NORDEN I RYGGE MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORDEN I RYGGE. NR ÅRGANG AUGUST 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDEN I RYGGE MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORDEN I RYGGE. NR. 98 16. ÅRGANG AUGUST 2011"

Transkript

1 Bohuslän Ranrike Elfsyssel - Alvheim Bohuslän ble ved en sammenslåing i 1998 et landskap i det nye administrative Västra Götalands län. Bohuslän strekker seg fra Svinesund til Göteborg. Det har omtrent samme folketall og flateinnhold som Østfold (4.473/ km2 og / innb.) Opprinnelig var Bohuslän en del av Viken, området omkring Oslofjorden (Folden) og nedover svenskekysten. Et gammelt navn på områdene rundt Oslofjorden var også Vingulmork. Nordre del av Bohuslän ble kalt Ranrike og søndre del Elfsyssel. Snorre omtaler landskapet som Alvheim. Før år 1000 og før de manifesterte nasjonalstatene var Viken under dansk dominans, men Harald Hårfagre herjet nedover mot munningen av Göta älv. Etter hvert ble Bohuslän en del av Norge. Frem til midten av 1200-tallet grenset det norske og det danske kongedømmet til hverandre gjennom Båhuslän og Halland. Mellom disse landskapene fikk Sveariket da kontroll over et lite landområde ved munningen av Göta älv, som ga dem kontakt med Kattegat. Nærmeste svenske by til munningen av Göta älv var den gang Lödöse, 4 mil nordøst for dagens Göteborg. Viktigste by i middelalderen var Konghelle, som lå ved borgen Ragnhildsholm, som i begynnelsen av 1300-tallet ble erstattet av festningen Årlig har Halden-laget og lokallagene syd for grensen hatt en samling første lørdag i september. Noen tidligere år har Østfoldlagene hatt en sommersamling. I fjor ble dette slått sammen i broderlig enighet med et besøk i Moss med deltakelse av vel 100 medlemmer fra de åtte aktive lagene i Østfold og Norra Bohuslän NORDEN I RYGGE MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORDEN I RYGGE. NR ÅRGANG AUGUST 2011 Bohus. Norge hadde også en enklave øst for elven ved Bohus festning og kontrollerte da trafikken på elven. Lødøses betydning som et viktig handelssted ble da svekket, og Nya Lødøse ble anlagt nederst i Göta älv. Karl IX (han som ga Vimmerby stadsrettigheter og også grunnla Karlstad og Mariestad med navn etter sin dronning) grunnla en by på Hisingen ved utløpet. Denne byen ble brent ned av danskene etter noen få år, men Karl IX regnes som Gøteborgs grunnlegger. Det var stadig kriger i området mellom Danmark/ Norge og Sverige, og etter freden i Roskilde i 1658 ble hele Bohuslän med unntak av Enningdalen overgitt til Sverige. Strömstad ble opprettet fordi det oppsto behov for en by i den nordlige delen av Bohuslän. På den måten unngikk man at folk i de nordlige delene av Bohuslän dro til Halden for å handle. I 1675 ble byen brent av danskene (egentlig av nordmennene, men norske arméen ble regnet som dansk), og besatt i fire år. Karl XII ble frarøvet sin flåte av Tordenskjold i I 1718 slepte Karl XII sine skip over land fra Strømstad til Iddefjorden og angrep Fredriksten, et angrep som for kongen ble fatalt. I Tyttebærkrigen, da Gustaf III angrep Russland i 1788, rykket en norsk hær på mann Nordisk träff i Strömstad Lørdagen 3. september i glada nordenvenners lag Lokallaget Norra Bohuslän i Strømstad inviterer til en kaffekopp og orientering på Strømstad Museum kl 14, hvor vi også ser på utstillingen Havets näringar, som gir et historisk innblikk i den lokale fiskerinæringen. Silda var engang svenskenes sølv. Senere går vi til Restaurang Park som byr på Fläskfile med klyftpotatis og pepparsås, måltidsdrycka & kaffe. (meddel evt. allergier). Prisen er 300 kr for dette. Strømstad stadshus inn i Bohuslän. Det kom til noen forpostfektninger, men egentlig ingen krig. Felttoget fikk sitt navn da soldatene drev med bærplukking istedenfor kriging. Likevel døde mann pga dårlig hygiene og sykdommer. Innbringende sildefiske gjorde at innbyggertallet i Strömstad by steg fra 300 i 1750 til 1100 i 1805, og den har i dag rundt Hele Strømstad kommune har dobbelt så mange. Vi avtaler kjøring med egne biler, og benytter kanskje anledningen til å handle litt på veien. Så møtes vi ved Strømstad museum, Södra Hamngatan 26, midt i mot Strömstad Tidning og Strömsån kl. 14. Parkering kan skje i sentrum. Vi foreslår avreise fra Rygge rådhus kl.11. Påmelding til Johs Sjølie ( ) innen fredag 26. august. Johs koordinerer felleskjøring og oppfylling av biler.. Denne avis finner du på

2 Fellesskap Mot et tettere nordisk utenriks- og sikkerhetssamarbeid Styrken i fellesskapet er blitt sterkt betonet etter terroraksjonen i juli. Etter krigen ser vi også hvordan fellesskapet omkring oss har vokst. FN er skapt, Nato vokste fram og deretter har kull- og stålunionen EF EU og monetærunion utviklet seg. Det var 21 år mellom de to verdenskriger. Nå er det gått 66 år uten storkrig i verden. Meningene om disse organisasjoner er delte, men kanskje har de, tross sine mange svakheter, vært med på å stabilisere verden. Mennesket er et flokkdyr, og det er jo vår styrke. Gjennom samarbeid og læring av hverandre er vår sivilisasjon utviklet. I selskap med andre trives vi og opplever glede. I samtaler med andre blir vi beriket. Det nordiske samarbeid har gått opp og ned etter de mange nordiske kriger, som vel ble avsluttet i Både i 1809 og omkring 1850 var en felles konge og stat på dagsordenen. Den blomstrende skandinavismen visnet bort ved regjeringenes passivitet til Preussens erobring av Sønderjylland i Etter krigen har vi hatt Nordisk Råd med mer og mindre hell. Nå ser vi ny oppblomstring av fellesskapet både i gjerning (kfr. Støre ved siden av) og tanker (kfr. Wetterbergs union). Støre er nok realistisk med sin tvil om både union og plass i G20, men man må ha visjoner og djerve mål. Det er slike som bryter barrierer. Alt dette er vi tilskuere til, men vi praktiserer vårt fellesskap i våre møter, med vennskapsbyene eller som nå i september med besøk hos naboene i Strømstad. Fellesskapet gir oss kunnskap og forståelse om våre venner og naboer. Det gir oss mer respekt for ulikheter både mellom kulturer og mennesker. Dette er nok også et moment i de internasjonale fora og samarbeidet der. Dessuten innser vi vel i verden at vi nå er mer avhengig av hverandre enn noen gang før. Vi ønsker Wetterberg og Støre alt vel! Red. Mer enn noen gang er det nå mulig å utvikle et enda tettere nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetsspørsmål, mener utenriksminister Jonas Gahr Støre i et intervju i april i år: Samlet sett er de nordiske landene blant verdens ti største økonomier, og blant de største bidragsyterne til FN og andre organisasjoner. Derfor har Jonas Gahr Støre talt for at de nordiske landene bør ha et sete i G20. Et forslag som har vunnet gjenklang hos flere andre nordiske politikere. G20 er en riktigere avspeiling av maktrealitetene i dagens verden enn G7/G8. I denne sammenheng har vi foreslått at G20 utvides med for eksempel et nordiskbaltisk sete men også ytterligere seter for andre land og regioner. Et slikt sete ville gagne Norden ved å gi direkte adgang til G20-møtene. Men det ville sammen med utvidelse til andre lands deltakelse i G20-samarbeidet også gagne G20, ved å gjøre samarbeidet mer legitimt og dermed egentlig også gi mer effektiv global styring. Det ville ikke kreve noe særlig nytt av det nordiske samarbeidet hvis et nordisk eller nordisk-baltisk sete i G20 skulle bli en realitet. Vi har allerede en sterk tradisjon med samarbeid og koordinering innen FN, i IMF, Verdensbanken og andre organisasjoner. Et nordisk-baltisk sete i G20 er imidlertid neppe realistisk. Da er det mer realistisk med et samarbeid mellom de nordisk-baltiske landene og andre mindre, europeiske land som heller ikke er med i G20.. Jonas Gahr Støre ser også gjerne for seg et ytterligere styrket nordisk samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken. Det arbeides nå systematisk med oppfølging av Stoltenberg-rapportens ulike forslag i de nordiske utenriksdepartementene. Når det gjelder nordisk samarbeid om sivil og militær krisehåndtering, arbeider vi for mer felles nordisk opplæring av personell til internasjonal innsats. Innen digital sikkerhet er vi enige om å få på plass et nordisk kommunikasjons og kompetansenettverk mot digitale angrep. Hva angår fordypet samarbeid mellom utenrikstjenestene, legges det opp til bedre tilrettelegging for samlokalisering og innplassering av våre diplomater i andre nordiske lands ambassader, utforming av retningslinjer for fellesnordiske honorære konsulater, utvikling av felles rutiner for søknader om reisedokument og for registrering av nordiske borgere i utlandet. Også det nordiske forsvarssamarbeidet er under stadig utvikling, ifølge Norges utenriksminister. Både når det gjelder trening, planlegging, øvelser og innkjøp. På noen områder, som samarbeid om kampflyøvelser, er samarbeidet faktisk kommet lenger enn det som ligger i Stoltenberg-rapportens forslag. Men selv om utenriksminister Jonas Gahr Støre har stor tro på et tettere nordisk samarbeid innenfor utenriks og sikkerhetsspørsmål, mener han ikke Gunnar Wetterbergs idé om en nordisk union er særlig sannsynlig. På møtet mellom de nordiske utenriksministrene i Helsingfors 5. april 2011 ble de enige om en nordisk solidaritetserklæring : "Gjennom solidaritetserklæringen sier de fem landene at dersom et nordisk land skulle bli rammet, vil de andre bistå med relevante virkemidler hvis de blir bedt om det. Videre heter det at et intensivert nordisk samarbeid vil bli gjennomført i overensstemmelse med hvert lands sikkerhets- og forsvarspolitikk og det vil utfylle det eksisterende europeiske og euro-atlantiske samarbeidet." Kilde: Silje Bergum Kinsten på

3 Med Foreningen Norden til Kauhava juli 2011 Alle 20 mettet av en bedre lunch i Kuopio på en av de tusen sjøer etter å ha busset gjennom Saimaa-området Nordisk kunstutstilling i kunstsenteret i Kauhava ble åpnet med musikk, fiolin og kantele, av to unge jenter Bryggerimuseum hos Olvi ølmakere i Iisalmi Helena Visti og Vuokko Sulkakoski sang for oss på havefesten hos familien Visti, hvor det var samlet 20 fra alle fem nordiske land på en varm, deilig sommeraften. Damene sang også på avslutningsmiddagen for oss alle. Familien Sørbys hyggelige vertskap, Mikko og Helena Visti. Det var ti år siden Karin og Kåre var der sist, og familien Visti har bodd hos Sørbys på vennskapsstevne både i 1995 og i 2003.

4 Sommerutflukt i Østerled Vi våger å si at sommerens tur til Finland var meget vellykket. Bussen tok oss østover til Viking Line fra Stockholm. Bugnende border og kilder med åpne kraner bød på uimotståelige fristelser på båten. Så gjennom Stockholms led og skjærgård en slik varm kveld på akterdekket i aftensolen med en kald pils, det ga velvære og ro i sinnet. Turen til vennskapsbyen Kauhava var en tre dagers ferd gjennom Karelen og Savolax mellom Saimaområdets utallige sjøer og viker med passende pauser til hvile og opplevelser. Det ble en båttur, besøk på middelalderslottet Olavinlinna, et bryggeribesøk og en titt på hoppbakken i Kuopio og kirken i Alajärvi. Underveis i bussen var det kåserier og orienteringer om Finland fra natur og historie - til næringsliv og kultur. Ikke minst fikk vi et levende bilde av bakgrunnen for og innholdet i nasjonaleposet Kalevala. Oppholdet i Kauhava fulgte tradisjonen med presentasjon av og en rundtur i den store, nye kommunen. Besøk i Vasa brakte oss over de endeløse, fruktbare sletter med Finlands rikeste landbruk til en travel by hvor alle forsto svensk. Været var på vår side med opp Felles styremøte På vennskapsstevnet i Finland ble det arrangert et felles styremøte under utflukten til Vaasa. Hovedsaken på møtet var samarbeidet i tiden fremover. Erfaringen har vist at besøk av mindre grupper mellom stevnene har vært meget vellykket. Det var derfor enighet om å oppmuntre til direkte kontakt mellom partene for å arrangere slike besøk. Neste stevne blir i Rygge om to år. I den siste perioden har det vært en meget vellykket utveksling av lærere mellom Vimmerby og Kauhava. De andre partene har ikke hatt slik utveksling i det siste, men þorlákshöfn ønsket å prøve. mot 30 grader. Det gjorde også haveselskapene hos ulike vertsfamilier til varme forbrødringer. Bare to familier valgte privat innkvartering. Resten foretrakk av ulike grunner hotellet i staden. Men alle ble tatt godt vare på av et engasjert vertskap. Deltakerne på turen ble bedt om å notere ned to positive og to negative synspunkter på reisen og oppholdet. De uttrykte stor tilfredshet med opplegget på rundturen. Det var rikelig med pauser og fine stoppesteder. De skrøt spesielt av den hyggelige, finskspråklige sjåføren. Turleder Leif har tydeligvis gjort en god jobb, og orienteringer fra Anne Marie og Kåre ble godt mottatt. Mottakelsen hos finske venner var varm og god, og gruppesamlinger torsdag kveld ble berømmet. Et svar lyder: Alt bra, bare gode minner. Listen med negative ting var kortere. Avreisen fra Rygge var kanskje noe tidlig (kl 0600). Bussens klimaanlegg kunne vært bedre, og toalettet i bussen må være OK. Mottakelsen ved ankomst i Kauhava tirsdag kveld kunne vært mer strukturert og innholdsrik. Hotellet i Kauhava holdt ikke god nok standard, middagsservering der var problematisk. Opplegget for hotellgjestene på fredag var noe tilfeldig, men ble utmerket improvisert av Karre. i Vaasa Det var enighet om at endringer i styrene sendes ut umiddelbart etter årsmøtene. Skærbæk rapporterte om manglende støtte fra den nye storkommunen. De har også hatt problemer med å finne en ny formann, og har derfor innført kollektiv ledelse i foreningen. Alle foreningene sliter med mangelen på yngre medlemmer. Vi fortalte om vårt nystartede ungdomsforbund, og islendingene fortalte om en omlegging hvor medlemsmøtene erstattes av reiser og arrangementer for barn og ungdom sammen med familien. Alderen til tross det var optimisme og tro på vennskapskjedens livskraft. Høstens program 3. september lørdag Nordisk treff i Strømstad hos lokallaget Norra Bohuslän 13. oktober torsdag Drømmen om en nordisk union er lansert og blir vurdert. Rune Carlsson fra hovedkontoret orienterer 14. november mandag Skumringstimen i Rygge bibliotek med tema Humor i Norden med besøk av Brede Bøe 8 desember torsdag Julemøte på Kallum søndre felles med Moss lokallag og kåseri om et juletema Styret Leder Johs Sjølie Skoleveien 5b, 1580 Rygge Nestleder May-Lis Skaug Rinnan p: , m: Sekretær og redaktør Kåre Sørby Baugsåsen 17, 1525 Moss Kasserer Kari Horntvedt Erling Charles Olsen Arild Nilsen Fredric Nygård Vara Reidun Bugge m: , j: Vara Carl S. Solberg Vår hjemmeside: Tenk det! En venn er en gave som du gir deg selv. R.L.Stevenson

5

lokale arrangementskomiteens side. Grensetreff i Moss - lørdag 4. september

lokale arrangementskomiteens side. Grensetreff i Moss - lørdag 4. september NORDEN I RYGGE MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORDEN I RYGGE. NR. 90 15. ÅRGANG AUGUST 2010 Landsmøtet 2010 i Tromsø Selve landsmøtet startet opp lørdag 5. juni etter lunsj. Deltakere fra Rygge var Johs Sjølie,

Detaljer

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir:

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: magasinet NORDEN Nr. 4 2011 Fridtjof Nansen: Var med å stifte Foreningen Norden Nye, nordiske kulturhus Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: Inspirert av mønstret mat Hva nå Danmark? Ane Brun norskan som

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG

Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG Ny profil Speidermuseet Portrett ST. GEORG MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE #04.2010 LEDER Gildevenner! På gildemestermøtet på Sanner, fikk vi presentert den nye profilen for St. Georgs Gildene

Detaljer

Pensjonistuniversitetet i Ålesund

Pensjonistuniversitetet i Ålesund Pensjonistuniversitetet i Ålesund 19.februar 1991 2011 Pensjonistuniversitetets historie gjennom 20 år Redigert av Sjur Brande, april 2011 20 år er da slett ingen lang tidsepoke i seg selv? Nei, kanskje

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011

kommuniké. ETTER TERROREN 05.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 05.2011 ETTER TERROREN DE DELTOK I DEN STØRSTE REDNINGSAKSJONEN I NORGE I FREDSTID. MØT FEM AV DEM SOM TOK SEG AV LEVENDE OG DØDE. SIDE 8 23 PIONÉRKVINNE

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE

ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE ÅRSMELDING 2011 FORENINGEN NORDEN NORGE 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 4 NORDENS SPRÅKPRIS 6 SAMMEN HJEMME SAMMEN UTE: NYE MULIGHETER FOR NORDEN SOM GLOBAL AKTØR 8 GRUNNLOVSJUBILEET 2014 10 LOKALLAG

Detaljer

Møte torsdag den 29. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 29. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. nov. Dagsorden 871 Møte torsdag den 29. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 23): 1. Innstilling fra valgkomiteen om opprettelse av og valg av medlemmer

Detaljer

DEBRA NYTT VÅREN 2009

DEBRA NYTT VÅREN 2009 DEBRA NYTT VÅREN 2009 Lederens hjørne mars 2009.03.18 Først vil jeg starte med å si at vi i styret beklager at det er lenge siden debra nytt har vært ute. Det har vært en del omstendigheter som har gjort

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Var det Oslo vi nettopp passerte?

Var det Oslo vi nettopp passerte? KILDEN Tidsskrift for Oslo Guideforening sommernummer 2010 OSLO OSLO OSLO OSLO OSLO 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser 1000 år 1000 opplevelser

Detaljer