l Stålbyggnadsdagen l Norsk Ståldag l Gehry Building l Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l Stålbyggnadsdagen l Norsk Ståldag l Gehry Building l Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer"

Transkript

1 S T Å L B Y G G N A D S I N S T I T U T E T S N Y H E T E R Studiebesök under Stålbyggnadsdagen. Studiebesök under Norsk Ståldag l Stålbyggnadsdagen l Norsk Ståldag l Gehry Building l Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Gehry building

2

3 Stålbyggnadsinstitutet Vasagatan 52, 4 tr Stockholm Tel Fax e-post: Internet: ANSVARIG UTGIVARE: Björn Uppfeldt, Tel CHEFREDAKTÖR: Lars Hamrebjörk, Tel Fax Norsk redaksjon Kjetil Myhre, Tel PRODUCERAS AV: ConstruEdo AB Lars Hamrebjörk Ungdomsvägen 24, Täby Tel ANNONSFÖRSÄLJNING: Migge Sarrión Tel GRAFISK FORM & LAYOUT: Annika Lönn REPRO och TRYCK: Edita Västra Aros, 2009 ISSN Omslagsbilder: Gehry Building (sbp, Stuttgart) Stålbyggnadsdagen (Lars Hamrebjörk) Norsk Ståldag (Kjetil Myhre) NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR l INNEHÅLL / LEDARE Börja använda Eurokoderna nu! Om cirka fyra månader lämnar i stort sett hela Europa sina gamla nationella regelverk till förmån för Eurokoderna för dimensionering och SS-EN 1090 för utförande och kontroll av stålkonstruktioner. Det europagemensamma regelverket har kommit till för att underlätta en av EU:s huvudsakliga målsättningar, fri rörlighet för varor och tjänster. Fri rörlighet för tjänster ger svenska företag större möjligheter att konkurrera på den europeiska marknaden och utländska aktörer får ökade möjligheter att konkurrera på vår hemmamarknad. Som vanligt gäller att vara bäst för att lyckas och oavsett vad man vill bli bäst på krävs noggranna förberedelser, rätt utrustning, talang och träning. Vägverket har genomfört ett projekt där ett antal broar har dimensionerats enligt Eurokoderna. Enligt deltagarna i projektet så tog dimensioneringsarbetet uppskattningsvis dubbelt så lång tid som normalt. Bedömningen var också att det tar tre-fyra uppdrag innan tiderna är nere i det vi är vana vid. Det kanske inte är något problem om det är lika för alla, men i det här fallet så är det inte lika för alla. Det hör samman med att Boverket har hittat ett juridiskt kryphål och bestämt att vi inte ska överge vårt nationella regelverk förrän nio månader senare än övriga Europa alltså vid årsskiftet Vi kommer således att vara på efterkälken redan från början om vi inte ser till att vara mycket väl förberedda vid övergången. I princip innebär det att vi måste arbeta som om övergången sker redan i april för att hålla jämna steg med konkurrenterna. INNEHÅLL NR STÅLBYGGNADSDAGEN 5 NORSK STÅLDAG 7 NYHETER I STÅLBYGGNADSBRANSCHEN 9 KURSER o KONFERENSER 12 REPORTAGE: l STÅLPROJEKT Gehry Buildning Hans Schober, Michael Werwigk, Kai Kürschner, sbp gmbh 14 l UTFÖRANDESTANDARDER Reviderad godkjenningsordning 20 Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund l EUROKODER Eurokoder nu är det dags! 24 Anders Sjelvgren, Boverket l MATERIAL Valg av stål i fuktige miljøer 26 Erik Algaard, Multiconsult Det finns en hel del synpunkter på Eurokoderna och den tillhörande standarden för utförande och några av dem är definitivt relevanta. Men, oavsett om det nya systemet är bättre eller sämre än det tidigare så kommer det att införas. Det finns ingenting i nuläget som talar för att det skulle komma några förändringar, vare sig av innehållet eller av tiden för införandet. Min uppmaning är därför: Börja förbereda er nu! Utnyttja övergångstiden på bästa sätt, gå kurser, se till att era programvaror uppdateras och använd Eurokoderna. Kurser i dimensionering enligt Eurokoderna ges av bland annat Eurokodutbildningar och KTH. För stålbyggare förbereder företaget Stålbyggnadskontroll en uppdateringskurs enligt EN för de med TR-stål kompetens och Force Technology förbereder ett kurspaket om sex dagar för utförande av stålkonstruktioner. På SBI tar vi fram kortare seminarier och handböcker för att förenkla övergången. Vi har sedan ett drygt år tillbaka läromedel baserade på Eurokoderna och under 2010 kommer en rad nya handböcker. Först kommer en ny handbok för utförande enligt EN och mot slutet av året ska uppdateringar av våra handböcker för detaljer och traverskranbanor vara klara. Bäst vinner! Björn Uppfeldt VD, Stålbyggnadsinstitutet l STÅL GÖR DET MÖJLIGT Trycksak MEDLEMSFÖRETAG NORGE 34 SVERIGE 35 INNEHÅLL / LEDARE 3

4

5 STÅLBYGGNADSDAGEN STÅLBYGGNADSDAGEN 2009 Bernt Johansson gav en vägledning i utförande. Nya tag 2010! l Du håller nu det sista numret av tidningen Stålbyggnad i den tunnare upplagan. Från och med nr 1/2010 är samtliga fyra nummer av tidningen lika stora och fullmatade. Tidningen är mycket uppskattad av läsare både i Sverige och i Norge och upplagan ökar ständigt. Redaktionen tar gärna emot tips och förslag på innehåll i tidningen. Vad vill du läsa om eller detta tycker jag att branschen bör lära sig mer om. Trevlig läsning och tipsa gärna andra om att de kan beställa en gratis prenumeration på Lars Hamrebjörk Redaktör för tidningen Stålbyggnad Den 22 oktober gick den 42:a Stålbyggnadsdagen av stapeln på Grand Hotel i Stockholm. Över 250 deltagare och 28 utställande företag hade samlats till den årliga höjdpunkten för stålbyggnadsbranschen. Dagen inleddes med att Sten Nordin, Finansborgarråd, hälsade oss välkomna till Stockholm the Global City med att berätta om vilka planer staden har för sin fortsatta utveckling. En stad där de stora projekten redan har börjat byggas är Solna vilket Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande, nöjt kunde berätta. Projekt som Arenastaden med nya Nationalarenan och nya Karolinska institutet är bara ett par av de intressanta projekt med spännande stålkonstruktioner som växer fram och håller näringslivet vid liv. Ulrika Jardfelt från SABO berättade därefter om be- Elisabeth Gummesson avslutade inspirerat. Douglas Wallding pratade certifiering. Över 250 intresserade åhörare. Ulrika Jardfelt pratade renovering av miljprogram. Sten Nordin hälsade alla välkomna till Stockholm. hovet av upprustning av befintliga bostäder i Miljonprogrammets bostadsområden och de utmaningar man står inför. Inte minst viktigt är energieffektiviseringsåtgärder som tilläggsisolering av fasader. Här kunde näste föredragshållare, Christian Carlsson från EuroProfil visa på en lösning av problemet där EuroProfil tagit fram ett system att bygga om bostadsområdet Brogården i Alingsås till passivhusstandard med en prefabricerad stålregelkonstruktion. Efter kaffepausen med mingel bland alla utställare Christian Carlsson visade exempel på byggsystem i stål. Katarina Brofalk föreläste om säkert stålbyggande. Lars-Erik Salminen bygger stort i liten stad. Anders Sjelvgren informerade om Eurokoder. Mikael Jansson visade på mervärden i distributionsledet. var det dags att höra Bernt Johansson, Professor em i Stålbyggnad, berätta om den nya utförandestandarden för stålkonstruktioner EN Bernt gav även en vägledning NR NYHETER OM STÅLBYGGNAD XXXXXXXX NYHETER 5

6 STÅLBYGGNADSDAGEN Finn Juel Hansen från MT Højgaard visade lyftbrosektionen till nya Södertäljebron. En nöjd Silverbalksvinnare samtalar bla a med Björn Uppfeldt och Hans-Göran Jansson. till den handbok om utförande av stålkonstruktioner som SBI håller på att ta fram. Sedan var det dags för Mikael Jansson, Tibnors affärsenhetschef för Marknad Sverige. Mikael visade hur nya arbetssätt mellan kund och leverantör skapar nya mervärden. Peter Collin berättade sedan om fyra FoU-projekt som spänner från grundläggning till farbanor hos samverkansbroar. Direkt efter sitt föredrag fick sedan Peter ta emot den prestigefyllda utmärkelsen Silverbalken (se annan plats) för sina insatser för stålbyggandets utveckling. Efter lunchen kom ett samlat pass på temat kvalitetssäkring av stålbyggnadsprocessen. Nils Yttergård höll ett föredrag kring vilka krav en beställare bör ställa på konsulter och entreprenörer i ett projekt för att säkerställa ett riktigt och säkert utförande av byggprojektet. Katarina Brofalk från Ruukki talade kring förutsättningar för ett säkert stålbyggande, vilka särskilda svårigheter som behöver övervinnas och om vilka vägar som finns för att nå målen. Hans Olson presenterade det nyligen sjösatta certifieringsprogrammet för stålkonstruktörer och bjöd in till det första kurstillfället i november. Douglas Wallding från Nordcert AB lyfte fram programmet för certifiering av arbetsledare stål och betydelsen av kompetenshöjning så att säkert stålbyggande kan säkerställas. Efter många år av väntan är nu Eurokoderna färdiga och samtliga länder i Joakim Lönnberg, Lindab, får information från Robert Petersson från Ruukki. Svante Lindqvist på fiol och Ulf Jonsson på dragspel ackompanjerade en på gott sånghumör Peter Collin. EU genomför övergången. Anders Sjelvgren från Boverket berättade om hur detta kommer att se ut i Sverige och vad det innebär med en gemensam marknad på byggområdet. Dagen avslutades som vanligt med ett pass som ger lite inspiration inför framtiden. Arkitekterna Petter Eklund och Per-Aage Nilsson inledde med att presentera det vinnande projektet i Stålbyggnadspriset 2009 Swedbank Stadion i Malmö. Projektet tilldelades även European Steel Design Award Elizabeth Gummesson rundade sedan av dagen med ett föredrag kring att förverkliga sina drömmar och att uppnå sina mål. Kvällens Stålbyggnadsmiddag med mat och underhållning följdes av fredagens studiebesök. Där besökte vi först Annikki Hirn från det nya medlemsföretaget Nordic Galvanizers svarar på frågor från Wille Karlsson, Sweco Structures. Hörnet Forssells Smide och Richard Steen var välbesökt i varje paus. Pretec var ännu en av utställarna som hade fullt upp under pauserna. bygget av den nya järnvägsbron över Södertälje kanal och sedan de två pågående projekten i Stockholms city, Kungsbrohuset och Stockholm Waterfront. 6 NYHETER

7 NORSK STÅLDAG Norsk Ståldag 2009 Norsk Ståldag samlet 130 deltakere og 10 utstillere på Grand hotell i Oslo den 27. oktober. Ståldagen som er årets viktigste begivenhet i stålbransjen, hadde i år mange aktuelle temaer. Konferansen startet med et foredrag om konjunkturer og utsikter for norsk økonomi ved Roger Bjørnstad, Forskningsleder i makroøkonomi ved Statistisk Sentralbyrå. Erik Dahl fra Plan og bygningsetaten i Oslo Kommune oppdaterte så om nye og planlagte utbygginger i Fjordbyen Oslo. Han kunne vise til mange arkitektkonkurranser og fortsatt stor byggeaktivitet de kommende årene. Dagens hovedtema, miljø, ble innledet av Rutger Gyllenram fra Kobolde & Partners / KTH som engasjerte med foredraget Utnytt stålets miljøegenskaper. Rutger gav eksempler på at stål har mange miljømessige fordeler som ikke naturlig framkommer i et miljøregnskap. Spesielt huskes godt de to bilder han selv hadde tatt av et fleretasjers bygg i henholdsvis tre og stål. Trebygningen hadde tett i tett med søyler mens bygningen i stål og hulldekker hadde store spennvidder, med store åpne rom, spesielt godt egnet for bruksendring i byggets levetid. Deretter fikk vi en innføring i de nye miljøklassifiseringssystemene LEED og BREEAM. Rune Stene i Skanska Norge kunne fortelle at Skanska innfører LEED i den norske byggvirksomheten. Det amerikanske verktøyet LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design, og er et av verdens ledende systemer for miljøsertifisering av bygg. Daniel Blomkvist i NCC Construction presenterte BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) som opprinnelig kommer fra Storbritannia. Dette systemet har også etablert seg som en ledende standard på området. Felles kriteriene for LEED og BREEAM er ressursbruk, byggets plassering, utforming og innendørsklima samt energieffektivisering, avfallshåndtering og resirkulering. For stålleverandøren blir det en oppgave å dokumentere resirkuleringsgraden i den leveranse man har til det aktuelle bygget. Arkitekt Odd Klev i A-lab fortsatte med sin presentasjon av Statoils nye kontorbygg på Fornebu, en svært spennende design der stålet kommer til sin fulle rett. Du kan lese mer om bygningen i egen artikkel i dette nummer. Etter lunsj gav Erik Algaard i Multiconsult en leksjon i valg av stål i fuktige miljøer, spesielt i svømmehaller, hvor feil materialvalg kan få store konsekvenser. Les for øvrig hans artikkel i dette nummer. Roald Sægrov i Standard Norge gav en innføring i ny utførelsesstandard, NS-EN 1090, som nå er utgitt og som blir obligatorisk fra mars neste år sammen med de nye Eurokodene for prosjektering. Et annet tema, av stor ak- Over: Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners / KTH Til høyre: Arne Eggen, Arne Eggen Arkitekter AS Tennce Carlsson i LECOR Stålteknik var guide på en meget interessant befaring i nye Holmenkollbakken. tualitet, er innføring av BIM (Building Information Modeling). Thor Ørjan Holt i Multiconsult kunne fortelle om erfaringer med BIM i prosjekteringen av Statsbyggs nye bygg ved Universitetet i Stavanger. Johan Andersson i Lindab informerte om hvordan man kan redusere monteringstiden ved klikkmontasje av stendere og fasadekassetter, og Reidar Mjelde i Europrofil viste tidsbesparende montering ved liming av gips på stålstendere. Norge Rundt ble tradisjonen tro, holdt av leder i Norsk Stålforbund, Kjetil Myhre. Han informerte om faglige aktiviteter, statistikker og Stålgruppens byggeprosjekter siste år. Arkitekt Morten Løvseth i Moe & Løvseth Arkitekter, fulgte opp med å fortelle om et av disse prosjektene, Kolomoen bru - et landemerke på ny E6 Dal - Biri. Et annet spennende prosjekt som nå er under oppføring er Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Arkitekt Juho Grönholm i ALA architects presenterte bygget med sitt spektakulære strutteskjørtet i fasaden som for øvrig er holdt oppe av utkragede stålkonstruksjoner. Les mer om prosjektet i dette nummer av Stålbyggnad. Til slutt var det utdeling av stålpriser. Vinner av Norske Arkitektstudenters Stålkonstruksjonspris, Knut G. Borgen mottok, et diplom og en sjekk på kroner for sitt arbeid med Farnes Rasteplass. I følge han selv har pristildelingen hjulpet han i søken etter jobb. Han arbeider nå hos Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS i Oslo. Norsk Stålkonstruksjonspris 2009 ble overrakt aktørene bak Ypsilon gang- og sykkelbru i Drammen. Utbyggingssjef Bertil Horvli og prosjektleder Sverre Lerbak mottok prisen på vegne av Drammen kommune som byggherre, Knut Gjerding-Smith i Haug og Blom-Bakke AS som konstruktør, Jan Andreassen i Ruukki Construction AS som stålentreprenør og Arne Eggen i Arne Eggen Arkitekter AS, som arkitekt. Arne Eggen holdt også en flott presentasjon av brua. Rett etter konferansen var det åpen Stålbar i utstillingsområdet der man kunne mingle før påfølgende bankett og underholdning. Dagen etter var det studiebesøk til nye Holmenkollen med foredrag ved diplomingeniør Florian Kosche og Tennce Carlsson i LECOR Stålteknik, som leverer stålet til tilløpskonstruksjonen. En stor takk til Tennce Carlsson som gjorde dette studiebesøket mulig! NYHETER 7

8 NYHETER Silverbalken 2009 till Peter Collin Årets mottagare av Stålbyggnadsinstitutets Silverbalk är Peter Collin. Peter Collin är 49 år och är sedan 2007 professor i samverkanskonstruktioner vid LTU. Peter är även marknadschef på brosidan för Ramböll Sverige. Prismotiveringen lyder: Professor Peter Collin tilldelas Silverbalken år 2009 för ett energiskt och träget arbete för främjande av stålbyggandet. Peter har med ett undantag för tre år på Stålbyggnadsinstitutet verkat genom Luleå tekniska universitet och Ramböll i Luleå. Där har han konstruerat många samverkansbroar men också drivit många forsknings- utvecklingsprojekt med EU-finansiering för att utveckla brobyggandet. Det som gör hans insatser framträdande är att han driver sina projekt via nya lösningar fram till demonstrationsprojekt som man kan se och ta på. Det övertygar mer än en bok i hyllan och det tar energi att komma så långt och att övertyga beslutsfattare om att prova något nytt. Peter är inte den som tar Nej för ett svar. Läs mer på Internet Tore Lundmark vinnare av Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2009 l En av stålbyggnadbranschens eldsjälar, Tore Lundmark, har tilldelats Sigge Thernwalls Stora Byggpris med en prissumma på kronor. Tore Lundmark är en av Sveriges främsta inom avancerade stålkonstruktioner av broar och anläggningar. Bland andrapristagarna finns Mohammad Al-Emrani, forskare vid Chalmers Tekniska Högskola på området stålbroar. Tore Lundmark Bästa Examensarbete i Stålbyggnad l David Fall och Thomas Petersson, Chalmers tilldelas årets pris för bästa examensarbete inom ämnet stålbyggnad för sitt bidrag Fatigue Assessment Björn Uppfeldt delar ut priset för bästa examensarbete till David Fall och Thomas Petersson. Methods for Bridges According to Eurocode. De har jämfört den förenklade λ-metoden i eurokoderna med en noggrannare delskadeberäkning för ett stort antal broar. Resultatet är av praktiskt intresse och det visar att λ-metoden kan vara onödigt på säkra sidan. Ny VD för Plannja l Per Olof Stark tillträder den 1 januari 2010, som VD för Plannja AB. Per Olof Stark är för närvarande marknadsdirektör på SSAB Plate i Oxelösund. Per-Olof Stark Teklas modelltävling är avgjord l Tekla Sverige bjöd tidigare i år in alla sina kunder till en modelltävling som samtidigt var en kvalificeringstävling till Tekla Global BIM Awards med bidrag från hela världen. Tävlingen är indelad i tre olika klasser, stålprojekt, betongprojekt samt trä och blandade material. Vinnare i klassen Stålprojekt är: WSP Skellefteå för projekt: Malmlager med tillhörande maskinhall för Bolidens Aitik 36 projekt. Vid modelleringen var WSP tvungna att även ta hänsyn till själva montaget. Modellen innehåller olika hjälpobjekt som koordinatpunkter och anslutning till andra modeller. Ny organisation i SSAB l Från den 1 januari 2010 inför SSAB en ny organisation. Den nya strukturen innebär att det blir tre geografiska affärsområden; ett för Europa, Mellanöstern och Afrika, kallad SSAB EMEA, ett för Nord- och Latinamerika, kallad SSAB Americas och ett för Asien, Australien och Nya Zeeland, kallad SSAB APAC (Asia and Stommen med modellerade malmhögar och fickor. 8 NYHETER

9

10 NYHETER Pacific). Hittills har SSAB varit organiserat både efter tillverkningsprocesser och geografi i de tre divisionerna SSAB Plate, SSAB Strip Products och SSAB North America. Waterfront får rostfri fasad l Outokumpu ska leverera 26 kilometer duplexa rostfria profiler till kongresshallen i Stockholm Waterfront. Fasaden blir en dubbel struktur där byggnaden innesluts av en yttervägg av Z-formade rostfria stålprofiler. Ruukki blir stålentreprenör för fyra broar l Ruukki kommer att leverera stålkonstruktionen till tre vägbroar och en järnvägsbro som ingår i vägprojektet för E6. Broarna kommer att byggas vid den delen av vägen som går mellan Skee och Egst nära Strömstad. Broarna kommer att totalt sett bli närmare 600 meter och konstruktionerna kommer att tillverkas på Ruukkis enhet i Ylivieska, Finland och transporteras på väg till brobygget i södra Sverige. Tårnet på plass i Holmenkollbakken l Den 24. november ble den aller siste stålseksjonen løftet på plass på toppen av tilløpet i Holmenkollbakken. Det siste seksjonen av i alt ti var 36 meter lang og veide hele 144 tonn. Dermed er tårnet endelig på plass i Holmenkollbakken igjen, og Oslo har fått tilbake sitt ikon oppe i Holmenkollåsen. Til sammen veier hele Holmenkollen konstruksjonen over 1000 tonn, og det vil være brukt om lag skruer. Men det gjenstår fortsatt arbeid på hoppbakken. En stålduke som fungerer som vindbeskyttelse for hopperne skal nå monteres på tårnkonstruksjonen. Rekordstor ordre for Åkrene Mek. l Selv om det er et tøft prismarked for øyeblikket, og vi kunne tenkt oss en enda bedre avtale, er vi svært godt fornøyd med å få sikret oss denne kontrakten, sier daglig leder Per Mathisen. Åkrene Mek. skal i løpet av de neste åtte månedene levere tonn stål til et nybygg ved Østre Aker vei i Oslo, hvor Norsk Medisinaldepot skal inn som leietaker. Dette er den største leveransen vi har hatt når det gjelder ren ståltonnasje, opplyser Mathisen. Nya medlemmar i Stålbyggnadsinstitutet l Litana är en stålentreprenör från Litauen som nu har etablerat en verksamhet även i Sverige. Litana har en stor konstruktionsavdelning och två välutrustade stålbyggnadsverkstäder med en produktion på 800 ton stål till byggnadskonstruktioner per månad. l Nordcert AB är Sveriges ledande certifieringsorgan för produkter till bärverk. Nordcert verkar för god kvalitet och kvalitetsutveckling inom produktområdena armering, betong, bergmaterial/ ballast och stål och stålbyggnadskonstruktioner. Kunderna är huvudsakligen tillverkare av produkter som genom Nordcerts certifiering får rätt att märka sina produkter med något av märkena SBS på stål, BBC på betong eller CE/1505r l Nordic Galvanizers är branschorganisationen för varmförzinkningsföretag i Norden. I föreningen ingår 66 varmförzinkningsanläggningar fördelade på ett femtiotal ägare. Tillsammans med zinkproducenten New Boliden driver föreningen ett informationskontor i Stockholm, dit alla som har frågor som rör varmförzinkning som korrosionsskydd är välkomna att vända sig. Nye medlemsbedrifter i Norsk Stålforbund l Bult & Fästteknik AB er en skruegrossist med mange års erfaring. Foretaket som for øvrig har levert skrueforbindelsene til nye Holmenkollen hoppbakke, har et komplett produktprogram som retter seg til stålbyggere, konstruktører og arkitekter med blant annet et Stålbyggnadsprogram som omfatter stålbyggnadsskrue 8.8 / 10.9, dragstagsystem 8.8 FZV & m- connect m.m. Bult & Fästteknik AB har hovedkontor i Kungälv, nord for Göteborg. Hjemmeside: PRODUKTNYTT - Handböcker Revisjon av Stål Håndbok Del 3 l Stål Håndbok Del 3 blir nå oppdatert i henhold til Eurokode 3. Boken er en lærebok i faget stålkonstruksjoner for ingeniørhøyskolene, men er også populær blant praktiserende ingeniører. Den gir grunnleggende kunnskap om dette temaet, med hovedvekt på beregning og dimensjonering av enkle stålkonstruksjoner. Den inneholder også nyttig informasjon om fremstilling av konstruksjonsstål, fysikalske egenskaper, stålprodukter og forbindelsesmidler. Det tas sikte på å ha boken klar i april Ny upplaga av Korrosionshandbok l En ny upplaga av Outokumpu Corrosion Handbook har nu kommit ut. Handboken, vars första upplaga kom 1934, är ett viktigt verktyg för ingenjörer, metallurger, designers och andra specialister när de ska hitta lösningar på korrosionsproblem och välja rätt rostfritt stål till en viss användning. Handboken kan beställas från l Levant Bergen AS er datterselskap av AS Regulator med verksted og kontor på Kokstad, Bergen. Bedriften representerer en del Europeiske produsenter av maskiner og utstyr for pressing og plateproduserende maskiner samt maskiner for stålkonstruksjoner slik som boring, merking og kapping. 10 NYHETER

11

12 KURSER OCH KONFERENSER Nordic Steel -09 Några av de konstruktörer som deltar i den första kursomgången för Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer. Konstruktörer skaffar sig ett försprång l Den första delen av kurspaketet på 6 dagar för certifiering av stålbyggnadskonstruktörer har nu genomförts. Tolv konstruktörer från sju företag tar här chansen att skaffa sig ett försprång framför sina konkurrenter. I februari kan de efter avklarad tentamen och i övrigt godkända färdigheter visa upp ett intyg på att de är certifierade stålbyggnadskonstruktörer och därmed besitter tillräckliga kunskaper och färdigheter. Mer om Certifieringen på ww.sbi.se. Lär av erfarenheten! l Detaljutformning är kanske stålbyggandets viktigaste och svåraste moment. SBI arrangerar därför Seminarieserien Detaljutformning och dimensionering enligt Eurokod med Sveriges främsta experter som föreläsare. Det första tillfället behandlade svetsförband. Många passade på att ta del av Bernt Johansson delar med sig av sin gedigna erfarenhet av detaljutformning av svetsförband. den långa och djupa erfarenhet som Bernt Johansson och Göran Alpsten besitter. Missa inte nästa tillfälle att lära av erfarenheten! Nästa del i seminarieserien som då tar upp Skruvförband 10 mars Info på Stor interesse for Arena-seminar stadioner i Eliteserien og i 1. divisjon, samt NFF og UEFA s funksjonskrav til fotballarenaer. Det var også presentasjoner av den norsk-svenske søknaden til fotball-em 2016 samt flere arena-presentasjoner fra innog utland. Arrangør var Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, Nordiskt Stålbroseminariue l SBI arrangerade iden 1 oktober ett stålbroseminarium i samarbete med Ruukki och Peter Collin på Ramböll. Över 100 deltagare kom för att höra på intressanta föredrag om aktuell FoU, FehmarnBelt Bridge, Hardangerbrua, Stålpålar samt Sundsvallsbron och andra svenska stålbroar. Bernt Johansson avslutade med ett föredrag om Eurokod 4, samverkansbroar. Seminariet är planerat att vara årligen återkommande. The Nordic Steel Construction Conference is a conference with a history going back to 1970, when the first Nordic Steel Construction Conference was arranged in Stockholm. Since then, the conference has been on tour in the Nordic countries. Following this forty year old tradition, the eleventh Nordic Steel Construction Conference, NSCC2009, was arranged in Malmö on September as a joint venture between The Swedish Institute of Steel Construction (SBI) and Luleå University of Technology (LTU). The conference attracted 126 participants representing both academia and industry from all parts of the world and 85 papers were presented covering different aspects related to steel construction. We, who were present in Malmö, heard and saw many interesting presentations given by distinguished professors as well as by young PhDstudents about topics such as bridges and archers, columns and shells, welds and bolts and beams and dreams. Those who were not present can find all papers presented at the conference in the proceedings from NSCC2009. As a representative for the organizing and technical committees I would like to take the opportunity to thank all attendants in NSCC2009 for your contributions to the high quality of the papers, the interesting discussions and to the warmth and friendly atmosphere at the conference. I would also like to express our gratitude for the support from the conference sponsors as well as for all the review work contributed by the professors in the scientific committee. We in the organizing and technical committees believe that the main purpose with a conference like NSCC2009 is to connect people, and we hope that we were able to give the attendants the opportunity to do that to connect. Next time you can connect at the Nordic Steel Construction Conference will be in Norway Until then may the force be with you! Ove Lagerqvist, chairman of the technical committee Read more on Internet All presentations from the conference can be downloaded from One of the key note speakers Eva Hedman- Péturson. Tobias Larsson l Det var mer enn 100 deltakere på Arena-seminaret som ble avholdt 1. desember i Telenor Arena på Fornebu. Seminaret ble åpent av styreformann i Stabæk Fotball, Ingebrigt Steen Jensen. Anleggssjef i Norges Fotballforbund Ole Myhrvold gikk igjennom nye og planlagte Arangörerna Anders Spåls, Ruukki och Peter Collin, Ramböll på första raden med hundra åhörare bakom sig. Nordic Steel Construction Conference 2009 attracted 126 participants from all parts of the world. 12 NYHETER

13

14 Free-form NOVARTIS Figure 1. Gehry building after completion Enclosure of the new G 14 STÅLPROJEKT

15 The Novartis Pharma AG s Gehry Building in Basle (Switzerland) has been completed. The office building, designed by the US architect Frank O. Gehry, is characterized by a polyhedral folded steel and glass shell, which encloses the entire concrete structure. The supporting structure of the enclosure, with its partially doubly curved surfaces, is composed of a stiff steel structure that periodically attaches to the concrete structure underneath. by Hans Schober, Michael Werwigk and Kai Kürschner The structural engineering consultancy Schlaich Bergermann und Partner provided the entire design of the building s structure (drafting, construction, and construction supervision). This article will describe the special features associated with the drafting, construction, fabrication and erection of this unique steel and glass shell. Outer view at nighttime. ehry Building General Frank O. Gehry was commissioned to create a new building in 2004 within the framework of the concept for a new Campus of Knowledge at the St. Johann plant of the Novartis Pharma AG in Basle, Switzerland. The centrally located Gehry building offers space for offices and training rooms, a restaurant and an underground amphitheater with adjacent rooms for media and building technology (fig. 1). The planning of this very complex building, executed by more than 20 discipline experts, could only be achieved by using a unified software program, one that could guarantee uncomplicated data exchange and efficient coordination [1]. Already in the first phases of design, CATIA V5 (here specially: Digital Project) was implemented as the technological foundation to be used STÅLPROJEKT 15

16 by those responsible for the exchange of the geometry data for the project (fig. 2). In the 3-D Model, all of the conceivable construction elements from bolts in the steel supports to the last detail of the interior fittings were included, in order to recognize any potential conflicts early in the process. Design The functional design considerations of the architects provided the shape of the shell at a very early stage. From the geometry of the roof surfaces, the usage requirements of the floor construction, as well as from the global stability requirements the basic principles governing the design of the supporting structure were derived. The concrete structure is characterized by geometrically different, overlapping and partially pre-stressed flat slabs, with multiple slanting supports, which react to the unusual form of the shell. The four to six story concrete supporting structure is braced with reinforced concrete cores and vertical steel trusses in composite with the concrete slabs. The first constructive design considerations for the enclosure considered simple, the surfaces enclosing frames with stiff edge girders, which were to be fixed to the concrete structure with biaxial pin-ended columns. For the multiple interior, twisted intermediate surfaces the structural designer developed various supporting structures in the preliminary design phase. Seemingly lighter, more efficient structural systems in the form of a slender grid shell can be directly glazed with planar glass elements, hence as a free form surface typically with triangular glass panes. The geometry of the single surfaces was optimized accordingly, so that an economical glazing system, applied directly to the structure, using rectangular panes on so-called scale-trans-surface [2] would be possible. These solutions were rejected in the continuing design development, as the glass panes due to sculptural reasons were to be aligned with a scale-like offset. This generated a coarsely meshed supporting grid structure for the individual freeform surfaces: the ruling lines as continuous straight, but twisted towards each other spatially, main girders and running transverse polygonally connected beams attached resistant to bending. The resulting load-carrying structure is a free form folded plate consisting of steel beams, attached to which, set outside and with an articulated offset, is a facetted façadesurface without constraints. Aside from a few exceptions, the stiff surface corners, hence the edge girders Figure 2. Finite element model of the steel structure. are entirely supported by the concrete structure. In order to allow for the folded plate structure of the enclosure to breathe with as few restrictions as possible, the biaxially bent surface corners are braced and supported by pin ended columns statically defined on the concrete structure. Construction Details The designs of the facade vary according to even and twisted surfaces, with each supported by a different structural system. The supporting structure of the vertical, planar facades consist of a girder grid-like, bending resistant, welded T-profiles post-and-beam construction. The double curved roof and facade surfaces on the other hand, consist of an enclosing, itself overlapping glass shell that is supported primarily on the steel structure. This supporting structure is made up of a multitude of bent beam Figure3. Comparison of the digital model (right) with the reality (left). Figure 5. Bar types of the biaxially curved surfaces grids, which are stacked upon each other in a manner similar to a folded plate. To minimize deformations, all elements are welded to resist bending. The connections of the many supports of the steel structure to the concrete structure were realized to be without constraints using a pinned connection and spherical bearings (fig. 3). The wind loads acting on the facade were analyzed in a comprehensive wind tunnel study. Furthermore, extensive dynamics calculations were performed to certify the structural safety during seismic activity according to Swiss Code SIA STÅLPROJEKT

17 Figure 4. Façade structure Figure 6. Principle details for four-bar-nodes (two ruling beams and two horizontal beams) Figure 7. Principle detail for twins of pin-ended columns in vertical planes The total surface area of the biaxially curved envelope adds up to 5,600 m 2, and the area of the vertically planar surfaces adds up to 1,420 m 2. The total consumption of steel grade S355 contains 550 tons, averaging about 78 kg/m 2. The steel structure consists solely of welded connections. The hinged connections of the rigid envelope to the supporting elements (pin-ended column, cantilever column) are realized with bolts made of stainless steel X3CrNiMo Bars of the Biaxially Curved Surfaces The steel envelope of wall type 3, 4, and 5 consists of bar types (fig. 5) with the following principle sections: Rectangular edge beams (along the fold STÅLPROJEKT 17

18 between curved and planar surfaces): Uniaxially curved beam with welded rectangular box section 400x300x20 mm. Circular edge beams (along the fold between two curved surfaces): Biaxially curved or polygonal round pipe section 355.6/20 mm. Ruling beams (function of rafters): Straight welded rectangular box sections 300x150x15 mm (in special cases: uniaxially curved) Horizontal beams (function of purlins): Straight welded rectangular box sections 150x120x10 mm (in special cases: uniaxially curved) Figure 8. Principle detail for connection of rectangular edge beam to concrete structure The free formed envelope, acting as a folded plate system, is supported on the concrete structure with following steel elements: Pin-ended columns: Spatial pin-ended column made of straight welded rectangular box section 80x60, 120x90, 160x120, 200x150, 220x165, 240x180, or 260x195 mm with splice plates and radial hinge bearings. Cantilever columns: Straight round pipe section with diameter of and 508 mm, respectively, with connection splice plates. Nodes of the Biaxially Curved Surfaces The most repeated type of node (about 283 times) is the four-bar-node with a continuously running ruling beam with two laterally connected horizontal beams. In spite of widely varying connection geometries, only three principle details depending on the overall stress state are developed: For low-stressed nodes, a connection detail without stiffeners, and for normal and high stressed nodes, a detail with stiffeners are realized according to figure 6. In regular cases, the connection of the steel envelope to the concrete structure is realized with twins of pin-ended columns in vertical planes arranged along the round pipe edge beams in the folding edges (fig. 7). The bars of the lower, mostly overhanging surfaces are directly fastened with bolts to the transfer slab above ground floor (fig. 8). The mathematically free-defined and heterogeneous geometry results in several special cases that cannot be resolved with only standard detail solutions (fig. 9). Figure 9. Detail for special situation with several edge beams (rectangular and round pipe sections) and pin-ended columns Bars and Nodes of the Planar Surfaces The vertical planar surfaces (wall type 2) attached to the rectangular uniaxially curved edge beams of the primary steel structure consist of welded T- and L-profiles (fig. 10). The section heights are 140 and 160 mm respectively, the flange widths 80 and 100 mm respectively and the plate thicknesses 20 mm. The self-weight of the planar surfaces are suspended with tension of the vertical bars. Therefore, the vertical bars are continuously running through the node, whereas the horizontal bars stop at the nodes. These rigid intersection details are realized with full penetration butt welds. The connection between these planar walls and the rectangular edge beams of the primary steel structure are solved with bolt connections with slotted holes. Manufacturing and Assembling Geometrical Basis The central basis for all planers and the steel company is the 3-D geometry model in CATIA. This master model shows not only the reference points and lines for the design but also the materialization. Based on this model, additional 2-D layout drawings with local information regarding the detailing but with distinct CATIA-references, e. g. lines and points, are developed and provided for the later workshop drawings (fig. 6, 7, 8, and 9). The real layout and final cut of all plates for bars and nodes are defined based on the 3-D model during the development of workshop drawings. For manufacturing and assembling, this information is Figure 10. Bar types of the vertically planar surfaces documented in 2-D paper drawings as well. In addition, due to the geometrical complexity, about 85 layout drawings and 1,700 workshop drawings (average of 324 kg/drawing!) are developed. Concept for Assemblage In principle, the three envelope zones are structurally independent. Therefore, in each zone an erecting sequence starting from the top and ending at the bottom 18 STÅLPROJEKT

19 Project Team Architect: Frank O. Gehry, Gehry Partners LLP, Los Angeles, USA. General planner: ANW Planergemeinschaft Arcoplan Nissen Wentzlaff, Basle, Switzerland. Structural engineers: schlaich bergermann und partner, sbp gmbh, Stuttgart, Germany. Wind expertise: Wacker Ingenieure, Birkenfeld, Germany. Facade planners: Emmer Pfenninger Partner AG, Münchenstein, Switzerland. Climate engineers: Transsolar Energietechnik GmbH, Munich, Germany. Steel contractor: Müller Offenburg GmbH & Co. KG, Offenburg, Germany. Cast steel node: Friedrich Wilhelms- Hütte, Mülheim a. d. Ruhr, Germany. Facade contractor: Josef Gartner GmbH, Gundelfingen, Germany. Concrete contractor: Consortium of Implenia AG, Glanzmann AG und Spaini AG, Basle, Switzerland. Figure 11. Cast steel node preassembled in factory. is basically feasible. After completion of the free curved steel structure, the steel grid of the prefabricated planar vertical facades is lifted and connected to the rectangular edge beams. Due to big surface dimensions, the curved surfaces were delivered in coarse components, e.g. edge beam lengths of about 20 m, ruling beam lengths of about 13 m, and horizontal beams of about 8 m, maximum. These elements were lifted on formworks in the final positions, surveyed via laser devices and welded together on site. To ensure the geometry on site, some surfaces were already preassembled in the factory and controlled with laser surveying devices. Mainly because the biaxially curved edge beams with the connected bar ends of the ruling and horizontal beams are defining the performance of the surface geometry, all these were precisely controlled already in the factory by putting them into 3-D formworks being surveyed. These formworks in the factory and on-site enabled a precise surveying of the global structure without self-weight and allowed a direct comparison with the geometry of the 3-D geometry model. Cast Steel Node At the intersection point of eight neighboring envelope surfaces, a total of 13 bars with different section types and dimensions and with different eccentricities are connected in one big steel node (fig. 11). Because of geometrical complexity, this node is subdivided into three parts made of cast steel. The node is made of GS-20 Mn 5 V and the total weight equals to about 5 tons. Summary and Future Prospects The last years have shown that the architectural design of steel-glass-structures tends to be more and more sculptural and free from stringent mathematical definitions. Similar to this project this leads to a geometrical complexity requi- ring powerful 3-d software tools like e. g. CATIA in CAD to coordinate all interacting disciplines in a time and cost efficient way. Such virtual tools do not only help to establish a global communication at maximum speed level but also help to prepare the planners output with maximum accuracy leading to an optimized tolerance bandwidth on site. Nevertheless, these tools cannot substitute the engineering thinking but they are helpful to transfer the ideas into a real structure. Litterature Lindsey, B.; Digital Gehry Material Resistance Digital Construction, Birkhäuser 2001 Schober, H.; Geometrieprinzipien für wirtschaftliche und effiziente Schalentragwerke, Bautechnik 79 (2002), H. 1, S , Verlag Ernst & Sohn. STÅLPROJEKT 19

20 Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund Norsk Stålforbund har i år gjennom prosjektet Sikre bygg gjennomført tre seminarer med det formål å informere om den nye standarden NS-EN : Tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden vil sammen med Eurokodene, utgjøre et komplett regelverk for prosjektering og utførelse. Sikre bygg om ny utførelsesstandard NS-EN og revidert godkjenningsordning U T F Ö R A N D E S TA N D A R D E R Det er alltid en fare for at laveste pris velges på bekostning av kvalitet og sikkerhet. Resultatet kan bli alvorlige ulykker og store økonomiske konsekvenser. Vi har sett eksempler på dette de senere år - med inndragning av sentral godkjenning og de økonomiske følger som dette medfører. Ny standard for utførelse er derfor svært viktig, ikke bare for verkstedet, men også for bestiller og den prosjekterende. Bestiller Bestiller av stålarbeidene, ofte en hovedentreprenør, må forvisse seg om at verkstedet følger de krav og regler som står i standarden. Dette kan være problematisk da dette krever inngående detaljkunnskap og kjennskap til standarden. Alternativt kan man benytte verksteder som er Godkjent for utførelse etter Norsk Stålforbunds godkjenningsordning. Da er man sikret at verkstedet har blitt kontrollert av en tredjeparts kontrollør som har omfattende kunnskaper om produksjon av stålkonstruksjoner, herunder sveisekrav og kvalitetskontroll. En godkjenning vil være en ekstra sikkerhet for at formelle og tekniske krav blir oppfylt. Prosjekterende ingeniør I ny NS-EN finnes det mer enn 100 valg og tilleggsinformasjoner om utførelsen og kvaliteten som den prosjekterende eller ingeniøren bør beskrive, avhengig av hva som er relevant. Dette kan i blant være et vanskelig valg som balanserer mellom økonomi, kvalitet og sikkerhet. Det er derfor svært viktig at ingeniøren lærer seg denne standarden å kjenne. Det skal utarbeides et produksjonsunderlag med all nødvendig informasjon og tekniske krav for utførelsen for hver del av stålarbeidet. Endringsprosedyrer skal utarbeides. Det skal bestemmes utførelsesklasser, toleranseklasser, rengjøringsgrad, spesielle hensyn ifm sikker montering samt overflatetilstand og forbedrede deformasjonsegenskaper hvis relevant osv Godkjenning av verksted Norsk Stålforbunds godkjenningsordning er å sikre at stålentreprenøren har en definert minimum kompetanse, kapasitet og økonomi. De tekniske krav blir nå revidert og tilpasset ny utførelsesstandard NS-EN Det vil bli stilt krav om at bedriften kjenner og følger relevante deler av ny utførelsesstandard, og at bedriften har et system for produksjonskontroll (FPC) iht NS-EN De som blir godkjent, vil få en fordel ved senere søknad om å bli sertifisert for å kunne CE-merke sine produkter. Stålforbundet samarbeider nå med et kontrollorgan for å få til en slik ordning. Sveisekoordinators kompetanse Når bedriften fyller ut søknadsskjema for å bli Godkjent for utførelse, må den blant annet angi kvalifisert personell. Spesielt å merke seg er ansvarlig Sveisekoordinators kompetanse. Dersom man ikke har godkjent kompetanse, kan dette få store økonomiske konsekvenser. Sveisekoordinators kompetanse styrer nemlig hvilke utførelsesklasse (type bygg), stålkvalitet og godstykkelse som man får lov til å utføre og levere. Se tabell 14 (NS-EN ). 20 UTFÖRANDESTANDARDER

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2

ADSIG. Nytt 2010. Nr 2 ADSIG Nr 2 Nytt 2010 A genuine partnership in Application Management Service. Intervju med Nina M. Ersgaard, Controller på mnemonic. Vinnere på tidligere konferanser 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar

Detaljer

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta SBN Nr 1 Nytt 2010 Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad till SAP.

Detaljer

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter www.prosjektledelse.org Nr. 4 - Desember 2010 Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter Side 22-24 Bruk av tidlig varsling i komplekse prosjekter Side 8-9 Tala med bönder på bönders vis och med lärde

Detaljer

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang INTERNREVISOREN Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang Foreningens nye tidsalder NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk Styrets leder har ordet Kjære lesere Et begivenhetsrikt halvår har vi bak oss. For

Detaljer

Kompetent kapital? - Tre länder, tre försök. Rapport 2011:05

Kompetent kapital? - Tre länder, tre försök. Rapport 2011:05 Rapport 2011:05 Kompetent kapital? - Tre länder, tre försök Rapporten är den andra av totalt fyra med koppling till Tillväxtanalys uppdrag att utvärdera den svenska satsningen med regionala riskkapitalfonder.

Detaljer

Vi hjelper deg å. lykkes!

Vi hjelper deg å. lykkes! Nr1 2007 4 4 4 Nå er det et nytt år og mange nye muligheter. Styrearbeid Vi ønsker Miroslava Stegensek Eide velkommen Vi hjelper deg å lykkes! 5 6 9 10 11 12 13 14 15 15 15 17 19 19 20 21 22 24 24 Kjære

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5

nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 3:2002 Årgang 5 side 2 Nordisk bofellesskap i Oslo side 3 Sustainable tourism to Europe and beyond side 4 Konferanse: Kreativt entreprenørskap

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

FFU nytt FFU. En åpenbaring

FFU nytt FFU. En åpenbaring FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 4 DESEMBER/JANUAR 2004/05 En åpenbaring For å styrke samarbeidet Side 4 Survey utstyr 3 Side 8 Challenges of the descommissioning of large steel

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 3-2008 NORDNET 18. - 19. september 2008 Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling»

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Delrapport 1 Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

SBN. Nytt 2011. Nr 1. Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1

SBN. Nytt 2011. Nr 1. Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1 SBN Nr 1 Nytt 2011 Service orientert arkitektur (SOA) SAP NetWeaver Portal 7.3 Brukskvalitet i SAP 1 Verksamhetsansvarig - Eva-Maria Fahrer Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Arbeidsseminar om oversettingsteknologi i Norden Språkrådet, Oslo 23. og 24. oktober 2008 Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden Nordens språkråd

Detaljer

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2002

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2002 REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2002 INNHOLD 6 Nordic Refrigeration and Heat Pump Journal NR.2-2002 - 17. ÅRGANG 17 PED- Nye krav til køleanlæg og køleudstyr i Europa Kulde er Skandinavias største

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

n o2/2o14 nordiskdramapedagogisktidsskrift Betydningen av p u bliku m

n o2/2o14 nordiskdramapedagogisktidsskrift Betydningen av p u bliku m nordiskdramapedagogisktidsskrift Betydningen av p u bliku m n o2/2o14 [ leder redaktøren ] Redaksjonsutvalget NORGE: Ingvild Birkeland tlf + 47 480 30 517 Ingvild.Birkeland@hit.no KARI HEGGSTAD Tlf: +47

Detaljer

Redaksjon: Ame Myrvang, Torb. Åsmund sen og

Redaksjon: Ame Myrvang, Torb. Åsmund sen og Redaksjon: Ame Myrvang, Torb Åsmund sen og [P~~~~~IT@[fl)~[fl)~[fl)~~~[hou~[lfu @~[jljlj@[h@][fl)~[lfu @~@ITTouollfu Redaksjon: Ame Myrvang, Torbjørn Johansen Åsmund Hansen og Knut R. Berg FORFATTERNE,

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes 16 Utvikling Hoffmann bygger 113 nye lejeboliger 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus 32 PROsJEKT Med samarbete i tanken 22 Engasjert og tydelig Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

Detaljer