Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03"

Transkript

1 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03

2 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex - øyre skinner 23 Brnn 24 Ly Vegger me gipsplter på stålstenerverk fr Europrofil omftter et system gjennomreiee veggtyper, me egenskper testet prktisk og teoretisk. Det er enkelt å velge hvilken veggkonstruksjon mn ehøver fr prosjekt til prosjekt. De vnligste veggtypene er eskrevet i typeoversikten. Utover isse, kn nturligvis også nre veggtyper konstrueres og tilpsses e krv som gjeler hvert enkelt prosjekt. Vår tekniske veling er llti ehjelpelig. 26 Montering 28 WllClik 29 Instllsjoner e f Veggtypenes egenskper er ttt frem vi prøving, eregning og erfring fr inn- og utln. I smtlige tilfeller skl et enyttes gipsplter ihht. gjelene stnrer, eller plter me tilsvrene egenskper. 31 Ekstr skrufeste 33 Høye og stilitet 34 Bevegelse og neøyning 35 Høye vegger horisontl elstninger 36 Lstpåkjente vegger - vertiklt elstee vegger HIMLINGER 38 EuroCeiling 40 Frittspennene himlinger g h Eksempel: Vegg, enkelt stenerverk me to lg gips på hver sie Skinne, U-profil, ve tk og gulv. Stener, C-profil. Hull i stenerne i egge ener for instllsjoner. Første lg gipsplter, festes me skruer me vstn 750 mm (ersom rnnklssifisert: 250 mm på lle pltelg) e Anre lg gipsplter, forskyves en hlv plteree og festes me sentervstn 250 mm. f Hulromisolering. g Sprkling me sprkeltpe over skjøter. Sprkel over skruer. h Overflteehnling. i Lytetting. Fugemsse, pkning v ekstruert polyeten (EP-pkning) eller tørr fugetetting. 41 Lyøyler 42 AP+ og NB Lyisolerene etsjeskillere i E = enkelt stenerverk D = forskjøvet stenerverk DD = oelt stenerverk 70 mm svill, U mm stener, C 70 2 lg gipsplter på hver sie 50 mm minerlull i hulrommet E 70/ M50 2 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

3 Innlening Lynøkkel Brnn Vegger me stålstenerverk og gipsplter etrktes som urennre konstruksjoner. For å oppnå ønsket rnneskyttelse nvenes gipsplter (eller plter me tilsvrene egenskper) i ett eller flere lg, og i en el tilfeller smmen me urennr minerlull. Klssifisering v vegger klssifiseres som oftest i rnnklsse EI 30, EI 60 eller høyere, er etegnelsen tilsier et. I en tekniske foreskriften til Pln- og ygningsloven rukes etegnelsene R, E, I og M: R Bæreevne E Integritet (tetthet mot flmmer og vrme gsser) I Isolsjonsevne (estemmes v mksiml og gjennomsnittlig tempertur på ksien v en rnnpåkjent konstruksjon) M meknisk motstnsevne/styrke Høye vegger me rnnkrv Ettersom SINTEF NBL ikke kn rnnprøve vegger høyere enn 3 meter, ngir e mks høye ut i fr ette og gjelene stnr. Ut fr en slik rnntest får mn erme gokjenning for vegger me en høyen. Den siste stnren for rnnprøving NS-EN som ngir metoe for prøving, sier erimot t mn kn øke gokjent høye for en vegg me 1,0m, hvis en uner testen ikke hr htt utøying større enn 100mm. Tester utført i senere ti me 45mm stener (svkeste og minst stive vrint) me ett lg gips per sie (EI30) og to lg gips per sie (EI 60) hr uner 100mm efleksjon. Utvielse til 4,0 meters høye er erme uprolemtisk for enne type konstruksjoner. Høyeutvielse ut over ette sier ikke stnren noe om. Mn må erme råføre seg me nsvrlig rnnprosjekterene for et ktuelle prosjektet. For mer om rnn se sie 23. Ly Go lyisolsjon forutsetter tette plteskjøter og tetting me fugemsse eller tilsvrene. Lyklssene som er ngitt i våre teller forutsetter også t et ikke er flnkerene konstruksjoner som svekker lyegenskpene, og t tilslutningen er korrekt utført for en gjelene lyklssen. Gjennomføringer kn også svekke konstruksjonens lyegenskper etyelig, og ør erfor unngås i vegger me høye lykrv. Veileningen til TEK10 ngir t lyklsse C i NS 8175 tilfresstiller ygningsmynighetenes minstekrv. For mer om ly se sie eller se Byggforsk etljer for eksempler på lyisolerene vegger. Lystener CSP+ Vegger ygget me CSP+ lystener trenger minre menge inntrnsporterte mteriler, enn vegger ygget me stnr stålprofiler. De største forelene me CSP+ lysteneren oppnås i lyklssene 36 til 52 B. Lysteneren kn også enyttes i lyklsse 55 B, ersom er ikke er gjennomføringer eller svekkelser i veggen og e tilstøtene konstruksjoner hr tilstrekkelig goe lyegenskper. Lyforhol i ygninger, krv etter NS 8175:2012 Lyklsse C i tellen uner ngir e grenseverier for nye ygninger som tilsvrer intensjoner for minstekrv i tekniske forskrifter til Pln- og ygningsloven, og for omygginger er et stilles smme krv som for nye ygninger. Bygningstype Boliger Skoler o.l. Brnehger o.l. Sykehus og pleieinstitusjoner Type ruksområe Mellom oenheter innyres og mellom oenheter og fellesreler (fellesgng, svlgng, trpperom, trpper o.l.) Lyklsse C krv R w (B) Vegggruppe 55 B 8 28 Mellom oenheter og nærings- og servievirksomhet, grsjenlegg o.l. 60 B 9 23 Mellom rom innyres i oenhet - - Mellom unervisningsrom innyres, og mellom unervisningsrom og personlrom/fellesreler/felles oppholsrom, smt mellom personlrom og fellesgng uten ørforinelse Mellom unervisningsrom og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom spesilrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkle lystuioer eller nre spesilrom me støyene ktiviteter, og nre unervisningsrom/personlrom/fellesreler Spesilrom som nevnt ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slgverk e.l. og nre unervisningsrom o.l. Mellom spesilrom som nevnt ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom større unervisningsrom/uitiorier og nre unervisnings- og personlrom Mellom større unervisningsrom/uitiorier som ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse Mellom rom for søvn og hvile. Mellom rom for søvn og hvile og smtlerom/personlrom og nre felles oppholsrom/reler uten ørforinelse Mellom rom som ovenfor og nre felles oppholsrom/fellesreler me ørforinelse I sykehus mellom senge- og eoerrom. I sykehus mellom senge- og eoerrom og fellesreler (felles oppholsrom, korrior, trpperom, trpper og lignene) uten ørforinelse I pleieinstitusjoner mellom senge- eller eoerrom. I pleieinstitusjoner mellom senge- og eoerrom og fellesreler (felles oppholsrom, korrior, trpperom, trpper o.l.) uten ørforinelse 48 B 35 B 60 B 50 B 70 B - 55 B 55 B 50 B 48 B 35 B 48 B 52 B Mellom senge- og eoerrom, felles oppholsrom og lignene og nærings- og servievirksomhet 60 B 8 9 Enkelt stenerverk CSP+ 52 B D 100/ x M50 Enkelt stenerverk CSP+ 55 B DD 70/ x M50 Mellom senge- og eoerrom og korrior, felles, toletter, o.l. me ørforinelse me terskel Mellom senge- og eoerrom og korrior, felles, toletter, o.l. me ørforinelse uten terskel 39 B 34 B Overnttingssteer Mellom gjesterom. Mellom gjesterom og fellesreler (felles oppholsrom, korrior, trpperom, trpp o.l.) uten ørforinelse 52 B CSP M70 CSP M100 Mellom gjesterom og nærings- og servievirksomhet, grsjenlegg o.l. 60 B 8 9 Mellom gjesterom og trfikkert fellesgng/korrior me ørforinelse, smt mellom gjesterom og felles glssgår o.l. 44 B 6 15 Vekslet stenerverk ve ruk v konvensjonelle stenere. Isolsjonsmengen er en smme i egge veggtypene. I enne lyklssen kn e flnkerene konstruksjonene meføre t feltmålt lyisolsjon lir lvere enn 55 B. Isolsjonsmengen er en smme i egge veggtypene. Generelt nefles oelt stenerverk i leilighetsskillene vegger, e er ere ve lvere frekvensområer. Se for øvrig teknisk gokjenning for vegger me CSP+ lystener. Kontorer Mellom kontorer. Mellom kontorer og fellesreler (fellesgng, korrior) uten ørforinelse 37 B 4 14 Mellom vnlige kontor som ovenfor, og fellesgng/korrior me ørforinelse 24 B 1 Mellom møterom og nre rom/korrior uten ørforinelse 44 B 6 15 Mellom møterom og nre rom/korrior me ørforinelse 34 B 2 4 Mellom smtlerom, legekontor, o.l. kontorer me ehov for konfiensielle smtler og nre rom 48 B Mellom rom som ovenfor, me ehov for konfiensielle smtler og korrior me ørforinelse 34 B 2 4 For mer etljerte opplysninger om CSP+, se siene 8, 16, 18. Rom me ører/åpninger i veggkonstruksjon får reusert lyreuksjonstll. Resultt eror på veggens lyklsse, smt elelementets nel v en totle veggen. Se sie Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

4 Veggtell Veggtell Forventet feltveri R'w Veggtype Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv* Veggtykkelse (min.) Konstruksjon EI B E 67/ M0 3,3 3,8 4,2 92 U E 70/ M0 3,3 3,8 4,2 95 U B E 95/ M0 4,8 5,6 6,2 120 U Merk Forventet feltveri R'w Veggtype Mks vegghøye i forhol til stivhetskrv* Vegger me enkelt stenerverk EI 30 -EI 60 Fortsettelse Vegger me enkelt steneverk EI 30 -EI 60 Veggtykkelse (min.) EI B E 67/ M50 3,7 4,1 4,5 117 E 70/ M50 3,7 4,1 4, B E 95/ M50 5,3 6,0 6,6 145 Konstruksjon Merk Brnnklsse Vegggruppe Brnnklsse Vegggruppe E 100/ M0 4,8 5,6 6,2 125 U 1 E 100/ M50 5,3 6,0 6, E 120/ M0 6,0 7,0 7,0 145 U B E 120/ M50 6,4 7,0 7, B E 150/ M0 7,0 7,0 7,0 175 U B E 150/ M50 7,0 7,0 7,0 200 E 200/ M0 7,0 7,0 7,0 225 U E 200/ M50 7,0 7,0 7,0 250 EI B E 67/ M50 3,3 3,8 4,2 92 U EI B E 95/ M ,3 6,0 6,6 145 E 70/ M50 3,3 3,8 4,2 95 U E 100/ M ,3 6,0 6, B E 95/ M50 4,8 5,6 6,2 120 U E 100/ M50 4,8 5,6 6,2 125 U B E 120/ M50 6,0 7,0 7,0 145 U 2 E 120/ M ,4 7,0 7, B E 150/ M ,0 7,0 7,0 200 E 200/ M ,0 7,0 7, B E 150/ M50 7,0 7,0 7,0 175 U E 200/ M50 7,0 7,0 7,0 225 U EI B E 67/67 F101 M0 3,3 3,8 4,2 97 U,F E 70/70 F101 M0 3,3 3,8 4,2 100 U,F Vegger me oelt stenerverk EI 30 -EI B E 95/95 F101 M0 4,8 5,6 6,2 120 U,F EI B DD 67/ xM70 3,2 3,7 4,1 224 I E 100/100 F101 M0 4,8 5,6 6,2 130 U,F E 120/120 F101 M0 6,0 7,0 7,0 150 U,F 3 DD 70/ xM70 3,5 4,0 4,5 230 I DD 100/ xM70 4,7 5,4 6,1 260 I B E 150/150 F101 M0 7,0 7,0 7,0 180 U,F DD 120/ xM70 5,8 6,8 7,0 300 I E 200/200 F101 M0 7,0 7,0 7,0 230 U,F EI B E 67/67 F101 M50 3,3 3,8 4,2 97 U,F DD 150/ xM70 6,9 7,0 7,0 360 I E 70/70 F101 M50 3,3 3,8 4,2 100 U,F EI B DD 70/ xM70 3,7 4,2 4,7 225 I B E 95/95 F101 M50 4,8 5,6 6,2 125 U,F E 100/100 F101 M50 4,8 5,6 6,2 130 U,F 4 DD 100/ xM70 4,9 5,6 6,3 285 I DD 120/ xM70 6,0 7,0 7,0 325 I B E 120/120 F101 M50 6,0 7,0 7,0 150 U,F B E 150/150 F101 M50 7,0 7,0 7,0 180 U,F Vegger me ensiig klening (sjktvegg) EI 30 - EI 60 E 200/200 F101 M50 7,0 7,0 7,0 230 U,F EI B E 45/ M50 2,4 2,7 3,0 70 I EI B E 67/ M0 3,7 4,1 4,5 117 E 67/ M50 3,2 3,7 4,1 92 I E 70/ M0 3,7 4,1 4, B E 95/ M0 5,3 6,0 6,6 145 E 70/ M50 3,5 4,0 4,5 95 I E 100/ M50 4,7 5,4 6,1 125 I 24 E 100/ M0 5,3 6,0 6, E 120/ M50 5,8 6,8 7,0 145 I B E 120/ M0 6,4 7,0 7,0 170 E 150/ M50 6,9 7,0 7,0 175 I B E 150/ M0 7,0 7,0 7,0 200 EI B E 45/45 F200 M50 2,4 2,7 3,0 75 I, F E 200/ M0 7,0 7,0 7,0 250 E 67/67 F200 M50 3,2 3,7 4,1 97 I, F E 70/70 F200 M50 3,5 4,0 4,5 100 I, F E 100/100 F200 M50 4,7 5,4 6,1 130 I, F 25 E 120/120 F200 M50 5,8 6,8 7,0 150 I, F E 150/150 F200 M50 6,9 7,0 7,0 180 I, F * Stivhetskrv: mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen. F 15 mm gipsplter/rnnplter. U Unerstøttet plteskjøt ve ett lg gips og rnnkrv. Lyverien gjeler vegger me 450 mm. Vegger me enkelt stenerverk (veggruppe 1-7) 600 mm vil gi en forering på. 2 B. Mks høye på rnnklssifiserte vegger: se sie 4. Mks prouksjonslenge på stnr C er 6 meter. Alterntiv løsning: forsterkningsstener eller skjøting se sie * Stivhetskrv: mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen. F 15 mm gipsplter/rnnplter. I Isolsjon ikke nøvenig for rnnkrv. Lyverien gjeler vegger me 450 mm. Vegger me enkelt stenerverk (veggruppe 1-7) 600 mm vil gi en forering på. 2 B. Mks høye på rnnklssifiserte vegger: se sie 4. Mks prouksjonslenge på stnr C er 6 meter. Alterntiv løsning: forsterkningsstener eller skjøting se sie Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

5 Veggtell Forventet feltveri R'w Veggtype Mks vegghøye i forhol til stivhetskrv* Vegger me lystener CSP+ EI 30 - EI 60 Veggtykkelse (min.) Konstruksjon EI B CSP ,0 4,4-95 U B CSP ,5 4,4-125 U 13 EI B CSP M50 4, U CSP M50 5, U Merk Brnnklsse Vegggruppe 14 EI B CSP M50 4, ,5 U CSP M50 5, ,5 U EI B CSP M120 6, U, H EI B CSP MR - 4, EI B CSP M100 5,6 6,1-137,5 U, H CSP M50-4, EI B CSP M50 4, CSP M125-7,0-157,5 U, H 17 EI B CSP MR - 6, EI B CSP M125 6, ,5 U, H CSP M50 5,9 6,4-150 EI B CSP M70 5, CSP M100-7, B ** CSP M100 6, Spesielle konstruksjoner EI 120 EI B D 100/70 F202 M100 3, F, B D 120/100 F202 M125 4, F, B 21 D 150/120 F202 M150 5, F, B EI B DD 70/ M190 3,5 4,0 4,5 230 B DD 100/ M210 4,7 5,4 6,1 260 B 22 DD 120/ M260 5,8 6,8 7,0 300 B EI B DD 70/ M160 3,7 4,2 4,7 225 B DD 100/ M210 4,9 5,6 6,3 285 B 23 DD 120/ M260 6,0 7,0 7,0 324 B * Stivhetskrv: mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen. B Ve rnnkrv: hulrom utfylt me fstholt Rokwool rnnplte 50 eller tilsvrene. F 15 mm gipsplter/rnnplter. H Ve rnnkrv EI 30 - EI 60: fstholt steinull i hulrommet me minimum ensitet 27 kg/m2, Rokwool stålstenerplte eller tilsvrene. U Unerstøttet plteskjøt ve ett lg gips og rnnkrv. Lyverien gjeler vegger me 450 mm. Vegger me enkelt stenerverk (veggruppe 1-7) 600 mm vil gi en forering på. 2 B. Mks høye på rnnklssifiserte vegger: se sie 4. Mks prouksjonslenge på stnr C er 6 meter. Alterntiv løsning: forsterkningsstener eller skjøting se sie ** Les mer om CSP+ i klsse 55 B sie 4. Vrsel: På grunn v mnglene etterspørsel er profiler me ree 50mm, 75mm og 125mm utgått fr vårt sortiment fr og me 1.oktoer Profilene erstttes me 45mm, 67mm, 70mm og 120 mm. 8 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

6 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 1-4 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 1-4 Brnnklsse EI 30- EI 60 EI 60 forutsetter t et rukes 15 mm gips/rnnplter. Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 6. Ve B nefles fuging på minimum én sie. Ve B nefles fuging på to sier. Enkelt stenerverk Ett pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 10:4 Mot innervegg me lett konstruktion 10:5 Mot/fori søyle/jelke 10:6 Stener Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen C 67-0,5 3,3 3,8 4,2 C 70-0,5 3,3 3,8 4,2 C 95-0,5 4,8 5,6 6,2 C 100-0,5 4,8 5,6 6,2 C 120-0,5 6,0 7,0 7,0 C 150-0,5 7,0 7,0 7,0 C 200-0,5 7,0 7,0 7,0 Min. 50mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Innfesting 400mm. Lytetting, min 4mm EP-pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. Minerlull, min i to felt. Innfesting 400mm. Lytetting, min 4mm EP-pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. Hulrom utfylt me minerlull. Lytetting, min 4mm EP-pkning. I kke nøvenig me krv <30 B. Innfesting 400. Hjørne, utvenig/innvenig 10:1 Hjørne, utvenig/innvenig 10:2 Mot gulv 10:3 2:3 Mot søyle/jelke 10:7 Mot yttervegg me lett konstruktion 10:8 Mot yttervegg me påforing 10:9 e e Hjørneeslg. Lytetting, EP-pkning 4 mm. Ikke nøvenig ve krv < 30 B. Innfesting 400 mm. Hjørneeslg Hjørnestener. Mks 600 mm. Innfesting 400 mm Lytetting, min. 4 mm EP-pkning. Ikke nøvenig ve krv < 30 B B min. 60 mm B min. 90mm. Betong 200mm. Lytetting, min. 4mm EP-pkning. Innfesting 400mm. 1 x 13 mm gips. Isolering. Dmpsperre. Innfesting 400 mm. e Lytetting, min. 4 mm EP pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. 1 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering Innfesting 400 mm. e Lytetting, min. 4 mm EP pkning. Ikke nøvenig me krv <30 B. 10 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

7 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 5-7 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 5-7 Brnnklsse EI 60 Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 6-7. Fuging på innerste pltelg på egge sier. Mot himling me lett konstruktion 12:4 Mot innervegg me lett konstruktion 12:5 Mot/fori søyle/jelke 12:6 Enkelt stenerverk To pltelg pr. sie 2 lg gips me 10mm splte. Min mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. 2 lg gips me 10mm splte. Min mm minerlull, min. i to felt Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Mks vegghøye Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv Stener mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Mot søyle/jelke 12:7 Mot yttervegg me lett konstruksjon 12:8 Mot yttervegg me påforing 12:9 C 67-0,5 3,7 4,1 4,5 C 70-0,5 3,7 4,1 4,5 C 95-0,5 5,3 6,0 6,6 C 100-0,5 5,3 6,0 6,6 C 120-0,5 6,4 7,0 7,0 C 150-0,5 7,0 7,0 7,0 C 200-0,5 7,0 7,0 7,0 e e Betong 200mm. Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. 1 x 13 mm gipsskiv me splte 10 mm. Dmpsperre Lytetting, fugetetting. Innfesting 400 mm. e Isolering. 2 x 13 mm gipsskiv me splte 10 mm. Dmpsperre Lytetting, fugetetting. Innfesting 400 mm. e Isolering. Hjørne, utvenig/innvenig 12:1 Hjørne, utvenig/innvenig 12:2 Mot gulv 12:3 Mot yttervegg 12:10 Hjørneeslg. Hjørnestener. Mks 600mm. Hjørneeslg. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Gulv, etong min. 150mm. 1 x 13 mm gipsskiv me splte 10 mm. Dmpsperre Innfesting 400 mm. Isolering. 12 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

8 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 8 Konstruksjonsoppygging Veggruppe 8 Brnnklsse EI 60 Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 7-8. Fuging på innerste pltelg på egge sier. Doelt stenerverk To pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 14:4 Mot innervegg me lett konstruktion 14:5 Mot/fori søyle/jelke 14:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener C 67-0,5 3,2 3,7 4,1 C 70-0,5 3,2 3,7 4,1 C 95-0,5 4,7 5,4 6,1 C 100-0,5 4,7 5,4 6,1 C 120-0,5 5,8 6,8 7,0 C 150-0,5 6,9 7,0 7,0 C 200-0,5 7,0 7,0 7,0 Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. Minerlull. 2 lg gips me 10mm splte. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Hjørne, utvenig/innvenig 14:1 Hjørne, utvenig/innvenig 14:2 Mot gulv 14:3 Mot yttervegg me lett konstruksjon 14:7 Mot yttervegg me påforing 14:8 Mot yttervegg me påforing 55 B 14:9 e Hjørneeslg. Hjørnestener. Hjørneeslg. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. min. 20mm mellomrom mellom profiler. Splte me minerlull, ikke nøvenig ve etong 250mm. Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. e Betong, min. 150mm. 2 x 13 mm gips. Dmpsperre. Hjørnestener. Isolering. 2 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering. 1 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering. 14 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

9 Konstruksjonsoppygging Veggruppe Konstruksjonsoppygging Veggruppe Brnnklsse EI 30 - EI 60 EI 60 forutsetter t et rukes 15mm gips/rnnplter. Lyklsse R w B For lyklsser til spesifikke veggoppygginger, se tell sie 8. Ve B nefles fuging på minimum én sie. Ve B nefles fuging på egge sier. Enkelt stenerverk CSP+ Ett pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 16:4 Mot innervegg me lett konstruktion 16:5 Mot/fori søyle/jelke 16:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener CSP+ 70-0,5 4,0 4,4 X CSP+ 95-0,5 5,5 5,8 X CSP ,5 5,5 5,8 X CSP ,5 6,3 7,0 X 1 lg gips me 10mm splte. Min. 50mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Alt. tørr fugetetting. Innfesting 400mm. 1 lg gips me 10mm splte. Minerlull, min. i to felt. Alt. tørr fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Alt. tørr fugetetting. Hjørne, utvenig/innvenig 16:1 Hjørne, utvenig/innvenig 16:2 Mot gulv 16:3 Mot søyle/jelke 16:7 Mot yttervegg me lett konstruksjon 16:8 Mot yttervegg me påforing 16:9 Hjørneeslg. Hjørnestener. Mks 600mm. Alt. tørr fugetetting. Hjørneeslg. Alt. tørr fugetetting. Innfesting 400mm. Innfesting 400mm. Alt. tørr fugetetting. Gulv, etong min 120mm. Betong 200mm. Innfesting 400. Alt. tørr fugetetting. 1 x 13 mm gips me splte 10 mm. Dmpsperre. Isolering. Innfesting 400 mm. 1 x 13 mm gips me splte 10 mm. Dmpsperre. Isolering. Innfesting 400 mm. 16 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

10 Konstruksjonsoppygging Veggruppe Konstruksjonsoppygging Veggruppe Brnnklsse EI 60 Lyklsse R w B 55 B kn rukes så lenge er ikke er føringer eller svekkelser i veggen. Anefles ikke til leilighetsskillene vegger, se sie 4. For lyklsser til spesifikke veggoppygninger, se tell sie 8. Fuging på innerste pltelg på egge sier. Enkelt stenerverk CSP+ To pltelg pr. sie Mks vegghøye Mot innervegg me lett konstruksjon 18:4 Mot/fori søyle/jelke 18:5 Mot søyle/jelke 18:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener CSP+ 70-0,5 4,5 4,9 X CSP+ 95-0,5 5,9 6,4 X CSP ,5 5,9 6,4 X CSP ,5 6,7 7,0 X NB: Ve minre enn 600mm, må tellen på sie 8 kontrolleres ihht. ønsket B krv. 2 lg gips me 10mm splte, topp og unnsvill må også h splte. Min mm minerlull. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400mm. Lytetting, fugetetting. Betong 250mm. Innfesting 400. Lytetting, fugetetting. Hjørne, utvenig/innvenig 18:1 Mot golv 18:2 Mot himling me lett konstruktsjon 18:3 Mot yttervegg me lett konstruksjon 18:7 Mot yttervegg me 18:8 påforing Mot yttervegg me påforing 52 B 18:9 e f e Hjørneeslg. Hjørnestener Mks 600mm. Innfesting 400mm. Gulv, etong min. 250mm, lt. 150mm me splte. Lytetting, fugetetting. 2 lg gips me 10mm splte. Min mm minerlull, 1200mm ut fr hver sie v veggen. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400mm. 1 x 13 mm, lt. 2 x 13 mm gips. Dmpsperre. Hjørnestener. Ve 2 x 13 mm gips er et ikke nøvenig å plssere stenere i veggens forlenging. e Lytetting, fugetetting. f Isolering. 2 x 13 mm gipsskive me splte 10 mm. Splte gjeler også skinner ve tk og gulv. Dmpsperre. Lytetting, fugetetting. Innfesting 400 mm. e Isolering. 1 x 13 mm gips. Dmpsperre. Isolering. 18 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

11 Konstruksjonsoppygging Veggruppe Konstruksjonsoppygging Veggruppe Brnnklsse EI 30 - EI 60 EI 60 forutsetter t et rukes 15mm gips/rnnplter. Lyklsse R w B Sjktvegg To pltelg på en sie Mks vegghøye Mot himling me lett konstruktion 20:4 Mot tk me tung konstruktion 20:5 Mot/fori søyle/jelke 20:6 Mks vegghøye i henhol til stivhetskrv mks H/300 ve 0,5 kn/m linjelst mit på veggen Stener C 45-0,5 2,4 2,7 3 C 67-0,5 3,2 3,7 4,1 C 70-0,5 3,2 3,7 4,1 C 95-0,5 4,7 5,4 6,1 C 100-0,5 4,7 5,4 6,1 e C 120-0,5 5,8 6,8 7 C 150-0,5 6,9 7 7 C 200-0, Minerlull. Innfesting 400mm. 1 x 13 mm gipsskiv. Fstholt minerlull. e Fugetetting. Innfesting 400mm. Fugetetting. Fstholt minerlull. Hulrom utfylt me minerlull. Innfesting 400 mm. Hjørne, innvenig 20:1 Hjørne, utvenig 20:2 Mot gulv 20:3 Mot søyle/jelke 20:7 Hjørnestener. Mks 600mm. Hjørneeslg. Mks 600mm. Fstholt minerlull. Fugetetting. Innfesting 400. Betong, ree 200mm/veggtykkelse. Innfesting 400 mm. Fugetetting. 20 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

12 Euroflex Brnn Bøyr skinne, Euroflex UEF EuroFlex øyre skinner gjør et enkelt å ygge uee vegger. Skinnene øyes enket til ønsket rie uten spesilverktøy. Stenerne plsseres me vlgfri sentervstn. Bygningseler, klsse EI Vegger me stålstenerverk og gipsplter etrktes som urennre konstruksjoner. For å oppnå ønsket rnneskyttelse nvenes gipsplter i ett eller flere lg, og i en el tilfeller smmen me urennr minerlull. Brnnklssifiserte vegger Innklening v hulprofil Ve innklening v kvrtiske hulprofiler (søyler) nvenes en spesielt fremstilt søylehjørnelist (PHL). Søylehjørnelisten festes i søylen me oeltsiig tpe og sikres i toppen, unnen og på miten ve hjelp v skuspiker. Pltemterilet festes så i hjørnelisten me skruer. Fig. 23:1. Innklening v hulprofil me PHL 23:1 Påvirket sie Motstt sie Montering veuroflex 1 Strt me å tegne ønsket plssering v stenerverket på gulvet. 2 Fest skinnen fr linjens strtpunkt og form en etter tegnet linje. Fest skinnen fortløpene. 3 Legg tkskinnen me unnen opp i gulvskinne og ruk gulvkinne som ml. 4 Tkskinnen låses me skruer i hvert le og eretter festes i tket. 5 Systemet psser til lle innerveggstener fr Europrofil. Resultt v rnnprøve for veggtyper i veggruppe 21 og 22. Resultt Etter v to rnnprøve timer er et. for 1000 veggtyper C på en rnnelstee i veggruppe sien, 21 og 22. Etter to mens timer et er på en et nre sien er o C minre på en enn rnnelstee 100 C. sien, mens et på en nre sien er minre enn 100 o C Gipsplter egrenser rnnutviklingen ve t kjemisk unet vnn vunster og kjøler rnnen. Brnnestemte etljer Detljene er utformet slik t veggkonstruksjonens rnnmessige egenskper kn opprettholes ve tilslutning til nre ygningseler. Det er ikke ttt stilling til hvorn e tilstøtene ygningseler skl oppfylle nre rnnmessige krv. Innklening v H-jelker Ve innklening v søyler eller jelker nvenes jelkeklips BB 25/50. Bjelkeklips klemmes fst på søylen/jelken me sentervstn 1000 mm. Hjørneprofil L 50 skrues i jelkeklipset. Pltemterilet skrues fst i hjørneprofilen. Fig. 23:2. Innklening v H-jelker me BB 25/50 23:2 4 5 Ett lg plter - eller flere Alle skjøter i énlgskleninger skl være unerstøttet. Som unerstøttelse kn mn f.eks. ruke stålån. Losholter (skinner) mellom stenerne kn erfor være nøvenige. Ve flerlgsklening er ette ikke ktuelt. Her forskyves skjøtene en sentervstn i reen og minimum 300 mm i høyen. Bærene ygningseler Gipsplter er også lett nvenelige som rnnisolering v ærene konstruksjoner. Vrme Om gipspltene utsettes for vevrene tempertur o over 50 C svekkes holfstheten. Ve montering v el-ritor og nnet rmtur som vgir sterk vrme ør innfestingen erfor ikke utføres irekte i gipspltene, uten t e også er festet i stålstenerverket. Mot tk Ve innklening v jelke som ligger mot tk festes en HA 25/35 mot tket. Listen skrues me en ree flensen mot tket me sentervstn 400 mm. Fig. 23:3. Innklening v H-jelke me BB 25/50 og HA 25/35 23:3 14 Isolering Når hulromsisoleringen er ngitt smmen me rnnmessige egenskper, utføres isoleringen me fstholt steinull me ensitet som gitt v oversikten i veggtellene på sie 6-9. For fstholing v isolsjon kn et enyttes lnge skruer (tre lg gipsskruer) me sentervstn 350 mm gjennom stenerryggen Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

13 Ly Ly Ly, gips og stål Konstruksjoner me stålstenerverk og gips forener lv vekt me effektiv lyisolering, og resulttet kn foreres ytterligere ve å enytte minerlull i hulrommet. Konstruksjoner me gipsplter skru på profiler v tynnpltestål er ieelle i lyteknisk smmenheng, fori et tynne stålstenerverket gir et lite trnsmisjonsrel i forhol til stenerverk v tre. Lyklsser I e fleste tilfeller er veggkonstruksjonens lyreuksjonstll ere enn hv som oppgis i typeoversikten. For eksempel er en vegg som er lortoriemålt til 66 B plssert i lyklsse 60 B. Ve plssering i lyklsser er et ikke ttt hensyn til gjennomføring v instllsjoner og lignene. Gjennomføringer kn reusere resulttet me 5-10 B, og ør unngås er et ønskes høy lyisolering. Se lnt nnet Åpninger på enne sien og Instllsjoner sie 29. Luftlyisolsjon Luftlyisolsjon er en konstruksjons evne til å isolere mot luftlyoverføring i ygninger. Det ngis me målestørrelsen ve feltmålt lyreuksjonstll, R w og me enheten esiel (B). Resultt lymåling Doelvegg me tre lg gips på oelt stennerverk B Hz Lymåling: 66 R`w B i frekvensområet Hz. Lyklsse: 60 R`w B Tørr fugetetting EPDM-list 24:1 24:2 Flnketrnsmission Foruten ulike former for lytetting estemmes veggenes lyklsse essuten v ntll gipsplter og veggens tykkelse, smt tilsluttene vegger og tkets lymessige egenskper. Fig. 25:1, 25:2, 25:3 vil normlt gi tilfresstillene resultt. Go lyisolering kn ikke oppnås re ve å etlere en lyisolerene vegg. For å unngå t lyen trnsmitteres gjennom gulv, tk eller flnkerene vegger, må isse være v minst smme lymessige kvlitet som veggen. I mnge tilfeller kn et være nøvenig å ryte e tilsluttene ygningseler. Om en flnkerene ygningsel eller ens klening ikke hr ere lyegenskper enn veggens, skl en, som hoveregel, rytes. Se fig. 25:4. Lyklsse B Enkeltvegger me 1 lg plter 25:1 EP-pkning ve stenerverkets tilslutninger. Lyklsse B Doelt skilt stenerverk ve B 25:3 Lyklsse B Enkeltvegger me 2 lg plter 25:2 EP-pkning ve stenerverkets tilslutninger og elstisk fugemsse ve pltenes tilslutninger lngs en veggsie, eller tørr fugetetting. 25:4 Fuge, min 20mm min 20mm me minerlull minerlull Lytetting, fuging Lytetting, fuging Tetting For t en forventee lyisoleringen skl oppnås, må lle tilslutninger til nre ygningseler være lytette. Tetting utføres me fuger og EP-pkning, eller evnt. tørr fugetetting. EP-pkning nvenes ve stålstenertilslutning til nre ygningseler. Tykkelsen ør være minst 4 mm. Tørr fugetetting er et lterntivt system for lytetting. Tettingen utføres me EPDM-list som er pålimt stålprofilene. Se fig 24:2. Systemet gir tetting mot tilsluttene ygningseler og gipspltene. Båe svill og stener kn leveres me EPDM-list. EPDM-list kn også leveres løst. Ve ruk v tørr fugetetting stilles et krv til nøyktighet ve montering. Forventet lyisolsjon R`w for vegger me klssifiserte ører, vhengig v relforholet ør/vegg Vegger me elelement montert, får et reusert lyegenskp. Resulttet eror på veggens lyklsse, smt elelementets nel v en totle veggen. Tellen uner gir en iniksjon på hvilken lyklsse som kn oppnås. Åpninger Selv små åpninger kn være svært utslgsgivene for lyisoleringen. Dette går frem v tellen. En lng sml splte vil som regel gi større utslg enn et runt hull me smme rel. En slik splte vil nemlig overføre ly v lve frekvenser som hr stor ølgelenge i forhol til spltereen. Åpningens størrelse i forhol til hele veggen Resultt i reuksjonstll R w Reuksjonstllet for veggen uten åpning 30 B 40 B 50 B Hovevegg B-verier refererer til enne veggen. For fstholing v isolsjon kn et enyttes lnge skruer (tre lg gipsskruer) me sentervstn 350 mm gjennom stenerryggen eller isolsjonsholer. Åpningens størrelsesoren f.eks 0,001 % 30 B 40 B 47 B Nøkkelhull 0,01 % 30 B 37 B 40 B 0,1% 27 B 30 B 30 B Lufteventil 1 % 20 B 20 B 20 B 10 % 10 B 10 B 10 B Åpent vinu 20 % 7 B 7 B 7 B 30 % 5 B 5 B 5 B Åpne ører Tilslutning til plteklet konstruksjon EP-pkning ve stenerverkets tilslutninger og elstisk fugemsse ve pltenes tilslutninger lngs egge veggsier. Splte: B: Minimum 10 mm splte. være minerlull B: Hovevegg Isolering: se teller Vegg i lyklsse 52 B mot gulv v 90 mm etong. Gulvet må rytes me min 20 mm fuge for å oppnå smme lymessige kvlitet som veggen. Fugen er ikke nøvenig ve etongtykkelse 160 mm eller mer. Tilst. plteklening: B: 1 lg plte B: 2 lg plte B: 3 lg plte B: (gjeler spesielt himling) Veggens lyklsse Arelforhol ør/vegg inkl ør Dørens lyklsse 36 B 40 B 44 B 48 B 52 B 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ 10 1/ 2 1/ 5 1/ B B B B B B Tilslutning til mssiv konstruksjon Hovevegg B-verier refererer til enne veggen. For fstholing v isolsjon kn et enyttes lnge skruer (tre lg gipsskruer) me sentervstn 350 mm gjennom stenerryggen. Fuging: B: en veggsie B: egge veggsier Teglstein: B: 110 mm B: 170 mm B: 230 mm 55 B: 350 mm Hovevegg Lettetong: B: 75 mm 40 B: 240 mm 44 B: 300 mm Sie mot hovevegg skl være pusset. Mssiv etong: B: 60 mm 40 B: 90 mm 44 B: 120 mm B: 150 mm B: 250 mm Alt. me fuge: 52 B: 120 mm. fuge minimum 10 mm me minerlull B: 150 mm. fuge minimum 50 mm me minerlull. 24 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

14 Montering WllClik Montering v gips til stålprofiler Stålstener ve ør Generelle regler Stenerne monteres me mksimum sentervstn på 600 mm for 12,5 mm gipsplter. Avstnen mellom innfestingspunktene for skinner og stenere skl ikke overstige 400 mm. Unnttt er tilslutning v vegger til himlinger v gipsplter på stålprofiler. Stålprofilene smmenføyes me fiksertng, skruer eller WllClik skinne. Når plter skjøtes knt i knt skl e skrues og monteres i en estemt rekkefølge. Gipspltene skrues først i åpen ene v stålprofil (lengst fr steget på profilen). D unngås en eventuell forskyvning v gipspltene ( tnning ). Fig. 26:2 Ve konstruksjoner me ett pltelg og rnnkrv, skl plteskjøter være unerstøttet. Ve ole pltelg monteres pltene me forskutte skjøter. Skruer Gipspltene skrues til stålprofilene me selvorene og gjengepressene skruer me minimumslenge 25, 41 og 51 mm for henholsvis ett, to og tre lg gips. Skruhstighet Høy skru- og orhstighet reuserer vrk (motvirker vnring og utrenning v skruspissen), og gir hurtig montering. Omreiningshstigheten ør være fr 2400 til 4000 o/minutt ve skruing v gips mot stål, og 1800 til 2500 o/minutt ve skruing stål til stål. Smmenføyning stål mot stål Ve smmenføyning stål mot stål, skru fortrinnsvis fr en tynneste mot en tykkeste plten slik t skruhoet kommer mot en tynneste plten. Ståltykkelse Det skl llti forsterkes ve sien v ør, åe for å kunne t opp elstning fr ør, og for å oppnå ere skrufeste. Se tell. Dørtype Lette ører Mssive ører Dørree inntil 1,1 m 1,0-1,8 m inntil 1,1 m 1,0-1,8 m Montsje Dørstenere skl llti innfestes me eslg til ekket, unntket er Dørkit som mn fester vi en øyre fliken til ekket. C - 0,5 + kryssfinér C - 1,2 WllClik ørkit Skruvstn fr plteknt (pppkle) skl være minst 10 mm og fr skåret knt minst 15 mm. Tunge ører inntil 1,1 m 1,0-1,8 m Montering v 12,5mm gipsplter 26:1 Montering til CSP+ stener 26: min. 150mm WllClik ørkit Er en fleksiel løsning for plssering v ør, me enkel montsje og innfesting. I systemet hr mn re én losholt som psser til lle ører opp til 1,1m. Dørstenerene kommer me ferig innlgt 19mm kryssfiner for ekstr skruefeste. For mer informsjon se egen rosjyre eller 250 Dersom skruen når inn til U-knlen, reuseres veggens lyegenskper. Montering gipsplte 26:2 Monteringsretning Isolering 26:3 Isolering me minerlullremse, MR Minerlullremse MR monteres i steget på U, C og CSP+ profilene. Remsene finnes i ree 80, 105 og 130. Merk t remsene skl være reere enn profilene som skl isoleres. Dvs 80mm til C 67, C 70 osv. Forslg til montering: MR monteres i toppskinne før stenerne settes på plss for å hinre t remse fller ne. Så legges remsen inn i stener og ne i unnsvill. Isoleres hele feltet, øker veggens lyisolering me 2 til 4 B. Losholter UD Vi leverer ferig kppee losholter fr mm stenerimensjoner for ørimensjonene 800, 900 og 1000mm (åpninger me 10mm overmål, og 1010mm). Losholtene hr ferige utstnset fliker som rettes ne og e rukes til å skru losholten til ørsteneren. 26 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

15 WllClik Instllsjoner Kortere monteringsti Me WllClik systemet kortes monteringstien krftig ne. Ingen oppmåling er nøvenig, WllClik skinnen er prousert me 150 utspringer. Låsepunktene i moul gjør t mn eliminerer feilplssering, smt t sentervstn kn velges fr 300, 450, 600 osv. Skinnen hr en festemekniske i seg som gjør t stener klikkes fst i låsepunkt. Systemet psser til lle innerveggstenere fr Europrofil, og til lle typer veggplter. Systemet kn også rukes til himling, se sie 40. HMS Systemet er konstruert slik t et er minimlt me elstene reisstillinger, og reiet lir mer smmenhengene og kvliteten lir ere. Doelt stenerverk WllClik Dørkit WllClik Instllsjonshull Europrofils stnr stålstener hr hull i egge ener for gjennomføring v el-rør me mer (gjeler ikke forsterkningsstener). Om et kreves mer plss kn hullet i steneren utvies. Me hensyn til stenerens stilitet ør ikke hullreen overstige 40% v stenerreen. Gjennomføringer på tvers v veggen skl unngås såfremt et er mulig, og ør ikke forekomme i vegger som hr større lykrv. EL-instllsjon, ly Lytrnsmisjon gjennom el-okser og el-rør skl unngås. El-okser må forskyves minst 600 mm horisontlt, eventuelt 800 mm vertiklt er ette ikke er mulig. Fig. 29:1. Rør og knler Det ør llti vureres om særlige fornstltninger er nøvenige v hensyn til rnn-, ly- og styrkemessige egenskper, når et skl føres rør, knler eller lignene inne i eller gjennom veggene. Fig. 29:2 og 29:3. Rør og knler - rnn Skl instllsjon rs gjennom rnnklssifiserte vegger må gjennomføringen tettes me egnet tetningsmsse. 29:1 Rør og knler - ly Rør, knler og lignene kn virke øeleggene for vegger me lykrv. Årsken er t et lir kontkt mellom e to veggsiene eller t gjennomføringen ikke er tilstrekkelig tett. Tetning runt gjennomføringer kn utføres me egnet fugemsse. UW-skinne låser lle fire stenerflenser. Montering v vegg Brnntetting 29:2 Lytetting 29:3 1 Låsene på topp-og unnsvill skl llti være i lo. 2 Strt me hel svill eller me svill som er likt klipt (i topp og unn). 3 Monter først unnsvill. Deretter første stener (mot vegg) og til slutt topsvillen. 4 Klikk eretter stenerne på plss ve hver 3. eller 4. klikklås ( 450 eller 600). 5 Legg eventuelt inn isolsjon og monter pltekleningen etter prousentens nvisning. 6 Ve montering v første plte kuttes sprkelknten, minimum 50mm. Plteklening monteres for øvrig iht. prousentens nvisning. Montering v stenere utføres fr gulvnivå. Fugen mellom gipspltene og rør/knler skl tettes me rnntetingsmsse. Fugen mellom gipspltene og rør/knler tettes me fugemsse. 28 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

16 Instllsjoner Ekstr skrufeste Instllsjonsvegg (innvenig påforing v yttervegg) Innsien v ytterveggsprofiler kompletteres me en iffusjonssperre og eretter monteres påforingsprofil PU som nslutning mot golv, tk, runt vinuer og øråpninger. I felt monteres påforingsprofil PZ. Profilen skper et rom som muligjør rgning v instllsjoner, og gir plss for isolering. Forelen me en instllsjonsvegg er t iffusjonssperren plsseres et stykke inn i veggen på en vrme sien, og rytes minimlt. Instllsjonsveggen hjelper også me å ryte kuleroer. Stålån Stålån leveres i flere tykkelser. Stålån hr mnge ruksområer, e mest vnlige er: - Stging v frie flenser - Plteskjøter - Ekstr skruefeste for lette instllsjoner - Buee vegger - Lister/ gulvlister Innrusplter Påforingsprofil PU Påforingsprofil PZ For økt sikkerhet mot innru, kn veggene forsterkes me innrusplter v stål. Det nefles forsterking v vegg, ersom veggen er mellom 0-4 meter over terrenget. Det nefles også å forsterke vegger som er høyere over terreng, hvis e fortstt er lett tilgjengelig vi trpper, utygg eller tilsvrene. Normlt er et forsikringsselskpene som setter krv til gostykkelse på pltene. Vi leverer flere gostykkelser ferig hullet til 450mm, smt plter på 1200 x 3000mm i forskjellige gostykkeler. Teleskopisk skrufeste Et spesilkonstruert spikerslg for stål- og trestenervegger me mm. Beslget kn monteres enkeltvis eller fortløpene, og egner seg for oppheng v kjøkken- og eromsinnreninger, ritorer mm. Spikerslget er testet og utprøv ve Sintef Byggforsk me svært goe resultter smmenlignet me lterntive metoer for innfesting. Montsje: Pltene er ferig hullet for stenerverk på 450 og pltene hr en imensjon på 900mm x 2400mm. Ve ruk v stålplter som meknisk innruseskyttelse, ør forsikringsselskpene konsulteres. Dette for å sikre t lle retningslinjer og krv for montering og pltetykkelse er fulgt. Innrusplte og ett lg gips 30:1 Innrusplte og to lg gips 30:2 KB 12 og KB 15 For innfesting v 12 og 15mm treplter for ekstr skruefeste mellom stenerverk. Beslgene festes enkelt me oeltsiig tpe, og festes me en skrue. Når plten er plssert mellom eslgene, rettes flikene inn over plten. Gipsen skrues som normlt. 30 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

17 Høye og stilitet Forsterkning v eksisterene trejelkelg Sentervstn Den generelle sentervstnen er 600mm. Om veggen ønskes oppført me plter tilpsset nnen stenerree, eller om veggen ønskes sterkere og mer stil kn vstnen reuseres. Der hvor overflteehnlingen helt eller elvis skl estå v fliser, nefles et mks sentervstn på 400mm. Boksee stenere 33:1 Fnt u ikke et u vr på jkt etter i enne prosjekterings- og monterinsveileningen? Vegghøye Vegger eståene v stålstenerverk og gipsplter hr stor styrke og stivhet, og kn utføres i høyer opp mot 7000mm. Vegghøyen kn økes ve reusert sentervstn, smmenføye ( oksee ) stenere eller forsterkningsstenere. De neflte mksimumshøyene går frem v veggtellene sie 6-9. Angitte høyer er veileene og eregnet ut fr en horisontl linjelst på 500 N/m mit på veggen. Høyene er ngitt ut fr utøyningskriteriet H/300. For informsjon om ekstr høye vegger me forsterkningsstener se sie 35. Skøyting v stener 33:2 Hr u en spesiell utforring? Ikke nøl me å t kontkt, vi er stig me på prosjekter me spesielle utforringer og hjelper til å løse isse. Stilitet Ve sieelstning fungerer gipsplteveggene som smvirkekonstruksjoner, er gipspltene stiliserer stålstenerne og i en viss gr mevirker som flenser. Er et snnsynlig me neøyning i tilsluttene jelkelg eller tk, ør veggene utføres me teleskoptilslutning. Mer informsjon om teleskopløsninger finner u på neste sie. Vi hr et fleksielt prouksjonstem som kn spesilprousere et meste fr spesielle eslg til stenere me spesielle tverrsnitt. Vi hr også et kunnskpsrikt slgstem og teknisk tem, Smmenføye stenere Stenernes symmetriske form muliggjør smmenføyning to og to. Det gir større styrke og erme mulighet for større vegghøye. Oppforing v gulv som er gl i en go utforring. Skjøting v stenere Alle stenere, C-profiler, kn enkelt skjøtes. For å forenkle skjøtingen, leveres skjøtestener på 1000mm. Ve for eksempel skrånene tk nvenes me forel skjøtestener i kominsjon me en stener i lgerlenge. Disse okses smmen og lengen tilpsses tkhøyen. Ve skjøting v stenere, skl en skjøtee elen minst være 10% v en totle høyen, og minst 400mm. Skjøten må ligge vekselsvis i øvre eller nere 1/3 v vegghøyen. Se Fig. 33:1 og 33:2. Skjøtee forsterkningsstenere 33:3 Skjøtee forsterkningsstenere Forsterkningsstenere kn skjøtes ( okses ) på smme måte som vnlige stenere. Den oksee elen for forsterkningssteneren skl være minst 1000mm. Forsterkningsstenerne festes smmen me 8 stk monteringsskruer, 4 stk i hver ene v en oksee elen. Skruene festes i profilens omvikte knt. Se Fig.33:3. 32 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

18 Bevegelse og neøyning Høye vegger - horisontl elstning Store neøyinger, teleskopløsninger Dersom et må ts hensyn til større setninger i etsjeskiler eller tkkonstruksjon, kn et enyttes forskjellige teleskopløsninger. Teleskoptilslutning, stenerimensjon og minerlull må tilpsses veggkonstruksjonens lykrv. Teleskopløsning for vegg me to gipslg 34:1 Teleskopløsning for oelvegg me to gipslg 34:2 Høye innvenige vegger me horisontl elstning Mksimlt neflt vegghøye me krv til utøyning mks H/300 for innvenige vinlster (trykk/sug) eller ve en linjelst lngs veggens hlve høye på 0,5 kn/m. Tellen uner ngir stenere me sentervstn 600mm. Lsten eregnes i ruksgrensetilstn. Angitte høyer i tellen forutsetter t et rukes enevstivere i egge ener v stener og t egge flenser er innspent. Det vil si t veggen skl være kle opp egge sier me minimum 12,5 mm gipsplter eller tilsvrene. Pltene skl være innfestet me vnlig vstn mellom skruene. Tellen ngir mksiml vegghøye (m) for stenere me 600mm Bjelketype Vinlst (ruksgrensetilstn) 0,3 kn/m2 0,5 kn/m2 0,7 kn/m2 0,9 kn/m2 Linjelst på 0,5 kn/m lngs veggens hlve høye Teleskopskinne UTS-2. Skruinnfesting til plteklening. Stenervslutning Avslutningslist KS 26 x > y z min. 10 mm w > y x Avstn stener til unn v svill. y Bevegelsesområe. z Overlppingsområe gipsplte/svill w Avstn skrue til unerknt svill. Teleskopskinne UTS-2D. Skruinnfesting til plteklening. Stenervslutning Avslutningslist KS 26 x > y z min. 10 mm w > y x Avstn stener til unn v svill. y Bevegelsesområe. z Overlppingsområe gipsplte/svill w Avstn skrue til unerknt svill. C 100-1,0 4,5 3,8 3,4 3,1 6,0 C 100-1,2 5,0 4,2 3,8 3,5 6,8 C 100-1,5 5,3 4,5 4,0 3,7 7,6 C 150-1,0 6,1 5,1 4,6 4,2 9,3 C 150-1,25 6,8 5,7 5,1 4,7 10,8 C 150-1,5 7,3 6,2 5,5 5,1 12,1 C 200-1,0 7,5 6,4 5,7 5,2 12,6 C 200-1,25 8,4 7,0 6,3 5,8 12,8 C 200-1,5 9,1 7,7 6,8 6,3 12,8 C 250-1,0 8,8 7,5 6,7 6,1 12,8 C 250-1,25 9,9 8,3 7,4 6,8 12,8 C 250-1,5 10,7 9,0 8,1 7,4 12,8 Sprekker Ve tilslutning til nre ygningseler kn et være vnskelig å unngå sprekknnelser i overflteehnlingen. Sprekknnelser unngås, ersom tilslutningene utføres me fuger me elstisk fugemsse. Dersom gipspltene hr vskårne knter ør mn nvene vslutningslist. Bevegelige fuger Er et risiko for evegelse eller setninger på opp til 10 mm, må et fuges me en elstisk fugemsse som kn oppt evegelse. Fugen må plsseres slik t et lir plss til en smmenpressee fugemssen. CL 200-1,5 9,6 8,1 7,2 6,6 12,8 CL 200-2,0 11,0 9,2 8,3 7,6 12,8 CL 200-2,5 11,9 10,0 9,0 8,2 12,8 CL 250-2,0 12,8 11,0 9,8 9,0 12,8 CL 250-2,5 12,8 12,0 10,7 9,8 12,8 CL 250-3,0 12,8 12,8 11,5 10,5 12,8 CL 300-2,5 12,8 12,8 12,8 11,9 12,8 CL 300-3,0 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 34:4 34:4 Mks lenge 12800mm pg trnsport. Enevstiver WS og WSS Enevstiver WS og WSS Alle elstee stenere ve lenger over 2000mm skl fornkres me enevstiver, ette for å overføre nøvenige reksjonskrefter. 34 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

19 Lstpåkjente vegger - vertiklt elstee vegger Anvenelse Denne konstruksjonen enyttes er et er ønskelig me en urennr vegg me lv vekt, som skl ære vertikle lster (f.eks fr etsjeskiller). Lster eregnes i rugrensetilstn for vlg v profil. For å oppnå ngitt kpsitet, skl profilene h enevstiver i egge ener. Digrmmet uner ivretr horisontllst på 0,6 kn/m profil. Kpsitet for ksillst pr. profil F: Lst (kn) Ensiig klening 36:1 Boks-i-oks me skrå himling og skrå vegg For profiler me re én flens innspent, skl lster i rugrensetilfelle multipliseres me 1,5. Tosiig klening 36:2 Fnt u ikke et u vr på jkt etter i enne prosjekterings- og monterinsveileningen? Hr u en spesiell utforring? Ikke nøl me å t kontkt, vi er stig me på prosjekter me spesielle utforringer og hjelper til å løse isse. Angitt kpsitet i igrmet til høyre forutsetter t egge flenser er innspent. Veggen skl være klet på egge sier me minimum ett lg 13mm gipsplter eller tilsvrene. Pltene skl være innfestet me vnlig vstn mellom skruene. Vi hr et fleksielt prouksjonstem som kn spesilprousere et meste fr spesielle eslg til stenere me spesielle tverrsnitt. Vi hr også et kunnskpsrikt slgstem og teknisk tem, som er gl i en go utforring. H: Vegghøye (m) 36 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

20 EuroCeiling Himling Himling EuroCeiling Plteree (mm) Antll pltelg* Systemoppygging - Defleksjonsklsse 1 (L/500) A B C D Avstn mellom oppheng (mm) Avstn mellom primærprofiler (mm) Avstn mellom sekunærprofiler (mm) Avstn mellom oppheng og vegg (mm) mks mks mks mks 600 * Det forutsettes plter me vekt tilsvrene 13 mm stnr gipsplter Himling Enkel og hurtig montert himling Systemet for enkel og rsjonell montering v nesenkee himlinger som pltekles me gips. Himlingen ygges opp me et fåtll komponenter ut fr ønsket høye på neforing. Smmenføyningene mellom komponentene er sert på klikkinnfesting, for enkel og hurtig montsje. Effektig og veriskpene Smmen me stor spennvie er systemet reimiljømessig forelktig og gir økt effektivitet og veriskping. Himlingen er eregnet for ruk i eksponeringsklsse A, - innenørs. Systemet er testet me Sintef Byggforsk og ivretr krvene til en NS-EN Nesenkee himlinger. EC1 Stnr D 39:1 EC2 Ett pln D 39:2 A C A C E EuroCeiling komponenter B B ECC - æreprofil Primær- sekunærprofil l//h/t = 4000/28/45/0,56mm ECU - kntskinne Festes lngs tilstøtene vegger, me overkntskinne i nivå me unerknt primærprofil l/1/2/h/t = 3000/45/35/28(innv.)/0,56mm ECCS - skjøtestykke Benyttes til lengeskjøting v primær- og sekunærprofiler ECK - krysseslg Benyttes for å kole smmen primær- og sekunærprofiler Nesenket himling eregnet på stnr gipsplter. Nelekting mm + plter. Primærprofiler CC 1200 me oppheng CC Sekunærprofiler CC 300 til CC 600. EC3 Lvtyggene himling 39:3 Nelekting mm + plter. Primærprofiler 1200 me oppheng Sekunærprofiler 600. Tverrprofiler 300 til 600. Følg plteprousentens nvisning. Fleksiel neforing ECCT - tverrprofil Festes mellom sekunærprofiler ve ehov for unerstøttelse v lle plteknter. ECCT 550 mm ECCT 850 mm ECN - nivåeslg Benyttes for å kole tverrprofil mellom sekunærprofilene er hvor et er nøvenig me unerstøtting v lle knter v plteklening D A C Neforingsintervll Fsthenger type Unerel henger type mm ECFH 135 ECUH mm ECFH 195 ECUH mm ECFH 315 ECUH mm ECFH 545 ECUH 300 ECUH ECFH ECUH - unerel henger ECFH - fsthenger Neforing fr tkkonstruksjon til unerknt sekunærprofil mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH mm ECFH ECUH 300 ECD - irekteeslg Benyttes for innfesting v sekunærprofil irekte mot konstruksjon. Byggehøye: 54 mm til unerknt profil Nelekting mm + plter. Primærprofiler 900 me oppheng 900. Tverrprofiler 300 til 600. B mm ECFH 775 ECUH 300 ECS - splint Benyttes for låsing/innfesting v unerel til fsthenger ECJ - justereslg 136 ECJ - justereslg 220 Benyttes som oppheng for sekunærprofil, innfesting v profil me skruer. Festes til tk/etsjeskille i lengeretning og 400 mm sieveis. Neforing: mm mm Mengeeregning Vi kn megeeregne for itt prosjekt. For å kunne gi eg komponentliste me priser og for eksempel kostn pr. m 2, trenger vi: - Romstørrelser - Neforingshøyer - Type plter - Merkee pln- eller himlingstegninger 38 Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf Europrofil AS, Nustvegen 12, 6230 Sykkylven tlf

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK PROSJEKTERINGSVEILENING. Sf () INNVENIGE VEGGER Juni 00 enne veiledning blir løpende oppdatert, og ny dato settes inn på sider hvor vesentlige endringer er gjennomført. Enkelte endringer i forhold informasjonerne

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper

PRODUKTKATALOG. KJ-MA System og pumper PRODUKTKTOG KJ-M System og pumper Generasjoners bruk av støpejern i avløpsrør har bevist materialets gode holdbarhet gjennom sin høye styrke og evne til å motstå korrosjon over lang tid. I et moderne avløpssystem

Detaljer