Behandling utenfor sykehus med intravenøse infusjoner (Elisabeth Fahlstrøm, Ahus)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling utenfor sykehus med intravenøse infusjoner (Elisabeth Fahlstrøm, Ahus)"

Transkript

1 Nr. 1, mars 2015 Behandling utenfor sykehus med intravenøse infusjoner (Elisabeth Fahlstrøm, Ahus) En del pasienter får behandling med intravenøse infusjoner utenfor sykehus. I de tilfellene hvor behandlingen er startet opp av spesialisthelsetjenesten kan forbruksmateriell leveres ut via behandlingshjelpemidler. Dette kan dreie seg om forbruksmateriell som brukes til stell av cvk, vap og picc-line kateter. Det kan også dreie seg om forbruksmateriell til bruk med perifere venekanyler. Det må da sendes skjema til behandlingshjelpemidler fra den aktuelle legespesialisten. Dette forbruksmateriellet skal kun bestilles via behandlingshjelpemidler og sendes ut via vårt lager. Utstyret som skal dekkes av behandlingshjelpemidler kan ikke bestilles via apotek eller bandagist. Pasienten skal ikke betale for utstyret og det må ikke bestilles utstyr som faktureres pasienten. Utstyr som er bestilt via apotek/ bandagist blir ikke refundert. Klorhexidin til desinfeksjon og teknisk heparin til skylling må skrives på hvit resept. For at pasienten skal få dette dekket må det bestilles via Sykehusapoteket Lørenskog ved hovedinngangen inne på Akershus Universitetssykehus. De kan nås på telefon mellom kl Pasienten skal ikke betale for dette. Intravenøse væsker, parenteral ernæring og medikamenter dekkes ikke av behandlingshjelpemidler. Ved spørsmål eller bestilling av utstyr, ta kontakt med behandlingshjelpemidler på mellom kl og eller

2 Barn og unge i sorg (Marianne Rise og Knut Andersen, Ahus) Omtrent 3000 barn og unge i Norge mister hvert år foreldre eller søsken. Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus har nå utviklet et e-læringsprogram om barn og unge i sorg. Programmet skal bidra til at barn og unge i sorg møtes på en best mulig måte. Hvis det skjer, vil det føre til bedre helse og mindre belastning på helsetjenesten. God sorgstøtte forebygger både psykiske og somatiske helseplager. Du finner lenke til e-læringsprogrammet på nettsiden til Seksjon for sorgstøtte (under Kurs): Deltakerne skal få en utvidet forståelse av sorgbegrepet, og få konkret informasjon om hvordan barn og unge kan støttes på en best mulig måte. For mer informasjon, kontakt Seksjon for sorgstøtte De fleste filmene fra e-læringsprogrammet er også tilgjengelig på Seksjon for sorgstøttes YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/ucbxbkidxxiffmhwld0pn1dq og via seksjonens egne nettsider: Seksjon for Sorgstøtte er et faglig senter og en møteplass for mennesker som opplever tap. Målgruppen for seksjonen er barn, ungdom og voksne som opplever uventet død i sin familie. Tapsrammede møtes på forskjellige måter: som familier, som par, alene, eller i forskjellige sorggrupper. Målgruppen for e-læringsprogrammet er lærere, helsesøstre og ansatte i barnehager i kommunene. Programmet vil også være verdifullt for andre ansatte i helsetjenesten som møter barn og unge i sorg. Utviklingen er støttet av Helse Sør-Øst. Helhetlige pasientforløp og Pakkeforløp Kreft (Hilde Bratlie Hjellup, Ahus) I forbindelse med den nasjonale kreftstrategiens satsning på å bli et foregangsland i forhold til pasientforløp, implementeres Pakkeforløp kreft ved alle sykehus i Norge fra 1. januar Først ute er tykk- og endetarmskreft, brystkreft, lungekreft og prostatakreft. I løpet av 2015 skal totalt 26 organspesifikke + metastase uten kjent primærtumor og pakkeforløp for mistanke om alvorlig lidelse - her under kreft (Diagnostisk Enhet) implementeres. Det har vært gjennomført møte mellom fagavdelingene og fastlegene i opptaksområdet. Les mer om Pakkeforløp og Diagnostisk Enhet på eller på pko-ahus.no For mer informasjon, kontakt

3 Informasjon til - utvidet tilbud til pasienter med kne og/eller hofteleddsartrose (Ortopedisk klinikk, Ahus) Fra januar 2015 utvidet ortopedisk klinikk sin polikliniske og operative kapasitet for pasienter med behov for kne eller hofteleddsproteser. Det innebærer blant annet kortere ventetid på vurdering samt «fast-track» prosedyre ved operasjon. Ortopedisk klinikk kan tilby et helhetlig pasientforløp med høyspesialiserte sengeposter, poliklinikk og operasjonsteam. Vi har tverrfaglige team bestående av spesialiserte sykepleiere, erfarne ortopeder, fysioterapeuter og andre fagpersoner. Via vår pasientskole blir pasientene godt informert om forestående operasjonen og forløp. Vår Fast-track prosedyre sikrer effektiv og trygg behandling fra mottak til utskrivelse. Vår lange erfaring viser at godt forberedte pasienter er en viktig suksessfaktor for en vellykket behandling. Ortopedisk klinikk håper fastleger i opptaksområdet vil benytte det nye tilbudet. For mer informasjon, kontakt Ahus arrangerer åpen dag 14. april (Forskning og innovasjon, Ahus) Akershus universitetssykehus gjentar den årlige suksessen og inviterer lokalbefolkningen til spennende foredrag om forskning på vanlige sykdommer som berører de fleste familier I år kan vi friste med spennende foredrag om Hjerneslag, utposinger på tykktarmen, ALS, parkinsonbehandling, og mye mer... Se hele programmet på Ahus.no/Aktuelt/Aktiviteter. Sett av et par timer tirsdag 14. april kl og kom til Ahus og hør mer. Det er ingen påmelding til foredragene, så det er bare å møte opp til hele eller deler av programmet. Vi tilbyr også en guidet omvisning i sykehuset før foredragene for de som ville måtte ønske dette. Oppmøte rett innenfor Ahus hovedinngang kl Hensikten med slike åpne foredragskvelder er at innbyggerne og ansatte i sykehusets opptaksområde skal få kjennskap til fagog forskningsaktivitet på sykehuset. Foredragene passer for "folk flest", det være seg pasienter, pårørende, helsepersonell og andre som synes temaene er interessante. Foredragene holdes i det store auditoriet i sykehusets hovedbygg.

4 Midler til samhandlingstiltak for Ahus og kommuner Nå er det mulig å søke på midler til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av midlene er å fremme samarbeid mellom sykehuset og kommunene slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og sykdom skal forebygges. Formell utlysning av midlene med oversikt over aktuelle kriterier og temaer som vil bli prioritert, vil snarlig bli sendt på e-post til ledere på sykehuset og i kommunene. Prioritering og tildeling foretas av Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom Akershus universitetssykehus og kommunene. For mer informasjon, kontakt samhandlingsavdelingen Søknadsfristen er 1. juni 2015 Barn som pårørende informasjon på web (Tove Bergh, Ahus) Akershus universitetssykehus har egne nettsider for barn som pårørende, både på intranett (Ahusveven) og internett (Ahus.no) På begge sidene finner du barn som pårørende siden ved å klikke på fanen "pasient". På Ahusveven klikker du på bildet av "jenta i treet". På Ahus.no klikker due på bildet av "jenta som ser i vinduet", nederst til høyre på side. Begrepet, "barn som pårørende", brukes om barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Når barn er pårørende skal de få bli i sin rolle som barn selv om foreldre opplever sykdom eller avhengighet. Når barn er pårørende skal de få slippe å ivareta sine foreldres behov gjennom å påta seg voksenoppgaver. For mer informasjon, kontakt overordnet koordinator for barn som påreørende ved Ahus

5 Fet og Sørum har åpnet interkommunal frisklivssentral (Mats Jansen, Sørum kommune) Foto: fra den offisielle åpningen 22. januar, som ble foretatt av ordførerne i de to kommunene Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått. Åpning av Frisklivssentralen er et ledd i kommunenes økte satsing på lokalt forebyggende folkehelsearbeid og interkommunalt samarbeid, i tråd med samhandlingsreformen, folkehelseloven og Helsedirektoratets anbefalinger. Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning og oppfølging, og deltagelse på kurs og grupper for fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt. Frisklivssentralen arrangerer kurs i mestring av depresjoner, mestring av belastninger, angstmestring og mindfulness. Deltagelse og oppfølging planlegges og tilpasses i samarbeid med deltageren. En viktig del av oppfølgingen ved Frisklivssentralen er å gi veiledning i å finne frem til lokale aktiviteter og tilbud som passer den enkelte. Frisklivssentralen samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører og har oversikt over aktuelle lokale tilbud. Veilednings- og oppfølgingstilbudet ved Frisklivssentralen er gratis, men det er en liten egenandel ved deltagelse på noen kurs- og aktivitetstilbud. For mer informasjon, kontakt frisklivskoordinator Mats Jansen /

6 Fagdag for psykososiale kriseteam i kommunene (Knut Andersen, Ahus) Seksjon for sorgstøtte har arrangert en årlig fagdag for de kommunale kriseteamene i vårt opptaksområdet. Formålet med samlingene er tre-delt: 1: Legge til rette for at medlemmer i de kommunale psykososiale kriseteamene møter hverandre og utveksler erfaringer. 2: Gi oppdatert kunnskap innenfor fagfeltet som omhandler arbeid med mennesker i sorg og krise. 3: Mulighet for tilbakemeldinger til Ahus og Seksjon for sorgstøtte vedrørende samarbeid og samarbeidsrutiner etter tap ved død. Fagdagen har dette året hatt stor pågang, ca. 80 deltakere fikk plass. Alle naturlige yrkesprofesjoner var representert. Evalueringen viste at deltakerne var svært godt fornøyd med dagen. Seminar i Riga internasjonalt arbeid. Seksjon for sorgstøtte har blitt invitert til å bidra med kunnskap om oppfølging av etterlatte etter en tragisk ulykke i Riga i nov 2013 hvor et kjøpesenter falt sammen og 54 mennesker døde. Bakgrunn for henvendelsen var blant annet seksjonens erfaring med oppfølging etter 22. juli. Foto: Representantene fra RTVS og Ahus Seksjonen har arrangert to seminar for fagpersoner som er engasjert i oppfølgingsarbeidet. Ca. 150 har deltatt hver gang. Siste seminar var februar og sammen med sorgstøtte bidro to deltakere fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging (RVTS-øst) og to deltakere fra Støttegruppen etter 22. juli. Seminaret ble oversatt til Russisk og Latvisk. Det er et ønske fra ledelsen i Riga by at samarbeidet formaliseres og videreføres. For mer informasjon, kontakt Dette nyhetsbrev utgis av Avdeling for samhandling ved Akershus universitetssykehus. Har du tips om aktiviteter og nyheter eller forslag til tema? Kontakt oss på

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer