ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP Endelig utgave - juli 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013. Endelig utgave - juli 2013."

Transkript

1 ARGUMENTASJONSHEFTE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNES VALGKAMP 2013 Endelig utgave - juli 2013.

2 INNHOLD Innledning 1. Overordnet kommunikasjonsstrategi 2. Våre hovedsaker i valgkampen og hvordan de skal kommuniseres 3. Grønn skole, helse, skatte og velferdspolitikk m.m 4. Hva skiller oss fra SV og Venstre 5. Vår strategi for innflytelse regjeringsstrategi 6. Spørsmål og svar om grønn politikk 7. Ti råd til MDG for dialogisk overskridelse av valgkampdebatter v Dag Andersen. 8. Ja/Nei svar på 103 spørsmål om De Grønnes politikk VELKOMMEN TIL VALGKAMPEN! I stortingsvalgkampen i 2013 kan du være med å skrive historie. Du er en del av en bevegelse som vokser i rekordfart. Flere meningsmålinger viser at vi kan få stortingsmandater for første gang. Vår største utfordring blir å sørge for at alle velgere blir bedre kjent med oss i valgkampen. Dette heftet er ment som et verktøy og et hjelpemiddel for deg som skal stå på stand, snakke med venner, skrive leserinnlegg, eller sitte i debatter. Det skal være et oppslagsverk og et kompass som sørger for at hele partiet trekker i samme retning. Vi oppfordrer alle til å legge stor vekt på å formidle de hovedsakene vi har valgt for årets valgkamp, nemlig fornybar fremtid, grønn samferdsel og livskvalitet foran økonomisk vekst. Som et lite parti kan vi ikke gjøre folk kjent med alle deler av politikken vår i løpet av noen korte valgkampmåneder. Så mye som mulig av kommunikasjonen bør derfor konsentreres om disse tre saksområdene. Valget av hovedsaker vil gjenspeiles i utspill fra toppkandidater, sentrale tillitsvalgte og gjennom kampanjer på nettsider og sosiale medier. Vi håper derfor at du også vil ha dette i bakhodet i ditt møte med velgerne - samtidig som det selvsagt er rom for å snakke om andre deler av politikken vår når du opplever at det er mer relevant. Argumentasjonsheftet er utformet av Knut F. Qvigstad og Lars Gaupset, basert på innspill fra, bl.a John Hille, Pål Thygesen, Svein Hammer og Tore Bergum med flere. Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. Med vennlig hilsen Knut F. Qvigstad, tlf: (sentralstyret) Lars Gaupset, tlf: (sentralstyret) Mikkel Storm Glomstein, tlf (partisekretær) For videre lesning anbefaler vi særlig partiets nye arbeidsprogram. Se

3 1. OVERORDNET KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Overordnet: Bruk alle anledninger til å sette klima og miljø på agendaen og til å fokusere på våre hovedspor innenfor disse temaene, nemlig fornybar framtid, grønn samferdsel og livskvalitet. Våre viktigste beskjeder til velgerne 1. Dette er et veivalg for klimaet. Tar du klima på alvor må du stemme på De Grønne. 2. Vi er i kraftig vekst. Meningsmålingene viser at vi kan komme inn på Stortinget, gjøre et historisk brakvalg og passere sperregrensen. 3. Vi er en del av en verdens raskest voksende internasjonale bevegelse. 4. Blokkpolitikken er «fastlåst», vi har ikke «forhåndsstemt» på noen og står på egne ben. 5. Valget står mellom grønt og oljesvart. Vi er noe genuint annerledes enn de andre. 6. Fornybarsamfunnet er attraktivt, menneskevennlig og moderne. Slik får du våre velgere med deg Markere tydelig brodd mot Frp da alle våre målgrupper, med mulig unntak av enkelte protestvelgere, vil iden tifisere seg med kritikken. Markere omsorg for de svakeste gruppene i samfunnet i flest mulig sammenhenger og kommunisere at De Grønne er en garantist for et sterkt sosial sikkerhetsnett. Mange felleskapsorienterte grønne er usikre på hvor vi står i disse spørsmålene. Kommunisere lekenhet, annerledeshet og uhøytidelighet vise frem stunts og aksjoner gjerne med en tydeligere humørfylt brodd mot de etablerte partiene. (F.eks. sykkelaksjon og bading). Med tydeligere brodd på dette feltet kan vi bli interessante for flere protestvelgere. Skjerpet systemkritikk, særlig av blokkpolitikken, kommunisere at MDG er noe genuint annerledes, unngå kobling til andre partier. Løfte frem Grønn Ungdom og unge kandidater, ettersom mange potensielle protestvelfere også er førstegangsvelgere. 10 bud for kommunikasjon i valgkampen 1. Du skal fokusere på det vi er best på nemlig miljø og klima 2. Du skal henvende deg litt ekstra til unge mennesker 3. Du trenger ikke gjøre alle til lags nok å overbevise de 10 % mest miljøengasjerte. 4. Snakk om hovedsakene våre! 5. Du skal invitere folk til å være med på å skrive historie 6. Du skal legge vekt på at vi er et annerledes parti og noe genuint nytt i norsk politikk 7. Du skal legge vekt på at vi er verdens raskest voksende politiske bevegelse. 8. Du skal invitere folk til å være med på valgkampen 9. Du skal være kunnskapsorientert, troverdig og ærlig 10. Du skal rette kompromissløs kritikk mot dagens miljøpolitikk, men være positiv til fremtidig samarbeid med andre partier Huskeliste for stands, leserinnlegg, debatter og arrangementer: 1. Ha et tydelig budskap 2. Ha en uformell tone/stil 3. Inkludere publikum 4. Være optimistisk og løsningsorientert Ord vi bør bruke om vår politikk: ansvarlig, fremtidsrettet, langsiktig, innovasjon, nytenkning, moderne, handlekraftig, prioritering

4 2. VÅRE HOVEDSAKER OG HVORDAN DE SKAL KOMMUNISERES Hovedbudskapet: Tar du klima og miljø på alvor må du stemme på De Grønne Derfor er det viktigst å snakke om miljø: Selv med gode meningsmålinger den siste tiden (pr juli 2013) det forsatt bare er en mindre andel av miljøvelgerne som sier at de kommer til å stemme på De Grønne. Med miljøvelgere menes velgere som har miljø som sin absolutt viktigste sak ved valg av parti. Hvis vi klarer å overbevise mesteparten denne gruppen (5-10% av velgermassen) vil vi nå våre mål for valgkampen. HOVEDSAK A: FORNYBAR FRAMTID På dette saksfeltet er det enkelt å vise frem De Grønne som et virkelig alternativ til de andre partiene, inkludert SV og Venstre. Vi er, blant annet, det eneste partiet som har en plan for utfasingen av oljeindustrien ved at vi vil stanse åpning av nye felt og sette et endelig punktum for næringen innen 20 år. I tillegg er det dette saksfeltet som kanskje engasjerer våre medlemmer mest og som virkelig appellerer til våre kjernevelgere. Innenfor rammene av dette temaet blir det også mulig å rette fokus mot Lofoten, Vesterålen og Senja, som er i ferd med å seile opp som en viktig valgkampsak. I tillegg opplever vi at en realistisk og offensiv politikk for å løfte Norge ut av oljealderen er noe av det viktigste vi kan bidra med som grønt parti i Norge. 10 av våre viktigste tiltak for en fornybar fremtid: 1. Kutte Norges klimautslipp med minst 40 % fra 1990-nivå innen 2020 og 90 % innen Målrette en del av avkastningen i oljefondet til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatil pasning og grønt næringsliv i Norge. 3. Stanse all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel. Ta sikte på å avvikle petroleumsvirksomheten full stendig innen 20 år. Innføre varig vern fra petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt andre spesielt sårbare områder på norsk sokkel. 4. Jobbe for å realisere et kraftsystem med nullutslipp i vår region. Overføringskapasiteten til naboland og kontinentet må styrkes for å sikre et mer effektivt og fleksibelt kraftsystem i Nord-Europa, som kan takle en mye større andel fornybar energi enn i dag. 5. Trekke Statoil ut av all virksomhet med ukonvensjonelle olje- og gasskilder som oljesand og oljeskifer, samt prosjekter i Arktis. 6. Omgjøre Finansdepartementet til et Bærekraftsdepartement (BKD) 7. Bruke statens eierskap i Statoil og Statkraft til en styrket og målrettet satsing på fornybar energi. 8. Satse sterkere på utbygging av vindkraft til havs. 9. Innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. 10. Innføre en klimalov som lovfester overordnede klimamål og sørger for gradvis reduksjon av nasjonale klimag assutslipp gjennom et karbonbudsjett. TRE ARGUMENTER FOR VÅR KLIMA- OG OLJEPOLITIKK Argument 1: De Grønne vil ut av oljealderen De Grønne er det eneste partiet som ikke vil åpne enda flere felt på norsk sokkel. Vi aksepterer ikke en politikk som fortsetter å bruke hele det økonomiske handlingsrommet vårt på en næring som snart tilhører fortiden. Stans i åpning av nye felt er det eneste ansvarlige i et klimaperspektiv. Hvorfor har vi ikke et eneste stortingsparti som våger å stille seg følgende spørsmål: Hvorfor lete etter mer når vi allerede har funnet for mye? Hvem skal la sin olje ligge hvis

5 Norge skal pumpe til siste dråpe? Det er allerede oppdaget langt mer kull, olje og gass enn det som kan brennes hvis vi skal nå vårt viktigste klimamål - togradersmålet. Selv om alle utslipp fra kullkraftverk stopper i morgen, kan vi fortsatt ikke bruke alle olje- og gassreserver, langt mindre øke dem gjennom å åpne for ytterligere olje- og gassleting. Argument 2: Vi kan leve av noe bedre Miljøpartiet De Grønne vil modernisere norsk økonomi ved å ta steget ut av oljealderen. Kompetanse og kapital som i dag er bundet opp i fossilindustrien trengs i de nye næringene som vi skal leve av i fremtiden. I dag ser vi stadig eksempler på at fornybarindustrien, som våre barn og barnebarn skal leve av i fremtiden, må pakke sammen på grunn av vårt oljedrevne kostnadsnivå. Eksempler på alternative fremtidsnæringer: Solindustri, havvindmøller og installasjoner til havs, bølgekraft, lokal mat, bærekraftig landbruk og forvaltning av fiskeriressurser. Argument 3: Ikke logisk samsvar mellom partienes klimaambisjoner og oljepolitikk De etablerte partiene peker på en internasjonal klimaavtale som redningen, men glemmer at en slik avtale betyr at mange av investeringene på norsk sokkel blir verdiløse med et pennestrøk. En tilstrekkelig ambisiøs og rettferdig internasjonal avtale vil begrense etterspørselen etter olje og gass så mye at det først og fremst er de billigste oljeressursene som vil bli produsert de kommende tiårene - de ligger neppe i Barentshavet, der det er krevende og dyrt å drive med oljevirksomhet. Dette illustrerer at den økonomiske risikoen ved å investere hundrevis av milliarder i olje hvert eneste år stadig øker. Dagens oljepolitikk bygger på et premiss om at verden ikke lykkes i å løse klimaproblemet. Det premisset kan vi ikke akseptere. Les også Arild Hermstads ti argumenter for å dempe oljeiveren. HOVEDSAK B: GRØNN SAMFERDSEL Samferdselspolitikk henger tett sammen med miljøpolitikk og en satsing på dette temaet reflekterer den overordnede strategien der klima løftes frem som hovedsak. Samtidig er samferdselspolitikken valgt fordi den kan knyttes til folks hverdagsliv gjennom positive tiltak som folk vil merke i sitt nærmiljø. Samferdselspolitikk er samtidig et tema der grønn politikk er lett å kjenne igjen i spørsmål som prioritering mellom vei og jernbane, satsing på kollektivtransport i byene, sykkelpolitikk og flyplassutbygginger har De Grønne en tydelig profil og solid troverdighet, ikke minst i kommuner der vi allerede har markante lokalpolitikere. Ved å løfte frem dette som viktige saker kan vi melde oss på i viktige debatter, der det også er realistiske sjanser for å få gjennomslag. Ti av våre viktigste tiltak for en grønnere samferdsel: 1. Starte byggingen av en høyhastighetsbane i neste stortingsperiode. 2. Beholde og øke insentivene til å kjøpe helelektriske biler minst fram til Bygge ut ladepunkt og hurtigladestasjoner for el-biler i høyt tempo over hele landet. 4. Forby import av nye biler med ren bensin- og dieseldrift fra og med Utbedre Bergensbanen slik at Bergen-Oslo kommer ned til høyst 4 timer innen Gi sykkeltransporten et nasjonalt løft. 7. Stanse investeringer som øker kapasiteten i riksveinettet og ved flyplassene. 8. Stimulere kommunene til å gjøre bysentrum bilfritt. 9. Innføre et personlig kollektivkort som skal gjelde for all kollektivtransport i hele Norge. 10. Utbygging av dobbeltspor og for høyere fart i InterCitytriangelet bør fullføres innen TRE ARGUMENTER FOR DE GRØNNES SAMFERDSELSPOLITIKK Argument 1. Et togtilbud på Europeisk nivå De Grønne vil snu opp ned på prioriteringene i transportpolitikken ved å stanse investeringer som øker kapasiteten på veinettet, og på flyplassene. Slik blir det mulig å starte byggingen av den første høyhastighetsbanen i neste stortingsperiode og bygge kollektivsystemer som løser trafikkutfordringene i byene.

6 Argument 2: De Grønne gjør det mulig å ta tilbake byene Vi har andre målsettinger for transportpolitikken enn de andre partiene. Vi skal få ned klimagassutslippene og skape triveligere lokalmiljøer, bedre folkehelse og økt livskvalitet og trygghet. Vår politikk for bilfrie bysentrum hvor folk tar gatene og nærmiljøene tilbake vil ha positive ringvirkninger også for handelsstanden i byene. Argument 3: Vi starter utfasingen av bensinbiler og dårlig luft De Grønne er det eneste partiet som har en klar plan for å starte utfasingen av bensinbiler og dermed sette et punktum for flere av de mest alvorlige helseproblemene i norske byer. Dårlig luft, støy, støv og overtrafikkerte veier bidrar til å redusere livskvaliteten til hundretusener av nordmenn i dag. De Grønne vil ta raske grep ved å jobbe for at alle nye bilder som selges i Norge etter 2015 er utslippsfrie. Dette er realistisk ved å sette i gang en massiv utbygging av ladestasjoner over hele landet og ved å forby salg av nye bensin- og dieselbiler innen HOVEDSAK C: LIVSKVALITET FORAN ØKONOMISK VEKST Det tredje sporet i valgkampen handler om å formidle verdiene våre. Vi skal vise velgerne hvordan grønn politikk kan skape et kvalitativt bedre samfunn fordi vi tror at mindre fokus på økonomisk vekst, forbruk og materielle verdier kan gi rom for større fokus på det som virkelig gir mennesker et bedre liv. Det er langs dette sporet vi skal vise at grønn politikk også handler om å bry seg om mennesker, samtidig som vi retter blikket mot en økonomi med fokus på kvalitet fremfor kvantitet og ressursløseri. Mange av våre medlemmer lar seg engasjere av helheten og verdiene i den grønne politikken, og det er grunn til å tro at dette også gjelder våre kjernevelgere. I tillegg kan fokuset på de brede grønne verdiene bidra til å vise frem bredden og helheten i vårt politiske prosjekt. Ti av våre viktigste tiltak for et samfunn der livskvalitet erstatter forbruksjag: 1. Legge til rette for at kortere arbeidstid erstatter økt kjøpekraft og forbruk. 2. Innføre mål for livskvalitet og økologisk bærekraft som utviklingsmål for samfunnet. 3. Øke kravene til produktkvalitet, og utvide garantitiden på varer der det er mulig, 4. Innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken 5. Avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, gjenbruk og kollektivtransport. 6. Styrke forbrukermakten, blant annet ved å forbedre krav til forbrukerinformasjon. 7. Innføre innkjøpsavtaler for økologiske, lokalproduserte og Fairtrade-merkede matvarer i alle offentlige institusjoner og kantiner. 8. Gjeninnføre kontantstøtten for 2-åringer og sette som vilkår at den må tas ut i redusert arbeidstid og fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som foreldrepermisjonen. 9. At alle offentlige institusjoner må servere minst 50 prosent økologisk mat innen Føre en politikk der vekst i det totale velstandsnivået må forbeholdes verdens fattige. TRE ARGUMENTER FOR DE GRØNNES LIVSKVALITETSPOLITIKK 1. Et grønnere samfunn er et varmere samfunn De siste førti årene har økonomien tredoblet seg uten at vi har blitt lykkeligere. Selv om vi har det bra i Norge opplever mange at hverdagen er stressende og at vi ikke får tid til barn, familie, venner og helse kort sagt de delene av livet som kan gi oss en enda bedre tilværelse. De Grønne vil ta Norge et steg videre ved å forlate ideen om at mer effektivitet og mer økonomisk vekst gjør oss mer fornøyde. Derfor vil vi jobbe for at at det blir lettere å velge mer fritid fremfor årlige lønnsøkninger, vi vil legge til rette for at foreldre kan være hjemme med ungene i de første årene og vi vil jobbe for et menneskelig arbeidsliv der effektvitetskravene, (eks i offentlig sektor) reduseres og livskvaliteten økes, også på arbeidsplassen. 2. Si farvel til bruk og kast-samfunnet Miljøpartiet De Grønne vil si farvel til dagens bruk og kast-samfunn og skape en økonomi der det blir lønnsomt å kjøpe kvalitetsprodukter og lønnsomt å reparere noe hvis det går i stykker. Dette vil vi gjøre ved å inkludere økologiske

7 og sosiale kostnader, samt krav til kvalitet og varighet inn i prisen på produktene som selges. I fremtidens kretsløpsøkonomi vil en del varer være dyrere å kjøpe, mens en del tjenester vil være billigere. Maten du spiser vil i større grad være økologisk og kortreist, og kravene til dyrevelferd i landbruket vil være langt strengere. Klærne vil være produsert under anstendige arbeidsvilkår og mobilen din vil ikke gå i stykker etter ett år. 3. Det økologiske fotavtrykket må reduseres Verden tåler ikke det norske forbruket! Hvis alle hadde levd som nordmenn hadde vi trengt 2,7 jordkloder for å forsyne verden med ressurser. Ettersom ressurstilgangen er begrenset betyr økt forbruk og mer kjøpekraft i Norge at det blir mindre ressurser til de som har lavest kjøpekraft og som har aller mest bruk for en velstandsøkning. Derfor er redusert forbruk i Norge nødvendig, både for å ta vare på naturen og for å løfte milliarder av mennesker ut av fattigdom, sult og nød. Både redusert arbeidstid og høyere krav til kvalitet, miljø og etikk i økonomien vil bidra til dette. 3. GRØNN SKOLE, HELSE, SKATTE OG VELFERDSPOLITIKK M.M Det kan være lurt å ha en smørbrødliste klar, hvis vi blir bedt om å utdype politikken vår på flere områder. I slike tilfeller bør vi helst trekke frem saker som de fleste miljøvelgere er enig i, og unngå de mest splittende sakene. Dette kapitlet inneholder noen generelle tips til hvordan du bør snakke om valgkampsaker der vi ikke er like sterke som vi er på miljø. Det inneholder også en liste over hvilke saker det kan være ekstra lurt å trekke frem - og det inneholder argumenter for hvorfor De Grønne også har den beste politikken på temaer som skole, helse, innvandring, skatt, velferd og arbeidsliv. Tips til kommunikasjon på andres hjemmebaner (helse, skole, etc) 1. Aldri bagatellisere et saksområde. Selv om vi prioriterer miljø foran alt annet betyr ikke det av vi synes helse og skole er mindre viktig enn de andre partiene. 2. Unngå innviklede konkrete diskusjoner. Vær ærlig hvis du ikke kjenner saken. Dette har vi ikke kunnet ta stilling til fordi vi ikke er på tinget enda 3. Fokus på overordnede grønne verdier som medmenneskelighet, mangfold, langsiktighet og omsorg for de svakeste. 4. Vi vil ofte (uavhengig av saksområde) Redusere byråkrati, tenke mer helhetlig, satse mer på forebygging, gi folk flere valgmuligheter. Alt dette kan, f.e.k.s sies om vår skole, helse, og justispolitikk. Tre argumenter for vår skolepolitikk 1. En skole som skaper lykkelige og selvstendige mennesker: Grønn skolepolitikk setter livskvalitet og livs mestring i sentrum. En god skole handler om mye mer enn å lære bort kvantitative ferdigheter som gjør elevene til mest mulig effektive arbeidstakere. Det viktigste er å gi kunnskap og ferdigheter som skaper lykkelige og selvstendige mennesker, på alle arenaer i livet. Vi jobber for en skole som legger mer vekt på fysisk og psykisk helse, på selvstendig tenkning og på respekt og toleranse. Elevene må rustes til å stå opp mot urett og til å forsvare egne og andres rettigheter. 2. En skolepolitikk for mangfold og valgfrihet: Vi vil skape et samfunn med et mangfold av ferdigheter, erfaringer og muligheter for alle. Dette prinsippet preger De Grønnes skolepolitikk på tre områder. For det første vil vi gi bedre muligheter til å velge valgfag, både teoretiske og praktiske. For det andre mener vi at privatskoler, basert på alternativ pedagogikk som f.eks Steinerskolen, må sees på som et verdifullt supplement til den offentlige skolen. For det tredje vil vi ikke forlenge skoledagene, fordi barn og unge også tilegner seg viktige ferdigheter utenfor skolen. 3. En skole med mindre byråkrati og mer tid til undervisning: De Grønne er skeptiske til at lærerne må bruke mye av sin tid på rapportering og utfylling av skjemaer. Vi vil forenkle og redusere mengden byråkrati og la lærere gjøre det de kan best gi undervisning med høy kvalitet.

8 Tre argumenter for vår helsepolitikk 1. En helsepolitikk med mindre byråkrati og mer tid til pasientene: De Grønne vil reversere utviklingen der stadig flere årsverk i helsesektoren knyttes til byråkrati. Ved å legge ned de regionale helseforetakene og avskaffe stykkprissystemet vil vi skape enklere linjer og redusere behovet for rapportering, slik at leger og sykepleiere får mer tid til pasientene. 2. En helsepolitikk med fokus på ressursbesparende forebygging: De Grønne mener det er ressursbesparende å satse mer på forebyggende helse og rehabilitering. Derfor vil vi forebygge sykdom, blant annet ved å legge til rette for sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet i alle livsfaser. På mange områder, som for eksempel i samferdselspolitikken, vil grønn politikk ha positive effekter på både miljø og helse. En inkluderende arbeidslivspolitikk der de med redusert arbeidsevne får tilpasset, meningsfullt arbeid, vil øke livskvaliteten og redusere helserelaterte utgifter. 1. En helsepolitikk som prioriterer psykisk helse: Vi vil øke ressursene til psykisk helsevern, slik at alle med psykiske lidelser får tilfredsstillende behandling og oppfølging, også dersom tilstanden er knyttet til et rus problem. Det er viktig at pasienter både i det somatiske og det psykiske helsevernet blir møtt med en helhetlig tilnærming, der kropp, sinn og livssituasjon ses i sammenheng. Tre argumenter for vår velferds og arbeidslivspolitikk 1. Bedre velferd er viktigere enn økt privat forbruk: De Grønne mener god skolegang, verdig eldreomsorg og trygge helsetjenester er viktigere enn å øke det private forbruket. De ti siste årene har forbruket av sydenturer, flatskjermer og dyre biler økt markant. Samtidig har vi ikke har råd til lærere og omsorgsarbeidere. De Grønne tør å prioritere det viktigste. Vi vil finansiere bedre velferd med økt skatt på miljøskadelig forbruk og ved å skattelegge de rikeste noe hardere enn i dag. 2. Sterke rettigheter og menneskelig arbeidsliv: De Grønne mener livskvalitet, trivsel og trygghet på arbeidsplassen er viktigere enn mest mulig effektivitet og økonomisk vekst. Derfor står vi på arbeidstakernes side i løpende debatter der arbeidsmiljøloven må forsvares. Vi vil videreføre lovens bestemmelser om vikarbruk, midlertidige ansettelser og deltidskontrakter og vi vil bygge videre på den solide velferdsstaten og de gode rettighetene vi har bygget opp i Norge. 3. Redusert arbeidstid og større fleksibilitet for arbeidstakerne: Grønn politikk handler om å skape et sam funn der livskvalitet prioriteres fremfor økt forbruk. Vi vil jobbe for at redusert arbeidstid erstatter lønnsøkninger og vi vil legge til rette for at det blir lettere å velge deltid, for de som ønsker å bruke mer tid på familie, venner, frivillig arbeid, eller hobbyer. Slik kan vi også fordele lønnet arbeid på flere, og skape nye arbeidsplasser, samtidig som vi utløser mer tid til andre typer virksomhet, som frivillig arbeid og engasjement i politikk, lokalsamfunn og organisasjonsliv. Tre argumenter for vår skatte/avgiftspolitikk 1. De Grønne tar det beste fra høyresiden og venstresiden. Fra høyresiden tar vi mangfoldet og fokuset på småbedrifter, fra venstresiden tar vi utjevningen og den rettferdige fordelingen. Det betyr at vi, for eksempel vil redusere eller fjerne arbeidsgiveravgiften for de mindre bedriftene, og det betyr at vi vil gi skatte lette til de som har de laveste inntektene. Samtidig jobber vi for at blant annet finansnæringen og de rikeste gruppene i samfunnet skal betale mer skatt på både innekt og formue. 2. Vi gjør det billigere og lettere å produsere og leve miljøvennlig. Varig velferd og ansvarlig økonomisk politikk forutsetter en langt mer ansvarlig forvaltning av natur og naturressurser. Derfor vil De Grønne bruke skatter og avgifter til å vri økonomien i mer bærekraftig retning. Vi vil blant annet bruke merverdiavgiften til å gjøre miljøvennlige varer billigere, og innføre Fee & Dividend-modellen, som øker prisene på miljøskadelige varer, samtidig som folk får pengene fra avgiften tilbake over skatteseddelen. Slik kan vi gjøre det lettere å leve miljøvennlig, og starte grønne virksomheter. 3. De Grønne har den mest ansvarlige økonomiske politikken: Det er ikke De Grønne, men Arbeiderpartiet, Høyre og Frp som går til valg på den mest uansvarlige økonomiske politikken. For hvert nye felt som åpnes på sokkelen velger vi bort de arbeidsplassene som våre barn og barnebarn skal leve av. Veksten i oljeindustrien tar i dag knekken på både småbedrifter og hjørnesteinsbedrifter med lange tradisjoner. Hvis vi fortsetter som i dag vil vi stå ovenfor en krise når oljealderen er over. Derfor vil De Grønne skape rom for et fremtidsrettet næringsliv, og en mer varig velferd. Vi vil vi kutte ut milliardprosjekter som ferjefri E39, nye jagerfly og, vi vil øke skatten på forbruk, finanstransaksjoner og de høyeste inntektene. Slik vil vi sørge for et balansert, grønt omstillingsbudsjett, og trygg velferd i årene som kommer.

9 Tre argumenter for vår asyl- og innvandingspolitikk 1. En åpen, inkluderende og anstendig innvandringspolitikk: De Grønne mener at det er åpenbart at vi, som et rikt, fredelig og demokratisk land har et særlig ansvar for mennesker på flukt fra forfølgelse, klimaendringer og nød. Derfor jobber vi for en inkluderende innvandringspolitikk som gir flyktninger mulighet og frihet til å leve gode liv i Norge. Å ha muligheten til å emigrere og bosette seg der man ønsker er et grunnleggende frihetsspørsmål. Samtidig er et samarbeid, på tvers av landegrenser og kontinenter, avgjørende for å utvikle en human flyktning- og innvandringspolitikk som faktisk hjelper de som trenger det mest. 2. Raskere saksbehandling og bedre integrering: Raskere saksbehandlig og integrering er avgjørende for å løse utfordringene i asyl og innvandringspolitikken og gi verdighet og livskvalitetp. Vi vil jobbe aktivt for å gi asylsøkere muligheter for integrasjon i fungerende lokalsamfunn. Beboerne må aktiviseres til deltakelse i sam funnet, gjennom språkkurs og frivillig arbeid. Alle barn må få gå på skole, og språkopplæring bør starte alle rede mens asylsøknaden behandles. Er behandlingstiden over tre måneder, bør søkeren få midlertidig arbeids tillatelse. 3. Hensynet til barna er overordnet: De Grønne setter alltid sette asylbarnas beste fremfor innvandringspolitiske hensyn. Vi aksepterer ikke den sittende regjeringens utvisninger av barn som har vokst opp i Norge. Derfor vil vi endre regelverket og gi amnesti og oppholdstillatelse til ureturnerbare innvandrere. Amnestiet skal gjelde for voksne som har vært i Norge i fem år og for barn som har vært her i tre år. Samtidig vil vi gi enslige mindreårige asylsøkere langt tettere oppfølging enn i dag, og alltid legge større vekt på hensynet til barnas beste ved vurdering av oppholdstillatelse. Korte tekster om flere av våre saker finnes på 4. HVA SKILLER OSS FRA SV OG VENSTRE Dette er et spørsmål vi får stadig oftere - og gjerne med vekt på hvordan vi skiller oss fra SV eller Venstre. Vi vil ofte (ikke minst) i debatter måtte forsvare hvorfor vi har bedre miljøpolitikk enn SV og Venstre. Da er det viktig å rose disse partiene for å at de ønsker en bedre miljøpolitikk enn de store fossilpartiene, men samtidig understreke grunnleggende forskjeller. Et viktig argument for at vi vil få ekstra gjennomslag er at vi er ærlige og klart og tydelig prioriterer miljø først. Dermed vil vi få mer gjennomslag enn partier som lover mye på mange områder. I tillegg kan det være lurt å vise til at De Grønne ble kåret til beste klimaparti av Klimavalg 2013 som består av mer enn 80 ulike organisasjoner, innenfor miljø-, kirke- og fagbevegelse. HVA ER FORSKJELLEN PÅ DE GRØNNE OG VENSTRE? 1. MDG og Venstre har grunnleggende ulikt utgangspunkt. Der De Grønne først og fremst er miljøparti med økologisk bærekraft som kjerneverdi er Venstre er først og fremst et liberalt parti med en blå grunnfarge. For De Grønne er økologisk bærekraft selve grunnlaget for all annen politikk, for Venstre er miljøpolitikken en av flere saker. Der den grønne bevegelsen er en ny bevegelse som er etablert som et svar på moderne utfordringer, ble Venstre og liberalismen etablert lenge før miljøproblemene kom på agendaen. 2. De Grønne er et vekstkritisk parti - Venstre er det ikke. Venstre mangler helt vekstkritikk og skiller seg slik ikke fra AP og H som begge forkynner evig vekst bare den gjøres noe grønnere enn i dag. MDG vil erstatte målet om økonomisk vekst med målsettinger om økologisk og sosial bærekraft og skape en økonomi uten veksttvang. Dette vil vi gjøre, blant annet, ved å redusere mengden reklame og redusere normalarbeidstiden fremfor å øke forbruket. Mens De Grønne ser på et lavere forbruk kombinert med ny teknologi som nødvendig for å løse klima- og miljøkrisen, mener Venstre at teknologiske nyvinninger er tilstrekkelig. De Grønne tør dessuten å stille krav og forventninger til borgerne og har tro på at folk er villig til å ta ansvar for miljøet hvis det legges til rette for å ta mer miljøvennlige valg. (Behandle folk som voksne mennesker i møte med vår tid største utfordring) 3. Venstre utfordrer ikke oljepolitikken. Venstre var en del av et enstemmig Storting som stemte ja til stortingsmeldingen om petroleumsvirksomheten (olje-

10 meldingen), som legger opp at produksjonen av olje og gass på norsk sokkel skal holdes nesten på dagens nivå frem til Mens De Grønne vil sette et endelig punktum for oljevirksomheten innen 20 år, har Venstre ingen plan for å fase ut fossilindustrien. Der De Grønne vil stanse åpning av nye felt vil Venstre fortsette å åpne nye områder. Venstre har en bedre politikk enn de fleste partier for vern av sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, men utfordrer ikke grunnleggende trekk ved norsk oljepolitikk. 4. Venstre er ideologiske tilhengere skattelette og privatisering - det er ikke De Grønne Venstre mener at privat eie og drift som regel er mest hensiktsmessig og at skattenivået må ned. MDG er ikke ideologisk tilhenger av privatisering og vil ta hensyn til den aktuelle virksomhetens eller oppgavens egen natur, og hvilket formål den tjener når vi avgjør hvem som bør eie og drifte den. De Grønne mener at naturressurser, infrastruktur og sentrale velferdstjenester i hovedsak må forvaltes av fellesskapet gjennom offentlig eie, allmenninger eller samvirker. MDG ser progressiv skatt og formueskatt som et kjernegrep for sosial utjevning. 5. Venstre vil liberalisere landbrukspolitikken. De Grønne er et landbruksparti. Mens Venstre vil ofre norsk landbruk på frihandelens alter er De Grønne er et landbruksparti som vil bruke kraftige virkemidler for å styrke inntektsgrunnlaget i landbruket og sikre økt selvforsyning i Norge. Vi ser på primærnæringene er en del av livsgrunnlaget, sentralt for å nå mål om livskvalitet og bærekraft. Venstre vil redusere både tollmurer, subsidier og andre statlige tiltak som er viktige forutsetninger for å opprettholde et landbruk i Norge. 6. Andre punkter der MDG skiller seg fra V i miljøpolitikken Utslipp fra petroleumsnæringen: Venstre vil, i likhet med MDG, kutte utslippene i Norge med 40% innen Men mye av kuttene skal tas ved å elektrifisere produksjonen av olje og gass. Dette kutter utslipp knyttet til produksjonen i Norge, men 98 prosent av utslippene fra olje og gass kommer når produktet brukes. Vi vil kutte alt sammen, ved å la oljen og gassen bli liggende. Klimagassutslipp fra biler: Vi krever til forskjell fra Venstre at alle nye biler fra 2015 må kunne gå på noe annet enn bensin eller diesel. Dette gir raske kutt i klimagassutslipp fra vei. Klimagssutslipp fra fly: Vi krever flyseteavgift og full stopp i utbygging av flyplasser, det gjør ikke Venstre. Utbygging av E39 på Vestlandet: Venstre vil bruke enorme ressurser på mer vei gjennom å bygge fergefri E39 på Vestlandet. Vi kan bruke pengene på høyhastighetstog. Gasskraftverk: Venstre krever at de må ha rensing, som det er flere miljømessig problematiske eller risikable sider ved. Vi sier nei til fossilfyrte kraftverk, punktum. Oljefondet (SPU): I motsetning til Venstre vil vi investere hele fondet i virksomheter som utmerker seg positivt i henhold til etiske og økologiske standarder og bruke en betydelig del av kapitalen til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i de fattigste og mest klimasårbare delene av verden. Oppdrett: Vi har tydeligere krav enn Venstre om at matfisk ikke skal brukes til fôr, og krever dessuten lukkede anlegg, noe V ikke gjør. Kortere arbeidstid: Vi vil erstatte lønnsvekst og forbruksvekst med redusert arbeidstid. Det vil ikke Venstre. HVA ER FORSKJELLEN PÅ DE GRØNNE OG SV? 1. Ideologien er forskjellig: SV er først og fremst et sosialistisk parti, slik Venstre et liberalt parti. For De Grønne er det økologisk bærekraft som er kjernen. Som politisk bevegelse representerer vi ikke en bestemt gruppe i samfunnet, slik den tradisjonelle venstresiden gjør. De Grønnes solidaritet omfatter både de svakeste gruppene i vår eget samfunn, samt dyr, natur og fremtidige generasjoner. 2. De Grønne er et vekstkritisk parti: Mens venstresiden har blikket rettet mot fordelingen av et stadig økende materielt forbruk, vil De Grønne også ta et steg videre. Vi prioriterer livskvalitet fremfor økonomisk vekst, kortere arbeidstid fremfor lønnsvekst, rettferdig global fordeling fremfor mer kjøpekraft for velstående nordmenn. Vi er tydelige på at vi nordmenn må redusere det materielle forbruket kraftig og at vi må skape en økonomi uten veksttvang.

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015

FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 FRA FOSSILT TIL ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2015 INNHOLD Innledning 4 Kapittel 1: Hovedsaker 6 1. Framtidens næringsliv er grønt 2. Natur er kunnskap og verdier 3. Det grønne skiftet skjer lokalt 4. Livskvalitet

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedsatsingene i budsjettet... 9 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 11 2. Grønn skatteveksling og rettferdig fordeling... 17 3. Internasjonal

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 Innhold: Stortingsgruppen. 3 Politisk regnskap, sammendrag 4 Venstres alternative statsbudsjett, finanskrise og RNB 5 Om Regjeringen og Stortinget.

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer