BAK DEN GRØNNE DØREN OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR 1. DESEMBER. Nordens største arkitekturfestival

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAK DEN GRØNNE DØREN OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE 2013 19. SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR 1. DESEMBER. Nordens største arkitekturfestival"

Transkript

1 ARKITEKTUR OG DRØMMEN OM BÆREKRAFT OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE 203 BAK DEN GRØNNE DØREN 9. SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR Oslo Architecture Triennale Behind the Green Door Architecture and the desire for sustainability Nordens største arkitekturfestival. DESEMBER 203

2 Oslo arkitekturtriennale 9. september åpner Nordens største arkitekturfestival i Oslo. Årets triennale har fått tittelen Bak den grønne døren Arkitektur og drømmen om bærekraft. Festivalen byr på et rikt program i samarbeid med en rekke programpartnere, med nær 70 arrangementer i, utenfor og under Oslo frem til. desember. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter og verksteder har triennalen som mål å utfordre arkitekturfeltet, øke bevisstheten hos besøkende og inspirere publikum. Oslo arkitekturtriennale arrangeres hvert tredje år. Årets triennale er den femte i rekken. Oslo Architecture Triennale The Nordic region s biggest architecture festival opens in Oslo September 9. This year s Triennale is titled Behind the Green Door Architecture and the desire for sustainability. The festival offers a rich programme in collaboration with a number of partners, with 70 events happening in, around and under Oslo until December. Through exhibitions, conferences, debates, excursions and workshops, the Triennale seeks to challenge the field of architecture and urbanism, and to engage, inspire and raise awareness among the public and decision-makers. Held every three years in Oslo since 2000, 203 marks the fifth edition of Oslo Architecture Triennale. sep 7:00 DogA 3 FEST KULTURNATT 203 Lansering av OAT 203 katalogen OAT PARTY CULTURE NIGHT Launch of the OAT 203 catalogue 8 sep nov Om norsk etterkrigsarkitektur tradisjon og forholdet til miljøet 9 On Norwegian post-war architectural tradition and sustainable influence sep 8:00 DogA FEST DØREN ÅPNES! Offisiell åpning av OAT 203 og hovedutstillingen OAT/ PARTY DOORS OPEN! Official opening of OAT 203 and the main exhibition 9 sep des DogA HOVED BAK DEN GRØNNE DØREN Om utviklingen av bærekraft i arkitektur gjennom 600 objekter fra hele verden Rotor/ September / September MAIN BEHIND THE GREEN DOOR On the development of sustainability in architecture through 600 objects from around the world 20 sep sep Ullevålsveien TRANSFORMER Byens ubrukte tomter forvandles til midlertidige kulturscener for barn TRANSFORMER Unused public spaces become temporary art arenas for children ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertson, Vigdis Storsveen 2 sep des $ Nasjonalmuseet 3 Et innblikk i motkulturbevegelsen og den banebrytende opprinnelsen til grønn design Nasjonalmuseet An insight into the pioneering, counter-cultural origins of green design Graham Stevens, Desert Cloud, 972. Courtesy Graham Stevens Archive photographique FRAC Centre, Orléans hovedutstilling Bak den grønne døren Festivalens hovedutstilling Bak den grønne døren åpner 9. september og vises på DogA Norsk Design-og Arkitektursenter til. desember 203. I over ett år har det belgiske kuratorteamet Rotor samlet inn over 600 påstått bærekraftige objekter fra 200 arkitektkontorer, selskaper og miljøorganisasjoner verden over. Disse utgjør kjernen av det vi kaller bærekraftens kuriosakammer, som består av modeller, spill, foto, video, prototyper, bilder og mye annet. Rotor inviterer til en omfattende, kritisk og leken reise gjennom bærekraftens innflytelse på arkitektur de siste 30 årene, der utstillingen viser hvordan arkitektur, byplanlegging, vitenskap, næringsliv og politisk maktspill er flettet sammen under paraplyen bærekraft. main exhibition Behind the Green Door The festival s main exhibition, Behind the Green Door, opens September 9 and is displayed at DogA the Norwegian Centre for Design and Architecture until December, 203. Over the past year, the Belgian curators Rotor have collected over 600 objects all carrying claims of sustainability from over 200 architecture offices, companies and environmental organisations across the world. Together these objects form a collection of curiosities, consisting of models, games, photographs, videos, prototypes and images to name but a few. Rotor invite you on a thorough, critical and playful journey through sustainability s impact and influence on architectural culture over the past 30 years, showing how architecture, city planning, science, business opportunities and political power are intertwined under the umbrella of sustainability. Stefano Boeri Architetti, Bosco Verticale. Foto: Marco Garofalo 9 sep okt DogA 8 BÆREKRAFTPARADOKSER Interaktiv installasjon: Studenter utforsker de fysiske konsekvensene av bærekraft SUSTAINABILITY PARADOXES Interactive installation: Students explore the physical consequences of sustainability sep $ 0:00 7:00 Chateau Neuf 20 HOVED KOMFORTABEL FRAMTID Nasjonale og internasjonale foredragsholdere diskuterer bærekraft og komfort NAL MAIN THE FUTURE OF COMFORT National and international speakers address sustainability and comfort 20 sep des DogA OMVISNINGER GRØNNE HISTORIER Fagfolk fra ulike interessefelt gir spesialomvisninger i hovedutstillingen /OAT GUIDED TOURS GREEN STORIES Professionals from various fields give special guided tours of the main exhibition 2 sep sep Oslo OSLO ÅPNE HUS 00 private bygg og hager åpnes for publikum, med egne OAT oppdagelser OAT/, NLA, NIL, OSLO OPEN HOUSES 00 private houses and gardens open to the audience, with special OAT discoveries sep 3:00 5:00 Furuset NESTE STOPP: FURUSET Historien om en drabantby i grønn utvikling, krydret med rap og parkour FutureBuilt/Groruddalsatsningen i Bydel Alna NEXT STOP: FURUSET Stories from a suburb in green transformation, with rap and parkour sep des 2:00 7:00 DogA Søndager/Sundays BARNE DOGA-SØNDAG Omvisninger, gjør det selv-hjørne og andre aktiviteter for barn og familier CHILDREN S DOGA-SUNDAY Guided tours, DIY-labs and other activities for children and families sep 3:00 5:00 Nasjonalmuseet ROMSKIPET JORDEN Arkitekt Buckminster Fullers dag, med workshop og omvisning for hele familien Nasjonalmuseet SPACESHIP EARTH Architect Buckminster Fullerday, with family workshop and guided tour

3 September oktober / September October Oktober / October sep 4:00 Nasjonalmuseet OMVISNING Guidet omvisning med kuratorene for utstillingen Far-out Voices Nasjonalmuseet GUIDED TOUR Guided tour with the curators of the exhibition Far-out Voices sep des Holmestrand KNUTEPUNKT HOLMESTRAND Hva skjer med småbyen når Intercity-toget flytter den inn i stor-oslo? NTNU HOLMESTRAND: THE HUB What happens to this small town when included in greater Oslo by the Intercity-train? sep 0:00 4:00 Rådhusbrygge 2 23 TRANSFORMASJON AV OSLOS SJØSIDE Båttur i Oslos indre fjordlandskap med historier om transformasjonen av by og havn HAV Eiendom/Oslo Havn Fjordbyen. Foto: Terje Løchen TRANSFORMATION OF OSLO S WATERFRONT Boat trip around the Oslo fjord with tales of transformation of the port and city 24 sep 7:00 DogA Åpning av utstilling med panel diskusjon om bærekraftig byutvikling DAC Exhibition opening with panel discussion on sustainable city development 24 sep okt DogA 6 Vandreutstilling om bærekraftige løsninger i København DAC Travelling exhibition on sustainable solutions in Copenhagen 24 sep 8:00 DogA STUDENTBOLIGER Hvordan huse studentene i en voksende by? Presentasjoner og diskusjon /OAT STUDENT HOUSING How to house students in a growing city? Presentations and discussion 25 sep 4:00 7:00 En kritisk undersøkelse av bærekraft som driver i norsk etterkrigsarkitektur A critical investigation of sustainability in post-war Norwegian architecture Illustrasjon: Knut Knutsen 25 sep 8:00 DogA SKJØNNHETEN OG UDYRET Er mote skjønnheten eller udyret? Debatt over en skål grøt Manifest forlag BEAUTY AND THE BEAST Fashion beauty or beast? sep :30 Oslo 26 BABYVANDRING: MILJØVENNLIG BYGGERI Trillevennlig tur, med søkelys på miljøvennlige bygg og byutvikling i Oslo BABY WALKS: ENERGISED ARCHITECTURE Bring your baby and buggy and explore Oslo s environmentally friendly architecture sep $ 8:00 DogA 26 ARKITEKTUR PÅ STORT LERRET: THE HILL Dokumentarfilm fra nabolaget Nørrebro i København Cinemateket//OAT ARCHITECTURE ON THE BIG SCREEN: THE HILL Documentary from the Nørrebro neighbourhood in Copenhagen okt okt Rådhusplassen 27 OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 203 Oslo kommune viser årets beste bygg og landskapsanlegg på Rådhusplassen PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitektur pris THE CITY OF OSLO ARCHITECTURE AWARD 203 New urban architecture and landscape projects presented at the City Hall okt 4:00 7:00 2 BÆREKRAFT DISKUSJONER: VANN Diskusjon av komparativ studie om vannutfordringer i Norge og Vietnam SUSTAINABLE DISCUSSIONS: WATER Discussing a comparative study on water challenges in Norway and Vietnam 2 okt 8:00 DogA BYØKOLOGI Hvordan sikrer vi produktive økosystemer i byene? Debatt over en skål grøt NLA URBAN ECOLOGY How to ensure productive ecosystems in cities? Discussion over OATmeal 7 okt 09:00 5:00 Litteraturhuset HABITATDAGEN 203 Den internasjonale Habitatdagen ser på Infrastruktur 203 Kommunikasjon WORLD HABITAT DAY 203 World Habitat Day examines Infrastructure Communication Habitat Norge 8 okt nov Tirs/Tues Fre/Fri DogA 29 UNDERVISNING BÆREKRAFTIG ARKI TEKTUR FOR UNGDOM Skoleklasser inviteres til hovedutstillingen for et nærmere møte med økobygging EDUCATION SUSTAINABLE ARCHITEC TURE FOR THE YOUNG Pupils are invited to the main exhibition for a closer look at eco building 8 okt 7:00 Klemetsrud i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg infrastructure of Klemetsrud energy recovery facility 9 okt 08:00 0:00 Arkitektenes Hus BRØD OG MILJØ BREAKFAST MEETING Frokostmøte med ZEB-senteret: På vei mot nullutslipp new building codes. With the Towards zero-emissions using med TEK-5 NAL ZEB centre 9 okt 7:00 Klemetsrud i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg infrastructure of Klemetsrud energy recovery facility 9 okt $ 9:00 Kulturhuset GRAN HORIZONTE Kortfilm av Urban-Think Tank, Venezuela Habitat Norge GRAN HORIZONTE Short film by Urban-Think Tank, Venezuela 3 okt $ Holmestrand TOGET OG BYEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring TRAIN AND TOWN: OSLO GOES HOLMESTRAND Excursion to Holmestrand with debate, tunnel visit and exhibition og utstilling NTNU, JBV, Holmestrand kommune 4 okt 8:00 DogA THE HIGH LINE NEW YORK OG SØRENGA BRO Om transformasjon av gamle bystrukturer THE HIGH LINE NEW YORK AND SØRENGA BRIDGE On transformation of old city structures, Oslo Innovation Week, BYM 5 okt 8:00 DogA HAVNEPROMENADEN Om Oslos havnepromenade og utviklingen av fjordbyen i en voksende hovedstad /OAT THE HARBOURFRONT PROMENADE About the planned Harbourfront promenade and the development of the Fjord City in Oslo 6 okt 9:30 2:30 Rådhuset PRISUTDELING OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 203 Oslo kommune kårer årets beste bygg eller landskapsanlegg AWARD THE CITY OF OSLO ARCHITECTURE AWARD 203 The City of Oslo honours outstanding new urban architecture and landscape projects PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitektur pris okt 4:00 7:00 6 BÆREKRAFTIGE STRUKTURER Strukturelle diagrammer i rådende bærekraftteori SUSTAINBLE STRUCTURES Structural diagrams in sustainability theory 7 okt $ 2:00 7:00 DogA ARKITEKTURRIKETS TILSTAND 203 Arkitektur og stedsutvikling i oljerike(t) Norge STATE OF THE ARCHI TECTURE NATION 203 Architecture and urban development in the oil nation Norway 8 okt $ 09:00 6:30 DogA FRA NIMBY TIL IMBY Om veien fram til bærekraftige bylandskaper i Norden NLA FROM NIMBY TO IMBY On finding a sustainable model for Nordic urban landscapes 9 okt 20 okt Dikemark, Sandvika, Ås EUROPAN 2: IDEER FOR TILPASNINGSDYKTIGE BYER Visning av konkurranseforslagene til Europan 2 Europan EUROPAN 2: ADAPTABLE CITY The competition entries for Europan 2 displayed

4 Oktober / October November / November 20 okt 4:00 Bekkelaget i Bekkelaget renseanlegg infrastructure of Bekkelaget wastewater treatment plant 25 okt 3:00 5:00 Grensesvingen 7 BYGGEPLASSBEFARING: ON-SITE INSPECTION: GRENSESVINGEN 7 GRENSESVINGEN 7 Studer en klimavennlig rehabilitering av et kontorbygg fra bilitation of an office building Study a climate-friendly reha 980-tallet FutureBuilt from the 980s nov $ 09:00 6:00 DogA EKSTREM OPPUSSING AV BYGGEPROSESSEN Grønt samfunnsansvar + profesjonelle bestillere = lønnsom vekst? Arkitektbedriftene X-TREME MAKEOVER OF THE BUILDING PROCESS Green CSR + professional procurement = profitable growth? 2 nov $ 8:00 DogA ARKITEKTUR PÅ STORT LER RET: KOOLHAAS HOUSELIFE Et kreativt portrett av en svært individuelt tilpasset bolig Cinemateket//OAT DESIGN AND ARCHITEC TURE ON THE BIG SCREEN: KOOLHAAS HOUSELIFE A creative portrait of a highly tailored residence Bekkelaget renseanlegg Foto: 2 okt 9:30 2:00 Nasjonalmuseet FROKOSTMØTE FAR-OUT IDEAS: HVOR BLE DET AV INNOVASJONEN? Diskusjon om betingelsene og konsekvensene av bærekraftige ideer Nasjonalmuseet BREAKFAST MEETING FAR-OUT IDEAS: WHAT HAPPENED TO INNOVATION? Discussions on the ramifications of sustainable ideas 23 okt 4:00 7:00 BÆREKRAFT KRAV OM EN ESTETIKK Et kritisk kuratorisk blikk på bærekraftens estetikk i resirkulering A CLAIM FOR AESTHETICS A critical, curatorial view on sustainability in relation to recycling and energy og energibruk 23 okt 8:00 DogA Å BYGGE EN SYKKELKULTUR Hvordan kan osloregionen bli en av Europas beste sykkelregioner? Debatt over en skål grøt FutureBuilt BUILDING A BIKE CULTURE How can Oslo become one of Europe's leading biking cities? OATmeal Foto: OAT 27 okt $ Holmestrand TOGET OG BYEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring TRAIN AND TOWN: OSLO GOES HOLMESTRAND Excursion to Holmestrand with debate, tunnel visit and exhibition og utstilling NTNU, JBV, Holmestrand kommune 28 okt 8:00 DogA BOKLANSERING ATLAS OF THE COPENHAGENS Smugkikk på forskningspublikasjonen om bystatus som gjenstand for bærekraftdiskusjon BOOK LAUNCH ATLAS OF THE COPENHAGENS Preview of the research publication examining the city s status as an object of sustainability discourse Kgl. Danske Kunstakademi 29 okt 09:00 :00 DogA FROKOSTMØTE NORDIC BUILT NORDIC BUILT Møt vinnerne av Nordic Built Challenge og se deres konkurranseforslag Nordic Innovation Meet the winners of the Nordic Built Challenge and see their competition entries 29 okt 09:00 6:00 Ås kino ÅS 2040 Om fremtidig utvikling av Ås UMB / Ås kommune ÅS 2040 On the future development of Ås 29 okt 8:00 DogA BOKLANSERING KRISEN Lansering av Jan Jørnmarks bok om Europas finanskrise BOOK LAUNCH THE CRISIS Launch of Jan Jørnmark's book on Europe's financial crisis 30 okt $ 2:30 Hotell Bristol MENNESKETS HABITAT Naturfagstime om mennesket versus transportstrukturer, bygninger og infrastruktur THE HUMAN BEING HABITAT Science class on the human being versus transportation, buildings and infrastructure JBV/SVV 30 okt 4:00 7:00 UTSATTE NORDLIGE LANDSKAP Om påvirkningen av økt ressursutnyttelse i nordområdene EXPOSED NORTHERN LANDSCAPES On the influence of extended resource extraction in the North 2 nov 3:00 6:00 Nasjonalmuseet Filmvisning av Ecological Screening of Ecological Design: Inventing the Future and Design: Inventing the Future og DropCity DropCity Nasjonalmuseet 6 nov 4:00 7:00 ARKITEKTUR NÆR NULL Om kunnskapsfundament og handlingsrom ARCHITECTURE NEAR ZERO On the foundation of knowledge and room for alternatives 6 nov 8:00 DogA REGJERINGSKVARTALETS FREMTID Bevaring eller riving? Debatt over en skål grøt THE FUTURE OF THE GOVERNMENT QUARTER Conservation or demolition? 2 nov 8:00 DogA TOMME LOKALER Hvordan kan tomme hus bidra til kreativitet og innovasjon? /OAT EMPTY PREMISES How can empty buildings contribute to creativity and innovation? 3 nov 4:00 7:00 SMART-MAPPING OSLO Kartlegging av bærekraft i Oslo ved bruk av iphone-appen SMART-MAPPING OSLO Mapping Oslo s green future using the iphone app MAPPA MAPPA 3 nov 8:00 DogA GJENVINNING Om ny bruk av objekter med mening. Debatt over en skål RECYCLING Recycling cultural objects. grøt BAS 6 nov 3:00 Nasjonalmuseet FOREDRAG LECTURE TALK ABOUT FAR-OUT TALK ABOUT FAR-OUT Kurator Caroline Maniaque Curator Caroline Maniaque Benton om motkultur og arkitektonisk eksperimentering architectural experimentation Benton on counter-culture and Nasjonalmuseet nov nov 7:00 24 GLOBAL SUSTAINABILITY JAM Kreative team verden over løser oppgave om bærekraftig design på 48 timer Jam Oslo GLOBAL SUSTAINABILITY JAM Teams across the world create sustainable services and products in 48 hours 26 nov 2 des Rådhuset Konkurranseforslag om hvordan osloregionen kan bli Europas ledende sykkelregion FutureBuilt/Syklistenes Landsforening Competition entries on how to make Oslo Europe's leading cycling city Get a bike. Break free! Illustrasjon: Markus Heibø 27 nov 4:00 8:00 Rådhuset Premieutdeling og fagseminar Prize ceremony and seminar FutureBuilt/Syklistenes Landsforening 27 nov 8:00 DogA FINALE OAT 203: IKKE ET AVSLUT NINGSARRANGEMENT Rotor oppsummerer triennalens diskusjoner med utvalgte gjester OAT FINALE OAT 203: NOT A CLOSING EVENT Rotor sums up the discussions of the Triennale with selected guests 28 nov nov $ 8:00 / 09:00 Parkteatret 29 KRYSSN 203: KULTURELL BÆREKRAFT Om kulturbasert, lokal stedsutvikling; bottom-up versus top-down CULTURAL SUSTAINABILITY On the development of local urban societies; bottom-up versus top-down 30 nov 3:00 6:00 Nasjonalmuseet Filmvisning av Garbage Screening of Garbage Warrior and Les Glaneurs et la Warrior og Les Glaneurs et la Glaneuse Glaneuse Nasjonalmuseet

5 Medlemmer / Member organisations Hovedstøttespillere / Main benefactors Hovedsponsorer / Main sponsors Sponsorer / Sponsors Nordisk Kulturfond Fritt Ord Programsamarbeids partnere / Programme partners Arkitektbedriftene, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo BAS, Bergen Arkitekthøgskole Bymiljøetaten, Oslo kommune Cinemateket DAC, Dansk Arkitektur Center Europan Norge FutureBuilt Groruddalsatsningen i Bydel Alna Habitat Norge Hav Eiendom Jam Oslo Holmestrand kommune Jernbaneverket Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Manifest forlag NAL, Norske arkitekters landsforbund Nasjonalmuseet - Arkitektur NLA, Norske landskapsarkitekters forening Nordic Innovation NTNU, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Oslo Arkitektforening Oslo Havn Oslo Innovation Week Oslo Åpne Hus, NLA, NIL, PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitekturpris Statens vegvesen Syklistenes Landsforening Transformer ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertson, Vigdis Storsveen UMB, Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås kommune Steder / Venues, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29 Arkitektenes Hus, Josefines gate 34 Chateau Neuf, Slemdalsveien 5 Cinemateket, Dronningens gate 6 DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmanns gate 6 Grensesvingen 7 Hotel Bristol, Kristian IV s gate 7 Kulturhuset, Youngstorget 3 Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 Nasjonalmuseet, Bankplassen 3 Oslo rådhus, Rådhuset Parkteateret, Olav Ryes plass Rådhusbrygge 2 Rådhusplassen, Rådhusplassen Ullevålsveien 75 Ås kino, Moerveien Design NODE Berlin Oslo Mediepartner / Media partner Abitare ArchDaily Flere støttespillere online / More supporters online

Alle seminarer arrangeres onsdager 14 17 på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk.

Alle seminarer arrangeres onsdager 14 17 på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk. 1 AHO SEMINARENE BÆREKRAFTDISKUSJONER Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo arrangerer en seminarserie som tar for seg eksempler på hvordan bærekraftspørsmålet undersøkes i forskning og undervisning ved

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal 20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus

Detaljer

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00

søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 With English section! (see page 20) ÅPENt universitet Foredrag, opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper søndag 28. september 2014 kl. 12.00 16.00 www.uis.no/openuis Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer

Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen! 24. okt - 1. nov

Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen! 24. okt - 1. nov Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen! 24. okt - 1. nov 2014 Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen og Hordaland! FNs tema markeres i høst i Bergen og Hordaland fra 24. oktober til 1. november. Tema

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

FORSKNINGSKATALOGEN 2011

FORSKNINGSKATALOGEN 2011 Forskningskatalogen 2011 FORSKNINGSKATALOGEN 2011 FORORD Den årlige forskningsrapporteringen dokumenterer og synliggjør resultater og aktiviteter innen forskning, faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

Annual Report / Årsmelding 2013

Annual Report / Årsmelding 2013 Annual Report / Årsmelding 2013 Using Dialogue to Build Bridges in Divided Communities Nansen Centre for Peace and Dialogue - Annual Report 2013 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition

Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING. Winds and Waves Family and Identity in Transition Vind og bølger FAMILIE OG IDENTITET I FORANDRING Winds and Waves Family and Identity in Transition DEN 8. NORDISKE KONGRESS I FAMILIETERAPI The 8 th Nordic Family Therapy Congress BERGEN 27. 30. AUGUST

Detaljer

Nordic Public Transport 2014

Nordic Public Transport 2014 Nordic Public Transport 2014 New Trends Demanding New Solutions www.nordicpublictransport.com InformNorden & Nordisklokaltrafikk 11 13 June 2014 Oslo, Norway Sponsors & Exhibitors Welcome to Oslo and Nordic

Detaljer

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden

Velkommen. #trdlsamtidskunst. Trøndelag Senter for Samtidskunst. samarbeidspartnere. I løpet av utstillingsperioden Utstillingsprogram Høsten 2014 Velkommen Trøndelag Senter for Samtidskunst Hold deg oppdatert! Høstens åpninger, kunstnersamtaler, seminarer, søndagsverksteder, eller foredrag! Følg oss på Facebook, Instagram,

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

Program. Internasjonal Uke i Bergen 19. til 27. oktober 2007

Program. Internasjonal Uke i Bergen 19. til 27. oktober 2007 Program Internasjonal Uke i Bergen 19. til 27. oktober 2007 Velkommen til Internasjonal Uke 2007 Internasjonal Uke i Bergen blir i år arrangert for fjerde år på rad. Gjennom arrangementer og aktiviteter

Detaljer