ÅMOT. Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå Å leva det er i arbeid, mot rikare mål å trå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅMOT. Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå Å leva det er i arbeid, mot rikare mål å trå"

Transkript

1 ÅMOT... i troen, håpet og kjærligheten Kirkeblad Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå Å leva det er i arbeid, mot rikare mål å trå Å leva det er i livet å finna det største verd Å leva det er å vinna til sanning i all si ferd. Å leva det er å leggja all urett og lygn i grav Å leva det er som havet å spegla ein himmel av. 03/2015

2 Åmot Kirkeblad Utgiver: Menighetsrådene på Rena, Osen og Deset Redaksjonsansvarlig: Staben på kirkekontoret v/ Vidar Brekke Bankgiro: Design: Vidar Brekke Forsidefoto: Willy Olsen Trykk: Hartz Offsettrykkeri, Rena Åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl Kirkekontoret tlf Daglig leder Berit Bøhn tlf.: Sogneprester Synnøve Sakura Heggem mob.: Vidar Aanund Brekke mob.: Kirkemusiker Lars Otto Sørhus tlf.: Menighetspedagog Helene A. Engevik mob.: Menighetssekretær Ruth L. Storholm tlf.: Kirketjenere Odd-Ivar Søberg mob.: Willy Olsen mob.: Menighetsråd Åmot, leder Ola J. Øvereng-Bakk mob.: Deset, leder Geir Mikkelsen mob.: Osen, leder Knut Stener mob.: Vakthavende prest i prostiet mandag - fredag: fredag - mandag: Beredskapsnr.: mob.: I den forhåpning at dette bladet er ute omkring tiden for kirkevalget, er det på sin plass å si litt om dette valget. Det har vært kirkevalg før; ordningen er ikke helt ny. I mange bygder og til og med byer i Norge har det vært slik at det å sitte i menighetsrådet har vært en slags lokalsamfunnsmessig forpliktelse, på linje med skolestyret og kommunestyret, og noe som har gått på rundgang blant ulike folk i bygda. Kirken i Norge har også vært offensiv i forhold til å utvikle dette videre, og ikke minst å lage demokratiske overbygninger. F.eks. i den danske folkekirken har det vært mye mindre vilje til å ha et overordnet kirkeråd og kirkemøte, som også er valgt. Selv om vi har kommet et stykke med demokratiutviklingen i kirken, er det langt igjen. Et hovedproblem har vært at det har vært vanskelig å få folk til å gå og stemme. Hedmark og Sør-Østerdal har faktisk vært blant de beste i landet når det gjelder fremmøte, og likevel er det omkring prosent, halvparten av offentlige politiske valg, og mindre enn det. Det som gjør dette utfordrende er at samtidig som vi understreker igjen og igjen at kirken er for alle og at det glade budskap gjelder hvert menneske, så må også noen engasjere seg, og da kommer det frem ulike meninger og oppfatninger om hvordan ting skal være. Det er mye positivt som skjer i kirken fremover. Engasjér deg, følg med, bli med og ta ansvar og kom med DINE idéer!

3 Organene som har det øverste ansvaret for kirkens virksomhet i vårt område er Hamar Bispedømmeråd og biskop Solveig Fiske. Det er imidlertid svært viktig å si dette: Sognet er den grunnleggende enheten i kirken. Der lever kirken, der skapes kirken, der blir kirken til. HBR og biskopen er å oppfatte som støttefunksjoner og 2.linjetjeneste i forhold til det enkelte sogn. Det skal også velges nytt Bispedømmeråd, og disse listene er nummerete, altså prioriterte lister slik vi kjenner det fra politikken. I tillegg skal det velges nye menighetsråd. Vi vurderte om vi skulle gi plass til bilder og presentasjoner i dette nummeret av kirkebladet, men bestemte oss til slutt for å gjøre det på en annen måte: De som har tilgang på Internett, kan sjekke nærmere info og bilder på kandidatene via vår nettside på I tillegg kommer vi til å lage noen kopierte hefter, som ligger på Åmot kirkekontor, og i kirkene, og som gir en nærmere presentasjon av dem som står på listen. Listene som vi har satt opp i Åmot er nå godkjente og klare for presentasjon. Kravene for å kunne stemme er medlemsskap i kirken, og fyllte 15 år. Til menighetsrådet i Åmot står disse som kandidater: 1. Hanne Gresen 2. Marit Roland 3. Anita Bue 4. Bjørn Humberset 5. Kirsten Bergset 6. John Arvid Stenseth Hovin 7. Agnes Kyomugisha Nordholm 8. Thomas Christopher Meyer French 9. Silje Sandal 10. Gry Bente Eliassen Nyberg 11. Anette Brich Jacobsen 12. Bjørn Aandstad 13. Ola Johnson Øvereng-Bakk Menighetsrådet i Nordre Osen har følgende kandidatliste: 1. Anne Marit Strand 2. Berit Stormoen 3. Gjermund Nyløkken 4. Anne Grete Evenstad Buen 5. Arne Morten Lunde 6. Hege Vangli 7. Kari Margrethe Karlsen 8. Mette Tamara Lunde 9. Laila Norsted Odden 10. Helen Sjøløkken 11. Hans Arild Lie Menighetsrådet i Deset har følgende kandidatliste 1. Johan Ludvig Søderlund Fjeld 2. Ingerd Fjellstad 3. Geir Mikkelsen 4. Tove Mikkelsen 5. Kirsti Marit Mykleby 6. Mona Enoksen Nesset 7. Erna Høistad Rensvoll 8. Caroline Rolstad 9. Trond Sjøløkken

4 Hva er forskjellen på Åpen folkekirke, Levende folkekirke og Mangfoldig folkekirke? For å få kirkevalgene til å fungere bedre, har man denne gangen forsøkt å gi rom for ordninger hvor det kan stilles kirkepolitiske lister, litt tilsvarende slik det fungerer i kommune- og stortingsvalg. Ettersom dette er forholdsvis nytt i kirken, er det foreløpig ikke mange lister ute og går. I kirken, som andre steder, er det ulike meninger om saker og ting. Selv om vi alle i kirken forholder oss til Gud, gir det seg likevel utslag i ulike meninger. Dette kan handle om hvordan man ser på bibelen; det kan dreie seg om hvordan man tenker seg at kirken skal finansieres, og hva kirken skal representere. Noen spørsmål er det mer strid om enn andre. I tidligere tider har spørsmålet om kvinners rett til å bli prester vært et slikt spørsmål som ble diskutert. I dag er det andre spørsmål som diskuteres. Et aktuelt spørsmål i dag er om kirken skal foreta vielse mellom homofile. Her er det mange ulike meninger. Dette dreier seg ikke BARE om hva som «er lov og ikke lov», men også om kirkens ordninger. Hva slags myndighet skal biskopen ha? Hva slags ordninger skal gjelde ved tilsetting av prester? Skal alle i kirken ha samme arbeidsgiver? Hvordan skal folkekirken finansieres? Selv om det er ulike meninger, er det viktig å få sagt at kirken er der for alle, er åpen for alle, og gjenspeiler alle politiske avskyggingninger i samfunnet. Åpen folkekirke ble dannet etter Kirkemøtet i 2013, som en «tenketank» og et samarbeidsfellesskap for dem som ønsker å se på kirken som en progressiv utviklingskraft i tråd med demokratiske prinsipper. De har egen nettside med program her: Så ble det dannet et nettverk som ble kalt for Levende Folkekirke, som ville legge mer vekt på kirkens tradisjonelle fellesskap av troende. Her er deres nettside: I Hamar bispedømme stiller Åpen Folkekirke liste ved bispedømmerådsvalget, og listen som Hamar bispedømmekontor/råd allerede hadde satt opp, og som kalles Nominasjonskomitéens liste er en liste uten program, sammensatt av folk med mange ulike meninger og posisjoner, både blant medlemmer og ansatte. De ulike kandidatene på listene til bispedømmerådets liste presenterer seg ved bilde og gjennom noen enkle spørsmål/svar. For at Nominasjonskomitéens liste ikke skulle oppfattes som lukkende og ekslusiv, tok man her i Hamar bispedømme inn et tillegg i tittelen: - Mangfoldig folkekirke. Her finner du de aktuelle listene: https://kirken.no/nb-no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister/diocese/?id= https://kirken.no/nb-no/bispedommer/hamar/ kirkevalg/leke-kandidater/

5 Hilsen fra biskop Solveig Fiske: Ta vare på regnskogen! Vi som lever i Hedmark og Oppland vet hva trær og skog betyr for mennesker og dyr. Våre skoger forvaltes med hogst og nyplanting. Regnskogen er et økosystem og må forvaltes på annen måte enn vanlig skog. Selv om den gjenplantes, forsvinner både dyrelivet, næringsgrunnlaget i jordsmonnet og plantelivet. Livsgrunnlaget for dem som lever der ødelegges, og klimaet på hele kloden påvirkes. Hamar biskop ber derfor alle menigheter vurdere nøye hvordan de kan støtte årets TV-aksjon med et offer eller en gave på aksjondagen 18. oktober- eller en av de nærmeste søndagene. Biskopen ber også prestene inkludere TV-aksjonen i forbønnen, og gjerne oppfordre til giverglede og tjeneste som bøssebærere.verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store områder for alltid. Regnskogen er avgjørende for klodens klima og vår felles framtid. Vi vil vokte regnskogen, og gjennom årets TV-aksjon bidra til bevaring av et regnskogområde større enn Danmark og Norge til sammen. Solveig Fiske Kun et simpelt bondearbeide - en studie av Johannes Skraastads altertavler i Innlandet Pilegrimsprest Hans Jacob Dahl har skrevet en bok om altertavler fra 1600-tallet, som er skåret av treskjæreren Johannes Skraastad fra Vallset. Han kommer til Nordre Osen kirke 4. oktober for å si litt om de studier han har gjort av altertavlen som står i Osen gamle kirke. Kl Velkommen! Noen bevingede ord Det er fint å kunne leve i samfunn hvor vi kan velge våre ledere. Det er langt i fra tilfelle rundt omkring i verden, og vi får daglige påminnelser om at kampen om makt går foran det meste annet. Som tillitsvalgte i politikken og i idrettslaget, og kanskje i kirken, stilles man overfor ulike lederskapsutfordringer. I Bibelen finnes det mange beskrivelser av ledere, både gode og dårlige, og i mange tilfeller handler lederskapet om i hvilken grad man våger å stå ved sine prinsipper, og holde seg til Guds ord. Profetfunksjonen i det gamle Israel var ment å skulle være rådgivere som formidlet til lederne hva som var Guds vilje. F.eks. profeten Amos, en fattig gjeter som levde rundt 750 f.kr, i en tid da det var velstand i samfunnet. Amos langer ut mot sine ledere, og kritiserer dem for å ikke ta vare på fattige, enker og farløse. Se f.eks. Dere tråkker småkårsfolk ned og krever korn i avgift av dem, Am 5,11. Jesus stod frem som en leder, i alle fall for sine disipler. Og hans kanskje viktigste bidrag til å tenke om ledelse er dette: Lederen er de andres tjener. Lederen tenker på helheten og på resultatet, og ikke på sin egen makt. Dette er en nyttig påminnelse i disse valgtider. V.B.

6 FLØTERMESSE PÅ SØRSLISTØA 21 juni var det duket for den årlige utegudstjenesten på Sørlistøa på Fløtermuseet. Dette ble også avslutningen på Fløterfestivalen i Osen som var samme uke. Dagen og Osen viste seg fra sin beste side med oppholdsvær og god temperatur. Prest denne dagen var Vidar Brekke. Han loset oss vel i gjennom på sin lune væremåte. Denne dagen skulle det bæres to barn til dåpen, og det er spesielt hyggelig å ønske nye verdensborgere velkommen. Temaet denne dagen var fløternes historie, deres slit, utfordringer og tøffe tak gjennom mange år. Ruth Lisbeth Storholm leste fra Jacob Breda Bull sin beretning om FløtarLars. En gripende beretning og liv og død. Undertegnede spilte under seremonien og det er koselig å kunne bidra ved slike anledninger. Fløtermuseet solgte vafler og kaffe etter gudstjenesten. Berit Bøhn Ruths ønskedikt:-) August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst, denne dugg av avskjed i mine hender. Dette hemmelige milde inn over jorden, denne lyende stillhet: Tal Herre, tal! Dette lyset som kviler på modningens høyde,dveler og synker mot visningens dal Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen. Denne etterårsfred over sted og forstand. Jeg har drømt at jeg seilte mot Evigheten, og en kveld i august var den første besynderlig duse kjenning av land. Jeg vet midt i alt det jeg itte vet: August er det mykeste myke jeg kjenner, myk som sorg og som kjærlighet. Einar Skjæraasen

7 Min Salme: Blå Salme Den nye salmeboken vår har «sett» utover kirkens sammenhenger og rom, i større grad enn tidligere salmebøker. Det har vært en målsetning for salmebok-komitéen at salmeboken skal være en «Sangbok for folk og kirke», og man har søkt, i noen grad, å ta med salmestoff og sangstoff som mange mennesker i Norge kan identifisere seg med, og på et eller annet tidspunkt i livet har kunnet, sunget eller kjent til. Diskusjonene som var omkring inkluderingen av «Julekveldsvisa» til Prøysen, viste litt hva slags problemstillinger som var til diskusjon her. For hva er en salme? Er det det samme som en vise? Organister vil si at rent rytmisk, musikalsk og harmonisk er salme en egen genre. Kanskje kan det også sies at salme som litterær form også har sin egenart, uavhengig av om den formidler et religiøst budskap. TV-personligheten, entertaineren og humanisten Erik Bye( ) hadde stor påvirkningskraft i store deler av sitt virke i norsk offentlighet. Han stod for raushet, optimisme og vidsynthet, og gjennom sine mange tv-opptredener fikk mange nordmenn et forhold til ham. Bye var programleder og journalist, men han var også en habil dikter, og visesang var et av hans viktigste virkemidler. Han gjorde flere innspillinger av bl.a. Einar Skjæraasens dikt og viser. Mange vil kjenne sanger som «Anna Lovinda», «Skomværsvalsen», «Hildringstimen» og «Vårherres klinkekuler», som har blitt radioklassikere. Sistnevnte indikerer også en annen side ved Bye; han hadde en tro, en oppfatning av noe større enn hverdagens trivialiteter. Han uttrykte den på sin måte, med det som bodde i ham. Et annet verk fra Byes hånd har nådd vår salmebok i diktet «Blå salme». Takket være en god og sangbar, og relativt moderne melodi fra musikeren Henning Sommerro, har dette blitt en av den samtidige kirkens mest interessante salmer, og salmen øker i popularitet i kirken. Salmen skal visstnok uttrykke Byes tanker mot slutten av sitt liv, et slags perspektiv på livets høst og vinter. Men dette er diktning, og kan tolkes fritt. Man finner også mange idéer her som peker på ulike ting som Erik Bye var opptatt av i livet sitt. Bildet av «sankthansormer som gløder grønt i gresset» er ganske karakteristisk for Byes stil. Han var sjømann, og han var naturelsker. Jeg synger meg en blå, blå salme når dagen svinger hatten til farvel og ror med sakte åretak mot strender dit alle dager ror når det blir kveld. Da søker jeg min hvile ved treets trygge rot mens sankthansormer gløder grønt i gresset ved min fot. Da synger jeg min salme. Jeg synger meg en blå, blå salme og takker for all grøde som ble min. For lyse døgn, for barneskritt i tunet og dine gode kjærtegn mot mitt kinn. Men òg for våkenetter som aldri unte ro men gav min dag et dunkelt drag jeg aldri helt forsto. Nå synger jeg min salme. Jeg synger meg en blå, blå salme til deg, du Hånd som sanker og som sår og senker deg med signing over jorden med legedom for alle våre sår. Som byr oss rette ryggen stå opp og gå i strid. med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid. Så synger vi vår salme. Bye kjenner «lyse netter og barneskritt i tunet» som Herrens kjærtegn mot hans kinn. Dette forteller om en

8 raus og vidsynt tro, som også har plass til det uforståelige, «våkenetter som aldri unte ro». Det finnes dessverre en del meget gode salmetekster, som ikke har fått en melodi som har fenget og festet seg, verken i kirken eller ute blant folk. For å få en «hit» må begge deler stemme, og timingen må være riktig. Sommerro har også utviklet sin egen, ganske karakteristiske stil. Han er en god melodiker, og mange takker ham for «Vårsøg». Melodien til «Blå salme» er også en god og heldig melodi, som kler teksten bra, og som er relativt lettfattelig som sang-melodi. Vidar Brekke Flotte musikalske opplevelser i kirkene våre! Sandbeckdagenes kulturgudstjeneste med Sarah A. J.Vold og Esten Sørhus som medvirkende musikanter og «Midtsommernatt konsert» med Helene Bøksle og KoriÅmot med solister, var de to store arrangementer i Åmot kirke denne sommeren. Helene Bøksle var imponert over kirkas rom og klang. Hun er en profesjonell artist som er lett å samarbeide med, og hun vil legge Åmot kirke inn på sin juleturné-plan for neste år, Konfirmantene hadde også flotte musikalske innslag på konfirmasjonen i mai. Ellers har det vært en del vielser i sommer med diverse musikalske innslag og aktører. En av kirkevertene, Ann Lisbeth Mæhlum har også spilt til gjester som har vært innom åpen kirke i sommer; - sprekt gjort av henne, og populært var det! I Osen kirke var det konsert i gamle kirken på lørdag i Osendagene. Solveig Skjærstad var solist der. Ellers er pianoet i kirkesalen i Osen blitt flyttet opp i kirkerom- Altertavla i Osen Gamle kirke ble trolig laget i met i den nye kirka. Det betyr mer variasjon i gudstjenester og andre arrangementer. Ellers har gudstjenestene ofte vært litt temabasert, der en søndag besto av sommersalmer, neste søndag svenske salmer, andre med norske folketoner, salmer fra kvinnehånd, irske sanger, Prøysen og Sandbeck-sanger, bruremarsjer. Dette er noe vi kommer til å fortsette med. Vi har med sangere, fioliner, trekkspill, blåsere eller andre instrumenter etter behov. Hvis noen vil være med å synge/spille, så si ifra! Nå planlegges høsten, jula og vinterens arrangementer. Hei så lenge! Lars Otto

9 Helene Andersen Engevik - vår nye menighetspedagog! Vi har bedt vår nye menighetspedagog, Helene Andersen Engevik, som er oppvokst på Rena, om å presentere seg selv og si litt om hva hun er opptatt av. Hei! Navnet mitt er Helene. Jeg er oppvokst på Rena og har bodd der 17 av mine 24 år. Jeg har gått ett år på kristen folkehøgskole og gikk da på en reiselinje med veldedig arbeid for barn og unge i Guatemala. Etter det studerte jeg årsstudium kristendom, religion, livssyn og etikk m/ex-phil på Menighetsfakultetet i Oslo, og er nå nyutdannet sykepleier. Jeg har fått gleden av å skulle begynne som menighetspedagog i Åmot. Jeg gleder meg masse til å bli bedre kjent med dere! Som kristen har jeg kjent et savn etter et kristent ungdomsmiljø, muligheten til å møte andre jevnaldrende som tror på det samme eller funderer over lignende spørsmål, samt generell kunnskap om hva kristen tro kan innebære. Jeg ønsker å bidra til at andre mennesker kan føle den samme tilhørigheten til kirken og kristendommen som jeg gjør. Jeg vil at alle skal føle trygghet i nærheten av kirken og at de alltid er velkomne til samtaler, gudstjenester og viktige høytider. Jeg ser frem til å utnytte mine evner innenfor kreativitet og nytenkning, både når det gjelder å bruke hendene og i forhold til å styrke tryggheten og tilhørigheten jeg ønsker at alle skal føle i kirken. Jeg vil bidra til at barn og unge i Åmot med religiøs tro ikke skal føle seg utenfor, slik som jeg gjorde. Det er like viktig at samholdet mellom barn og unge ivaretas uavhengig av tro og livssyn, så jeg vil styrke samarbeidet mellom kirken og humanetisk forbund. Jeg tenker at vi må jobbe sammen for at alle skal føle tilhørighet til kirken, uavhengig av alder og personlig tro. For meg er kirken i det store og det hele et samlingspunkt som symboliserer trygghet, fellesskap og tradisjon. Alle mennesker har ulike tanker og refleksjoner, og jeg ønsker å motivere andre til å dele disse. Hvis du elsker deg selv, elsker du alle andre som deg selv. Så lenge du elsker en annen mindre enn deg selv, kan det ikke virkelig lykkes deg å elske deg selv. Men hvis du elsker alle like høyt, inklusive deg selv, vil du elske dem som en person, og denne person er både Gud og menneskene. Derfor er den stor og rettferdig som elsker seg selv og elsker alle andre like høyt. Meister Eckhart, tysk mystiker ( )

10 Setermesse på Munkbetsetra 9.august feiret Nordre Osen menighet setermesse på Munkbetsetra. Sogneprest Synnøve S. Heggem forrettet, og og det lot til at alle hadde en fin stund i strålende solskinn og flotte omgivelser!

11 BYGD OG ÆTT Døpte Åmot kirke Tiril Nordseth Bakken Ole Ragnar Pedersen Døpte Sørlistøa/Fløtermuseet Victoria Snerten-Nymoen William Alexander Bergsli Vigde Åmot kirke Iselinn Martinsen og Nichlas Krabsethsve Silje Wolen Nerli og Kai Ove Haagensen May Elin Bredesen og Jan Tore Langseth Vigde Osen kirke Anette Åsen og Vedbjørn Rønningen Stine Stener og Dag Jonny Kaarvaag Sandra Karlsson og Bjørn Nyhus Kristin Trydal Torp og Geir David Johan Simonsen Døde Åmot kirke Per J. M. Dieset Karsten Johnsen Magnar Dalen Magne Olsen Døde Deset kirke Einar Gildset

12 GUDSTJENESTER Deset kirke 13. september Gudstjeneste med dåp. Høsttakefest. 1.november Allehelgensgudstjeneste 8.november Gudstjeneste Osen kirke 20.september Høsttakkefest 4.oktober Foredrag om Skraastads altertavler. Kirkekaffe 18.oktober Gudstjeneste med nattverd 1.november Allehelgensgudstjeneste 6.desember Adventsgudstjeneste Åmot kirke 6.september Høsttakkefest. Konfirmantpresentasjon. Gullkonfirmanter.Dåp 13.september Gudstjeneste 27.september Gudstjeneste med dåp 4.oktober Gudstjeneste med dåp. Gjesteprest Kari Holte. 11.oktober Gudstjeneste 25.oktober Gudstjeneste med dåp Flerkulturelt Kulturdag-arrangement 1.november Allehelgensgudstjeneste 15.november Gudstjeneste 22.november Gudstjeneste 29.november Vise kvinners messe

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Kirkeblad ÅMOT. Kjærlighet er lovens fylde og fulkommenhetens bånd Den er hva vår Gud vi skylder Den er frukten av hans Ånd...

Kirkeblad ÅMOT. Kjærlighet er lovens fylde og fulkommenhetens bånd Den er hva vår Gud vi skylder Den er frukten av hans Ånd... ÅMOT Kirkeblad... i troen, håpet og kjærligheten Kjærlighet er lovens fylde og fulkommenhetens bånd Den er hva vår Gud vi skylder Den er frukten av hans Ånd... God Sommer :-) 02/2015 Åmot Kirkeblad Utgiver:

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd

Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd Salmer, solosanger og orgelmusikk ved gravferd Mange ting skal ordnes til en gravferd. Midt i sorgen over tapet av en kjær slektning eller venn kan det være godt å få hjelp til gravferden, som alle ønsker

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer