EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 65 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 65 ISSN 1022-9310. 21. årgang 6.11.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN Nr årgang /EØS/65/ /EØS/65/02 Underkomité I for fritt varebytte Legemidler Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS-EFTA-statene i første halvår Underkomité I for fritt varebytte Legemidler Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS-EFTA-statene i andre halvår EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen 2014/EØS/65/03 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7252 Holcim/Lafarge) /EØS/65/ /EØS/65/05 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7292 DEMB/Mondēlez/ Charger OpCo) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7367 CNP/Santander/ Santander Irish Insurance Subsidiaries) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/65/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7375 UTC/CIAT) /EØS/65/ /EØS/65/ /EØS/65/09 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7387 BP/Statoil Fuel and Retail Aviation) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7389 Aegon Spain/ Santander Totta Seguros/Aegon Santander Vida/Aegon Santander Não Vida) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7407 Lear Corporation/ Everett Smith Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 27

2 2014/EØS/65/ /EØS/65/ /EØS/65/ /EØS/65/ /EØS/65/14 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7433 OTPP/Pamplona/ CSC) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7436 Vista/TIBCO) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter for 28 medlemsland gjeldende fra 1. november Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. juli 2014 og fra 1. til 30. september Innbydelse til å sende inn forslag EACEA/31/2014 Erasmus+-programmet, hovedtiltak 3 Støtte til politiske reformer Samarbeid med sivilsamfunnet innenfor områdene utdanning, opplæring og ungdom... 31

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/1 EFTA-ORGANER EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE 2014/EØS/65/01 LEGEMIDLER Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS-EFTA-statene i første halvår 2013 Til underretning for EØS-komiteen Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 bes EØS-komiteen, på sitt møte 4. april 2014, ta til underretning følgende lister over markeds førings tillatelser for legemidler for tidsrommet 1. januar 30. juni 2013: Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Vedlegg IV Vedlegg V Liste over nye markedsføringstillatelser Liste over fornyede markedsføringstillatelser Liste over utvidede markedsføringstillatelser Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser Liste over suspenderte markedsføringstillatelser

4 Nr. 65/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I Liste over nye markedsføringstillatelser Følgende markedsføringstillatelser er tildelt i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2013: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/12/788/ Seebri Breezhaler Liechtenstein EU/1/12/789/ Enurev Breezhaler Liechtenstein EU/1/12/790/ Tovanor Breezhaler Liechtenstein EU/1/12/791/001 Glybera Liechtenstein EU/1/12/795/ Forxiga Liechtenstein EU/1/12/797/ Eylea Liechtenstein EU/1/12/803/ NexoBrid Liechtenstein EU/1/12/803/ NexoBrid Island EU/1/12/803/ NexoBrid Norge EU/1/12/804/ BindRen Liechtenstein EU/1/12/804/ BindRen Island EU/1/12/804/ BindRen Norge EU/1/12/805 Amyvid Liechtenstein EU/1/12/805/ AMYViD Island EU/1/12/805/ AMYViD Norge EU/1/12/806/ Ryzodeg Liechtenstein EU/1/12/806/ Ryzodeg Island EU/1/12/806/ Ryzodeg Norge EU/1/12/807/ Tresiba Liechtenstein EU/1/12/807/ Tresiba Island EU/1/12/807/ Tresiba Norge EU/1/12/808/ Imatinib Teva Liechtenstein EU/1/12/808/ Imatinib Teva Island EU/1/12/808/ Imatinib Teva Norge EU/1/12/809/ Betmiga Liechtenstein EU/1/12/809/ Betmiga Island EU/1/12/809/ Betmiga Norge EU/1/12/810 Krystexxa Liechtenstein EU/1/12/810/001 Krystexxa Island EU/1/12/810/001 Krystexxa Norge EU/1/12/811/ Lyxumia Island EU/1/12/811/ Lyxumia Norge EU/1/12/812 Bexsero Liechtenstein EU/1/12/812/ Bexsero Island EU/1/12/812/ Bexsero Norge EU/1/12/814 Zaltrap Liechtenstein EU/1/12/814/ Zaltrap Island EU/1/12/814/ Zaltrap Norge EU/1/12/815/ Selincro Liechtenstein EU/1/12/815/ Selincro Island EU/1/12/815/ Selincro Norge EU/1/13/813/001 Perjeta Liechtenstein EU/1/13/813/001 Perjeta Island

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/3 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/13/813/001 Perjeta Norge EU/1/13/817/ Actelsar HCT Island EU/1/13/817/ Actelsar HCT Norge EU/1/13/818/ Bosulif Island EU/1/13/818/ Bosulif Norge EU/1/13/819/001 JETREA Liechtenstein EU/1/13/819/001 JETREA Island EU/1/13/819/001 JETREA Norge EU/1/13/820/ Maruxa Liechtenstein EU/1/13/820/ Maruxa Norge EU/1/13/821/ Tolucombi Liechtenstein EU/1/13/821/ Tolucombi Island EU/1/13/821/ Tolucombi Norge EU/1/13/823/ Adasuve Norge EU/1/13/823/ Adasuve Liechtenstein EU/1/13/823/ Adasuve Island EU/1/13/824 Nemdatine Liechtenstein EU/1/13/824/ Nemdatine Island EU/1/13/824/ Nemdatine Norge EU/1/13/825 Imatinib Actavis Liechtenstein EU/1/13/825/ Imatinib Actavis Island EU/1/13/825/ Imatinib Actavis Norge EU/1/13/826 Memantine LEK Liechtenstein EU/1/13/826/ Memantine LEK Island EU/1/13/826/ Memantine LEK Norge EU/1/13/827 Memantine Mylan Liechtenstein EU/1/13/827/ Memantine Mylan Island EU/1/13/827/ Memantine Mylan Norge EU/1/13/828 Hexacima Liechtenstein EU/1/13/828/ Hexacima Island EU/1/13/828/ Hexacima Norge EU/1/13/829 Hexyon Liechtenstein EU/1/13/829/ Hexyon Island EU/1/13/829/ Hexyon Norge EU/1/13/830/ Stribild Island EU/1/13/830/ Stribild Norge EU/1/13/835/ Voriconazole Accord Island EU/1/13/835/ Voriconazole Accord Norge EU/1/13/836 Memantine ratiopharm Liechtenstein EU/1/13/836/ Memantine ratiopharm Norge EU/1/13/840/ HyQvia Island EU/1/13/840/ HyQvia Norge EU/2/12/142/ Cardalis Norge EU/2/12/144/ Contacera Liechtenstein EU/2/12/144/ Contacera Island EU/2/12/144/ Contacera Norge EU/2/12/145/ Kexxtone Liechtenstein EU/2/12/145/ Kexxtone Island

6 Nr. 65/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/2/12/145/ Kexxtone Norge EU/2/12/146/001 Semintra Liechtenstein EU/2/12/146/001 Semintra Island EU/2/12/146/001 Semintra Norge EU/2/12/147/ Pexion Liechtenstein EU/2/12/147/ Pexion Island EU/2/12/147/ Pexion Norge EU/2/13/148 Meloxidolor Liechtenstein EU/2/13/148/ Meloxidolor Island EU/2/13/148/ Meloxidolor Norge EU/2/13/149 ECOPORC SHIGA Liechtenstein EU/2/13/149/ ECOPORC SHIGA Island EU/2/13/149/ ECOPORC SHIGA Norge EU/2/13/150 Oncept IL-2 Liechtenstein EU/2/13/151/ Equilis West Nile Island

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/5 VEDLEGG II Liste over fornyede markedsføringstillatelser Følgende markedsføringstillatelser er fornyet i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2013: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/03/247 Forsteo Liechtenstein EU/1/03/247/ Forsteo Island EU/1/03/247/ Forsteo Norge EU/1/07/423 Vectibix Liechtenstein EU/1/07/423/ Vectibix Island EU/1/07/423/ Vectibix Norge EU/1/07/428/001 Abraxane Liechtenstein EU/1/07/428/001 Abraxane Island EU/1/07/428/001 Abraxane Norge EU/1/07/430/ Atripla Liechtenstein EU/1/07/433/001 Nevanac Island EU/1/07/434 Avamys Liechtenstein EU/1/07/434/ Avamys Island EU/1/07/434/ Avamys Norge EU/1/07/435/ Tesavel Liechtenstein EU/1/07/438/ Myfenax Liechtenstein EU/1/07/439/ Mycophenolate mofetil Teva Liechtenstein EU/1/07/440 Tyverb Liechtenstein EU/1/07/440/ Tyverb Norge EU/1/08/441 Effentora Liechtenstein EU/1/08/441/ Effentora Island EU/1/08/441/ Effentora Norge EU/1/08/442/ Pradaxa Norge EU/1/08/442/ Pradaxa Liechtenstein EU/1/08/442/ Pradaxa Island EU/1/08/443/001 Thalidomide Celgene Island EU/1/08/443/001 Thalidomide Celgene Norge EU/1/08/446/ Privigen Island EU/1/08/446/ Privigen Norge EU/1/08/447/ Adenuric Norge EU/1/08/447/ Adenuric Liechtenstein EU/1/08/447/ Adenuric Island EU/1/08/448/ Mycamine Liechtenstein EU/1/08/448/ Mycamine Island EU/1/08/448/ Mycamine Norge EU/1/08/451 Volibris Liechtenstein EU/1/08/451/ Volibris Island EU/1/08/451/ Volibris Norge EU/1/08/453 Prepandrix Liechtenstein EU/1/08/453/002 Prepandrix Island EU/1/08/453/002 Prepandrix Norge EU/1/08/454/ , Extavia Island EU/1/08/454/ , Extavia Liechtenstein

8 Nr. 65/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/08/454/ , Extavia Norge EU/1/08/455 Janumet Liechtenstein EU/1/08/455/ Janumet Norge EU/1/08/455/ Janumet Island EU/1/08/456 Velmetia Liechtenstein EU/1/08/456/ Velmetia Island EU/1/08/457 Efficib Liechtenstein EU/1/08/457/ Efficib Island EU/1/08/461 Firazyr Liechtenstein EU/1/08/461/ Firazyr Island EU/1/08/461/ Firazyr Norge EU/1/08/462 Ranexa Liechtenstein EU/1/08/462/ Ranexa Norge EU/1/08/462/ Ranexa Island EU/1/08/463 Relistor Liechtenstein EU/1/08/463/ Relistor Island EU/1/08/463/ Relistor Norge EU/1/08/465 Clopidogrel Zentiva Liechtenstein EU/1/08/465/ Clopidogrel Zentiva Island EU/1/08/465/ Clopidogrel Zentiva Norge EU/1/08/467 Doribax Liechtenstein EU/1/08/467/ Doribax Island EU/1/08/469 Oprymea Liechtenstein EU/1/08/469/ Oprymea Island EU/1/08/469/ Oprymea Norge EU/1/08/472 Xarelto Liechtenstein EU/1/08/472/ Xarelto Norge EU/1/08/472/ Xarelto Island EU/1/08/475 Olanzapine Mylan Liechtenstein EU/1/08/475/ Olanzapine Mylan Island EU/1/08/475/ Olanzapine Mylan Norge EU/1/08/476 Adcirca Liechtenstein EU/1/08/476/ Adcirca Island EU/1/08/476/ Adcirca Norge EU/1/10/625 Arzerra Liechtenstein EU/1/10/625/001, 003 Arzerra Island EU/1/10/625/001, 003 Arzerra Norge EU/1/11/749 Caprelsa Liechtenstein EU/1/11/749/ Caprelsa Island EU/1/11/749/ Caprelsa Norge EU/1/12/764 Pixuvri Liechtenstein EU/1/12/764/001 Pixuvri Island EU/1/12/764/001 Pixurvi Norge EU/1/97/055/ Viramune Liechtenstein EU/1/97/055/ Viramune Island EU/1/97/055/ Viramune Norge EU/2/02/032/ Vaxxitec HVT+IBD Norge EU/2/03/037 ProteqFlu Liechtenstein

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/7 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/2/03/037/005 ProteqFlu Island EU/2/03/037/005 ProteqFlu Norge EU/2/03/038 ProteqFlu-Te Liechtenstein EU/2/03/038/005 ProteqFlu-Te Island EU/2/03/038/005 ProteqFlu-Te Norge EU/2/03/039 Advocate Liechtenstein EU/2/03/039/ Advocate Island EU/2/03/039/ Advocate Norge EU/2/07/074/ Prilactone Norge EU/2/07/077/ Meloxivet Norge EU/2/07/078 Rheumocam Liechtenstein EU/2/07/078/ Rheumocam Island EU/2/07/078/ Rheumocam Norge EU/2/07/079 Ingelvac CircoFLEX Liechtenstein EU/2/07/079/ Ingelvac CircoFLEX Island EU/2/07/079/ Ingelvac CircoFLEX Norge EU/2/08/081/ Posatex Island EU/2/08/081/ Posatex Norge EU/2/08/083/ Equioxx Island EU/2/08/083/ Equioxx Norge

10 Nr. 65/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG III Liste over utvidede markedsføringstillatelser Følgende markedsføringstillatelser er utvidet i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2013: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/01/200/ Viread Norge EU/1/02/221/017 Pegasys Island EU/1/02/221/017 Pegasys Norge EU/1/06/380/ Prezista Liechtenstein EU/1/06/380/007 Prezista Island EU/1/06/380/007 Prezista Norge EU/1/07/433/002 Nevanac Norge EU/1/07/436/ Isentress Island EU/1/07/436/ Isentress Norge EU/1/08/468/003 Intelence Norge EU/1/09/538/ Afinitor Island EU/1/09/538/ Afinitor Norge EU/1/09/576/ Irbesartan Teva Liechtenstein EU/1/11/690/ Zoely Liechtenstein EU/1/11/693/ Rivastigmine Actavis Island EU/1/11/693/ Rivastigmine Actavis Norge EU/1/12/750/002 Esmya Liechtenstein EU/1/12/770/005 Docetaxel Kabi Liechtenstein EU/1/98/066/ Exelon Island EU/1/98/066/ Exelon Norge EU/1/98/077/ Viagra Island EU/1/98/077/ Viagra Norge EU/100/146/ Keppra Liechtenstein EU/2/08/090/ Loxicom Island EU/2/08/090/ Loxicom Norge EU/2/10/115/ Comfortis Island EU/2/10/115/ Comfortis Norge EU/2/11/134/ Inflacam Norge

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/9 VEDLEGG IV Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser Følgende markedsføringstillatelser er tilbakekalt i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2013: EU-nummer Produkt Land Tilbakekallingsdato EU/1/03/266 Bondenza Liechtenstein EU/1/03/266/ Bondenza Norge EU/1/07/409 Riprazo Liechtenstein EU/1/07/409/ Riprazo Island EU/1/07/409/ Riprazo Norge EU/1/08/458/ Trevaclyn Island EU/1/08/458/ Trevaclyn Norge EU/1/08/459/ Tredaptive Island EU/1/08/459/ Tredaptive Norge EU/1/08/460/ Pelzont Island EU/1/08/460/ Pelzont Norge EU/1/08/474/ Alisade Island EU/1/09/582/001 Rilonacept Regeneron Liechtenstein EU/1/09/582/001 Rilonacept Regeneron Norge EU/1/10/656/ Possia Island EU/1/10/656/ Possia Norge EU/1/11/683/ Sprimeo HCT Norge EU/1/12/754/ Sepioglin Norge EU/1/97/040/ Teslascan Liechtenstein EU/2/04/046 Nobivac Piro Liechtenstein EU/2/04/046/ Nobivac Piro Island EU/2/04/046/ Nobivac Piro Norge

12 Nr. 65/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG V Liste over suspenderte markedsføringstillatelser Følgende markedsføringstillatelser er suspendert i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. januar 30. juni 2013: EU-nummer Produkt Land Suspensjonsdato EU/1/09/509/ Ribavirin Teva Norge EU/1/09/527/ Ribavirin Teva Pharma BV Norge

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/11 UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE 2014/EØS/65/02 LEGEMIDLER Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS-EFTA-statene i andre halvår 2013 Til underretning for EØS-komiteen Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 bes EØS-komiteen, på sitt møte 16. mai 2014, ta til underretning de følgende lister over markeds førings tillatelser for legemidler for tidsrommet 1. juli 31. desember 2013: Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Vedlegg IV Vedlegg V Liste over nye markedsføringstillatelser Liste over fornyede markedsføringstillatelser Liste over utvidete markedsføringstillatelser Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser Liste over suspenderte markedsføringstillatelser

14 Nr. 65/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I Liste over nye markedsføringstillatelser Følgende markedsføringstillatelser er tildelt i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. juli 31. desember 2013: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/13/818/ Bosulif Liechtenstein EU/1/13/820 Marixino Island EU/1/13/822 PHEBURANE Island EU/1/13/822 PHEBURANE Norge EU/1/13/830 Stribild Norge EU/1/13/831 Capecitabin SUN Liechtenstein EU/1/13/831 Capecitabine SUN Island EU/1/13/831 Capecitabine SUN Norge EU/1/13/832 Stayveer Liechtenstein EU/1/13/832 Stayveer Island EU/1/13/832 Stayveer Norge EU/1/13/833 Nuedexta Liechtenstein EU/1/13/833 NUEDEXTA Island EU/1/13/833 Nuedexta Norge EU/1/13/836 Memantine ratiopharm Island EU/1/13/838 AUBAGIO Liechtenstein EU/1/13/838 AUBAGIO Island EU/1/13/838 AUBAGIO Norge EU/1/13/839 Iclusig Liechtenstein EU/1/13/839 Iclusig Island EU/1/13/839 Iclusig Norge EU/1/13/840 HyQvia Liechtenstein EU/1/13/841 Spedra Liechtenstein EU/1/13/841 Spedra Island EU/1/13/841 Spedra Norge EU/1/13/842 Incresync Liechtenstein EU/1/13/842 Incresync Island EU/1/13/842 Incresync Norge EU/1/13/843 Vipdomet Liechtenstein EU/1/13/843 Vipdomet Island EU/1/13/843 Vipdomet Norge EU/1/13/844 Vipidia Liechtenstein EU/1/13/844 Vipidia Island EU/1/13/844 Vipidia Norge EU/1/13/845 Imatinib Accord Island EU/1/13/845 Imatinib Accord Norge EU/1/13/846 Xtandi Island EU/1/13/846 Xtandi Norge EU/1/13/847 MACI Liechtenstein EU/1/13/847 MACI Island EU/1/13/847 MACI Norge EU/1/13/848 Erivedge Liechtenstein

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/13 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/13/848 Erivedge Island EU/1/13/848 Erivedge Norge EU/1/13/849 Somatropin Biopartners Liechtenstein EU/1/13/849 Somatropin Biopartners Island EU/1/13/849 Somatropin Biopartners Norge EU/1/13/850 Pomalidomide Celgene Island EU/1/13/850 Pomalidomide Celgene Liechtenstein EU/1/13/850 Pomalidomide Celgene Norge EU/1/13/851 Lojuxta Liechtenstein EU/1/13/851 Lojuxta Island EU/1/13/851 Lojuxta Norge EU/1/13/852 Atosiban SUN Liechtenstein EU/1/13/852 Atosiban SUN Island EU/1/13/852 Atosiban SUN Norge EU/1/13/853 Remsima Liechtenstein EU/1/13/853 Remsima Island EU/1/13/853 Remsima Norge EU/1/13/854 Inflectra Liechtenstein EU/1/13/854 Inflectra Island EU/1/13/854 Inflectra Norge EU/1/13/855 Imvanex Liechtenstein EU/1/13/855 IMVANEX Island EU/1/13/855 Imvanex Norge EU/1/13/856 Lonquex Island EU/1/13/856 Lonquex Norge EU/1/13/857 Voncento Liechtenstein EU/1/13/857 Voncento Island EU/1/13/857 Voncento Norge EU/1/13/858 Stivarga Liechtenstein EU/1/13/858 Stivarga Island EU/1/13/858 Stivarga Norge EU/1/13/859 Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz Island EU/1/13/859 Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz Norge EU/1/13/860 Nexium Control Liechtenstein EU/1/13/860 Nexium Control Island EU/1/13/860 Nexium Control Norge EU/1/13/861 Procysbi Liechtenstein EU/1/13/861 Procysbi Island EU/1/13/861 Procysbi Norge EU/1/13/862 Ultibro Breezhaler Liechtenstein EU/1/13/862 Ultibro Breezhaler Island EU/1/13/862 Ultibro Breezhaler Norge EU/1/13/863 Xoterna Breezhaler Liechtenstein EU/1/13/863 Xoterna Breezhaler Island EU/1/13/863 Xoterna Breezhaler Norge EU/1/13/865 Tafinlar Liechtenstein EU/1/13/865 Tafinlar Island EU/1/13/865 Tafinlar Norge

16 Nr. 65/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/13/866 Cholib Liechtenstein EU/1/13/866 Cholib Island EU/1/13/866 Cholib Norge EU/1/13/867 Provenge Liechtenstein EU/1/13/867 Provenge Island EU/1/13/867 Provenge Norge EU/1/13/868 EVARREST Liechtenstein EU/1/13/868 EVARREST Island EU/1/13/868 Evarrest Norge EU/1/13/869 Lemtrada Liechtenstein EU/1/13/869 Lemtrada Island EU/1/13/869 Lemtrada Norge EU/1/13/870 Orphacol Liechtenstein EU/1/13/870 Orphacol Island EU/1/13/870 Orphacol Norge EU/1/13/871 Ovaleap Liechtenstein EU/1/13/871 Ovaleap Island EU/1/13/871 Ovaleap Norge EU/1/13/872 Tybost Liechtenstein EU/1/13/872 Tybost Island EU/1/13/872 Tybost Norge EU/1/13/873 Xofigo Liechtenstein EU/1/13/873 Xofigo Island EU/1/13/873 Xofigo Norge EU/1/13/876 Imatinib Medac Liechtenstein EU/1/13/876 Imatinib medac Island EU/1/13/876 Imatinib medac Norge EU/1/13/877 Grastofil Liechtenstein EU/1/13/877 Grastofil Island EU/1/13/877 Grastofil Norge EU/1/13/878 Defitelio Liechtenstein EU/1/13/878 Defitelio Island EU/1/13/878 Defitelio Norge EU/1/13/879 Giotrif Island EU/1/13/879 Giotrif Norge EU/1/13/880 Memantine Accord Island EU/1/13/880 Memantine Accord Norge EU/1/13/880 Memantin Accord Liechtenstein EU/1/13/881 Lidocaine/Prilocaine Plethora Liechtenstein EU/1/13/881 Lidocaine/Prilocaine Plethora Island EU/1/13/881 Lidocaine/Prilocaine Plethora Norge EU/1/13/882 ABILIFY MAINTENA Liechtenstein EU/1/13/882 ABILIFY MAINTENA Island EU/1/13/882 Abilify Maintena Norge EU/1/13/883 Vitekta Liechtenstein EU/1/13/883 Vitekta Island EU/1/13/883 Vitekta Norge EU/1/13/884 Invokana Liechtenstein

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/15 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/13/884 Invokana Island EU/1/13/884 Invokana Norge EU/1/13/885 Kadcyla Liechtenstein EU/1/13/885 Kadcyla Island EU/1/13/885 Kadcyla Norge EU/1/13/886 Relvar Ellipta Island EU/1/13/886 Relvar Ellipta Liechtenstein EU/1/13/886 Relvar Ellipta Norge EU/1/13/887 Fluenz Tetra Norge EU/1/13/888 NovoEight Liechtenstein EU/1/13/888 NovoEight Island EU/1/13/888 NovoEight Norge EU/1/13/893 Opsumit Norge EU/2/13/148 Meloxidolor Norge EU/2/13/150 Oncept IL-2 Island EU/2/13/152 ProZinc Island EU/2/13/152 ProZinc Norge EU/2/13/153 Aftovaxpur Doe Liechtenstein EU/2/13/153 Aftovaxpur Doe Island EU/2/13/153 Aftovaxpur Doe Norge EU/2/13/154 Apoquel Liechtenstein EU/2/13/154 Apoquel Island EU/2/13/154 Apoquel Norge EU/2/13/155 Trifexis Liechtenstein EU/2/13/155 Trifexis Island EU/2/13/156 Vectra 3D Liechtenstein EU/2/13/156 Vectra 3D Island EU/2/13/157 BROADLINE Liechtenstein EU/2/13/157 BROADLINE Island

18 Nr. 65/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG II Liste over fornyede markedsføringstillatelser Følgende markedsføringstillatelser er fornyet i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. juli 31. desember 2013: EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/03/255 Ventavis Liechtenstein EU/1/03/255 Ventavis Island EU/1/03/255 Ventavis Norge EU/1/06/380 Prezista Island EU/1/06/380 Prezista Norge EU/1/07/440 Tyverb Island EU/1/08/444 Ratiograstim Liechtenstein EU/1/08/444 Ratiograstim Island EU/1/08/444 Ratiograstim Norge EU/1/08/445 Tevagrastim Liechtenstein EU/1/08/445 Tevagrastim Island EU/1/08/445 Tevagrastim Norge EU/1/08/450 Biograstim Liechtenstein EU/1/08/450 Biograstim Island EU/1/08/450 Biograstim Norge EU/1/08/456 Velmetia Norge EU/1/08/457 Efficib Norge EU/1/08/466 Bridion Liechtenstein EU/1/08/466 Bridion Island EU/1/08/466 Bridion Norge EU/1/08/467 Doribax Norge EU/1/08/468 INTELENCE Island EU/1/08/468 Intelence Norge EU/1/08/470 Vimpat Liechtenstein EU/1/08/470 Vimpat Island EU/1/08/470 Vimpat Norge EU/1/08/473 Evicel Liechtenstein EU/1/08/473 Evicel Island EU/1/08/473 Evicel Norge EU/1/08/477 Ceplene Liechtenstein EU/1/08/477 Ceplene Island EU/1/08/477 Ceplene Norge EU/1/08/479 Zypadhera Island EU/1/08/479 Zypadhera Norge EU/1/08/480 Ifirmasta Liechtenstein EU/1/08/480 Ifirmasta Island EU/1/08/480 Ifirmasta Norge EU/1/08/481 Kuvan Liechtenstein EU/1/08/481 Kuvan Island EU/1/08/481 Kuvan Norge EU/1/08/482 Azarga Island EU/1/08/482 Azarga Norge

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/17 EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/08/483 Zomarist Island EU/1/08/483 Zomarist Norge EU/1/08/484 Icandra Island EU/1/08/484 Icandra Norge EU/1/08/485 Jalra Liechtenstein EU/1/08/485 Jalra Island EU/1/08/485 Jalra Norge EU/1/08/486 Xiliarx Liechtenstein EU/1/08/486 Xiliarx Island EU/1/08/486 Xiliarx Norge EU/1/08/488 Vidaza Liechtenstein EU/1/08/488 Vidaza Island EU/1/08/488 Vidaza Norge EU/1/08/489 Opgenra Liechtenstein EU/1/08/489 Opgenra Island EU/1/08/489 Opgenra Norge EU/1/08/490 Pramipexole Teva Island EU/1/08/490 Pramipexole Teva Norge EU/1/08/491 Rasilez HCT Liechtenstein EU/1/08/491 Rasilez HCT Island EU/1/08/491 Rasilez HCT Norge EU/1/08/492 RoActemra Island EU/1/08/492 RoActemra Norge EU/1/08/494 Stelara Liechtenstein EU/1/08/494 Stelara Island EU/1/08/494 Stelara Norge EU/1/08/495 Zarzio Liechtenstein EU/1/08/495 Zarzio Island EU/1/08/495 Zarzio Norge EU/1/08/496 Filgrastim Hexal Liechtenstein EU/1/08/496 Filgrastim Hexal Island EU/1/08/496 Filgrastim Hexal Norge EU/1/08/498 Thymanax Liechtenstein EU/1/08/498 Thymanax Island EU/1/08/498 Thymanax Norge EU/1/08/499 Valdoxan Island EU/1/08/499 Valdoxan Norge EU/1/08/503 Efient Liechtenstein EU/1/08/503 Efient Island EU/1/08/503 Efient Norge EU/1/08/504 Firmagon Island EU/1/08/504 Firmagon Norge EU/1/08/505 Intanza Island EU/1/08/505 Intanza Norge EU/1/08/507 IDflu Island EU/1/08/507 IDflu Norge EU/1/10/628 Votrient Island EU/1/10/628 Votrient Norge

20 Nr. 65/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato EU/1/11/699 Fampyra Island EU/1/11/699 Fampyra Norge EU/1/11/710 Votubia Liechtenstein EU/1/11/710 Votubia Island EU/1/11/710 Votubia Norge EU/1/12/793 Xalkori Island EU/1/12/793 Xalkori Norge EU/1/12/794 Adcetris Island EU/1/12/794 Adcetris Norge EU/1/99/103 ReFacto AF Liechtenstein EU/1/99/103 Refacto AF Norge EU/2/07/075 Circovac Norge EU/2/08/080 Reconcile Liechtenstein EU/2/08/080 Reconcile Island EU/2/08/082 Zactran Liechtenstein EU/2/08/082 Zactran Island EU/2/08/082 Zactran Norge EU/2/08/084 Trocoxil Island EU/2/08/086 Equip WNV Liechtenstein EU/2/08/086 Equip WNV Island EU/2/08/087 Masivet Liechtenstein EU/2/08/087 Masivet Island EU/2/08/089 Onsior Island EU/2/08/091 Porcilis PCV Liechtenstein

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 22. årgang 30.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 22. årgang 9.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 15. årgang 5.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 11. årgang 26.8.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 22. årgang 26.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 15. årgang 21.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 2 20. årgang 10.1.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 16. årgang 24.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 16. årgang 24.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 16. årgang 24.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 16. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4

2014/EØS/44/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7334 Oracle/MICROS)... 4 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 21. årgang 31.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 75 ISSN 1022-9310. 22. årgang 17.12.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 75 ISSN 1022-9310. 22. årgang 17.12.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 75 22. årgang 17.12.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 40 22. årgang 16.7.2015 II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 35 ISSN 1022-9310. 22. årgang 25.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 35 22. årgang 25.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 70 22. årgang 26.11.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 15. årgang 31.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 23. årgang 26.5.2016 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 23. årgang 26.5.2016 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 23. årgang 26.5.2016 2. EFTAs overvåkingsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 12. årgang 8.9.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 12. årgang 24.11.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN 1022-9310. 22. årgang 3.12.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 72 ISSN 1022-9310. 22. årgang 3.12.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 72 22. årgang 3.12.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.11.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 22. årgang 19.11.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 16. årgang 23.12.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 70 16. årgang 23.12.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 18. årgang 4.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 18. årgang 26.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 18. årgang 26.5.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.4.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 24 18. årgang 28.4.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 34 10. årgang 10.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 19. årgang 12.4.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 19. årgang 12.4.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 18. årgang 28.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 17. årgang 11.2.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 21. årgang 28.8.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 21. årgang 28.8.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 48 21. årgang 28.8.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 16. årgang 14.5.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 24 ISSN 1022-9310. 16. årgang 14.5.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 16. årgang 14.5.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 58 18. årgang 27.10.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 11. årgang 3.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

2014/EØS/25/05 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7120 Ecom Agroindustrial Corporation/Armajaro Trading)...

2014/EØS/25/05 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7120 Ecom Agroindustrial Corporation/Armajaro Trading)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 25 21. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4542 NPM

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4542 NPM NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 14. årgang 1.3.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 22. årgang 23.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 15. årgang 24.4.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 7. årgang 3.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 16. årgang 10.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 8 15. årgang 21.2.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.4.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 22. årgang 16.4.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 22. årgang 16.4.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 20. årgang 22.8.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 20. årgang 22.8.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 20. årgang 22.8.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 21. årgang 17.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 21. årgang 17.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 21. årgang 17.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 6 ISSN 1022-9310. 23. årgang 4.2.2016 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 6 ISSN 1022-9310. 23. årgang 4.2.2016 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 6 23. årgang 4.2.2016 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 29 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 16. årgang 30.7.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 16. årgang 30.7.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 37 ISSN 1022-9310. 21. årgang 19.6.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 37 ISSN 1022-9310. 21. årgang 19.6.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 37 21. årgang 19.6.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 7. årgang 31.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 27 14. årgang 7.6.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 19. årgang 28.6.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 36 ISSN 1022-9310. 19. årgang 28.6.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 36 19. årgang 28.6.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 19. årgang 7.6.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 30 ISSN 1022-9310. 19. årgang 7.6.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 19. årgang 7.6.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004

Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. BESLUTNING nr. 199. av 13. oktober 2004 Nr. 35/140 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.6.2008 BESLUTNING nr. 199 2008/EØS/35/17 av 13. oktober 2004 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 22. årgang 11.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer