BAK DEN GRØNNE DØREN OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR 1. DESEMBER. Nordens største arkitekturfestival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAK DEN GRØNNE DØREN OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE 2013 19. SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR 1. DESEMBER. Nordens største arkitekturfestival"

Transkript

1 ARKITEKTUR OG DRØMMEN OM BÆREKRAFT OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE 203 BAK DEN GRØNNE DØREN 9. SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR Oslo Architecture Triennale Behind the Green Door Architecture and the desire for sustainability Nordens største arkitekturfestival. DESEMBER 203

2 Oslo arkitekturtriennale 9. september åpner Nordens største arkitekturfestival i Oslo. Årets triennale har fått tittelen Bak den grønne døren Arkitektur og drømmen om bærekraft. Festivalen byr på et rikt program i samarbeid med en rekke programpartnere, med nær 70 arrangementer i, utenfor og under Oslo frem til. desember. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter og verksteder har triennalen som mål å utfordre arkitekturfeltet, øke bevisstheten hos besøkende og inspirere publikum. Oslo arkitekturtriennale arrangeres hvert tredje år. Årets triennale er den femte i rekken. Oslo Architecture Triennale The Nordic region s biggest architecture festival opens in Oslo September 9. This year s Triennale is titled Behind the Green Door Architecture and the desire for sustainability. The festival offers a rich programme in collaboration with a number of partners, with 70 events happening in, around and under Oslo until December. Through exhibitions, conferences, debates, excursions and workshops, the Triennale seeks to challenge the field of architecture and urbanism, and to engage, inspire and raise awareness among the public and decision-makers. Held every three years in Oslo since 2000, 203 marks the fifth edition of Oslo Architecture Triennale. sep 7:00 DogA 3 FEST KULTURNATT 203 Lansering av OAT 203 katalogen OAT PARTY CULTURE NIGHT Launch of the OAT 203 catalogue 8 sep nov Om norsk etterkrigsarkitektur tradisjon og forholdet til miljøet 9 On Norwegian post-war architectural tradition and sustainable influence sep 8:00 DogA FEST DØREN ÅPNES! Offisiell åpning av OAT 203 og hovedutstillingen OAT/ PARTY DOORS OPEN! Official opening of OAT 203 and the main exhibition 9 sep des DogA HOVED BAK DEN GRØNNE DØREN Om utviklingen av bærekraft i arkitektur gjennom 600 objekter fra hele verden Rotor/ September / September MAIN BEHIND THE GREEN DOOR On the development of sustainability in architecture through 600 objects from around the world 20 sep sep Ullevålsveien TRANSFORMER Byens ubrukte tomter forvandles til midlertidige kulturscener for barn TRANSFORMER Unused public spaces become temporary art arenas for children ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertson, Vigdis Storsveen 2 sep des $ Nasjonalmuseet 3 Et innblikk i motkulturbevegelsen og den banebrytende opprinnelsen til grønn design Nasjonalmuseet An insight into the pioneering, counter-cultural origins of green design Graham Stevens, Desert Cloud, 972. Courtesy Graham Stevens Archive photographique FRAC Centre, Orléans hovedutstilling Bak den grønne døren Festivalens hovedutstilling Bak den grønne døren åpner 9. september og vises på DogA Norsk Design-og Arkitektursenter til. desember 203. I over ett år har det belgiske kuratorteamet Rotor samlet inn over 600 påstått bærekraftige objekter fra 200 arkitektkontorer, selskaper og miljøorganisasjoner verden over. Disse utgjør kjernen av det vi kaller bærekraftens kuriosakammer, som består av modeller, spill, foto, video, prototyper, bilder og mye annet. Rotor inviterer til en omfattende, kritisk og leken reise gjennom bærekraftens innflytelse på arkitektur de siste 30 årene, der utstillingen viser hvordan arkitektur, byplanlegging, vitenskap, næringsliv og politisk maktspill er flettet sammen under paraplyen bærekraft. main exhibition Behind the Green Door The festival s main exhibition, Behind the Green Door, opens September 9 and is displayed at DogA the Norwegian Centre for Design and Architecture until December, 203. Over the past year, the Belgian curators Rotor have collected over 600 objects all carrying claims of sustainability from over 200 architecture offices, companies and environmental organisations across the world. Together these objects form a collection of curiosities, consisting of models, games, photographs, videos, prototypes and images to name but a few. Rotor invite you on a thorough, critical and playful journey through sustainability s impact and influence on architectural culture over the past 30 years, showing how architecture, city planning, science, business opportunities and political power are intertwined under the umbrella of sustainability. Stefano Boeri Architetti, Bosco Verticale. Foto: Marco Garofalo 9 sep okt DogA 8 BÆREKRAFTPARADOKSER Interaktiv installasjon: Studenter utforsker de fysiske konsekvensene av bærekraft SUSTAINABILITY PARADOXES Interactive installation: Students explore the physical consequences of sustainability sep $ 0:00 7:00 Chateau Neuf 20 HOVED KOMFORTABEL FRAMTID Nasjonale og internasjonale foredragsholdere diskuterer bærekraft og komfort NAL MAIN THE FUTURE OF COMFORT National and international speakers address sustainability and comfort 20 sep des DogA OMVISNINGER GRØNNE HISTORIER Fagfolk fra ulike interessefelt gir spesialomvisninger i hovedutstillingen /OAT GUIDED TOURS GREEN STORIES Professionals from various fields give special guided tours of the main exhibition 2 sep sep Oslo OSLO ÅPNE HUS 00 private bygg og hager åpnes for publikum, med egne OAT oppdagelser OAT/, NLA, NIL, OSLO OPEN HOUSES 00 private houses and gardens open to the audience, with special OAT discoveries sep 3:00 5:00 Furuset NESTE STOPP: FURUSET Historien om en drabantby i grønn utvikling, krydret med rap og parkour FutureBuilt/Groruddalsatsningen i Bydel Alna NEXT STOP: FURUSET Stories from a suburb in green transformation, with rap and parkour sep des 2:00 7:00 DogA Søndager/Sundays BARNE DOGA-SØNDAG Omvisninger, gjør det selv-hjørne og andre aktiviteter for barn og familier CHILDREN S DOGA-SUNDAY Guided tours, DIY-labs and other activities for children and families sep 3:00 5:00 Nasjonalmuseet ROMSKIPET JORDEN Arkitekt Buckminster Fullers dag, med workshop og omvisning for hele familien Nasjonalmuseet SPACESHIP EARTH Architect Buckminster Fullerday, with family workshop and guided tour

3 September oktober / September October Oktober / October sep 4:00 Nasjonalmuseet OMVISNING Guidet omvisning med kuratorene for utstillingen Far-out Voices Nasjonalmuseet GUIDED TOUR Guided tour with the curators of the exhibition Far-out Voices sep des Holmestrand KNUTEPUNKT HOLMESTRAND Hva skjer med småbyen når Intercity-toget flytter den inn i stor-oslo? NTNU HOLMESTRAND: THE HUB What happens to this small town when included in greater Oslo by the Intercity-train? sep 0:00 4:00 Rådhusbrygge 2 23 TRANSFORMASJON AV OSLOS SJØSIDE Båttur i Oslos indre fjordlandskap med historier om transformasjonen av by og havn HAV Eiendom/Oslo Havn Fjordbyen. Foto: Terje Løchen TRANSFORMATION OF OSLO S WATERFRONT Boat trip around the Oslo fjord with tales of transformation of the port and city 24 sep 7:00 DogA Åpning av utstilling med panel diskusjon om bærekraftig byutvikling DAC Exhibition opening with panel discussion on sustainable city development 24 sep okt DogA 6 Vandreutstilling om bærekraftige løsninger i København DAC Travelling exhibition on sustainable solutions in Copenhagen 24 sep 8:00 DogA STUDENTBOLIGER Hvordan huse studentene i en voksende by? Presentasjoner og diskusjon /OAT STUDENT HOUSING How to house students in a growing city? Presentations and discussion 25 sep 4:00 7:00 En kritisk undersøkelse av bærekraft som driver i norsk etterkrigsarkitektur A critical investigation of sustainability in post-war Norwegian architecture Illustrasjon: Knut Knutsen 25 sep 8:00 DogA SKJØNNHETEN OG UDYRET Er mote skjønnheten eller udyret? Debatt over en skål grøt Manifest forlag BEAUTY AND THE BEAST Fashion beauty or beast? sep :30 Oslo 26 BABYVANDRING: MILJØVENNLIG BYGGERI Trillevennlig tur, med søkelys på miljøvennlige bygg og byutvikling i Oslo BABY WALKS: ENERGISED ARCHITECTURE Bring your baby and buggy and explore Oslo s environmentally friendly architecture sep $ 8:00 DogA 26 ARKITEKTUR PÅ STORT LERRET: THE HILL Dokumentarfilm fra nabolaget Nørrebro i København Cinemateket//OAT ARCHITECTURE ON THE BIG SCREEN: THE HILL Documentary from the Nørrebro neighbourhood in Copenhagen okt okt Rådhusplassen 27 OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 203 Oslo kommune viser årets beste bygg og landskapsanlegg på Rådhusplassen PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitektur pris THE CITY OF OSLO ARCHITECTURE AWARD 203 New urban architecture and landscape projects presented at the City Hall okt 4:00 7:00 2 BÆREKRAFT DISKUSJONER: VANN Diskusjon av komparativ studie om vannutfordringer i Norge og Vietnam SUSTAINABLE DISCUSSIONS: WATER Discussing a comparative study on water challenges in Norway and Vietnam 2 okt 8:00 DogA BYØKOLOGI Hvordan sikrer vi produktive økosystemer i byene? Debatt over en skål grøt NLA URBAN ECOLOGY How to ensure productive ecosystems in cities? Discussion over OATmeal 7 okt 09:00 5:00 Litteraturhuset HABITATDAGEN 203 Den internasjonale Habitatdagen ser på Infrastruktur 203 Kommunikasjon WORLD HABITAT DAY 203 World Habitat Day examines Infrastructure Communication Habitat Norge 8 okt nov Tirs/Tues Fre/Fri DogA 29 UNDERVISNING BÆREKRAFTIG ARKI TEKTUR FOR UNGDOM Skoleklasser inviteres til hovedutstillingen for et nærmere møte med økobygging EDUCATION SUSTAINABLE ARCHITEC TURE FOR THE YOUNG Pupils are invited to the main exhibition for a closer look at eco building 8 okt 7:00 Klemetsrud i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg infrastructure of Klemetsrud energy recovery facility 9 okt 08:00 0:00 Arkitektenes Hus BRØD OG MILJØ BREAKFAST MEETING Frokostmøte med ZEB-senteret: På vei mot nullutslipp new building codes. With the Towards zero-emissions using med TEK-5 NAL ZEB centre 9 okt 7:00 Klemetsrud i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg infrastructure of Klemetsrud energy recovery facility 9 okt $ 9:00 Kulturhuset GRAN HORIZONTE Kortfilm av Urban-Think Tank, Venezuela Habitat Norge GRAN HORIZONTE Short film by Urban-Think Tank, Venezuela 3 okt $ Holmestrand TOGET OG BYEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring TRAIN AND TOWN: OSLO GOES HOLMESTRAND Excursion to Holmestrand with debate, tunnel visit and exhibition og utstilling NTNU, JBV, Holmestrand kommune 4 okt 8:00 DogA THE HIGH LINE NEW YORK OG SØRENGA BRO Om transformasjon av gamle bystrukturer THE HIGH LINE NEW YORK AND SØRENGA BRIDGE On transformation of old city structures, Oslo Innovation Week, BYM 5 okt 8:00 DogA HAVNEPROMENADEN Om Oslos havnepromenade og utviklingen av fjordbyen i en voksende hovedstad /OAT THE HARBOURFRONT PROMENADE About the planned Harbourfront promenade and the development of the Fjord City in Oslo 6 okt 9:30 2:30 Rådhuset PRISUTDELING OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 203 Oslo kommune kårer årets beste bygg eller landskapsanlegg AWARD THE CITY OF OSLO ARCHITECTURE AWARD 203 The City of Oslo honours outstanding new urban architecture and landscape projects PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitektur pris okt 4:00 7:00 6 BÆREKRAFTIGE STRUKTURER Strukturelle diagrammer i rådende bærekraftteori SUSTAINBLE STRUCTURES Structural diagrams in sustainability theory 7 okt $ 2:00 7:00 DogA ARKITEKTURRIKETS TILSTAND 203 Arkitektur og stedsutvikling i oljerike(t) Norge STATE OF THE ARCHI TECTURE NATION 203 Architecture and urban development in the oil nation Norway 8 okt $ 09:00 6:30 DogA FRA NIMBY TIL IMBY Om veien fram til bærekraftige bylandskaper i Norden NLA FROM NIMBY TO IMBY On finding a sustainable model for Nordic urban landscapes 9 okt 20 okt Dikemark, Sandvika, Ås EUROPAN 2: IDEER FOR TILPASNINGSDYKTIGE BYER Visning av konkurranseforslagene til Europan 2 Europan EUROPAN 2: ADAPTABLE CITY The competition entries for Europan 2 displayed

4 Oktober / October November / November 20 okt 4:00 Bekkelaget i Bekkelaget renseanlegg infrastructure of Bekkelaget wastewater treatment plant 25 okt 3:00 5:00 Grensesvingen 7 BYGGEPLASSBEFARING: ON-SITE INSPECTION: GRENSESVINGEN 7 GRENSESVINGEN 7 Studer en klimavennlig rehabilitering av et kontorbygg fra bilitation of an office building Study a climate-friendly reha 980-tallet FutureBuilt from the 980s nov $ 09:00 6:00 DogA EKSTREM OPPUSSING AV BYGGEPROSESSEN Grønt samfunnsansvar + profesjonelle bestillere = lønnsom vekst? Arkitektbedriftene X-TREME MAKEOVER OF THE BUILDING PROCESS Green CSR + professional procurement = profitable growth? 2 nov $ 8:00 DogA ARKITEKTUR PÅ STORT LER RET: KOOLHAAS HOUSELIFE Et kreativt portrett av en svært individuelt tilpasset bolig Cinemateket//OAT DESIGN AND ARCHITEC TURE ON THE BIG SCREEN: KOOLHAAS HOUSELIFE A creative portrait of a highly tailored residence Bekkelaget renseanlegg Foto: 2 okt 9:30 2:00 Nasjonalmuseet FROKOSTMØTE FAR-OUT IDEAS: HVOR BLE DET AV INNOVASJONEN? Diskusjon om betingelsene og konsekvensene av bærekraftige ideer Nasjonalmuseet BREAKFAST MEETING FAR-OUT IDEAS: WHAT HAPPENED TO INNOVATION? Discussions on the ramifications of sustainable ideas 23 okt 4:00 7:00 BÆREKRAFT KRAV OM EN ESTETIKK Et kritisk kuratorisk blikk på bærekraftens estetikk i resirkulering A CLAIM FOR AESTHETICS A critical, curatorial view on sustainability in relation to recycling and energy og energibruk 23 okt 8:00 DogA Å BYGGE EN SYKKELKULTUR Hvordan kan osloregionen bli en av Europas beste sykkelregioner? Debatt over en skål grøt FutureBuilt BUILDING A BIKE CULTURE How can Oslo become one of Europe's leading biking cities? OATmeal Foto: OAT 27 okt $ Holmestrand TOGET OG BYEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring TRAIN AND TOWN: OSLO GOES HOLMESTRAND Excursion to Holmestrand with debate, tunnel visit and exhibition og utstilling NTNU, JBV, Holmestrand kommune 28 okt 8:00 DogA BOKLANSERING ATLAS OF THE COPENHAGENS Smugkikk på forskningspublikasjonen om bystatus som gjenstand for bærekraftdiskusjon BOOK LAUNCH ATLAS OF THE COPENHAGENS Preview of the research publication examining the city s status as an object of sustainability discourse Kgl. Danske Kunstakademi 29 okt 09:00 :00 DogA FROKOSTMØTE NORDIC BUILT NORDIC BUILT Møt vinnerne av Nordic Built Challenge og se deres konkurranseforslag Nordic Innovation Meet the winners of the Nordic Built Challenge and see their competition entries 29 okt 09:00 6:00 Ås kino ÅS 2040 Om fremtidig utvikling av Ås UMB / Ås kommune ÅS 2040 On the future development of Ås 29 okt 8:00 DogA BOKLANSERING KRISEN Lansering av Jan Jørnmarks bok om Europas finanskrise BOOK LAUNCH THE CRISIS Launch of Jan Jørnmark's book on Europe's financial crisis 30 okt $ 2:30 Hotell Bristol MENNESKETS HABITAT Naturfagstime om mennesket versus transportstrukturer, bygninger og infrastruktur THE HUMAN BEING HABITAT Science class on the human being versus transportation, buildings and infrastructure JBV/SVV 30 okt 4:00 7:00 UTSATTE NORDLIGE LANDSKAP Om påvirkningen av økt ressursutnyttelse i nordområdene EXPOSED NORTHERN LANDSCAPES On the influence of extended resource extraction in the North 2 nov 3:00 6:00 Nasjonalmuseet Filmvisning av Ecological Screening of Ecological Design: Inventing the Future and Design: Inventing the Future og DropCity DropCity Nasjonalmuseet 6 nov 4:00 7:00 ARKITEKTUR NÆR NULL Om kunnskapsfundament og handlingsrom ARCHITECTURE NEAR ZERO On the foundation of knowledge and room for alternatives 6 nov 8:00 DogA REGJERINGSKVARTALETS FREMTID Bevaring eller riving? Debatt over en skål grøt THE FUTURE OF THE GOVERNMENT QUARTER Conservation or demolition? 2 nov 8:00 DogA TOMME LOKALER Hvordan kan tomme hus bidra til kreativitet og innovasjon? /OAT EMPTY PREMISES How can empty buildings contribute to creativity and innovation? 3 nov 4:00 7:00 SMART-MAPPING OSLO Kartlegging av bærekraft i Oslo ved bruk av iphone-appen SMART-MAPPING OSLO Mapping Oslo s green future using the iphone app MAPPA MAPPA 3 nov 8:00 DogA GJENVINNING Om ny bruk av objekter med mening. Debatt over en skål RECYCLING Recycling cultural objects. grøt BAS 6 nov 3:00 Nasjonalmuseet FOREDRAG LECTURE TALK ABOUT FAR-OUT TALK ABOUT FAR-OUT Kurator Caroline Maniaque Curator Caroline Maniaque Benton om motkultur og arkitektonisk eksperimentering architectural experimentation Benton on counter-culture and Nasjonalmuseet nov nov 7:00 24 GLOBAL SUSTAINABILITY JAM Kreative team verden over løser oppgave om bærekraftig design på 48 timer Jam Oslo GLOBAL SUSTAINABILITY JAM Teams across the world create sustainable services and products in 48 hours 26 nov 2 des Rådhuset Konkurranseforslag om hvordan osloregionen kan bli Europas ledende sykkelregion FutureBuilt/Syklistenes Landsforening Competition entries on how to make Oslo Europe's leading cycling city Get a bike. Break free! Illustrasjon: Markus Heibø 27 nov 4:00 8:00 Rådhuset Premieutdeling og fagseminar Prize ceremony and seminar FutureBuilt/Syklistenes Landsforening 27 nov 8:00 DogA FINALE OAT 203: IKKE ET AVSLUT NINGSARRANGEMENT Rotor oppsummerer triennalens diskusjoner med utvalgte gjester OAT FINALE OAT 203: NOT A CLOSING EVENT Rotor sums up the discussions of the Triennale with selected guests 28 nov nov $ 8:00 / 09:00 Parkteatret 29 KRYSSN 203: KULTURELL BÆREKRAFT Om kulturbasert, lokal stedsutvikling; bottom-up versus top-down CULTURAL SUSTAINABILITY On the development of local urban societies; bottom-up versus top-down 30 nov 3:00 6:00 Nasjonalmuseet Filmvisning av Garbage Screening of Garbage Warrior and Les Glaneurs et la Warrior og Les Glaneurs et la Glaneuse Glaneuse Nasjonalmuseet

5 Medlemmer / Member organisations Hovedstøttespillere / Main benefactors Hovedsponsorer / Main sponsors Sponsorer / Sponsors Nordisk Kulturfond Fritt Ord Programsamarbeids partnere / Programme partners Arkitektbedriftene, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo BAS, Bergen Arkitekthøgskole Bymiljøetaten, Oslo kommune Cinemateket DAC, Dansk Arkitektur Center Europan Norge FutureBuilt Groruddalsatsningen i Bydel Alna Habitat Norge Hav Eiendom Jam Oslo Holmestrand kommune Jernbaneverket Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Manifest forlag NAL, Norske arkitekters landsforbund Nasjonalmuseet - Arkitektur NLA, Norske landskapsarkitekters forening Nordic Innovation NTNU, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Oslo Arkitektforening Oslo Havn Oslo Innovation Week Oslo Åpne Hus, NLA, NIL, PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitekturpris Statens vegvesen Syklistenes Landsforening Transformer ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertson, Vigdis Storsveen UMB, Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås kommune Steder / Venues, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29 Arkitektenes Hus, Josefines gate 34 Chateau Neuf, Slemdalsveien 5 Cinemateket, Dronningens gate 6 DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmanns gate 6 Grensesvingen 7 Hotel Bristol, Kristian IV s gate 7 Kulturhuset, Youngstorget 3 Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 Nasjonalmuseet, Bankplassen 3 Oslo rådhus, Rådhuset Parkteateret, Olav Ryes plass Rådhusbrygge 2 Rådhusplassen, Rådhusplassen Ullevålsveien 75 Ås kino, Moerveien Design NODE Berlin Oslo Mediepartner / Media partner Abitare ArchDaily Flere støttespillere online / More supporters online

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt Oslo Future Living 11.05.16 Ellen de Vibe Byutviklingsstrategi mot 2030 Knutepunkter over hele byen Vekt på «innenfra og ut», men også

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Vidar Ellingsen Innovation Norway NOREPS www.innovationnorway.no www.noreps.no Vidar Ellingsen Ingvild von Krogh Strand (on leave) Gunn Wenche

Detaljer

Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft?

Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft? Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft? http://www.arkitektnytt.no/oslo-arkitekturtriennale-hva-er-barekraft Page 1 of 3 03.07.2012 Hjem, Tema, Arrangementer» Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft?

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Alle seminarer arrangeres onsdager 14 17 på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk.

Alle seminarer arrangeres onsdager 14 17 på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk. 1 AHO SEMINARENE BÆREKRAFTDISKUSJONER Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo arrangerer en seminarserie som tar for seg eksempler på hvordan bærekraftspørsmålet undersøkes i forskning og undervisning ved

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

SUS- KONSEPTANALYSER Nordic Office of Architecture /AART architects/ SLA/ COWI/ Aas-Jacobsen // Side 5

SUS- KONSEPTANALYSER Nordic Office of Architecture /AART architects/ SLA/ COWI/ Aas-Jacobsen // Side 5 - SUS- KONSEPTANALYSER Nordic Office of Architecture /AART architects/ SLA/ COWI/ Aas-Jacobsen // 16.04.2015 Side 5 ST OLAVS HOSPITAL TRONDHEIM NORGE Byggherrens og sykehusets visjon Optimalisere

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Future Defined Datacenter

Future Defined Datacenter Future Defined Datacenter Lenovo Datacenter Group @espenhjerto Espen Hjertø GM Lenovo Global Technology What would you prefer? 3 What would you prefer? Storage Controlle r Server Storage Controlle r Storage

Detaljer

TRINN-FOR-TRINN KORT

TRINN-FOR-TRINN KORT LOLA Looking for Likely Alternatives TRINN-FOR-TRINN KORT En didaktisk metode for å utforske bærekraftig sosial innovasjon. LOLA trinn-for-trinn kort LOLA presenterer en didaktisk fremgangsmåte som utforsker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

AAR 4613 Arkitektur og brukervirksomhet. s y m b i o s e

AAR 4613 Arkitektur og brukervirksomhet. s y m b i o s e 1 AAR 4613 Arkitektur og brukervirksomhet s y m b i o s e 2 s y m b i o s e Gjennom emnet skal studenten oppnå kunnskap og ferdigheter om hvordan man kan forholde seg til en virksomhets målsettinger og

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser Paradokset Globale helsemål: Norge en av de friskeste befolkninger i verden Men er også verdensmestere i arbeidsuførhet Mekanismene i stor grad ukjente Betydningen av psykiske helsevariabler i økende grad

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø Internasjonalt forskningssamarbeid Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø HOVEDGREP 1. Alle Forskningsrådets satsinger skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic,

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic, En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i Mirjana Gvozdic, 18.10.2016 Habitat III is the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development to take place in Quito, Ecuador,

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Trøndelag 3 Nordland 4 Oslo-regionen 5 South Norway 7 Stavanger 8 Vest-Norge 9 2

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

MAKING IS THINKING. FormLAB og sandkassens plass på universitetet. Transformative learning in Architectural Education

MAKING IS THINKING. FormLAB og sandkassens plass på universitetet. Transformative learning in Architectural Education Transformative learning in Architectural Education TRANSark FormLAB er : et test-kjøkken for utforskning av ny form og et læringslaboratorium for stimulering av lateral tenkning (1) ved hjelp av kreativ

Detaljer

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis The ZEB Research Centre and Pilot Buildings Zero Emission Buildings fra forskning til praksis Birgit Risholt Research Manager SINTEF Building and Infrastructure, Work package manager FME Zero Emission

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai. Uke 15-2016

Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai. Uke 15-2016 Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai Hong Kong: high tech hub China: forefront in development of high tech Uke 15-2016 Vi har nok en gang gleden av å invitere

Detaljer

Material Connexion. Søkeveiledning Norsk versjon Tilrettelagt for HiOA i overensstemmelse med KHiB biblioteket, 7. august 2013.

Material Connexion. Søkeveiledning Norsk versjon Tilrettelagt for HiOA i overensstemmelse med KHiB biblioteket, 7. august 2013. Material Connexion Søkeveiledning Norsk versjon Tilrettelagt for HiOA i overensstemmelse med KHiB biblioteket, 7. august 2013 Som HiOA-bruker logger du inn via http://www.hioa.no/lsb/databaser#m Klikk

Detaljer

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO Sustainable healthcare 02.09.2014 Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO #futurebuilt2012 Hvorfor FUTUREBUILT? 2 FUTUREBUILT PARTNERE: Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Kommunal

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

Norge i omstilling Hva betyr det for Hedmark?

Norge i omstilling Hva betyr det for Hedmark? Norge i omstilling Hva betyr det for Hedmark? Kristin Malonæs 13. April 2016 www.innovasjonnorge.no 120 100 80 Eksportutvikling 1998 2015 Denmark Norway Sweden Switzerland Total OECD 60 40 1998 1999 2000

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Knowledge and Policies for Urban Sustainability

Knowledge and Policies for Urban Sustainability Vibeke Nenseth, UrbaKnow, RCN/Miljøforsk-project: Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities (CIENS: TØI, NIBR, UiO/SUM) Knowledge and Policies

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer