Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4"

Transkript

1 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A4 1

2 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA HØSTENS GENERALFORSAMLING SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM 2014 SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2013 SAK 7 BEHANDLING/ENDRING ORGANISASJONSTRUKTUR SAK 8 BEHANDLING/GODKJENNING AV LOKALE VEDTEKSTENDRINGER SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER FOR BIS U20 SAK 10 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR U20- UTVALG SAK 11 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FADDERSTYRET SAK 12 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR REVYSJEF SAK 13 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR SOSIALUTVALGET SAK 14 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR STUDENTAKSJONEN SAK 15 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR START BI SAK 16 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR UNDERGRUPPEANSVARLIG (UA) SAK 17 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR HERREFOTBALL SAK 18 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR KVINNEFOTBALL SAK 19 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NESTLEDER I NU SAK 20 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER FOR FRILUFTSGRUPPEN SAK 21 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR KVINNEHÅNDBALL SAK 22 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR AMERIKANSK FOTBALL SAK 23 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ANSVARLIG FOR CHEERLEADING SAK 24 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR BEDRIFTSKONTAKT I NU SAK 25 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NESTLEDER NLD SAK 26 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG NLD SAK 27 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR EVENTANSVARLIG NLD SAK 28 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR EVENTGRUPPEN NLD SAK 29 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSANSVARLIG NLD SAK 30 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSGRUPPEN NLD SAK 31 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOREDRAGSANSVARLIG NLD SAK 32 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOREDRAGSGRUPPEN NLD SAK 33 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR MARKEDSUTVALGET SAK 34 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FOTOUTVALGET SAK 35 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR KOMMUNIKASJONSASSISTENT SAK 36 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR GRAFISK ANSVARLIG 2

3 SAK 37 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR LINJEFORENINGSREPRESENTANT SAK 38 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR IDRETTSANSVARLIG SAK 39 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR BULL INVEST SAK 40 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR FADDERSJEF SAK 41 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NÆRINGSLIVSANSVARLIG (NA) SAK 42 ORIENTERING/OPPRETTELSE AV VERVET STUDENTPOLITISK ANSVARLIG SAK 43 ORIENTERING/GODKJENNING AV STILLINGSINTRUKS FOR STUDENTPOLITISK ANSVARLIG SAK 44 BEHANDLING/FULLMAKT TIL SITTENDE STYRE TIL Å KONSTITUERE EVENTUELT MANGLENDE TILLITSVERV SAK 45 BEHANDLING/VALG AV TILLITSVALGTE SAK 46 EVENTUELT VEDLEGG 1: REFERAT GF HØST 2013 VEDLEGG 2: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM VEDLEGG 3: REGNSKAP FOR 2013 VEDLEGG 4: ORGANISASJONSKART VEDLEGG 5: LOKALE VEDTEKTSENDRINGER VEDLEGG 6: STILLINGSINSTRUKS LEDER BIS U20 VEDLEGG 7: STILLINGSINSTRUKS U20 UTVALG VEDLEGG 8: STILLINGSINSTRUKS FADDERSTYRET VEDLEGG 9: STILLINGSINSTRUKS REVYSJEF VEDLEGG 10: STILLINGSINSTRUKS SOSIALUTVALGET VEDLEGG 11: STILLINGSINSTRUKS STUDENTAKSJONEN VEDLEGG 12: STILLINGSINSTRUKS START BI VEDLEGG 13: STILLINGSINSTRUKS UNDERGRUPPEANSVARLIG(UA) VEDLEGG 14: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR HERREFOTBALL VEDLEGG 15: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR KVINNEFOTBALL VEDLEGG 16: STILLINGSINSTRUKS NESTLEDER NU VEDLEGG 17: STILLINGSINSTRUKS LEDER FOR FRILUFTSGRUPPEN VEDLEGG 18: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR KVINNEHÅNDBALL VEDLEGG 19: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR AMERIKANSK FOTBALL VEDLEGG 20: STILLINGSINSTRUKS ANSVARLIG FOR CHEERLEADING VEDLEGG 21: STILLINGSINSTRUKS BEDRIFTSKONTAKT NU VEDLEGG 22: STILLINGSINSTRUKS NESTLEDER NLD VEDLEGG 23: STILLINGSINSTRUKS ØKONOMIANSVARLIG NLD VEDLEGG 24: STILLINGSINSTRUKS EVENTANSVARLIG NLD VEDLEGG 25: STILLINGSINSTRUKS EVENTGRUPPEN NLD VEDLEGG 26: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSANSVARLIG NLD 3

4 VEDLEGG 27: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSGRUPPEN NLD VEDLEGG 28: STILLINGSINSTRUKS FOREDRAGSANSVARLIG NLD VEDLEGG 29: STILLINGSINSTRUKS FOREDRAGSGRUPPEN NLD VEDLEGG 30: STILLINGSINSTRUKS MARKEDSUTVALGET VEDLEGG 31: STILLINGSINSTRUKS FOTOANSVARLIG VEDLEGG 32: STILLINGSINSTRUKS KOMMUNIKASJONSASSISTENT VEDLEGG 33: STILLINGSINSTRUKS GRAFISK ANSVARLIG VEDLEGG 34: STILLINGSINSTRUKS LINJEFORENINGSREPRESENTANT VEDLEGG 35: STILLINGSINSTRUKS IDRETTSANSVARLIG VEDLEGG 36: STILLINGSINSTRUKS BULL INVEST VEDLEGG 37: STILLINGSINSTRUKS FADDERSJEF VEDLEGG 38: STILLINGSINSTRUKS NÆRINGSLIVSANSVARLIG (NA) VEDLEGG 39: STUDENTPOLITISK ANSVARLIG VEDLEGG 40: STILLINGSINSTRUKS STUDENTPOLITISK ANSVARLIG 4

5 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden med eventuelle endringer. Tid: 13:10 Hendelser: Leder oppfordrer til godkjenning av dagsorden. Opplyses om publisering av dagsorden. Sak godkjennes. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps, vakter, protokollførere og trekking av dobbeltstemme Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: Ordstyrer Bisitter 1 person til å utgjøre referenter 3 personer til å utgjøre tellekorps 2 personer til å undertegne protokollen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner følgende kandidater Ordstyrer: Anders Eidberg Bisitter: Rune Presthus 1 person til å utgjøre referenter: Aleksander Øverby 3 personer til å utgjøre tellekorps: Kenneth Kopperud Andresen, Sebastian Ringseth, Tatjana Solvang Grova 2 personer til å undertegne protokollen: Stian Smedsrud, Sondre Jentoft Tid: 13:11 Hendelser: Anders Eidberg er ikke lenger ordstyrer. Håkon Sæther kommer inn som ordstyrer. Trekking av dobbeltstemme foretas, delegat nr. 71 får tildelt dobbeltstemme. Leder oppfordrer til at sak godkjennes. Ordstyrer og bisitter introduseres. En åpningstale foretas av direktør ved BI Trondheim, Bjørn. 5

6 Ordstyrer ønsker velkommen og presenterer selg selv og bisetter. Antall oppmøtte 118 på generalforsamling. Rettelse, 117 deltakere, et skilt er ubrukt. Opplyses om bruk av stemmesedler, kommentarer og innspill. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 46. Kontroll- og vedtektskomiteen og HR-ansvarlig gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Tid: 13:26 Hendelser: Oppfordres til bruk av sak. Nr. 57 har en oppføring av sak til eventuelt. Sak tillegges sakspapirer i spalten eventuelt. Sittende styre ønskes velkommen til podiet. Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber generalforsamlingen godkjenne referatet fra generalforsamling Vedlegg: 1 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle redaksjonelle endringer. Tid: 13:28 Hendelser: Leder presenterer referatet fra generalforsamling 2013 Leder oppfordrer til godkjenning av referatet Sak godkjennes 6

7 Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Tid: 13:29 Hendelser: Ordstyrer oppfordrer til spørsmål rundt redegjørelse Leder takker for tilliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene Kommunikasjonsansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Økonomiansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Sosialansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Fagansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Næringslivsansvarlig henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Markedsansvarlig henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Undergruppeansvarlig takker for tiliten og henviser til sin redegjørelse i sakspapirene. Ingen spørsmål til noen i styret Forslaget til vedtak godkjennes Sak 6 Behandling/Godkjenning av regnskap for 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har utarbeidet regnskapet til studentforeningen. Økonomiansvarlig presenterer på vegne av styret for generalforsamlingen. Vedlegg: 3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for Tid: 13:34 Hendelser: Økonomiansvarlig oppfordrer til å studere oppsett av regnskap i sakspapirer. Økonomiansvarlig gjennomgår de viktigste punktene i sitt regnskap. Økonomiansvarlig viser at regnskapet gjelder for juli til desember og ikke fra juni. Note 1: Støtte fra DNB og Academic Work har ikke kommet inn før 2014, og fører til avvik Note 2: Standplasser inneholder tall fra juni 7

8 Note 3: God jobb av NU fører til overskudd på 3000 Note 4: God jobb av markedsansvarlig til fadderuka Note 5: NLD kommer på våren, og er i hovedsak ikke del av dette dokumentet Note 9: Høyt LNU bidra dette semesteret Note 16: En feil av økonomiansvarlig fører til avvik, da saldobalanse har kommet inn grunnet overføring av økonomiprogram. Note 17: BIS har fått innvilget momskompensasjon Note 19: Kjøp og salg av alkohol til inngjøpspris Note 23: Sosialansvarlig har holdt kostnadene nede ved gratis lokaler og løsninger Note 24: Høye inntekter har ført til større kostnadsramme, dyre bussavtaler fører også til avvik Note 30: Bruk av LNU midler og avtale med økt bruk om vår har ført til avvik Note: 31DNB har ikke betalt for klær på dette tidspunktet Note 33: Julebord, dette dekkes administrasjonen. Note 43: Hovedsakelig NLD tur og manglende periodisering Note 46: Bruk av tildelte LNU midler fører til avviket Note 47: Bruk av tildelte LNU midler fører til avviket Note 55: Bruk av tildelte LNU midler fører til avviket Note 59: Har ikke vært del av BIS økonomi tidligere og derfor ikke blitt budsjettert. Opplyses av resultatet ikke er rett, på grunn av periodiseringer. Momskompensasjon og fadderuke har likevel bidratt til et godt resultat, men ikke like godt som det fremkommer av dokumentet. Vedtak godkjennes Sak 7 Behandling/Endring organisasjonsstruktur Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder Bakgrunn: Styret mener det er på tide å fornye organisasjonens struktur, og har utarbeidet et forslag til hvilke endringer som må til for å få en mer fornuftig, effektiv og ryddig struktur. Undertegnede vil presentere og forklare den nye strukturen. Vedlegg: 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner endringene i organisasjonsstrukturen med de vedtektsendringer dette måtte medføre. Tid: 13:50 Hendelser: Ordstyrer orienterer rundt saken Leder viser til endringer foretatt denne perioden BIS friluft har blitt flyttet fra BIS idrett til interessegruppe U20 har blitt flyttet under sosialt ansvarlig 8

9 Ingen spørsmål Vedtaket godkjennes. Sak 8 Behandling/ Godkjenning av lokale vedtekstendringer Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ KVK Bakgrunn: Etter en grundig gjennomgang av lokale vedtekter har KVK i samarbeid med HR og Leder funnet flere unøyaktigheter i vedtektsettet. Mye må også endres i forbindelse med stillingsintruksene som blir presentert i de kommende sakene. Vedlagt ligger all info om hvilke vedtekter som blir endret og hva som skjer med stillingsinstruksene om sakene blir godkjent av Generalforsamlinger. Vedlegg: 5 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de lokale vedtektsendringer og eventuelle redaksjonelle endringer dette vil medføre. Tid: 13:53 Hendelser: Ordstyrer orienterer rundt saken. KVK v/ Sondre orienterer rundt deres oppdagelser og forslag til endringer i vedtekter Ordstyrer oppfordrer til å stole på KVK. Ingen spørsmål Vedtak godkjennes. 9

10 Sak 9 Behandling/ Godkjenning av stillingsinstruks for Leder BIS U20 Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ KVK Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed er det gjort to små endringer i instruksen til Leder U20, blant annet er U20 flyttet fra å ligge under undergruppeansvarlig(ua) til å ligge under sosialt ansvarlig(sa), som vises i vedlegget. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Leder BIS U20. Tid: 13:55 Hendelser: Ordstyrer orienterer rundt sakene om stillingsinstrukser og KVK oppfordrer om at alle saker vedrørende stillingsinstruks, vedlegg 6-37 og sak 9-41, skal behandles som en sak. KVK v/sondre orienterer om bakgrunn for ønsket om stillingsinstrukser. Alexander Moberg stiller spørsmål om stillingsinstruks for fadderukesjef Svar: Ja, det foreligger en instruks for faddersjef, men det er ikke dermed sagt at man er nødt til å ha en egen faddersjef. SA kan ved ønske gjøre denne jobben. Nr. 56 spør om tilgjengelighet og logistikk rundt disse instruksene. Svar: KVK ønsker publisering av instrukser på BIS sine nettsider og en oversikt hos kontoret til BIS. Alle saker godkjennes Sak 10 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for U20 utvalget Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for U20 utvalget i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 7 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for U20 utvalget. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 10

11 Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fadderstyret Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for fadderstyret i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 8 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for fadderstyret. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 12 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Revysjef Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres det på den foreliggende stillingsinstruksen for revysjef, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 9 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for revysjef. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 13 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Sosialutvalget Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 11

12 Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for sosialutvalget i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for sosialutvalget. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 14 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Studentaksjonen Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres det på den foreliggende stillingsinstruksen for studentaksjonen, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 11 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for studentaksjonen Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 15 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Start BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed endres den foreliggende stillingsinstruks for Start BI i BIS Trondheim, stillingsinstruks ligger vedlagt. Vedlegg: 12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Start BI. Hendelse: 12

13 Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 16 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Undergruppeansvarlig(UA) Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed gjøres det en endring i UA sin stillingsinstruks. BISSI fjernes, da dette ikke lengre er i drift i BIS Trondheim. Om det skulle falle tilbake i drift vil det igjen falle under UA. Vedlegg: 13 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Undergruppeansvarlig(UA). Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 17 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for BIS herrefotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for BIS herrefotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 14 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for BIS herrefotball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 18 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for BIS kvinnefotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer 13

14 Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for BIS kvinnefotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 15 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for BIS kvinnefotball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 19 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Nestleder i NU Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Nestleder i NU i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 16 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Nestleder i NU. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 20 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Leder for friluftsgruppen Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for leder for friluftsgruppen i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. 14

15 Vedlegg: 17 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for leder for friluftsgruppen. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 21 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for kvinnehåndball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for kvinnehåndball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 18 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for kvinnehåndball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 22 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for amerikansk fotball Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for amerikansk fotball i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 19 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for amerikansk fotball. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 15

16 Sak 23 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Ansvarlig for cheerleading Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for ansvarlig for cheerleading i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 20 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for ansvarlig for cheerleading. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 24 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Bedriftskontakt i NU Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Bedriftskontakt i NU i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 21 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Bedriftskontakt i NU. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 25 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Nestleder NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer 16

17 Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Nestleder NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 22 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Nestleder NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 26 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Økonomiansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 23 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 27 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Eventansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt 17

18 at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Eventansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 24 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Eventansvarlig NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 28 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Eventgruppen NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Eventgruppen NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 25 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Eventgruppen NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 29 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Markedsansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 26 18

19 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsansvarlig NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 30 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Markedsgruppen NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Markedsgruppen NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 27 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Markedsgruppen NLD. Hendelse: Sak godkjennes i samsvar med avstemning i sak nr. 9 Sak 31 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Foredragsansvarlig NLD Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/ ordstyrer Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim har besluttet at alle nåværende lokale stillingsinstrukser skal oppdateres, og samtidig at det skal foreligge en stillingsinstruks for alle verv i organisasjonen. Dermed gjøres det nødvendige endringer i liggende stillingsinstrukser, samt at det lages nye til de verv som ikke har en liggende stillingsinstruks i dag. Dermed opprettes det en stillingsinstruks for Foredragsansvarlig NLD i BIS Trondheim, som ligger vedlagt. Vedlegg: 28 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Foredragsansvarlig NLD. Hendelse: 19

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer