I KJOLENE I M. AASTRAND. Gullsmed Henriksen ' Bernhard Brænne *l. Henriksen d CO.~I, ShramatadgArden, Nordre gate 11. Kih Deres aaver ALT 1 KOLONIAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I KJOLENE I M. AASTRAND. Gullsmed Henriksen ' Bernhard Brænne *l. Henriksen d CO.~I, ShramatadgArden, Nordre gate 11. Kih Deres aaver ALT 1 KOLONIAL"

Transkript

1

2 ---p- - Kih Deres aaver hos Gullsmed Henriksen ' Nordre gt. 15 KJOLENE noensinne T'f. 898 l i%r er flottere, mere raffinert i snitt, hmng enn tidligere, s% d& vil famtaes at det h& ligger en stor fordel ved % kjøpe kjolen ferdig. 'Jkoss de nye stoffer og kjobnes mere kompliserte a~beide ligger prisene pi lavere niva enn ifjor. Henriksen d CO.~, ShramatadgArden, Nordre gate 11. M. AASTRAND Barnebladet,r Magne", landets billigste og mest leste barneblad, bnr ikke savna i noe hjem. «Magne» er det eneste blad som utkommer både på. nynorsk og bokmål. &gne» skriver en rekke av landeta beste forfattex, og v& fremste tegnere illustrerer. «Magne» utkommer to ganger i mheden og er prisen inklusiv julenummeret kr. 2,60 pr. ekspl. pr år, men bare kr. 1,60 pr. ekspl. pr. år nh minst 10 ekspl. bestilies tilsendt under en adresse. Juienummeret sendes friit til alle abonnenter som har betalt for et helt Ar. Alle nye tingere som innen utgangen av 1938 betaler for hele året 1939 får ogsa julenummeret for 1938 i samme antall som bladet er bestilt og betalt. Skriv efter preveeksemplar!,,magnews julenummer selges og.4 særskilt. Bestilles minst 10 ekspl. under samme adresse, f&r man det for kr. 0,40 pr: ekspl. BestiLles mindre enn 10 ekspl., koster hvert ekspl: kr. O&. Nhr betalingen felger bestillingen sendes juienummeret portofritt. Send lbestiilingen direkte til eksp.sjonen, Mariboesgt. 8, 0~110. ALT 1 KOLONAL nnherredsveien 50. Telefon Bernhard Brænne *l Ullvarefabrikk Trondheim STØRSTE UTVALG NORSKE ULLVARER Gam A Tøier - Ulltepper - Trikotasje 8 -. i - B. Fornes's Ef terflg. Ths. Angelli gt. 15. skaffer garn til vævning. strikning og hekling i ull, bomull og silke. Rimelige priser. Korsetter Undertøi Strømper W'. ' - Tiohd h jeis Korsetfa brik Anders Hjertenæs h CO. Olav Trygvason 28 w

3 Å legge tilside det som ikke medgår til det daglige behov skaper t rygg het og velvære. a JONNSVANNSRUTEN Benytt Jonsvannsrutens biler til kortere og lengere turer. Kontor: Dronnin~ns gt. 26. Telefon 382. HJEMMESPAREB~S Begynn Deres sparekampanje i dag med anskaffelse av en hjemmesparebøsse. - Den utlånes fritt mot innskudd av 5 kroner. TRONDHJEMS SPAREBANK S. MELLBYE Bergheim Steinbrudd Strinda. - Telefon 17. O Salg av: Pukk, Singel, Kult Murstein Den beste julefrukt - og det fordelaktigste innkjøp hos DJØNNE & CO. En gross - En detail. Schietlein & Rsskaft A.s SPESALFORRETNNG KULL-K>OKS TRONDHJEM Julefrukten bør De kjøpe hvor utvalget er stort og prisene er rimelige. HARDANGERFRUKT Telefone Trygves. gt. 23. F0RER ALLE Julens bøker og julehefter. Presentgjenstander. Anskaff Dem verker ved å benytte min fordelaktige rate-betaling. J. Horgs Bokhandel Gjensidiges gård. Nordre gt.

4 K. LUND Q RBRLEGGERFORRETNNG TRONDHEM TELEFONER: k Ass. handelsforretning Selsbakk Stifit& Stavne ~kvirkela~ Assortert forretning BL MEDLEM! Bruk kooperative produkter. A 1 le kan bli medlemmer ved a betale en krone. L. B. OPHEM TRONDHEM Smrar, geitost, alle sorter meieriost anbefales fra mitt engroslager. HUSMODRE: Porhng mine merker hos kjopmannen. Kjolerum og frysem. Godt skotei f%r % altid lhos OS. Pene og varme tofler. Kalosjer. - Snesko. - Gummist0vler. Simon Petersen A/s Ravnkloa. C.SARHEM & CO. BOK- OG PAP RHANDEL Det beste utvalg religi~se B~ker og JuleheRer. Julekort- Selskapsspill -Julelys m.rn Besak v8r jule~tstillin~ og De vil sikkert finne noe som passer. GLDEVANGEN Sorndre gt. 22 b Johan O. Helgesen Velrennomert forretming i MDDAGSMAT KJ0TT & PgLSEVARER Gbdt utvalg i smerbr0dpllegg.

5 JULEMAT Vi anbefaler : Kokte syltelabber Smll kokeskinker Svinekotelebter og ribbe Benfri skinkemoffer Julepelser, ~pesiell fin vare Lettrekte minerygger Wienerwurst Svinehoder Sosisser Ferdig julesylte Saltede f llrelhr Smll sylteruller Sm% f Areruller Sylteflesk Rensdyrkjett Gj~r Deres julebestilliger itide. 72olrSernes gnigsl ag Navnet tsvarer for friske vamr. Husmedre! Vi ensker Dm en riktig god jul og anbefaler Dem alt i: $Kolonial - 'Hermetihk Fruklt - Natter Brad KafXebrad Bjokolade og ~Konfekt NeLk - Fl'late Tobakk og Cigaretter Mineralvann MAG N H L D B A K K E N A-S Kong nges gt. 35. Hansker er en god julegave. JOHANNE FYHN PELSVAREFORRETNNG. vis a vis Btiftsghrdshaven. Dronningem gt. 20. Husk Graakalbanens billige reiser for skoleklasser. Tur og retur Lian 25 ore. q Sma kfulle lysdekorasjoner ti1 julebordet. Rirnelige priser. \- Blomrterforretning 0. Tryggverenr gt. - Trondheim - Tlf k ql&* Handelsgartneri. - Ranheim - Tlf. 607 k Godagers Msbelfabrikk A.s Selsbakk. - Telefon Solide og moderne maibler ti1 konkurrerende priser og betingelser. - Elektrisk tarkeri. 0KONOMKOMFYREN Elektriske platre- og mstgadnkomfyrer. Radioapparater i alle me~ke~. Det Elektriske Kjrzlkken Munkegt Trondhim. A.s Graakalbanen Gi barna SanasoZ og Tran! Vi bringer alt i kolonk8, melk og bmd hele dagen. Sverre Wanvik Ring Btrindveien. Prima varer. BREDE HUSMZDRE! Gjm Deres jjaleinnkj'ap hos Km Mm LAUvSNES Reidulvs gt. 1. Det lanner sig, for der fbr De alltid friske Yarer i kolonial, kjatt, hermetikk og frukt opbevart i det sanitzere kjeulerum. kjrapes fordelagtigst hos KNUT LE Kongens gt. 14. TANNLEGE OLE OMDAL OLAF TRYGV. GT. 4" TELEFON 2952

6 Skal De ha gode ting anbefales. BARRETH Vor Frue gt. 1 (inng. El. Sk. gt.) Telefon TRONDHEM J J GLDEVANGEN TRONDHEM NB.! Eaet Mebelsnekkeri. j aeres innkjøp av all slags kolonial, mel, fetevarer, melk, fløte, brød, smør og ost hos TORDS VASSELJEN Ludv. Musts vei l. Varer bringes Telefon /;1 A Xr det lunt og hyggel+? Se vår utstilling av: Kjøp da en BÆRUMS- KAMN fra HOFSTAD & CO. Bratørgaten 4. Kaminer, Peiser og moderne ovner. Spør oss når De får behov for bygningsarti kler. Christen Setsaas "13 RØRHANDEL - TRONDHEM CENTRALVARNbE- VENTLASJONS- OG SANTÆRANLEGG Når De skal bestemme Dem for SANTÆRUTSTYR, bør De besøke vår moderne utstilling i Fjordgaten 1. s A JERNBETON TRONDHJEM Kontor : Lysholmgården. Telefoner 731, 3019, 4106 Frukt til jul i godt utvalg får De hos M. OSNES *s Kongens gt Telefon 2969.

7 Julehilsen fra Strincla ER DU JULEGLAD? Så er vi igjen inne i denne deilige tiden som heter julen. Den er riktig noe for dere barn. For da kan dere synge og juble som vel aldri ellers i året. Og vi som er voksne, vi får så mange minner; helst fra den tid vi var barn og kunde gå rundt juletreet og synge så troskyldig og sterkt om Jesusbarnet, som bare dere barn kan. Hvem har gitt oss julen dere? Ja visst er det vår Far i himlen, han som gir oss alt godt. Så gav han oss julegleden til alt det andre gode. Julegleden dere! Er det bare juletreet og lysene og all den gode maten og gavene som er julegleden? Nei, vi må aldri glemme at julegleden til oss fra Gud er Jesus. Blir han borte, er det ingen jul og ingen glede. Husker dere ikke hvad engelen sa, han som først kom med bud fra Gud om julegleden: «Se, jeg forkynner eder en stor gleae -: eder er idag en Frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.» Gud vil vi skal være glade for julegaven Jesus. Og det lille barn Jesus i krybben var det største Gud kunde gi oss. Det er jo hans sønn som blir vår Frelser. Dette var så stort og gledelig at da den ene engelen hadde fortalt om Jesus, så begynte en mengde engler å synge og juble om det. Les selv i juleevangeliet hvad de sang! Slik sang og musilkk får vi ilok aldri høre på jorden som den hyrdene hørte julenatten. Men engang i himlen skal vi høre sangen og selv være med å synge så vakkert. Men dere, kunde englene være så glade og juble sånn, skulde ikke vi da vare meget mer strålende? Det er jo vi som har fått en Frelser. Han har gjort oss til Guds barn, og engang tar han oss inn til den store julefesten i himmelhjemmet. Hvor glade vi skulde være! Og når vi nu kommer til )kirken juledag og hører juleevangeliet, da folder vi hendene og sier inne i oss: <<Vår Far, takk for den store julegaven.» Og når vi i deniie deilige tiden synger de kjente julesangene hjemme hos mor og far og på festene våre, da jubler vi av hele vårt hjerte: «Han er Frelser min.» Å tenk hvor glad vår Far i himlen er, når vi er slike glade solskinnsbarn! Bj. Andr. Rosenstrøm.

8 JULAFTEN En kveld blandt alle skjønnest er, det er vår juleaften kjcer. Den elsker barna, voksne med, med den der kommer glede, fred. Rundt juletreet vi med sawg nu går den gamle, kjente gang. Og nissen med sitt lange skjegg har pakker iagt ved treets legg. Vi får hvad vi oss ønsket har. Der gaver er fra mor og far. Til pyntet julebord vi går og deilig mat og drikke får. Så leser far det gamle ord om Betlehem og englekor, om barnet som i krybben lå på leie hårdt av halm og strå. Vi minnes ham som kom til jord fra himlen ned og blev vår bror. Vi gleder oss og holder fest, for Jesubarnet er vår gjest. Liv Dahl 7. kl., Lialøkken skole. Den hjelpsomme dame. Nu har vi snart jul igjen, og alle blir optatt på sitt vis. Det er jo årets største høitid som står for døren, julehøitiden som vi barn gleder oss aller mest til. En stor ønskeliste blir satt op. Mange barn er det som også jul efter jul ønsker som andre, men som kun får neuies med å se sine ønsketing i utstillingsvinduene. Flere av de barna m& hjelpe til med å skaffe det som trenges til livets ophold, ved å selge småting ved dørene. Så var det også med lille Åse. Hun hadde en mor som hadde ligget syk i lang tid. Åse, stakkar, måtte sørge både for det ene og annet til hjemmet. Hun gikk forsiktig fra den ene dør til den andre for å selge. Således kom hun tilfeldigvis inn til en rik dame som eiet en stor, flott villa. Åse banket lett og fryktsomt på. Forsiktig åpnet hun døren, og så damen sitte foran ovnen. Åse rakte frem nogen frostblå fingrer og spurte varsomt om hun vilde kjøpe nogen småting av henne. Samtidig så Åse stort på damen, og så inn i stuen med sitt syke barneblikk. Hun stod litt i tanker, og så sa hun med gråttung stemme: «Hvorfor fryser alle hjemme, mens her er varmt og lyst? Mor min ligger syk P sengen, og hun er så trett, så trett.» Før Åse visste av det, hadde hun fortalt hele hjemmets historie, og damen stod med tårer i øinene og helt rystet over lille Åses sørge-

9 lige fortelling. Da Ase gikk, fikk hun med sig bide mat og penger. Ases mor fikk medisin, og smiserskene fikk sine ting. Det blev jul i det lille, fattie hjemlmet, og en glede uten like. Men mest glad blev vel den snilde damen som hjalp de stakkars h jelpelrase. Jorunn N. Rian 6. ~kl., ByPsen ~lkole. Kristian skrerner bare han. Det kommer sikkert ikke nogen julenisse. Men julenissen kom allikevel ti1 han Lille-Jens, selv om det bare var han onkel Ola som hadde klaedd sig ut. Hans Chr. Geelmuyden 7 a, Strindhhdm ekole. Vinter. - Lille- Jens's jul. Han Lille-Jens stbr p$ trarnmen og venter pb julenissen. Han Kristian sa enda at hvis han var riktig snild, sb kunde julenissen komme ti1 ham ogd, og idag hadde han vaert framifrb snild. Han hadde stbtt op i otta og hjulpet han far med i hugge juleveden, og han hadde bbret ved og vann for ho mor, og ho Marta hadde fbtt ldne kjelken hans. Men hvad var det for en kar som kom nede i veien? Han Kristian sa at julenissen hadde rard En gang jeg var sanndramt. ctjorunn, Jorunn, skynn dig og st% op, du skal pb skolen!)> sa mor og rusket Q rnig. ctja,, svarte jeg. Da mor hadde lukket igjen derren efter sig, ropte jeg: ctmor, mor, vet du hvad jeg drermte inatt?w ctnei, det kan ikke jeg gjette.>> <<Jo, jeg drermte at vi fbr regneprerve idag, og jeg stykkene tydelig for mig,, svarte jeg. ctdet var syv stykker.)) ctda mla du gjerre all den flid du kan, Jorunn,, sa mor. <<Ja, vaer sikker,)) svarte jeg. Sb gikk mor, og jeg spratt ut av sengen som en gummiball. Pbklaedningen gilck i en snarvending. Ute regnet det verre enn verst. Jeg gikk hjemmefra klokken kvart over btte. Da jeg kom pa skalen, var Else alt kommet. <<Else, kom hit, aka1 jeg si dig noget!, ropte jeg. Else kommer springende. cthvad er det?)) sperr hun. Det er vel?kke hendt noget?>> Else ser foibauset pb mig. c<nei, ikke annet enn at vi fbr regneprarve.~ cthvorledes kan du vite det? Du gbr da vel ikke og drmrner?, sperr Else. ctdet md du bare ik'ke tro,, svarte jeg, <<men jeg drermte det linatt.>> 5% kom Kvbl og marsjerte oss inn. Jeg og Else storsprang opover trappme. Da vi kom inn, var laereren alt kommet. Han sier ti1 oss alile at vi mb flytte pultene, for vi skal ha en liten regneprarve. ctjo, sb sannelig er du sanndrarmt, Jorunn,~ hvisker Else tll mig. c<ja, men vi fikk 9 stykker, og jeg drermte at vi fikk bare 7,>) svarte jeg. Jorunn Nervik 7 b, Ranheim skole. topphue, men han der hadde bare skinnhue. Da var det vel ikke julenissen, da. Nei, der dreide han av pb gammdveien. Det var vel bare han Simen som hadde vaert pb c<bua>) for b gjerre juleinnkjerp. Han Lille-Jens spytter og gbr inn. Nei, han EN TUR OVER FJELLVDDA br reiste mor og far og jeg en tur i begynnelsen av sommerferien. Vi kjerrte nedover Vestlandet og opefter serrlandskysten og efterp5 inn i Sverige nedenfor Halden. Sve~ige var vi bare i Dalsland og i Varmland, og sb kjerrte vi over grensen igjen ved Mitandersfors tollstasjon. Ved Kongsvinger tok vi veien ti1 Oslo, og derfra reiste vi om Eidsvoll ti1 Hedmark. Der var jeg resten av sornrneren ti1 skolen begynte. Den turen ti1 fjells som jeg skal fortelle om, valr reisen over Hardangervidda og de andre fjellviddene nedover ti1 Kristiansand.

10 7ed Gjlavik kjlarte vi opover Valdres ti1 Fagernes, og sb tok vi av og 'kjlarte over mot Go1 i Hallingdal. Der campet vi den natten. Neste morgen klaedde vi godt pa oss, for den dagen skulde vi kjlare over vidda. -- asende regnvaer korn vi ti1 Geilo. Derfra sendte jeg kort ti1 venninnene mine. Pb Geilo var vi bare en liten stund. Ved middagstider kjrarte vi videre. Det var nu ganske sterk opstigning, men da vi endelig korn op pb vidda, sb vi bare en endellas slette foran oss, rned enkelte snedekte fjell ute i synsranden. Nogen steder kjlarte vi gjennem lilaie snekarmer pb begge sider av veien. Et sted var de m. hlaie. Men der var det ogsb sb fullt rned vann i veien at vi kjlarte sb vass-spruten stod hlait over biltaket. Pb en halvlay i et fjellvann sb vi en stor reinsflokk sorn skulde mer4kes. Det var.& fullt rned rein der at det sb ut sorn hele holmen beveget sig, og si hlarte alle slags underlige lyder fra dem. Vi gikk ut for b ta et billede av dem, men det var sb koldt der at jeg forsvant hurtigst mulig inn i bilen igjen. Ofte var vi ganske naer Hardangerjlakulen, men da det var litt tbket vaer, sb vi bare gjennem kikkert hvor stor og mektig den var rned sine svere sne- og ismasser. Ved 7-tiden begynte vi pb nedstigningen. Pb toppen av Mbbladalen lb Fossli hotell ved Vlaringsfossen. Mens vi stod og betraktet fossen, korn det en mengde biler rned engelske og amerikanske turister. Jeg ropte: <<How do you do!, ltil nesten hver eneste bil. Da smilte de og vinket og ropte (<How do you do!)), de ogsb. Da vi hadde besett fossen og tatt billeder av den, kjlarte vi nedover Mbbadalen, sorn er en av de bratteste og villeste fjelldaler i Norge, rned ekte vestlandsnatur og et imponerende ingeiiilararbeide. Veien gbr i slyng hele tiden, og nbr vi stbr pb toppen, kan vi se veien i mange etasjer under oss. Ofte gbr den i tunneler om&. Da vi endelig korn ned ti1 Eidfjord, var klokken 9. Der 1A en stor engelsk turistbbt, antagelig den sorn die turister vi & skulde reise med. Vi kjlarte bare gjennem Eidfjord og sb videre rned en gang. Det var rapt b kjenne sjlaluft igjen, for det hadde jeg ikke gjort siden jeg reiste fra Trondheim. Ved Hardangerfjorden blomstret frukttraerne, og bare 100 m. hlaiere oppe lb Folgefonnas evige snemasser skinnende hvite. Det var sb rart, syntes jeg. Om natten campet vi ved Slarfjorden, der hvor dik~tet ctbrudeferden i Hardanger, er henitet fra. Neste dag var det slandag, og da var vi i Odda hele formiddagen hos nogen vi kjenner der. Om ef termiddagen k jlarte vi opover Seljestadjuvet og Dyrskar forbi Lbtefoss og op ph Haukelifjell. Der oppe ligger Svandalsflona, hvor vi fbr vsrmeldingen fra. Da vi var der, var det bare -- 4 C. Pb en seter var vi oppe og kjlapte ccekte Rlaldals geit- ost,. Ved nedstigningen!ti1 Rlaldal var det pent. Nede i dypet 11 Rlaldalsvannet sort og trolsk. Rundt omkring oss b stlarre og mindre snebreer hist og her. Over bsene i vest var himmelen rladgyllen av gjenskinnet efter solen sorn nettop var gbtt ned. Med det samme vi korn ned i dalen, korn mbnen seilende over bsryggen. Den skinte pb sneen pb fjellet sb det tegnet sig skarpt mot den msrke himmel. Det var et nydelig syn. Ved vannet slo vi leir for natten. Pb campingplassen var det to smb geitekillinger sorn var sb folkevante at de korn inn i teltet vbrt og vilde ha tobakk. Om natten & den ene i teltet. Neste dag kjlarte vi over Byklefjell og ned gjennem Setesdalen. Tbken 1b tett pb fjelltoppene, og det regnet hele tiden, sb vi sb nesten ingen ting av Bykleheiane og den nordlige Setesdal. Vi et hotell om natten, for det var & bllatt at vi kunde ikke slb op telt. Neste dag kjlarte vi ti1 Kristiansand. Pb veien sb vi mange sorn gikk i nasjonaldrakte~, bbde menn og kvinner. Vi sb ogsb mange slalvsmier nedefter dalen, omkring Efter at vi hadde vert i Kristiansand, kjlarte vi opover kysten, og vi korn ikke inn pb flere fjellstrlak efterpb. Liv Schonhowd 7. kl. a, Berg skole. En dag i romhelga. Det var en dag i romhelga, det var intet b ta sig til. Da bestemte Tor og jeg A dra op pb Munkvold, ti1 en gutt som hette var: Vi fikk rned oss nogen brladskiver, for det var et stykke vei b gb. Skiene kunde vi ikke bruke, for sneen var regnet bort, det var bare slarpa igjen. Sb bar det avsted, og vi var slb heldige b fb sitte pb en bil sorn skulde same veien. Da vi korn frem, blev vi bedt inn pb kaffe og julebahkelse, efter landsens skikk og brm'k. Mens vi satt og spiste, fortalte kbr-kallen pa gbrden om ove~tro og splakeri i gamle dager. 59 blev vi bedt inn pb storstuen for b se pb juletreet sorn var selv hadde hugget sammen med kbrkallen. Derefter var vi med var ut pb llven og lekte gjemsel. Plutsslig hlarte vi en merkelig mjauing borte i det ene hjarnet av bven. Vi stirret alle sammen dit bort og fikk laie pb en r0d topplue og et skjegget fjes sorn gtakk op av haiet. Fsrst blev vi redde, men sb satte var i b storie. Han kjente igjen julemasken sin. Det var kbrkallen lsom hadde fulgt efter oss for b se om vi ttrodde

11 pb historiene hans. Tiden gikk sb fort at vi visste ikke ordet av farr det begyiite i skurnre, og da var det ikke annet B gjarre enn b pakke sammen og dra hjemover igjen. Tor Dahl an sen' 6. kl., Asveien skole. siste. Hun satt og tenkte pi hvor trist julaften vilde bli uten far; for han brukte sparke og le rned henne, sb hun holdt sig vbken helt ti1 midnatt. A vare lenge oppe om kvelden, var det morsomste hun visste. Julaften skulde Eva og moren vare pb sykehuset hos far n6r julen blev ringt inn. Alt i stuen var pusset og skurt blankt og fint, for det var jo jul siiart. Eva og moren stod i yttertariet og ventet pb skyssen. Da harrtes dombjelleklang, og en slede kjarrte inn pb tunet. Det var far som kom. De gikk alle tre inn i stuen. Der blev far arnsket velkommen hjem av hustru og datter. Skpsskaren kom inn rned en kurv og en lang eske. Stemningen steg; og efter at julelysene pb den vesle granen var tendt, og juleevangeliet var lest, mbtte far fortelle hvor han hadde fbtt penger fra ti1 b kjarpe alle gavene de hadde fbtt. Far fortalte at mens han 1b pa sykehuset, hadde han fatt brev om at onklen hans var dard, og at han hadde efterlatt ham en liten fomnue. Da Eva sovnet den kvelden, hadde hun sin nye, store sovedukke trykket tett inn ti1 sig. Nora Margrethe Haagensli, 7. kl., Nidarvoll skole. Si blev det jul allikevel. Sneen falt jevnt og tett og la sig som et blartt, hvitt teppe over den lille fjellbygden. 0verst oppe i bsen lb en liten grb, fattigslig stue. Der bodde hr. og fru Dalen rned sitt eneste barn, datteren Eva. Hun blev forgudet av sine foreldre, for hun var bbds snild og lydig. Eva var bare 5 br gammel, men stor og klok for sin alder. Nu var det snart jul, men det sb ikke ut ti1 b bli en riktig festllig heritid for familien i stuen oppe i bsen. Evas far lb for tiden pb sykehuset i byen, en mils vei fra hjemmet. Farrst pb november hadde han hugget tarmmer for en rik lkakse i bygden, og da hadde han vart sb uheldig b fb et stort tre over den ene foten sin. Det svzrt kritisk ut i begynnelsen, og hustruen satt og vbket pb sykehuset de farrste d~gnene. Det gikk siden lykkeligvis jevnt fremover med mannens helbred. Engstelsen i det lille hjemmet gikk llitt efter litt over. Lillejuleaften satt Eva foran vinduet i bestestuen. Hun holdt pi b sy et forkla ti1 sin mor. Moren vis~ste ikke noget om det. Tanten hadde hjulpet henne med de f~rste stingene, og nu holdt Eva pb rned de Regningen f ra slakteren. For flere br siden hadde vi en hund som hette Passop. En dag blev den sb urolig. Den hoppet op efter oss og gjardde i ett kjarr. Vi trodde den var sulten, og sb vilde vi gi den mat. Vi hadde ikke noget kjartt, men vi gav den all annen mat som den elers pleide b spise. Men den bare sbvidt luktet pb den og fortsatte b gjar. Da vi slapp den ut, sprang den glad nedover gaten. Der sb vi den lure sig inn i en slakterbutikk. Da en stund var g&tt, kom den ut igjen rned litt stor mave, og slikket sig forn~id om munnen. Vi tenkte ikke mere pb det farr neste dag. Da fikk vi en stor regning pb koteletter og annet (kjartt fra slakteren. Da forstod vi sammenhengen. Karen Dahl 6. kl., Wsvang skole.

12 JULEGLEDE Bhndt all slags heritid og allshgs fest,, er julen den s m jeg liker best. Med juletrcer og julevcer - den er dog best. Det kommer jeg aldri ti1 a glemme. Frimurerlosjen hrarer ti1 blandt Trondheims severdigheter. Deli er en stor og prektig bygning ved siden av Vbr Frue kirke i Kongens gate. Berndernes Bank har sine lokaler i ferrste etasje, og i annen etasje er det en stor konsertsal hvor det holdes konserter, foredrag o. 1. To ganger har jeg vzrt i Frimurerlosjen pb konsert. Den ferrste gangen horte jeg nogen ungarske sigerilnerinner som spjlk, og den andre gangen <<Comedian Harmonists,). Det var veldig morsomt A h0re pb begs deler, men det siste var uten tvil det morsomste, og jeg tror sikkert at jeg aldri kommer ti1 b glemme den aftenen. Jeg skal her gjengi den ganske kort. En serndag aften utpb eftervinteren var far, mor og jeg pi vei ti1 Frimurerlosjen hvor det skulde holdes en konsert. Vi skulde herre <<Comedian Harmonists,. Da vi kom inn, var det fullt av folk alle steder. Det var ikke sb rart, for de som skulde synge var verdensberermte. De var alle europeere, men fra forskjellige land. Navnene deres var: Hans Rexeis, Erich A. Collin, Harry Frommermann, Roman Cycowski og Rudolf Mayreder. Pianisten hette Fritz Kramer. Den vekker glede pd hnd og i by, og om den stdr det et veldig ry. Om Betlehemsstjerne som stod i det fjerne - og viste vei. For barna er julen en scerlig fest, rned julenisse som morsom g jest. Med gaver mange, og julesange - stdr gleden bit i sky. Hunden vdr. Elsa Madsen 7 a, [Strindheim skole. Vi har en elghund og den er gra; i somrner fit& dm tre hvalper sm8. De var vel nette, gikk r&t ti1 hjerte pill s h og sm8. Kari Johansen, 9 dr 3. kl., Nidarvoll skole. Da konserten skulde begynne, var alle plassene optatt, og langs veggene stod det fullt av folk. Ja, selv vinduene var optatt. Alle satt (eller stod) i spent forventning. Plutselig gikk derren op, og det blev stille i salen. De berermte menn kom inn. Bn av dem satte sig ved flygelet, og de aiidre fem stod ved siden av hverandre oppii scenen. Sb begynte de b synge. Far hadde kjrapt program, sb vi visste hvilke sanger de sang. Mennene var helt eiiestiiende flinke. Det var rent utrolig hvor mange rare lyder de fikk frem. En liten en, Harry Frommermann, synes jeg var morsomst. Han rullet med erinene, gjorde grimaser og alt morsomt, eftersom det passet i sangene. Sfter hvert fjerde sangnummer var det en pause, forat sangerne skulde fb hvile stemmene sine. Da de hadde sunget seksten sanger i alt, var det slutt. Begeistrin-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ten, og det fikk de da. Men vi fant ut at vi skulle skrernrne Kbre ti1 gjengjeld. Og det var en lett sak. Ragna Gjervan 3. kl. b, Nidarvoll skole. Pa jakt efter epletyvene. En sommer jeg var pb landet, oplevde jeg noget spennende. Min tante og onkel hadde en stor have, og der var en masse bertrer og epletraer. Det var et godt br, og slo ikke alle merker feil, sb blev det en masse epler. Det blev det ogsb, og med eplene f~lger epletyver. Onkel sa at nogen mlbtte forserke b fb fatt pb dem. To sterke drenger blev valgt, og de tenkte at det skulde ikke vaere nogen sak for dem b fange knektene. En kveld mens vi andre gikk ti1 vi oss pb post bak traerne. Vi ventet lenge, og ti1 slutt kom tyvene. Vi herrte at de hvisket. En klatret op i treet og slo pb grenene med en pisk. Eplene begynte snart b trille. En annen stod ved roten av treet og plukket eplene op. Da herrte vi et: <<Hands up!>> Det var Erling, gutten pb gbrden. Han hadde funnet en gammel revolver pb loftet. Guttene blev sb redde, at da de fikk se Elsa, sorn hadde lakenet over sig, besvimte de nesten av skrekk. Vi fikk alle eplene tilbake, og det var ikke lite heller. Derefter blev guttene f0rt op ti1 onkel. Der fikk de en lang skjennpreken, og de lovte begge to at de aldri skulde stjele epler mere. % fikk de gb. Onkel roste oss fordi vi hadde vaert sb flinke, og sliden den gangen kom det ikke flere epletyver ti1 tante og onkel det bret. Gretha Helgesen 6p., Byhen skole. Vi fikk herre at det var meget blbbaer vest for Langmyra. Ola, Per og jeg fant pb at vi skulde ivei. Vi rustet oss med baerkopper og matsekker, og & drog vi ivei. Det var ikke sb langt b gb. Da vi var kommet frem ti1 Langmyra, var diet lite blbbm, men vi plukket en halv liter molter. Efter hvert fant vi mer og mer blbbaer. Da vi kom frem ti1 Paddetjernet, hadde vi sengs, satte <cpolitiene>) sig godt gjemt nede i haven. Det varte og rakk, men ingen epletyver viste sig. Begge drengene blev snart servnige, og de satt og duppet og duppet. Ti1 slutt falt hodene ned, og begge to sovnet. Det var nogen flaue ctdetektivem som viste sig neste morgen. De lovte at de skulde passe bedre pb neste gang. Men neste natt gikk det ikke bedre, for da det varte og rakk ferr tyvene kom, gikk den ene drengen og kjerpte skjenk. For de trodde at de skulde holds sig mere vbken nbr de drakk. Men de blev sb fulle begge to, at de sovnet. Den neste dag spurte vi onkel om ikke vi unger kunde fb prerve jakten. Onkel vilde ikke ferrst, men da vi hadde lirket en stund, fikk vi lov. Vi var fem stykker, og alle forberedte sig pb det beste. En fikk lbne et av tantes lakener, og vi andre gikk p& loftet for H finne gamle klaer. Endelig fant vi noget som passet. Da vi var ferdige, sb vi sb komiske ut alle samrnen, at vi begynte b 1e. Da det blev kveld, stilte plukket to liter. Da foreslo Ola at vi skulde spise. Per laget varme og kokte kaffe. Vi satte oss i gresset, og jeg serverte maten. Aldri hadde maten smakt sh godt, syntes vi. Sb begynte vi B plukke igjen. Fbett som det var, fikk vi h0re noget som braket borte i skogen, og frem kom en svaer okse. Den rente bent mot oss. Per og Ola sprang bort ti1 en gran og 'klerv op i den. Men jeg blev for sen ti1 B nb noget tre. Je3 sprang sanselas omkring, og ti1 slutt sprang jeg bent mot Paddetjernet og jumpet uti, sb vannet sprutet hait i vsret. Men da blev oksen sh redd at han sprang langt opover skogen. Ferrst da torde Ola og Per

25 komme ned. Jeg var gjennemvbt og mbtte g& hjem. Jeg plukket ikke mer bar den dagen. Rolf Svendsen 5. (M. b, Ranheim skole. Da jeg var pa sykehuset. Det lad en glad latter fra jenteflokken ute pb jordet. A jo, de hadde det morsomt, det h~rtes pb lbten. Men hvad hjalp det; hver gang jeg tenkte pi B gb ut ti1 de andre, kom de elendige mavesmertene igjen. <<Skal du ikke ut i solskinnet, jente?>> sa mor. <<Huff, jeg har sb ondt i maven igjen idag!,) <<Nu igjen? Ja, da er det best du tar pa dig, sb fir jeg vaere rned dig ti1 lage.>> Det var ikke fritt for at jeg gruet mig litt; men det beste var b fb det overstbtt. Alle samrnen trarstet mig. Da lagen hadde undersakt mig, sa han at jeg hadde en spk blindtarm, og jeg blev sendt pb sykehuset. <<Huff,)> tenkte jeg ved mig selv, cthvor trist det blir A lligge der.>> Men mor fortalte at sykepleierskene var d kjekke, og lsgene var sb snilde. Og det gikk aldeles utmerket; det var ikke sb fslt som jeg trodde. Et par dager efterpb da jeg kjente mig kjekk igjen, begyntc patientene pa varelset B snakke med mig; de var sb hyggelige, og tiden gikk sb fort. Jeg fikk ofte besak av vennindene mine, og de hadde rned blomster og frukt; de fortalte nytt fra skolen og hjemmet. Da jeg tok ti1 B kjenne mig bra, lurte jeg mig op uten lov. Og vi fant ph mye moro og leven. Vi gjemte bort forskjellige ting for sastrene. Da de kom for A rede op sengene vbre, fant de ikke det de skulde ha. De rente og lette, og vi lo. Men sii forstod de snart hvad vi hadde slik moro av. Ti1 og rned gjorde vi gai rned lagen; men ogsb han bare lo av oss. 12te dagen skulde jeg sta op, og den dagen blev jeg rantgenfotogwfert i ryggen, for ryggraden var skjev. Far hadde jeg gledet mig ti'l B reise hjem, men nu syntes jeg det kunde ha vart det samme, for nu var jeg blitt sb godt kjent rned alle. Nu gikk jeg og sh om de andre som 1b ph varelset. En dag fik'k jeg lov b hjelpe til, for det var en saster som het Haldis, hun hadde ondt i en hbnd og kunde ikke gjare noget. Jeg byttet vann pa blomstene, vasket tannbarster og spyttkopper. Men sb kom den dagen cia jeg skulde reise hjem, og jeg var bedravet da jeg tok avskjed rned vennene mine. Men jeg glemte det fort da jeg kom hjem. Haldis Selnes 14 %r, Solbakken sk&. DET Nu er det jul og ferie god, og nu vi tar det ret2 sd med ro. Vi renner pd skoiter og stdr pb ski og fdr det riktig ti1 d gli. Hei! - der falt ved en i gropen, efter ham kommer heze hopen. En pb hodet og en pb maven og en faller nesten i ulvegraven. Gerd Amz~ndsen 6 a, Strindheim skole.

26 En pdsketur ti1 fiells. En vinter skulde mor, far og jeg reise pb pbsketur ti1 Tyvoll. Det var mange folk pb toget. den vognen vi satt, var det mange sorn ogsb skulde ti1 Tyvoll. Nogen hadde rned sig grammofon. De spilte nesten hele tiden. Da vi var kommet halvveis, begynte jeg b bli trett. Men vi hadde rned litt sjokolade, og da jeg spiste av den, blev jeg litt kvikkere. Men jeg begynte snart b bli trett igjen og sovnet. Jeg vbknet av at toget stanset, og vi var fremme. Det var en mann fra gbrden sorn skulde hente oss nede pb stasjonen. Det var msrkt og sent pb kvelden. Benene mine var <<dad>>, og det var ekkelt b g5, og jeg var trett. Da vi var fremme, spiste vi litt og efterpk gikk vi og la oss. De frzrrste dagene gikk vi bare smbturer i;j '"- 1) Yy Jf 0,* Rnst p& t vre n ti1 R0roi.,&?' - for b se oss om og lave oss. Men den tredje dagen skulde vi gb en tur p5 ski fra Tyvoll ti1 Rerros. Vi skulde gb forbi to gruber, Mugg-gruben og Kongens grube. Det var ltungt $ gb opover ti1 Mugg-gruben. Det var tbke der, og vi sb bare nogen meter foran oss. Men det var nesten flatt videre bortover. Vi skremte opp en rype. Den sb sb stor ut i tbken at jeg tenkte det var en am. Men far sa at det var en rype. Det var fint fore, og det gikk flott. Det var nogen bakker op till Kongens grube. Vi gikk inn pb restauranten. Vi hadde mat med. Far bestilte en flaske brus. Da jeg skulde ta av korken, spratt den op i taket. Jeg blev rent forskrekket og nesten redd, for jeg hadde aldri sett en slik brusflaske far. Da vi hadde spist, gikk vi videre. Det var fine bakker nedover fra Kongens grube, og nu var solen kommet frem ogsb. Mange steder var det store homper, og det var morsomt 5 renne utfor dem. Da vi hadde gb~tt en stund, korn vi ti1 et vann. Og da var jeg sb trett at far mbtte slepe mig over isen. Sb mbtte vi ta en rast igjen, og da blev jeg kvikkere. Snart korn vi ti1 nogen smb fjell, og bak dem 15 Rlzrros. Da jeg sb det, var jeg glad, for sb var vi snart fremme. Men da vi korn op pb haiden, var det en hrzride til. Og det varte enda en stund far vi ngdde Raros. Da var jeg segneferdig, men toget skulde snart gb, og vi mbtte skynde oss pb stasjonen. Det var utpb eftermiddagen vi korn ti4 Tyvoll igjen. Jeg spiste og gikk og la mig nesten rned det samme. Vi bodrde der enda en uke til. Jeg vilde helst ha vsrt der lenger ogsb, men jeg skulde begynne pb skolen igjen. Kdre MykkeZtvedt, K1. 4 a, Berg skole. Gutten sorn avlivet sin mors Gud. Da jeg var i Kina, var det sandagsskole der likedan sorn her i Norge. Kinesiske barn brukte ogsd & vzere med. Og det korn en ny elev til. Han fikk h~re om Gud. [Gutten tenkte ved sig selv, at den guden de hadde i huset, var sb doven at den ik'ke kunde svare. Da sandagsskolen var over, gikk han og tenkte pb det sorn blev fortalt. Han gikk hjem og rev ned ~vguden sorn de hadde sthende i huset. lhan tok en hammer og banket guden ti1 mel. For gudene deres blev laget av jord eller tre. Moren var borte, og faren var dad for mange br siden. Han var eldste gutten i huset, og de pleide b f$ mere makt enn de andre barna. Da moren korn hjem, spurte hun hvem sorn hadde adeliagt guden deres. De andre fortalte at det var Li Tso Ling. Moren spurte ham hvorfor han hadde gjort det. Han fortalte hvad han harte pb sandagsskolen. Straks efter blev ogsb moren troende. Thelma Alfsen 6. kl., Asvang skole. Et minne fra speiderleiren. (Har v~rt i Kina). Den 27de juni sluttet skolen. Den 30te skulde speiderne dra pb kretsleir, og jeg skulde vare med. Jeg hadde v ~rt speider et halvt &r, og hadde

MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad.

MAGNE Landets populaereste, billigste og mest leste barneblad. C. SARHEM & CO. BOK- OG PAPRHANDEL Det beste utvalg i religiase Baker og Juleheftcr. Julekort-Selskapsspill-Julelys m.m. GLDEVANGEN S~ndre gt. 22 b KJ0P SALOMONS SKOT0 Beste fasonger og kvaliteter og utvalg

Detaljer

Strin6en.j d. gpnrebank. Praktisk og nyttig julegave! Fasadestein, stubbeloftsfyll. A JULEKORT. Flygler, Planoer

Strin6en.j d. gpnrebank. Praktisk og nyttig julegave! Fasadestein, stubbeloftsfyll. A JULEKORT. Flygler, Planoer L Praktisk og nyttig julegave! Sparebsssen 11 Hjemmets Bank" bar anuendes i a1le hjem. Bruk Sparebossen med kontrabok som gave ued de forskjellige anledninper. Bosser utldnes g r a t l s mot ~t forste

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie Det norske språk- og litteraturselskap: Gabriel Scott: De Vergeløse Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Gabriel Scott De vergeløse Et barns historie 1938 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Detaljer

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller)

Da myggen laget bråk (fra 1. Klasse. 1 forteller) Fortellinger til Fortelling i skolen Her følger et utvalg fortellinger dere kan velge imellom. Dere finner både alle fortellingene samlet i et dokument og enkeltvis i mapper. Dere kan selvfølgelig velge

Detaljer

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke Minneoppgave - UiD John Fridjof T 69 16 93 71 Uller~y, 1747 SKJEBERG John Strand er f~dt 28. 0en, syd Reidun Loose, som mulig, i en Uller y-dialekten, John iver sa tett av direkte og men det er ikke sin

Detaljer

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika Mitt liv i Afrika Hilda Kværnstrøm 1969 Renskrevet av Rudolf Leif Larsen / Larvik 2012 Side 1 av 54 sider Forord Til enhver som måtte lese denne bok vil jeg få lov til å meddele at jeg føler meg meget

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

Начинающие, советую читать, начиная со сказки "Peik" (стр.17)! (Илья Франк) Asbjшrnsen og Moe's NORSKE FOLKEEVENTYR

Начинающие, советую читать, начиная со сказки Peik (стр.17)! (Илья Франк) Asbjшrnsen og Moe's NORSKE FOLKEEVENTYR Начинающие, советую читать, начиная со сказки "Peik" (стр.17)! (Илья Франк) Asbjшrnsen og Moe's NORSKE FOLKEEVENTYR Kvernsagn Nеr verden gеr meg imot, og det unnlater den sjelden е gjшre nеr det gis noen

Detaljer

Orkideens hemmelighet

Orkideens hemmelighet Orkideens hemmelighet Lucinda Riley Orkideens hemmelighet Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: Hothouse Flower First published in Great Britain in the English language by Penguin

Detaljer

Nordahl Grieg. Skibet går videre. Det er ikke brukt levende modell til noen person i denne bok.

Nordahl Grieg. Skibet går videre. Det er ikke brukt levende modell til noen person i denne bok. bokselskap.no/bergen Offentlige Bibliotek, 2015 Nordahl Grieg: Skibet går videre Teksten i bokselskap.no følger Samlede verker, bind 1, 1952 (Gyldendal, Oslo), digitalisert av Bergen Offentlige Bibliotek

Detaljer

JULEMAGASINET HEI ALLE LESERE AV JULEMAGASINET! UTGITT AV 6.KLASSE VED ST.PAUL SKOLE, JULEN 2000 -KR. 20.-

JULEMAGASINET HEI ALLE LESERE AV JULEMAGASINET! UTGITT AV 6.KLASSE VED ST.PAUL SKOLE, JULEN 2000 -KR. 20.- JULEMAGASINET UTGITT AV 6.KLASSE VED ST.PAUL SKOLE, JULEN 2000 -KR. 20.- HEI ALLE LESERE AV JULEMAGASINET! Av Christina Omdahl, Marya Edirmanasingham, Thanh-Thu Thi Vo Velkommen til og lese det første

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

BJØRG VIK. Søndag ettermiddag. idsalesorderline=-1 eva nordbye, smedstuvn.2, 2030 Nannestad, bibliotekar@nannestad.vgs.

BJØRG VIK. Søndag ettermiddag. idsalesorderline=-1 eva nordbye, smedstuvn.2, 2030 Nannestad, bibliotekar@nannestad.vgs. BJØRG VIK Søndag ettermiddag J. W. Cappelens Forlag a.s 1963 Utgitt i CUB-serien første gang 1991 Denne utgave 2003 Omslagsdesign: Ingeborg Ousland Omslagsillustrasjon: Johanne Marie Hansen-Krone ISBN

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

Frankenstein - en skapelsesberetning

Frankenstein - en skapelsesberetning Frankenstein - en skapelsesberetning av Tord Akerbæk De som er med: Moren En barnløs kvinne Marte En serveringshjelp Birkeland Professor i nordlys E. Bødker Næss Ingeniør. Birkelands hjelper Presten En

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 2 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLEDNIN... 3 RELATERTE KOMPENDIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 SOLVEI.... 4 SILJA... 10

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

VELKOMMEN TIL HØSTTUR VELKOMMEN TIL HØSTTUR Vinderen Historielags ønsker velkommen til høsttur til Linderud gård torsdag 27. september. Turen går altså til Linderud en av Akers gamle storgårder. Gården har lang historie som

Detaljer

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt:

HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Disse øyeblikk HERBJØRG WASSMO Tidligere utgitt: Vingeslag. Dikt, 1976 Flotid. Dikt, 1977 Huset med den blinde glassveranda. Roman, 1981 Det stumme rommet. Roman, 1983 Juni-vinter. Hørespill, 1983 (Solum)

Detaljer

Den store barnedåpen

Den store barnedåpen bokselskap.no, 2015 Oskar Braaten: Den store barnedåpen Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1925 (Aschehoug, Oslo). Digitaliseringen er basert på fil hentet fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) ISBN:

Detaljer

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Jenta på klippen Lucinda Riley Jenta på klippen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Girl on the Cliff Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2011 All rights

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7 Arbeidsbok 2/A2 FASIT Innhold Kapittel: På kjøpesenteret... 2 Matbutikken... 2 Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5 Nye fotballsko... 7 Samir kjøper gave... 10 Kapittel: Fritid... 11 På biblioteket... 11

Detaljer

Kopiering ikke tillatt. Denne teksten hører kun hjemme på http://tormaha.com side: 1 I N N H O L D :

Kopiering ikke tillatt. Denne teksten hører kun hjemme på http://tormaha.com side: 1 I N N H O L D : http://tormaha.com side: 1 I N N H O L D : 1. Den livsfarlige nabohunden...s. 2. 2. En dum stiloppgave......s. 7. 3. Hundespråk......s. 13. 4. To fremmede ringer på....s. 18. 5. Kidnappet......s. 21 6.

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

I våre dager kan alle jenter se pene ut hvis de vil. Ingen behøver å være stygg lenger. Det finnes nok av hjelpermidler. kvinne 67

I våre dager kan alle jenter se pene ut hvis de vil. Ingen behøver å være stygg lenger. Det finnes nok av hjelpermidler. kvinne 67 I våre dager kan alle jenter se pene ut hvis de vil. Ingen behøver å være stygg lenger. Det finnes nok av hjelpermidler. kvinne 67 Det meste attraktivt hos en kvinne er hennes glede over sin egen kropp.

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer