BAK DEN GRØNNE DØREN OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR 1. DESEMBER. Nordens største arkitekturfestival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAK DEN GRØNNE DØREN OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE 2013 19. SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR 1. DESEMBER. Nordens største arkitekturfestival"

Transkript

1 ARKITEKTUR OG DRØMMEN OM BÆREKRAFT OSLO ARKITEKTUR TRIENNALE 203 BAK DEN GRØNNE DØREN 9. SEPTEMBER KURATERT AV ROTOR Oslo Architecture Triennale Behind the Green Door Architecture and the desire for sustainability Nordens største arkitekturfestival. DESEMBER 203

2 Oslo arkitekturtriennale 9. september åpner Nordens største arkitekturfestival i Oslo. Årets triennale har fått tittelen Bak den grønne døren Arkitektur og drømmen om bærekraft. Festivalen byr på et rikt program i samarbeid med en rekke programpartnere, med nær 70 arrangementer i, utenfor og under Oslo frem til. desember. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter og verksteder har triennalen som mål å utfordre arkitekturfeltet, øke bevisstheten hos besøkende og inspirere publikum. Oslo arkitekturtriennale arrangeres hvert tredje år. Årets triennale er den femte i rekken. Oslo Architecture Triennale The Nordic region s biggest architecture festival opens in Oslo September 9. This year s Triennale is titled Behind the Green Door Architecture and the desire for sustainability. The festival offers a rich programme in collaboration with a number of partners, with 70 events happening in, around and under Oslo until December. Through exhibitions, conferences, debates, excursions and workshops, the Triennale seeks to challenge the field of architecture and urbanism, and to engage, inspire and raise awareness among the public and decision-makers. Held every three years in Oslo since 2000, 203 marks the fifth edition of Oslo Architecture Triennale. sep 7:00 DogA 3 FEST KULTURNATT 203 Lansering av OAT 203 katalogen OAT PARTY CULTURE NIGHT Launch of the OAT 203 catalogue 8 sep nov Om norsk etterkrigsarkitektur tradisjon og forholdet til miljøet 9 On Norwegian post-war architectural tradition and sustainable influence sep 8:00 DogA FEST DØREN ÅPNES! Offisiell åpning av OAT 203 og hovedutstillingen OAT/ PARTY DOORS OPEN! Official opening of OAT 203 and the main exhibition 9 sep des DogA HOVED BAK DEN GRØNNE DØREN Om utviklingen av bærekraft i arkitektur gjennom 600 objekter fra hele verden Rotor/ September / September MAIN BEHIND THE GREEN DOOR On the development of sustainability in architecture through 600 objects from around the world 20 sep sep Ullevålsveien TRANSFORMER Byens ubrukte tomter forvandles til midlertidige kulturscener for barn TRANSFORMER Unused public spaces become temporary art arenas for children ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertson, Vigdis Storsveen 2 sep des $ Nasjonalmuseet 3 Et innblikk i motkulturbevegelsen og den banebrytende opprinnelsen til grønn design Nasjonalmuseet An insight into the pioneering, counter-cultural origins of green design Graham Stevens, Desert Cloud, 972. Courtesy Graham Stevens Archive photographique FRAC Centre, Orléans hovedutstilling Bak den grønne døren Festivalens hovedutstilling Bak den grønne døren åpner 9. september og vises på DogA Norsk Design-og Arkitektursenter til. desember 203. I over ett år har det belgiske kuratorteamet Rotor samlet inn over 600 påstått bærekraftige objekter fra 200 arkitektkontorer, selskaper og miljøorganisasjoner verden over. Disse utgjør kjernen av det vi kaller bærekraftens kuriosakammer, som består av modeller, spill, foto, video, prototyper, bilder og mye annet. Rotor inviterer til en omfattende, kritisk og leken reise gjennom bærekraftens innflytelse på arkitektur de siste 30 årene, der utstillingen viser hvordan arkitektur, byplanlegging, vitenskap, næringsliv og politisk maktspill er flettet sammen under paraplyen bærekraft. main exhibition Behind the Green Door The festival s main exhibition, Behind the Green Door, opens September 9 and is displayed at DogA the Norwegian Centre for Design and Architecture until December, 203. Over the past year, the Belgian curators Rotor have collected over 600 objects all carrying claims of sustainability from over 200 architecture offices, companies and environmental organisations across the world. Together these objects form a collection of curiosities, consisting of models, games, photographs, videos, prototypes and images to name but a few. Rotor invite you on a thorough, critical and playful journey through sustainability s impact and influence on architectural culture over the past 30 years, showing how architecture, city planning, science, business opportunities and political power are intertwined under the umbrella of sustainability. Stefano Boeri Architetti, Bosco Verticale. Foto: Marco Garofalo 9 sep okt DogA 8 BÆREKRAFTPARADOKSER Interaktiv installasjon: Studenter utforsker de fysiske konsekvensene av bærekraft SUSTAINABILITY PARADOXES Interactive installation: Students explore the physical consequences of sustainability sep $ 0:00 7:00 Chateau Neuf 20 HOVED KOMFORTABEL FRAMTID Nasjonale og internasjonale foredragsholdere diskuterer bærekraft og komfort NAL MAIN THE FUTURE OF COMFORT National and international speakers address sustainability and comfort 20 sep des DogA OMVISNINGER GRØNNE HISTORIER Fagfolk fra ulike interessefelt gir spesialomvisninger i hovedutstillingen /OAT GUIDED TOURS GREEN STORIES Professionals from various fields give special guided tours of the main exhibition 2 sep sep Oslo OSLO ÅPNE HUS 00 private bygg og hager åpnes for publikum, med egne OAT oppdagelser OAT/, NLA, NIL, OSLO OPEN HOUSES 00 private houses and gardens open to the audience, with special OAT discoveries sep 3:00 5:00 Furuset NESTE STOPP: FURUSET Historien om en drabantby i grønn utvikling, krydret med rap og parkour FutureBuilt/Groruddalsatsningen i Bydel Alna NEXT STOP: FURUSET Stories from a suburb in green transformation, with rap and parkour sep des 2:00 7:00 DogA Søndager/Sundays BARNE DOGA-SØNDAG Omvisninger, gjør det selv-hjørne og andre aktiviteter for barn og familier CHILDREN S DOGA-SUNDAY Guided tours, DIY-labs and other activities for children and families sep 3:00 5:00 Nasjonalmuseet ROMSKIPET JORDEN Arkitekt Buckminster Fullers dag, med workshop og omvisning for hele familien Nasjonalmuseet SPACESHIP EARTH Architect Buckminster Fullerday, with family workshop and guided tour

3 September oktober / September October Oktober / October sep 4:00 Nasjonalmuseet OMVISNING Guidet omvisning med kuratorene for utstillingen Far-out Voices Nasjonalmuseet GUIDED TOUR Guided tour with the curators of the exhibition Far-out Voices sep des Holmestrand KNUTEPUNKT HOLMESTRAND Hva skjer med småbyen når Intercity-toget flytter den inn i stor-oslo? NTNU HOLMESTRAND: THE HUB What happens to this small town when included in greater Oslo by the Intercity-train? sep 0:00 4:00 Rådhusbrygge 2 23 TRANSFORMASJON AV OSLOS SJØSIDE Båttur i Oslos indre fjordlandskap med historier om transformasjonen av by og havn HAV Eiendom/Oslo Havn Fjordbyen. Foto: Terje Løchen TRANSFORMATION OF OSLO S WATERFRONT Boat trip around the Oslo fjord with tales of transformation of the port and city 24 sep 7:00 DogA Åpning av utstilling med panel diskusjon om bærekraftig byutvikling DAC Exhibition opening with panel discussion on sustainable city development 24 sep okt DogA 6 Vandreutstilling om bærekraftige løsninger i København DAC Travelling exhibition on sustainable solutions in Copenhagen 24 sep 8:00 DogA STUDENTBOLIGER Hvordan huse studentene i en voksende by? Presentasjoner og diskusjon /OAT STUDENT HOUSING How to house students in a growing city? Presentations and discussion 25 sep 4:00 7:00 En kritisk undersøkelse av bærekraft som driver i norsk etterkrigsarkitektur A critical investigation of sustainability in post-war Norwegian architecture Illustrasjon: Knut Knutsen 25 sep 8:00 DogA SKJØNNHETEN OG UDYRET Er mote skjønnheten eller udyret? Debatt over en skål grøt Manifest forlag BEAUTY AND THE BEAST Fashion beauty or beast? sep :30 Oslo 26 BABYVANDRING: MILJØVENNLIG BYGGERI Trillevennlig tur, med søkelys på miljøvennlige bygg og byutvikling i Oslo BABY WALKS: ENERGISED ARCHITECTURE Bring your baby and buggy and explore Oslo s environmentally friendly architecture sep $ 8:00 DogA 26 ARKITEKTUR PÅ STORT LERRET: THE HILL Dokumentarfilm fra nabolaget Nørrebro i København Cinemateket//OAT ARCHITECTURE ON THE BIG SCREEN: THE HILL Documentary from the Nørrebro neighbourhood in Copenhagen okt okt Rådhusplassen 27 OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 203 Oslo kommune viser årets beste bygg og landskapsanlegg på Rådhusplassen PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitektur pris THE CITY OF OSLO ARCHITECTURE AWARD 203 New urban architecture and landscape projects presented at the City Hall okt 4:00 7:00 2 BÆREKRAFT DISKUSJONER: VANN Diskusjon av komparativ studie om vannutfordringer i Norge og Vietnam SUSTAINABLE DISCUSSIONS: WATER Discussing a comparative study on water challenges in Norway and Vietnam 2 okt 8:00 DogA BYØKOLOGI Hvordan sikrer vi produktive økosystemer i byene? Debatt over en skål grøt NLA URBAN ECOLOGY How to ensure productive ecosystems in cities? Discussion over OATmeal 7 okt 09:00 5:00 Litteraturhuset HABITATDAGEN 203 Den internasjonale Habitatdagen ser på Infrastruktur 203 Kommunikasjon WORLD HABITAT DAY 203 World Habitat Day examines Infrastructure Communication Habitat Norge 8 okt nov Tirs/Tues Fre/Fri DogA 29 UNDERVISNING BÆREKRAFTIG ARKI TEKTUR FOR UNGDOM Skoleklasser inviteres til hovedutstillingen for et nærmere møte med økobygging EDUCATION SUSTAINABLE ARCHITEC TURE FOR THE YOUNG Pupils are invited to the main exhibition for a closer look at eco building 8 okt 7:00 Klemetsrud i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg infrastructure of Klemetsrud energy recovery facility 9 okt 08:00 0:00 Arkitektenes Hus BRØD OG MILJØ BREAKFAST MEETING Frokostmøte med ZEB-senteret: På vei mot nullutslipp new building codes. With the Towards zero-emissions using med TEK-5 NAL ZEB centre 9 okt 7:00 Klemetsrud i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg infrastructure of Klemetsrud energy recovery facility 9 okt $ 9:00 Kulturhuset GRAN HORIZONTE Kortfilm av Urban-Think Tank, Venezuela Habitat Norge GRAN HORIZONTE Short film by Urban-Think Tank, Venezuela 3 okt $ Holmestrand TOGET OG BYEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring TRAIN AND TOWN: OSLO GOES HOLMESTRAND Excursion to Holmestrand with debate, tunnel visit and exhibition og utstilling NTNU, JBV, Holmestrand kommune 4 okt 8:00 DogA THE HIGH LINE NEW YORK OG SØRENGA BRO Om transformasjon av gamle bystrukturer THE HIGH LINE NEW YORK AND SØRENGA BRIDGE On transformation of old city structures, Oslo Innovation Week, BYM 5 okt 8:00 DogA HAVNEPROMENADEN Om Oslos havnepromenade og utviklingen av fjordbyen i en voksende hovedstad /OAT THE HARBOURFRONT PROMENADE About the planned Harbourfront promenade and the development of the Fjord City in Oslo 6 okt 9:30 2:30 Rådhuset PRISUTDELING OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 203 Oslo kommune kårer årets beste bygg eller landskapsanlegg AWARD THE CITY OF OSLO ARCHITECTURE AWARD 203 The City of Oslo honours outstanding new urban architecture and landscape projects PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitektur pris okt 4:00 7:00 6 BÆREKRAFTIGE STRUKTURER Strukturelle diagrammer i rådende bærekraftteori SUSTAINBLE STRUCTURES Structural diagrams in sustainability theory 7 okt $ 2:00 7:00 DogA ARKITEKTURRIKETS TILSTAND 203 Arkitektur og stedsutvikling i oljerike(t) Norge STATE OF THE ARCHI TECTURE NATION 203 Architecture and urban development in the oil nation Norway 8 okt $ 09:00 6:30 DogA FRA NIMBY TIL IMBY Om veien fram til bærekraftige bylandskaper i Norden NLA FROM NIMBY TO IMBY On finding a sustainable model for Nordic urban landscapes 9 okt 20 okt Dikemark, Sandvika, Ås EUROPAN 2: IDEER FOR TILPASNINGSDYKTIGE BYER Visning av konkurranseforslagene til Europan 2 Europan EUROPAN 2: ADAPTABLE CITY The competition entries for Europan 2 displayed

4 Oktober / October November / November 20 okt 4:00 Bekkelaget i Bekkelaget renseanlegg infrastructure of Bekkelaget wastewater treatment plant 25 okt 3:00 5:00 Grensesvingen 7 BYGGEPLASSBEFARING: ON-SITE INSPECTION: GRENSESVINGEN 7 GRENSESVINGEN 7 Studer en klimavennlig rehabilitering av et kontorbygg fra bilitation of an office building Study a climate-friendly reha 980-tallet FutureBuilt from the 980s nov $ 09:00 6:00 DogA EKSTREM OPPUSSING AV BYGGEPROSESSEN Grønt samfunnsansvar + profesjonelle bestillere = lønnsom vekst? Arkitektbedriftene X-TREME MAKEOVER OF THE BUILDING PROCESS Green CSR + professional procurement = profitable growth? 2 nov $ 8:00 DogA ARKITEKTUR PÅ STORT LER RET: KOOLHAAS HOUSELIFE Et kreativt portrett av en svært individuelt tilpasset bolig Cinemateket//OAT DESIGN AND ARCHITEC TURE ON THE BIG SCREEN: KOOLHAAS HOUSELIFE A creative portrait of a highly tailored residence Bekkelaget renseanlegg Foto: 2 okt 9:30 2:00 Nasjonalmuseet FROKOSTMØTE FAR-OUT IDEAS: HVOR BLE DET AV INNOVASJONEN? Diskusjon om betingelsene og konsekvensene av bærekraftige ideer Nasjonalmuseet BREAKFAST MEETING FAR-OUT IDEAS: WHAT HAPPENED TO INNOVATION? Discussions on the ramifications of sustainable ideas 23 okt 4:00 7:00 BÆREKRAFT KRAV OM EN ESTETIKK Et kritisk kuratorisk blikk på bærekraftens estetikk i resirkulering A CLAIM FOR AESTHETICS A critical, curatorial view on sustainability in relation to recycling and energy og energibruk 23 okt 8:00 DogA Å BYGGE EN SYKKELKULTUR Hvordan kan osloregionen bli en av Europas beste sykkelregioner? Debatt over en skål grøt FutureBuilt BUILDING A BIKE CULTURE How can Oslo become one of Europe's leading biking cities? OATmeal Foto: OAT 27 okt $ Holmestrand TOGET OG BYEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring TRAIN AND TOWN: OSLO GOES HOLMESTRAND Excursion to Holmestrand with debate, tunnel visit and exhibition og utstilling NTNU, JBV, Holmestrand kommune 28 okt 8:00 DogA BOKLANSERING ATLAS OF THE COPENHAGENS Smugkikk på forskningspublikasjonen om bystatus som gjenstand for bærekraftdiskusjon BOOK LAUNCH ATLAS OF THE COPENHAGENS Preview of the research publication examining the city s status as an object of sustainability discourse Kgl. Danske Kunstakademi 29 okt 09:00 :00 DogA FROKOSTMØTE NORDIC BUILT NORDIC BUILT Møt vinnerne av Nordic Built Challenge og se deres konkurranseforslag Nordic Innovation Meet the winners of the Nordic Built Challenge and see their competition entries 29 okt 09:00 6:00 Ås kino ÅS 2040 Om fremtidig utvikling av Ås UMB / Ås kommune ÅS 2040 On the future development of Ås 29 okt 8:00 DogA BOKLANSERING KRISEN Lansering av Jan Jørnmarks bok om Europas finanskrise BOOK LAUNCH THE CRISIS Launch of Jan Jørnmark's book on Europe's financial crisis 30 okt $ 2:30 Hotell Bristol MENNESKETS HABITAT Naturfagstime om mennesket versus transportstrukturer, bygninger og infrastruktur THE HUMAN BEING HABITAT Science class on the human being versus transportation, buildings and infrastructure JBV/SVV 30 okt 4:00 7:00 UTSATTE NORDLIGE LANDSKAP Om påvirkningen av økt ressursutnyttelse i nordområdene EXPOSED NORTHERN LANDSCAPES On the influence of extended resource extraction in the North 2 nov 3:00 6:00 Nasjonalmuseet Filmvisning av Ecological Screening of Ecological Design: Inventing the Future and Design: Inventing the Future og DropCity DropCity Nasjonalmuseet 6 nov 4:00 7:00 ARKITEKTUR NÆR NULL Om kunnskapsfundament og handlingsrom ARCHITECTURE NEAR ZERO On the foundation of knowledge and room for alternatives 6 nov 8:00 DogA REGJERINGSKVARTALETS FREMTID Bevaring eller riving? Debatt over en skål grøt THE FUTURE OF THE GOVERNMENT QUARTER Conservation or demolition? 2 nov 8:00 DogA TOMME LOKALER Hvordan kan tomme hus bidra til kreativitet og innovasjon? /OAT EMPTY PREMISES How can empty buildings contribute to creativity and innovation? 3 nov 4:00 7:00 SMART-MAPPING OSLO Kartlegging av bærekraft i Oslo ved bruk av iphone-appen SMART-MAPPING OSLO Mapping Oslo s green future using the iphone app MAPPA MAPPA 3 nov 8:00 DogA GJENVINNING Om ny bruk av objekter med mening. Debatt over en skål RECYCLING Recycling cultural objects. grøt BAS 6 nov 3:00 Nasjonalmuseet FOREDRAG LECTURE TALK ABOUT FAR-OUT TALK ABOUT FAR-OUT Kurator Caroline Maniaque Curator Caroline Maniaque Benton om motkultur og arkitektonisk eksperimentering architectural experimentation Benton on counter-culture and Nasjonalmuseet nov nov 7:00 24 GLOBAL SUSTAINABILITY JAM Kreative team verden over løser oppgave om bærekraftig design på 48 timer Jam Oslo GLOBAL SUSTAINABILITY JAM Teams across the world create sustainable services and products in 48 hours 26 nov 2 des Rådhuset Konkurranseforslag om hvordan osloregionen kan bli Europas ledende sykkelregion FutureBuilt/Syklistenes Landsforening Competition entries on how to make Oslo Europe's leading cycling city Get a bike. Break free! Illustrasjon: Markus Heibø 27 nov 4:00 8:00 Rådhuset Premieutdeling og fagseminar Prize ceremony and seminar FutureBuilt/Syklistenes Landsforening 27 nov 8:00 DogA FINALE OAT 203: IKKE ET AVSLUT NINGSARRANGEMENT Rotor oppsummerer triennalens diskusjoner med utvalgte gjester OAT FINALE OAT 203: NOT A CLOSING EVENT Rotor sums up the discussions of the Triennale with selected guests 28 nov nov $ 8:00 / 09:00 Parkteatret 29 KRYSSN 203: KULTURELL BÆREKRAFT Om kulturbasert, lokal stedsutvikling; bottom-up versus top-down CULTURAL SUSTAINABILITY On the development of local urban societies; bottom-up versus top-down 30 nov 3:00 6:00 Nasjonalmuseet Filmvisning av Garbage Screening of Garbage Warrior and Les Glaneurs et la Warrior og Les Glaneurs et la Glaneuse Glaneuse Nasjonalmuseet

5 Medlemmer / Member organisations Hovedstøttespillere / Main benefactors Hovedsponsorer / Main sponsors Sponsorer / Sponsors Nordisk Kulturfond Fritt Ord Programsamarbeids partnere / Programme partners Arkitektbedriftene, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo BAS, Bergen Arkitekthøgskole Bymiljøetaten, Oslo kommune Cinemateket DAC, Dansk Arkitektur Center Europan Norge FutureBuilt Groruddalsatsningen i Bydel Alna Habitat Norge Hav Eiendom Jam Oslo Holmestrand kommune Jernbaneverket Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Manifest forlag NAL, Norske arkitekters landsforbund Nasjonalmuseet - Arkitektur NLA, Norske landskapsarkitekters forening Nordic Innovation NTNU, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Oslo Arkitektforening Oslo Havn Oslo Innovation Week Oslo Åpne Hus, NLA, NIL, PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitekturpris Statens vegvesen Syklistenes Landsforening Transformer ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertson, Vigdis Storsveen UMB, Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås kommune Steder / Venues, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29 Arkitektenes Hus, Josefines gate 34 Chateau Neuf, Slemdalsveien 5 Cinemateket, Dronningens gate 6 DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmanns gate 6 Grensesvingen 7 Hotel Bristol, Kristian IV s gate 7 Kulturhuset, Youngstorget 3 Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 Nasjonalmuseet, Bankplassen 3 Oslo rådhus, Rådhuset Parkteateret, Olav Ryes plass Rådhusbrygge 2 Rådhusplassen, Rådhusplassen Ullevålsveien 75 Ås kino, Moerveien Design NODE Berlin Oslo Mediepartner / Media partner Abitare ArchDaily Flere støttespillere online / More supporters online

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft?

Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft? Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft? http://www.arkitektnytt.no/oslo-arkitekturtriennale-hva-er-barekraft Page 1 of 3 03.07.2012 Hjem, Tema, Arrangementer» Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft?

Detaljer

Alle seminarer arrangeres onsdager 14 17 på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk.

Alle seminarer arrangeres onsdager 14 17 på AHO i Maridalsveien 29, Oslo. Forelesningene vil være på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk. 1 AHO SEMINARENE BÆREKRAFTDISKUSJONER Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo arrangerer en seminarserie som tar for seg eksempler på hvordan bærekraftspørsmålet undersøkes i forskning og undervisning ved

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

TRINN-FOR-TRINN KORT

TRINN-FOR-TRINN KORT LOLA Looking for Likely Alternatives TRINN-FOR-TRINN KORT En didaktisk metode for å utforske bærekraftig sosial innovasjon. LOLA trinn-for-trinn kort LOLA presenterer en didaktisk fremgangsmåte som utforsker

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser

Utbredelse og betydning av psykiske lidelser Paradokset Globale helsemål: Norge en av de friskeste befolkninger i verden Men er også verdensmestere i arbeidsuførhet Mekanismene i stor grad ukjente Betydningen av psykiske helsevariabler i økende grad

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO Sustainable healthcare 02.09.2014 Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO #futurebuilt2012 Hvorfor FUTUREBUILT? 2 FUTUREBUILT PARTNERE: Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Kommunal

Detaljer

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET NORGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Trøndelag 3 Nordland 4 Oslo-regionen 5 South Norway 7 Stavanger 8 Vest-Norge 9 2

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai. Uke 15-2016

Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai. Uke 15-2016 Innovation Forum Norway Studietur til Kina 2016: Hong Kong, Shenzhen & Shanghai Hong Kong: high tech hub China: forefront in development of high tech Uke 15-2016 Vi har nok en gang gleden av å invitere

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Material Connexion. Søkeveiledning Norsk versjon Tilrettelagt for HiOA i overensstemmelse med KHiB biblioteket, 7. august 2013.

Material Connexion. Søkeveiledning Norsk versjon Tilrettelagt for HiOA i overensstemmelse med KHiB biblioteket, 7. august 2013. Material Connexion Søkeveiledning Norsk versjon Tilrettelagt for HiOA i overensstemmelse med KHiB biblioteket, 7. august 2013 Som HiOA-bruker logger du inn via http://www.hioa.no/lsb/databaser#m Klikk

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis

The ZEB Research Centre and Pilot Buildings. Zero Emission Buildings fra forskning til praksis The ZEB Research Centre and Pilot Buildings Zero Emission Buildings fra forskning til praksis Birgit Risholt Research Manager SINTEF Building and Infrastructure, Work package manager FME Zero Emission

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

SmartCity Bærum - Etablert i samarbeid med Framtidens Byer

SmartCity Bærum - Etablert i samarbeid med Framtidens Byer SmartCity Bærum - Etablert i samarbeid med Framtidens Byer 1. Kort presentasjon av Bærum 2. Utfordringer og muligheter 3. Om SmartCity Bærum 4. Prosjekter og eksempler 2 Bærum kommune Sandvika 120 000

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Blågrønn byutvikling og Breeam Communities

Blågrønn byutvikling og Breeam Communities Blågrønn byutvikling og Breeam Communities Kathrine Strøm landskapsarkitekt i COWI president i Norske landskapsarkitekters forening 1 Hvordan gjør vi det? Hva skal til for å utvikle bærekraftige, robuste

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Halvårsrapport Tyskland 2013

Halvårsrapport Tyskland 2013 Halvårsrapport Tyskland 2013 Tyskland Tyskland er det tredje største markedet etter USA og Storbritannia innen meetingsnæringen med circa 1200 event- og incentiveagenturer, rundt 1500 corporate planners

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014

Software Innovation med Public 360 Online. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Software Innovation med Public 360 Online Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør og partneransvarlig Oktober 2014 Hva gjør Software Innovation Hvorfor lanserer Software innovation cloud løsninger Utfordringer

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Agenda 1 Page post annonser og sponsored stories 2 Offers 3 Custom Audiences Page post annonser og Sponsored stories for å oppnå resultater gjennom hele kjøpstrakten

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Nordic symposium on architecture and social responsibility

Nordic symposium on architecture and social responsibility Nordic symposium on architecture and social responsibility November 19th 2012 10AM - 4PM at DogA, Hausmannsgate 16, N-0182 Oslo, Norway Foto: Erik Berg Foto: Erik Berg Norway holds the presidency of the

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

5 Kommunikasjonsbransjen og retorikk. Dagens plan. Hva er retorikk?

5 Kommunikasjonsbransjen og retorikk. Dagens plan. Hva er retorikk? 5 Kommunikasjonsbransjen og retorikk MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 7. november, 2008 Øyvind Ihlen Dagens plan retoriske bevismidler utdypende om ethos Hva er retorikk? definisjon:

Detaljer

Pensum SUM 3000 - alfabetisk

Pensum SUM 3000 - alfabetisk Pensum SUM 3000 - alfabetisk Bøker: Allen, T. & Thomas, A. 2000. Poverty and Development into the 21st Century. Oxford University Press. Kapittel 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 22. *Andersen, E.

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

Solceller i Norge Når blir det lønnsomt?

Solceller i Norge Når blir det lønnsomt? multiconsult.no Solceller i Norge Når blir det lønnsomt? Smartgridkonferansen 2013 Dr. Ing. Bjørn Thorud Mul?consult Bjorn.thorud@mul?consult.no Innhold SolkraBsystemet - Oppbygging og eksempler Historisk?lbakeblikk

Detaljer

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe - Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe Ny regjeringsplattform - sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

KINOKINO SENTER FOR KUNST OG FILM

KINOKINO SENTER FOR KUNST OG FILM KINOKINO SENTER FOR KUNST OG FILM Kunst film utstillinger filmvisninger Gjesteatelier kulturell skolesekk barnehageprosjekt foredrag debatter omvisninger seminar filmklubber medialab kurs workshops kortfilmfestival

Detaljer

Kunnskap for framtidens byer. Konferanseprogram 20. januar 2016, Vulkan Arena i Oslo

Kunnskap for framtidens byer. Konferanseprogram 20. januar 2016, Vulkan Arena i Oslo Kunnskap for framtidens byer Konferanseprogram 20. januar 2016, Vulkan Arena i Oslo Kunnskap for framtidens byer Hva trenger vi å vite for god byutvikling og hvordan brukes kunnskapen? Kjære deltaker på

Detaljer