Nytteorganismer. Confidor dreper biene. Plantevernprosjektet. Del 3: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i veksthuskulturer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytteorganismer. Confidor dreper biene. Plantevernprosjektet. Del 3: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i veksthuskulturer"

Transkript

1 Plantevernprosjektet I regi av Norsk Landbruksrådgiving Veksthus og NGF. Spørsmål om skadegjørere i veksthuskulturer? Ta kontakt med prosjektleder: Confidor dreper biene Marianne Strøm, NLR Viken Nå viser det seg at Confidor (imidakloprid) og andre neonikotinoider er med på å forårsake den dramatiske biedøden som har akselerert i hele verden de siste årene. Neonikotinoidene forstyrrer bienes retningssans, slik at biene ikke finner hjem til kubene sine. Exemptor og Calypso (begge tiakloprid) hører også til neonikotinoidene. Confidor er nå forbudt på friland unntatt i potet, men fortsatt lov i veksthus. Det viser seg at forskere finner igjen rester av neonikotinoider i planter og pollen lenge etter sprøyting. Til og med i frøsådde planter hvor frøene var beiset, fant man igjen stoffet i planten ved blomstring! Så det å sprøyte inne i veksthus og plante ut etterpå, kan også forårsake biedød. Bruk andre midler enn neonikotinoider, hvis du har mulighet. Nytteorganismer Del 3: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i veksthuskulturer Bioforsk vil i samarbeid med næringa fremme godkjenning og bruk av preparater med nytteorganismer til biologisk bekjempelse av planteskadegjørere i Norge. Hovedmålet er å stimulere importørene til å søke om godkjenning, og stille vår kompetanse til rådighet i søknads- og godkjenningsprosessen. Prosjektet finansieres av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) fra Landbruks- og matdepartementet. I denne artikkelserien i GY presenterer Bioforsk Plantehelse prosjektet «Fremme bruken av nytteorganismer i biologisk bekjempelse av planteskadegjørere» Anette Sundbye og Nina Svae Johansen, Bioforsk Plantehelse Her gir vi en oversikt over nytteorganismer som ønskes godkjent mot skadedyr i veksthuskulturer. Vi legger vekt på næringens behov, agronomisk effektivitet, økologisk risiko og kostnader ved å få produktet godkjent. Godkjenningsprosedyrer for preparater med makro- og mikroorganismer ble omtalt i GY nr. 5 og 6. NYTTEORGANISMER GODKJENT I VEKSTHUSKULTURER PER IDAG Mot skadegjørere i veksthuskulturer i Norge er det godkjent 20 arter av makroorganismer (totalt 108 preparater) mot skadedyr og 2 arter av mikroorganismer (preparatene PreFeRal og Mycostop) mot hhv. mellus og plantesykdommer. Oversikt over godkjente nytteorganismer (inkl. etiketter) finnes på Mattilsynets nettsider. NLR Veksthus ved Annichen Smith Eriksen har skrevet flere artikler til GY og NLR s nettsider om integrert plantevern i veksthuskulturer. Her er det informasjon om bruk av godkjente nytteorganismer i kombinasjon med andre metoder og midler Konsekvenser av biedød? Over 80 % av alle dyrka produksjoner er avhengig av pollinering, og det er bier og humler som gjør den største jobben. Nå er Movento på off-label, og både den og Pirimor er skånsom for bier og nyttedyr. Foto: Marianne Strøm; NLR Viken Figur 1: Preparater med nytteorganismer ønskes godkjent mot bl.a. sommerfugllarver, hærmygg, mellus og trips i ulike veksthuskulturer. Foto: E. Fløistad, Bioforsk. 14 Gartneryrket nr 7/2014

2 mot f.eks. bladlus, mellus, hærmygg, trips og spinnmidd i ulike veksthuskulturer. Denne informasjonen er fra handlingsplanprosjektet «Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus» (finansiert av LMD). NYTTEORGANISMER SOM ØNSKES GODKJENT I VEKSTHUS Det finnes ca. 100 makroorganismer og 36 mikroorganismer (arter/ isolater/ virus) til biologisk bekjempelse av planteskadegjørere på det europeiske markedet. Flere av disse er aktuelle i norsk veksthusproduksjon. I 2012 ble det sendt spørreskjema til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og til norske importører av biologiske preparater. De fikk spørsmål om hvilke nytteorganisme-preparater de ønsker mot skadedyr i ulike plantekulturer i Norge. De fikk også vedlagt lister over hvilke nytteorganismer som finnes mot skadedyr på det europeiske markedet. Det kom mange gode innspill, og vi har vurdert foreslåtte nytteorganismer opp mot agronomisk behov i Norge, og hva som foreligger av dokumentasjon for evt. søknad om godkjenning. Nytteorganismer som ønskes godkjent mot skadedyr i veksthuskulturer (i prioritert rekkefølge fra næringa): 1. Bacillus thuringiensis ssp. aizawai/ kurstaki - mot sommerfugllarver 2. Bacillus thuringiensis ssp. israelensis - mot hærmygg 3. Amblydromalus limonicus/amblyseius montdorensis - mot trips og mellus 4. Amblyseius swirskii (Swirskii-Mite LD) - nytt preparat mot trips og mellus 5. Blandingspreparater med snylteveps (f.eks. Aphi-Mix system) - mot bladlus 6. Chrysoperla carnea mot bladlus 7. Lecanicillium muscarium (Mycotal og Vertalec) - mot trips, mellus og bladlus 8. Beauveria bassiana (f.eks. Botanigard) - mot trips, mellus og bladlus 9. Delphastus catalinae - mot mellus AGRONOMISK BEHOV OG TILGJENGELIG DOKUMENTASJON Nedenfor gis en oppsummering av våre vurderinger av de ulike organismene som er foreslått mot skadedyr i veksthuskulturer (figur 1). De er oppført i prioritert rekkefølge fra næringa. 1) Bacillus-preparater mot sommerfugllarver Veksthusnæringa har Bacillus-preparater mot sommerfugllarver som sin høyeste prioritering. Per i dag er det ingen godkjente nytteorganismer mot sommerfugllarver som er effektive. I prydplanter, tomat, agurk, salat og krydderurter er det godkjent kjemiske midler, men de er skadelig for nyttedyr og ødelegger dermed den biologiske bekjempelsen. I paprika og bringebær i veksthus kan sommerfugllarver gjøre stor skade, men her er det ingen godkjente kjemiske eller biologiske midler. Preparatet Turex 50 WP (figur 2) med Bacillus thuringiensis ssp. aizawai (Bta) ble søkt godkjent i 2012 mot bl.a. sommerfugllarver i bærvekster, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus. Den skal bl.a. virke mot vinkelpyralide (Duponchelia foevalis), som er et økende problem i prydplanter. Turex 50 WP avventer behandling i VKM og Mattilsynet. Preparatet Dipel med Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Btk) ble søkt godkjent i 2001, men søknaden ble trukket. Det er ikke innsendt nye søknader på Btkfortsetter neste side Figur 2: Preparatet Turex 50 WP mot sommerfugllarver. Foto: E. Fløistad, Bioforsk. Aktuelt fra GPS Styret i GPS På årsmøtet i GPS gikk June Eike og Narve Huseby Wiker ut av styret i GPS. Disse to ble erstattet av Bente Stensland og Laurits Stokkeland. Styret i GPS består nå av (fra venstre på bildet): Fritjof Sandstad fra Norgesgrønt SA, Ragnar Swift (nestleder) fra Produsentforeningen av 1909, Bente Stensland og Anders R. Nordlund (leder) fra Gartnerhallen SA og Laurits Stokkeland fra Norgesgrønt SA. Ansvarlig for GPS- spalta er Gartneryrket nr 7/

3 preparater. Importørene avventer hva som skjer med godkjenningen av Bta-preparatet Turex 50 WP. Bta skal ha noe bedre effekt enn Btk mot enkelte sommerfuglarter. Dersom Turex 50 WP blir godkjent vil det sannsynligvis åpne for søknader og godkjenning av flere Bacillus-preparater i Norge. 2) Bacillus-preparater mot hærmygg I varme perioder virker ikke nematoder godt nok mot hærmygg i julestjerne. De siste årene har enkelte gartnere brukt kjemisk istedenfor biologiske bekjempelse av hærmygg. De kjemiske midlene er skadelige for nyttedyr mot bl.a. mellus i julestjerne. Det er derfor behov for et preparat som kan brukes i tillegg til nematoder og rovmidd, for at gartnerne skal lykkes med biologisk bekjempelse av hærmygg. Vectobac 12 AS (figur 3) ble testet mot hærmygg i julestjerne i Den ble søkt Figur 3: Preparatet Vectobac 12 AS mot hærmygglarver. Foto: Borregaard BioPlant. godkjent, men fikk avslag i 2001 pga. manglende helse- og miljødokumentasjon. Ved eventuell ny søknad om godkjenning ble det krevd at EUs dokumentasjonskrav må oppfylles, spesielt opplysninger om «eventuelle effekter på produksjonsarbeidere». Det bør finnes tilstrekkelig dokumentasjon nå, ettersom organismen er på EU s «positivliste» og preparatet er godkjent i flere EU-land. Vi oppfordrer importører til å søke ny godkjenning av Vectobac 12 AS eller lignende preparater, særlig hvis Turex 50 WP blir godkjent i Norge. 3) Nye rovmidder mot trips og mellus Både Amblydromalus limonicus (figur 4) og Amblyseius (Typhlodromips) montdorensis er interessante mot skadedyr i veksthuskulturer. Begge rovmiddene virker mot mellus og mot 1. og 2. nymfestadium av trips. De rovmiddene som er godkjent per Ønsker du å kutte energiskostnadene dine? Ecoconsult tilbyr gratis prosjektering av varmepumpe for gartneri, ved bestilling innen juni Referanseprosjekt Guren Gartneri AS Areal: 6300 kvm Kulturer: Agurk og blomster Driftsform: Agurkproduksjon med lys, potteplanter og småplanteoppal av kål og salat. Status: I drift. Startet opp i 2009, nedbetalt i løpet av 4 år Type: Varmepumpe luft/vann Effekt varmepumpe: 300 kw Anleggsfabrikat: Tonon Besparelse= kwh/år *Dette eksemplet er uten støtteordninger fra ENOVA Gjør som Guren Gartneri, installer en Tonon varmepumpe og kutt energikostnadene dine! Hvorfor TONONFORTY luft/vann varmepumpe? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen Støtte ved installasjon av luft/vann varmepumper på gartneri var i januar 2014 på 1100 kr ifra Enova, per installert kw om man klarte grunnkravet på minst kWh/år i besparelse på olje/el fyringen sin. Eksempel på en varmepumpe med 200kW varmekapasitet gav Enova kr i støtte om alle kriterier var oppfylte. Sjekk hjemmesider til Enova for siste info. Besøk vår hjemmeside for å laste ned vår nye katalog for gartneri Tlf: Mail: 16 Gartneryrket nr 7/2014

4 Energihjørnet Aktuelt stoff fra NGFs arbeid med energispørsmål i veksthus. Figur 4: Rovmidden Amblydromalus limonicus. Foto: Koppert Biological Systems. Figur 6: Snylteveps mot bladlus. Foto: E. Fløistad, Bioforsk. i dag mot trips og mellus på bladene (Amblyseius swirskii og A. cucumeris) virker kun mot 1. nymfe-stadium. De nye rovmiddene virker også ved lavere temperatur enn A. swirskii (fra 13 C), og skal spise mer og ha større spredning- og oppformeringsevne enn A. cucumeris. I enkelte kulturer, bl.a. prydplanter og utplantingsplanter, er det fokus på å dyrke ved lavere temperatur for å spare energi, og da blir det for kaldt for A. swirskii. Artene er foreløpig ikke på EPPO s liste (PM 6/3 Appendix I), men vi antar at det er et tidsspørsmål før de blir oppført her (må være naturlig etablert og utbredt i EPPO eller brukt i minst 5 EPPO-land i minst 5 år). Rovmiddene A. limonicus og T. montdorensis er subtropiske arter (bl.a. fra Australia). De er ikke påvist naturlig i Norge, men det er innsendt dokumentasjon på T. montdorensis, som viser at den med stor sannsynlighet ikke vil overleve (overvintre) på friland. Forsøk viser at 90 % av voksne midd dør etter 28 dager ved 5 C. Den kan derfor være aktuell for godkjenning mot skadegjørere i veksthuskulturer. Et minus er at preparater med disse 2 artene foreløpig er minst dobbel så dyre i innkjøp som A. swirskii. Dersom prisen blir redusert vil de nye rovmiddene ha et klart fortrinn. 4) Nytt preparat med Amblyseius swirskii Koppert fikk en ny type poser (formulering) med A. swirskii i 2011 (figur 5). Swirskii-Mite LD (Long Duration) inneholder en annen type «fôrings-midd» som A. swirskii bruker som mat. A. swirskii skal dermed kunne etablere seg over en lengre tidsperiode ved ulike forhold, og i kulturer hvor det ikke er pollen tilstede. Vanlige poser varer i 4-6 uker, mens de nye posene skal være effektive i mer enn 6 uker. LOG AS vurderer å søke om godkjenning. Dette forslaget vil derfor videreføres. 5) Snylteveps-preparater mot bladlus Veksthusnæringa mangler effektive snyltevepser mot andre arter enn ferskenbladlus, agurkbladlus, grønnflekket veksthusbladlus og potetbladlus, bl.a. i krydder. Det er derfor behov for å ha flere snyltevepsarter enn bare Aphidius colemani og A. ervi på det norske markedet (figur 6). Næringa har bl.a. foreslått preparatet Aphi-Mix System fra Koppert. Det inneholder en blanding av snyltevepsene A. colemani, A. fortsetter neste side Figur 5: Preparatet Swirskii-Mite LD (t.v.) og rovmidden Amblyseius swirskii mot trips (over). Foto: Koppert Biological Systems. Gartneryrket nr 7/

5 ervi, A.matricariae og Aphelinus abdominalis. Vi ønsker ikke å prioritere dette forslaget, ettersom artene i mix-preparater må vurderes og godkjennes individuelt, og da vil sannsynligvis en art ikke bli godkjent (se nedenfor). Slike preparater er dessuten dyre i innkjøp, og det kan være billigere å kjøpe godkjente preparater og blande artene selv. Per i dag er det kun snyltevepsene A. colemani og A. ervi som er godkjent i Norge. A. matricariae er påvist naturlig i Norge, og ble også brukt på dispensasjon før 2000, men den er ikke søkt godkjent etter Den er spesielt god mot små bladlusarter i Myzusslekten, fortrinnsvis ferskenbladlus. Forsøk i Nederland viser at den er raskere og mer effektiv enn A. colemani. Tidlig ere var det kun tilgjengelig store enheter, men nå selges også små enheter med A. matricariae, som kan brukes til mindre arealer (punktbehandlinger). A. matricariae er derfor et godt alternativ mot ferskenbladlus, og bør søkes godkjent i Norge. Det er stor sannsynlighet for at A. abdominalis ikke blir godkjent. A. abdominalis ble avslått våren Figur 7: Gulløye-preparat (t.v.) og larve og voksen gulløye (t.h.). Foto: A. Sundbye (t.v.) og E. Fløistad (t.h.), Bioforsk p.g.a. «Risiko for utilsiktede miljøeffekter, f.eks. genetiske innblandinger mellom innførte og norske arter». Det er ikke kommet ny informasjon, så det er foreløpig ikke aktuelt å søke ny godkjenning for denne arten. 6) Gulløye mot bladlus Spesielt i krydderurter kan det være problem med mange ulike bladlusarter (se pkt. 5 ovenfor). Det er derfor behov for polyfage nytteorganismer Totalleverandør av film, nett, klips og pakkemaskiner for potet & løk Direkte leveranser fra vår fabrikk til deg gir kort leveringstid og lave priser! Innovative og spennende poseløsninger for deg og dine kunder Eget service og salgsapparat sentralt på Østlandet tlf. (+47) som f.eks. gulløye Crysoperla carnea (figur 7). Et gulløye-preparat ble søkt godkjent og avslått i 2001 p.g.a. de samme årsakene som for A. abdominalis («Risiko for utilsiktede miljøeffekter, f.eks. genetiske innblandinger mellom innførte og norske arter»). Vanlig gulløye tilhører et artskompleks (C. carnea kompleks) med flere svært like arter (minst 21). De ulike artene er umulige å skille fra hverandre på utseende. Dersom det er samme gulløyeart i Norge som i de kommersielle preparatene bør det være mulig å få de godkjent. Vi har undersøkt naturlige- og kommersielle arter vha. DNA-barcoding, hvor vi har sammenlignet DNAsekvens i et spesifikt gen, som er standardisert for artssammenligninger. Resultatene viste at gulløyene i preparatene har samme analyserte gensekvens som gulløyer i Norge, men det er fortsatt vanskelig å skille artene helt fra hverandre, både genetisk og morfologisk. Vekstmiljø søkte ny godkjenning av et gulløye-preparat i Dette preparatet har nylig vært til behandling i VKM (møte 10. juni) og avventer Mattilsynets vedtak om eventuell godkjenning. 7) Nyttesopp mot mellus, trips og bladlus Næringa ønsker nyttesoppen Lecanicillium muscarium (syn. Verticillium lecanii) tilbake på markedet. Preparatene Mycotal og Vertalec var godkjent i Norge før Mycotal var godkjent mot mellus og trips (med sideeffekt mot spinnmidd), mens Vertalec var godkjent mot bladlus. Mycotal og Vertalec ble trukket av importør, fordi Mattilsynet krevde dokumentasjon på toxiner (giftstoffer) som produseres av soppen under infeksjon av skadedyret. I ettertid er Vertalec trukket fra det europeiske markedet, fordi bruks- og virkeområdet var for smalt, og produktet hadde dermed for lite salgspotensial. Vi har derfor 18 Gartneryrket nr 7/2014

6 valgt å nedprioritere Vertalec, men Mycotal er fortsatt aktuell hvis den etterspurte dokumentasjonen finnes. Dette må i så tilfelle undersøkes nærmere. 8) Nyttesopp mot trips, mellus og bladlus Rester av plantevernmidler på innkjøpte småplanter kan vanskeliggjøre bruken av nyttedyr. Ved smittepress av for eksempel amerikansk blomstertrips, er det derfor ønskelig å ha en nyttesopp som kan brukes i formeringen. Botanigard (Beauveria bassiana) skal virke mot trips, mellus og bladlus, og er godkjent i bl.a. Sverige. Fra Sverige har vi fått tilbakemelding om at det har vært ulike erfaringer med Botanigard. Det er likevel en mulighet for at preparater med B. bassiana kan være effektive under optimale forhold og bruksbetingelser. 9) Rovbille mot mellus Delphastus catalinae (syn. D. pusillae) er en marihøne som angriper mellus (bl.a. bomullsmellus og veksthusmellus) i alle stadier, men den spiser fortrinnsvis egg (figur 8). Den fungerer bedre enn de fleste andre nyttedyr ved store mellusangrep («hot-spots»). Den tåler f.eks. bedre seigt belegg (honningdugg og svertesopper) på bladene, men fungerer dårlig i tomat p.g.a. bladbehåringen. Den kan overvintre hvis det er frostfritt (f.eks. i vinterstengte, frostfrie veksthus). Rovbillen går ikke i diapause, men utviklingen tar lengere tid under dårlige lysog temperaturforhold. Optimale forhold er C og middels til høy luftfuktighet. D. catalinae er oppført på EPPO s liste. Den er opprinnelig fra Florida. Arten finnes ikke naturlig i Norge, men den er brukt i flere land, bl.a. i Danmark. Denne arten vil sannsynlighet ikke kunne overleve (overvintre) på friland i Norge, men det må undersøkes nærmere. I så tilfelle kan den søkes godkjent i veksthuskulturer. ANDRE AKTUELLE NYTTEOR GANISMER I VEKSTHUS På EPPO s og EU s lister blir det hvert år oppført «nye» nytteorganismer som kan være aktuelle. Det er også kommet forslag på andre aktuelle nytteorganismer og preparater i etterkant av spørreundersøkelsen i 2012, både fra næringa og fra prosjekt-medarbeidere. Vi nevner noen forslag her: Rovmidden Macrocheles robustulus Arten er foreløpig ikke på EPPO s liste, men vi antar at det er et tidsspørsmål før den blir oppført her, ettersom Koppert selger preparat. Macrocheles robustulus (figur 9) er en jordlevende rovmidd som eter bl.a. tripspupper og hærmygg (egg, larver og pupper). Den har sideeffekt mot nematoder, spretthaler, Figur 9: Rovmidden Macrocheles robustulus. Foto: Koppert Biological Systems. o.a. jordlevende smådyr, samt egg av Duponchelia. Den krever fuktig strølag for å kunne oppformere seg. LOG vil avvente søknad til man vet mer om produktet i praktisk bruk. Arten er foreløpig ikke påvist i Norge, men andre arter i slekten Macrocheles finnes naturlig i Norge. Rovbillen Dalotia coriaria Arten (Syn. Atheta coriaria) ble oppført på EPPO s liste i Den virker mot bl.a. trips og hærmygg, og er under spredning i Norge. Foreløpig er det 3 norske funn, og en spontan opptreden i Rogaland i veksthusagurk. Minst to leverandører i Europa selger denne arten. Det er aktuelt å søke godkjenning i Norge, dersom det finnes tilstrekkelig doku- BEHOV FOR KONTOR I URBANT, GRØNT FAGMILJØ? Norsk Gartnerforbund har 3 ledige, nyoppussede kontorer til utleie i hyggelig og aktivt fagfellesskap. Kontorene har tilgang til møterom, kjøkken, spiserom m.v. og leies ut enkeltvis eller samlet. Schweigaards gate 34F på Grønland i Oslo ligger i gangavstand til buss, T-bane, flytog og jernbane. Det er mulig å leie parkeringsplass. Ta kontakt med Eldbjørg Merkesdal for mer informasjon og avtale om visning: telefon / eller på e-post til Figur 8: Rovbillen Delphastus catalinae (syn. D. pusillae). Foto: Koppert Biological Systems. Gartneryrket nr 7/

7 mentasjon. Dette kan vi undersøke nærmere, hvis en eller flere importører melder sin interesse. Det finnes også andre aktuelle nytteorganismer som bør godkjennes i veksthuskulturer i Norge. Nytteorganismer som er aktuelle for friland og i plasttunneler, vil som regel også være aktuelle i veksthus. Disse nytteorganismene vil beskrives nærmere i de neste artiklene om nytteorganismer i frukt og bær, og grønnsaker på friland (GY nr. 9). Dersom prosjektet videreføres (til neste år) ønsker vi å gjennomføre en tilsvarende spørreundersøkelse og vurdering av nytteorganismer mot plantesjukdommer. Foreløpig har vi laget oversikter over hvilke nytteorganismer (inkl. preparater) som finnes mot plantesykdommer i EU. KILDER Eppo List of biological control agents widely used in the EPPO region. biocontrol_web/bio_list.htm#biolist DG SANCO EU Pesticides Database. public/?event=homepage Mattilsynet Plantevernmidler. dyrking/plantevernmidler/ NLR Plantevern i veksthus. Artikkelserie fra prosjektet «Fremme bruken av nytteorganismer i biologisk bekjempelse av planteskadegjørere»: Del 1: Godkjenning av preparater med makroorganismer (GY nr ) Del 2: Godkjenning av preparater med mikroorganismer (GY nr ) Del 3: Nytteorganismer mot skadegjørere i veksthuskulturer (GY nr ) Del 4: Nytteorganismer mot skadegjørere i frukt og bær (GY nr ) Del 5: Nytteorganismer mot skadegjørere i grønnsaker på friland (GY nr ) Høsting av tidligpoteter i Slottsparken Tekst og foto: Ingunn Haraldsen Potetåkeren rundt Isdammen i Slottsparken har vakt mye oppmerksomhet i det siste. Har Kongen kastet seg på den urbane dyrkingsbølgen? - Nei, dette er ikke primært et forsøk på å dyrke kortreist mat. Disse potetene skal bedre jordkvaliteten og utkonkurrere ugresset. Men det er en hyggelig bieffekt kan du si, at vi i dag kan høste poteter som Slottskjøkkenet skal bruke til middagen, forteller gartner og landskapsarkitekt Thor Johansen ved Slottsgartneriet. Til vanlig er bedene fulle av stauder, om lag 300 kvadratmeter. Høsten 2013 spadde Slottsgartneriet opp de fem år gamle plantene, delte dem og satte mange av stiklingene i drivhus. Potetene ble satt i veksthullet mens de nye stauder vokser seg store i drivhuset (over ). Til høsten blir det staudeplantninger her igjen. - Det finnes ikke en bedre måte å bedre jordsmonnet. Poteter har alltid vært en viktig kultur for vekstskifte. Dette er nok et eksempel på hvordan anleggsgartnere henter ekspertise fra jordbruket. Det er en trend vi ser over alt, det skjer en interaksjon mellom de to yrkesgruppene, sier Johansen. Potetene ble satt tidlig i april og er av sortene Berber og Troll. Johnsson anslår at bedet vil gi omtrent 1600 knoller. Det er ikke første gang Kongen setter poteter. Ifølge Slottsparkens Facebook-side ble parken pløyet opp under første verdenskrig for å avhjelpe matsituasjonen i Oslo. I 1917 var høsten på rundt 450 tonn. 20 Gartneryrket nr 7/2014

Del 5: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i grønnsaker på friland

Del 5: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i grønnsaker på friland Nytteorganismer Del 5: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i grønnsaker friland Bioforsk vil i samarbeid næringa fremme godkjenning og bruk av preparater nytteorganismer til biologisk bekjempelse

Detaljer

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015.

Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Integrert plantevern mot trips og bladlus i utplantingsplanter, 2015. Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Trips og bladlus er de vanligste skadedyrene på utplantingsplanter. Her er en plan for hvordan

Detaljer

Nyttedyr i Bær Hva funker og hva kan kanskje funke Veksthus møter friland

Nyttedyr i Bær Hva funker og hva kan kanskje funke Veksthus møter friland Nyttedyr i Bær Hva funker og hva kan kanskje funke Veksthus møter friland Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Frukt og Bærseminar i Drammen, 15. mars 2017 Nyttedyr i Bær veksthus møter friland Oppsummering

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon. 1

Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon.  1 Suksesser med IPV i veksthuskulturer Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen Nina Svae Johansen, Bioforsk Plantehelse Workshop om IPM, 1. november, 2011 Foto: A. Smith Eriksen og L. Knudtzon www.veksthusringen.no

Detaljer

Del 4: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i frukt og bær

Del 4: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i frukt og bær Nytteorganismer Del 4: Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i frukt og bær Bioforsk vil i samarbeid med næringa fremme godkjenning og bruk av preparater med nytteorganismer til biologisk bekjempelse

Detaljer

Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter Annichen Smith Eriksen, NLR Viken

Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Integrert plantevern mot skadedyr i krydderurter Annichen Smith Eriksen, NLR Viken De fleste krydderurter er utsatt for angrep av trips og bladlus. Med gode rutiner for utsett av nyttedyr har vi erfart

Detaljer

Gode hjelpere i økologisk veksthusproduksjon

Gode hjelpere i økologisk veksthusproduksjon Fagseminar 2/9, 2015 om Økologisk Veksthusproduksjon Gode hjelpere i økologisk veksthusproduksjon Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 2015 1 Biologisk bekjempelse mot skadedyr i Økologisk produksjon 100

Detaljer

Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne Annichen Smith Eriksen, NLR Viken

Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Integrert plantevern mot skadedyr i julestjerne Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus (kvitfly) og amerikansk blomstertrips trips. Med gode rutiner for forebyggende

Detaljer

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat, per 18/3, 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat, per 18/3, 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Informasjon fra Plantevernprosjektet: «Rådgivning innen *integrert plantevern i veksthus» per 18/3, 2014 *Integrert plantevern = bekjempelse av skadegjører med alle tilgjengelige metoder (biologiske -

Detaljer

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren

Integrert plantevern mot skadedyr i tomat Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren Info fra plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus. annichen.smith.eriksen@lr.no Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus pr. 26/4,

Detaljer

Bekjempelse av skadedyr

Bekjempelse av skadedyr Bekjempelse av skadedyr - dagens situasjon og behov for nye bekjempelsesmetoder Nina Svae Johansen Forsker på skadedyr i veksthus ved Bioforsk Plantehelse Kurs i Veksthusdynamikk og Plantevern, 10. november

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

UT Perfektion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente plantevernmidler i veksthuskulturer, 6. januar 2015 Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 22/4, 2015 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller ute i gartneriene

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Undersøkelse av resistens hos noen bladluspopulasjoner fra veksthus og friland

Undersøkelse av resistens hos noen bladluspopulasjoner fra veksthus og friland GARTNERYRKET nr. 9-2015 Undersøkelse av resistens hos noen bladluspopulasjoner fra veksthus og friland Marte Eckhoff, master i plantevitenskap ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet Nina Svae

Detaljer

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011.

Midler som har gått ut Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut 2011. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 1/12, 2011) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 7/6, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

Foto: A. Smith Eriksen

Foto: A. Smith Eriksen Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 18/1, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 17/11, 2011 er skrevet inn med rød

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

Det er tilsvarende utfordringer med godkjenning

Det er tilsvarende utfordringer med godkjenning Nytteorganismer I denne artikkelserien i GY presenterer Bioforsk Plantehelse prosjektet «Fremme bruken av nytteorganismer i biologisk bekjempelse av planteskadegjørere» Anette Sundbye, Nina Svae Johansen,

Detaljer

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Foto N.Trandem Foto: B. Asalf Foto E. Fløistad Nina Trandem, Bioforsk Plantehelse Bærseminar, Drammen 5. mars 2013 Skal fortelle om Jordbærsnutebille: Middelprøving,

Detaljer

Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Integrert plantevern i julestjerne 2015 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av hærmygg, mellus (kvitfly), trips, jordboene sopp og gråskimmel. Det er derfor viktig med

Detaljer

Integrert plantevern i julestjerne 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Integrert plantevern i julestjerne 2014 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet: «Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus» per 6/8, 2014 *Integrert plantevern = bekjempelse av skadegjører med alle tilgjengelige metoder (biologiske -

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2010 av Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren

Plantevern i julestjerne 2010 av Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren Informasjon fra Plantevernprosjektet Veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer, 9/8, 2010. Plantevern i julestjerne 2010 av Annichen Smith Eriksen, Veksthusringen, avd. Jæren Limfeller Bruk

Detaljer

Annichen Smith Eriksen,Veksthusringen avd. Jæren Arne Stensvand, Planteforsk Plantevernet Møyfrid Sørestad, Rennesøy forsøksring Nina Trandem,

Annichen Smith Eriksen,Veksthusringen avd. Jæren Arne Stensvand, Planteforsk Plantevernet Møyfrid Sørestad, Rennesøy forsøksring Nina Trandem, Annichen Smith Eriksen,Veksthusringen avd. Jæren Arne Stensvand, Planteforsk Plantevernet Møyfrid Sørestad, Rennesøy forsøksring Nina Trandem, Planteforsk Plantevernet Plantevernplan for bjørnebær i veksthus

Detaljer

04-09-2012. 200 g. Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus.

04-09-2012. 200 g. Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i veksthus. 04-09-2012 HELSESKADELIG MILJØSKADELIG ADVARSEL Farlig ved

Detaljer

Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon. Dialogmøte Lier,

Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon. Dialogmøte Lier, Bedre tilgang på planteverntiltak i økologisk planteproduksjon Dialogmøte Lier, 26.09.2016 Bakgrunn for møtet Vanskelig å nå målet om 15 % økologisk innen 2020 Markedet etterspør økologiske varer produksjonen

Detaljer

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus 1 Informasjon fra Plantevernprosjektet Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus, 24/9, 2012 Plantevern i julestjerne 2012 Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus Julestjerne er utsatt for angrep av

Detaljer

Hva vet vi om trips i jordbær under norske forhold? Nina Trandem, NIBIO

Hva vet vi om trips i jordbær under norske forhold? Nina Trandem, NIBIO Hva vet vi om trips i jordbær under norske forhold? Nina Trandem, NIBIO TRIPS I JORDBÆR NOEN SPØRSMÅL Lite gjort i Norge på dette kan vi hente info fra utlandet? Tripsskade dukket opp på 90-tallet => Endring

Detaljer

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Bruk av rovmidd mot skademidd i jordbær og bringebær Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Hvorfor bruke rovmidd i bær? 1 o Skademidd er stort problem i praktisk dyrking: Redusert salgsavling,

Detaljer

24-09-2014. Bayer CropScience DK

24-09-2014. Bayer CropScience DK Front cover 200 g WG 70 Imidakloprid Vannløselig granulat Mot bladlus, mellus, skjoldlus, ullus m. fl. i agurk, tomat, paprika og prydplanter i 24-09-2014 veksthus. REG. NR. 2012.20.14 AVGIFTSKLASSE: 1

Detaljer

Limfeller med blått lys til fangst av amerikansk blomstertrips og vinkelpyralide

Limfeller med blått lys til fangst av amerikansk blomstertrips og vinkelpyralide Limfeller med blått lys til fangst av amerikansk blomstertrips og vinkelpyralide Nina Svae Johansen, Bioforsk plantehelse nnichen Smith Eriksen og Liv Knudtzon, NLR Veksthus Gjennestaddagene 23 Otober

Detaljer

Øko-plantevern for frukt. Kinsarvik,

Øko-plantevern for frukt. Kinsarvik, Øko-plantevern for frukt Kinsarvik, 28.03.2017 Naturlige økosystemer Jord og klima Levende organismer Planter Dyr Nedbrytere Stort artsmangfold, balanse, likevekt mellom organismer Men også herjingsår

Detaljer

Øko-plantevern for frukt Statusrapport. Telemark,

Øko-plantevern for frukt Statusrapport. Telemark, Øko-plantevern for frukt Statusrapport Telemark, 09.11.2016 Naturlige økosystemer Jord og klima Levende organismer Planter Dyr Nedbrytere Stort artsmangfold, balanse, likevekt mellom organismer 2 Jordbruksøkosystemer

Detaljer

Skadedyrforsøk 2015 Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr og ugras Høgskoleveien 7 1430 Ås

Skadedyrforsøk 2015 Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr og ugras Høgskoleveien 7 1430 Ås Skadedyrforsøk 205 Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr og ugras Høgskoleveien 7 30 Ås Firmaforsøk og handlingsplanforsøk NLR i frukt og bær er ikke med i dette tilbudet. Dette avtales direkte med aktuelle

Detaljer

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler i Norge - godkjenning og bruk EØS avtalen unntak fra direktivet om markedsføring av plantevernmidler

Detaljer

Økologisk veksthusproduksjon Grønnsaker og krydder. Silje Stenstad Nilsen NLR Viken, 2016 Rådgiver veksthusgrønnsaker

Økologisk veksthusproduksjon Grønnsaker og krydder. Silje Stenstad Nilsen NLR Viken, 2016 Rådgiver veksthusgrønnsaker Økologisk veksthusproduksjon Grønnsaker og krydder Silje Stenstad Nilsen NLR Viken, 2016 Rådgiver veksthusgrønnsaker Oversikt ü Historie ü Tekniske forutsetninger ü Dyrkingsmedium/jord ü Gjødsel ü Oppal

Detaljer

Integrert plantevern. Trond Hofsvang Bioforsk Plantehelse, Ås

Integrert plantevern. Trond Hofsvang Bioforsk Plantehelse, Ås Integrert plantevern Trond Hofsvang Bioforsk Plantehelse, Ås Hva er integrert plantevern? Når vi målet for integrert plantevern? Hva er integrert plantevern? Integrert plantevern er en overordnet strategi

Detaljer

Spesialmiddel mot midd

Spesialmiddel mot midd Spesialmiddel mot midd Nytt middel - ny virkemekanisme Med Envidor har vi fått et middel med helt ny virkemekanisme til bekjempelse av midd i frukt, bær og prydvekster. Bred og langvarig virkning mot midd

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus

Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus Bruk av plantevernmidler i planteutsalg og hagesentre Annichen Smith Eriksen, NLR Viken, Team Veksthus I den nye Plantevernforskriften er det begrensinger ved bruk av plantevernmidler på arealer som er

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Rapporter. Bruk av plantevernmidler i veksthus i Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo. Reports 2016/45

Rapporter. Bruk av plantevernmidler i veksthus i Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo. Reports 2016/45 Rapporter Reports 2016/45 Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 Rapporter 2016/45 Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015 Statistisk

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr

Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker Pr Norsk Landbruksrådgiving Fagkoordinator i grønnsaker PLANTEVERN: Off-label godkjenninger og dispensasjoner i grønnsaker 2015. Pr. 15.04.2015 Skadedyr (15) Kultur Skadegjørere Preparat Godkjenning Godkjennings

Detaljer

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016

Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Godkjente plantevernmidler til veksthuskulturer og til prydplanter på friland, 14/12, 2016 Annichen Smith Eriksen, NLR Viken Endringer siden siste oppdatering 6/9, 2016 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet

Detaljer

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/03T PPE

Nettoinnhold: 1 KG L NORW/03T PPE (contains pirimicarb 50%) L1008314 NORW/03T PPE 4049987 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten

Detaljer

1 KG L NORW/12P PPE

1 KG L NORW/12P PPE L162791 NORW/12P PPE 356994 Pirimikarb - vannløselig granulat Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names

Detaljer

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok

Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs. Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Grunnkurs og fornying av autorisasjonsbeviset 7 t intensivkurs Bilde: Handtering og bruk av plantevernmidler, Grunnbok Definisjon Integrert plantevern Integrert plantevern er strategier for bekjempelse

Detaljer

Midler som har gått ut: Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut Perfekthion er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

Midler som har gått ut: Judge, Mesurol og Pride Ultra er lov å bruke ut Perfekthion er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 25/9, 2012) Annichen Smith Eriksen, rådgiver i Veksthusringen, avd. Jæren Endringer siden siste oppdatering 4/6, 2012 er skrevet inn med rød

Detaljer

L NORW/10L. Mot bladlus, også bladlus som er resistent overfor fosformidler. Virker ikke mot agurkbladlus. 1 KG

L NORW/10L. Mot bladlus, også bladlus som er resistent overfor fosformidler. Virker ikke mot agurkbladlus. 1 KG L138580 NORW/10L Mot bladlus, også bladlus som er resistent overfor fosformidler. Virker ikke mot agurkbladlus. 1 KG Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta

Detaljer

Norsk og internasjonalt regelverk om bruk av plantevernmidler i grøntanlegg

Norsk og internasjonalt regelverk om bruk av plantevernmidler i grøntanlegg Norsk og internasjonalt regelverk om bruk av plantevernmidler i grøntanlegg UBC, 21. mars 2012 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler arbeide med å implementere nytt regelverk. Hvordan blir reglene i Norge

Detaljer

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt

Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Oljesprøyting mot skadedyr i frukt Nina Trandem Bioforsk Plantehelse Norske Fruktdagar 2012, 28.jan 2012 Skal gå gjennom: Bruk av vegetabilsk olje som plantevernmiddel Hvorfor er oljesprøyting interessant?

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

Undersøkelse av sammenhenger mellom planteverntiltak, skadegjørere og avling i eple felt på Østlandet

Undersøkelse av sammenhenger mellom planteverntiltak, skadegjørere og avling i eple felt på Østlandet Undersøkelse av sammenhenger mellom planteverntiltak, skadegjørere og avling i eple 2016-2017 - 15 felt på Østlandet Nina Trandem, Gaute Myren, Arne Stensvand, Karin Westrum Delprosjekt om effekter av

Detaljer

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat GIFTIG

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat GIFTIG 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål,

Detaljer

Dyrkningveiledning krydder i veksthus

Dyrkningveiledning krydder i veksthus Dyrkningveiledning krydder i veksthus Helårsproduksjon i veksthus av økologisk krydder i potter er en ung produksjon i Norge. Per i dag er det 17 mål med økologisk krydderproduksjon i Norge. Produksjon

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

IPM som virkemiddel i Europeisk plantevernmiddeldirektiv, IPM og plantevernmiddelregelverket

IPM som virkemiddel i Europeisk plantevernmiddeldirektiv, IPM og plantevernmiddelregelverket IPM som virkemiddel i Europeisk plantevernmiddeldirektiv, IPM og plantevernmiddelregelverket Workshop Thon Hotel, Ski 1. november 2011 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler arbeide med å implementere nytt

Detaljer

Forebygging av resistens mot. skadedyrmidler i jordbær,

Forebygging av resistens mot. skadedyrmidler i jordbær, Forebygging av resistens mot skadedyrmidler i jordbær på friland og i tunnel Bekjempelse av skadedyr i jordbær er i stor grad avhengig av kjemiske midler. Det er imidlertid få godkjente skadedyrmidler

Detaljer

Veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer

Veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer Veiledning innen biologisk plantevern i veksthuskulturer et prosjekt i regi av Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid med Bioforsk Plantehelse og Norsk Gartnerforbund Årsrapport 2009 Foto: A. Smith Eriksen

Detaljer

bekjempelse av sommerfugllarver

bekjempelse av sommerfugllarver Steward bekjempelse av sommerfugllarver i kjernefrukt (epler og pærer), kål og grønnsaker på friland og tomat i veksthus samt bekjempelse av rapsglansbiller i oljevekster Steward sikrer en målrettet virkning

Detaljer

Midler som har gått ut Perfekthion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014.

Midler som har gått ut Perfekthion, Apollo 50 SC og Nissorun er gått ut og er lov å bruke ut 2014. Godkjente og utgåtte plantevernmidler i veksthuskulturer (pr 22. mars 2013) Annichen Smith Eriksen Endringer siden siste oppdatering 3/12, 2012 er skrevet inn med rød skrift. Mattilsynet har kontroller

Detaljer

Vårmøte 24.mars 2011

Vårmøte 24.mars 2011 Vårmøte 24.mars 2011 Kl 15-17 Agenda: Medlemstilbudet i NLR Viken SM Endringer i plantevernmiddel SM Eplesortprosjektet Rognebærmøll 2011 Plantevern i eple/plomme Dag-Ragnar Blystad, Bioforsk Plantehelse.

Detaljer

Hva innebærer integrert produksjon av grønnsaker

Hva innebærer integrert produksjon av grønnsaker Hva innebærer integrert produksjon av grønnsaker P Eksempler fra kålmøllbekjempelse Gartner 2016 Gerd Guren, fagkoordinator i grønnsaker Norsk Landbruksrådgiving www.nlr.no. Integrert plantevern, IPV Ny

Detaljer

Biologiske bekjempelsesmidler. Biologisk kontroll Tone Birkemoe, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Biologiske bekjempelsesmidler. Biologisk kontroll Tone Birkemoe, Nasjonalt folkehelseinstitutt Biologiske bekjempelsesmidler Biologisk kontroll, 1 Biologiske bekjempelsesmidler - biologisk kontroll Innhold BIOLOGISK KONTROLL... 2 HVORDAN FOREGÅR BIOLOGISK KONTROLL?... 2 INSEKTER OG MIDD... 3 RUNDORM...

Detaljer

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page GIFTIG

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page GIFTIG Front Page 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli,

Detaljer

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page

calypso SC 480 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Front Page Front Page 1 liter Tiakloprid Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli,

Detaljer

SC 100. 1 liter. Base Page

SC 100. 1 liter. Base Page Base Page 1 liter Spirotetramat Suspensjonskonsentrat Mot skadedyr i kjernefrukt, steinfrukt, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i veksthus, tomat, agurk og paprika

Detaljer

Ekologisk bärodling under tak: Skadedyr i hallon og jordgubbar -

Ekologisk bärodling under tak: Skadedyr i hallon og jordgubbar - Ekologisk bärodling under tak: Skadedyr i hallon og jordgubbar - Erfaringer fra prosjekter og forsøk i Norge Presentert av Nina Trandem, forsker ved Bioforsk Plantehelse, Ås i Norge Alle bilder: NT om

Detaljer

Kurs i jordbærdyrking Dyrkingsomløpet. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen

Kurs i jordbærdyrking Dyrkingsomløpet. Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Kurs i jordbærdyrking Dyrkingsomløpet Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen Kursinnhold 1. Sikring av felt om vinteren 2. Blomstring og pollinering 3. Modning og utvikling av bærene 4. Plantevern gjennom året

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

Økologisk veksthusproduksjon i Norge

Økologisk veksthusproduksjon i Norge Økologisk veksthusproduksjon i Norge Dagens øko status i Norge Trenden går mer enn noen gang mot økologisk, lokalprodusert, usprøyta, produkter med en historie Flere forbrukere lager maten fra bunnen av,

Detaljer

Varslingsmodeller for salatbladskimmel, løkbladskimmel og selleribladflekk. Berit Nordskog

Varslingsmodeller for salatbladskimmel, løkbladskimmel og selleribladflekk. Berit Nordskog Varslingsmodeller for salatbladskimmel, løkbladskimmel og selleribladflekk Berit Nordskog Integrert plantevern Varslingsmodeller for soppsjukdommer i grønnsaker VIPS Bakgrunn for varslingsmodeller Hva

Detaljer

Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus som planteskadegjører i Norge - norsk kortversjon

Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus som planteskadegjører i Norge - norsk kortversjon Uttalelse fra Faggruppe for plantehelse i Vitenskapskommiteen for mattrygghet 12.02.08 Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus som planteskadegjører i Norge - norsk kortversjon VURDERT AV Faggruppe for

Detaljer

Trond Gjessing Norges Birøkterlag

Trond Gjessing Norges Birøkterlag Trond Gjessing Norges Birøkterlag Birøkt i Norge Ca 3.000 birøktere (ca. 2.500 medlemmer) Ca 50.000 bikuber 3.000.000.000 bier 1.500 tonn honning 0-60 kg honning pr. bifolk 1 Verdien av birøkt i Norge

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I GEBYRBESTEMMELSER FOR PLANTEVERNMIDDELOMRÅDET

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I GEBYRBESTEMMELSER FOR PLANTEVERNMIDDELOMRÅDET Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/286719 Dato: 18.02.2015 Org.nr: 985 399 077 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I

Detaljer

Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN)

Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN) Retningslinje Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit 1. Formål Retningslinjen skal sikre enhetlig forvaltning når det påvises. 2. Virkeområde Forvaltningspraksisen omfatter foreløpig produksjon

Detaljer

"Utredning om miljørisiko ved bruk av preparatet Swirski-Mite med rovmidden Amblyseius swirskii ".

Utredning om miljørisiko ved bruk av preparatet Swirski-Mite med rovmidden Amblyseius swirskii . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Av Professor Eline B. Hågvar ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), på oppdrag

Detaljer

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader

Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Buskfrugt: Tidligere indsats mod skadegørere Erfaringer med frostskader Temadag industrifrugt 31. januar 2013 Sigrid Mogan, Norsk Landbruksrådgiving Viken NLR Viken er en selvstendig rådgivingsenhet tilknyttet

Detaljer

Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving Potet /1/2017

Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving Potet /1/2017 Stengelråte er ikke hva det var Borghild Glorvigen Norsk Landbruksrådgiving 19/1/2017 Problemet stengelråte Dårlig vekst Svarte, bløte, illeluktende stengler Redusert avling - små knoller Redusert kvalitet

Detaljer

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( )

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler ( ) Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014) Forslag fra gruppa som har evaluert Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2004-2008) Mars 2009 BAKGRUNN

Detaljer

Retningslinjer for fastsettelse av normerte arealdoser (NAD) for plantevernmidler

Retningslinjer for fastsettelse av normerte arealdoser (NAD) for plantevernmidler Retningslinjer for fastsettelse av normerte arealdoser (NAD) for plantevernmidler Utarbeidet av Bioforsk Plantehelse Vedtatt av Mattilsynet Versjon 3.0 Revidert 03/ 2008 1. Formål I 1999 ble systemet for

Detaljer

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova Eksotisk frukt og bær vet de fleste hva er, men hva med eksotisk grønt? Det er grønnsaker

Detaljer

calypso SC 480 Tiakloprid 1 liter Front Page UN 2902 Suspensjonskonsentrat PMR: NO F Reg.nr

calypso SC 480 Tiakloprid 1 liter Front Page UN 2902 Suspensjonskonsentrat PMR: NO F Reg.nr Front Page calypso FARE Farlig ved svelging. Giftig ved innånding. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke

Detaljer

FRISK SALAT I ROGALAND

FRISK SALAT I ROGALAND FRISKSALAT FRISK SALAT I ROGALAND STORKNOLLA RÅTESOPP BIOLOGI OG BEKJEMPELSE Berit Nordskog, NIBIO FriskSalat Frisk Salat i Rogaland Storknolla råtesopp biologi og bekjempelse 14.00 Slutt AGENDA 11.00-11.10

Detaljer

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk

Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk Pratylenchus og Meloidogyne i økologisk dyrkning, tankevekkende utfordringer Thomas Holz, Foregangsfylke prosjektet økologisk grønnsaksproduksjon i Vestfold g p j rådgiver i NLR Østafjells Vestfold - Foregangsfylke

Detaljer

Nytt brukerstyrt prosjekt for PCN for fornyet kunnskap

Nytt brukerstyrt prosjekt for PCN for fornyet kunnskap Nytt brukerstyrt prosjekt for PCN for fornyet kunnskap Forsker Ricardo Holgado Bioforsk Plantehelse Seksjon skadedyr ricardo.holgado@bioforsk.no 2.Desember. 2010 Spredning av PCN Globodera rostochiensis

Detaljer

Skadedyr i grøntanlegg - konsekvenser for plantevalg. Anette Sundbye - Bioforsk Plantehelse Grønn Galla (FAGUS) 26.11.2009

Skadedyr i grøntanlegg - konsekvenser for plantevalg. Anette Sundbye - Bioforsk Plantehelse Grønn Galla (FAGUS) 26.11.2009 Skadedyr i grøntanlegg - konsekvenser for plantevalg Anette Sundbye - Bioforsk Plantehelse Grønn Galla (FAGUS) 26.11.2009 Grøntanleggsplanter Mest utsatt for skadedyrangrep: Edelgran, gran, furu Alm, bøk,

Detaljer

Rapporter. Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo. Reports 61/2013

Rapporter. Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo. Reports 61/2013 Rapporter Reports 61/2013 Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012 Rapporter 61/2013 Per Amund Aarstad og Berit Bjørlo Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012 Statistisk

Detaljer

Veksthusklima og biologisk bekjempelse

Veksthusklima og biologisk bekjempelse Veksthusklima og biologisk bekjempelse? www.novarbo.fi Nina Svae Johansen, Bioforsk Plantehelse Annichen Smith-Eriksen, Veksthusringen Figur: Tian Qian MSc.BGreenhouse Horticulture WUR Gartnerdagene 25

Detaljer

L145921 NORW/8M. Helseskadelig. Miljøskadelig REG. NR. 2009.77. Avgiftsklasse 3

L145921 NORW/8M. Helseskadelig. Miljøskadelig REG. NR. 2009.77. Avgiftsklasse 3 L145921 NORW/8M Lambda-cyhalothrin - vannløselig granulat Mot skadedyr i korn, eng og beite, grasfrøeng, kløverfrøeng, oljevekster, mais, potet, ert, bønne, kål og andre grønnsaksvekster på friland, oppal

Detaljer

Nytt plantevernregelverk Hva betyr det for den norske gartneren? NGF FAGSEMINAR Thon Hotel Gardermoen 21. oktober 2015 Kåre Oskar Larsen

Nytt plantevernregelverk Hva betyr det for den norske gartneren? NGF FAGSEMINAR Thon Hotel Gardermoen 21. oktober 2015 Kåre Oskar Larsen Nytt plantevernregelverk Hva betyr det for den norske gartneren? NGF FAGSEMINAR Thon Hotel Gardermoen 21. oktober 2015 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler i Norge - godkjenning og bruk Det har vært egen

Detaljer

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov?

Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Hvordan nå 15 % med basis i forbruker behov? Jens Strøm Direktør Bama Gruppen AS Kvalitet-Miljø-FIV-Næringspolitikk Jens Strøm 2009 1 Bama D+D 0-feil Miljø Forskning Økonomi Økologisk produksjon Temaer

Detaljer

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) Finansiering / samarbeidspartnere:

Detaljer

Propamokarb Løselig konsentrat

Propamokarb Løselig konsentrat 1 liter Systemisk middel mot algesopper ved oppal av kålvekster, oppal og dyrking av prydplanter, agurk, melon, tomat og paprika i veksthus, mot salatbladskimmel (Bremia) i veksthus og på friland, samt

Detaljer

Tørrflekksjuke forårsaket av sopper?

Tørrflekksjuke forårsaket av sopper? 326 R. Nærstad & A. Hermansen / Grønn kunnskap 8 (2) Tørrflekksjuke forårsaket av sopper? Ragnhild Nærstad / ragnhild.naerstad@planteforsk.no Arne Hermansen / arne.hermansen@planteforsk.no Planteforsk

Detaljer

Biologisk bekjempelse av bomullsmellus i julestjerne

Biologisk bekjempelse av bomullsmellus i julestjerne 63 Biologisk bekjempelse av bomullsmellus i julestjerne Nina Svae Johansen, Anette Sundbye, Benedicte Milton / nina.johansen@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag Bomullsmellus, Bemisia tabaci,

Detaljer

Se Tekniske produkter for maskiner og sprøyter.

Se Tekniske produkter for maskiner og sprøyter. PLANTEVERN Biologisk s.1 Kjemisk s.8 Se Tekniske produkter for maskiner og sprøyter. Utdrag fra hovedkatalog For bestilling av papirutgave ring 815 20 100 eller send epost til post@log.no Biologisk plantevern

Detaljer

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking

Økogrønt Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker. Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Økogrønt 2010 Felles løft for økt produksjon av økologiske grønnsaker Thomas Holz Rådgiver/Prosjektleder i økologisk grønnsaksdyrking Finansering: SLF (2007-2010) Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer