[2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY"'NlNGSPLIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY"'NlNGSPLIKT"

Transkript

1 «14/49* 5*9 E E ZREG AS [2:I:lEdAVSLAGP: DISPENSASJON' TlLI(NY"'NlNGSPLIKT TIL WWWW Løkkevegen 47 å l'*l/l-(ql S - «ISL q lcøö/ l ç Postboks Alta Alta Kommune v/drift- og utbyggingssektoren 2-8 / MH) BYGG; å i QPBYG.Adgfifi Oppmåling og byggesak Postboks Alta Alta; Tilknytning til fjernvarmeanlegg Kjellerbygget Løkkeveien 47 anke på avslag på dispensasjonssøknad. ZREGASviser til vedtak i hovedutvalgetfor næring,drift og miljø i sak 8/15 med vedtak; «Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-5 (tidligere 66a), 20-1, 19-2, TEK samt kommuneplanensarealdel vedlegg8,avslåsdispensasjonfra tilknytningsplikten fjernvarmeanlegget på Alta Sentrum som omsøkt» HDNM forutsetter at konsesjonshaver oppfyller kravene i retningslinjeneved bl.a. â bekoste varmevekslerinne i byggetog rør frem til det aktuelle bygget» Utbyggerhar valgt å anke avslagetut fra følgende momenter; 1) Energiloven omhandler fjernvarmeanlegg i kap.5. Her heter det i 5-5 Pris -første avsnitt; «Vederlagfor fjernvarme kan beregnesiform av tilknytningsavgift,fast årlig avgift og prisfor bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsomréde.» Pris for bruk av fjernvarme fastsettesetter den en forstår normalt ut fra samme modell som for elektriskkraft (pris Nordpoolen + nettleie + forbruksavgift+ elsertifikater+ omsetningsmargin). Fastbeløp(årlig beløp) varierer fra leverandørtil leverandør.hexa Bioenergi sier at de følger Alta Kraftlags satser for begge ovennevnte. Tilknytningsavgiften varierer ogsåfra (konsesjons-)område til område. Hexa BioenergiAS benytter segtydeligvisav faktiskkostnadfrem til bygget+ varmeveksler og hevder at de følger retningslinjer fra NVE med hensyntil kundespesífikkekostnader. Hammerfest EV benytter segav en tilknytningsavgiftsom er relatert til bestilt effekt. En eller flere gjør i så fall feil eller så er retningslinjeneuklare. Alta kraftlag benytter segav en tilknytningsavgift(kalt anleggsbidrag).dette utgjøresav faktiske kostnader minuset bunnfradragsom utgjør kr ,pr. målepunkt (eksempelvisleilighet).

2 I vårt tilfelle vises til Alta Kraftlags uttalelse (vedlegg 1) hvor det fremgår at det ved bruk av elektrisk kraft ikke vil bli noe anleggsbidrag. Med en antydet kostnad for tilknytning av fjernvarme på ca kr ,- eks mva er det innlysende at fjernvarme må bli dyrere enn pris på elektrisk oppvarming. 2) Byggherren viser til kommunens retningslinjer hvor konsesjonshaver forutsettes å dekke kostnader ved varmeveksler og rør frem til bygget. Det vises i denne forbindelse til vedlagte epostkorrespondanse (vedlegg 2)som byggherren har hatt med Hexa Bioenergi AS hvor det fremgår at de skal dekke omtalte kostnader, men tilknytningsavgiften vil allikevel bli tilsvarende. Dette blir en slags ædda-bædda politikk en har vanskelig for å akseptere. Byggherren finner det også vanskelig å akseptere det som fremgår av Hexa's svar at tilknytningsavgiften vil kunne variere til dels betydelig innenfor konsesjonsområdet avhengig av hvor langt man ligger fra tidligere anlagt hovednett. I så måte er en avgift knyttet til bestilt effekt betydelig mer forståelig. 3) For ordens skyld vil en påpeke at det i vedtaket henvises til «jfr. TEK »selv om bygget så langt har rammetillatelse etter TEK-7. 4) Konsesjonshaver uttrykker uenighet med dispensasjonssøker med hensyn til byggets energibehov og viser til et vedlagt «Effekt og varmeskjema». Spørsmålet er forelagt lokalt konsulentfirma som gir uttrykk for at energiforbruk på kwh gjelder hele byggets energibehov beregnet etter TEK Energirammer; Boligdel; 115kwh/m2/år * 1614 = kwh Forretningsdel; 150 kwh/m2/år * 1096= « kwh Antar man at fjernvarmedelen utgjør 60% blir forbruket ca kwh. Med 65% utgjør det ca kwh. Uansett blir etableringskostnaden svært høy i forhold til forventet forbruk. Det er også liten sannsynlighet for at andre skal ønske å benytte seg av tilførselsledningen da kvartalet er utbygd og sannsynligheten for snarlige hovedombygginger er liten. 5) I saksfremlegget i sak 8/15kommenteres det at byggeier ikke viser en alternativ løsning for oppvarming. Byggeier vil mene at varmepumpe luft - vann sannsynligvis er eneste reelle alternativ dersom man ser bort fra elektrokjel. Uavhengig av hva Hexa Bioenergi mener med henvisning til Ieveransesikkerhet (jfr. uttalelse vedr. Thon hotell og Amfi) er det sikkert at Nordlysbadet AS har installert elektrokjel og at Nordlyskatedralen har lagt alt til rette for montering av samme. Byggeier er kjent med at Thon/Amfi mener seg sårbar og vurderer oppvarmingsalternativ. Med hilsen for ZREG AS Kurt Ek Wik

3 ' \1a>u-:cc i - Knut Krane 1 - Til: alta.no Kopi: Emne: VS: Kjellerbygget - elkraft Fra: Jan Harris Nilsen Sendt: 21. august :59 Til: Knut Krane Emne: SV: Kjellerbygget - elkraft Hei! Viser til tidligere mail og telefonsamtale. - Alta Kraftlag bekrefter at vi kan levere den etterspurte effekt på 320KW/800A fra vår trafo (22000/0,230KV) i kiosken på Hotell Rica. - Vi har et ekstra l10mm rør fra kiosken til Løkkeveien 47 der det kan trekkes en ekstra TFXP 4X240mm2 AL.. - Ak gir et bunnfradrag på kr ; pr. mâlepunkt (måler). Dvs. dersom det settes måler i alle leilighetene vil det totale bunnfradraget overstige et eventuelt anleggsbidrag og kunden vil ikke bli belastet med kostnader for dette anlegget. AK imøteser en forhåndsmelding på anlegget og vil da starte arbeidet med fremføring av strøm. PS! Jeg sa i siste samtale vi hadde at det ville bli sendt en avtale om anleggsbidrag som skulle undertegnes av AK og kunden. Det blir ikke aktuelt så lenge det samlede bunnfradraget blir større enn anleggskostnadene. Håper dette er god nok tilbakemelding. Med vennlig hilsen Alta Kraftlag SA Jan Harris Nilsen Nettingeniør Alla l r:ii'ii:l;_- - vi sirulrlier css lengre... Telefon: Mobil: å Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten. Denne meldingen er bare ment for mottageren og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsenderen og slett meldingen. 1

4 Fra:Kniq %%Vk;a%ne [maum=knmmambo...no]. Sendt: 19. august :22 Til: Jan Harris Nilsen Kopi: Emne: Kjellerbygget - elkraft Viser til samtale. Savner tilbakemelding som lovet. 2

5

6

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme

Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Oplandske Bioenergi Honnevegen 60 2836 BIRI Deres referanse Vår referanse Dato 200701631-/MEA 18. september 2009 Anvendelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av fjernvarme Vi viser til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Fritak for leveringsplikt

Fritak for leveringsplikt Fritak for leveringsplikt Prinsipper og prosedyrer Knut Hofstad Tormod Eggan 3 1999 R A P P O R T Rapport nr 3 1999 Fritak for leveringsplikt - prinsipper og prosedyrer Utgitt av: Norges vassdrags- og

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014

Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Informasjon om energibytte fra styret i JeVeBo, 10. mai 2014 Dette skrivet gir informasjon om energiprosjektet og styrets anbefaling. Det er en del å lese, men vi håper det gir innblikk i hvilke vurderinger

Detaljer

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 738/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en ny enebolig. De har selv

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Nordland fylkeskommune et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av varmepumpe/energianlegg til Bodin videregående skole. Gebyret

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer