Steinar Skjerdingstad er daglig leder for blilyst:-), et utviklingsprogram for innlandskommunene i Sør-Trøndelag, samt Rindal i Møre- og Romsdal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinar Skjerdingstad er daglig leder for blilyst:-), et utviklingsprogram for innlandskommunene i Sør-Trøndelag, samt Rindal i Møre- og Romsdal."

Transkript

1 ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò ï ó Ÿ ¹ ²¹ í ó îìò ³ îððê

2 ÕËÔÌ«¹»»² Ô µ««steinar Skjerdingstad Kulturbegrepet er vanskelig. Hva er egentlig kultur? Det har noe med identitet, historie og språk å gjøre. Vi får også assosiasjoner til musikk, kunst og det å skape noe. Noe som peker bakover og noe som peker framover, men kanskje mest av alt noe som er nå. Jeg prøver å Þnne en deþnisjon fra leksikon på internett. I Wikipedia står det: "Kultur; av latin colere eller kultura, som betyr å dyrke, bearbeide, kultivere" Videre står det at: "Begrepet er uhyre vanskelig å deþnere da det har oppstått en rekke forskjellige måter å tolke det på. I 1952 fant forskere hele 164 forskjellige deþnisjoner av kultur brukt i engelsk litteratur". Kulturbegrepet har utviklet seg fra betydningen vekst i naturen til mer åndelig utvikling. I samfunnsvitenskapen vil man si det dreier seg om felles identitet, verdier og normer i et samfunn. Det moderne utvidede kulturbegrepet favner utover den "sosiale elitens" tradisjonelle kulturforståelse til å omfatte "kulturlivet til folk ßest, som det leves". Finnes det god kultur og dårlig kultur? Kultur og ukultur? Jeg tror vi skal være uhyre forsiktige med å dømme over andres kultur, over andres måter å leve livet på, og over vår nestes forståelse av meningen med livet. Til daglig jobber jeg med bygdeutvikling gjennom utviklingsprogrammet blilyst:-). blilyst:-) gir blant annet støtte til kulturtiltak i regionen. Vi har vært med på over 100 forskjellige kulturprosjekter rundt omkring i kommunene. Fra Storåsfestival og nytt dansegulv på Lenes ballettskole til Laksefestival, Birka og rekonstruksjon av Rennebuborden. Jeg tror vi trenger et mangfold av kultur. Mangfold skaper motsetninger, men også energi, vitalitet og vekst. I blilyst:-) er hovedmålet at ßere skal bo og arbeide i våre kommuner. Da er det selvfølgelig viktig å skape arbeidsplasser, gjennom vekst i eksisterende næringsliv og gjennom nyetableringer. Samtidig ser vi at det er mange andre momenter som påvirker beslutningen om at for eksempel en familie ßytter fra ett sted til et annet. Det er viktig at stedene våre fremstår som interessante. Det er en trend i tiden at ßere ønsker seg et godt liv på landet. Siden mange er ßeksible i forhold til arbeidssted og pendling er det viktig at regionen fremstår som god å bo i. Ved at kommunene skaper seg et attraktivt "image" og ved et mangfoldig og synlig kulturliv som appellerer til nyinnßyttere, kan vi lykkes. Õ«Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ²» º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Redaktør: Dag nn Vold Annonsekonsulent: Mari Haugset Redaksjon og abonnement: Mediapro l AS Rebustorget, Berkåk, 7391 Rennebu Telefon Telefax epost: Kulturkontakter: Meldal - kulturkonsulent Kari Garberg tlf Midtre Gauldal - kultursekretær May Britt Aas tlf Oppdal-kulturlederKari Storli Simonsen tlf Rennebu - enhetsleder Astri Snildal tlf Annonser: MediaproÞl AS Opplag: Produksjon/Utgiver: MediaproÞl AS, Berkåk Trykk: ST Trykk AS, Orkanger Bygdedyret og janteloven har stått sterkt i mange småsamfunn. Bygdedyret vil at alle skal være like og at ingen får lov til å skille seg ut. I blilyst:-) ønsker vi å skape en bevegelse og utvikling på tvers av bygdedyrets vilje. Vi ønsker å bygge en kultur for entreprenørskap og nyskaping basert på den enkeltes vilje og lyst. De som ikke har lyst trenger ikke. Som erstatning for janteloven innfører vi lystloven: :-) Har du lyst har du lov :-) Lyst skaper mer enn plikt :-) Lyst avler lyst :-) Har du lyst kan du bli til noe :-) Lysten får frem det beste i deg :-) Følger du lysten lever du lykkeligere :-) Lysten gjør tungt arbeid lett :-) Respekter andres lyst som din egen :-) Lysten er den beste lærer :-) Lyst og latter går hånd i hånd :-) Korteste vei til målet går gjennom lysten :-) Lysten lærer gamle hunder å danse Steinar Skjerdingstad er daglig leder for blilyst:-), et utviklingsprogram for innlandskommunene i Sør-Trøndelag, samt Rindal i Møre- og Romsdal. Forsiden: Gammel-Bua på Voll Foto: DagÞnn Vold

3 Ø» ¼ ͵» ª» ³»¼» µ ¼»¾«ó ¾«³ Kvintetten er et spennende lite knippe musikere som alle har rukket å utmerke seg på den norske jazzscenen i ulike band: The Core, In the Country, Solid, Damp, Trondheim Jazzorkester og Trondheim Voices. Flere av musikerne er også belønnet med band- og solistpriser i inn- og utland. Kvintetten spiller originalkomposisjoner signert Heidi Skjerve, med sterke melodier og stor variasjon i tempo, taktarter og uttrykk. Låtene spenner fra det sarte og nære i ballader inspirert av de eviggrønne standardlåtene til energiske utblåsninger i låter inspirert av 60-tallets modaljazz. Med forankring i jazztradisjonen har kvintetten funnet en personlig retning med et bredt uttrykksspekter, der improvisasjon solo og i fellesskap er en selvfølge. Kall det gjerne vokaljazz, men her får også instrumentalistene sin velfortjente plass i sola! I tekstene nnes også et spenn fra Heidis egne umiddelbare "øyeblikkspoesi", til livsvisdom fra tallspoeter som: Christina Rossetti, Guillaume Appolinaire og Percy Bysshe Shelley. Sangen er personlig og ærlig, og melodiene fremføres uten forfengelighet og npolerte "fraser". Dette er ekte vare. Heidi Skjerve er født og oppvokst i Rennebu, men har vært en del av Trondheims jazzmiljø siden hun startet på "jazzlinja" ved Musikkonservatoriet i Trondheim i I løpet av re jazzlinjeår hadde hun også et utvekslingsopphold ved Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Bor for tiden i Stockholm og pendler mellom undervisningsstillinger ved jazzlinja ved Musikkonservatoriet i Stavanger og Birka folkehøgskole i Østersund. Heidi en av stemmene i vokalensemblet Trondheim Voices, har sunget med utallige storband og er kjent i folkemusikkretser for sitt samarbeid med trioen Flukt som bl.a. har gitt ut CDn Spill! (2001), og spilt for kongen og hele konkeriket i beste NRK-sendetid. "Heidi er allerede i besittelse av en modenhet i uttrykket som nesten er utrolig" (Tor Hammerø, Puls, 2000) Det blomstrer hos presten i Meldal. - side 7 ÒÒØÑÔÜ Kulturgjesten 2 Heidi Skjerve med debut-album 3 Kultursponsoren 5 Det blomstrer hos presten 7 Laksefestival på Støren 9 Ikke glem laksen... 9 Barklaget - en elevbedrift 10 Birka kjører videre 10 Grauten på Grut 11 Nappavotta 11 Dyrk din egen ruccola 13 Småbruk til kunnskap Strikkersken fra Støren 13 Smaksopplevingar på kart 15 Hjartet i Vollagrenda 15 Swing In på Oppdal 17 På seterbesøk i Resdalen 17 Blå time i kulturskolen 17 Holder tilsyn med Forollhogna 19 Kultur gir bedre helse 20 Foto: Dag nn Vold Heidi Skjerves kvintett under konsert på Oppdal 31. mars i år: Heidi Skjerve: sang, Espen Reinertsen: tenor sax/ bassklarinett, Erlend Slettevoll: piano, Roger Arntzen: bass og Truls Rønning: trommer. Siste KULT? Denne utgaven av KULTkan bli den foreløpig siste. Det er både tidkrevende og ressurskrevende å gi ut et slikt magasin, og vi vil derfor ta KULTs fremtid opp til vurdering. Det beklager vi, da magasinet har fått en meget god mottagelse blant leserne. Vi får alltid mange gode tilbakemeldinger etter hver utgivelse. Annonsemarkedet har imidlertid vært tyngre, og vi har ikke hatt nok tid til å arbeide mot dette markedet som skal bære den økonomiske siden av magasinet. Vi får se hva fremtiden bringer, og vi håper at vi kan si på gjensyn. Mari og Dag nn í

4 Õ±² ± ª ¼ ±» ²»¹¹ Ê «ºa» µ±² ± ô» ª ½»ô» ±² ±¹» B» ²¹ ª ±» ô ª ² ô ô»¼ µ» ±¹ ¾» a ò Ù±¼µ»² ª Ò± µ Í» B» ²¹ ñ ò Bjerkli Landbruksservice Ñ» ß ²» Îa «³ô éîçè Þ«¼»² ºò éî ìí êì çè ó ³±¾ò çï ëë îì êî ò¾» µ ²¼¾ «µ» ª ½»ò²± P ± ྻ µ ²¼¾ «µ» ª ½»ò²± Ú «º ª ó Ö»¹»» Ì«¾¾ «¹» ó Ü««² ª»² µ Ô º»» µ ¼ ±» ó ͱ ¼ ² a» ª» ² ݱ² ½ «²¼»»» ó Ü» «¾ ²¼ ÜÝóïëë Ó ½ ±íõò Ô º»»»»»² ² ²¼ ¼ º± ª ±³ µ»ª» ª»² µ ¼ ±ò Ò ê É ò Û µ º± ²»ÿ Í» ² Î µ ¼ô Ó» ¼ ó º çðè íî îéð ó µ ¼ à±² ²»ò²± ÕÖqÕÕÛÒ5 P ÕÑÕÕ ÚÎß ÍßÒÍ ÛÎÌ ÔÍÌÛÜÛ ÑÙ ÔßÙÛÎ ËÌÍq ÕÌÛ ÎÛÌÌÛÎ P ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌ ÚÎß Ó ÛÔÛ ÑÐÐÜßÔ ÞÛÍq ÕÛÎ ÑÍÍ ÊÊÍ ßóÍ Þ» aµ ±¹ ª µ aµµ»²º± ²¼» Ì»»º±² éî ìî ïì ëé Ô ²¹»² ± ¼ ¹ ïò» ò µ ò îîòðð Ê ² ¹» ² ²¹ ¼» ðèòððp ïêòðð Ôa ¼ ¹»²¹ ò ì

5 Danset seg til Coops 100-årsfeiring UKM Fylkesmønstring Sør-Trøndelag ble avviklet i Klæbu mars. Tre sjarmerende jenter fra Singsås ble uttatt til å delta i Coop NKL sin 100-årsjubileumsfeiring i Trondheim 17. juni, - sammen med ßere andre grupper. De kaller seg "Go 4 it" og danset etter spanske rytmer: Antes Muerta Que Sencilla. Jentene er Lene Forsetlund (13), Tone Liabø (14) og Mari Malum (13). ÕËÔÌ«Ñ ¼ ¾ ²µ»² óïëð ¾ ¹¼»²»» ±² ±»² Et representantsmøte i Opdal Kornmagasin i 1855 var foranledningen til et vedtak i formannskapet samme år og en approbasjon ble sendt Finansdepartemantet der det stod: "2000 spesidaler av Opdal Kornmagasins Penge blive at afgive til Grundfond for en Laaneindretning under navn af Opdals Laane og Sparebank". Etter noen måneders saksbehandling om bankens opprettelse viser formannskapets protokoll i 1856 følgende: " John Mellem som Casserer og 4 Mænd som midlertidige Directører udnævnes til at forberede det Fornødne til at Sparebanken kan træde i fuld Virksomhed fra førstkommende Juli Maaneds begyndelse." På yttefot Bankens første lokaler var på Rannem og senere Håker gård. Lokaler ble så leid i Haugen skole. Fra 1866 og i 51 år framover hadde banken tilhold hos kasserer Ørstad på Mjøen gård, før den i 1918 ßyttet til kasserer Ivar Bjerke på Håker gård. Etter 31 år på Håker kom banken så i 1949 til eiendommen Skogstad i Auneveien i sentrum på Oppdal. Mangeårig lederskap Jon Mellem, senere Peder Sæther og Jon Furunes og deres "directører" styrte banken fra start og fram til 1868 da Iver Ørstad tok over som bankkasserer. Ørstad ble i 1918 avløst av søstersønnen Ivar Bjerke som ble kasserer fram til 1962, fra 1946 med tittelen banksjef. Når Bjerke i 1946 rykket opp som adm. direktør måtte det ansettes ny kasserer. Ola Erik Stugu Þkk jobben og senere tittel som sjef for banken fram til En epoke på 118 år med kun tre kasserere, der de to siste Þkk tittelen administrerende direktører, var over. En epoke som må betegnes som en bankhistorisk severdighet. Fra 1986 ble så Jon Langørgen sjef, til Ragnar Hallan tok over i 1994 og ble fram til 2000 da nåværende banksjef Svein Solberg overtok roret. Skal Solberg følge bankens tidligere tradisjon har han fortsatt mange år til gode i sjefsstolen. Bygdabank og kulturformidler Oppdalsbankens valgspråk i jubileumsåret er "med bankende hjerte for lokalsamfunnet". Lokalsamfunnet er som valgspråket sier hjertebarnet til Oppdals eldste bank. Mange Þrmaer, lag og organisasjoner innen næringsliv, idrett og musikk er bankens medspillere. Gavetildelinger er blitt gitt til et femtitalls bedrifter, lag og organisasjoner og til arrangement som spenner fra helse/idrettsaktiviteter og underholdning, til humanitær støtte. Banken vil være en bygdabank av godt gammelt merke innenfor en moderne ramme med produktspekter og elektroniske tjenester på høyde med sine konkurrenter. Det er først og fremst "grasrota" vi må ta vare på. Det er våre mange kunder store og små som skaffer oss muligheten til å drive en moderne bank, sier jubileumsansvarlig Anne Grete Hoelsether. Jubileumsarrangement Oppdalsbanken har lagt opp til ei fyldig feiring av jubileumsåret. En del av de opp mot trettitalls aktivitetene er i skrivende stund allerede gått av stabelen, men det blir mange høydepunkter i bankens regi å glede seg til fortsatt utover året kan Anne Grete fortelle. Konserter, kundeturer og idrettsaktiviteter står i kø, med en folkefest på bankplassen i august måned som topp på lista. Denne dagen er det lagt opp til underholdning og aktiviteter for store og små fra morgen til sene kveld. Lokale aktører skal Vekselobligasjon fra 1860 pålydende 6 spesidaler. På obligasjonen har skyldner skrevet under med påholden penn Bildet utlånt av Kjell Haugland og kommer i jubileumsboka som han har under arbeid. Banksjef fra 2000 er Svein Solberg. Foto :Lars Gisnås. Foto utlånt av Kjell Haugland. underholde og det blir servert mat til alle bankens kunder. Råstoff fra lokale matprodusenter vil bli tilberedt, og vi venter at mange vil ta del i å feire seg sjøl denne dagen sier Anne Grete. I tråd med vårt motto som en bygdabank med kultur og folkelighet i høysetet, valgte vi å la alle få ta del i feiringa i stedet for å ha en stivbent stor hotellmiddag for utvalgte innbudte gjester, legger hun til. Det vil også bli utgitt ei jubileumsbok om Oppdalsbanken fra Kjell Hauglands penn. Boka vil bli distribuert til hver husstand i Oppdal i løpet av sommeren. Jubileet er i tillegg behørig markert med logo som viser at banken er nestor i sin bransje i bygda. Tekst: Arne Lundaløkk ë

6 л² ±² Í ± º» ª ͱ³³»»²»» ÿ Í ²¹º» Ø «µ Erling Håve var med og arrangerte Storåsdagene på 70- og 80-tallet. Derfor synes han det er litt historisk å være med på Storåsfestivalen. Storåsfesti-valen er en kultur-begivenhet, og det er et kolosalt godt samhold. Det tærer på kreftene å være med på festivalen, men det har mye å si for organisa-sjoneslivet. For det er lagt opp slik at det er lag og foreninger som får inntekten av det vi legger ned av arbeid, og penger er ikke å forakte i slunkne lagskasser, sier Erling som er leder i pensjonistforeninga. Ikke forutinntatt Foruten å delta på arrangørsiden, setter Erling også stor pris på å være publikum. Dette er ingen gammeldans, så her kan vi pensjonister ikke være forutinntatt. Gamle holdninger om musikk må vi bare kaste overbord. Jeg for min del kastet meg ut i det første året da jeg hørte Kaizers Orchestra som stilte med brekkjern, slegge og oljefat. Det var melodisk, rytmisk og vakkert. Det er forresten mye uhorvelig vakker musikk å høre på Storås disse dagene. Nye tider, nye tanker møtes, brytes, stig og fell. Disse linjene fra Meldalssongen vil alltid være sanne. Noe vil falle, og noe vil leve langt inn i fremtiden. Da er det viktig at en deltar og er med, sier en entusiastisk Erling. Hvis en gir seg med blir det morsomt, men hvis en bare stirrer i veggen vet en snart ikke hva en skal tru på. Erling gleder seg til en ny Storåsfestival både som medarrangør og som publikummer. Õ±³³»»³ º» ª Når det er Storåsfestival kommer ut ytta meldalinger hjem for å høre på musikk og treffe gamle kjente. Hauka Dekorum arrangerer sangerstevne i Hauka, og har det travelt med å få alle detaljer på plass. I Hauka er det både et damekor og et mannskor, og begge med høy kvalitet. Denne gang er det Hauka Dekorum som er i skuddet. De skal nemlig arrangere sangerstevne i Hauka i dagene juni for Norges Korforbund Øvre Gauldal. Da kommer det 14 kor med ca 330 sangere som vil sette Hauka på hodet. Sangerne vil stort sett overnatte i campingvogner, lavvo og telt, og Hauka skole vil være sentrum for korbevegelsen i Gauldalen disse dagene. Kirkekonsert og folkekonsert Den første konserten som er åpen for publikum vil foregå i Soknedal kirke fredag kveld kl 21. Da vil halvparten av korene delta, mens den andre halvparten skal opptre i kirka lørdag kl 15. Søndag er det sangerkaffe i teltet kl 11, og her blir det både sang og annen underholdning - ved siden av muligheten til å kjøpe seg en kaffekopp. Stevnet avsluttes med folkekonsert kl 15 der alle korene deltar. Mange til bords Når det er så mange sangere samlet, trengs det også mye mat. Lørdag kveld innbyr arrangørene deltakerne med følge til festmiddag, og det er ventet ca 360 personer til bords i teltet. Søndag har også deltakerne anledning til å kjøpe seg middag, og da er det ventet rundt 240 til bords, og det er Stensås Selskapsmat som leverer maten begge dagene. skal være servitører under festmiddagen, og ellers vil det delta 130 personer i dugnad - alt fra konþrmanter til 80-åringer. Sosial sangergjeng Hauka Dekorum hadde 10-årsjubileum i fjor, og i alle år har koret hatt mellom 25 og 30 sangere. Hege Merete Haugerud var én av ildsjelene bak oppstarten til koret, og hun har vært dirigent i alle år. Lena Sæter, leder i hovedkomiteen for stevnet, forteller at koret i starten stort sett bestod bare av «haukbygge». Ide senere årene har det kommet sangere fra Kvikne i sør til Melhus i nord. Etter en konsert i Innset kirke ble det med ßere fra Rennebu i koret, forteller Lena. Første gangen koret deltok på stevne var i Singsås. De hadde hatt tre øvinger, og det var bare arrangøren som visste at de kom. De kledde seg ut som negre med sukkerkulør i ansiktet og sang bare gospelsanger. Nå er repertoaret utvidet, og de har holdt mange konserter både i kirker og andre sammenhenger. Vi har alltid et mål eller to for sesongen, og i år er sangerstevnet det store målet. Ellers hadde vi tidligere i år konserter med Hauka Mannskor, forteller Lena - som ønsker alle som setter pris på god sang velkommen til Hauka.0 Kari Druglimo og Mari Solem bor til daglig i Oslo, men når det blir Storåsfestival kommer de "hjem" til Storås. Storåsfestivalen er kjempeviktig for folket her, vi får et samhold som vi ikke har ellers. Dugnadsånda kommer skikkelig frem, og vi treffer både gamle og nye venner. Vi bor i Oslo, men under Storåsfestivalen bare må viv hit, forteller de t o meget entusiastiske damene. Tekst/foto: DagÞnn Vold ê Dugnadsarbeid Hauka Dekorum er avhengig av god hjelp for å arrangere stevnet. Mannskoret Hovekomiteen i Hauka Dekorum: Dordi Kristin Hallset, Oline Lilleholtet, Lena Sæter, Anne Kristine Rognes, Oddveig Lilleøkdal, Kari Anne Aas, Anne Mette Halland og Anne Synnøve Bakken.

7 Ü» ¾ ±³» ±»»² Det var i 1997 i forbindelse med Kulturstafetten at kommunestyret i Meldal vedtok å satse på Prestegårdshagen som sitt prosjekt. Først noen år senere ble det skikkelig fart i arbeidet, og med god hjelp av STILK-midler fra fylkeskommunen ble det utarbeidet en helhetlig plan for hageanlegget. Planen inneholdt både en planløsning for anlegget, hvilke vekster og planter som skulle plantes - alt sett i et historisk lys. Den eldste hagen Igammel tid var det to hageanlegg i Meldal. Det eldste var på prestegården, mens det andre var ved sorenskrivergården Syrstad. Det var presten Jakob von der Lippe d.e. som på slutten av 1790 kk anlagt en hage. Det sies at det var en form for hageanlegg før den tid også, men Lippe kk anlagt en stor hage som var større enn den som er idag. Ihagen kk han også satt opp et lysthus til kona Margrete i Dette huset står fortsatt, og er fredet. Veggene i lysthuset ble brukt til gjestebok, og de inneholder tilsammen nærmere navn. Besøk av Fridtjof Nansen Èn av sønnene til presten Brandt tilbrakte mye tid nede i lysthuset sommeren 1928 i forbindelse med lesing til eksamen. Men sønnen fant tydeligvis alle navnene på veggene interessante, for han noterte alle kronologisk i ei bok - da tilsammen navn. Boka er oppbevart ved prestegården, og her nnes navn på venner av prestefamiliene, embetsfolk - og Fridtjof Nansen. Nansen var på gjennomreise i Meldal i forbindelse med unionsoppløsningen, men han hadde tid til et besøk i lysthuset. Mange forandringer Hagen har opp gjennom årene gjennomgått mange forandringer. Den har vært bygd opp både som barokk-hage og som engelsk hage. Det ble satt opp en steinmur, som er den samme som fortsatt I fjor ble det nye hageanlegget ved prestegården i Meldal åpnet - etter 3-4 år med arbeid. Anlegget har røtter helt tilbake til slutten av 1700-tallet, da Jakob von der Lippe d.e. var prest i Meldal. Tekst: D. Vold - Foto: Adresseavisen Ÿ»² µª» ¼ Ó» ¼ л»¹ ¼ ¹» èò «² º µ ïèòðð P îðòíð ѳª ² ²¹ ±¹ ¹ ª µ ºº»ò ß æ Ø ¹»» µ» Ó» ¼ ¹» ¹ står. Det har vært plantet kirsebærtrær, og det har vært hagebruk med bl.a. krydderurter - og den har vært mer eller mindre vedlikeholdt. På slutten av 1920-tallet ble hagen igjen satt i stand av prest Berg, som var historisk interessert. Han forhørte seg med fru Brandt om hvordan hun husket hagen, og det ble funnet en tegning fra begynnelsen av 1900-tallet. Samarbeidsprosjekt Da arbeidet med å gjennombygge hagen startet igjen, ble det et samarbeidsprosjekt mellom historielaget, hagelaget og kommunen, forteller prest Tor Aas. Hagen har i dag to plan. Det øverste og nærmest prestegårdsboligen er prestefamilens private hage, mens den største delen ned mot veien er til offentlig bruk. Dagens hage er ingen ren barokkhage, men det kan sies å være en hage med barokkinnslag. Lysthuset har fått en senstral plass i hagen, og en labyrint med forskjellige vekster utgjør også en viktig del av hagen. Aas forteller at hagen ennå ikke er helt ferdig. De kan for eksempel tenke seg noen «uvanlige» vekster i hagen, men også poteter, grønnsaker og lin kan være aktuelt. Kjærlighetssti Hageanlegget har tilsammen rundt 250 meter med grusgang som omkranser hele anlegget. I nordenden er det anlagt en kjærlighetssti. Denne stien har bakgrunn i at det for 100 år siden var to tette rekker med grantrær som det gikk en sti mellom. Denne stien ble brukt til svermegang. Nå er alle grantrærne borte, og det er i stedet plantet løvtrær, og et stativ skal etter planen dekkes med humle og bli som en grønn gang. Tor Aas synes den nye Prestegårdshagen har blitt meget vellykket, og at den fungerer som en n inngang til kirken. Han håper riktig mange bruker hagen, til kulturarrangement eller en rolig stund. é

8 Í ± ¾ «µ ¾ «ª ¹ Ó» ¼ ðì Í«¾ «Ô»¹ ½ îôð ÚÝ òªò Õ îçìððð çè Ý ±»² È ² ïôè ïêê Õ ïïçððð ðð Ó ¼ êîê îôð ÌÜ òªò Õ ïíîððð ðï Ø «²¼ Í ² óú» îôì ÙÔÍ ª»ò Õ ïéëððð ðï Ñ» Ê»½ ïôê ݱ³º±»¼ ²ò Õ ïííððð çë Ó ¼ íîí ïôí ÔÈ»¼ ² Õ ìçððð çè Ó ¼ êîê ïôè ÔÈ»¼ ² Õ ïðçððð Ó «¾ Ôóîðð ÜòÝ ¾ò ìéü ²ª»ò îððëò Õ îîçòððð Ó «¾ л ± íôîü Ü ²» ªò îððìò Õ íéçòëðð Ó «¾ Í ò É ¹±² îôìù¼ ìéüò îððìò Õ îïëòððð Ó «¾ Ù ²¼ îòì ²»²»ò îððìò Õ îîðòððð Ó «¾ Ù ² îòð ÙÔ Í³ ò îððíò Õ îíëòððð Ó «¾ Ý ³ ïòê ݱ³º± ëóüa ò îððîò Õ ïëëòððð Ó «¾ Ô ²½» ïôê òª ì ¼ò ïçççò Õ ïïçòððð Ô ²¼ó᪻ Ú»» ²¼» ïôè Þ ñèû ò îððîò Õ îïïòððð Ò ² Ð ³» ïòê ÍÈ Í òªò ïççèò Õ ïðçòððð л«¹»± èðê ïôç ÌÜ òªò ïççéò Õ ïëçòððð л«¹»± ìðê ïôè òªò îðððò Õ ïíçòððð ðë Ó ¼ í îôð ÍÐÑÎÌ ïëð ØÕò Õ îéçððð çç ̱ ± ݱ ± ïôê Ô«² ªò Õ ïðçððð çé Ñ» Ê»½ ïôè ÙÔ ß«±³ ò Õ êçððð Í»»»² ª ª «ª ¹ ò ¼»²¹¾ ò²± Ì º éî ìç ëð ðð P éííì Í ± Ú± ¼ Ó±²¼»± ïòè Ì»²¼ò îððïò Õ ïéêòððð Ñ» Æ B ïôè «òé»» ò îðððò Õ ïëçòððð Í«¾ «Ô»¹ ½ îôð ÙÔÈ ì ÉÜ òªò ïçççò Õ ïççòððð Í«¾ «Ñ«¾ ½µ îôë «ìéüò ïççèò Õ ïèçòððð Ò ² Ó ½ ïòî Ì»µ ëüò îððíò Õ ïìçòððð Í««µ Ê îôð ìéü Êê ª»ò ïççéò Õ çëòððð Ý» Ù ²¼ ʱ ¹» ÍÛ Ê»ò îððîò Õ ïêèòððð Ý» Ù ò ʱ ¹» ÍÛ îôë ÝÎÜ ò îððíò Õ îïðòððð ̱ ± Ç ïôðò îððïò Õ ççòððð ʱ µ ¹»² Ù± º ïòêý±³ºò ëüò ïçççò Õ ïïîòððð ðí Ó «¾ Ù ² îôð ͳ ïç ëðð µ³ Õ îíë ððð ðì Ó «¾ л ± íôî Ü Ü Í³ êð ððð µ³ Ó» «Õ íçð ðððôó ðì Ó «¾ Í ½» É ¹±² îôì ÙÜ ëé ëðð µ³ ³» «Õ îïë ðððôó ÍÊ ÒÍŸÍ ßËÌÑ ßÍ Ôaµµ»²ª»»² èçô éííî ÔqÕÕÛÒ ÊÛÎÕ Ì º éî ìç éï ðð ðì Ñ» Ó» ª ïôê Û² ± ïêððð µ³ò Õ ïèç ðððôó ðî Ú± ¼ Ó±²¼»± îôð ÜÌ ÍÌÊ êèððð µ³ò Õ îîç ðððôó ðí ̱ ± Î ªì îòð ÌÜ îçëòðððôó ðî Í««µ Ô ² ïòê ïêëòðððôó çè ÊÉ Ð ïòç ÌÜ ª ïíëòðððôó ðï Í«¾ «Ô»¹ îòð ª ïççòðððôó ðí Í«¾ «Ú±»» îòð ª îèèòðððôó ðð Ñ» ݱ ïòì ïïçòðððôó çé Ñ» Ê»½ ïòê ª ïðçòðððôó çèñçç Ñ» Ê»½ ïòê ª ïïçòðððôó ðð Ñ» ѳ»¹ îòî ïçëòðððôó çç Ñ» Æ B ïòè éó»» ïçèòðððôó ðî Ñ» Æ B ïòê éó»» ïêçòðððôó ðê Ñ» Æ B ïòç ÝÜÌ Ü»³± ííéòëððôó ðë Ñ» ß ïòé ÝÜÌ ª îêíòðððôó ðï Ñ» Æ B îôð ÝÌ éó»» çïððð µ³ò Õ îîë ðððôó ðî Ñ» Ê ª ± ïôç ÝÜÌ Ê» ëðððð µ³ò Õ ïêë ðððôó Ó ²¹» ¾ «µ ¾» ¹» ô»² «²²±³ º±»² ¹¹» ¹ ¾ ò ÑòÓòÙ»º ¼ ßÍô Ôaµµ»² Ì º éî ìç éî ðð ò±³¹»º ¼ò²± è

9 Laksefestival på Støren Også i år vil det blir arrangert laksefestival på Støren. I år går Gaula Laksefestival av stabelen fredag 30. juni til søndag 2. juli. Arrangøren har tatt mål av seg til å skape positive og inspirerende opplevelser gjennom festivalarrangementet for både sports skere, familier og ungdom. Festivalen har som hovedinnhold en stor skekonkurranse. Dessuten kan en få prøve siste nytt i utstyr, eller høre foredrag om sports ske. Det vil også bli smaksprøver på laks og vilt. Sjefen over alle sjefer, Asgeir Borgemoen, vil åpne festivalen på fredag - og etterpå blir det et forrykende, morsomt og spennende familieshow. Fredag kveld blir det pubaften med irsk-inspirert folkrock - det passer godt sammen med sports ske i sommer-norge! Har du ikke opplevd dette bandet live før nnes det nå ingen unnskyldning. Med sitt folkelige uttrykk og genuine spilleglede mestrer Lassie n' the Lads det kunststykke å fenge folk i alle aldre. I tillegg til gamle travere som "Whiskey in the Jar" og "Wild Rover" har gjengen gravd dypt blant gamle tradisjonelle irske og skotske låter. µµ» ¹»³ µ»²w Vegard Heggem har bygd sin virksomhet på Grindal rundt Orkla og lakse sket. Det er viktig å selge, men vi må ikke glemme å ta vare på produktet vi skal selge. Fjorårets laksesesong i Orkla var det Vegard kaller småpen, med 26 tonn. Det var godt storlaks ske i juni, men ske av den små og mellomstore laksen ble ikke så bra. Mye av fangsten ble tatt langt nede i elva, og 50% av all laks i fjor ble tatt nedenfor Svorkmo. Dette er tankevekkende, synes Vegard. Lakse sket vil alltid svinge, men vi må arbeide for en god gjennomsnitt. Det hjelper ikke med god tilrettelegging på land, hvis vi ikke har sk å by på, sier Vegard, som oppfordrer til mer fokus på hvordan en skal sikre skikkelig laksestamme for ettertiden. Orkla er lakseførende i ca 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi'n, rett nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekningen berører kommunene Rennebu, Meldal og Orkdal i Sør-Trøndelag. Sesongen starter 1. juni og varer ut august, i alt tre måneder. Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Elvene rundt Trondheimsfjorden En rapport fra NINA forteller at prosjektet Elvene rundt Trondheimsfjorden har hatt god effekt. Så langt virker det som et fornuftig opplegg, der både elve skerne og sjø skerne er fornøyd. Det er viktig at vi forsker både på biologi og samfunnsøkonomi rundt laksen. Den har mange økonomiske ringvirkninger langs en elvedal som vår, og dette er det viktig å synliggjøre. Derfor er det viktig å dra lasset sammen direkte aktører, ringaktører, skere og kommune. Vi bør også bli mer bevisst over hva vi høster av elva. Er det nødvendig å ha fem holakser i fryseren hvis det holder med én røkt laks til jul, undrer Vegard. Fang og slepp Vegard forteller at det ikke er matauken som driver skerne, men opplevelsen. Kanskje kan det være et alternativ med såkalt "fang og slepp". Opplevelsen med sket blir akkurat det samme, bare at en slipper sken ut igjen i stedet for å slå den i hjel. Men det er liten tradisjon for "fang og slepp" her i Norge, og derfor mener Vegard at vi kan risikere å bli akterutseilt i attraktivitet og bærekraft, der f.eks. Island og Skottland ligger langt fremme. Jeg mener ikke at det skal bli et påbud om fang og slipp i Orkla. Personlig så mener jeg at det å ta en laks eller tre til middag eller å røyke til jul er en viktig del av opplevelsen. Jeg tenker på måtehold, og da spesielt i forhold til den verdifulle storlaksen. Vil informere Vegard vil informere sine gjester om muligheten for å slippe sken fri igjen, og hvordan det skal gjøres. For det er viktig å foreta frigjøringen på riktig måte for ikke å skade sken. Det er viktig for oss å ta vare på dette tradisjonelle naturgrunnlaget som i lange tider har gitt ei næring. På 1800-tallet var det engelske lakse skere både i Orkla og Gaula. De sket bare i øvre deler av elvene, der den største og mest attraktive laksen var. Bra belegg på Aunan Den kommende laksesesongen ser bra ut for Aunan sin del når det gjelder bestillinger. Vi har brukt to år på å bygge opp en kundemasse med referanser. I sesongen er Arnhild Mærk fast kokk, mens det i tillegg er to guider, to praktikanter fra Sverige. I tillegg leier vi inn litt etter behov. Så må vi ikke glemme kårkaill n - han er viktig, forteller Vegard. Utenom laksesesongen er Aunanpopulær for selskap som kon rmasjoner, jubileum og lignende. Også næringslivet benytter seg av plassen, både til enkle møter og lengre samlinger. Men Vegards viktigste melding til oss før vi drar, er at det er viktig å selge, men vi må ikke glemme produkter vi skal selge - LAKSEN! Tekst/foto: Dag nn Vold ²º± ³ ±² ±³ µ ª»» ±¹»ª» ¼ ¹»» λ²²»¾«Í ¹ ª ÒÍÞ Þ»» Rennebu Turistkontor [ ² ²¹ ¼» æ ³ ²¼ò ó º»¼ò ðçòðð ó ïêòðð º éî ìî éé ðë ó ò»²²»¾«ò²» «µ±² ±» ໲²»¾«ò²» ç

10 Bind to - bygdeboka for Oppdal Med Ola Bjerkås som forfatter, er det andre bindet av bygdebøkene for Oppdal snart innenfor døra til trykkeriet. Bindet omfatter Drivdalen med en forlengelse nordover, og er oppbygd som en gards- og slektshistorie. Bjerkås ble engasjert til jobben i oktober i 2002, og begynte med området sør, og til dels vest, for den gamle allmenningen sør og øst for Oppdal sentrum. Det er ventet at ny-bindet er ferdig til juni, slik at det kan bli ei markering før sommerferien. Da jeg begynte med boka var det, bortsett fra det som var digitalisert, samlet lite materiale som kunne nyttes til mitt bind.men jeg hadde gjennom ßere år selv samlet en god del materiale, forteller Ola Bjerkås. Med seg i skriveprosessen har Ola Bjerkås ei bygdeboknemnd med Kjell Haugland som leder. Medlemmer forøvrig er Tore Fagerhaug, Odd Gunnar Jære Hoel, Odd Magne Mellemseter, Magne Nilssen, Åsta Setrom og Ola Svein Stugu. Tekst/foto: Arne Lundaløkk Þ µ µ a» ª ¼»» Þ µ ¹» ó»²»»ª¾»¼ º Ved ungdomsskolen i Budal er elevbedriften Barklaget i full gang med å lage en form for gapahuk som skal settes opp i Synnerdalen. Bygget har fått navnet Hognarasten. Kenneth Teigen er tilsatt som ny daglig leder av Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk. Dette skjer i overenskomst med Rennebu Bygdearrangement, som arrangerer den årlige Rennebumartnan hvor Teigen har vært daglig leder siden Barklaget startet for to år siden, og var et samarbeid mellom ungdomsskolen og Lie Gilberg arkitekter. Det hadde meldt seg et behov for rasteplasser i forbindelse med Forolhogna som nasjonalpark. Lie Gilberg tegnet Hognarasten, som består av elementene utedo/omkledning, infotavle/søppelstativ og tak/levegg/benk. Barkinga av stokkene og selve laftinga foregår ved Enlid Tradisjonslaft. Alle ti elevene som er med i Barklaget har en felles dag ved Enlid for å se og lære hvordan vi skal gjøre det, forteller daglig leder i Barklaget Jan Terje Løvø. God respons Det er allerede satt opp en Hognarast ved Blåora i Endalen, og nå ønsker Fjellstyret å kjøpe en for å sette opp i Synnerdalen. Løvø forteller at de har fått skikkelig god respons på produktet, og rasten glir Þnt inn i naturen der den blir plassert. Byggesystemet gjør at rasten lett kan tilpasses forskjellig terreng og varierende bruk. Det brukes hele ubehandlede grantopper i den bærende konstruksjonen. Toppene blir barket og lagt opp etter et enkelt lafteprinsipp. Der det er behov for mer beskyttelse mot vær og vind, er det brukt bearbeidet tre som kledning. På taket er det brukt never og torv. Naturlig valg Vi starta før jul med barkinga, og alle i bedriften deltar iherdig i arbeidet. De ßeste som er med er vant med slikt arbeid, så det her er mer naturlig for oss enn å ha tysk som valgfag. I elevbedrift som valgfag må vi løse mange ting på en praktisk måte istedet for å lese det i ei bok. Jeg vil derfor anbefale elevbedrift, for her lærer en mye en ikke kan fra før, sier Løvø - som neste år skal gå byggfag ved Gauldal videregående skole. ïð Kenneth Teigen tar over styringa som daglig leder ved Birka, mens Audhild Øye går av. 1. juni blir Kenneth Teigen daglig leder for både Birka og Rennebu Bygdearrangement. Audhild Øye har vært daglig leder for Birka siden 1. juni Hun går tilbake til stillinga som magasinredaktør i avisa Sør-Trøndelag. I løpet av siste året har Birka kommet mange skritt videre i etableringa av et nasjonalt senter for kunst og håndverksnæringa. Arbeidet gjennom ßere år mot nasjonale myndigheter har endelig båret frukter. I 2006 er Birka inne i statsbudsjettet med kroner. I tillegg er Sør-Trøndelag fylkeskommune en sterk bidragsyter. Fylkesordfører Tore Sandvik signaliserer at han ser etableringa av et nasjonalt senter for kunst og håndverk på Berkåk som et viktig ledd i bygginga av Kreative Trøndelag. Birka-nett og seminar I 2005 har arbeidet med registrering av kunst og håndverksbedrifter skutt fart. Ca. 120 håndverksbedrifter er nå registrert på og dette arbeidet blir intensivert i tida som kommer. I januar 2006 ble det første Birka-seminaret for håndverksnæringa arrangert, med stor deltagelse fra store deler av landet. Slike tiltak skal det bli ßere av. I tillegg skal det jobbes med kompetanseheving og utvikling av den enkelte håndverksbedrift. Gjensidig nytte Når Birka og Rennebu Bygdearrangement nå går sammen om felles daglig leder, er det en milepæl i utviklinga av Birka. Ideen om et nasjonalt senter for kunst og håndverk ble unnfanget i miljøet rundt Rennebumartnan, og mange i kunstog håndverksnæringa har tette bånd til martnan. Over tid er det blitt tydelig at Birka og Rennebumartnan bør stå tett sammen for å skape ei framtid for norsk håndverk. De to organisasjonene vil bli til gjensidig nytte for hverandre. To nye stillinger Når to daglig leder-stillinger slås sammen til ei stilling, frigjøres det midler til å opprette ßere stillinger. Det blir umiddelbart utlyst to nye stillinger i Birka. Det betyr at det blir ßere krefter som jobber med utvikling av både Birka og Rennebumartnan. Ivaretar kontinuiteten Når styret i Birka ønsker ei løsning med Kenneth Teigen som daglig leder for Birka, er det på grunn av den store kunnskapen og kompetansen han har om håndverksnæringa. Han nyter stor tillit både i næringa og hos bevilgende myndigheter, og har lyktes med å videreutvikle Rennebumartnan til å bli landets ledende salgsutstilling for husßid og håndverk. Teigen står for kontinuiteten i selskapet, da han var en sterk bidragsyter i lanseringa av Birka-ideen og har arbeidet med Birka siden starten i Teigen bruker allerede i dag 50 prosent av tida si i Birka. Tekst/foto: DagÞnn Vold

Ola T. Lånke. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@mediaproþl-as.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@mediaproþl-as.no

Ola T. Lånke. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@mediaproþl-as.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@mediaproþl-as.no ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò í ó Ÿ ¹ ²¹ î ó éò ¼»»³¾» îððë ÕËÔÌ«¹»»² Ola T. Lånke Õ««¼»² Det blir sagt at "tidene skifter og vi med dem". Denne sannhet

Detaljer

Eline Ekrann Aarak. Redaktør: DagÞnn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske.

Eline Ekrann Aarak. Redaktør: DagÞnn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske. ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ ÕËÔÌ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò ì ó Ÿ ¹ ²¹ ï ó îìò ²±ª»³¾» îððì ÊÚ ¼» ï O ͪ Ý ² Ó ¹»² Ù« ÕËÔÌ«ó¹»»² Ø ¼«¼«±ª Eline Ekrann Aarak Spør et tilfeldig utvalg

Detaljer

Astri Snildal. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske.no

Astri Snildal. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske.no ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò ï ó Ÿ ¹ ²¹ î ó îíò º»¾ «îððë ÊÚ ¼» ï O ͪ Ý ² Ó ¹»² Ù« ÕËÔÌ«ó a ²» Astri Snildal Õ««º±» ±¹ ¾» Vi har nettopp gjennomført

Detaljer

Jens Storli. Redaktør: Dag nn Vold volds@online.no. Redaksjon: Dag nn Vold og Mari Haugset

Jens Storli. Redaktør: Dag nn Vold volds@online.no. Redaksjon: Dag nn Vold og Mari Haugset ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ²» º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò î ó Ÿ ¹ ²¹ ï ó ëò ³ îððì ÊÚ ¼» ï O ͪ Ý ² Ó ¹»² Ù« ÕËÔÌ«ó¹»»² Ø ± ²² ± ÿ Jens Storli Õ«Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ²» º±»¹ ±²»² Ó»

Detaljer

VF side 1 Svart Cyan Magenta Gul

VF side 1 Svart Cyan Magenta Gul ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò ï ó Ÿ ¹ ²¹ ï ó ïïò º»¾ «îððì VF side 1 Svart Cyan Magenta Gul ÕËÔÌ«ó¹»»² KULTUR MER ENN MUSIKK OG BØKER Konserndirektør

Detaljer

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37 Sommer i Rennebu 1 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72

Detaljer

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: "Hvordan har du det?", er svaret ofte "Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden.

Stress ned, opplev mer! Hvis du spør noen: Hvordan har du det?, er svaret ofte Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden. Sommer i Rennebu Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2005 10. juni Årg. 28 - også Kvikne.. Denne sommerutgaven av går som vanlig ut til alle som har hytte i Rennebu. I tillegg sendes den ut til alle

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

God sommer. årg a n g. Rennebunytt 1. Fotturister ved Øversetrin i Svartådalen på vei mot Jøldalshytta. Foto: Asgeir Våg, TT

God sommer. årg a n g. Rennebunytt 1. Fotturister ved Øversetrin i Svartådalen på vei mot Jøldalshytta. Foto: Asgeir Våg, TT Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2012 7. juni Årg. 35 35 årg a n g God sommer Fotturister ved Øversetrin i Svartådalen på vei mot Jøldalshytta. Foto: Asgeir Våg, TT 1 Administrasjon Adresse: Berkåk,

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2009 8. okt Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2009 8. okt Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2009 8. okt Årg. 32 Lyse høstkvelder www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Reitåssetra i Svartådalen Foto: Dagfinn Vold Mye nytt fra Black Design!

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 21/2009 10. des Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 21/2009 10. des Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 21/2009 10. des Årg. 32 O, jul med din glede... www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Første søndag i advent ved Jutulstuggu på Stamnan Foto: Dagfinn

Detaljer

Julefeiring i Rennebu

Julefeiring i Rennebu FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 21/2006, 7. des Årg. 29 Julefeiring i Rennebu Det er den første julen at julekjolen allerede henger klar her på Nørrigar- Hårstad, sier

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Rennebu Nytt Informasjonsblad Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Kjære lesere av Rennebu Nytt Tidlig påske betyr tidlig vår heter det, men når dette skrives er tvilen tilstede om dette slår til

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33 god sommer www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr turer på hesteryggen i sommer. Foto:

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2010 7. okt Årg. 33. fargerik høst. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Mye nytt i lego!

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2010 7. okt Årg. 33. fargerik høst. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Mye nytt i lego! Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2010 7. okt Årg. 33 fargerik høst www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Ved Litj-Høktjønna mot Trollheimen Foto: Dagfi nn Vold Tid for høstløken

Detaljer

Mens vi venter... Rennebunytt 1. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2013 28. november Årg. 36

Mens vi venter... Rennebunytt 1. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2013 28. november Årg. 36 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2013 28. november Årg. 36 Mens vi venter... Berkåk kirke badet i førjulsol. Les mer om Berkåk kirke på midtsidene. 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2013 3. oktober Årg. 36. På vei mot høst. Jølhaugen en vakker høstdag 2013 Foto: Dagfinn Vold.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2013 3. oktober Årg. 36. På vei mot høst. Jølhaugen en vakker høstdag 2013 Foto: Dagfinn Vold. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2013 3. oktober Årg. 36 På vei mot høst Jølhaugen en vakker høstdag 2013 Foto: Dagfinn Vold 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu.

Detaljer

Rennebu Nytt. Næring og Kultur. Softis kr 10,- Du ringer, vi bringer Lørdag 4. okt kl 18-22 (Berkåk) Stor pizza kr 200,- Dagens middag

Rennebu Nytt. Næring og Kultur. Softis kr 10,- Du ringer, vi bringer Lørdag 4. okt kl 18-22 (Berkåk) Stor pizza kr 200,- Dagens middag Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2008 25. sept Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jenter i høyløe på Jølhaugen Foto: Dagfinn Vold Næring og Kultur

Detaljer

Rennebu Nytt. god påske. Påskeliljer i stor potte kr 39 00 kan nå stå ute

Rennebu Nytt. god påske. Påskeliljer i stor potte kr 39 00 kan nå stå ute Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 6/2009 26. mars Årg. 32 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god påske Påskestemning på Jelsetra, Jøldalen. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jenter i høyløe på Jølhaugen Foto: Dagfinn Vold SOMMER PÅ VEIKROA

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2014 4. desember Årg. 37

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2014 4. desember Årg. 37 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2014 4. desember Årg. 37 Levende grender Rennebu består av mange levedyktige grendesamfunn med mange aktiviteter. På bildet er familien Uv på Stamnan

Detaljer

Kulturbygda. Rennebuborden er én av våre sterkeste kulturforankringer. Les mer om nye funn rundt Rennebuborden på side 6 og 7. Foto: Dagfinn Vold

Kulturbygda. Rennebuborden er én av våre sterkeste kulturforankringer. Les mer om nye funn rundt Rennebuborden på side 6 og 7. Foto: Dagfinn Vold Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2012 18. oktober Årg. 35 Kulturbygda Rennebuborden er én av våre sterkeste kulturforankringer. Les mer om nye funn rundt Rennebuborden på side 6 og 7. Foto: Dagfinn

Detaljer

God Jul INFORMASJON. Kulturskolens julekonsert. Rennebunytt. årg a n g. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2012 13. des. Årg.

God Jul INFORMASJON. Kulturskolens julekonsert. Rennebunytt. årg a n g. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2012 13. des. Årg. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2012 13. des. Årg. 35 35 årg a n g God Jul Kulturskolens julekonsert Tradisjonen tro arrangerte Kulturskolen i Rennebu julekonsert i Innset kirke. Foto:

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36 God påske 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72 42 81 01 Åpningstid:

Detaljer

Mens vi venter... Rennebunytt 1. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2011 1. desember Årg. 34. Foto: Dagfinn Vold

Mens vi venter... Rennebunytt 1. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2011 1. desember Årg. 34. Foto: Dagfinn Vold Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2011 1. desember Årg. 34 Mens vi venter... Foto: Dagfinn Vold Rennebunytt 1 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no

Detaljer

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med Rennebu Nytt Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30 Fulldistribusjon Påske i Rennebu og på Kvikne... Barnas Naturverden - med utsikt mot Innset og Kvikne. Foto: Mari Ytterhus Påskeutgaven

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2012 21. jumi Årg. 35

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2012 21. jumi Årg. 35 INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2012 21. jumi Årg. 35 - så bjart mot Trollheims tind 35 årg a n g Det var et mektig syn da 280 syklister i fellesstart kom susende over demninga til Granasjøen

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer