Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015"

Transkript

1 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage

2 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene... 5 Småbarnsavdelingene... 6 Storebarnsavdelingene... 7 Friluftsgruppa... 8 Skiskole... 8 Leirskole... Danning gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen Vår tilnærming til omsorg... 9 Vår tilnærming til lek Vår tilnærming til danning og læring Prosjektarbeid - Veien er målet Barns kultur i prosjektarbeid Barns medvirkning i prosjektarbeid Forut sin barneaksjon Prosjekter for Skal vi leke sammen? Språklek i fokus Barn av regnbuen Våre satsningsområder Undring, etikk og demokrati gjennom pedagogisk dokumentasjon Blogg - Digitalt arkivskap for pedagogisk praksis og hverdagsmagi! Etikk i dokumentasjonsarbeide IKT Kosthold Glede og bevegelse Språkstimulering Overgang barnehage/skole Maxigrupper Samarbeid med barnas hjem Foreldreråd og samarbeidsutvalget (SU) Foreldremøter Foreldresamtaler Primærkontaktsystem Brukerundersøkelse Systematisk vurdering Nyttig å vite Merkedager og tradisjoner

3 Innledning: Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem ivaretar barnets behov for omsorg og lek, danning og allsidig utvikling. Lov om barnehager Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter, og som gir retningslinjer for barnehagens formål og innhold. Rammeplanen for barnehager Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver ble i 2006 utgitt av kunnskapsdepartementet med bakgrunn i barnehageloven og er et bindene rammeverk for alle barnehager i Norge. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den tar for seg barnehagens samfunnsmandat og barnehagens rolle for det enkelte barnet. Rammeplanen inneholder 7 fagområder for barnehagen: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Rammeplanen gir barnehagen en forpliktende ramme for blant annet samarbeid med barnas hjem, overgang barnehage skole, og barns medvirkning. Fagområdene skal være med å gi barna grunnleggende kunnskaper, og innholdet vi presenterer skal være med å støtte barnas vitebegjær, kreativitet og nysgjerrighet. Dr. Brandts barnehage bygger sin virksomhet på rammeplanen, innholdet som er fastsatt i barnehageloven, og internasjonale konvensjoner som FN s barnekonvensjon. Barnekonvensjonen har hatt en enorm betydning i mange land. Den har i aller høyeste grad bidratt til at barns rettigheter og særlige behov for beskyttelse og er blitt løftet opp på den internasjonale, juridiske agendaen. Barnets beste vil alltid være et grunnleggende hensyn i vår drift. Rammeplanen fremhever betydning av at voksnes holdninger, kunnskaper, og ferdigheter er avgjørende når det kommer til og til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn. 3

4 Innledning - om årsplanen: Årsplanen vår bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse og læring, og også si noe om hvordan barnehagen skal sike barnas gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Årsplanen presenterer videre planene for det pedagogiske arbeidet barnehageåret 2015, og gir en beskrivelse av barnehagens pedagogiske grunnsyn. Den inneholder utdyping av tanker og ideer om hvordan vi arbeider i hverdagen for å fremme hvert enkelt barns selvfølelse, trygghet og medbestemmelse. Den er et arbeidsredskap for personalet, og den gir foreldre innsikt i barnehagens satsningsområder og hvordan vi ønsker å jobbe. Den er også en beskrivelse av vår organisatoriske virksomhet, og er et grunnlag for myndighetenes tilsyn, samt en informasjonskilde for eier, politikere og andre. Pioner Barnehager: Dr Brandts barnehage er en del av aksjeselskapet Pioner barnehager som i alt består av 3 barnehager. Furehaugen, Skeisbotnen og Dr.Brandts barnehage. Furehaugen og Skeisbotnen er maritime barnehager på Vestlandet, mens Dr.Brandts er en bybarnehage i Oslo. Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med hjemmet ivaretar barnas behov for omsorg og lek, læring, danning og allsidig utvikling. Gjennom vår visjon, Vi skaper fremtiden, er det nettopp viktigheten av barnehagens samfunnsmandat vi ønsker å fremheve. Verdiene våre skal gjenspeiles i års-planen og prosjektplaner, men viktigst av alt i hverdagen sammen med barna. Tre sentrale verdier for Pioner barnehager er: Lyttende Engasjert Nysgjerrig 4

5 I Pioner barnehager ser vi på barn som meningsbærende subjekter med rettigheter i forhold til eget liv. Vi er derfor svært opptatt av barns egen kultur og barnas kulturelle uttrykksmåter. Vi tilstreber å være lyttende voksne som er nysgjerrig på barnas ytringer, slik at barna får medvirkning i egen hverdag. I Pioner verdsetter vi fellesskap og individualitet, respekt og likeverd. Vi ønsker å fremme nysgjerrighet i hvert enkelt barn og hver enkelt voksen slik at vi utvikler oss sammen. Dette skal komme til uttrykk i hverdagen og være bakgrunns tanker i alle våre prosjekter, samt synlig i barnehagens pedagogiske dokumentasjon. Vi skal våge å gå nye veier ved å utfordre egen praksis, og vi skal være engasjerte i vår måte å utføre det daglige arbeidet i barnehagen. Dette er mål vi jobber mot gjennom hele barnehageåret. Det er gjennom refleksjon rundt de hverdagslige opplevelsene i barnehagen og evaluering av det pedagogiske arbeidet at vi som arbeider i Pioner utvikler praksisen vår. På fellesfagdag i Pioner, personalmøter og avdelingsmøter diskuterer vi nettopp hvordan vi er lyttende, engasjerte og nysgjerrige i hverdagen sammen med barna, ved å se på utsnitt som måltid, turer, overgangssituasjoner, lek, planlegging og liknende. 5

6 Dr. Brandts Barnehage: Dr. Brandts barnehage er en bybarnehage som ligger flott plassert i Pilestredet park. Barnehagen har per januar 2015, 62 barn fordelt på fire avdelinger. Barnehagen består av et kupert uteområde med delvis gressdekke og store majestetiske trær som gir god skygge på varme sommerdager. Barnehagens nærområde er for oss enestående i dets muligheter. Vi ønsker at barna skal være en aktiv del av nærmiljøet på St. Hans haugen. Hele Pilestredet park er bilfritt, og byr på varierte muligheter for barn i alle aldre. Offentlig transport som buss og trikk er innen kort rekkevidde og brukes aktivt. Innvendig har bygget på 650 m2 fasiliteter som gymrom, sløydrom, fellesrom og mange små lekerom. Barnehagen har et felles storkjøkken som brukes flittig av barna. Avdelingene er delt inn i fargekoder. Blå og Gul avdeling er småbarnsavdelinger med barn fra 1-3 år. Gul avdeling består av 1-og 2-åringer, og Blå av 2-og 3-åringer. Grønn og Rød avdeling er rene storebarnsavdelinger. Grønn avdeling er en friluftsgruppe. Dr. Brandts Barnehage - avdelingene: Småbarnsavdelingene Gul og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år. Vi er opptatt av at barna skal være trygge og ha tilhørighet til gruppen og barnehagen. Vi jobber mye med vennskap i ulike lekegrupper med tilgjengelige voksne på gulvet sammen med barna. Barna på småbarnsavdelingene har stor omsorg for hverandre. De hjelper hverandre, trøster hverandre og inviterer hverandre med i lek. De deler på leker og bytter på tur. Dette er egenskaper vi knytter til begrepet sosial kompetanse, og er noe vi jobber med hver dag gjennom lek og veiledning fra voksne. Hver dag har vi også samlingsstund, hvor vi øver på å være sammen i en gruppe, lar barna få uttrykke seg i fellesskap og deler gode opplevelser som styrker fellesskapsfølelsen. Vi går på turer i nærmiljøet, og bruker området i Pilestredet park, St. Hanshaugen og Bislett aktivt. Innimellom drar vi på lengre turer som bondegårdsbesøk, byturer eller til skogen. Blå avdeling er ute formiddag og ettermiddag, mens gul er ute på formiddagen. Lek og omsorg er de viktigste ingrediensene i hverdagen vår. 6

7 Dr. Brandts Barnehage - avdelingene: Storebarnsavdelingene Rød og grønn er avdelinger med store barn (3-6 år). Avdelingene holder til i 2 etg i bygget, og er sammen på formiddagen og ettermiddagen. Med de store barna er vi svært opptatt av å jobbe med å fremme selvstendighet og en god selvfølelse. Det er viktig for oss at barna opplever mestring og tro på egne ferdigheter. Det å tørre å uttrykke seg og sette grenser for seg selv, hjelper barna å kunne stå imot press fra andre. Vi jobber mye med omsorg og vennskap på disse avdelingene. I Dr. Brandts byr hverdagen på mange situasjoner der barna får uttrykke i fellesskap hva de mener og ønsker. Vi har barnemøter på fredager, og samlinger hver dag, hvor vi samtaler i felleskap om ulike tema. Turer hver uke går til skogen, samt til byens mange museer og parker. Friluftsgruppa (Grønn avdeling) Friluftsgruppa ønsker å kunne tilby barna felles naturopplevelser, som skal gi barna glede og kjennskap til naturen og dens muligheter. Friluftsgruppa består av 5 åringene i barnehagen. Gruppa er på kortere og lengre turer 3 dager i uka. To av dagene går turen til skogen, i mens en dag utforskes byen og nærmiljøet. Turmålene er ofte steder som Brekkeskogen og Tonsenhagen i Oslo marka, og byens mange parker og museer. Barnas tanker og ideer om turmål og aktiviteter kommer frem på ukentlige barnemøter. Naturen gir oss mulighet til å undre oss og filosofere sammen med barna. Vi ønsker at barna skal få et naturlig forhold til naturen og miljøet rundt oss, der miljøvern og bærekraftig utvikling er en naturlig del av hverdagen vår. Ellers høster vi det naturen har å by på av bær og sopp, og vi bruker naturmaterialer aktivt i skapende lek og til aktiviteter. Barna opplever årstidene som endrer seg, og hvilke aktiviteter og muligheter de ulike årstidene byr på. Voksne er holdningsskapende i forhold til hvordan vi kan ivareta og bruke naturens ressurser på best mulig måte. Det er mange fordeler med å leke utendørs. For det første er det mye bedre plass ute, og det er nok ledemateriale til alle. Alt som kan gjøres inne kan gjøres ute også, og inne-leker kan tas med ut i skogen. Vi kan legge opp til rollelek, konstruksjonslek, herjelek og kjøpeleker er så absolutt ingen nødvendighet for barn. Vi ser at barna helt fint klarer seg uten dette når de leker ute. Naturen er full av egne «leketøy», alt som finnes i naturen er spennende og har stort lekepotensiale for våre kreative barn. De finner pinner til å bygge hytter med, kongler blir til mat og steiner forvandles til dyr. Vi har altså en tanke om at det vi gjør inne kan også gjøres ute. Vi søker å skape gode uteopplevelser ved å spise sunn og god varmmat som barna hjelper til med å tilberede på bål, eller primus når vi er på tur. 7

8 Dr. Brandts Barnehage - avdelingene: Skiskole Hver vinter får maxibarna (femåringene) tilbud om å være med på skiskole i barnehagetiden. Barna og personalet blir hentet i buss i barnehagen og kjørt til Sørkedalen eller Trollvann, hvor instruktører fra skiforeningen holder kurs i skilek. Mer informasjon finnes på nettsiden: www. skiforeningen.no Leirskole Vi tilbyr leirskole til Vangen gård for maxigruppen (femåringene) hver vår. Barna og personalet drar sammen, og barna får et tilbud som innebærer blant annet beversafari, elgsafari, kanopadling og besøk i fjøset. Mer informasjon finnes på nettsiden: 8

9 Danning gjennom omsorg, lek og læring: Vår tilnærming til omsorg Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek, læring og danning er sentralt. Omsorgsperspektiver brukes aktivt i personalgruppen både på personalmøter og avdelingsmøter og har en sentral rolle i tilvenningsperioden av nye barn. Vår overbevisning er at det skal brukes tid på omsorg, og at den skal prioriteres fremfor andre ting som til eksempel språkkartlegging av alle barn. Ansatte i barnehagen vår bruker mye tid med rompa på parketten. På denne måten jobber vi aktivt med å tilnærme oss de minste barna og dette skaper noen muligheter for oss. Ved å innta bakkenivået skapes det en ro i rommet. Vi kan lettere tilby et fang og trøst når barna har behov for det, og vi ser at leken etablerer seg på en annen måte. Forskning viser blant annet at voksne som sitter på gulvet får flere henvendelser fra barn, enn voksne som står og er i bevegelse. For oss er dette en måte å nærme oss barneperspektivet, og er avgjørende for å etterleve vårt barnesyn. Vi mener at barn skal være deltakere i en omsorgsrelasjon, ikke bare mottakere. Omsorg er ikke instrumentelle handlinger, men unike relasjoner mellom ulike deltakere i barnehagen. Omsorgens utfordring er derfor at menneskelige relasjoner ikke er instrumentelle, samtidig skal vi som barnehagelærere utøve profesjonell omsorg ut ifra våre kunnskaper om barna. 9

10 Vår tilnærming til lek Leken har en fremtredende rolle i barns liv, og i vår barnehage verdsetter vi leken som vår mest dyrebare skatt. Leken har stor egenverdi i seg selv, og trenger ikke være et middel for læring, selv om barn tilegner seg en sammensatt kompetanse av å leke. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Lek er prosessrelatert og leken er for barna selve målet. Den er frivillig, lystbetont, spontan og indremotivert. Vi tilrettelegger det pedagogiske opplegget i Dr. Brandts nettopp med sikte på å ivareta barns lek. Fysiske rom og det organisatoriske er siktet mot at barna skal få varierte leke opplevelser hvor fantasi, skaperglede og livsutfoldelse er sentralt. Leken er en del av barnas egen kultur, og den forteller oss noe om barna i nettopp vår barnehage. Gjennom å bli kjent med barnas lek, og leke sammen, blir vi kjent med barna i vår barnehage fra en annen synsvinkel. Dette hjelper oss videre til å hjelpe barn i det sosiale samspillet. Leken er utgangspunkt for hvordan vi arbeider med prosjekter, og hovedingrediensen i vårt dokumentasjons arbeid. Vi har også et eget prosjekt nettopp om lek, for å sikre at alle ansatte har den sammensatte kompetansen om lek, som kreves for å jobbe i barnehage. Vår tilnærming til danning og læring: Vi ser på barn som kompetente mennesker med en iboende evne og vilje til å lære og til å undre seg. Vårt utgangspunkt er at barn er gode, med evne til empati og omsorg for andre. For oss er det avgjørende å ta barnas ulike uttrykksformer på alvor. Vi tilstreber derfor å la barnas uttrykk, tempo og egenart prege hverdagen vår gjennom ulike aktiviteter. Derfor er det satt av mye tid til den frie leken. Barna skal få mulighet til å utrykke seg med egenart og kreativitet. Læringsmiljøet i barnehagen er utarbeidet med nettopp disse premissene til grunn. Vi mener at barn trenger rom som kan forandres, og formes på bakgrunn av barnegruppens interesser og behov. Når vi setter fokus på å styrke barns medvirkning, støtter vi opp under barnas egen, aktive selvdannelse. Vi jobber for å fremme barn som kan opptre kreative, myndige og kritiske til seg selv og sine omgivelser. Vi ønsker å bruke pedagogiske arbeidsformer som legger til rette for læring gjennom erfaring. Barn lærer gjennom egne erfaringer, og knytter læringen til egen referanse og forståelse. 10

11 Vi fokuserer på å være aktive, støttende og anerkjennende voksne i møte med barnas opplevelser. Vi skal være deltakende voksne i barnas opplevelsesverden. Barnas egne interesser og spørsmål skal være utgangspunkt for videre læringsprosesser og temaer. Prosjektarbeid - veien er målet: Gjennom arbeid med prosjekter ønsker vi å realisere noen av de målene vi har for det pedagogiske innholdet. Prosessene i prosjektarbeidet vil hele tiden stå sentralt, og være der hvor resultatene kommer til syne. Barns kultur i prosjektarbeid Barna viser oss gjennom leken hvem de er, og hvilke kulturelle impulser som har betydning for dem. Barna skaper kultur. Vi er bevisste at den leken og den barnekulturen som finner sted i vår barnehage, er preget av samspillet med personalet, rommene og barnas hjem. Dette er en viktig inngangsport i planleggingen av vårt pedagogiske innhold. Vår oppfatning er at barna uttrykker og skaper kultur med hele seg. De bruker et stort register av uttrykksmåter når de skaper mening. Vi tenker at selv om vi aldri kan bli en del av deres egen kultur, er det flere likheter enn ulikheter mellom våre kulturelle væremåter. For at vi skal gi barna best mulige vilkår for å skape og være kreative, må vi tilrettelegge, diskutere, reflektere og observere hva som skjer i leken og barnas liv. Dette tar vi med oss inn i arbeidet med prosjekter. 11

12 Barns medvirkning i prosjektarbeid Sentralt i våre prosjektarbeid står barns medvirkning. Med barns medvirkning mener vi at barna skal være en del av demokratiske prosesser, både i prosjektene og gjennom barnehagedagen. Dette krever reflekterte ansatte, og et klart og definert syn på barn. Vi skal følge barnets tempo, være opptatt av barnets deltagelse og mestring, og vi skal lære i fellesskap sammen med barna. De voksne har ansvar for å lytte til hele barnet. Ikke bare til hva barna sier med ord, men også lytte til hva barna ikke sier, hva de uttrykker i lek og handling. Den aktive lyttingen hos de voksne bidrar f. eks til valg av tema for prosjekt, innhold i prosjekt der tema allerede er valgt, og den er med på å vise veien videre i et prosjektarbeid. Barns medvirkning er viktig for oss og utformingen av rommene i prosjektene vil derfor basere seg på barnas interesser og være ulikt på avdelingene. Det skal oppstå en relasjon mellom barnet og miljøet, og for at dette skal kunne skje må organiseringen og materiellet i rommet være interessant for barnet. Barna påvirker prosjektet hele veien, miljøene vil kanskje også derfor forandres etter hvert som prosjektet formes. Vi mener at gjennom arbeid med prosjektarbeid kan man fremme trygge barn som står sterkt rustet til å ta egne valg, og påvirke egen hverdag i fremtiden, både på skolen og i arbeidslivet, men viktigst av alt i dag. Vår overbevisning er at voksne trenger ikke ha svar på alt, og de vet heller ikke alltid best. Utfordringen ligger i å gripe fatt i barnets her-og-nå-situasjon og undre seg og utvikle seg sammen med barna. Vi vil i barnehageåret 2015 gjennomføre 3 ulike prosjekter, som alle vil ha en egen prosjektplan med mer grundig innføring i teoriene og pedagogiske tanker bak temaene, og som vil avsluttes med en prosjektevaluering. 12

13 Forut sin barneaksjon Barnehagen er med på Forut sin barneaksjon, et solidaritetsprosjekt som er med og sprer tanker om medmenneskelighet og solidaritet, men også vekker nysgjerrighet i forhold til andre kulturer og væremåter. Vi følger et eller flere barn (hovedpersonen/personene i hver aksjon) og aksjonen følger barna videre i livet. Barnehagen får tilsendt et pedagogisk opplegg om barna og landsbyen det tilhører. Med dette får barnehagen tilgang til film, CD, fortellerark og veiledningshefter til bruk i arbeidet. Prosjektet bidrar til å informere barna om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende. I midten av november holder vi en baazar hvor barna er med å bidrar til innsamling, ved å selge ting de har laget i prosjektet, til inntekt for FORUT. På denne måten ønsker vi at barna skal få oppleve at de kan være med på å gjøre en forskjell for barn andre steder i verden. Prosjekter for 2015: Skal vi leke sammen? Vi skal i dette prosjektet fordype oss i den leken som finner sted i vår barnehage. Vi skal bevisstgjøre hverandre på leken som finner sted, og vi skal utvikle vår og barnas lekekompetanse. Vi skal verne om leken som allerede finner sted, og vi skal utvikle leken videre. Som voksne i barnehagen har vi et særskilt ansvar for å tilrettelegge og inspirere i forhold til barns lek. Dette kan gjøres på utallige måter, og det er nettopp det som gjør dette prosjektet så spennende. Vi vil derfor gjennom observasjoner, samtaler og en deltakende rolle i barnas lek, tilføre leken nye impulser og utfordre barna på deres nåværende lekekompetanse. Vi vil søke etter å skape overraskelse og spenning hos barna ved å tilføye nye elementer i lekemiljøet i prosjektet. Dette kan være tøystoffer som henger fra tak, eller store bilder på veggen fra prosjektor som viser en jungel, en tog-tunell eller havet. Dette vil være med på å skape flere dimensjoner i leken. Ved å bruke fortellinger i dette prosjektet ønsker vi å inspirere barna til videre lek. Barna bærer med seg sine egne fortellinger, vi lager nye sammen, samtidig som vi voksne byr på kulturens og litteraturens fortellinger. Voksne kan altså gi impulser også til rolleleken gjennom ulike fortellinger. Vi skal bruke dramaforløp som metode. Vi skal utvikle barnehagens rom i forhold til lek. Rommet skal innredes med tanke på hvordan barna leker, hva de leker, og de skal være omformbare i forhold til leken som oppstår. 13

14 Språklek i fokus I dette prosjektet skal vi sette fokus på gleden i lek med språket. Kommunikasjon er viktig for alle mennesker, og noe vi bruker hele tiden i samspill med hverandre og omgivelsene våre. Vi ønsker å se nærmere på utvikling av språk og språkstimulering gjennom bruk av mangfoldet i språket. Vi vil studere språkets mange faser, språk som sanseopplevelser, dikt, rim og regler, språk i regellek, litteraturformidling og tekstskaping. Vi vil også se på hvilke språk vi har i barnehagen, og utforske disse sammen, gjennom tale og sang. I tillegg til hvordan vi alltid jobber med språk i hverdagen, ønsker vi spesifikt å se på hvordan systematisk språklek stimulerer barns ord- og begrepsforråd, samt deres bevissthet om språket. Ved å introdusere morsomme språkleker ønsker vi å gi barna glede ved å bruke språklig mangfold aktivt, og barn som i utgangspunktet strever med språket vil forhåpentligvis få et enda bedre grunnlag for mestring. Å arbeide strukturert med ord og begreper, vil bidra til at barna lærer flere ord og utvikler en bedre innholdsforståelse. Metodene vil alltid bygge på leken i barnehagen vår. Vi ønsker å ha kofferter/bokser med tilgjengelig språkleker for alle alderstrinn, og her skal personalet utfordre kreativiteten ved bla å bringe inn nye og spennende eventyr, sanger, rim/regler, regel-leker m.m. Og lek med ord og begrepsforrådet vil være veiledende også for turer og aktiviteter i utetiden. Barn av regnbuen Dette vil være et prosjekt som hovedsakelig vil handle om solidaritet på tvers av ulike kulturer. Barna skal få kjennskap til andre kulturer gjennom FORUT- prosjektet, og i forbindelse med FN dagen vil vi ha fokus barns rettigheter. Vi skal vektlegge at barnehagen er en viktig arena for møter mellom ulike språklige og kulturelle bakgrunner. Vi skal undersøke forskjeller mellom kulturuttrykk gjennom mat, språk, omgivelser og hverdagsliv. Samtidig vil vi ha fokus på det som er likt og felles. Barna skal få oppleve mer av mangfoldet verden byr på gjennom undersøkelser. Vi ønsker at de skal få en opplevelse av at de kan gjøre en forskjell for andre barn som trenger det. Vi skal følge et barn i et annet land gjennom tilsendt pedagogisk materiell, og på denne måten lære oss om livet et annet sted i verden. Avdelingene finner sine områder barna kan identifisere seg med, og bruke dette til skapende virksomhet. Vi ender prosjektet med en utstilling med det barna har skapt, til inntekt for FORUT i slutten av november. 14

15 Våre satsningsområder: Undring, etikk og demokrati gjennom pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon er et hjelpemiddel for å frem ulike oppfatninger og bidra til kritisk refleksjon over praksis. Eksempler på vårt dokumentasjonsverktøy er praksisfortellinger fra hverdagen hvor vi bruker hverandres observasjoner og snakker om hva som skjer/har skjedd, hvordan påvirker dette barna/personalet, hva kan vi lære av dette, og til slutt eventuelt gjøre annerledes. Et annet viktig verktøy for oss er digitale foto som vi bruker mye i hverdagen. Gjennom bilder av barns lek og prosesser, kan dette hjelpe oss å huske, og reflektere sammen med barna. Det som blir viktig da, er ikke bare å se på bildene, men snakke om hvorfor vi valgt å gjøre akkurat dette, hvordan vi gjorde det, og hva dette lærte oss. Og da bruke barnas refleksjoner som innspill til det videre arbeidet. Da kan dette bidra til at barna gjenopplever aktivitetene, deler opplevelser med andre og gir aktivitetene en stemme. Vi vil i 2015 fortsette vårt arbeide med pedagogisk dokumentasjon som en metodisk tilnærming for å gjøre barnehagen enda bedre. Dokumentasjon handler om å fange hverdagen og gjøre noe synlig og tilgjengelig for seg selv og andre. Vi i Dr. Brandts ser det som avgjørende å stoppe opp ved, sette spørsmålstegn ved, og reflektere over barnehagehverdagen sammen med barna og i personalgruppen. Vi opplever at dokumentasjonen da kan brukes som et metodisk verktøy som ikke bare viser frem hva som blir gjort, men som danner grunnlag for og bidrar til refleksjon over og i prosesser i barnehagens pedagogiske praksis. Dette vil videre kunne være med på å videreutvikle virksomheten vår. Vår tanke er at den pedagogiske dokumentasjonen skal sammen med prosjekt og ukeplanen gi nyttig informasjon til -og være en fin måte for foreldrene å involvere seg i og få et innblikk i barnehagehverdagen. Blogg - Digitalt arkivskap for pedagogisk praksis og hverdagsmagi! Intensjonen med bloggen er å ha en arena for systematisering av pedagogisk dokumentasjon. På bloggen finner man digitale praksisfortellinger fra hverdags-øyeblikk i barnehagen. Bloggen er et middel for å synliggjør hvordan vi arbeider med prosjektarbeid. Hvert innlegg er linket opp mot ett eller flere av de syv fagområdene i rammeplan for barnehager. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. På denne måten settes praksis i sammenheng med rammeverket for barnehager. Av hensyn til barnas personvern, og vår intensjon, er det ikke fokus på enkeltbarn, men et forsøk på å formidle prosessene barna og de voksne befinner seg i. Bloggen finner du her: 15

16 Etikk i dokumentasjonsarbeidet Vi i Dr. Brandts barnehage er opptatt av etisk bevissthet i forhold til pedagogisk dokumentasjon. Vi stiller oss hele tiden spørsmål som skal hjelpe oss i arbeidet. Eksempler på dette er: Hvordan kvalitets-sikrer vi etisk bevissthet? Hvilke bilder tar vi/hvilke historier forteller vi på ukebrev i møte med foreldrene? Hvordan fremstilles barna? Hva tenker barnet om det bilde eller den tegningen vi presenterer? Hva sier bildet vi har valgt ut om vår pedagogiske virksomhet, læringssyn, menneskesyn? IKT I en verden der teknologi får en stadig større rolle, ønsker Pioner barnehager å utforske dette nærmere gjennom satsning på digital kompetanse i barnehagen. Vi ønsker å være med på å gi barna et reflektert syn på bruk av digitale verktøy, da å beherske dette vil være sentralt for barn i blant annet videre skolegang. Fokus på IKT kan være et middel for å utjevne sosiale ulikheter i samfunnet. I barnehagen ønsker vi å jobbe med digital kompetanse sammen med barna. Barna skal være produsenter fremfor bare konsumenter. Med en tilnærming til bruk av IKT i hverdagen, vil vi stimulere til kreativitet og skaperglede, samt inspirere til å jobbe med barnas egne kreative uttrykk. Arbeidet med IKT fordrer oppmerksomme voksne som kan bruke disse verktøyene hensiktsmessig. Hovedsakelig er det de eldste barna som jobber mest med dette området, da vi opplever dette som mest hensiktsmessig og gjennomførbart. 16

17 Kosthold Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av å utvikle smakssansene til barna ved å utfordre og oppmuntre til å smake på nye ting. Matglede har stort fokus og vi bevisstgjør barn og voksne på at maten vi spiser har verdi for kroppen. Vi bruker tid på å snakke med barna om hva maten inneholder, hvor den opprinnelig kommer fra, og hvordan den ender opp hos oss på matbordet. I Dr. Brandts setter vi av mye tid på å lage maten i barnehagen sammen med barna. Barna er med og dekker på bordet, og smører maten sin selv mens voksne og barn prater sammen. Mat gir dermed rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter, og barna utvikler ferdigheter, kunnskaper og holdninger som et grunnlag å ta med seg videre. På denne måten blir måltidene en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. I Dr. Brandts barnehage får barna 3 måltider om dagen; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Barna får servert varmmat 2 ganger i uken utfra en fastsatt meny som kvalitets sikrer at de viktigste næringsgruppene er med. Vann serveres som tørstedrikk gjennom hele dagen. Som et ledd i vår satsning er vi en «5 om dagen barnehage». Vi har utarbeidet en egen kostholdsveileder zsom informasjon til foreldre og ansatte. 17

18 Glede og bevegelse Barnets vesen er å være aktiv, og de uttrykker seg derfor mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Ved å være i aktivitet finner barn mening i både sin egen eksistens og med verden rundt seg. Barna danner og lagrer seg erfaringer som gir grunnlag for at de opplever seg selv som et eget individ, og som en integrert del i et samspill med andre. Vårt mål i arbeidet med glede og bevegelse er å tilrettelegge og ha fokus på glede, humor og mestringsopplevelser for alle barn. Vår erfaring er at ved å oppleve mestring og glede ved noe man gjør, har man ofte et ønske om gjentakelse, og dette er noe som kan føre til videre utvikling og læring. Vår forståelse er at ved å mestre kroppen og fungere godt motorisk, har barna et godt utgangspunkt for lek og samvær med andre barn. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt ut glede og bevegelse som et spesielt fokusområde i vårt pedagogiske innhold, noe som igjen reflekteres i hverdagen på alle avdelingene, og i våre prosjekter. Huset vi holder til i gir store muligheter til utfoldelse av kroppslig lek. Vi er opptatt av at vi også kan lage «rom i rommene» som gir rom for bevegelse, og at barna blir stimulert på utelekeplassen og på turer til å være i kroppslig bevegelse gjennom organisert lek. Barna kan utfolde seg kroppslig på en helt annen måte ute enn inne. De kan løpe, hoppe, klatre og herje til de blir skikkelig slitne. Ute tilfredsstilles også barnas stadige krav til utfordringer, samtidig som terrenget stimulerer den motoriske utviklingen. Utendørs kan man bruke utestemmen, og rope høyt man vil. Barna slipper å «hysjes på» av støyhensyn, og leken begrenses ikke av å måtte beherske seg og være stille. 18

19 Språkstimulering: Barnehagen er en viktig arena for barns språkutvikling, og dette gjenspeiler seg gjennom hverdagen i Dr Brandts barnehage. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å kunne utvikle et godt muntlig språk. Vi ser nødvendigheten av å sette ord på opplevelser, tanker og følelser for at barna skal kunne utvikle et rikt og variert språk, og dette har vi fokus på i både formelle og uformelle læringssituasjoner i hverdagen. Alle hverdagssituasjoner byr på unike språklige utfordringer både mellom barn/barn og mellom barn/voksen. I Dr. Brandts har vi kompetanse og kunnskap om barns generelle språkutvikling. Noen barn trenger ekstra språkstimulering, og i språkgrupper har vi organiserte språkopplegg tilpasset barnas behov og alder. Språkgruppene skal preges av lek med språket. For å forsterke ord, uttrykk og handlinger visualiserer og konkretiserer vi som en del av læringsprosessen. Vi rullerer på de som er med i gruppene, ut ifra barnas behov. I hverdagen legger vi også til rette for ulike lekegrupper sammen med barna. Barna deles inn i smågrupper sammen med en voksen, og gruppene deles gjerne inn etter ulike behov hos barna. Noen barn trenger hjelp til å komme inn i og videreutvikle leken, og vi legger til rette for lek, spill og andre aktiviteter etter barnas innspill og behov. 19

20 Overgang barnehage/skole: I tråd med vårt sosiokulturelle læringssyn er vi opptatt av å følge barn, fremfor å fylle barn, og på den måten gjøre dem rustet til å møte hverdagen på skolen. Vi tilbyr barnehageavsluttende aktiviteter med variasjon og progresjon. Vi er opptatt av å øke mestringsnivået og læringsutbyttet, ved stigende vanskelighetsgrad som gir mestringsglede og læringsglede for barna. Vi samarbeider med skolene i nærmiljøet, og besøker dem sammen med barna når tiden for skolestart nærmer seg. Oslostandaren er retningslinjer som gjelder for alle barnehager i Oslo og inkluderer retningslinjer for overgang barnehage-skole. 5- åringene har egne maxigrupper hvor de jobber med ulike oppgaver som gjør dem godt rustet frem mot skolestart. Barn som har behov for særskilt tilrettelegging, da vil barnehagen ta initiativ til et overføringsmøte der aktuelle instanser, etter samtykke fra foreldre, møtes for å planlegge overføring og skolestart til beste for barnet. Maxigrupper Temaene i gruppen er forankret i overgangsplanen i Oslostandaren. Barnehagen stimulerer barna gjennom oppgaver som gir problemløsnings- verktøy, samarbeidsevne, og undring rundt tema som lærere jobber med første året på skolen. Barna som er klare blir stimulert på lesing/skriving, og alle på deres undring rundt logiske slutninger. Siste halvåret før skolestart har vi fokus på å gi barna mye informasjon om hva skole er, hva friminutt, rektor, matematikk osv er. Men vår overbevisning er at det viktigst vi gir barna i det siste året i barnehage, er troen på seg selv i samspill med andre, og en god selvfølelse. Videre er vår overbevisning at det meste av denne kunnskapen finner barna gjennom leken, og i det daglige samspillet. Eksempler på det vi øver på i Maxigruppene er: Lytte, ta ordet i en gruppe Trene teknikker: blyantgrep, bruke saks Trafikkopplæring Få erfaring med bruk av digitale verktøy som Ipad og pc Øve Samarbeidsevne Lære å skrive navnet sitt Kjenne igjen noen bokstaver, og lydene til disse Forstå og bruke de vanligste begrepene i matematikk gjennom spill og lek 20

Faglig forankring. i Pioner Barnehager

Faglig forankring. i Pioner Barnehager Faglig forankring i Pioner Barnehager Innhold: Faglig forankring i Pioner Barnehager: Faglig forankring i Pioner Barnehager...s3 Pedagogisk Dokumentasjon...s4 Barnemøter...s5 Samlingsstunden...s6 Turer

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan 2012 2013. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.skeisbotnen.barnehageside.no

Årsplan 2012 2013. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.skeisbotnen.barnehageside.no Årsplan 2012 2013 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.skeisbotnen.barnehageside.no Innholdsliste Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av å utvikle smakssansene til barna ved å utfordre og oppmuntre til å

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan Dr. Brandts barnehage. Pilestredet park Oslo Tlf:

Årsplan Dr. Brandts barnehage. Pilestredet park Oslo Tlf: Årsplan 2013 Dr. Brandts barnehage n Pilestredet park 6 0176 Oslo Tlf: 400 000 78 mariann@brandts.no www.piba.no Introduksjon Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan. Dr. Brandts Barnehage 2016

Årsplan. Dr. Brandts Barnehage 2016 Årsplan Dr. Brandts Barnehage 2016 Innledning Barnehagens samfunnsmandat innebærer at vi i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem ivaretar barnets behov for omsorg og lek, danning og allsidig utvikling.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Skeisbotnen Barnehage

Årsplan 2015-2016. Skeisbotnen Barnehage Årsplan 2015-2016 Skeisbotnen Barnehage Innhold: Innledning: Innledning... s3 Lov om barnehager... s3 Rammeplan for barnehager... s3 Årsplan...s3 Pioner Barnehager...s4 Skeisbotnen barnehage... s5 Småbarnsfløy...

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Årsplan 2016/2017 Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Vi i Bogafjellbakken Naturbarnehage ønsker å stå frem som en barnehage som virkelig satser på naturen og opplevelsene den byr på. Vi har i

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer