Kapital en knapphetsfaktor finansieringsmuligheter og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapital en knapphetsfaktor finansieringsmuligheter og utfordringer"

Transkript

1 Kapital en knapphetsfaktor finansieringsmuligheter og utfordringer NVEs vindkraftseminar 2012 Rica Nidelven Hotell, Trondheim juni. Hans Jacob Bull-Berg, Eksport og Prosjektfinansiering Lars Skogheim, Corporate and Institutional Banking

2 Nordea er blant de største og best ratede bankene i Europa Nordea peer group*; markedsverdi, årsslutt; EURbn 1. Santander 2. BNP Paribas 3. BBVA 4. Intesa 5. Unicredit 6. Lloyds 7. SocGen 8. Barclays 35,4 9. Deutsche 30,8 10. Nordea 11. Credit Agricole 12. RBS 13. SHB 14. DnB NOR 15. Danske 16. KBC 17. Erste 18. SEB 19. Swedbank Commerzbank 95,2 66,2 47,7 39,5 39,3 36,3 36,2 28,7 28,6 18,5 12,4 12,3 11,0 10,9 9,8 9,5 8,0 7,2 1. Santander 2. BNP Paribas 3. Lloyds 4. Barclays 37,2 5. Deutsche 36,3 6. BBVA 7. Nordea 8. SocGen 9. Unicredit 10. RBS 11. Intesa 12. Credit Agricole 13. DnB NOR 14. SHB 15. SEB 16. Danske 17. Erste 18. Swedbank 19. KBC 20. Commerzbank 66,0 57,0 52,2 34,0 32,8 30,0 29,9 26,7 25,7 22,8 17,1 14,9 13,6 13,4 13,3 12,1 9,1 7,0 1. Santander 2. BNP Paribas 3. BBVA 4. Deutsche 5. Barclays 6. Nordea 7. Lloyds 8. Intesa 9. RBS 10. SocGen 11. SHB 12. Unicredit 13. DNB 14. Swedbank 15. Credit Agricole 16. SEB 17. Danske 18. Commerzbank 19. Erste 20. KBC 50,3 36,7 32,8 27,3 25,7 24,2 21,3 21,0 14,3 13,4 12,7 12,4 12,3 11,6 10,9 9,9 9,1 6,7 5,3 3,5 * Excluding Dexia and including Deutsche Bank Source: Datastream and UBS Ca. 11 millioner kunder 9 hjemmemarkeder Representert i 21 land Nordea s 9 hjemmemarkeder

3 Nordea prosjektfinansiering - team and credentials Eksport og Prosjektfinansierings gruppen i Nordea har en solid kompetanse og kunnskap om finansiering av vindparker EPF s vind team Hans Jacob Bull-Berg, EPF Oslo Henrik Brink, EPF Copenhagen Head of Wind Power Gudny Eysturoy, EPF Copenhagen Juha Sulkanen, EPF Helsinki Niclas Ringblom, EPF Stockholm Lars Nybom, EPF Stockholm Utvalgte transaksjoner Låntaker Land Nordeas rolle Signert VindIn Sweden Arranger 2011 Arise Windpower, Idhult Sweden Arranger 2011 TuuliWatti Finland Arranger 2011 Wallenstam, Rålanda Sweden Arranger 2010 Wallenstam, Vettåsen Sweden Arranger 2010 Jæren Energi Norway Co-arranger 2010 INPO 5 Latvia Arranger 2010 Arise Wind Power Sweden Arranger 2010 Tooma Tuulepark Estonia Co-arranger 2009 Vader Piet B.V. Aruba Lender 2009 Havøygavlen (Arctic Wind) Norway Co-arranger many more projects 3

4 Status for nye vindparker i Norge Elsertifikatmarkedet er på plass Konsesjoner Borten Moe har lovt mange nye konsesjoner i løpet av 2012 Nettilgang Investeringsbeslutninger Finansieringsmuligheter 4

5 Akkumulert kapitalbehov/eksponering Obligasjon Bank Prosjektfinansiering Egenkapital - langsiktig Egenkapital 100% Prosjektfinansiering 60% 100% Obligasjon 30% Refinansiering 30% Partnersøk 20% Ny langsiktig egenkapital 40% 5% 10% 20% Prosjekt Konsesjon & Kontrakter Byggefase Driftsfase 5

6 Kraftselskapenes store investeringsplaner og kapital utfordringer. Kan kommunene leve med redusert utbytte fremover? Flere eiere i vindparker vil antas å føre til økt etterspørsel etter finansieringsmuligheter direkte i vindparkselskapet. fra hva skal vi bruke penger på, til hva vi ikke skal bruke penger på...»back to basics» og tøffe prioriteringer for kraftbransjen de neste 10 årene.. Historisk tilbakeholdt kontantstrøm hos 18 utvalgte kraftselskaper aktive i kapitalmarkedet 9 Summen av postene er den operasjonelle kontantstrømmen Investeringer Utbytte Tilbakeholdt kontantstrøm * Kilde: Offisielle regnskaper (* 2 selskaper har per ikke levert offisielle årsregnskaper for 2011) Se for øvrig Thema Consulting Group sin rapport for Agder Energi for store oppgaver, for lite penger?. 6

7 Tilgang på kapital et spørsmål om avkastning i forhold til risiko Forventet avkastning Risiko/Usikkerhet Kapital avsetninger 7

8 Basel III, endrer bankens balanse GAMMEL Banks balance sheet NY Banks balance sheet Liquidity buffer Lending + other Liquidity buffer Short term financing Deposits Long term financing Equity Long term funding Equity Assets Liabilities Assets Liabilities Assets: More of that which yields less Liabilities: More of that which cost the most 8

9 Basel III implikasjoner Økt kredittmargin på lange penger Økt kredittmargin for selskaper med lavere kredittrating Bankene blir mer selektiv på sin bruk av balanse. Men rentene før kredittmarginen er på historisk lave nivåer 10% 8% 10 år swap rente 3 mnd NIBOR 6% 4% 2% 0%

10 Solvens II, endrer forsikringsselskapenes balanse GAMMEL Insurers balance sheet NY Insurers balance sheet Statutory Asset Value Free Assets Required Capital Available capital Market value of assets Free Assets SCR (MCR) Risk Margin Available capital Technical Provisions Best Estimate Technical Provisions Assets Liabilities Assets Liabilities Source: Fitch Ratings, Solvency II and Securitization: Significant Negative Impact on European Market Assets: From a statutory value to a market value and risk assessment of assets Liabilities: From statutory capital requirement to a value-at-risk approach 10

11 Solvens II implikasjoner på kapital tilgang og pris Kapitalkrav til selskaps obligasjoner Solvens II utkast Standard modell 60% 59% 59% 1 yr 5 yr 10 yr 50% 40% 35% 30% 20% 20% 11% 10% 7% 8% Forventet avkastning på solvenskapitalen (SCR) % 11% 10% 10% 9% 10% 13% 15% 0% AAA AA A BBB BB B< Unrated Source: Fitch Ratings Private equity Implikasjon: Større forskjeller i kredittmargin mellom løpetider og kredittkvalitet. Equity Property Credit (10y) Credit (7y) Credit (5y) Credit (3y) Source: Morgan Stanley Oliver Wyman Quantitative & Strategic Impact, Sept

12 Synergier ved dannelse av større vindkraftselskaper, også på finansieringssiden. Bedre kredittrating (bedre lønnsomhet og redusert risiko) Stort nok til offisiell rating? Flere muligheter og bedre pris 12

13 Utenlandsk pensjonskapital har gått inn på eiersiden i vindkraft Nysted OWF(165.6 MW) PensionDanmark kjøpte i 2010 en 50% eierandel av Dong Energy. Parken har levert ca 570 GWh årlig siden Anholt OWF (400 MW) PensionDanmark og PKA kjøpte hhv. 30% og 20% eierandel av Dong Energy. Fremtidig overtakelse til fast pris og dato. Walney OWF (367 MW) Nederlanske PGGM og Ampère Equity Fund kjøpte 24,8% i Fellestrekk for pensjonskapitalen: Ingen byggerisiko Ingen prisrisiko (Feed-In/PPA) God lønnsomhet Anholt Walney Nysted 13

14 Vindkraftbransjen roper etter kapital hvordan er appetitten blant livkapitalen i Norge? Ønsker langsiktige og stabile kontantstrømmer som «match er» våre langsiktige pensjonsforpliktelser. Vi kjenner vann og nett bedre enn vind. Solvens II favoriserer god kredittkvalitet og offisiell rating. Eierskap eller investeringer med egenkapital-elementer interessant hvis det gir en god og stabil avkastning i forhold kravet om solvenskapital. Ønsker lange stabile kontantstrømmer men i forhold til kraftbransjen og infrastrukturinvesteringer er p.t. rammevilkårene usikre eller ikke helt til stede. Uansett utfall av nye rammeverk, og type investeringer; Gode prosjekter, med god avkastning i forhold til risiko er alltid interessante. Kilde: Uttalelser fra sentrale aktører i Norges største livselskaper. 14

15 Kapitalbehov faser, strukturer og muligheter Obligasjon Bank Prosjektfinansiering Egenkapital - langsiktig Egenkapital 100% Prosjektfinansiering 60% 100% Obligasjon 30% Refinansiering 30% Partnersøk 20% Mezzaningjeld/hybrider Ny langsiktig egenkapital 40% 5% 10% 20% Prosjekt Konsesjon & Kontrakter Byggefase Driftsfase 15

16 Prosjektfinansiering tilnærming for å forstå og låse inn risiki Det er viktig at bank/finansieringspartner er med tidlig i prosjektet det kan da «pakkes» slik at det blir attraktivt for senere utlegging i obligasjonsmarkedet Eiere Egenkapital Entreprenør(er) Gjeld 2-3 Entreprenører, (tidsbestemt og fastpris) Offentlig Konsesjoner, tillatelser, osv. Kjøper Langsiktige avtaler (PPA) og/eller en kommitert sikringsstrategi Operatør Drifts og vedlikeholds avtale 16

17 Kontantstrømrisiko gjennom et vindprosjekts faser Turbin Vind Kraftpris Elcert pris Gjeldsbetjening Kontantstrøm Eier(e) Drift og vedlikeholdsavtale (O&M) Power Purchase Agreement (PPA), salg av ElCert og/eller kommitert kraftprissikringsstrategi Marginer og betingelser Lønnsomhet Nett/tilknytning Juridiske spm. konsesjon, tillatelser, etc. Gjeldsgraden bestemmes av forutsigbarheten til gjeldsbetjeningen altså er gode kontantstrømvurderinger svært viktige både for gjeldsbetjening og for vurdering av prosjektlønnsomhet. 17

18 Vind risiko 70% 40% Avvik fra gjennomsnittlige brukstimer i perioden utvalgte vindparker i Norge 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -60% Kilde: NVEs vindstatistikk - Historien viser stor volatilitet i vindkraftproduksjonen, og at det er et gap mellom forventet og reell produksjon - Vindrisikoen kan minimeres ved gode vindmålinger og «micro-siting» - Vindindustrien har over tid forbedret sin metode og evne til å forutsi vinden Alternativ lesning: Moody`s research Breezing Past 50 18

19 Pris risiko 90 Historisk kombinert strømpris og sertifikatpris ,8 64,0 NOK Øre/KWh ,7 40,4 56,7 53, Elcert spotpris System strømpris Kombinert Årlig kombinert gjennomsnitt Kilde: Nordpool Spot, SKM 19

20 Skaff forutsigbar god lønnsomhet så skaffer vi kapitalen! Takk! Hans Jacob Bull-Berg Direktør Prosjekt og Eksportfinansiering Epost: Mobil: Lars Skogheim Analytiker Corporate & Institutional Banking Epost: Mobil:

21 Disclaimer This presentation has been prepared by Nordea Corporate & Institutional Banking (hereinafter referred to as Nordea ). This presentation is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, the verbal briefing provided by us. Neither this presentation nor its contents, in whole or in part, may be used for any other purposes without our prior written consent. We provide financial advisory services only, hence this presentation cannot be viewed as advice on legal, regulatory, tax, accounting or other specialist or technical issues. The information set forth herein was derived from publicly available information. We have not independently verified the information and no representation, expressed or implied, or warranty as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation is made by us and nothing contained herein, including any financial estimates, is or shall be relied upon as a promise or representation as to the future. There can be no assurance that the forecasted results contained herein will be achieved. The information contained in this presentation is subject to change, completion, or amendment without notice, hence the information contained in this presentation may not be correct as of any time subsequent to its date. 21

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Finanskrise og finansiering av fornybar energi

Finanskrise og finansiering av fornybar energi Finanskrise og finansiering av fornybar energi - Vinterkonferansen 2009 Amsterdam, 06.03.2009 Head of Energy Corporate Finance, Lars Hjermann FINANSKRISE USIKKERHETEN RÅDER "Financial crisis tests industry's

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

Temamøte Finansiering av kraftverk

Temamøte Finansiering av kraftverk Temamøte Finansiering av kraftverk 10. september, 2013 Yngve Walle Tlf: +47 91 78 65 44 E-mail: yw@paretosec.com Svekket resultat Nedskrivninger Spare Strategiomlegging Store investeringer Nedbemanner

Detaljer

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance.

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance. www.handelsbanken.com/capitalmarkets Mai, 2013 DataCentres Europe 2013 Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv Handelsbanken Corporate Finance Tommy Seim E-mail: tose03@handelsbanken.no

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013. 22. oktober 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2013 22. oktober 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Kapitalisering og finansielle mål Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Trender i vindturbinmarkedet

Trender i vindturbinmarkedet Trender i vindturbinmarkedet Finansmarkedenes syn på utviklingen og foreløpig dom over vinnere og tapere NVEs vindkraftseminar 2012 Trondheim, 4 juni 2012 Håkon Levy Analytiker fornybar energi, DNB Markets

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv

Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv Sparebanken Møre og Sp. Vest i et nordisk perspektiv Bransjeseminar om egenkapitalbevis Thomas Svendsen, tlf. 22 48 79 21 11/09/2013 Norden: Forskjellig kapitalstruktur og egenkapitalavkastning 2 Source:

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014. 15. juli 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2014 15. juli 2014 Solid premievekst og rekordsterkt forsikringsresultat i kvartalet NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 81,2 Resultat per

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner

Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Basel III strategiske og forretningsmessige implikasjoner Bankenes sikringsfonds Høstkonferanse 2011 19. september 2011 Partner Are Jansrud Basel III - strategiske og forretningsmessige konsekvenser 01/09/2011

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 15:45

Fornybar Energi I AS. Ordinær generalforsamling. Oslo, 26. mai 2015 kl. 15:45 Ordinær generalforsamling Oslo, kl. 15:45 Ordinær generalforsamling 2015 Agenda 1) Porteføljeoppdatering 2) Markedet 3) VEK 4) Formell del ordinær generalforsamling a) Presentasjon av styret Porteføljeoppdatering

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Dolphin Investor presentasjon

Dolphin Investor presentasjon Dolphin Investor presentasjon 21. April 2010 Copyright 2010. All rights reserved. 1 Disclaimer This Presentation has been produced by Dolphin Interconnect Solutions ASA (the Company") solely for use at

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012

Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Gjensidige Forsikring Konsern Q3 2012 Agenda Hovedtrekk Strategiske initiativ Resultatutvikling Utsikter og prioriteringer Tilleggsinformasjon Sterkt resultat Resultat per aksje 1) Konsernets resultat

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter Risikohåndtering i vindkraftprosjekter NVE s Lindesnesseminar Smøla, 7. juni 2006 Hans Jacob Bull-Berg Nordea Eksport- and prosjektfinansiering Middelthunsgt. 17 Majorstuen, Oslo Tlf. 22 48 46 88 eller

Detaljer