Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune"

Transkript

1 Årsmelding for grunnskolene i Modum kommune

2 1. BUSKERUD SKOLE 1.1 PERSONALE Ledelse Stilling Navn Ledelsesressurs Tidsrom Rektor Else Hostvedt 78% Undervisningsinspektør Mona Iren Gudbrandsen 38% Sfo-leder Tove Nilsen 40% Pedagogisk personale ,2 årsverk 17..personer ,33 årsverk 18 personer Navn Berg Unni Bjerke Lars Ole Bjørnstad Trine Bårud Reidun Eriksen Cecilie Formo Eriksen Solveig Formo Gudbrandsen Mona Iren Halvorsen Linn, fra Holth Monica, til 31.07? Hostvedt Else Husby Sølvi, fra Kjemperud Vera Knutsen Kjersti Thon Larsen Camilla Rønning Myrmel Solveig, til Nubberud Berit Oseth Jarle Ravnås Monica, fra Røste Anne-Hilde Larsen, perm Skjelbred Karen Johanne 2

3 1.1.3 Andre yrkesgrupper Stilling Sekretær Vaktmester Assistenter SFO-ansatte Navn Strandbråten, Reidun Glesne Tandberg, Magne Olav Andersen Karin Høgmoen Aina Sørensen Flaget Inger Fredriksen Hilde Knudsen, Mats T, fra Skretteberg Astrid Helen Wallestrand Audun Nilsen Øen Beate Bergan Anne Stine Ebrahem Botan, til 31.7 Nilsen Tove (SFO leder) 1.2. ELEVER Elevtall Vår Høst Organisering av elevene i grupper Årstrinn Vår Høst 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn Elever i SFO fordelt på årstrinn Vår Høst 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn

4 1.3 MEDVIRKNING Vår Høst Samarbeidsutvalget Leder Trine Kristoffersen Trine Kristoffersen Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Leder Trine Kristoffersen Trine Kristoffersen Elevråd Leder Sirita Xiufang Aaby Ola Jahr Burud 1.4 RESSURSER Timetall og fordeling (60-minutters enheter) Vår Høst Minstetimetall Timer til deling/styrking/vikar Spesialundervisning ( 5.1) 44 46,5 Ledelsesressurs (rektor/inspektør) Kontaktlærere Plangruppe 2 3? Kontaktlærer elevråd 1 1 Tillitsvalgt 1 1 Sosiallærer Rådgiver Spes.ped.koordinator 1 1 Byrdefull/seniortiltak/IKT Sum ,5 Grunnleggende norsk OVERORDNEDE MÅL I ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Vi danner grupper ut i fra behovene som melder seg etter kartlegginger, i en prosess før eventuell oppmelding. Vi tar også opp aktuelle saker i LP De som trenger ekstra lesetrening prøver vi å lese med individuelt i løpet av uka. VI er opptatt av at barn med rett til spesialundervisning får det de har krav på. Samtidig prøver vi å unngå en til en-undervisning, og gir derfor for de fleste av elevene med vedtak undervisning i mindre grupper. Klassene gjennomfører tilpassa opplæring ved at vi har 2-3 ukeplaner og differensierte opplegg i alle fagene. Tilpasset opplæring gis også til elever som er spesielt ressurssterke Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. 4

5 Skolen prøver å formidle nyheter og forskningsresultater knyttet til frafall i videregående opplæring, særlig på de områdene som berører opplæringen på barneskolen. Vi drøfter hvilke konsekvenser dette kan ha for vår opplæring Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst På høstens foreldremøter hadde 1. og 2. trinn besøk av helsesøster. Her ble teamene kosthold, aktivitet, matpakke og søvn tatt opp. Vi er opptatt av å legge til rette for diskusjon i mindre grupper på foreldremøter, for å involvere foreldrene i barnas skolehverdag. VI ser at det bevisstgjør foreldrene og at de blir mer involvert. Benytter helsesøster i vanskelige saker ressursperson for å få foreldrene på banen. Har mye kontakt via tlf, mail, møter med enkelte foreldre i perioder hvor tett foreldresamarbeid er nyttig. Vi har hatt fokus på målsettingene i forhold til helse: fysisk og psykisk, kosthold og kunnskap i foreldresamarbeid. Det har vært fra % fremmøte på foreldremøtene. 1.6 FAGLIGE RESULTATER Skolen har jevnt over gode resultater. Lærerne er bevisste på å gi gode fremovermeldinger som fører til økt læring. Skolen gjennomfører alle kartleggingsprøvene som tilbys uavhengig av om de er obligatoriske eller ikke. Dette gjelder fagene norsk, engelsk og matematikk samt digitale ferdigheter. Disse prøvene gir god oversikt, og finner fram til områder der elevene må øve mer. Skolen har også tatt i bruk Multi halv- og helårsprøver i matematikk. Disse utarbeides av forlaget, og gjennomføres digitalt. Disse gir svært gode tilbakemeldinger på hvordan bli bedre. 5. trinn gjennomfører nasjonale prøver, i lesing, regning og engelsk, og årets 5. trinn scoret høyere enn kommunens gjennomsnitt i alle 3 emnene. 1.7 TRIVSEL Skolen gjennomfører egen trivselsundersøkelse for 2.-4 trinn, og Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse for trinn. Det store flertallet ga uttrykk for at de hadde det bra på skolen ved trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i 2,3 og 4.klasse på høsten. De tilfellene som dukket opp ble tatt i tak i. Kontaktlærer har elevsamtaler to ganger i året, i forkant av foreldrekonferanser-trivsel er et viktig tema. Tall fra Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse: Trives du på skolen høst 13 snitt 4,65 vår 12 snitt 4,16 Er du interessert i å lære på skolen? høst 13 snitt 4,64 vår 12 snitt 4,52 Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet høst13 snitt 4,26 vår 12 snitt 4,25 Tallene viser at elevene trives på skolen og har noen å være sammen med i friminuttene. De liker skolearbeidet, og hjemmene engasjerer seg i skolearbeidet. Elevene våre opplever stor grad av støtte fra lærerne, vi scorer langt over landsgjennomsnittet. Vi har til dels en svært høy score på området som omhandler trygt miljø, og denne oppfatningen deles også mer subjektivt. Skolen har aldersblanding småkom (kreativt-oppvekst-miljø) for trinn en time pr. uke. Barna på trinn er delt inn i grupper på tvers av trinnene med bl.a. forming, fysisk aktivitet, data, sang, konstruksjon og spill trinn og trinn har aldersblanding med KOM, data, sløyd og fysisk aktivitet. Vi er en Trivselsleder-skole. Elever på trinn leder aktiviteter i frimuttene for å aktivisere alle elevene på skolen. Vi har fokus på en god fadderordning 6. trinn er faddere for 1. trinn, og 7. trinn følger opp rundt 2. trinn. Felles aktiviteter, turer, juleverksted, og de reiser sammen til svømming. 5

6 1.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER LP: Skolen har et kontinuerlig fokus på læringsmiljø. LP modellen er en strategi for å utvikle skolens læringsmiljø og skape gode betingelser for faglig og sosial læring hos alle elever. Arbeidet gjennomføres i grupper med gruppeleder der både lærere og assistenter deltar under veiledning fra PPT og Lillegården kompetansesenter, nå UiS. Årsplaner: Skolen har utarbeidet nye lokale årsplaner i matematikk, engelsk og norsk med fokus på lokal tilpasning. IKT: Skolen har montert digitale tavler i alle klasserom, og alle lærerne er med på å utvikle både egne og elevenes digitale ferdigheter med fokus på økt læringsutbytte for elevene. Tidlig innsats: stasjonsundervisning på trinn i norsk og matematikk. Barna er delt inn i fire-fem grupper med fire-fem elever der en stasjon er lærerstyrt. 1.9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Skolen fylte 90 år i Dette ga oss anledning til å gå gjennom mye gammel skolehistorie. Vi hadde stor avslutningsfest der elevene viste fram gamle leiker og sanger og spiste eggedosis med kokesjokolade! I denne anledning mottok også skolen en bålpanne fra foreldreutvalget. Skolen har investert i digitale tavler, noe som har gitt skolen et digitalt løft. 6

7 2. ENGER SKOLE Skolen har i løpet av 2013 fått nytt tilbygg fordi elevtallet har økt mye siden utbygging i Godt vedlikeholdt bygningsmasse. Utearealet kunne vært større. Stabilt personale. Lite atferdsproblemer. God trivsel. 2.1 ANSATTE Ledelse: Rektor: Torill Breivik Skikstein 60 % skole 40 % SFO Undervisn.insp : Torgeir Hammerstrøm 50 % ««Kjersti Standnes Kari Ravnsborg 50 % 50 % Lagledere: Per Anders Løvik Samlet ressurs Monica Viddal Gerd Marit Ødegård 23 % Pedagogisk personale Morten Bjørnstad Anne Brenna Arne Tandberg Per Anders Løvik Gerd Marit Ødegård Trine Kristoffersen Roger Martinsen Unni Skretteberg Linn Halvorsen til Kjersti Standnes Anne Furuseth Monica Viddal Elin Øvereng Hovde Mona Flintegård Aina Tandberg Marthe Moviken Hellerud Tonje Falck Bakken til Mari Engedal til Nina Gudbrandsen 7

8 2.1.3 Andre yrkesgrupper Sekretær Vaktmester May Helen Nilsen Harald Tandberg Assistenter Skole / SFO Hilde Hagen Hilde Magnussen Nina Brill Gro Horgmo Siw Hansen Birgitte Hovde Margaretha Lyimo Dan Are Lykke Larsen ELEVER Vår: 191 Høst: 198 Organisering av elever på de ulike trinn Årstrinn Vår Høst 1.årstr årstr årstr årstr årstr årstr årstr Totalt: Skolefritidsordningen Antall Vår: 91 Høst: 87 Fordelt på de ulike trinn Årstrinn Vår Høst 1.årstr årstr årstr årstr

9 2.3 RESSURSER Pedagogisk personale ,78 årsverk 21 personer ,16 årsverk 18 personer Andre yrkesgrupper: : Sekretær 0,71 årsverk 1 pers : Vaktmester 1 årsverk 1 pers : Assistenter 5,71 årsverk 7 personer : Assistenter 5,47 årsverk 7 personer 2.4 MEDVIRKNING Samarbeidsutvalg Leder vår : Liv Elin Hølen Leder høst: Merethe Hillestrøm Solheim FAU Leder vår: Therese Baardseth Leder høst: Trude Rosenlund Elevråd Leder vår: Martin Tandberg Leder høst: Kristoffer Aspelien 2.5 OVERORDNEDE MÅL I ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Målet er å redusere antall barn som får spesialundervisning Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. Kommunen satser på «JA!bedrift» Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst Målet er å få flest mulig foreldre til å stille opp på foreldremøtene vår og høst. Det viser seg at det er en sammenheng mellom foreldres interesse for skolen og resultater. Utfordringen er å gjøre møtene interessante for målgruppen. I høst var frammøte i snitt på 86 %. Ingen trinn hadde under 80 %. Noen hadde i overkant av 90 %. Skolen har en «Foreldremøte-plan» som gjelder alle klassene vår og høst. Tiltak: Faste temaer som er fordelt på trinnene og med eksterne «foredragsholdere». Faste poster som klassemiljø, forventninger til hverandre, klassekontaktens «time», hvordan hjelpe elevene med lekser, læringsstrategier ( foreldreskole) og tidfeste foreldremøtene i god tid. 2.6 FAGLIGE RESULTATER Faglige resultater svinger litt fra år til år. Resultatet på Nasjonale prøver 2013 kunne vært bedre. Noe av det skyldes tekniske årsaker som at nettet ramler ut midt under prøven. Ingen fritak. En tankevekker er at elever med dysleksi får lengre tid ved eksamen, men under nasjonale prøver har alle like lang tid. På klassenivå, blir resultatene vurdert individuelt, og tiltak settes inn. 9

10 1.-3.klasse har også utdanningsdirektoratet sine kartleggingsprøver på våren. Her kan også resultatene svinge en del, men det blir tatt tak i og jobbet videre med problemstillingene. 2.7 TRIVSEL Elevundersøkelsen som tas på høsten, tas både på 5., 6. og 7.trinn. Den er obligatorisk for 7.trinn. Skolen scoret høyt på trivsel og læringsmiljø. Det er satset på trivselsprogrammet med trivselsledere, og det vises i aktiviteter i midtpausen. Alle har noen å være sammen med om de ønsker det. Høy andel av voksenpersonell ute i alle pauser. De voksne bruker refleksvester, og er derved godt synlige. Noe som minsker faren for å bli mobbet. Elevundersøkelsen viser at det er ute og på skoleveien det skjer av og til. Personalet har jobbet mye med å håndtere regler og rutiner likt. Det kommer også fram på undersøkelsen at de fleste elever opplever at det er slik. 2.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER Vurdering for læring Målsetting 2013: Få til systemer som gjør at skolens vurderingspraksis framstår som enhetlig fra trinn Vi har startet med samtalearket i forbindelse med utviklingssamtalen. Alle klassene skal bruke samme mal i vårsemesteret. Punkter som skal vurderes er: trivsel, faglig utvikling, orden og oppførsel, lekser og annet som ønskes tatt opp. Det er også utarbeidet et vurderingsdokument i forbindelse med utviklingssamtalen som læreren skal bruke. VOKAL Innføring av VOKAL, der alle skal legge inn resultater på oppgitte prøver. Oppstart Innen våren 2014 skal alle lærere ha tatt programmet i bruk. Resultatene skal ligge digitalt slik at når en klasse skifter lærer, vil den faglige utviklingen være lett tilgjengelig. 2.9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Den gode praksisen på alle felt vedlikeholdes og jobbes videre med i I forbindelse med samtalene rundt elevvurderingen, skal det lages et årshjul som tas i bruk fra høsten

11 3 STALSBERG SKOLE Personalet på Stalsberg skole har jobbet fram: Visjon: Verdier: Vi utvikler oss sammen Glede Respekt Mestring Skolens verdier glede, respekt og mestring er knyttet til skolens visjon. De kommer til syne i læringen hos elevene i de ulike undervisningsmetodene. Elevene skal oppleve trivsel i et trygt miljø. Gjennom dette vil forutsetningene for et godt læringsutbytte ligge til rette. Respekt handler om å godta andre mennesker og deres meninger. Ved gjensidig respekt skapes trygghet. Gjennom tilpasset opplæring og undervisning vil elevene kunne oppleve mestring, som igjen fører til utvikling. Elevene viser glede over å mestre og glede over å lære. Vi er en lærende organisasjon, som arbeider helhetlig og systematisk med oppfølgingen av elevene. Dette er avgjørende for elevenes læringsresultater. 3.1 ANSATTE Ledelse Rektor Hege Buxrud 90 % Avdelingsleder Hege L. Bye 50 % Avdelingsleder Mona G Lund Pedagogisk personale ,95 årsverk 19 personer ,45 årsverk 21 personer Bjerknes, Anne Mette Breche, Kristin B. Brenna, Elin (permisjon f.o.m ) Buxrud, Hege Bye, Hege L. Folkvord, Inger Johanne L. Fredriksen, Åshild N. Gundhus, Dag Rune Helganger, Merete M. Hæhre, Stine Kristiansen, Bodil Kvaase, Jon Harald (permisjon ) Løvik, Sveinung L. Lund, Mona G. Moen, Henriette (permisjon f.o.m 04.12) Myrmel, Per Mørk, Trond Erik Nergaard, Karen (fra ) Oseth, Kari Scheen, Mari F Silseth, Kjersti Torp, Nina (fra ) 11

12 3.1.3 Andre yrkesgrupper Sekretær Moe, Marit Vaktmester Grimestad, Bjørn Olav Miljøarbeider Wichmann, Trude Morsmålslærer Margula, Helena til Assistenter Esperum, Bente skole/sfo Karlsen, Kirsten Kjølstad, Lise Kristiansen, Aud fra Næss, Lisbeth Tandberg, Marianne SFO ansatte Moen, Rassamee til Miriam Wahlmann fra ELEVER Elevtall vår 226 høst 230 Årstrinn Vår (pr ) Høst (pr ) 1. årstrinn 37 elever 35 elever 2. årstrinn 26 elever 35 elever 3. årstrinn 35 elever 25 elever 4. årstrinn 28 elever 35 elever 5. årstrinn 35 elever 29 elever 6. årstrinn 34 elever 35 elever 7. årstrinn 31 elever 36 elever Elever i SFO fordelt på årstrinn: Vår Høst 1. årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn RESSURSER Timetall og fordeling (60-minutters enheter) Vår Høst Minstetimetall 135,75 135,75 Timer til deling/styrking/vikar 77,50 88,25 Spesialundervisning ( 5.1) 53,50 62 * Seniortiltak 9 9,25 Ledelsesressurs 29,25 29,25 Kontaktlærere 10,5 10,5 Tidspottressurs 11,5 12 Kontaktlærer elevråd 1 1 Tillitsvalgt 1 0,75 Sosiallærer 12

13 Rådgiver Spes.ped/Intensive kurs 8 2 Miljøarbeider 3 Rusforebyggende arbeid Videreutdanning 0,75 4,25 0,75 Sum ,5 * Grunnleggende norsk 5 7 * = ekstra til fosterhjemsplassert elev Det ligger en vikarressurs i systemet, som er fordelt på trinnene for økt lærertetthet. Ved fravær blir dette tilbudet tatt bort. Vi opplever ikke at ressursen er stor nok til å dekke det faktiske fraværet. 3.4 MEDVIRKNING Samarbeidsutvalg Leder Pedersen, Marianne H (vår) Jelstad, Vegard (høst) FAU Leder Pedersen, Marianne H (vår) Jelstad, Vegard (høst) Elevråd Leder Rydgren, Emma (vår) Modøl, Kristine (høst) 3.5 OVERORDNEDE MÅL FOR ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Alle klasser jobber med differensierte ukeplaner, hvor det er ulik vanskegrad på målene. Lærere er også opptatt av at det skal gis tilpasset opplæring til de sterkeste elevene, slik at de føler at de har store nok utfordringer. Flere av trinnene deles på ulike måter etter fag og temaer. Dette for å gi bedre tilpasset undervisning for elevene. Spesielt i norsk, engelsk og matematikk som er basisfagene. Skolene i Modum jobber med stasjonslæring på de minste trinnene. 14,95 % av Stalsberg skoles totale timetildeling våren 2013 gikk til enkeltvedtak % av Stalsberg skoles totale timetildeling høsten 2013 gikk til enkeltvedtak. Vi har valgt å sette elever med vedtak i grupper slik at det blir minst mulig en-til-enundervisning, og trening i å være flere sammen Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. Vi følger opp Modum kommunes rutiner for skolefravær. Det sendes ut brev til alle elever som har et fravær utover 11 dager, med opplysning om at minker ikke fraværet i kommende periode, kalles det inn til kartleggingsmøte. Disse rutinene følges tett opp sammen med miljøarbeider og helsesøster. Vi oppfordrer elevene til å komme på skolen selv om de ikke er helt i form. Erfaringer viser at elevene blir hele dagen. Hvis det viser seg at de ikke orker å være her, ringer vi hjem og avtaler at eleven hentes. Skolen samarbeider med «Ungt entreprenørskap». Dette er lagt til 4.trinn. 13

14 3.5.3 Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst Foreldre er den viktigste ressursen vi har. Det er viktig å ha et godt samarbeid med dem. Om høsten har vi lagt opp til et møte med trinnkontaktene og kontaktlærere hvor de legger en plan for samarbeidet utover skoleåret. 1. og 2. trinn har hatt besøk av helsesøster, fysioterapeut og bibliotekar på sine foreldremøter. De fikk informasjon om kosthold, matpakke, aktivitet, soving, sittestilling, sekk, gode tips til høytlesningsbøker og bøker elevene kan lese selv etter hvert. På trivselsundersøkelsen vi sender ut til alle hjem en gang i året er det et spørsmål om foreldrene har innspill til temaer som kan tas opp på foreldremøter. Dette oppsummerer vi og tar med til FAU. Sammen ser vi på om det er noe vi kan sette ekstra fokus på. På foreldremøtene er vi opptatt av å gi informasjon som er nyttig for foreldrene for å gi barna sine en best mulig hverdag. Vi gir tips til hvordan lage gode rutiner for leksearbeidet og viser hvordan man kan hjelpe barna sine praktisk med f. eks matematikkleksene. Dette er viktig for å bevisstgjøre og involvere foreldre mest mulig. Det blir også lagt opp til gruppeoppgaver og konstruktive diskusjoner på foreldremøter. FAU ser viktigheten av et godt foreldresamarbeid og hos oss ønsker de at målsettingen fortsatt skal være et frammøte på 90 %. Stalsberg skole hadde en frammøteprosent på foreldremøtet på 79 % høsten FAGLIGE RESULTATER Skolen har god oversikt over elevenes ferdigheter. Det gjennomføres kartleggingsprøver i norsk, matematikk, engelsk og digitale ferdigheter. Resultatene viser oss på hvilke områder elevene ikke har forstått og trenger mer øvelse. Resultater på årets nasjonale prøver viser oss at vi trenger å ha fokus på matematikk. Det vil bli et satsingsområde for oss framover. 3.7 TRIVSEL Skolen gjennomfører hvert år Elevundersøkelsen for 5.-7.trinn og har i tillegg en trivselsundersøkelse for alle elevene på skolen. Tall fra Elevundersøkelsen viser at elevene på Stalsberg trives godt på skolen. De sier også at de har noen å være sammen med i friminuttene. De gleder seg til å gå på skolen og syns det er viktig å jobbe godt med fagene og prioriterer å bruke tid på skolearbeidet. Her scorer de over landsgjennomsnittet. De opplever at de får nok utfordringer og at lærerne støtter dem og bryr seg om dem. Lærerne er opptatt av å gi gode tilbake- og framovermeldinger, noe også elevundersøkelsen viser. Skolens trivselsundersøkelse for 2013 viser at elevene på skolen har det bra. 92 % sier de har det veldig bra eller bra. 8 % sier de har det helt greit mens ingen sier at de ikke trives i det hele tatt. Alle elevene har minst en god venn på skolen eller SFO som de kan være sammen med. Denne undersøkelsen blir også gjennomgått på konferansetime, slik at eventuelle misforståelser kan rettes opp i. Dette er alle veldig fornøyd med. 3.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER LP: Pedagoger, fagarbeidere og assistenter i skolen jobber kontinuerlig for å bedre læringsmiljøet på skolen både faglig og sosialt. Dette er en modell som skal implementeres i løpet av våren Vi får veiledning fra PPT og Lillegården kompetansesenter. Alle saker som vurderes sendt til PPT, skal jobbes med i LPgruppene først. 14

15 Forestilling: Skolen hadde 90-årsjubileum i Dette ble feiret med en stor forestilling. Skolen brukte mye tid på å vise elevene utviklingen i samfunnet fra 1923 til Forestillingen ble laget av og med elever og voksne på skolen. Jobbingen foregikk aldersblandet. Det utviklet nye og gode relasjoner og vennskap. I tillegg til kunnskap om nærmiljøet de siste 90 år. Ekstra fokus på matematikkundervisningen: Skolen ønsker å styrke elevenes kompetanse i matematikk ytterligere, og startet høsten 2013 med å se på hvilke tiltak som skal settes i gang for å gi elevene et økt læringsutbytte. Vi følger opp kartleggingsresultater og har ekstra fokus på de fire regningsartene. Digitale tavler: Alle trinn på skolen har nå fått Smartboard i klasserommene sine. Dette er med på å utvikle lærere og elevers digitale kompetanse. Det brukes tid på erfaringsdeling på fellesmøter. Variasjon i undervisningen: 1.-3.trinn har uteskole. 3.og 4.trinn følger opp stasjonslæring som metode. 4.trinn er delaktig i ungt entreprenørskap trinn jobber i perioder med ulike prosjekter. Vi har hatt en lærer på videreutdanning i engelsk. Ny kunnskap fører til ny læring som gir mer varierte undervisningsformer. 3.9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Skolens visjon «vi utvikler oss sammen» ligger til grunn for alt vi gjør. Verdiene glede, respekt og mestring, styrer hverdagen vår. I 2013 fylte skolen 90 år. Elever og ansatte jobbet sammen for å kunne vise fram en flott forestilling om Stalsberg skoles historie. En annen effekt dette gav oss var mange nye relasjoner blant elevene. De ble bedre kjent og tryggere på hverandre. Noe som gjør at de tør utfordre seg selv og andre mer. Dette fører igjen til utvikling som gir elevene god læring. Vi ønsker å fortsette å fokus på at vi er en «vi-skole». Elevrådet har også jobbet godt. De har tatt initiativ til at vi har fått laget en sandvolleyballbane på skolen. Den skal innvies våren Stalsberg skole, 20. mars 2014 Hege L. Bye Konstituert rektor Mona G. Lund Avdelingsleder 15

16 4 SYSLE SKOLE Skolens visjon «Trygge, aktive barn mestrer mer» Vi vil at elevene våre skal få tro på seg selv og utvikle seg optimalt på alle områder skal oppleve trygghet og bli ansvarlige mennesker med god sosial og faglig kompetanse Vi ønsker at foreldre og omgivelser skal se på skolen som et sted som ivaretar barna på en god måte et sted der barna er trygge og trives et sted der barna utvikler seg optimalt faglig og sosialt Tiltak gi hver elev best mulig tilpasset opplæringstilbud være bevisst og tilrettelegge for elevenes forskjellige læringsstiler bruke varierte arbeidsmåter gi elevene kulturopplevelser som bidrar til utvikling av ulike estetiske uttrykksformer bruke naturen og gjøre elevene godt kjent med nærmiljøet samarbeide med hjemmet om den enkelte elev og om fellesarrangementer ivareta et trygt og mobbefritt skolemiljø tilrettelegge det fysiske miljøet ute og inne slik at det fremstår som inspirerende, tidsriktig, funksjonelt og sikkerhetsmessig forsvarlig 4.1 ANSATTE Pedagogisk personale ,1 årsverk ,5 årsverk Bratvold, Johan Bratvold, Kirsti Sandvik Desserud, Britt Ovenstad Drolsum, Anne Kristin Ellingsen, Cecilie Bjerring Grøterud, Mette Berget Hovden, Marianne Mobekk Jacobsen, Anne Grethe Kjølstad, Øyvind Korsbøen, Hilde Kreken, Knut 16

17 Landsverk, Aud Sand, Camilla Iselin Skinstad, Tove Kristin Støa Solberg, Elisabeth Solli, Vivi Torgersen, Lena W Torp, Nina t.o.m Annet personale Berget, Karin Jan Henning Djupvik Haug, Sidsel L. Haakensen, Hanne Korsbøen, Mona Lehne, Linda V. Lindgren, Karin Nygård Grethe Anita Thorrud, Thordis - t.o.m Tuft, Britt SFO koordinator Driftstekniker Assistent SFO Assistent skole og SFO Assistent skole og SFO-koordinator Assistent skole og SFO Renholder Barnevernspedagog Assistent skole og SFO Renholder 4.2 ELEVER Elever på skolen Årstrinn Vår Høst 1.årstrinn 1 grupper 21 1 gruppe 18 2.årstrinn 2 grupper 37 1 gruppe 21 3.årstrinn 1 gruppe 19 2 grupper 37 4.årstrinn 1 gruppe 20 1 gruppe 20 5.årstrinn 1 gruppe 22 1 gruppe 20 6.årstrinn 1 gruppe 23 1 gruppe 23 7.årstrinn 1 gruppe 26 1 gruppe Elever på SFO Årstrinn Vår Høst 1.årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn

18 4.3 RESSURSER Vår Høst Basisressurs Timer til 26 31,5 deling/styrking/vikar Styrking tidlig innsats 18 9 Grunnleggende norsk 5 6,5 Spesialundervisning 43 29,25 Gjesteelever 11 9 Ledelse skole/sfo Plangruppe 0 0 Spes.ped.koordinator + 4,5 6 kurs Elevrådskontakt 0 0 Kontaktlærere 7 7 IKT/ hjemmeside 1,5 1,5 Seniortitak 3,25 7 Tidsressurspott,fordelt 9 8,5 Tillitsvalgt 0,75 0,75 Leksehjelp 0 0 Trivselslederkontakt 0 0 Bibliotek 0,75 0,75 Sum 294,75 281, MEDVIRKNING Samarbeidsutvalg Leder Vår Høst Sunni G. Aamodt Sunni G. Aamodt Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU Leder Vår Høst Sunni G. Aamodt Sunni G. Aamodt Elevrådet Leder Vår Høst Sander Hovde Oskar Helgerud 18

19 4.5 OVERORDNEDE MÅL I ETATEN Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den ordinære opplæringen. Situasjonen Pr hadde 6,7% av elevene ved Sysle skole enkeltvedtak etter opplæringsloven 5.1. Mål Vi vil løfte elevene fra eget ståsted, gjennom gode mestringsopplevelser, innenfor rammene av ordinær opplæring. Vi vil disponere frigjorte ressurser til høyere voksentetthet. Tiltak Sysle skole har stort fokus på å variere undervisningsformene for å forsøke å nå de ulike elevenes behov. Småskoletrinnet har minimum tre økter i uka med stasjonslæring, der elever som trenger å lære det samme er i samme gruppe. Vi har stort fokus på å ta raskt tak i de problemer og vansker som oppstår. Vi har klare rutiner for å vurdere tilpasset opplæring opp mot spesialundervisning. Den generelle holdningen hos de ansatte er å finne gode løsninger uten å måtte fatte enkeltvedtak etter 5.1. Vi har egen plan for vurdering både i forhold til faglig og sosial utvikling. Svake resultater skal alltid drøftes på team og med spes.ped.koordinator, og tiltak skal iverksettes og utprøves før drøfting/oppmelding PPT. I løpet av et skoleår gjennomfører skolen flere intensive kurs etter behov, både i forhold til språk, lesing og matematikk. Vi har i perioder intensive lesekurs, fysisk aktivitetsgrupper, lekegrupper og friluftsgrupper. Vi gjennomfører også forebyggende arbeid som for eksempel trivselsaktiviteter i friminutt, jentegrupper, guttegrupper, to-hjemgrupper, samt at vi bruker ukentlig tid på Lions Quest eller Steg for steg. Veien videre Videreføre og videreutvikle dagens praksis Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen Situasjonen nå Sysle skole har svært gode resultater på trivselsundersøkelser både på skole og sfo. Skolen opplever få elever med stort fravær. Mål Gi elevene best mulig oppfølging tidlig i utdanningsløpet. Gi gode mestringsopplevelser og tro på egne ressurser. Vektlegge utvikling av sosial kompetanse og forståelse både av seg selv og andre. Tiltak Tett oppfølging av fravær etter kommunale rutiner. Tilpasset opplæring og tidlig innsats. Alternative læringsformer og læringsarenaer. Utviklingssamtaler med foreldre og elever. Individuelle samtaler/elevsamtaler etter behov. Jentegrupper, guttegrupper og to-hjem grupper. Samarbeid med helsesøster og andre etater. Sosiale tiltak for elevene på ettermiddag/kveld, eks karneval, elevfest, aktivitetskveld. Et aktivt og fungerende elevråd. Trivselsledere og trivselsaktiviteter. Veien videre Videreføre og videreutvikle eksisterende praksis 19

20 4.5.3 Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst SITUASJONEN NÅ Skolen opplever i dag at de aller fleste foreldrene følger opp egne barn. Det er høyt frammøte på fellesarrangementer og foreldremøter. Foreldrene har etter oppsatt plan ansvar for 17.mai arranegement, juleavslutninger, avslutning for 7.trinn, Furumomila, skoleskirenn m.m. Frammøteprosenten på foreldremøter i 2013 var 90 %. Mål Holde fokus på et åpent, konstruktivt og positivt samarbeid i god dialog med foreldregruppa. Tiltak Utviklingssamtaler minimum to ganger pr år foreldrene vektlegges som ressurs i elevenes faglige og sosiale utvikling. Foreldremøter minimum to ganger pr år foreldrekontaktene tas med i planlegging og gjennomføring av møtene. FAU har som mål at hvert årstrinn skal gjennomføre minimum en sosial aktivitet utenom ordinær skoletid for elevene på sitt trinn. Flere fellesarrangementer i et samarbeid mellom skole og hjem. Ledelsen og alle skolens ansatte er åpne for kontakt. Veien videre Videreføre og videreutvikle dagens praksis 4.6 FAGLIGE RESULTATER Det gjennomføres hvert år obligatoriske kartleggingsprøver på de laveste trinn samt nasjonale prøver på 5.trinn. Den faglige utviklingen følges også opp ved jevnlige andre prøver, gjennom hele året. Skolen har egen plan for kartlegginger. I 2013 ble det innført Vokal (et nettsted der testresultater på enkeltelever kan samles og følges opp over tid). På ukeplanene og ved gjennomgåelser blir elevene kjent med mål for uka og for perioden. De skal få tilbakemeldinger og framovermeldinger som skal fortelle dem hva de mestrer og hva de må jobbe videre med. Det ble i 2013 satt spesielt kritiske øyne på engelskresultatene. Tiltak som ble iverksatt var faglærere på lavere trinn, nytt engelskverk og styrket timetallet i faget. Å gi god vurdering som er læringsfremmende er utfordrende og arbeidskrevende for læreren. Det er et utviklingsområde vi har valgt å sette fokus på over tid. 4.7 TRIVSEL Hvert år gjennomføres Udirs Elevundersøkelse for 5.-7.trinn. Oppsummeringen fra høsten 2013 forteller om høy grad av trivsel. Området skolen scorer lavest på er at enkelte elever ønsker seg flere faglige utfordringer. For 1.-4.trinn gjennomfører vi hvert år en egen trivselsundersøkelse. Denne sendes hjem i papirutgave og foreldrene skal gå gjennom den sammen med eleven. Den er ikke anonym og gir skolen tilbakemeldinger som det jobbes videre med i utviklingssamtalene. Ved melding om spesielle forhold er ledelsen med på oppfølgingsmøtene. «Snakk med meg» er en trivselsundersøkelse som gjennomføres i individuelle samtaler med eleven, rektor og barnevernspedagogen. Den ble gjennomført i 2013 og ga noen innspill vi ønsket å jobbe videre med. Trivsel er også et tema på utviklingssamtalene. Av miljøskapende tiltak som fremmer trivsel vises til områder tidligere beskrevet i årsmeldingen 4.8 EGNE SATSINGSOMRÅDER Våre satsingsområder har vært delt mellom «Vurdering for læring» og utvikling av digitale tavler som et godt verktøy i undervisningen. 20

ÅRSMELDING SYSLE SKOLE 2013

ÅRSMELDING SYSLE SKOLE 2013 ÅRSMELDING SYSLE SKOLE 2013 1. Innledning Skolens visjon «Trygge, aktive barn mestrer mer» Vi vil at elevene våre skal få tro på seg selv og utvikle seg optimalt på alle områder skal oppleve trygghet og

Detaljer

ÅRSMELDING PERSONALE. 1.1 Ledelse

ÅRSMELDING PERSONALE. 1.1 Ledelse ÅRSMELDING 2012 1. PERSONALE 1.1 Ledelse Stilling Navn Ledelsesressurs Tidsrom Rektor Anne Grethe Jacobsen 100 % Hele året Undervisn.insp. Tone Anne S. Rundtom 50 % Inklusiv ledelse SFO Hele året 1.2 Pedagogisk

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 1. PERSONALE. 1.1 Ledelse

ÅRSMELDING 2011 1. PERSONALE. 1.1 Ledelse ÅRSMELDING 2011 1. PERSONALE 1.1 Ledelse Stilling Navn Ledelsesressurs Tidsrom Rektor Anne Grethe Jacobsen Hele året Konst. rektor Tone Anne S. Rundtom 17.01. 31.07. Konst. undervisn.insp. Hege Løvstad

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2013/2014

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2013/2014 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2013/2014 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Vi bryr oss læring for livet 8. trinn Berit Kongsvik Tor Kristian Tøsdal Rayner Nygård Randi Sellevold Ingvild Øverli Torgeir Vinsand Kari Foldøy Andersen 9. trinn Ina Hernar

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Smørås skole 19.02.2014 Til stede: Representanter fra elevråd, FAU, lærere og PPT Skolens ledelse: rektor og avdelingslederne Områdeleder: Petter

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2015-2018 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1 SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Furuset skole har

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bygdøy skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bygdøy skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bygdøy skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

ÅRSMELDING 2016/2017 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2016/2017 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2016/2017 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for elever

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG Virksomhetsplan for Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede Satsningsområder - 2017: REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG HJEM- SKOLESAMARBEID KLASSELEDELSE 1 Eltonåsen skoles plattform Ved Eltonåsen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

FAU-møte Oppsummering/ referat

FAU-møte Oppsummering/ referat FAU-møte 23.1.2017 Oppsummering/ referat Dato/tid: 23.1.2017/18:00-20:00 Sted: Personalrommet Navn Verv E-post Telefon Anne-Lise Edvardsen Leder + SU anne.lise.edvardsen@malvik.kommune.no 94362669 Knut

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 14. juni 2017 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 14. juni 2017 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 14. juni 2017 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Klassesammensetting Fellesorientering for alle klasser Møte i den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

FORELDREMØTE 14. SEPT. 2016

FORELDREMØTE 14. SEPT. 2016 FORELDREMØTE 14. SEPT. 2016 Doble timer - Ny timeplan fungerer veldig fint lærings messig. Færre, men lengre friminutt Mat - Trenger i utgangspunktet ikke så mye mer mat enn før. Holder med noe enkelt

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2014/2015 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer