OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER"

Transkript

1 Veilederforum OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER Bjarne O. Braastad Forskerutdanningsleder Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

2 DETTE SKAL JEG TA OPP: Noen momenter med basis i erfaring som forskerutdanningsleder ved IHA: Opptak av ph.d.-studenter sjekkliste Nettsider for ph.d.-studier (norsk og engelsk) Framdrift, rutiner, veileders ansvar Gruppevise samtaler med ph.d.-studenter noen erfaringer 2

3 OPPTAK AV PH.D.-STUDENTER SJEKKLISTE Innskjerping av krav til: Bakgrunnskompetanse : relevant mastergrad, beste halvdel av sin studentpopulasjon (må dokumenteres ved tvil), Engelskkunnskaper : TOEFL/IELTS skriftlig og muntlig. FUU har hatt opptakssaker der en allerede tilsatt kandidat strengt tatt ikke tilfredsstiller opptakskravene. Når en er utlending med språkproblemer, vil dette lett skjære seg. FUU kan kreve opptil 70 studiepoeng i utdanningsplanen for dem som har svak fagbakgrunn (men tidsplanen tillater ikke dette). Ofte svake statistikkunnskaper. FUU har hatt eksempler på utenlandske stipendiater som ikke behersker engelsk muntlig, noe som gjør det nær umulig å få en effektiv kommunikasjon. 3

4 OPPTAK AV PH.D.-STUDENTER SJEKKLISTE Sjekkliste ved ansettelse / opptak av ph.d.-studenter For kvotestipendiater og eksternt ansatte er Innstillingsutvalget ikke involvert. Sjekklista må brukes av forskere og evt. FU når de vurderer å la personer søke Lånekassen om kvotestipend. Instituttleder/Instituttstyret må vurdere sjekklisten når det inngås avtaler med eksterne institusjoner og firmaer i inn- og utland om doktorgradsutdanning for person tilsatt hos dem. Når en søker NFR om prosjekt med navngitt stipendiat, bør inst.leder (via FU/FUU) gi forhåndstilsagn om opptak. NFR gjør ingen kval.vurdering. Finansiering dokumentert lønn, drift, ph.d.-utdanning Slik ser sjekklista ut 4

5 NETTSIDER FOR PH.D.-STUDIER UMBs ph.d.-sider: Samlet oversikt over forskrifter, ph.d.-håndbok og skjemaer Husk å bruke siste versjon av skjemaene! IHA har egne nettsider for ph.d.-studenter: ph.d.-studier: PhD Study: Må brukes av både ph.d.-studenter og veiledere Anbefales: «Checklist for PhD supervisors and candidates» (jeg anbefaler stip. å ha den på oppslagstavla si) 5

6 FRAMDRIFT, RUTINER, VEILEDERS ANSVAR Framdriftsrapport innen 15.1 hvert år. ph.d.-student og hovedveileder må ta et felles ansvar for at alle rutinekrav følges (studieplan, framdriftsrapport, seminarer, søknader om endringer i studieplan eller veiledningsavtale, eller forlenget avtale). Tilstrekkelig kontakt med instituttets fagmiljø viktig ledd i ph.d.-utdanningen. Ph.d.-utdanning er ikke et brevkurs! Særlig viktig for nærings-ph.d. og kvotestipendiater med mye feltarbeid i hjemlandet Nærings-ph.d.: Krav om minst 12 måneder ved instituttet! For eksternt ansatte still krav om en viss minimum tilstedeværelse ved instituttet, f.eks. som for næringsph.d. Bør stå i Veiledningsavtalen. 6

7 GRUPPEVISE SAMTALER MED PH.D.-STUDENTER Jeg har hatt gruppesamtaler med de fleste ph.d.- studentene ved IHA for å få innsikt i deres hverdag: Samtalene er ledd i IHAs kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen ved instituttet. Temaer: Tilsettingsforhold, arbeidsavtale Arbeidsplassen kontor, lab., forsøksfasiliteter. Møte med FUU ph.d.-regelverk, rutiner, kommunikasjon Veiledning veiledningsgruppen Doktorgradsutdanningen Faglige nettverk kongresser, nettverk, utenlandsopphold Framdrift ifht. tidsplanen? Ved avvik, hva er årsakene? Sosiale forhold assimilert i miljøet? Andre temaer ph.d.-studentene vil ta opp? 7

8 GRUPPEVISE SAMTALER MED PH.D.-STUDENTER ERFARINGER Administrasjon og hjelp til utenlandske ph.d.-studenter Noen utenlandske ph.d.-studenter savner et bedre administrativt system ved UMB for å ta i mot utlendinger registreringer ved UMB og formaliteter hos myndigheter. Utenlandske ph.d.-studenter sliter også med hjelp til å skaffe leilighet, også etter at de må flytte fra Pentagon. Utenlandske ph.d.-studenter opplever at de fleste ene er på norsk 8

9 GRUPPEVISE SAMTALER MED PH.D.-STUDENTER ERFARINGER II Noen har kommet seint i gang med doktorgradsarbeidet, da prosjektet og den faglige vinklingen ikke var klart fra starten. Det er ikke tid til å feile i en treårig ph.d.-utdanning, men feiling er en del av forskningens natur. God og realistisk planlegging! Men: la stip. få bidra med egne ideer! Avklar rolleforventninger til ph.d.-student og veiledere. For dårlig utvalg av ph.d.-kurs mer samarbeid mellom univ. Spesielt utenlandske ph.d.-studenter føler mye stress p.g.a. tidsnød, ofte kombinert med dårlig privatøkonomi. Flere ph.d.-studenter ønsker å delta i undervisning for å få undervisningserfaring Alt i alt er ph.d.-studentene ganske tilfredse med sin situasjon. 9

10 GRUPPEVISE SAMTALER MED PH.D.-STUDENTER ERFARINGER III Veiledningen: Noen peker på dårlig veiledning fra hovedveileder, andre at hovedveileder har mange ph.d.-studenter, for dårlig tid til hver. Husk: hver ph.d.-student skal ha 100 timer veiledning pr. år. Har man mange stip., må en påse at biveiledere bidrar godt nok. Prinsipp: minst én utenlandsk biveileder Nesten ingen har faste veiledningsmøter. Viktig i starten. Viktig å lære ph.d.-stud. gode arbeidsrutiner fra starten av. Enkelte veiledere bruker lang tid på å gi respons på spørsmål eller manusutkast. uheldig når tida er så begrenset Noen mener de får for mye frihet, og at veileder bør være strengere, gi mer press og motivasjon for framdrift. Noen veiledere beskrives som litt for ambisiøse. En mener han ville vært ferdig tidligere med bedre veiledning. 10

11 11

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Case study forskning

Case study forskning Ingvild Broch Forskningsdirektør, Universitetet i Tromsø Case study forskning Et universitet er ikke noe universitet hvis ikke forskerne har tette internasjonale forbindelser. Jeg kommer fra et universitet

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Rutinehbndbok for inntak. Way of Living. Utgave; april 2007

Rutinehbndbok for inntak. Way of Living. Utgave; april 2007 Rutinehbndbok for inntak ph Way of Living Utgave; april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 RUTINER FØR INNTAKET... 3 2 VURDERING AV MULIG BEBOER... 3 3 INNTAKSINTERVJU... 4 4 INNTAKSGRUPPE... 4 5 SKRIVE

Detaljer

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Forventninger til evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge Oslo 02.03.2011 15.03.2011 1 Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) Offisielt stiftet i Oslo 26. januar 2003 Paraplyorganisasjon for lokale

Detaljer

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T

NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T NTNU S-sak 40/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 09.06.2009 KWB Arkiv: 2008/10945 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Styringsdokument Politisk dokument

Styringsdokument Politisk dokument Styringsdokument Politisk dokument Sist vedtatt 23. oktober 2013. 1 Automatisk begrunnelse ved karaktersetting. En karakter sier lite om hva studenten har gjort bra/dårlig i løpet av et semester. StorHk

Detaljer

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS

En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS En orientering til helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS I Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAK) kan vi lett forestille oss fortvilelsen etter å ha kommet hjem til Norge med

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27,

I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront, Nedre Strandgate 25-27, 1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat Ny rammeplan for ingeniørutdanning : Fagmøte: Studiepoenggivende praksis Onsdag 7. desember 2011 - Torsdag 8. desember 2011 I ÅLESUND - Quality Hotel Waterfront,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer