EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kartlegging Kyststien Østfold Bohuslän 20071

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPEISKA UNIONEN. Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kartlegging Kyststien Østfold Bohuslän 20071"

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Kartlegging Kyststien Østfold Bohuslän 20071

2 2

3 Innehållsförteckning Innledning 4 Oppsummering 4 Oppsummering 5 6 Status i den enkelte kommune Moss 6 Rygge 10 Råde 12 Fredrikstad 15 Hvaler 18 Sarpsborg 23 Halden Sammanställning av prioriteringar i de svenska kommunerna Strömstad 30 Tanum 31 Munkedal 33 Sotenäs 35 Lysekil 37 Orust 39 Uddevalla 42 Stenungsund Allmänna funderingar Frågor som väckts under förstudien 45 Övriga kontakter 46 Gå vidare 46 3

4 Innledning Kyststien: Kartleggingen av kyststien i Østfold og Bohuslän og rapporten er utført av Uddevalla kommune ved Hanna Johansson og Østfold fylkeskommune/ Oslofjordens Friluftsråd ved Liv-Marit Hansen. Arbeidet har vært finansiert gjennom forprosjektet Tilgjengelighet for friluftsliv. Oppdraget omfatter bl.a. befaringer på stiene ute i felt og samtaler med de ansvarlige i de respektive kommunene i Østfold og Buhuslän. Arbeidet har vært gjennomført samtidig på svensk og norsk side med befaringer august-november 2007 og rapportskriving oktober-desember samme år. Under følger en oppsummering av viktige temaer som de norske kommunene kan arbeide videre med, samt en oversikt over anslåtte kostnader fra de norske kommunene. Oppsummering viktige temaer å arbeide videre med for de norske kommunene: For at Kyststien skal bli sammenhengende fra Moss til Svinesund, mangler det noen strekker i Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Merkingen bør bli enda mer ensartet: Bruke av samme blåfarge ved merking på trær og steiner. Det må merkes pent gjennom landskapet. Bør kanskje gjennomføres et lynkurs for de velforeninger oa som skal merke jmf merkehåndboka. Det forekommer variasjon i bruk av blåfargen, dvs streker vs prikker vs malte piler. Dårlig/ mangelfull merking på enkelte traseer. Dette gir dårlig markedsføring, og viser en uferdig Kyststi. Det må merkes spesielt godt der Kyststien tar av fra veg, i vegkryss, stikryss og der det har vært felling av trær. Påminnelser/ gjentatt merking som gir vandreren en bekreftelse på at man er på rett vei er nødvendig. Det må tas like mye hensyn til de som kommer nordfra som de som kommer syd fra. Merkingen skal syntes/ være tydelig fra begge sider. Skilthenvisning P-plass Kyststi fra hovedvei mangler på innfallsportene. Flertallet av kommunene mangler infotavler på innfallsportene. Alle infotavler langs Kyststien må ha lesbare kart og tekst. Noen steder er Kyststien lagt på lange veistrekninger som er kjedelige å gå. Om mulig bør man prøve å finne bedre alternativer gjennom naturen. Avstikkere og rundsløyfer bør prioriteres når man skal vurdere nye kyststistrekninger. Det samme gjelder utsiktspunkter og evt rasteplasser. Flere utsiktspunkter og evt rasteplasser bør etableres langs med kyststien. Det må skje en gjennomgang av ansvarsforhold og rutiner ved vedlikehold av Kyststien. De som gjennomfører det praktiske arbeidet, bør årlig skrive en enkel tilstandsrapport med karthenvisninger. Viktig å holde oppsikt med stien gjennom året, sommer og vinter. En merking gjort på vinteren er ikke alltid like synlig på våren/ sommeren med all bladverket og grener som vokser raskt. Naturen er i stadig forandring. Det bør vurderes å gi ut kartbok med mer informasjon tilknyttet kartet ved neste revisjon av heftet. Det er viktig å koordinere inntegningen på kartet og merkingen i terrenget, spesielt der det er foretatt endringer i trasévalg. Kartheftet bør oppgraderes jmf stitraseer, riktige navnbetegnelser, kommunikasjonspunkter og utsiktspunkter/ kommunetopper. 4

5 Kartheftet mangler beskrivelser av hvor bildene er tatt fra/ hva de illustrerer. Foreløpig ha kun to kommuner innarbeidet kyststien i sine egne websider. Øvrige kommuner venter til Kyststien er ferdig tilrettelagt. Økonomi: Kommunene har lite benyttet ordningen med spillemidler. Det bør vurderes å trekke inn kultur/ spillemiddelansvarlig i kommunen i en evt ny prosjektperiode. Økonomi: Kommunene signaliserer tydelig at videre deltagelse forutsetter mer Interreg-penger direkte inn i praktiske tiltak for å "sluttføre" den fysiske opparbeidelsen av stien m/ anlegg. Oversikt over anslåtte kostnader fra de norske kommunene for å utarbeide en søknad i perioden : Oversikten under lister opp kostnader for hver kommune. Det er viktig å presisere at dette kun er et anslag, og at kostnadene kan bli justert/videre bearbeidet i en søknad om Interreg IV midler. I oversikten er det heller ikke tatt med såkalte "over-head" kostnader, dvs midler til prosjektkoordinering/ledelse, møter, reiser, administrasjon, revisjon og lignende. Slike kostnader vil imidlertid bli tatt med i en søknad som denne kartleggingen bygger på. Kommune Arbeid Materiell Halden kr kr Hvaler kr kr Sarpsborg kr kr Fredrikstad kr kr Råde kr kr Rygge kr kr Moss kr kr Totalt kr kr Samlet totalt kr 5

6 Status i den enkelte kommune 1. Moss kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Webansvarlig for Friluftssiden i kommunen: Frank-Ivar Hansen Frank-Ivar Hansen Kyststien i Moss har blitt veldig godt mottatt og store deler av strekningen blir flittig brukt. I Moss kommune går kyststien fra kommunegrensen i syd gjennom byen, ut i en rundsløyfe på søndre Jeløy langs fjorden og tilbake til byen. Derfra nordover over Røysåsen til Kulpe like ved grensen til Vestby i nord. Dekket på kyststien varierer derfor fra asfalt og grusvei til små skogsstier, sandstrand og fjell. Moss kommune har kjøpt treskilt og informasjonstavler fra Asker produkt. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links/ mulige rundsløyfer: Moss anser seg som ferdig med etablering av kyststistrekninger. Alle grunneieravtaler er i orden på eksisterende kyststi. Det er trolig ikke aktuelt med etablering av nye strekninger. Kommunen trenger nå å gjennomgå behovet for oppgraderinger/ vedlikehold på det de har av allerede etablerte stier/ turveier (eks Kyststien, Vansjøstien). Dagens kyststistrekning er den med mest kontakt til kysten og som, samtidig på betydelige deler av strekningen, gir tilgang for brukergrupper bl.a. rullestolbrukere. Det er imidlertid behov for forbedringer; både dekket på stien/ turveien og noen av toalettene. Universell tilrettelegging: Ingen strekninger på eksisterende sti er i dag fullstendig universelt tilrettelagt. Men når det gjelder behov i forhold til rullestolbrukere er strekningen fra Moss- Framnes - Reier Alby Bredebukt - tilbake til parkeringsplass Alby og deler av strekningen Molbekk og Kulpe tilgjengelig. Ingen nye strekninger kan tilrettelegges for alle/ universelt på kort sikt, men strekningen på åsen ved Felleskjøpet Kambo burde ha en høyere standard enn dagens skogssti. Imidlertid ligger det noe fram i tid på grunn av kostnadene ved prosjektet og muligheter for å få dette til med grunneier. Rasteplasser og utsiktspunkter: Moss har på dette tidspunktet ikke planlagt noen nye rasteplasser. Det er imidlertid flere utsiktspunkter langs med eksisterende kyststi som kunne blitt oppgradert med en infotavle som forklarer hva man ser fra punktet (for eksempel ved Røisåsen og Rødsåsen). Etapper og kommunikasjon: Moss har tatt utgangspunkt i kommunikasjonspunkter når de planla kyststien gjennom kommunen. Kommunikasjonspunkter som viser offentlig kommunikasjon (båt, buss og tog), bil og parkeringsplasser er merket av på informasjonstavler, hjemmeside og lokalt kart i noe forskjellig grad. Dette kan sikkert forbedres. Tilrettelegging for flere kommunikasjonspunkter er mulig, men på dette tidspunktet ikke vurdert. Kulturminner og fornminner langs stien: Flere kulturminner og fornminner finnes langs med stien bl.a. på Søndre Jeløy, ved Mosseelva, Molbekk og Røysåsen, samt ved Vansjøstien. Type kulturminne/forminne er: Gravrøyser, Kongevei, kullmiler Molbekk, Røysåsen. Steinalderboplassen Helleren ved

7 Gjerrebogen og forsvarsskanse på Bjørnåsen ved avstikkeren Vansjøstien. Arbeiderboliger, Mossefossen og Konventionsgården. På Søndre Jeløy er kulturlandskapet med sine steingjerder og gamle gårder. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Moss kommunes har egen hjemmeside hvor de har lagt ut en egen portal som heter Friluftsliv. Denne portalen dekker friluftsområder, parker og skjærgårdstjenesten. Under denne finnes en egen underavdeling som heter Kyststien. Kartheftet selges flere steder, bl.a. hos Moss og omegn Turistsenter, Vandrerhjemmet og Refsnes Gods. Prioriteringer: Moss kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Det viktigste er å få dagens Kyststi så bra som mulig med hensyn til dekke når det gjelder strekninger for universell tilrettelegging. 2. Justeringer og vedlikehold med hensyn til merking/ skilting. Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på oppgavene og de ulike prioriteringene, har Moss laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Utbedringer av standarden på både Kyststien og Vansjøstien pr år ca. kr Kommunen må imidlertid kostnadsberegne prioriteringene mer i detalj senere. Foto1: Skilt satt opp i Villastrøk. Foto 2: Skilt til utsiktspunkt. Foto 3: Skilt kombinert med blåmalt pil. 7

8 Foto 4-5: Kyststiskiltet satt opp på eksisterende stolper og gammel bro. Foto 6-7: Kyststien skiltet gjennom Moss bysentrum. Foto 8: Gjenbruk gamle stolper. Foto 9-11: På Kyststien i Moss er det stedvis brukt blåmalte prikker og piler for å vise turgåeren veien. 8

9 Foto 12: Informasjonstavle ved fergekaia i Moss. Foto 13: Innformasjonstavle ved Molbekk. Foto 14-16: Kyststien i Moss går på asfaltert vei, grusveier, skogsveier, rullesteinsstrender, stier og over fast fjell. Bilde nr 16 helt til høyre viser også at det allerede er behov for vedlikehold av skiltene satt opp. Foto 17-18: Behov for vedlikehold. Kyststiskilt satt opp men senere stjålet. Foto 19: Kyststien på søndre Jeløy med utsikt til Guldholmen Fyrstasjon. 9

10 2. Rygge kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Webansvarlig i kommunen: Oddvar Arnesen og Runar Hoel Britt Unni Bagerø Kyststien i Rygge er en del av det etablerte stinettet Blomsterveien som går gjennom hele Rygge. I Rygge kommune går kyststien fra kommunegrensen til Råde i syd ved Heiabekken, gjennom kulturlandskap og videre langs med gårdsveier, skogsstier, kystlandskap og bilveier til Mossgrense i nord. Rygge kommune, i motsetning til de øvrige kommunene, har egen driftsavdeling som produserer egne treskilt og informasjonstavler til Kyststien. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links/ mulige rundsløyfer: Alle avtaler er nå ordnet på eksisterende kyststistrekning. En grunneier har vært litt motvillig vedr traseen ved Gunnarsby. Løsningen var å legge om traseen så dette er nå ordnet. Dette må korrigeres i kartboka. Kyststien i Rygge er lagt opp slik at avstikkere og rundsløyfer fra kyststien blir Blomsterveien. Det er ikke planlagt nye avstikkere eller rundsløyfer. Eksisterende kyststi er den optimale. Det er imidlertid et stort behov for ressurser til vedlikehold av underlag og skilter. Allerede i år burde det vært tatt vedlikehold på deler av strekningene. Skilter osv er enkelte steder fjernet. Det har vært gjennomført en liten intern kartlegging med befaringer der man har gått seg bort pga av at skilter er fjernet. Knutevika (Teibern) kan bli et mulig servicebygg for vandrere på kyststien og for folk som kommer sjøveien. Universell tilrettelegging: Ingen av dagens strekninger er universelt tilrettelagt. Det er imidlertid satt et ønske om å kartlegge statusen på strekningene i kommunen. Det skal lages en sansepark på Løvstad. Et stinett i skogsterreng skal opparbeides i sanseparken. Erfaringene fra dette arbeidet ønsker kommunen å se i sammenheng med arbeidet med å videreutvikle Kyststien i Rygge. Rasteplasser og utsiktspunkter: Kommunen har allerede rasteplasser der det er muligheter langs med kyststien. Det er derfor ikke planlagt nye rasteplasser og utsiktspunkter. Kommunen lager benkene til rasteplassene selv, og de er ennå ikke ferdig med utsetting av benkene. Ressursene til å lage benker trengs. Etapper og kommunikasjon: P-plassene er merket av på kartet. Disse ligger ved knutepunkter. Det går sjelden buss i Rygge. Ellers har kommunen ikke tenkt ettapper. Kulturminner og fornminner langs stien: Det finnes mange kulturminner og fornminner langs med eller i nærheten av kyststien i Rygge. Som eksempler kan nevnes gravhauger, gullfunnet, gullsporene ute ved Evjesund, to store gravhauger mitt inne på Larkollen camping. Steinar Eriksen ved Rygge museum kan evt fortelle litt mer detaljert om de ulike kulturminnene. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Det er lagt ut en liten reklamesnutt om kartheftet på kommunens hjemmeside. Kommunens servicetorg og bokhandelen på Halmstad selger kartheftet. 10

11 Prioriteringer: Rygge kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Vedlikehold av skilter på eksisterende kyststi. 2. Vedlikehold av grunnforhold på enkelte strekninger: Fuglevik, Årefjorden syd, Larkollen og Larkollneset, Knutevika til holm/ Engenes. 3. Oppgradering av turkart for kyststi og adgangspunkter til Blomsterveien. 4. Båthavna på Knutika/Teibern. 5. Generell tilrettelegging av delstrekninger. Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på oppgavene og de ulike prioriteringene, har Rygge laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Vedlikehold/maskinpark/ råmatriale (normalt forbruk pr år) kr Penger til å oppgradere turkart for kyststi og adgangspunkter til Blomsterveien kommer i tillegg kr Foto 1: Kyststiskilt produsert av Rygge kommune. Foto 2: Larkollneset. Foto 3-4: Kyststien gjennom kulturlandskapet ved Kurefjorden. Foto 5: Broen over Heiabekken 11

12 3. Råde kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Webansvarlig for Kyststiene i kommunen: Gaute Whalberg Gaute Whalberg Kyststien i Råde går gjennom varierende natur- og kulturlandskap og består til dels av nyeetablerte strekninger. Dette har åpnet tilgjengeligheten til nye områder for vandrere. Nåværende kyststi i Råde starter i sør ved Saltnesområdet og følger småveier i boligområdene nordover gjennom Saltnes til Makrellrød. Fra Makrellrød går kyststien videre til Tomb på gang- og sykkelveier. Mellom Tomb og Oven er kyststien ikke ferdig, men strekningen nord for Oven til Heiabekken ble åpnet september Stiene i Råde varierer fra små stier over jorder eller i skog, til skogsbilveier, grusveier og asfalterte veier. Råde kommune har et tett samarbeid med Rygge, bl.a. når det gjelder produksjon av treskiltene og informasjonstavlene til kyststien. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Den eksisterende kyststistrekningen i Råde er ikke den mest optimale, men den er den mest praktiske for gjennomføringen av prosjektet. På dette tidspunktet er det ikke behov for forbedringer på eksisterende stistrekning, og ingen av strekningene etablert har vist seg å bli lagt feil. Når det gjelder avtaler med grunneiere, så har kommunen ikke kommet i land med skriftelige avtaler på strekningen fra Oven til Krogstadfjorden. Kommunen har imidlertid hatt muntlig kontakt med grunneierene. Kommunen regner med å bli ferdig med de siste strekningene i løpet av 2008, slik at det ikke lenger vil være missing-links i Råde. Mulige nye strekninger kan være å koble kyststien mot Råde historielags eksisterende stisystemer på tre steder, dvs Tombløypa, Ovenløypa og Saltnesløypa. På Oven blir det dermed mulig å gå en rundsløyfe. Universell tilrettelegging: Det har ikke vært gjennomført universell tilrettelegging av eksisterende kyststistrekning i Råde. Imidlertid går strekningen fra Saltholmen til Nystedveien/ Tomb (ca 5 km) på gang og sykkelvei med fast dekke. Her det fremkommelig for bl.a. rullestoler og barnevogner. I Råde vil det ikke være aktuelt å opprette nye kyststistrekninger. Det er heller ikke planlagt å gjennomføre universell tilrettelegging på de eksisterende stiene. Rasteplasser og utsiktspunkter: I dag er det ikke tilrettelagt rasteplasser eller utsiktspunkter på eksisterende kyststistrekning. Det er imidlertid ønskelig å tilrettelegge nye rasteplasser og utsiktspunkter på Lågbu/Røstad, Helgerød, Storesand, Røstad og Wiersholm. Etapper og kommunikasjon: Det er i dag mulig å parkere ved parkeringsplasser tilknyttet friområdene på Saltholmen i Saltnes, Storesand, Huseby og Oven. Dette er parkeringsplasser som er fine utgangspunkter for vandring på kyststien. Alle parkeringsplassene mangler imidlertid skilt og infotavler om kyststien. Det går kun buss til Saltnes og Tomb, noe som betyr at etapper ut fra offentlig kommunikasjon må ta utgangspunkt i disse stoppestedene. Det er ingen planer om nye bussruter, men det finnes en mulighet til å benytte parkeringsplassene tilknyttet Tomb kirke. Kulturminner og fornminner langs stien: Det finnes flere kulturminner langs med kyststien i Råde: Våpenhula (Tasken), bronsealderrøys (Røstad), bronsealderrøys (Søndre Tasken), bronsealderrøyser (Oven), Varde 12

13 (Oven), 8 bronsealderrøyser (Vrangben). Det er pr dags dato ikke planlagt å sette opp noen nye infotavler tilknyttet disse kulturminnene. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Råde kommune har i dag ikke lagt ut noe informasjon om kyststien på sin webside. Dette fordi kyststien gjennom Råde ennå ikke er ferdig. Planen er imidlertid å legge ut informasjonen i løpet av 2008 når kyststien i Råde til slutt er ferdig. Kommunens webside skal i tillegg bygges om i 2008/2009, noe som gjør det lurt i å vente. Kartheftet selges i dag på Råde rådhus. Prioriteringer: Råde kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Få ferdig minimumsutgaven av kyststien gjennom hele Råde, fra Fredrikstad til Rygge grense, herunder også sette opp badebrygge på Røstad. 2. Avtale m/grunneiere/kulturminnemyndigheter om merking og opparbeiding av parkeringsmuligheter og kulturminner. 3. Merke utsiktspunkter, skaffe bord til rasteplasser. 4. Strekningen Saltnes-Tomb er definert som mulig for universell tilrettelegging (eksisterende veier, gang/sykkel-veier) Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på behovene og de ulike prioriteringene, har Råde laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: : Gjenværende utgifter for å sluttføre minimumstraséen: kr : Opparb. P-plasser: Innkjøp/oppsetting rastebord Merking avstikkere Nyprod. av infoskilt (aluminium) Årlig vedlikehold, 3 år kr SUM INTRREG-PERIODEN kr Videre deltagelse forutsetter mer Interreg-penger direkte inn i praktiske tiltak for å "sluttføre" den fysiske opparbeidelsen av stien m/anlegg. Foto 1: Merking på Kyststien i Råde. Foto 2: Merking på Kyststien i Råde. 13

14 Foto 3 og 4: Merking langs Kyststien i Råde, skilt produsert av Rygge kommune. Foto 5: Broen over grensebekken mellom Rygge/Råde Foto 6: Offisiell åpning av broen over Heiabekken. Foto 7: Tekst til informasjonstavlen ved Kurefjorden. Foto 8: Kyststien går gjennom varierende landskap 14

15 4. Fredrikstad kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Roar Hovde Webansvarlig for Kyststiene i kommunen: Tore Ahmad Fredrikstad kommune har delt kyststien i tre deler: Øst: Første etappe (8 km) går fra kommunegrensen i Sarpsborg ved Skjærviken til ferjeleiet i Gamlebyen. Den går delvis på offentlige veier, men mest gjennom Østsidemarka som er skogsterreng. Stien starter og slutter i og ved områder som er fornminner og vernede områder. Sør (Isegran/Kråkerøy): Andre etappe (21 km) går fra Isegran ferjeleie på og langs offentlig vei/ sti over mot Enhus camping: Herfra langs sjøen på tursti forbi naturområder til Lunderamsa fornminne over til Kjøkøy (bro) og mulig tilknytning til Hvaler. Sentrum og vest (Gressvik/Onsøy): Tredje etappe (10 km) starter i Gressvik ferjeleie og følger Nordsjøløypa til Krossnes. Derfra følger den traseen for Onsøystien langs kysten av Sørbygda. Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Til nå har Fredrikstad kommune nok med å få ferdig den opprinnelige planlagte kyststistrekningen. Dette prioriteres fremfor forbedringer av allerede etablerte strekninger. Hele Østsiden er uten grunneieravtaler, men ingen av grunneierne er vanskelig. Oppstart av arbeidet med kyststien er her utsatt. I sør (Isegran/ Kråkerøy) har Kråkerøy IL ikke gitt tilbakemelding om oppstart. Stiene ligger der delvis med gamle avtaler. I vest er Onsøy på gang. Onsøystien (= Kyststien) regnes som ferdig med avtaler neste år. Strekningen mellom Slevik Buvik er uavklart. Mye av selve strekningen går på småveier og langs riksveg. Videre har kommunen avklart avtalen på strekningen gjennom Elinborg, men avtalen mangler på dette tidspunktet underskrift. Vestbygda i gang: uklart om alle grunneiere har avtaler. Både Vestbygda og Sørbygda (Slevik) jobber med sløyfer. Likeså har Kråkerøy det. Torsnes Lokalsamfunnsutvalg har dessuten vedtatt å lage sti og kulturkart. Det blir for så vidt utenfor planlagt Kyststi, men kan brukes til sløyfer om de velger å lage noen. Universell tilrettelegging: Kyststien i Fredrikstad er utformet som en tursti, dvs ikke med tanke på flerbruk. Flere av grunneierne er dessuten sterkt imot at turstien brukes av andre enn turgåere, for eksempel syklister. Fredrikstad har imidlertid et annet område hvor det er laget stier for funksjonshemmede i samarbeid med LHL, Skogland i Onsøy. Dessuten vil det bli laget lignende anlegg på Gansrød, Torsnes. Rasteplasser og utsiktspunkter: Under utarbeidelsen av stiene har det blitt utpekt steder som egner seg til rasteplasser. Dette har ofte vært utsiktspunkter. Rasteplassene/ utsiktspunktene blir gjerne på steder som ligger midtveis i turveien/-sløyfa og som er naturlig mål for turen. Bålplasser bør avklares med skogsjef. Etapper og kommunikasjon: Fredrikstad har primært ikke tenkt på å ta utgangspunkt i kommunikasjonspunkter under planlegging og anlegging av kyststien.. Som regel har de brukt eksisterende stier og da finnes allerede en P-plass som utgangspunkt, mens bussforbindelser har ikke vært avgjørende. 15

16 Byferja er brukt som knutepunkt mellom øst (Gml.byen), sør (Isegran/Kråkerøy), sentrum og vest (Gressvik/Onsøy) Kulturminner og fornminner langs stien: Alle kulturminner er nevnt tidligere. Det nevnes generelt gravrøyser, Gamlebyen, Kongsten og Torgauten fort, Elingaard Herregård, jettegryter og mye annet. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Til nå har det vært god dekning av de åpninger av stier som er holdt i lokale aviser samt på kommunens hjemmesider. Lokalsamfunnene har egne websider som informerer om stiene. Det utleverte kartheftet er til salg på kommunens Servicetorg. Prioriteringer: Kommunen arbeider parallelt med flere nye tiltak, alt fra oppstart, planlegging, avtaler, rydding/merking, kulturregistrering og kart. Fredrikstad kommune har følgende prioriteringer/ behov: 1. Fullføre Kyststien i Vestbygda med avtaler, merking og rasteplasser. 2. Følge opp Onsøystien (Gressvik - Slevik), blir trolig ferdig i Merke Kyststien gjennom Elinborgskogen til våren. Avtale. 4. Gjennomgå stiene på Kråkerøy. Kråkerøy idrettslag er villige til å hjelpe for merking i sine gamle traseer som skal bl Kyststi. Mangler i dag midler til skilt. 5. Inngå avtaler med lokalsamfunnene i Skjærviken/Begby om ansvar for stien i Østsidemarka fra Sarpsborg til Gamlebyen. Østsidemarka ryddes stadig av noen ildsjeler (anført av Per Kolstad). De har ingen avtaler. Tur-/Kulturkart er i emning. 6. Torsnes lokalsamfunnsutvalg har gjort avtale med FSK (ved Lars Ole Klavestad) om å lage et tur- og kulturkart for Torsnes, M= 1: Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på behovene og de ulike prioriteringene, har Fredrikstad laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Økonomien til Kyststiene i kommunen er basert på frivillighet i Lokalsamfunnsutvalgene, idrettslag og Tippemidler. Det er vanskelig å tallfeste forbruk for Kyststien i Fredrikstad, fordi arbeidet med kyststien i kommunen hovedsakelig er avhengig av den lokale aktiviteten. Arbeidet koordineres fra kommunen og dette tilsvarer ca 10% av en fast stilling. Det er ingen bevilgninger til Kyststien, bortsett fra Onsøystien som har sitt budsjett. 16

17 Foto1: Skilt Foto 2: Skilt med liten tavle Foto 3: Bro Foto 4: Trapp Foto 5: Utsiktspunktet Blåsopp. Foto 6: Retningsskiva på Blåsopp. 17

18 5. Hvaler kommune Kontaktperson for Kyststien i kommunen: Laila Kjølbo Rød Webansvarlig for Kyststiene i kommunen: Ingen navn oppgitt. I utgangspunktet planla kommunen Kyststien på Hvaler som en alternativ trasè fra Strømstad med båt til Skjærhalden, deretter en tur på Kirkøy, buss gjennom tunellen, trasè på Asmaløy, Spjærøy, Vesterøy, videre buss over fastlandsveien til vi møtte Kyststien i Fredrikstad. Hittil har kommunen fått ferdig Kyststien på Kirkøy på ca. 10 km. Her har kommune brukt skilter og infotavler kjøpt inn fra Asker produkt. Hvaler kommune ønsker videre å prioritere Kyststi i følgende rekkefølge: 1. Asmaløy 2. Søndre Sandøy 3. Herføl 4. Vesterøy 5. Spjærøy 6. Nordre Sandøy I første omgang vil kommunen konsentrere seg om Asmaløy og Søndre Sandøy (se punkt 5.2 og 5.3) Kyststi på Kirkøy Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Eksisterende strekning på Kirkøy er den mest praktiske. Dette fordi strekningen merket som kyststi går stort sett på allerede godt etablerte stier og skogsveier. Fra Torget til Floren (Rådhuset) er strekningen ikke merket. Kommunen har skilt og mangler bare å snakke med lokal veiforening. Ellers mangler noen få merkinger langs løypa generelt. Alle grunneieravtaler er i orden. Fra Grønne Bakke vurderes det å sette opp informasjon om mulige veivalg eller eventuelt å finne en ny trase videre. Kommunen har imidlertid ikke mottatt noen klager fra publikum. Nye avstikkere/ rundsløyfer som er mulig å merke uten alt for store kostnader er: Sjursholmen Homlungen Vadholmtangen Ørekroktangen Arekilen I tillegger den såkalte Kjærlighetsstien på Hvaler fra Skjærhalden til Helleskilen mulig å merke som en liten kyststi rundsløyfe. Universell tilrettelegging: Det er ingen strekninger på Kirkøy som er universelt tilrettelagt. Imidlertid er det mulig at noen strekninger på områdene Storesand og Rødshue kanskje kan tilrettelegges for funksjonshemmede. 18

19 Rasteplasser og utsiktspunkter: Det er etablert rasteplasser og kiosk på Storesand. Sistnevnte er kun åpen om sommeren. I tillegg er det ønskelig med en rasteplass på Døvika som kan gi bruk av området utenom teltsesongen. Det finnes også mange naturlige rasteplasser/ sitteplasser som ikke trenger tilrettelegging, som for eksempel på svabergene generelt og i stenbruddet på Rødshue spesielt. Rødshue er i tillegg et utsiktspunkt hvor det trengs å sette opp informasjonstavler. Kollen på Skjærhalden med utsikt til bl.a. Kosterøyene bør også tilrettelegges som utsiktspunkt. Det samme med Gråterfjellet. Etapper og kommunikasjon: Det er gode muligheter med buss fra Oslo og Fredrikstad til Hvaler. Stoppesteder langs med Rv 108 med kort avstand til eksisterende Kyststi, for eksempel tunellen Øst, Kirken, Rådhuset og Skjærhalden torg. Det er bra med parkeringsmuligheter i nærheten av Kyststien (Rådhuset, Kirken, Storesand, Rødshue), men flertallet av disse er kun skiltet som parkering til friluftsområder. Det går båt mellom Skjærhalden og de Østre Øyer samt Strømstad. I tillegg har Skjærhalden stor gjestehavn for fritidsbåter. Kulturminner og fornminner langs stien: Følgende kulturminner/ fornminner mangler ordentlig informasjonstavler langs med kyststien på Kirkøy: Hvaler Kirke, Hvalers 1000 årssted, synlig fra et punkt på Kyststien Skulpturpark Rødshue helt inntil Kyststien. Stenkorset (1000 år for Kristendommen) ved Kyststien. Gamle stenbrudd helt ved stien. Hvalertufter Døvika ved stien. Hvalertufter, Sjursholmen må lages avstikker. Bronsjealderrøss Gråterfjellet må lages avstikker. Archimedesskruen/Arekilen må lages avstikker. Homlungen fyr, Torvmyra, må lage avstikker/rundsløyfe Innformasjon langs stien om planter/vekster. Informasjon/ webansvarlig/ kartheftet: Kartheftet selges på kommunens servicetorg. Prioriteringer på Kirkøy: Hvaler kommune har følgende prioriteringer/ behov på Kirkøy: 1. Merking fra Torget til Floren, mangler noen få blå merker, nye kart på de små oppslagstavlene. 2. Utkikspunkt i Kollen v/ Skjærhalden Torg. 3. Innformasjon om severdigheter langs stien (samkjøres med info Nasjonalpark). 4. Avstikkere: Homlungen. 5. Kulturminner: Archimedesskruen (Arekilen). Økonomi/ kostnadsoversikt basert på prioriteringene: Basert på behovene og de ulike prioriteringene, har Hvaler kommune laget følgende kostnadsoversikt som kan danne grunnlag for et budsjett i neste prosjektperiode: Oppgradering Kyststien Kirkøy m/ utsiktspunkt på kollen (Utsiktspunkt Kollen + Avstikker Homlungen + Avstikker Archimedesskruen): 19

20 Samlet kostnad: opparbeidelse utsiktspunkt, materiell skilting/ merking/ info.tavle) kr Arbeid kommunen 168 t (med timesats på kr 600,-) kr Totalt kr Ny Kyststi på Asmaløy Eksisterende kyststistrekning/ missing-links / mulige rundsløyfer: Kommunen planlegger å etablere Kyststi fra Viker Skipstad Huser Brattestø til Åsebu med alternative runder. Det meste av stien går på allerede opptråkkede stier. Arbeidet består i å koble egnede traseer i marka, sikre grunneieravtaler, merke og skilte stien. Det må bygges bro over Huserbekken, samt legges klopper over tilstøtende bløte områder. Stien fra Viker til Åsebu er 4-5 km lang avhengig av trasévalg. Det blir en rundtur på ca 10 km. Kommunen tenker seg to rundsløyfer, med mulige avstikkere opp til Tunnelen vest og Vikertangen. Universell tilrettelegging: Dette blir en sti som er litt mer krevende å gå enn på Kirkøy, da det er mer svaberg og rullesten. Kommunen planlegger ikke strekninger med spesiell tilrettelegging i første omgang. Det meste av stien vil ligge i området som er planlagt fredet som Nasjonalpark. Kommunen regner derfor med at det i forbindelse med nasjonalparken vil bli planlagt avstikkere fra hovedvegen ned mot Kyststien som blir tilrettelagt for ulike grupper. Rasteplasser og utsiktspunkter: Det finnes Kiosk med rastemulighet ved stien, en stor stokk som er egnet til å sitte på og fine tørre svaberg. Ved Pikesten finnes toalett mulighet (utedo). Her er det fin utsikt mot Akerøya, over til Vestfoldkysten og horisonten. Dette er et godt egnet sted for å lage til utsiktspunkt/ rasteplass. Etapper og kommunikasjon: Det er opparbeidet parkeringsplass ved Viker og Åsebu. Begrenset antall parkeringsplasser på Brattestø. Det er god bussforbindelse fra Oslo og Fredrikstad med bussholdeplass v ed Åsebu og Tunellen vest (avstikker fra Kyststien) Gjesteplasser for turbåter i Brattestø havn. Kulturminner og fornminner langs stien: Hvaler har foreløpig ikke kartlagt så mange kulturminner langs trasèen, men deler av stien går gjennom gammelt kulturlandskap, deler går over Hvalerraet med avsettinger fra istiden. Stien går gjennom et område som i følge miljøvernavdelingen hos fylkesmannen er det området i landet med flest rødlista karplanter. Det er et stort biologisk mangfold av både planter, fugl og innsekter. Prioriteringer: Hvaler kommune har følgende prioriteringer/ behov på Asmaløy: Her prioriteres først å finne en god sammenhengende trasè, sikre grunneieravtaler, avklare i fht nasjonalparkplaner og beiteområder. 20

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv

Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Lille Hjertøya. Tilrettelegging for friluftsliv Hvordan tilrettelegge for friluftsliv på Lille Hjertøya? Legge til rette for friluftsaktivitet på en naturvennlig måte Hindre at fysisk tilrettelegging og

Detaljer

Søndre Sandøy. Hvaler

Søndre Sandøy. Hvaler Søndre Sandøy Hvaler Søndre Sandøy ligger sørøst i Hvaler kommune ved riksgrensen til Sverige. Det er ca 80 fastboende og 450 landsteder på øya. Søndre Sandøy er først og fremst stedet hvor du finner ro

Detaljer

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelige turområder i Hønefoss Tilgjengelige turområder i Hønefoss Innledning Ringerike kommune kartla tilgjengeligheten til og i friluftsområder i Hønefoss høsten 2015. Kartlegging av tilgjengelige turområder er utført av kommunens

Detaljer

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd

Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka. Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Skiltmal for kyststien langs Oslofjorden - Skilting og merking etter anbefalingene i Merkehåndboka Utarbeidet av Oslofjordens Friluftsråd Publisert mars 2015 Innhold Bakgrunn for skiltmalen Kort om kyststien

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer

Skiltplan for Høytorp fort

Skiltplan for Høytorp fort Skiltplan for Høytorp fort Godkjent av Utviklingsstyret for Høytorp Fort den 8. mai 2009 Formålet med skiltplanen: Formålet er å bedre informasjonen om det totale tilbudet på Høytorp fort og å kommunisere

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN

VEGBESKRIVELSE. Turpost 1: JUTULSTEIN VEGBESKRIVELSE Turpost 1: JUTULSTEIN Ca 100 meter etter at man passerer avkjørsla til Krabbstu, på veg opp Svalibakken, er det en landbruksveg til venstre. Følg denne vegen rett fram, og følg merkeband

Detaljer

Kulturminnevern i Høylandet

Kulturminnevern i Høylandet Hvorfor planer? Havner i en skuff.. Landbrukets kulturlandskap med Åpne landskaprom Biologisk mangfold Fornminner (buplasse, gravhauger, rydningsrøyser ) Gamle bygninger, veger, innretninger.. Plan for

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Rådmannens kommentar: Det foreslåtte alternativet i innspillet er godt og uproblematisk så lenge det går over samme eiendom.

Rådmannens kommentar: Det foreslåtte alternativet i innspillet er godt og uproblematisk så lenge det går over samme eiendom. 16.04.15 Vedlegg til Kommunedelplan For Grønnstruktur og Friluftsliv - Drøftingssak om valg av trase for kyststi. KYSTSTI; OVERSIKT OVER INNSPILL VEDRØRENDE VALG AV TRASE Delstrekning 1; Østre Vessøya

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Sommervandring Trillemål

Sommervandring Trillemål Sommervandring 2014 - Trillemål På oppfordring fra entusiastiske turgåere har vi valgt å utvide årets sommervandring, og har nå tilrettelagt en egen sommervandringskonkurranse med 5 trillemål. Dette er

Detaljer

Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg

Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg Beskrivelse løype 8 13 km Tønsberg TØNSBERG LØYPE 8 (13 KM) *OBS kun 5 koder mot tidligere 6 Startsted: Butikk senteret på Eiktoppen (husk start kode nederst i et vindu på butikk senterets front Fra butikksenteret

Detaljer

Årstallsteinen på Skiri

Årstallsteinen på Skiri Årstallsteinen på Skiri Terreng og vegetasjon Romsdalen er her på et av sine smaleste partier. Rasmasser og elvas løp har formet et kupert terreng. Store og grove steinblokker ligger tett sammen i blokkmarker.

Detaljer

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Mål: Utarbeide en skilt- og informasjonsplan for innfallsporter Skiltplanen skal beskrive behovene for skilting i og omkring nasjonalparken. Skilt og informasjonstavler

Detaljer

Dag 3: Fredag 29.juni Sandvika Levanger 63,2 km.

Dag 3: Fredag 29.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Dag 3: Fredag 29.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Etappe 29. Sandvika St. Olavsbru. 5,4 km Start ved Sandvika på ca. 430m.o.h. Før start parkerer bilene langs RV72. Ikke dobbeltparker slik at trafikk hindres

Detaljer

Stien for alle Rapport og regnskap

Stien for alle Rapport og regnskap Stien for alle Rapport og regnskap Et tiltak i prosjekt Flere Freske Folk i Østfold Finansiert av Østfold fylkeskommune og Sarpsborg kommune til glede for alle i Sarpsborg 31.10.2012 Planleggingen av Stien

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 Samfunnsutvikling Langebåt vel v/ leder Arild Kristiansen Johnny Svorkmosv.200 0903 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 07/1578/EM K11 20.10.2008 08/13985 INFORMASJON OM MERKING AV KYSTSTI PÅ HALLANGEN

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten om gjennomføringen av Sti- og løypeplanen til etterretning

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Dag 3: Fredag 28.juni Sandvika Levanger 63,2 km.

Dag 3: Fredag 28.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Dag 3: Fredag 28.juni Sandvika Levanger 63,2 km. Etappe 29. Sandvika St. Olavsbru. 5,4 km Start ved Sandvika på ca. 430m.o.h. Før start parkerer bilene langs RV72. Ikke dobbeltparker slik at trafikk hindres

Detaljer

Hytte- og ruteplan for DNT Nedre Glomma for

Hytte- og ruteplan for DNT Nedre Glomma for Hytte- og ruteplan for DNT Nedre Glomma for 2012-2015 Om DNT Nedre Glomma DNT Nedre Glommas arbeidsområde omfatter Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune i Østfold. Foreningens virke er i hht vedtekten

Detaljer

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje GRATIS! Ut på tur i Iveland 2017 15. mai - 30. september I år består prosjektet av 9 postkasser. To av dem finner du i Birkenes kommune.

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Men håper det kan være til hjelp å oversende gjeldende turstikart fra Grønningen,

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper Skilting og gradering Av turstier og skiløyper Visit Innherred Kathrine Kragøe Skjelvan Visit Innherred Destinasjonsselskap Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa Vertskap, Markedsføring, produkt-

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 For tredje år på rad inviterer ski-/trimgruppa i Tyristubben denne høsten til seks turer i Holleia. Alle turene er lagt til onsdager kl 1800, og vil med vanlig gangfart

Detaljer

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra

Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Turstigruppen Tursti mellom Neskollen og Hvamsetra Mandatet til turstigruppen Hvam IL har nedsatt en prosjektgruppe som har som mandat planlegge, finansiere og etablere en tursti i Hvamsåsen,mellom Neskollen

Detaljer

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet.

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Løypebeskrivelser for turløyper i Kåfjord: Spåkenes og Nordmannvik Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Fugleutkikk. 1,9 km Start ved

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal

Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal Byantikvars rapport etter synfaring Ålmannvegen i Røldal 1. Innledning Ålmannvegen Veien fra øst til vest En rekke veitraseer i Røldal er registrert i Askeladden som fredet. Ser man nøyere på denne fredningen

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka

GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka Molde Fræna Gjemnes Kristiansund kommune kommune kommune kommune 2010: Kart over GULLRUTA TURSTI gang og sykkelsti. GULLRUTA TURSTI Julneset Osmarka Grøndalen / 10b00 m ny tursti Andre søknader i 2010:

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Rygge kommune Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Versjon 04.12.2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... s. 3 Målgruppe og mål. s. 3 Planprosess.. s. 4 Denne planens oppbygning.. s. 5 Status for eksisterende

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

KYSTSTI RISØR. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI RISØR. Friluftsrådet Sør 2011 KYSTSTI RISØR Friluftsrådet Sør Innhold Innledning... 4 Mulighet for kyststi fra fylkesgrensa til Tvedestrand... 6 Delstrekning 1: Fra fylkesgrensa til Risør sentrum... 7 Delstrekning 2: Fra Risør

Detaljer

Skilting av turruter i Drammen

Skilting av turruter i Drammen Skilting av turruter i Drammen 15.11.16 Bakgrunn Visjon i bystrategien: Byvekst med kvalitet større, smartere, sunnere Folkehelse bruke friluftsliv som virkemiddel til å oppnå bedre folkehelse Bynært friluftsliv

Detaljer

Hvem står bak Merkehåndboka

Hvem står bak Merkehåndboka Om Merkehåndboka Praktisk håndbok for enkel tilrettelegging for ferdsel i skog og mark, fjell Maler og systemer for hvordan arbeid med merking og tilrettelegging bør gjøres Her vil vi ta for oss tilrettelegging

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

Postkassetrim i Fet. Kontakt for Postkassetrim i Fet: Fet kommune, Servicetorget t Vi ønsker alle en riktig god tur!

Postkassetrim i Fet. Kontakt for Postkassetrim i Fet: Fet kommune, Servicetorget t Vi ønsker alle en riktig god tur! Postkassetrim i Fet Postkassetrim i Fet Ut på tur aldri sur! Det er satt opp 8 turpostkasser på ulike turmål rundt om i kommunen, så bli med på postkassetrim i Fet! Formålet er å få så mange som mulig

Detaljer

Kyst- Østfold. Moss. Rygge. Råde. Sarpsborg. Fredrikstad. Halden. Hvaler

Kyst- Østfold. Moss. Rygge. Råde. Sarpsborg. Fredrikstad. Halden. Hvaler Kystsoneplanlegging Inger B. Kolseth, rådgiver Plan- og miljøseksjonen Samfunnsplanavdelingen Østfold fylkeskommune Gränskartseminarium 13. September 2017 Tanumstrand Kyst- Østfold Moss Rygge Råde Sarpsborg

Detaljer

Sluttrapport K1 tiltak. Friområdet ved Bongsatjørn - tilgjengelig for alle

Sluttrapport K1 tiltak. Friområdet ved Bongsatjørn - tilgjengelig for alle Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Sluttrapport K1 tiltak Friområdet ved Bongsatjørn - tilgjengelig for alle A Prosjektopplysninger:.

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010 IDEÈR FOR, NOVEMBER 2010 Grøningstraen Grøningstraen er Kvitsøy kommunes største friområde med sandstrand, grillhytte, utsiktspunkter, båtfester og handicaptoalett. For at friområdet skal fungere mer tilfredsstillende

Detaljer

Kyststiene i Vestfold - Fra Svelvik i nord til Larvik i syd. Status og forslag til tiltak

Kyststiene i Vestfold - Fra Svelvik i nord til Larvik i syd. Status og forslag til tiltak Kyststiene i Vestfold - Fra Svelvik i nord til Larvik i syd Status og forslag til tiltak Sandvika 2015 Innhold 1.0 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Metode... 6 2.0 Sammendrag/Konklusjon... 8 3.0 Generelt

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER Mellom (grunneieren) som grunneier av eiendommen gnr. bnr. i kommune og (tilretteleggeren) (Alternativt mellom grunneierlag/utmarkslag eller tilsvarende

Detaljer

Gjelder for perioden 20. juni 30. september

Gjelder for perioden 20. juni 30. september Gjelder for perioden 20. juni 30. september I år har vi satt ut 10 postkasser rundt i kommunen, to av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen som familie, med venner, på en treningstur eller helt

Detaljer

Natur- og kulturlandskap. Kvartærgeologi, botanikk

Natur- og kulturlandskap. Kvartærgeologi, botanikk Tabell 3. Beskytta områder i Vansjø- / Hobølvassdraget (MORSA) Navn Kommune Lovverk / Verneform Verneformål Områder vernet i medhold av Naturvernloven Stenerudmyra Hobøl, Spydeberg Naturreservat Myr Limnogen

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Gjelder for perioden 5. juni 25. september

Gjelder for perioden 5. juni 25. september Gjelder for perioden 5. juni 25. september I år har vi satt ut 9 postkasser rundt i kommunen, fire av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen som familie, med venner, på en treningstur eller helt

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Rundløype, 7,5 km, 1 t. 45 min. Parkeringsplass ved Vikestranda badeplass. Følg Vikeveien over elva og ta til høyre ved første veikryss. Ta av til

Detaljer

VÅRE VISJONER FOR KYSTSTISATSING I ROGALAND. Eli Viten Ass. regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune

VÅRE VISJONER FOR KYSTSTISATSING I ROGALAND. Eli Viten Ass. regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune VÅRE VISJONER FOR KYSTSTISATSING I ROGALAND Eli Viten Ass. regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune Disposisjon Historikk Hvorfor er kyststien så viktig? Utfordringer Bruk og vern Vår satsing i Friluftslivets

Detaljer

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK

SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING TURISTVEGTILTAK OPPDATERT KONSEPT : SKJERVSFOSSEN NATURVANDRING UTKIKSPOSTEN KANTEN med p-plass og toalett HYLLA NEDRE HYLLA TRAPPA DUSJEN BRUA ØVRE SVINGEN VEGEN INSPIRASJON

Detaljer

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Pilegrimsleden Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/friluftsliv/pilegrimsleden/ Side 1 / 5 Pilegrimsleden Publisert 19.09.2014 av Miljødirektoratet Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier

Detaljer

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER VEDLEGG 6 EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER Retten til fri ferdsel i utmark har lang tradisjon i Norge og er nedfelt i Friluftsloven. Denne retten har avgjørende betydning for

Detaljer

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85 10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85  10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87 1/1985 Årsmelding miljøvernavd. 2/85 Isesjø - 1983. En vannfaglig vurdering 3/85 Rømsjøen 1983. En vannfaglig vurdering 4/85 Tunevannet - 1984. En vannfaglig vurdering 5/85 Tiltaksrettet overvåking 1984

Detaljer

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland

Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Ta beina fatt! En overordnet mulighetsoppgave om turveier i den urbane delen av Sortland Blå og grønne strukturer i Sortland Eksisterende vegnett og tilbud i Sortland 7. 6. 8. 6. 7. 8. Vegtyper i Sortland

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet startet dette prosjektet i

Detaljer

fase 3 : stedsforståelse

fase 3 : stedsforståelse brygge 1 km 1,5 km 1 km attraksjon adkomst båt buss p-plass topologi framkommelighet på området type perle eksponert / lunt land / vann svaberg / sand bratt / flatt fase 3 : stedsforståelse Mærrapanna

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Fosseparken, Hellesylt

Fosseparken, Hellesylt Hellesylt vekst, Stranda kommune Fosseparken, Hellesylt Skisser og ideer Opplevelse og rekreasjon Rundturer, snarveier og gode omveier. Utsiktsplasser, møteplasser, rasteplasser Materialvalg: dekker, kanter

Detaljer

Vibrandsøy Vibrandsøy er i dag fellesbetegnelsen for en gruppe øyer like utenfor Haugesund. Den største delen av det vi kaller Vibrandsøy består av grønt uberørt kulturlandskap. Lengst i nord, det vil

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer