Verktøykasse. En veiledning for klubbene. Velkommen til Lions Røde Fjær 2015s verktøykasse for Lionsklubbene i Norge!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verktøykasse. En veiledning for klubbene. Velkommen til Lions Røde Fjær 2015s verktøykasse for Lionsklubbene i Norge!"

Transkript

1 Verktøykasse En veiledning for klubbene I. OM VERKTØYKASSEN Velkommen til Lions Røde Fjær 2015s verktøykasse for Lionsklubbene i Norge! Denne verktøykassen inneholder bakgrunnsinformasjon om aksjonen og formålet, en veiledning i organisering og gjennomføring av aksjonen, en tipsbank og en oversikt over tilgjengelige ressurser. Verktøykassen er et oppslagsverk og skal være et hjelpemiddel i arbeidet med Lions Røde Fjær Vi anbefaler at samtlige klubbmedlemmer får et eksemplar. Lykke til! Med vennlig hilsen Prosjektgruppen for Lions Røde Fjær 2015

2 Innholdsfortegnelse I. Om verktøykassen 1 II. Informasjon 3 1. Om Lions Røde Fjær Organisasjon 3 3. Kommunikasjon 4 4. MITT VALG 4 5. Budskap 5 6. Nasjonale aktiviteter 5 7. Redaksjonell omtale 6 III. Hvordan organisere og gjennomføre Lions Røde Fjær 2015? 7 1. Organisering av arbeidet i klubben 7 2. Samarbeid med andre klubber, i sonen og i distriktet 7 3. Hvordan øke kjennskapen til MITT VALG? 8 4. Profilering av Lions Røde Fjær 2015 lokalt 9 5. Mobilisering av lokale myndigheter og lokalt næringsliv til å gi 9 6. Organisering og gjennomføring av bøssebæring 9 7. Hvordan være aktiv i sosiale medier? Mobilisering av barnehager og skoler Hvordan verve medlemmer til egen klubb? 12 IV. Tipsbank Innsamlingsaktiviteter Markedsføringsaktiviteter PR-aktiviteter Lokalt mediearbeid Salgsprodukter Samarbeidspartnere Kommuner som ikke benytter MITT VALG 15 V. Verktøy/ressurser Nettsiden Sosiale medier Ambassadører Filmer Musikkvideo Giverløsninger Informasjons- og profileringsmateriell Milepæler Lions Røde Fjær VI. LC Spydeberg og LC Oslo Høybråten salgsprodukter 20 VII. Vedlegg: MITT VALG-brosjyre og Regnskapsinstruks 2

3 II. INFORMASJON 1. OM LIONS RØDE FJÆR 2015 Lions Røde Fjær 2015 (LRF2015) går til Det er mitt valg (DMV) som arbeider på ideelt grunnlag med barneog ungdomsprosjektet MITT VALG. Målet er å tilføre stiftelsen minimum 20 millioner kroner. Innsamlingsaksjonen finner sted februar Oversikt over milepæler for LRF2015 følger vedlagt. Aksjonsuken avsluttes med en landsomfattende bøssebæreraksjon helgen februar. Klubber, soner og distrikter kan selv velge hvordan aksjonsuken skal benyttes og når bøssebæringen skal gjennomføres. Opp gjennom årene har Lions Norge valgt mange svært gode og meget viktige formål for Lions Røde Fjæraksjonen, men årets formål er kanskje det viktigste formålet noensinne. Denne gangen skal Lionsklubbene i Norge samle inn penger til våre barn og unge. Det handler om å gi våre barn og unge en god oppvekst og en best mulig start i livet. 2. ORGANISASJON LRF2015 er prosjektorganisert 1, og ledes av Lise Gulbransen som er ansatt hos Lions Norge i en 50 % stilling. Prosjektgruppen består av følgende personer: Nestleder: Tore Lynau (LC Oslo/Nordstrand) Sekretær: Hans Reykdal (LC Oslo/Christiania) Innsamlingsansvarlig: Jonny Steindal (LC Heradsbygda) Organisasjonsansvarlig: Hilde Straumsheim (LC Sykkylven/Sigtuna) Aktivitetsansvarlig: Kjell Gylland (LC Støren) Ungdomsrepresentant: Minda Krosby (LC Norge Cyber) Prosjektorganisasjonen inkluderer også en egen ungdomsgruppe som har ansvaret for aktiviteter rettet mot barn og unge. Ungdomsgruppen ledes av Minda Krosby. I distriktene ledes arbeidet med LRF2015 av distriktsansvarlige (DA): A: May-Rosel Olsen (LC Hammerfest) B: Kjell J. Gylland (LC Støren) C: Per Olav Bjerkesmoen (LC Nesset) D: Ola Martin Rongved (LC Bergen/Vest) E: Thorbjørn Thomassen (LC Stavanger/Øyane) F: Finn Einar Bredesen (LC Tønsberg) G: Borgar Aasterud (LC Heradsbygda) H: Jon S. Vangsøy (LC Oslo/Røa) J: Roar Eng (LC Skiptvet) K: Kjell Børresen (LC Vang) Styringsgruppen er øverste organ i prosjektorganisasjonen, og det er Lions Norges arbeidsutvalg som utgjør styringsgruppen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. DAene rapporterer til prosjektgruppen. Samtlige DAer skal ha en arbeidsgruppe som koordinerer og organiserer arbeidet med LRF2015 i distriktet sammen med DA. Samtlige klubber som deltar i aksjonen skal ha en LRF-kontakt som er ansvarlig for arbeidet i klubben, og klubben må også opprette en liten komité som jobber sammen med LRF-kontakten. LRF-kontaktene rapporterer til DAene. 3

4 3. KOMMUNIKASJON Interne kommunikasjonskanaler LRF2015 benytter følgende interne kommunikasjonskanaler: Månedlig nyhetsbrev til samtlige medlemmer av Lions Norge (f.o.m. september 2014) Månedsbulletin til DAene Medlemssider på (logg inn med medlemsnummer og passord) Intern gruppe på Facebook (be om å bli medlem) DA-rapporter til prosjektgruppen Statusrapporter til AU Samlinger for prosjektorganisasjonen på nasjonalt nivå og på distriktsnivå I tillegg benyttes medlemsbladet LION som kjører en artikkelserie om MITT VALG og har en fast spalte om LRF2015. Lions Norges nyhetsbrev benyttes også ved behov. For øvrig oppfordres distriktene til å ha LRF-samlinger på distrikts- og/eller sonenivå med fokus på MITT VALG og LRF2015. Interne kommunikasjonslinjer DA har informasjonsplikt mot følgende og skal fordele informasjon som kommer inn til disse 2 : Klubber Soneledere Distriktsleder Distriktsråd DA har mulighet til å sende informasjon til samtlige medlemmer i distriktet, men bør fortrinnsvis informere til LRF-kontaktene med kopi til presidentene, sonelederne og NAC. NAC har ansvaret for kommunikasjonen med pilotene. DA må gis adgang med informasjonsplikt til distriktsrådsmøtene. LRF-kontaktene må gis fast plass på sakslisten til klubbmøtene. LRF-kontaktene har informasjonsplikt innad i klubben på hvert klubbmøte og skal sørge for å distribuere viktig informasjon til samtlige klubbmedlemmer. Han/hun får sin informasjon fra DA og/eller soneleder i begynnelsen av hver måned og skal også rapportere tilbake til DA og/eller soneleder. Komitéintern informasjon sendes kun til prosjektgruppen, ungdomsgruppen, arbeidsutvalget og generalsekretær. Generell informasjon sendes til ovennevnte, DAene og distriktsguvernørene. 4. MITT VALG Det er mitt valg er en ideell stiftelse som mottar tilskudd fra Lions Norges Tulipanfond og Helsedirektoratet. Stiftelsen jobber med barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG. MITT VALG er et undervisningsopplegg som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Opplegget har fokus på å utvikle positive sosiale ferdigheter hos barn og unge og er holdningsskapende og forebyggende med hensyn til problemadferd som mobbing og rusmisbruk. MITT VALG er utviklet av norske pedagoger og tilpasset Kunnskapsløftet og gjeldende rammeplan for barnehagen, og det er godkjent og anbefalt av Utdanningsdirektoratet. Evaluering i Norge og internasjonal 4

5 forskning har dokumentert programmets positive effekt. Opplegget er skreddersydd for barnehager og skoler, men kan også benyttes av fritidsklubber, idrettslag, trossamfunn m.m. Hittil har over 260 norske kommuner benyttet MITT VALG, over norske barnehageansatte og lærere har gått på MITT VALG-kurs, og over barn og unge har deltatt i MITT VALG. Kursaktiviteten finansieres av Lionsklubbene i Norge BUDSKAP MITT VALG er komplisert å formidle, og det er samtidig lite kjent. Dette gir oss spesielle utfordringer med hensyn til budskap, og vi har derfor valgt å benytte et generelt budskap for å utløse givere. Hovedbudskap Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Støtt Lions Røde Fjær 2015! Kampanjebudskap Støtt Lions forebyggende arbeid for barn og unge i Norge! Gi her! Hva skal bøssebærerne si? 4 Bøssebærerne oppfordres til å benytte kampanjebudskapet eller varianter av dette budskapet som f.eks. Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Det er også mulig å si Støtt Lions Røde Fjær 2015!. Hva går pengene til? Pengene går til barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG som bygger sosial og emosjonell kompetanse og er forebyggende og holdningsskapende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk. Pengene som samles inn skal: Styrke Det er mitt valgs arbeid for barn og unge over hele landet Gi flere barn og unge muligheten til å delta i MITT VALG Gi kommuner og fylkeskommuner over hele landet muligheten til å velge MITT VALG Gi barnehager og skoler over hele landet muligheten til å ta i bruk MITT VALG 6. NASJONALE AKTIVITETER Her følger en oversikt over aktiviteter som gjennomføres i regi av prosjektgruppen 5. Sponsorer Bergesenstiftelsen er hovedsponsor for LRF2015, men vi ønsker å få på plass en hovedsponsor til. Siste frist for dette er 15. oktober. Høy beskytter Kong Harald er Lions Norges høye beskytter, men vi har sendt en henvendelse til kronprinsparet med en forespørsel om beskytterskap for LRF2015. Musikkvideo LRF2015 lager en musikkvideo om Lions Norge. Denne skal lanseres i januar Teaterforestilling LRF2015 samarbeider med teatermiljøet i Akershus om forestillingen Jakten på selvtilliten 6. Stykke settes opp i Oslo Konserthus uken før aksjonsuken. 3 Se vedlagte brosjyre for mer informasjon om MITT VALG. 4 Tekst til faktakort for bøssebærere side 21 5 Oversikt over milepæler for viktige datoer side Spesialskrevet musikal for MITT VALG. Ta kontakt med Det er mitt valg for mer informasjon. 5

6 Festforestilling Lørdag 7. februar arrangerer LRF2015 en festforestilling i Oslo Konserthus. Søknad kommuner og fylkeskommuner Prosjektgruppen lager søknadsmaler for søknader til kommuner og fylkeskommuner. Malene sendes ut til DAene som koordinerer arbeidet og skal bistå klubbene med å sende søknadene til kommunene. DA sender søknader til kommuner uten klubber og fylkeskommunene. NB! Det er svært viktig å følge opp søknadene med personlig kontakt. Se side 11 for mer informasjon. Næringslivskampanje Prosjektgruppen lager søknadsmaler for søknader til lokalt næringsliv. Malene sendes ut til DAene som skal koordinere kampanjen på distriktsnivå og bistå klubbene i arbeidet med å sende søknadene til næringslivet i lokalmiljøet. Prosjektgruppen søker næringslivet på nasjonalt i dialog med DAene der dette er relevant. NB! Det er svært viktig å følge opp søknadene med personlig kontakt. Se side 11 for mer informasjon. Annonsekampanjer Prosjektgruppen gjennomfører nasjonale annonsekampanjer: Amedia Periode: Uke 46/Kanal: Digital kampanje i 78 lokalaviser 7 i samarbeid med DMV og Lions Norge. Målgruppe: Lokalbefolkningen over hele Norge. Webtraffic Periode: 17. november februar 2015 i to faser/kanal: Landsomfattende digital kampanje. Målgruppe i fase 1: Besøkende på og Målgruppe i fase 2: Hele Norges befolkning med hovedfokus på foreldre og besteforeldre. Aftenposten/Storby Periode: 29. desember februar 2015/ Printkampanje i Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen og Fædrelandsvennen. Målgruppe: Befolkningen i Norges fem største byer og disse byenes omegn med hovedfokus på 30+. Radio/TV Annonsekampanjer i radio og TV er foreløpig ikke fastsatt. Kampanjeavis LRF2015 skal lage en kampanjeavis som skal gå som innstikk i utvalgte lokalaviser og gjøres tilgjengelig som eavis, samt skal trykkes i et særopplag for utdeling lokalt. 7. REDAKSJONELL OMTALE LRF2015 skal oppnå lokal, regional og nasjonal oppmerksomhet i både print- og nettmedier så vel som i etermediene. Fremstøt gjøres i dagspresse, kulørt presse, tidsskrifter, radio og TV. Prosjektgruppen samarbeider med en ekstern leverandør, Siv Ellen Omland/Empower Communication, i denne delen av prosjektet. Medieplanen sendes ut til DAene i begynnelsen av oktober. Ambassadørene, PR-aktivitetene, MITT VALG og gode historier danner LRF2015s medieplattform. Startskuddet for redaksjonell omtale går etter årets TV-aksjon, og hovedkampanjen starter i romjulen. Medieplan for Lions Røde Fjær 2015 sendes ut til DAene for videredistribusjon til klubbene. 7 Se følgende link for oversikt over avisene: 6

7 Lokale og regionale medier er svært viktige, og her må distriktene og klubbene spille en aktiv rolle. Lokale og distriktsvise initiativ ønskes velkommen, men dette må koordineres i forhold til LRF2015s medieplan. Koordinering og løpende dialog er avgjørende for å sikre maksimal synergi. Fortell oss din historie! Hvis vi skal lykkes i mediearbeidet, må vi ha saker som mediene er interessert i, og gode historier om enkeltpersoner, barnehager, skoler m.m. er saker som vekker interesse i lokale, regionale og nasjonale medier. Her er LRF % avhengige av innspill fra Lions Norges medlemmer. Hvis du eller noen du kjenner har en historie å fortelle, ber vi deg ta kontakt med Siv Ellen Omland på III. HVORDAN ORGANISERE OG GJENNOMFØRE LRF2015? 1. ORGANISERING AV ARBEIDET I KLUBBEN Alle klubber skal ha en LRF-kontakt. Klubben sørger for at kontakten er lagt inn i medlemsregisteret. LRF-kontakten må ha en liten komité som deler på oppgavene (bøsser, arrangement, skaffe rekvisita, presse m.m.). Presidenten skal holdes løpende orientert om klubbens LRF-arbeid og har ansvaret for å bistå ved behov. LRF-kontakten sørger for å innhente informasjon til klubben. En viktig oppgave blir å sørge for å gå gjennom innholdet i verktøykassen for å få ideer og planlegge aktiviteter innen jul. LRF2015 må stå på programmet til alle klubbmøter høsten Presidenten skal tilrettelegge for dette. Klubben må delta på LRF-samlinger/-møter som DA og/eller soneleder organiserer i løpet av høsten/vinteren. Bøsseaksjonen utgjør ca. 50 % av nasjonalt innsamlingsmål. For å oppnå innsamlingsmålet pr. medlem oppfordres klubbene derfor til å gjennomføre andre inntektsbringende aktiviteter. Aktiviteten kan gjerne være et samarbeid mellom flere klubber/soner. I løpet av september/oktober sender klubben rapport til DA om avholdte/planlagte inntektsbringende LRFaktiviteter høsten/vinteren DA har ansvaret for å få inn rapportene. Vellykkede arrangementer deles med andre! Prioriterte oppgaver etter jul: Redaksjonell omtale i lokalmedia: Lokalavis, lokalradio m.m. Synliggjøre LRF2015 lokalt: Informasjonsstands, dele ut brosjyrer, bruke pins m.m. Bøssebæring: Ferdigstille organisering av bøssebærerne og rodeinndeling. 2. SAMARBEID MED ANDRE KLUBBER, I SONEN OG I DISTRIKTET Distrikt-, sone- og klubbsamarbeid avgjøres lokalt. DA er ansvarlig for koordineringen og skal samarbeide tett med sonelederne i distriktet. Større distriktsarrangementer/aktiviteter avklares med prosjektledelsen sentralt for å koordinere og unngå kollisjoner, samkjøre mediearbeid, PR-aktiviteter m.m. Interne kick-off- og informasjonsmøter bør avholdes med flere klubber eller flere soner involvert. Det er en fordel at klubber/soner samkjører markedsførings- og PR-aktiviteter i sitt område. 7

8 3. HVORDAN ØKE KJENNSKAPEN TIL MITT VALG? God kjennskap til MITT VALG internt i Lions Norge og eksternt både lokalt og nasjonalt er viktig for å lykkes med LRF2015. Intern kjennskap Lions-medlemmene i Norge er MITT VALGs viktigste ambassadører lokalt, og det er viktig å ha gode kunnskaper om MITT VALG i tilknytting til gjennomføringen av LRF2015. Her følger en oversikt over kilder til informasjon og kunnskap: Generell informasjonsbrosjyre (se vedlegg) Informasjonsbrosjyre om vold og seksuelle overgrep Artikkelserie om MITT VALG i Lion Kursheftene Boken De viktige årene DMVs nyhetsbrev Facebook-siden til DMV MITT VALG-piloter NACer MITT VALGs instruktører MITT VALG-kurs Daglig leder Ivar Tollefsrud ) Sett fokus på MITT VALG i løpet av høsten/vinteren. Inviter gjerne noen med MITT VALG-erfaring på et klubb- eller sonemøte. Hvis det passer, går det også an å bli med på et kurs i nærheten. Ekstern kjennskap Her følger forslag til tiltak som kan øke den eksterne kjennskapen til MITT VALG lokalt: Informasjonsstand på kjøpesentre, i tilknytting til lokale arrangementer e.l. Møter med ansatte ved barnehager og skoler Presentasjon på samlinger for ansatte i barnehager og skoler som f.eks. rektormøter Møter med rådmann, skolesjefen eller andre relevante personer i kommuneadministrasjonen Presentasjon for ordfører og/eller kommunestyret Presentasjon for SUer, FAUer eller KFU Presentasjon på foreldremøter Møte med idrettslag Folkemøte Kinoreklame for MITT VALG Redaksjonell omtale i lokalavis, menighetsblad, idrettslagets medlemsblad m.m. Publiser stoff i egne og klubbens sosiale medier Bruk klubbens nettside Legg ut MITT VALG-informasjon på biblioteket, i kulturhuset o.l. Utdeling av informasjonsbrosjyrer til politikere, FAU-medlemmer, rektorer, utekontakten m.m. Samarbeid med skoler, kulturskoler eller lokale teatergrupper om forestillingen Jakten på selvtilliten Samarbeid gjerne med andre klubber i kommunen eller nabokommunen(e) hvis dette er hensiktsmessig og praktisk mulig. 4. PROFILERING AV LIONS RØDE FJÆR 2015 LOKALT I perioden frem til jul og på nyåret må vi fortelle lokalsamfunnet at Lions Røde Fjær 2015 er like rundt hjørnet, og vi må utnytte mulighetene i lokalmiljøet: 8

9 Bruk alle gode, lokale kontakter som bekjente i kommunen, en lokal ambassadør, journalister m.m. Sørg for redaksjonell omtale i lokale medier Publiser og del stoff i egne kanaler Bruk klubbens og eventuelle samarbeidspartneres sosiale medier og nettside Be om å få legge informasjon inn på kommunens egen nettside Heng opp LRF-plakater på biblioteket, museer, togstasjoner, kollektivtransport, i kulturhuset, butikkvinduer, idrettshaller m.m. Ha informasjonsstand på lokale markedsdager, messer, idrettsarrangement m.m. Gå med LRF2015-pins Bruk LRF-bilstreamere på bilen(e) Vis LRF-reklame eller kortfilmer på kino, i pausen på idrettsarrangement, på tv- og storskjermer i butikker, på venteværelser m.m. Utnytt nasjonale annonsekampanjer Søk om tillatelse til å henge opp flagg, bannere, seil e.l. i det offentlige rom i lokalmiljøet Knytt gjerne Lions, Lions Røde Fjær 2015 og MITT VALG sammen 5. MOBILISERING AV LOKALE MYNDIGHETER OG LOKALT NÆRINGSLIV TIL Å GI Lionsklubbene i Norge har en meget sterk posisjon i sine respektive lokalsamfunn og har derfor også svært gode forutsetninger for å utløse gaver til LRF2015 fra lokale myndigheter og lokalt næringsliv. Prosjektgruppen utarbeider søknadsmaler til kommuner, fylkeskommuner og lokalt næringsliv. Se side 7. Søknadsmalene sendes ut via DAene som har ansvaret for at klubbene sender søknader til kommuner og lokalt næringsliv. DAene har også ansvar for å sende søknader til kommuner uten klubber og til fylkeskommunene. Malene må tilpasses lokale forhold, og søknadene bør sendes innen utgangen av oktober. Tips for mobilisering av lokale myndigheter og lokalt næringsliv: Bruk klubbmedlemmenes lokale nettverk Ta kontakt med kommunen og næringslivet på forhånd for å forankre søknadene og i etterkant for å følge opp Be gjerne om møte med ordfører, varaordfører eller rådmann Opprett dialog/samarbeid med lokalt næringsråd og/eller lokal handelsstandsforening 6. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV BØSSEBÆRING Bøssebæring er en viktig del av LRF2015s inntektsgrunnlag. Retningslinjer og instrukser for bøssebæring følger vedlagt. Her følger generell informasjon, samt tips og råd i tilknytting til bøssebæringen. Tillatelser Prosjektgruppen varsler politiet om bøssebæreraksjonen, men vi anbefaler klubbene å informere politiet lokalt i tillegg. Husk å innhente tillatelse fra grunneier hvis dere planlegger å gå med bøsser på privat grunn. Lån av TV-aksjonens bøsser Prosjektgruppen avklarer samarbeidet med TV-aksjonen med hensyn til lån av bøsser. Henvendelsen sendes etter årets TV-aksjon er gjennomført. I påvente av lånetillatelsen fra TV-aksjonen, oppfordres samtlige klubber til å reservere bøssene i egen kommune omgående. Innlevering av pengene Prosjektgruppen har som mål å få på plass en nasjonal avtale med Lions Norges bankforbindelse som er Nordea, men denne avtalen er ikke på plass i skrivende stund. 9

10 Nordea dekker dessverre ikke hele landet, og lokale avtaler er ofte gunstigere enn nasjonale. Vi anbefaler derfor inngåelse av lokale bankavtaler på klubb-, sone- eller distriktsnivå. For øvrig har Lions Norge en nattsafeavtale med Nordea. Denne kan benyttes over hele Norge etter avtale. Hvor mange bøsser skal klubben gå med? Frist for innmelding av antall bøsser som klubben skal gå med er 15. oktober. NB! Det er svært viktig at klubbene oppgir reelle tall. Hvis ikke tallene er reelle, risikerer vi å trykke opp og kjøpe inn store mengder materiell som ikke blir benyttet og belaster dermed innsamlingen med unødige kostnader. Bygårder/blokker Klubber som skal gå med bøsser i områder med mange bygårder eller blokker, anbefales å inngå avtaler om innslipp med borettslaget/sameiet på forhånd. Kommuner uten klubber Husk at dere også har ansvaret for bøssebæring i kommuner uten klubber. Denne fordelingen koordineres av DA og foretas på sonenivå. Samarbeidspartnere På landsbasis trenger LRF2015 mellom og bøssebærere. Klubbene er derfor avhengige av å finne samarbeidspartnere for å skaffe nok bøssebærere. Lionsklubbene i Norge bidrar med omfattende dugnadsinnsats og store tilskudd i sine respektive lokalsamfunn, og nå er tiden kommet for å be om litt hjelp fra noen av aktørene som nyter godt av disse bidragene. Inngå samarbeid med kor, korps, idrettslag, speider, menighet, ungdomsskole e.l. om å gå med bøsser. Avtalene må være forankret i ledelsen og bør være skriftlige for å sikre forpliktelsen. NB! Husk å invitere samtlige bøssebærere på et kort møte for å informere om MITT VALG og for å orientere om praktiske detaljer rundt bøssebæringen. Materiell Samtlige klubber som skal gå med bøsser, vil motta følgende: Klistremerker og låsepinner til bøssene ID kort til bøssebærerne Faktakort om MITT VALG til bøssebærerne Takkekort/røde fjær til giverne Giverinformasjon til de som ikke har kontanter og de som ikke er hjemme Mal for bankgiro Registreringsskjema for bøssebærere Fleksibilitet Det er ønskelig å gi klubbene størst mulig fleksibilitet. Alle må ikke gå med bøsser, og klubben kan velge å gå med bøsser over én eller flere dager. Klubbene kan også velge å gå med bøsser der folk er, som f.eks. på kjøpesentre, idrettsarrangement, kulturbegivenheter m.m. NB! Husk at dette må avtales på forhånd. Klubber som velger ikke å gå med bøsser, må ha alternative inntektskilder som sikrer klubbens bidrag til distriktets inntektsmål. Mangel på kontanter LRF2015 har et spekter med givermuligheter som også kan benyttes av bøssebærerne når de møter potensielle givere som ikke har kontanter: 10

11 Digital giverplattform på mobil, nettbrett og PC Bankkonto: Givertelefonen: SMS-tjeneste: Ikke på plass i skrivende stund Bankgiro Disse mulighetene blir beskrevet i giverinformasjonen som deles ut til de som ikke har kontanter/de som ikke er hjemme, men det er også mulig å oppfordre publikum til å benytte den digitale giverplattformen, SMS-tjenesten eller givertelefonen før man går videre. Det er også mulig å tilrettelegge for bruk av bankkort. Se under. Bankkort Klubben kan leie kortterminaler, låne kortterminaler av bekjente eller benytte izettle 8 for å unngå problemer knyttet til mangel på kontanter. Prisen på leie av kortterminaler varierer sterkt, og det er mulig å få til svært gunstige avtaler med lokale banker. Utstyr til izettle kjøpes hos Lefdal eller Claes Ohlson og koster ca. kr pr. stk. Appen som brukes sammen med utstyret, er gratis. 7. HVORDAN VÆRE AKTIV I SOSIALE MEDIER? Sosiale medier er en sentral kommunikasjonskanal i dagens samfunn, og kommunikasjon i disse mediene er en integrert del av LRF2015s kommunikasjonsstrategi. I sosiale medier kan svært mange mennesker nås i løpet av kort tid uten å være avhengig av redaksjonell omtale eller annonsering. Synlighet og rekkevidde i disse mediene er derfor svært viktig, og vi har alle et ansvar for å sikre gjennomslag i disse mediene. Medlemmer og klubber har en meget viktig rolle å spille i sosiale medier. Alle som har konti/profiler i sosiale medier kan bidra ved å like, følge, dele og kommentere LRF2015s profiler og aktiviteter i disse mediene. Husk at også klubbens profiler/konti kan like, følge og dele. Videre er det avgjørende for LRF2015s rekkevidde at alle ansatte og medlemmer oppfordrer familie, venner, naboer, kolleger og andre kjente som ikke er Lions-medlemmer, til å like og følge LRF2015 på Facebook 9, Twitter 10 og Instagram 11. NB! Dette kan gjøres selv om man ikke er aktiv i disse mediene selv. Målene for sosiale medier er som følger: Facebook: liker Twitter: følgere Instagram: følgere YouTube: visninger 8 Se følgende link mer informasjon om izettle: https://www.izettle.com/no (#determittvalg #mittvalg) 11 (#lionsrødefjær) 11

12 8. MOBILISERING AV BARNEHAGER OG SKOLER LRF2015 er et nasjonalt krafttak for barns oppvekstmiljø, og barnehager og skoler er MITT VALGs hovedmålgruppe. Alle klubber bør derfor ta initiativ til samarbeid med en lokal barne-/ungdomsarena i månedene som kommer. Alle kan bidra til LRF2015 med lokale tiltak rettet mot barn og unge, og her følger forslag til innfallsvinkler: Ta kontakt med en skole/barnehage for å snakke om samarbeid med MITT VALG som innfallsport. Skap aktiviteter for barn og unge tilpasset alder og årstid: Andeløp, barnehagedag med dyr, skidag, tryllekunstnershow, dans, filmvisning, besøk av politifolk, brannvesen m.m., bedriftsbesøk, skrivekonkurranse e.l. Forslag til inntektsgivende aktiviteter i samarbeid med barnehager og skoler: Bruktmarked, kakelotteri, loddsalg, lysaksjon e.l. Arranger utstillinger, teaterforestillinger, konserter e.l. med inngangsbillett. Dette kan også gjøres i samarbeid med kulturskoler, kor, korps og/eller lokale teatergrupper så vel som barnehager/skoler. LRF2015 trenger bøssebærere, og personalet, elever, foreldre og besteforeldre kan engasjeres. Dette er en god holdningsskapende aktivitet. 9. HVORDAN VERVE MEDLEMMER TIL EGEN KLUBB? LRF2015 er en ypperlig mulighet for verving av nye medlemmer. Gjennom arbeidet med aksjonen vil klubben komme i kontakt med hundrevis av potensielle medlemmer, og alt som skal til er å spørre. Verdenspresidenten Joe Preston har gitt oss slagordene Strengthen the pride og Ask1. Førstnevnte slagord er vanskelig å oversette til norsk, (kanskje Forsterk stoltheten), men sistnevnte er enkelt: Spør1. I løpet av året som kommer oppfordres Lions-medlemmer verden over til å spørre minst én person om han/hun vil bli medlem. Direkte personlige henvendelser i regi av Lions-medlemmer i eget lokalmiljø er den beste måten å rekruttere nye medlemmer til Lions Norge, og hvis alle medlemmer av Lions Norge tar initiativ til å spørre minst én person i løpet av året som kommer, vil antallet medlemmer garantert øke. Ønsker du ytterligere tips/råd om verving, mottak av nye medlemmer og/eller hvordan forebygge gjennomtrekk, se vedlagte veiledning for medlemsvekst. 12

13 IV. TIPSBANK 1. INNSAMLINGSAKTIVITETER Bøssebæreraksjonen er LRF2015s største og viktigste inntektskilde, og samtlige klubber oppfordres til å gjennomføre bøssebæring i sitt lokalmiljø, men det er også anledning til å supplere bøssebæringen med andre inntektsbringende aktiviteter eller velge andre innsamlingsaktiviteter. NB! Alternative innsamlingsaktiviteter må være sikre inntektskilder og må tilføre aksjonen like mye eller mer enn gjennomsnittsmålet pr. medlem. Her følger forslag til andre innsamlingsaktiviteter: Søk lokale/regionale fond og stiftelser (NB! Dette må koordineres gjennom DA.) Samarbeid med russen (NB! Dette er særlig aktuelt på private videregående skoler.) Lotteri Salgsprodukter Konsert/teaterforestilling Filmvisning Foredrag med kjent person Næringslivsstafett Kalendersalg Bøsser hos handelsstanden eller kulturinstitusjoner Auksjon Veldedighetsmiddag Quiz Bøsser i resepsjonen hos større firma Sponset ski- eller skøyteløp Kjolefest MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER Markedsføring er en vesentlig del av arbeidet med LRF2015, og prosjektgruppen tilbyr følgende markedsføringsverktøy: Nyhetssaker på Aktivitet i sosiale medier Nasjonale og lokale annonsekampanjer Bilstreamere/bilklistremerker Pins Annonsemaler til print og nett Reklamefilmer for MITT VALG og LRF2015 Informasjonsfilmer om MITT VALG Kampanjeavis Musikkvideo Redaksjonell omtale i print-, digital- og etermedier Ambassadører Maler for informasjons- og profileringsmateriell (se side 21) I tillegg til lokale annonsekampanjer, redaksjonell omtale i lokale medier og egen aktivitet i sosiale medier kan LRF2015 markedsføres på en rekke måter lokalt: Filmvisninger på idrettsarrangement, i venteværelser, på kjøpesentre m.m. Arenaprofilering på idrettsarenaer Gate- og utendørsprofilering med bannere/seil/flagg Kinoreklame på lokale kinoer 12 Kontakt LC Stord/Fitjar for mer informasjon. 13

14 Utdeling av informasjonsbrosjyrer i postkasser, på biblioteket, under lokale arrangementer m.m. Plakatopphenging på biblioteket, hos handelsstanden, i rådhuset, på kollektivtransport m.m. Informasjonsstands på kjøpesentre, markedsdager, messer, idrettsarrangementer m.m. Foredrag om MITT VALG eller relaterte tema med kjente personer I tilknytting til årets julekonserter Søk om tillatelse til å henge opp flagg, bannere, seil e.l. i det offentlige rom i lokalmiljøet Bruk roll-ups, beachflagg o.l. med LRF2015-profilering når dette er mulig/relevant 3. LOKALE PR-AKTIVITETER PR-aktiviteter er et effektivt verktøy i arbeidet med synliggjøring av LRF2015 og er en god måte å oppnå bred oppmerksomhet. Prosjektgruppen gjennomfører et utvalg nasjonale PR-aktiviteter (se over), men det er det lokale arbeidet i regi av klubbene, sonene og distriktene som bærer store deler av aksjonen. Her følger en rekke forslag til lokale PR-aktiviteter: Bruk bilstreamerne/bilklistremerkene og LRF2015-pins Skap oppmerksomhet rundt salg av boken De viktige årene Samarbeid med kulturhus, muséer, handelsstanden m.m. om profilering og/eller arrangementer Arranger egne kulturaktiviteter Bruk lokale ambassadører i annonser, som utgangspunkt for redaksjonell omtale, på stands m.m. Samarbeid med andre lokale lag om bøssebæring, messer, barneskirenn, skøytestafett e.l. Del ut røde fjær ut på torget, kjøpesentre e.l. Pynt lyktestolper e.l. med røde fjær Samarbeid med lokale eller nasjonale idrettsarrangement som finner sted i lokalmiljøet kort tid før eller under aksjonsuken Samarbeid med en MITT VALG-skole eller -barnehage i nærheten om en LRF-aktivitet Del ut effekter som reflekser, drikkeflasker, førstehjelpssett e.l. sammen med lokalt næringsliv Lag en gjenstand med lokal forankring til utdeling som givergave Arranger konsert, teaterforestilling eller foredrag med en kjent person Finn på egne synlighetsaktiviteter Utnytt de nasjonale PR-aktivitetene 4. LOKALT MEDIEARBEID Redaksjonell omtale i lokale og regionale medier er meget verdifullt. Få fram de gode historiene og skap entusiasme! Bruk både print- og nettmedier så vel som de lokale og regionale etermediene. Arbeidet bør skje i dialog med distriktsansvarlig, og prosjektleder må holdes orientert om eventuelle fremstøt og oppslag. Mediearbeid må planlegges, og det er avgjørende å ha saker av interesse for mediene. Gode historier, lokale ambassadører og lokale PR-aktiviteter, samt eventuelt bruk av MITT VALG i lokalmiljøet kan være et utgangspunkt for saker. Rett før og under aksjonsuken vil også innsamlingsaktiviteter og LRF2015 være godt mediestoff. I dagens medieverden er det også svært viktig med gode bilder. Det er ønskelig med oppstart for redaksjonell omtale etter årets TV-aksjon (19. oktober) med en gradvis opptrapping av tilstedeværelsen i mediene frem mot aksjonsuken. Ta kontakt med redaksjoner og journalister i god tid. Ta gjerne kontakt med redaksjoner/journalister i månedsskiftet september/oktober for å etablere kontakt og opprette en dialog, samt for å drøfte saker som kan være av interesse. Det er viktig å pleie mediene, og eksklusivitet er alltid en fordel. LRF2015s samarbeidspartner på redaksjonell omtale, Siv Ellen Omland/Empower Communication, vil også ta initiativ til mediefremstøt lokalt/regionalt. DAene vil bli holdt løpende informert. 14

15 NB! Husk å koordinere mediearbeidet med andre klubber i nærmiljøet eller nabokommuner som sokner til samme medier. Det kan også være nyttig å samarbeide om mediefremstøt på tvers av klubber, innad i soner og på distriktsnivå. 5. SALGSPRODUKTER LC Oslo/Høybråten og LC Spydeberg har valgt produktsalg som LRF2015-aktivitet. Overskuddet av salget går uavkortet til aksjonen. LC Oslo/Høybråten selger fiskestenger, og LC Spydeberg selger sportsokker, boksershorts, ankelsokker og singletter. Bilder av produktene følger vedlagt verktøykassen. Dette er produkter som klubbene kan kjøpe og videreselge eller bruke som gaver. 6. SAMARBEIDSPARTNERE Hvem kan være klubbens lokale samarbeidspartnere for LRF2015? Dette handler selvsagt først og fremst om å få inn flest mulig penger, men her er det også mulig å danne grunnlaget for nye og varige samarbeid. Hvem er det naturlig å samarbeide med? Lionsklubbene i Norge har gjennom mange år støttet en rekke lokale institusjoner, og nå er det vår tur til å be om hjelp. Her følger noen forslag: Barnehager og skoler Russen Seniorforeninger Kulturlivet: Kor, korps, kulturskolen, kulturhus, bibliotek, museer m.m. Lokalt næringsliv Handelsstanden Idrettslag Fritidsklubber Organisasjonslivet: Rotary, Røde Kors, speideren, Sanitetskvinnene m.fl. Trossamfunn Be om et møte med potensielle samarbeidspartnerne og fortell om klubbens arbeid i lokalmiljøet, Lions forebyggende arbeid for barn og unge og MITT VALG, samt om klubbens ønske om hjelp til å samle inn penger i tilknytting til LRF2015 og om ønsker for et videre samarbeid hvis dette er relevant. 7. KOMMUNER SOM IKKE BRUKER MITT VALG Støtt opp om Lions Norges forebyggende arbeid for barn og unge! Her følger tips til klubber i kommuner som ikke bruker MITT VALG: LRF2015 er en landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for barn og unge over hele Norge, og alle bør få muligheten til å støtte aksjonen. Innsamlingsaksjonen vil gi kommuner/fylkeskommuner over hele Norge muligheten til å velge MITT VALG. Innsamlingsaksjonen vil gi barnehager/skoler over hele landet muligheten til å ta i bruk MITT VALG. Dette er en god anledning for klubben til å gjøre MITT VALG kjent i lokalmiljøet og presentere programmet for skolen(e) og barnehagen(e) i kommunen. Hvis skoler/barnehager benytter andre program, bør man gå forsiktig frem. Start gjerne med å fortelle om MITT VALG til idrettslag, fritidsordninger o.l. Tilby MITT VALG som program nummer to. MITT VALG er bredt og enkelt, og det fungerer glimrende som supplement eller utfyllende program. MOT-kommuner: Fokuser på barnehage og barneskole! Bruk kjentfolk i skoler, barnehager eller kommune hvis dere kjenner eller har kontakt med slike. Dere velger selv hvilke aktiviteter dere vil gjennomføre, men det er ingen grunn til ikke å be om støtte til Det er mitt valgs og Lionsklubbene i Norges landsomfattende innsats for barn og unge. 15

16 V. VERKTØY/RESSURSER Dette kapittelet inneholder en oversikt over verktøy og ressurser som er tilgjengelige for klubben, sonen og/eller distriktet i tilknytting til arbeidet med LRF NETTSIDEN Lions Røde Fjær 2015s nettside er hovedkanalen for innsamlingsaksjonens kommunikasjon utad. Siden ble lansert våren 2014 og vil være komplett i begynnelsen av oktober Nettsiden er LRF2015s ansikt utad, og sidens hovedformål er å være en portal for givere, samt en informasjonskilde for publikum, næringslivet, kommuner/fylkeskommuner og media. I tillegg har siden egne medlemssider for Lionsklubbene i Norge. Disse sidene er et digitalt ressurssenter for Lions Norges medlemmer. Her kan medlemmene logge seg inn og laste ned presentasjoner, bilder, annonsemaler, forslag til pressemeldinger m.m. 2. SOSIALE MEDIER LRF2015 er aktiv i følgende sosiale medier: https://plus.google.com/+lrfno2015 LRF2015 har også en YouTube-kanal som benyttes for å publisere aksjonens filmer. 3. AMBASSADØRER Ambassadørprosjektet er et av virkemidlene for å få LRF2015 kjent. Ambassadørenes viktigste oppgave er å fortelle omverdenen LRF2105 har gjennom filmsnutter, annonser, intervjuer, sosial medier m.m.. På denne måten skal de gi aksjonen vår et ansikt utad i tiden før og under selve aksjonen. Sentrale ambassadører I skrivende stund har LRF2015 syv ambassadører, og prosjektgruppen jobber med å få på plass inntil 10 ambassadører innen jul. Marco Elsafadi (1976) Sosial entreprenør innen forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Profilert basketballspiller og blant annet kjent fra Mesternes Mester i NRK. Nerma Pandza (1988) Håndballspiller for Nordstrand Damer Elite som spiller i Posten-ligaen. Pedagogisk leder i en barnehage. Hun holder MITT VALG-kurs på lokale skoler som en del av håndballagets samarbeid med DMV/Lions Norge. Cato Zahl Pedersen (1959) Profilert idrettsutøver med en rekke medaljer fra Paralympics og er i dag en ettertraktet foredragsholder innen temaer som motivasjon, samhandling og mestringsbygging. 16

17 Libe Rieber-Mohn (1965) Politiker med lang politisk erfaring. Varaordfører for Arbeiderpartiet i Oslo og styremedlem i Støttesenter Mot Incest. Aksel Berget Skjølsvik (1987) Fotballspiller og kaptein på Sandnes Ulf som spiller i Tippeligaen. Han holder MITT VALG-kurs på lokale skoler som en del av fotballklubbens samarbeid med DMV/Lions Norge. Mimmi Tamba (1991) Sanger, popvokalist og låtskriver med stort engasjement. Hun er blant annet kjent fra Stjernekamp i NRK og skal delta på Beat for Beat denne høsten. Hans Erik Dyvik Husby (1972) Vokalist, artist og skuespiller med en tøff fortid som misbruker av rusmidler. Han er særlig kjent som tidligere medlem i det norske hardrockbandet Turboneger under artistnavnet Hank von Helvete. Lokale ambassadører Prosjektgruppen oppfordrer klubber, soner og/eller distrikter til å samarbeide med lokale ambassadører som kan gi et lokalt ansikt utad til innsamlingsaksjonen. Dette kan gi stor og positiv effekt lokalt. Det er alltid noen som kjenner noen. Benytt gode kontaktene mot aktuelle kandidater. Det kan f.eks. være en lokal idrettshelt blant barn og unge eller en voksen musiker som har levd i rampelyset en stund og har lang livserfaring. NB! Det er viktig at eventuelle ambassadører er kjent for å ha gode holdninger og kan fremme aksjonen på en positiv måte. 4. FILMER LRF2015 lager en serie filmer om MITT VALG. Filmene baseres på opptak i barnehager og skoler som benytter MITT VALG. I tillegg filmer vi korte intervjuer med ambassadørene og lager reklamefilmer på 30, 45 og 60 sekunder. MITT VALG-filmene vil variere i lengde fra ca. 2,5 minutter og opp til ca. 5 minutter. Disse filmene skal publiseres på samt deles i sosiale medier. Ambassadørintervjuene skal være mellom 60 og 90 sekunder. Disse skal også legges ut på og deles i sosiale medier. Reklamefilmene lages for TV, men disse kan også benyttes lokalt på kinoer, kjøpesentre, idrettsarrangement m.m. Filmene kan også benyttes på klubb- og sonemøter, samt på distriktssamlinger og på eksterne møter. MITT VALG-filmene og ambassadørintervjuene skal også danne grunnlag for TV-innslag, samt et eventuelt TV-program. 5. MUSIKKVIDEO LRF2015 lager en musikkvideo med en rap om Lions Norge. Denne skal lanseres i januar Musikkvideoen skal benyttes for å synliggjøre Lions, samt for å skape blest rundt LRF2015. Denne kan også benyttes lokalt og kan vises på både interne og eksterne møter og samlinger, samt i de samme settingene som de andre filmene. 17

18 6. GIVERLØSNINGER I tillegg til bøssebæring har LRF2015 en rekke giverløsninger: Digital giverplattform på mobil, nettbrett og PC Bankkonto: Givertelefonen: SMS-tjeneste: Ikke på plass i skrivende stund Bankgiro Faktura: Bedrifter og andre som ønsker å gi større beløp, kan få tilsendt faktura 7. INFORMASJONS- OG PROFILERINGSMATERIELL Prosjektgruppen lager maler til et stort utvalg informasjons- og profileringsmateriell. Malene gjøres tilgjengelig for nedlasting på Redigerbare maler fås ved henvendelse til prosjektgruppen. Her følger en oversikt over planlagte maler: Informasjonsbrosjyre Plakater Roll-ups Beachflagg Flagg Bannere/seil Annonser til print Annonser til nett Pressemeldinger 8. Milepæler for Lions Røde Fjær 2015 Aktiviteter: Komplett nettside: 15. oktober Redaksjonell omtale: Oppstart etter TV-aksjonen Maler for informasjons- og profileringsmateriell: 1. november Pins: 1. november Digital annonsekampanje for MITT VALG i Amedia: Uke 46 Landsomfattende annonsekampanje digitalt: Oppstart 17. november 2014 Annonsekampanje i Aftenposten/Storby: Oppstart i romjulen Lansering av musikkvideo: Januar 2015 Kampanjeavis: Uke 3 Teaterforestilling: 28. januar-1. februar Aksjonssekretariat i Oslo: 28. januar-9. februar Festforestilling i Oslo Konserthus: Lørdag 7. februar Evaluering: Februar 2015 Innsamling: Søknad Regjeringen: Ikke fastsatt Produktsalg: Startet 25. august Utsendelse av søknadsmaler for kommuner/fylkeskommuner: Uke 39 Næringslivskampanje: Oktober 2014 Lansering SMS-tjeneste: 1. oktober Lansering digital giverportal: 15. oktober Bøsseinformasjon: 15. oktober Henvendelse TV-aksjonen: Etter 19. oktober Utsendelse av bøssemateriell: Før jul 18

19 Faktakort for bøssebærere: Hva er MITT VALG? Faktakortet som sendes sammen med ID-kort m.m.for bøssebærere vil inneholde følgende: Lions Røde Fjær 2015 samler inn penger til barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG som: Er et undervisningsopplegg for barnehager og skoler Forebygger problematferd som mobbing og rusmisbruk Lærer barn og unge å ta gode valg Skaper et trygt og godt læringsmiljø Utvikler positive sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn og unge Styrker barnehageansattes og læreres kompetanse Evalueringer i regi av Utdanningsdirektoratet og internasjonal forskning har dokumentert at programmet gir positive resultater. Støtt Lions Røde Fjærs prosjekt Lions Club Spydeberg selger : Boxershorts Sokker Singlet Prøvepakning er sendt alle klubber Overskudd til Lions Røde Fjær Dette gjelder også klubbens fortjeneste på salg til medlemmer Spørsmål : Hans Marius Schie Tlf E.post: 19

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Tips til bøsseaksjon

Tips til bøsseaksjon Tips til bøsseaksjon Juni 2015 Kjære lokallag Bøsseaksjoner er en effektiv metode å samle inn penger på. I løpet av noen få timer kan en bøsse samle inn over tusen kroner. Den viktigste suksessfaktoren

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Innsamlings- og regnskapsinstruks Korr. 180914 Til: Klubbenes LRF-kontakt Fra: Prosjektgruppen LRF2015 Dato: 20. september 2014 Om

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no. www.adranorge.no

Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no. www.adranorge.no 1 Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no www.adranorge.no 2 Utdanning for fred Hjelp barna på Afrikas horn! Hvorfor? Mange av landene på Afrikas

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig

Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Informasjon om 150-årsjubileet og Norgesturneen Å være flyktningguide gir deg en unik innsikt. Vi vet ikke hva det vil si å leve i borgerkrig Foto: Tine Poppe ANDERS, flyktningguide Foto: Tine Poppe Foto:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer