r*clra,-',[r,n1<-. www. menta lhelse. no "Vårt nettsted" Hl 4r* q 'drrt! M. ita- i hd o "ril" r._:..._ i4icrllgitr-ømn9o! i.!rr1, s.hbrrdnc. allrn:l1s&o'rid4a.2'11" name="description"> r*clra,-',[r,n1<-. www. menta lhelse. no "Vårt nettsted" Hl 4r* q 'drrt! M. ita- i hd o "ril" r._:..._ i4icrllgitr-ømn9o! i.!rr1, s.hbrrdnc. allrn:l1s&o'rid4a.2'11">

www. menta lhelse. no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www. menta lhelse. no"

Transkript

1 Ylewe i'firytsdyi "/ jldf >r*clra,-',[r,n1<-. www. menta lhelse. no "Vårt nettsted" Hl 4r* q 'drrt! M. ita- i hd o "ril" r._:..._ i4icrllgitr-ømn9o! i.!rr1, s.hbrrdnc. allrn:l1s&o'rid4a.2'11 l: 3av<:. ' F'*l,....c.t ot :]'d ro' r.d6rrfr.: i.&ld-rt ' i.e*.r...n.: rrdd.6 p.{-, l. ri..t d..m 116 rt: r.fd&xw: [!r&n -rf..a tl.lp k qd å.f. Fr...æEn': HldFr-rc.- rra rat ** kdt-- a illgnt l H.l3G pl TV2 Nyhct krnål.n ifl.rcrffi' ulrl6l2l?,tr t; Eloqsen U l.l yhe{sbrev Eæ ffiå,,.u sm tutu. En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

2 lntrod u ksjon G ratu le re r Mental Helse I Vare netts der har fått en oppfriskning og fremstar i ny drakt. Design er frisket opp, og nye frnksjoner kommet til. Alt med tanke på at organrsasionen skal ha en innbydende og brukervennlig side vi er stolte av, og flere enn oss selv finner nyttig og interessant. Grunnlaget for hvordan siden nå fremstår, er en kombinasjon av organrsasjonens m å lsettinger og bru kernes ønsker. Noen av de nye funksjonene er:. Kalender: Kalenderfunksjonen skal gjøre det enkelt å synliggjøre kurs, møter og andre aktiviteter som skjer i lokallag, fylkeslag og sentralt.. tokal- og fylkeslag: Et norgeskart gjør det enkelt å finne frem til Mental Helses fylkeslag. De sist oppdaterte fylkesnyhetene er synlige på hovedsiden.. Deling av artikler til Facebook: Alle artikler kan deles til Facebook og andre sosiale medier. Slik kan vi være synlige på flere medier på en enkel måte.. Politi ke satsingsområder: Det skal bli enklere å finne ut hva som er Mental Helses politiske satsingsområder og artikler knyttet opp til disse temaene. Denne håndboken er en veiledning til deg som skal være den lokale nettredaktøren. Det er meningen at manualen blir et oppslagsverk du kan se ived behov. Gjennom en rekke skjermbilder blir du ledet gjennom hvordan du kan bruke fylkes- eller lokallagets nettside. På den måten håper vi at sjdene deres blir et nyttig redskap for eksisterende medlemmer og de som er nysgjerrige på hva som foregår i vår organisasjon. For videre veileding og hjelp kan du kontakte regionsekretæren i ditt fylke eller webansvarlig i Mental Helse, Hanne C. Gullerud 2lS:=

3 innholdsfortegne se

4 Del 1: Kom i gang! 1) Først må du gå til 2) Du kan navigere deg rundt på siden ved å trykke på både tekst og bilder. For å finne frem ti fylkes eller lokaliagets sider kan du bruke Norgeskartet på venstre side eller trykke på der det står Fylkes-og lokallag itoppmenven. 3) For å komme i gang med publisering på nettsidene må du logge deg inn (se ring rundt bilde for hvor du skal trykke) : :: : slji'rgqs+irrnurp - riabiz 6c b o.ir'ri-',,,;, i'1 : r: ir-'i.r'.-,,:. ih:r..:.1 m0 l9lvl t i-.)u oliosij'. ro; 91bnl I 3ltr.C å i.o tem :S lid eyn qqo ere6j i lii-ri j ri hl;i'l r,l rr,! : l ]:.1]!']-,':.]: Sats på psykisk helse ]_; ;],!;l::: ::,srr r.fj:::-l.l:r -- :1.-:..'.3.-.t,."11 'l-..),_.l -.'' F/lkeslagsnyhe:er : Retr tit å eørge ulen.liagnoee 4l

5 Logg inn: 1-) Skriv inn ditt brukernavn og passord. Har du ikke dette? Da må du registrere deg som bruker - se neste side. H i/k {r*n{ Dt,r'errN, R4qoBrtus Logg inn t99, "r l. qr!,*ll ::r ' ::- åffi* h! artlm]..,.p*," 2) Du ser at du er logget inn på siden ved at det nå står Logg ut (navn) i høyre hjørne. I tillegg har du fått frem en rediserinsslinie. Du kan klikke deg rundt på sidene som normalt. Du vil kun få lov til å legge inn nye saker, eller endre på en side du er ansvarlig for. Oez hl - Dettg jobber vr fi6d " 1Lr. -! rg!r,* ritn,ni'.!r v.b ry{k. *a]':r/ar-fiij-l.rj.'11:i Kalender l.ll:iil Sennn oa n nq0q Valg 11: Sats på psyklsk hel,,,l.nrnl rr.1.".. 5lSide

6 Slik registrerer du deg: 1) Avtal med regionsekretæren at du skal ha tilgang til nettsiden. 2) Registrer deg som bruker. 3) Trykk på logg inn på førstesiden. Velg registrer. 4) Fyll inn informasjon. Husk og skriv ned brukernavn og passord så du ikke glemmer det til neste gang. 5) Når du er registrert som bruker mottar du en e-post. Denne må du åpne for å kunne sette i gang. 6) Send regionsekretæren en e-post om at du har registrert deg. Slik vet de at de skal gi deg tilgang som redaktør for din side. E E Registrqr bruk r -*-","1*.'",.,-="!n* re U{ tr+.!!ihsrr m* S n+e rffi'r".;*' E!! 6lSide

7 Lagets hjemmeside: Alle fylkes-og lokallagssidene er like i utførelsen. Dette for at nettsidene våre skal fremstå helhetlig og det skal være en kelt for bru keren å finne frem på de u like sidene. Allesidene består av flere elementer. 1. Fylkeslagets mapper 2. Lokallagene ifylket 3. Kontaktinformasjon 4. Kart 5. Kalender 6. Nyheter (blå rine) Err drdleb Bez Yi r a{. Fhr.ri qi, K\s lr.ldaiis E r-\*," I 1 Fvlkeslåp.t< må..ar \ +, N ro,a.r,ona"r.o I /:: 7/:x,.,ot"urgun" Y -N l/,*n n #; Ht'r''Lr lx g' H. eskoe, l.m D. tuii d i r*rlrn. dl Fro. mkr C. tc ldus!d6. r i, s.'ær 'l ndgrllqhll orrdr.n d k.n ffiffi.trå an,,j 0r dgzi*fe srd h. r mertu o,td.rsfr -r sd.iri&rogs!t rtd. l!*a F 6r sdyr6 -- i}na 09 til:x:lst/'!d.ipt5 ',*, o EEI r ffi: ffiå* $hmrmlumr- 7l5ide

8 Del 2: BIi sjef over lagets nettside! Alle lokallagssider har i starten svært lite informasjon på sidene. Lagene har fått en egen side med navnet på lokallaget, kontaktinformasjon og et standardbilde. ltillegg er det opprettet to punkter i menven til venstre: Kalender og Nyheter. Oppsettet på sidene er laget med en felles mal (kontaktinformasjon og menyer) slik at alle våre hjemmesider skal være gjenkjennbare, og enkle å finne frem på. Det finnes likevel mange ting dere kan gjøre med hjemmesiden deresl Bildet nedenfor viser en typisk lokallagsside før laget har tatt siden i bruk. rt t: Eli m.dlen Fyltes.og lokallag Eez hr.r;!, [a g rr,, )rl " Rediger Lleme ILokallaql Mental Helse Lierne Nord-Trøndelag KOhraKflhto Lokallag trlrå, rr*' o![! Slik ser en lokallagsside ut før laget har startet å ta i bruk siden. e I 9t6 8t 2ål E E]E H,} E På venstre side har laget to punkter: Kalender og Nyheter. På høyreside er lagets kontaktinformasjon. Bildet i toppen er kun en illustrasjon. 8l5ide

9 Rediger forsiden: Det første man bør gjøre er å lage en liten tekst om laget som skal ligge på forsiden. Dette bidrar til at man raskt ser at laget har aktiviteter og hvor man kan henvende seg. For å legge til informasjon på forsiden: - Gå inn på lagets side (navnet til laget er da øverst på siden) - Se på redigeringslinja øverst på siden. - Trykk på blyanten for å redigere. tuez thi & Sin{uni Nord-Trøndelag Mental Helse Lierne Koniaktihfo Od cs 7882 tlnlli Lokal,ag ud r,r*t o ll!! :* 976 a 2el E] tsel H ',;;. co*s,.","-,,,,*..."- Dette er symbolet for å redigere. Trykk på denne når du skal redigere noe som allerede er på nettsiden. 9lSide

10 Legge til tekst om laget: - Du vil få opp dette bildet. - Skriv inn teksten under feltet hvor det står: lngress. - Når du erferdig må du trykke på publiser nederst på siden. (blå ring) Rådlger Lokafiag - S{ørdal r I Her skriver du teksten om laget. Faste møtedager og litt om I hva man gjør i laget er fin informasjon. l0 lside

11 Eksempel på lag som har redigert forsiden sin. Her ser du Mental Helse Sør-Trøndelag sin forside. De har endret forsiden sin slik at den er tilpasset laget. Under bildet ser du eksempel på teksten de har laget om fylkeslaget. (i blå ring ). VJ E Eli medlås FylkPs oo Jokall.g $nn e 9inlnrnn ti.t6tsr Sdr-Trøndelag Mental Helse Sør-Trøndelag Kohtakiihio ;,r t.idi 39!a lrrt::,,:? r: Fprdgat IBndhsra t.j n4 n 7i Lokallag Kalender MHSr 'rcd ny giv i hr oli irn en akrir ll8sr br MHsr rjatqeorqr dlh 25 dgost dil del, dtfle lrln'skr ;inrknihgssken n sbl gfinofttu ihost!'i.hsior ikk 5.ts å rits hæn sql de'd pi mei også ui\i'k alre ',rti ie I'r å ha yib sake. hr,,t rrsrrrtker kub!e ovsrsii{ årcnet Etid 6i ellykkel iub og åb'ets I o{ r Asil har nå s rq siadet arleidlt tur! i. 'r*- o EEEI! :r #9; ålf::,,*" slnrtia,.l :,' Hvordon mon endrer bildet på forsiden står det mer om i del i. 11 S i d e

12 Nyft innhold på siden - grunnleggende publisering En nettside er først og fremst interessant å besøke dersom det stadig kommer noe nytt på sidene. Derfor skal vi nå se på hvordan vi kan lage nytt innhold på siden. 1: Bruk av kalenderen. I kalenderen kan man legge ut alle aktiviteter som holdes i regi av fylkes- eller lokallaget. Dette er en flott måte å vise frem alle aktiviteter og gjør det enkelt for medlemmer og andre å finne ut hva som skjer. For å legge inn en ny aktivitet: Trykk på Kalender i mappa til laget ivenstremenyen. w 5.r --*letfri Nodlrard.Lg Kalend t asll20ll,,!d tl!rrr--.'4riatiurr a-.ure.-. H-Z F** G Hr- - '-re",*p*,, På redigeringslinja vil det stå aktivitet. Trykk på ikonet med et plusstegn for'lag her'. B[ "Edsm Fylkes- og lokållag I Ootelttari nred frrs og o&irg Iåo6 t6r 12 lside

13 Lage ny aktivitet: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut informasjon om aktiviteten. - Tittel - lngress - Brødtekst - Dato - Feltene med rødt kryss skal ikke fylles ut. Trykk på Publiser, når du er ferdig. Aktiviteten kommer da opp i kalenderen. Eez rl. {!,rtøql- Rediger Aktivitet - Ny Akiivitet x Navn på arrangement (F.eks Medlemsmøte) FF&ffrtg1.,9 d6.& r> ---r,a=l= r:: =,.,!,r.' i rrl,? Hva skal skje? (F.eks Vi holder møte for alle medlemmer) + E?{E!!qr9lten!r!,f _ r 1 r. :r E -:a ar:i= l= i ii ' & t,r. r:t lr,? Mer info: F.eks hvor, når, påmelding, kontaktinformasjon &fubrglneryt., oork qi rredenkmgr 6 'r!. ddo) År Yhd: Dq: 1? rim' lrou,ååfuftoællol l9.dnol s ffi* åbå1".",," srn rrmrrnn - Side

14 Slik ser arrangementet ut når du har publisert: w Srnrcdr,.[r jot r.i frn rrlllrrri! lirilr Sriis.raFr rrrr,åd E E"i,;r e tililai r..::.,.i : l Opera på Steinvikholmen ffi 17.u 21so - 16 a{ 23:55 {B LofE[ag 1,.!,wrb.iffi"or}E4r6DEn,,n'c..,Å',lr[ &.n hn ie H.t FdsgtFi dt fli+! ryj*ge ;; dr e rnfeidj * r& rqrr,. rålt.dærrrsbrjdi nn- ri!! o EE; * E Mental Helse Stjørdal Ed'rl im«o ce!! ; ; Alle arrangementer legger seg I automatisk i høyremenyen på forsiden til laget.,;r- ' i Når datoen er passert forsvinner det av seg selv. L I ]7m2fioFrFå lirtiricr]gl EtanFd!*'g'o*i,l5t 14 lside

15 2: Nyheter Nyhetsartikler er viktig å lage med jevne mellomrom slik at de som går inn på sidene kan få med seg hva som foregår. Alle nyheter legger seg automatisk inn på forsiden til laget. For å lage en ny artikkel: Trykk på Nyheter i mappa ivenstremenven under ditt lokallag. I.....",.., drdn,fi!t6{iei'd l(æødtddl, Eez,ie EiXdH'6 rfr* rdrt *m Lot.llEg Nyheter a& ''k o Cm,i s # -.:----- ffiee vil det stå Artikkel. Trykk på ikonet med et plusstegn for'lag Dette lrbber vi med Kurs 15 l5ide

16 Lag ny: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut disse feltene. - Tittel - lngress - Brødtekst Når du er ferd på Publiser. Nyheten kommer da opp på forsiden. B I-82 9 r: :!t *a!,;.:,ik"i= Rediger Artikkel - Ny Artikkel Ir!!.!'q!!!gl i'-1 Frdr,I.*ritfu61.aw.r&qlElit rr; k*nr r.i, d!41. t r.* art- - --t':e le riir,.l! 1:!,,,'trnr.t.,r_49er jl i.::..+,-,,,i.niirt iaa => + a!'hq n4fllæ,iry I..rr,r-r'1:r-n-i=t=Fieirirrla::rrrlri.i!,+,r2i::,.-ir..,.-.-..*:jd{i..;{..,:,n.rii*!.*a}!rit5*r'.- -r,- ';:.r!t,rtdrr.!! 1::.-t. } r.:i.- i {i "}r..r!. l.,--- T-,- Feltene med rødt kryss skal ikke fylles ut I

17 Slik ser artikkelen ut når du har publisert: øæo:a.ær4"oete.e.n I "-*.1.,-".b. o ør.lrrndebg Airan d'ffir! &E i Di&eicc ftd ooløod l* l Ed iy giyi hgl OrB s rdr ;.&d.,t åtsidd.s.r 6 id:rr i l!å, ritr(,t.(te.?or xl, d e ble dadd i tutadr!.!d tsni(. iei B er FRtll.t ø tå.5b.r nt dnsr.rdrlrd tu d.t*itr 6åd. -.r t F to r5c&k. på &ll. rkd tdq.a ' lbd.l- reld le tltrsr!.{e,r s.s Ir t,eige! r od.s 'td b.t4l, ræ F.e6rcr ti E &n 17. l'i ilbdeits,l B iih.errr olhrfla r *m.t t I &r n}! l'{rng4b!br!.rc c' Lr raf O,* uedoh o!6y&r fi.b., llri ft rd 6 G i'.d irls Lø b Ed.i{d{e, Mrlsrd < tu i t/x ir{ E d*rr*gn'e6 red.e&!6 2olt o, gkrx G d F \.!e6ih \,..i.& nednhe,6,{du' or rqlcl S! o{ '- I Brødtekst Lokanag 1. trlri!.r!'. " EE! di ltlside

18 3: Mapper Det kan være at laget har behov for flere mapper enn det som er satt opp som standard. Lagene kan selv opprette nye mapper på siden ved behov. En mappe blir til et nytt punkt i venstremenyen. H] DdleJob!.ili ftd (eos o9dæ'nl, in 8. Ml6ls E Hord-Tr6ndelag Mental Helse Sijørdal Kontaktinlo Lokallag -' o r{i 1 'r*, o Elll : Mapper blir til nye punkt i venstremenyen TN\ EE! so"ttn', o.lil' s'i*rr E Ll: E! tå:å i...,,..,"...,... Kalender 110a2011 oæ # slsd;ir(hdei ri Elraid&gsrs 1! r0 20 rr Ih! ' Olænåren cras.olandeleh s 18 lside

19 Lage ny mappe: Stå på forsiden til laget. Velg'Mappe'fra lista i redigeringslinja. Trykk på'lag her'. Mental Helse Stjørdal Nord-Trøndelag Kontaktinlo Lokallag L-1s., 3!k 1 o CEEI i 9u0 2t %2 9rc A2 281 tr i", H,,fi EE) { s!.*,+,-" r; l-l r,e EE C-o{le;-"."::,,,,.,;,.,.. "' KalendEr r7 cb 2cr1 Opsrå td SråiBikhol+ån r i 0d?6r I Etl.dddagstur li l0 2Crl i Ot&shrts rl Tips: Det bør ikke lages for mange mapper. Da blir venstremenyen veldig lang, og det kan bli vanskelig for brukeren å finne frem. Tenk igjennom hvor mange mapper det er behov for å ha. Frnnes det samleord man kan bruke? Eksempler: Dokumenter - Om oss - - Arkiv - handlingsplaner, årsrapport, protokoller styret, studieleder, organisasjonsnummer, kontordager, etc. her kan man legge saker fra tidligere år 19 ls ide

20 lag ny: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut disse feltene. - Tittel (f.eks Dokumenter, Om oss, Arkiv etc) Når du er ferdig, trykk på Publiser. Mappa legger seg da i venstremenyen. Red er Mappe - Ny Mapp6 h iran ø ffiffiffieffi fl fieå ffi ffi 20 lside

21 4: Filer Det kan ofte være behov for å legge ut diverse dokumenter som andre kan lagre på sin datamaskin eller lese. Dette vil gjerne være dokumenter som styreprotokoller, årsrapporter, handlingsplaner m.m. Dette lastes opp som filer på nettsiden. En fil skal alltid lastes opp ien mappe (se forrige for hvordan du lager en mappe). Alle typer filer kan lastes opp (Word, Excel, PDF, PowerPoint etc). Det kan være lurt å lage en egen mappe du kan laste opp filer i. Lage ny fil: Gå til mappen du vil laste opp filen i. Velg'Fil'fra lista i redigeringslinja. Trykk på'lag her'. Fyrler.o9 lolållå Dsnei,ab.rliGd KUE o! oldar'g ts Nord'Tr6ndelag I1{". Lokallag Dokumenter kr rn dr hle Eb$nE d6!m.e ø qy.rårrai,og,,*. o EE!,i GråsroEndal n I i; 21 lside

22 tag ny: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut disse feltene. - Tittel (f.eks Styreprotokoll, Handlingsplan etc) Trykk så på ' Bla igjennom'. Finn den lagrede filen på din datamaskin. Trykk på 'Åpne'. Filen legger seg da på linjen ved 'Bla igiennom'. Når du er ferdig, trykk på Publiser. Filen legger seg da i mappa du har lastet den opp i. Rediger Fil - Ny Fil rd.a i irrleir'.rnt le ffiffiefr 1. Trykk på'bla igjennom'. 2. Finn filen på datamaskinen. i 3. rrykk på Åpne. i 4. Trykk på publiser (blå sirkel) 22 lside

23 Slik ligger filen i mappen når den er lastet opp. EinRiIlrn Fyllsos lor.lrå :!di.i06t rir'.d t(eqriidrir, ltr6itb h{sr k Nyfidv Eez l*'" ' E'OXt.,6i? Dokumenter ffi, trj: B Gr o,e I or,,..n.r ø res.m u _qlqgiæst: Nord-Trøhdelag tlir vll dn nnb r.lnr* gtb]gior.lllr og GiåsrolBndelen Lokafiaq l-lrldd.! rae n&!ar=r!r o EEE å EJE l1h,'ae*a N.ryT!i,u #3 H1,y, $msi'ln*e 23 lside

24 Del 3: Mer om publisering på nettsiden Du har nå lært det mest grunnleggende om å publisere på nettsiden. Denne delen av manualen er for deg som ønsker å gjøre mer ut av nettsiden og er relativt trygg på det grunnleggende om å publisere på nettsiden. ldenne delen skal vi se nærmere på hvordan man kan gjøre nettsidene lekre og informative ved bruker av bilder og lenker, og hvordan vi skal legge infobokser på høyremenyen. I tillegg ser vi litt på hvordan dere kan tilpasse siden etter behov. Bruk av bilder: Det er flott å bruke bilder for å gjøre hjemmesiden mer interessant. Det er to hovedmåter du kan bruke bilder på siden. Den ene er å legge inn et hovedbilde på forsiden til laget. Den andre er å legge inn bilder i nyhetsartiklene. Det er mange som synes det er flott å se bilder fra de ulike turene og arrangementene til laget sitt. Husk bare at man alltid må bruke bilder en har lov til å publisere. Det betyr at vi må ha lov av fotografen til å legge bildet ut på nett. Det er også lurt å høre om de menneskene du tar bilder av synes det er greit at du legger bilde av dem ut på nettsidene. 24 lside

25 1: Endre forsidebilde Alle lagene fikk et standardbilde på forsiden da sidene ble laget. Vi anbefaler dere å legge ut et bilde på forsiden som passer til deres lag. Det kan være et bilde av styret, treffstedet deres, eller et bilde fra området dere er i. For å endre forsidebildet må du stå på forsiden til laget. På redigeringslinja er det bilde av en blyant. Trykk på denne når du skal redisere forsiden. E? Nord'Trøhdelag Koniåktinlo Lokållag 1e,"r!u! 1,,"* o EEE n 978 øz 2A1 t5! -EE E :. l+l suiri '..-_ FIrlo ø 5 oo^+,." E Gl Go-S r"","=,.,"..., Kalender l7 06?d11 Opeø på sl.ibiiholm.i 1A 03 2!"i r En.Gdd.! ur r: lc 2011 ioræhr] n ll' Dette er symbolet for å redigere. Trykk på denne når du skal redigere noe som allerede er publisert på nettsiden. 2sI Side

26 End re forsidebilde: For å endre bildet på forsiden trykk på'legg til bilde'der hvor det står Miniatyrbilde (rød sirkel). Du kan velge et bilde som allerede er lastet opp eller laste opp et nvtt bilde fra din maskin (se neste side for hvordan dette gjøres). Husk å trykke Publiser når du er ferdig. I [r Ocz li. t i,q N--" i, r= t Rediger Lokallag - Stjørdal hh&rtijt45 nhr.,q:qr {Foltta5 i..,::!'.i',r* :i;r*iei,., 9q.'9ir *do.qcrd.y i i;.' i -r1iti 3i:ts-{+ HlFn rlj...ii!.*.} a!a:, ":t iiti:?! r ir-;3ij'$! 4$!r!4goc14!$w!!fr,l i.6..4 a 1.,q t{le* a I Du kan selv endre kontaktinfo. Det er viktig å gjøre hvis laget får ny leder eller ny kontaktinfo.

27 2: Mer om å bruke bilder Du kan bruke bilder som allerede er lastet opp på nettsidene. Bilder som er til bruk for alle ligger i en mappe som heter 'lllustrasjonsbilder - felles'. Når du har trykket på 'Legg til bilde' (se forrige side) får du opp et bilde som ser slik ut. For å velge et bilde trykk på (Vele). Du kan bla deg til andre mapper ved å trykke på 'Opp' (rød sirkel). h.hotd i Noryqi,n Eotmd) E i Å tegge inn bilder er likt enten du gjør det i ll i på forsiden eller i en artikkel! i r- - _ _ - - _ - _l 2TlSide

28 3: Laste opp nye bilder Du kan laste opp egne bilder i en mappe som heter 'Opplastet'. 1. Velg mappen med navnet på fylket ditt. 2. Trykk på 'Bla igjennom'. Velg bildet fra din datamaskin. Trykk på åpne. 3. Trykk på Last opp (blå sirkel). "itll ' A oop I!9 /!æela /!!3gc I opphstet fl IroE \1 afteeihu C Ausl.,qodet C Bl]steild 6 f, Møre oo RonEdal 6 Nordlånd C Nord-Trøndelao f, Oopland e Rooaland t\t Soon og Fro$ane ril sr-tmndetao il Tebmårl( \t \testtoad,f l6stdoder # 4ge&! 'l2opx-tveen_veslestua oest E 103'1924 scenery 0&U).q&å ( Forflse 1 I 2l 314l le lz L ileste, Bildet legger seg nå på siden du holder på å redigere. Trykk publiser når du er ferdig. 28 lside

29 4: Bruk bilder i artikler I nyhetsartlkler kan du legge inn et ingressbilde (hovedbildet vil alltid være øverst i nyhetssaken), eller du kan legge bilder ibrødteksten. (Se merom grunnleggende publisering av nyhetsartikler på side 11 og 12) 1: Legge inn ingressbilde Når du skal legge inn ingressbilde i en artikkel gjøres det ved å trykke på 'Legg til bilde'. (blå sirkel).d.e r$4&r-rtit-6,ii1., i1ii.r*:f,::.r:'!+ ti="{:y..l"i.+r-',;:,, -ir :+,,,.r:.j:;:t tt Rediger Årtikkel - Ny Ariikkel rddd a Nidqj- E E n Fe brd- Finliiai lisiiæl fl Følg så samme oppskrift som på side 24 for å laste opp bildet. Husk å trykke publiser når du er ferdig! 29 lside

30 5: Legge bilder i brødteksten. Du kan legge små og store bilder iartikler. Det gjøres på en litt annen måte enn å legge til ingressbilder, men er ikke vanskelig! Start med å åpne en ny artikkel. Skriv inn teksten du skal publisere. I brødtekstfeltet trykker du på det lille bildet av et tre (se blå sirkel). Mffiffi 30 lside

31 Da åpner denne boksen seg: Trykk på 'Bla igjennom'. Når du har funnet bildet på din maskin, trykker du plassering og velger mappen med navnet på ditt fylkes- eller lokallag (det kan hende du må bla ganske langt ned på lista). Så trykker du på Last opp lokalfil. Da kommer denne boksen: (se neste side) 31 lside

32 I denne boksen skal du velge størrelse og plassering. Visning: velg embed-inline - da kommer bilde på linje med teksten Størrelse: Dette velger du selv, men medium eller large er som regel passe ien tekst. Klasse: Skal ikke endres Juster: Her velger du om bilde skal legge seg til h6yre, venstre eller i senter. Når du er ferdig trykker du ok. Du går da tilbake til artikkelen du holder på med. Når du er ferdig med å legge inn tekst og bilder iartikkelen -trykk I'ly <embed> tagg 'Publiser'. Da kan du se saken F.elåsjon ffi din på nettsiden med en visnrne l;'.'b-i_r-rr.i;iel EtrrEl* gang. ffi Kl.!!. '=] ruster fv..rt.e r rnie. E t ok I f A"b,rt -l FaA,åI1ilsYls: Bvtt innsatl bilds Edit irneoe 32 lside

33 Slik ser en ferdig artikkel ut med ingressbilde, tekst og bilder i teksten. - rj,... Flott tur til Muldalen - I r», im F!ni.d 6.d o,&l&rnd5!!ro,akrtrq4,!.liu"9i'?? c: tii - rsrx""8 srur,sirmrurrp- :i 33 S i d e

34 6: Lage lenker Ofte kan man ønske å legge inn en lenke til et annet artikkel. Slik gjør du: 1) Åpne en ny artlkkel 2) Skriv teksten du ønsker skal bli til en lenke (f.eks les mer her) 3) Marker teksten 4) Trykk på det lille bildet av en lenke (blå sirkel) nettsted i en.l Ddtdil?r'Edgsd.rgr/efiry ] l*llo.d Da åpnes denne boksen: Skriv inn nettadressen i boksen i det feltet som det på dette bildet står htto://www.funkis.no (det felte er alltid blankt første gang du skal lage en lenke). Trykk ok. Ny <link> hgg ar.t '- ygni.s r4år roe p ok I a,b.rt I I*t ftable ii6r7;;.r,"kb.- lid.6ttl El i]"r* rg;l;l -In r------_-l 34 lside

35 7: Legge til mer informasjon: Om oss Alle fylkes- og lokallagsidene har blitt laget etter den samme malen. Det er derfor ønskelig å bevare informasjonen på høyresiden mest mulig lik på alle sidene. Det er meningen at det kun skal være kontaktinformasjon som står på høyre side. Hvis man ønsker mer informasjon om laget kan man lage en mappe og en lenke på høyre side som heter'om oss'. Slik gjør du: - Opprett en ny mappe (se side 19 og 20). - Kall den nye mappa'om oss'. - Skriv inn informasjon i Brødtekstfeltet i mappa. (se side 28). - Trykk på publiser når du er ferdig. Så må du inn å redigere forsiden til laget. Vi skal nå legge inn en tekst i feltet for kontaktinformasjon som heter'les mer om oss'. Denne skal vi lenke til mappen som heter 'Om oss'. Se side for hvordan man lenker til mappen. Tips: Man kan gjerne opprette en mappe som heter'om oss'uten å lage en lenke fra kontaktinformasjonen på høyre side. 3slSide

36 Legg inn informasjon i mappa som heter'om oss'. Skrlv inn informasjonen du ønsker ifeltet for Brødtekst. ts Keqordra{ r-fn.id Sirl r*s BBz ø :!r,,{ I htdhel ' Redager Mappe - Ny Mappe E q.h bare i Llglu ird. l hgr" ;u* ' i. ri+-,.!,=-i!li= r=f ri,:", tjir _ej,ii1å,ir aa!iid..,å1i111.'f.:f166 Or.rnr. d!.q*.rl.y Her kan du skrive mer informasjon om laget: - Kontaktinformasjon - Navn på styret - Når laget ble opprettet - Grasrotandelen - Etc. r!-+:-r-.----:: D.&', 'dsd{5rldrr I I I I I I ta 36 lside

37 e' Slik ser en mappe med mer informasjon 'Om ossi.ut:, Srr-Trffrd låg Om oss ffi,ffiffi Lolc ag ffi sei'0l å 3Tlslde

38 Hvordan lenke til mappen som heter 'Om oss'. Trykk på 'Redigeringsknappen' når du står på forsiden til laget. Da får man opp dette bildet: Rrdis r iy{edag - SrrTl'rd6leg lta4rtrri ]!F-.:,.;. :'.: ' æarffi j'.il-:j Js rø ffiffi ffiryffiel 38 lside

39 a lfeltet hvor det står Kontaktinfo skriver du: Les mer om oss ffie 97 86lar æ Effi - Marker teksten - Trykk på ikonet med en liten lenke. ffi t5!olo.d Da åpnes denne boksen: Trykk på den blå mappa. EB tekp t ilydrl(}tag lief xel Tiibl ID EIIEd lx"*e 39 lside

40 Da åpnes denne boksen:,3 adenl.l Hels 0 i4 ntal Hels Ubddoh O Her må du klikke deg gjennom nivåene til du finner mappa under ditt lag som du har kalt 'Om oss'. Velg riktig mappe ved å trykke i avkryssingsboksen til objektet du skal lenke til. Trykk Ok. Trykk på Publiser nederst på siden når du har lagt inn lenken. E"d" EqE&ta;æ 1."""d"//3o3, vbing ltd"rjttf H!.5, ll"s* E ld.* lx*e --'''l 40 lside

41 8: Lage infobokser For å publisere i høyremenyen på nettsiden din må du lage en infoboks. Stå på forsiden til laget. Velg'lnfoboks'fra lista i redigeringslinja. Trykk på'lag her'. w EI fi.n.der $r'n å i'&.n Nord'Trøhdelag Helse Stjørdal Koniakiihfo Lokallag 911$ 2' 962 tuq ELb 1 'rk., o EE I,fatz 201 El \5.E_EI I H,,,t F}-EI -trte ",-*,-^ "-!u{ r".",,'.,,,,-"*e.,. -, Kalender 1r 03 20ll Orer 9å Steihiknolen lil 03?011 Elt Eidiag6tur 15 llj 20l1 OlaEhills 41 lside

42 lag infoboks: Du får nå opp dette bildet: Skriv inn tittel. Ønsker du ikke at den skal vises, må du krysse av'vis tittel'. I infoboksen kan du legge inn enten tekst eller bilde. Du kan også legge lenker i infoboksen. Se ekempler på neste side på hvordan andre har brukt infobokser. Rediger lnfoboks - Ny lnbboks r.ida irbei. i6&rl, - E æffi h.rlb,...ut,bltbc1-da5e-bra*e*.n Ebrhl ffiffiffim Her kan du lenke til egen side eller eksterne sider i E ø xmffi I mffi A*Gffi 42 lside

43 EJ E Mental Helse Hordaland - I I I I L Eksempel på en infoboks med bilde og tekst. G3 &!ffiå*o sto!,\rmtr s-.?,.. I "-.,,," I it..l E M6ntal HElse Bergen - E ffi Eksempel på infoboks med bare tekst. I I ES. ffiå, sh6,{rrtrmr...p*., " 43 lside

44 9: Sletting Av og til har vi behov for å slette noe vi har laget. Det er relativt enkelt, men det er en viktig huskeregel: Du må ha åpnet det objektet du ønsker å slette I FULLVISNING før du trykker på slett! Slett eller rediger infobokser: Du kan når som helst slette en infoboks. Under infoboksen vil det være to små bilder. Den til venstre med blyanten trykker du på for å redigere. Den til høyre velger du hvis du skal slette. Disse to bildene er kun synlig for deg som er logget inn på siden. Enasrotandelen lrel lgl Rediger eller slett filer: Gjøres på samme måte som med infobokser. ::.:.:r.. :.:-.-:: '1. Dokumenter Hsr vil du finlre relevr]ite dc{(um6nler som dyrcplobftoll,e. og iirsmeldiryer Eokurea et E doksmeoret. pdf t6j,ro kb t!{t t!3 a Lih.r Lyy=rl o e 44 lside

45 Rediger eller slett aktiviteter eller artikler: For å slette en aktivitet eller artikkel må du alltid åpne den ifullvisnins. TIPS: Du vet at du står på rett sted for sletting ved å se på tittelen på siden. Står det Nyheter eller Dokumenter står du i mappa. Den vil du IKKE slette. Står det navnet på aktiviteten (SE GULT) eller artikkelen på tittelen er du ifullvisning og kan trygt slette. Trykk på bildet av blyanten for å redigere. Trykk på bildet av søppelbøtta for å slette. Opera på Steinvikholmen Nord-Trøhd6lag Lokallag Glnng 17 aug 21:00-18 aug 23:55 I i.arglrs?iei npirrdr "glrr Enr.brBtBntr" på tirinvikhrlm6r. Vi 3a,,E6r.n d l rr billåtpriled ø,it hlllrhelåtr rv å,fpbr Lrsldr.tr ra.r iil ar?fr{andål pt ten ttjto.,. E.iri ffr på6 ldin-, d lt-illli- E Lk. rrret o CgE!, '. GraEroiandelen ".,,.P*.,.. GG Du får alltid spørsmål om du'ønsker å fjerne disse nodene'før du har slettet noe. Trykk bekreft hvis du er sikker. Hvis ikke, trykk'avbryt'. (Node er navnet dglgsystemet bruker på hvert objekt vi har laget, f.eks en artikkel, en mappe, en infoboks kalles node) H; Fytr osbr& Drr.i i.,tf.d r(e q!b.di,e rf.bn{ $-r.tr6ir Er du sikrer Få at du vil ie'r'e diss nodene?. qe$iss'ft'dia? Frrn laiesfn{$f*! srdt 1F,kløæ rdurmetu.d.t m.d.obf"6ie SSli I ar., ffi.* ffi I *iå* -: i1:: -:i r19.i:g 45 lside

46 10: Ordforklaringer Toppmeny: Tekstbasert meny øverst på siden. Toppmenyen er fast uansett hvor du er på nettsidene til Mental Helse. Venstremeny: Tekstbasert meny på venstreside. Det er ulike menyer for ulike sider. For hvert fylke består venstremenyen av fylkeslaget og alle lokallagene under fylkeslaget. Høyremenyen: En meny som består av både tekst og bilder som ligger på høyresiden. Høyremenyene er ulike fra side til side. Det vil være en egen høyremeny for hvert fylkes- og lokallag. Elementer: En nettside består av ulike tekst- og bildedeler. Et element kan være en mappe, et kart, en kalender osv. En del elementer kan man redigere, eller man kan opprette nye. Andre elementer, som toppmenyen, er fast på siden og kan ikke endres. Navigering: Vi blar oss gjennom en nettside på en annen måte en vi gjør i f.eks en avis. Vi klikker på bilder, lenker og menyer for å finne frem til ulik informasjon på sidene. Brødsmulesti: gjør at brukerne vet hvor man er. Brødsmulestien er rett under toppmenyen på siden. Man kan klikke på brødsmulestien for å navigere på sidene. Redigeringslinje: Alle som er redaktører vil få opp en redigeringslin.ie når de logger seg inn. Ved hjelp av denne linja kan du redigere og lage nytt innhold på siden til laget. Redigere: Vi redigerer et element når vi forandrer på noe som allerede er på siden. Vi redigerer for eksempel lokallagssiden når vi endrer kontaktinformasjon på h6yreside. lngress: er et kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i en artikkel. Brødtekst: forteller mer om saken. Bildetekst: Kan legges til under bilder for å forklare hvem som er på bildet, hvem som er fotograf eller en liten setning som sier noe om saken. Laste opp: Vi må laste opp bilder vi skal publisere på nettsiden. Lenke: Er en viderekobling til en annen nettside. Ved å klikke på den blir du ført videre til et annet nettsted. En lenke kan også være en lenke til et annet sted på egen nettside. 46 lside

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Kom raskt i gang med Kirkenettet

Kom raskt i gang med Kirkenettet Kirkenettet - internett Kom raskt i gang med Kirkenettet Brukerveiledning OPPSTART 1 Logg inn: Lim inn innloggingsadressen du har fått tilsendt av Kirkepartner: www.kirken.no/secure/ui. Logg inn med brukernavn

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider I oktober 2009 laget NTL en nettsidemal for organisasjonsledd som erstattet de gamle orgleddnettsidene og oppfylte landsmøtevedtaket fra 2006 om en

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Laget av AIDA AS Innhold Få brukernavn og passord.... 3 Endre passord.... 3 Medlemsregistret til Klæbu IL... 4 Redigere ditt medlemsskap... 4 Skjermbilder medlemsregister

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Brukerveiledning. Nye meldal.no

Brukerveiledning. Nye meldal.no Brukerveiledning Nye meldal.no av Helga Romundstad januar 2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Logge på... 3 2. Lage en artikkel... 3 2.1 Åpne Administrasjonspanelet.... 3 2.2 Åpne sidestrukturen... 3 2.3

Detaljer

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Velkommen til Kjelsås fotball på nett! Vi ønsker at flest mulig benytter seg av våre nettsider i det daglige, og som webansvarlig for et lag eller en årgang

Detaljer

23. Spillere. For spillere i Postenligaen og 1.div.

23. Spillere. For spillere i Postenligaen og 1.div. 23. Spillere For spillere i Postenligaen og 1.div. Hva kan du gjøre? Alle spillere har egne nettsider som er knyttet til sin unike ID i NHF sin database. Alt du lager her vil være knyttet til deg og din

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene

Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene Bruk av Corepublish bruksanvisning for avdelingene 1. Å logge på Hent opp nettstedet din avdeling Åpne en ny fane eller vindu og hent opp publiseringsverktøyet Corepublish, http://www.fo.no/corepublish/

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Hvordan bruke. En enkel guide Følg den røde pila!

Hvordan bruke. En enkel guide Følg den røde pila! Hvordan bruke En enkel guide Følg den røde pila! Innhold Denne guiden vil ta deg gjennom: 1. 2. 3. 4. Registreringen av brukeren din Registreringen av enheten din Oppsett av enheten/siden din Hvordan skrive

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Bruksanvisning for fylkesnettsider

Bruksanvisning for fylkesnettsider Bruksanvisning for fylkesnettsider Generell info Som fylkesbruker har du tilgang til å redigere sider (pages) og til å legge til nye nyhetssaker (posts). Hvert fylke har separate bildebanker inne i WordPress

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER

OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER OPPRETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV ÅRSKLASSENES HJEMMESIDER 1 Generelt Hver årsklasse i Haslum IL skal ha en egen side på hjemmesidene våre. Dette fordi de er en del av klubben og skal synes som det, samt at

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no CorePublish 6 Enklere kan det ikke bli! A Komme i gang med CorePublish ❶ Start nettleseren din. Skriv inn adressen til administrasjonsdelen av CorePublish i adressefeltet og trykk Enter-tasten. ❷ CorePublish

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

BRUKSANVISNING LEGGE UT INNHOLD / INFORMASJON PÅ. www.unionsmatchen.com

BRUKSANVISNING LEGGE UT INNHOLD / INFORMASJON PÅ. www.unionsmatchen.com BRUKSANVISNING LEGGE UT INNHOLD / INFORMASJON PÅ www.unionsmatchen.com Sist oppdatert: 18.juli 2012 av Knut Edvard Helland. Bakgrunn Nettstedet www.unionsmatchen.com er felles møteplass for Unionsmatchen

Detaljer

Publiseringsguide for NEK

Publiseringsguide for NEK Publiseringsguide for NEK Introduksjon Hensikten med dette dokumentet er å gi en rask innføring i hvordan man effektivt kan publisere saker på NEK sine web-sider www.europajolle.no. Siden web-systemet

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Innhold Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no... 1 Å opprette en side/et menypunkt på nmbu.no... 2 Legge til en artikkel på en allerede eksisterende

Detaljer

Nybegynner i WordPress

Nybegynner i WordPress Profil og brukerinns lling Klikk på Brukere og velg Din profil Nybegynner i WordPress Her endrer du utseende på administrator delen av ne siden din. Her kan du velge at det skal vise en verktøylinje på

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene.

Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Slik bruker du MIN SIDE for tillitsvalgte i lokallagene. Her finner du en steg-for-steg-veileder for bruk av Min Side for tillitsvalgte i Norges Birøkterlag. Veilederen er laget for tillitsvalgte i lokallagene,

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukermanual. Wordpress» www.karri.no

Brukermanual. Wordpress» www.karri.no Brukermanual Wordpress» www.karri.no http://www.karri.no/wordpress/wp-admin/ LOGG INN PÅ ADMINISTRASJONSPANEL For å logge seg inn på administrasjonspanelet til www.karri.no må linken http://www.karri.no/wordpress/wp-admin/

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 002 03.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer