Gips avfall fra byggebransjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gips avfall fra byggebransjen"

Transkript

1 TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Prosjektoppgave 11-kullet bachelor BYGG Andre Moen Libæk Erik Sørlie Jahn Kiønig Petter Johansson Leon Alexander Kjelland Gips avfall fra byggebransjen Hvordan øke gjenvinningsprosenten på gips Høgskolen i Gjøvik TØL November 2011 Antall ord: 4170

2 ABSTRACT Title: Gypsum waste from the construction sector The question asked was the following: How to increase the recycling rate of gypsum? In modern buildings plaster board are used as a building material for walls and ceilings due to properties like fire resistance, sound isolation and non organic. The extended use of plaster board results in large quantizes of gypsum waste at destruction of buildings. The raw material for plasterboard, gypsum, can be ether natural gypsum or industry gypsum but also recycled gypsum. Thanks to Norwegian waste regulation, gypsum is normally sorted out, at the construction site, from other building waste, to minimize cost for the contractor. Gypsum waste can be buried in landfill or crushed to be recycled in new plaster board, in concrete or for mixing with soil. What the recycling center or waste company does with the gypsum waste depends on quantity of waste, do they have a landfill or a long distance to gypsum Recycle Company. The emission of carbon dioxide will be reduced, if more gypsum waste was recycled. There is also a problem with gypsum in landfill where sulfur dioxide can be released. With a regulation that forces the waste companies to recycle, all recyclable materials instead of buried them in landfills, the rate of recycled gypsum would increase.

3 Forord Gruppen diskuterte seg fram til et bygnings produkt som kunne være interessent å følge opp med hensyn på en Livsløps analyse og som et avfalls produkt i byggenæringen. Valget falt på gips, da dette er et produkt som flere av gruppens medlemmer har jobbet med. Vi så at det blir store mengder gips ved riving av offentlige bygg. Vi funderte på om gipsavfallet var gjenvinnbart, eller kunne brukes om igjen på noen måte. Veien ble til mens vi jobbet med stoffet. Vi vil takke Frode Tangsveen i Gips Recycling Norge AS, med fagstoff og bistand i gips gjenvinnings prosessens materie. Vi vil også takke Bjørn E. Berg i GLT avfall, med innblikk i hvordan gips deponeres. Vi har ikke mottatt noe form for økonomisk støtte og hadde et uhildet faglig utgangspunkt.

4

5 Innhold ABSTRACT... 2 FORORD... 3 INNHOLD INTRODUKSJON TEORI GIPS HISTORIE PRODUKTER MED GIPS Bygningsplater Andre bruksområder LIVSLØPEANALYS Råmateriale Distribusjon Vedlikehold Resirkulering Sortering på byggeplass Kassering AVFALLSSELSKAPS HANTERING AV GIPAS METODE RESULTATER & ANALYSE KONKLUSJON LITTERATURLISTE VEDLEGG VEDLEGG 1 RESULTAT AV RINGERUNDE HOS AVFALLSELSKAPENE:

6 1. INTRODUKSJON Gips er et byggmaterial som er anvendt i tusentals av år. Mineralet finnes naturlig oppløst i havvann og som gipsstein i gruver. Idag er det også en rik tilgang på industrigips, som et restprodukt fra røykgassrensing ved varmekraftverk. Gipsplater har vært i bruk i moderne bygninger i Norden siden ca Gips brukes i stor utbredelse fordi det er et dødt og brannhemmende materiale. Denne utviklingen gir store gipsavfall ved rivning. Takket være kravet til kildesortering leveres gips som en egen fraksjon till avfallselskap. Derifra sendes avfallet videre till resirkulering eller graves ned i deponi. Vår problemstilling er Hvordan øke gjenvinningsprosenten på gips 2

7 2. TEORI GIPS 2.1 Historie Gips er et materiale som har vært brukt i mange årtusener, både til utsmykking og puss- og trekkingarbeid. Gips kan også brukes som form og støparbeid eller i produksjon skulpturer (Hartvedt 1999). I land rundt Middelhavet og Asia fines det bygninger dekorert med gipsutsmykkinger. Gips ble brukt i Egypt allerede på 6000år f.kr, da pyramidene ble bygd. Grekerne anvendte gips både som dekorasjon i tempeler og gulv (Gipsmakeriet 2011). Bruken av gips som dekor har variert med epoker og sivilasjoners utvikling og fall. I Norge finnes bygninger med gipsdekorasjoner fra 16oo-tallet. Norge fikk ikke egne gipsmakere før tidlig på 1800-tallet og hadde en aktiv tid inntill 1950 (Hartvedt 1999). Den vanligste formen å bruke gips i moderne bygninger er ved gipsplater. 2.2 Produkter med Gips I dag brukes gips hovedsakelig i bygningsplater, som består av 95% gips og 5% kartong. Dette fordi den er et dødt materiale, dvs. at platen ikke krymper og sveller ved temperatur forskjeller som f.eks treprodukter. Dette gir glatte fine overganger i skjøtene, som gir et godt underlag for andre produkter som for eksempel tapet, maling med mer. Gips brukes mye i offentlige bygg da den har veldig gode brann og lyd hemmende egenskaper. Den brukes i noe mindre grad i private eneboliger. Gips har blitt mye brukt på våtrom, som underlag for fliser, - dette har ført til mye fukt og sopp problemer. Dette fordi fukt fører til at platen går i oppløsning og tørker ikke ut som andre bygningsmaterialer. Når vi ser på selve montering av gipsplater, så er de ikke veldige HMS vennlige, dette pga. at gipsplater er tunge i forhold til andre bygningsplater. Dette kan føre til belastningsskader hos bygningsarbeidere. Hvis vi ser på gips, fra et innovasjon perspektiv, vil gips bli byttet ut med andre produkter i våtrom som for eksempel Litex plater. Disse platene er spesial konstruert for våtrom og er mye letter. Det kan hende at 3

8 vi vil få noen form for massive konstruksjoner med gips med tanke på brann og lyd i framtiden Bygningsplater Standard 13mm Til alle typer vegger og tak hvor det stilles krav om jevne overflater og tette konstruksjoner. Forsenkede langsider for skjøtesparkling og rette kortkanter. (Norgips, 2011) Plan 13mm Forsenkningen på alle fire sider gjør dette til et perfekt produkt for å få jevne flater på store arealer som utsettes for slepelys fra vinduer eller lysarmaturer.(ibid) Hard 13mm Med sin ekstra store motstand mot slag, støt og andre harde påkjernninger er denne platetyper velegnet til vegger i aktive miljøer. Forsenkede langsider og rette kortkanter. (ibid) Rehab 6mm Spesielt beregnet til rehabilitering oppdrag. Kan bøyes i meget små radier og derfor også velegnet til buer. Forsenkede langsider og rette kortkanter. (ibid) Gulv 13mm Det ideelle undergulvet for belegg av tre, tepper osv. Også velegnet til rehabilitering av gamle trebjelkelag. Rette kanter med kartong på langsidene. (ibid) Brann 15mm Benyttes bl.a. til innkledning av søyler og drager. Har kraftig glassfiberarmering og er tilsatt brannhemmende materiale. Forsenkede langsider og rette kortkanter. (ibid) Safeboard 13mm Er en gipsplate som benyttes som røntgenavskjerming uten bruk av miljøbelastende blyplater. (ibid) 4

9 Plank SF 13mm Først og fremst beregnet til kledning i tak men kan også benyttes til vegger. Alle kanter er skåret og langkanter avfasede. (ibid) Kortplank 13mm Moderne takkledning i brukervennlige formater. Er presisjonsprodukt med meget små toleranser. Kortplank har maskinskårne kanter med 45 fas på alle fire sider. (ibid) GU-X 9mm Vindtetting og vindavstiving i yttervegger og undertak og vindsperre i isolerte tak. Vannavisende overflate som kan eksponeres av vær og vind opptil 6 mnd. Rette kanter med kartong på langsidene.(ibid) GU 9mm Vindtett og vindavstivende underkledning for yttervegger og takkonstruksjoner. Kartongkledde, rette langkanter og skårne, rette kortkanter.(ibid) Villa Vindtett 6mm Vindtett og værfast underkledning og vindavstiving av yttervegger i småhus. Impregnert og kledd med spesialkartong. Rette kanter med kartong på langsidene. (ibid) Weather Board 9mm Spesialplate med glassfiberduk i stedet for kartongkledd overflate. Vindtett og værfast underkledning. Platene har rette kanter. (ibid) Humid Board 13/15mm Spesialplate med glassfiberduk i stedet for kartongkledd overflate. Benyttes i områder hvor man ikke ønsker plater med organiske tilslag f.eks. i fuktutsatte områder. Platene har forsenkede langkanter. (ibid) Puss og sparkel Gipspuss har mange bruksområder innenfor nybygg og renovering av private - og offentlige bygg. (ibid) 5

10 Glasroc Våtromsplater 12,5mm/15,5mm Platen som har glassfibermatter innstøpt i overflatene og en kjerne av impregnert og glassfiberarmert gips passer utmerket som underlag til tettesjiktsystem (Gyproc 2011). Brannbeskyttende innkledningsplate 15mm-25mm Glasroc F GFF FireCase. Et effektivt system til innkledning og passiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner uten bruk av monteringsprofiler. Systemet finnes for brannmotstand opp til 120 minutter. (ibid) Akustikkhimlinger Gyptone er ensbetydende med god design og bidrar samtidig til god akustikk og godt inneklima i skoler, barnehager, sykehus, butikker og kontorer. Gyptone akustikkhimlinger er laget av naturmaterialer og inneholder ingen miljøskadelige stoffer. Utbrukte Gyptone produkter samles inn sammen med annet gipsavfall og resirkuleres i produksjonen av nye gipsprodukter. (ibid) Fibergipsplater Fibergipsplater med forsenkede kanter i 600 eller 1200 mm bredde benyttes til innvendig kledning av vegger m.m. med spesielt høye krav til styrke og slagfasthet, f.eks. i skoler, sykehus og institusjoner. (ibid) Andre bruksområder Gipsmakerfaget Typiske gipsprodukter er lister, rosetter, søyler, rammer, figurer, skulpturer, kunst gjenstander, konsoller, byster, peiser, inngangspartier, landskapsmodeller mm. Gips kan også brukes som «grunning» for veggmalerier, og de sterkeste kvalitetene kan til og med brukes som gulvbelegg. (Gipsmakeriet, 2011) Sykehus Til brukkne lemmer og dental avstøpninger(tannleger). Industri Tilskudd i sement for å forbedre herde prosessen. 6

11 Gjødsel og jordforbedring innen landbruket og gartneri Gips er et anorganisk material. I mindre mengder kan oppmalt gips bli blandet med kompostjord, hvilket fører til en forbedring av: Jordens konsistens, Rot dannelsen for plantene, får det lettere. Tilskudd av Svovel som er et nœringsstoff. Eksperimenter Geologiske eksperimenter bl.a. ved Universitetet i Bergen (UIB, 2011) 2.3 Livsløpeanalys Råmateriale Gips for produksjon av byggmaterial har tre utspring. Disse råstoff er gipsstein, industrigips og returgips. Naturgips Den finnes i større mengder og i forskjellige former gips (CaSO4 2H2O) over hele jorden. Man regner med at det finnes over 2000 milliarder tonn gips i tillegg til det som er løst ut i vann. Forekomster finnes i sedimentære bergarter, gjerne som tykke lag. Gjerne sammen som kalkstein og skifer og under saltlag. Det finnes sekundært på sprekker i bergarter, som i alunskifer og fyllit i den kaledonske fjellkjedens randsone og ved søftestad gruve i Telemark (Uib, 2011). Havvannet inneholder oppløst gips, gips ble dannet gjennom utfelling i avskilte havbassenger, hvor vannet langsomt fordampet (Danogips, 2006). Industrigips I Norden finnes ikke gipssten i naturen, men i gjengjeld finns store mengder kalkstein. Gips lages ved hjelp av knust kalkstein (Kalsiumkarbonat CaCO3) blandas med vatten, luft og svoveldioksid. Denne type gips kalles industrigips. Industrigipsen er i praksis et restprodukt fra våre kraftvarmeverk, hvor svoveldioksid utnyttes i stedet for å forsure naturen (Danogips 2006). Figur 1 Foto: Gips Recycling AS 7

12 Returgips Returgips består av produksjonsrester og brukte gipsskiver fra samfunnet. Kjemi Gips (CaSO4 2H20) har en mohs hardhet på 2 og en egenvekt på 2,32. Gips har en monoklin krystallstruktur og forekommer oftest i naturen som transparente flak med god kløv (perfekt langs en retning, slik at mineralet kan spaltes opp i nokså tynne flak) og ofte tvillinger som kalles selenitt. Mineralet kan også forekomme silkeaktig og fibrig som såkalt satinspat. Dessuten kan mineralet også forekomme granulært eller kompakt. En svært finkornig hvit eller nesten fargeløs variant kalles alabast, og i ørkenområder finnes en blomsteraktig opak variant med sandkorn som kalles ørkenrose. Slike ørkenrose-krystaller kan også oppstå ved inndampning fra løsning. Gipsen kan også forekomme i rødlig eller brunlig farger fra urenheter (Wikepedia, 2011). Gipsproduksjonen startet i Norge i Før dette ble det importert fra blant annet England. De to store hovedprodusentene av gipsplater i Norge er Gyproc og Norgips. Det var Norgips som ble etablert først i Walter Nilsen kjøper opp gipsplatefabrikken på Kypros og danner selskapet Den Norske Gipsplatefabrikk AS. Dette er starten på Norgips sin gipsproduksjon i Norge, der den første norske gipsplaten ble produsert 18. mai Historien til Gyproc startet i 1957, da en Norsk eternitfabrikk startet import av gipsplater. Senere har det blitt importert gipsplater fra Gyprocs fabrikk i Sverige siden Den norske Gyproc gipsfabrikken åpnet dørene i 1990 i Fredrikstad. I dag er disse to selskapene Norges største leverandører av gipsplater. (Gyproc 2011) (Norgips 2008) Bruken av gipsplater som byggemateriale, er stigende i hele verden. Økende befolkning, platens egenskaper, mengde og tilgang til gipsplatens råstoff og økonomi er noen av grunnen til at gipsproduksjonen øker og vil fortsatt øke i årene som kommer. (Gyproc 2008) Norgips bruker 100 % industrigips i sin produksjon og i tillegg vrak og avkapp fra egen produksjon som ny råvare. Dette er på grunn av at det ikke skal bli noe gipsavfall fra produksjonen (Norgips 2006). Gyproc bruker industrigips, naturgips, og returgips i sin produksjonen. Produksjonen av gipsplater er lite energi krevende. I Gyproc sin 8

13 tørkeprosess av gipsplater bruker de varmevekslere, som sender varmen fra den første sonen over til den andre. Dette er veldig energisparende og reduserer energibruken i produksjonen (Gyproc 2011) Distribusjon Gipsfabrikken er plassert sentralt i landet med gode kommunikasjoner som forenkler distribusjonen av gipsplater til hele Norge. Gyprocs lokale ligger i Fredrikstad og Norgips lokale ligger i Drammen. Gyproc skriver på sine sider om distribusjon: Lokal produksjon gir mindre ressursforbruk i forbindelse med distribusjon av produkter og innsamling avspill. (Gyproc 2011) Vi tar for oss distribusjonsprosessen til Gyproc, som starter med lokalisasjonen til fabrikken, Fredrikstad. Dette er et sentralt sted på Østfold, og plassen er bærekraftig i forhold til transport og reduserer distribusjons utgifter. Transporten skjer med Lastebil, båt eller tog. Fredrikstad ligger ved havet og da er det mulighet med transport for båt inn og utlands, sett i et bærekraftig perspektiv. Det at begge fabrikkene ligger i samme del av landet, kan man sette et spørsmålstegn i forhold til et bærekraftig samfunn. Distribusjonsformen til gipsplater er 50 % direkte til byggeplass og 50 % via forhandlerens lager. (Gyproc 2006) Vedlikehold Vedlikehold Gipsplater skal ikke utsettes for kontinuerlig tørr varme over 45 C0. Da vil krystallvannet fordampe, og platens brannmotstand og styrke reduseres. I korte perioder betyr dette ingen ting, da platen opptar fuktighet igjen fra luften, men vær oppmerksom ved f.eks. panelovner, lysrør, kaminer og røykrør som er i kontinuerlig drift over flere måneder. Har konstruksjonen vært utsatt for brann, skal de brannutsatte platene skiftes ut. Gipsplater kan brukes som veggkledning i våtrom, men veggkledningen skal påføres vanntettende sjikt (Våtroms membran) slik at gipsplatene ikke utsettes for fuktighet. På områder hvor veggene ikke utsettes for direkte vannsprut, kan impregneringsvæske(primer) benyttes. 9

14 Det vanntettende sjiktet bør utføres etter anvisninger fra anerkjente produsenter. Ved senere utførte vegginstallasjoner (hyller, såpekopper etc.) kontrolleres det at alle gjennomføringer er forsvarlig utført, slik at gipsplatene ikke kommer i direkte kontakt med fuktighet. Det anbefales ikke at tak monterte gipsplater utsettes for over 90 % relativ luftfuktighet. Man risikerer da at platene «henger» mellom innfestingspunktene (Gyproc, 2011). Inneklima Det er ikke sannsynlig at man kan utvikle allergi ved arbeid med gipsplater. Gipsplater er tilnærmet fri for avgasser og anbefales av Astma og Allergiforbundet. Gipsplater skal holdes tørre. Langvarig fuktpåvirkning av gipsplater kan danne grunnlag for oppblomstring av mikroorganismer og sopp som kan skape dårlig innemiljø. Dersom gipsplatene er misfarget og deformert som følge av fuktskader, bør disse platene skiftes. Gipsplater benyttes ofte i lydisolerende vegger. Ved endringer av slike konstruksjoner kan lydegenskapene endres. Dette gjelder også påforinger av slike vegger (ibid) Resirkulering Definisjon av resirkulering: Resirkulering er å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer eller ressurser. (Wikipedia, 2011) I følge Frode Tangsveen (Forelesning ) genereres det ca tonn med gipsavfall i Norge. Det finnes et selskap i Norge, som er danskeid og heter Gips Recycling Norge AS (GRN). De benytter en maskin som de har patent på og de sier at 100% av gipsplatene blir resirkulert. Maskinen skiller pappen fra Figur 2 Foto: Gips recycling AS gipsplatene. Pappen går videre som tørrstoff til andre produksjoner som papir og kartong, eller kan brytes ned på en biologisk naturlig måte. Gipspulvere som kommer ut, er så reint at det kan brukes direkte til å lage nye gipsplater. Det er viktig at gipsen oppbevares tørt før resirkulering, derfor har Gips Recycling utviklet en egen container med topp og frontlokk for enklere betening 10

15 og som sikrer at avfallet forblir tørt. For at gipsen skal være resirkulerbar stilles det noen krav, som at den ikke inneholder isolasjon, stålskinner, treverk eller plast. Men i motsetning kan tapet, maling, skruer og glassfiberstrike være igjen på platene så lengde at det utgjør mindre enn 2 vektprosent av platene (ibid). Ved å velge resirkulere framfor å deponere sparer man miljøet for 97% av klimagassutslipp (WRAP, 2011). I henhold til avfallsforskriftene kapitel 15 så skal det maksimalt være 40% restavfall fra byggeprosjektene. Siden dette måles pr. tonn er det lurt for byggebransjen å resirkulere gipsavfallet, siden det veier relativt mye i forhold til resten av avfallet. På 1000 tonn av gipsplater, dannes det 104 tonn avgasser fra deponiet (ibid). I tillegg for å lage nye plater dannes det ytterligere 96 tonn i produksjon og transport (ibid). I motsetning dannes det bare 6 tonn i resirkuleringsprosessen. Totalt utgjør dette 200 tonn avgasser ved å velge deponi, og bare 6 tonn avgasser ved resirkuleringsprosessen (ibid). Oppmalt gips kan også brukes i gjødsel. Gips er et mineral som består av kalsiumsulfat med formelen (CaSO4+2H2O). For å produsere fosforgjødsel trengs det blant annet superfosfat. Superfosfatet inneholder igjen ca 12% svovel som kalsiumsulfat. Siden gipsen er så ren som den er kan man bruke gipsen direkte inn som den 12% svovelen som trengs (Store Norske Leksikon, 2011). Det trengs som sakt også andre stoffer, men gips kan brukes til som en liten del i produksjonen av gjødsel. Oppmalt gips kan 11

16 også anvendes mer direkte i jorden, man legger oppmalt gips i tett leirejord for å løsne den opp, dette forandrer strukturen i jorden. Oppmalt gips kan også brukes til tilsetting i betong, dette gjør at betongen får bedre tid til å herde. Det vil da ta lengre tid før sementen størkner og den vil bli sterkere. Gipsen vil redusere varmeutviklinga når betongen har størknet. Normalt brukes det 3-4% gips i betongblandingen. Denne metoden kalles portlandsement, og er den meste brukte sementen (Forlaget Vett & Viten, 2011) Sortering på byggeplass Avfall av gips på byggeplass er som regel fra riving, kapp og rehabilitering. Gips sorteres som egen fraksjon, oppbevares tørt- helst i spesialcontainere. I følge avfallforskriften kapittel 15 skal 60 % vektprosent kildesorteres på byggeplass det vil si at blandet avfall kan være maksimum 40%. Her er her et eksempel på et boligprosjekt der man ser ved å sortere gipsen riktig kan man få høy sorteringsgrad (lav restavfallsmengde). Det vil si at det blir veldig økonomisk fordi at gips er et tungt bygningsmateriell som gir en høy restavfallstonnasje i forhold til myndighetens krav til avfallsortering Kassering Når gips kasseres på en avfallsplass deponeres den i egna isolerte celler, skilt fra annet biologisk nedbrytbart avfall. Total organisk karbon (TOC), i en deponicelle for gipsavfall skal ikke overskride 5%. PH-verdi får ikke overskride PH 6, i følge forurensingsmyndighetene. Hvis man overskrider disse verdiene kan man søke om dispensasjon fra forurensingsmyndighetene. (Avfallforskriften, 2004) 12 Figur 3 Container for gipsavfall. Foto: Petter Johansson Figur 4 Deponi cell med gips.på avfallsplats Foto: Petter Johansson

17 I følge dr. Bjørn Berg, sjefsingeniør GLT avfall, kan organiske materialer reagere med nitrogen (N) og fosfor (P), i kombinasjon med lav PH verdi, og da utvikler en svovelgass, ved at TOC verdien minkes vil det bli mindre svovelgass. (forelesning ). Ved levering på mottaksanlegg vil alle lass gjennomgå en manuell mottakskontroll. Hvis avvik blir avdekket, vil det bli beregnet et gebyr som dekker kostnadene med en forskriftsmessig utsortering. Ved uren kildesortert fraksjon, kan lasset bli omklassifisert til blandet avfall. (Avfallforskriften, 2004) 2.4 Avfallsselskaps hantering av gipas Vi har tatt en ringerunde til avfallsselskaper rundt i landet for å høre hva de gjør med gipsavfallet de får inn. Ringerunden dekker hele Norge. Grunnet til dette er for å få en viss oversikt over hva de forskjellige stedene gjør med avfallet, hvorfor de eventuelt deponerer og hva som skal til for at de gjenvinner. Vi delte fylkene i mellom oss. Brukte 1881, gulesider og retursamarbeidet loop for å få tak i avfallsselskapene i de fylkene vi fikk utdelt. Vi fant ut at ca to av tre gjenvinner gipsavfallet. De sender sitt gipsavfall enten til Gips recycling eller i sementproduksjon. Resten deponeres eller som en fraksjon i restavfallet (Vedlegg 1) De selskaper som velger og deponerer, gjør dette av økonomiske årsaker. Vi ser at disse selskapene har et eget deponi. 13

18 3. METODE Høsten 2011 valgte vi å gjøre en oppgave på gips gjenvinning. Vår problemstilling er Hvordan øke gjenvinningsprosenten av gipsavfall. Vi valgte å kontakte to lokale aktører som håndterer gips avfall. Disse var Gips Recycling Norge AS, som er en ledende bedrift innen gips gjenvinning, og det lokale interkommunale avfallsselskapet GLT avfall. Vi har i tillegg søkt på Internett og Bibsys etter relevant fagstoff rundt LCA på gips, ved blant annet med hjelp av søkeordene: gips, industrigips, naturgips, røykavgassrensing, gipsavfall og resirkulering. Videre har vi foretatt en undersøkelse pr. telefon til avfalls selskap, over hele Norge, for å få en oversikt om hvordan markedet håndterer gipsavfall. 14

19 4. RESULTATER & ANALYSE Det viser seg at 2 av 3 selskap gjenvinner gipsen. Gruppen er overrasket over at så mange selskap gjenvinner gips, og at det var få selskap som deponerte gipsen uten å ha eget deponi. Dette betyr at vi kan bli bedre. Vi ser her en tydelig økonomisk hensikt for de selskapene, og ikke et miljømessig perspektiv for å deponere. Man må også stille seg spørsmålet: om man skal gjenvinne for enhver pris. Vi mener at det må være samfunns økonomisk og miljømessig hensyn inn i bilde. Med dette mener vi at man ikke kan pålegge å kjøre gipsen fra Nord-Norge, til mottak på Svelvik for å gjenvinne, hvis dette er eneste alt. Pr. dags dato. I dag har Gips Recycling monopol på resirkulering av gipsplater i Norge. Dette fører til at Gips Recycling styrer prisene selv, i framtiden vil det kunne komme konkurrenter med billigere maskiner som gjør samme nytten. Med billigere maskiner kan avfallselskaper kjøpe egne maskiner, og utvinne gipspulver selv, for å så selge pulvere videre til gipsplateprodusenter. Sett ut i fra et bærekraftig miljøperspektiv vil vi spare enda mer CO2, med tanke på transport. Ut fra et miljø perspektiv så bør vi gjenvinne fordi vi sparer samfunnet for store mengder CO2 og svovelgasser i motsetning til deponier. Derfor er det uetisk å deponere bare for å spare penger. Vi stiller også spørsmål om deponienes levetid, og sikkerheten mot forurensing av naturen rundt. Vi ser også et alternativ å male opp gipsen og skille ut papiret på samme måte som Gips recycling gjør, men for så å blande den rene gipsen i jorda og eventuelt brenne papiret. Da unngår vi svovelgasser. Dette bør kun gjøres om man ikke har industri som ønsker det rene gips materialet. 15

20 5. KONKLUSJON For å øke gjenvinningsprosenten på gips, mener vi at det må bli sterkere politiske føringer. Man bør forby deponering av gips med organisk materiale. Hvert enkelt fylke må bli pålagt av avfallsmyndighetene å ha en egen mottakshall for gipsavfall. Slik at man kan skille ut papiret fra gipsen. Ren gips er et ufarlig restprodukt. 16

21 6. Litteraturliste Avfallsforskriften (2004) Forskrift om gjenvinning (online) Lovdata URL: Gipsmakeriet (2011). Gipsens historie [online]. URL Gipsmakeriet (2011). Produkter (online). URL: Gyproc (2011). Produkter (online) URL: Gyproc (2011). Produkter (online) URL: Gyproc (2011), Historikk (Online) URL: Gyproc (2011), Produksjon (Online) URL: (NB! Har fått skriftlig tillatelse av Gyproc til å bruke bilder fra deres nettside i oppgaven) Gyproc (2006), Byggevaredeklarasjon gipsplater (Online) URL: Gyproc (2011), Distribusjon (Online) URL: pet Gyproc (2008), Det klassiske byggmateriale (Online) URL Hartvedt, Trygve (1999). Gipsmakerfaget. Oslo: Almater. Norgips (2011). Produkter (online). URL: 17

22 Høgskolen i Bergen(HIB) (2011) Gipsmaker (online). URL: Norgips (2008), Historikk (Online) URL: Norgips (2006), Produksjon (Online) URL: Rannveig Ravnanger Landet (2007) Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (online). URL: Store Norske Leksikon, Fosforgjødsel [online], URL (UIB)Universitetet i Bergen (2011) Mineralmodul (online). URL: Uib.no (2011) (online). URL: Wikipedia(2011), Resirkulering [online], URL Wikepedia (2011) (online). URL: WRAP, Technical Report: Life Cycle Assessment of Plasterboard [online] pdf 18

23 7. Vedlegg 7.1 Vedlegg 1 Resultat av ringerunde hos avfallselskapene: = Gjenvinning = 20 stk = Deponi = 11 stk =Annet = 1 stk Totalt: = 32 stk Avfallselskap: Gjenvinning eller Hvorfor deponi? Hva skal til for deponi? gjenvinning? Isi avfall Bærum: Gjenvinning Lindum AS Drammen: Gjenvinning Romerike avfall: Gjenvinning Indre Østfold: Deponi Økonomi Eget deponi tar slutt Frevar Fredrikstad Deponi Økonomi Tar imot så lite Movar Renovasjon Gjenvinning Follo Ren IKS Gjenvinning Sogn interkommunale miljø og avfallselskap: Deponi Ikke noe alternative Hvis det blir noe alternative Sunnfjord miljøverk: Gjenvinning RIR næring: Gjenvinning Retura Sunnmøre: Restavfall (brenning) Lite som kommer inn Romsdalen gjenvinning: Deponi Masse plass i deponi Ingen grunn til og gjenvinning Bingsa avfallsplass: Deponi Økonomi Hovstein gjenvinning: Gjenvinning Stormyra avfall: Deponi Lite som kommer inn Alt for små mengder Nomil: Deponi Noe går til gjenbruk - 19

24 RTA: Gjenvinning Avfall Sør AS: Gjenvinning Veidekke Gjenvinning: Gjenvinning Gips recycling Renor AS: Gjenvinning Gips recycling B Hansen Renovasjon Deponi Snart gjenvinning Agder/Telemark IKS: Gjenvinning Norsk gjenvinning Ragn Sells AS: Gjenvinning Rødmyr Avfall: Gjenvinning Sementproduksjon Irmat AS (Notodden): Deponi Har egen ny deponi Renovest IKS (Kviteseid): Gjenvinning Norsk gjenvinning HRA (jevnaker): Gjenvinning Gips recycling Norsk gjenvinning: Gjenvinning Sementproduksjon Retura HAF AS Gjenvinning fyringsannlegg HRS(Narvik): Deponi Økonomi Perpetuum Miljø AS: Gjenvinning Vefas retura: Deponi Økonomi Bedre alternativer Finnmark Miljøtjeneste Deponi Får inn alt for lite 20

For vegger. Materialforbruk. løpemeter vegg antall lag plater, totalt begge sider. Antall 1200-gipsplater. 1,2 (platebredden)

For vegger. Materialforbruk. løpemeter vegg antall lag plater, totalt begge sider. Antall 1200-gipsplater. 1,2 (platebredden) Materialforbruk For vegger Antall 1200-gipsplater løpemeter vegg antall lag plater, totalt begge sider 1,2 (platebredden) Antall stendere løpemeter vegg + 1 0,60 (senteravstanden mellom stenderne) Løpemeter

Detaljer

Gyptone himlinger 6.0 Miljø

Gyptone himlinger 6.0 Miljø Gyptone himlinger 6.0 Miljø Reflecting everyday life Miljø Kvalitet og miljø Gyprocs produkter er ressursbesparende, gjennomprøvde og rene produkter i miljømessig henseende. Produktene framstilles av gips

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider!

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum er en gipsplate med egenskaper som gjør det mulig å oppnå helt plane

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGNMULIGHETER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustikk Nå lanserer vi Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to nye designmuligheter som tilbyr spennende design og optimalisert

Detaljer

6.1.1 Gyproc Gipsplater... 481

6.1.1 Gyproc Gipsplater... 481 Plater Plater Innhold.1 Gyproc Gipsplater... 481 Gyproc Normal og Normal Ergo... 481 Gyproc Tynnplate Ergo... 481 Gyproc PROTECT F Kortplank... 482 Gyproc PROTECT F og PROTECT F Ergo... 482 Gyproc ROBUST

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no NORGIPS PROSJEKTERINGS- OG MONTASJEVEILEDNING Mars 2000 Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist

Detaljer

Avfall Norge. Veileder for håndtering av avfall som inneholder gips. Rapport 3/2012

Avfall Norge. Veileder for håndtering av avfall som inneholder gips. Rapport 3/2012 Avfall Norge Veileder for håndtering av avfall som inneholder gips Rapport 3/2012 Mai 2012 Rapport nr: 3/2012 Dato: 30.05.2012 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: Fri 28.02.2008 ISSN: ISBN: 82-8035-096-9

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Norsk Gjenvinning AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

Norsk Gjenvinning AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Schjødt adv.firma Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/926 MA1-M3 ESSJ 432.2 Saksbeh.: Dato: 27.01.2004 Norsk Gjenvinning AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til

Detaljer

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper

Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Gyptone himlinger 4.2 Funksjon og egenskaper Reflecting everyday life Funksjon og egenskaper Bak alle Gyptone produkter ligger en lang rekke innebygde egenskaper. Kombinasjonen av solide egenskaper og

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

LIGHT BOARD. En lekende lett gipsplate EN NY LETTVEKTSPLATE

LIGHT BOARD. En lekende lett gipsplate EN NY LETTVEKTSPLATE EN NY LETTVEKTSPLATE LIGHT BOARD En lekende lett gipsplate Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no ET LETT ALTERNATIV Light Board

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten LADURA PREMIUM Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten 2 LADURA PREMIUM EN MEGET STØTFAST GIPSPLATE SOM BYR PÅ FLERE FORDELER LADURA PREMIUM 3 LADURA PREMIUM: DET PERFEKTE PLATEMATERIALET TIL ETHVERT

Detaljer

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom.

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom. Side 1 av 5 informerer Nr 4-2002 Gipsplater i våtrom - er bruk av plater en risiko for innemiljøet? Av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger Med Rigidur Fibergips Systeminformasjon Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur RFG H Fibergips Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur Fibergips er en komplett

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no

August 2003 Sfb: 35. design og akustiske kledninger. ceilings by nature. www.danoline.no August 2003 Sfb: 35 design og akustiske kledninger ceilings by nature www.danoline.no 1 egenskaper Overflater - ferdigmalte, foliebelagte eller ubehandlede overflater. Malte overflater i hvit standardfarge

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

3.6 Gyptone Systemhimlinger

3.6 Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Gyptone Systemhimlinger Innhold Innledning 321 322 Kant A Synlig opphengsystem...322 Kant A1 Rigitone Skrumontering på stål...323 Kant B Skrumontering på trelekter...324 Kant B

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av produktet og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjoner. 3. Kjemisk sammensetning.

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av produktet og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjoner. 3. Kjemisk sammensetning. NNAS SDB 09-001 A 2009-06-09 1(5) SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av produktet og selskapet/foretaket. Produktnavn Bruksområder Norgips Standard Norgips Plan Norgips Hard Norgips Brannplate Norgips

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger ERGOLITE Revolusjonerende lette gipsplater Til innervegger og himlinger Én mann kan løfte én plate Gyproc ErgoLite er 25 % lettere enn vanlige gipsplater, noe som gir en vekt på 6,7 kg per kvadratmeter.

Detaljer

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE

SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE GIPSPLATER STÅLPROFILER INSPEKSJONSLUKER PUSS SPARKEL VERKTØY AQUAPANEL DANOLINE MONTASJEVEILEDNING KNAUF W-TAPE. SIKKER MONTERING MED KNAUF W-TAPE Bruksområder 2 Fakta og egenskaper 3 Slik fungerer W-tape

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte informasjonsmaterialet fra Norgips. Gå inn

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL

HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL HVA ER EMBALLASJE? MATERIALER HISTORIKK DEFINISJONER FUNKSJONER NØKKELTALL Medlemmer DNE har 200 medlemsbedrifter i 2014 Medlemmene er fordelt på hele verdikjeden Utviklingen innen dagligvarehandelen

Detaljer

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING

MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING MILJØ OG ØKONOMISK GEVINST MED RESIRKULERT TILSLAG FRA BA GJENVINNING VI I BA GJENVINNING JOBBER HARDT FOR Å GJENVINNE KVALITETSTILSLAG FRA ASFALT OG BETONG BA Gjenvinning driver kommersielle gjenvinningsstasjoner

Detaljer

Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Den sikre veien til jevn overflate

Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Den sikre veien til jevn overflate Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Den sikre veien til jevn overflate 2 Sparkling av gipsplater med Gyproc ProMix Hemmeligheten bak den vakre overflaten Når man bygger gipsvegger og -himlinger vil

Detaljer

W W W. F - T E C H. N O

W W W. F - T E C H. N O Riktig byggtørking! Riktig byggtørking! Det er mye usikkerhet rundt temaet byggtørking. F-tech, som er ansvarlig leverandør av avfuktningsutstyr, ønsker å skape klarhet rundt dette. Det er ikke nok og

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfast og ekstra lydisolerende Gyproc Robust er en ekstra hard gipsplate med en kraftig glassfiberarmert gipskjerne og ekstra kraftig kartongoverflate.

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

Bærekraftig lettbyggeteknikk. Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner

Bærekraftig lettbyggeteknikk. Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner Bærekraftig lettbyggeteknikk Fordi vi har et ansvar for framtidige generasjoner Bærekraftig utvikling er en del av grunnlaget for vår adferd Hos Gyproc AS har vi gjennom flere år arbeidet intensivt med

Detaljer

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL GK-SYSTEM BÆRESYSTEM I STÅL Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje Rask himlingsmontasje med Gyproc GK-system Gyproc GK er et bæresystem i stål til nedforet himling. Systemet gjør

Detaljer

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering

NYHET! Gyptone Quattro 70 Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Akustiske himlinger og vegger med fin perforering NYHET! Rene, lyse overflater og behagelig lyd Estetiske rammer rundt et godt lydmiljø Med den nye serien kan du designe rom med lyse, glatte og

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Trefiberisolasjon miljøvennlig og fuktteknisk godt alternativ?

Trefiberisolasjon miljøvennlig og fuktteknisk godt alternativ? Norsk bygningsfysikkdag 2014 Trefiberisolasjon miljøvennlig og fuktteknisk godt alternativ? Jonas Holme Teknologi for et bedre samfunn 1 Miljøregnskap Livssyklusanalyse (LCA) En livssyklusanalyse beregner

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Enkel snekring med gipsplater

Enkel snekring med gipsplater Enkel snekring med gipsplater Dette bør du vite om gipsplater Gipsplater er et produkt som er utmerket å anvende til vegger, tak, på gulv, i kjeller, i baderommet, på loft, i garasjen. Egentlig er gipsplater

Detaljer

db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER

db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER STÅLSTENDERE FORDI DET ER ENKELT Norgips gipsplater montert på stålstendere anvendes i stor utstrekning til bygging av innvendige vegger

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

4.6 Materialegenskaper

4.6 Materialegenskaper Materialegenskaper .1 Produktegenskaper plater 1. Gyproc Gipsplater Toleranser og styrker Produkter Gyproc GN 13 Normal Gyproc GNE 13 Normal Ergo Gyproc GSE 6 Tynnplate Ergo Gyproc GR 13 ROBUST Gyproc

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

LUKER. Gyproc Inspeksjonsluker. Komplett sortiment av stål- og gipsluker

LUKER. Gyproc Inspeksjonsluker. Komplett sortiment av stål- og gipsluker LUKER Gyproc Inspeksjonsluker Komplett sortiment av stål- og gipsluker Produktoversikt Gyproc Planex Gipsluke Easy Open Enkel åpningsmekanisme (Push-up) Integrert i vegg eller himling Sparklingsfri luke

Detaljer

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten - et effektivt byggesystem I PROSJEKTERING Enklere statikk, sikker dimensjonering Fleksibilitet i kraft av felles modulmål for alle Silka

Detaljer

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel Funksjonsvegger Innledning Gyproc Funksjonsvegger er en sammensetning av ulike tilpassede veggløsninger for spesielle funksjoner. Funksjonene som beskrives er: Våtromsvegger Hybridvegger Arkivvegger Akustikkvegger

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap

Gyptone himlinger 2.3.4 Trap Gyptone himlinger 2.3.4 Reflecting everyday life Gyptone luker i alle Gyptone mønstervarianter 2 3 Gyptone Gyptone er et system for svingbare korridorhimlinger der platene kan felles ned i begge sider

Detaljer

Nye tettemetoder for damp- og vindsperresjikt Tape og mansjettløsninger

Nye tettemetoder for damp- og vindsperresjikt Tape og mansjettløsninger Nye tettemetoder for damp- og vindsperresjikt Tape og mansjettløsninger Kilde www.isola.no Norskbygningsfysikkdag 29.11.2011 Hans Boye Skogstad Inspeksjonsleder SINTEF Certification Kilde www.icopal.no

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke Norgesnyhet Fasadeforfriskning uten sidestykke BRUKERVEILEDNING FOR PÅFØRING AV STEINSTRUKTUR Før Steinstruktur føres på hvilken som helst mur, leca, murstein osv så skal muren slipes hvis

Detaljer

AQUABEAD. Selvklebende profiler. Kant- og hjørneprofiler. For innervegger og himlinger

AQUABEAD. Selvklebende profiler. Kant- og hjørneprofiler. For innervegger og himlinger AQUABEAD Selvklebende profiler Kant- og hjørneprofiler For innervegger og himlinger For innervegger og himlinger Gyproc AquaBead er brukervennlige profiler for utvendige hjørner og kantavslutninger av

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339 Tabellmetoden...340

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

3 grunner til å kildesortere på byggeplass: Penger å spare

3 grunner til å kildesortere på byggeplass: Penger å spare Avfallshåndtering på byggeplass Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller stadig strengere krav

Detaljer

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30 Arbor BADEROMSPANEL enkelt, trygt og elegant Hvit Snø TS 20 x 30 arbor baderomspaneler Enkelt, trygt og elegant Arbor Baderomspanel monterer du enkelt selv, og med det spesielle låsesystemet trenger du

Detaljer

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plate 1 (10) 2012 4 16 Protecta 1 (10) 12 16 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generell montasjeanvisning; brannisolering av stål Side 2 Brannisolering av stål i fasade og gipsvegger Side Brannisolering av stålplatetak

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden? Wingårdh arkitektkontor, Astra Zeneca Tinghuset, Sverige, Mitex VISSTE DU AT... Knauf Danoline er del av den verdensomspennende Knauf-gruppen - en av de viktigste leverandørene av byggematerialer i verden?

Detaljer

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning

Gyptone Kant D1 system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/bruksområde Gyptone akustikkhimling med Kant D1 er ferdigmalt, demonterbar himling montert i et skjult profilsystem (T-). Himling med kant D1 er

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer