CITYBANEN I STOCKHOLM Ur konsulentens perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CITYBANEN I STOCKHOLM Ur konsulentens perspektiv"

Transkript

1 CITYBANEN I STOCKHOLM Ur konsulentens perspektiv Eskil Sellgren International Rail Director WSP Markedssjef Samferdsel & Infrastruktur, Multiconsult

2 KORTE FAKTA WSP VÅRE TJENESTER BIDRAR TIL EN BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING NOK5,7mrd 2012 OMSETNING NOK700m 2012 EBITDA NOK7,9mrd DES ORDREBOK Inntektene omfatter WSP resultater for fem måneder bare (fra 1 august til 31 desember 2012)

3 VÅR KOMPETANSE WSP FIRE VIKTIGE MARKEDSOMRÅDER BYGG & EIENDOM SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR INDUSTRI & ENERGI MILJØ Education Sports & Cultural Hospitality & Leisure Commercial Government Healthcare Residential Retail Industrial Terminals High Rise Safety & Defence Roads & Highways Transit Rail Aviation Ports Bridges Land Development Linear Infrastructure Water Supply Water Treatment Waste Management Public Utilities Communication and Technology Marine & Coastal Traffic and Transportation Planning Intelligent Transportation Mining Oil & Gas Pulp & Paper Pharmaceutical and Biotechnology Agrifood Hydropower Wind Solar Thermal Bioenergy and Thermal Site remediation Impact Assessments Permitting EH&S Compliance Sustainability Strategies Air Quality Planning & Ecology Acoustics Risk Management Energy Management Transaction Support Digital Services Landfill Sites

4 VI ER WSP +300 kontorer i alle verdensdeler ansatte i 35 land Kanada 2400 Nord-Europa 1100 USA Storbritannia 1400 Asia Afrika, India, Midt-Østen Sør-Amerika 425 Australia

5 WSP SVERIGE 2500 medarbeider Sterk lokal forankring I Sverige har vi 2500 ansatte i 40 kontorer spredt over hele landet

6 JERNBANEKAPASITET WSP Risiko og Sikkerhet Transportplanlegging / Operasjonsplanlegging Miljøsaker og ledelse Offentlig forespørsel By-og arealplanlegging Jernbanesystem Integrasjon & modeller Strategisk og investeringer planlegging Prosjektledelse Signalering & togkontrollsystemer Telekommunikasjon Kundeinformasjonssystemer Strømforsyning og Kontrollsystemer Bygg- og konstruksjonsteknikk Geoteknikk Spor Stasjoner, depoter, Godsterminaler og utstyr Mekaniske og elektriske systemer Anlegg og Utstyr Bygninger Konstruksjoner / Installasjoner Brannteknikk Kostnadsstyring Planleggingtilsyn IT & Virtual løsning Vedlikehold Jernbane og Eiendom Bærekraftig rådgiver Fjelltunneler

7 UK: Crossrail, Bond Street Station Investering: NOK140mrd Prosjekt Verdi: NOK3,8mrd CLRL Stasjonskonsulenten er en viktig del av Crossrail, Europas største byggeprosjekt. Tjenestene inkluderer å håndtere kapital- og levetidskostnader samt grensesnitt med tunnel, andre tunneler og med utbyggingskonstruksjon over bakken.

8 UK: Thameslink, London Bridge Station Investering: NOK50mrd Prosjektverdi: NOK4,7mrd Network Rail På navet i Thameslinkprosjektet,har WSP utviklet en verdensklasse design for å innlemme økt sporkapasitet fra 6 til 9. Samtidig kan stasjonen drive sikkert og med et minimum av forstyrrelser.

9 UK: Paddington Station Span 4 Roof Prosjektverdi: NOK420m Network Rail Morgan Sindell Byggefasen Fornyelse av konstruksjoner og plattformer. Alle de tverrfaglige prosjektene er involvert i produksjon av 27 forskjellige rapporter. Alt blir samlet i den endelig mulighetsstudie-rapport. Senere ble det utnevnt konsulent til en totalentreprise.

10 SVERIGE: Citybanen, Stockholm Investering: NOK15mrd Trafikverket Citybanen er Stockholms største byggeprosjekt. Prosjektet innebærer boring og sikker sprengningsarbeid av en 6 km lang jernbanetunnel i henhold til sentrale Stockholm for å avlaste togtrafikken i sentrum av byen og øke kapasiteten. WSP har arbeidet med Undersøkelser, KVU, Reguleringsplan og Byggeplan

11 SVERIGE: Vestlenken, Gøteborg Investering: NOK18mrd Trafikverket Vestlenken er en 8 km lang dobbeltsporet jernbane, inkludert en 6 km jernbanetunnel gjennom sentrum av Gøteborg. Vestlenken vil øke tilgjengeligheten til byen med tre nye undergrunnsstasjoner.

12 SVERIGE: Tværbanen, Stockholm Prosjektverdi: NOK18mrd Storstockholms Lokaltrafik (SL) Tværbanen er en bybane som forbinder buss, T-bane og lokaltog rundt sentrale Stockholm. Linjen er 18km lang og har 25 togstopper.

13 NORGE: Høyhastighetsbanen Jernbaneverket WSP UK / Sverige og Multiconsult i samarbeid innenfor integrerte team har utført oppgaven med en unik kombinasjon av britisk og europeisk erfaring.

14 CITYBANEN STOCKHOLM

15

16

17 STASJON CITY

18 STASJON CITY

19 The Central Station STASJON CITY

20 STASJON CITY

21 STASJON CITY

22 STASJON CITY

23 STASJON CITY

24 STASJON CITY

25 STASJON CITY

26 UTFORDRINGER Store undergrunnsstasjoner Vanskelige geologiske forhold Soner av dårlig fjellkvalitet Sensitive grunnvannsforholdene Fundamenter for eksisterende bygninger Krysset av tre T-banelinjer Logistikken i sentrale Stockholm Miljøkonsekvenser Risiko og sikkerhet Kostnader

27 WSP OPPDRAG Konseptstudie KVU Reguleringsplan Spor, Konstruksjoner, Bergmekanikk, Geoteknikk, Kanaler, Vann og avløp, installasjoner, Risiko og sikkerhet etc. Byggeplan Stasjonsarkitektur, Konstruksjoner, Bergmekanikk, Geoteknikk, Installasjoner, Risiko & Sikkerhet, Miljø, Vann og Avløp osv for Stasjon City og 2km tunneler Bygging Partnering WSP - NCC - Trafikverket

28 GRUNNIDÉEN MED PARTNERING Basert på felles verdier og mål skaper byggherre, entreprenør og konsulent et integrert prosjekt med klare insentiver for alle parter. Hvis målene er oppfylt, får alle et vinn-vinn-forhold Prosjektet blir et kreativt miljø med konstant informasjon- og kunnskapsutveksling som fører til en mer effektiv planlegging og produksjon. Sluttproduktet er av en høyere kvalitet til en lavere totalkostnad

29 PLANLEGGING I SAMHANDLING (PARTNERING) Med denne form for samarbeid, kan entreprenøren delta aktivt i planleggerens arbeid der man kan forberede bygging, dokumenter for valg av designmetoder og teknikker, samt felles gjennomgang av eksisterende dokumenter der alle kan komme med kommentarer Entreprenøren vil kunne få en god forståelse av anlegget og derved kunne anvende en «produksjonstankesett» i designet tidligere enn ellers.

30 HVORFOR PARTNERING I CITYBANEN? Kompleks utforming Komplekse forbindelser til og i T-banen Trafikkantkonsekvens, støy, vibrasjon, nedstengninger Hotellet Kabeltunneler Riddarholmen Kulturhistoriske interesse Samlet en meget stor risikoeksponering

31 HVORFOR PARNERING I CITYBANEN? Forts. Reguleringsplanen ble utført i tre ulike konsulentoppdrag og haltet med svært varierende grad av ferdigstillelse Betingelsene for kontrakten var ikke klar og inneholdt en rekke usikkerheter og risikoer Uklare krav gjorde det vanskelig å utforme en streng og enhetlig bygging og dokumentasjon For å balansere prosjektrisiko og opprettholde muligheten for fortsatt prosjektutvikling - optimalisering - og fortsatt ha konkurransedyktige tilbud, er partneringmodellen en forutsetning

32 FORDELERNE MED PARTNERING Tidlig start av bygging på store, komplekse prosjekter med iboende risiko / usikkerhet Mulig å behandle / optimalisere / effektivisere den pågående byggingen Lærings- og utviklingsprosess Alle tre partnerne føler et felles ansvar for å bygge og dokumentere

33 ULEMPER/RISIKO MED PARTNERING Usynkroniserte tidsplaner Mangel på ressurser i planleggeren på eventuelle behov for strammere produksjonsplanen Altfor detaljerte konstruksjonsdokumenter som reduserer entreprenørens handlefrihet Ressurskrevende for entreprenør- og byggeledelse for å delta aktivt i utformingen når produksjonen er i gang Mange presserende problemer knyttet til produksjon prioriteres

34 RESULTATER PARTNERING Alle 200 leveranser ble levert i tide Kommentarer fra entreprenøren; de har vært i stand til en raskt evaluering og beslutning deretter jobbet i byggedokumentet Samarbeider tett mellom Entreprenøren og planleggeren for Berg og Betong på kritiske passasjer gir trygghet til å gå videre Ettersom alle parter står bak handlingene, reduserer risikoen for feil som kan føre til forsinkelser Endringer er i hovedsak forårsaket av: tilpasninger i av eksisterende design kontinuerlige optimaliseringer / endringer endringer eller tillegg til dimensjonene og koordinater fjerning av unødvendige låsinger / detaljer

35 PROSJEKTERING FOR MER EFFEKTIV PRODUKSJON Suksessfaktorer: Viktig med ansettelse av rette ressursene. Hele konseptet med samarbeid må være basert på gjensidig tillit. Kan/vil vi ikke stole på de involverte, vil samarbeidet være vanskelig Kunden må ha en kompetent prosjekteringsorganisasjon med beslutningsmyndighet og erfaringer fra produksjonen God og tydelig kommunikasjon med revisjonen, organisasjonen og tilsynspartner Entreprenørens prosjektutvikler må ha erfaring med både prosjektering og produksjon Dersom prosjektering og produksjon foregår parallelt, må det være stort fokus på koordinerte leveringer og produksjonsplaner

36 PROSJEKTERING FOR MER EFFEKTIV PRODUKSJON fortsatt.. Suksessfaktorer: Bygging dokumenter som bare står for de krav og / eller tydeliggjøre kravene i forhold til anbefalingene Åpenhet og samarbeidsevner mellom partene er av største betydning. Personer som ikke har denne egenskap, må erstattes Må være uformelle i felles problemløsning. Vanskelig å kreve/stå på kravene, men viktig å få en optimal teknisk løsning Samlokalisering forenkler den daglige informasjon og kunnskapsutveksling. Omfanget vil være avhengig av type prosjekt Nyttige verktøy som er utviklet og etablert bredt; dreneringsstrategi, injekteringsstrategi, inntrenging, etc.

37 PROSJEKTERING FOR EFFEKTIV PRODUKSJON fortsatt.. Suksessfaktorer: Overleveringsmøter der det er planleggeren som presenterer dokumentet og avklare de viktigste kravene og risiko Å legge mye energi på å kommunisere samhandlingsmelding av oppdraget tidlig i prosjektet Oppdrags-/prosjektledelsen må kjøpe samhandlingsmeldingen til 100% Samhandlingsarbeidet må støtte behovet for produksjonsplanlegging som må kunne gradvis revideres Prosjekteringen er utført i hht. den såkalte observasjonsmetoden. Denne tilnærmingen gir maksimal innflytelse i arbeidsmetoden «Prosjektering i samhandling»

38 HVORDAN SIKRE LEVERANSENES KVALITET I STORE INFRASTRUKTURPROSJEKTER? TILLIT Å bygge Tillit med alle parter som leverer tjenester STOLTHET & PASJON Å oppmuntre til Stolthet i organiseringen, i arbeidet og å vise Pasjon for kontinuerlige forbedringer SAMARBEID & KUNNSKAPSDELING Å samarbeide og dele kunnskap ved å kontinuerlig forbedre mulighetene for å gi kunden den optimale løsningen BÆREKRAFT For å sikre at Bærekraft er integrert i alt vi gjør med vår langsiktige satsing og for å redusere virkningen av vår virksomhet på miljøet INNOVASJON For å ligge i forkant av teknologisk innovasjon og samtidig levere løsninger som gir kundene kommersielle fordeler

39 TAKK!

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Konsernpresentasjon Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Innhold: 4 6 20 22 24 25 26 Leder Referanse-case Faveo Academy Tjenester og forretningsområder Jobbe i Faveo Etikk Årsregnskap

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

Lædre og Jardar Lohne. Rapport NTNU, 15. februar 2013

Lædre og Jardar Lohne. Rapport NTNU, 15. februar 2013 Marit Støre Valen, Nils Olsson, Anita Moum, Bjørn Andersen, Ole Jonny Klakegg, Erling Holden, Olav Torp, Ola Lædre og Jardar Lohne Rapport Beste praksis prosjektledelse NTNU, 15. februar 2013 Innhold 1.

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder FFI-rapport 2009/01758 Effektive forsyningskjeder Terje Nilsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 14.04.2010 FFI-rapport 2009/01758 1105 P: ISBN 978-82-464-1730-1 E: ISBN 978-82-464-1731-8

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.

DP 5 Verktøy for risikovurdering Risikoveiledning Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5. DP 5 Verktøy for risikovurdering Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes BegrensSkade Delrapport nr. 5.2 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen

Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen Verdiskapende samspill i prosjekteringsprosessen Espen Kvåle Jordheim Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Frode Olav Drevland, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Arbeidsprosesser i forprosjektfasen

Arbeidsprosesser i forprosjektfasen MASTEROPPGAVE Arbeidsprosesser i forprosjektfasen AV: Bernt-Otto Fjellestad & Espen Andreassen Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som en del

Detaljer