Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015"

Transkript

1 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage

2 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene... 5 Småbarnsavdelingene... 6 Storebarnsavdelingene... 7 Friluftsgruppa... 8 Skiskole... 8 Leirskole... Danning gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen Vår tilnærming til omsorg... 9 Vår tilnærming til lek Vår tilnærming til danning og læring Prosjektarbeid - Veien er målet Barns kultur i prosjektarbeid Barns medvirkning i prosjektarbeid Forut sin barneaksjon Prosjekter for Skal vi leke sammen? Språklek i fokus Barn av regnbuen Våre satsningsområder Undring, etikk og demokrati gjennom pedagogisk dokumentasjon Blogg - Digitalt arkivskap for pedagogisk praksis og hverdagsmagi! Etikk i dokumentasjonsarbeide IKT Kosthold Glede og bevegelse Språkstimulering Overgang barnehage/skole Maxigrupper Samarbeid med barnas hjem Foreldreråd og samarbeidsutvalget (SU) Foreldremøter Foreldresamtaler Primærkontaktsystem Brukerundersøkelse Systematisk vurdering Nyttig å vite Merkedager og tradisjoner

3 Innledning: Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem ivaretar barnets behov for omsorg og lek, danning og allsidig utvikling. Lov om barnehager Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter, og som gir retningslinjer for barnehagens formål og innhold. Rammeplanen for barnehager Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver ble i 2006 utgitt av kunnskapsdepartementet med bakgrunn i barnehageloven og er et bindene rammeverk for alle barnehager i Norge. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den tar for seg barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle for det enkelte barnet. Rammeplanen inneholder 7 fagområder for barnehagen: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Rammeplanen gir barnehagen en forpliktende ramme for blant annet samarbeid med barnas hjem, overgang barnehage skole, og barns medvirkning. Fagområdene skal være med å gi barna grunnleggende kunnskaper, og innholdet vi presenterer skal være med å støtte barnas vitebegjær, kreativitet og nysgjerrighet. Dr. Brandts barnehage bygger sin virksomhet på rammeplanen, innholdet som er fastsatt i barnehageloven, og internasjonale konvensjoner som FN s barnekonvensjon. Barnekonvensjonen har hatt en enorm betydning i mange land. Den har i aller høyeste grad bidratt til at barns rettigheter og særlige behov for beskyttelse og er blitt løftet opp på den internasjonale, juridiske agendaen. Barnets beste vil alltid være et grunnleggende hensyn i vår drift. Rammeplanen fremhever betydning av at voksnes holdninger, kunnskaper, og ferdigheter er avgjørende når det kommer til og til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. 3

4 Innledning - om årsplanen: Årsplanen vår bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse og læring, og også si noe om hvordan barnehagen skal sike barnas gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Årsplanen presenterer videre planene for det pedagogiske arbeidet barnehageåret 2015, og gir en beskrivelse av barnehagens pedagogiske grunnsyn. Den inneholder utdyping av tanker og ideer om hvordan vi arbeider i hverdagen for å fremme hvert enkelt barns selvfølelse, trygghet og medbestemmelse. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder og hvordan vi ønsker å jobbe. Den er også en beskrivelse av vår organisatoriske virksomhet, og er et grunnlag for myndighetenes tilsyn, samt en informasjonskilde for eier, politikere og andre. Pioner Barnehager: Dr Brandts barnehage er en del av aksjeselskapet Pioner barnehager som i alt består av 3 barnehager. Furehaugen, Skeisbotnen og Dr.Brandts barnehage. Furehaugen og Skeisbotnen er maritime barnehager på Vestlandet, mens Dr.Brandts er en bybarnehage i Oslo. Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med hjemmet ivaretar barnas behov for omsorg og lek, læring, danning og allsidig utvikling. Gjennom vår visjon, Vi skaper fremtiden, er det nettopp viktigheten av barnehagens samfunnsmandat vi ønsker å fremheve. Verdiene våre skal gjenspeiles i års-planen og prosjektplaner, men viktigst av alt i hverdagen sammen med barna. Tre sentrale verdier for Pioner barnehager er: Lyttende Engasjert Nysgjerrig 4

5 I Pioner barnehager ser vi på barn som meningsbærende subjekter med rettigheter i forhold til eget liv. Vi er derfor svært opptatt av barns egen kultur og barnas kulturelle uttrykksmåter. Vi tilstreber å være lyttende voksne som er nysgjerrig på barnas ytringer, slik at barna får medvirkning i egen hverdag. I Pioner verdsetter vi fellesskap og individualitet, respekt og likeverd. Vi ønsker å fremme nysgjerrighet i hvert enkelt barn og hver enkelt voksen slik at vi utvikler oss sammen. Dette skal komme til uttrykk i hverdagen og være bakgrunns tanker i alle våre prosjekter, samt synlig i barnehagens pedagogiske dokumentasjon. Vi skal våge å gå nye veier ved å utfordre egen praksis, og vi skal være engasjerte i vår måte å utføre det daglige arbeidet i barnehagen. Dette er mål vi jobber mot gjennom hele barnehageåret. Det er gjennom refleksjon rundt de hverdagslige opplevelsene i barnehagen og evaluering av det pedagogiske arbeidet at vi som arbeider i Pioner utvikler praksisen vår. På fellesfagdag i Pioner, personalmøter og avdelingsmøter diskuterer vi nettopp hvordan vi er lyttende, engasjerte og nysgjerrige i hverdagen sammen med barna, ved å se på utsnitt som måltid, turer, overgangssituasjoner, lek, planlegging og liknende. 5

6 Dr. Brandts Barnehage: Dr. Brandts barnehage er en bybarnehage som ligger flott plassert i Pilestredet park. Barnehagen har per januar 2015, 62 barn fordelt på fire avdelinger. Barnehagen består av et kupert uteområde med delvis gressdekke og store majestetiske trær som gir god skygge på varme sommerdager. Barnehagens nærområde er for oss enestående i dets muligheter. Vi ønsker at barna skal være en aktiv del av nærmiljøet på St. Hans haugen. Hele Pilestredet park er bilfritt, og byr på varierte muligheter for barn i alle aldre. Offentlig transport som buss og trikk er innen kort rekkevidde og brukes aktivt. Innvendig har bygget på 650 m2 fasiliteter som gymrom, sløydrom, fellesrom og mange små lekerom. Barnehagen har et felles storkjøkken som brukes flittig av barna. Avdelingene er delt inn i fargekoder. Blå og Gul avdeling er småbarnsavdelinger med barn fra 1-3 år. Gul avdeling består av 1-og 2-åringer, og Blå av 2-og 3-åringer. Grønn og Rød avdeling er rene storebarnsavdelinger. Grønn avdeling er en friluftsgruppe. Dr. Brandts Barnehage - avdelingene: Småbarnsavdelingene Gul og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. Vi er opptatt av at barna skal være trygge og ha tilhørighet til gruppen og barnehagen. Vi jobber mye med vennskap i ulike lekegrupper med tilgjengelige voksne på gulvet sammen med barna. Barna på småbarnsavdelingene har stor omsorg for hverandre. De hjelper hverandre, trøster hverandre og inviterer hverandre med i lek. De deler på leker og bytter på tur. Dette er egenskaper vi knytter til begrepet sosial kompetanse, og er noe vi jobber med hver dag gjennom lek og veiledning fra voksne. Hver dag har vi også samlingsstund, hvor vi øver på å være sammen i en gruppe, lar barna få uttrykke seg i fellesskap og deler gode opplevelser som styrker fellesskapsfølelsen. Vi går på turer i nærmiljøet, og bruker området i Pilestredet park, St. Hanshaugen og Bislett aktivt. Innimellom drar vi på lengre turer som bondegårdsbesøk, byturer eller til skogen. Blå avdeling er ute formiddag og ettermiddag, mens gul er ute på formiddagen. Lek og omsorg er de viktigste ingrediensene i hverdagen vår. 6

7 Dr. Brandts Barnehage - avdelingene: Storebarnsavdelingene Rød og grønn er avdelinger med store barn (3-6 år). Avdelingene holder til i 2 etg i bygget, og er sammen på formiddagen og ettermiddagen. Med de store barna er vi svært opptatt av å jobbe med å fremme selvstendighet og en god selvfølelse. Det er viktig for oss at barna opplever mestring og tro på egne ferdigheter. Det å tørre å uttrykke seg og sette grenser for seg selv, hjelper barna å kunne stå imot press fra andre. Vi jobber mye med omsorg og vennskap på disse avdelingene. I Dr. Brandts byr hverdagen på mange situasjoner der barna får uttrykke i fellesskap hva de mener og ønsker. Vi har barnemøter på fredager, og samlinger hver dag, hvor vi samtaler i felleskap om ulike tema. Turer hver uke går til skogen, samt til byens mange museer og parker. Friluftsgruppa (Grønn avdeling) Friluftsgruppa ønsker å kunne tilby barna felles naturopplevelser, som skal gi barna glede og kjennskap til naturen og dens muligheter. Friluftsgruppa består av 5 åringene i barnehagen. Gruppa er på kortere og lengre turer 3 dager i uka. To av dagene går turen til skogen, i mens en dag utforskes byen og nærmiljøet. Turmålene er ofte steder som Brekkeskogen og Tonsenhagen i Oslo marka, og byens mange parker og museer. Barnas tanker og ideer om turmål og aktiviteter kommer frem på ukentlige barnemøter. Naturen gir oss mulighet til å undre oss og filosofere sammen med barna. Vi ønsker at barna skal få et naturlig forhold til naturen og miljøet rundt oss, der miljøvern og bærekraftig utvikling er en naturlig del av hverdagen vår. Ellers høster vi det naturen har å by på av bær og sopp, og vi bruker naturmaterialer aktivt i skapende lek og til aktiviteter. Barna opplever årstidene som endrer seg, og hvilke aktiviteter og muligheter de ulike årstidene byr på. Voksne er holdningsskapende i forhold til hvordan vi kan ivareta og bruke naturens ressurser på best mulig måte. Det er mange fordeler med å leke utendørs. For det første er det mye bedre plass ute, og det er nok ledemateriale til alle. Alt som kan gjøres inne kan gjøres ute også, og inne-leker kan tas med ut i skogen. Vi kan legge opp til rollelek, konstruksjonslek, herjelek og kjøpeleker er så absolutt ingen nødvendighet for barn. Vi ser at barna helt fint klarer seg uten dette når de leker ute. Naturen er full av egne «leketøy», alt som finnes i naturen er spennende og har stort lekepotensiale for våre kreative barn. De finner pinner til å bygge hytter med, kongler blir til mat og steiner forvandles til dyr. Vi har altså en tanke om at det vi gjør inne kan også gjøres ute. Vi søker å skape gode uteopplevelser ved å spise sunn og god varmmat som barna hjelper til med å tilberede på bål, eller primus når vi er på tur. 7

8 Dr. Brandts Barnehage - avdelingene: Skiskole Hver vinter får maxibarna (femåringene) tilbud om å være med på skiskole i barnehagetiden. Barna og personalet blir hentet i buss i barnehagen og kjørt til Sørkedalen eller Trollvann, hvor instruktører fra skiforeningen holder kurs i skilek. Mer informasjon finnes på nettsiden: www. skiforeningen.no Leirskole Vi tilbyr leirskole til Vangen gård for maxigruppen (femåringene) hver vår. Barna og personalet drar sammen, og barna får et tilbud som innebærer blant annet beversafari, elgsafari, kanopadling og besøk i fjøset. Mer informasjon finnes på nettsiden: 8

9 Danning gjennom omsorg, lek og læring: Vår tilnærming til omsorg Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, læring og danning er sentralt. Omsorgsperspektiver brukes aktivt i personalgruppen både på personalmøter og avdelingsmøter og har en sentral rolle i tilvenningsperioden av nye barn. Vår overbevisning er at det skal brukes tid på omsorg, og at den skal prioriteres fremfor andre ting som til eksempel språkkartlegging av alle barn. Ansatte i barnehagen vår bruker mye tid med rompa på parketten. På denne måten jobber vi aktivt med å tilnærme oss de minste barna og dette skaper noen muligheter for oss. Ved å innta bakkenivået skapes det en ro i rommet. Vi kan lettere tilby et fang og trøst når barna har behov for det, og vi ser at leken etablerer seg på en annen måte. Forskning viser blant annet at voksne som sitter på gulvet får flere henvendelser fra barn, enn voksne som står og er i bevegelse. For oss er dette en måte å nærme oss barneperspektivet, og er avgjørende for å etterleve vårt barnesyn. Vi mener at barn skal være deltakere i en omsorgsrelasjon, ikke bare mottakere. Omsorg er ikke instrumentelle handlinger, men unike relasjoner mellom ulike deltakere i barnehagen. Omsorgens utfordring er derfor at menneskelige relasjoner ikke er instrumentelle, samtidig skal vi som barnehagelærere utøve profesjonell omsorg ut ifra våre kunnskaper om barna. 9

10 Vår tilnærming til lek Leken har en fremtredende rolle i barns liv, og i vår barnehage verdsetter vi leken som vår mest dyrebare skatt. Leken har stor egenverdi i seg selv, og trenger ikke være et middel for læring, selv om barn tilegner seg en sammensatt kompetanse av å leke. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Lek er prosessrelatert og leken er for barna selve målet. Den er frivillig, lystbetont, spontan og indremotivert. Vi tilrettelegger det pedagogiske opplegget i Dr. Brandts nettopp med sikte på å ivareta barns lek. Fysiske rom og det organisatoriske er siktet mot at barna skal få varierte leke opplevelser hvor fantasi, skaperglede og livsutfoldelse er sentralt. Leken er en del av barnas egen kultur, og den forteller oss noe om barna i nettopp vår barnehage. Gjennom å bli kjent med barnas lek, og leke sammen, blir vi kjent med barna i vår barnehage fra en annen synsvinkel. Dette hjelper oss videre til å hjelpe barn i det sosiale samspillet. Leken er utgangspunkt for hvordan vi arbeider med prosjekter, og hovedingrediensen i vårt dokumentasjons arbeid. Vi har også et eget prosjekt nettopp om lek, for å sikre at alle ansatte har den sammensatte kompetansen om lek, som kreves for å jobbe i barnehage. Vår tilnærming til danning og læring: Vi ser på barn som kompetente mennesker med en iboende evne og vilje til å lære og til å undre seg. Vårt utgangspunkt er at barn er gode, med evne til empati og omsorg for andre. For oss er det avgjørende å ta barnas ulike uttrykksformer på alvor. Vi tilstreber derfor å la barnas uttrykk, tempo og egenart prege hverdagen vår gjennom ulike aktiviteter. Derfor er det satt av mye tid til den frie leken. Barna skal få mulighet til å utrykke seg med egenart og kreativitet. Læringsmiljøet i barnehagen er utarbeidet med nettopp disse premissene til grunn. Vi mener at barn trenger rom som kan forandres, og formes på bakgrunn av barnegruppens interesser og behov. Når vi setter fokus på å styrke barns medvirkning, støtter vi opp under barnas egen, aktive selvdannelse. Vi jobber for å fremme barn som kan opptre kreative, myndige og kritiske til seg selv og sine omgivelser. Vi ønsker å bruke pedagogiske arbeidsformer som legger til rette for læring gjennom erfaring. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egen referanse og forståelse. 10

11 Vi fokuserer på å være aktive, støttende og anerkjennende voksne i møte med barnas opplevelser. Vi skal være deltakende voksne i barnas opplevelsesverden. Barnas egne interesser og spørsmål skal være utgangspunkt for videre læringsprosesser og temaer. Prosjektarbeid - veien er målet: Gjennom arbeid med prosjekter ønsker vi å realisere noen av de målene vi har for det pedagogiske innholdet. Prosessene i prosjektarbeidet vil hele tiden stå sentralt, og være der hvor resultatene kommer til syne. Barns kultur i prosjektarbeid Barna viser oss gjennom leken hvem de er, og hvilke kulturelle impulser som har betydning for dem. Barna skaper kultur. Vi er bevisste at den leken og den barnekulturen som finner sted i vår barnehage, er preget av samspillet med personalet, rommene og barnas hjem. Dette er en viktig inngangsport i planleggingen av vårt pedagogiske innhold. Vår oppfatning er at barna uttrykker og skaper kultur med hele seg. De bruker et stort register av uttrykksmåter når de skaper mening. Vi tenker at selv om vi aldri kan bli en del av deres egen kultur, er det flere likheter enn ulikheter mellom våre kulturelle væremåter. For at vi skal gi barna best mulige vilkår for å skape og være kreative, må vi tilrettelegge, diskutere, reflektere og observere hva som skjer i leken og barnas liv. Dette tar vi med oss inn i arbeidet med prosjekter. 11

12 Barns medvirkning i prosjektarbeid Sentralt i våre prosjektarbeid står barns medvirkning. Med barns medvirkning mener vi at barna skal være en del av demokratiske prosesser, både i prosjektene og gjennom barnehagedagen. Dette krever reflekterte ansatte, og et klart og definert syn på barn. Vi skal følge barnets tempo, være opptatt av barnets deltagelse og mestring, og vi skal lære i fellesskap sammen med barna. De voksne har ansvar for å lytte til hele barnet. Ikke bare til hva barna sier med ord, men også lytte til hva barna ikke sier, hva de uttrykker i lek og handling. Den aktive lyttingen hos de voksne bidrar f. eks til valg av tema for prosjekt, innhold i prosjekt der tema allerede er valgt, og den er med på å vise veien videre i et prosjektarbeid. Barns medvirkning er viktig for oss og utformingen av rommene i prosjektene vil derfor basere seg på barnas interesser og være ulikt på avdelingene. Det skal oppstå en relasjon mellom barnet og miljøet, og for at dette skal kunne skje må organiseringen og materiellet i rommet være interessant for barnet. Barna påvirker prosjektet hele veien, miljøene vil kanskje også derfor forandres etter hvert som prosjektet formes. Vi mener at gjennom arbeid med prosjektarbeid kan man fremme trygge barn som står sterkt rustet til å ta egne valg, og påvirke egen hverdag i fremtiden, både på skolen og i arbeidslivet, men viktigst av alt i dag. Vår overbevisning er at voksne trenger ikke ha svar på alt, og de vet heller ikke alltid best. Utfordringen ligger i å gripe fatt i barnets her-og-nå-situasjon og undre seg og utvikle seg sammen med barna. Vi vil i barnehageåret 2015 gjennomføre 3 ulike prosjekter, som alle vil ha en egen prosjektplan med mer grundig innføring i teoriene og pedagogiske tanker bak temaene, og som vil avsluttes med en prosjektevaluering. 12

13 Forut sin barneaksjon Barnehagen er med på Forut sin barneaksjon, et solidaritetsprosjekt som er med og sprer tanker om medmenneskelighet og solidaritet, men også vekker nysgjerrighet i forhold til andre kulturer og væremåter. Vi følger et eller flere barn (hovedpersonen/personene i hver aksjon) og aksjonen følger barna videre i livet. Barnehagen får tilsendt et pedagogisk opplegg om barna og landsbyen det tilhører. Med dette får barnehagen tilgang til film, CD, fortellerark og veiledningshefter til bruk i arbeidet. Prosjektet bidrar til å informere barna om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende. I midten av november holder vi en baazar hvor barna er med å bidrar til innsamling, ved å selge ting de har laget i prosjektet, til inntekt for FORUT. På denne måten ønsker vi at barna skal få oppleve at de kan være med på å gjøre en forskjell for barn andre steder i verden. Prosjekter for 2015: Skal vi leke sammen? Vi skal i dette prosjektet fordype oss i den leken som finner sted i vår barnehage. Vi skal bevisstgjøre hverandre på leken som finner sted, og vi skal utvikle vår og barnas lekekompetanse. Vi skal verne om leken som allerede finner sted, og vi skal utvikle leken videre. Som voksne i barnehagen har vi et særskilt ansvar for å tilrettelegge og inspirere i forhold til barns lek. Dette kan gjøres på utallige måter, og det er nettopp det som gjør dette prosjektet så spennende. Vi vil derfor gjennom observasjoner, samtaler og en deltakende rolle i barnas lek, tilføre leken nye impulser og utfordre barna på deres nåværende lekekompetanse. Vi vil søke etter å skape overraskelse og spenning hos barna ved å tilføye nye elementer i lekemiljøet i prosjektet. Dette kan være tøystoffer som henger fra tak, eller store bilder på veggen fra prosjektor som viser en jungel, en tog-tunell eller havet. Dette vil være med på å skape flere dimensjoner i leken. Ved å bruke fortellinger i dette prosjektet ønsker vi å inspirere barna til videre lek. Barna bærer med seg sine egne fortellinger, vi lager nye sammen, samtidig som vi voksne byr på kulturens og litteraturens fortellinger. Voksne kan altså gi impulser også til rolleleken gjennom ulike fortellinger. Vi skal bruke dramaforløp som metode. Vi skal utvikle barnehagens rom i forhold til lek. Rommet skal innredes med tanke på hvordan barna leker, hva de leker, og de skal være omformbare i forhold til leken som oppstår. 13

14 Språklek i fokus I dette prosjektet skal vi sette fokus på gleden i lek med språket. Kommunikasjon er viktig for alle mennesker, og noe vi bruker hele tiden i samspill med hverandre og omgivelsene våre. Vi ønsker å se nærmere på utvikling av språk og språkstimulering gjennom bruk av mangfoldet i språket. Vi vil studere språkets mange faser, språk som sanseopplevelser, dikt, rim og regler, språk i regellek, litteraturformidling og tekstskaping. Vi vil også se på hvilke språk vi har i barnehagen, og utforske disse sammen, gjennom tale og sang. I tillegg til hvordan vi alltid jobber med språk i hverdagen, ønsker vi spesifikt å se på hvordan systematisk språklek stimulerer barns ord- og begrepsforråd, samt deres bevissthet om språket. Ved å introdusere morsomme språkleker ønsker vi å gi barna glede ved å bruke språklig mangfold aktivt, og barn som i utgangspunktet strever med språket vil forhåpentligvis få et enda bedre grunnlag for mestring. Å arbeide strukturert med ord og begreper, vil bidra til at barna lærer flere ord og utvikler en bedre innholdsforståelse. Metodene vil alltid bygge på leken i barnehagen vår. Vi ønsker å ha kofferter/bokser med tilgjengelig språkleker for alle alderstrinn, og her skal personalet utfordre kreativiteten ved bla å bringe inn nye og spennende eventyr, sanger, rim/regler, regel-leker m.m. Og lek med ord og begrepsforrådet vil være veiledende også for turer og aktiviteter i utetiden. Barn av regnbuen Dette vil være et prosjekt som hovedsakelig vil handle om solidaritet på tvers av ulike kulturer. Barna skal få kjennskap til andre kulturer gjennom FORUT- prosjektet, og i forbindelse med FN dagen vil vi ha fokus barns rettigheter. Vi skal vektlegge at barnehagen er en viktig arena for møter mellom ulike språklige og kulturelle bakgrunner. Vi skal undersøke forskjeller mellom kulturuttrykk gjennom mat, språk, omgivelser og hverdagsliv. Samtidig vil vi ha fokus på det som er likt og felles. Barna skal få oppleve mer av mangfoldet verden byr på gjennom undersøkelser. Vi ønsker at de skal få en opplevelse av at de kan gjøre en forskjell for andre barn som trenger det. Vi skal følge et barn i et annet land gjennom tilsendt pedagogisk materiell, og på denne måten lære oss om livet et annet sted i verden. Avdelingene finner sine områder barna kan identifisere seg med, og bruke dette til skapende virksomhet. Vi ender prosjektet med en utstilling med det barna har skapt, til inntekt for FORUT i slutten av november. 14

15 Våre satsningsområder: Undring, etikk og demokrati gjennom pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon er et hjelpemiddel for å frem ulike oppfatninger og bidra til kritisk refleksjon over praksis. Eksempler på vårt dokumentasjonsverktøy er praksisfortellinger fra hverdagen hvor vi bruker hverandres observasjoner og snakker om hva som skjer/har skjedd, hvordan påvirker dette barna/personalet, hva kan vi lære av dette, og til slutt eventuelt gjøre annerledes. Et annet viktig verktøy for oss er digitale foto som vi bruker mye i hverdagen. Gjennom bilder av barns lek og prosesser, kan dette hjelpe oss å huske, og reflektere sammen med barna. Det som blir viktig da, er ikke bare å se på bildene, men snakke om hvorfor vi valgt å gjøre akkurat dette, hvordan vi gjorde det, og hva dette lærte oss. Og da bruke barnas refleksjoner som innspill til det videre arbeidet. Da kan dette bidra til at barna gjenopplever aktivitetene, deler opplevelser med andre og gir aktivitetene en stemme. Vi vil i 2015 fortsette vårt arbeide med pedagogisk dokumentasjon som en metodisk tilnærming for å gjøre barnehagen enda bedre. Dokumentasjon handler om å fange hverdagen og gjøre noe synlig og tilgjengelig for seg selv og andre. Vi i Dr. Brandts ser det som avgjørende å stoppe opp ved, sette spørsmålstegn ved, og reflektere over barnehagehverdagen sammen med barna og i personalgruppen. Vi opplever at dokumentasjonen da kan brukes som et metodisk verktøy som ikke bare viser frem hva som blir gjort, men som danner grunnlag for og bidrar til refleksjon over og i prosesser i barnehagens pedagogiske praksis. Dette vil videre kunne være med på å videreutvikle virksomheten vår. Vår tanke er at den pedagogiske dokumentasjonen skal sammen med prosjekt og ukeplanen gi nyttig informasjon til -og være en fin måte for foreldrene å involvere seg i og få et innblikk i barnehagehverdagen. Blogg - Digitalt arkivskap for pedagogisk praksis og hverdagsmagi! Intensjonen med bloggen er å ha en arena for systematisering av pedagogisk dokumentasjon. På bloggen finner man digitale praksisfortellinger fra hverdags-øyeblikk i barnehagen. Bloggen er et middel for å synliggjør hvordan vi arbeider med prosjektarbeid. Hvert innlegg er linket opp mot ett eller flere av de syv fagområdene i rammeplan for barnehager. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. På denne måten settes praksis i sammenheng med rammeverket for barnehager. Av hensyn til barnas personvern, og vår intensjon, er det ikke fokus på enkeltbarn, men et forsøk på å formidle prosessene barna og de voksne befinner seg i. Bloggen finner du her: 15

16 Etikk i dokumentasjonsarbeidet Vi i Dr. Brandts barnehage er opptatt av etisk bevissthet i forhold til pedagogisk dokumentasjon. Vi stiller oss hele tiden spørsmål som skal hjelpe oss i arbeidet. Eksempler på dette er: Hvordan kvalitets-sikrer vi etisk bevissthet? Hvilke bilder tar vi/hvilke historier forteller vi på ukebrev i møte med foreldrene? Hvordan fremstilles barna? Hva tenker barnet om det bilde eller den tegningen vi presenterer? Hva sier bildet vi har valgt ut om vår pedagogiske virksomhet, læringssyn, menneskesyn? IKT I en verden der teknologi får en stadig større rolle, ønsker Pioner barnehager å utforske dette nærmere gjennom satsning på digital kompetanse i barnehagen. Vi ønsker å være med på å gi barna et reflektert syn på bruk av digitale verktøy, da å beherske dette vil være sentralt for barn i blant annet videre skolegang. Fokus på IKT kan være et middel for å utjevne sosiale ulikheter i samfunnet. I barnehagen ønsker vi å jobbe med digital kompetanse sammen med barna. Barna skal være produsenter fremfor bare konsumenter. Med en tilnærming til bruk av IKT i hverdagen, vil vi stimulere til kreativitet og skaperglede, samt inspirere til å jobbe med barnas egne kreative uttrykk. Arbeidet med IKT fordrer oppmerksomme voksne som kan bruke disse verktøyene hensiktsmessig. Hovedsakelig er det de eldste barna som jobber mest med dette området, da vi opplever dette som mest hensiktsmessig og gjennomførbart. 16

17 Kosthold Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av å utvikle smakssansene til barna ved å utfordre og oppmuntre til å smake på nye ting. Matglede har stort fokus og vi bevisstgjør barn og voksne på at maten vi spiser har verdi for kroppen. Vi bruker tid på å snakke med barna om hva maten inneholder, hvor den opprinnelig kommer fra, og hvordan den ender opp hos oss på matbordet. I Dr. Brandts setter vi av mye tid på å lage maten i barnehagen sammen med barna. Barna er med og dekker på bordet, og smører maten sin selv mens voksne og barn prater sammen. Mat gir dermed rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter, og barna utvikler ferdigheter, kunnskaper og holdninger som et grunnlag å ta med seg videre. På denne måten blir måltidene en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. I Dr. Brandts barnehage får barna 3 måltider om dagen; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Barna får servert varmmat 2 ganger i uken utfra en fastsatt meny som kvalitets sikrer at de viktigste næringsgruppene er med. Vann serveres som tørstedrikk gjennom hele dagen. Som et ledd i vår satsning er vi en «5 om dagen barnehage». Vi har utarbeidet en egen kostholdsveileder zsom informasjon til foreldre og ansatte. 17

18 Glede og bevegelse Barnets vesen er å være aktiv, og de uttrykker seg derfor mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Ved å være i aktivitet finner barn mening i både sin egen eksistens og med verden rundt seg. Barna danner og lagrer seg erfaringer som gir grunnlag for at de opplever seg selv som et eget individ, og som en integrert del i et samspill med andre. Vårt mål i arbeidet med glede og bevegelse er å tilrettelegge og ha fokus på glede, humor og mestringsopplevelser for alle barn. Vår erfaring er at ved å oppleve mestring og glede ved noe man gjør, har man ofte et ønske om gjentakelse, og dette er noe som kan føre til videre utvikling og læring. Vår forståelse er at ved å mestre kroppen og fungere godt motorisk, har barna et godt utgangspunkt for lek og samvær med andre barn. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt ut glede og bevegelse som et spesielt fokusområde i vårt pedagogiske innhold, noe som igjen reflekteres i hverdagen på alle avdelingene, og i våre prosjekter. Huset vi holder til i gir store muligheter til utfoldelse av kroppslig lek. Vi er opptatt av at vi også kan lage «rom i rommene» som gir rom for bevegelse, og at barna blir stimulert på utelekeplassen og på turer til å være i kroppslig bevegelse gjennom organisert lek. Barna kan utfolde seg kroppslig på en helt annen måte ute enn inne. De kan løpe, hoppe, klatre og herje til de blir skikkelig slitne. Ute tilfredsstilles også barnas stadige krav til utfordringer, samtidig som terrenget stimulerer den motoriske utviklingen. Utendørs kan man bruke utestemmen, og rope høyt man vil. Barna slipper å «hysjes på» av støyhensyn, og leken begrenses ikke av å måtte beherske seg og være stille. 18

19 Språkstimulering: Barnehagen er en viktig arena for barns språkutvikling, og dette gjenspeiler seg gjennom hverdagen i Dr Brandts barnehage. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å kunne utvikle et godt muntlig språk. Vi ser nødvendigheten av å sette ord på opplevelser, tanker og følelser for at barna skal kunne utvikle et rikt og variert språk, og dette har vi fokus på i både formelle og uformelle læringssituasjoner i hverdagen. Alle hverdagssituasjoner byr på unike språklige utfordringer både mellom barn/barn og mellom barn/voksen. I Dr. Brandts har vi kompetanse og kunnskap om barns generelle språkutvikling. Noen barn trenger ekstra språkstimulering, og i språkgrupper har vi organiserte språkopplegg tilpasset barnas behov og alder. Språkgruppene skal preges av lek med språket. For å forsterke ord, uttrykk og handlinger visualiserer og konkretiserer vi som en del av læringsprosessen. Vi rullerer på de som er med i gruppene, ut ifra barnas behov. I hverdagen legger vi også til rette for ulike lekegrupper sammen med barna. Barna deles inn i smågrupper sammen med en voksen, og gruppene deles gjerne inn etter ulike behov hos barna. Noen barn trenger hjelp til å komme inn i og videreutvikle leken, og vi legger til rette for lek, spill og andre aktiviteter etter barnas innspill og behov. 19

20 Overgang barnehage/skole: I tråd med vårt sosiokulturelle læringssyn er vi opptatt av å følge barn, fremfor å fylle barn, og på den måten gjøre dem rustet til å møte hverdagen på skolen. Vi tilbyr barnehageavsluttende aktiviteter med variasjon og progresjon. Vi er opptatt av å øke mestringsnivået og læringsutbyttet, ved stigende vanskelighetsgrad som gir mestringsglede og læringsglede for barna. Vi samarbeider med skolene i nærmiljøet, og besøker dem sammen med barna når tiden for skolestart nærmer seg. Oslostandaren er retningslinjer som gjelder for alle barnehager i Oslo og inkluderer retningslinjer for overgang barnehage-skole. 5- åringene har egne maxigrupper hvor de jobber med ulike oppgaver som gjør dem godt rustet frem mot skolestart. Barn som har behov for særskilt tilrettelegging, da vil barnehagen ta initiativ til et overføringsmøte der aktuelle instanser, etter samtykke fra foreldre, møtes for å planlegge overføring og skolestart til beste for barnet. Maxigrupper Temaene i gruppen er forankret i overgangsplanen i Oslostandaren. Barnehagen stimulerer barna gjennom oppgaver som gir problemløsnings- verktøy, samarbeidsevne, og undring rundt tema som lærere jobber med første året på skolen. Barna som er klare blir stimulert på lesing/skriving, og alle på deres undring rundt logiske slutninger. Siste halvåret før skolestart har vi fokus på å gi barna mye informasjon om hva skole er, hva friminutt, rektor, matematikk osv er. Men vår overbevisning er at det viktigst vi gir barna i det siste året i barnehage, er troen på seg selv i samspill med andre, og en god selvfølelse. Videre er vår overbevisning at det meste av denne kunnskapen finner barna gjennom leken, og i det daglige samspillet. Eksempler på det vi øver på i Maxigruppene er: Lytte, ta ordet i en gruppe Trene teknikker: blyantgrep, bruke saks Trafikkopplæring Få erfaring med bruk av digitale verktøy som Ipad og pc Øve Samarbeidsevne Lære å skrive navnet sitt Kjenne igjen noen bokstaver, og lydene til disse Forstå og bruke de vanligste begrepene i matematikk gjennom spill og lek 20

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer