Innholdsfortegnelse BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse BERETNING 2007-2011 ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Idrettskretsstyret side 2 Utvalg og komiteer side 2 Administrasjonen side 3 Representasjoner side 4 Møter side 4 Anlegg side 5 NIF og det regionale arbeid side 5 Innsatsområder side 6 Idrettens barnerettigheter og bestemmelser side 6 Ungdomsidrett side 6 Kompetanseutvikling side 8 For idrettsråd side 8 For idrettslag side 9 Idrett for funksjonshemmede side 9 Det internasjonale engasjement side 10 Organisasjonsutvikling side 10 Kursaktivitet side 11 Aktiv på Dagtid side 13 En mer aktiv skolehverdag side 14 Andre aktiviteter side 16 Idrettsmerket side 17 Bedre rammebetingelser side 17 Økonomi side 18 Ildsjelsprisen for Østfold side 19 Særkretser og særregioner side 20 Medlemstall side 21 Idrettens hus side 22 Avslutningskommentarer side 23 Årsregnskap side 25 Revisors beretning Kontrollkomiteens beretninger BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 1

2 IDRETTSKRETSENS BERETNING FOR PERIODEN Idrettskretsstyret som ble valgt på Tinget 13. oktober 2007: Leder: Nestleder: Styremedl.: Lillian Ovell, Gresvik IF Mette Nordhus, Moss og Rygge Golfklubb Jan-Erik Herft, Kvikk Halden FK Tormod Antonsen, Spydeberg IL Jan Georg Lund, Stjernen Hockey 1. varamedl: Eva Mølmen, Sarpsborg Roklubb 2. Arild Svenson, Moss Svømmeklubb Lillan Ovell, Leder Mette Nordhus, Nestleder Jan G. Lund Jan Erik Herft Tormod Antonsen Utvalg og komiteer Arbeidsutvalget Utvalget har bestått av leder, nestleder, et styremedlem og organisasjonssjef. Kontrollkomité Leder Dag Maiset, Østsiden IL Medlem Nina Undrum Fredh, Tveter Håndballklubb Jens Lindstrøm, Halden IL Varamedlem Ragnar Sande, Kvik Halden FK Ragnar Olsen, Sarpsborg Fotballklubb Valgkomité Leder Bjørn Myrvang, Råde IL Medlem Grete Karin J. Bjørnerud, Sarpsborg IL Eva B. Svenstad, Mysen IL Varamedlem Hans Jørgen Fagereng, Rakkestad IF Idrettsmerkeutvalget Følgende personer sitter i idrettsmerkeutvalget som administrasjonskonsulent Anne-Lise Lindbeck, fra administrasjonen har ledet i perioden: Medlem Bjørn Solli, Moss IM-utv. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 2

3 " Gunnar Bøhaugen, Sarpsborg IL " Harald Karlsen, Rakkestad IF " Roger Aaserud, Halden IL ØIKs revisor i perioden har vært Crow Horwath Revisjon AS, Rolvsøy. ADMINISTRASJONEN I IDRETTENS HUS PR Ansatte i ØIK/NIF: Toril A. Johansen, Organisasjonssjef % stilling Anne-Lise Lindbeck, kontormedarbeider - 70 % stilling, fra , hvorav 20% knyttet til Aktiv på dagtid. Christian Karlsen, Idrettskonsulent - 100%stilling Frode Jensen, Idrettskonsulent - 100%, fra Cathrine Eriksen, Idrettskonsulent - 100%, fra Andrè Hansen, Fagkonsulent, ApD - 100%, fra Marianne Arnesen, gikk den over i pensjonistenes rekker. Hun har arbeidet i 100 % stilling, som utviklingskonsulent i ØIK fra Før den tid var hun daglig leder i ISFØ. ØIKs regnskapsfører har i perioden vært - Øko-Team, Sellebakk, som seinere byttet navn til Consis. Kretssekretærer / daglig ledere av særkretsene på Idrettens Hus i perioden: Bedriftsidrettskretsen Anne-Marie Iversen BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 3

4 Bandykretsen Per-Christian Westreng Fotballkretsen Øyvind Strøm Friidrettskretsen Kjell Adamski Orienteringskretsen Bjørn S. Syversen Gym og Turnkretsen, fra Hanne Rossfjord Skytterkretsen Kun kontor/lagerplass Skikretsen Bjørg Liljedal, til REPRESENTASJONER ØIK har vært representert på NIFs ledermøter og samtlige idrettskretsledersamlinger i tingperioden. Organisasjonssjefen har også deltatt på samlingene. Vi har vært representert på Idrettsrådskonferansene som arrangeres 2. hvert år. ØIK deltok ellers med representanter på Idrettstinget i Skien i Vi har også deltatt på alle Statens idretts- og anleggskonferanser i perioden, samt diverse møter og arrangement i regi av fylkeskommunen. Styret har fordelt oppgavene når det gjelder representasjon på årsmøter i idrettsrådene og har deltatt på de aller fleste. Styret har også deltatt på flere av særkretsenes årsmøter. MØTER I 2007 ble det avholdt i alt 9 styremøter og behandlet 67 saker. I 2008 ble det avholdt 9 styremøter og behandlet 62 saker. I 2009 er det avholdt 7 styremøter og behandlet 64 saker I 2010 er det avholdt 8 styremøter og behandlet 67 saker Videre er det årlig avholdt: - Styreseminar, nytt styre (2007) - Idrettspolitisk konferanse i hhv Fredrikstad, Sarpsborg, Marker, Halden - Budsjettmøte med fylkeskommunens administrasjon og politikere. - Møter med de politiske partier - Ekstra ordinært kretsting (2008) - Anleggsmøter med IR og SK - Styre-/ansatt seminar - Fellesmøte med SK og IR i Strømstad. Fellesmøtet samlet 41 representanter fra 10 idrettsråd, 9 særkretser og ØIK til to innholdsrike dager. Mange gode diskusjoner og presentasjoner om anleggsutvikling og idrett for ungdom spesielt. Sittende idrettspresident Børre Rognlien var også til stede her. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 4

5 ANLEGG ØIK har i perioden hatt et meget godt samarbeid med Østfold fylkeskommune, spesielt kulturavdelingen og idrettskonsulenten. Det har vært felles møter, anleggsbefaringer og ØIK har vært høringsinstans, og deltatt i Fylkesplan/fylkesdelsplanarbeidet for idrett og friluftsliv. Administrasjonen har laget en oversikt over anleggssituasjonen i Østfold. Denne viser dekningen av 6 ulike typer anlegg innenfor hver kommune i Østfold. Fotballanlegg, flerbrukshaller, isflater, friidrettsanlegg, skytebaner og bad- og svømmeanlegg er med i oversikten. Tallene som er lagt til grunn for oversikten er hentet fra Rapporten viser anleggsfordelingen innenfor innbyggertall, medlemstall fra idretten og antall idrettslag. Disse tallene er hentet fra idrettsregistreringen og Fylkesmannen i Østfold. Rapporten er laget i Excel, og kan oppdateres etter hvert som tallene endrer seg innenfor hver kategori. Nedenfor kan leses spillemiddeltildeling for anlegg i Østfold de siste fire årene. Her ser vi at det har vært en meget positiv utvikling, hvor 2010 er tidenes høyeste. En utfordring for Østfold er, at vi har kommuner med svak økonomi, i forhold til store anleggsinvestering. Dette igjen bidrar til for få søknader om anleggsmidler til Østfold, da kommunene ikke kan bidra med sin andel i samme grad som i de rike kommunene. Resultatet blir at Østfold er det fylket som får færrest kroner pr. innbygger i anleggsmidler og har størst underdekning på anlegg. (tallene i kr) Ord.anlegg Nærmiljø Forenklet ordning Totalt NIF og det regionale ledd Idrettspolitisk dokument (IPD) - tingperioden Visjon: - Idrett for alle gjennom en åpen og inkluderende idrett En verdi- og kompetansebasert utvikling Bedre rammebetingelser for idretten Idretten som samfunnsaktør Idrettens aktivitetspolitikk En verdiprosess i idretten Ansvar: Arbeidet skal gjennomføres i alle org.ledd ØIK har gjennom tiår arbeidet kontinuerlig og trofast med verdiprosesser i idrettslagene, så også i inneværende periode. Fordi vi er opptatt av viktigheten av positive verdier og holdninger har kursene vært tilbudt gratis. Det er avholdt 76 kurs i perioden og 672 deltakere BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 5

6 har gjennomført dette. Det er satt fokus på viktige verdier som gode rollemodeller, toleranse og likeverd, diskriminering, trakassering og hets, alkohol, røyk og dop. Viktigheten av gode verdier og holdninger kommuniserer vi også bevisst i alle sammenhenger det er naturlig fra ansatte, ledelse og styret. Antidopingarbeidet Ansvar: Gjennomføres i alle org.ledd i aktivit samarbeid og dialog med Antidoping Norge. ØIK har videreformidlet aktuell informasjon og fokusert på saken i aktuelle sammenheng. Vi har avholdt infomøte med representanter fra Antidoping Norge. Dette er også tema vi tar opp i våre verdikurs. Toleraranse og Likeverd Ivaretatt gjennom verdikurs, tema på seminarer og gjennom innføring og fokus på politiattester. Når det gjelder politiattester avholdt vi infomøte med nesten 100 deltakere og har fulgt opp med mye info og støtte i saken. Innsatsområder Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett (BIB) Ansvar: Gjøre kjent, gjennomføre, kontrollere og dokumentere kvaliteten på barneidretten. ØIK har gjennom perioden fulgt opp med informasjon og veiledning om BIB. Vi har hatt temaet på dagsordenen på ledermøter med SK og IR og på programmet for Inspirasjonsdagen, samarbeidskonferansen mellom ØIK og SK på Idrettens Hus rettet mot idrettslagene i Østfold. Vi har holdt flere kurs årlig i temaet. Det har ellers i perioden blitt etablert flere nye idrettsskoler. Østfold har idrettsskoler i tilnærmet alle fleridrettslag og i mange særidrettslag. Det er tildelt spillemidler til utstyr, gjennom ØIK, på kr til idrettskolene i perioden. Få av fleridrettslagenes idrettskoler søker om midler. Ungdomsidrett Ansvar: Utvikling av partnerskap med vgs og lederopplæring tilknyttet programfag og skoleidrettslag. ØIK har sørget for lederopplæring i tilknytning til programfagene i ungdomsskolen gjennom prosjektet Young Mentor, som vi gjennom perioden har utvidet med flere skoler i flere kommuner. I 2010 tok vi programmet, med en tilpasning for målgruppen, også inn i barneskolen. Dette ble så vellykket at Moss kommune har avtalt at alle barneskolene skal delta i prosjektet i 2011, i konkurranse med det mer private og profittbaserte, Trivselsleder prosjektet til Kjartan og Kjetil. Gledelig og en stor aksept for vårt tiltak og ØIKs arbeid med dette. Vi har siden starten i 2004 utdannet om lag 550 elever, hvorav 300 i tingperioden. Tiltaket har som mål å bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, profilere gode rollemodeller og utdanne fremtidige instruktører til idrettslagene. Det er da elever på 7. og 10. trinn som tar Young mentor oppdraget på de skolene som er med. Elever som blir valgt ut, legger til rette for fysisk aktivitet i friminutt og på aktivitetsdager. ØIK tilbyr Aktivt BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 6

7 ungdomskurs, 16 t, til elevene i tillegg til at de får tilbud om aktivitetsmoduler i ulike særidretter. De blir utstyrt med gensere som kan identifisere dem, samt at skolene får midler til aktivitetsutstyr. Hovedmålet for prosjektet er også å utvikle disse elevene i lederskap, slik at de på sikt skal gå inn å hjelpe det lokale idrettslaget ved å påta seg roller som trenere, ledere eller dommere. Følgende skoler er med: Young mentor Kommune Skoler Antall You me elever Fredrikstad Fredrikstad Kvernhuset Ungdomsskole Gressvik Ungdomsskole 12 t Akt. Leder Kurs Bandy krets Lek preget Oppdrag 10 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Samarbeid med barnehager og barneskoler i nærmiljø 10 X X X Friminutt og aktivitestdager 1 Antall år med i prosjektet 6 Rygge Øreåsen Ungdomsskole 14 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Samarbeid med barnehager og barneskoler i nærmiljø 2 Moss Grindvold Ungdomsskole 12 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Samarbeid med barnehager og barneskoler i nærmiljø 2 Sarpsborg Tindlund Ungdomsskole 10 X X X Friminutt og aktivitestdager 2 Hvaler Hvaler Ungdomsskole 20 X X X Friminutt, Aktivitetsdager, Instruktør på Idrettskolen, Ansvar for Fysaktimen på Ungdomsskolen Det er planlagt moduler med instruktør fra Volleyballforbundet i jan Det er utdannet 76 elever i februar Norges Idrettsforbund BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 7

8 Young mentor jr. Kommune Skoler Antall You me elever 12 t Akt. Leder Kurs Lek Preget aktivitet Oppdrag Antall år med i prosjektet Moss Ramberg Barneskole 15 X X Friminutt Aktivitetsdager 1 Moss Krapfoss Barneskole 10 X X Friminutt Aktivitetsdager 1 Moss Kambo barneskole 10 X X Friminutt Aktivitetsdager 1 Det er utdannet 35 elever i 2010 For 2011 har vi fått forespørsel om alle 9 barneskolene i Moss kommune kan delta i Young mentor prosjektet, de har valgt prosjektet til ØIK fremfor Kjartan og Kjetil Trivselsleder. 21. februar Norges Idrettsforbund Kompetanseutvikling Ansvar: Sørge for at alle nye ledere/styrer i IL og IR får nødvendig grunnopplæring. Legge til rette for regionale og lokale arenaer og møtesteder for erfaringsutvikling og kompetanseutvikling sammen med særidrettene. Kompetanseløft for idrettsråd Et nasjonalt kompetanseløft for idrettsrådene ble pålagt idretteskretsene gjennom IPD og innebærer målrettede tiltak for å utvikle tillitsvalgtes kunnskaper, erfaringer, ferdigheter, verdier og holdninger på en optimal måte. Mye bra aktivitet og engasjement i idrettsrådene i fylket. Kommunikasjon, samarbeid og aktiviteten har økt i takt med at vi fikk ansatt en idrettskonsulent, som har som hovedoppgave å samarbeide og følge opp rådene. Vi har fått gjennomført et vellykket kompetanseløft: 17 idrettsråd har gjennomført årsmøte i 2010 Idrettskonsulent har besøkt 10 idrettsråd i forbindelse med styre-/oppfølgingmøter 11 idrettsråd representerte på konferanse for IR og SK i Strømstad i oktober av 18 idrettsråd har siden september 2009 deltatt på 2x4 timers modul i kompetanseløftet for IR 18 av 18 idrettsråd har siden september 2009 deltatt på kurs/samlinger i regi av ØIK. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 8

9 Idrettsråd Aremark Askim ØIK kompetanseheving IR i 2010 Styremøte/ oppfølgingskvelder X 2x4 timers moduler Deltagelse konferanse Eidsberg X X X Fredrikstad X X Halden Hvaler Hobøl X X Marker Moss X X X Rakkestad X X X Rygge X X Rømskog Råde X X X X Sarpsborg X X X Spydeberg Skiptvet X Trøgstad X X X Våler 4 timers modul nye i IR I løpet av perioden september 2009 desember 2010 har 15 av 18 IR deltatt på 2x4 timers moduler komp.løft. 18av 18 IR har deltatt på kurs/samlinger i samme periode. 21. februar Norges Idrettsforbund Kompetanseløft for Idrettslag X I tingperioden har det blitt gjennomført 21 klubbutviklingsprosesser i østfoldklubbene. I hadde følgende klubber start- og oppfølgingsmøter: Rolvsøy IF, Halden Skiklubb, Råde IL, Halden Volleyballklubb, Fredrikstad Kunstløpklubb, IL Kråkene, HK Halden, Tveter HK og Fredrikstad Bryteklubb Atlas. X X X X X Toppidretten ØIK har inneværende periode forlenget samarbeidsavtalen med Høyskolen i Østfold(HiØ), om bl.a. poeng og tilrettelegging av studier for toppidrettsutøvere. ØIK er formelt eiere av toppidrettslinja på St.Olav, ansetter og lønner topp erfarne trenere i forskjellige idretter her, spesielt innenfor fotball, ishockey og håndball. Linjen er meget populær og holder høy kvalitet. Idrett for Funksjonshemmede Ansvar: NIF og IK ene sikre gode rammevilkår for å samarbeide med kompetanse på områder de har behov for. Integreringsutvalg Administrasjonen tok i 2007, i samarbeid med integreringskonsulenten i Oslo, Akershus, Hedmark, Østfold, initiativ til på ny å opprette integreringsutvalget som ble faset ut i 2005 pga manglende interesse. Administrasjonen foreslo en ny modell for ØIK for å få til en bedret funksjon. Den nye modellen fungerer godt og ble også etablert i Oslo og Akershus. Fra 2010 valgte vi å ha en fra administrasjonen til å lede utvalget i ØIK, noe som fungerer bra og gjør at det blir tettere bånd, bistand og oppfølging fra ØIK til utvalget. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 9

10 Utvalget skal være selvgående, og skal ha en pådriver og rådgiver funksjon overfor SF, SK og IL som nå har ansvaret for tilbud til funksjonshemmede. Utvalget skal ikke drive aktivitet. Medlemmer som har vært innom utvalget i perioden. Vigdis Mørdre, NIF Jorunn Frydenlund, Navestad IF Kari Østby, Sarpsborg IL Jon Olav Johansen, Fredrikstad og Omegn Handicapidrettslag Per Weum, Vansjø/Svinndal IL Willy Aagaard, Sarpsborg Handikapidrettsforening Eva Mølmen, ØIK styret Frode Jensen, ØIK ØIK har gjennom økonomiske tilskudd stimulert til aktivitet for funksjonshemmede i lagene, og også påvirket til etablering av egne idrettslag innenfor kjelkehockey o.a. Det er arrangert møter, konferanser og aktivitets- og utstyrmesser. Vi opplever at det sakte men sikkert rekrutteres flere funksjonshemmede deltakere til idretten og at flere lag etter hvert har gode tilbud. Det internasjonale engasjement Ansvar: NIF i samarbeid med SK og IK ØIK har i perioden vært medeier i et EU-prosjekt, Verdens beste Idrettsregion, vi etablerte sammen med Akershus og Hedmark Idrettskretser og Vârmland Idrottsforbund. Kun kommuner i Indre Østfold er innenfor prosjektområdet og kunne være med her, noe som har vært en utfordring. Prosjektet avsluttes i Prosjektet har 3 hovedmål: Teste modeller som gjør det enklere for inaktive voksne å være aktiv i en idrettsforening, ansvar Østfold Idrettskrets Utvikling av ungdom som ledere, ansvar Akershus Arrangement, ansvar Hedmark. Organisasjonsutvikling Lovverk og ressursforvaltning Ansvar: NIF og org. leddene Betydelig kompetanseheving er gjennomført gjennom deltakelse i NIFs årlige saksbehandlerseminarer, utarbeiding av felles rutine for idrettskretsene, lov- og dom seminarer og økt fokus på lovverk og regler. Det er årlig i forbindelse idrettsregistreringen gjennomført omfattende informasjonsarbeid i forkant og info, kontroll og oppfølgingsarbeid i etterkant i tråd med lister fra NIF. Kvaliteten på lovsiden i lagene har blitt betydelig hevet og svært mange klubblover gjennomgått, justert og godkjent. Det er gitt veiledning og behandlet en rekke saker i forbindelse med årsmøter, fremgangsmåter og saker kjønnsbestemmelser og sammensetning, og en del dispensasjonssaker er behandlet ifht dette. Det er i perioden gjennomført årlige medlemsundersøkelser i klubber som har rapportert for få, eller ingen medlemmer under idrettsregistreringen. De klubbene som har rapportert under BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 10

11 10 medlemmer har ikke nok medlemmer til å oppfylle lovens krav om fullt styre, valgkomite og revisorer. Klubbene som undersøkes må enten verve flere medlemmer eller gå inn i andre klubber. Dersom det ikke har vært medlemmer i klubbene i det hele tatt, er klubbene blitt tatt under administrasjon og lagt ned av ØIK. Det samme gjelder for klubber som ikke har rapportert i det hele tatt under idrettsregistreringen. Dersom disse ikke har hatt medlemmer er de blitt nedlagt. I de fleste av tilfellene, har idrettslagene hatt nok medlemmer. Etter noe veiledning om drift og medlemsrapportering, er dette blitt bedre. I 2007 og 2008 ble det gjennomført medlemsundersøkelse i 3 idrettslag hvert år. I 2009 og 2010 er dette økt til henholdsvis 28 og 19 idrettslag. Arbeidet er ressurskrevende. KURSAKTIVITET FELLESIDRETTSLIG UTDANNING I ØSTFOLDIDRETTEN Kurstype Antall kurs Antall timer Antall delt. Barneidrett Ungdomsidrett Organisasjonsutvikling Generell leder- trenerutvikling Til sammen Velg sunt-prosjektet I perioden har ØIK startet med Velg Sunt prosjektet, som er en bevisstgjøring over hvilke mat- og drikke tilbud som kioskene på idrettsarenaen bør ha. Velg det sunnere alternativet er målsettingen. Fysisk aktivitet er viktig - ikke minst for barn og unge. Fysisk aktivitet påvirker humøret, gir energi, reduserer stress, fremmer sosialt samvær og gir bedre kroppskoordinasjon. Det er nær sammenheng mellom idrettsprestasjon og kosthold. Et variert kosthold med sunn mat og regelmessige måltider er med på å forsterke effekten av treningsinnsatsen. Musklene, skjelettet og hjernen til barn og unge utvikler seg hele tiden, og har behov for jevn tilførsel av næring. Hvert måltid betyr derfor mye for den som vokser. Barn og unge som driver med idrett tilbringer mye av sin tid på treninger, kamper og konkurranser og har da behov for ernæring som gir energi til den aktiviteten de skal utføre. På disse arenaene selges det ofte usunn mat med tomme kalorier. ØIK ønsker å arbeide for god ernæring og sunn kost på idrettsarenaene, slik at barn og unge kan ha muligheten til å velge sunt på idrettsarenaen. Østfold idrettskrets, i samarbeid med Fylkesmannens ressursgrupper for ernæring og fysisk aktivitet og Østfoldhelsa har laget kurset «Velg sunt på idrettsarenaen». Kurset gir gode eksempler på hvordan idrettslagene kan bytte ut usunn mat med sunnere alternativer. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 11

12 KOMPETANSENETTVERK Navn Sted Navn Sted Barneidrett Start- og oppfølging Anne Kjersti Bjercke Sarpsborg Bernt Kr. Berntsen Fredrikstad Gro Heie Fredrikstad Lillian Ovell Fredrikstad Engelbrecht Martin Fjeld Fredrikstad Heidi Stenboch- Halden Haakestad Bjørg Liljedal Fredrikstad Bjørn Birkeland Oslo Cathrine Eriksen Fredrikstad Mette Nordhus Moss Inger-Lise Olsen Fredrikstad Stian Olsen Oslo Sverre Gulbrandsen Fredrikstad Verdier/ Holdninger Trond Andreassen Fredrikstad Villmarks impuls Økonomi Ronny Berntzen Vidar Waaden Lørenskog Møteledelse Ungdomsidrett Jan G. Lund Fredrikstad Espen Amundsen Fredrikstad Lover, regler & retn. Thomas Dalen Sarpsborg Wiggo Sørlien Hanne Nilsen Sarpsborg Christian Karlsen Fredrikstad Livredning Idrettsskade Thomas Graham Sarpsborg Jan Spurkeland Fredrikstad Idrettsråd Førstehjelp Mimi Slevigen Trøgstad Trond Solhaug Atle Rostad Fredrikstad Rygge Samarbeid med særforbundene ØIK har tatt flere initiativ overfor særforbund/-kretser ifht samarbeid og har lykkes i noen sammenhenger, bl.a ifht veiledere og klubbguider innenfor klubbutvikling og organisasjonsprosesser. Det gjelder også særforbund/-særkretsers bidrag med sine idretter i våre prosjekter inn mot skolen (Idrett/skole prosjekter) og vi har de 2 siste årene dratt i gang et felles seminar med særkretsene på Idretten Hus Inspirasjonsdagen for Østfoldidretten. Idrettens som samfunnsaktør Å fremme god helse i befolkningen Ansvar: NIF med støtte fra org.leddene ØIK har deltatt i ressursgruppen for fysisk aktivitet i regi av fylkesmannen fra , initiert av staten, hvor målsetningen var å utvikle en kommunikasjonsstrategi som skulle styre kunnskapen om fysisk aktivitet og helse gjennom folkeopplysning og motivere til aktiv livsstil, med hovedvekt på barn og unge og personer som er for lite aktive. Fra 2010 ble ansvaret overført til fylkeskommunen. Ressursgruppe for fysisk aktivitet og ernæring (RFAE), som tidligere var to grupper, ble slått sammen til en. ØIK er fortsatt medlem. En viktig relasjon i forhold til fysisk aktivitet og helse, og samarbeid med sentrale BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 12

13 personer i fylke og kommuner med ansvar for området. Formål: RFAE er Østfoldhelsas strategi for kunnskapsbasert folkehelsearbeid innenfor ernæring og fysisk aktivitet i Østfold, og for å oppfylle Østfoldhelsas målsetninger og statlige føringer. Arbeidet i ressursgrupper skal bidra til å forankre folkehelsearbeidet politisk og administrativt i Østfold. Aktiv på Dagtid (ApD) Startet opp 01.oktober 2007 som et prosjekt frem til Fra den har ApD gått over til en driftsfase. Aktiv på Dagtid er et tilbud om variert fysisk aktivitet for personer mellom år og som enten: Står helt eller delvis utenfor arbeidslivet eller Arbeider i en IA (inkluderende arbeidslivs) bedrift Gjennom et felles løft har Østfold Idrettskrets og dens partnere sammen bidratt til å løfte frem fysisk aktivitet til grupper som er vanskelige å nå, og som antagelig ikke ville drevet fysisk aktivitet. Gjennom flere instanser som bidrar med økonomiske midler, har deltakelse i partnerskapet medført et felles løft for fysisk aktivitet og dermed resultater som ville vært vanskeligere å oppnå hvis en hadde stått alene. Deltagende partnere og finansieringskilder: Fredrikstad Sarpsborg Kommune Moss Kommune Kommune Hvaler Kommune Rakkestad kommune Våler Kommune Skiptvet Kommune Halden Kommune Rygge Kommune Spydeberg kommune Hobøl Kommune Marker Kommune Eidsberg Kommune Askim Kommune Østfold fylkeskommune Østfoldhelsa Norges Idrettsforbund NAV Østfold Utviklings i deltakelsen: BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 13

14 Budsjett i 2010: Budsjettet i 2010 var på 2,52 mill. Idretten som aktivitetsleverandør Gjennom 2010 har flere idrettslag levert aktivitet til Aktiv på Dagtid, dette har skjedd bl.a gjennom golftilbud, helsestudio, sal aktiviteter og vanngym aktivitet i ulike kommuner. Vi ser at flere av lagene får ordinære medlemmer etter bl.a introduksjonskurs. Halden Golfklubb fikk 15 nye medlemmer gjennom kurs arrangert for APD og i samarbeid med Halden kommune. Det er et mål å knytte til seg flere klubber som kan bidra til å levere aktivitet, hvor en på sikt kan få deltakerne inn i ordinære tilbud i de idrettslag som har mosjonsaktivitet. En mer aktiv skolehverdag IL-Skole/SFO Et tiltak som har som mål å skape mer aktivitet, utjevne sosiale forskjeller og identifisere gode modeller for heldagskolen. Idrettslag legger til rette for allsidig fysisk aktivitet 1 til 2 ganger pr.uke i samarbeid med SFO. Det tilbys måltider og frukt i tillegg til mulighet for å gjøre lekser i egnet rom. Østfold idrettskrets har pr , 11 tiltak fordelt på 11 idrettslag og 35 SFO i 5 kommuner. Om lag 950 barn får et tilbud fra idretten i SFO tiden og flere er på gang i Det vil allikevel være økonomisk betinget hvor mange flere vi kan håndtere her. Det er med glede ØIK registrerer at klubbene tar denne utfordringen, samtidig som ØIK registrerer en økt pågang og interesse fra idrettslag som ønsker mer informasjon om tiltaket og organiseringen av det. Det er etablert et samarbeid med Golfforbundet når det gjelder aktivitet og utstyr rettet mot bruk i skolene. Videre har om lag 15 skoler i Moss og Fredrikstad kommune benyttet seg av tilbudet om å få en innebandyinstruktør til å komme å holde en gymtime i 5 klasse. Dette er gjennomført som et samarbeid mellom ØIK og Bandykretsen i Østfold. ØIK IL/SFO Kommune Idrettslag SFO instruktører Innhold Mat/frukt Leksehjelp Tilskudd Antall barn Økt pr. uke Fredrikstad Stjernen Hockey 12 Stjernen Hockey Frigåing på skøyter Hockey Ja Ja Fredrikstad Nedre Glomma turn 1 NGT Allsidig turn/gym Ja Ja Fredrikstad Rolvsøy IF 1 Rolvsøy IF Lekbetont Fotball /innebandy Ja Ja (2) Sarpsborg Tune IL 1 Tune IL og Kalnes VGS Ball lek Håndball Ja Ja Sarpsborg Varteig IL 1 Varteig IL Friidrett Ski Sarpsborg Greåker IBK 3 Greåker IBK Allsidig Innebandy 23. august Norges Idrettsforbund Ja Nei Ja Nei arr BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 14

15 ØIK IL/SFO Kommune Idrettslag SFO instruktører Innhold Mat/frukt Leksehjelp Tilskudd Antall barn Økt pr. uke Sarpsborg Navestad IF 1 Navestad IF Allsidig inne- og uteaktivitet Ja Nei Sarpsborg Spydeberg Borregård Golf klubb Spydeberg IL 3 Borregård Golf klubb 2 Spydeberg IL Askim VGS Golf Innebandy Uteakt. Allsidig idretts aktivitet Ja Nei Ja Ja Rygge Larkollen IL 5 Larkollen IL Bordtennis Ja Ja Moss IL Kråkene 5 IL Kråkene Hinderløype Hockey Frigåing på skøyter 5 kommuner 11 idrettslag 35 SFO Ja Ja Om lag 950 barn 23. august Norges Idrettsforbund Fysisk aktivitetskurs for ansatte i SFO/ Skole Ved innføring av obligatorisk fysisk aktivitet for elever i 5-7 klasse iht rundskriv UDIR , har ØIK sett et behov for kompetanse og utviklet et kurstilbud rettet mot ansatte som har ansvaret for gjennomføringen av disse øktene ute i skolen. Formålet med tiltaket er å tilrettelegge for en mer variert og aktiv skolehverdag for elevene i 5-7 trinn. Kursdagene inneholder kort innføring i rundskrivet og praktiske øvelser som involverer mange barn og som krever lite utstyr. Relevant praksis for VGS elever/idrettslinje Et annet tiltak vi har tatt initiativ til når det gjelder er økt aktivitets - / instruktørkompetanse til SFO og Fysaktimen 5-7 trinn, er å gi mulighet for relevant praksis for VGS elever og mulighet for å forme en modell som andre VGS kan benytte. VGS elever kommer ut til skolene som er med i prosjektet 1 gang pr. uke og gjennomfører 1 times aktivitet med elevene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom ØIK, barneskoler og videregående skoler/idrettslinje. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 15

16 7 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket der Fysakøkt blir gjennomført med elever fra VGS. 12 barneskoler i Fredrikstad kommune er med i tiltaket der fysisk aktivitet i SFO blir gjennomført med elever fra Vgs. Om lag 1000 elever får tilbud om fysisk aktivitet i dette prosjektet. 120 ungdommer får erfaring i å planlegge, organisere og lede fysisk aktivitet til barn. Kalnes Vgs har et etablert samarbeid med 1 barneskole og et idrettslag om å tilby instruktørkompetanse og aktivitet til SFO fast en gang pr. uke. Om lag 30 barn deltar hver gang. ANDRE AKTIVITETER Østfold Idrettskrets 90 år tirsdag den 27. april 2009 Det ble avholdt en jubileumsmarkering i Fredrikstad Fotballklubbs møtelokaler på Stadion i Fredrikstad på selve dagen. Med styret, ansatte og innbudte gjester deltok ca 100 personer. Ved siden av hyggelige hilsner og gaveoverrekkelser, hadde vi underholdning av Bjørnar Spydevold og Magne Aasbrenn. Sistnevnte hadde lagd en prolog til idrettskretsen vi har lagt ved årsberetningen. Idrettspolitisk konferanse Den idrettspolitiske konferanse som ble etablert i 2003 er arrangert årlig i perioden. Fortsatt et vellykket og etablert tiltak. Vi ser at politikerne har fått øynene opp for konferansen og flere deltar år for år, noe som både er gledelig og viktig sett fra idrettens side. ØIK ser konferansen som en viktig arena for møte med politikere, fylkes- og kommuneadministrasjon og idrettens ledere og trener m.fl.hvor idrettens fokusområder settes på dagsordenen. Konferansen har hatt ca 70 deltakere i perioden og holdes på et lavt nivå kostnadsmessig. Konferansen er et gratistilbud. Allaktivitetsdager i Avholdes hvert år for alle 4 klassinger i fylket som tidligere. Ved arrangementet i 2010 for 15. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 16

17 gang, noe vi er veldig stolt av å ha kunnet opprettholdt. Rundt 3000 elever med 100 lærere deltar hvert år og 200 elever fra vgs er med som hjelpere. I 2008 ble det et direktiv til skolene om timetall og fag som måtte sikres, noe som vanskeliggjorde at vgs-elever kunne stille som hjelpere, og derved måtte dagene avlyses i Heldigvis fikk vi til en ordning igjen i Det har blitt mer krevende år for år å arrangere dagene, da SK regionaliserer seg og det blir vanskeligere å få til aktiviteter på dagtid. Vi valgte derfor ved restart igjen i 2009 å begrense aktivitetsdagene til 2 dager. Alle som ønsker får allikevel anledning til å være med, men vi ser at pga transportkostnader er det noen skoler som velger ikke å delta, og slik går kabalen likevel opp. I 2009 og 2010, deltok ca 2000 elever, 50 lærere og 100 vgs elever. I tillegg til allsidige idrettsaktiviteter og lek for barna tilbys lærere et faglig seminar, som er en tradisjon og godt mottatt. Inkludering i idrettslag (tidligere storbymidler) Dette er midler fra staten til integrering i utvalgte store byer. Ordningen ble administrert fra ØIK og driftet av IR, men ble lagt om i perioden og går nå direkte til aktuelle idrettsråd og administreres derfra. Tidligere var det kun FRID i Østfold som mottok midlene, men fra 2008 kom også Sarpsborg IR med i ordningen. Infoavis og web ØIKs infoavis, Dryppet, utgis 8 ganger i året. I tillegg oppdateres ØIK sine hjemmesider jevnlig. Sidene er en viktig infokanal for ØIK. I 2010 var våre sider tredje mest besøk av alle idrettskretsene i landet. IDRETTSMERKET Idrettsmerkeutvalget har i : år 2007, avholdt 3 møter, utdeling 29. juni : år 2008, avholdt 2 møter, utdeling 19. september : år 2009, avholdt 2 møter, utdeling 9. oktober : år 2010, avholdt 2 møter, utdeling 3. september Statistikk over avlagte IM-prøver fra 1986 til 2010: 2007: 624 stk. fordelt på 263 damer og 361 herrer 2008: : : Trofèer Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Statuett Krus Ministatuett bronse Ministatuett gull Hederspris års merke m/diplom års merke m/diplom Antall idrettsmerketakere i Østfold er nedadgående også inneværende periode som ellers i landet. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 17

18 Bedre rammebetingelser Det er jevnlig arbeidet med administrativ og politisk påvirkning fra styret og administrasjon. Styret har hatt møter med politiske partier. Administrasjonen har gjort ekstra innsats foran valgperioder med info, påvirkning oppfølging av IR og lag ifht verktøykasser og ønskede aktiviteter. Administrasjonen har produsert avisartikler som flere andre kretser har benyttet seg av. NIF med bistand fra idrettskretsene, herunder også ØIK har i perioden fått gjennomslag for: Momskompensasjonen for varer og tjenester Momskompensasjon for idrettsanlegg Grasrotandelen for idrettslagene er en annen viktig sak som er gjennomført i perioden og som gir et viktig bidrag til mange Østfoldlag. Lokale aktivitetsmidler til idrettslagene (LAM), som fordeles via idrettsrådene, har økt betydelig i perioden. LAM fordeling i perioden Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Dette er nødvendige og viktige forbedringer av rammevilkårene for idrettslagene og som synliggjør den viktige jobben som krets- og sentralledd gjør i det idrettspolitiske arbeidet. Prosjektmidlene har økt i perioden og gitt ØIK i større grad mulighet til å bidra med samfunnsnyttige og folkehelsemessige tiltak, som nevnt under folkehelse, gjennom bruk av idrettens unike verktøy og virkemidler. Idrettens verdiskapning er ellers synliggjort på andre aktuelle arenaer i konferanser, foredrag og møter ifht idrettens samfunnsmessige betydning. ØKONOMI Idrettskretsens økonomiske rammebetingelser er avhengig av størrelsen på tilskuddene fra NIF og Østfold Fylkeskommune. Idrettskretsens basisinntekt er et rent administrasjonstilskudd, rammetilskuddet fra Norges Idrettsforbund. Tilskuddet skal dekke lovpålagte- og administrative/driftsoppgaver. En stor del av ØIKs tilskudd fordeles til aktivitet i underliggende ledd, bl.a. som grunn- og aktivitetsstilskudd til særkretser og idrettsråd. ØIK har hatt en akseptabel økonomi. Tilskudd fra NIF er imidlertid ikke blitt indeksregulert og med årlige lønns- og prisøkninger kan dette bli en utfordring. Fylketilskuddet har derimot vært indeksregulert de siste år. I 2010 opplevde ØIK et underskudd, som skyldtes uklare regnskapsregler. Dette er rettet opp i samarbeid med revisor. Midlene ble brukt til underliggende ledd. I 2009 sa ØIK opp kopimaskinavtalen med Xerox og tilsluttet seg NIFs fellesavtale, noe som gir store besparelser. I 2010 gikk vi over til moderne telefonløsninger på Idrettens Hus, som også vil være mer økonomisk lønnsomt og praktisk. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 18

19 I tråd med idrettspolitisk dokument har ØIK igangsatt sentrale prosjekter innenfor skole og folkehelse, inkludert stimuleringstiltak overfor idrettslagene. Dette er finansiert gjennom omsøkte midler, hvor hovedtilskuddene har kommet fra fylket og NIF. Tilskudd og prosjektmidler År Rammetilsk. NIF Kompetansemidler fra NIF / Prosjektmidler* Sosial Integrasjon (tidl.storbymidler) (FRID) (FRID) (FRID og SIR) (FRID og SIR) fra staten til ØIK / drift i IR Rammetilsk. Østfold fylkeskommune Prosjektmidler fra Østfold fylkesk.* *Prosjektene i perioden gjelder: YoungMentor, Idrett-Skole/SFO, Fysak 4-7 trinn, Aktiv på dagtid, Allaktivitetsdager ØIK og IR, Integreringstiltak, Aktivitetsstimulering i IL, Samarbeid Østfold Barne- og Ungdområd og Musikkrådet. ØIK har i perioden utbetalt grunnstøtte og aktivitets/stimuleringsmidler til SK, IR og IL som følger: For 2007 ble det her tildelt kr For 2008 ble det her tildelt kr For 2009 ble det her tildelt kr For 2010 ble det her tildelt kr ILDSJELSPRISEN FOR ØSTFOLD ØIK endret i 2009 navnet Fair Play prisen til Ildsjelsprisen for Østfold, siden NIF benytter benevnelsen Ildsjelsprisen og har et stort kjent arrangement knyttet til dette. Vi ønsket å identifisere oss med NIF her og dra veksler på markedsføringen og omtale NIF har i denne sammenheng, da formålet er identisk. De 3 kandidater som årlig tildeles fra ØIK blir også automatisk foreslått til NIFs Ildsjelspris. Overekkelsene har vært et fast innslag på ØIKs årlige idrettspolitiske konferanse og kandidatene honoreres med Diplom, blomster og kr Statutter for prisene er: Kandidatene skal fortsatt være aktive og fortrinnsvis komme fra forskjellige kommuner i fylket. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 19

20 Idrettskretsen ser etter kandidater som over lang tid har stått på for klubben/laget, gjennom tillitsverv, dugnader, i kiosken, hyttekomiteen, som bane/løypemannskap e.l og som vanligvis ikke har fått så mye oppmerksomhet tidligere. For året 2007 gikk prisen til: For året 2008 gikk prisen til : For året 2009 gikk prisen til: For året 2010 gikk prisen til: Bodil Berby, Trøsken IL Leif Skaar, Sarpsborg IL Odd Johansen, Fredrikstad IF Yngvar Grina, Sarpsborg Tennisklubb Odd Gretland, Råde IL Inger Elin Wiklund, Fredrikstad Handicapidr.lag Grethe Lauritzen, Rygge IL Eva Boehm Svendstad, Mysen IF Tor Willy Jensen, Fredrikstad Bueskyttere Kai Nilsen, Fredrikstad Fotballklubb Knut Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb Leif Syverød, Vansjø/Svinndal IL Idrettskretsens pokal Idrettskretsens pokal er den høyeste utmerkelsen ØIK har i forhold til de mange frivillige ildsjeler i Østfold. Pokalen deles ut kun hvert 4.de år på tinget. Pokalen ble i 2007 tildelt Grethe Løken, Mysen IF og Bjørn Tindlund, Stjernen Hockey. SÆRKRETSER OG SÆRREGIONER INNEN ØIK PR Særkretser Bandykretsen Basketballkretsen Mosjon- og Bedriftsidrettskretsen Bowlingkretsen Orienteringskretsen Brytekretsen Bueskytterkretsen Castingkretsen Cyklekretsen Dykkekretsen Fotballkretsen Friidrettskretsen Følgende særidretter er regionalisert: Kampsport Håndball Vektløfting Dans Motorsport Ishockeykretsen Judokretsen Volleyballkretsen Gymnastikk- og turnkretsen Skøytekretsen Rokretsen Svømmekretsen Rytterkretsen Seilkretsen Skikretsen Skytterkretsen Styrkeløft Badminton Bordtennis Tennis BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 20

21 IDRETTSRÅDENE I ØIK PR Aremark Askim Eidsberg Halden Fredrikstad Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog (kun to IL) Råde Sarpsborg Skiptvet (kun tre IL) Spydeberg Trøgstad Våler Medlemstall og kommentarer Lag År Antall IL Antall BIL Totalt ant lag Kommentarer (+11) 232(-13) 668(-2) +/- fra (-30) 245(-8) 670(-38) +/- fra (-1) 253(-31) 708(-32) +/- fra (+21) 284(-21) 740(0) +/- fra -06 ØIK har totalt 668 lag pr. 31/12/2010, som er en nedgang på 72 lag siden Bedriftsidretten har i denne perioden hatt en nedgang, samtidig som NIF med kretsene har ryddet opp og oppløst idrettslag som ikke driver i tråd med NIFs lov. Dette har påvirket lagsantallet både for bedriftsidretten og ellers. Kvinner ordinære lag År Totalt ØIK har totalt kvinner i 2010, som er en fremgang fra 2007 med 752 medlemmer. Menn ordinære lag År Totalt BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 21

22 ØIK har totalt menn, som er en økning fra 2007 med medlemmer. Spesielt i gruppene og 26- er det god økning. Totalt medlemskap for ordinære idrettslag i Østfold År Kvinner Menn Totalt medlemskap Antall medlemskap i ØIK har en stabil utvikling til tross for at antall idrettslag har gått noe ned. Totalt medlemskap for Bedriftsidretten i Østfold År Kvinner Menn Totalt Bedriftsidretten har hatt en fremgang i antall medlemskap fra 07 til 09 med 2260 medlemskap, men antall medlemskap har igjen gått tilbake med 2902 i Totalt antall medlemmer i ØIK pr for ordinære idrettslag og bedriftsidretten er medlemskap. IDRETTENS HUS Idretten har gode og funksjonsmessige kontorer, svært sentralt beliggende i Idrettens Hus på Rolvsøy i Fredrikstad. Vilkårene for særkretsene som leier på huset er gunstige. Husleien har i perioden blitt justert med årlig prisindeks. Det er gjort en relativt stor oppussing i perioden med maling av lokalene og kjøkkeninnreding, utskifting av gulvbelegg og møteromsmøbler, og kursrommene er oppgadert med nye møbler, videokanon, utsmykninger etc. Dette er utført for ØIKs regning. Det er også i perioden lagt inn bredbånd i møterommene, slik at besøkende kan benytte internett på en enkel måte. Videre har vi faset ut et gammelt sentralbord og innført moderne mobiltelefon-løsninger på huset, noe som bidrar til en bedret service ved bl.a. at hver enkel medarbeider blir mer tilgjengelig. Det har i perioden vært noen få endringer, hvor Skikretsen og håndballregionen flyttet ut sommeren Skytterkretsen leier kontor som benyttes til arkiv/utstyr, Gymnastikk og turnkretsen har leid kontor i Nesten alle kontorer har vært utleid til enhver tid, noe som sikrer husets økonomi.våre møte- og kurslokaler har ellers vært godt benyttet i perioden på dagtid av private aktører og av idrettslag, spesielt på kveldstid og helg. Møteromsleien for lagene er gunstig. BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 22

23 AVSLUTNINGSKOMMENTARER I STYREBERETNINGEN - perioden Styret kan se tilbake på 4 spennende og utfordrende år. Vi har fokusert på å videreføre signalene i det idrettspolitiske dokument som ble vedtatt på tinget i Av dette kan vi spesielt nevne idrettskretsenes ansvar for å følge opp og sikre kompetansebehovet i idrettsrådene, som er det viktigste idrettspolitiske organ i forhold til kommunale myndigheter. Idrettskretsen har i perioden ansatt en idrettskonsulent med et spesielt ansvar for å ivareta og utvikle idrettsrådene, og vi har sett en svært positiv utvikling. Vi har vært opptatt av rammebetingelsene til idrettslagene og behovet for forutsigbar finansiering samt nødvendigheten av å sikre fremtidig areal for nye idrettsanlegg. Dette er saker vi årlig har tatt opp i møter med de besluttende politiske organer. Viktigheten av det frivillige arbeidet som hver dag legges ned i de mange idrettslag i fylket for å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge og møteplasser for hele familien i lokalsamfunnet, er også noe vi har ønsket å formidle. Gratis trening for barn og unge i kommunale og fylkeskommunale anlegg har vært et satsningsområde og er et eksempel på dette. Vi har i perioden vært oppatt av å skape gode samarbeidsarenaer og møteplasser for de tillitsvalgte i idrettsråd og særkretser/særforbund. En stor deltagelse og et aktivt engasjement på vårt ledermøte høsten 2010 viser at vi er på rett vei. Vi kan se tilbake på et godt samarbeid med representanter fra idrettstyret og administrasjonen i NIF, og vi har vært oppatt av å sette Østfold idrettskrets i fokus ved å presentere og markedsføre våre gode prosjekter. Et eksempel på det er prosjektet "Aktiv på Dagtid som ble startet opp høsten 2008 med deltagere fra 2 kommuner og som nå teller hele 14 av fylkets 19 kommuner. Vår nestleder har vært medlem av valgkomiteen i NIF til Idrettstinget i 2011, og dette har gitt oss verdifull kunnskap om idrettsorganisasjonen. Avslutningsvis vil styret få takke for et godt og konstruktivt samarbeid med administrasjonen i ØIK, og for et inspirerende og hyggelig samarbeid med tillitsvalgte i idrettslag, idrettsråd, særkretser/særforbund samt ulike representanter for kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Vi ser frem til å utvikle ØIK videre til det beste for alle som er interessert og oppatt av den frivillige idrettsbevegelsen og dens rammebetingelser. Og vi vet at sammen er vi sterke! For ØIKs styre Lillian Ovell BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 23

24 NORSK IDRETTS ORGANISASJONSOPPBYGNING BERETNING ØSTFOLD IDRETTSKRETS 24

25 Østfold Idrettskrets (org.nr ) Rapport for perioden Styrets beretning Perioderegnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisors uttalelse

26 Resultatregnskap Østfold Idrettskrets Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Overskudd for perioden Overføringer Avsatt til egenkapital med selvpålagte restriksjoner Netto overført fra annen egenkapital Sum overføringer Østfold Idrettskrets Side 1

27 Balanse Østfold Idrettskrets Eiendeler Note 2010 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Østfold Idrettskrets Side 2

28 Balanse Østfold Idrettskrets Egenkapital og gjeld Note 2010 Opptjent egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Østfold Idrettskrets Side 3

29 Østfold Idrettskrets (org.nr ) Note 1 - Regnskapsprinsipper Perioderegnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak samt idrettens regnskapsbestemmelser. Salgssinntekter Innteksføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd er inntektsført ihht vedtak. Prosjekter som løper utover en regnskapsperiode inntektsføres etter fullført kontrakt metode. Vurdering og klassifisering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunkt, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Organisasjonen er ikke skattepliktig. Note 2 - Lønn, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader 0 Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 5 Godtgjørelser Lønn Andre godtgjørelser Styrehonorar Honorar til revisor Revisjonstjenester Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.

30 Østfold Idrettskrets (org.nr ) Note 3 Andre avsetninger for forpliktelser Periodisering av tilskudd vedrørende prosjektet Aktiv på Dagtid Sum avsetninger kr Note 4 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre markedsbaserte finansielle instrumenter i handelsportefølje er pengemarkedsfond og er vurdert til markedsverdi. Note 5 - Egenkapital Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Annen opptjent egenkapital Sum Egenkapital Periodens overskudd Bruk av selvpålagte restriksjoner Egenkapital Selvpålagte restriksjoner Avsetning midler Bruk av midler Avsetning til stimulering IR Avsetning til stimulering IL Avsetning til IR og IL til rekrutteringstiltak Avsetning til vedlikehold lokaler Sum

31

32

33

34

35

36

37 PROLOG TIL ØSTFOLD IDRETTSKRETS SITT 90ÅRS JUBILEUM v/ Magne Aasbrenn For ti tusen år sia smelta all isen og Østfolds befolkning kom inn ifra sør, døm dyrka opp jord og fikk sauen og grisen og fant ut at livet ble bedre enn før. Et menn skeliv er ikke bare å streve vi må ikke glømme litt moro og lek for ungdom så gjelder det også å leve å springe og hoppe og gjøra et pek Mannjevning ble det på vollen ved fossen Døm skjøt og døm fekta med staur og med sverd Døm målte sin styrke og visste godt åssen en heiste et seil og dro ut på en ferd. Og Inga fra Varteig ho la seg med kongen så sendte ho barnet med to spreke menn Til kara så sa ho: Ta med dere ungen og start verdens første birkébeinerrenn! Og idretten bynte i Smaaleners Amt Særlig til skyting var østfolding flink For Karl den tolvte ble utfallet jamt han løfta på hue og så ble han blink! Så kom vi til året da Norge ble eget Det var attenfjorten at grunnloven vant Og tida og tanken og sporten ble preget av kappstrid med svensken med landet i pant! Patriotær det var døm, de første menn døm bygde landet med skøyter og ski døm kalte det hobby, men smått om senn ble hobby n et krav om å sette oss fri! Da flagget ble reist i nitten-null-fem og svenskekongen ble fulgt til porten så sa døm selvstendige, ikke glem at tanken om Norge ble skapt av sporten! Det danna seg forbund for alle grener for bryting og skyting og badminton Men staten sa: det er så mange som trener vi fårn te til å styre det sånn! Vi må lage et opplegg i hvert et fylke der alle lag samler seg smått om senn så står døm sammen og har felles styrke og vi vet hvor vi skal sende penga hen! I nittennitten ble Smålener samla den første formann het Kobberstad det var i Sarpsborg, og ikke tilfeldig akkurat på dagen, nå i da! Den syvogtyvende stifta døm oss det var i april i nittennitten kællær fra Sarpsborg og Halden og Moss og Fredrikstad-gjengen var ikke litten. I historia står det ikke om døm heva en skål men sikkert er det at døm visste hva døm ville døm turna og rodde og sparka på mål og GRATIS INNSATS ville døm stille. Og tredveåra ble harde nok med splitta idrett politisk sett men så kom krigen og ble et sjokk som samla forbunda her til ett. Tysk rane ville ha stevne og stas og propagandaen prøvde å skremme men østfolds idrettsfolk slo drømmen i knas - Gløm det der, vi blir hjemme! Så, da endelig krigen var slutt ble det fart i alle slags idrettsting kappestrid fanga hver jente og gut vaffelstekinga kom i sving!

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer