Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03"

Transkript

1 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03

2 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex - øyre skinner 23 Brnn 24 Ly Vegger me gipsplter på stålstenerverk fr Europrofil omftter et system gjennomreiee veggtyper, me egenskper testet prktisk og teoretisk. Det er enkelt å velge hvilken veggkonstruksjon mn ehøver fr prosjekt til prosjekt. De vnligste veggtypene er eskrevet i typeoversikten. Utover isse, kn nturligvis også nre veggtyper konstrueres og tilpsses e krv som gjeler hvert enkelt prosjekt. Vår tekniske veling er llti ehjelpelig. 26 Montering 28 WllClik 29 Instllsjoner e f Veggtypenes egenskper er ttt frem vi prøving, eregning og erfring fr inn- og utln. I smtlige tilfeller skl et enyttes gipsplter ihht. gjelene stnrer, eller plter me tilsvrene egenskper. 31 Ekstr skrufeste 33 Høye og stilitet 34 Bevegelse og neøyning 35 Høye vegger horisontl elstninger 36 Lstpåkjente vegger - vertiklt elstee vegger HIMLINGER 38 EuroCeiling 40 Frittspennene himlinger g h Eksempel: Vegg, enkelt stenerverk me to lg gips på hver sie Skinne, U-profil, ve tk og gulv. Stener, C-profil. Hull i stenerne i egge ener for instllsjoner. Første lg gipsplter, festes me skruer me vstn 750 mm (ersom rnnklssifisert: 250 mm på lle pltelg) e Anre lg gipsplter, forskyves en hlv plteree og festes me sentervstn 250 mm. f Hulromisolering. g Sprkling me sprkeltpe over skjøter. Sprkel over skruer. h Overflteehnling. i Lytetting. Fugemsse, pkning v ekstruert polyeten (EP-pkning) eller tørr fugetetting. 41 Lyøyler 42 AP+ og NB Lyisolerene etsjeskillere i E = enkelt stenerverk D = forskjøvet stenerverk DD = oelt stenerverk 70 mm svill, U mm stener, C 70 2 lg gipsplter på hver sie 50 mm minerlull i hulrommet E 70/ M50 2 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

3 Innlening Lynøkkel Brnn Vegger me stålstenerverk og gipsplter etrktes som urennre konstruksjoner. For å oppnå ønsket rnneskyttelse nvenes gipsplter (eller plter me tilsvrene egenskper) i ett eller flere lg, og i en el tilfeller smmen me urennr minerlull. Klssifisering v vegger klssifiseres som oftest i rnnklsse EI 30, EI 60 eller høyere, er etegnelsen tilsier et. I en tekniske foreskriften til Pln- og ygningsloven rukes etegnelsene R, E, I og M: R Bæreevne E Integritet (tetthet mot flmmer og vrme gsser) I Isolsjonsevne (estemmes v mksiml og gjennomsnittlig tempertur på ksien v en rnnpåkjent konstruksjon) M meknisk motstnsevne/styrke Høye vegger me rnnkrv Ettersom SINTEF NBL ikke kn rnnprøve vegger høyere enn 3 meter, ngir e mks høye ut i fr ette og gjelene stnr. Ut fr en slik rnntest får mn erme gokjenning for vegger me en høyen. Den siste stnren for rnnprøving NS-EN som ngir metoe for prøving, sier erimot t mn kn øke gokjent høye for en vegg me 1,0m, hvis en uner testen ikke hr htt utøying større enn 100mm. Tester utført i senere ti me 45mm stener (svkeste og minst stive vrint) me ett lg gips per sie (EI30) og to lg gips per sie (EI 60) hr uner 100mm efleksjon. Utvielse til 4,0 meters høye er erme uprolemtisk for enne type konstruksjoner. Høyeutvielse ut over ette sier ikke stnren noe om. Mn må erme råføre seg me nsvrlig rnnprosjekterene for et ktuelle prosjektet. For mer om rnn se sie 23. Ly Go lyisolsjon forutsetter tette plteskjøter og tetting me fugemsse eller tilsvrene. Lyklssene som er ngitt i våre teller forutsetter også t et ikke er flnkerene konstruksjoner som svekker lyegenskpene, og t tilslutningen er korrekt utført for en gjelene lyklssen. Gjennomføringer kn også svekke konstruksjonens lyegenskper etyelig, og ør erfor unngås i vegger me høye lykrv. Veileningen til TEK10 ngir t lyklsse C i NS 8175 tilfresstiller ygningsmynighetenes minstekrv. For mer om ly se sie eller se Byggforsk etljer for eksempler på lyisolerene vegger. Lystener CSP+ Vegger ygget me CSP+ lystener trenger minre menge inntrnsporterte mteriler, enn vegger ygget me stnr stålprofiler. De største forelene me CSP+ lysteneren oppnås i lyklssene 36 til 52 B. Lysteneren kn også enyttes i lyklsse 55 B, ersom er ikke er gjennomføringer eller svekkelser i veggen og e tilstøtene konstruksjoner hr tilstrekkelig goe lyegenskper. Lyforhol i ygninger, krv etter NS 8175:2012 Lyklsse C i tellen uner ngir e grenseverier for nye ygninger som tilsvrer intensjoner for minstekrv i tekniske forskrifter til Pln- og ygningsloven, og for omygginger er et stilles smme krv som for nye ygninger. Bygningstype Boliger Skoler o.l. Brnehger o.l. Sykehus og pleieinstitusjoner Type ruksområe Mellom oenheter innyres og mellom oenheter og fellesreler (fellesgng, svlgng, trpperom, trpper o.l.) Lyklsse C krv R w (B) Vegggruppe 55 B 8 28 Mellom oenheter og nærings- og servievirksomhet, grsjenlegg o.l. 60 B 9 23 Mellom rom innyres i oenhet - - Mellom unervisningsrom innyres, og mellom unervisningsrom og personlrom/fellesreler/felles oppholsrom, smt mellom personlrom og fellesgng uten ørforinelse Mellom unervisningsrom og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom spesilrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkle lystuioer eller nre spesilrom me støyene ktiviteter, og nre unervisningsrom/personlrom/fellesreler Spesilrom som nevnt ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slgverk e.l. og nre unervisningsrom o.l. Mellom spesilrom som nevnt ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom større unervisningsrom/uitiorier og nre unervisnings- og personlrom Mellom større unervisningsrom/uitiorier som ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom rom for søvn og hvile. Mellom rom for søvn og hvile og smtlerom/personlrom og nre felles oppholsrom/reler uten ørforinelse Mellom rom som ovenfor og nre felles oppholsrom/fellesreler me ørforinelse I sykehus mellom senge- og eoerrom. I sykehus mellom senge- og eoerrom og fellesreler (felles oppholsrom, korrior, trpperom, trpper og lignene) uten ørforinelse I pleieinstitusjoner mellom senge- eller eoerrom. I pleieinstitusjoner mellom senge- og eoerrom og fellesreler (felles oppholsrom, korrior, trpperom, trpper o.l.) uten ørforinelse 48 B 35 B 60 B 50 B 70 B - 55 B 55 B 50 B 48 B 35 B 48 B 52 B Mellom senge- og eoerrom, felles oppholsrom og lignene og nærings- og servievirksomhet 60 B 8 9 Enkelt stenerverk CSP+ 52 B D 100/ x M50 Enkelt stenerverk CSP+ 55 B DD 70/ x M50 Mellom senge- og eoerrom og korrior, felles, toletter, o.l. me ørforinelse me terskel Mellom senge- og eoerrom og korrior, felles, toletter, o.l. me ørforinelse uten terskel 39 B 34 B Overnttingssteer Mellom gjesterom. Mellom gjesterom og fellesreler (felles oppholsrom, korrior, trpperom, trpp o.l.) uten ørforinelse 52 B CSP M70 CSP M100 Mellom gjesterom og nærings- og servievirksomhet, grsjenlegg o.l. 60 B 8 9 Mellom gjesterom og trfikkert fellesgng/korrior me ørforinelse, smt mellom gjesterom og felles glssgår o.l. 44 B 6 15 Vekslet stenerverk ve ruk v konvensjonelle stenere. Isolsjonsmengen er en smme i egge veggtypene. I enne lyklssen kn e flnkerene konstruksjonene meføre t feltmålt lyisolsjon lir lvere enn 55 B. Isolsjonsmengen er en smme i egge veggtypene. Generelt nefles oelt stenerverk i leilighetsskillene vegger, e er ere ve lvere frekvensområer. Se for øvrig teknisk gokjenning for vegger me CSP+ lystener. Kontorer Mellom kontorer. Mellom kontorer og fellesreler (fellesgng, korrior) uten ørforinelse 37 B 4 14 Mellom vnlige kontor som ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse 24 B 1 Mellom møterom og nre rom/korrior uten ørforinelse 44 B 6 15 Mellom møterom og nre rom/korrior me ørforinelse 34 B 2 4 Mellom smtlerom, legekontor, o.l. kontorer me ehov for konfiensielle smtler og nre rom 48 B Mellom rom som ovenfor, me ehov for konfiensielle smtler og korrior me ørforinelse 34 B 2 4 For mer etljerte opplysninger om CSP+, se siene 8, 16, 18. Rom me ører/åpninger i veggkonstruksjon får reusert lyreuksjonstll. Resultt eror på veggens lyklsse, smt elelementets nel v en totle veggen. Se sie Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

4 Veggtell Veggtell Forventet feltveri R'w Veggtype Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv* Veggtykkelse (min.) Konstruksjon EI B E 67/ M0 3,3 3,8 4,2 92 U E 70/ M0 3,3 3,8 4,2 95 U B E 95/ M0 4,8 5,6 6,2 120 U Merk Forventet feltveri R'w Veggtype Mks vegghøye i forhol til stivhetskrv* Vegger me enkelt stenerverk EI 30 -EI 60 Fortsettelse Vegger me enkelt steneverk EI 30 -EI 60 Veggtykkelse (min.) EI B E 67/ M50 3,7 4,1 4,5 117 E 70/ M50 3,7 4,1 4, B E 95/ M50 5,3 6,0 6,6 145 Konstruksjon Merk Brnnklsse Vegggruppe Brnnklsse Vegggruppe E 100/ M0 4,8 5,6 6,2 125 U 1 E 100/ M50 5,3 6,0 6, E 120/ M0 6,0 7,0 7,0 145 U B E 120/ M50 6,4 7,0 7, B E 150/ M0 7,0 7,0 7,0 175 U B E 150/ M50 7,0 7,0 7,0 200 E 200/ M0 7,0 7,0 7,0 225 U E 200/ M50 7,0 7,0 7,0 250 EI B E 67/ M50 3,3 3,8 4,2 92 U EI B E 95/ M ,3 6,0 6,6 145 E 70/ M50 3,3 3,8 4,2 95 U E 100/ M ,3 6,0 6, B E 95/ M50 4,8 5,6 6,2 120 U E 100/ M50 4,8 5,6 6,2 125 U B E 120/ M50 6,0 7,0 7,0 145 U 2 E 120/ M ,4 7,0 7, B E 150/ M ,0 7,0 7,0 200 E 200/ M ,0 7,0 7, B E 150/ M50 7,0 7,0 7,0 175 U E 200/ M50 7,0 7,0 7,0 225 U EI B E 67/67 F101 M0 3,3 3,8 4,2 97 U,F E 70/70 F101 M0 3,3 3,8 4,2 100 U,F Vegger me oelt stenerverk EI 30 -EI B E 95/95 F101 M0 4,8 5,6 6,2 120 U,F EI B DD 67/ xM70 3,2 3,7 4,1 224 I E 100/100 F101 M0 4,8 5,6 6,2 130 U,F E 120/120 F101 M0 6,0 7,0 7,0 150 U,F 3 DD 70/ xM70 3,5 4,0 4,5 230 I DD 100/ xM70 4,7 5,4 6,1 260 I B E 150/150 F101 M0 7,0 7,0 7,0 180 U,F DD 120/ xM70 5,8 6,8 7,0 300 I E 200/200 F101 M0 7,0 7,0 7,0 230 U,F EI B E 67/67 F101 M50 3,3 3,8 4,2 97 U,F DD 150/ xM70 6,9 7,0 7,0 360 I E 70/70 F101 M50 3,3 3,8 4,2 100 U,F EI B DD 70/ xM70 3,7 4,2 4,7 225 I B E 95/95 F101 M50 4,8 5,6 6,2 125 U,F E 100/100 F101 M50 4,8 5,6 6,2 130 U,F 4 DD 100/ xM70 4,9 5,6 6,3 285 I DD 120/ xM70 6,0 7,0 7,0 325 I B E 120/120 F101 M50 6,0 7,0 7,0 150 U,F B E 150/150 F101 M50 7,0 7,0 7,0 180 U,F Vegger me ensiig klening (sjktvegg) EI 30 - EI 60 E 200/200 F101 M50 7,0 7,0 7,0 230 U,F EI B E 45/ M50 2,4 2,7 3,0 70 I EI B E 67/ M0 3,7 4,1 4,5 117 E 67/ M50 3,2 3,7 4,1 92 I E 70/ M0 3,7 4,1 4, B E 95/ M0 5,3 6,0 6,6 145 E 70/ M50 3,5 4,0 4,5 95 I E 100/ M50 4,7 5,4 6,1 125 I 24 E 100/ M0 5,3 6,0 6, E 120/ M50 5,8 6,8 7,0 145 I B E 120/ M0 6,4 7,0 7,0 170 E 150/ M50 6,9 7,0 7,0 175 I B E 150/ M0 7,0 7,0 7,0 200 EI B E 45/45 F200 M50 2,4 2,7 3,0 75 I, F E 200/ M0 7,0 7,0 7,0 250 E 67/67 F200 M50 3,2 3,7 4,1 97 I, F E 70/70 F200 M50 3,5 4,0 4,5 100 I, F E 100/100 F200 M50 4,7 5,4 6,1 130 I, F 25 E 120/120 F200 M50 5,8 6,8 7,0 150 I, F E 150/150 F200 M50 6,9 7,0 7,0 180 I, F * Stivhetskrv: mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen. F 15 mm gipsplter/rnnplter. U Unerstøttet plteskjøt ve ett lg gips og rnnkrv. Lyverien gjeler vegger me 450 mm. Vegger me enkelt stenerverk (veggruppe 1-7) 600 mm vil gi en forering på. 2 B. Mks høye på rnnklssifiserte vegger: se sie 4. Mks prouksjonslenge på stnr C er 6 meter. Alterntiv løsning: forsterkningsstener eller skjøting se sie * Stivhetskrv: mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen. F 15 mm gipsplter/rnnplter. I Isolsjon ikke nøvenig for rnnkrv. Lyverien gjeler vegger me 450 mm. Vegger me enkelt stenerverk (veggruppe 1-7) 600 mm vil gi en forering på. 2 B. Mks høye på rnnklssifiserte vegger: se sie 4. Mks prouksjonslenge på stnr C er 6 meter. Alterntiv løsning: forsterkningsstener eller skjøting se sie Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

5 Veggtell Forventet feltveri R'w Veggtype Mks vegghøye i forhol til stivhetskrv* Vegger me lystener CSP+ EI 30 - EI 60 Veggtykkelse (min.) Konstruksjon EI B CSP ,0 4,4-95 U B CSP ,5 4,4-125 U 13 EI B CSP M50 4, U CSP M50 5, U Merk Brnnklsse Vegggruppe 14 EI B CSP M50 4, ,5 U CSP M50 5, ,5 U EI B CSP M120 6, U, H EI B CSP MR - 4, EI B CSP M100 5,6 6,1-137,5 U, H CSP M50-4, EI B CSP M50 4, CSP M125-7,0-157,5 U, H 17 EI B CSP MR - 6, EI B CSP M125 6, ,5 U, H CSP M50 5,9 6,4-150 EI B CSP M70 5, CSP M100-7, B ** CSP M100 6, Spesielle konstruksjoner EI 120 EI B D 100/70 F202 M100 3, F, B D 120/100 F202 M125 4, F, B 21 D 150/120 F202 M150 5, F, B EI B DD 70/ M190 3,5 4,0 4,5 230 B DD 100/ M210 4,7 5,4 6,1 260 B 22 DD 120/ M260 5,8 6,8 7,0 300 B EI B DD 70/ M160 3,7 4,2 4,7 225 B DD 100/ M210 4,9 5,6 6,3 285 B 23 DD 120/ M260 6,0 7,0 7,0 324 B * Stivhetskrv: mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen. B Ve rnnkrv: hulrom utfylt me fstholt Rokwool rnnplte 50 eller tilsvrene. F 15 mm gipsplter/rnnplter. H Ve rnnkrv EI 30 - EI 60: fstholt steinull i hulrommet me minimum ensitet 27 kg/m2, Rokwool stålstenerplte eller tilsvrene. U Unerstøttet plteskjøt ve ett lg gips og rnnkrv. Lyverien gjeler vegger me 450 mm. Vegger me enkelt stenerverk (veggruppe 1-7) 600 mm vil gi en forering på. 2 B. Mks høye på rnnklssifiserte vegger: se sie 4. Mks prouksjonslenge på stnr C er 6 meter. Alterntiv løsning: forsterkningsstener eller skjøting se sie ** Les mer om CSP+ i klsse 55 B sie 4. Vrsel: På grunn v mnglene etterspørsel er profiler me ree 50mm, 75mm og 125mm utgått fr vårt sortiment fr og me 1.oktoer Profilene erstttes me 45mm, 67mm, 70mm og 120 mm. 8 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

6 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 1-4 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 1-4 Brnnklsse EI 30- EI 60 EI 60 forutsetter t et rukes 15 mm gips/rnnplter. Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 6. Ve B nefles fuging på minimum én sie. Ve B nefles fuging på to sier. Enkelt stenerverk Ett pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 10:4 Mot innervegg me lett konstruktion 10:5 Mot/fori søyle/jelke 10:6 Stener Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen C 67-0,5 3,3 3,8 4,2 C 70-0,5 3,3 3,8 4,2 C 95-0,5 4,8 5,6 6,2 C 100-0,5 4,8 5,6 6,2 C 120-0,5 6,0 7,0 7,0 C 150-0,5 7,0 7,0 7,0 C 200-0,5 7,0 7,0 7,0 Min. 50mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Innfesting 400mm. Lytetting, min 4mm EP-pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. Minerlull, min i to felt. Innfesting 400mm. Lytetting, min 4mm EP-pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. Hulrom utfylt me minerlull. Lytetting, min 4mm EP-pkning. I kke nøvenig me krv <30 B. Innfesting 400. Hjørne, utvenig/innvenig 10:1 Hjørne, utvenig/innvenig 10:2 Mot gulv 10:3 2:3 Mot søyle/jelke 10:7 Mot yttervegg me lett konstruktion 10:8 Mot yttervegg me påforing 10:9 e e Hjørneeslg. Lytetting, EP-pkning 4 mm. Ikke nøvenig ve krv < 30 B. Innfesting 400 mm. Hjørneeslg Hjørnestener. Mks 600 mm. Innfesting 400 mm Lytetting, min. 4 mm EP-pkning. Ikke nøvenig ve krv < 30 B B min. 60 mm B min. 90mm. Betong 200mm. Lytetting, min. 4mm EP-pkning. Innfesting 400mm. 1 x 13 mm gips. Isolering. Dmpsperre. Innfesting 400 mm. e Lytetting, min. 4 mm EP pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. 1 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering Innfesting 400 mm. e Lytetting, min. 4 mm EP pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. 10 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

7 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 5-7 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 5-7 Brnnklsse EI 60 Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 6-7. Fuging på innerste pltelg på egge sier. Mot himling me lett konstruktion 12:4 Mot innervegg me lett konstruktion 12:5 Mot/fori søyle/jelke 12:6 Enkelt stenerverk To pltelg pr. sie 2 lg gips me 10mm splte. Min mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. 2 lg gips me 10mm splte. Min mm minerlull, min. i to felt Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Mks vegghøye Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv Stener mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Mot søyle/jelke 12:7 Mot yttervegg me lett konstruksjon 12:8 Mot yttervegg me påforing 12:9 C 67-0,5 3,7 4,1 4,5 C 70-0,5 3,7 4,1 4,5 C 95-0,5 5,3 6,0 6,6 C 100-0,5 5,3 6,0 6,6 C 120-0,5 6,4 7,0 7,0 C 150-0,5 7,0 7,0 7,0 C 200-0,5 7,0 7,0 7,0 e e Betong 200mm. Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. 1 x 13 mm gipsskiv me splte 10 mm. Dmpsperre Lytetting, fugetetting. Innfesting 400 mm. e Isolering. 2 x 13 mm gipsskiv me splte 10 mm. Dmpsperre Lytetting, fugetetting. Innfesting 400 mm. e Isolering. Hjørne, utvenig/innvenig 12:1 Hjørne, utvenig/innvenig 12:2 Mot gulv 12:3 Mot yttervegg 12:10 Hjørneeslg. Hjørnestener. Mks 600mm. Hjørneeslg. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Gulv, etong min. 150mm. 1 x 13 mm gipsskiv me splte 10 mm. Dmpsperre Innfesting 400 mm. Isolering. 12 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

8 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 8 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 8 Brnnklsse EI 60 Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 7-8. Fuging på innerste pltelg på egge sier. Doelt stenerverk To pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 14:4 Mot innervegg me lett konstruktion 14:5 Mot/fori søyle/jelke 14:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener C 67-0,5 3,2 3,7 4,1 C 70-0,5 3,2 3,7 4,1 C 95-0,5 4,7 5,4 6,1 C 100-0,5 4,7 5,4 6,1 C 120-0,5 5,8 6,8 7,0 C 150-0,5 6,9 7,0 7,0 C 200-0,5 7,0 7,0 7,0 Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. Minerlull. 2 lg gips me 10mm splte. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Hjørne, utvenig/innvenig 14:1 Hjørne, utvenig/innvenig 14:2 Mot gulv 14:3 Mot yttervegg me lett konstruksjon 14:7 Mot yttervegg me påforing 14:8 Mot yttervegg me påforing 55 B 14:9 e Hjørneeslg. Hjørnestener. Hjørneeslg. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. min. 20mm mellomrom mellom profiler. Splte me minerlull, ikke nøvenig ve etong 250mm. Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. e Betong, min. 150mm. 2 x 13 mm gips. Dmpsperre. Hjørnestener. Isolering. 2 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering. 1 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering. 14 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

9 Konstruksjonsoppygging Veggruppe Konstruksjonsoppygging Veggruppe Brnnklsse EI 30 - EI 60 EI 60 forutsetter t et rukes 15mm gips/rnnplter. Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 8. Ve B nefles fuging på minimum én sie. Ve B nefles fuging på egge sier. Enkelt stenerverk CSP+ Ett pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 16:4 Mot innervegg me lett konstruktion 16:5 Mot/fori søyle/jelke 16:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener CSP+ 70-0,5 4,0 4,4 X CSP+ 95-0,5 5,5 5,8 X CSP ,5 5,5 5,8 X CSP ,5 6,3 7,0 X 1 lg gips me 10mm splte. Min. 50mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Alt. tørr fugetetting. Innfesting 400mm. 1 lg gips me 10mm splte. Minerlull, min. i to felt. Alt. tørr fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Alt. tørr fugetetting. Hjørne, utvenig/innvenig 16:1 Hjørne, utvenig/innvenig 16:2 Mot gulv 16:3 Mot søyle/jelke 16:7 Mot yttervegg me lett konstruksjon 16:8 Mot yttervegg me påforing 16:9 Hjørneeslg. Hjørnestener. Mks 600mm. Alt. tørr fugetetting. Hjørneeslg. Alt. tørr fugetetting. Innfesting 400mm. Innfesting 400mm. Alt. tørr fugetetting. Gulv, etong min 120mm. Betong 200mm. Innfesting 400. Alt. tørr fugetetting. 1 x 13 mm gips me splte 10 mm. Dmpsperre. Isolering. Innfesting 400 mm. 1 x 13 mm gips me splte 10 mm. Dmpsperre. Isolering. Innfesting 400 mm. 16 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

10 Konstruksjonsoppygging Veggruppe Konstruksjonsoppygging Veggruppe Brnnklsse EI 60 Lyklsse R w B 55 B kn rukes så lenge er ikke er føringer eller svekkelser i veggen. Anefles ikke til leilighetsskillene vegger, se sie 4. For lyklsser til spesifikke veggoppygninger, se tell sie 8. Fuging på innerste pltelg på egge sier. Enkelt stenerverk CSP+ To pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot innervegg me lett konstruksjon 18:4 Mot/fori søyle/jelke 18:5 Mot søyle/jelke 18:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener CSP+ 70-0,5 4,5 4,9 X CSP+ 95-0,5 5,9 6,4 X CSP ,5 5,9 6,4 X CSP ,5 6,7 7,0 X NB: Ve minre enn 600mm, må tellen på sie 8 kontrolleres ihht. ønsket B krv. 2 lg gips me 10mm splte, topp og unnsvill må også h splte. Min mm minerlull. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Betong 250mm. Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. Hjørne, utvenig/innvenig 18:1 Mot golv 18:2 Mot himling me lett konstruktsjon 18:3 Mot yttervegg me lett konstruksjon 18:7 Mot yttervegg me 18:8 påforing Mot yttervegg me påforing 52 B 18:9 e f e Hjørneeslg. Hjørnestener Mks 600mm. Innfesting 400mm. Gulv, etong min. 250mm, lt. 150mm me splte. Lytetting, fugetetting. 2 lg gips me 10mm splte. Min mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. 1 x 13 mm, lt. 2 x 13 mm gips. Dmpsperre. Hjørnestener. Ve 2 x 13 mm gips er et ikke nøvenig å plssere stenere i veggens forlenging. e Lytetting, fugetetting. f Isolering. 2 x 13 mm gipsskive me splte 10 mm. Splte gjeler også skinner ve tk og gulv. Dmpsperre. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400 mm. e Isolering. 1 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering. 18 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

11 Konstruksjonsoppygging Veggruppe Konstruksjonsoppygging Veggruppe Brnnklsse EI 30 - EI 60 EI 60 forutsetter t et rukes 15mm gips/rnnplter. Lyklsse R w B Sjktvegg To pltelg på en sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 20:4 Mot tk me tung konstruktion 20:5 Mot/fori søyle/jelke 20:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener C 45-0,5 2,4 2,7 3 C 67-0,5 3,2 3,7 4,1 C 70-0,5 3,2 3,7 4,1 C 95-0,5 4,7 5,4 6,1 C 100-0,5 4,7 5,4 6,1 e C 120-0,5 5,8 6,8 7 C 150-0,5 6,9 7 7 C 200-0, Minerlull. Innfesting 400mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Fstholt minerlull. e Fugetetting. Innfesting 400mm. Fugetetting. Fstholt minerlull. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400 mm. Hjørne, innvenig 20:1 Hjørne, utvenig 20:2 Mot gulv 20:3 Mot søyle/jelke 20:7 Hjørnestener. Mks 600mm. Hjørneeslg. Mks 600mm. Fstholt minerlull. Fugetetting. Innfesting 400. Betong, ree 200mm/veggtykkelse. Innfesting 400 mm. Fugetetting. 20 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

12 Euroflex Brnn Bøyr skinne, Euroflex UEF EuroFlex øyre skinner gjør et enkelt å ygge uee vegger. Skinnene øyes enket til ønsket rie uten spesilverktøy. Stenerne plsseres me vlgfri sentervstn. Bygningseler, klsse EI Vegger me stålstenerverk og gipsplter etrktes som urennre konstruksjoner. For å oppnå ønsket rnneskyttelse nvenes gipsplter i ett eller flere lg, og i en el tilfeller smmen me urennr minerlull. Brnnklssifiserte vegger Innklening v hulprofil Ve innklening v kvrtiske hulprofiler (søyler) nvenes en spesielt fremstilt søylehjørnelist (PHL). Søylehjørnelisten festes i søylen me oeltsiig tpe og sikres i toppen, unnen og på miten ve hjelp v skuspiker. Pltemterilet festes så i hjørnelisten me skruer. Fig. 23:1. Innklening v hulprofil me PHL 23:1 Påvirket sie Motstt sie Montering veuroflex 1 Strt me å tegne ønsket plssering v stenerverket på gulvet. 2 Fest skinnen fr linjens strtpunkt og form en etter tegnet linje. Fest skinnen fortløpene. 3 Legg tkskinnen me unnen opp i gulvskinne og ruk gulvkinne som ml. 4 Tkskinnen låses me skruer i hvert le og eretter festes i tket. 5 Systemet psser til lle innerveggstener fr Europrofil. Resultt v rnnprøve for veggtyper i veggruppe 21 og 22. Resultt Etter v to rnnprøve timer er et. for 1000 veggtyper C på en rnnelstee i veggruppe sien, 21 og 22. Etter to mens timer et er på en et nre sien er o C minre på en enn rnnelstee 100 C. sien, mens et på en nre sien er minre enn 100 o C Gipsplter egrenser rnnutviklingen ve t kjemisk unet vnn vunster og kjøler rnnen. Brnnestemte etljer Detljene er utformet slik t veggkonstruksjonens rnnmessige egenskper kn opprettholes ve tilslutning til nre ygningseler. Det er ikke ttt stilling til hvorn e tilstøtene ygningseler skl oppfylle nre rnnmessige krv. Innklening v H-jelker Ve innklening v søyler eller jelker nvenes jelkeklips BB 25/50. Bjelkeklips klemmes fst på søylen/jelken me sentervstn 1000 mm. Hjørneprofil L 50 skrues i jelkeklipset. Pltemterilet skrues fst i hjørneprofilen. Fig. 23:2. Innklening v H-jelker me BB 25/50 23:2 4 5 Ett lg plter - eller flere Alle skjøter i énlgskleninger skl være unerstøttet. Som unerstøttelse kn mn f.eks. ruke stålån. Losholter (skinner) mellom stenerne kn erfor være nøvenige. Ve flerlgsklening er ette ikke ktuelt. Her forskyves skjøtene en sentervstn i reen og minimum 300 mm i høyen. Bærene ygningseler Gipsplter er også lett nvenelige som rnnisolering v ærene konstruksjoner. Vrme Om gipspltene utsettes for vevrene tempertur o over 50 C svekkes holfstheten. Ve montering v el-ritor og nnet rmtur som vgir sterk vrme ør innfestingen erfor ikke utføres irekte i gipspltene, uten t e også er festet i stålstenerverket. Mot tk Ve innklening v jelke som ligger mot tk festes en HA 25/35 mot tket. Listen skrues me en ree flensen mot tket me sentervstn 400 mm. Fig. 23:3. Innklening v H-jelke me BB 25/50 og HA 25/35 23:3 14 Isolering Når hulromsisoleringen er ngitt smmen me rnnmessige egenskper, utføres isoleringen me fstholt steinull me ensitet som gitt v oversikten i veggtellene på sie 6-9. For fstholing v isolsjon kn et enyttes lnge skruer (tre lg gipsskruer) me sentervstn 350 mm gjennom stenerryggen Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

13 Ly Ly Ly, gips og stål Konstruksjoner me stålstenerverk og gips forener lv vekt me effektiv lyisolering, og resulttet kn foreres ytterligere ve å enytte minerlull i hulrommet. Konstruksjoner me gipsplter skru på profiler v tynnpltestål er ieelle i lyteknisk smmenheng, fori et tynne stålstenerverket gir et lite trnsmisjonsrel i forhol til stenerverk v tre. Lyklsser I e fleste tilfeller er veggkonstruksjonens lyreuksjonstll ere enn hv som oppgis i typeoversikten. For eksempel er en vegg som er lortoriemålt til 66 B plssert i lyklsse 60 B. Ve plssering i lyklsser er et ikke ttt hensyn til gjennomføring v instllsjoner og lignene. Gjennomføringer kn reusere resulttet me 5-10 B, og ør unngås er et ønskes høy lyisolering. Se lnt nnet Åpninger på enne sien og Instllsjoner sie 29. Luftlyisolsjon Luftlyisolsjon er en konstruksjons evne til å isolere mot luftlyoverføring i ygninger. Det ngis me målestørrelsen ve feltmålt lyreuksjonstll, R w og me enheten esiel (B). Resultt lymåling Doelvegg me tre lg gips på oelt stennerverk B Hz Lymåling: 66 R`w B i frekvensområet Hz. Lyklsse: 60 R`w B Tørr fugetetting EPDM-list 24:1 24:2 Flnketrnsmission Foruten ulike former for lytetting estemmes veggenes lyklsse essuten v ntll gipsplter og veggens tykkelse, smt tilsluttene vegger og tkets lymessige egenskper. Fig. 25:1, 25:2, 25:3 vil normlt gi tilfresstillene resultt. Go lyisolering kn ikke oppnås re ve å etlere en lyisolerene vegg. For å unngå t lyen trnsmitteres gjennom gulv, tk eller flnkerene vegger, må isse være v minst smme lymessige kvlitet som veggen. I mnge tilfeller kn et være nøvenig å ryte e tilsluttene ygningseler. Om en flnkerene ygningsel eller ens klening ikke hr ere lyegenskper enn veggens, skl en, som hoveregel, rytes. Se fig. 25:4. Lyklsse B Enkeltvegger me 1 lg plter 25:1 EP-pkning ve stenerverkets tilslutninger. Lyklsse B Doelt skilt stenerverk ve B 25:3 Lyklsse B Enkeltvegger me 2 lg plter 25:2 EP-pkning ve stenerverkets tilslutninger og elstisk fugemsse ve pltenes tilslutninger lngs en veggsie, eller tørr fugetetting. 25:4 Fuge, min 20mm min 20mm me minerlull minerlull Lytetting, fuging Lytetting, fuging Tetting For t en forventee lyisoleringen skl oppnås, må lle tilslutninger til nre ygningseler være lytette. Tetting utføres me fuger og EP-pkning, eller evnt. tørr fugetetting. EP-pkning nvenes ve stålstenertilslutning til nre ygningseler. Tykkelsen ør være minst 4 mm. Tørr fugetetting er et lterntivt system for lytetting. Tettingen utføres me EPDM-list som er pålimt stålprofilene. Se fig 24:2. Systemet gir tetting mot tilsluttene ygningseler og gipspltene. Båe svill og stener kn leveres me EPDM-list. EPDM-list kn også leveres løst. Ve ruk v tørr fugetetting stilles et krv til nøyktighet ve montering. Forventet lyisolsjon R`w for vegger me klssifiserte ører, vhengig v relforholet ør/vegg Vegger me elelement montert, får et reusert lyegenskp. Resulttet eror på veggens lyklsse, smt elelementets nel v en totle veggen. Tellen uner gir en iniksjon på hvilken lyklsse som kn oppnås. Åpninger Selv små åpninger kn være svært utslgsgivene for lyisoleringen. Dette går frem v tellen. En lng sml splte vil som regel gi større utslg enn et runt hull me smme rel. En slik splte vil nemlig overføre ly v lve frekvenser som hr stor ølgelenge i forhol til spltereen. Åpningens størrelse i forhol til hele veggen Resultt i reuksjonstll R w Reuksjonstllet for veggen uten åpning 30 B 40 B 50 B Hovevegg B-verier refererer til enne veggen. For fstholing v isolsjon kn et enyttes lnge skruer (tre lg gipsskruer) me sentervstn 350 mm gjennom stenerryggen eller isolsjonsholer. Åpningens størrelsesoren f.eks 0,001 % 30 B 40 B 47 B Nøkkelhull 0,01 % 30 B 37 B 40 B 0,1% 27 B 30 B 30 B Lufteventil 1 % 20 B 20 B 20 B 10 % 10 B 10 B 10 B Åpent vinu 20 % 7 B 7 B 7 B 30 % 5 B 5 B 5 B Åpne ører Tilslutning til plteklet konstruksjon EP-pkning ve stenerverkets tilslutninger og elstisk fugemsse ve pltenes tilslutninger lngs egge veggsier. Splte: B: Minimum 10 mm splte. være minerlull B: Hovevegg Isolering: se teller Vegg i lyklsse 52 B mot gulv v 90 mm etong. Gulvet må rytes me min 20 mm fuge for å oppnå smme lymessige kvlitet som veggen. Fugen er ikke nøvenig ve etongtykkelse 160 mm eller mer. Tilst. plteklening: B: 1 lg plte B: 2 lg plte B: 3 lg plte B: (gjeler spesielt himling) Veggens lyklsse Arelforhol ør/vegg inkl ør Dørens lyklsse 36 B 40 B 44 B 48 B 52 B 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ B B B B B B Tilslutning til mssiv konstruksjon Hovevegg B-verier refererer til enne veggen. For fstholing v isolsjon kn et enyttes lnge skruer (tre lg gipsskruer) me sentervstn 350 mm gjennom stenerryggen. Fuging: B: en veggsie B: egge veggsier Teglstein: B: 110 mm B: 170 mm B: 230 mm 55 B: 350 mm Hovevegg Lettetong: B: 75 mm 40 B: 240 mm 44 B: 300 mm Sie mot hovevegg skl være pusset. Mssiv etong: B: 60 mm 40 B: 90 mm 44 B: 120 mm B: 150 mm B: 250 mm Alt. me fuge: 52 B: 120 mm. fuge minimum 10 mm me minerlull B: 150 mm. fuge minimum 50 mm me minerlull. 24 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

14 Montering WllClik Montering v gips til stålprofiler Stålstener ve ør Generelle regler Stenerne monteres me mksimum sentervstn på 600 mm for 12,5 mm gipsplter. Avstnen mellom innfestingspunktene for skinner og stenere skl ikke overstige 400 mm. Unnttt er tilslutning v vegger til himlinger v gipsplter på stålprofiler. Stålprofilene smmenføyes me fiksertng, skruer eller WllClik skinne. Når plter skjøtes knt i knt skl e skrues og monteres i en estemt rekkefølge. Gipspltene skrues først i åpen ene v stålprofil (lengst fr steget på profilen). D unngås en eventuell forskyvning v gipspltene ( tnning ). Fig. 26:2 Ve konstruksjoner me ett pltelg og rnnkrv, skl plteskjøter være unerstøttet. Ve ole pltelg monteres pltene me forskutte skjøter. Skruer Gipspltene skrues til stålprofilene me selvorene og gjengepressene skruer me minimumslenge 25, 41 og 51 mm for henholsvis ett, to og tre lg gips. Skruhstighet Høy skru- og orhstighet reuserer vrk (motvirker vnring og utrenning v skruspissen), og gir hurtig montering. Omreiningshstigheten ør være fr 2400 til 4000 o/minutt ve skruing v gips mot stål, og 1800 til 2500 o/minutt ve skruing stål til stål. Smmenføyning stål mot stål Ve smmenføyning stål mot stål, skru fortrinnsvis fr en tynneste mot en tykkeste plten slik t skruhoet kommer mot en tynneste plten. Ståltykkelse Det skl llti forsterkes ve sien v ør, åe for å kunne t opp elstning fr ør, og for å oppnå ere skrufeste. Se tell. Dørtype Lette ører Mssive ører Dørree inntil 1,1 m 1,0-1,8 m inntil 1,1 m 1,0-1,8 m Montsje Dørstenere skl llti innfestes me eslg til ekket, unntket er Dørkit som mn fester vi en øyre fliken til ekket. C - 0,5 + kryssfinér C - 1,2 WllClik ørkit Skruvstn fr plteknt (pppkle) skl være minst 10 mm og fr skåret knt minst 15 mm. Tunge ører inntil 1,1 m 1,0-1,8 m Montering v 12,5mm gipsplter 26:1 Montering til CSP+ stener 26: min. 150mm WllClik ørkit Er en fleksiel løsning for plssering v ør, me enkel montsje og innfesting. I systemet hr mn re én losholt som psser til lle ører opp til 1,1m. Dørstenerene kommer me ferig innlgt 19mm kryssfiner for ekstr skruefeste. For mer informsjon se egen rosjyre eller 250 Dersom skruen når inn til U-knlen, reuseres veggens lyegenskper. Montering gipsplte 26:2 Monteringsretning Isolering 26:3 Isolering me minerlullremse, MR Minerlullremse MR monteres i steget på U, C og CSP+ profilene. Remsene finnes i ree 80, 105 og 130. Merk t remsene skl være reere enn profilene som skl isoleres. Dvs 80mm til C 67, C 70 osv. Forslg til montering: MR monteres i toppskinne før stenerne settes på plss for å hinre t remse fller ne. Så legges remsen inn i stener og ne i unnsvill. Isoleres hele feltet, øker veggens lyisolering me 2 til 4 B. Losholter UD Vi leverer ferig kppee losholter fr mm stenerimensjoner for ørimensjonene 800, 900 og 1000mm (åpninger me 10mm overmål, og 1010mm). Losholtene hr ferige utstnset fliker som rettes ne og e rukes til å skru losholten til ørsteneren. 26 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

15 WllClik Instllsjoner Kortere monteringsti Me WllClik systemet kortes monteringstien krftig ne. Ingen oppmåling er nøvenig, WllClik skinnen er prousert me 150 utspringer. Låsepunktene i moul gjør t mn eliminerer feilplssering, smt t sentervstn kn velges fr 300, 450, 600 osv. Skinnen hr en festemekniske i seg som gjør t stener klikkes fst i låsepunkt. Systemet psser til lle innerveggstenere fr Europrofil, og til lle typer veggplter. Systemet kn også rukes til himling, se sie 40. HMS Systemet er konstruert slik t et er minimlt me elstene reisstillinger, og reiet lir mer smmenhengene og kvliteten lir ere. Doelt stenerverk WllClik Dørkit WllClik Instllsjonshull Europrofils stnr stålstener hr hull i egge ener for gjennomføring v el-rør me mer (gjeler ikke forsterkningsstener). Om et kreves mer plss kn hullet i steneren utvies. Me hensyn til stenerens stilitet ør ikke hullreen overstige 40% v stenerreen. Gjennomføringer på tvers v veggen skl unngås såfremt et er mulig, og ør ikke forekomme i vegger som hr større lykrv. EL-instllsjon, ly Lytrnsmisjon gjennom el-okser og el-rør skl unngås. El-okser må forskyves minst 600 mm horisontlt, eventuelt 800 mm vertiklt er ette ikke er mulig. Fig. 29:1. Rør og knler Det ør llti vureres om særlige fornstltninger er nøvenige v hensyn til rnn-, ly- og styrkemessige egenskper, når et skl føres rør, knler eller lignene inne i eller gjennom veggene. Fig. 29:2 og 29:3. Rør og knler - rnn Skl instllsjon rs gjennom rnnklssifiserte vegger må gjennomføringen tettes me egnet tetningsmsse. 29:1 Rør og knler - ly Rør, knler og lignene kn virke øeleggene for vegger me lykrv. Årsken er t et lir kontkt mellom e to veggsiene eller t gjennomføringen ikke er tilstrekkelig tett. Tetning runt gjennomføringer kn utføres me egnet fugemsse. UW-skinne låser lle fire stenerflenser. Montering v vegg Brnntetting 29:2 Lytetting 29:3 1 Låsene på topp-og unnsvill skl llti være i lo. 2 Strt me hel svill eller me svill som er likt klipt (i topp og unn). 3 Monter først unnsvill. Deretter første stener (mot vegg) og til slutt topsvillen. 4 Klikk eretter stenerne på plss ve hver 3. eller 4. klikklås ( 450 eller 600). 5 Legg eventuelt inn isolsjon og monter pltekleningen etter prousentens nvisning. 6 Ve montering v første plte kuttes sprkelknten, minimum 50mm. Plteklening monteres for øvrig iht. prousentens nvisning. Montering v stenere utføres fr gulvnivå. Fugen mellom gipspltene og rør/knler skl tettes me rnntetingsmsse. Fugen mellom gipspltene og rør/knler tettes me fugemsse. 28 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

16 Instllsjoner Ekstr skrufeste Instllsjonsvegg (innvenig påforing v yttervegg) Innsien v ytterveggsprofiler kompletteres me en iffusjonssperre og eretter monteres påforingsprofil PU som nslutning mot golv, tk, runt vinuer og øråpninger. I felt monteres påforingsprofil PZ. Profilen skper et rom som muligjør rgning v instllsjoner, og gir plss for isolering. Forelen me en instllsjonsvegg er t iffusjonssperren plsseres et stykke inn i veggen på en vrme sien, og rytes minimlt. Instllsjonsveggen hjelper også me å ryte kuleroer. Stålån Stålån leveres i flere tykkelser. Stålån hr mnge ruksområer, e mest vnlige er: - Stging v frie flenser - Plteskjøter - Ekstr skruefeste for lette instllsjoner - Buee vegger - Lister/ gulvlister Innrusplter Påforingsprofil PU Påforingsprofil PZ For økt sikkerhet mot innru, kn veggene forsterkes me innrusplter v stål. Det nefles forsterking v vegg, ersom veggen er mellom 0-4 meter over terrenget. Det nefles også å forsterke vegger som er høyere over terreng, hvis e fortstt er lett tilgjengelig vi trpper, utygg eller tilsvrene. Normlt er et forsikringsselskpene som setter krv til gostykkelse på pltene. Vi leverer flere gostykkelser ferig hullet til 450mm, smt plter på 1200 x 3000mm i forskjellige gostykkeler. Teleskopisk skrufeste Et spesilkonstruert spikerslg for stål- og trestenervegger me mm. Beslget kn monteres enkeltvis eller fortløpene, og egner seg for oppheng v kjøkken- og eromsinnreninger, ritorer mm. Spikerslget er testet og utprøv ve Sintef Byggforsk me svært goe resultter smmenlignet me lterntive metoer for innfesting. Montsje: Pltene er ferig hullet for stenerverk på 450 og pltene hr en imensjon på 900mm x 2400mm. Ve ruk v stålplter som meknisk innruseskyttelse, ør forsikringsselskpene konsulteres. Dette for å sikre t lle retningslinjer og krv for montering og pltetykkelse er fulgt. Innrusplte og ett lg gips 30:1 Innrusplte og to lg gips 30:2 KB 12 og KB 15 For innfesting v 12 og 15mm treplter for ekstr skruefeste mellom stenerverk. Beslgene festes enkelt me oeltsiig tpe, og festes me en skrue. Når plten er plssert mellom eslgene, rettes flikene inn over plten. Gipsen skrues som normlt. 30 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

17 Høye og stilitet Forsterkning v eksisterene trejelkelg Sentervstn Den generelle sentervstnen er 600mm. Om veggen ønskes oppført me plter tilpsset nnen stenerree, eller om veggen ønskes sterkere og mer stil kn vstnen reuseres. Der hvor overflteehnlingen helt eller elvis skl estå v fliser, nefles et mks sentervstn på 400mm. Boksee stenere 33:1 Fnt u ikke et u vr på jkt etter i enne prosjekterings- og monterinsveileningen? Vegghøye Vegger eståene v stålstenerverk og gipsplter hr stor styrke og stivhet, og kn utføres i høyer opp mot 7000mm. Vegghøyen kn økes ve reusert sentervstn, smmenføye ( oksee ) stenere eller forsterkningsstenere. De neflte mksimumshøyene går frem v veggtellene sie 6-9. Angitte høyer er veileene og eregnet ut fr en horisontl linjelst på 500 N/m mit på veggen. Høyene er ngitt ut fr utøyningskriteriet H/300. For informsjon om ekstr høye vegger me forsterkningsstener se sie 35. Skøyting v stener 33:2 Hr u en spesiell utforring? Ikke nøl me å t kontkt, vi er stig me på prosjekter me spesielle utforringer og hjelper til å løse isse. Stilitet Ve sieelstning fungerer gipsplteveggene som smvirkekonstruksjoner, er gipspltene stiliserer stålstenerne og i en viss gr mevirker som flenser. Er et snnsynlig me neøyning i tilsluttene jelkelg eller tk, ør veggene utføres me teleskoptilslutning. Mer informsjon om teleskopløsninger finner u på neste sie. Vi hr et fleksielt prouksjonstem som kn spesilprousere et meste fr spesielle eslg til stenere me spesielle tverrsnitt. Vi hr også et kunnskpsrikt slgstem og teknisk tem, Smmenføye stenere Stenernes symmetriske form muliggjør smmenføyning to og to. Det gir større styrke og erme mulighet for større vegghøye. Oppforing v gulv som er gl i en go utforring. Skjøting v stenere Alle stenere, C-profiler, kn enkelt skjøtes. For å forenkle skjøtingen, leveres skjøtestener på 1000mm. Ve for eksempel skrånene tk nvenes me forel skjøtestener i kominsjon me en stener i lgerlenge. Disse okses smmen og lengen tilpsses tkhøyen. Ve skjøting v stenere, skl en skjøtee elen minst være 10% v en totle høyen, og minst 400mm. Skjøten må ligge vekselsvis i øvre eller nere 1/3 v vegghøyen. Se Fig. 33:1 og 33:2. Skjøtee forsterkningsstenere 33:3 Skjøtee forsterkningsstenere Forsterkningsstenere kn skjøtes ( okses ) på smme måte som vnlige stenere. Den oksee elen for forsterkningssteneren skl være minst 1000mm. Forsterkningsstenerne festes smmen me 8 stk monteringsskruer, 4 stk i hver ene v en oksee elen. Skruene festes i profilens omvikte knt. Se Fig.33:3. 32 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

18 Bevegelse og neøyning Høye vegger - horisontl elstning Store neøyinger, teleskopløsninger Dersom et må ts hensyn til større setninger i etsjeskiler eller tkkonstruksjon, kn et enyttes forskjellige teleskopløsninger. Teleskoptilslutning, stenerimensjon og minerlull må tilpsses veggkonstruksjonens lykrv. Teleskopløsning for vegg me to gipslg 34:1 Teleskopløsning for oelvegg me to gipslg 34:2 Høye innvenige vegger me horisontl elstning Mksimlt neflt vegghøye me krv til utøyning mks H/300 for innvenige vinlster (trykk/sug) eller ve en linjelst lngs veggens hlve høye på 0,5 kn/m. Tellen uner ngir stenere me sentervstn 600mm. Lsten eregnes i ruksgrensetilstn. Angitte høyer i tellen forutsetter t et rukes enevstivere i egge ener v stener og t egge flenser er innspent. Det vil si t veggen skl være kle opp egge sier me minimum 12,5 mm gipsplter eller tilsvrene. Pltene skl være innfestet me vnlig vstn mellom skruene. Tellen ngir mksiml vegghøye (m) for stenere me 600mm Bjelketype Vinlst (ruksgrensetilstn) 0,3 kn/m2 0,5 kn/m2 0,7 kn/m2 0,9 kn/m2 Linjelst på 0,5 kn/m lngs veggens hlve høye Teleskopskinne UTS-2. Skruinnfesting til plteklening. Stenervslutning Avslutningslist KS 26 x > y z min. 10 mm w > y x Avstn stener til unn v svill. y Bevegelsesområe. z Overlppingsområe gipsplte/svill w Avstn skrue til unerknt svill. Teleskopskinne UTS-2D. Skruinnfesting til plteklening. Stenervslutning Avslutningslist KS 26 x > y z min. 10 mm w > y x Avstn stener til unn v svill. y Bevegelsesområe. z Overlppingsområe gipsplte/svill w Avstn skrue til unerknt svill. C 100-1,0 4,5 3,8 3,4 3,1 6,0 C 100-1,2 5,0 4,2 3,8 3,5 6,8 C 100-1,5 5,3 4,5 4,0 3,7 7,6 C 150-1,0 6,1 5,1 4,6 4,2 9,3 C 150-1,25 6,8 5,7 5,1 4,7 10,8 C 150-1,5 7,3 6,2 5,5 5,1 12,1 C 200-1,0 7,5 6,4 5,7 5,2 12,6 C 200-1,25 8,4 7,0 6,3 5,8 12,8 C 200-1,5 9,1 7,7 6,8 6,3 12,8 C 250-1,0 8,8 7,5 6,7 6,1 12,8 C 250-1,25 9,9 8,3 7,4 6,8 12,8 C 250-1,5 10,7 9,0 8,1 7,4 12,8 Sprekker Ve tilslutning til nre ygningseler kn et være vnskelig å unngå sprekknnelser i overflteehnlingen. Sprekknnelser unngås, ersom tilslutningene utføres me fuger me elstisk fugemsse. Dersom gipspltene hr vskårne knter ør mn nvene vslutningslist. Bevegelige fuger Er et risiko for evegelse eller setninger på opp til 10 mm, må et fuges me en elstisk fugemsse som kn oppt evegelse. Fugen må plsseres slik t et lir plss til en smmenpressee fugemssen. CL 200-1,5 9,6 8,1 7,2 6,6 12,8 CL 200-2,0 11,0 9,2 8,3 7,6 12,8 CL 200-2,5 11,9 10,0 9,0 8,2 12,8 CL 250-2,0 12,8 11,0 9,8 9,0 12,8 CL 250-2,5 12,8 12,0 10,7 9,8 12,8 CL 250-3,0 12,8 12,8 11,5 10,5 12,8 CL 300-2,5 12,8 12,8 12,8 11,9 12,8 CL 300-3,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 34:4 34:4 Mks lenge 12800mm pg trnsport. Enevstiver WS og WSS Enevstiver WS og WSS Alle elstee stenere ve lenger over 2000mm skl fornkres me enevstiver, ette for å overføre nøvenige reksjonskrefter. 34 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

19 Lstpåkjente vegger - vertiklt elstee vegger Anvenelse Denne konstruksjonen enyttes er et er ønskelig me en urennr vegg me lv vekt, som skl ære vertikle lster (f.eks fr etsjeskiller). Lster eregnes i rugrensetilstn for vlg v profil. For å oppnå ngitt kpsitet, skl profilene h enevstiver i egge ener. Digrmmet uner ivretr horisontllst på 0,6 kn/m profil. Kpsitet for ksillst pr. profil F: Lst (kn) Ensiig klening 36:1 Boks-i-oks me skrå himling og skrå vegg For profiler me re én flens innspent, skl lster i rugrensetilfelle multipliseres me 1,5. Tosiig klening 36:2 Fnt u ikke et u vr på jkt etter i enne prosjekterings- og monterinsveileningen? Hr u en spesiell utforring? Ikke nøl me å t kontkt, vi er stig me på prosjekter me spesielle utforringer og hjelper til å løse isse. Angitt kpsitet i igrmet til høyre forutsetter t egge flenser er innspent. Veggen skl være klet på egge sier me minimum ett lg 13mm gipsplter eller tilsvrene. Pltene skl være innfestet me vnlig vstn mellom skruene. Vi hr et fleksielt prouksjonstem som kn spesilprousere et meste fr spesielle eslg til stenere me spesielle tverrsnitt. Vi hr også et kunnskpsrikt slgstem og teknisk tem, som er gl i en go utforring. H: Vegghøye (m) 36 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

20 EuroCeiling Himling Himling EuroCeiling Plteree (mm) Antll pltelg* Systemoppygging - Defleksjonsklsse 1 (L/500) A B C D Avstn mellom oppheng (mm) Avstn mellom primærprofiler (mm) Avstn mellom sekunærprofiler (mm) Avstn mellom oppheng og vegg (mm) mks mks mks mks 600 * Det forutsettes plter me vekt tilsvrene 13 mm stnr gipsplter Himling Enkel og hurtig montert himling Systemet for enkel og rsjonell montering v nesenkee himlinger som pltekles me gips. Himlingen ygges opp me et fåtll komponenter ut fr ønsket høye på neforing. Smmenføyningene mellom komponentene er sert på klikkinnfesting, for enkel og hurtig montsje. Effektig og veriskpene Smmen me stor spennvie er systemet reimiljømessig forelktig og gir økt effektivitet og veriskping. Himlingen er eregnet for ruk i eksponeringsklsse A, - innenørs. Systemet er testet me Sintef Byggforsk og ivretr krvene til en NS-EN Nesenkee himlinger. EC1 Stnr D 39:1 EC2 Ett pln D 39:2 A C A C E EuroCeiling komponenter B B ECC - æreprofil Primær- sekunærprofil l//h/t = 4000/28/45/0,56mm ECU - kntskinne Festes lngs tilstøtene vegger, me overkntskinne i nivå me unerknt primærprofil l/1/2/h/t = 3000/45/35/28(innv.)/0,56mm ECCS - skjøtestykke Benyttes til lengeskjøting v primær- og sekunærprofiler ECK - krysseslg Benyttes for å kole smmen primær- og sekunærprofiler Nesenket himling eregnet på stnr gipsplter. Nelekting mm + plter. Primærprofiler CC 1200 me oppheng CC Sekunærprofiler CC 300 til CC 600. EC3 Lvtyggene himling 39:3 Nelekting mm + plter. Primærprofiler 1200 me oppheng Sekunærprofiler 600. Tverrprofiler 300 til 600. Følg plteprousentens nvisning. Fleksiel neforing ECCT - tverrprofil Festes mellom sekunærprofiler ve ehov for unerstøttelse v lle plteknter. ECCT 550 mm ECCT 850 mm ECN - nivåeslg Benyttes for å kole tverrprofil mellom sekunærprofilene er hvor et er nøvenig me unerstøtting v lle knter v plteklening D A C Neforingsintervll Fsthenger type Unerel henger type mm ECFH 135 ECUH mm ECFH 195 ECUH mm ECFH 315 ECUH mm ECFH 545 ECUH 300 ECUH ECFH ECUH - unerel henger ECFH - fsthenger Neforing fr tkkonstruksjon til unerknt sekunærprofil mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH 300 ECD - irekteeslg Benyttes for innfesting v sekunærprofil irekte mot konstruksjon. Byggehøye: 54 mm til unerknt profil Nelekting mm + plter. Primærprofiler 900 me oppheng 900. Tverrprofiler 300 til 600. B mm ECFH 775 ECUH 300 ECS - splint Benyttes for låsing/innfesting v unerel til fsthenger ECJ - justereslg 136 ECJ - justereslg 220 Benyttes som oppheng for sekunærprofil, innfesting v profil me skruer. Festes til tk/etsjeskille i lengeretning og 400 mm sieveis. Neforing: mm mm Mengeeregning Vi kn megeeregne for itt prosjekt. For å kunne gi eg komponentliste me priser og for eksempel kostn pr. m 2, trenger vi: - Romstørrelser - Neforingshøyer - Type plter - Merkee pln- eller himlingstegninger 38 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

PRISLISTE. Gipsplater og stålprofiler FEBRUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge.

PRISLISTE. Gipsplater og stålprofiler FEBRUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge. FEBRUAR 2010 molnd s postboks 157. n-3401 lier tlf. +47 32 24 22 50. fx +47 32 24 22 51 e-post: post@molnd-norge.no. www.molnd-norge.no www.molnd-norge.no PRISLISTE Gipsplter og stålprofiler Tolernser:

Detaljer

Integrasjon. et supplement til Kalkulus. Harald Hanche-Olsen 14. november 2016

Integrasjon. et supplement til Kalkulus. Harald Hanche-Olsen 14. november 2016 Integrsjon et supplement til Klkulus Hrl Hnhe-Olsen 14. novemer 2016 Dette nottet er ment som et supplement og elvis lterntiv til eler v kpittel 8 i Tom Linstrøm: Klkulus (åe 3. og 4. utgve). Foruten et

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer TEGLMURVERK Del I: Delmteriler - muring fornkring fugermering Artikkelen er bsert på Wienerbergers nvisning og Murktlogen. Tegninger: Ole-Jcob Røyslnd Delmteriler Teglstein Norsk formt: er som følger:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen Utvlg for tekniske sker 29.04.09 sk 21/09 velegg 1 Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen Vettt v bystyret i NN kommune en NN.NN.2008 me hjemmel i Forskrift om enring

Detaljer

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem Oktober 2013 EuroCeiling EUROCEILING himlingssystem 1 EuroCeiling - stål i system EUROPROFIL HIMLINGSSYSTEM = EUROCEILING Systemet for enkel og rasjonell montering av nedsenkede himlinger som platekles

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Lokl forskrift om utslipp fr minre vløpsnlegg for kommunene i Jærregionen (vløpsforskrift for Jæren) Vettt v kommunestyret i x kommune en xx.xx.2009 me hjemmel i Forskrift om enring v forskrift 1. juni

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

Oppgave 5 Et rektangel har en omkrets på 24 cm 2. Hva blir arealet? Dersom lengdene på sidene skal ha heltallige svar, hvor mange løsninger får du?

Oppgave 5 Et rektangel har en omkrets på 24 cm 2. Hva blir arealet? Dersom lengdene på sidene skal ha heltallige svar, hvor mange løsninger får du? KAPITTEL 3 GEOMETRI Mer øving kpittel 3 I e første oppgvene skl u gjøre om enheter på en lgeriske måten. Det vil si t når u skl gjøre om mellom relenheter skl u gå veien om å gjøre om mellom lengeenheter.

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v02

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v02 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v02 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT. Gipsplater og stålprofiler JANUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge.

PRODUKTOVERSIKT. Gipsplater og stålprofiler JANUAR. tlf. +47 32 24 22 50. fax +47 32 24 22 51 e-post: post@moland-norge.no. www.moland-norge. JNUR 2011 Gipsplter og stålprofiler molnd s postboks 157. n3401 lier tlf. +47 32 24 22. fx +47 32 24 22 51 epost: post@molndnorge.no. www.molndnorge.no www.molndnorge.no PRODUKTOVERSIKT Produkt Tolernser:

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

ACO VVS 26 Boligsluk

ACO VVS 26 Boligsluk EG 150 til etong og flisgulv orkortelser for typeetegnelser: V = Lorett utløp = Vnnrett utløp = leksiel klemring = Justerr høye = Kleeflens = Rist: 150 x 150 mm = øye på hoveel = øye fr topp til senter

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

VEGG - GRUPPEOVERSIKT

VEGG - GRUPPEOVERSIKT VEGG-GRUPPE Oversikt VEGG - GRUPPEOVERSIKT Forventet Maks vegghøyde Gr Lab R w R w Brann Tykkelse c/c 0 c/c 600 Nr Nr +C 0-0 klasse db db (EI) mm db+ FR db+ FR 6 7 8. 6 - - 0 SE C70 db+ / M0 9 700 900

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Monteringsanvisning MA 3.P.5

Monteringsanvisning MA 3.P.5 Monteringsnvisning Universlrett for onvetor Komponentliste Monteringsstrutur A C D B E F G H I J Del Besrivelse Antll Gulv Vegg A Eneesel 1 X B Brettfot 1 X X C Lyesyttene hette 2 X D Støtterett 1 X E

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

F G H. DOBBELTFALSET BORDKLEDNING m/ SYNLIG BREDDE 100mm BYGGEPAPP 2x23x48mm UTLEKTING 48x148mm STENDER 150mm ISOLASJON 13mm GIBSPLATER DIFFSPERRE

F G H. DOBBELTFALSET BORDKLEDNING m/ SYNLIG BREDDE 100mm BYGGEPAPP 2x23x48mm UTLEKTING 48x148mm STENDER 150mm ISOLASJON 13mm GIBSPLATER DIFFSPERRE E F G H 00 00 00 00 RUKSREL (R): 78.7 kvadratmeter Y FRITISOLIG: 97. kvadratmeter REL TERRSSE:.5 kvadratmeter TOTLT Y: 9.9 kvadratmeter EL V TERRSSE OVERYGGET: 7.8 kvadratmeter 65 770 0 0 0 89 66 7 6 596

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

Tabell 2 Spennvidden for bjelkelag med under -gulv av 22 mm sponplater eller 19 mm kryssfinér

Tabell 2 Spennvidden for bjelkelag med under -gulv av 22 mm sponplater eller 19 mm kryssfinér Bjelkelgstbell Bjelkelgstbellen ngir hv de ulike dimensjonene (produktene) tåler v spennvidde innenfor hver styrkeklsse (C18, C24 og C30) Tbell 1 Spennvidden for bjelkelg med gulv (Tll i ) v 21 mm BJELKELAGSTABELLER

Detaljer

Kap. 3 Krumningsflatemetoden

Kap. 3 Krumningsflatemetoden SIDE. KRUMNINGSFLTEMETODEN I kpittel. og. hr vi sett t en bjelkes krefter og deformsjon kn beskrives ved fire integrler som henger smmen : Skjærkrft : V d Vinkelendring : φ M d Moment : M V d Forskyvning

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Himlinger. Generelle opplysninger

Himlinger. Generelle opplysninger Himlinger Dette avsnittet handler først og fremst om forskjellige underlagskonstruksjoner, men du finner også viktige opplysninger om bl.a. selve platemontasjen. Opplysninger om detaljer og andre prosjekteringsforhold

Detaljer

S1 kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka

S1 kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka Løsninger til oppgvene i ok S kpittel Alger Løsninger til oppgvene i læreok. 8 ( ) 5 9. e = = 9 = = 8 5 = = 0 = 0 0 0 = 000 =. e Ashehoug www.lokus.no Sie v Løsninger til oppgvene i ok..5..7 = = + 5 =

Detaljer

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir 2 1 Dgens temer Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture Kort repetisjon fr forrige gng Komintorisk logikk Anlyse v kretser Eksempler på yggelokker Forenkling vh. Krnugh-igrm

Detaljer

Per W Nieuwejaar Rederisjef Strønen Einar einarst@imr.no Sørensen Ørjan

Per W Nieuwejaar Rederisjef Strønen Einar einarst@imr.no Sørensen Ørjan Hvforskningsinstituttet Ref.i: Dok.i: KS&SMS.5.3-01 D00805 Teknisk toktleer rpport Skjem Versjon: 1.09 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet v: KRR Gokjent v: PWN Gjeler fr: 30.10.2012 Hensikten me utfylling v

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Innervegger. Huskeliste:

Innervegger. Huskeliste: Innervegger Forskjellige typer innervegger stiller ulike krav til konstruksjonen. Profesjonelle håndverkere bruker oftest stålprofiler av tynnplatestål når de bygger innervegger. Fordelene er mange og

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG(Sensor) I TMA4140 og MA0302

LØSNINGSFORSLAG(Sensor) I TMA4140 og MA0302 Norges teknisk nturvitenskpelige universitet Institutt for mtemtiske fg Sie 1 v 6 LØSNINGSFORSLAG(Sensor) I TMA4140 og MA0302 12. esemer 2006 Oppgve 1 ) Skriv ne efinisjonen på en tutologi. Svr: En tutologi

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

2.2.1 Grunnleggende betraktninger

2.2.1 Grunnleggende betraktninger 38 C2 BJELKER eksentrisk plssering på lgrene eller skjevt innstøpte løftebøyler. Bjelken vil dermed få en sideutbøyning som kn skpe et stbilitetsproblem. Det er en prinsipiell forskjell på de to tilfellene.

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4 MONTASJEVEILEDNING AP AKUSTIKKPROFIL MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG Montasje i himling Montasje på vegg Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 8 00 Epost:

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk klassifiserte veggkonstruksjoner sammensatt på byggeplass i overensstemmelse med kravene i NS 3919:1997

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Generell informasjon... side Beregning av belastningsgruppetabeller... side 8

Innholdsfortegnelse. 1. Generell informasjon... side Beregning av belastningsgruppetabeller... side 8 Innholsfortegnelse 1. Generell informsjon... sie 4 2. Beregning v elstningsgruppeteller... sie 8 3. PHILIPP løftenkersystem... sie 9 3.1 Splittnker PLA-SA... sie 9 3.2 Tohullsnker PLA-ZA... sie 15 3.3

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm Vegger På tvers c/c På langs c/c Brann ett lag Kortkantskjøter understøttes og forskyves. Ved flere lag skal også langkantskjøtene forskyves, min. 300. 900 plate Stenderavstand c/c 450. Ved 2 lag forskyves

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g.

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 4 TALL OG ALGEBRA MER ØVING Oppgve 1 Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller e ulike okstvene? Se på uttrykket O = 2π. Hv står e ulike symolene for? Forklr hv

Detaljer

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte naturområder. Hallermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Her får du i pose og sekk, med nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen Bk 9, 10 og 11 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i INF2270

Løsningsforslag til eksamen i INF2270 Løsningsforslg til eksmen i INF2270 Omi Mirmothri (oppgve 1 4) Dg Lngmyhr (oppgve 5 6) 13. juni 2014 Eksmen 2270 V2013 - Fsit 1) Konverter følgene tll til inært. Vis utregning (5%). (43)es 43 / 2 = 21

Detaljer

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra Bsisoppgver til P kp. Tll og lger. Potenser. Nye potenser. Store og små tll. Stnrform. Tllsystemer. Femtllsystemet. Totllsystemet.7 Prosentregning me vekstfktor.8 Renteregning Ashehoug www.lokus.no Ashehoug

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

1T kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel Alger Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve. 0 8 ( 0) + 0 + ( 0) 0 8 Oppgve. 7 ( ) + + ( ) 7 Oppgve. ( ) + Oppgve. 0 ( ) 0 ( 0) ( ) 0 ( 0) : ( ) 0 : ( ) Oppgve. ( ) ( ) ( ) (,) ( ) (,) 9 Oppgve.

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Fasthetslære. HIN Teknologisk avd. RA Side 1 av 8

Fasthetslære. HIN Teknologisk avd. RA Side 1 av 8 HIN Teknologisk vd. R 04.0.13 Side 1 v 8 sthetslære Irgens: utdrg fr kp. 11. Hieler: Kp 8+9. Konstruksjonsmteriler Konstruksjonsmteriler er fste stoffer og skl i tillegg skl h god evne til å henge smmen.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Oppgaver i naturfag, 9-åringer

Oppgaver i naturfag, 9-åringer Oppgver i nturfg, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene til 9- åringene er innelt i isse emnene: Biologi Fysikk/kjemi Geofg Emnetilhørighet er ngitt forn hver oppgve. S012033

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Installasjoner Installasjoner Innhold.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Brannmotstand EI() 30 - EI() 60, kanalbredde < 400 mm og -høyde < 600 mm... 353 Brannmotstand EI() 30 - EI() 60,

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Typeoversikt... 5. Pakkebredder... 6. Generelle informasjoner... 8. Vertikalpersienne med snortrekk og kjede type 10... 12

Typeoversikt... 5. Pakkebredder... 6. Generelle informasjoner... 8. Vertikalpersienne med snortrekk og kjede type 10... 12 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Vertiklpersienner Innoldsfortegnelse Typeoversikt... Pkkebredder... Generelle informsjoner... 8 Vertiklpersienne med snortrekk og kjede type 0... Spesilformer stndrdnlegg type -...

Detaljer

Øving 9. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt.

Øving 9. Dersom ikke annet er oppgitt, antas det at systemet er i elektrostatisk likevekt. Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektromgnetisme år 2009 Øving 9 eiledning: Mndg 09. og fredg 13. (evt 06.) mrs Innleveringsfrist: Fredg 13. mrs kl. 1200 (Svrtbell på siste side.) Opplysninger:

Detaljer

! Brukes for å beskrive funksjoner i digitale kretser. ! Tre grunnleggende funksjoner: AND, OR og NOT

! Brukes for å beskrive funksjoner i digitale kretser. ! Tre grunnleggende funksjoner: AND, OR og NOT Dgens temer Boolsk lger! Brukes for å eskrive funksjoner i igitle kretser! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture! Kort repetisjon fr forrige gng! Komintorisk logikk! Tre grunnleggene

Detaljer

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at Norgips Norge AS innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk klassifiserte veggkonstruksjoner sammensatt på byggeplass i overensstemmelse med kravene

Detaljer

Finnes også i kunstlær! a b c. Comfort. Armlener. Active. armlener. Industriinnredning

Finnes også i kunstlær! a b c. Comfort. Armlener. Active. armlener. Industriinnredning Comfort Komfortbel industristol med ergonomisk sete i integrlskum og ekstr stor rygg. Setebredde 430 mm. Setedybde 440 mm. Ryggbrikke som følger ryggens bevegelser. Høydeinnstilling med gssptron. Trinnløs

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

Kapittel 7 Brannisolering

Kapittel 7 Brannisolering Kapittel Brannisolering .1 Glasroc F FireCase Montering Generelt om montering Glasroc F FireCase plater monteres med egne Glasroc F-skruer eller spesifiserte kramper. For riktig valg av festemiddel, se

Detaljer

Tillegg til kapittel 2 Grunntall 10

Tillegg til kapittel 2 Grunntall 10 8.09.0 Kvrtsetningene Tillegg til kpittel Grunntll 0 Ne læringsmål i reviert lærepln 0 Mål for et u skl lære: kunne ruke kvrtsetningene til å multiplisere to prentesuttrkk kunne fktorisere ve å ruke kvrtsetningene

Detaljer

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING)

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Brannspjeld. Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKA-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP)

Brannspjeld. Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKA-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) FKA-EU/DE/NO/no Brnnspjeld Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2 I henhold til Deklrsjon v egenskper og ytelser (DoP) DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 TROX Aurnor Norge AS Postboks 100 2712 Brndbu Telefon

Detaljer

B B C C A A. a b c d e f NY UTVENDIG TRAPP TEKN ROM BAD ALLROM INKL. KJØKKEN ENTRÈ SOV/ ARBEID PLAN 1. ETASJE. 4,3 m2. 3,9 m2. 59.4 m2 6.0 m2.

B B C C A A. a b c d e f NY UTVENDIG TRAPP TEKN ROM BAD ALLROM INKL. KJØKKEN ENTRÈ SOV/ ARBEID PLAN 1. ETASJE. 4,3 m2. 3,9 m2. 59.4 m2 6.0 m2. a b c d e f 10 1 2 6518 2750 2750 D LLROM INKL. KJØKKEN B B NY UTVENDIG TRPP KJØKKEN 59.4 m2 6.0 m2 ENTRÈ skap BD,9 m2 SOV/ RBEID 10, m2 C C TEKN ROM 4, m2 D PLN 1. ETSJE 6 aggregat vaskemaskin tørketrommel

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM. Tabell B Bøyestivhet av skiver. (Fasthetsklasse etter NS )

B12 SKIVESYSTEM. Tabell B Bøyestivhet av skiver. (Fasthetsklasse etter NS ) δ B1 SKIVESYSTEM Tell B 1.1. Bøestivhet v skiver. (Fsthetsklsse etter NS 3473 1989) Fsthetsklsse t (m) h (m) A s = A s (mm ) N (kn) (h / R) 1 3 EI 1 15 (Nmm ) EI / EI 1 ε s 1 3 C 35, 4, 491 1 3, 1,3,63,59

Detaljer

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _

motto _ mvt maritimt vitensenter i tungevågen _ randaberg _ mritimt vitensenter i tungevågen _ rndberg _ å p e n r k i t e k t k o n k u r r n s e _ 12 _ 2 14 Adkomst 2. Progrmrel og mks gesimshøyder som L- form Eksisterende ttrksjoner BEDØMMELSESKRITERIER TAKFORM

Detaljer

GENERELL INFORMASJON Innvendige vegger med stålstenderverk

GENERELL INFORMASJON Innvendige vegger med stålstenderverk GENERELL INFORMASJON Ubrennbare konstruksjoner De tper Norgips-plater som benttes til vegger er klassifiserte i henhold til NS-EN 0 som er den felleseuropeiske standarden for gipsplater. De er klassifiser

Detaljer

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet

Nærhet til sentrum og flotte. naturområder. Hallermoen C1 ENEBOLIGER. med attraktiv og solrik beliggenhet Nærhet til sentrum og flotte nturområder Hllermoen C1 ENEBOLIGER med ttrktiv og solrik beliggenhet Drmmen Hllermoen C1 Konnerud Bo godt i vkre omgivelser Dette populære boligområdet ligger c. 5 minutters

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

KAP. 5 Kopling, rekombinasjon og kartlegging av gener på kromosomenen. Kobling: To gener på samme kromosom segregerer sammen

KAP. 5 Kopling, rekombinasjon og kartlegging av gener på kromosomenen. Kobling: To gener på samme kromosom segregerer sammen KP. 5 Kopling, rekominsjon og krtlegging v gener på kromosomenen OVERSIKT Koling og meiotisk rekominsjon Gener som er kolet på smme kromosom skilles vnligvis ut smmen. Kolede gener kn li seprert gjennom

Detaljer

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før Dgens temer Enkoder! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion nd Architecture! Dekoder: En v 2 n output linjer er høy, vhengig v verdien på n inputlinjer! Enkoder/demultiplekser (vslutte fr

Detaljer

Kristin Stevik BOSETTING ÅMOT. om forutsetninger for bosetting av ansatte fra Rena leir

Kristin Stevik BOSETTING ÅMOT. om forutsetninger for bosetting av ansatte fra Rena leir Kristin Stevik BOSETTING ÅMOT om forutsetninger for osetting v nstte fr Ren leir Høgskolen i Hemrk Rpport nr. 5 Online versjon Utgivelsesste: Elverum Det må ikke kopieres fr rpporten i stri me ånsverkloven

Detaljer