magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen."

Transkript

1 8 Gjesdalbuen onsdag 28. mai 2014 DEN STORE ELEVUNDERSØKELSEN magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen. Elevene savnet større utford Ina Selmer-anderSSen - tekst og foto Det er bra at lærerne får vite hva de kan forbedre, synes Magrete Tendenes Ruud i 7B. Kan lære av tallene: Etter at elevundersøkelsen viste at elevene på Bærland skole ønsket flere faglige utfordringer, har elevene fått mer å strekke seg etter. Det er litt interessant å se resultatene av elevundersøkelsen. Og det er sikkert greit for lærerne å se, slik at de får vite hva de bør fikse på, sier Magrete Tendenes Ruud. Hun og alle andre på syvende trinn på barneskolen har gjennomført elevundersøkelsen. I den svarer elevene på hundretalls spørsmål som handler om hvordan elevene opplever skolegangen. Det er ikke det mest spennende elevene har vært borti forteller de, men de synes det er bra at de ansatte kan få mer informasjon om hvordan elevene har det på skolen. Forhåpentligvis kan skolens ansatte lære noe av tallene, sier elevene. Hvis noen føler seg alene, så kan de voksne kanskje se det i undersøkelsen, og passe bedre på, sier Eirik Idland fra 7B. I tillegg går det an å sammenligne resultatene av slike undersøkelser med tidligere undersøkelser. Det påpeker Adine Birkedal fra 7A. Fikk Flere utfordringer De ferske resultatene fra undersøkelsen viser at elevene på Bærland er godt fornøyde med skolehverdagen. Sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet viser resultatene at felles regler og elevdemokrati er noe Bærlandelevene er særlig fornøyde med. Magrete Tendenes Ruud, Eirik Idland, Adine Birkedal og Emil Kvanvik er alle i elevrådet, og kjenner seg igjen i statistikken. Vi får jo bestemme litt når vi er i elevrådet i alle fall, sier Idland. Ja elevrådet er en måte å bli hørt på. Elevene har sjansen til å bestemme mye på skolen synes jeg, legger Kvanvik til. Elevene synes at informasjonen fra elevundersøkelsen bør få konsekvenser på skolen, noe de også opplever at den har fått. Etter at vi hadde undersøkelsen fikk de som ønsket det mer utfordringer, sier Ruud. I undersøkelsen kom det tydelig fram at Bærland-elevene ønsket mer faglige utfordringer. Dermed satte skoleledelsen og lærerne i gang tiltak for å imøtekomme elevenes behov. Når vi er ferdige med oppgavene, får vi flere eller vanskeligere oppgaver å løse, sier Kvanvik. Forbedringsmuligheter Finnes Resultatene fra Bærland skole skiller seg ikke mye fra landsgjennomsnittet. Både på landsbasis og på Bærland er elevene tilfredse. Men også på trivsel ligger Bærland skole så vidt under snittet. Mange som synes det er kjedelig gidder ikke å bry seg, sier Ruud. Og det finnes jo dem som synes det er kult å være lite motivert, legger Kvanvik til. De undrer over om resultatet på trivsel kan tyde på at noen elever føler seg utenfor. Det er aktiviteter for alle i friminuttene, sier Ruud. Hun og de andre elevrådsrepresentantene synes at skolen har en god løsning for å bidra til at alle har det gøy i friminuttene. For på Bærland skole har de noe som heter trivselsledere i friminuttene, forteller elevene. Det er elever fra

2 Gjesdalbuen onsdag 28. mai I dag Bærland skole Solås skole Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole Oltedal skole Dirdal skole ringer 5. til 7. klasse som organiserer forskjellige aktiviteter i friminuttene, som alle elever kan være med på. På noen områder finnes det likevel forbedringsmuligheter, mener elevene. De skulle ønske at de kunne ha mer undervisning ute, forteller de. Hvis vi skal lære om insekter for eksempel, så kan vi jo dra ut, istedenfor å sitte inne hele tiden, sier Idland. Og så skulle vi hatt bedre utstyr, legger han til, og får støtte fra de andre: Ja, datamaskinene er sykt dårlige, sier Kvanvik. Alle elevrådsrepresentantene er enige i at det teknologiske utstyret ikke er av ypperste kvalitet. den store elevundersøkelsen Alle sjuendeklassinger og tiendeklassinger deltar. Undersøkelsen gir elever mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen. Bærland skole Indikator og nøkkeltall Bærland Gjesdal Rogaland Nasjonalt Trivsel 4,2 4,3 4,3 4,4 Støtte fra lærerne 4,3 4,2 4,3 4,3 Støtte hjemmefra 4,2 4,2 4,3 4,3 Faglig utfordring 3,7 3,7 3,9 3,9 Vurdering for læring 3,9 3,6 3,8 3,8 Læringskultur 3,8 3,6 3,8 3,8 Mestring 4,1 4,0 4,0 4,0 Motivasjon 3,8 3,7 3,9 3,9 Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,7 3,7 Fellesregler 4,6 4,3 4,3 4,3 Mobbing på skolen 1,3 1,2 1,3 1,3 Elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (i prosent): Hva betyr tallene? Skalaen går fra 1-5. Høy verdi (5) betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt. Hvordan tolke tallene? Antallet elever som har deltatt i elevundersøkelsen har betydning for resultatene. Det er vanligvis større variasjon i svarene jo mindre utvalget (antall elever) er. Jo mindre utvalget er, desto større bør forskjellene være for at du kan feste lit til at det er en reell forskjell i elevenes læringsmiljø. Det betyr imidlertid ikke at du skal bagatellisere forskjeller i resultater som oppstår i mindre grupper. Forskjeller kan eventuelt sannsynliggjøres ved å vise til annen relevant lokal-kunnskap om elevenes lærings-miljø som støtter en slik tolkning. 6,1 3,1 5,4 5,3 Rektor tok elevene på alvor Ina selmer-anderssen - tekst En nyopprettet matematikkklubb, vanskeligere skoleoppgaver og endringer i gjennomgang av pensum skyldes elevenes besvarelser i elevundersøkelsen. overraskende resultat: De gode resultatene fra undersøkelsen samsvarte med forventingene jeg hadde. Men jeg så raskt at vi hadde en jobb å gjøre angående faglige utfordringer, det var en overraskelse, sier rektor på Bærland skole, Tom Kenneth Gilje. Han tar resultatene fra elevundersøkelsen alvorlig, og reagerte kjapt da han mottok høstens resultater. Bærland skole scorer på eller over landsgjennomsnittet på de fleste punktene, men punktet faglige utfordringer lyste mot rektoren, og viser at skolen har et forbedringspotensial på det området. godt supplement Resultatene fra slike undersøkelser må tolkes med omhu fordi det er snakk om en liten elevgruppe, påpeker Gilje. På syvende trinn på Bærland skole er det 53 elever. Gjennomsnittet av en så liten gruppe vil være langt mer sårbart for tilfeldigheter enn gjennomsnittet av store elevgrupper. Likevel er han opptatt av å bruke informasjonen fra elevundersøkelsen til forbedring av skolen. Dermed førte resultatene av høstens undersøkelse til direkte tiltak når det gjelder å gi elevene faglige utfordringer. Jeg ser på undersøkelsen som et godt supplement til alt det andre vi også gjør i kvalitetssikringa av skolen, sier Gilje. Skolesjefen om Bærland Ina selmer-anderssen - tekst tøft å se: Skolesjefen i Gjesdal kommune, Jone Haarr, synes resultatene for elevundersøkelsen tyder på at Bærland skole har klart å bygge opp en veldig god felleskultur. De er veldig gode på det som går på felles regler, det er tøft å se, mer utfordringer Elevene sier at de i etterkant av undersøkelsen har fått tilbud om flere og vanskeligere skoleoppgaver. Rektoren forteller også om en matematikk-klubb som starter til høsten, for elever på mellomtrinnet som er spesielt glade i matematikk. Skoleledelsen og lærerne hatt flere møter om faglige utfordringer til elevene. De har vurdert og diskutert alle resultatene fra elevundersøkelsen, men faglige utfordringer har de hatt et overordnet fokus på. Hva som har ført til det dårlige resultatet på faglige utfordringer har vært et tema for diskusjon. Kanskje vi har sikret for mye på mellomsjiktet og de som synes det er vanskeligst. Kanskje vi egentlig kan gå fortere fram i undervisningen, sier Gilje. Han forteller at han også tidligere år har nyttet resultatene av elevundersøkelsen aktivt og iverksatt tiltak for å imøtekomme elevenes ønsker og behov. Da Bærland tidligere har scoret lavere på motivasjon gikk ledelsen bredt ut og involverte FAU, lærerne og elevene i etterarbeidet. Nå er også motivasjonspunktet på elevundersøkelsen grønt. sier skolesjefen om Bærland skole sine resultater i elevundersøkelsen. Det er utrolig viktig å bære med seg, fortsetter han. Han mener at Bærland skole har jobbet mye med å skape tydelige voksne og å arbeide strukturert og målretta. Han trekker også fram Lean-arbeidet til Bærland som noe av det positive arbeidet skolen driver med. Det er i tillegg et godt kjennetegn at det er lite utskiftning av personalet, forteller Haarr, som mener at det tyder på at Bærland skole har et godt fellesskap. De får 4,6 på felles regler. Det er utrolig høyt når 5 er det beste, gjentar han. 1. Hva er bra med Bærland skole? 2. Hva kan bli bedre på skolen? navn: Kristian egeland fløysvik Klasse: 3A 1. Det er bra at vi kan lære ting. Og at vi har samlinger, så vi kan treffe alle på hele skolen sammen. 2. Vi kunne hatt lengre friminutt, og flere utestasjoner. navn: remy Haugland Klasse: 3A 1. Vi lærer masse ting, og så har vi en god lærer. 2. Vi burde hatt mer utestasjoner, og vært mer ute, for eksempel i matte. navn: simon sjursen Klasse: 6A 1. Skolen og elevenes valg. Det er tre dager før sommeren vi kan velge hva vi vil gjøre. 2. Vi skulle hatt Ipad-er istedenfor datamaskiner. navn: elias ravndal Klasse: 6A 1. Trivselsledere er en bra ting på denne skolen. Det er elever fra 5. til 7. klasse som passer på at alle får noe å gjøre i friminuttene. 2. Det kan bli mindre mobbing, og så vil jeg at vi skal få kunstgress på fotballbanen. navn: robin Idland Kristiansen Klasse: 6A 1. Det er bra at det er elevråd. To elever i hver klasse fra 5. til 7. er elevrådsrepresentanter. De snakker med elevene på skolen om hva elevene ønsker. 2. Jeg skulle ønske det var kantine på skolen.

3 10 Gjesdalbuen torsdag 5. juni 2014 DEN STORE ELEVUNDERSØKELSEN Sivert Førli, Ida Hammer, Anders Hamarsland og Sebastian Mathias Hadland er som de fleste andre i sjuende klasse på Ålgård skole: godt fornøyde med skolehverdagen. Felles aktiviteter skaper t Ina Selmer-anderSSen - tekst og foto Elevene i sjuende klasse på Ålgård skole er mer fornøyde med skolen enn de fleste sjuendeklassinger. Samhold: Jeg tror alle har det bra her på skolen, sier Anders Hamarsland fra 7B på Ålgård skole. Han sitter sammen med resten av elevrådsrepresentantene fra sjuende klasse: Ida Hammer, Sebastian Mathias Hadland og Sivert Førli. For en uke siden gikk de gjennom resultatene fra elevundersøkelsen på et møte med skolelederne, lærere og foreldre. De er fornøyde med resultatene. Mye trivsel Det er bedre enn landsgjennomsnittet på nesten alle punktene, sier Førli. Og bedre resultater enn tidligere for Ålgård skole, legger Hamarsland til. De kjenner seg igjen i tallene, for de mener at Ålgård er en god skole å gå på. Særlig synes de det var kjekt å se at ingen på sjuende trinn føler at de blir mobbet. Samtidig viser elevundersøkelsen at trivselen blant elevene på Ålgård skole er veldig høy. På landsbasis er trivselsgjennomsnittet for sjuendeklassinger 4,4 på en skala fra en til fem. På Ålgård skole er det 4,6. Elevrådsrepresentantene tror det skyldes at elevene gjør så mye sammen. KjeKKe FrIMInutt Det er nok litt på grunn av trivselsprogrammet, fordi det gjør at det er veldig kjekt i friminuttene, sier Hamarsland og legger til: Og så drar vi på turer sammen, og det er leker og aktiviteter og karneval. Hammer nevner også at det arrangeres egne lekedager for elevene, som kan være med på å øke trivselen på skolen. Det er viktig at elevene trives, og elevundersøkelsen er en god måte for lærerne og skolelederne å få vite hvordan elevene har det, synes hun. Ifølge resultatene for Ålgård skole er elevene også veldig fornøyde med mulighetene til å være med å bestemme på skolen. Det eneste punktet på elevundersøkelsen hvor Ålgård-elevene er mindre fornøyde enn landsgjennomsnittet er på faglige utfordringer. Førli kan kjenne seg litt igjen i det, og mener at det dårlige resultatet tyder på at skolen har et forbedringspotensial på det området. De burde forbedre det. De som trenger større utfordringer må få det, sier Førli. Og så burde de fortsette med det som gir de gode resultatene i elevundersøkelsen, sier Hamarsland. Alt er egentlig bra For elevene har ikke mye å trekke fram når de får spørsmål om hva som bør bli bedre på skolen. Det meste er bra, både faglig og sosialt, sier Førli. De andre elevrådsrepresentantene er enige, og nevner det de er mest fornøyde med: det gode miljøet på skolen, at de har mye prosjektarbeid og varierte arbeidsmetoder i timene. Alt er egentlig bra! At vi har trivselsprogramaktiviteter, at vi gjør mye sammen og at vi av og til har lekedager, sier Hammer. Etter lang tenketid kommer elevene likevel opp med et par forslag

4 Gjesdalbuen torsdag 5. juni I dag Ålgård skole Solås skole Gjesdal ungdomsskole Oltedal skole Dirdal skole Bærland skole rivsel om hvilke endringer som kunne gjort skolen enda bedre. Vi kunne gått på flere turer. Så langt i sjuende klasse synes jeg at vi har vært på veldig få turer, sier Hadland. Ja, da vi var yngre gikk vi på tur hver uke. Det er gøy å få være mer ute i naturen, ikke bare sitte inne hele tiden, supplerer Hammer. Hadland er enig, og serverer gjerne et tungtveiende argument for at elevene skal få dra ut på tur: Hvis vi bare er inne blir vi fortere skoleleie. Og det er ikke akkurat så bra å bli skolelei før ungdomsskolen! den STore elevundersøkelsen Alle sjuendeklassinger og tiendeklassinger deltar. Undersøkelsen gir elever mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen. Hva betyr tallene? Skalaen går fra 1-5. Høy verdi (5) betyr positivt resultat. Unntakene Ålgård skole Indikator og nøkkeltall Ålgård Gjesdal Rogaland Nasjonalt Trivsel 4,6 4,3 4,3 4,4 Støtte fra lærerne 4,3 4,2 4,3 4,3 Støtte hjemmefra 4,6 4,2 4,3 4,3 Faglig utfordring 3,8 3,7 3,9 3,9 Vurdering for læring 3,9 3,6 3,8 3,8 Læringskultur 4,0 3,6 3,8 3,8 Mestring 4,2 4,0 4,0 4,0 Motivasjon 3,9 3,7 3,9 3,9 Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,7 3,7 3,7 Fellesregler 4,5 4,3 4,3 4,3 Mobbing på skolen 1,1 1,2 1,3 1,3 Elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (i prosent): 0,0 3,1 5,4 5,3 Overraskende lite mobbing INA SeLmer-ANderSSeN - tekst Rektor Bente Grødem Johnson ble overrasket over ett elevundersøkelse-resultat: Ingen elever føler seg mobbet på sjuende trinn. Skolesjefen om Ålgård INA SeLmer-ANderSSeN - tekst Gode TALL: Det store bildet er veldig solid. Det er noe som alltid kjennetegner Ålgård skole. Det sier Jone Haarr, skolesjefen i Gjesdal kommune. Han sier at resultatene for Ålgård skole viser en såkalt signifikant forskjell i positiv retning på både støtte er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt. Hvordan tolke tallene? Antallet elever som har deltatt i elevundersøkelsen har betydning for resultatene. Det er vanligvis større variasjon i svarene jo mindre utvalget (antall elever) er. Jo mindre utvalget er, desto større bør over SNITTeT: Det er selvfølgelig veldig kjekt! Rektor på Ålgård skole, Bente Grødem Johnson gleder seg over resultatene fra elevundersøkelsen. Ålgård skole har jevnt over veldig gode resultater, noe som ikke kom overraskende på rektoren. At ingen føler seg mobbet på sjuende trinn var derimot over all forventning. Jeg ble litt overrasket da jeg så det, ja. Null prosent, altså ingen, føler seg mobbet på sjuende trinn viser undersøkelsen. Hun forteller at skolen, både ansatte og elever, har jobbet for å bedre trivselen og minske mobbingen. Resultatene av det viser nå igjen i tallene. Kontinuerlig arbeid mot mobbing Elevundersøkelsen og vår egen miljøundersøkelse sier at det er lite mobbing her nå. Vi ser en tendens til at vi er på riktig vei med jobbingen vår, sier Johnson. Det kan likevel skjule seg noen som ikke har det så godt i en slik undersøkelse, påpeker rektoren. Men det er gledelig å se at elevene trives bedre enn før, synes hun. Det betyr ikke at de skal hvile på laurbærene, men fortsette det gode arbeidet, forteller hun. Det er veldig fint å se resultatene direkte fra elevene. Vi ser at vi gjør mye bra, og det må vi fortsette med. Men vi må fortsatt holde trykket og jobbe med svakhetene, sier Johnson. I ti år har hun vært på Ålgård skole nå. Trivsel og det å minske mobbing har vært på agendaen hjemmefra og elevdemokrati og medvirkning. Det betyr at sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet ligger Ålgård skoles resultater 0,3 over. Det er kjempeflott, helt suverent. Det tyder på at elevene føler seg lyttet til, for dette er høye tall. Han synes likevel det mest interessante med elevundersøkelsen er forskjellene være for at du kan feste lit til at det er en reell forskjell i elevenes læringsmiljø. Det betyr imidlertid ikke at du skal bagatellisere forskjeller i resultater som oppstår i mindre grupper. Forskjeller kan eventuelt sannsynliggjøres ved å vise til annen relevant lokalkunnskap om elevenes læringsmiljø som støtter en slik tolkning. hele tiden, men det har nok blitt mer fokus på hva skolen aktivt gjør for å forbedre miljøet de senere årene, mener hun. Vi har blitt mye mer bevisst på sammenhengen mellom trivsel og læring de siste årene, sier Johnson. trivselsprogram gir resultater Hyppigheten av tiltak og forebyggende arbeid, som for eksempel trivselsprogrammet, er noe hun tenker seg at har god effekt. Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for skoler hvor trivselsledere, elever på mellomtrinnet, organiserer gruppeaktiviteter i storefriminuttene. Trivselsprogrammet er veldig populært blant elevene. Skolen har et ansvar for å passe på den delen også, trivselen. Ålgård skole sitt motto er læring med trivsel forteller rektoren. Ifølge elevundersøkelsen lykkes de med begge deler. å se hvordan skolene jobber med resultatene fra elevundersøkelsen i ettertid, i egenevalueringen og videreutviklingen av skolen. Ålgård skole er en veldig solid skole som jobber seriøst med dette. Jeg tenker at det er svært mange dyktige lærere som jobber målbevisst med disse tingene. Han synes at elevundersøkelsen 1. Hva synes du er bra på skolen? 2. Hva synes du kunne blitt bedre? Navn: Sara Cilan Klasse: 6A 1. Jeg synes det er bra at de ansatte bryr seg, og at vi ikke blir mobbet. Og så er det snille lærere. 2. Vi kunne fått litt nyere utstyr, for eksempel pulter. Jeg synes at noen av tingene er litt gamle. Navn: Kine Susann Kydland Klasse: 6A 1. Det er bra at vi får lært ganske mye og at skolen tar hensyn. Jeg synes for eksempel at det er ganske bra at vi har trivselsprogrammet. 2. Jeg synes vi kunne fått nyere ting. Pultene er gamle og ripete, og så står det ting på dem. Navn: Karen Louise Tjetland Klasse: 2A 1. Det er bra at det er regler på skolen og at det er mange gode å leke med. 2. Det skulle vært mye mer leker. Det er for lite aktiviteter, og jeg skulle ønske det var mer leker i undervisningen. Navn: Kristine Vatnedal Helgeland Klasse: 5C 1. Jeg synes at det er bra at vi får være ute og leke og gjøre som vi vil. 2. Jeg vet ikke, men kanskje det kunne vært flere trivselsaktiviteter. egner seg best til å se utvikling over tid, å se trender. Og på et generelt grunnlag synes han at resultatene viser at norske skoleelever trives godt på skolen. Alt over 4 på en skala fra én til fem er bra, synes skolesjefen. At elevene på Ålgård skole er oppe i 4,6 på trivsel viser at elevene trives veldig godt på skolen, mener han.

5 10 Gjesdalbuen torsdag 12. juni 2014 DEN STORE ELEVUNDERSØKELSEN Det er ikke flaut å være flink her Tjøl Ravndal, Mathilde Madland Gran, Katrine Høgemark Jacobsen og Emil Strand i glassgården på GUS, et veldig populært sted å henge når været herjer utenfor. Ina Selmer-anderSSen - tekst og foto Elevundersøkelsen viser at tiendeklassingene ved Gjesdal ungdomsskole synes det er god læringskultur på skolen. læring: Gjesdal ungdomsskole er ikke noe sted du blir sett ned på om du er flink. Det sier Emil Strand fra 10 A på Gjesdal ungdomsskole. Klassekameratene Mathilde Madland Gran, Katrine Høgemark Jacobsen og Tjøl Ravndal er alle enige med Strand: Det er god læringskultur på Gjesdal ungdomsskole. Det er ikke flaut å være flink på skolen deres, ifølge tiendeklassingene. Ungdommene tenker seg at det skyldes engasjement fra flere fronter. Det er jo ganske bra lærere her da, foreslår Jacobsen. Og ungdommene vil, legger Gran til. DE ignorerer oss ikke Ravndal trekker fram lærernes evne til å formidle hva skolen har å si for resten av livet. De er gode på det, og det hjelper jo på motivasjonen, sier han. Tiendeklassingene er enige om at elevundersøkelsen er spesielt viktig, fordi det er en mulighet til å avdekke elevenes opplevelse av skolegangen og å forbedre denne. Det er viktig. De ignorerer oss ikke, sier Strand. De hører på oss, supplerer Ravndal. Gran ønsker at skolens ansatte bruker resultatene fra elevundersøkelsen i utformingen av skolens mål. Det er et godt grunnlag for å få vite hva de skal forandre og hvorfor, sier hun. FoR MyE MobbinG Alt i alt synes de at resultatene fra elevundersøkelsen var som forventet: litt over, litt under og mye midt på landsgjennomsnittet. Men resultatet på prosentandelen av elevene som føler seg mobbet, var det tallet som forbauset elevene mest. På Gjesdal ungdomsskole er det 8,2 prosent av tiendeklassingene som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, ifølge elevundersøkelsen. På landsbasis er snittet 5. Ravndal, Gran, Jacobsen og Strand synes det var overraskende å finne ut. Dette er ikke en mobbeskole, sier Gran. Nei, jeg ville ikke sagt at det er dårlig miljø her, sier Strand. Jeg synes det er bra jeg, svarer Ravndal. Men mobbingen kan jo foregå mer i det skjulte, foreslår Jacobsen. En egen miljøundersøkelse som har blitt gjennomført på skolen tyder også på at nettopp det er tilfellet. Jacobsen synes at skolen burde plukke opp signalene fra undersøkelsene, og gjøre noe med mobbingen. MoDERnE ElEvMEDviRKninG? Også resultatet på elevdemokrati og medvirkning var påfallende på Gjesdal ungdomsskole. Mens gjennomsnittet av landets tiendeklassinger gir skolen 3,2 av 5 mulige poeng, gir gjennomsnittet på Gjesdal ungdomsskole 2,8 poeng. Ravndal, Gran, Jacobsen og Strand, som er elevrådsrepresentanter, lurer på om dette med elevers medvirkning kan være en litt ny ting, og undrer seg om kanskje Gjesdal ungdomsskole henger litt etter. Og det er nok noen som føler at det er mer urettferdig enn andre. Vi får være med å bestemme en del, men i noen fag kan vi jo ikke bestemme, sier Gran. Det er sikkert det som trekker ned, sier Ravndal. Selv er de godt fornøyde med sin egen påvirkningskraft, og sier at skolen gjerne lytter til elevene når det er snakk om å bruke penger på nye ting. De er veldig fornøyde med glassgården og fasilitetene på

6 I dag Gjesdal ungdomsskole Gjesdalbuen torsdag 12. juni 2014 Dirdal skole Oltedal skole Bærland skole Ålgård skole Solås skole 11 skolen: De har bordtennisbord, skateramp, fotballbinge, grusbane og sittegrupper, ramser elevene opp. Det er mulighet for masse aktiviteter her, sier Jacobsen. Likevel er det lærerne elevene i størst grad trekker fram, på spørsmål om hva som er bra på skolen. De hjelper oss når vi trenger hjelp, sier Strand. De oppmuntrer oss til å lære, sier Gran. De vil lære bort, sier Ravndal. De ser og hjelper alle elevene, sier Jacobsen. Elevrådsrepresentantene synes rett og slett ikke at det er så altfor mange forbedringsmuligheter på skolen. Gran tilføyer: Av og til er det litt mangel på lærere. Men det er jo bare kjekt det, egentlig. Gjesdal ungdomsskole Indikator og nøkkeltall Gjesdal U Gjesdal Rogaland Nasjonalt Trivsel 4,1 4,1 4,2 4,2 Støtte fra lærerne 3,8 3,8 3,9 3,9 Støtte hjemmefra 3, ,9 3,9 Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1 4,1 Vurdering for læring 3,1 3,1 3,2 3,2 Læringskultur 3,5 3,5 3,4 3,4 Mestring 3,9 4,0 4,0 3,9 Motivasjon 3,3 3,4 3,4 3,5 Elevdemokrati og medvirkning 2,8 2,9 3,1 3,2 Fellesregler 3,8 3,8 3,9 3,8 Mobbing på skolen 1,3 1,4 1,2 1,3 Elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (i prosent): Utdanning og yrkesveiledning Skolesjefen om ungdomsskolen INA SelMer-ANderSSeN - tekst FelleSSKAp: Gjesdal ungdomsskole setter opp årlige revyer, hvor alle får sin rolle. Det arbeidet de gjør er helt enestående! Når skolesjefen i Gjesdal kommune, Jone Haarr, snakker om Gjesdal ungdomsskole, er det ord som samhold og fellesskap som gjentas. Den årlige revyen skolen, 8,2 3,7 Vil bli mer tilgjengelig for elevene INA SelMer-ANderSSeN - tekst Etter at resultatene fra elevundersøkelsen viser at elevene ved Gjesdal ungdomsskole er mindre fornøyde med elevdemokrati og medvirkning, vil rektor bli med i elevrådet. VIl høre elevene: Å score 2,8 når 5 er det beste, det er ikke akkurat imponerende. Elevene opplever at de ikke blir hørt, og det må vi ta alvorlig, sier Trond Niemi, rektor på Gjesdal ungdomsskole. Han snakker om resultatet på elevdemokrati og medvirkning, hvor Gjesdal ungdomsskole ligger godt under landsgjennomsnittet. Det er han ikke fornøyd med. Årsaken til det dårlige resultatet er nok sammensatt, men noe av grunnen kan for eksempel være at klassens time oftere utgår enn tidligere, fordi elevene nå har valgfag på denne tida, tenker rektoren seg. En annen side vi også jobber med er elevmedvirkning i fag, altså at elevene skal ha sitt å si angående hvilke arbeidsmetoder som skal nyttes i timene. Elevundersøkelsen viser at der har vi nok litt å gå på, 8,7 3,7 sier Niemi. Han synes at elevundersøkelsen er kjempeviktig. Ved hjelp av undersøkelsen kan skoleledelsen få alle elevene i tale, og elevene kan svare anonymt. Dermed har elevene også anledning til å gi tullesvar, men rektoren forteller at han opplever at de fleste svarer ærlig. Derfor velger han å ta elevundersøkelsen seriøst. Elevundersøkelsen er viktig, og den bruker vi for det den er verdt, sier Niemi. Informasjonen fra elevundersøkelsen bruker skolen veldig aktivt, blant annet gjennom et IT-verktøy som heter PULS. Ved hjelp av PULS blir det lettere å analysere og bearbeide informasjonen fra elevundersøkelsen, og å se utvikling over tid for eksempel, forteller Niemi. Han ser tydelig at skolen kan forbedre seg enda mer på elevdemokrati. Derfor tenkte jeg å ha elevrådet selv til neste år. Per i dag er jeg med i foreldrerådet (FAU) og lærerrådet, så da får jeg full dekning med elevrådet i tillegg. Det sier Niemi, som tenker seg at han ved å bli med i elevrådet lettere vil kunne fange opp signalene fra elevene. I tillegg vil han slik skape en mer direkte tilgang til ledelsen for elevene, noe han håper vil gjøre elevene mer og da særlig niende trinn, arrangerer er et godt bilde på hvordan skolens ansatte og elever arrangerer samlende aktiviteter. Han synes at ungdomsskolen har en veldig viktig rolle i samfunnet, for det er der de fleste ungdommene i kommunen samles. Derfor er det også ekstra kjekt at skolen jobber så mye med å skape samhold og å bedre miljøet. 4,5 3,7 5,0 3,7 fornøyde med deres medvirkning på skolen. Noe elevene er veldig fornøyde med allerede på Gjesdal ungdomsskole er læringskulturen. Det synes rektor er kjekt, fordi skolen har jobbet mye med fokus på læring. Samtidig synes han at resultatene fra elevundersøkelsen kan være paradoksale. Elevene svarer at de ønsker å lære, men liker ikke skolearbeid. De trives på skolen, men gleder seg ikke til å gå på skolen. Det er litt sånn med god score på læringskultur og lavere på elevdemokrati også, det er interessante paradokser, sier en tydelig engasjert rektor. Av årets resultater er han fornøyd med læringskulturen og trivselen. I tillegg synes han det er bra at elevene opplever mestring på skolen, og at det er tydelig struktur og likt for alle (felles regler). Han synes at resultatene samsvarte ganske bra med forventningene han hadde, men det var en vekker å se tallene for andel elever som opplever å bli mobbet på skolen. Gjesdalbuen vil følge opp mobberesultatene fra ungdomstrinnet, og Niemi kommenterer dette mer utdypende i en egen sak om noen uker. Det er en egen sak! Det er bra at dere lager en egen sak om det, sier Niemi. Gjesdal ungdomsskole har jobbet mye for å minske mobbing, særlig nettmobbing, sier Haarr. Han synes at det er positivt at skolen har lykkes i å minske mobbingen, noe han ser som et resultat av mye solid, målretta arbeid. Det er god trivsel på skolen, forteller skolesjefen, det synes han er kjekt å se. Han synes at elevundersøkelsen egner seg best til 1. Hva er bra med Gjesdal ungdomsskole? 2. Hva kan bli bedre på skolen? Navn: Julianne Madland Klasse: 9A 1. At vi har glassgården synes jeg er bra, for da blir det veldig sosialt. 2. Det kunne vært mange flere sosiale aktiviteter også mellom klassene. Navn: Kristine Oftedal Klasse: 9B 1. Det er mange gode lærere på skolen. Og så synes jeg det er veldig bra at vi har glassgården som vi kan sitte inne i. Spesielt når det er stygt vær. 2. En vask og et speil i alle klasserom, det savner vi. Og luften kunne blitt bedre, ventilasjonen er ikke så god. Navn: Oda Skråmestø Klasse: 9B 1. Det er bra at vi har glassgården og at det er så sosialt som det er. 2. Lærerne kunne fått tyggi før de går til timen. Og så kunne lærerne tatt mer hensyn til elever som snuser og røyker. Navn: Adea Shabanaj Klasse: 9C 1. Jeg liker glassgården, og så har skolen mange lærere som er veldig flinke. 2. Det kunne vært mer praktisk arbeid i timene. å se intern utvikling over tid, å se trender. Og på et generelt grunnlag synes han at resultatene viser at norske skoleelever trives godt på skolen. Alt over 4 på en skala fra én til fem er bra, synes skolesjefen. Gjesdal ungdomsskole jobber målretta med resultatene fra elevundersøkelsen, det er veldig bra, mener skolesjefen.

7 8 Gjesdalbuen torsdag 12. juni 2014 DEN STORE ELEVUNDERSØKELSEN Alle får si sin mening på s Ina Selmer-anderSSen - tekst og foto Elevene på Solås skole er viden kjent for å få gode resultater på de nasjonale prøvene. Elevundersøkelsen viser at elevene også trives og føler seg lyttet til på skolen. SolåS: Selv om ikke alle er enige, får vi si hva vi mener uten at noen blir trykket ned. Det sier Sabina Ozdamirova, elevrådsrepresentant på syvende trinn på Solås skole. Hun sitter sammen med to medstudenter fra elevrådet, Frida Gramstad og Tim Skjæveland. De prater om skolen og elevundersøkelsen. De mener at det er gode muligheter for skolens elever å uttrykke sin mening til vanlig, men synes likevel det er viktig med undersøkelser som elevundersøkelsen en gang iblant. Det er bra at det går an å svare anonymt, at ingen vet hvem som har svart hva, sier Skjæveland. Og det er greit å få vite hvordan vi har det, uten at man må si det direkte til læreren. Det kan være vanskelig å si det hvis du ikke har det bra, sier Gramstad. Bra elevdemokrati I tillegg mener de at resultatene fra elevundersøkelsen burde brukes til å finne ut hva som kan forbedres og hva elevene synes er bra. Selv kan de godt forstå at elevdemokrati og medvirkning har fått høy score fra solåselevene. De mener at de har en god ordning med å stemme fram elevrådsrepresentanter, og ikke minst et klassemiljø som er åpent for at elevenes meninger deles og blir hørt. Alle får si sin mening uansett hva det er, sier Ozdamirova. I tillegg føler elevene at de har en del frihet og får være med på å forme skolehverdagen sin, forteller de. Strålende solåselever med sol i øynene. Øverst fra venstre: Tim Skjæveland (i hvit t-skjorte), Mathias Folkvord og Simen Sabalis. Nederst fra venstre: Henn Gramstad og Sabina Ozdamirova. TilliTSByGGeNde Ja-kOrT Vi får velge hvordan vi vil jobbe, og hvor, sier Gramstad. Skjæveland forklarer at de har noe som heter JA-kort, som gjør at elevene får ta mer del i sitt eget læringsansvar. JA-kort er for elevene i 5., 6. og 7. klasse og betyr jobbe ansvarlig - kort. Kortene gir elevene mulighet til å arbeide hvor de vil (med begrensninger), og å velge selv hva de vil jobbe med. De må imidlertid forholde seg til JA-kort-reglene, blant annet om bråking og rydding, og dersom disse brytes får eleven ett klipp i kortet sitt. Vi kan få opp til tre klipp, og så blir kortet tatt bort. Alle lærerne har lov til å klippe i det, til og med vaskedamene! sier Ozdamirova. De synes det er kjekt å bli vist tillit, og å ta ansvar for seg selv. Jeg er veldig fornøyd med den ordningen, legger Ozdamirova til. OverraSkeNde resultat At skolen har fått lavere score på noen punkter, for eksempel på vurdering for læring, synes de er overraskende. De forteller om en skolehverdag med mye egenvurderinger og jevnlige tilbakemeldinger fra lærere. På slutten av timen pleier vi å oppsummere hva målet med timen var, sier Skjæveland. Og på oppgaveprogrammet står det hva vi gjorde bra, og hva vi kan gjøre bedre. I tillegg er det en egen del på arket hvor du skal vurdere din egen innsats, legger Ozdamirova til. Skjæveland forteller at oppgaveprogrammet innholder må-, kanog bør-oppgaver, og at det handler om å bli ferdig med mest mulig. Derfor synes de det er merkelig at skolen også har lavere score enn landsgjennomsnittet på faglige utfordringer. SyNeS de Får MaNGe FaGliGe utfordringer Det er egentlig ganske bra på det her på skolen. Vi får flere oppgaver når vi trenger det, og vi får god variasjon i oppgavene, sier Gramstad. På spørsmål om hva elevene synes burde bli bedre på skolen, blir de for første gang i løpet av samtalen stille. Ozdamirova bryter stillheten først: Større bibliotek og flere gode bøker for de eldre elevene. Det er mange barnebøker, men vi i syvende klasse finner ikke så mange kule bøker. Også Gramstad synes biblioteket

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon En fokusgruppestudie Marianne Dæhlen, Ingrid Smette & Åse Strandbu Rapport nr 4/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomskoleelevers

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer

Elevenes syn på mobbing

Elevenes syn på mobbing EUREKA Digital 9-2008 Elevenes syn på mobbing Tanker etter å ha lest den skjønnlitterære boka Den gamle anorakken Ingvild Kamplid og Inger Berg Wilhelmsen Rapport fra prosjekt ved Reinen skole, Tromsø

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer