SLS livspolise 2.hånd marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLS livspolise 2.hånd marked"

Transkript

1 for finans/investerings rådgivere & finans planleggere i Skandinavia Nummer 3,februar 2009 Denne publikasjon sendes som . For å abonnere vennligst send en til Flere i hvert selskap kan abonnere, og det er helt gratis. Redaktør for dette magasinet er Lasse Meholm. Magasinet utgis 4 ganger i året SLS livspolise 2.hånd marked Vi har i Norge Silver som har spesialisert seg på fripolise, men et SLS market har vi ikke i Norge. SLS (Senior Life Settlement) er et regulert annen hånds marked for livspolise, med en historie tilbake til 1911 da høyesterett i USA vedtok at livspolise er et aktivum og kan fritt selges. De siste 25 årene har dette blir et gigantisk marked i USA med en omsetning som forventet å bli 160 milliarder USD innen Også i England er dette produktet stadig mer populært og Catalyst Investment Group lanser i disse dager nye produkter. Salgsverdien ligger normal mellom døds verdien og forventet fremtidig kontant utbetalings verdi. Under AIDS epidemien i USA i 1980 årene var det mange pasienter som trengte penger til behandling og som solgte sine forsikringer for kontanter. I USA er dette et regulert produkt i de fleste statene, men ikke alle stater. Andrew Wilkins i Catalyst Investing Group sier Denne aktivaklassen er ikke så mye brukt i UK som i USA, ettersom det betraktes som en nød aktiva klasse. Det startet i 1997 og har vokst veldig i disse 10 årene. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund Forening for finansielle rådgivere i USA, (Financial Planner Association) Certified Financial Planner Board Forening for finansielle rådgivere i Europa Forening for finansielle rådgivere i UK. ng.org.uk Kredittilsynet og bøter Det Engelske kredittilsynet (FSA) gjør stedlig kontroll og ilegger bøter til de som går over streken. Vårt norske Kredittilsyn tar heller fra dem konsesjonen, selv om Kredittilsynet virker å være på tynn is noen ganger. Man kan lure på hvilken fremgangsmåte som er best? så vi skal her nevne et par saker av mange de siste månedene. Knowlden Titlow Financial Service er ilagt en bot på for å selge belånte investeringer til sine kunder, uten å gi tilstrekkelig informasjon om risikoen som var involvert. Det kom også frem at de enkelte rådgivere heller ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på girede investeringer eller sørget for å sjekke at investeringen var egnet for kunden. Knowdon har akseptert å slutte å selge disse produktene, kontakte alle kunder og tilby dem kompensasjon. Derrick Hales Financial Planning er ilagt en bot på for ikke å skaffe tilveie tilstrekkelig informasjon om kundene før Side 1 av 8

2 investeringer var anbefalt og ha solgt belånte investeringer uten tilstrekkelig informasjon og at rådgivere ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på disse produktene I begge disse tilfellene har Compliance Officer mistet lisensen til å utøve dette yrket ettersom de ikke maktet å sørge for at deres selskaper fulgte reglene. Alliance & Leicester (A&L) er ilagt en bot på 7 millioner, (ca 70 million NOK). Mellom 2005 og 2007 har de solgt om lag PPI poliser. PPI er en form for gjeldsforsikring. Lånene var stort sett forbrukslån i størrelsesorden ( NOK). Det var med andre orde ikke store beløp i hver forsikring. FSA konkluderer at A&L ikke har gitt god nok informasjon om kostnadene ved forsikringen og undersøkt om forsikringen var hensiktsmessig eller egnet for kunden. Forsikringene ble solgt via rent telefonsalg. Margaret Cole fra FSA sier Det er veldig skuffende at det etter 3 års regulering fremdeles finnes problemer med PPI salg. Artikkel fra Professional Adviser og bilde fra FSA hjemmeside. Annonser Vi tar imot annonser i dette magazine. For informasjon og priser send til Denne utgivelsen er sponset av: FinanceCube leverer web baserte systemer til Finansielle Rådgivere i Europa. MiFID tilpasset funksjonalitet. A&L har akseptert å kontakte alle kunder som er berørt og eventuelt betale kompensasjon. Chase Capital Financial Ltd, et lite enmannsfirma i Marcham er gitt en bot på Selskapet har i telefonkatalogen, på gule sider og i sin reklame brukt authorized by FSA (har konsesjon), noe de ikke var. FSA sier at de tar slike juksemakere på alvor, og vil fortsette å reise sak mot dem via rettsapparatet. Santander Spanske Santander som eier Elcon i Norge, sier opp ansatte i England. De eier selskapene Abbey, Alliance & Leicester og Bradford & Bringly. Selskapet sier at de vil spare 180 millioner innen 2011, i stor grad ved å fjerne dobbel bemanning innen back office og støttetjenester. Kundene vil ikke bli berørt av dette. Selskapet har nå nærmere kontorer i England til sammen. FinanceCube Academy leverer opplæring og sertifisering av Finansielle Rådgivere i Norge. Mer informasjon på Fridens Provident Friends Provident er et av de største tilbydere i England av spareprodukter til finansielle rådgivere. De har signert en avtale med IBM om å outsource hele IT infrastrukturen verd 200 millioner over 10 år. Selskapet regner med å spare 6 millioner i året på avtalen. Besparelsene ventes å komme fra operasjonelle forbedringer, standardisering av hardware, bedre prosessene og bruk av del leverandører i lavkostland. Avtalen inkluderer software, hardware og tilknytede tjenester. Teknisk er leveringen basert på Cloud Computing teknologi. Side 2 av 8

3 Oppkjøp av finansielle rådgivere Det er en omfattende restrukturering i det Norske markedet. Tidligere Glitnir Privatøkonomi har startet på nytt under navnet NorKapital og har kjøpt Oslo Finansrådgivning as, som har konsesjon. Northern Capital i Sandefjord har et spennende konsept basert på et nettverk struktur. Det dannes en rekke nye allianser og muligheter i kjølevannet av endrede markedsbetingelser og nye regler. I USA har trenden det siste året vært at store banker skiller ut rådgiveravdelingene og starter dem som uavhengige selskap, eller latt ansatte ta over selv. I England har trenden vært noe lik Norge, mange små rådgivere som har 1-3 ansatte ønsker å være tilknytet en større enhet, enten selge virksomheten eller lage bindende allianser. I England er det noen få viktige drivere i denne prosessen: 1) Snitt alder på de som eier selskapene er nær 55 og mange kan tenke seg å trekke seg tilbake 2) Det er varslet økt kapitalkrav fra FSA, fra til ) Det er også varslet økt krav til autorisasjon fra ) Bevegelsen bort fra kommisjon og over til fee only gjør at mange rådgivere sliter økonomisk Det er derfor ofte nevnt i Engelsk presse at det er en viss fare for a det kommer en strøm av mindre selskaper som ønsker å selge seg. Det økte kapitalkravet vil ventelig medføre at Engelske rådgivere må reise mellom 600 og 850 millioner innen 2013, noe som kan bli vanskelig. Sheriar Bradbury fra Bradbury Hamilton advarer de som tror de kan selge raskt og med god fortjeneste rådgivere som ønsker å selge bør redusere prisen på selskapet og ha god tid. Boiler room Professional Adviser, et ukemagasin for finansielle rådgivere, i posten til deg. co.uk/ Internett publikasjon for rådgivere. Du kan abonnere på nyhets . ng.co.uk/ Både internett og papirbasert ukeavis for finansielle rådgivere. FSA har sendt ut en advarsel om såkalte boiler room. Advarselen kommer fra myndighetene i Canada. Flere lands myndigheter arbeider sammen for å stoppe dette. Selskaper, gjerne opererende fra lyssky steder i verden selger aksjer i helt eller delvis fiktive selskaper. Selgerne lover høy avkastning og selvsagt nesten ikke noe risiko. Ofte forsvinner både selskap og selger fra jordens overflate når de har hentet inn nok penger. Selskapene utgir seg ofte for å være aksjemeglere. Det blir rapportert at disse selgere er ekstremt aggressive i sine salg. Telefon og investor lister fra flere land er i omløp (såkalte suckers list) og blir solgt fra det ene selskap til det neste. De land som spesielt er angrepet er USA, England og Skandinavia. FSA har laget egen internett side for dette med undermeny Side 3 av 8

4 Skandia Skandia har lansert en egen internett side for å hjelpe rådgivere i disse krisetider. Her finnes mange gode argumenter for at kunder bør bli hos sin rådgiver og ikke minst hvorfor nye kunder bør komme til. Rett og slett hjelp til å selge mer. Nordiske pensjonsfond Det er stor forskjell på hvordan nordiske pensjonsfond har klart seg gjennom Det kan se ut til at vi i Norge både har det beste og det dårligste fondet. Statens Pensjonsfond utland (Oljefondet) er et av de dårligste fond i Europa. Mens de fleste pensjonsfond reduserte sin eksponering mot aksjemarkedet utover i 2008, økte pensjonsfondet sin eksponering. Noe skyldes at politikerne ga NBIM anledning til å øke aksjeeksponeringen. Når verdien av aksjer sank på børsene ble vektingen mot aksjer for liten, og fondet måtte kjøpe aksjer i stort monn for å beholde en vekting på 50 % i aksjer, slik strategien sier. For å gjøre det ble det solgt obligasjoner. I tillegg til elendig strategi, klare fondet å gjøre det 1,8 % dårligere enn referansen indeksen. I den andre enden finner vi Kommunale Lands Pensjonskasse (KLP).De reduserte sin eksponering mot aksjer fra 26 % til 6 % utover i De har rapportert en positiv avkastning på 0,4 % i 3. Kvartal, som et av de veldig få fond i Europa. KLP har en portefølje på nesten 200 milliarder NOK. Vi lærte fra krisen i 2001 og 2002, og bygget noen modeller som sier selg dersom vår portefølje synker dramatisk i forhold til våre forpliktelser sier Bjørn Hamre i KLP. Den finske kirkens pensjons fond ( 700 m) har nå bestemt seg for å øke aksje vektingen etter at de vektet ned aksjer fra 40 % til 30 %. Deres strategiske allokering er 40 % aksjer, 30 % obligasjoner, 20 % i alternativer som Hedge Fonds, Eiendom, private equity etc. Det svenske statspensjons fond (KPA) har redusert sine forvaltningsavgifter med 70 %, fra 0,4 % til 0,14 %. Bertil Repfennig sier Det var vært et press på våre kostnader og vi har klart å redusere våre interne kostnader dramatisk. Kostnader blir viktigere i fremtidens konkurranse, og vi blir med dette mer konkurransedyktige. Danske pensjonsfond er bekymret for negativ presseomtale, og har startet Dansif. Dette er en organisasjon som er fokusert på sosialt ansvarlige investeringer (SRI). Ettersom København er vertskap for 2009 klima konferanse er det et bra initiativ. Det første møtet ble holdt november 2008 og nytt vil bli holdt februar AIG Europe har fått stadig flere kunder i norden det siste året, og planlegger et fullskala kontor. Vi har bestemt oss for et kontor, men har ikke bestemt oss for i hvilket land sier Elizabeth Corley i AGI. Fra: Financial Times, Nordic Funds Side 4 av 8

5 Tabbe forsikring Det er vanlig at finansielle rådgivere i Europa kjøper en tabbe forsikring, såkalt Idemnity Insurance. Dette skal dekke krav fra kunder på deres rådgivning. Nå har det gått ut advarsel om at rådgivere bør sjekke sin forsikring og det forsikringen ikke dekker. Både Hiscox, Markel og Chubb i England har unntak dersom rådgiver får krav fra kunder ved konkurs hos banker og andre finansinstitusjoner rådgiver selger produkter for. Som Justin Bowen hos Hiscox sier Dette er en risiko utenfor rådgiver og vi kan ikke dekke krav som dette. Fra: Money Marketing Rundtur i Europa Israel Nedgang i aksjemarkedet som ellers i verden Banker krever mer personlig sikkerhet Kortsiktig Investerings rådgivere i fremgang, mens langsiktige planer sees på som ikke hensiktsmessig Italia Børsen ned 43 % mens obligasjons kurs er opp Mange har vektet ned aksjer og opp i obligasjoner Arbeidsledige får ikke lenger lån i bankene Nederland Aksjemarkedet ned 50 % Tilliten til bankene er lav etter at IceSave gikk konkurs og mange tapte innskuddene sine Kostbare unit link produkter har fått hard medfart i avisene Bankene holder på sine penger, husprisene faller Kredittilsynet (AFM) er mer etter rådgivere enn tidligere Sveits SMI ned 35 % (Nesle, Novaris, Roch utgjør 60 % av indeks) Arbeidsløsheten stiger til 2,8 % Tilliten til banker og rådgivere er på et bunn-nivå Mange har skiftet finansiell rådgivere det siste året Fra: FPA Focus Group Autorisering Så lenge det ikke blir lovpålagt å sertifisere finansielle rådgivere i Norge, kommer nok mange til å la være å bruke tid og penger på kurs og eksamen. Men det er jo et håp at Kredittilsynet innfører krav på noe tidspunkt. Men de største selskapene kommer nok til å gjennomføre testen som bransjen selv har utviklet. BI er en av de Side 5 av 8

6 organisasjoner som holder kurs og eksamen etter de nye retningslinjene som gjelder i Norge fra 1. Januar FinansRådgiver Magazine har spurt Eldrid Gynnild og Kasper Gisholt hva som foretas det nærmeste året. Eldrid innleder Det er en hektisk tid, det skjer mye i vårt ordinære studiepoenggivende program som legges om fra og med høsten Når det gjelder det nye opplegget for finansielle rådgivere har vi en tett dialog med autorisasjonsnemnda som er ansvarlig for opplegget. Vi utvikler tilbud innenfor de nye retningslinjene som gjelder fra Den teoretiske delen er i stor grad på plass, den er bygget på det vi allerede har. Kasper skyter inn Vi har jo en serie kurs, som går under autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Dette er et løp som består av 1)Personlig økonomi 2)Finans markedet 3)Makroøkonomi 4)Regelverk 5)Holdninger og etikk 6)Rådgiverprosessen. Etter kursene må rådgiver ta flervalg eksamen på internett, med til sammen 108 spørsmål fra de 5 fagområdene. Dette er grunnlaget for de kurs og eksamener både DnBNOR og Nordea har benyttet i flere år. Eldrid fortsetter Det nye er den praktiske prøven rundt rådgiverprosessen. Der utarbeider vi nå kurs for sensorer, både sensor 1 og sensor 2, slik at bedrifter over det ganske land kan komme i gang med opplæring så snart som mulig. For mer informasjon: BI: aspx?campus=BI+Bank+ og+finans Nemnden: ISO Standard Høsten 2007 ble ISO introdusert av Standard International. Dette er en ISO sertifisering av prosessen til finansielle rådgivere, d.v.s. ikke nødvendigvis rådene men rådgiver prosessen og den kompetanse som finnes i selskapet. Hensikten er å vise at selskapet har riktig kompetanse, kjennskap til finansmarkeder, etikk og erfaring til å levere tjenester av riktig kvalitet. I England har mange gjennomført en slik ISO standard, men langt fra alle. Derfor har myndighetene nå informert at de gir til hvert selskap som vil innføre ISO standarden, som en kompensasjon. Kompensasjonen gjelder bare for selskaper med mindre enn 250 ansatte. Det er en viss mulighet for at ISO blir et krav fra FSA i nær fremtid. FSA har også informert at det vil bli stilt strengere krav til sertifisering av finansielle rådgivere fra I perioden frem til 2011 vil dagens ordning gjennomgås. I flere publikasjoner har eldre rådgivere vært kritiske til enda mer utdannelse og eksamen for å beholde konsesjonen som rådgiver. Side 6 av 8

7 Pensjons undersøkelse Lasse Meholm har utført en undersøkelse blant en gruppe pensjonister og en gruppe i alder i Norge. Fokus var i hvilken grad man er fornøyd med Folketrygden og hvor mye som spares privat til egen pensjon. Undersøkelsen ble gjort som et ledd i en ny bok med tittel Min FinansGuide. Boken kan kjøpes på internett eller send til Undersøkelsen ble gjort sommer Det første spørsmålet gikk på om dagens pensjonister var fornøyd med folketrygden slik den er. Et totalkonsept for finansielle rådgivere med boken, kundeseminarer hos rådgiver og internett side. Mer informasjon på fo/academy.html Hele 30 % synes det er bra. Gjennomsnittelig utbetaling pr. måned var kroner, etter skatt. Hele 91 % hadde i tillegg pensjonsutbetaling fra arbeidsgiver eller andre kilder. De fleste får mindre enn utover folketrygden, totalt ca i måneden etter skatt. Det ble også stilt spørsmål om man var sosialt aktive, deltok i foreninger, var sammen med familie og hvor ofte man kjedet seg. Deretter ble nesten de samme spørsmålene stilt til personer mellom 40 og 60. Det viste seg at urovekkende mange tror at folketrygden er tilstrekkelig. Spørsmålet var så hvor mange som sparer på egen hånd i tillegg til arbeidsgivers påbudte sparing. Veldig mange har gjort avtaler med forsikringsselskaper og enda flere gjør regelmessige bank sparing. Side 7 av 8

8 Undersøkelsen viser også at dagens åringer ikke er mye flinkere enn deres foreldre til å spare, til tross for vissheten om at det offentlige pensjons system blir dårligere med årene. Eller i alle fall burde de vite det. Kommende arrangementer BI Høstkonferansen 2009 oktober 2009 BI Nydalen i Oslo Kontakt: Norges Fondsmeglerforbund Sommer konferansen 2009 Mai/juni Felix i Oslo Kontakt: De har også lagt ut en del anbefalinger om MiFID dokumenter på sin hjemmeside FPA FPA Annual Conference oktober I Ananheim California Kontakt : Dette er verdens største konferanse for finansielle rådgivere med deltagere fra hele verden. Side 8 av 8

FinansRådgiver Magazine har en diskusjonsgruppe på LinkedIn prøv nå!

FinansRådgiver Magazine har en diskusjonsgruppe på LinkedIn prøv nå! for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 7 - januar 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan abonnere,

Detaljer

Hargraves Lansdown er et uavhengig finans rådgiver selskap i England. De forventer en eksplosjon i antall nye kunder de neste 6

Hargraves Lansdown er et uavhengig finans rådgiver selskap i England. De forventer en eksplosjon i antall nye kunder de neste 6 for finans/investerings rådgivere & finans planleggere i Skandinavia Nummer 4 - mai 2009 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert

Detaljer

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no

YouTube - følg med. Nyttige linker: Norges Fondsmeglerforbund www.nfmf.no for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 10 - desember 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

3000 finansrådgivere forsvinner i England?

3000 finansrådgivere forsvinner i England? for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 9 - september 2010 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning.

IFA s må splitte rådgivning fra kapitalforvaltning. for finans & investeringsrådgivere i Skandinavia Nummer 6 - november 2009 Denne publikasjon sendes som email. For å abonnere vennligst send en email til lasse@financecube.net Flere i hvert selskap kan

Detaljer

Finans Rådgiver Magasin

Finans Rådgiver Magasin August 2011 Nummer 12 Finans Rådgiver Magasin Noen av artiklene i denne utgaven: Gratis Risiko Nivå tester? Just Retirement øker. Aktiv bruk av YouTube, Fidelity. Noen tall Finans forvaltning og tro. Portefølje

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET PRIVAT INVESTERING 7. UTGAVE - DESEMBER 2007 DIN EGEN BANK I BANKEN Private Banking-tjenester er som å ha sin egen bank i banken, bygget eksklusivt for en

Detaljer

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din 1 / 2011 Spørsmål du lurer på / side 9 Den nye valgfriheten / side 2 Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 5 Norges nyttigste pensjonskalkulator?

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling)

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling) 1 ÅRSRAPPORT 2006. INNHOLD 4 6 8 10 12 14 20 22 29 33 36 39 45 46 48 49 51 65 66 68 69 76 78 81 85 86 ACTAS HISTORIE ACTAS VERDIGRUNNLAG HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 - SEGMENTINFORMASJON

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

RAPPORT 2000:16 Nettversjon. Trond Beldo Klausen Etiske investeringer

RAPPORT 2000:16 Nettversjon. Trond Beldo Klausen Etiske investeringer RAPPORT 2000:16 Nettversjon Trond Beldo Klausen Etiske investeringer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2000 ISF 2000 Rapport 2000:16 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse)

- Vurdering og håndtering av risikoen rundt finansielle aktiviteter. (Risikoledelse) Innhold Innledning om finans... 3 Dette betegnes som bedriftsfinans:... 4 Kredittkort... 6 Mer om Kredittkort... 6 Viktige tips om kredittkort!... 8 Om kredittkort og renter... 8 Nominell rente og effektiv

Detaljer