Ikke velferd nok til alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke velferd nok til alle"

Transkript

1 TEMA 48 SIDER OM FREMTIDENS VELFERD Nr oktober 2010 Ny viten nye løsninger Ikke velferd nok til alle Kommune-Norge gjør seg klar for smalhans Folket sier tvert «nei» til økte skatter, mer egenandeler og høyere pensjonsalder Mandag Morgens ekspertpanel: Slik kan Norge unngå velferdskrisen Sosialt entreprenørskap «den fjerde sektor» Velferdsteknologi et enormt potensial som mangler kapital Toras Aasland med velferd på timeplanen Europas velferdsstater kjemper for livet Frivillige i skvis

2 «Fremover kan vi ikke regne med den samme veksten i de kommunale rammene som tidligere. Det betyr at vi må tenke etter om vi kan jobbe på nye måter og få mer ut av hver krone.» Sigrun Vågeng Resymé 8 Kommunene forbereder seg på smalhans Mandag Morgens kommuneundersøkelse viser at kommune-norge ikke setter sin lit til at pengestrømmen fra sentralt hold skal fortsette å øke. Trang økonomi og uforutsigbare rammebetingelser rangeres sammen med mangel på kvalifisert arbeidskraft som de største utfordringene med tanke på å levere tilfredsstillende velferdstjenester i fremtiden. Løsningen som foreslås, er å effektivisere sektoren med ny teknologi og nye måter å organisere ting på. 12 Folket sier nei til høyere skatter Ola og Kari Nordmann vil ha seg frabedt at staten rører ved pensjonsalderen, øker skattene eller setter opp egenandelene for å finansiere velferdsutfordringene i fremtiden. Det viser en meningsmåling analyseselskapet YouGov har gjort for Mandag Morgen. «Folk flest» mener velferdsnivået kan sikres med mer privat velferd og økt innsats fra frivillig sektor. 14 Eksperter vil ha radikal nytenkning Å tro at dagens offentlig finansierte velferd kan opprettholdes uten enten å tenke nytt eller øke skattene, er naivt, fastslår Mandag Morgens velferdspanel. De 12 ekspertene i panelet peker blant annet på at teknologi bør utnyttes og satses mer på, slik at velferdstjenestene effektiviseres og brukerne får en enklere hverdag. 20 Europa glipper på velferdsteknologi Utviklere av europeisk velferdsteknologi sliter med å finne risikovillig kapital. De europeiske selskapene har teknologien som skal til, og de kommende fire til fem år er et mulighetenes vindu som simpelthen må bli benyttet, sier Peter Wintlev-Jensen i EU-kommisjonen. Norge står på stedet hvil. 24 Velferdsstaten var ikke død Den dramatiske økonomiske hestekuren i Europa betyr ikke nødvendigvis at vi står overfor nedbyggingen av den europeiske velferdsstaten, mener tre ledende velferdsforskere Mandag Morgen har snakket med. De peker på at krisetider kan by på gode muligheter for å få gjennom upopulære, men nødvendige reformer som kan sikre velferdsstaten i fremtiden. 28 Velferdskompetanse på timeplanen Helse- og sosialutdanningen skal skreddersys for fremtidige velferdsbehov. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland mener vi står i fare for å legge for mye vekt på medisinsk kompetanse i velferds-norge, og varsler at annen kompetanse skal vektlegges sterkere i fremtidig utdanning. Et felles første år for alle universitets- og høyskolestudier innen helse- og sosialfag kan være aktuelt. 32 Frivillig nedtur Frivillig sektor utgjør en stadig mindre del av det norske velferdstilbudet. De siste ti årene har de frivilliges andel innen undervisning og helse- og sosialområdet sunket fra 9,2 til 8,1 prosent, viser ferske tall fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 36 En fjerde sektor vokser frem De kaller seg sosiale entreprenører, løser velferdsutfordringer som det offentlige ikke klarer å håndtere, og hevder de er i ferd med å skape en fjerde sektor. Drivkraften er en ny generasjon som har skjønt at de kan bruke prinsipper fra forretningsverdenen til å gjøre noe godt i verden, sier en av frontfigurene i USA, Jerr Boschee. I Norge har Johan H. Andresen jr. og hans selskap Ferd investert i ni sosiale entreprenører. 2 Nr oktober 2010

3 «Vi gir de unge en ny mulighet til å lykkes med skolen. Med stipendet fra Ferd kan vi videreutvikle modellen og inspirere skoler landet rundt til det samme.» Tone Welhaven Føyen, SkoleGård Lyst til å gå nye veier? Ferd deler ut én million kroner i stipender Ferds utviklingsstipend er et nytt tilbud til ansatte i offentlig sektor. Frem til mai skal vi dele ut til sammen én million kroner i stipender til enkeltpersoner eller grupper som vil utvikle teoretisk eller praktisk kompetanse innenfor sosialt entreprenørskap. Vil du utforske nye måter å styrke velferdstilbudet på? Stipendene kan brukes til studier, reiser, bedriftsbesøk, forskningsprosjekter eller til å eksperimentere med utviklingsprosjekter på egen arbeidsplass. Ferd Sosiale Entreprenører er åpne for mange ideer og ulike innfallsvinkler, og behandler søknader fortløpende frem til velferdkonferansen 3. mai Kan dette være noe for deg? Les mer om Ferds utviklingsstipend og Ferd Sosiale Entreprenører på Ferd Sosiale Entreprenører deler Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Dette gjør vi ved å investere i sosiale entreprenører. Vi støtter aktører med innovative svar på sosiale problemer som hverken det offentlige eller markedet har løst, og primært prosjekter som gir barn og unge muligheter til å utvikle seg og sitt potensial. Vi tilbyr våre sosiale entreprenører kapital, nettverk og kompetanse innen forretningsutvikling og strategi.

4 Leder Velferdsutfordinger i kø jobben må starte nå Det er på tide å legge partipolitikken til side og satse på et felles, tverrpolitisk løft for å sikre at også våre barn får nyte godt av velferdssamfunnet. I Norge har vi i årtier nytt godt av et effektivt, godt utbygget og velfungerende velferdssamfunn. Stat og kommune har tatt seg av oss når det kniper som verst, og vi har nytt godt av våre rettigheter fra vugge til grav: Fødselspermisjoner, barnehager, skole, spesialopplegg for de barna som ikke er helt A4, helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester. Dette fundamentet i det norske samfunnet vil i løpet av de neste årene skakes i sine grunnvoller. Det er et evig mas om eldrebølgen, men denne er en reell trussel mot de offentlige finansene. I 2003 var 19,5 prosent av det norske folk over 60 år. I 2050 vil 32 prosent kunne gå av med AFP etter dagens regler. En annen måte å se dette på: I dag er det fem stykker av oss som er i jobb i Norge for hver pensjonist. I 2050 vil det kun være 2,5 som jobber for hver pensjonist. Mangelen på hender og kompetanse i helse- og sosialsektoren er en fare for velferden. Vi kan ikke kjøpe oss ut av det problemet den dagen vi sitter der som pleietrengende, dersom det ikke er mulig å oppdrive folk til å ta seg av oss. Derfor må vi tenke nytt. Vi må utdanne annerledes, rekruttere på nye måter og slippe til nye krefter. I Oslo jobber 70 advokater gratis og frivillig for Gatejuristen. Advokater. Som jobber gratis. I prinsippet en selvmotsigelse. I Gatejuristen har vi erfart at våre jurister og advokater gjennom frivillig arbeid har fått sett sider av samfunnet de kun har hørt om. Våre klienter befinner seg som regel nederst på den sosiale rangstigen i samfunnet, i motsetning til våre frivillige, som gjør seg erfaringer som de tar med seg senere i livet, sier lederen for Gatejuristen, Cathrine Moksness. Ungdom uten skoleplass eller jobb er også en enorm utfordring for velferdssamfunnet. 30 prosent av alle som starter på videregående skole, fullfører av en eller annen grunn «Når dagens åringer går av med pensjon, vil mange av dem være blant historiens rikeste pensjonister» Mm KOMMENTAR Knut Petter Rønne er redaktør i Mandag Morgen ikke. Å risikere at åringer havner på trygd resten av livet, er ikke et velferdssamfunn verdig. Matz Sandman sier i denne utgaven av Mandag Morgen (se side 14) at «den største kløften i samfunnet er innad i generasjonene, ikke mellom dem». Vi må forsere den kløften. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sett denne kløften, og hun skal ha skryt for å ha satt «utenfor-ungdommen» på dagsordenen. I statsbudsjettet i år er det satt av 175 millioner til det såkalte «Ny giv»-prosjektet, en «nasjonal dugnad» som skal tvinge kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater til å samarbeide for å holde ungdommen på skolebenken. Midlene skal blant annet benyttes til tiltak rettet mot overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring, til å gi etterutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet og til å bedre yrkesrettingen av den videregående opplæringen. Viktig i denne sammenhengen er det å huske på at det er mange årsaker til at ungdom faller utenfor. Den utslagsgivende årsaken er gjerne at de ikke henger med i undervisningen at den er for teoretisk, og at ungdommen har store hull i grunnopplæringen. Men hvordan de hullene har oppstått trenger nødvendigvis ikke komme av manglende evner eller konsentrasjonsvansker. Derfor blir det viktig å ikke tenke for skjematisk i jakten på løsninger. Frafallet blant de unge er et samfunnsproblem men for hver enkelt ungdom dreier det seg om problemer som gjerne er av svært individuell art. Norge er i verdenstoppen når det gjelder dugnadsånd og frivillig innsats. Historiene florerer om ildsjeler som bruker all sin ledige tid på idrettslaget, barneteatret eller korpset. Men hvorfor kan ikke denne dugnadsånden utnyttes enda bredere? Hvorfor jobber ikke ildsjelene 4 Nr oktober 2010

5 for sykehjemmene? For hjemmetjenestene? Det finnes pasientvenner som besøker kreftsyke og besøksvenner for innsatte i fengslene. Vi vet hvor mye sosial omgang kan bety som middel mot ensomhet uansett hvor ensomheten befinner seg. Muligens er det et problem for helse- og sosialsektoren at den er så strengt definert på medisinske premisser. Dette er legenes og sykepleiernes domene. Her kan slipper ikke «vanlige folk» til. Vel, kanskje det er på tide å røske litt opp i den dominansen. Ensomme eldre som ikke er syke, trenger kanskje noen å gå en tur med, vel så mye som sovepiller. En sliten ungdom med rusproblemer kan ha like godt av en tur på fotballkamp eller konsert, som en ekstra runde hos BUF-etat. «At Senterpartiet mener man raserer distriktene ved å gjøre dem større, er for oss en gåte» Alle» snakker om at det må skapes rom for økt innovasjon og nye tanker innen velferdssektoren. Men da må statlige og kommunale etatssjefer våge å la kreative ildsjeler få rom til å prøve ut de nye ideene, selv om det ikke er mulig på forhånd å plassere effekten, konsekvensene og kostnadene med to streker under i offentlige planleggingsverktøy. I tillegg til eldrebølgen og manglende arbeidskraft vil oljepumpene etter hvert gå saktere. Statens inntekter står i reell fare for relativt sett å synke. Noen tøffe prioriteringer ligger derfor foran oss uansett. Og de må vi våge å debattere, diskutere, analysere og drøfte. Uten et visst nivå på statsfinansene vil vi aldri klare å finansiere velferden, uansett hvor privat og frivillig den måtte bli. Skattedebatten er kontroversiell, men nødvendig. Samtidig er det et faktum at det er forskjell på folk også eldre. Når dagens åringer går av med pensjon, vil mange av dem være blant historiens rikeste pensjonister. At noen av dem betaler litt mer for enkelte velferdstjenester, må vi våge å diskutere. Såkalt behovsprøving kan være en annen løsning. Dessuten må snart også rødgrønne politikere tørre å diskutere kommunestrukturen. At Senterpartiet mener man raserer distriktene ved å gjøre dem større, er for oss en gåte. Store kommuner opp til et visst folketall gir stordriftsfordeler på en rekke områder, og i den statistikken vi pleier å bruke ser vi jo at Lillehammer, Gjøvik og Hamar driver omsorgstjenester, helsetjenester og administrasjonen for langt færre kroner per innbygger enn de små distriktskommunene klarer. Hvis lavest mulig enhetskostnader er målet, bør de minste kommunene bli større, sier rådmann i Nordre land kommunene, Jarle Snekkestad til Mandag Morgen (se side 14). Vi mener rådmannen har et særdeles godt poeng. Jeg vil ikke ta skattedebatten nå, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud til Mandag Morgen (se side 12). Hun mener man kan vente til det faktisk blir flere eldre med behov for velferdstjenester, før man starter diskusjonen om behovet for høyere skatter. Det er en svært defensiv holdning, som nærmer seg farlig. Det er godt mulig man kan klare å møte utfordringene uten å heve skattene faktisk kan det være smart, fordi man ikke må glemme at det offentlige Norge og vår alles velferd er totalt avhangige av en produktiv privat sektor. Men vi må ta debatten. Vi har ti år på oss. Fra 2020 vil eldrebølgen slå inn for fullt, og andelen eldre i befolkningen vil akselerere. Omtrent på den tiden vil også oljeinntektene begynne falle, og oljefondets vekst stagnere. Derfor bør Aasrud og resten av regjeringen invitere til en bred debatt om fremtidens velferdsutfordringer. «Vi har ti år på oss. Fra 2020 vil eldrebølgen slå inn for fullt, og andelen eldre i befolkningen vil akselerere. Omtrent på den tiden vil også oljeinntektene begynne falle, og oljefondets vekst stagnere» Opposisjonen bør trekkes inn, slik at man etter hvert kan få et forpliktende forlik om den videre satsingen i Stortinget man har jo har klart dette gjennom klimaforliket., pensjonsreformen og barnehagesatsingen. At viktige og for mange livsnødvendige velferdsordninger skal risikere å smuldre bort på grunn av skiftende partifarger på regjeringskontorene, er ikke bærekraftig. Frontene i norsk politikk er ikke så steile at de ikke burde klare å samles om en hovedvei mot fremtidens velferdssamfunn. KS har tatt til orde for en egen velferdskommisjon. Det kan være en måte å løfte debatten ut av de partipolitiske skyttergravene på. En annen løsning er å etablere et velferdspanel, eller et mer tradisjonelt velferdsutvalg, som kan snu alle steiner og se på hele velferdssektoren som en helhet. I 2020 er både Jens, Siv, Kristin, Liv-Signe og Erna et langt steg nærmere pleie- og omsorgssektoren. De bør stikke sine kloke hoder sammen nå, for i fellesskap å lade opp velferdsbatteriene slik at trygghetsalarmen virker når den tid kommer. n Nr oktober

6 ETTERRETNINGER INNOVASJON HELSE Samarbeid om helseinnovasjon De nordiske næringsministrene skal diskutere helse på sitt møte 25. oktober. Et nordisk prosjekt skal fremme innovasjon og entreprenørskap i helsesektoren, samt stimulere gode og effektive offentligprivate partnerskap i Norden. Et av målene er å utnytte best practice i de nordiske landene til å forbedre innovasjonssystemene på helseområdet og få frem innovasjonsprodukter som kan gi en bedre og mer effektiv helse- og sosialtjeneste. De nordiske landene bruker opp mot 10 prosent av BNP på helse- og sosialsektoren. Det investeres milliarder i å utbygge og fornye nordiske sykehus, og det er et voksende behov for omsorgsytelser på grunn av aldrende befolkninger. Samtidig opplever det offentlige i de nordiske landene et økende press på grunn av mangel på arbeidskraft, stigende behov til kvalitet og en økt etterspørsel for omsorgsog helseytelser. Dette skaper behov for innovative løsninger. I prosjektet skal det også undersøkes hvilke barrierer som vanskeliggjør samarbeidet, og hvordan disse kan overkommes. Prosjektet vil derfor kartlegge erfaringene med å få bedrifter til å levere innovative løsninger til den offentlige helse- og velferdssektoren. I kjølvannet av næringsministrenes møte skal det opprettes et nordisk «technology transfer» nettverk (TTO-nettverk), som skal være et toårig prosjekt som igjen skal føre frem til et varig nettverk mellom Nordens teknologivirksomheter i helsesektoren. Hensikten er å utnytte den omfattende forskningen og utviklingen innen helsesektoren, og som har et betydelig innovasjonspotensial for verdiskaping. Nettverket skal fungere i partnerskap med andre nordiske nettverk på helseområdet, herunder relevante universitetsnettverk. Referanse: Norden.org Engangstoalett for bedre helse Ifølge FNs tusenårsrapport mangler rundt 2,6 milliarder mennesker et toalett. Det er et stort sanitært problem, ikke minst for kvinner, som det selvrensende engangstoalettet «Peepoo» nå skal bøte på. Det er den svenske professoren Anders Wilhelmson som står bak oppfinnelsen. Wilhelmson mener mangelen på gode sanitærforhold først og fremst er et gigantisk kvinneproblem. Menn gjør fra seg utendørs, mens kvinner oftere er hemmet av mangel på rørlighet og av angst for å bli trakassert. Det fører til at kvinner «holder seg», noe som kan føre til infeksjons- og nyresykdommer. Mange jenter i puberteten avbryter utdanningen fordi mange skoler ikke har toalett. I mange u-land er mangel på toalett en trussel mot folkehelsen, og problemet er økende på grunn av folkestrømmen fra landsbygd til tettbygde forsteder. Når mange mennesker skal gjøre sitt fornødne utendørs, eller for mange deler samme latrine, er det en fare for spredning av kolera og diaré. Ifølge FN dør 1.8 millioner mennesker av diarésykdommer, 90 prosent av dem er under fem år. Det nye engangstoalettet er konstruert til å passe kvinner, det er et billig produkt og det lukter ikke vondt. Toalettet er en pose i nedbrytbart materiale som enten kan brukes håndholdt eller plassert i en bøtte. Etter bruk knytes posen igjen. Til å bryte ned de farlige bakteriene i avføringen benyttes urea et oppløselig krystallinsk stoff fra urin fra pattedyr. Etter en måned er alle skadelige bakterier borte, og innholdet kan brukes som gjødsel. Referanse: SVD.se og FNs tusenårsrapport POLITIKK Cameron får svi for velferdskutt Den ferske britiske regjeringen har lansert omfattende kutt i de offentlige budsjettene, og debatten raser i Storbritannia. Et av forslagene er å kutte barnetrygden for briter med høy inntekt. 83 prosent av de spurte sier ifølge en fersk meningsmåling «ja» til dette forslaget. Likevel er statsminister David Cameron klar over at han balanserer på stram line i sin jakt på det regjeringen mener er nødvendige kostnadskutt tilsvarende 11 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Han sier ifølge The Daily Mail «unnskyld» til Storbritannias mødre fordi det er nødvendig å kutte i barnetrygden, men påpekte samtidig i sin første tale til det konservative partiets landstyremøte etter valget at «det nå er viktig at de som er velstående tar på seg en større byrde enn de som sliter.» Cameron kan være glad for at valget er over. Alt snakket om budsjettkutt har ført til at det britiske arbeiderpartiet, Labour, for første gang på over tre år ligger foran Camerons Tory-parti på meningsmålingene. Og som om ikke det var nok, har oppslutningen om regjeringspartner Liberaldemokratene nærmest kollapset. Cameron vil stase på et nytt velferdssystem der regjeringen støtter opp om «entreprenørene og innovatørene», sier han. Også finansnæringen må bidra, mener statsministeren. «Vi reddet dere under krisen. Når er det på tide å betale tilbake», sa Cameron i sin tale. Han mener bankene må øke sine utlån til nye grønne prosjekter og til utvikling av ny teknologi. Hvis ikke ser ikke regjeringen bort fra å måtte ilegge finansnæringen en egen «transaksjonsskatt», sier en regjeringskilde. Neste avgjørende milepæl for den nye britiske regjeringen er 20. oktober. Da skal den legge frem en rapport som forteller hvordan regjeringen skal kutte offentlige utgifter med 95 milliarder pund (875 milliarder kroner) innen Referanse: Wall Street Journal, Irish Examiner, Daily Mail FOTO: SCANPIX 6 Nr oktober 2010

7 ETTERRETNINGER FORSKNING Boom for aldersforskning Aldring er et forskningsfelt som er i kraftig vekst internasjonalt. Verden over investeres det milliarder i forskning på alderdom - og det handler om alt fra sykdommer som rammer eldre til kunnskap om hvordan man kan bremse aldringsprosessen. De siste årene har universiteter i nesten alle vestlige land opprettet egne institutter, sentre og forskningsprogrammer for aldring. Ralf Hemmingsen, rektor ved Københavns Universitet, peker på at dette er en direkte konsekvens av den demografiske utviklingen. I hele verden ser man med bekymring på den store generasjonen av eldre som vi nå kommer til å få. Det har medvirket til en økende global interesse for aldring som felt, sier han. forsknings- Det er blitt spesielt populært å forske på sunn aldring, hvordan man kan forebygge sykdommer, forbedre livskvaliteten og skape en sunnere aldringsprosess for den voksende gruppen av eldre. I EU arbeides det med å etablere et europeisk senter for aldersforskning, og EUs kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon, Máire hegan-quinn,, uttalte nylig at alderdomsforskning er et område av stor sosial, politisk og økonomisk betydning for EU. I EUs forskningsprogram FP7 er det fra 2007 til 2013 satt av seks milliarder euro til helseforskning, og her er forskning på aldring et av de prioriterte innsatsområdene. Den britiske regjeringen har i bevilget 485 millioner pund til forskning på aldring. I Danmark er det nylig etablert et Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet med et budsjett på 120 millioner kroner de neste fem Geogårene. Referanse: Mandag Morgen Danmark BLOGG-TRENDER Vekst vs kutt Treff i den internasjonale bloggosfæren siste to måneder på budsjettkutt og økonomisk vekst. I prosent av alle bloggposter 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0 % Økonomisk vekst får mer omtale i bloggosfæren enn budsjettkutt, men så kan den også være negativ Referanse: blogpulse.com «economic growth» «budget cuts» 15/8 1/9 15/9 1/10 FINANS Verdensbanken med utlånsrekord For å bøte på konsekvensene mange utviklingsland har møtt etter finanskrise, matvarekrise og energikrise, har Verdensbanken seksdoblet sine utlån for perioden 2009 til 2011, sammenlignet med «førkriseperioden» land har fått kriselån av Verdensbanken på til sammen 7,4 milliarder dollar (43 milliarder kroner). Referanse: Verdensbanken HELSE Her er budsjettvinneren Vi bruker mer penger på helse enn noen gang. I snitt utgjør helseutgiftene ni prosent av BNP i OECD-landene, og i syv av landene USA, Frankrike, Sveits, Østerrike, Tyskland, Canada og Belgia utgjør de mer enn ti prosent. I Norge går 8,5 prosent av BNP med til helse. Helseutgiftene, som omfatter både offentlig og privat innsats, har de siste 15 årene økt mer enn den økonomiske veksten forøvrig i de fleste OECD-landene. Selv om mange land nå kutter i budsjettene, tror OECD at medlemslandene frem mot 2050 vil bruke enda mer på helse. Organisasjonen anslår at helseutgiftene vil øke med ytterligere prosent frem mot Referanse: OECD Verden i tall Forventet (gjennomsnittlig) levealder i ulike land Japan Italia Norge Sverige Storbritannia Danmark USA Sør-Korea Nord-Korea India Kina Zimbabwe Kilde: Verdensbanken Nr oktober

8 Mandag Morgens kommuneundersøkelse Kommune-Norge vil effektivisere seg selv Norske ordførere og rådmenn har medisinen klar: Det viktigste virkemiddelet for å sikre velferd for alle i fremtiden, er å effektivisere omsorgssektoren med ny teknolog og nye måter å organisere ting på. Særlig mye mer penger tør de ikke regne med å få. Å slippe private og frivillige mer til vil også være et viktig virkemiddel, i tillegg til at pensjonsalderen settes opp, mener kommunetoppene. Økte skatter kan være et virkemiddel, mens mer egenandeler og mer bruk av oljepenger plasseres nederst i verktøykassen. Det viser Mandag Morgens ferske spørreundersøkelse om velferdsutfordringene, hvor 186 ordførere og 86 rådmenn har deltatt (se tekstboks og figur 1). Sigrun Vågeng, administrerende direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS, synes det er naturlig at effektivisering og ny teknologi trekkes frem som avgjørende for å løse velferdsutfordringene. Her er det nemlig mye å gå på. En av grunnene til at dette kommer så høyt opp, er at det i kommunene i dag finnes en rekke IKT-løsninger som ikke snakker med hverandre eller med statens systemer. Når samhandlingsreformen kommer ordentlig i gang, vil kommunikasjon mellom de ulike tjenesteyterne være helt avgjørende. Dette er en av de største utfordringene vi har, og jeg leser utav både denne og andre undersøkelser at de som jobber i kommunene ønsker en felles IKT-arkitektur og at noen må ta et ansvar for dette og komme i gang, sier KS-sjefen. Mandag Morgens kommuneundersøkelse viser at Om undersøkelsen Undersøkelsen er utført i siste halvdel av september av Mandag Morgen ved hjelp av Questback, hvor deltakerne blir invitert via e-post og svarer på spørsmålene på internett. 186 ordførere (43 prosent) og 86 rådmenn (20 prosent) svarte. Vi fikk svar fra 62 av Aps 179 ordførere (35 %), 5 av SVs 6 (83 %), 48 av Sps 88 (55 %), 10 av KrFs 24 (42 %), 6 av Venstres 13 (46 %), 35 av Høyres 79 (44 %) og 8 av Frps 18 ordførere (44 %). ordførerne og rådmennene ikke blåser i kriseluren, men de legger heller ikke skjul på at det blir en vanskelig jobb å løse de stadig større velferdsutfordringene i tiårene fremover. Utfordringen: 73 prosent av ordførerne svarer at trang økonomi er en av de største utfordringene for kommunen deres, 68 prosent svarer at utforutsigbare rammebetingelser er en viktig utfordring, og 52 prosent trekker frem mangel på kvalifisert arbeidskraft (se figur 2). Bekymret for omsorg: Det er særlig tjenestetilbudet innen pleie og omsorg, for ungdom som faller utenfor skole og arbeidsliv og innen psykiatrien både ordførerne og rådmennene er bekymret for (figur 3). Løsningen: Ordførerne og rådmennene er samstemte når det gjelder hvordan ufordringene skal løses. Det må i første rekke skje ved at omsorgssektoren effektiviseres. Kommunene vil også slippe private og frivillige mer til, mens de er mindre interessert i økte skatter og flere egenandeler. Ikke redd private: Mange av ordførerne ser faren for at en større satsing på private tjenestetilbydere kan føre til en svekkelse av det offentlige tilbudet, men de færreste mener at velferdsstaten står i fare for å bli privatisert. Godt rustet: De fleste ordførerne mener at kommunen deres er rimelig greit rustet til å møte utfordringene. På en skala fra 1 til 6 plasserer drøyt 75 prosent seg i øverste halvdel, mellom 4 og 6, som betyr at de anser seg rimelig godt rustet. Men en av fire ordførere fastslår at de ikke er særlig forberedt. Svarene følger imidlertid rimelig faste partimønstre. Ordførerne fra KrF, Høyre og Frp er mest interessert i at private og frivillige må få slippe mer til, mens ordførerne fra SV, Ap og Sp er de som frykter sterkest at større satsing på private tjenestetilbydere kan føre til en svekkelse av det offentlige tilbudet. Samtidig kan det være verdt å merke seg at frykten for at velferdsstaten skal bli privatisert, er atskillig sterkere i Ap enn i SV. 8 Nr oktober 2010

9 Ordførernes krisemedisin Figur 1 På en skala fra 1 til 6 - hvor viktig mener du følgende virkemidler er for å sikre velferd for alle i fremtiden (1 = lite viktig, 6=svært viktig). Gjennomsnittskår ordførere. Trangt og uforutsigbart Figur 2 Hva er de største utfordringene for din kommune med tanke på å levere tilfredsstillende velferdstjenester i fremtiden (inntil tre kryss mulig). Svar i prosent. Effektivisering og ny teknologi Private og frivillige må få slippe mer til Høyere pensjonsalder Skattene bør økes Trang økonomi Uforutsigbare rammer fra sentrale myndigheter Mangel på kvalifiserte folk Stor usikkerhet om omfanget av fremtidens behov Kommunen er for liten Mer egenandeler Vi har nok penger og bør bruke dem Kommunen er ikke flink nok til å tenke nytt/innovere Annet Ordførere Rådmenn Ordførerne mener effektivisering og ny teknologi i omsorgssektoren er det viktigste som må til i årene fremover, i tillegg til at private og frivillige må få slippe mer til. Kilde: Mandag Morgens kommuneundersøkelse Trang økonomi og uforutsigbare rammebetingelser er hva ordførerne og rådmennene oppfatter som de største utfordringene i sin kommune. Rådmennene er noe mer opptatt av mangel på kvalifiserte folk og kommunestørrelse enn ordførerne. Kilde: Mandag Morgens kommuneundersøkelse Ap-ordførerne er også mer enn SVs ordførere opptatt av at skattenivået må opp. Små kommuner ser ut til å føle seg omtrent like godt eller dårlig rustet til å møte velferdsutfordringene som store kommuner. Ordførerne i de aller minste kommunene er de som klager minst på trang økonomi. I motsetning til de store kommunene, ser de på uforutsigbare rammebetingelser fra sentralt hold som den største utfordringen. Drøyt 20 prosent av kommunene med under 2000 innbyggere ser på det som en utfordring at de er små, og den andelen er omtrent den samme for kommuner med mellom 5 og innbyggere. Svært få vil ha det på seg at kommunen ikke er flink nok til å tenke nytt. Flere av de store enn av de små vedgår at de kommer til kort på dette området. Vil shoppe velferd Ordfører John Arthur Ødbehr (H) i Vestby, med drøyt innbyggere, mener det først og fremst er hjemmehjelpstjenestene som må effektiviseres, og han mener det må skje gjennom et tettere samarbeid mellom private, frivillige og det offentlige. Blant annet må vi tilrettelegge for at folk kan shoppe hjemmehjelpstjenester. Ønsker man å ha noe mer renhold, å bli fulgt til en kulturtilstelning eller hjelp til et selskap, så må man kunne betale litt ekstra for å få det. Samtidig må vi være forsiktige så vi ikke får et A og B-lag, der noen har råd og noen ikke. I bunn må det ligge en høy kommunal innsats, sier han. Han poengterer også at kommunene må samarbeide mer seg imellom. Vi har store utfordringer i kommunene, og vi må få til en bedre samkjøring, spesielt ser vi det på demenssiden. Det må ikke nødvendigvis være slik at folk må bo i sin egen kommune hvis flere nabokommuner kan gå sammen om en felles spesialavdeling hvor fagfolk kan samles, få utfordringer og hele stillingsbrøker. Jeg ser med skrekk på det hvis vi skal ha en kamp om fagfolk mellom nære kommuner, sier Ødbehr. Høyere skattenivå kommer langt nede på prioriteringslisten hans. Ordfører Turid Opedal (Ap) i Tinn, derimot, en kommune med drøyt 6000 innbyggere, synes det er Nr oktober

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer