Ordførerens nyttårstale 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordførerens nyttårstale 2012"

Transkript

1 Ordførerens nyttårstale 2012 Kjære prismottakere, tidligere ordførere, innbyggere av Den grønne landsbyen, mine damer og herrer. Det er en stor glede for meg å få stå her for første gang og ønske dere velkommen til mottakelse denne første nyttårsdag. Dette er en god tradisjon; der vi oppsummerer året som har gått med refleksjoner over lokale, nasjonale og internasjonale hendelser og prestasjoner, samt at vi hedrer personer, organisasjoner og bedrifter som har gjort en spesiell innsats for Randaberg-samfunnet det siste året. Samtidig retter vi blikket framover og tar inn over oss nye spennende utfordringer som kommer i Vi vil i mange år fremover huske året 2011 som et spesielt år. Vi hadde kanskje ikke husket hvilket år dette var - annet enn det året med en kald vinter, våt og kald sommer med en svært vindfull og våt høst - hvis det ikke hadde vært for terroranslaget mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, hvor 77 mennesker mistet livet. Krig, terror og fiendtlige angrep, og da særlig angrep mot sivile og uskyldige setter alltid dype spor. Når en terrorhandling blir utført i vårt eget land, mot kjente mål som mange av oss har et personlig forhold til, samt grufulle handlinger som rammer unge og uskyldige mennesker, så setter dette noen varige og dype spor i oss alle. Selv om drapene på Utøya ikke direkte berørte vår bygd, så er det mange av oss som på en eller annen måte har blitt berørt. Når det gjelder terroranslaget i Regjeringskvartalet, så er det dessverre et faktum at vårt lille lokalsamfunn ble berørt ved at en av våre innbyggere mistet en sønn. Dette minner oss om at vi lever i en verden som stadig oftere blir berørt av slike grufulle hendelser, og om at det å ta vare på hverandre må bli en viktig del av hverdagen. Det er også godt å vite at vi er en del av et nasjonalt samhold som verden neppe har sett maken til etter denne ufattelige tragedien. På tross av tap av menneskeliv, så håper jeg at vi kan komme styrket ut av denne grufulle hendelsen. 1

2 Når internasjonale finansuroligheter og væpnede konflikter preger pressen og de daglige nyhetene, er det godt å ta med seg det faktum at vår grønne landsby er i ferd med å befeste seg som Randabergs profil. Det er ikke bare vi som bor i Den grønne landsbyen som bruker dette begrepet, men ser at det etter hvert har blitt et image overfor omverdenen. Landsbybegrepet inngår nå i rundt ti forskjellige navn på ulike arrangementer og virksomheter i Randaberg. I 2011 ble det for første gang arrangert en Landsbykonferanse med stor suksess. Denne handlet om kosthold, mat og helse, noe som særpreger vår landsby. I 2012 arrangeres Landsbyfestivalen på tredje året. Denne festivalen er et samarbeid mellom Randaberg handelsforening, Landsbyrittet og Randaberg kommune, og jeg minner om datoen mai, hvor alle selvsagt er velkommen. I 2011 bestemte vi at vår virksomhet som landsbykommune skal bygge på verdiene NÆR, ÅPEN og AKTIV. Disse begrepene skal være med å prege våre beslutninger og handlinger. De fleste av oss kan være enige om at landsby ofte forbindes med samhold. Med henblikk på uroligheter rundt om i verden er det viktig at vi samles nettopp om slike verdier. Som en viktig del av å videreutvikle Randaberg som grønn landsby gjorde kommunestyret i 2010 vedtak om å bli en miljøfyrtårnkommune. Som følge av dette ble de første miljøfyrtårnbedriftene utnevnt den 14. desember i fjor. De to bedriftene som ble utnevnt var; Tec Con Norge AS og Tec Con Industrier AS. Med de grunnverdier som ligger i det å bli en miljøfyrtårnbedrift håper jeg at flere bedrifter vil miljøfyrtårnsertifisere seg. Dette har ikke bare en miljøgevinst. Ved å satse på miljøtiltak, forebyggende HMS og kvalitetsarbeid, har historisk vist seg å gi bedriftsøkonomiske margingevinster. Som bergenser er jeg imponert over den jærske kulturen der jantelov har dårlige vekstvilkår. Gründerånd og vilje til å få ting til, og det å skape noe er karakteristisk for jærbuen. Å starte med en idè ha troen på noe, gjerne med prøve- og feilemetoden i en garasje, i en låve, i et hønsehus, bygge stein på stein snu profitt tilbake til verdiskapning i bedriften -, dette er det som avspeiler seg som særtrekk for Jæren og Randaberg. Her har vi små og mellomstore bedrifter som driver sin virksomhet i et rikt næringsliv alt fra små nisjebutikker i sentrum til 2

3 store internasjonale oljeserviceselskaper. Det er også en glede å kunne konstantere at det er få av disse virksomheter som har måtte melde oppbud i året som gikk. Næringsforeningen i Stavangerregionens ressursgruppe for den grønne landsbyen, Mekjarvik næringsforum, Randaberg handelsforening, Randaberg bondelag og andre aktører jobber sammen for å få til de beste løsningene for næringslivet. De store utfordringene fremover er infrastruktur og arealdisponering. Dette er ikke bare en lokal utfordring, men også en regional problemstilling som vi må ta aktiv del i. Noen av de utfordringer som ligger akutt foran oss er mangel på kvalifisert arbeidskraft, høye boligpriser og mangel på areal som helst ikke skal være i konflikt med landbruksinteresser. Dette er noe av det vi som politikere må ta på alvor, hvis vi fortsatt skal opprettholde den eksisterende levestandard og samtidig ha en kontrollert vekst. Flere bedrifter har hatt en eventyrlig vekst. I denne sammenhengen ønsker jeg spesielt å trekke frem gasellebedriftene som vi er stolte av å ha her i Randaberg. For å få gasellestatus må bedriftene minst ha doblet omsetningen over fire år og ha et positivt, samlet driftsresultat. I 2011 hadde vi tre slike gaseller i Randaberg. Den ene - PS-Selskapsutleie AS - er gaselle for tredje året på rad. Bedriften driver med utleie av telt og annet utstyr til selskaper og arrangementer. Den andre bedriften - Aqua Design AS - er gaselle for andre året på rad. De leverer lunsj og frukt direkte til arbeidsplassen. Den tredje bedriften - Randaberg Bygg AS - er gaselle for første gang. Det har også i dag vært en ære å få tildele prisen ÅRETS BEDRIFT til Rygg Maskin AS. Denne prisen henger høyt, og det er noe både bedriften og dens ansatte skal være stolt over. Randaberg er velsignet med de beste forutsetninger for landbruksdrift. Mer enn 65% av vårt kommuneareal er landbruksareal. God, næringsrik jord og en mild og lang vekstsesong. Likevel må vi innrømme at 2011 har vært utfordrende. Det er varslet klimaendringer og det sies at det blir mer vær; mildere vær og våtere vær. Da ser landbruket fort nye muligheter; noen grader varmere kan gi muligheter for dyrking av nye matvarer! Kanskje noen også håpet på en enda lenger vekstsesong. Vinteren var snørik, 3

4 nydelig og lang. Våronna måtte drøye litt, før mai kom med tørke som bremset planteutviklingen. Så begynte det å regne - skulle neste tro jeg fremdeles bodde i Bergen - og som det ofte gjør i Bergen; så fortsatte det å regne. Noen mener også at det har regnet siden jeg ble valgt som ordfører. Her tar jeg ikke på meg skylden, men et faktum er det at året 2011 vil bli husket som det våte året med sørpete jorder og dessverre for mange - reduserte avlinger. La oss håpe at 2011 var et spesielt år og ikke vårt nye klima! I år var det dermed duket for en skikkelig RUSKETUR på Børaunen. Rusketuren er den årlige høstturen arrangert i samarbeid mellom Bondelaget og kommunen. Den ble gjennomført på en av høstens vakreste dager; blikk stille sjø og et landskap som var badet i sol. Da må vi alle erkjenne at Randaberg er en praktfullt grønn tunge som strekker seg ut i havgapet. Trass i skiftende vær beholder likevel Randaberg-bonden fremtidstro og pågangsmot. Det er nå flere nye driftsbygninger under planlegging og bygging. La oss håpe 2012 blir landbrukets satsingsår i Randaberg. Det legges mange veiplaner som vil få stor betydning for utviklingen av det fremtidige Randaberg. Det pågår blant annet et omfattende planarbeid og områderegulering for ulike deler av Randaberg sentrum. Arbeidet med kommunedelplan for E39 Smiene Harestad er i sluttfasen, og blir i disse dager oversendt fra Statens vegvesen til Stavanger og Randaberg kommune for behandling. Regionalplan for Transportkorridor Vest ble vedtatt i fylkestinget i juni 2011, med antatt byggestart vinteren Vi regner med at det på forsommeren blir byggestart for ny veiforbindelse mellom E39 og fv480 Randabergveien, med åpning til høsten. Reguleringsplanen for Rogfast, som Vegvesenet nå er i gang med, vil få store konsekvenser for Randaberg. Her må kommunen delta aktivt slik at veier og infrastruktur blir fremtidsrettet for kommunen og for våre innbyggere. Vi må alle ha fokus på trafikksikkerhet i vår daglige ferdsel på veiene. Vi som deltar i planleggingen må sørge for at dette blir ivaretatt på både kort og lang sikt. Flere planer er under utarbeidelse og noe er påbegynt. Anleggsarbeid for etablering av undergang under Kvernevikveien, samt gang- og sykkelvei langs deler av Kyrkjeveien er allerede startet. 4

5 Samtidig pågår det reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei langs Vistnesveien og Tungenesveien. Det er også politisk flertall for å se nærmere på den eksisterende infrastruktur for Grødemveien - FV410, samt mellom Vestre Goa og Fv 409. Profilen som grønn landsby blir godt ivaretatt gjennom den tekniske driften av kommunen. Randaberg kommune er blant de beste i regionen på kildesortering, og ligger godt an til å nå IVAR s målsetning med 75% kildesortering for året I 2011 ble det etablert et nytt avløpsanlegg for boliger på Håland og Leikvoll. Dette vil redusere utslippene til Hålandsvatnet, noe som lenge har vært etterlengtet. Randaberg kommune har på andre året deltatt i benchmarking via Norsk Vann, hvor vi sammenligner oss med andre kommuner. Av de kommuner som har vært med på denne vannforsyningsgjennomgangen kommer Randaberg kommune best ut. Dette er vi stolt av, og vil i tiden fremover jobbe aktivt med å bli enda bedre. Vi kan også være stolt over at det er få som klager over de servicetilbud som Randaberg kommune tilbyr. Randaberg s Glowfilm har gått som en farsott over hele landet. Med mer enn visninger på YouTube gjenspeiler den glede, som både ansatte og innbyggere møter i Randaberg-hverdagen. Nok en gang har dyktige medarbeidere i NAV nådd målsettingen om bosetting av flyktninger her i Randaberg. 15 flyktninger har i løpet av 2011 fått et nytt hjem i Den grønne landsbyen. Like mange flyktninger fra vår kommune deltok - sammen med medarbeidere fra NAV Randaberg - på turen "Til topps til Galdhøpiggen" i juni. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Norges Røde Kors der innvandrere og nordmenn sammen inviteres til å bestige Norges høyeste fjell. Dette er et av mange eksempel på godt integreringsarbeid. Gjennom slike turer og opplevelser kan det etableres vennskap på tvers av kulturell og etnisk bakgrunn. Et slikt vennskap og samhold tar vi ofte med oss videre inn i hverdagen, noe som skaper trygghet mellom ulike folkegrupper i et lokalsamfunn. 5

6 Naturen utfordrer oss mennesker ofte til å bryte grenser, men så er det vel også slik at Randaberg ikke byr på det mest utfordrende naturlandskap. Med vårt flate og oversiktelige kystlandskap inviterer det desto mer til naturopplevelser som er tilgjengelige for alle, uavhengig av mestrings- og funksjonsevne. Kanskje det var universell utforming skaperen hadde i tankene da Randaberg s naturlandskap ble til. Litt universell utforming gjenstår fremdeles, hvor et av de siste tiltakene har vært i å bedre tilgjengeligheten ved vårt mest berømte fornminne, nemmelig Vistehålå. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Rogaland fylkeskommune. Vi har langt igjen til vi er i mål med å bedre tilgjengelighet for alle, og vi må alle ha dette med oss når vi planlegger fremtiden. Dette gjelder ikke bare det offentlige, men også i det private hjem. Det blir kanskje mer halssbrekkende når vi benker oss til programmet Ingen grenser som har sesongpremiere i kveld. Da følger vi alle ekstra godt med på vår egen sambygding og medarbeider Bjarte Bø-Sande, som er med som en av årets deltakere i ekspedisjonen. Uten noen ekspedisjonserfaring har deltakerne, med Lars Monsen som ekspedisjonsleder, brøytet seg gjennom 400 kilometer med villmark i løpet av 30 dager. På kommunehuset merker vi allerede pågangen fra kjendispressen. Samhandlingsreformen trer i kraft fra i dag. Dette er en nasjonal reform som innebærer at vi som kommune får et utvidet ansvar innenfor helse- og omsorgssektoren. For deg betyr dette at du lettere skal få lokal og bredere helsehjelp. Som kommune vil vi blant annet få ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag. Mange kommuner er små og er tjent med å samarbeide for å få en fullgod løsning. Randaberg kommune er allerede i god dialog med Sola, Stavanger og Kvitsøy for å sørge for en framtidig samarbeidsløsning. Det er nå et faktum at kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene vil det føre til at de blir mer bevisst på viktigheten av forebyggende helsearbeid. Det vil også være viktig å tilrettelegge for rask behandling, slik at den enkelte raskt skal komme tilbake til et normalt liv. Randaberg kommune vil derfor jobbe målrettet for å skape gode vilkår for det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen. Trivsel, aktivitet og miljø skal gjennomsyre våre planer og tilbud. Vi skal også arbeide sammen med lokal industri og bedrifter om forebyggende helsearbeid, og 6

7 skal være med å stimulere til fysiske aktivitet, samt tilrettelegging av ulike fritids- og idrettestilbud. Privat helseinitiativ skal også verdsettes i takt med kommunens aktivitetsplaner. Altfor mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet. Helse og omsorg i Randaberg kommune har jobbet planmessig over flere år for å få til et bedre samarbeid mellom sykehjem, hjemmesykepleie og bofellesskap, slik at vi til enhver tid kan gi det rette helse- og omsorgstilbudet til våre brukere. I denne sammenhengen er det naturlig å trekke frem arbeidet med Vardheim, der detaljregulering ble startet opp rett før jul. Jeg vil også trekke frem det forsøksarbeid som er igangsatt for det vi kaller velfredsteknologi. For mange eldre er teknologi en utfordring, og for mange skremmende, men etter å ha sett hva dette dreier seg om er jeg ikke lenger så skeptisk. Jeg kan berolige alle med at dette er ikke noe vi vil tvinge på den enkelte. Her skal vi arbeide sammen for å få en forståelse av hva det er og hva det kan tilby. Informasjon, demonstrasjon og veileding vil være noe både jeg og Randaberg kommune vil arbeide mye med i tiden fremover innen dette viktige område. Jeg vil også berolige alle med at det er personlig kontakt og varme hender som skal pleie oss i fremtiden, og ikke kalde computere, da dette kun er et hjelpemiddel. Det gjøres mye tilretteleggings- og integreringsarbeid ved våre helsestasjoner. Stasjonene bidrar til nettverksskaping hos barnefamilier gjennom blant annet barselgrupper. Her møter vi utfordringer med unge mødre og mødre fra andre kulturer som ikke alltid finner seg til rette i vanlige barselgrupper. I høst startet vi derfor opp en gruppe for mødre med lite nettverk. Dette har vi fått god tilbakemelding på av de som har vært med i dette nettverket. Det er også gledelig at Barnevernet har utviklet seg fra å få kritikk fra fylkesmannen til i dag å være et utstillingsvindu for fylkesmannen. Både barnevernssjefen og sjef for tjenesteområdet Barn og familie har på initiativ fra fylkesmannen holdt foredrag på samlinger for alle kommunene i Rogaland for å videreformidle det gode arbeidet som gjøres i Randaberg. 7

8 Vi er den eneste kommunen i regionen som har full dekning av førskolelærere der dette er påkrevd. Siste tilskudd på barnehagestammen er det pågående arbeidet med utvidelse av Vistestølen barnehage som skal være med å sikre retten til barnehageplass i kommunen. Tjenesteområdet Barn og familie har det siste året hatt et sterkt fokus på barn som pårørende. Dette gjelder barn som vokser opp i hjem med foresatte som har store rusproblemer, psykiske og somatiske vansker. Barna som har en vanskelig hverdag og har behov for støtte. For å hjelpe disse barna ble det i 2011 opprettet et tilbud som drives av en psykiatrisk psykepleier og en helsesøster. I 2011 ble Goa skole ferdig opprustet og funksjonell på alle måter. Grødem skole har fått nye flotte lokaler med teknolab og storstue med auditorium. Vår visjon videre for satsingen på skolefeltet i Randaberg er å bygge en ny Harestad skole. I første trinn vil vi bygge for klasse i nærheten av idrettsanleggene i Torvmyrveien. Det vil i 2012 bli nedsatt en tverrfaglig gruppe bestående av politikere, lærere, skoleadministrasjon og annet fagpersonell som skal arbeide for en effektiv og hurtig byggeoppstart. Det er politisk bestemt at arbeidet skal igangsettes så snart som mulig, og ikke senere enn Faglig kunnskap hos lærerne vil på mange måter være nøkkelen til fremtidig kunnskap hos fremtidens arbeidstakere. Vi har tro på at etter- og videreutdanning av våre lærekrefter vil gi kunnskapsløft i skolen. Det er derfor bestemt at det skal gis et årlig tilskudd til etter- og videreutdanning av våre nåværende lærere. Det er også en glede å kunne konstatere at omsøkte tilskudd til etter- og videreutdanning er innvilget i , og at mange lærere benytter seg av muligheten. Vi håper og tror at dette vil gi positive resultater i fremtiden. Som et eksempel på spennende prosjekter som skolene var med på i 2011 vil jeg trekke frem Grødem skole; som vant profileringsprisen i en Teknolab-konkurranse. Her var temaet Food factory, hvor vårt lag fra Den grønne landsbyen hadde gitt seg navnet «De grønne skjønne fra Grødem». Laget fra Grødem vant prisen for den fineste standen, og var naturligvis utformet som et grønnsakstorg. Jeg vil også nevne samarbeidet mellom SFO Harestad og kulturskolens Kulturlab som nylig ble avsluttet med en flott forestilling i gymsalen. Dette er et spennende prosjekt som kulturskolen har fått statlige utviklingsmidler for å gjennomføre. Vi 8

9 har også sett en eventyrlig utvikling og oppblomstring av ulike talenter fra kulturskolen. Kulturskolen er et fantastisk samlingspunkt som bidrar til samlende kulturell satsing. Her har vi sett flotte talenter bli til nasjonale kulturstjerner, og jeg er nokså sikker på at mange flere vil bli avduket i tiden fremover. Vi skal derfor opprettholde og styrke vår satsing på kulturskolen i årene som kommer. Alle skolene er nå med på trivselslederprogrammet. Med to elever fra hver klasse blir det over 100 trivselsledere fra 4. til 10. klasse som lager aktiviteter for sine medelever i storefri. Barn og unges kommunestyre (BUK) har bevilget penger til innkjøp av utstyr og leker til bruk på skolene. Målet er at alle elever fra klasse skal ha det kjekt i friminuttene, og at det igjen skal medføre til mindre mobbing. Barn og unges kommunestyre har ellers hatt et aktivt år også i De tar opp mange spennende saker, og får gehør både i administrasjon og blant oss voksne politikere. Vi har sjelden sett et så stort engasjement i et kommunestyremøte som nå i høst, da det ble diskuterte et videresendt BUK-spørsmål. Representanter fra BUK var flere ganger på kommunestyrets talerstol, og med reflektert røst klarte å overbevise et samlet kommunestyre. Å ta med barn og unge på råd gir et bedre beslutningsgrunnlag for oss politikere. Samtidig er tiltak som Barn og unges kommunestyre en god demokratiskole for framtidens beslutningstakere. Jeg vil også trekke frem at et av BUK s forslag - som har blitt en realitet de siste måneder på kommunens hjemmesider - nemlig det som heter FiksGataMi. Dette er en tjeneste som skal gjøre det enkelt å melde om problemer som hull i veien, manglende gatelys, søppel eller tagging. Innenfor helse og omsorgsektoren var det en tid hvor det var vanskelig å rekruttere; spesielt vernepleiere og personal til helgestillinger. Det er derfor gledelig å konstatere at de fleste stillinger nå er besatt med dyktige fagpersoner. Prognoser for framtiden viser likevel at det vil bli mangel på fagfolk innen helse og omsorg. Vi må aktivt arbeide for å være en attraktiv arbeidsgiver og sørge for godt faglig kvalifisert personell til enhver tid. 9

10 Det er et stort behov for ny kompetanse innen helse og omsorg, spesielt i forbindelse med nye oppgaver og endringer i tjenesteutførelsen. Dette er også et av de satsingsområder vi skal ha i tiden fremover, og vi har derfor satt av egne kompetansemidler til dette de neste fire årene. Kultur i Randaberg handler om å være på eggen eller på kanten både i bokstavlig og i mer overført betydning. Bokstavlig fordi vi med Tungenes fyr, og det fantastiske området rundt fyret, har en unik arena der hav møter land, kultur møter natur og fortid møter nåtid. I 2011 inngikk vi et mer forpliktende og formalisert samarbeid med seks andre fyr, fra Utsira i nord til Eiger i sør, gjennom partnerskapsavtalen En kjede av fyr. Gjennom samarbeidet skal vi arbeide for å ta vare på vår kulturarv gjennom aktiv bruk av kulturminnene. Samtidig vil vi presentere kunst og kultur på kanten - som utfordrer oss og setter spørsmålstegn ved hevdvunne sannheter. På kanten er vel synonymt med på randen, som vårt kommunenavn vel egentlig stammer fra. Da var det vel også naturlig at vi skal delta aktivt i dette kulturarbeidet. Utviklingen av en moderne landsbyidentitet må derfor forankres i forståelse av vår fortid. I 2011 er det tatt viktige skritt sammen med vår samarbeidspartner Jærmusèet for å ta vare på formidlingen av Randaberg s kulturarv og historie. Samarbeidet med musèet om drift av Vistnestunet besøksgård har gått fra å være et 3-årig prosjekt til permanent avtale. Samtidig er det gjort viktige skritt med tanke på å realisere et framtidig Maritimt Vitensenter i Tungevågen, blant annet gjennom igangsettelsen av reguleringsarbeid for dette. Dette vil bli et av mine personlige satsingsområder innen kulturlivet, og her har jeg noen visjoner som jeg håper vil se dagens lys en gang i fremtiden. Tverrfaglig, tverrkulturell, nyskapende og samtidsrettet kunst og kultur skal stå i kontrast til et travelt hverdagssamfunn, men skal samtidig være en spennende symbiose i en Grønn Landsby som består av næring, handel, frivillighet, idrett og kultur. I håp om at et fremtidig og nytt kultursenter skal bli gitt ny og utvidet plass i Foren, vil det tidligere og snart renoverte bankbygget kunne fremstå som en blanding av kultur og næring. Her vil vår visjonen om å skape et sted for alle en møteplass på tvers av generasjoner - bli etablert, hvor du og jeg kan delta med våre ferdigheter og interesser. Samtidig skal vi risikere å møte det uventede, kunstog kulturopplevelsene som gir oss nye perspektiver. Jeg regner også med at den nye musikkbingen - som nå er på plass bak bankbygget - blir utklekkingsanstalt for unge talenter. 10

11 Bingen vil bidra til at mange barn og unge i kommunen får oppleve gleden av å spille sammen! I den andre enden av aldersskalaen startet kommunen i fjor opp et tilbud med Den kulturelle Spaserstokken. Her får eldre i Randaberg nyte kunst og kulturformidling av høy kvalitet, på samme måte som barn og unge får gjennom den kulturelle skolesekken. Dagens kulturprismottaker Ole Hetland er en god representant for det frivillige Randaberg. Gjennom sin innsats til fellesskapet bidrar de frivillige til å gjøre Randaberg til en bedre plass å leve. Dette kan skje gjennom å skape vakre omgivelser for oss i det offentlige rom, slik Ole Hetland og Hagelaget bidrar til. Gjennom tidligere år er denne prisen gitt til personer som representerer andre frivillige organisasjoner og lag. Jeg er mer enn imponert over det frivillige arbeid som blir gjort i Randaberg. Det er også et faktum at AS Norge hadde stoppet opp hadde det ikke vært for det arbeid som blir utført av frivillige lag og organisasjoner. Her skal jeg nevne noen, og har jeg glemt noen - som jeg sikkert gjør i forbifarten - så er det kun fordi det ville tatt timer å ramse opp alle. Jeg tar likevel sjansen på å nevne noe som skaper kontakt mellom mennesker; innenfor fotball, hestesport, tennis, svømming, stuping, speider, motorcross, forsamlingshus og kirke. Selv om det ble med det ene årets opphold i Adeccoligaen i denne omgang, er det oppsiktsvekkende i seg selv at et lag fra Randaberg hevder seg i Norges desidert største idrett. Vår kommune har også i år markert seg i det våte element med flere NM-titler innenfor stup og svømming. Randabergstuperne fikk faktisk flest gull av alle deltakende klubber i NM, mens svømmegutta for første gang i svømmeklubbens historie tok stafettgull i et norgesmesterskap. Kommunen har en tilretteleggerrolle for det frivillige idretts- og kulturlivet. Denne rollen innebærer blant annet å tilrettelegge med infrastruktur i form av bygg og anlegg. Neste år gjennomfører vi i tillegg et stort løft med å rehabilitere svømmehallen. Hallen er populær som aldri før og satte i 2011 ny publikumsrekord med rundt besøkende. 11

12 Jeg håper også at et nytt rideanlegg kan se dagens lys når tunnelinnslaget for Rogfast blir bestemt. Her venter det blant annet tippemidler og subsidier fra Ryttersportforbundet. I dag og i de neste 12 dagene gjenstår den siste finpuss og ferdigstillelsen av Randaberg Arena. Jeg ser med stor glede frem til å åpne Randaberg Arena torsdag 12. januar, sammen med ordførerne i både Stavanger og Sandnes, samt en rekke andre personer som har vært med å få dette prosjektet trygt i havn. Dette blir en storstilt åpning som jeg håper mange får anledning å være med på. Dette er og har vært et regionalt samarbeid i utbygging av de tre folkehallene; Sørmarka Arena, Sandnes Hallen og Randaberg Arena, og er nok et eksempel på hvordan vi kan få det til her i regionen hvis vi står sammen. Jeg håper ellers at 2012 skal bli et år uten for mange uroligheter, og at jeg 1. nyttårsdag i 2013 kan se tilbake på et år som har bestått av positive opplevelser, godt vær og et år hvor samhold har stått i fokus. Og med dette så vil jeg ønske dere alle et GODT NYTT ÅR! 12

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk Molde Golfklubb Golf - en idrett for alle Vi har ingen innbytterbenk Fakta om Molde Golfklubb Kanskje Norges fineste 9 hulls bane Nydelige omgivelser i flott natur 450 medlemmer 80 medlemmer under 20 år

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg? Innovasjon det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Vedtaksdato. Planid Navn

Vedtaksdato. Planid Navn Planid 1127+ Navn Vedtaksdato 1948001 Regulering av Randaberg sentrum 22.12.1948 1950001 Endring av reguleringsplan for Randaberg sentrum 04.04.1950 1957001 Regulering av Grødem 21.11.1957 1964001 Endring

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning.

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning. 1 Kjære alle sammen Gratulerer med dagen! Det er som Solveig sa bra at det finnes dager som denne, hvor vi får løftet problemstillinger og gitt fortjent oppmerksomhet til inkludering og tilrettelegging

Detaljer

Sandnes kommune - nettverk for samfunnssikkerhet og beredskap 10. juni Bodil Sivertsen

Sandnes kommune - nettverk for samfunnssikkerhet og beredskap 10. juni Bodil Sivertsen Sandnes kommune - nettverk for samfunnssikkerhet og beredskap 10. juni 2015 Bodil Sivertsen Status: Tempo og trøkk God kvalitet på tjenester Kapasitetsutfordringer Fornøyde brukere Dyktige fagfolk med

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lysejordet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Motlandshagen B3. Eneboliger for enhver!

Motlandshagen B3. Eneboliger for enhver! Motlandshagen B3 Eneboliger for enhver! Velkommen til Nærbø og Motlandshagen felt B3 Bor du på Nærbø har du faktisk kort reisetid til det meste Team Bygg, skal nå i gang med nytt trinn eneboliger i kjede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer