Verktøykasse. En veiledning for klubbene. Velkommen til Lions Røde Fjær 2015s verktøykasse for Lionsklubbene i Norge!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøykasse. En veiledning for klubbene. Velkommen til Lions Røde Fjær 2015s verktøykasse for Lionsklubbene i Norge!"

Transkript

1 Verktøykasse En veiledning for klubbene I. OM VERKTØYKASSEN Velkommen til Lions Røde Fjær 2015s verktøykasse for Lionsklubbene i Norge! Denne verktøykassen inneholder bakgrunnsinformasjon om aksjonen og formålet, en veiledning i organisering og gjennomføring av aksjonen, en tipsbank og en oversikt over tilgjengelige ressurser. Verktøykassen er et oppslagsverk og skal være et hjelpemiddel i arbeidet med Lions Røde Fjær Vi anbefaler at samtlige klubbmedlemmer får et eksemplar. Lykke til! Med vennlig hilsen Prosjektgruppen for Lions Røde Fjær 2015

2 Innholdsfortegnelse I. Om verktøykassen 1 II. Informasjon 3 1. Om Lions Røde Fjær Organisasjon 3 3. Kommunikasjon 4 4. MITT VALG 4 5. Budskap 5 6. Nasjonale aktiviteter 5 7. Redaksjonell omtale 6 III. Hvordan organisere og gjennomføre Lions Røde Fjær 2015? 7 1. Organisering av arbeidet i klubben 7 2. Samarbeid med andre klubber, i sonen og i distriktet 7 3. Hvordan øke kjennskapen til MITT VALG? 8 4. Profilering av Lions Røde Fjær 2015 lokalt 9 5. Mobilisering av lokale myndigheter og lokalt næringsliv til å gi 9 6. Organisering og gjennomføring av bøssebæring 9 7. Hvordan være aktiv i sosiale medier? Mobilisering av barnehager og skoler Hvordan verve medlemmer til egen klubb? 12 IV. Tipsbank Innsamlingsaktiviteter Markedsføringsaktiviteter PR-aktiviteter Lokalt mediearbeid Salgsprodukter Samarbeidspartnere Kommuner som ikke benytter MITT VALG 15 V. Verktøy/ressurser Nettsiden Sosiale medier Ambassadører Filmer Musikkvideo Giverløsninger Informasjons- og profileringsmateriell Milepæler Lions Røde Fjær VI. LC Spydeberg og LC Oslo Høybråten salgsprodukter 20 VII. Vedlegg: MITT VALG-brosjyre og Regnskapsinstruks 2

3 II. INFORMASJON 1. OM LIONS RØDE FJÆR 2015 Lions Røde Fjær 2015 (LRF2015) går til Det er mitt valg (DMV) som arbeider på ideelt grunnlag med barneog ungdomsprosjektet MITT VALG. Målet er å tilføre stiftelsen minimum 20 millioner kroner. Innsamlingsaksjonen finner sted februar Oversikt over milepæler for LRF2015 følger vedlagt. Aksjonsuken avsluttes med en landsomfattende bøssebæreraksjon helgen februar. Klubber, soner og distrikter kan selv velge hvordan aksjonsuken skal benyttes og når bøssebæringen skal gjennomføres. Opp gjennom årene har Lions Norge valgt mange svært gode og meget viktige formål for Lions Røde Fjæraksjonen, men årets formål er kanskje det viktigste formålet noensinne. Denne gangen skal Lionsklubbene i Norge samle inn penger til våre barn og unge. Det handler om å gi våre barn og unge en god oppvekst og en best mulig start i livet. 2. ORGANISASJON LRF2015 er prosjektorganisert 1, og ledes av Lise Gulbransen som er ansatt hos Lions Norge i en 50 % stilling. Prosjektgruppen består av følgende personer: Nestleder: Tore Lynau (LC Oslo/Nordstrand) Sekretær: Hans Reykdal (LC Oslo/Christiania) Innsamlingsansvarlig: Jonny Steindal (LC Heradsbygda) Organisasjonsansvarlig: Hilde Straumsheim (LC Sykkylven/Sigtuna) Aktivitetsansvarlig: Kjell Gylland (LC Støren) Ungdomsrepresentant: Minda Krosby (LC Norge Cyber) Prosjektorganisasjonen inkluderer også en egen ungdomsgruppe som har ansvaret for aktiviteter rettet mot barn og unge. Ungdomsgruppen ledes av Minda Krosby. I distriktene ledes arbeidet med LRF2015 av distriktsansvarlige (DA): A: May-Rosel Olsen (LC Hammerfest) B: Kjell J. Gylland (LC Støren) C: Per Olav Bjerkesmoen (LC Nesset) D: Ola Martin Rongved (LC Bergen/Vest) E: Thorbjørn Thomassen (LC Stavanger/Øyane) F: Finn Einar Bredesen (LC Tønsberg) G: Borgar Aasterud (LC Heradsbygda) H: Jon S. Vangsøy (LC Oslo/Røa) J: Roar Eng (LC Skiptvet) K: Kjell Børresen (LC Vang) Styringsgruppen er øverste organ i prosjektorganisasjonen, og det er Lions Norges arbeidsutvalg som utgjør styringsgruppen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. DAene rapporterer til prosjektgruppen. Samtlige DAer skal ha en arbeidsgruppe som koordinerer og organiserer arbeidet med LRF2015 i distriktet sammen med DA. Samtlige klubber som deltar i aksjonen skal ha en LRF-kontakt som er ansvarlig for arbeidet i klubben, og klubben må også opprette en liten komité som jobber sammen med LRF-kontakten. LRF-kontaktene rapporterer til DAene. 3

4 3. KOMMUNIKASJON Interne kommunikasjonskanaler LRF2015 benytter følgende interne kommunikasjonskanaler: Månedlig nyhetsbrev til samtlige medlemmer av Lions Norge (f.o.m. september 2014) Månedsbulletin til DAene Medlemssider på (logg inn med medlemsnummer og passord) Intern gruppe på Facebook (be om å bli medlem) DA-rapporter til prosjektgruppen Statusrapporter til AU Samlinger for prosjektorganisasjonen på nasjonalt nivå og på distriktsnivå I tillegg benyttes medlemsbladet LION som kjører en artikkelserie om MITT VALG og har en fast spalte om LRF2015. Lions Norges nyhetsbrev benyttes også ved behov. For øvrig oppfordres distriktene til å ha LRF-samlinger på distrikts- og/eller sonenivå med fokus på MITT VALG og LRF2015. Interne kommunikasjonslinjer DA har informasjonsplikt mot følgende og skal fordele informasjon som kommer inn til disse 2 : Klubber Soneledere Distriktsleder Distriktsråd DA har mulighet til å sende informasjon til samtlige medlemmer i distriktet, men bør fortrinnsvis informere til LRF-kontaktene med kopi til presidentene, sonelederne og NAC. NAC har ansvaret for kommunikasjonen med pilotene. DA må gis adgang med informasjonsplikt til distriktsrådsmøtene. LRF-kontaktene må gis fast plass på sakslisten til klubbmøtene. LRF-kontaktene har informasjonsplikt innad i klubben på hvert klubbmøte og skal sørge for å distribuere viktig informasjon til samtlige klubbmedlemmer. Han/hun får sin informasjon fra DA og/eller soneleder i begynnelsen av hver måned og skal også rapportere tilbake til DA og/eller soneleder. Komitéintern informasjon sendes kun til prosjektgruppen, ungdomsgruppen, arbeidsutvalget og generalsekretær. Generell informasjon sendes til ovennevnte, DAene og distriktsguvernørene. 4. MITT VALG Det er mitt valg er en ideell stiftelse som mottar tilskudd fra Lions Norges Tulipanfond og Helsedirektoratet. Stiftelsen jobber med barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG. MITT VALG er et undervisningsopplegg som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Opplegget har fokus på å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn og unge og er holdningsskapende og forebyggende med hensyn til problemadferd som mobbing og rusmisbruk. MITT VALG er utviklet av norske pedagoger og tilpasset Kunnskapsløftet og gjeldende rammeplan for barnehagen, og det er godkjent og anbefalt av Utdanningsdirektoratet. Evaluering i Norge og internasjonal 4

5 forskning har dokumentert programmets positive effekt. Opplegget er skreddersydd for barnehager og skoler, men kan også benyttes av fritidsklubber, idrettslag, trossamfunn m.m. Hittil har over 260 norske kommuner benyttet MITT VALG, over norske barnehageansatte og lærere har gått på MITT VALG-kurs, og over barn og unge har deltatt i MITT VALG. Kursaktiviteten finansieres av Lionsklubbene i Norge BUDSKAP MITT VALG er komplisert å formidle, og det er samtidig lite kjent. Dette gir oss spesielle utfordringer med hensyn til budskap, og vi har derfor valgt å benytte et generelt budskap for å utløse givere. Hovedbudskap Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Støtt Lions Røde Fjær 2015! Kampanjebudskap Støtt Lions forebyggende arbeid for barn og unge i Norge! Gi her! Hva skal bøssebærerne si? 4 Bøssebærerne oppfordres til å benytte kampanjebudskapet eller varianter av dette budskapet som f.eks. Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Det er også mulig å si Støtt Lions Røde Fjær 2015!. Hva går pengene til? Pengene går til barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG som bygger sosial og emosjonell kompetanse og er forebyggende og holdningsskapende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk. Pengene som samles inn skal: Styrke Det er mitt valgs arbeid for barn og unge over hele landet Gi flere barn og unge muligheten til å delta i MITT VALG Gi kommuner og fylkeskommuner over hele landet muligheten til å velge MITT VALG Gi barnehager og skoler over hele landet muligheten til å ta i bruk MITT VALG 6. NASJONALE AKTIVITETER Her følger en oversikt over aktiviteter som gjennomføres i regi av prosjektgruppen 5. Sponsorer Bergesenstiftelsen er hovedsponsor for LRF2015, men vi ønsker å få på plass en hovedsponsor til. Siste frist for dette er 15. oktober. Høy beskytter Kong Harald er Lions Norges høye beskytter, men vi har sendt en henvendelse til kronprinsparet med en forespørsel om beskytterskap for LRF2015. Musikkvideo LRF2015 lager en musikkvideo om Lions Norge. Denne skal lanseres i januar Teaterforestilling LRF2015 samarbeider med teatermiljøet i Akershus om forestillingen Jakten på selvtilliten 6. Stykke settes opp i Oslo Konserthus uken før aksjonsuken. 3 Se vedlagte brosjyre for mer informasjon om MITT VALG. 4 Tekst til faktakort for bøssebærere side 21 5 Oversikt over milepæler for viktige datoer side Spesialskrevet musikal for MITT VALG. Ta kontakt med Det er mitt valg for mer informasjon. 5

6 Festforestilling Lørdag 7. februar arrangerer LRF2015 en festforestilling i Oslo Konserthus. Søknad kommuner og fylkeskommuner Prosjektgruppen lager søknadsmaler for søknader til kommuner og fylkeskommuner. Malene sendes ut til DAene som koordinerer arbeidet og skal bistå klubbene med å sende søknadene til kommunene. DA sender søknader til kommuner uten klubber og fylkeskommunene. NB! Det er svært viktig å følge opp søknadene med personlig kontakt. Se side 11 for mer informasjon. Næringslivskampanje Prosjektgruppen lager søknadsmaler for søknader til lokalt næringsliv. Malene sendes ut til DAene som skal koordinere kampanjen på distriktsnivå og bistå klubbene i arbeidet med å sende søknadene til næringslivet i lokalmiljøet. Prosjektgruppen søker næringslivet på nasjonalt i dialog med DAene der dette er relevant. NB! Det er svært viktig å følge opp søknadene med personlig kontakt. Se side 11 for mer informasjon. Annonsekampanjer Prosjektgruppen gjennomfører nasjonale annonsekampanjer: Amedia Periode: Uke 46/Kanal: Digital kampanje i 78 lokalaviser 7 i samarbeid med DMV og Lions Norge. Målgruppe: Lokalbefolkningen over hele Norge. Webtraffic Periode: 17. november februar 2015 i to faser/kanal: Landsomfattende digital kampanje. Målgruppe i fase 1: Besøkende på og Målgruppe i fase 2: Hele Norges befolkning med hovedfokus på foreldre og besteforeldre. Aftenposten/Storby Periode: 29. desember februar 2015/ Printkampanje i Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen og Fædrelandsvennen. Målgruppe: Befolkningen i Norges fem største byer og disse byenes omegn med hovedfokus på 30+. Radio/TV Annonsekampanjer i radio og TV er foreløpig ikke fastsatt. Kampanjeavis LRF2015 skal lage en kampanjeavis som skal gå som innstikk i utvalgte lokalaviser og gjøres tilgjengelig som eavis, samt skal trykkes i et særopplag for utdeling lokalt. 7. REDAKSJONELL OMTALE LRF2015 skal oppnå lokal, regional og nasjonal oppmerksomhet i både print- og nettmedier så vel som i etermediene. Fremstøt gjøres i dagspresse, kulørt presse, tidsskrifter, radio og TV. Prosjektgruppen samarbeider med en ekstern leverandør, Siv Ellen Omland/Empower Communication, i denne delen av prosjektet. Medieplanen sendes ut til DAene i begynnelsen av oktober. Ambassadørene, PR-aktivitetene, MITT VALG og gode historier danner LRF2015s medieplattform. Startskuddet for redaksjonell omtale går etter årets TV-aksjon, og hovedkampanjen starter i romjulen. Medieplan for Lions Røde Fjær 2015 sendes ut til DAene for videredistribusjon til klubbene. 7 Se følgende link for oversikt over avisene: 6

7 Lokale og regionale medier er svært viktige, og her må distriktene og klubbene spille en aktiv rolle. Lokale og distriktsvise initiativ ønskes velkommen, men dette må koordineres i forhold til LRF2015s medieplan. Koordinering og løpende dialog er avgjørende for å sikre maksimal synergi. Fortell oss din historie! Hvis vi skal lykkes i mediearbeidet, må vi ha saker som mediene er interessert i, og gode historier om enkeltpersoner, barnehager, skoler m.m. er saker som vekker interesse i lokale, regionale og nasjonale medier. Her er LRF % avhengige av innspill fra Lions Norges medlemmer. Hvis du eller noen du kjenner har en historie å fortelle, ber vi deg ta kontakt med Siv Ellen Omland på III. HVORDAN ORGANISERE OG GJENNOMFØRE LRF2015? 1. ORGANISERING AV ARBEIDET I KLUBBEN Alle klubber skal ha en LRF-kontakt. Klubben sørger for at kontakten er lagt inn i medlemsregisteret. LRF-kontakten må ha en liten komité som deler på oppgavene (bøsser, arrangement, skaffe rekvisita, presse m.m.). Presidenten skal holdes løpende orientert om klubbens LRF-arbeid og har ansvaret for å bistå ved behov. LRF-kontakten sørger for å innhente informasjon til klubben. En viktig oppgave blir å sørge for å gå gjennom innholdet i verktøykassen for å få ideer og planlegge aktiviteter innen jul. LRF2015 må stå på programmet til alle klubbmøter høsten Presidenten skal tilrettelegge for dette. Klubben må delta på LRF-samlinger/-møter som DA og/eller soneleder organiserer i løpet av høsten/vinteren. Bøsseaksjonen utgjør ca. 50 % av nasjonalt innsamlingsmål. For å oppnå innsamlingsmålet pr. medlem oppfordres klubbene derfor til å gjennomføre andre inntektsbringende aktiviteter. Aktiviteten kan gjerne være et samarbeid mellom flere klubber/soner. I løpet av september/oktober sender klubben rapport til DA om avholdte/planlagte inntektsbringende LRFaktiviteter høsten/vinteren DA har ansvaret for å få inn rapportene. Vellykkede arrangementer deles med andre! Prioriterte oppgaver etter jul: Redaksjonell omtale i lokalmedia: Lokalavis, lokalradio m.m. Synliggjøre LRF2015 lokalt: Informasjonsstands, dele ut brosjyrer, bruke pins m.m. Bøssebæring: Ferdigstille organisering av bøssebærerne og rodeinndeling. 2. SAMARBEID MED ANDRE KLUBBER, I SONEN OG I DISTRIKTET Distrikt-, sone- og klubbsamarbeid avgjøres lokalt. DA er ansvarlig for koordineringen og skal samarbeide tett med sonelederne i distriktet. Større distriktsarrangementer/aktiviteter avklares med prosjektledelsen sentralt for å koordinere og unngå kollisjoner, samkjøre mediearbeid, PR-aktiviteter m.m. Interne kick-off- og informasjonsmøter bør avholdes med flere klubber eller flere soner involvert. Det er en fordel at klubber/soner samkjører markedsførings- og PR-aktiviteter i sitt område. 7

8 3. HVORDAN ØKE KJENNSKAPEN TIL MITT VALG? God kjennskap til MITT VALG internt i Lions Norge og eksternt både lokalt og nasjonalt er viktig for å lykkes med LRF2015. Intern kjennskap Lions-medlemmene i Norge er MITT VALGs viktigste ambassadører lokalt, og det er viktig å ha gode kunnskaper om MITT VALG i tilknytting til gjennomføringen av LRF2015. Her følger en oversikt over kilder til informasjon og kunnskap: Generell informasjonsbrosjyre (se vedlegg) Informasjonsbrosjyre om vold og seksuelle overgrep Artikkelserie om MITT VALG i Lion Kursheftene Boken De viktige årene DMVs nyhetsbrev Facebook-siden til DMV MITT VALG-piloter NACer MITT VALGs instruktører MITT VALG-kurs Daglig leder Ivar Tollefsrud ) Sett fokus på MITT VALG i løpet av høsten/vinteren. Inviter gjerne noen med MITT VALG-erfaring på et klubb- eller sonemøte. Hvis det passer, går det også an å bli med på et kurs i nærheten. Ekstern kjennskap Her følger forslag til tiltak som kan øke den eksterne kjennskapen til MITT VALG lokalt: Informasjonsstand på kjøpesentre, i tilknytting til lokale arrangementer e.l. Møter med ansatte ved barnehager og skoler Presentasjon på samlinger for ansatte i barnehager og skoler som f.eks. rektormøter Møter med rådmann, skolesjefen eller andre relevante personer i kommuneadministrasjonen Presentasjon for ordfører og/eller kommunestyret Presentasjon for SUer, FAUer eller KFU Presentasjon på foreldremøter Møte med idrettslag Folkemøte Kinoreklame for MITT VALG Redaksjonell omtale i lokalavis, menighetsblad, idrettslagets medlemsblad m.m. Publiser stoff i egne og klubbens sosiale medier Bruk klubbens nettside Legg ut MITT VALG-informasjon på biblioteket, i kulturhuset o.l. Utdeling av informasjonsbrosjyrer til politikere, FAU-medlemmer, rektorer, utekontakten m.m. Samarbeid med skoler, kulturskoler eller lokale teatergrupper om forestillingen Jakten på selvtilliten Samarbeid gjerne med andre klubber i kommunen eller nabokommunen(e) hvis dette er hensiktsmessig og praktisk mulig. 4. PROFILERING AV LIONS RØDE FJÆR 2015 LOKALT I perioden frem til jul og på nyåret må vi fortelle lokalsamfunnet at Lions Røde Fjær 2015 er like rundt hjørnet, og vi må utnytte mulighetene i lokalmiljøet: 8

9 Bruk alle gode, lokale kontakter som bekjente i kommunen, en lokal ambassadør, journalister m.m. Sørg for redaksjonell omtale i lokale medier Publiser og del stoff i egne kanaler Bruk klubbens og eventuelle samarbeidspartneres sosiale medier og nettside Be om å få legge informasjon inn på kommunens egen nettside Heng opp LRF-plakater på biblioteket, museer, togstasjoner, kollektivtransport, i kulturhuset, butikkvinduer, idrettshaller m.m. Ha informasjonsstand på lokale markedsdager, messer, idrettsarrangement m.m. Gå med LRF2015-pins Bruk LRF-bilstreamere på bilen(e) Vis LRF-reklame eller kortfilmer på kino, i pausen på idrettsarrangement, på tv- og storskjermer i butikker, på venteværelser m.m. Utnytt nasjonale annonsekampanjer Søk om tillatelse til å henge opp flagg, bannere, seil e.l. i det offentlige rom i lokalmiljøet Knytt gjerne Lions, Lions Røde Fjær 2015 og MITT VALG sammen 5. MOBILISERING AV LOKALE MYNDIGHETER OG LOKALT NÆRINGSLIV TIL Å GI Lionsklubbene i Norge har en meget sterk posisjon i sine respektive lokalsamfunn og har derfor også svært gode forutsetninger for å utløse gaver til LRF2015 fra lokale myndigheter og lokalt næringsliv. Prosjektgruppen utarbeider søknadsmaler til kommuner, fylkeskommuner og lokalt næringsliv. Se side 7. Søknadsmalene sendes ut via DAene som har ansvaret for at klubbene sender søknader til kommuner og lokalt næringsliv. DAene har også ansvar for å sende søknader til kommuner uten klubber og til fylkeskommunene. Malene må tilpasses lokale forhold, og søknadene bør sendes innen utgangen av oktober. Tips for mobilisering av lokale myndigheter og lokalt næringsliv: Bruk klubbmedlemmenes lokale nettverk Ta kontakt med kommunen og næringslivet på forhånd for å forankre søknadene og i etterkant for å følge opp Be gjerne om møte med ordfører, varaordfører eller rådmann Opprett dialog/samarbeid med lokalt næringsråd og/eller lokal handelsstandsforening 6. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV BØSSEBÆRING Bøssebæring er en viktig del av LRF2015s inntektsgrunnlag. Retningslinjer og instrukser for bøssebæring følger vedlagt. Her følger generell informasjon, samt tips og råd i tilknytting til bøssebæringen. Tillatelser Prosjektgruppen varsler politiet om bøssebæreraksjonen, men vi anbefaler klubbene å informere politiet lokalt i tillegg. Husk å innhente tillatelse fra grunneier hvis dere planlegger å gå med bøsser på privat grunn. Lån av TV-aksjonens bøsser Prosjektgruppen avklarer samarbeidet med TV-aksjonen med hensyn til lån av bøsser. Henvendelsen sendes etter årets TV-aksjon er gjennomført. I påvente av lånetillatelsen fra TV-aksjonen, oppfordres samtlige klubber til å reservere bøssene i egen kommune omgående. Innlevering av pengene Prosjektgruppen har som mål å få på plass en nasjonal avtale med Lions Norges bankforbindelse som er Nordea, men denne avtalen er ikke på plass i skrivende stund. 9

10 Nordea dekker dessverre ikke hele landet, og lokale avtaler er ofte gunstigere enn nasjonale. Vi anbefaler derfor inngåelse av lokale bankavtaler på klubb-, sone- eller distriktsnivå. For øvrig har Lions Norge en nattsafeavtale med Nordea. Denne kan benyttes over hele Norge etter avtale. Hvor mange bøsser skal klubben gå med? Frist for innmelding av antall bøsser som klubben skal gå med er 15. oktober. NB! Det er svært viktig at klubbene oppgir reelle tall. Hvis ikke tallene er reelle, risikerer vi å trykke opp og kjøpe inn store mengder materiell som ikke blir benyttet og belaster dermed innsamlingen med unødige kostnader. Bygårder/blokker Klubber som skal gå med bøsser i områder med mange bygårder eller blokker, anbefales å inngå avtaler om innslipp med borettslaget/sameiet på forhånd. Kommuner uten klubber Husk at dere også har ansvaret for bøssebæring i kommuner uten klubber. Denne fordelingen koordineres av DA og foretas på sonenivå. Samarbeidspartnere På landsbasis trenger LRF2015 mellom og bøssebærere. Klubbene er derfor avhengige av å finne samarbeidspartnere for å skaffe nok bøssebærere. Lionsklubbene i Norge bidrar med omfattende dugnadsinnsats og store tilskudd i sine respektive lokalsamfunn, og nå er tiden kommet for å be om litt hjelp fra noen av aktørene som nyter godt av disse bidragene. Inngå samarbeid med kor, korps, idrettslag, speider, menighet, ungdomsskole e.l. om å gå med bøsser. Avtalene må være forankret i ledelsen og bør være skriftlige for å sikre forpliktelsen. NB! Husk å invitere samtlige bøssebærere på et kort møte for å informere om MITT VALG og for å orientere om praktiske detaljer rundt bøssebæringen. Materiell Samtlige klubber som skal gå med bøsser, vil motta følgende: Klistremerker og låsepinner til bøssene ID kort til bøssebærerne Faktakort om MITT VALG til bøssebærerne Takkekort/røde fjær til giverne Giverinformasjon til de som ikke har kontanter og de som ikke er hjemme Mal for bankgiro Registreringsskjema for bøssebærere Fleksibilitet Det er ønskelig å gi klubbene størst mulig fleksibilitet. Alle må ikke gå med bøsser, og klubben kan velge å gå med bøsser over én eller flere dager. Klubbene kan også velge å gå med bøsser der folk er, som f.eks. på kjøpesentre, idrettsarrangement, kulturbegivenheter m.m. NB! Husk at dette må avtales på forhånd. Klubber som velger ikke å gå med bøsser, må ha alternative inntektskilder som sikrer klubbens bidrag til distriktets inntektsmål. Mangel på kontanter LRF2015 har et spekter med givermuligheter som også kan benyttes av bøssebærerne når de møter potensielle givere som ikke har kontanter: 10

11 Digital giverplattform på mobil, nettbrett og PC Bankkonto: Givertelefonen: SMS-tjeneste: Ikke på plass i skrivende stund Bankgiro Disse mulighetene blir beskrevet i giverinformasjonen som deles ut til de som ikke har kontanter/de som ikke er hjemme, men det er også mulig å oppfordre publikum til å benytte den digitale giverplattformen, SMS-tjenesten eller givertelefonen før man går videre. Det er også mulig å tilrettelegge for bruk av bankkort. Se under. Bankkort Klubben kan leie kortterminaler, låne kortterminaler av bekjente eller benytte izettle 8 for å unngå problemer knyttet til mangel på kontanter. Prisen på leie av kortterminaler varierer sterkt, og det er mulig å få til svært gunstige avtaler med lokale banker. Utstyr til izettle kjøpes hos Lefdal eller Claes Ohlson og koster ca. kr pr. stk. Appen som brukes sammen med utstyret, er gratis. 7. HVORDAN VÆRE AKTIV I SOSIALE MEDIER? Sosiale medier er en sentral kommunikasjonskanal i dagens samfunn, og kommunikasjon i disse mediene er en integrert del av LRF2015s kommunikasjonsstrategi. I sosiale medier kan svært mange mennesker nås i løpet av kort tid uten å være avhengig av redaksjonell omtale eller annonsering. Synlighet og rekkevidde i disse mediene er derfor svært viktig, og vi har alle et ansvar for å sikre gjennomslag i disse mediene. Medlemmer og klubber har en meget viktig rolle å spille i sosiale medier. Alle som har konti/profiler i sosiale medier kan bidra ved å like, følge, dele og kommentere LRF2015s profiler og aktiviteter i disse mediene. Husk at også klubbens profiler/konti kan like, følge og dele. Videre er det avgjørende for LRF2015s rekkevidde at alle ansatte og medlemmer oppfordrer familie, venner, naboer, kolleger og andre kjente som ikke er Lions-medlemmer, til å like og følge LRF2015 på Facebook 9, Twitter 10 og Instagram 11. NB! Dette kan gjøres selv om man ikke er aktiv i disse mediene selv. Målene for sosiale medier er som følger: Facebook: liker Twitter: følgere Instagram: følgere YouTube: visninger 8 Se følgende link mer informasjon om izettle: https://www.izettle.com/no (#determittvalg #mittvalg) 11 (#lionsrødefjær) 11

12 8. MOBILISERING AV BARNEHAGER OG SKOLER LRF2015 er et nasjonalt krafttak for barns oppvekstmiljø, og barnehager og skoler er MITT VALGs hovedmålgruppe. Alle klubber bør derfor ta initiativ til samarbeid med en lokal barne-/ungdomsarena i månedene som kommer. Alle kan bidra til LRF2015 med lokale tiltak rettet mot barn og unge, og her følger forslag til innfallsvinkler: Ta kontakt med en skole/barnehage for å snakke om samarbeid med MITT VALG som innfallsport. Skap aktiviteter for barn og unge tilpasset alder og årstid: Andeløp, barnehagedag med dyr, skidag, tryllekunstnershow, dans, filmvisning, besøk av politifolk, brannvesen m.m., bedriftsbesøk, skrivekonkurranse e.l. Forslag til inntektsgivende aktiviteter i samarbeid med barnehager og skoler: Bruktmarked, kakelotteri, loddsalg, lysaksjon e.l. Arranger utstillinger, teaterforestillinger, konserter e.l. med inngangsbillett. Dette kan også gjøres i samarbeid med kulturskoler, kor, korps og/eller lokale teatergrupper så vel som barnehager/skoler. LRF2015 trenger bøssebærere, og personalet, elever, foreldre og besteforeldre kan engasjeres. Dette er en god holdningsskapende aktivitet. 9. HVORDAN VERVE MEDLEMMER TIL EGEN KLUBB? LRF2015 er en ypperlig mulighet for verving av nye medlemmer. Gjennom arbeidet med aksjonen vil klubben komme i kontakt med hundrevis av potensielle medlemmer, og alt som skal til er å spørre. Verdenspresidenten Joe Preston har gitt oss slagordene Strengthen the pride og Ask1. Førstnevnte slagord er vanskelig å oversette til norsk, (kanskje Forsterk stoltheten), men sistnevnte er enkelt: Spør1. I løpet av året som kommer oppfordres Lions-medlemmer verden over til å spørre minst én person om han/hun vil bli medlem. Direkte personlige henvendelser i regi av Lions-medlemmer i eget lokalmiljø er den beste måten å rekruttere nye medlemmer til Lions Norge, og hvis alle medlemmer av Lions Norge tar initiativ til å spørre minst én person i løpet av året som kommer, vil antallet medlemmer garantert øke. Ønsker du ytterligere tips/råd om verving, mottak av nye medlemmer og/eller hvordan forebygge gjennomtrekk, se vedlagte veiledning for medlemsvekst. 12

13 IV. TIPSBANK 1. INNSAMLINGSAKTIVITETER Bøssebæreraksjonen er LRF2015s største og viktigste inntektskilde, og samtlige klubber oppfordres til å gjennomføre bøssebæring i sitt lokalmiljø, men det er også anledning til å supplere bøssebæringen med andre inntektsbringende aktiviteter eller velge andre innsamlingsaktiviteter. NB! Alternative innsamlingsaktiviteter må være sikre inntektskilder og må tilføre aksjonen like mye eller mer enn gjennomsnittsmålet pr. medlem. Her følger forslag til andre innsamlingsaktiviteter: Søk lokale/regionale fond og stiftelser (NB! Dette må koordineres gjennom DA.) Samarbeid med russen (NB! Dette er særlig aktuelt på private videregående skoler.) Lotteri Salgsprodukter Konsert/teaterforestilling Filmvisning Foredrag med kjent person Næringslivsstafett Kalendersalg Bøsser hos handelsstanden eller kulturinstitusjoner Auksjon Veldedighetsmiddag Quiz Bøsser i resepsjonen hos større firma Sponset ski- eller skøyteløp Kjolefest MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER Markedsføring er en vesentlig del av arbeidet med LRF2015, og prosjektgruppen tilbyr følgende markedsføringsverktøy: Nyhetssaker på Aktivitet i sosiale medier Nasjonale og lokale annonsekampanjer Bilstreamere/bilklistremerker Pins Annonsemaler til print og nett Reklamefilmer for MITT VALG og LRF2015 Informasjonsfilmer om MITT VALG Kampanjeavis Musikkvideo Redaksjonell omtale i print-, digital- og etermedier Ambassadører Maler for informasjons- og profileringsmateriell (se side 21) I tillegg til lokale annonsekampanjer, redaksjonell omtale i lokale medier og egen aktivitet i sosiale medier kan LRF2015 markedsføres på en rekke måter lokalt: Filmvisninger på idrettsarrangement, i venteværelser, på kjøpesentre m.m. Arenaprofilering på idrettsarenaer Gate- og utendørsprofilering med bannere/seil/flagg Kinoreklame på lokale kinoer 12 Kontakt LC Stord/Fitjar for mer informasjon. 13

14 Utdeling av informasjonsbrosjyrer i postkasser, på biblioteket, under lokale arrangementer m.m. Plakatopphenging på biblioteket, hos handelsstanden, i rådhuset, på kollektivtransport m.m. Informasjonsstands på kjøpesentre, markedsdager, messer, idrettsarrangementer m.m. Foredrag om MITT VALG eller relaterte tema med kjente personer I tilknytting til årets julekonserter Søk om tillatelse til å henge opp flagg, bannere, seil e.l. i det offentlige rom i lokalmiljøet Bruk roll-ups, beachflagg o.l. med LRF2015-profilering når dette er mulig/relevant 3. LOKALE PR-AKTIVITETER PR-aktiviteter er et effektivt verktøy i arbeidet med synliggjøring av LRF2015 og er en god måte å oppnå bred oppmerksomhet. Prosjektgruppen gjennomfører et utvalg nasjonale PR-aktiviteter (se over), men det er det lokale arbeidet i regi av klubbene, sonene og distriktene som bærer store deler av aksjonen. Her følger en rekke forslag til lokale PR-aktiviteter: Bruk bilstreamerne/bilklistremerkene og LRF2015-pins Skap oppmerksomhet rundt salg av boken De viktige årene Samarbeid med kulturhus, muséer, handelsstanden m.m. om profilering og/eller arrangementer Arranger egne kulturaktiviteter Bruk lokale ambassadører i annonser, som utgangspunkt for redaksjonell omtale, på stands m.m. Samarbeid med andre lokale lag om bøssebæring, messer, barneskirenn, skøytestafett e.l. Del ut røde fjær ut på torget, kjøpesentre e.l. Pynt lyktestolper e.l. med røde fjær Samarbeid med lokale eller nasjonale idrettsarrangement som finner sted i lokalmiljøet kort tid før eller under aksjonsuken Samarbeid med en MITT VALG-skole eller -barnehage i nærheten om en LRF-aktivitet Del ut effekter som reflekser, drikkeflasker, førstehjelpssett e.l. sammen med lokalt næringsliv Lag en gjenstand med lokal forankring til utdeling som givergave Arranger konsert, teaterforestilling eller foredrag med en kjent person Finn på egne synlighetsaktiviteter Utnytt de nasjonale PR-aktivitetene 4. LOKALT MEDIEARBEID Redaksjonell omtale i lokale og regionale medier er meget verdifullt. Få fram de gode historiene og skap entusiasme! Bruk både print- og nettmedier så vel som de lokale og regionale etermediene. Arbeidet bør skje i dialog med distriktsansvarlig, og prosjektleder må holdes orientert om eventuelle fremstøt og oppslag. Mediearbeid må planlegges, og det er avgjørende å ha saker av interesse for mediene. Gode historier, lokale ambassadører og lokale PR-aktiviteter, samt eventuelt bruk av MITT VALG i lokalmiljøet kan være et utgangspunkt for saker. Rett før og under aksjonsuken vil også innsamlingsaktiviteter og LRF2015 være godt mediestoff. I dagens medieverden er det også svært viktig med gode bilder. Det er ønskelig med oppstart for redaksjonell omtale etter årets TV-aksjon (19. oktober) med en gradvis opptrapping av tilstedeværelsen i mediene frem mot aksjonsuken. Ta kontakt med redaksjoner og journalister i god tid. Ta gjerne kontakt med redaksjoner/journalister i månedsskiftet september/oktober for å etablere kontakt og opprette en dialog, samt for å drøfte saker som kan være av interesse. Det er viktig å pleie mediene, og eksklusivitet er alltid en fordel. LRF2015s samarbeidspartner på redaksjonell omtale, Siv Ellen Omland/Empower Communication, vil også ta initiativ til mediefremstøt lokalt/regionalt. DAene vil bli holdt løpende informert. 14

15 NB! Husk å koordinere mediearbeidet med andre klubber i nærmiljøet eller nabokommuner som sokner til samme medier. Det kan også være nyttig å samarbeide om mediefremstøt på tvers av klubber, innad i soner og på distriktsnivå. 5. SALGSPRODUKTER LC Oslo/Høybråten og LC Spydeberg har valgt produktsalg som LRF2015-aktivitet. Overskuddet av salget går uavkortet til aksjonen. LC Oslo/Høybråten selger fiskestenger, og LC Spydeberg selger sportsokker, boksershorts, ankelsokker og singletter. Bilder av produktene følger vedlagt verktøykassen. Dette er produkter som klubbene kan kjøpe og videreselge eller bruke som gaver. 6. SAMARBEIDSPARTNERE Hvem kan være klubbens lokale samarbeidspartnere for LRF2015? Dette handler selvsagt først og fremst om å få inn flest mulig penger, men her er det også mulig å danne grunnlaget for nye og varige samarbeid. Hvem er det naturlig å samarbeide med? Lionsklubbene i Norge har gjennom mange år støttet en rekke lokale institusjoner, og nå er det vår tur til å be om hjelp. Her følger noen forslag: Barnehager og skoler Russen Seniorforeninger Kulturlivet: Kor, korps, kulturskolen, kulturhus, bibliotek, museer m.m. Lokalt næringsliv Handelsstanden Idrettslag Fritidsklubber Organisasjonslivet: Rotary, Røde Kors, speideren, Sanitetskvinnene m.fl. Trossamfunn Be om et møte med potensielle samarbeidspartnerne og fortell om klubbens arbeid i lokalmiljøet, Lions forebyggende arbeid for barn og unge og MITT VALG, samt om klubbens ønske om hjelp til å samle inn penger i tilknytting til LRF2015 og om ønsker for et videre samarbeid hvis dette er relevant. 7. KOMMUNER SOM IKKE BRUKER MITT VALG Støtt opp om Lions Norges forebyggende arbeid for barn og unge! Her følger tips til klubber i kommuner som ikke bruker MITT VALG: LRF2015 er en landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for barn og unge over hele Norge, og alle bør få muligheten til å støtte aksjonen. Innsamlingsaksjonen vil gi kommuner/fylkeskommuner over hele Norge muligheten til å velge MITT VALG. Innsamlingsaksjonen vil gi barnehager/skoler over hele landet muligheten til å ta i bruk MITT VALG. Dette er en god anledning for klubben til å gjøre MITT VALG kjent i lokalmiljøet og presentere programmet for skolen(e) og barnehagen(e) i kommunen. Hvis skoler/barnehager benytter andre program, bør man gå forsiktig frem. Start gjerne med å fortelle om MITT VALG til idrettslag, fritidsordninger o.l. Tilby MITT VALG som program nummer to. MITT VALG er bredt og enkelt, og det fungerer glimrende som supplement eller utfyllende program. MOT-kommuner: Fokuser på barnehage og barneskole! Bruk kjentfolk i skoler, barnehager eller kommune hvis dere kjenner eller har kontakt med slike. Dere velger selv hvilke aktiviteter dere vil gjennomføre, men det er ingen grunn til ikke å be om støtte til Det er mitt valgs og Lionsklubbene i Norges landsomfattende innsats for barn og unge. 15

16 V. VERKTØY/RESSURSER Dette kapittelet inneholder en oversikt over verktøy og ressurser som er tilgjengelige for klubben, sonen og/eller distriktet i tilknytting til arbeidet med LRF NETTSIDEN Lions Røde Fjær 2015s nettside er hovedkanalen for innsamlingsaksjonens kommunikasjon utad. Siden ble lansert våren 2014 og vil være komplett i begynnelsen av oktober Nettsiden er LRF2015s ansikt utad, og sidens hovedformål er å være en portal for givere, samt en informasjonskilde for publikum, næringslivet, kommuner/fylkeskommuner og media. I tillegg har siden egne medlemssider for Lionsklubbene i Norge. Disse sidene er et digitalt ressurssenter for Lions Norges medlemmer. Her kan medlemmene logge seg inn og laste ned presentasjoner, bilder, annonsemaler, forslag til pressemeldinger m.m. 2. SOSIALE MEDIER LRF2015 er aktiv i følgende sosiale medier: https://plus.google.com/+lrfno2015 LRF2015 har også en YouTube-kanal som benyttes for å publisere aksjonens filmer. 3. AMBASSADØRER Ambassadørprosjektet er et av virkemidlene for å få LRF2015 kjent. Ambassadørenes viktigste oppgave er å fortelle omverdenen LRF2105 har gjennom filmsnutter, annonser, intervjuer, sosial medier m.m.. På denne måten skal de gi aksjonen vår et ansikt utad i tiden før og under selve aksjonen. Sentrale ambassadører I skrivende stund har LRF2015 syv ambassadører, og prosjektgruppen jobber med å få på plass inntil 10 ambassadører innen jul. Marco Elsafadi (1976) Sosial entreprenør innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Profilert basketballspiller og blant annet kjent fra Mesternes Mester i NRK. Nerma Pandza (1988) Håndballspiller for Nordstrand Damer Elite som spiller i Posten-ligaen. Pedagogisk leder i en barnehage. Hun holder MITT VALG-kurs på lokale skoler som en del av håndballagets samarbeid med DMV/Lions Norge. Cato Zahl Pedersen (1959) Profilert idrettsutøver med en rekke medaljer fra Paralympics og er i dag en ettertraktet foredragsholder innen temaer som motivasjon, samhandling og mestringsbygging. 16

17 Libe Rieber-Mohn (1965) Politiker med lang politisk erfaring. Varaordfører for Arbeiderpartiet i Oslo og styremedlem i Støttesenter Mot Incest. Aksel Berget Skjølsvik (1987) Fotballspiller og kaptein på Sandnes Ulf som spiller i Tippeligaen. Han holder MITT VALG-kurs på lokale skoler som en del av fotballklubbens samarbeid med DMV/Lions Norge. Mimmi Tamba (1991) Sanger, popvokalist og låtskriver med stort engasjement. Hun er blant annet kjent fra Stjernekamp i NRK og skal delta på Beat for Beat denne høsten. Hans Erik Dyvik Husby (1972) Vokalist, artist og skuespiller med en tøff fortid som misbruker av rusmidler. Han er særlig kjent som tidligere medlem i det norske hardrockbandet Turboneger under artistnavnet Hank von Helvete. Lokale ambassadører Prosjektgruppen oppfordrer klubber, soner og/eller distrikter til å samarbeide med lokale ambassadører som kan gi et lokalt ansikt utad til innsamlingsaksjonen. Dette kan gi stor og positiv effekt lokalt. Det er alltid noen som kjenner noen. Benytt gode kontaktene mot aktuelle kandidater. Det kan f.eks. være en lokal idrettshelt blant barn og unge eller en voksen musiker som har levd i rampelyset en stund og har lang livserfaring. NB! Det er viktig at eventuelle ambassadører er kjent for å ha gode holdninger og kan fremme aksjonen på en positiv måte. 4. FILMER LRF2015 lager en serie filmer om MITT VALG. Filmene baseres på opptak i barnehager og skoler som benytter MITT VALG. I tillegg filmer vi korte intervjuer med ambassadørene og lager reklamefilmer på 30, 45 og 60 sekunder. MITT VALG-filmene vil variere i lengde fra ca. 2,5 minutter og opp til ca. 5 minutter. Disse filmene skal publiseres på samt deles i sosiale medier. Ambassadørintervjuene skal være mellom 60 og 90 sekunder. Disse skal også legges ut på og deles i sosiale medier. Reklamefilmene lages for TV, men disse kan også benyttes lokalt på kinoer, kjøpesentre, idrettsarrangement m.m. Filmene kan også benyttes på klubb- og sonemøter, samt på distriktssamlinger og på eksterne møter. MITT VALG-filmene og ambassadørintervjuene skal også danne grunnlag for TV-innslag, samt et eventuelt TV-program. 5. MUSIKKVIDEO LRF2015 lager en musikkvideo med en rap om Lions Norge. Denne skal lanseres i januar Musikkvideoen skal benyttes for å synliggjøre Lions, samt for å skape blest rundt LRF2015. Denne kan også benyttes lokalt og kan vises på både interne og eksterne møter og samlinger, samt i de samme settingene som de andre filmene. 17

18 6. GIVERLØSNINGER I tillegg til bøssebæring har LRF2015 en rekke giverløsninger: Digital giverplattform på mobil, nettbrett og PC Bankkonto: Givertelefonen: SMS-tjeneste: Ikke på plass i skrivende stund Bankgiro Faktura: Bedrifter og andre som ønsker å gi større beløp, kan få tilsendt faktura 7. INFORMASJONS- OG PROFILERINGSMATERIELL Prosjektgruppen lager maler til et stort utvalg informasjons- og profileringsmateriell. Malene gjøres tilgjengelig for nedlasting på Redigerbare maler fås ved henvendelse til prosjektgruppen. Her følger en oversikt over planlagte maler: Informasjonsbrosjyre Plakater Roll-ups Beachflagg Flagg Bannere/seil Annonser til print Annonser til nett Pressemeldinger 8. Milepæler for Lions Røde Fjær 2015 Aktiviteter: Komplett nettside: 15. oktober Redaksjonell omtale: Oppstart etter TV-aksjonen Maler for informasjons- og profileringsmateriell: 1. november Pins: 1. november Digital annonsekampanje for MITT VALG i Amedia: Uke 46 Landsomfattende annonsekampanje digitalt: Oppstart 17. november 2014 Annonsekampanje i Aftenposten/Storby: Oppstart i romjulen Lansering av musikkvideo: Januar 2015 Kampanjeavis: Uke 3 Teaterforestilling: 28. januar-1. februar Aksjonssekretariat i Oslo: 28. januar-9. februar Festforestilling i Oslo Konserthus: Lørdag 7. februar Evaluering: Februar 2015 Innsamling: Søknad Regjeringen: Ikke fastsatt Produktsalg: Startet 25. august Utsendelse av søknadsmaler for kommuner/fylkeskommuner: Uke 39 Næringslivskampanje: Oktober 2014 Lansering SMS-tjeneste: 1. oktober Lansering digital giverportal: 15. oktober Bøsseinformasjon: 15. oktober Henvendelse TV-aksjonen: Etter 19. oktober Utsendelse av bøssemateriell: Før jul 18

19 Faktakort for bøssebærere: Hva er MITT VALG? Faktakortet som sendes sammen med ID-kort m.m.for bøssebærere vil inneholde følgende: Lions Røde Fjær 2015 samler inn penger til barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG som: Er et undervisningsopplegg for barnehager og skoler Forebygger problematferd som mobbing og rusmisbruk Lærer barn og unge å ta gode valg Skaper et trygt og godt læringsmiljø Utvikler positive sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn og unge Styrker barnehageansattes og læreres kompetanse Evalueringer i regi av Utdanningsdirektoratet og internasjonal forskning har dokumentert at programmet gir positive resultater. Støtt Lions Røde Fjærs prosjekt Lions Club Spydeberg selger : Boxershorts Sokker Singlet Prøvepakning er sendt alle klubber Overskudd til Lions Røde Fjær Dette gjelder også klubbens fortjeneste på salg til medlemmer Spørsmål : Hans Marius Schie Tlf E.post: 19

Verktøykasse. En veiledning for klubbene

Verktøykasse. En veiledning for klubbene Verktøykasse En veiledning for klubbene Innholdsfortegnelse I. Om verktøykassen 3 II. Informasjon 4 1. Om Lions Røde Fjær 2015 4 2. Organisasjon 4 3. Kommunikasjon 5 4. MITT VALG 5 5. Budskap 6 6. Nasjonale

Detaljer

Historien bak Lions Røde Fjær

Historien bak Lions Røde Fjær Historien bak Lions Røde Fjær Den gang Millioner Dagens verdi kroner 1966 Beitostølen helsesportsenter 1977 Valnesfjorden helsesportsenter 1987 Evenes Blindesenter og Haugland helsesportsenter 1995 Leddgiktaksjonen

Detaljer

Lions Røde Fjær 2015 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE

Lions Røde Fjær 2015 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE Lions Røde Fjær 2015 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE FORMÅL http://vimeo.com/88046314 GODE RÅD Historien bak Lions Røde Fjær Den gang Millioner Dagens verdi kroner 1966 Beitostølen helsesportsenter

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2014-2015 Dato: 17. september 2014 Kl.: 18.30 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet!

Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet! Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet! ÅRETS RØDE FJÆR-AKSJON 8. FEBRUAR ER VIET TIL MITT VALG! MITT VALG! et barne- og ungdomsprosjekt

Detaljer

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Innsamlings- og regnskapsinstruks Korr. 180914 Til: Klubbenes LRF-kontakt Fra: Prosjektgruppen LRF2015 Dato: 20. september 2014 Om

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge Julie 7.trinn:

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

En vakker dag har vi glemt demens

En vakker dag har vi glemt demens DEMENSaksjonen 2017 13 En vakker dag har vi glemt demens Nasjonalforeningen for folkehelsen har en stolt historie. Vi startet med å samle inn penger til forskning og bidro til å utrydde tuberkulosen i

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

Demensaksjonen 2015 BLI MED PÅ INNSAMLING TIL FORSKNING PÅ DEMENS

Demensaksjonen 2015 BLI MED PÅ INNSAMLING TIL FORSKNING PÅ DEMENS BLI MED PÅ INNSAMLING TIL FORSKNING PÅ DEMENS Vi skal bli størst og best på demensforskning! I 2018 har vi forbrukt TV-aksjonsmidlene til forskningsprogrammet. For å videreføre forskningsprogrammet på

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Februar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Ja endelig er den her igjen, SOLA! No ser vi atter frem

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt

Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje. Gå inn på #stottditt Enkelt å få inn mere penger til laget/ foreningen! Gjennom Huseiernes Landsforbunds støttekampanje Tips alle b olig Tips dem o eiere? m å bli me dlem! Gå inn på huseierne.no, og les mer. #stottditt facebook.c

Detaljer

Landssak Redningsselskapet

Landssak Redningsselskapet Storembedsmannsmøtet 28. 30. Oktober 2016 Landssak 2016 2019 Redningsselskapet 29.10.2016 1. Et formål i tråd med budordene 2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet 3. Et formål som

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune

Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen mot Færder kommune Mai 2016 Telefon: 33 40 20 00 (Nøtterøy) 33 06 78 00 (Tjøme) E-post: postmottak@notteroy.kommune.no post@tjome.kommune.no Innledning Tiltakene

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7

4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7 Stor-Elvdal 4. november 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 9 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til

Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til Agenda 17. juni 2017 på Rådhusplassen Kl. 11.00 Åpning musikalsk ved Line Marie Brudevold Kl. 11.08 Distriktsguvernør Ketil Stuan hilser til fremmøtte på vegne av Lions Clubs Oslo Bærum Kl. 11.13 Statsminister

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen!

Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen! Kjære kursleder, «Vær en venn» er refrenget i 2015 Neste år skal vi ha fokus på å være en venn for kursdeltakerne våre og en venn for hverandre. For det er lettere sammen! I 2015 skal vi sammen løfte HELE

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING 1 NORDISK SEILFLYDAG INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Forberedelser - Klubbens målsetting med dagen - Bemanning iht målsetting - Fordeling av oppgaver og ansvar 3. Markedsføring

Detaljer

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Om Fadderordningen Fadderuken er et årlig arrangement som tar imot både nye og eksisterende studenter ved Universitetet i Stavanger. I starten av august

Detaljer

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV

RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV RISØR KOMMUNE RISØR UTVIKLING OG VEKST RUV KOMMUNIKASJONSPLAN Vi skal vokse - gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet RUV kommunikasjonsplan side 2 Innledning Kommunikasjonsplanen skal være

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 4

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 4 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 4 Velkommen til årets julemøte/julemiddag onsdag 3. desember på Odd Fellow. Medlemmer/Ledsagere møter kl. 19.00. Påmeldingsfrist søndag 30.11 Til Hallgeir hbrevik@online.no

Detaljer

Sluttrapport Barnas Trafikklubb, Extrastiftelsen

Sluttrapport Barnas Trafikklubb, Extrastiftelsen Sluttrapport Barnas Trafikklubb, Extrastiftelsen 1 Innhold FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET OG MÅLSETTING... 5 2. PROSJEKTGJENNOMFØRING... 6 2.1 Klubbkonsept og utvikling av ny klubb.6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Evaluering av LRF, hva gjør vi i fremtiden? Møtedato: Saksnr: 7. Saksbehandler: HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Evaluering av LRF, hva gjør vi i fremtiden? Møtedato: Saksnr: 7. Saksbehandler: HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Evaluering av LRF, hva gjør vi i fremtiden? Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 7. Saksbehandler: HT Sakstype B VEDLEGG: Komiteens rapport med vedlegg VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Innspill/forslag. etter møte 27. september

Innspill/forslag. etter møte 27. september Innspill/forslag etter møte 27. september Situasjonsanalyse Lions i Norge har fallende medlemstall. Høy, stigende alder på medlemmer. Det foregår mye godt arbeid ute lokalt. Men det forblir lokalt og skaper

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

VTG-markedsføringsmateriell 2016

VTG-markedsføringsmateriell 2016 VTG-markedsføringsmateriell 2016 NGF har også i 2016 tilrettelagt tiltak for klubber som ønsker bistand til å markedsføre VTGopplæringen. Følgende løsninger/tjenester/materiell er tilgjengelig fra uke

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

BLI ET DRØMMEBIBLIOTEK I JUBILEUMSÅRET

BLI ET DRØMMEBIBLIOTEK I JUBILEUMSÅRET DRØMMER FOR NORGE NRK INVITERER: BLI ET DRØMMEBIBLIOTEK I JUBILEUMSÅRET NRK skal markere grunnlovsjubileet i 2014 ved å gi alle i Norge muligheten til å dele sine framtidsdrømmer. Vi spør hver enkelt:

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse

TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse i samarbeid med TV2-DUGNADEN: Innsikt og forståelse For å finne ut hva slags tanker og assosiasjoner folk hadde til Artistgallaen, så tok vi en prat med mannen i gata. Vi fant ut at mange ikke vet hva

Detaljer

Samler innhold fra lokal frivillighet under avisas vinger

Samler innhold fra lokal frivillighet under avisas vinger Samler innhold fra lokal frivillighet under avisas vinger Innocode Grasrot er laget for å sette lokalavisa istand til å ta tilbake avisas rolle som lokalsamfunnets informasjonssentral for klubber, lag

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi. for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. 1 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020. 1 FORORD 3 DAGENS SITUASJON 4 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Konseptbeskrivelse

Detaljer

9 Verktøykassa Foto: Rakkestad Kommune Sætrebo Barnehage. Foto: Verdensdagen Foto: Voksne for Barn Steinkjer Foto: Dahlske og Drotningsborg vgs

9 Verktøykassa Foto: Rakkestad Kommune Sætrebo Barnehage. Foto: Verdensdagen Foto: Voksne for Barn Steinkjer Foto: Dahlske og Drotningsborg vgs 9 Verktøykassa Foto: Rakkestad Kommune Sætrebo Barnehage. Foto: Verdensdagen Foto: Voksne for Barn Steinkjer Foto: Dahlske og Drotningsborg vgs 10 HVORDAN KOMME I GANG Et arrangement består av følgende

Detaljer

Kommunikasjon - status september 2015

Kommunikasjon - status september 2015 Kommunikasjon - status september 2015 Litt bakgrunn og noen forutsetninger Uttrykt at prosessen ikke skal være en del av valgkampen Det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse Kommunikasjonskonseptet

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer