Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A Ttk, Brandsøy gnr 18 bnr 1 og 15, Flora k. - Dispensasjon fra KML 8, 1. ledd for id og tilråding frå niversitetsmuseet i Bergen Rpl, Brandsøy gnr 18 bnr 1 og 15, Flora k. - Dispensasjon fra KML 8, 4. ledd for id / / /TRL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Riksantikvaren niversitetet i Bergen 3450/TRL Skade - påkjørsel på fasadeplater Årstadveien 19 Skade - påkjørsel på fasadeplater Årstadveien / / /JOSY Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker orengros Bergen, K. J. Brusdal AS niversitetet i Bergen 2310/JOSY Søknad om godkjenning av opplæringsdelen Den organiserte forskerutdanningen hd graden - Vibeke Krane 2013/ / /HEGR 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Helen Catherine Green 1700/HEGR TE Jeanette Lidal 1735/JEL Side: 1 av 48

2 Dokumentasjon på kurs i regi av TL - ermisjon med lønn, tillitsvalgt, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /HJO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Bergheim Johannessen 1301/HJO Saksforelegg Tilsettingsråd MOF sak 16/16: Tilsetting - førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (anestesiologi) i fire (4) år ved Klinisk institutt 1, Førde sentralsykehus Tilsettingssak - førsteamanuensis/universitetslektor ( 20 % bistilling, midlertidig) i anestesiologi ved Klinisk institutt 1, Førde sentralsykehus 2015/ / /BEASTØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beate Stølen 1301/BEASTØ Bekreftelse på arbeidsforhold - Attest - Tilsettingssak: Midlertidig avdelingsingeniør (eksternt finansiert, kreftforeningen) ved nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /JH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Lene Elisabeth Myhren niversitetet i Bergen 1301/FL Approval of training component h.d.-kandidat Johannes Hartwig 2013/ / /YBR Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Johannes Hartwig niversitetet i Bergen 1501/AT Side: 2 av 48

3 Saksforelegg tilsettingsrådet MOF 22/16: Tilsetting uten utlysning - tilsetting som forsker ved nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /HJO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Bergheim Johannessen 1301/HJO Dokumentasjon på bestått utdanning - Tilsetting: førsteamanuensis 100% midlertidig stilling ved nstitutt for klinisk odontologi - Seksjon for pedodonti, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2012/ / /TOHO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Bergheim Johannessen 1301/HJO Saksforelegg Tilsettingsråd MOF sak 21/16: Tilsetting - stipendiat i 4 år ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin Tilsetjingssak: Stipendiat (bevillingsfinansiert) i samfunnsfarmasi, Senter for farmasi, nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 5054/ /BEASTØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beate Stølen 1301/BEASTØ Beate Stølen 1301/BEASTØ Tilsetjingsrådssak 23/16: Tilsetjing utan utlysing - professor (20 % bistilling) ved Klinisk institutt 1 - Tilsettingssak: Midlertidig tilsetting uten utlysning i eksternt finansiert stilling som professor (20 % bistilling) ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /ELSØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Side: 3 av 48

4 Revidert tilbud Tilsettingssak: Forsker uten doktorgrad (100 %, midlertidig, eksternt finansiert, orges Forskningsråd, Martinez), nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /VØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne-Sophie Schillinger niversitetet i Bergen 1301/JH ermisjon uten lønn pga. utsatt tiltredelse Administrativ tilsetting som forsker - Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /GEJ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Evelyn Ravnestad 1301/EVR Evelyn Ravnestad 1301/EVR Saksforelegg tilsettingsrådssak 24/16: Tilsetting - forsker (20 %) i 1 år ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert Tilsettingssak: Forsker (20 %, midlertidig, eksternt finansiert, FR, Bråtveit), nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 5186/ /VØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1301/VØ ttalelse fra instituttet - Omsorgspermisjon, nstitutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /JH T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Julie Hansen 1314/JH Side: 4 av 48

5 Saksforelegg tilsettingsråd MOF 26/16 - Forlengelse førsteamanuensis 20% bistilling eksternfinansiert, Klinisk institutt 2 - Tilsettingssak: Førsteamanuensis 20% eksternfinansiert, Det medisinsk odontologiske fakultet, nstitutt for indremedisin 2011/ / /ELR Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Elin Myhrvold Riple 1301/ELR Vedrørende søknad om permisjon - Sykelønnsoppfølging - permisjon, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011/ / /HJO T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/HJO TE Hilde Bergheim Johannessen 1319/HJO Tilbakemelding på rapport fra arbeidsgruppe 1 Revisjon av studieplan for integrert master i odontologi 2015/ / /SE 333 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/KARVA Ørjan Leren 1301/ØRL Side: 5 av 48

6 ermisjon med lønn - ermisjon med lønn: deltakelse på fagforeningsdag. Studieseksjonen, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /EVR Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sigrún Stefnisdottir niversitetet i Bergen 1301/EVR Epost fra lønnskontoret vedrørende for mye utbetalt lønn - permisjon uten lønn, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /HJO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hilde Bergheim Johannessen 1319/HJO Tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn - permisjon uten lønn, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /HJO offl. 23, 1. ledd Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tom aulseth niversitetet i Bergen 1301/HJO Referat fra sykeoppfølgingsmøte Sykelønnsordning - permisjon, nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 5672/ /HJO T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1319/HJO Side: 6 av 48

7 Søknad om oppstartsmidler for professor ved Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi Søknad om oppstartsmidler for nytilsatt professor 2016/ / /TOHO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ØRH Tone Friis Hordvik 1319/TOHO Tilsettingsråd MOF sak 17/16 - godkjenning tilsetting Tilsetjingssak: rofessor /førsteamanuensis (20% bistilling) i medisin (traumatologi) ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /RWA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ris Karina Walle 1301/RWA Saksforelegg tilsettingsrådssak 28/16: tlysning - forsker (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert Tilsettingssak: Forsker (100 %, midlertidig, eksternt finansiert, FR, Herfindal), Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /VØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker var Øiestad 1301/VØ var Øiestad 1301/VØ Side: 7 av 48

8 Revidert valgreglement for niversitetet i Bergen Valg Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /GJB Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/BRMA Mottaker nstitutt for klinisk odontologi 1319/TOHO Mottaker Klinisk institutt /JOS Mottaker Klinisk institutt /JST Mottaker nstitutt for global helse og 1326/SSM samfunnsmedisin Gjert Bakkevold 1301/GJB Feil i arbeidsavtale - Tilsettingssak: Forsker ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /AB Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anja Bere 1301/AB Korrigert fødselsdato i arbeidsavtale - Tilsettingssak: Forsker ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /AB Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Cathrine øttingnes niversitetet i Bergen 1301/AB Side: 8 av 48

9 rotokoll fra møtet i asjonal opptakskomité Opptak til odontologisk spesialistutdanning / / /CHE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Christine Kronenberger 1319/CHE Rapport "tvikling av masterprogrammene ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin" Arbeidsgruppe for utvikling av masterprogrammene ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin (GS) 2015/ / /EDA 013 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for global helse og 1326/SSM samfunnsmedisin Eirik Dalheim 1301/EDA Avhandlingen Doktorgrad (hd) - Gard Frodahl Tveitevåg Svingen Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 6015/ /MARST 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Marianne Heldal Stien 1301/MARST D skjema - Tilsetting som avdelingsingeniør (bioinformatikk, 100%, midlertidig) ved Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /JOS Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Sanden Søvik 1301/ELSØ Eldbjørg Sanden Søvik 1324/ELSØ Side: 9 av 48

10 Signert arbeidsavtale - Tilsetting på timelønn som forskningsassistent ved nstitutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016/ / /AB Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Anja Bere 1326/AB Saksforelegg fakultetsstyresak 06/16: Vedtak om Retningslinjer for Senter for internasjonal helse Styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 2015/ / /SE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Astrid Bårdgard 1301/ASBÅ Saksforelegg Tilsettingsråd MOF sak 29/16: Tilsetting - universitetslektor (50 %, vikariat) ved Klinisk institutt 2 Tilsettingssak - universitetslektor (50 %, vikariat) ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /BEASTØ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beate Stølen 1301/BEASTØ Beate Stølen 1301/BEASTØ Studieprogresjon medisinstudiet våren 2016 Studieprogresjon - medisinstudiet 2013/ / /MAS ST 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1301/MAS Side: 10 av 48

11 Avslutning av masterstudie i internasjonal helse Opptak til M.hil. nternational Health/Oral Sciences/Medical Biology høsten / / /LFO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ana Veronica Cordova 2180/ACO Gunhild Koldal 1326/GKO otat fra intervju og referansesjekk Tilsetjingssak: Stipendiat (bevillingsfinansiert) ved nstitutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet 2015/ / /RWA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ris Karina Walle 1301/RWA Endring av sluttdato for permisjon - permisjon fra stipendiatstilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt / / /ELSØ kkje offentleg iht. Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Taraldsen Heldal niversitetet i Bergen 1301/ELSØ Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - fast medlem i gruppe A fra Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet / / /GJB Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Thorkild Tylleskär niversitetet i Bergen 1301/GJB Side: 11 av 48

12 Svar på søknad om tilrettelegging i form av einekontor - forlenging Tilrettelegging for studentar med nedsett funksjonsevne, HF / / /ELAK ST kkje offentleg iht. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 1101/ELAK Godkjenning av S901 som erstatning for VTHF900 h.d.-graden - Henrik Berg 2014/ / / 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker dunn Bjørlo Tandstad 1175/DT Elisabeth Akselvoll 1101/ELAK Varsel om utløp av arbeidsavtale 31. mars avdelingsingeniør ved Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger. Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 8554/ /AL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngeborg Helvik niversitetet i Bergen 3410/KARHE Side: 12 av 48

13 Varsel om utløp av arbeidsavtale 31. mars midlertidig tilsetting som overingeniør ved niversitetsmuseet i Bergen, De naturhistoriske samlinger 2014/ / /LEM Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ngvild Kristine Mehl niversitetet i Bergen 3410/KARHE Stillingsannonse - førstekonsulent (engasjement) offentlige anskaffelser Tilsettingssak - engasjement førstekonsulent ved innkjøp 2016/ / /KJSK Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker HR-avdelingen 2190/MS TE Kjetil Skog 2170/KJSK tlysing av stilling ved nnkjøpsseksjonen Tilsettingssak - engasjement førstekonsulent ved innkjøp 2016/ / /KJSK Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker HR-avdelingen 2190/MS TE Kjetil Skog 2170/KJSK Side: 13 av 48

14 Svar på søknad fra Håvard Haarstad - Akademiaavtalen Akademiaavtalen / / /KRHA 081 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hege Dysvik Høiland 2160/HEHØ TE Mottaker Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1501/WEF Mottaker nstitutt for geografi 1541/GRA Mottaker nstitutt for økonomi 1515/[FORDELT] Kristin Hansen 2160/KRHA Epost til søkere Tilsetting - hd ved sarssenteret (4 år) "Evolutionary eurobiology" gruppe Chatzigeorgiou 2015/ / /CABR Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anne Marit Skarsbø niversitetet i Bergen 1992/KASE Oversendelse av arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som førstekonsulent ved Studieadministrativ avdeling 2016/ / /JMO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Andrea Kristin Kjellevold Sleire niversitetet i Bergen 2190/EV Side: 14 av 48

15 Skade - påkjørsel på fasadeplater Årstadveien 19 Skade - påkjørsel på fasadeplater Årstadveien / / /JOSY Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker orengros Bergen, K. J. Brusdal AS niversitetet i Bergen 2310/JOSY Skade - påkjørsel på fasadeplater Årstadveien 19 Skade - påkjørsel på fasadeplater Årstadveien / / /JOSY Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ASKO VEST AS niversitetet i Bergen 2310/JOSY Ber om utlysing av vikariat som førsteamanuensis/universitetslektor i pedagogikk 100% Tilsettingssak - vikariat universitetslektor i pedagogikk 2016/ / /ØYSLA kkje offentleg iht. Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det psykologiske fakultet 1700/OVB Øystein Steine Larsen 1742/ØYSLA Side: 15 av 48

16 Budsjett Overføringar frå 2015 for ib felles Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved niversitetet i Bergen / / /SVB 113 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/TOT Mottaker Kommunikasjonsavdelingen 2150/MATHO Mottaker Forskningsadministrativ avdeling 2160/HEES Mottaker Økonomiavdelingen 2170/[FORDELT] Mottaker Studieadministrativ avdeling 2180/BESV Mottaker HR-avdelingen 2190/BRM Mottaker T-avdelingen 2210/[FORDELT] Mottaker Eiendomsavdelingen 2310/AGLA Gry Flatabø 2170/GRFL Tilbud om stipendiatstilling ved nstitutt for sammenliknende politikk Ansettelsessak - Stipendiat ved nstitutt for sammenliknende politikk Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 10600/ Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elin Monstad niversitetet i Bergen Budsjett Overføringar frå 2015 for einingane under Fakultet 19 Budsjett, budsjettprosess og rapportering ved niversitetet i Bergen / / /SVB 113 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Sars internasjonale senter for marin 1992/[FORDELT] molekylærbiologisk forskning Mottaker Senter for konkurransepolitikk 1931/[FORDELT] Mottaker Senter for klimadynamikk 1910/[FORDELT] Mottaker Senter for Griegforskning 1932/[FORDELT] Mottaker niversitetsdirektørens kontor 2120/KRSV Mottaker Det medisinsk-odontologiske fakultet 1301/ØRH Gry Flatabø 2170/GRFL Side: 16 av 48

17 Signed MTA Order Material Transfer Agreement - materiale inn. Addgene order : Rolf Bjerkvig 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Addgene niversitetet i Bergen 2160/LG Godkjent kontrakt /F10 - prosjektleder Hallvard Moe FR-samarbeid "Media se, Culture and ublic Connection: Freedom of nformation in 'The Age of Big Data' (MeCln)" /F10 - ib/nfo-/medievit koordinator, prosjektleder Hallvard Moe 2015/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for informasjons- og 1517/ELOT medievitenskap Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Godkjent kontrakt /F50 - prosjektleder lysses innemann FR-prosjekt "FARLAB (facility for Advanced isotopic Research and monitoring of weather, climate and biogeochemical cycling" /F50 - ib/geovitenskap 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for geovitenskap 1250/TEER Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Side: 17 av 48

18 Tilbud om stilling som postdoktor ved nstitutt for informasjons- og medievitenskap Ansettelsessak - ostdoktor ved nstitutt for informasjons- og medievitenskap - KLMEDA Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 10867/ /BOH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Torgeir berg ærland niversitetet i Bergen 1501/BOH tlysningstekst Ansettelsessak - niversitetslektor ved Sosiologisk institutt, vikariat 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad nfrastruktur for innhenting av marine data langs kysten - Forslag til kontaktperson og ressurspersoner nfrastruktur for innhenting av marine data langs kysten 2016/ / /STVE 400 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mona Viksøy 2120/MOV TE Tore Tungodden 2120/TOT nfrastruktur for innhenting av marine data langs kysten - Oppnevning av kontaktperson og ressurspersoner nfrastruktur for innhenting av marine data langs kysten 2016/ / /STVE 400 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Havforskningsinstituttet ved prosjektdirektør Tore epstad niversitetet i Bergen 2120/MOV Side: 18 av 48

19 Vedtak i sak 8-16 Årsrapport 2016 Statsbudsjett og rapportering 2015 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 11224/ /STVE 115 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Steinar Vestad 2120/STVE Mona Viksøy 2120/MOV Vedtak i sak Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13) Høring - Forslag til endringer i reglement og veileder for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2013/ / /MOR 008 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelingen 2170/[FORDELT] Mona Viksøy 2120/MOV Vedtak i sak Anskaffelsesstrategi for niversitetet i Bergen Anskaffelsesstrategi for niversitetet i Bergen / / /EFO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Økonomiavdelingen 2170/[FORDELT] Mona Viksøy 2120/MOV Side: 19 av 48

20 Vedtak i sak nternrevisjon ved ib og vedtak i sak nternrevisjonsrapporter Revisjonsplan for niversitetet i Bergen Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 11269/ /SLE 134 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Silje Christine erheim 2120/SLE Mona Viksøy 2120/MOV Vedtak i sak Orientering om plan for oppfølging av arbeidet med eierstyring ni Research - Eierstyring 2015/ / /TOT 081 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tore Tungodden 2120/TOT Mona Viksøy 2120/MOV Vedtak i sak Tilsetting av professor i molekylærbiologi ved niversitetet i Bergen uten forutgående kunngjøring - rofessor i molekylærbiologi (BFS-prosjekt), Molekylærbiologisk institutt Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 11286/ /ADGR Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det matematisk-naturvitenskapelige 1201/THTH TE fakultet Mona Viksøy 2120/MOV Side: 20 av 48

21 Given topic for trial lecture Doktorgrad (hd) - Hager Rahmatalla Zein Elabdeen Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11370/ /SE S offl. 5, 1. ledd 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Hager R. Zein Elabdeen niversitetet i Bergen 1301/TLA Godkjent endring til kontrakt /E40 - prosjektleder Gyri Teien Haugland FR-samarbeid "The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)- mmunity, diseases and Health" /E40 - ml FR og ib/biologi 2015/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/SJK Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Samarbeidsavtaler FR-samarbeid "Anti-Exceptionalism About Logic" /F10 - ib/filosofi og førstesemesterstudier 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Steinar Thunestvedt 1162/STT Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Godkjent kontrakt /F20 - prosjektleder Harald Barsnes FR-prosjekt "Obtaining novel biomedical knowledge from proteomics Research" /F20 - ib/biomedisin 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biomedisin 1314/TORJOH Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Side: 21 av 48

22 Godkjent kontrakt /F20 - prosjektleder Karsten Specht FR-prosjekt "t's time for some Music" /F20 - ib/bm 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologisk og medisinsk 1732/HEGFOL psykologi Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Grant Agreement SponGES H2020-BG-2015 "Sponge grounds in orth Atlantic" - SponGES ib/biologi koordinator. : Hans Tore Rapp 2015/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/SJK TE Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Midlertidig tilsetting som førstekonsulent (vikar) i 17% stilling ved niversitetsbiblioteket - Tilsetting som førstekonsulent (vikar) i 17% stilling ved niversitetsbiblioteket 2016/ / /AØY Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ahl Vegard ilsen niversitetet i Bergen 3201/AØY Side: 22 av 48

23 Oversender rapport til EH for 2015 Etisk handel - innkjøp, medlemskap i nitiativ for Etisk Handel (EH) Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 11569/ /MOV 000 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nitiativ for Etisk Handel niversitetet i Bergen 2170/KT Saksforelegg Ansettelsesutvalget, sirkulasjon Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2015/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad Sakliste sirkulasjon Ansettelsesutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet / / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad Samarbeidsutvalg ib-ofima Avtale "Samarbeid om forskning, innovasjon og formidling" mellom OFMA og niversitetet i Bergen 2015/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mona Viksøy 2120/MOV TE Tore Tungodden 2120/TOT Side: 23 av 48

24 Temporary employment ndervisningsassistenter ved nstitutt for geografi - Våren / / /BOH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Johanna Gisladottir niversitetet i Bergen 1501/BOH Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V16 Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2015/ / /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/AME Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V16 Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2011/ / /SER ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/AME Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen [SYK100, SYK101, SYK109] Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2015/ / /AME ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB Side: 24 av 48

25 Akseptering av kontrakt /E40 - prosjektleder Jon Vidar Helvik FR-samarbeid "The effect of narrow banded LED light on Development and Growth performance" /E40 - ib/biologi 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/SJK Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Akseptering av kontrakt /H20 - prosjektleder Kjell Vaage FR-samarbeid "Gruppe for trygdeøkonomi ved niversitetet i Bergen" /H20 - ib/nst økonomi 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for økonomi 1515/KATKL Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Akseptering av kontrakt /F20 - prosjektleder Harry John B. Birks FR-samarbeid "nterglacials and Glacials - atural Experiments in Biodiversity Dynamics" /F20 - ib/biologi 2016/ / /LG 482 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for biologi 1260/SJK Liv-Grethe Gudmundsen 2160/LG Side: 25 av 48

26 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V16 Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2012/ / /SER ST kkje offentleg iht. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/AME Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2015/ / /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB H16: Endring HDD111 og HDD112 Studieplaner AHKR utenfor program 2010/ / /ELHJ 331 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ELHJ Julie A. Tønsaker Watkins 1122/JWA Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2015/ / /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB Side: 26 av 48

27 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V16 Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2016/ / /AME ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/AME Mentor-avtale - Daniel Brekken Mentorordning for student 2016/ / /ELAK ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elisabeth Akselvoll 1101/ELAK Elisabeth Akselvoll 1101/ELAK Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved ib 2015/ / /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen V16 Tilrettelegging ved eksamen ved ib Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 11852/ /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/AME Side: 27 av 48

28 Svar på søknad om deltakelse på Bibliotekmøte - Reise-/kurs- og konferansesøknader 2015/ / /AØY Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Karin Rydving niversitetet i Bergen 3201/AØY Vurdering av ekstern utdanning for opptak til praktisk pedagogisk utdanning - DDASAK Vurdering av ekstern utdanning for opptak til praktisk pedagogisk utdanning 2016/ / /HRO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Siw Eidissen niversitetet i Bergen 1501/HRO Midlertidig ansettelse som universitetslektor ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap - Midlertidig ansettelse som universitetslektor ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2015/ /2016 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rune Assmann niversitetet i Bergen Svar på søknad om omsorgspermisjon - Omsorgspermisjon 2015/ / /AØY T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 3201/AØY Side: 28 av 48

29 Stadfesting - ngvil Brügger Budal Stadfesting av sensoroppdrag 2016/ / /S 373 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Signe ilssen 1121/S Ber om ny forlenging av vikartilsetting som førstekonsulent (studiekonsulent) - Eirik Kvam Goksøyr - Midlertidig tilsetting i vikariat som studiekonsulent ved nstitutt for arkeologi, historie, kulturog religionsvitenskap Sak/dok nr: 2015/ Løpenr.: 11900/ /BRH T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/ARVE Britt Kristin Holsen 1122/BRH Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen [SYK106] Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2015/ / /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging av eksamen ved ib 2016/ / /TEES ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB Side: 29 av 48

30 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 11924/ /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB Godkjenning av 5 stp. i overførbare ferdigheter h.d.-graden - Hjørdis Birgitte Ellefsen 2013/ / / 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Anna Lisa Arefjord 1122/AAARE Elisabeth Akselvoll 1101/ELAK Godkjenning av 5 sp i overførbare ferdigheter h.d.-graden - Camilla Skogseth Clausen 2014/ / / 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jan A. Johansen 1120/JAJ Elisabeth Akselvoll 1101/ELAK Ber om forslag til sakkyndig komité Ansettelsessak - Førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk, Medborgerpanelet 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for sammenliknende politikk 1513/MARL Beathe Moldestad Side: 30 av 48

31 Ber om forslag til sakkyndig komité Ansettelsessak - Førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk, midlertidig 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker nstitutt for sammenliknende politikk 1513/MARL Beathe Moldestad Offentlig søkerliste Ansettelsessak - Førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk, midlertidig 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad tvidet søkerliste Ansettelsessak - Førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk, midlertidig 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beathe Moldestad Beathe Moldestad Offentlig søkerliste Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved nstitutt for geografi - BFS/Akademiaavtalen 2016/ / /BOH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bodil Hægland 1501/BOH Side: 31 av 48

32 tvidet søkerliste Ansettelsessak - Vitenskapelig assistent ved nstitutt for geografi - BFS/Akademiaavtalen 2016/ / /BOH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bodil Hægland 1501/BOH Bodil Hægland 1501/BOH Offentlig søkerliste Ansettelsessak - Førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk, Medborgerpanelet 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad tvidet søkerliste Ansettelsessak - Førsteamanuensis ved nstitutt for sammenliknende politikk, Medborgerpanelet 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Beathe Moldestad Beathe Moldestad Korrespondanse vedrørende komite - Opprykk til professor Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 11950/ /BOH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Laila Eilertsen 1501/LAE Side: 32 av 48

33 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen ved niversitetet i Bergen 2012/ / /FO ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker niversitetet i Bergen 2180/JOAB Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ersonlig opprykk til professor etter kompetanse - Erik Opsahl (T) 2016/ / /ARVE 222 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ARVE Erik Opsahl rotokoll - forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt ersonlig opprykk til professor etter kompetanse - Rettsvitenskap - Søknadsrunden / / /SYA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: niversitetet i Bergen 1600/[FORDELT] Søknad om utsatt innleveringsfrist for hjemmeeksamen i velferdsrett V-16 tsatt innleveringsfrist 2016/ / /KARE ST 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/KARE Side: 33 av 48

34 Søknad om oppmelding til oppsamlingsworkshop i uke 10 Deltakelse på oppsamlingsworkshop V / / /SGHA S 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/LEG Jon Alexander eder Klageprotokoll, AORG 101, k. 178 Klage på sensur høst administrasjon og organisasjonsvitenskap 2016/ / /TEZ S offl. 5, 1. ledd 375 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Jannicke Lervik-Kristensen 1501/JALER TE Terese Zeil 1512/TEZ Søknad om ekskursjonsmidler Herand, arkeologi Ekskursjonsmidler ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / / /JWA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1122/JWA B 2 Simon Malmberg Søknad om utsatt eksamen i RELV103L tsatt eksamen - RELV103L 2016/ / /BJTE ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1122/BJTE B 3 Side: 34 av 48

35 Søknad om vurderingsmelding etter frist i SYK100 V-16 Vurderingsmelding / undervisningsmelding - oppmelding etter frist V-16 ved Det psykologiske fakultet 2016/ / /V Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/THÅS Maria Liessem Søknad om vurderingsmelding etter frist Vurderingsmelding etter frist 2016/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ELHJ B 2 Ashraful Haque Oversendelse av henvendelse vedrørende arbeidsavtale på franskfaget Arbeidsavtale på franskfaget 2016/ / /ART O offl. 14, 1. ledd Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Det humanistiske fakultet 1101/TRM TE Arve Kjell thaug 1120/ART Søknad om ekskursjonsmidler til Telavåg (HS308 og DDAHS2) Ekskursjonsmidler ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / / /JWA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1122/JWA B 4 Svein var Angell Side: 35 av 48

36 Bekreftelse på vikardekning ved midlertidig engasjement ved nfosenteret - Midlertidig tilsetting som vikar på nfosenteret ved Det humanistiske fakultet 2016/ / /SO Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Britt Kristin Holsen 1122/BRH Susanne Ostendorf 1101/SO Søknad om vurderingsmelding etter frist Vurderingsmelding etter frist 2016/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ELHJ B 2 Elisabeth Schubert Agreement relating to inclusion in the organised training of researchers h.d.-grad Zhaoran Zhou, nstitutt for informatikk 2015/ / /MARLØ 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/KRKA Zhaoran Zhou Søknad om vurderingsmelding etter frist Vurderingsmelding etter frist 2016/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ELHJ B 2 Eugenio Meneghel Side: 36 av 48

37 Legeerklæring ved fravær fra eksamen MAT101 Gyldig fravær ved eksamen V-16 - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 2016/ / /BG ST 371 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1201/BG TE Signert arbeidsavtale - Stipendiat ved Sosiologisk institutt 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Michal Kozak Signert arbeidsavtale forsker ved nstitutt for økonomi 2016/ / /AS Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/AS TE Leroy Andersland Doctoral Thesis - External Examiners' Report Doktorgrad (hd) - Anca Virtej 2010/ / /TOOL 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/KAE TE Gunnar Bergenholz Leo Tjäderhane Linda Elin Birkhaug Stuhr Side: 37 av 48

38 Signert arbeidsavtale - Vitenskapelig assistent ved nstitutt for geografi 2016/ / /BOH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/BOH Andrii Miroschnychenko Godkjent prøveforelesning Doktorgrad (hd) - Anca Virtej 2010/ / /TOOL 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/KAE TE Gunnar Bergenholz Leo Tjäderhane Linda Elin Birkhaug Stuhr Signert arbeidsavtale ndervisningsassistenter ved nstitutt for økonomi våren / / /AS Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/AS TE Ola Helseth Hektoen Søknad om vurderingsmelding etter frist Vurderingsmelding etter frist 2016/ / /ELHJ 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1101/ELHJ B 2 Karen Bårdsen Side: 38 av 48

39 Godkjent disputas Doktorgrad (hd) - Anca Virtej 2010/ / /TOOL 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/KAE TE Gunnar Bergenholz Leo Tjäderhane Linda Elin Birkhaug Stuhr Signert arbeidsavtale Seminarledere ved nstitutt for sammenliknende politikk / / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE vanna etrova Karakterutskrift Delstudium i utlandet 2015/ / /CHE S offl. 26, 1. ledd Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/CHE TE niversidad ontificia Comillas Søknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen Doktorgrad (hd) - Linn Marie Sørbye 2015/ / /TLA 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/TLA Linn Marie Sørbye Side: 39 av 48

40 Søknad om godkjenning av opplæringselementer i forskerutdanningen Doktorgrad (hd) - Kristian Jansen 2013/ / /KARVA 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/TLA Kristian Jansen Søknad om ekskursjonsmidler til Gamlehaugen og Rekstensamlingene, HS115 Ekskursjonsmidler ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / / /JWA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1122/JWA B 6 Kristine Sævold Klage på karakterfastsetting SYK100 H-15 Klage på karakterfastsetting SYK100 H / / /V S 375 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/V Søknad om innpassing av tidligere ekstern utdanning nnpassing - psykologstudiet 2015/ / /HESY Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MERHO Rebin Badkan Side: 40 av 48

41 Klage på karakterfastsetting SYK100 H-15 Klage på karakterfastsetting SYK100 H / / /V S 375 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/V Søknad om innlevering av doktorgradsarbeid og forslag til bedømmelseskomité Doktorgrad (hd) - Miriam Hartveit 2010/ / /TOOL 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1301/TLA Miriam Hartveit Vedtak AV - Foreldrepermisjon 2016/ / /HEGFOL T Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/VAHJ Svar Særskilt eksamen ved niversitetet i Bergen 2016/ / /JALER Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/JALER Aslak Bjercke Side: 41 av 48

42 Avhandlingen Doktorgrad (hd) - Miriam Hartveit 2010/ / /TOOL S offl. 26, 1. ledd 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Trine Larsen 1301/TLA Karakterutskrift Delstudium i utlandet 2015/ / /CHE S Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/CHE TE Stockholms universitet tlysningstekst Ansettelsessak - Stipendiat ved nstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap 2016/ / Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Moldestad Meddelelse om avvisning av tilbyder Meddelelse om avvisning av tilbyder 2016/ / /[FORDELT] 411 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/TRK Barne, ungdoms- og familiedirektoratet Side: 42 av 48

43 Søknad om individuell tilpasning av obligatoriske undervisningsaktiviteter JS114 V-16 ndividuell tilpasning av obligatoriske undervisningsaktiviteter JS114 V / / /LEG ST 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/LEG B 2 Søknad om ekskursjonsmidler til Vindenes og Stend, ARK302, høsten 2016 Ekskursjonsmidler ved nstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / / /JWA Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1122/JWA B 8 Simon Malmberg Dag Erik Færø Olsen Dokumentasjon ved fravær Fravær 2016/ / /HESY ST 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/DAO Søknad om opptak til organisert forskerutdanning Den organiserte forskerutdanningen hd graden / / /BJØTE 421 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1734/BJØTE Hege Hansen Side: 43 av 48

44 Søknad om deltakelse i oppsamlingsworkshop i immaterialrett Fravær workshop i immaterialrett 2016/ / /SGHA S 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1600/LEG Alexander Hallingstad Frist påmelding regional forvaltingssamling for arkeologar på Vestlandet mars Regionsmøte / / /ASOL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 3430/ASOL Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Søknad om opptak til organisert forskerutdanning Den organiserte forskerutdanningen hd graden - ngrid Elisabeth Husabø 2016/ / /ALL S offl. 26, 1. ledd 421 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1735/ALL TE Mottaker nstitutt for klinisk psykologi 1734/[FORDELT] ngrid Elisabeth Husabø Side: 44 av 48

45 Frist påmelding regional forvaltingssamling for arkeologar på Vestlandet mars Regionsmøte / / /ASOL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 3430/ASOL Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Forslag til program, Regionsamlinga i Førde mars Regionsmøte / / /ASOL Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 3430/ASOL Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga Søknad om godkjenning av kurs i forskerutdanningen h.d.-kandidat Tom Grimstvedt Meling Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 12086/ /YBR 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1515/KATKL B 23 Tom Grimstvedt Meling Små driftsmidler for geografi Budsjett / / /HEH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hege Hansen 1501/HEH Side: 45 av 48

46 små driftsmidler for sosialantropologi Budsjett / / /HEH Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Hege Hansen 1501/HEH Søknad om begrunnet permisjon ermisjon 2016/ / /HEA ST 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/HEA Ønsker omsensur EDA112 H-15 Klage på karakterfastsetting EDA112 H / / /V S 375 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1700/MABJ Kvittering for innsendt rapport for 2015 Etisk handel - innkjøp, medlemskap i nitiativ for Etisk Handel (EH) Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 12151/ /MOV 000 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 2170/KT TE nitiativ for Etisk Handel (EH) Side: 46 av 48

47 Vedrørende sakkyndig rapport - Dr. philos grad Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 12159/ /YBR 474 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1501/LAE Johan Olsen Masterkontrakt - allmenn litteraturvitenskap Masterkontrakter - nstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier / / /TRSV Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1121/TRSV TE Kathinka Stellberg Søknad om endelig godkjenning Godkjenning av delstudier i utlandet - niversity of the Highlands and slands - Freemover 2015/ / /ASE Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1122/ASE Janis Ann Hofmann Melding om permisjon fra bachelorprogrammet i nordisk ermisjon fra bachelorprogrammet i nordisk 2016/ / /VES ST 377 Avs./mottaker: avn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 1121/VES Side: 47 av 48

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 28.04.2014 nnhold: Endelig godkjenning

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 28.04.2017 E-kurs for doktorgradsveiledere Veilederopplæring

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 15.12.2017 nnhold: Offentlig søkerliste Tilsettingssak: Professor

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 15.12.2017 nnhold: Bekreftelse - Midlertidig tilsetting

Detaljer

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.

Journaldato: 28.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.07. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 24.08.2015 nnhold: øknad om innpassing / godkjenning (University of Western

Detaljer

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 22.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,U,,X,, tatus: J,A 04.04.2016 Ber om midlertidig tilsetting som førstekonsulent (vikar norskkursa)

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.09.2016 Avtaler med niversitetet i Bergen HR Group ordic AB 2013/9913-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 03.05.2017 Fakultetsstyresak 38/17: tlysing - førsteamanuensis

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.02.2017 Svar på søknad om utviding av innleveringsfrist

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 25.05.2016 Svar på søknad om fakultetets strategiske midler Strategiske

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 18.07.2017 F236 vår 14 Eksamensoppgaver - F236 arallell

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 28.02.2017 Referat fra instituttrådsmøte 08.09.16 nstituttrådsmøte

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 18.03.2016 Godkjenning av kurs i forskerutdanningen h.d.-kandidat

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.

Journaldato: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 05.07.2013 Svar på forespørsel om endret vurderingsform,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 02.10.2017 nnvilget utsatt frist for obligatorisk kursoppgave

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 25. mars 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 25.10.2016 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling - oppsigelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 16.03.2017 Begrunnelse Klage på opptak til masterstudiet

Detaljer

Journaldato: 10.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.

Journaldato: 10.07.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 23.07.2015 ANK-2246-14 Varsel om tildeling Coor ervice Management A ANK-2246-14

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 20.10.2016 Signert taushetserklæring fra Grete Rusten for deltakelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 14.03.2016 Oversender Memorandum of nderstanding mellom niversitetet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 16.09.2016 Databehandleravtale mellom ni Rokkansenteret og ib rosjekt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00 møte ble holdt på Solstrand Hotell & Bad, Os Tilstede: Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 30.03.2017 Salary advances (loan) - Lønnslån 2016/12162-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 21.04.2016 Svar på søknad om utveksling vårsemesteret 2016 Avslag

Detaljer

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off. UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.12.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-15:10. Til stede fra Fakultetsstyret:

Detaljer

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12.

Journaldato: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 06.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 28.01.2013 Avslag på søknad om opptak til masterprogram

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.03.2017 Offentlig søkerliste Tilsettingssak - stipendiat

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 18.05.2015 Tilbud om opptak til Bachelorprogram i tannpleie - kompetanseheving

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 22.02.2016 rotokoll - Klage på sensurvedtak JS398 H-14 Klage på sensurvedtak

Detaljer

Journaldato: 02.11.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 02.11.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 01.12.2015 Saksforelegg fakultetsstyresak 135/15: tlysning - instituttleder

Detaljer

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.03.2011 Høring - Ny utsendelse - Veiledende retningslinjer

Detaljer

Journaldato: 15.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.09.

Journaldato: 15.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,U,,X,S, Status: J,A 14.11.2014 nnføring av forsøksordning med spesielle opptakskrav

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 07.11.2016 Siste september - utflytting frå Villavn. 1A Sal og flytting

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Journaldato: 09.09.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.

Journaldato: 09.09.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 06.10.2014 Svar på søknad om utsatt innlevering av masteroppgåve i

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 16.05.2017 CV og søknad - Tilsettingssak - førstekonsulent

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 28.04.2017 Krav om forhandling etter HTA 2.3.4 Krav om forhandling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 13.01.2016 Nominasjonsrapport Tilsettingssak - 4 år stipendiat teinmetz gruppe

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.11.2016 Sak 07/16 Budsjett 2016 Overføring fra 2015 niversitetsmuseet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 20.06.2016 Fakultetsstyresak 56 til fakultetsstyremøte 16.06.2016

Detaljer

Onsdag 10. april 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Onsdag 10. april 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 10. april 2013 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 05.04.2017 Svar på søknad om gjenoppretting av studierett

Detaljer

Journaldato: 30.4.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 30.4.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2014, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 26.05.2014 Veibygging og opparbeidelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 29.08.2016 Meddelelse om kontraktstildeling i konkurranse med forhandling

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 13.10.2017 Tildelingsbrev ANSK-2729-17 ultrafryseskap

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 18.07.2017 nnvilger søknad om alternativ praksis psykiatri Alternativ

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01258-30 Co-author declaration / Erklæring fra medforfatter Doktorgrad Dok. dato: 20.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01258-31 Co-author declaration /Erklæring fra medforfatter Doktorgrad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 15.10.2013 Melding om endring av studieplan og emnebeskrivelser

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 15. juni 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

Journaldato: 13.5.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2015.

Journaldato: 13.5.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 16.06.2015 Vedlegg til protokoll 12. mars 2015 Rapportering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: Klassering: /MIRI 1700/INV. Dok.dato: Klassering: ***** 1600/MAHA. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: /MIRI 1700/INV. Dok.dato: Klassering: ***** 1600/MAHA. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 08.09.2017 Håndtering og beredskap ved tekniske problemer på digital eksamen Nye rutiner ved digital

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 09.04.2013 EK søknad fra TVES, nstitutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen Tilstede: Gruppe

Detaljer

Onsdag 12. juni 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Onsdag 12. juni 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 12. juni 2013 kl. 14.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Journaldato: 09.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.

Journaldato: 09.03.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 14.03.2016 B-tillegg - B-tillegg, Geofysisk institutt 2015/10475-3

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 02.05.2016 Ber om utlysning av stilling som tannhelsesekretær ev.

Detaljer

*****************************************************************************

***************************************************************************** UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 7. november 2012 kl. 13.15 møte ble holdt i nye odontologibygget *****************************************************************************

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Journaldato: 13.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.01.

Journaldato: 13.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 21.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.3.2013, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08,, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.04.2013 arkeringstillatelse Reservert parkering

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 18.09.2017 Svar på søknad om utvidet studierett H-17

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Journaldato: 5.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2014.

Journaldato: 5.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 01.07.2014 Gave og gaveforsterkning Statsbudsjett og rapportering

Detaljer

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02.

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.12.2013 Fransk-Norske mastergrader 2011 - Rapporteringsskjema

Detaljer

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013.

Journaldato: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.1.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 20.01.2014 Skjema for tilsetting - Stipendiat, nstitutt

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 08.09.2017 Svar fra - BM: Sak 5-15 - BM mai 2015 - justering

Detaljer

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK

Dok.dato: Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: Klassering: SV-ADM/GAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 30.12.2010 DTN 62/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Journaldato: 21.09.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 02.09.

Journaldato: 21.09.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 28.10.2015 Opplysninger vedrørende skatteoppgjør - Bistand vedrørende

Detaljer

Journaldato: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2013.

Journaldato: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,X,S, Status: J,A 15.10.2013 Godkjent tema og komité for prøveforelesning

Detaljer

Forfall: Eirik Strømland, Ingrid Helgøy. Fra dekanatet: Annelin Eriksen, Knut Hidle

Forfall: Eirik Strømland, Ingrid Helgøy. Fra dekanatet: Annelin Eriksen, Knut Hidle UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23.02.2016. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-13:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 25.04.2017 Forskningstermin Forskningstermin 2017/1530-1

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET. UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 8. februar 2017 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens

Detaljer

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. september 2013 kl. 09.00 møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad *****************************************************************************

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Klassering: 022 EIER/HEGJOH. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 046 ADMDIR/LEKRIS. Dok.dato: Klassering: 022 EIER/HEGJOH. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2017 Krav om innsyn i henhold til offentlighetsloven Krav om innsyn i henhold til offentlighetslova 2017/562-4 3248/2017

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 26.05.2017 Vedtak - omsorgspermisjon uten lønn - Fødsels-

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00196-10 Innvilget søknad om forlengelse av studierett Doktorgrad Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse 12.06.2017 I, 14/00535-17 Evaluering

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08,DS24,DS25,, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 24.03.2017 Tilrådning Brannkjellaren - Kaupanger hovedgard

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,U,N,X,, tatus: J,A 11.12.2017 nnhold: Research group Geographies of the Green Transformation

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2009-31.12.2009, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2009-31.12.2009, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Adm.enhet: ST, Ta med underordnede enheter: -1, 1.1.2009-31.12.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.11.2012 Endring av sluttdato for permisjon uten lønn

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D24, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.07.2017 Fremragende underviser - videre prosess - Excellent

Detaljer

Journaldato: 25.04.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.03.

Journaldato: 25.04.2016, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 29.04.2016 Godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av utdanning 2015/12152-2

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 04.11.2016 Æresdoktor 2016-2017 - nominasjon fra Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.02.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 10.25.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01, DS02, DS03, DS04, DS05, DS06, DS07, DS08, DS24, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 05.04.2017 Samarbeidsavtale - Erasmus Mundus - European

Detaljer