Ordførerens nyttårstale 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordførerens nyttårstale 2012"

Transkript

1 Ordførerens nyttårstale 2012 Kjære prismottakere, tidligere ordførere, innbyggere av Den grønne landsbyen, mine damer og herrer. Det er en stor glede for meg å få stå her for første gang og ønske dere velkommen til mottakelse denne første nyttårsdag. Dette er en god tradisjon; der vi oppsummerer året som har gått med refleksjoner over lokale, nasjonale og internasjonale hendelser og prestasjoner, samt at vi hedrer personer, organisasjoner og bedrifter som har gjort en spesiell innsats for Randaberg-samfunnet det siste året. Samtidig retter vi blikket framover og tar inn over oss nye spennende utfordringer som kommer i Vi vil i mange år fremover huske året 2011 som et spesielt år. Vi hadde kanskje ikke husket hvilket år dette var - annet enn det året med en kald vinter, våt og kald sommer med en svært vindfull og våt høst - hvis det ikke hadde vært for terroranslaget mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, hvor 77 mennesker mistet livet. Krig, terror og fiendtlige angrep, og da særlig angrep mot sivile og uskyldige setter alltid dype spor. Når en terrorhandling blir utført i vårt eget land, mot kjente mål som mange av oss har et personlig forhold til, samt grufulle handlinger som rammer unge og uskyldige mennesker, så setter dette noen varige og dype spor i oss alle. Selv om drapene på Utøya ikke direkte berørte vår bygd, så er det mange av oss som på en eller annen måte har blitt berørt. Når det gjelder terroranslaget i Regjeringskvartalet, så er det dessverre et faktum at vårt lille lokalsamfunn ble berørt ved at en av våre innbyggere mistet en sønn. Dette minner oss om at vi lever i en verden som stadig oftere blir berørt av slike grufulle hendelser, og om at det å ta vare på hverandre må bli en viktig del av hverdagen. Det er også godt å vite at vi er en del av et nasjonalt samhold som verden neppe har sett maken til etter denne ufattelige tragedien. På tross av tap av menneskeliv, så håper jeg at vi kan komme styrket ut av denne grufulle hendelsen. 1

2 Når internasjonale finansuroligheter og væpnede konflikter preger pressen og de daglige nyhetene, er det godt å ta med seg det faktum at vår grønne landsby er i ferd med å befeste seg som Randabergs profil. Det er ikke bare vi som bor i Den grønne landsbyen som bruker dette begrepet, men ser at det etter hvert har blitt et image overfor omverdenen. Landsbybegrepet inngår nå i rundt ti forskjellige navn på ulike arrangementer og virksomheter i Randaberg. I 2011 ble det for første gang arrangert en Landsbykonferanse med stor suksess. Denne handlet om kosthold, mat og helse, noe som særpreger vår landsby. I 2012 arrangeres Landsbyfestivalen på tredje året. Denne festivalen er et samarbeid mellom Randaberg handelsforening, Landsbyrittet og Randaberg kommune, og jeg minner om datoen mai, hvor alle selvsagt er velkommen. I 2011 bestemte vi at vår virksomhet som landsbykommune skal bygge på verdiene NÆR, ÅPEN og AKTIV. Disse begrepene skal være med å prege våre beslutninger og handlinger. De fleste av oss kan være enige om at landsby ofte forbindes med samhold. Med henblikk på uroligheter rundt om i verden er det viktig at vi samles nettopp om slike verdier. Som en viktig del av å videreutvikle Randaberg som grønn landsby gjorde kommunestyret i 2010 vedtak om å bli en miljøfyrtårnkommune. Som følge av dette ble de første miljøfyrtårnbedriftene utnevnt den 14. desember i fjor. De to bedriftene som ble utnevnt var; Tec Con Norge AS og Tec Con Industrier AS. Med de grunnverdier som ligger i det å bli en miljøfyrtårnbedrift håper jeg at flere bedrifter vil miljøfyrtårnsertifisere seg. Dette har ikke bare en miljøgevinst. Ved å satse på miljøtiltak, forebyggende HMS og kvalitetsarbeid, har historisk vist seg å gi bedriftsøkonomiske margingevinster. Som bergenser er jeg imponert over den jærske kulturen der jantelov har dårlige vekstvilkår. Gründerånd og vilje til å få ting til, og det å skape noe er karakteristisk for jærbuen. Å starte med en idè ha troen på noe, gjerne med prøve- og feilemetoden i en garasje, i en låve, i et hønsehus, bygge stein på stein snu profitt tilbake til verdiskapning i bedriften -, dette er det som avspeiler seg som særtrekk for Jæren og Randaberg. Her har vi små og mellomstore bedrifter som driver sin virksomhet i et rikt næringsliv alt fra små nisjebutikker i sentrum til 2

3 store internasjonale oljeserviceselskaper. Det er også en glede å kunne konstantere at det er få av disse virksomheter som har måtte melde oppbud i året som gikk. Næringsforeningen i Stavangerregionens ressursgruppe for den grønne landsbyen, Mekjarvik næringsforum, Randaberg handelsforening, Randaberg bondelag og andre aktører jobber sammen for å få til de beste løsningene for næringslivet. De store utfordringene fremover er infrastruktur og arealdisponering. Dette er ikke bare en lokal utfordring, men også en regional problemstilling som vi må ta aktiv del i. Noen av de utfordringer som ligger akutt foran oss er mangel på kvalifisert arbeidskraft, høye boligpriser og mangel på areal som helst ikke skal være i konflikt med landbruksinteresser. Dette er noe av det vi som politikere må ta på alvor, hvis vi fortsatt skal opprettholde den eksisterende levestandard og samtidig ha en kontrollert vekst. Flere bedrifter har hatt en eventyrlig vekst. I denne sammenhengen ønsker jeg spesielt å trekke frem gasellebedriftene som vi er stolte av å ha her i Randaberg. For å få gasellestatus må bedriftene minst ha doblet omsetningen over fire år og ha et positivt, samlet driftsresultat. I 2011 hadde vi tre slike gaseller i Randaberg. Den ene - PS-Selskapsutleie AS - er gaselle for tredje året på rad. Bedriften driver med utleie av telt og annet utstyr til selskaper og arrangementer. Den andre bedriften - Aqua Design AS - er gaselle for andre året på rad. De leverer lunsj og frukt direkte til arbeidsplassen. Den tredje bedriften - Randaberg Bygg AS - er gaselle for første gang. Det har også i dag vært en ære å få tildele prisen ÅRETS BEDRIFT til Rygg Maskin AS. Denne prisen henger høyt, og det er noe både bedriften og dens ansatte skal være stolt over. Randaberg er velsignet med de beste forutsetninger for landbruksdrift. Mer enn 65% av vårt kommuneareal er landbruksareal. God, næringsrik jord og en mild og lang vekstsesong. Likevel må vi innrømme at 2011 har vært utfordrende. Det er varslet klimaendringer og det sies at det blir mer vær; mildere vær og våtere vær. Da ser landbruket fort nye muligheter; noen grader varmere kan gi muligheter for dyrking av nye matvarer! Kanskje noen også håpet på en enda lenger vekstsesong. Vinteren var snørik, 3

4 nydelig og lang. Våronna måtte drøye litt, før mai kom med tørke som bremset planteutviklingen. Så begynte det å regne - skulle neste tro jeg fremdeles bodde i Bergen - og som det ofte gjør i Bergen; så fortsatte det å regne. Noen mener også at det har regnet siden jeg ble valgt som ordfører. Her tar jeg ikke på meg skylden, men et faktum er det at året 2011 vil bli husket som det våte året med sørpete jorder og dessverre for mange - reduserte avlinger. La oss håpe at 2011 var et spesielt år og ikke vårt nye klima! I år var det dermed duket for en skikkelig RUSKETUR på Børaunen. Rusketuren er den årlige høstturen arrangert i samarbeid mellom Bondelaget og kommunen. Den ble gjennomført på en av høstens vakreste dager; blikk stille sjø og et landskap som var badet i sol. Da må vi alle erkjenne at Randaberg er en praktfullt grønn tunge som strekker seg ut i havgapet. Trass i skiftende vær beholder likevel Randaberg-bonden fremtidstro og pågangsmot. Det er nå flere nye driftsbygninger under planlegging og bygging. La oss håpe 2012 blir landbrukets satsingsår i Randaberg. Det legges mange veiplaner som vil få stor betydning for utviklingen av det fremtidige Randaberg. Det pågår blant annet et omfattende planarbeid og områderegulering for ulike deler av Randaberg sentrum. Arbeidet med kommunedelplan for E39 Smiene Harestad er i sluttfasen, og blir i disse dager oversendt fra Statens vegvesen til Stavanger og Randaberg kommune for behandling. Regionalplan for Transportkorridor Vest ble vedtatt i fylkestinget i juni 2011, med antatt byggestart vinteren Vi regner med at det på forsommeren blir byggestart for ny veiforbindelse mellom E39 og fv480 Randabergveien, med åpning til høsten. Reguleringsplanen for Rogfast, som Vegvesenet nå er i gang med, vil få store konsekvenser for Randaberg. Her må kommunen delta aktivt slik at veier og infrastruktur blir fremtidsrettet for kommunen og for våre innbyggere. Vi må alle ha fokus på trafikksikkerhet i vår daglige ferdsel på veiene. Vi som deltar i planleggingen må sørge for at dette blir ivaretatt på både kort og lang sikt. Flere planer er under utarbeidelse og noe er påbegynt. Anleggsarbeid for etablering av undergang under Kvernevikveien, samt gang- og sykkelvei langs deler av Kyrkjeveien er allerede startet. 4

5 Samtidig pågår det reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelvei langs Vistnesveien og Tungenesveien. Det er også politisk flertall for å se nærmere på den eksisterende infrastruktur for Grødemveien - FV410, samt mellom Vestre Goa og Fv 409. Profilen som grønn landsby blir godt ivaretatt gjennom den tekniske driften av kommunen. Randaberg kommune er blant de beste i regionen på kildesortering, og ligger godt an til å nå IVAR s målsetning med 75% kildesortering for året I 2011 ble det etablert et nytt avløpsanlegg for boliger på Håland og Leikvoll. Dette vil redusere utslippene til Hålandsvatnet, noe som lenge har vært etterlengtet. Randaberg kommune har på andre året deltatt i benchmarking via Norsk Vann, hvor vi sammenligner oss med andre kommuner. Av de kommuner som har vært med på denne vannforsyningsgjennomgangen kommer Randaberg kommune best ut. Dette er vi stolt av, og vil i tiden fremover jobbe aktivt med å bli enda bedre. Vi kan også være stolt over at det er få som klager over de servicetilbud som Randaberg kommune tilbyr. Randaberg s Glowfilm har gått som en farsott over hele landet. Med mer enn visninger på YouTube gjenspeiler den glede, som både ansatte og innbyggere møter i Randaberg-hverdagen. Nok en gang har dyktige medarbeidere i NAV nådd målsettingen om bosetting av flyktninger her i Randaberg. 15 flyktninger har i løpet av 2011 fått et nytt hjem i Den grønne landsbyen. Like mange flyktninger fra vår kommune deltok - sammen med medarbeidere fra NAV Randaberg - på turen "Til topps til Galdhøpiggen" i juni. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og Norges Røde Kors der innvandrere og nordmenn sammen inviteres til å bestige Norges høyeste fjell. Dette er et av mange eksempel på godt integreringsarbeid. Gjennom slike turer og opplevelser kan det etableres vennskap på tvers av kulturell og etnisk bakgrunn. Et slikt vennskap og samhold tar vi ofte med oss videre inn i hverdagen, noe som skaper trygghet mellom ulike folkegrupper i et lokalsamfunn. 5

6 Naturen utfordrer oss mennesker ofte til å bryte grenser, men så er det vel også slik at Randaberg ikke byr på det mest utfordrende naturlandskap. Med vårt flate og oversiktelige kystlandskap inviterer det desto mer til naturopplevelser som er tilgjengelige for alle, uavhengig av mestrings- og funksjonsevne. Kanskje det var universell utforming skaperen hadde i tankene da Randaberg s naturlandskap ble til. Litt universell utforming gjenstår fremdeles, hvor et av de siste tiltakene har vært i å bedre tilgjengeligheten ved vårt mest berømte fornminne, nemmelig Vistehålå. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med Rogaland fylkeskommune. Vi har langt igjen til vi er i mål med å bedre tilgjengelighet for alle, og vi må alle ha dette med oss når vi planlegger fremtiden. Dette gjelder ikke bare det offentlige, men også i det private hjem. Det blir kanskje mer halssbrekkende når vi benker oss til programmet Ingen grenser som har sesongpremiere i kveld. Da følger vi alle ekstra godt med på vår egen sambygding og medarbeider Bjarte Bø-Sande, som er med som en av årets deltakere i ekspedisjonen. Uten noen ekspedisjonserfaring har deltakerne, med Lars Monsen som ekspedisjonsleder, brøytet seg gjennom 400 kilometer med villmark i løpet av 30 dager. På kommunehuset merker vi allerede pågangen fra kjendispressen. Samhandlingsreformen trer i kraft fra i dag. Dette er en nasjonal reform som innebærer at vi som kommune får et utvidet ansvar innenfor helse- og omsorgssektoren. For deg betyr dette at du lettere skal få lokal og bredere helsehjelp. Som kommune vil vi blant annet få ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus fra første dag. Mange kommuner er små og er tjent med å samarbeide for å få en fullgod løsning. Randaberg kommune er allerede i god dialog med Sola, Stavanger og Kvitsøy for å sørge for en framtidig samarbeidsløsning. Det er nå et faktum at kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene vil det føre til at de blir mer bevisst på viktigheten av forebyggende helsearbeid. Det vil også være viktig å tilrettelegge for rask behandling, slik at den enkelte raskt skal komme tilbake til et normalt liv. Randaberg kommune vil derfor jobbe målrettet for å skape gode vilkår for det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen. Trivsel, aktivitet og miljø skal gjennomsyre våre planer og tilbud. Vi skal også arbeide sammen med lokal industri og bedrifter om forebyggende helsearbeid, og 6

7 skal være med å stimulere til fysiske aktivitet, samt tilrettelegging av ulike fritids- og idrettestilbud. Privat helseinitiativ skal også verdsettes i takt med kommunens aktivitetsplaner. Altfor mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet. Helse og omsorg i Randaberg kommune har jobbet planmessig over flere år for å få til et bedre samarbeid mellom sykehjem, hjemmesykepleie og bofellesskap, slik at vi til enhver tid kan gi det rette helse- og omsorgstilbudet til våre brukere. I denne sammenhengen er det naturlig å trekke frem arbeidet med Vardheim, der detaljregulering ble startet opp rett før jul. Jeg vil også trekke frem det forsøksarbeid som er igangsatt for det vi kaller velfredsteknologi. For mange eldre er teknologi en utfordring, og for mange skremmende, men etter å ha sett hva dette dreier seg om er jeg ikke lenger så skeptisk. Jeg kan berolige alle med at dette er ikke noe vi vil tvinge på den enkelte. Her skal vi arbeide sammen for å få en forståelse av hva det er og hva det kan tilby. Informasjon, demonstrasjon og veileding vil være noe både jeg og Randaberg kommune vil arbeide mye med i tiden fremover innen dette viktige område. Jeg vil også berolige alle med at det er personlig kontakt og varme hender som skal pleie oss i fremtiden, og ikke kalde computere, da dette kun er et hjelpemiddel. Det gjøres mye tilretteleggings- og integreringsarbeid ved våre helsestasjoner. Stasjonene bidrar til nettverksskaping hos barnefamilier gjennom blant annet barselgrupper. Her møter vi utfordringer med unge mødre og mødre fra andre kulturer som ikke alltid finner seg til rette i vanlige barselgrupper. I høst startet vi derfor opp en gruppe for mødre med lite nettverk. Dette har vi fått god tilbakemelding på av de som har vært med i dette nettverket. Det er også gledelig at Barnevernet har utviklet seg fra å få kritikk fra fylkesmannen til i dag å være et utstillingsvindu for fylkesmannen. Både barnevernssjefen og sjef for tjenesteområdet Barn og familie har på initiativ fra fylkesmannen holdt foredrag på samlinger for alle kommunene i Rogaland for å videreformidle det gode arbeidet som gjøres i Randaberg. 7

8 Vi er den eneste kommunen i regionen som har full dekning av førskolelærere der dette er påkrevd. Siste tilskudd på barnehagestammen er det pågående arbeidet med utvidelse av Vistestølen barnehage som skal være med å sikre retten til barnehageplass i kommunen. Tjenesteområdet Barn og familie har det siste året hatt et sterkt fokus på barn som pårørende. Dette gjelder barn som vokser opp i hjem med foresatte som har store rusproblemer, psykiske og somatiske vansker. Barna som har en vanskelig hverdag og har behov for støtte. For å hjelpe disse barna ble det i 2011 opprettet et tilbud som drives av en psykiatrisk psykepleier og en helsesøster. I 2011 ble Goa skole ferdig opprustet og funksjonell på alle måter. Grødem skole har fått nye flotte lokaler med teknolab og storstue med auditorium. Vår visjon videre for satsingen på skolefeltet i Randaberg er å bygge en ny Harestad skole. I første trinn vil vi bygge for klasse i nærheten av idrettsanleggene i Torvmyrveien. Det vil i 2012 bli nedsatt en tverrfaglig gruppe bestående av politikere, lærere, skoleadministrasjon og annet fagpersonell som skal arbeide for en effektiv og hurtig byggeoppstart. Det er politisk bestemt at arbeidet skal igangsettes så snart som mulig, og ikke senere enn Faglig kunnskap hos lærerne vil på mange måter være nøkkelen til fremtidig kunnskap hos fremtidens arbeidstakere. Vi har tro på at etter- og videreutdanning av våre lærekrefter vil gi kunnskapsløft i skolen. Det er derfor bestemt at det skal gis et årlig tilskudd til etter- og videreutdanning av våre nåværende lærere. Det er også en glede å kunne konstatere at omsøkte tilskudd til etter- og videreutdanning er innvilget i , og at mange lærere benytter seg av muligheten. Vi håper og tror at dette vil gi positive resultater i fremtiden. Som et eksempel på spennende prosjekter som skolene var med på i 2011 vil jeg trekke frem Grødem skole; som vant profileringsprisen i en Teknolab-konkurranse. Her var temaet Food factory, hvor vårt lag fra Den grønne landsbyen hadde gitt seg navnet «De grønne skjønne fra Grødem». Laget fra Grødem vant prisen for den fineste standen, og var naturligvis utformet som et grønnsakstorg. Jeg vil også nevne samarbeidet mellom SFO Harestad og kulturskolens Kulturlab som nylig ble avsluttet med en flott forestilling i gymsalen. Dette er et spennende prosjekt som kulturskolen har fått statlige utviklingsmidler for å gjennomføre. Vi 8

9 har også sett en eventyrlig utvikling og oppblomstring av ulike talenter fra kulturskolen. Kulturskolen er et fantastisk samlingspunkt som bidrar til samlende kulturell satsing. Her har vi sett flotte talenter bli til nasjonale kulturstjerner, og jeg er nokså sikker på at mange flere vil bli avduket i tiden fremover. Vi skal derfor opprettholde og styrke vår satsing på kulturskolen i årene som kommer. Alle skolene er nå med på trivselslederprogrammet. Med to elever fra hver klasse blir det over 100 trivselsledere fra 4. til 10. klasse som lager aktiviteter for sine medelever i storefri. Barn og unges kommunestyre (BUK) har bevilget penger til innkjøp av utstyr og leker til bruk på skolene. Målet er at alle elever fra klasse skal ha det kjekt i friminuttene, og at det igjen skal medføre til mindre mobbing. Barn og unges kommunestyre har ellers hatt et aktivt år også i De tar opp mange spennende saker, og får gehør både i administrasjon og blant oss voksne politikere. Vi har sjelden sett et så stort engasjement i et kommunestyremøte som nå i høst, da det ble diskuterte et videresendt BUK-spørsmål. Representanter fra BUK var flere ganger på kommunestyrets talerstol, og med reflektert røst klarte å overbevise et samlet kommunestyre. Å ta med barn og unge på råd gir et bedre beslutningsgrunnlag for oss politikere. Samtidig er tiltak som Barn og unges kommunestyre en god demokratiskole for framtidens beslutningstakere. Jeg vil også trekke frem at et av BUK s forslag - som har blitt en realitet de siste måneder på kommunens hjemmesider - nemlig det som heter FiksGataMi. Dette er en tjeneste som skal gjøre det enkelt å melde om problemer som hull i veien, manglende gatelys, søppel eller tagging. Innenfor helse og omsorgsektoren var det en tid hvor det var vanskelig å rekruttere; spesielt vernepleiere og personal til helgestillinger. Det er derfor gledelig å konstatere at de fleste stillinger nå er besatt med dyktige fagpersoner. Prognoser for framtiden viser likevel at det vil bli mangel på fagfolk innen helse og omsorg. Vi må aktivt arbeide for å være en attraktiv arbeidsgiver og sørge for godt faglig kvalifisert personell til enhver tid. 9

10 Det er et stort behov for ny kompetanse innen helse og omsorg, spesielt i forbindelse med nye oppgaver og endringer i tjenesteutførelsen. Dette er også et av de satsingsområder vi skal ha i tiden fremover, og vi har derfor satt av egne kompetansemidler til dette de neste fire årene. Kultur i Randaberg handler om å være på eggen eller på kanten både i bokstavlig og i mer overført betydning. Bokstavlig fordi vi med Tungenes fyr, og det fantastiske området rundt fyret, har en unik arena der hav møter land, kultur møter natur og fortid møter nåtid. I 2011 inngikk vi et mer forpliktende og formalisert samarbeid med seks andre fyr, fra Utsira i nord til Eiger i sør, gjennom partnerskapsavtalen En kjede av fyr. Gjennom samarbeidet skal vi arbeide for å ta vare på vår kulturarv gjennom aktiv bruk av kulturminnene. Samtidig vil vi presentere kunst og kultur på kanten - som utfordrer oss og setter spørsmålstegn ved hevdvunne sannheter. På kanten er vel synonymt med på randen, som vårt kommunenavn vel egentlig stammer fra. Da var det vel også naturlig at vi skal delta aktivt i dette kulturarbeidet. Utviklingen av en moderne landsbyidentitet må derfor forankres i forståelse av vår fortid. I 2011 er det tatt viktige skritt sammen med vår samarbeidspartner Jærmusèet for å ta vare på formidlingen av Randaberg s kulturarv og historie. Samarbeidet med musèet om drift av Vistnestunet besøksgård har gått fra å være et 3-årig prosjekt til permanent avtale. Samtidig er det gjort viktige skritt med tanke på å realisere et framtidig Maritimt Vitensenter i Tungevågen, blant annet gjennom igangsettelsen av reguleringsarbeid for dette. Dette vil bli et av mine personlige satsingsområder innen kulturlivet, og her har jeg noen visjoner som jeg håper vil se dagens lys en gang i fremtiden. Tverrfaglig, tverrkulturell, nyskapende og samtidsrettet kunst og kultur skal stå i kontrast til et travelt hverdagssamfunn, men skal samtidig være en spennende symbiose i en Grønn Landsby som består av næring, handel, frivillighet, idrett og kultur. I håp om at et fremtidig og nytt kultursenter skal bli gitt ny og utvidet plass i Foren, vil det tidligere og snart renoverte bankbygget kunne fremstå som en blanding av kultur og næring. Her vil vår visjonen om å skape et sted for alle en møteplass på tvers av generasjoner - bli etablert, hvor du og jeg kan delta med våre ferdigheter og interesser. Samtidig skal vi risikere å møte det uventede, kunstog kulturopplevelsene som gir oss nye perspektiver. Jeg regner også med at den nye musikkbingen - som nå er på plass bak bankbygget - blir utklekkingsanstalt for unge talenter. 10

11 Bingen vil bidra til at mange barn og unge i kommunen får oppleve gleden av å spille sammen! I den andre enden av aldersskalaen startet kommunen i fjor opp et tilbud med Den kulturelle Spaserstokken. Her får eldre i Randaberg nyte kunst og kulturformidling av høy kvalitet, på samme måte som barn og unge får gjennom den kulturelle skolesekken. Dagens kulturprismottaker Ole Hetland er en god representant for det frivillige Randaberg. Gjennom sin innsats til fellesskapet bidrar de frivillige til å gjøre Randaberg til en bedre plass å leve. Dette kan skje gjennom å skape vakre omgivelser for oss i det offentlige rom, slik Ole Hetland og Hagelaget bidrar til. Gjennom tidligere år er denne prisen gitt til personer som representerer andre frivillige organisasjoner og lag. Jeg er mer enn imponert over det frivillige arbeid som blir gjort i Randaberg. Det er også et faktum at AS Norge hadde stoppet opp hadde det ikke vært for det arbeid som blir utført av frivillige lag og organisasjoner. Her skal jeg nevne noen, og har jeg glemt noen - som jeg sikkert gjør i forbifarten - så er det kun fordi det ville tatt timer å ramse opp alle. Jeg tar likevel sjansen på å nevne noe som skaper kontakt mellom mennesker; innenfor fotball, hestesport, tennis, svømming, stuping, speider, motorcross, forsamlingshus og kirke. Selv om det ble med det ene årets opphold i Adeccoligaen i denne omgang, er det oppsiktsvekkende i seg selv at et lag fra Randaberg hevder seg i Norges desidert største idrett. Vår kommune har også i år markert seg i det våte element med flere NM-titler innenfor stup og svømming. Randabergstuperne fikk faktisk flest gull av alle deltakende klubber i NM, mens svømmegutta for første gang i svømmeklubbens historie tok stafettgull i et norgesmesterskap. Kommunen har en tilretteleggerrolle for det frivillige idretts- og kulturlivet. Denne rollen innebærer blant annet å tilrettelegge med infrastruktur i form av bygg og anlegg. Neste år gjennomfører vi i tillegg et stort løft med å rehabilitere svømmehallen. Hallen er populær som aldri før og satte i 2011 ny publikumsrekord med rundt besøkende. 11

12 Jeg håper også at et nytt rideanlegg kan se dagens lys når tunnelinnslaget for Rogfast blir bestemt. Her venter det blant annet tippemidler og subsidier fra Ryttersportforbundet. I dag og i de neste 12 dagene gjenstår den siste finpuss og ferdigstillelsen av Randaberg Arena. Jeg ser med stor glede frem til å åpne Randaberg Arena torsdag 12. januar, sammen med ordførerne i både Stavanger og Sandnes, samt en rekke andre personer som har vært med å få dette prosjektet trygt i havn. Dette blir en storstilt åpning som jeg håper mange får anledning å være med på. Dette er og har vært et regionalt samarbeid i utbygging av de tre folkehallene; Sørmarka Arena, Sandnes Hallen og Randaberg Arena, og er nok et eksempel på hvordan vi kan få det til her i regionen hvis vi står sammen. Jeg håper ellers at 2012 skal bli et år uten for mange uroligheter, og at jeg 1. nyttårsdag i 2013 kan se tilbake på et år som har bestått av positive opplevelser, godt vær og et år hvor samhold har stått i fokus. Og med dette så vil jeg ønske dere alle et GODT NYTT ÅR! 12

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Når staten sier stopp

Når staten sier stopp Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 6 2012 årgang 19 Når staten sier stopp B e rgen S t avanger Sandne s Fylkesmannen har sagt stopp en halv både når det gjelder e39, sandnes Øst og Bybåndet sør. 70 prosent

Detaljer

Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?

Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune? Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune? 2 Kjære innbyggere på Hogsnes, Bjelland og Smørberg Ønsker du fortsatt å være innbygger i Tønsberg kommune? Eller vil du at Hogsnes, Bjelland

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 28.06.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 5 2.1 Om dokumentet og planprosesser 5 2.2 Kommunal

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2008... 7 DRIFTSRESULTAT 2007 2008 I HELE TUSEN... 7 INVESTERINGER

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011

EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP FORELDRENES BEKYMRING BARNEHAGENE OG BARNEVERNET STRATEGI- KONFERANSE KULTURREISE TIL SVALBARD I 2011 NR. 2-1. SEPTEMBER 2009 EN VANDRING I INDRE OG YTRE LANDSKAP PILGRIMSTUR MED FANGER - SIDE 4 FORELDRENES BEKYMRING EN KILDE TIL FOREBYGGING - SIDE 6 BARNEHAGENE OG BARNEVERNET EN KILDE TIL FOREBYGGING

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer