Museumsnytt. nr årgang 54. ABM-senter på bombemål Konsolideringsprosess på tampen Hedmarksmuseet 100 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Museumsnytt. nr. 4 2006 årgang 54. ABM-senter på bombemål Konsolideringsprosess på tampen Hedmarksmuseet 100 år"

Transkript

1 Museumsnytt nr årgang 54 ABM-senter på bombemål Konsolideringsprosess på tampen Hedmarksmuseet 100 år Opplevelsessenteret Leninworld Heksekonferanser i Vardø Utstilling: Homofili blant dyr

2 M :22 Side 1 ABM-senter på bombemål Konsolideringsprosess på tampen Hedmarksmuseet 100 år Opplevelsessenteret Leninworld Heksekonferanser i Vardø Utstilling: Homofili blant dyr innhold Museumsnytt nr årgang Museumsnytt arbeider i henhold til reglene for god presseskikk, slik de er nedfeldt i «Vær varsom-plakaten» og Redaktørplakaten. Utgiver Norges museumsforbund. Utgitt med støtte fra ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Redaktør: Inger Anne Hovland Journalist: Liv Andreassen E-post: Redaksjonsråd: Leif Anker Karin Hellandsjø Kristina E. Bjureke Sigrid Skarstein Annonser: John Larssen Telefon / Telefaks: E-post: Redaksjon, abonnement: Ullevålsveien 11, 0165 Oslo Telefon Telefaks: E-post: Design: Nini Anker Ombrekking: RenessanseMedia AS Trykk: PDC Tangen Pris abonnement: 200 kroner i året Annonsepriser og størrelser: 1/1 side (4 farger) kr /2 side (4 farger) kr /4 side (4 farger) kr Bankgiro Leder side 3 Stjørdal museum 50 år side 3 Vil bygge ABM-senter på bombemål side 4-5 Hvalsamling forvitrer i Bergen side 6-7 Portrett av Vibeke Mohr side 8-11 Så samles vi på Dora side Falstad og konsolidering side 16 Heksekonferansene i Vardø side 17 Homodyr til debatt side Leninworld side Egyptutstilling i Oslo side 24 Hedmarksmuseet 100 år side 25 Louvre til Lens side Nytt fra Museumsforbundet side 28 Nytt om navn side 28 Konferanse om universitetsmuseene side 29 Sune Nordgren fratrer side 31 Britiske MLA slår sprekker side 31 Museumsnytt kommer ut 6 ganger i året. Museumsnytt nummer 5/6 kommer 1. desember Manus og materiellfrist: 31. oktober Museumsnytt tar ikke ansvar for ubestilt innsendt materiale. Ettertrykk bare etter avtale. Museumsnytt nr årgang 54 Monarkens krone Erkebispegården i Trondheim åpnet i sommer en ny permanent utstilling med riksregaliene. Her finner vi blant annet Norges krone, utført i 20 karat gull, med perler og flerfargede edelstener. Kronen veier 1,5 kg. Gullarbeidet er utført av Olaf Wiborg. Kronen ble anskaffet til kong Carl 14. Johans kroning i Foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

3 leder HONNøR TIL DANSKE BIBLIOTEKER Det Kongelige Bibliotek i Danmark vet hvordan det er å bli utsatt for tyveri. 76 titler som ble stjålet fra samlingen havnet på det internasjonale kunstmarkedet. Da biblioteket ville ha dem tilbake, oppdaget de at det ikke lot seg gjøre, skriver den danske avisen Information. Så har det da også vært temperatur i diskusjonen mellom enkelte museer og biblioteksektoren i Danmark i sommer. Det Kongelige Biblioteks direktør Erland Kolding Nielsen synes det er forkastelig at Glyptoteket oppbevarer og stiller ut tyvegods fra mellommannen Robert Hecht og den italienske smug leren Giacomo Medici som nylig ble dømt til 10 års fengsel. De danske museumsinnkjøpene har fått bred omtale i Information, der Kolding Nielsen kaller Medicis smug - lernettverk «en av de største kulturforbrytelser i Europa». Og Glyptoteket er ikke det eneste museet som har kjøpt og oppbevart tyvegods, i følge Information. Davids Samling i København er rik på islamsk kunst. Her kan man ikke redegjøre for lovlig proveniens til to sider fra den uerstattelige Gullkoranen, som Tyrkia meldte stjålet tidlig på nittitallet. I juli var tilbakelevering fremdeles uaktuelt: «Det kan jeg ikke se noen grunn til at vi skulle gjøre. Hvis vi leverer tingene tilbake, kommer Tyrkia bare rennende etter 20 andre ting,» sier museums direktøren. «Vi er ikke et museum med åpne hyller, der enhver bare kan komme og kreve til seg.» Glyptoteket og det danske Justisdepartementet avviste å samarbeide med italiensk politi i etterforskningen av de danske museumsinnkjøpene. Museums direktøren nektet også å svare Information på spørsmål om det finnes flere gjenstander som kan tenkes å ha suspekt opprinnelse. «Den slags lukkethet kunne vi på Det Kongelige Bibliotek aldri drevet med,» kommenterer Kolding Nielsen: «Museene og bibliotekene må være de første til i en rimelig utstrekning å gjøre opp med fortidens synder.» Vektige ord fra den danske biblioteksdirektøren som minner oss på at biblioteker og museer også i Norge har felles interesse av å opptre etisk og ansvarsbevisst, for å opprettholde et godt omdømme utad. Inger Anne Hovland STJØRDAL MUSEUM FYLLER 50 ÅR I år er det 50 år siden Stjørdal bygdemuseum ble etablert omkring Martin Moes samlinger av antikviteter og naturhistorisk materiale. Stjørdal museum holder til på Værnes gamle prestegård fra ca Museumsdirektør Siri Vesterkjær er i full gang med oppgradering av museumsanlegget: Vi har ikke tatt mål av oss til den helt store jubileums - feiringen. Vi har prioritert å få samlet museets historie i et 60 siders jubileumshefte som ble lansert under en markering i mai, og i juni åpnet vår jubileumsutstilling «Tangenkeramikk fra Stjørdal en del av Trønderkeramikkens historie» som skal vare ut september, sier Vesterkjær. Hun forteller at pottemakere var i sving gjennom hele 1800-tallet og mange av produktene har en karakteristisk svart glasur. Mye ble skipet nordover for salg, men vi har dessverre ikke klart å oppspore om noe av dette finnes i dag, selv om vi gikk ut med forespørsel i mange nordnorske aviser, sier hun. Det store prosjektet i disse dager er imidlertid avviklingen arkitektkonkurranse for Bergkunstmuseet som skal bygges i Stjørdal. Formidlingen av helleristninger i hele Nord-Trøndelag er allerede i god utvikling, og halve finansieringen er på plass. Antall besøkende har økt fra 3000 til 8000 på fem år, og i turistsesongen har de registrert at bergkunst har en økende interesse, med besøk av over 20 forskjellige nasjonaliteter. Lokalbefolkningen når vi hovedsakelig ved å avholde arrangementer. Museet på Værnes byr på flott uterom for Stjørdal med sin stemn i n g s f u l l e prestegårdshage med roser og gamle trær. Her ble det avholdt hageseminar i vår. Museet leier også ut til blant annet husflidslag, hagekvinnelag og Gammeltraktorens venner. Dette samarbeidet sammen med en meget aktiv og interessert venneforening opplever vi som gjensidig utviklende for kvaliteten på museet, sier museumsbestyreren. Stjørdal museum har investert mye arbeid i konsolideringsprosessen. Vi er nå en del av Stiklestadmuseene som om fatter Steinkjer, Stiklestad Levanger og Stjørdal. Det er inspirerende å heve blikket litt mer enn vi ofte gjør det har vi godt av alle sammen, avslutter Vesterkjær. (IAH)

4 VIL BYGGE ABM-SENTER PÅ BOMBEMÅL nyhet I lengre tid har det fore ligget planer om et større ABM-senter på Åker gård på Hamar, til tross for kjenn skap om at Forsvaret har virksomhet der. Statsbygg har ennå ikke skaffet seg juridisk ryggdekning for om byggeplanene er i strid med Haag-konven sjonen. Av: Inger Anne Hovland - Dette prosjektet går på skinner, og det skal bli spennende å få en rom- og funksjonsplan knyttet til senteret. Beliggenheten er fenomenal og tilgjengeligheten for folk er utmerket, sa kulturminister Trond Giske i følge Hamar Dagblad da han besøkte stedet i sommer i forbindelse med et mat-, måltid- og opplevelsessenter som også skal ligge på Åker gård. Planen er at Åker gård skal bli storstue for ABM, med statsarkiv, museumsarkiv, bibliotek og opplevelsessenter. Men under bakken ligger militære installasjoner som gjør stedet til legitimt bombemål. Dermed bryter planene med intensjonene i Haag-konvensjonen. Dette kom fram i NRK-programmet Detektor på NRK P2 i mai. Programposten hadde fått tilgang til dokumenter som viste at det lå en sambandsstasjon på stedet. Statsbygg har en 10 års leieavtale med Forsvaret, med mulighet for forlengelse i 10 år til, gikk det også fram. Til tross for Forsvarets tilstedeværelse, har planleggingen av Åker gård som nytt ABMsenter kommet langt. Et ABM-senter og et måltids- og opplevelsessenter skal stå klart om litt mer enn tre år. Statsbygg sitt bord Det er Miljøverndepartementet som ved Riksantikvaren ser til at Haagkonvensjonen overholdes. I NRKs programpost Detektor hevdet Statsbygg i mai at de ville ta kontakt med Riksantikvaren for å finne ut om Dette prosjektet går på skinner, sa kulturminister Giske da han besøkte Åker gård i juni. Kulturministeren fikk se restene av en kokegrop fra steinalderen. Foto: Jo Brenden, Hamar Dagblad. Haag-konvensjonen kunne være et hinder for planene på Åker gård. I slutten av juli hadde man ennå ikke tatt formell brevkontakt med Riksantikvaren. Stig Pettersen, fungerende direk- tør for Statsbygg, sier at de er klar over problemene, og at de vil rette en formell henvendelse til Riksantikvaren, men han vet ikke eksakt når. Informasjonssjef Hege Njaa Rygh i Statsbygg opplyser at det har vært 4 MUSEUMSNYTT

5 uformelle henvendelser til Riksantikvaren, og at man har snakket uformelt med Miljøverndepartementet og Forsvarsbygg, men det er ikke sendt et formelt brev med spørsmål om juridisk avklaring. Mjøs sier at man har fått antydet fra Riksanti - kvaren at det kan virke som om byggingen ikke strider med Haagkonvensjonen, men at dette ikke er formelt saksbehandlet. Hun sier at de vil oppsummere hvordan de skal forholde seg til konvensjonen i løpet av høsten, men vet ikke når de får en juridisk avklaring. I mens går arbeidet med å få ABMsenteret opp på bena videre. Ingen militære flytteplaner Cecilie Stang er fungerende statsarkivar på Hamar, og en av partene som skal inn på Åker gård. Vi har en helt nøytral holdning, og regner med at Statsbygg ordner dette. Vi var klar over at det kunne være forsvarsinstallasjoner her, men trodde Forsvaret skulle ut. Vi har imidlertid diskutert denne problemstillingen, og vurdert den opp mot det vi har i dag. Ved en eventuell krigssituasjon innebærer det også en fare å være lokalisert ved jernbane - linjen, slik vi er nå, sier Stang. Forsvarets Logistikk-organisasjon (FLO) har i dag en enhet fra FLO/IKT på Åker gård. Det er i dag ingen konkrete planer om at virksomheten skal flytte fra Åker gård. En eventuell beslutning om å flytte må tas av sjef for FLO, uttaler major og pressetalsmann Christian Øverli ved Forsvarsstaben. Ved et even - tuelt vedtak fra vernemyndighetene om at virksomheten må opphøre på stedet, så må dette behandles og sees opp mot blant annet kundekrav og kostnadsmessige forhold knyttet til at virksomheten må flytte og etablere seg på et nytt sted, uttaler han videre. (FLO/IKT leier av Forsvarsbygg, og er dermed kunde i denne saken. Red.anm.) Steinar Bjerkestrand er direktør ved stiftelsen Domkirkeodden, med Hed marksmuseet, Norsk Utvandrermuseum og Kirsten Flagstadmuseet. De er også en av partene som etter planen skal være representert på Åker gård, og sier at de har diskutert saken med Forsvarets nærvær på stedet. Forsvaret har også vært involvert i disse diskusjonene og kontakten har vært god, sier han. Han har forstått det dithen at Forsvaret har intensjoner om å flytte på sikt, men er innforstått med at det kan ta noen år før de får det til. På bakgrunn av dette, har han ingen problemer med å flytte til Åker gård. Liker det ikke I en mail uttaler Miljøverndepartementet at det er Statsbygg som er eier og byggherre og utleier som er ansvarlig for det som skjer i saken på Åker gård. Det må avklares gjennom den ordinære planprosessen om byggeprosjektet er i konflikt med Haagkonvensjonen. Informasjonsavdelingen sier at det ikke er naturlig at statsråden uttaler seg om denne saken. Politikere på Stortinget har imidlertid en oppfatning: - Jeg er skeptisk til at statsarkivet flytter inn. Ved et tenkt angrep vil historie forsvinne. Jeg synes ikke dette virker som en god løsning, sier Karin Woldseth (Frp) og tar høyde for at hun ikke har konkret kjennskap til hvordan arkivet oppbevarer dokumenter. Så lenge det er aktive militære installasjoner på stedet, bør vi ta oss i akt. Dessuten har vi forpliktelser knyttet til intensjonene i Haag-konvensjonen, sier hun. Trine Skei Grande (V) i Kultur - komiteen på Stortinget sier at de diskuterte liknende problemstillinger i Oslo da Forsvaret flyttet inn i Akers- - Så lenge det er aktive militære installasjoner på stedet, bør vi ta oss i akt, sier stortingspolitiker Karin Woldset (Frp) fra Kulturkomiteen. Foto: Frp hus Festning. Da ba man om at Forsvaret gjorde en vurdering av seg selv som bombemål på stedet i en even - tuell krigssituasjon. Her er det viktig at Forsvaret varsler fra om deres installasjoner er bombemål. I tilfelle installasjonene er bombemål, er det ikke ønskelig at man bryter Haagkonvensjonen, sier Skei Grande. Dette er Haagkonvensjonen av 1954: Haagkonvensjonen tar for seg vern av kulturminner i krig, og har betydning for bygninger som stiller ut kulturgjenstander, for eksempel museer og arkiver. Medlemsstatene skal også i fredstid arbeide for å redusere muligheten for krigsødeleggelser. Det kan for eksempel dreie seg om hvor militære anlegg skal plasseres i forhold til kulturarv. Konvensjonen dekker både «flyttbar» og «ikke flyttbar» kulturarv, som monumenter, arkeologiske kulturminner, kunstgjenstander, manuskripter, bøker og andre gjenstander eller samlinger av vitenskapelig, kunstnerisk eller historisk interesse og betydning. Kilde: Innlegg av Leif Pareli og Magne Barth i Dagbladet des. 2004, unesco.org MUSEUMSNYTT 5

6 VERDIFULL HVALSAMLING FOR - VITRER VED BERGEN MUSEUM En av verdens største samlinger av hvalskjeletter finnes utstilt ved Bergen Museum. Det er nå nødvendig med et krafttak for å forhindre at denne unike samlingen bokstavlig talt går i oppløsning. Tekst: Christina Holmefjord og Terje Lislevand aktuelt Midtre del av Hvalsalen slik den ser ut i dag. Foto: Bergen Museum. De fleste skjelettene er montert hengende fra taket i den såkalte hvalsalen, og utstillingen er et imponerende skue. I alt finnes det 22 komplette skjeletter og 3 kranier av 18 forskjellige hvalarter. Det største skjelettet er av en 24 meter lang blåhval som ble fanget på Finnmarks - kysten i Hvalskjelettene kom antagelig på plass i løpet av de første 30 årene etter at museet sto ferdig i På bilder fra rundt 1895, (over), ser vi at det henger en rekke skjeletter i taket, og utstillingens utforming har svært mange likhetstrekk med dagens (bilde til høyre). Mange av skjelettene ble samlet inn ved Skogsvåg og Bildøy utenfor Bergen, der folk har drevet hvalfangst i uminnelige tider ved å stenge av en bukt med nett etter at hvalene forvillet seg inn. Annet materiale kom inn fra fangstfeltene i nord, der den industrielle hvalfangsten var i rivende utvikling på slutten av 1800-tallet. ningen i stor grad har stått uendret siden den sto ferdig i Åpenbare bygningstekniske mangler i forhold til hva som kreves av moderne utstillingslokaler har gjort sitt til at hvalskjelettene gjennom årenes løp er påført store skader. Skadelige faktorer En rekke faktorer påvirker hvalskjelettene negativt, og vil over tid kunne bryte dem fullstendig ned. Alt beinmateriale opptar eller avgir vann avhengig av luftfuktigheten i rommet. Variasjoner i den relative luftfuktigheten fører til spenninger i beinvevet som kan utløse revner og sprekker. Ultrafiolett stråling fra dagslys og kunstige lyskilder er også skadelig for knoklene. Luftforurensning er et annet problem; byluft inneholder blant annet svoveldioksid, ammoniakk og støvpartikler. Når denne forurensningen setter seg på overflaten av knoklene, kan vi få dannet svovelsyre som starter en langsom nedbryting av både Midtre del av Hvalsalen fra omkring Foto: Bergen Museum Ut fra utstillingens alder er det ingen overraskelse at materialet nå viser alvorlige tegn på nedbrytning. I tillegg kommer at selve museumsbygorganiske og uorganiske bestanddeler i beinmaterialet. Dessuten kan mikroorganismer og ulike skadeinsekter som trives i fett- og støvlaget på knoklene bidra til nedbrytningen. Dagens hvalskjeletter er mørke av fett, støv og forurensing. Det er ikke installert riktig belysning og solskjerming i Hvalsalen, og fotokjemisk nedbrytning på grunn av direkte sollys har ført til store skader på flere av skjelettene. Det er heller ingen mulighet for å regulere inneklimaet, og store svingninger i temperatur og luftfuktighet har satt sine spor i det utstilte materialet. Hvalskjelettene viser derfor stort sett alle aktuelle typer av nedbrytning. Knoklene er delvis nedbrutt, bleket, delaminerte og oppsprukket. Hvalknokler er i ut - gangs punktet svært fete og vanskelige å rengjøre. Mange av de utstilte beinene har da også utsivende fett. De er dessuten skitne av støv og luftforurensing, noe vi spesielt ser på skjelettenes overside. Materialene som er brukt til monteringen er også flere steder påvirket av tidens tann, og dette gjør at montasjene i mange tilfeller er sviktende og ustabile. 6 MUSEUMSNYTT

7 Konservering og restaurering Alle de over 100 år gamle skjelettene er i dag i en dårlig forfatning, og det er helt avgjørende å få satt i gang en omfattende konservering og restaurering om vi ønsker å bevare hvalskjelettene for ettertiden. Særlig to av skjelettene er nå så nedbrutte at de bør konserveres snarest for å hindre at ytterligere beinmateriale går tapt. Boreprøver har dog vist at de fleste skjelettene fremdeles har en sterk indre struktur, selv om overflaten er nedbrutt. Det er altså ennå ikke for sent! Skjelettene er montert i taket ved hjelp av kraftige jernbolter og kjettinger. Det trengs spesialkompetanse for å vurdere om opphenget i taket og hovedboltene fra taket og ned, er i forsvarlig stand. Det er en forutsetning for sikkerheten til de besøkende at disse oppfyller dagens krav, da skjelettene er svært tunge. For eksempel antas skallen til blåhvalen alene å veie over to tonn! Vi må ha som mål å bevare knoklenes originalitet og samlingens kulturhistoriske verdi, uten å gå på kompromiss med naturhistorien. Knoklene bør derfor ikke utsettes for restaurering med mindre dette skjer som en helt nødvendig del av konserveringen. Rengjøring vil redusere den fotokjemiske nedbrytningen av beinoverflaten, og vil i høy grad hindre mikrobiell nedbrytning. Tykke fettog støvlag er vanskelig å bli kvitt, men rensing ved hjelp av etanol eller ammoniakk kan være en effektiv metode. Forsøk på enkelte ribbein viser dessuten at sandblåsing i kombinasjon med ammoniakk kan gi Bildet over og under: Hvalskjelettene er delaminerte og oppsprukne, de er støvete, har utsivende fett og sviktende monteringer. Foto: Bergen Museum. gode resultater. Uansett hvilken metode som velges vil dette arbeidet være svært tidkrevende. Hvalskjelettenes framtid Når skjelettene er renset og konservert, er det viktig å skjerme knoklene for de aktuelle nedbrytingsfaktorene. Målinger vi har utført i Hvalsalen viser at luftfuktigheten kan variere med hele 10% i løpet av noen få timer. Ideelt sett bør klimaet være så konstant som mulig, og følge International council of Museums' (ICOM) standard på 55% relativ luftfuktighet og o C lufttemperatur. Selv om vi aldri kan forvente at klimaet holdes helt konstant, kan mye gjøres for å bedre på situasjonen. De enkle glassrutene i vinduene kan skiftes ut med isolérglass. Montering av solfiltre og riktig belysning i utstillingen vil også bidra sterkt til å redusere nedbrytingen av skjelettene. Bymuseer vil alltid ha problemer med forurensing som avleires på ubeskyttede objekter. Det finnes ikke klimaanlegg på Bergen Museum, og i perioder er det nødvendig for publikum og ansatte å ha vinduene stående åpne. Det vil derfor være nødvendig med et årlig rengjøringsprogram for å fjerne forurensing og støv på knoklene. Knoklene bør dessuten med jevne mellomrom undersøkes for skader. Det er klart det vil kreves store ressurser både økonomisk og på personalsiden for å få gjennomført restaureringen. Men det haster å komme i gang med arbeidet! Hvalskjelettene ved Bergen Museum er bevaringsverdige av flere grunner. Rent vitenskapelig er samlingen unik ved at et stort mangfold av arter er representert, hvorav noen i dag er svært sjeldne og de fleste totalfredet. Et tilsvarende materiale ville derfor være svært vanskelig å skaffe til veie i dag. Utstillingen har dessuten en stor museumshistorisk verdi, og gir innblikk i de formidlingsmetoder som ble benyttet under museets første år. Skjelettene har i alle år vært et blikkfang der de henger lett synlige gjennom museets store vinduer ut mot Muséplass. Ved å bevare skjelettene bevarer vi også en del av Bergen Museums identitet og lange historie. MUSEUMSNYTT 7

8 TIL HOVEDSTADSMUSEET MED LAPTOP OG FIRE RINGPERMER Det er alt en god leder trenger, er jeg blitt fortalt, sier Vibeke Mohr. portrett Vibeke Mohrs framtidsvisjon er at museene kanskje skal tørre å stå litt i opplysningstidens tjeneste, prise det universelle, grunnlaget for demokratiet, for fellesskapet og slåss for dette. Tekst og foto: Liv H. Andreassen Vibeke Mohr har lagt elleve år ved Telemark Museum bak seg, og snakker helst og ivrig om Hovedstadsmuseet og framtiden. Har administrasjonen til det nykonsoliderte Hovedstadsmuseet nå kommet på plass? Jeg har sagt at jeg ikke skal sitte noe fast sted ennå, men gå rundt med en laptop fram til jul. En dag i uka på Teatermuseet, to dager på Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) og to på Oslo Bymuseum. Fast plass fører til at jeg lett blir assosiert med den spesielle institusjonen og det vil jeg ikke. Så derfor har jeg bestilt en laptop. En god leder skal ikke ha mer enn fire ringpermer, har jeg blitt fortalt. Da trenger man kanskje ikke noen hylleplass heller? Hovedstadsmuseet kan vel betegnes som en slags «lillesøster» til Nasjonalmuseet som sannelig har visst å skape røre. Kan vi forvente enda flere provoserende utstillinger og heftige debatter i hovedstaden nå når du kommer? Ja, jeg synes at vi skal bidra til debatt, at Hovedstadsmuseet skal ha den ambisjonen. Jeg skal møte styrelederen i dag for jeg er opptatt av hva slags forventninger styret egentlig har til meg som leder av denne nye institusjonen. Da vil jo museets relasjon til omverdenen være en vesentlig sak å diskutere. For meg er det slik at museene skal bidra til debatt, men også til å bekrefte kulturen. For om vi ikke gidder å debattere, så er kultur industri. Jeg var åpen og ærlig på jobbintervjuet, prøvde å være litt dristig og sa at det beste ved meg, er at det skal ikke stå på gode ideer. Men spørsmålet er hva slags museum styret vil ha. Vil de ha et bekreftende lite andemuseum, eller et spenstig og originalt et? Det er en balansegang. Men Vibeke Mohr synes at det har gått for langt på Nasjonalmuseet, for det er en regel som heter «never change a winning team». Det var noen elementer der som man burde ha beholdt, nettopp fordi det var smart. Ha en permanens også i forandringens tid, mener hun. Vi må ha både permanens og forandring. Hvis alt blir forandring tror jeg ikke at det er sunt. Vi må kunne trekke pusten mens vi går, klare å puste litt med magen, men på Nasjonalmuseet har de forandret absolutt alt. Følgelig har Munch og Langaardsalene nå kommet tilbake igjen. Slik hun ser det, skal Sune Nordgren likevel ha absolutt all ære og honnør, for han har som en Henrik Ibsen satt alt på spissen, hvilket på sikt avføder mye bra, aller mest fordi det får oss til å reflektere. Uløste oppgaver i kø -Konsolideringsprosessen i Telemark har vært så tøff at det måtte inn en prosesspsykolog underveis. Det må derfor være befriende for deg å komme som leder til et allerede ferdigdekket konsolideringsbord? Ja, mens vi bare brukte seks måneder på å konsolidere oss i Telemark, har prosessen ved Hovedstadsmuseet strukket seg over tre år. Det har vært avstander underveis, men jeg har et inntrykk av at i hvert fall ledelsen ved de tre museene er omforent. Det ligger nå foran oss en omfattende prosess på å bygge en felles institusjon. Det verste er med andre ord over, men det gjenstår fortsatt mye. Hun mener også at det er behov for flere ansatte ved det nye Hovedstadsmuseet, for en masse uløste oppgaver står i kø. Det ligger etterslep i alle tre institusjonene, ikke minst i forvaltningen av Frogner Hovedgård. Vi må få gitt den et løft. Det er et fantastisk sted, men slitent. Og med tanke på hva Vibeke Mohr tidligere har fått til på Brekke Hovedgård ved Telemark Museum, går Frogner Hovedgård nå en lys tid i møte. Se bare på Teatermuseet, fortsetter hun ivrig, der er jeg overbevist om at det trengs et par nye stillinger bare for å få ryddet opp. Det ligger store oppgaver foran oss, og det kommer til å bli krevende. Men det nye Hovedstadsmuseet består likevel av tre svært ulike museer, så hun forventer ikke at samarbeidet vil gå 8 MUSEUMSNYTT

9 helt smertefritt. For når det skal fusjoneres, betyr det at hvert enkelt museum har muligheter til å få noe, men de må også avgi noe, og det er alltid vondt. Det tar dessuten litt tid før gevinsten blir åpenbar, så hun tror kanskje at museene først må gjennom en smertefull periode. En dialog er allerede i gang om viktigheten av å skape et rom hvor alle uenigheter kan legges på bordet. - Dette blir en prøve på om vi klarer å være dialoginstitusjon innad og ikke bare utad. Hvis ikke vi klarer det ene, så klarer vi heller ikke det andre. Derfor er det veldig viktig med slike tre- eller femårs planer, slik at alle skjønner at de får noe på lang sikt, hvilket ikke er mulig i løpet av bare ett år, påpekte jeg da vi hadde møte forleden. Stunt Vibeke Mohr kan videre fortelle at det ved åpningen av det nye Ibsenmuseet i mai ble gjort et stunt etter hennes hjerte. Agnes Moxnes på Kulturbeitet hadde et innslag med byråd Lae der han uttalte at det var en glimrende ide om Teatermuseet og Ibsenmuseet ble slått sammen slik at mannen og kunsten blir koblet til en enhet. Og da kunne vi forhåpentligvis få mer fokus på diktningen enn på personen, tissepotta og alle relikviene, for det viktigste er jo diktningen. Så hvis vi bare hadde kunnet koble Teatermuseet og leiligheten til Henrik Ibsen! Hun stråler bare ved tanken på en slik løsning. Dette utspillet kom egentlig litt på bakgrunn av at den godeste Olav Aaraas på et møte i Rådhuset tidligere har luftet ideen om at det kanskje er naturlig at Hovedstadsmuseet og Ibsenmuseet hørte sammen, siden det her er snakk om en leilighet i hovedstaden, forklarer hun. Så dette skal vi ta opp med Gro Balas, for Oslo kommune har ikke tatt overslag for en slik overdragelse, og kan ikke bare komme å be om å overta et fikst og ferdig Ibsenmuseum. Folkemuseet vil nok kreve en kompensasjon. Hun minner også om at direktør Olav Aaraas har gått ut og foreslått at Hovedstadsmuseet bør ligge i Middelalderbyen. Kanskje er det fordi at han selv ikke vil ha flyttet viking skipene dit? Dette er jo en smart strategi, for det er jo en fordel med vikingskipene «next door» til Norsk Folkemuseum, så derfor sa jeg til ham: Når du har meningers mot om hvor Hovedstadsmuseet bør ligge, så kan vel vi ha meninger om hvordan Folkemuseets Ibsenmuseum bør forvaltes og formidles. Noe han nikket og smilte anerkjennende til! Varslet nye runder - Hovedstadsmuseet søkte om en bevilgning på 9 millioner og fikk to og en halv men hvor langt kommer dere med en såpass beskjeden sum? - Lik harmonisering av lønn og et par prosjekter. Du får jo ikke noe nivåløft for en slik sum, så den burde vært ihvert fall på fem. Men er ikke dette også uttrykk for denne norske holdningen, at hovedstaden ikke skal være noe over, alle skal være ved siden? Så følgelig kunne man ikke gi noe mer til hovedstaden, fordi Nasjonalmuseet allerede hadde fått så mye penger. Det er jo viktig at vi i Hovedstadsmu- seet finner vår egen vri, og det må vi passe på, for her er mange tilbud, sier hun ettertenksomt. - Er du glad for at Munchmuseet ikke ble fraflyttet og ga plass til Hovedstadsmuseet? - Nå har jeg bestemt meg for ikke å gå i noen felle med å mene altfor mye på forhånd. Men jeg reflekterer som så, at du er nødt til å tenke arenaenes plass i organisasjonen. Det store spørsmålet er i hvilken grad du kan løsrive de ansatte fra arenaen, hva tjener man på det? Når de ansatte er i arenaen og ser sitt publikum, da skjer det noe. De får en større nærhet med brukerne. For hva skjer når du forflytter staben inn i et høyhus et eller annet sted? Jo, da får du administrasjon og byråkrati. Det er noe med størrelsen i museumsreformen som er problematisk. For du fjerner deg fra dem du er til for. Slike effektive kontorer og samlokaliseringer høres veldig bra ut, men du mister noe med det. Hun tar IKM på Grønnland som eksempel. Hit kommer brukergrupper som ellers ikke besøker norske museer. Publikumsundersøkelser forteller at innvandrere, flyktninger og andre etniske nordmenn ikke bruker kulturtilbudene, men til IKM går de. Hvor lurt er det å flytte da? Det vil jo være å klippe over navlestrengen. Hvis vi skal samlokaliseres slik som de har gjort på Nasjonalmuseet, har det sin pris. Så er det store spørsmålet: Hva skjer i så fall med Frogner Hovedgård, vil den forfalle fordi ingen tar vare på den? Hva skjer videre med politistasjonen på Grønland, eller med Oslos gamle rådhus? Vi er nødt til å ta det inn i diskusjonen i sin fulle bredde. Og hvor mye vil det koste å samlokalisere og fjerndrive arenaer? Vibeke Antoinette Mohr Født: i Oslo Sivil status: Gift. To barn Utdannelse 1985 Mag.art. etnologi, UiO. Avhandling: «Arbeidet til husflidens fremme » 1979 Historie grunnfag, UiO 1976 Kunsthistorie mellomfag, UiB Arbeidserfaring Museumsleder, Telemark Museum, Skien ( museumsrådgiver i NVE, Oslo) 1992 Prosjektleder, Ibsensatsing, Skien kommune Prosjektleder, Telemarkskanalens 100-årsjubileum, Telemark fylkeskommune. Listen over styre- og tillitsverv, utredninger, publikasjoner, kurs og videreutdanning er lang og allsidig. Nevnes kan verv som styreleder i Norges Husflidslag, Oslo 2004-dd og Fortids minneforeningen, Oslo Blant hennes utredninger og publikasjoner kan bl.a. nevnes Vår husflid. Oslo Kulturminnevernplan for Skien kommune. Skien Henrik Ibsens barndom og oppvekst i Skien. Henrik Ibsen Museum, Skien. Skien Vibeke Mohr har også kurs og videreutdanning i bl.a. Lederutviklingsprogram (LUPIM), FRAM-programmet (Innovasjon Norge), administrasjon og ledelse (KO) og saksbehandling (KO) MUSEUMSNYTT 9

10 Spørsmålene rundt Hovedstatsmuseets framtidige lokalisering er fortsatt ikke aktuelt, men det er varslet at det kommer nye runder, opplyser den nye direktøren. blir en sur kløe for dem, men at det er noe kommunen går inn for, at de ser en mulighet som er bra for byen og innbyggerne, og et museum er et av profileringen av hovedstaden. Hun håper derfor å få en positiv dialog med Lise Mjøs som er leder for kommunens kunstsamlinger i Oslo. Hvordan kan vi samkjøre til et visst punkt, slik at museene blir en slagkraftig ressurs for byens utvikling, og ikke minst reiselivet som er det store pluss, siden vi som hovedstad får turistene hit? Sier en alltid like ide- og initiativrik Vibeke Mohr. Hun har med årene skaffet seg et ry som både ukonvensjonell og provoserende museumsleder, stadig ute etter å få i gang en engasjerende dialog med publikum. Du har kanskje allerede noen planer og ideer for kontroversielle utstillinger? Nei, egentlig har jeg ikke det, for det er fagfolk på disse museene som skal være kreative. Som leder skal jeg bistå og inspirere. På institusjonen jeg kommer fra, var det nødvendig med en kreativ motor, men her er det mange flinke fagfolk og jeg ser hvordan disse museene til nå har vært drevet med stor kreativitet. Blant annet er de i gang med en hot-spot på rusmisbruk, et tema jeg også er sterkt opptatt av. Hot-spoten som kommer i løpet av august, er et samarbeid mellom IKM, Oslo Bymuseum og Høyskolen i Oslo, forteller hun. Jeg er i en situasjon hvor jeg er påtroppende, og må være ydmyk overfor det jeg kommer til. Så kan man heller gå litt sterkere ut etter hvert som en skjønner hvor landet ligger. Nå har jeg bestemt meg for ikke å gå i noen felle med å mene altfor mye på forhånd, sier Vibeke Mohr om det «nyplantede» Hovedstadsmuseet. 10 MUSEUMSNYTT Ikke bare en sur kløe Aktuelt er imidlertid Oslo kommunes forhold til sine museer og samlinger. De ville jo ikke ta imot Ibsensamlingen, og Stenersen- samlingen var et smertebarn i årevis. Oslo kommune har vel hvilt litt selvtilfreds på det å være hovedstad på et eller annet vis? konkluderer Vibeke Mohr. - Skal du forsøke å få dem ut av hvilen? Hun trekker litt på svaret. Jeg tror at det er viktig at Oslo kommune vil noe bevisst med museene sine. At det ikke bare «En glimrende ide om Teatermuseet og Ibsenmusee t blir slått sammen, slik at mannen og kunsten blir koblet til en enhet» Ha all kritikk for Hva skjer videre med den lenge planlagte og utsatte Quislingutstillingen ved Telemark Museum, nå når du har sluttet som direktør? Det vet jeg ikke, men styret har vedtatt utstillingen i 2007, og da skal det veldig gode grunner til at man ikke tar den. For nettsiden er alt på plass, og det var avgjørende for meg, for den og utstillingen henger sammen. Hun ler hjertelig på spørsmålet om hun etter sine mange og smertefulle erfaringer med konsolidering over kommunegrensene, fremdeles har noe positivt å si om museumsreformen? Et større faglig fellesskap er utvilsomt bra, og realiteten i distriktene er jo en til to stillinger, og det blir det ikke bra museum av. Erfaringen fra Telemark Museum er at de konsoliderte synes at det var en velsignelse å ha noen å diskutere med, å ha fått et faglig fellesskap. Videre mener hun at reformen er god på papiret, og har noen klare gode aspekter, men at den ikke har gått nok i dybden. Jeg tror at det bare er en ting som nytter, og det er å ta tiden til hjelp. Du må ikke ha et styre som presser på, men som gir deg den nødvendige tiden du trenger som leder for å skape en institusjon som henger sammen. For meg er det som med et brød. Du må både være bindemiddel og gjær som leder. Å være gjær handler ikke bare om å motivere, men også å legge til rette. Store konsolideringsenheter gjør henne imidlertid betenkt. Hva er det som oppnåes med det? Få mer kontroll og styring over de som jobber? Men museene er jo kompetansebedrifter hvor kontroll og styring ikke er noe poeng. I motsetning til industrien, skal ikke kompetansebedrifter kontrollere alt de ansatte gjør. Det er viktig at de har stor frihet, men det er klart at stuer du dem sammen i ett hus, kan du få kontroll. Og gir du dem munnkurv i tillegg, så får du sannelig kontroll, men så blir det kanskje mindre kreativitet. Tror nå jeg i alle fall! Da virker ikke organisasjonen med, men mot. Vibeke Mohr tror videre at det har vært for lite fokus på konfliktområdet mellom bedriftshensyn på den ene siden, museet som institusjon og bedrift, og politikken på den andre siden, og kanskje økonomi på den tredje.

11 For Telemark Museum var fylkeskommunen et problematisk ledd med sitt ønske om at alle museene skulle med. Politiske føringer kolliderte med ønsket til museets styre om å skape en sunn bedrift med en rimelig grei økonomi. Da snakker jeg ikke om blårusstenkning, men at Telemark Museum skulle bli enda verre stilt ved å ta inn museer som var dårlig drevet, og der stilte vi ganske mange krav. Og her var ABMutvikling ikke gode. De snakket fylkeskommunen etter munnen, og sa til oss at de bare forholdt seg til den. ABMutvikling valgte glatt å se bort fra alle bedriftsmessige hensyn, og det synes jeg ABM- utvikling skal ha kritikk for. Man får ikke til utvikling hvis det ikke ligger en sunn bedrift til grunn, eksempelvis at lønnsmidler står i et ri - melig forhold til produksjonsmidler. Den flytende modernitet Vibeke Mohr er opptatt av politisk teori som hun har fordypet seg mye i, for å skjønne hvordan museet skal virke i samfunnet. Hun har følt det som helt nødvendig å sette seg inn i hva som preger vår tids tenkning. - Vi trenger å jobbe veldig seriøst, og jeg tror vi skal hente inn universitetsfolk som kan få oss til å reflektere rundt forholdet opplysningtid og romantikk. «ABM- utvikling valgte glatt å se bort fra alle Telemark Museums bedriftsmessige hensyn, og det skal de ha all kritikk for» Ifølge henne er det dette vi sliter med i postmodernismen, at romantikken har kommet tilbake. Vi må bli klar over hva som rører seg både av filosofiske og politisk teori i samfunnet i dag. Hvis vi kan mye om dette, så har vi et godt grunnlag for å velge riktig. For jeg tror at kravet til fleksibilitet, endring og omstilling, noe Zygmunt Bauman kaller «den flytende modernitet», er usunt. Kanskje skal museene være noe som holder fast? Kanskje skal vi tørre å stå i gjennom et løp hvor vi blir kalt voktere? Fordi vi ikke henger med i alle trender. Vibeke Mohr får uforstyrret filosofere videre om at vi nå lever i individualismens tidsalder. På alle meningsmålinger ser en at det er individet som nå gjelder. Å delta i fellesskapet, slåss for noen felles verdier, kanskje er det dette som er museenes oppgave? Kanskje museene skal henge det tydeligere på veggen, å være et alternativ til individualismen i vår tid? Og da er vi ifølge Vibeke Mohr litt tilbake til opplysningstiden. Så kanskje museene skulle tørre å stå litt i opplysningstidens idealer, prise det universelle, grunnlaget for demokratiet, for fellesskapet og slåss for dette? Er en framtidsvisjon hun avslutter med. MUSEUMSNYTT 11

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53 Museumsnytt nr. 4 2005 årgang 53 Tema: Museumsreise til Tromsø Nytt nasjonalt polarmuseum? Møt direktør Anne Aaserud Forskningsetisk utvalg går god for forskning på Schøyen- samlingen På besøk i London

Detaljer

Museumsnytt. nr. 5-6 2006 årgang 54. Riksantikvaren viser muskler Fristaden Christiania verneverdig? Museumsrunde i Nord-Norge

Museumsnytt. nr. 5-6 2006 årgang 54. Riksantikvaren viser muskler Fristaden Christiania verneverdig? Museumsrunde i Nord-Norge Museumsnytt nr. 5-6 2006 årgang 54 Riksantikvaren viser muskler Fristaden Christiania verneverdig? Museumsrunde i Nord-Norge Uten eierhistorie på NBs nettsider Opphavsrett til utstillinger Museet og ytringsfriheten

Detaljer

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza Museumsnytt Nr.1 2009 - Årgang 57 Kystverkmusea fra museumsnettverk til nettverksmuseum På informasjonsjakt museumsnettsider Ødeleggelser av kulturminner i Gaza 4 2 Leder Nytt år, nye gode formål Mangfoldsåret

Detaljer

Museumsnytt. Museal jus. Riksantikvar Nils Marstein angrer intet. Trisha Brown og Jan Groth i Drammen. Nr. 2/2009 - Årgang 57

Museumsnytt. Museal jus. Riksantikvar Nils Marstein angrer intet. Trisha Brown og Jan Groth i Drammen. Nr. 2/2009 - Årgang 57 Museumsnytt Nr. 2/2009 - Årgang 57 Museal jus Riksantikvar Nils Marstein angrer intet Trisha Brown og Jan Groth i Drammen 7 2 Leder Grip sjansen, Oslo I konseptkonkurransen om nye Munch-/Stenersenmuseet

Detaljer

IRAK ET HERLIG BRÅK FOSSILT

IRAK ET HERLIG BRÅK FOSSILT Museumsnytt Årgang 52 Nr 4: 2003 IRAK ET HERLIG BRÅK FOSSILT Innhold Museumsnytt Museumsnytt nr 4 2003 52. årgang Lyngen Bygdemuseum. (Foto: Nord-Troms Museum) (Foto: NRK Østfold). Kommunalt samarbeid

Detaljer

Museumsnytt. nr. 5/6 2005 årgang 53. Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti

Museumsnytt. nr. 5/6 2005 årgang 53. Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti Museumsnytt nr. 5/6 2005 årgang 53 Museene og statsbudsjettet Møt direktøren på Värmlands Museum Årets museum Berg-Kragerø Museum runder femti På besøk i National Portrait Gallery Museumsreise i Nord-Korea

Detaljer

Museumsnytt. Verdens fineste lokalmuseum. Kelvingrove Art Gallery and Museum. nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40,

Museumsnytt. Verdens fineste lokalmuseum. Kelvingrove Art Gallery and Museum. nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40, Museumsnytt nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40, Verdens fineste lokalmuseum Kelvingrove Art Gallery and Museum Riksantikvaren og Vikingskipshuset Portrettet: Dag Solhjell Museer og sponsing innhold Museumsnytt

Detaljer

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Tor Langbach elsker blues og gode debatter Norges yngste kemner i Orkdal Arkeologiske lover stopper gravemaskiner Jurist

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 8 - Juli / August - 2013. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 8 - Juli / August - 2013 Løft for Tøyen? Tøyen mister Munch-museet til Bjørvika. Som kompensasjon får en sliten bydel ekstra penger til å møte sosiale

Detaljer

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. des. Dagsorden 1559 Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 32): 1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Brennhet sykehusdebatt

Brennhet sykehusdebatt fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 3 2002 Brennhet sykehusdebatt Side 12 17 NTE er strømleverandør til Helse Nord-Trøndelags sykehus og institusjoner Ditt lokale energiselskap I tillegg til

Detaljer

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE

Museumsnytt SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE ABM- MELDINGA OG MUSEENE Museumsnytt Årgang 49 Nr 5/6: 2000 KULTURMINNER SOM VERDISKAPERE SÁPMI EN NASJON BLIR TIL? ABM- MELDINGA OG MUSEENE Innhold «Kulturminner som verdiskapere» er signert Tora Aasland. Hun er leder av Kulturminneutvalget,

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Museumsnytt. Tema: Teknisk-industrielle kulturminner

Museumsnytt. Tema: Teknisk-industrielle kulturminner Museumsnytt Årgang 51 Nr 5/6: 2002 Tema: Teknisk-industrielle kulturminner Innhold Norsk industri har opplevd store omstruktureringer de siste tiårene. De store omleggingene innen industrisektoren gjør

Detaljer

USKYLD TIL SALGS LENIN I SIBIR JUS OG MUSEER

USKYLD TIL SALGS LENIN I SIBIR JUS OG MUSEER Museumsnytt Årgang 51 Nr 2: 2002 USKYLD TIL SALGS LENIN I SIBIR JUS OG MUSEER Innhold Dersom den norske stat skal kjøpe hele eller deler av Schøyensamlingen, må det være en forutsetning at dokumentene

Detaljer

Tverrfaglig romanse. Den sterkeste er ikke lenger den som står mest alene. Nå er det samarbeid som gjelder. Side 12 17

Tverrfaglig romanse. Den sterkeste er ikke lenger den som står mest alene. Nå er det samarbeid som gjelder. Side 12 17 November 2008 NUMMER 9 ÅRGANG 40 F Tverrfaglig romanse Den sterkeste er ikke lenger den som står mest alene. Nå er det samarbeid som gjelder. Side 12 17 Forskerforbundets tilleggsforsikring Har du gjeld?

Detaljer

LEKTORBLADET YTRINGSFRIHET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET YTRINGSFRIHET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: YTRINGSFRIHET w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4 /2011 10. årgang 1 Lektorbladet 04/2011 LEDER Etter 22. juli DETTE NUMMERET AV LEKTORBLADET

Detaljer

Bibliotekaren. Med fokus på tillitsvalgte. Spennende masteroppgaver. Fryktens pris. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Med fokus på tillitsvalgte. Spennende masteroppgaver. Fryktens pris. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 6 Med fokus på tillitsvalgte Spennende masteroppgaver Fryktens pris Innhold Lederen har ordet side 3 Hva sa Aslak Sira Myhre på Lillehammer? side

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

SPOR ETTER OSS. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2007

SPOR ETTER OSS. Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2007 SPOR ETTER OSS Magasin for ansatte i Stavanger kommune Nr. 1 2007 INNHOLD 3. Rådmannens hjørne 3. Spor av kultur 4. Synlige seniorer 7. For egen regning 8. Vikingenes Rogaland 10. Usynlige spor 11. Spor

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer