GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL I GANDDAL BYDELSHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS"

Transkript

1 Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 SR BANK SIN FILIAL PÅ GANDDAL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE FOR KOMMUNENE I JÆRREGIONEN VARSEL OM OPPSTART HØRING ÅLGÅRDVEIEN MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder - på tlf eller og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 31. mars 2009 Terje Spanne leder Britt Sandven sentral sekretær

2 Ganddal bydelsutvalg sak 9/ Opprinnelig melding----- Fra: Spanne, Terje Sendt: 24. mars :33 Til: bydelsekr Emne: FW: Reg. plan Hei Britt, Kan du legge denne saken med som info til neste møte. Jeg kunne og tenke meg at vi fikk en sak på at SR-Bank legger ned filial på Ganddal. Bydelen er så stor at det burde være grunnlag for en bank filial? mvh Terje

3 Ganddal bydelsutvalg sak 10/09

4

5

6 MELDINGER 20. APRIL 2009 GANDDAL BYDELSUTVALG Nr. 5/09 Nr. 6/09 Nr. 7/09 Nr. 8/09 Nr. 9/09 Kopi av brev fra Rune Inge Olsen datert vedrørende reguleringsplan for Ganddal idrettsanlegg. Plan Notat fra park og idrett datert vedrørende vedlikehold av grøntområder i Sandnes kommune. Saksprotokoll fra utvalg for kultur og oppvekst A-/Å-ending i navnesettingen av stedsnavn i Sandnes kommune. Melding fra skolefaglig rådgiver Richard Olsen vedrørende kort orientering om Lundehaugen ungdomsskole. Parkeringsproblematikken rundt Stokkelandsvannet.

7 Ganddal bydelsutvalg Melding 5/09 From: Rune Inge olsen Sent: 23. mars :39 To: Spanne, Terje Subject: Reg. plan Sak: Reguleringsplan for Ganddal Idrettsanlegg. Vi har i den anledning sendt et brev til Sandens kommune ved byplansjefen. der vi påpeker den vanskelige påkjørsel/avkjørsel fra idrettsanlegget/boligområdet. Vi vil samtidig be bydelsutvalget se på denne saken, og følge den opp. Vedlegg MVH/Regards Rune Inge Olsen Reidun Lea Olsen Paulinehagen Sandnes Mobil:

8 Rune Inge Olsen Paulinehagen 16 SANDNES 16. Mars 2009 Sandnes kommune Byplansjefen Postboks SANDNES VEDRØRENDE REGULERINGSPLAN FOR GANDDAL IDRETTSANLEGG. PLAN Viser til brev datert 16. Februar 2009 hvor reguleringsplanen for Ganddal idrettsanlegg omtales. Vi ønsker å komme med noen kommentarer angående dette temaet. Vi har i de årene vi har bodd i området merket en stadig økende trafikk. Innkjørselen til Ganddal idrettsanlegg er allerede mye benyttet, og med utgangspunkt i den nye reguleringsplanen er en ytterlige økning i trafikken å forvente. Når man så tar hensyn til den omfattende utbyggingen av boliger som foregår i området i disse dager vil man sannsynligvis få en mangedobling i forhold til allerede eksisterende trafikkmengde. Disse nevnte punktene kommer i tillegg til at trafikkflyten på vei 505 holder en høy hastighet. Etter at den nye motorveien ble åpnet har selve trafikkmengden på vei 505 sunket, med det resultat at hastigheten har økt. Dette gjør det ekstra vanskelig for trafikanter som skal til og fra området rundt Ganddal idrettsanlegg. Som et siste moment ønsker vi å nevne at denne strekningen rundt innkjørselen til Ganddal idrettsanlegg er uoversiktlig, spesielt er dette et uttalt problem med hensyn til nivået av fart som holdes på vei 505. Dette gjør det vanskelig å komme seg ut på veien uten å utsette seg for fare. Vårt forslag for å utbedre denne problematikken er å enten bygge en rundkjøring, eller plassere strategiske fartsdumper på vei 505. Vi ønsker at disse momentene tas hensyn til når reguleringsplanen skal utformes. Med vennlig hilsen Rune Inge Olsen/Reidun Lea Olsen

9

10

11 Melding til Ganddal bydelsutvalg KORT ORIENTERING OM LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE Bystyret i Sandnes vedtok 9.desember skolebyggplan for Ett av punktene i vedtaket innebærer at Sandnes kommune skal kjøpe Lundehaugen videregående skole av Rogaland Fylkeskommune. Sandnes kommune skal etablere Lundehaugen ungdomsskole i lokalene fra For skoleåret vedtok bystyret at modulbygg som i dag brukes av Riska ungdomsskole flyttes til området Lundehaugen/Sørblø og tas i bruk som ungdomsskole fram til Lundehaugen videregående skole kan tas i bruk til ungdomsskole i Sandnes kommune har bestemt at Lundehaugen ungdomsskole starter opp som en egen selvstendig ungdomsskole allerede fra skoleåret 2009/2010. Planene om at den nye skolen skulle ledes av én av rektorene på en anne skole i nærheten (Sørbø, Høyland eller Øygard), er dermed forlatt. Skoleåret 2009/2010 vil det være 3 klasser på Lundehaugen ungdomsskole. Alle klassene vil være på 8.trinn. Det er elevene fra barneskolene Sørbø og Ganddal som skal gå på Lundehaugen ungdomsskole. Sandnes kommune har lyst ut stilling som rektor på Lundehaugen ungdomsskole. (Søknadsfristen var 25.03) Prosessen med intervju av kandidater og tilsetting skal skje rett over påske. Vi håper at rektor skal være i arbeid før sommeren Sandnes kommune har hatt egen utlysning av lærerstillinger til Lundehaugen ungdomsskole. Intervju av kandidater startet og tilsettingen vil være avsluttet i løpet av april. Skolen vil ha behov for ca. 6 lærerstillinger. Det skal mye til for at vi gjennom så få stillinger får lærere med undervisningskompetanse i alle fag. Kommunaldirektøren har signalisert at det kan bli nødvendig å leie inn faglærere fra andre ungdomsskoler i enkelte fag. Dette kan særlig være aktuelt i forhold til fremmedspråk (fransk, spansk og tysk). Sandnes kommune har vært i samtaler med Rogaland Fylkeskommune med tanke på å plassere modulbygget på området til Lundehaugen videregående skole. Dette ser ut til å la seg realisere. Fredag skal det være et møte der framdriftsplanen for flyttingen skal diskuteres. På dette møtet deltar både representanter fra Sandnes kommune (Eiendom og Fagstab skole) og fra Rogaland Fylkeskommune (rektor og avdelingsleder på Lundehaugen videregående skole). Det er gjennomført foreldremøte for foreldrene på Lundehaugen ungdomsskole 9.mars På dette møtet ble det gitt generell informasjon om ungdomsskolen og mer spesiell informasjon om Lundehaugen ungdomsskole. Den generelle informasjonen tok for seg klassesammensetning, valg av fremmedspråk m.m. Etter påske vil elevene på 7.trinn på Sørbø skole og Ganddal skole få den informasjonen de trenger i forkant av oppstart på ungdomsskolen. Blant annet vil elevene få informasjon om valg av fremmedspråk. Hvem som skal møte elevene og gi informasjon er foreløpig uklart. Det er avhengig av hvem som blir tilsatt. Det kan bli aktuelt at Fagstab skole vil informere elevene på Ganddal.(Én av rådgiverne i fagstab skole har bakgrunn som rektor på en ungdomsskole i Sandnes og har gjennomført tilsvarende informasjonsmøter med elever på andre barneskoler.)

12 Vi vil før sommerferien forsøke å arrangere et opplegg der elevene på 7.trinn kan besøke Lundehaugen for å se litt på bygget osv. Det hadde også vært ønskelig om de kunne få se modulbygget. Det kan bli litt vanskeligere å få til. Vi har bilder av bygget. Spesialrom Modulbyggene inneholder i utgangspunktet ikke spesialrom. Deler av undervisningen i fagene naturfag og kunst- og håndverksfag krever bruk av spesialrom. Disse timene kan derfor bli lagt til andre skoler. Mulig forsinkelse Vi har tidligere signalisert en viss fare for at flyttingen av modulbyggene fra Riska til Lundehaugen kan bli forsinket. Signalene fra Sandnes Eiendom er at modulbygget skal være på plass på Lundehaugen til skolestart. Vi har likevel en plan B. Elevene på Lundehaugen ungdomsskole vil bruke Hana gamle skole i en overgangsperiode dersom modulbyggene ikke er på plass. Det har vært forslag om flere løsninger. Situasjonen er blant annet drøftet på foreldremøter på barneskolene. Ut fra en totalvurdering har Sandnes kommune kommet til at dersom vi må sette i verke plan B, er løsningen med bruk av gamle Hana skole (sammen med barnehagen) den beste løsningen. Denne løsningen ligger til grunn for bystyrets behandling av økonomiplanen for Richard Olsen Skolefaglig rådgiver Sandnes kommune

13 PARKERINGSPROBLEMATIKKEN RUNDT STOKKELANDSVANNET -----Opprinnelig melding----- Fra: Auglend, Håkon Sendt: 1. april :58 Til: Tysdal, Sven; Sandven, Britt I. Kopi: Bratterud, Ingjerd; 'Terje Spanne (E-post)'; Bekkeheien, Jan A. Emne: SV: Ganddal bydelsutvalg - forespørsel Hei Vi vurdere et p-forbud her i Det ble da gitt avslag jf. vedlegg. <<Fil: dltmp45.doc.doc>> Vi har imidlertid fått en ny henvendelse fra parkeringsselskapet vedr. dette som ber oss se på saken på ny. Men inntil videre er vår vurdering ihht. vedlegget. Det bør imidlertid ses på om det ikke er mulig å få til en bedre p-løsning for brukerene av friarealet ved Stokkelandsvatnet og da er park & idrett rette vedkommende. Jeg har dessuten ikke mulighet til å delta på møte den 20/4. MVH Håkon Auglend transportplansjef Byplan Sandnes kommune tlf: Mob: Faks: e-post: Sandnes - i sentrum for framtiden - romslig, modig og sunn -----Opprinnelig melding----- Fra: Tysdal, Sven Sendt: 1. april :18 Til: Sandven, Britt I. Kopi: Auglend, Håkon; Bratterud, Ingjerd; 'Terje Spanne (E-post)' Emne: SV: Ganddal bydelsutvalg - forespørsel Jeg kjenner ikke mye til denne problematikken. Har derfor ikke all verden å bidra med på et møte. Antar at dette dreier seg om parkering langs Elgveien og i gatenettet rundt + i friarealer, av turgåere som skal gå tur rundt Stokkelandsvatnet. En mulig løsning kan være å skilte bedre til Parkeringsplass ved Sørbø skole, som er kommual offentlig P-plass (ikke særrett for skolen) og Lundehaugen vgs. Kan hjelpe noe, men folk flest kjører så nær målet de kan. Elgveien skal graves opp i høst, for å legge nytt avløp til Sørbø Hove. I den anledning foreslo vi å anlegge kantstein langs friarealet mot vatnet, men ingen hadde midler til denne merkostnaden. Det er mulig å skilte parkeringsforbud langs gatenettet, med den ulempe at dette gjelder for alle, også de som skal i syforening, i nabolaget. Hvis Det er dette som er tema, er det mer korrekt at de som blir saksbehandlere på dette, dvs Transportplan, møter og orienterer. Kanskje Park & Idrett har konstruktive innspill til dette. De er jo tilrettelegger av turløypene. Med hilsen Sven Tysdal seksjonsleder vei tlf , mob Fax

14 Tor-Kenneth Byberg Gaupeveien SANDNES Byplan Sandnes, Deres ref.: Vår ref : Saksbehandler: Trond Åge Langeland Arkivkode : O: GATE: ELGVEIEN VEDRØRENDE FORESPØRSEL OM PARKERING FORBUDT I ELGVEIEN Vi viser til din e-post henvendelse datert hvor du etterspør et parkering forbudt skilt i Elgveien på Ganddal, for å på denne måten forhindre at turgåere hensetter bilene sine langs Stokkelandsvatnet. Transportplanseksjonen har vært på befaring og vurdert behovet for å regulere området med parkering forbudt. Ved befaring var det en del parkerte biler som beskrevet av søker, men det stod også en del biler parkert lenger inne i gata Elgveien er en kommunal vei som betjener et relativt stort område, og som følgelig er belastet med en del trafikk. Det er likevel vår vurdering at det ikke er ønskelig å forby parkering her. Fartsgrensen er 30 km/t og det er anlagt fartshumper i hele gata for å forebygge overtredelser. Veibredden er i overkant av 6,5 meter, men enkelte steder også bredere. Veiens fysiske utforming, samt de sikkerhetsmessige vurderinger som er gjort, tilsier at parkeringen verken representerer et fremkommelighetsproblem eller et trafikksikkerhetsproblem. Byplansjefen anbefaler at det ikke innføres parkering forbudt i Elgveien. Med hilsen Håkon Auglend transportplansjef Trond Åge Langeland transportplanlegger Kopi til: Sandnes politistasjon v/finn S. Rødland, Postboks 8, 4301 Sandnes kommune Kommunalteknikk v/sven Tysdal (internt) Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes E-post:

15 PROTOKOLL Ganddal bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Ganddal bydelsutvalg 3/ /09 Tilstede: Jane Svihus (Frp), Glenn Torkelsen (Frp), Stian Bauge (Frp) (møtte forviktoria Weggeberg (Frp)), Paal Borsheim(H), Anne Marie Pollestad (H), Kjell Aurenes(Ap), Terje Spanne (Krf), Lillian Iren Eidevik (Krf), Sidsel Margrethe Tybring (Krf), Marie Rettedal (Ungd.repr.), Mads Haga (Ungd.repr.). Forfall: Heidi Bjerga (Sv). Leder Terje Spanne (Krf) ledet møtet som begynte kl og sluttet kl Innkalling ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 9/09 SR BANK SIN FILIAL PÅ GANDDAL Terje Spanne (Krf) foreslo følgende: Bydelsutvalget beklager at tilbudet legges ned. Utvalget hadde gjerne sett at tilbudet ble opprettholdt. Votering: Spanne sitt forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Bydelsutvalget beklager at tilbudet legges ned. Utvalget hadde gjerne sett at tilbudet ble opprettholdt. Sak 10/09 FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE FOR KOMMUNENE I JÆRREGIONEN VARSEL OM OPPSTART Kjell Aurenes (Ap) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg ber om at det legges spesielt vekt på Stokkelandsvannet, Høylandsånå og Storånå. Votering: Aurenes sitt forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg ber om at det legges spesielt vekt på Stokkelandsvannet, Høylandsånå og Storånå.

16 PROTOKOLL FRA MØTE I GANDDAL BYDELSUTVALG 20. APRIL 2009 Sak 11/09 HØRING ÅLGÅRDVEIEN Terje Spanne (Krf) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg støtter navneforslag Ålgårdsveien som navn på E39. Votering: Spanne sitt forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg støtter navneforslag Ålgårdsveien som navn på E39. MELDINGER Nr. 8/09 Melding fra skolefaglig rådgiver Richard Olsen vedrørende kort orientering om Lundehaugen ungdomsskole. Terje Spanne (Krf) foreslo følgende kommentar: Ganddal bydelutvalg ønsker at en representant fra kommunen informerer/oppdaterer utvalget om situasjonen for ungdomskolen på siste møte før sommerferien. Votering: Spanne sitt forslag til kommentar ble enstemmig vedtatt. Kommentar: Ganddal bydelutvalg ønsker at en representant fra kommunen informerer/oppdaterer utvalget om situasjonen for ungdomskolen på siste møte før sommerferien. Nr. 9/09 Parkeringsproblematikken rundt Stokkelandsvannet Kommentar: Ganddal bydelsutvalg ser at behovet for parkering i tilknytning til Stokkelandsvannet vil øke med tiden og ber om at kommunen vurderer å finne ytterlige parkeringsplasser. Utvalget viser til tidligere sak og ønsker tilbakemelding. EVENTUELT Trafikk gjennom Ganddal Rv 505 Kjell Aurenes (Ap) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg ser med bekymring på fremtidens utvikling av trafikken på Rv 505 fra Skjæveland til Sandnes som følge av utbygging i Ganddal. Votering: Aurenes sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Side 2 av 3

17 PROTOKOLL FRA MØTE I GANDDAL BYDELSUTVALG 20. APRIL 2009 VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg ser med bekymring på fremtidens utvikling av trafikken på Rv 505 fra Skjæveland til Sandnes som følge av utbygging i Ganddal. Sentrumsplan Ganddal Terje Spanne (Krf) foreslo følgende: Ganddal bydelsutvalg ønsker en orientering om hva som har blitt gjort med sentrumsplanene for bydelene, særlig Ganddal bydel. Votering: Spanne sitt forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ganddal bydelsutvalg ønsker en orientering om hva som har blitt gjort med sentrumsplanene for bydelene, særlig Ganddal bydel. Møtet slutt. Ganddal, 20. april 2009 Terje Spanne leder Glenn Torkelsen sekretær Side 3 av 3

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 11. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2009 Sak 8/09 NY OPPNEVNELSE AV POLITISK

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: 16.01.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13

Saker til behandling. 12/15 15/00437-1 Skole/barnehagestruktur 2015 6. 13/15 15/00159-1 Informasjonssak - veiledningsgruppe for unge foresatte 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER.

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER. Melding til utvalg for byutvikling 18.02.09-19/09 Brandsberg-Dahls Arkitekter AS v/ Per Christian Omvik Engelsminnegt. 16 A 4008 STAVANGER Byplan Sandnes, 14.01.2009 Deres ref.: Vår ref : 200704513-44

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer