r*clra,-',[r,n1<-. www. menta lhelse. no "Vårt nettsted" Hl 4r* q 'drrt! M. ita- i hd o "ril" r._:..._ i4icrllgitr-ømn9o! i.!rr1, s.hbrrdnc. allrn:l1s&o'rid4a.2'11" name="description"> r*clra,-',[r,n1<-. www. menta lhelse. no "Vårt nettsted" Hl 4r* q 'drrt! M. ita- i hd o "ril" r._:..._ i4icrllgitr-ømn9o! i.!rr1, s.hbrrdnc. allrn:l1s&o'rid4a.2'11">

www. menta lhelse. no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www. menta lhelse. no"

Transkript

1 Ylewe i'firytsdyi "/ jldf >r*clra,-',[r,n1<-. www. menta lhelse. no "Vårt nettsted" Hl 4r* q 'drrt! M. ita- i hd o "ril" r._:..._ i4icrllgitr-ømn9o! i.!rr1, s.hbrrdnc. allrn:l1s&o'rid4a.2'11 l: 3av<:. ' F'*l,....c.t ot :]'d ro' r.d6rrfr.: i.&ld-rt ' i.e*.r...n.: rrdd.6 p.{-, l. ri..t d..m 116 rt: r.fd&xw: [!r&n -rf..a tl.lp k qd å.f. Fr...æEn': HldFr-rc.- rra rat ** kdt-- a illgnt l H.l3G pl TV2 Nyhct krnål.n ifl.rcrffi' ulrl6l2l?,tr t; Eloqsen U l.l yhe{sbrev Eæ ffiå,,.u sm tutu. En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

2 lntrod u ksjon G ratu le re r Mental Helse I Vare netts der har fått en oppfriskning og fremstar i ny drakt. Design er frisket opp, og nye frnksjoner kommet til. Alt med tanke på at organrsasionen skal ha en innbydende og brukervennlig side vi er stolte av, og flere enn oss selv finner nyttig og interessant. Grunnlaget for hvordan siden nå fremstår, er en kombinasjon av organrsasjonens m å lsettinger og bru kernes ønsker. Noen av de nye funksjonene er:. Kalender: Kalenderfunksjonen skal gjøre det enkelt å synliggjøre kurs, møter og andre aktiviteter som skjer i lokallag, fylkeslag og sentralt.. tokal- og fylkeslag: Et norgeskart gjør det enkelt å finne frem til Mental Helses fylkeslag. De sist oppdaterte fylkesnyhetene er synlige på hovedsiden.. Deling av artikler til Facebook: Alle artikler kan deles til Facebook og andre sosiale medier. Slik kan vi være synlige på flere medier på en enkel måte.. Politi ke satsingsområder: Det skal bli enklere å finne ut hva som er Mental Helses politiske satsingsområder og artikler knyttet opp til disse temaene. Denne håndboken er en veiledning til deg som skal være den lokale nettredaktøren. Det er meningen at manualen blir et oppslagsverk du kan se ived behov. Gjennom en rekke skjermbilder blir du ledet gjennom hvordan du kan bruke fylkes- eller lokallagets nettside. På den måten håper vi at sjdene deres blir et nyttig redskap for eksisterende medlemmer og de som er nysgjerrige på hva som foregår i vår organisasjon. For videre veileding og hjelp kan du kontakte regionsekretæren i ditt fylke eller webansvarlig i Mental Helse, Hanne C. Gullerud 2lS:=

3 innholdsfortegne se

4 Del 1: Kom i gang! 1) Først må du gå til 2) Du kan navigere deg rundt på siden ved å trykke på både tekst og bilder. For å finne frem ti fylkes eller lokaliagets sider kan du bruke Norgeskartet på venstre side eller trykke på der det står Fylkes-og lokallag itoppmenven. 3) For å komme i gang med publisering på nettsidene må du logge deg inn (se ring rundt bilde for hvor du skal trykke) : :: : slji'rgqs+irrnurp - riabiz 6c b o.ir'ri-',,,;, i'1 : r: ir-'i.r'.-,,:. ih:r..:.1 m0 l9lvl t i-.)u oliosij'. ro; 91bnl I 3ltr.C å i.o tem :S lid eyn qqo ere6j i lii-ri j ri hl;i'l r,l rr,! : l ]:.1]!']-,':.]: Sats på psykisk helse ]_; ;],!;l::: ::,srr r.fj:::-l.l:r -- :1.-:..'.3.-.t,."11 'l-..),_.l -.'' F/lkeslagsnyhe:er : Retr tit å eørge ulen.liagnoee 4l

5 Logg inn: 1-) Skriv inn ditt brukernavn og passord. Har du ikke dette? Da må du registrere deg som bruker - se neste side. H i/k {r*n{ Dt,r'errN, R4qoBrtus Logg inn t99, "r l. qr!,*ll ::r ' ::- åffi* h! artlm]..,.p*," 2) Du ser at du er logget inn på siden ved at det nå står Logg ut (navn) i høyre hjørne. I tillegg har du fått frem en rediserinsslinie. Du kan klikke deg rundt på sidene som normalt. Du vil kun få lov til å legge inn nye saker, eller endre på en side du er ansvarlig for. Oez hl - Dettg jobber vr fi6d " 1Lr. -! rg!r,* ritn,ni'.!r v.b ry{k. *a]':r/ar-fiij-l.rj.'11:i Kalender l.ll:iil Sennn oa n nq0q Valg 11: Sats på psyklsk hel,,,l.nrnl rr.1.".. 5lSide

6 Slik registrerer du deg: 1) Avtal med regionsekretæren at du skal ha tilgang til nettsiden. 2) Registrer deg som bruker. 3) Trykk på logg inn på førstesiden. Velg registrer. 4) Fyll inn informasjon. Husk og skriv ned brukernavn og passord så du ikke glemmer det til neste gang. 5) Når du er registrert som bruker mottar du en e-post. Denne må du åpne for å kunne sette i gang. 6) Send regionsekretæren en e-post om at du har registrert deg. Slik vet de at de skal gi deg tilgang som redaktør for din side. E E Registrqr bruk r -*-","1*.'",.,-="!n* re U{ tr+.!!ihsrr m* S n+e rffi'r".;*' E!! 6lSide

7 Lagets hjemmeside: Alle fylkes-og lokallagssidene er like i utførelsen. Dette for at nettsidene våre skal fremstå helhetlig og det skal være en kelt for bru keren å finne frem på de u like sidene. Allesidene består av flere elementer. 1. Fylkeslagets mapper 2. Lokallagene ifylket 3. Kontaktinformasjon 4. Kart 5. Kalender 6. Nyheter (blå rine) Err drdleb Bez Yi r a{. Fhr.ri qi, K\s lr.ldaiis E r-\*," I 1 Fvlkeslåp.t< må..ar \ +, N ro,a.r,ona"r.o I /:: 7/:x,.,ot"urgun" Y -N l/,*n n #; Ht'r''Lr lx g' H. eskoe, l.m D. tuii d i r*rlrn. dl Fro. mkr C. tc ldus!d6. r i, s.'ær 'l ndgrllqhll orrdr.n d k.n ffiffi.trå an,,j 0r dgzi*fe srd h. r mertu o,td.rsfr -r sd.iri&rogs!t rtd. l!*a F 6r sdyr6 -- i}na 09 til:x:lst/'!d.ipt5 ',*, o EEI r ffi: ffiå* $hmrmlumr- 7l5ide

8 Del 2: BIi sjef over lagets nettside! Alle lokallagssider har i starten svært lite informasjon på sidene. Lagene har fått en egen side med navnet på lokallaget, kontaktinformasjon og et standardbilde. ltillegg er det opprettet to punkter i menven til venstre: Kalender og Nyheter. Oppsettet på sidene er laget med en felles mal (kontaktinformasjon og menyer) slik at alle våre hjemmesider skal være gjenkjennbare, og enkle å finne frem på. Det finnes likevel mange ting dere kan gjøre med hjemmesiden deresl Bildet nedenfor viser en typisk lokallagsside før laget har tatt siden i bruk. rt t: Eli m.dlen Fyltes.og lokallag Eez hr.r;!, [a g rr,, )rl " Rediger Lleme ILokallaql Mental Helse Lierne Nord-Trøndelag KOhraKflhto Lokallag trlrå, rr*' o![! Slik ser en lokallagsside ut før laget har startet å ta i bruk siden. e I 9t6 8t 2ål E E]E H,} E På venstre side har laget to punkter: Kalender og Nyheter. På høyreside er lagets kontaktinformasjon. Bildet i toppen er kun en illustrasjon. 8l5ide

9 Rediger forsiden: Det første man bør gjøre er å lage en liten tekst om laget som skal ligge på forsiden. Dette bidrar til at man raskt ser at laget har aktiviteter og hvor man kan henvende seg. For å legge til informasjon på forsiden: - Gå inn på lagets side (navnet til laget er da øverst på siden) - Se på redigeringslinja øverst på siden. - Trykk på blyanten for å redigere. tuez thi & Sin{uni Nord-Trøndelag Mental Helse Lierne Koniaktihfo Od cs 7882 tlnlli Lokal,ag ud r,r*t o ll!! :* 976 a 2el E] tsel H ',;;. co*s,.","-,,,,*..."- Dette er symbolet for å redigere. Trykk på denne når du skal redigere noe som allerede er på nettsiden. 9lSide

10 Legge til tekst om laget: - Du vil få opp dette bildet. - Skriv inn teksten under feltet hvor det står: lngress. - Når du erferdig må du trykke på publiser nederst på siden. (blå ring) Rådlger Lokafiag - S{ørdal r I Her skriver du teksten om laget. Faste møtedager og litt om I hva man gjør i laget er fin informasjon. l0 lside

11 Eksempel på lag som har redigert forsiden sin. Her ser du Mental Helse Sør-Trøndelag sin forside. De har endret forsiden sin slik at den er tilpasset laget. Under bildet ser du eksempel på teksten de har laget om fylkeslaget. (i blå ring ). VJ E Eli medlås FylkPs oo Jokall.g $nn e 9inlnrnn ti.t6tsr Sdr-Trøndelag Mental Helse Sør-Trøndelag Kohtakiihio ;,r t.idi 39!a lrrt::,,:? r: Fprdgat IBndhsra t.j n4 n 7i Lokallag Kalender MHSr 'rcd ny giv i hr oli irn en akrir ll8sr br MHsr rjatqeorqr dlh 25 dgost dil del, dtfle lrln'skr ;inrknihgssken n sbl gfinofttu ihost!'i.hsior ikk 5.ts å rits hæn sql de'd pi mei også ui\i'k alre ',rti ie I'r å ha yib sake. hr,,t rrsrrrtker kub!e ovsrsii{ årcnet Etid 6i ellykkel iub og åb'ets I o{ r Asil har nå s rq siadet arleidlt tur! i. 'r*- o EEEI! :r #9; ålf::,,*" slnrtia,.l :,' Hvordon mon endrer bildet på forsiden står det mer om i del i. 11 S i d e

12 Nyft innhold på siden - grunnleggende publisering En nettside er først og fremst interessant å besøke dersom det stadig kommer noe nytt på sidene. Derfor skal vi nå se på hvordan vi kan lage nytt innhold på siden. 1: Bruk av kalenderen. I kalenderen kan man legge ut alle aktiviteter som holdes i regi av fylkes- eller lokallaget. Dette er en flott måte å vise frem alle aktiviteter og gjør det enkelt for medlemmer og andre å finne ut hva som skjer. For å legge inn en ny aktivitet: Trykk på Kalender i mappa til laget ivenstremenyen. w 5.r --*letfri Nodlrard.Lg Kalend t asll20ll,,!d tl!rrr--.'4riatiurr a-.ure.-. H-Z F** G Hr- - '-re",*p*,, På redigeringslinja vil det stå aktivitet. Trykk på ikonet med et plusstegn for'lag her'. B[ "Edsm Fylkes- og lokållag I Ootelttari nred frrs og o&irg Iåo6 t6r 12 lside

13 Lage ny aktivitet: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut informasjon om aktiviteten. - Tittel - lngress - Brødtekst - Dato - Feltene med rødt kryss skal ikke fylles ut. Trykk på Publiser, når du er ferdig. Aktiviteten kommer da opp i kalenderen. Eez rl. {!,rtøql- Rediger Aktivitet - Ny Akiivitet x Navn på arrangement (F.eks Medlemsmøte) FF&ffrtg1.,9 d6.& r> ---r,a=l= r:: =,.,!,r.' i rrl,? Hva skal skje? (F.eks Vi holder møte for alle medlemmer) + E?{E!!qr9lten!r!,f _ r 1 r. :r E -:a ar:i= l= i ii ' & t,r. r:t lr,? Mer info: F.eks hvor, når, påmelding, kontaktinformasjon &fubrglneryt., oork qi rredenkmgr 6 'r!. ddo) År Yhd: Dq: 1? rim' lrou,ååfuftoællol l9.dnol s ffi* åbå1".",," srn rrmrrnn - Side

14 Slik ser arrangementet ut når du har publisert: w Srnrcdr,.[r jot r.i frn rrlllrrri! lirilr Sriis.raFr rrrr,åd E E"i,;r e tililai r..::.,.i : l Opera på Steinvikholmen ffi 17.u 21so - 16 a{ 23:55 {B LofE[ag 1,.!,wrb.iffi"or}E4r6DEn,,n'c..,Å',lr[ &.n hn ie H.t FdsgtFi dt fli+! ryj*ge ;; dr e rnfeidj * r& rqrr,. rålt.dærrrsbrjdi nn- ri!! o EE; * E Mental Helse Stjørdal Ed'rl im«o ce!! ; ; Alle arrangementer legger seg I automatisk i høyremenyen på forsiden til laget.,;r- ' i Når datoen er passert forsvinner det av seg selv. L I ]7m2fioFrFå lirtiricr]gl EtanFd!*'g'o*i,l5t 14 lside

15 2: Nyheter Nyhetsartikler er viktig å lage med jevne mellomrom slik at de som går inn på sidene kan få med seg hva som foregår. Alle nyheter legger seg automatisk inn på forsiden til laget. For å lage en ny artikkel: Trykk på Nyheter i mappa ivenstremenven under ditt lokallag. I.....",.., drdn,fi!t6{iei'd l(æødtddl, Eez,ie EiXdH'6 rfr* rdrt *m Lot.llEg Nyheter a& ''k o Cm,i s # -.:----- ffiee vil det stå Artikkel. Trykk på ikonet med et plusstegn for'lag Dette lrbber vi med Kurs 15 l5ide

16 Lag ny: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut disse feltene. - Tittel - lngress - Brødtekst Når du er ferd på Publiser. Nyheten kommer da opp på forsiden. B I-82 9 r: :!t *a!,;.:,ik"i= Rediger Artikkel - Ny Artikkel Ir!!.!'q!!!gl i'-1 Frdr,I.*ritfu61.aw.r&qlElit rr; k*nr r.i, d!41. t r.* art- - --t':e le riir,.l! 1:!,,,'trnr.t.,r_49er jl i.::..+,-,,,i.niirt iaa => + a!'hq n4fllæ,iry I..rr,r-r'1:r-n-i=t=Fieirirrla::rrrlri.i!,+,r2i::,.-ir..,.-.-..*:jd{i..;{..,:,n.rii*!.*a}!rit5*r'.- -r,- ';:.r!t,rtdrr.!! 1::.-t. } r.:i.- i {i "}r..r!. l.,--- T-,- Feltene med rødt kryss skal ikke fylles ut I

17 Slik ser artikkelen ut når du har publisert: øæo:a.ær4"oete.e.n I "-*.1.,-".b. o ør.lrrndebg Airan d'ffir! &E i Di&eicc ftd ooløod l* l Ed iy giyi hgl OrB s rdr ;.&d.,t åtsidd.s.r 6 id:rr i l!å, ritr(,t.(te.?or xl, d e ble dadd i tutadr!.!d tsni(. iei B er FRtll.t ø tå.5b.r nt dnsr.rdrlrd tu d.t*itr 6åd. -.r t F to r5c&k. på &ll. rkd tdq.a ' lbd.l- reld le tltrsr!.{e,r s.s Ir t,eige! r od.s 'td b.t4l, ræ F.e6rcr ti E &n 17. l'i ilbdeits,l B iih.errr olhrfla r *m.t t I &r n}! l'{rng4b!br!.rc c' Lr raf O,* uedoh o!6y&r fi.b., llri ft rd 6 G i'.d irls Lø b Ed.i{d{e, Mrlsrd < tu i t/x ir{ E d*rr*gn'e6 red.e&!6 2olt o, gkrx G d F \.!e6ih \,..i.& nednhe,6,{du' or rqlcl S! o{ '- I Brødtekst Lokanag 1. trlri!.r!'. " EE! di ltlside

18 3: Mapper Det kan være at laget har behov for flere mapper enn det som er satt opp som standard. Lagene kan selv opprette nye mapper på siden ved behov. En mappe blir til et nytt punkt i venstremenyen. H] DdleJob!.ili ftd (eos o9dæ'nl, in 8. Ml6ls E Hord-Tr6ndelag Mental Helse Sijørdal Kontaktinlo Lokallag -' o r{i 1 'r*, o Elll : Mapper blir til nye punkt i venstremenyen TN\ EE! so"ttn', o.lil' s'i*rr E Ll: E! tå:å i...,,..,"...,... Kalender 110a2011 oæ # slsd;ir(hdei ri Elraid&gsrs 1! r0 20 rr Ih! ' Olænåren cras.olandeleh s 18 lside

19 Lage ny mappe: Stå på forsiden til laget. Velg'Mappe'fra lista i redigeringslinja. Trykk på'lag her'. Mental Helse Stjørdal Nord-Trøndelag Kontaktinlo Lokallag L-1s., 3!k 1 o CEEI i 9u0 2t %2 9rc A2 281 tr i", H,,fi EE) { s!.*,+,-" r; l-l r,e EE C-o{le;-"."::,,,,.,;,.,.. "' KalendEr r7 cb 2cr1 Opsrå td SråiBikhol+ån r i 0d?6r I Etl.dddagstur li l0 2Crl i Ot&shrts rl Tips: Det bør ikke lages for mange mapper. Da blir venstremenyen veldig lang, og det kan bli vanskelig for brukeren å finne frem. Tenk igjennom hvor mange mapper det er behov for å ha. Frnnes det samleord man kan bruke? Eksempler: Dokumenter - Om oss - - Arkiv - handlingsplaner, årsrapport, protokoller styret, studieleder, organisasjonsnummer, kontordager, etc. her kan man legge saker fra tidligere år 19 ls ide

20 lag ny: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut disse feltene. - Tittel (f.eks Dokumenter, Om oss, Arkiv etc) Når du er ferdig, trykk på Publiser. Mappa legger seg da i venstremenyen. Red er Mappe - Ny Mapp6 h iran ø ffiffiffieffi fl fieå ffi ffi 20 lside

21 4: Filer Det kan ofte være behov for å legge ut diverse dokumenter som andre kan lagre på sin datamaskin eller lese. Dette vil gjerne være dokumenter som styreprotokoller, årsrapporter, handlingsplaner m.m. Dette lastes opp som filer på nettsiden. En fil skal alltid lastes opp ien mappe (se forrige for hvordan du lager en mappe). Alle typer filer kan lastes opp (Word, Excel, PDF, PowerPoint etc). Det kan være lurt å lage en egen mappe du kan laste opp filer i. Lage ny fil: Gå til mappen du vil laste opp filen i. Velg'Fil'fra lista i redigeringslinja. Trykk på'lag her'. Fyrler.o9 lolållå Dsnei,ab.rliGd KUE o! oldar'g ts Nord'Tr6ndelag I1{". Lokallag Dokumenter kr rn dr hle Eb$nE d6!m.e ø qy.rårrai,og,,*. o EE!,i GråsroEndal n I i; 21 lside

22 tag ny: Når du har trykket på 'lag her' får du opp et bilde som ser slik ut. Her skal du fylle ut disse feltene. - Tittel (f.eks Styreprotokoll, Handlingsplan etc) Trykk så på ' Bla igjennom'. Finn den lagrede filen på din datamaskin. Trykk på 'Åpne'. Filen legger seg da på linjen ved 'Bla igiennom'. Når du er ferdig, trykk på Publiser. Filen legger seg da i mappa du har lastet den opp i. Rediger Fil - Ny Fil rd.a i irrleir'.rnt le ffiffiefr 1. Trykk på'bla igjennom'. 2. Finn filen på datamaskinen. i 3. rrykk på Åpne. i 4. Trykk på publiser (blå sirkel) 22 lside

23 Slik ligger filen i mappen når den er lastet opp. EinRiIlrn Fyllsos lor.lrå :!di.i06t rir'.d t(eqriidrir, ltr6itb h{sr k Nyfidv Eez l*'" ' E'OXt.,6i? Dokumenter ffi, trj: B Gr o,e I or,,..n.r ø res.m u _qlqgiæst: Nord-Trøhdelag tlir vll dn nnb r.lnr* gtb]gior.lllr og GiåsrolBndelen Lokafiaq l-lrldd.! rae n&!ar=r!r o EEE å EJE l1h,'ae*a N.ryT!i,u #3 H1,y, $msi'ln*e 23 lside

24 Del 3: Mer om publisering på nettsiden Du har nå lært det mest grunnleggende om å publisere på nettsiden. Denne delen av manualen er for deg som ønsker å gjøre mer ut av nettsiden og er relativt trygg på det grunnleggende om å publisere på nettsiden. ldenne delen skal vi se nærmere på hvordan man kan gjøre nettsidene lekre og informative ved bruker av bilder og lenker, og hvordan vi skal legge infobokser på høyremenyen. I tillegg ser vi litt på hvordan dere kan tilpasse siden etter behov. Bruk av bilder: Det er flott å bruke bilder for å gjøre hjemmesiden mer interessant. Det er to hovedmåter du kan bruke bilder på siden. Den ene er å legge inn et hovedbilde på forsiden til laget. Den andre er å legge inn bilder i nyhetsartiklene. Det er mange som synes det er flott å se bilder fra de ulike turene og arrangementene til laget sitt. Husk bare at man alltid må bruke bilder en har lov til å publisere. Det betyr at vi må ha lov av fotografen til å legge bildet ut på nett. Det er også lurt å høre om de menneskene du tar bilder av synes det er greit at du legger bilde av dem ut på nettsidene. 24 lside

25 1: Endre forsidebilde Alle lagene fikk et standardbilde på forsiden da sidene ble laget. Vi anbefaler dere å legge ut et bilde på forsiden som passer til deres lag. Det kan være et bilde av styret, treffstedet deres, eller et bilde fra området dere er i. For å endre forsidebildet må du stå på forsiden til laget. På redigeringslinja er det bilde av en blyant. Trykk på denne når du skal redisere forsiden. E? Nord'Trøhdelag Koniåktinlo Lokållag 1e,"r!u! 1,,"* o EEE n 978 øz 2A1 t5! -EE E :. l+l suiri '..-_ FIrlo ø 5 oo^+,." E Gl Go-S r"","=,.,"..., Kalender l7 06?d11 Opeø på sl.ibiiholm.i 1A 03 2!"i r En.Gdd.! ur r: lc 2011 ioræhr] n ll' Dette er symbolet for å redigere. Trykk på denne når du skal redigere noe som allerede er publisert på nettsiden. 2sI Side

26 End re forsidebilde: For å endre bildet på forsiden trykk på'legg til bilde'der hvor det står Miniatyrbilde (rød sirkel). Du kan velge et bilde som allerede er lastet opp eller laste opp et nvtt bilde fra din maskin (se neste side for hvordan dette gjøres). Husk å trykke Publiser når du er ferdig. I [r Ocz li. t i,q N--" i, r= t Rediger Lokallag - Stjørdal hh&rtijt45 nhr.,q:qr {Foltta5 i..,::!'.i',r* :i;r*iei,., 9q.'9ir *do.qcrd.y i i;.' i -r1iti 3i:ts-{+ HlFn rlj...ii!.*.} a!a:, ":t iiti:?! r ir-;3ij'$! 4$!r!4goc14!$w!!fr,l i.6..4 a 1.,q t{le* a I Du kan selv endre kontaktinfo. Det er viktig å gjøre hvis laget får ny leder eller ny kontaktinfo.

27 2: Mer om å bruke bilder Du kan bruke bilder som allerede er lastet opp på nettsidene. Bilder som er til bruk for alle ligger i en mappe som heter 'lllustrasjonsbilder - felles'. Når du har trykket på 'Legg til bilde' (se forrige side) får du opp et bilde som ser slik ut. For å velge et bilde trykk på (Vele). Du kan bla deg til andre mapper ved å trykke på 'Opp' (rød sirkel). h.hotd i Noryqi,n Eotmd) E i Å tegge inn bilder er likt enten du gjør det i ll i på forsiden eller i en artikkel! i r- - _ _ - - _ - _l 2TlSide

28 3: Laste opp nye bilder Du kan laste opp egne bilder i en mappe som heter 'Opplastet'. 1. Velg mappen med navnet på fylket ditt. 2. Trykk på 'Bla igjennom'. Velg bildet fra din datamaskin. Trykk på åpne. 3. Trykk på Last opp (blå sirkel). "itll ' A oop I!9 /!æela /!!3gc I opphstet fl IroE \1 afteeihu C Ausl.,qodet C Bl]steild 6 f, Møre oo RonEdal 6 Nordlånd C Nord-Trøndelao f, Oopland e Rooaland t\t Soon og Fro$ane ril sr-tmndetao il Tebmårl( \t \testtoad,f l6stdoder # 4ge&! 'l2opx-tveen_veslestua oest E 103'1924 scenery 0&U).q&å ( Forflse 1 I 2l 314l le lz L ileste, Bildet legger seg nå på siden du holder på å redigere. Trykk publiser når du er ferdig. 28 lside

29 4: Bruk bilder i artikler I nyhetsartlkler kan du legge inn et ingressbilde (hovedbildet vil alltid være øverst i nyhetssaken), eller du kan legge bilder ibrødteksten. (Se merom grunnleggende publisering av nyhetsartikler på side 11 og 12) 1: Legge inn ingressbilde Når du skal legge inn ingressbilde i en artikkel gjøres det ved å trykke på 'Legg til bilde'. (blå sirkel).d.e r$4&r-rtit-6,ii1., i1ii.r*:f,::.r:'!+ ti="{:y..l"i.+r-',;:,, -ir :+,,,.r:.j:;:t tt Rediger Årtikkel - Ny Ariikkel rddd a Nidqj- E E n Fe brd- Finliiai lisiiæl fl Følg så samme oppskrift som på side 24 for å laste opp bildet. Husk å trykke publiser når du er ferdig! 29 lside

30 5: Legge bilder i brødteksten. Du kan legge små og store bilder iartikler. Det gjøres på en litt annen måte enn å legge til ingressbilder, men er ikke vanskelig! Start med å åpne en ny artikkel. Skriv inn teksten du skal publisere. I brødtekstfeltet trykker du på det lille bildet av et tre (se blå sirkel). Mffiffi 30 lside

31 Da åpner denne boksen seg: Trykk på 'Bla igjennom'. Når du har funnet bildet på din maskin, trykker du plassering og velger mappen med navnet på ditt fylkes- eller lokallag (det kan hende du må bla ganske langt ned på lista). Så trykker du på Last opp lokalfil. Da kommer denne boksen: (se neste side) 31 lside

32 I denne boksen skal du velge størrelse og plassering. Visning: velg embed-inline - da kommer bilde på linje med teksten Størrelse: Dette velger du selv, men medium eller large er som regel passe ien tekst. Klasse: Skal ikke endres Juster: Her velger du om bilde skal legge seg til h6yre, venstre eller i senter. Når du er ferdig trykker du ok. Du går da tilbake til artikkelen du holder på med. Når du er ferdig med å legge inn tekst og bilder iartikkelen -trykk I'ly <embed> tagg 'Publiser'. Da kan du se saken F.elåsjon ffi din på nettsiden med en visnrne l;'.'b-i_r-rr.i;iel EtrrEl* gang. ffi Kl.!!. '=] ruster fv..rt.e r rnie. E t ok I f A"b,rt -l FaA,åI1ilsYls: Bvtt innsatl bilds Edit irneoe 32 lside

33 Slik ser en ferdig artikkel ut med ingressbilde, tekst og bilder i teksten. - rj,... Flott tur til Muldalen - I r», im F!ni.d 6.d o,&l&rnd5!!ro,akrtrq4,!.liu"9i'?? c: tii - rsrx""8 srur,sirmrurrp- :i 33 S i d e

34 6: Lage lenker Ofte kan man ønske å legge inn en lenke til et annet artikkel. Slik gjør du: 1) Åpne en ny artlkkel 2) Skriv teksten du ønsker skal bli til en lenke (f.eks les mer her) 3) Marker teksten 4) Trykk på det lille bildet av en lenke (blå sirkel) nettsted i en.l Ddtdil?r'Edgsd.rgr/efiry ] l*llo.d Da åpnes denne boksen: Skriv inn nettadressen i boksen i det feltet som det på dette bildet står htto://www.funkis.no (det felte er alltid blankt første gang du skal lage en lenke). Trykk ok. Ny <link> hgg ar.t '- ygni.s r4år roe p ok I a,b.rt I I*t ftable ii6r7;;.r,"kb.- lid.6ttl El i]"r* rg;l;l -In r------_-l 34 lside

35 7: Legge til mer informasjon: Om oss Alle fylkes- og lokallagsidene har blitt laget etter den samme malen. Det er derfor ønskelig å bevare informasjonen på høyresiden mest mulig lik på alle sidene. Det er meningen at det kun skal være kontaktinformasjon som står på høyre side. Hvis man ønsker mer informasjon om laget kan man lage en mappe og en lenke på høyre side som heter'om oss'. Slik gjør du: - Opprett en ny mappe (se side 19 og 20). - Kall den nye mappa'om oss'. - Skriv inn informasjon i Brødtekstfeltet i mappa. (se side 28). - Trykk på publiser når du er ferdig. Så må du inn å redigere forsiden til laget. Vi skal nå legge inn en tekst i feltet for kontaktinformasjon som heter'les mer om oss'. Denne skal vi lenke til mappen som heter 'Om oss'. Se side for hvordan man lenker til mappen. Tips: Man kan gjerne opprette en mappe som heter'om oss'uten å lage en lenke fra kontaktinformasjonen på høyre side. 3slSide

36 Legg inn informasjon i mappa som heter'om oss'. Skrlv inn informasjonen du ønsker ifeltet for Brødtekst. ts Keqordra{ r-fn.id Sirl r*s BBz ø :!r,,{ I htdhel ' Redager Mappe - Ny Mappe E q.h bare i Llglu ird. l hgr" ;u* ' i. ri+-,.!,=-i!li= r=f ri,:", tjir _ej,ii1å,ir aa!iid..,å1i111.'f.:f166 Or.rnr. d!.q*.rl.y Her kan du skrive mer informasjon om laget: - Kontaktinformasjon - Navn på styret - Når laget ble opprettet - Grasrotandelen - Etc. r!-+:-r-.----:: D.&', 'dsd{5rldrr I I I I I I ta 36 lside

37 e' Slik ser en mappe med mer informasjon 'Om ossi.ut:, Srr-Trffrd låg Om oss ffi,ffiffi Lolc ag ffi sei'0l å 3Tlslde

38 Hvordan lenke til mappen som heter 'Om oss'. Trykk på 'Redigeringsknappen' når du står på forsiden til laget. Da får man opp dette bildet: Rrdis r iy{edag - SrrTl'rd6leg lta4rtrri ]!F-.:,.;. :'.: ' æarffi j'.il-:j Js rø ffiffi ffiryffiel 38 lside

39 a lfeltet hvor det står Kontaktinfo skriver du: Les mer om oss ffie 97 86lar æ Effi - Marker teksten - Trykk på ikonet med en liten lenke. ffi t5!olo.d Da åpnes denne boksen: Trykk på den blå mappa. EB tekp t ilydrl(}tag lief xel Tiibl ID EIIEd lx"*e 39 lside

40 Da åpnes denne boksen:,3 adenl.l Hels 0 i4 ntal Hels Ubddoh O Her må du klikke deg gjennom nivåene til du finner mappa under ditt lag som du har kalt 'Om oss'. Velg riktig mappe ved å trykke i avkryssingsboksen til objektet du skal lenke til. Trykk Ok. Trykk på Publiser nederst på siden når du har lagt inn lenken. E"d" EqE&ta;æ 1."""d"//3o3, vbing ltd"rjttf H!.5, ll"s* E ld.* lx*e --'''l 40 lside

41 8: Lage infobokser For å publisere i høyremenyen på nettsiden din må du lage en infoboks. Stå på forsiden til laget. Velg'lnfoboks'fra lista i redigeringslinja. Trykk på'lag her'. w EI fi.n.der $r'n å i'&.n Nord'Trøhdelag Helse Stjørdal Koniakiihfo Lokallag 911$ 2' 962 tuq ELb 1 'rk., o EE I,fatz 201 El \5.E_EI I H,,,t F}-EI -trte ",-*,-^ "-!u{ r".",,'.,,,,-"*e.,. -, Kalender 1r 03 20ll Orer 9å Steihiknolen lil 03?011 Elt Eidiag6tur 15 llj 20l1 OlaEhills 41 lside

42 lag infoboks: Du får nå opp dette bildet: Skriv inn tittel. Ønsker du ikke at den skal vises, må du krysse av'vis tittel'. I infoboksen kan du legge inn enten tekst eller bilde. Du kan også legge lenker i infoboksen. Se ekempler på neste side på hvordan andre har brukt infobokser. Rediger lnfoboks - Ny lnbboks r.ida irbei. i6&rl, - E æffi h.rlb,...ut,bltbc1-da5e-bra*e*.n Ebrhl ffiffiffim Her kan du lenke til egen side eller eksterne sider i E ø xmffi I mffi A*Gffi 42 lside

43 EJ E Mental Helse Hordaland - I I I I L Eksempel på en infoboks med bilde og tekst. G3 &!ffiå*o sto!,\rmtr s-.?,.. I "-.,,," I it..l E M6ntal HElse Bergen - E ffi Eksempel på infoboks med bare tekst. I I ES. ffiå, sh6,{rrtrmr...p*., " 43 lside

44 9: Sletting Av og til har vi behov for å slette noe vi har laget. Det er relativt enkelt, men det er en viktig huskeregel: Du må ha åpnet det objektet du ønsker å slette I FULLVISNING før du trykker på slett! Slett eller rediger infobokser: Du kan når som helst slette en infoboks. Under infoboksen vil det være to små bilder. Den til venstre med blyanten trykker du på for å redigere. Den til høyre velger du hvis du skal slette. Disse to bildene er kun synlig for deg som er logget inn på siden. Enasrotandelen lrel lgl Rediger eller slett filer: Gjøres på samme måte som med infobokser. ::.:.:r.. :.:-.-:: '1. Dokumenter Hsr vil du finlre relevr]ite dc{(um6nler som dyrcplobftoll,e. og iirsmeldiryer Eokurea et E doksmeoret. pdf t6j,ro kb t!{t t!3 a Lih.r Lyy=rl o e 44 lside

45 Rediger eller slett aktiviteter eller artikler: For å slette en aktivitet eller artikkel må du alltid åpne den ifullvisnins. TIPS: Du vet at du står på rett sted for sletting ved å se på tittelen på siden. Står det Nyheter eller Dokumenter står du i mappa. Den vil du IKKE slette. Står det navnet på aktiviteten (SE GULT) eller artikkelen på tittelen er du ifullvisning og kan trygt slette. Trykk på bildet av blyanten for å redigere. Trykk på bildet av søppelbøtta for å slette. Opera på Steinvikholmen Nord-Trøhd6lag Lokallag Glnng 17 aug 21:00-18 aug 23:55 I i.arglrs?iei npirrdr "glrr Enr.brBtBntr" på tirinvikhrlm6r. Vi 3a,,E6r.n d l rr billåtpriled ø,it hlllrhelåtr rv å,fpbr Lrsldr.tr ra.r iil ar?fr{andål pt ten ttjto.,. E.iri ffr på6 ldin-, d lt-illli- E Lk. rrret o CgE!, '. GraEroiandelen ".,,.P*.,.. GG Du får alltid spørsmål om du'ønsker å fjerne disse nodene'før du har slettet noe. Trykk bekreft hvis du er sikker. Hvis ikke, trykk'avbryt'. (Node er navnet dglgsystemet bruker på hvert objekt vi har laget, f.eks en artikkel, en mappe, en infoboks kalles node) H; Fytr osbr& Drr.i i.,tf.d r(e q!b.di,e rf.bn{ $-r.tr6ir Er du sikrer Få at du vil ie'r'e diss nodene?. qe$iss'ft'dia? Frrn laiesfn{$f*! srdt 1F,kløæ rdurmetu.d.t m.d.obf"6ie SSli I ar., ffi.* ffi I *iå* -: i1:: -:i r19.i:g 45 lside

46 10: Ordforklaringer Toppmeny: Tekstbasert meny øverst på siden. Toppmenyen er fast uansett hvor du er på nettsidene til Mental Helse. Venstremeny: Tekstbasert meny på venstreside. Det er ulike menyer for ulike sider. For hvert fylke består venstremenyen av fylkeslaget og alle lokallagene under fylkeslaget. Høyremenyen: En meny som består av både tekst og bilder som ligger på høyresiden. Høyremenyene er ulike fra side til side. Det vil være en egen høyremeny for hvert fylkes- og lokallag. Elementer: En nettside består av ulike tekst- og bildedeler. Et element kan være en mappe, et kart, en kalender osv. En del elementer kan man redigere, eller man kan opprette nye. Andre elementer, som toppmenyen, er fast på siden og kan ikke endres. Navigering: Vi blar oss gjennom en nettside på en annen måte en vi gjør i f.eks en avis. Vi klikker på bilder, lenker og menyer for å finne frem til ulik informasjon på sidene. Brødsmulesti: gjør at brukerne vet hvor man er. Brødsmulestien er rett under toppmenyen på siden. Man kan klikke på brødsmulestien for å navigere på sidene. Redigeringslinje: Alle som er redaktører vil få opp en redigeringslin.ie når de logger seg inn. Ved hjelp av denne linja kan du redigere og lage nytt innhold på siden til laget. Redigere: Vi redigerer et element når vi forandrer på noe som allerede er på siden. Vi redigerer for eksempel lokallagssiden når vi endrer kontaktinformasjon på h6yreside. lngress: er et kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i en artikkel. Brødtekst: forteller mer om saken. Bildetekst: Kan legges til under bilder for å forklare hvem som er på bildet, hvem som er fotograf eller en liten setning som sier noe om saken. Laste opp: Vi må laste opp bilder vi skal publisere på nettsiden. Lenke: Er en viderekobling til en annen nettside. Ved å klikke på den blir du ført videre til et annet nettsted. En lenke kan også være en lenke til et annet sted på egen nettside. 46 lside

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Nettveiledning for krets- og gruppesider

Nettveiledning for krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 30.01.2012 Gratulerer med nye nettsider! Sidene likner forbundets nettsider, men har et noe enklere uttrykk. Vi håper dere blir godt fornøyde med nettsiden.

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Nettveiledning for. krets- og gruppesider

Nettveiledning for. krets- og gruppesider Nettveiledning for krets- og gruppesider Versjon 18.02.2013 Innhold Support og spørsmål Denne veiledningen gir svar på mye, men det kan selvfølgelig dukke opp spørsmål likevel. 1. Idiums portalserver 4

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider I oktober 2009 laget NTL en nettsidemal for organisasjonsledd som erstattet de gamle orgleddnettsidene og oppfylte landsmøtevedtaket fra 2006 om en

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand Brukerveiledning wikispaces Kursholder Kari Saasen Strand Våren 2011 2 Innhold Hvordan lage en wiki?... 4 Opprette konto.... 4 Rediger din side... 5 Manage wiki... 5 Rediger din velkomstside... 6 Verktøymeny...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer