Markedsrapport 2 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2 / 2015"

Transkript

1 Norsk økonomi - fra særstilling til omstilling Meget aktivt transaksjonsmarked Utfordringer for utleiere Sverige: Rapport från grannlandet

2 Norsk økonomi - fra særstilling til omstilling Norsk økonomi fortsetter sin vandring fra særstilling til omstilling slik sentralbanksjef Øystein Olsen oppsummerte utsiktene i sin Årstale. En reise hvor Norges Banks viktigste bidrag blir å holde kronekursen svak, ved hjelp av tilstrekkelig lave renter. Politikerne må følge opp med strukturreformer, og partene i arbeidslivet må ivre for lønnsmoderasjon og nyskaping. SSBs ferske estimater tilsier at det ikke blir noen dramatisk nedgang i Fastlands-Norges BNP, fordi økt bruk av oljepenger og ny vekst i enkeltnæringer, som reiseliv, vil bidra til å holde sysselsettingen oppe. Veksten i antall arbeidstakere blir imidlertid beskjeden og arbeidsledigheten vil fortsette å stige gjennom hele prognoseperioden. produsenter og industrien varsler økte investeringer neste år, men det er vanskelig å se den store lønnsomheten i disse næringene. Kraftprodusentene må ta høyde for at Nord-Europa er på vei mot et mangeårig overskudd av billig elektrisk kraft. I våre naboland kommer rentene til å forbli minimerte i en årrekke. Som Sveriges tidligere finansminister Anders Borg sa det nylig: Europa er stagnant. Her hjemme vil også våre renter gradvis falle i årene som kommer. Høy byggeaktivitet i år, vil avleire seg som overkapasitet på et senere tidspunkt, med deflatoriske trender i en lang rekke næringer som resultat. Også husleiene i deler av boligmarkedene kan falle, og bidra til redusert konsumprisvekst i tiden fremover. For eiendomsselskap blir lengden på leiekontrakten, og kredittverdigheten til leietager, vel så viktig som yield. Makroprognoser for norsk økonomi BNP 0,7 2,2 1,2 1,7 2,5 2,6 BNP fastland 2,3 2,2 1,2 2,4 3,2 3,2 Lønnsvekst 3,9 3,1 2, ,3 KPI, Snittvekst 2, ,1 1,6 1,4 KPI JAE snitt 1,6 2,4 2,5 1,9 1,5 1,4 Arbeidsledighet 3,5 3,5 4,2 4,3 4 3,8 desember 3mnd rente, NIBOR 1,8 1,7 1,3 1,3 1,3 1,5 desember Boligprisvekst, NEF, 4 2,7 4,6 2,5 2,2 0,1 snitt for år Oljepris, desember mnd brent, USD NOK/USD, årsslutt 6,08 7,43 7,5 7,5 7,5 7,5 NOK/EURO, årslutt 8,38 9,03 8,5 8,5 8,5 8,5 I-44 93, års Swap NOK 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Kilde: Eika Gruppen Kilde: SSB, Eika Gruppen (valuta- og oljeest.) Av etterspørselskomponenter er det særlig konsumet som vil måtte dra lasset. Offentlig sektor må øke utgiftene både fordi det blir flere trygdede, og fordi nye flyktninger tas inn i Norge. Privat konsum ser ut til å reagere på blandingen av dårligere tider, nedgang i renter og stigende boligpriser med fortsatt moderat vekst. Fra april i fjor til samme måned i år har den gjennomsnittlige boliglånsrente falt fra 4,0 pst til 3,25 pst. Nye rentekutt kan ventes. Årene fremover blir preget av svak økonomisk vekst, lav inflasjon og et vedvarende lavt rentenivå. Rentekuttene vil tilpasses næringslivets behov for en svak kronekurs. Avkastningskravene på sikre investeringer vil fortsette å falle, mens risikopremiene vil øke der det er fare for ledighet. Noen steder dramatisk. Investeringsestimater i Norge er svært usikre. Enn så lenge har næringslivsinvesteringer holdt seg høye, og både kraft- Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen 2

3 Transaksjonsmarkedet Mange vil kjøpe Markedet for omsetning av næringseiendom er fortsatt meget aktivt. Vi meldte i vår Markedsrapport 1/15 at aktiviteten fra slutten av 2014 vedvarte inn på nyåret 2015, og vi konstaterer at aktivitetsnivået i transaksjonsmarkedet på ingen måte har avtatt i perioden siden februar. Det er grunn til å forvente høy aktivitet ved utgangen av første halvår I henhold til NAI sin tracking av transaksjonsmarkedet er det totale omsetningsvolumet (eiendom i Norge) i skrivende stund nærmere NOK 37 mrd. når vi inkluderer de kjente transaksjonene. Vi presiserer at Obligo sitt salg av cirka leiligheter i Sverige og Tyskland til en verdi NOK 7,5 mrd., og NREP sitt salg av 28 logistikkeiendommer i Sverige, Finland og Danmark til en verdi NOK 5,6 mrd., ikke er tatt med omsetningsvolumet. Det er mao. grunn til å tro at 2015 totalt vil få et større volum enn 2014 som endte på ca. NOK 63 mrd. eksklusiv børsnoteringen av Entra Eiendom. Det er flere kjøpere enn selgere i markedet. Dette etterspørselsoverskuddet vil nødvendigvis medføre press på de bedre objektene. Vi kan erfare at det generelle direkteavkastningskravet faller ytterligere ned, men dette gjelder ikke alle eiendommer. I kontormarkedet ser vi at det generelle avkastningsnivået er ned mot 6,25 %. Store volumer er omsatt på 5-tallet for solide objekter. Prime yield i Oslo er notert på 4,5 % på det skarpeste. Avstanden mellom løpende yield og dagens rentenivå er rekordstort. Eiendom er blitt enda mer attraktivt i forhold til de andre aktivaklassene der det er både lavere forventet avkastning og/eller til dels større risiko. Kontoreiendom utgjør omkring 50 % av det totale transaksjonsvolum for næringseiendom. Innen lager- og logistikkmarkedet er et godt objekt med alle «nøkkelkriterier» innfridd på rundt 6,5 % direkteavkastning. Vi har sett enkelttilfeller på ned mot 6,2 %. Men det er stor spredning i dette segmentet avhengig av beliggenhet, byggets kvalitet og kontraktsforhold. For litt mer usentrale bygg, litt mindre og/eller litt eldre bygg er generelt nivå gjerne 7 8 % i Østlandsregionen. Markedsrapport De fleste institusjonelle selskapene ser etter så vel kontantstrømeiendom som utviklingseiendom. Det har i de senere år vært betydelig økning i aktivitet innen utviklingssegmentet, - og dette forsterker seg med at både de tradisjonelle eiendomsselskapene, familiedrevne selskaper og finansielle aktører (gjerne i samarbeid med andre) søker mer verdiskapning gjennom egen utvikling av eiendom. Hvem vil selge? Vi vil trolig i tiden som kommer se at flere eiendomsbesittere vil ta gevinst. Mange vil spisse sin portefølje i en tid der det finnes mange kjøpere og gode priser. Vi har sett at flere institusjonelle selskaper har solgt i det siste, og i tiden som kommer tror vi at noen av de store aktørene vil lette seg både for de mindre eiendommene i egen portefølje og de objektene som for øvrig kanskje ikke lenger passer inn i strategien. Markedet er dynamisk, og disse aktørene vil reinvestere i nye objekter. Fortsatt vil selskaper som eier egen eiendom (sale-lease back) forventes å ville ta gevinst. Vi er kjent med at en rekke fondsstrukturer gjennomfører og/eller planlegger nedsalg i tiden som kommer i henhold til planlagt exit-strategi. Det må nevnes at den senere tids utvikling på leiemarkedet kan bidra til at prisingen i transaksjonsmarkedet blir mer segmentert. Prisingen av eiendom med kortere leiekontrakter påvirkes ved at kjøper kalkulerer inn høyere fradrag for antatt lengre ledighetsperioder og/eller lavere markedsleie ved verdsettelse av eiendom de vurderer kjøp av. I hovedtrekk har veksten i kontorleiene stoppet opp, og det er generelt en utflating. I enkelte områder erfarer vi leieprisnedgang. Investorene vil følge nøye med på dette, og utfordringene i leiemarkedet gir både trusler og muligheter. Utenlandsk kapital dominerer så langt i år Utenlandsk kapital stod for over 20 % av det registrerte omsetningsvolumet i 2014, og dertil kommer den del som er gjort indirekte gjennom fond, syndikater og børs. For 2015 ser ut til å bli minst like høy dominans av utenlandsk kapital. Transaksjoner i den senere tid Oslo-området Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Yield Ullevål Stadion (næringsdelen) Feb Hotell/Handel/ Kontor DNB Livsforsikring Oslo Pensjonsforsikring ~1.100 ~6 Helsfyr Panorama Feb Kontor Catella Bryn Eiendom ~500 ~6 48 % av Bogstadveien 54 Mars Handel/Kontor Collum Anthon B. Nilsen Eiendom < 50 n.a. Colosseum kino Mars Kino Syndikat (DNB Markets) Ragde Eiendom ~240 <6,5 Sandakerveien 121 (Schibsteds trykkeri) Mars Industri Syndikat (Pareto) OBOS Nye Hjem ~1.000 ~6 Josefinesgate 30 Mars Utvikling Oslo Universitetssykehus Saja Eiendom 44 - Grensen 5-7 April Handel/Kontor Genesta EPISO 3 (Tristan Capital Partners) 630 ~5 Gaustadalleén 30 (Nemko-bygget) April Utvikling Stiftelsen Nemko Universitetet i Oslo Maridalsveien 17 D (Westerdals høyskole) Citypassasjen (Akersgata 47, 49 & Pilestredet 8) Mai Undervisning Syndikat (Pareto) Aberdeen Eiendomsfond Norge I ~220 ~5,8 Mai Handel/Kontor/Lager Berner Gruppen KLP Eiendom n.a. n.a. Frydenlundgata 8 (16 boligseksjoner) Mai Bolig Cde Holding Anonym 61 Smalvollveien 65 Mai Handel/Utvikling Coop Norge W.P. Carey & Winta Eiendom 724 ~6,5 Fyrstikkalléen 3 Mai Kontor Oslo Areal JB Ugland Eiendom, Oterleie Group & Vedal Investor n.a. n.a. 3

4 Norsk økonomi og politisk status er fortsatt solid. Til tross for de mørke skyer som ligger i horisonten grunnet oljeprisfallet er Norge ansett som et godt land å investere i både tryggere, mer transparent og med høyere avkastning enn det man får i konkurrerende markeder. I det siste er disse store transaksjonene gjennomført med utlendinger på kjøpersiden: 75 % av Storebrand Eiendomsfond (30 eiendommer) til er verdi NOK 3,7 mrd. til Partners Group AG. Sektors shoppingsenterportefølje solgt til finske Citycon. Transaksjonsverdi NOK 12,3 mrd. Coop Alnabru solgt til W. P Carey (+Winta). Transaksjonsverdi NOK 724 mill. Grensen 5-7 solgt til EPISO 3/Tristan Capital Partners. Transaksjonsverdi NOK 630 mill. Forventninger for 2. halvår 2015 Finansiering vil fortsatt være tilgjengelig, og det er ingen grunn til å tro at finansieringen vil bli dyrere. Bankene vil fortsatt kjempe om å finansiere de gode prosjektene. I tillegg er obligasjonsmarkedet velfungerende for de større strukturene. Tilgang på egenkapital som må finne bedre avkastning enn hva som oppnås i de fleste andre aktiva-klasser vil øke. Det er mye penger som «klør i lomma». Fortsatt vil Oslo og Akershus dominere transaksjonsmarked med godt over halvparten av totalvolumet. «Alle» vil ha sentral eiendom med lange kontantstrømmer, men tilbudet er begrenset. Det blir fortsatt press på prisene, men vi tror ikke at prime yield vil gå særlig lavere enn 4,5 %. Men vi har sett spesielle tilfeller før som har presset direkteavkastningen ned under 4 %, og det kan selvsagt skje igjen. Dette er ofte knyttet til tilfeller der kjøper har særinteresser i objektet som er vanskelig å prise. Utenlandske investorer vil komme inn i større bredde. Markedsrapport Markedet i Norge har blitt mer transparent, og noen toneangivende internasjonale aktører har bidratt til å «åpne øynene» på andre utenlandske kjøpskandidater. Interessen for investering i næringseiendom utvider seg både delvis til litt mindre sentrale områder og til «utviklingseiendom», og vi vil se en større spredning i investeringene både geografisk og risikomessig. Dette betyr ikke nødvendigvis at avkastningskravet faller ytterligere i de mindre sentrale områdene. Kun de lokalt godt beliggende kontorobjektene med solide leietakere og lengre kontrakter kan komme ned mot yield 5-tallet. Fortsatt etterspørselsoverskudd i markedet for gode objekter, men i enda større grad tilbudsoverskudd for de mindre attraktive objektene. Vi forventer ikke ytterligere yield-fall for mer usentrale eiendommer. Transaksjonsmarkedet i Tromsø Transaksjonsmarkedet i Tromsø kjennetegnes for tiden av få eiendommer til salgs. Større lokale aktører kjøper med lange perspektiver. Det er pr. Tiden færre rene utviklere. Men med de store offentlige aktørene som er på flyttefot kan dette føre til oppføring av større nybygg som igjen vil komme for salg. Prime yield anslås til 6,9 % basert på de siste 6 månedene. Landet forøvrig Dato Ca. m 2 Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Yield Lagårdsveien 78-80, Stavanger Mars Kontor Lokal investor Castelar Investment Management, investorer ~250 ~7,5 Sanitetsveien 1, Lahaugmoen Næringspark Mars Kombinasjon Anthon B. Nilsen Eiendom/Kgj Real Estate Syndikat (Fearnley Finans) n.a. n.a. Damsgårdsveien , Bergen Mars Kontor/Lager Aberdeen Pan Nordic Norway Midgard Gruppen ~206 ~8 Olav Kyrresgate 41/Vaskerelven 39, Bergen Mars Handel EGD Property Vestenfjeldske Eiendom n.a. n.a. Sjøgata 3/5/25, Tromsø Mars n.a. Handel/Kontor Stig Gerhardsen Acea 16 n.a. Rolf Olsens vei 30-32, Lillestrøm Mars Kombinasjon Lambertsson Norge Ragde Eiendom / Ola Heggset 86 10,5 75 % av Storebrand Eiendomsfond / 30 eiendommer Tomt, Kilenveien/Arnstein Arnebergsvei, Fornebu Mars n.a. Handel/Kontor/Lager Storebrand Privat Investor Partners Group AG Mars 11 mål Boligutvikling Skanska Bolig Selvaag Bolig Bølervegen 28, Berger Mars Kombinasjon Sharif Invest Stadsalg Eiendom 74 n.a. To etasjer av Alfheim Stadion, Tromsø April n.a. Kontor Serepta Meteva n.a. n.a. Bankgata 9/11, Tromsø April n.a. Kontor Serepta Trojan 40 n.a. 50 % av Strandgaten 20, Bergen April Handel/Kontor n.a. J. Berstad Eiendom 90 n.a. Strandkaien 6, Bergen April n.a. Utvikling n.a. Haugland Gruppen ~59 - Skeievegen 76, Bergen April Kombinasjon Tertnes Holding 60 ~7,6 Tangen Nærsenter, Fagernes Kjøpesenter, Rykkinn Nærsenter, Grorud Nærsenter April Handel NorgesGruppen Eiendom Scala Retail Property 900 ~7,2 Cityterminalen, Fredrikstad April Handel Aberdeen Eiendomsfond Norge II Aberdeen Eiendomsfond Norge I ~300 n.a. 3 eiendommer, Bergen/Trondheim April Industri Agri Eiendom n.a. 200 n.a. Saga Senter, Jessheim Mai Handel Rom Eiendom/Ø.M. Fjeld Utvikling 25 % av Kvartal 98, Bodø Mai Utvikling Næring/ Bolig Olav Tryggvasons gate 37/39/41, Trondheim Syndikat (RS Platou) 225 6,5 Thongård Gunvald Johansen Holding n.a. - Mai Handel/Kontor Scandinavian Property Group Svanen EIendom 130 ~5,7 Sektor Gruppen Mai Handel Joh. Handel Eiendom 1, Varner Invest, K & S Holding Citycon ,2 4

5 Leiemarkedet Utfordringer for utleiere Vi skrev i vår forrige rapport i februar at det i hovedtrekk er balanse i utleiemarkedet i Stor-Oslo, men med klare tegn til økt ledighet. Det er fortsatt riktig å hevde at det er balanse i markedet. Inntil det siste har det vært en generell utflating i leieprisutviklingen Stor-Oslo. Den veksten vi har sett i de senere år er nå avløst av et i hovedtrekk mer stabilt leieprisnivå, men med klare tegn til nedgang i enkelte delmarkeder i kontorsektoren. Særlig gjelder dette utenfor de store knutepunktene. Årsaken er til dels utviklingen i oljeprisene og den usikkerhet som er skapt i mange selskaper som har sin virksomhet knyttet til denne sektoren. Det var særlig i «Subsea Valley», i vestkorridoren fra Lysaker og utover, at dette først ble registrert. Nå ser vi også at nedgangen i leiepriser kommer til syne i et bredere omfang. Tilbudet av lokaler til fremleie øker, og dette vil naturligvis påvirke utviklingen i det generelle leienivået i et makrobilde som ikke er for positivt. Vi ser at markedet er mer segmentert, og at en del eiendommer faller utenfor på grunn av standard og beliggenhet. I rapporten fra Arealstatistikk pr utgangen av Q1 fremkommer det at «Leieprisene på signerte kontrakter fortsetter å falle for andre kvartal på rad, og endte ned 5 % til kr/ kvm for hele Oslo, tilbake til nivåene fra slutten av 2013.». Volumet målt i antall kontrakter og i kvm er lavere enn i 1. kvartal Videre står det: A-kategorien (de dyreste 15 % av kontraktene) faller 7 % til kr/kvm. Både Skøyen og Indre by sentrum så fall i leieprisene i kvartalet, henholdsvis til kr/kvm (-9 %) og1.930 kr/ kvm (-6 %). Nydalen og Bryn-Helsfyr hadde relativt sett sterkere utvikling enn resten av byen, med leieprisvekst i kvartalet på henholdsvis 14 % og 20 %. (På et lavt volum). Gjennomsnitt nominelle leiepriser per sone kontor Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Vika - Aker Brygge Indre by sentrum Kilde: Arealstatistikk AS Indre by Skøyen Lysaker Nydalen Bryn-Helsfyr Oslo totalt Utviklingen i 2. kvartal har generelt ikke vist forsterket nedgang i leieprisene, heller en utflating og stabilisering. Mest stabile er leienivåene for sentralt og godt beliggende eiendommer i Oslo og ved de større knutepunktene. Vi mener at nye og høyprofilerte bygg fortsatt kan oppnå leier på de samme nivåer som i fjor. Utviklingen i kontormarkedet er drevet av utviklingen i arbeidsmarkedet. Vi vil se økt ledighet i noen sektorer i tiden som kommer, og det forventes nullvekst i sysselsettingen i Den samlede etterspørsel etter kontorlokaler vil derfor ikke øke vesentlig. I lager- og logistikkmarkedet er prisbildet fortsatt stabilt slik det har vært en stund. Ledighet Ledigheten i kontormarkedet har i den senere tid økt, og vi anslår ledighetsnivået i Stor-Oslo til å være ca. 8 %. Vi anslår at ledigheten vil ligge på dette nivået i en 6 12 måneders horisont. På litt lengre sikt tror vi ikke at ledigheten vil stige fordi det er relativt lavt tilfang av nybygg, og at det i vårt marked hvert år faller mange bygg ut av markedet som følge av sanering eller konvertering til boliger og andre formål. Dette volumet er anslått til å være over kvm pr år. Leietakerne Det er hard konkurranse om leietakerne i markedet. Gårdeierne må ofte strekke seg for å komme til løsning. Leietakeren er den viktigste «driveren» i eiendomsmarkedet, og man kan si at all direkte og indirekte aktivitet i eiendomsmarkedet har sitt utspring i en leiekontrakt. Leietakerne er generelt mer bevisste sin «verdi» enn tidligere. Leietakere som ikke er tvunget til å ta beslutning om flytting nå, og som er usikre på sin egen utvikling og utviklingen i eiendomsmarkedet i den nærmeste tiden, er mer avventende enn tidligere. Man vil unngå risiko. Mange leietakere vil også benytte anledningen til å reforhandle leieavtalene, og eventuelt oppgradere lokalene de leier dag. Gårdeiere på sin side vil trolig i større grad være interessert i å sikre forlengelse av leiekontrakter på et tidligere tidspunkt. Leiemarkedet i Tromsø Raske justeringer innen oljeindustrien har ført til at noen kutter i stillinger, noen beslutter å ikke vokse som forventet. Dette fører til at denne type bedrifter Ikke har fått det arealbehovet de hadde kalkulert med. Store utslag på ledige lokaler blir det imidlertid ikke. Etterspørselen har holdt seg på et normalt nivå med en økende etterspørsel de siste to månedene. Flere tekniske firmaer øker volumet, det samme gjelder offentlige instanser som NAV, Statens Veivesen og Skatt Nord. NAV har alt inngått leieavtale av det tidligere politihuset. Prisene for utleie har holdt seg stabil. Nå ser vi tendenser til en utflating og en mulig fremtidig nedgang for god standard. 5

6 Leienivåer Oslo-området Kontor Område 10 % høyeste 10 % laveste CBD Bjørvika Sentrum Kvadraturen Skøyen Lysaker/Fornebu Nydalen Bryn / Helsfyr Hasle / Økern Lager Type 10 % høyeste 10 % laveste Lager - Kategori A Forventet utvikling Forventet utvikling Leienivåer Tromsø Kontor Område 10 % høyeste 10 % laveste Tromsø Forventet utvikling Standard Leienivå Forventet utvikling Høy standard God standard Definisjon: 10% høyeste: Kontorlokaler av høy standard/nybygg og prime beliggenhet i det definerte området. 10% laveste: Kontorlokaler med behov for oppgradering. Lager kategori A: Høy standard/nybygg innenfor 30 kvm radius fra Oslo sentrum. Handel kategori A: Prime beliggenhet i Oslo sentrum Bogstadveien, Karl Johans gate. Handel Type 10 % høyeste 10 % laveste Oslo - Kategori A Forventet utvikling Leiekontrakter i den senere tid Oslo-området Type Leietaker Ca. m 2 Fridtjof Nansens plass 4 Kontor Golar LNG Verkstedveien 1 Kontor PA Consulting Group 1300 Elias Smiths vei (Sandvika Business Center) Kontor Skatt Øst Nydalsveien 28 Kontor Sats Elixia Strømsveien 96 Kontor Statens legemiddelverk Grenseveien 92 Kontor Skala Prosessteknikk Ullevål Stadion Undervisning Heltberg Private Gymnas Grini Næringspark Lager / kontor (nybygg) Anonym Aslakveien 14 Kombinasjon OK Minilager > 600 Akersgata 45 Kontor Insenti AS Ensjøveien 20 Kontor Hager Systemer 600 Bygdøy Allé 2 Kontor Norad < Bogstadveien 54 Kontor Questback Askerveien 61 Kontor Vitec Midas Tromsø-området Type Leietaker Ca. m 2 Terminalgata 110 Butikk/kontor/lager Tess Tromsø Stakkevollv Trofi Teknopark Kontor UNN Grønnegt. 122 Kontor NAV Storgata 51 Restaurant O\Learys 500 Stadionvn. 3 Kontor PGNiG Upstream Int. AS 500 Ærfugelv. 33 Butikk/lager IKEA

7 Nytt fra NAI FirstPartners Prosjekter i prosess Vi arbeider med et variert utvalg av prosjekter og nevner her et lite utvalg av løsninger i den senere tid, samt noen eksempler på pågående oppdrag. Utleie Oppdrag i prosess Konowsgate 67 B, på folkemunne kjent som «Postgarasjen», har en unik beliggenhet i Ekebergskrenten med fantastisk eksponering ca biler kjører daglig gjennom Vålerenga tunellen / biler kjører forbi Konowsgate. Vi tilbyr totalrehabiliterte, lyse og moderne lokaler fra m 2. Lokalene er fleksible og vi ser for oss mange ulike løsninger. Her inviterer vi leietakeren til å være med å tilpasse lokalene etter deres eget ønske og behov. Se hele vår utleieportefølje og les siste utgave av vårt utleiebilag Ledige Lokaler nr på Søk / leietakerrådgivning Løsninger Søk i prosess For Jernbaneverket, søk etter ca m 2 lager. For Ramirent Alnabru, søk etter ca m 2 lager og uteareal. For Ramirent Hamar, søk etter ca m 2 lager. For industribedrift, søk etter ca m 2 produksjonsog lagerlokaler Oslo nord. For handelsbedrift, søk etter ca m 2 lager- og distribusjonslokaler på strekningen Oslo nord - Gardermoen. Transaksjon Våre oppdrag og mandater innen kjøp og salg skal oftest ikke omtales i media når de er i prosess. Vi presenterer gjerne det vi kan tilby av prosjekter og nye muligheter - og evt. hva vi kan gjøre for dere. Vi har salgsprosesser både innen kontoreiendom, lager- og logistikk og handelseiendom, - samt tomter og utviklingsprosjekter. Dertil har vi ulike kjøpsmandater, både fra norske og internasjonale aktører. Ramirent Moss Årvollskogen 25, Moss, ca m 2. Ramirent Bærum Ringeriksveien 161, Vøyenenga, ca m 2. Konowsgate 67 B Konowsgate 67 B 7

8 Salgsmandat for Ullensaker kommune NAI FirstPartners har vunnet konkurransen Ullensaker kommune inviterte til ifm. valg av megler/eiendomsrådgiver med salg og utvikling av kommunale eiendommer. Det er nå inngått rammeavtale med oss som leverandør til salg av større utbyggingsområder og mindre eiendommer med utviklingspotensial, som eies av Ullensaker kommune, og som det foreligger politisk vedtak om salg på. I tillegg omfatter rammeavtalen generell eiendomsfaglig rådgivning. Ved valg av megler/eiendomsrådgiver ble kompetanse, opp dragsforståelse/prosjektgjennomføring vektet med 80 %, hvor NAI FirstPartners hadde full score på samtlige tildelingskriterier. I første omgang gjelder det salg av areal på Gystadmarka som primært er egnet til boligutvikling, hvor det ligger en forutsetning fra kommunestyret om at eiendomsporteføljen primært vurderes solgt samlet. Videre vil det gjelde kommunens tomter i Gardermoen Næringspark 1 (GNP 1), når områderegulering er gjennomført, samt at det vil være aktuelt å bistå med salg av andre eiendommer med utviklingspotensial som kommunen til enhver tid har vedtak på å selge i det åpne markedet. Ullensaker kommune ønsket i konkurransen å knytte til seg en leverandør med bred eiendomsfaglig kompetanse, samt med solid og dokumentert erfaring fra tilrettelegging og kjøp/ salg av større/komplekse utviklingseiendommer, herunder både enkeltstående eiendommer og porteføljer. Det var forventet at leverandøren hadde et omfattende nasjonalt og inter nasjonalt nettverk med tilgang til potensielle kjøpere, og evnet å markedsføre kommunens eiendommer på en måte som har til hensikt å skape størst mulig konkurranse (nasjonalt/internasjonalt) for raskest mulig å oppnå best mulig salgspris og betingelser for kommunen som oppdragsgiver. Det var forutsatt at leverandøren hadde, enten selv eller via en underleverandør, tilgang til en autorisert og erfaren takstmann som kan dokumentere sin rolle i prosesser med taksering av tilsvarende eiendommer som de Ullensaker kommune nå ønsker å avhende. Til dette hadde NAI First- Partners engasjert BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS. BER er et kompetansehus innen næringseiendom med spesialister innen verdivurdering, økonomisk- og byggteknisk rådgivning. har Gystadmarka siden år 2000 vært avsatt til byggeformål ( annet byggeområde ). Tomteområdene er en del av en kommunedelplan der de største delene av eiendommens ubebygde arealer er foreslått til bolig, kombinert bebyggelse, anlegg, samt grønnstruktur. Endelig utnyttelse av hvert enkelt delområde vil først konkretiseres gjennom en påfølgende reguleringsplan. Ullensaker kommune besitter ca. 240 daa tomteareal som har en påregnelig del bebyggbar på ca m 2 BRA pluss. Øvrige Eiendommer Mht. «Øvrige Eiendommer» som kommunen eier, er dette mindre eiendommer av forskjellig karakter, alt fra skole, kommunale boliger og leiligheter, eiendommer som brannstasjon etc. som i stor grad egner seg godt til boliger. Disse eiendommene er i hovedsak klare for salg slik de fremstår. Ut fra den foreløpige oversikten består denne del av ca. 7 eiendommer på tilsammen ca. 74 daa., der det anbefales at Ullensaker kommune gjennomfører regulering, evt. deling av disse, før de legges ut for salg. Gardermoen Næringspark Planområdet er på ca daa., der kommunen eier ca. 413 daa. Av de eiendommene og tomtene Ullensaker kommune i dag eier i GNP 1, anslås at ca. 50 % befinner seg innenfor LNF område eller sikringssone for E6, og er således relativt verdiløse, mens den resterende halvpart har verdi som næringstomter. Det er pt. stor usikkerhet knyttet til hva som skjer videre i GNP inntil det foreligger en ny reguleringsplan og man har kommet frem til en tilfredsstillende løsning med bl.a. finansiering av det nye veikrysset V23, og det er foreslått at kommunen avventer med salg inntil forhold rundt i området er helt avklart. Videre var det forutsatt at leverandøren kunne sikre samarbeid med et større advokatfirma som har solid erfaring med alt fra bistand ifm. tilrettelegging, due diligence, kontraktsarbeider, forhandlinger, og gjennomføring av større eiendomstransaksjoner. Til dette hadde NAI FirstPartners engasjert Advokatfirmaet Føyen Thorkildsen AS. Gystadmarka Gystadmarka er betegnelse på et område som ligger øst og nord for fylkesvei 174 i Jessheim. De midtre delene ligger ca. 2 km øst for Jessheim sentrum. Området er på totalt ca daa., og er flatt og myrlendt. I kommuneplanen Fugleperspektiv av foreslått bebyggelsesstruktur på Gystadmarka. Illustrasjon Brendeland & Kristoffersen arkitekter. 8

9 Impulser utenfra Rapport från grannlandet Expansiv räntepolitik driver marknaden Den expansiva penningpolitiken har haft en positiv effekt på svensk ekonomi, men för att få upp inflationen anser Riksbanken det motiverat med en fortsatt starkt expansiv penningpolitik. Reporäntan ligger på historiskt låga -0,25 procent och någon höjning är inte att vänta förrän under andra halvåret 2016 då inflationen åter väntas nå målet kring 2 procent. Riksbanken utökar köpen av nominella statsobligationer med ytterligare mdkr och har aviserat att ytterligare åtgärder kan komma att bli aktuella. Det låga ränteläget ökar efterfrågan i ekonomin och är positivt för fastighetsmarknaden, men innebär samtidigt betydande risker för stigande bostadspriser och hushållens skuldsättning. En bred efterfrågan, goda finansieringsmöjligheter och förmånliga räntor innebär att investeringsvolymen nu är tillbaka på nivåer motsvarande den vid senaste fastighetshögkonjunkturen. Av 2015 års inledande månader att döma är det inte osannolikt att en ny rekordnivå kommer att noteras vid årets utgång. Pressad direktavkastning i primärlägen, köpare breddar perspektivet Den svenska fastighetsmarknaden har trots lågkonjunktur och det osäkra omvärldsläget varit god med bibehållna avkastnings- och prisnivåer inom flera delmarknader och segment. Inom attraktiva delmarknader/segment har det noterats en positiv utveckling med sjunkande direktavkastningskrav och stigande priser. Nedan redovisas transaktionsvolymen under 2014 och första kvartalet 2015, uppdelad på tillgångsslag respektive köparkategori samt skillnaden mellan storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) och övriga riket. Bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa kommersiella objekt i storstadsregionerna har varit attraktiva investeringar under de senaste åren. Efterfrågan ser ut att fortsätta överstiga utbudet markant inom dessa segment över överskådlig tid. Samtidigt märks ett ökande intresse för fastigheter med något högre risk, som kontorsfastigheter utanför A-läge, handelsfastigheter, lager/logistik och hotell. Segment som attraherar en större andel utländskt kapital genom fastighets fonder och privata fastighetsbolag. Samhällsfastigheter 14% Övrigt 13% Transaktionsvolym per tillgångsslag Kontor 38% Bostäder 17% Samhällsfastigheter 14% Handel 7% Övrigt 13% Industri/Lager 12% Kontor 38% Bostäder 17% Handel 7% Industri/Lager 12% Riket exkl. Storstäder Övrigt Samhällsfastigheter Kontor Industri/lager Handel Övrigt Bostäder 5% Övrigt 5% Samhällsfastigheter 18% Kontor 13% Noterade fastighetsbolag Institutionella Industri/Lager investerare 12% Storstäder Transaktionsvolym per köpare/tillgångsslag Riket exkl. Storstäder Samhällsfastigheter 18% Bostäder 35% Kontor 13% Industri/Lager Privata Fastighetsfonder Övriga Handel 17% 12% fastighetsbolag Handel 17% investerare Storstäder Bostäder 17% 35% Bostäder 17% Handel 7% 35% 17% Handel 7% Övrigt Industri/Lager Samhällsfastigheter 12% 17% Kontor Industri/lager Handel 12% Bostäder Industri/Lager 12% Kontor 38% 12% 13% Kontor 38% Samhällsfastigheter 13% 14% 18% Samhällsfastigheter 14% Övrigt 13% 18% 5% Övrigt 13% % Noterade Institutionella Privata Fastighetsfonder Övriga fastighetsbolag investerare fastighetsbolag investerare Övrigt Samhällsfastigheter Kontor Industri/lager Handel Bostäder Noterade fastighetsbolag Institutionella investerare Privata Fastighetsfonder fastighetsbolag Övriga investerare 9 Bo

10 Stabila hyres- och vakansnivåer Hyrorna bedöms överlag vara fortsatt stabila under det kommande året utan betydande upp- eller nedgångar. Efterfrågan bedöms leda till sjunkande vakanser och möjlighet till nyproduktion inom många regionstäder/tillväxtregioner, men någon bredare hyresuppgång är inte att vänta förrän de fundamentala förutsättningarna inom svensk ekonomi förbättras. Med ett tillskott av moderna, yteffektiva lokaler, i kombination med ett allt mer effektivt lokalutnyttjande, ökar dock riskerna för vakanser och pressade hyresnivåer i det äldre beståndet. Delmarknader NAI Svefa Fastighetsindex är framtaget för att förse aktörer på den svenska fastighetsmarknaden med ett relationstal som underlag för en jämförelse av olika delmarknader. Sedan första mätningen hösten 2009 har Stockholm placerat sig etta vid samtliga mätningar och gapet mellan Stockholm och övriga delmarknader är stort. NAI Svefa fastighetsindex Våren Kommun Stockholm l 91 2 Göteborg l 64 3 Uppsala l 58 4 Lund l 54 5 Helsingborg s l 52 5 Jönköping t l 52 7 Linköping s l 51 8 Umeå t l 49 9 Malmö t l 48 9 Halmstad t l 48 I vårens mätning får Stockholm 91 poäng jämfört med Göteborg på andra plats med 64 poäng och Uppsala på tredje plats med 58 poäng. Malmö står sig fortsatt svagt relativt flera delmarknader och placerar sig först på nionde plats, en placering sämre än vid höstens mätning. Starkast utveckling i vårens mätning uppvisar Helsingborg som stärker sitt index med sex poäng och klättrar fyra platser i rankingen medan Halmstad och Sundsvall tappar tre placeringar vardera. Sveriges starkaste fastighetsdelmarknader befinner sig generellt sett inom triangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Yield, bästa läge Kommun Kontor Butik Industri Stockholm 4,25 % 4,50 % 6,50 % Göteborg 4,75 % 4,75 % 6,75 % Uppsala 5,00 % 4,75 % 6,00 % Lund 6,00 % 6,00 % 7,50 % Helsingborg 6,25 % 6,00 % 7,50 % Jönköping 6,00 % 5,50 % 6,75 % Linköping 5,75 % 5,50 % 7,50 % Umeå 6,50 % 6,25 % 7,50 % Malmö 5,00 % 5,25 % 7,25 % Halmstad 6,25 % 5,75 % 7,00 % 10

11 Eiliv Christensen CEO / Partner Transaksjon / Søk Bjørn Einar Sundby Partner Transaksjon Tor Bergan Partner/Megler MNEF Transaksjon Gøril Bergh Partner/Fagansvarlig Transaksjon Sabine J. Bartler Leder Utleie/Megler MNEF Utleie Michael Færden Senior Eiendomsrådgiver Utleie Geir Atle Finden Eiendomsrådgiver Søk Stine Marie Olaussen Markedskoordinator NAI FirstPartners er et megler- og rådgivningsselskap innen næringseiendom etablert i Selskapet er uavhengig og partnereiet. For tiden er vi 16 meglere og rådgivere. Vi skaper løsninger og gjennomfører eiendomsprosjekter for klienter over hele landet. Vi leverer tjenester innen transaksjon, utleie og søk etter eiendom, - samt analyse, rådgivning og verdivurdering. Vår styrke er merverdi for våre kunder gjennom Kompetanse Erfaring Et godt utviklet kontaktnett Løsningsorientert og innovativt engasjement Pålitelighet NAI FirstPartners Næringsmegling Dronning Mauds gate 10 Postboks 1540 Vika 0117 Oslo Tlf: Epost: Det er vår målsetting å være en preferert leverandør for våre kunder i et tillitsfullt, langsiktig og mangfoldig samarbeide. 11

12 Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo Tlf: E-post:

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 2-2015

Ledige lokaler Nr. 2-2015 Ledige lokaler Nr. 2-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWSGATE 67B 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 RÅDHUSGATEN 5B 06 BYGDØY ALLÉ 23 07 RÅDHUSGATEN 26 08 KARENSLYST ALLÉ 9A 08 KARENSLYST ALLÉ 9B/C 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nr. 4-2014. Ledige lokaler

Nr. 4-2014. Ledige lokaler Nr. 4-2014 Ledige lokaler Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN 209 06 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 07 SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE 100 08 RÅDHUSGATEN

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Infrastruktur 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningshaugen 15 Areal

Detaljer

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 Leietakertilpasninger Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 DTZ i dag Sub heading 208 24,200 52 194 Offices People Countries Cities 2 DTZ Norge Capital Markets Leietakerrådgivning Verdivurdering

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM.

NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. 3885.1 NR. 06-07/2013 NY OPPTUR FOR PRESITSJELOKALER I OSLO. AV KYSTBYENE HAR TROMSØ, KRISTIANSAND OG STAVANGER STØRST VEKST, UTFLATING I BERGEN OG TRONDHEIM. DN S EKSPERTPANEL TROR OPPTUREN FORTSETTER

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjerkurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

VERDIVURDERING AV UTVIKLINGS- OG BOLIGPROSJEKTER

VERDIVURDERING AV UTVIKLINGS- OG BOLIGPROSJEKTER VERDIVURDERING AV UTVIKLINGS- OG BOLIGPROSJEKTER Estate konferanse, Oslo 14.04.2016 Johan Berg- Svendsen BER Kort om BER Rent uavhengig rådgivningsselskap innen næringseiendom 14 ansatte, 10 tilknyttede

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest II AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest II AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 12 Resultatregnskap... 14

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer