vært i kontakt med region sør. De ønsker å arrangere regionale stevner. Da det er lite aktivitet i regionen samarbeider klubbene om økt rekruttering og aktivitet. De ønsker bistand fra administrasjonen og arrangementskomiteen. Til regionalt barnestevne og Norges Cup 1 søkte klubbene i region sør om dispensasjon for noen barn i regionen til å delta utenfor sin region. Idrettskretsen ga dispensasjon, men i ettertid viser det seg at det ikke er anledning til å dispensere fra NIFs barneidrettsbestemmelser. Oppnår vi aktivitet og rekruttering i regionen unngår vi slike hendelser. Styret vurderte økonomien i.f.t. at det er ubrukte midler på prosjekt som kan benyttes på

7 Vedtak nr Arrangementskomiteen,i samarbeid med administrasjonen, jobber sammen om å sette i gang regionale stevner i region sør. får fullmakt til å allokere midler til dette. Arr.kom., adm. 55 Stevner Seksjonen må gå ut med dato for Norges Cup stevnene i 2014, Samt NM. Arrangementskomiteen ønsker samme helgene som i Etter forrige seksjonsstyre møte ble Mudo Tveita tildelt et NC stevne i Marthe har videreformidlet informasjon om at de har fått tildelt et NC stevne i 2014, men fikk ikke tildelt NM. Mudo Tveita har i ettertid trukket seg fra NC stevnet pga. manglende kapasitet.. Vedtak nr Styret velger å arrangere Norges Cup 1,2 og Norgesmesterskapet 2014 på tilsvarende helger som i 2013, følgelig; Norges Cup april Norges Cup oktober NM- 22. november Det kan gjøres noen endringer hvis det skulle bli kollisjon med andre viktige arrangement. Seksjonsstyret/arr.kom. må arbeide videre med å skaffe tekniske arr. Seksjonsstyret, arr.kom. 56 Utstyr Våren har gått med på å gjøre noen innkjøp av utstyr; PC er, håndkontroller, oppbevaringskasser, lisenser, lerret, prosjektorer, etc. Dette utgjør ikke store summer, og seksjonen kan vurdere et innkjøp av elektroniske vester til regionalt bruk, hvor etterspørselen er høy. Ved neste forbundsstyremøte tas opp de regionale fondsmidlene etter Kampsport Region Vest som sak. Utfallet av saken avgjør om seksjonen gjør et innkjøp av elektroniske vester. Vedtak nr Tildeles seksjonen midler fra de regionale fondsmidlene, går seksjonen inn for å kjøpe elektroniske vester til regionalt bruk. Seksjonsstyret 57 Styrets indre liv Styret tok en gjennomgang av samarbeidet for det første halve året, hvor følgende punkter er sentrale: - Dialog - Kommunikasjon - Møteplan; Forbundsstyret har vedtatt at seksjonen fastsetter en møteplan. Vedtak nr Styremedlemmene, i samarbeid med administrasjonen, må bli flinkere til å besvare hverandre i form av epost og tlf. Det bør ikke gå flere en tre dager før besvarelse.. Ferier og jobbreiser er unntak og bør forhåndsmeldes. Epost er den fortrukne kanalen som skal benyttes når beslutninger tas utenom styrets møter. Møteplan for seksjonen i 2013/2014 vil ha følgende datoer: Høsten 2013: Lørdag 27. september kl. 12:00 Lørdag 2. november kl. 12:00 (mulig tlf. møte) 7

8 Fredag 22. november kl. 19:00 Våren 2014: Lørdag 1. februar kl.12:00 Fredag 18. april kl. 19:00 Lørdag 31. mai kl. 10:00 (forbundstinget) 58 Miss Universe Norway En taekwondo utøver som er oppdaget av Miss Universe Norway ønsker å blogge om selvforsvar og kampsport. Hun søker sponsing fra seksjonen. Vedtak nr Styret ser positivt på søknaden men kan dessverre ikke tildele tilskudd, og henviser til ref. nr. 8 sak 46 vedtak Kun medlemsklubber kvalifiserer for tilskudd. Tilskudd til enkelt personer tilsvarer lønn. Dersom hennes klubb fremmer søknaden kan den vurderes. Uansett ønskes hun lykke til i Miss Universe konkurransen. tilskriver søker på vegne av seksjonsstyret. Eventuelt: Saksnr. Sak 59 Ingvild Wølstad Knudsen har trukket seg fra seksjonsstyret Styret tar dette til etterretning og 1. varamedlem rykker opp som styremedlem. Styret gir Ingvild ansvarsfrihet for resten av tingperioden. Ansv. 8

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 11 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 21.-22. okt. 2011 Neste møte: 2. des.(i.f.m. ledermøtet) DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14

REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 REFERAT JUJUTSUSTYREMØTE NR. 09 2012/14 Sted: Telefonmøte Tid: Onsdag 19.mars kl 21:15 22:30 Neste møte: Fredag 30.mai, Sandefjord DELTAKERE: Styreleder Nestleder Fra administrasjonen: Sportskonsulent

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 04 2006/2008 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. desember 2006 h.h.v. fredag kl. 16:00-18:30 og lørdag kl. 13:00-15:00 (samarbeidsmøte med stilartene

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12

REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 REFERAT FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10 2010/12 Sted: Ullevål Stadion Tid: 9.-10. sept. 2011 (kl. 18:00 13:00) Neste møte: 21.-22. okt. 2011 DELTAKERE: President Trond Berg 1. visepresident Tore Bigseth 2. visepresident

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE nr. 12-2008/2010 STED: DATO/ÅR: Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo Fredag 12. mars kl. 18:00-21:00 og lørdag 13. mars kl. 09:00 14:20 (inkl. fellesmøte med taekwondo seksjonsstyrene

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Tirsdag 3. februar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 03 2002/2004 STED: Idrettens Hus/Ullevål stadion, Oslo DATO: Fredag 21. febr. + lørdag 22. febr. 2003 DELTAKERE: Marit A. Scheie President Helge Danielsen Visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Oslo 20.01.2012 PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2012 Charlottenberg 13.-14. januar 2012 Tilstede: Fra

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 02 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 18.08.06 Tidspkt.: 15.00 22.30 Sted: Quality Hotel Olavsgaard Tilstede: Morten Andresen, Knut Westbye, Harald Bråthen, Unni Weiseth, Anders Gogstad,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 2 2008/2010 STED: Quality Hotel Gardermoen DATO/ÅR: Fredag 12. september 2008 kl. 16:00-18:30 Lørdag 13. september 2008 kl. 08:00-09:00 DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth

Detaljer