ÅMOT. Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå Å leva det er i arbeid, mot rikare mål å trå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅMOT. Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå Å leva det er i arbeid, mot rikare mål å trå"

Transkript

1 ÅMOT... i troen, håpet og kjærligheten Kirkeblad Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå Å leva det er i arbeid, mot rikare mål å trå Å leva det er i livet å finna det største verd Å leva det er å vinna til sanning i all si ferd. Å leva det er å leggja all urett og lygn i grav Å leva det er som havet å spegla ein himmel av. 03/2015

2 Åmot Kirkeblad Utgiver: Menighetsrådene på Rena, Osen og Deset Redaksjonsansvarlig: Staben på kirkekontoret v/ Vidar Brekke Bankgiro: Design: Vidar Brekke Forsidefoto: Willy Olsen Trykk: Hartz Offsettrykkeri, Rena Åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag kl Kirkekontoret tlf Daglig leder Berit Bøhn tlf.: Sogneprester Synnøve Sakura Heggem mob.: Vidar Aanund Brekke mob.: Kirkemusiker Lars Otto Sørhus tlf.: Menighetspedagog Helene A. Engevik mob.: Menighetssekretær Ruth L. Storholm tlf.: Kirketjenere Odd-Ivar Søberg mob.: Willy Olsen mob.: Menighetsråd Åmot, leder Ola J. Øvereng-Bakk mob.: Deset, leder Geir Mikkelsen mob.: Osen, leder Knut Stener mob.: Vakthavende prest i prostiet mandag - fredag: fredag - mandag: Beredskapsnr.: mob.: I den forhåpning at dette bladet er ute omkring tiden for kirkevalget, er det på sin plass å si litt om dette valget. Det har vært kirkevalg før; ordningen er ikke helt ny. I mange bygder og til og med byer i Norge har det vært slik at det å sitte i menighetsrådet har vært en slags lokalsamfunnsmessig forpliktelse, på linje med skolestyret og kommunestyret, og noe som har gått på rundgang blant ulike folk i bygda. Kirken i Norge har også vært offensiv i forhold til å utvikle dette videre, og ikke minst å lage demokratiske overbygninger. F.eks. i den danske folkekirken har det vært mye mindre vilje til å ha et overordnet kirkeråd og kirkemøte, som også er valgt. Selv om vi har kommet et stykke med demokratiutviklingen i kirken, er det langt igjen. Et hovedproblem har vært at det har vært vanskelig å få folk til å gå og stemme. Hedmark og Sør-Østerdal har faktisk vært blant de beste i landet når det gjelder fremmøte, og likevel er det omkring prosent, halvparten av offentlige politiske valg, og mindre enn det. Det som gjør dette utfordrende er at samtidig som vi understreker igjen og igjen at kirken er for alle og at det glade budskap gjelder hvert menneske, så må også noen engasjere seg, og da kommer det frem ulike meninger og oppfatninger om hvordan ting skal være. Det er mye positivt som skjer i kirken fremover. Engasjér deg, følg med, bli med og ta ansvar og kom med DINE idéer!

3 Organene som har det øverste ansvaret for kirkens virksomhet i vårt område er Hamar Bispedømmeråd og biskop Solveig Fiske. Det er imidlertid svært viktig å si dette: Sognet er den grunnleggende enheten i kirken. Der lever kirken, der skapes kirken, der blir kirken til. HBR og biskopen er å oppfatte som støttefunksjoner og 2.linjetjeneste i forhold til det enkelte sogn. Det skal også velges nytt Bispedømmeråd, og disse listene er nummerete, altså prioriterte lister slik vi kjenner det fra politikken. I tillegg skal det velges nye menighetsråd. Vi vurderte om vi skulle gi plass til bilder og presentasjoner i dette nummeret av kirkebladet, men bestemte oss til slutt for å gjøre det på en annen måte: De som har tilgang på Internett, kan sjekke nærmere info og bilder på kandidatene via vår nettside på I tillegg kommer vi til å lage noen kopierte hefter, som ligger på Åmot kirkekontor, og i kirkene, og som gir en nærmere presentasjon av dem som står på listen. Listene som vi har satt opp i Åmot er nå godkjente og klare for presentasjon. Kravene for å kunne stemme er medlemsskap i kirken, og fyllte 15 år. Til menighetsrådet i Åmot står disse som kandidater: 1. Hanne Gresen 2. Marit Roland 3. Anita Bue 4. Bjørn Humberset 5. Kirsten Bergset 6. John Arvid Stenseth Hovin 7. Agnes Kyomugisha Nordholm 8. Thomas Christopher Meyer French 9. Silje Sandal 10. Gry Bente Eliassen Nyberg 11. Anette Brich Jacobsen 12. Bjørn Aandstad 13. Ola Johnson Øvereng-Bakk Menighetsrådet i Nordre Osen har følgende kandidatliste: 1. Anne Marit Strand 2. Berit Stormoen 3. Gjermund Nyløkken 4. Anne Grete Evenstad Buen 5. Arne Morten Lunde 6. Hege Vangli 7. Kari Margrethe Karlsen 8. Mette Tamara Lunde 9. Laila Norsted Odden 10. Helen Sjøløkken 11. Hans Arild Lie Menighetsrådet i Deset har følgende kandidatliste 1. Johan Ludvig Søderlund Fjeld 2. Ingerd Fjellstad 3. Geir Mikkelsen 4. Tove Mikkelsen 5. Kirsti Marit Mykleby 6. Mona Enoksen Nesset 7. Erna Høistad Rensvoll 8. Caroline Rolstad 9. Trond Sjøløkken

4 Hva er forskjellen på Åpen folkekirke, Levende folkekirke og Mangfoldig folkekirke? For å få kirkevalgene til å fungere bedre, har man denne gangen forsøkt å gi rom for ordninger hvor det kan stilles kirkepolitiske lister, litt tilsvarende slik det fungerer i kommune- og stortingsvalg. Ettersom dette er forholdsvis nytt i kirken, er det foreløpig ikke mange lister ute og går. I kirken, som andre steder, er det ulike meninger om saker og ting. Selv om vi alle i kirken forholder oss til Gud, gir det seg likevel utslag i ulike meninger. Dette kan handle om hvordan man ser på bibelen; det kan dreie seg om hvordan man tenker seg at kirken skal finansieres, og hva kirken skal representere. Noen spørsmål er det mer strid om enn andre. I tidligere tider har spørsmålet om kvinners rett til å bli prester vært et slikt spørsmål som ble diskutert. I dag er det andre spørsmål som diskuteres. Et aktuelt spørsmål i dag er om kirken skal foreta vielse mellom homofile. Her er det mange ulike meninger. Dette dreier seg ikke BARE om hva som «er lov og ikke lov», men også om kirkens ordninger. Hva slags myndighet skal biskopen ha? Hva slags ordninger skal gjelde ved tilsetting av prester? Skal alle i kirken ha samme arbeidsgiver? Hvordan skal folkekirken finansieres? Selv om det er ulike meninger, er det viktig å få sagt at kirken er der for alle, er åpen for alle, og gjenspeiler alle politiske avskyggingninger i samfunnet. Åpen folkekirke ble dannet etter Kirkemøtet i 2013, som en «tenketank» og et samarbeidsfellesskap for dem som ønsker å se på kirken som en progressiv utviklingskraft i tråd med demokratiske prinsipper. De har egen nettside med program her: Så ble det dannet et nettverk som ble kalt for Levende Folkekirke, som ville legge mer vekt på kirkens tradisjonelle fellesskap av troende. Her er deres nettside: I Hamar bispedømme stiller Åpen Folkekirke liste ved bispedømmerådsvalget, og listen som Hamar bispedømmekontor/råd allerede hadde satt opp, og som kalles Nominasjonskomitéens liste er en liste uten program, sammensatt av folk med mange ulike meninger og posisjoner, både blant medlemmer og ansatte. De ulike kandidatene på listene til bispedømmerådets liste presenterer seg ved bilde og gjennom noen enkle spørsmål/svar. For at Nominasjonskomitéens liste ikke skulle oppfattes som lukkende og ekslusiv, tok man her i Hamar bispedømme inn et tillegg i tittelen: - Mangfoldig folkekirke. Her finner du de aktuelle listene: https://kirken.no/nb-no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister/diocese/?id= https://kirken.no/nb-no/bispedommer/hamar/ kirkevalg/leke-kandidater/

5 Hilsen fra biskop Solveig Fiske: Ta vare på regnskogen! Vi som lever i Hedmark og Oppland vet hva trær og skog betyr for mennesker og dyr. Våre skoger forvaltes med hogst og nyplanting. Regnskogen er et økosystem og må forvaltes på annen måte enn vanlig skog. Selv om den gjenplantes, forsvinner både dyrelivet, næringsgrunnlaget i jordsmonnet og plantelivet. Livsgrunnlaget for dem som lever der ødelegges, og klimaet på hele kloden påvirkes. Hamar biskop ber derfor alle menigheter vurdere nøye hvordan de kan støtte årets TV-aksjon med et offer eller en gave på aksjondagen 18. oktober- eller en av de nærmeste søndagene. Biskopen ber også prestene inkludere TV-aksjonen i forbønnen, og gjerne oppfordre til giverglede og tjeneste som bøssebærere.verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store områder for alltid. Regnskogen er avgjørende for klodens klima og vår felles framtid. Vi vil vokte regnskogen, og gjennom årets TV-aksjon bidra til bevaring av et regnskogområde større enn Danmark og Norge til sammen. Solveig Fiske Kun et simpelt bondearbeide - en studie av Johannes Skraastads altertavler i Innlandet Pilegrimsprest Hans Jacob Dahl har skrevet en bok om altertavler fra 1600-tallet, som er skåret av treskjæreren Johannes Skraastad fra Vallset. Han kommer til Nordre Osen kirke 4. oktober for å si litt om de studier han har gjort av altertavlen som står i Osen gamle kirke. Kl Velkommen! Noen bevingede ord Det er fint å kunne leve i samfunn hvor vi kan velge våre ledere. Det er langt i fra tilfelle rundt omkring i verden, og vi får daglige påminnelser om at kampen om makt går foran det meste annet. Som tillitsvalgte i politikken og i idrettslaget, og kanskje i kirken, stilles man overfor ulike lederskapsutfordringer. I Bibelen finnes det mange beskrivelser av ledere, både gode og dårlige, og i mange tilfeller handler lederskapet om i hvilken grad man våger å stå ved sine prinsipper, og holde seg til Guds ord. Profetfunksjonen i det gamle Israel var ment å skulle være rådgivere som formidlet til lederne hva som var Guds vilje. F.eks. profeten Amos, en fattig gjeter som levde rundt 750 f.kr, i en tid da det var velstand i samfunnet. Amos langer ut mot sine ledere, og kritiserer dem for å ikke ta vare på fattige, enker og farløse. Se f.eks. Dere tråkker småkårsfolk ned og krever korn i avgift av dem, Am 5,11. Jesus stod frem som en leder, i alle fall for sine disipler. Og hans kanskje viktigste bidrag til å tenke om ledelse er dette: Lederen er de andres tjener. Lederen tenker på helheten og på resultatet, og ikke på sin egen makt. Dette er en nyttig påminnelse i disse valgtider. V.B.

6 FLØTERMESSE PÅ SØRSLISTØA 21 juni var det duket for den årlige utegudstjenesten på Sørlistøa på Fløtermuseet. Dette ble også avslutningen på Fløterfestivalen i Osen som var samme uke. Dagen og Osen viste seg fra sin beste side med oppholdsvær og god temperatur. Prest denne dagen var Vidar Brekke. Han loset oss vel i gjennom på sin lune væremåte. Denne dagen skulle det bæres to barn til dåpen, og det er spesielt hyggelig å ønske nye verdensborgere velkommen. Temaet denne dagen var fløternes historie, deres slit, utfordringer og tøffe tak gjennom mange år. Ruth Lisbeth Storholm leste fra Jacob Breda Bull sin beretning om FløtarLars. En gripende beretning og liv og død. Undertegnede spilte under seremonien og det er koselig å kunne bidra ved slike anledninger. Fløtermuseet solgte vafler og kaffe etter gudstjenesten. Berit Bøhn Ruths ønskedikt:-) August er det mykeste myke jeg kjenner, denne skjelvende streng mellom sommer og høst, denne dugg av avskjed i mine hender. Dette hemmelige milde inn over jorden, denne lyende stillhet: Tal Herre, tal! Dette lyset som kviler på modningens høyde,dveler og synker mot visningens dal Disse kvelder da trær er som skygger i skyggen. Denne etterårsfred over sted og forstand. Jeg har drømt at jeg seilte mot Evigheten, og en kveld i august var den første besynderlig duse kjenning av land. Jeg vet midt i alt det jeg itte vet: August er det mykeste myke jeg kjenner, myk som sorg og som kjærlighet. Einar Skjæraasen

7 Min Salme: Blå Salme Den nye salmeboken vår har «sett» utover kirkens sammenhenger og rom, i større grad enn tidligere salmebøker. Det har vært en målsetning for salmebok-komitéen at salmeboken skal være en «Sangbok for folk og kirke», og man har søkt, i noen grad, å ta med salmestoff og sangstoff som mange mennesker i Norge kan identifisere seg med, og på et eller annet tidspunkt i livet har kunnet, sunget eller kjent til. Diskusjonene som var omkring inkluderingen av «Julekveldsvisa» til Prøysen, viste litt hva slags problemstillinger som var til diskusjon her. For hva er en salme? Er det det samme som en vise? Organister vil si at rent rytmisk, musikalsk og harmonisk er salme en egen genre. Kanskje kan det også sies at salme som litterær form også har sin egenart, uavhengig av om den formidler et religiøst budskap. TV-personligheten, entertaineren og humanisten Erik Bye( ) hadde stor påvirkningskraft i store deler av sitt virke i norsk offentlighet. Han stod for raushet, optimisme og vidsynthet, og gjennom sine mange tv-opptredener fikk mange nordmenn et forhold til ham. Bye var programleder og journalist, men han var også en habil dikter, og visesang var et av hans viktigste virkemidler. Han gjorde flere innspillinger av bl.a. Einar Skjæraasens dikt og viser. Mange vil kjenne sanger som «Anna Lovinda», «Skomværsvalsen», «Hildringstimen» og «Vårherres klinkekuler», som har blitt radioklassikere. Sistnevnte indikerer også en annen side ved Bye; han hadde en tro, en oppfatning av noe større enn hverdagens trivialiteter. Han uttrykte den på sin måte, med det som bodde i ham. Et annet verk fra Byes hånd har nådd vår salmebok i diktet «Blå salme». Takket være en god og sangbar, og relativt moderne melodi fra musikeren Henning Sommerro, har dette blitt en av den samtidige kirkens mest interessante salmer, og salmen øker i popularitet i kirken. Salmen skal visstnok uttrykke Byes tanker mot slutten av sitt liv, et slags perspektiv på livets høst og vinter. Men dette er diktning, og kan tolkes fritt. Man finner også mange idéer her som peker på ulike ting som Erik Bye var opptatt av i livet sitt. Bildet av «sankthansormer som gløder grønt i gresset» er ganske karakteristisk for Byes stil. Han var sjømann, og han var naturelsker. Jeg synger meg en blå, blå salme når dagen svinger hatten til farvel og ror med sakte åretak mot strender dit alle dager ror når det blir kveld. Da søker jeg min hvile ved treets trygge rot mens sankthansormer gløder grønt i gresset ved min fot. Da synger jeg min salme. Jeg synger meg en blå, blå salme og takker for all grøde som ble min. For lyse døgn, for barneskritt i tunet og dine gode kjærtegn mot mitt kinn. Men òg for våkenetter som aldri unte ro men gav min dag et dunkelt drag jeg aldri helt forsto. Nå synger jeg min salme. Jeg synger meg en blå, blå salme til deg, du Hånd som sanker og som sår og senker deg med signing over jorden med legedom for alle våre sår. Som byr oss rette ryggen stå opp og gå i strid. med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid. Så synger vi vår salme. Bye kjenner «lyse netter og barneskritt i tunet» som Herrens kjærtegn mot hans kinn. Dette forteller om en

8 raus og vidsynt tro, som også har plass til det uforståelige, «våkenetter som aldri unte ro». Det finnes dessverre en del meget gode salmetekster, som ikke har fått en melodi som har fenget og festet seg, verken i kirken eller ute blant folk. For å få en «hit» må begge deler stemme, og timingen må være riktig. Sommerro har også utviklet sin egen, ganske karakteristiske stil. Han er en god melodiker, og mange takker ham for «Vårsøg». Melodien til «Blå salme» er også en god og heldig melodi, som kler teksten bra, og som er relativt lettfattelig som sang-melodi. Vidar Brekke Flotte musikalske opplevelser i kirkene våre! Sandbeckdagenes kulturgudstjeneste med Sarah A. J.Vold og Esten Sørhus som medvirkende musikanter og «Midtsommernatt konsert» med Helene Bøksle og KoriÅmot med solister, var de to store arrangementer i Åmot kirke denne sommeren. Helene Bøksle var imponert over kirkas rom og klang. Hun er en profesjonell artist som er lett å samarbeide med, og hun vil legge Åmot kirke inn på sin juleturné-plan for neste år, Konfirmantene hadde også flotte musikalske innslag på konfirmasjonen i mai. Ellers har det vært en del vielser i sommer med diverse musikalske innslag og aktører. En av kirkevertene, Ann Lisbeth Mæhlum har også spilt til gjester som har vært innom åpen kirke i sommer; - sprekt gjort av henne, og populært var det! I Osen kirke var det konsert i gamle kirken på lørdag i Osendagene. Solveig Skjærstad var solist der. Ellers er pianoet i kirkesalen i Osen blitt flyttet opp i kirkerom- Altertavla i Osen Gamle kirke ble trolig laget i met i den nye kirka. Det betyr mer variasjon i gudstjenester og andre arrangementer. Ellers har gudstjenestene ofte vært litt temabasert, der en søndag besto av sommersalmer, neste søndag svenske salmer, andre med norske folketoner, salmer fra kvinnehånd, irske sanger, Prøysen og Sandbeck-sanger, bruremarsjer. Dette er noe vi kommer til å fortsette med. Vi har med sangere, fioliner, trekkspill, blåsere eller andre instrumenter etter behov. Hvis noen vil være med å synge/spille, så si ifra! Nå planlegges høsten, jula og vinterens arrangementer. Hei så lenge! Lars Otto

9 Helene Andersen Engevik - vår nye menighetspedagog! Vi har bedt vår nye menighetspedagog, Helene Andersen Engevik, som er oppvokst på Rena, om å presentere seg selv og si litt om hva hun er opptatt av. Hei! Navnet mitt er Helene. Jeg er oppvokst på Rena og har bodd der 17 av mine 24 år. Jeg har gått ett år på kristen folkehøgskole og gikk da på en reiselinje med veldedig arbeid for barn og unge i Guatemala. Etter det studerte jeg årsstudium kristendom, religion, livssyn og etikk m/ex-phil på Menighetsfakultetet i Oslo, og er nå nyutdannet sykepleier. Jeg har fått gleden av å skulle begynne som menighetspedagog i Åmot. Jeg gleder meg masse til å bli bedre kjent med dere! Som kristen har jeg kjent et savn etter et kristent ungdomsmiljø, muligheten til å møte andre jevnaldrende som tror på det samme eller funderer over lignende spørsmål, samt generell kunnskap om hva kristen tro kan innebære. Jeg ønsker å bidra til at andre mennesker kan føle den samme tilhørigheten til kirken og kristendommen som jeg gjør. Jeg vil at alle skal føle trygghet i nærheten av kirken og at de alltid er velkomne til samtaler, gudstjenester og viktige høytider. Jeg ser frem til å utnytte mine evner innenfor kreativitet og nytenkning, både når det gjelder å bruke hendene og i forhold til å styrke tryggheten og tilhørigheten jeg ønsker at alle skal føle i kirken. Jeg vil bidra til at barn og unge i Åmot med religiøs tro ikke skal føle seg utenfor, slik som jeg gjorde. Det er like viktig at samholdet mellom barn og unge ivaretas uavhengig av tro og livssyn, så jeg vil styrke samarbeidet mellom kirken og humanetisk forbund. Jeg tenker at vi må jobbe sammen for at alle skal føle tilhørighet til kirken, uavhengig av alder og personlig tro. For meg er kirken i det store og det hele et samlingspunkt som symboliserer trygghet, fellesskap og tradisjon. Alle mennesker har ulike tanker og refleksjoner, og jeg ønsker å motivere andre til å dele disse. Hvis du elsker deg selv, elsker du alle andre som deg selv. Så lenge du elsker en annen mindre enn deg selv, kan det ikke virkelig lykkes deg å elske deg selv. Men hvis du elsker alle like høyt, inklusive deg selv, vil du elske dem som en person, og denne person er både Gud og menneskene. Derfor er den stor og rettferdig som elsker seg selv og elsker alle andre like høyt. Meister Eckhart, tysk mystiker ( )

10 Setermesse på Munkbetsetra 9.august feiret Nordre Osen menighet setermesse på Munkbetsetra. Sogneprest Synnøve S. Heggem forrettet, og og det lot til at alle hadde en fin stund i strålende solskinn og flotte omgivelser!

11 BYGD OG ÆTT Døpte Åmot kirke Tiril Nordseth Bakken Ole Ragnar Pedersen Døpte Sørlistøa/Fløtermuseet Victoria Snerten-Nymoen William Alexander Bergsli Vigde Åmot kirke Iselinn Martinsen og Nichlas Krabsethsve Silje Wolen Nerli og Kai Ove Haagensen May Elin Bredesen og Jan Tore Langseth Vigde Osen kirke Anette Åsen og Vedbjørn Rønningen Stine Stener og Dag Jonny Kaarvaag Sandra Karlsson og Bjørn Nyhus Kristin Trydal Torp og Geir David Johan Simonsen Døde Åmot kirke Per J. M. Dieset Karsten Johnsen Magnar Dalen Magne Olsen Døde Deset kirke Einar Gildset

12 GUDSTJENESTER Deset kirke 13. september Gudstjeneste med dåp. Høsttakefest. 1.november Allehelgensgudstjeneste 8.november Gudstjeneste Osen kirke 20.september Høsttakkefest 4.oktober Foredrag om Skraastads altertavler. Kirkekaffe 18.oktober Gudstjeneste med nattverd 1.november Allehelgensgudstjeneste 6.desember Adventsgudstjeneste Åmot kirke 6.september Høsttakkefest. Konfirmantpresentasjon. Gullkonfirmanter.Dåp 13.september Gudstjeneste 27.september Gudstjeneste med dåp 4.oktober Gudstjeneste med dåp. Gjesteprest Kari Holte. 11.oktober Gudstjeneste 25.oktober Gudstjeneste med dåp Flerkulturelt Kulturdag-arrangement 1.november Allehelgensgudstjeneste 15.november Gudstjeneste 22.november Gudstjeneste 29.november Vise kvinners messe

Kirkeblad ÅMOT. God påske:-)

Kirkeblad ÅMOT. God påske:-) ÅMOT Kirkeblad... i troen, håpet og kjærligheten Dette: å være i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det

Detaljer

Kirkenytt. Naturen sukker Gud gråter Sjaman forklarer. Side 7. Blå salme av Erik Bye Side 11. Tre unge kirketjenere Side 16

Kirkenytt. Naturen sukker Gud gråter Sjaman forklarer. Side 7. Blå salme av Erik Bye Side 11. Tre unge kirketjenere Side 16 Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 1 2014 Årgang 10 Naturen sukker Gud gråter Sjaman forklarer Side 7 Blå salme av Erik Bye Side 11 Tre unge kirketjenere Side 16 Poenget er å engasjere seg Side 8 Til

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 3 oktober 2014 89. årgang Nærhet og avstand Allehelgensdag er minnenes dag. Mange tenner lys i kirkene og på kirkegården. I gudstjenestene allehelgensdag kommer vi

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Konfirmasjonen fortsatt en festdag!

Konfirmasjonen fortsatt en festdag! menighetsblad for Hoeggen menighet Nr. 2-2009 Årgang 33 Konfirmasjonen fortsatt en festdag! Hoeggen menighet avviklet totalt 6 konfirmasjonsgudstjenester i mai. 105 ungdommer ble bedt for i nærvær av familien.

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff Nr. 5/2014 Menighetsbladet for ØYANE med bydelsstoff Leder Er det mulig? Brit Lyngnes Broberg Man lærer så lenge man lever heter det, og det er meg en glede å meddele at det faktisk er mulig å overraske

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 4 - OKTOBER 2013-40. ÅRGANG Halvard Hansen, Bjørn Slattum og Aud Elisabeth Engelsrud i fullt arbeid med å plante nye trær på Nannestad kirkegård. Foto: Øyvind Sandholt Tanker

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer