Fest på 1-2-3! Høyer, Princess og HelgøMeny: Nr. 2/2014, 5. mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fest på 1-2-3! Høyer, Princess og HelgøMeny: Nr. 2/2014, 5. mai"

Transkript

1 Nr. 2/2014, 5. mai 17. mai i Hinna side 3 og 15 (Foto: Axel H. Leversen) Hagestoff side 6 og 7 (Foto: Heidi Gråwe) Høyer, Princess og HelgøMeny: Fest på 1-2-3! Åpent: (18) HelgøMeny: (19) Rema 1000: (20) 400 gratis p-plasser under tak

2 5. mai 2014 HINNAVIS 2 HINNA EN POPULÆR BYDEL i rask utvikling Det passer godt i et jubileumsår å ta et tilbakeblikk på bydelens utvikling de siste 200 år. Statistikk viser at i 1801 bodde her mennesker og i dag har vi passert Ikke uventet finner vi at Hinna har vokst mest av alle bydelene i Stavanger. I november 1980 var innbyggere registrert og var tallet Dette er en stigning på 140% på 34 år og vi har snart tatt igjen byens mest folkerike bydel Våland og Eiganes som kun har vokst 23% i samme periode. Og vi fortsetter å vokse. Befolkningsframskrivinger tyder på at vi innen 2025 har vokst til ca PÅ NORSKTOPPEN Heller ikke uventet finner vi at Stavanger har 4 av 5 boligområder på medianinnteksttoppen i Norge. Vi har fått gått forbi Frogner og Oslo, og Hinnalia topper husholdningstatistikken til SSB. Dessverre fører høye inntekter til press på boligpriser, og vi har også de høyeste m2 priser på kjøp av eneboliger i vår bydel. Veksten i folketall og inntekt skyldes i all hovedsak etablering av arbeidsplasser og omdisponering av landbruksjord. For 60 år siden var Forus, Gausel og Jåttå preget av bondegårder, og mange byfolk hadde hytter langs Gandfjorden. Min familie var en av dem, og jeg minnes en barndom hvor vi flyttet på «landet» og bodde på Gausel i hele skoleferien. Det var et paradis og er det fremdeles. Hytten er borte, og er nå erstattet av 2 bolighus på samme sted. FORDELER/ULEMPER Hurtig vekst har sine fordeler og sine ulemper. Vi har fått mange flotte nye boområder, og antall arbeidsplasser har økt betraktelig. Skoler, barnehager, lekeplasser og friområder alt dette inngår i nødvendig infrastruktur som må på plass når antall innbyggere øker. Nye butikksenter og såkalte knutepunkt gjør det mulig å handle det meste uten å måtte kjøre lange distanser. Trafikkavvikling er uten tvil den største utfordringen vi har pr. i dag. Etablering og sentrering av arbeidsplasser medfører nødvendigvis at mange ansatte skal fraktes fram og tilbake mellom jobb og hjem hver arbeidsdag. Veiene våre er ikke dimensjonert for dagens ca som skal på jobb daglig i Forusområdet. Og trafikktallene stiger. Dobbeltsporet er på plass, og det diskuteres hastetiltak og flaskehalsprosjekt som på kort og lang sikt skal bedre trafikkflyten. Sykkelstamveien er vedtatt, og de mest sporty av oss kan om noen år forflytte oss på to hjul og med egne muskler raskt mellom bydelene i Stavanger og til Sandnes. STORE OPPGAVER Vi må gjøre noen grep fremover for at bydelen ikke skal strupes av trafikk. Jeg kan nevne noen av de viktigste. Det prioriteres bygging av boliger langs bybåndet, Stavanger-Sandnes. Tanken er at folk raskt og punktlig skal kunne bevege seg med tog eller buss mellom de to byene. Hovedveier utvides og bygging av kollektivfelt prioriteres. Dette betyr dessverre noen ganger inngrep i enkeltpersoners hager og eiendommer, men er nødvendig for å oppnå en god totalløsning som gagner flertallet. FOLKETS RØST Hinna skal være en god bydel å bo og jobbe i. Vi politikere jobber for å ivareta disse interessene. Vi har bydelen i tankene når vi treffes i bydelsutvalg, bystyret, kommunalstyrer og råd. Vi har ikke beslutningsmyndighet i alle fora, men vi sørger for å bli hørt. I tillegg inviteres det til folkemøter når viktige saker kommer opp, og ved rullering av kommuneplaner hvert 4. år. Et tydelig ønske om svømmehall har resultert i at Folkebadet står på prioriteringslisten for nye investeringer. Vi setter pris på at folk tar kontakt med oss og forteller hva som ligger dem på hjertet. Om det er manglende svømmehaller, dårlig busstilbud eller trafikkavvikling rundt Stavangers største barneskole vi er alltid lydhøre. Med ønske om en fin vår i byens mest ekspansive bydel. Grethe Eriksen Bydelspolitiker (H) Hinna-foto: Asbjørg Haraldsen HINNAVIS - Eier: Hinna bydelsutvalg Styret: Karl W. Sandvig (leder) mobil: e-post: Arne Rønneberg, Bertha Veggeberg Daglig leder/redaktør: Rune Hovland mobil: e-post: Journalister: Stig Erlend Midtgaard mobil: e-post: Axel Helgeland Leversen mobil: e-post: Jone Lindanger mobil: e-post: Desk/layout: Axel Helgeland Leversen Annonsesalg: Hinna Fotball ved Erling Olsen mobil: Postadresse: P.b Stavanger Besøksadresse: Gamleveien 53 E-post: Distribusjon: Aftenblad distribusjon Annonsepriser: Førsteside: (70x250) Kr mva 1/16 side: (45x125) Kr mva 1/8 side: (90x125) Kr mva 1/4 side: (175x125) Kr mva 1/2 side: (175x250) Kr mva 1/1 side:(350x250) Kr mva Rabatt på 10 % ved bestilling av annonse i alle 4 avisene for samme år Trykkeri: Schibsted eks Regnskap: SK Regnskap Utgivelser 2014 Nr. Innlev.frist Distribusjon februar 24. februar april 5. mai august 1. september november 1. desember Nettavis: Redaktør: Rune Hovland, mobil: Layout: Asbjørg U. Haraldsen mobil: Facebook: HINNAvis/Frivilligsentralen

3 5. mai 2014 HINNAVIS 3 JA - VI ELSKER I år feirer vi 200 års jubileet for den norske grunnloven. Planleggelsen av nasjonaldagen i er i full gang. 17. mai har en spesiell betydning for det norske folk. Det er dagen vi ikler oss de fineste klærne vi har, det være seg bunad eller findress/-kjole. Et skolebarn forbinder kanskje dagen med at det er tidlig opp for å gå i barnetog. Deretter følger lek og moro i skolegården med klassikere som svampkast og sekkeløp. Innimellom alt dette finner en tid til en av de mest populære aktivitetene på 17. mai: stort inntak av iskrem og pølser. Nortura (Gilde) opplyser at vi nordmenn i snitt spiser tre pølser hver denne dagen. Dette utgjør 16 millioner pølser på landsbasis. En dag for alle Nasjonaldagen er en dag for alle. Alle er med på sin måte. Vi pynter hele landet og feier gatene rene. Jeg elsker 17. mai, sier Anne Kristin Bruns i bydelsutvalget og medlem av 17. maikomiteen i Stavanger kommune. 17. mai er en dag da alle inkluderes i feiringen, en hyllest av demokratiet og friheten. Det er en dag da vi glemmer motsetningene, enten det er politisk ideologi, religion eller nasjonalitet. I Stavanger finnes det 174 forskjellige nasjonaliteter, nærmere 20 prosent av befolkningen kommer fra andre land. Det er viktig at alle nasjonaliteter involveres, og at alle deltar i feiringen, sier Anne Kristin Bruns. Feiringen av den norske grunnlovsdagen er særegen i global kontekst. Hvor enkelte land feirer med militærparader, feirer vi med barnetog. Dagen blir ofte kalt «barnas dag», men det er en dag for alle. Bruns mener vi har god grunn til å feire. Det er en dag for ettertanke, og en viktig påminnelse om hvor heldige vi er. Det er så mye elendighet i verden, og vi er heldige som får bo i Norge. 17. mai er en dag hvor vi minnes alle de kampene som er kjempet for å kunne bli en selvstendig nasjon med vår egen grunnlov. Historien kan være lett å glemme. Årets 17. mai er ekstra spesiell. I år er det 200 år siden 112 Anne Kristin Bruns. medlemmer av Riksforsamlingen samlet seg på Eidsvoll. Her ble de enige om en felles grunnlov for Norge. Forsamlingen ble også enige om den nye regenten, Christian Frederik. Mange land misunner oss våre demokratiske verdier, men ikke alle er klar over at det er brukt 200 år på å bygge og opprettholde demokratiet. Feiringen av jubileet skal blant annet speile vårt lands historie fra 1814 og frem til i dag, forteller Bruns. Hun vil ikke røpe for mye om hva som skjer, men innrømmer at det blir en litt annerledes feiring med flere overraskelser. Stort arrangement Tradisjonen tro samles skolene og barnehagene i bydelen kl på Hinna for å gå i felles barnetog. Løypen for toget er den samme som tidligere år. Etter at barna har sunget og jublet for ivrige foreldre og besteforeldre langs løypen, blir det markering ved de ulike skolene i bydelen. Ved Jåtten skole er 17. maikomiteen godt i gang med forberedelsene frem mot den store dagen. Det er FAU som har hovedansvaret for gjennomføringen. De koordinerer og delegerer arbeidsoppgavene til barnas Kirsti Elise Leidland i FAU ved Jåtten Skole. foresatte ved skolen. 17. mai er det største arrangement som arrangeres i FAU sin regi, og mange ønsker å stille opp. Dugnadsviljen blant foreldrene er bra, sier Kirsti Elise Leidland i FAU ved Jåtten Skole. Det er utarbeidet planer som skal sørge for at arrangementet blir gjennomførbart. De foresatte er tildelt ulike arbeidsoppgaver som er organisert ut fra klassetrinn; 1. Klasse har ansvar for baking av kaker og koking av kaffe. 2. Klasse skal sørge for gjennomføring av leker i skolegården. 3. Klasse har ansvar for salgsbodene hvor det selges pølser, is og brus. 4. Klasse skal skaffe gevinster til lekene i skolegården. 5. Klasse skal rydde og klargjøre dagen. De har også ansvar for å rydde etter at arrangementet er over. 6. Klasse er fritatt på grunn av ansvar ved andre arrangement i løpet av året. 7. Klasse har ansvar for loddsalget. Vi er avhengig av foreldrene for at det skal bli noe av 17. maifeiringen ved Jåtten skole. Gode og detaljerte planer gjør at det tas høyde for det meste. Det er tross alt blitt arrangert i mange år allerede, forteller Leidland i FAU. Jåtten skole har lenge hatt et godt samarbeid med Jåttå videregående skole. Blant annet vil tømrerlinjen lage noen av lekeapparatene i skolegården. Næringslivet i nærområdet bidrar også med diverse gevinster til lotteri og lekene. Arbeidet avsluttes imidlertid ikke når 17. mai er over. Leidland fremhever at det er viktig med en oppsummering og tilbakemeldinger om hvordan arrangementet har gått. Det lages erfaringstermer som skal være til hjelp for fremtidige 17. maifeiringer. Anne Kristin Bruns i bydelsutvalget gleder seg over den frivillige innsatsen. Å stelle i stand 17.mai, krever et enormt arbeid. Vi er helt avhengig av frivillige for å stelle i stand denne festen. Korps, speidere, foreldre og mange flere gjør en stor innsats for byen og dens innbyggere. De står på fra tidlig morgen til sen kveld, det er beundringsverdig. Vaulen går alene En viktig tradisjon på 17. mai er barnetoget i bydelen. Barnehager, barneskoler og ungdomskoler samles på Hinna for å gå i felles tog. Nytt i år er at Vaulen skole ikke skal gå i tog med de andre skolene i Hinna bydel. Skolen skal ha eget barnetog. En endring av togruten på 17. mai har lenge vært et tema i FAU på Vaulen skole, men forslaget har aldri fått flertall. I år har det vært oppe til diskusjon igjen, og det var da klart flertall for endring, forteller leder Annette Bergmann Schei i FAU på Vaulen skole. Hun forteller at argumentet for å endre ruten er at den er i det lengste laget for barna. Schei presiserer at dette er en prøveordning. Flere av barnehagene i området er også inkludert i endringen. 17. mai er en dag for å vise fellesskap, glede og samhold. Det har vært en lang tradisjon å gå i tog på Hinna, forbi Frue gamlehjem og Vågedalen sykehjem. Det er litt vemodig, men det er FAU som har bestemt dette, sier rektor Tove Steen ved Vaulen skole. Rutetraseen for toget skal blant annet gå gjennom Markveien via Solliveien og ende opp ved Vaulen badeplass. Ett tog i Hinna bydel er bedre enn flere tog. Markering av grunnlovsdagen er en felles ting. Det vil skape en samlet bydel. Flere i toget vil være kjekkere for de som ser på og for barna i toget, sier Leidland i FAU på Jåtten skole. Tekst og foto: Jone Lindanger

4 5. mai 2014 HINNAVIS 4 IKKE TØFT Å VÆRE DØD Forestillingen, «Ikke tøft å være død», er en trafikksikkerhetskampanje i regi av Trygg Trafikk rettet mot ungdom i års alderen, som ble holdt første gang i Trondheim i Fire år senere ble den tilrettelagt for hele landet med lokale aktører. ROGALANDS- UNGDOM I FOKUS I Rogaland har forestillingen vært vist fra Hjelmeland i nord til Moi i sør i løpet av fire år, kan en av aktørene, Arne Sindre Gilje fortelle. Det har så langt blitt imponerende 850 forestillinger totalt. Med seg har Gilje en kollega fra politiet, Tommy Stoltenberg, samt et trafikkoffer, Gunnar A. Salamonsen, fra Bryne. Ja, dette treffer oss brutalt, rett i magen, det er umulig å ikke la seg berøre. Men til tross for det tragiske bakteppe, er også forestillingen fullt av humor og varme. Jeg har sett forestillingen flere ganger, den er rettet mot tiendeklassinger som befinner seg bare måneder fra mopedlappen. Appellen fra Gunnar Salamonsen assistert av Arne Gilje. SKJEMT OG ALVOR Sammen med 90 tiendeklassinger fra Gautesete skole fikk jeg anledning til å være publikum halvannen time, og jeg bøyer meg i støvet for troikaen, Tommy og Arne Sindre fra politiet, samt Gunnar et trafikkoffer som har deltatt i denne forestillingen i en årrekke for tiendeklassinger i rogalandsskolene. Temaet er alvorlig, og det blir ikke spart på «konfekten»; den brutale, usminkede virkeligheten blir formidlet gjennom historier som gir deg gåsehud. Tommy får frem latteren når han troverdig spiller den kule sekstenåringen som gjør mye for å skaffe seg damer. Ungdommene ler og kjenner seg igjen, han er jo helt kul. Tommy og Arne Sindre sier at når du er 16 år, skal du ha det gøy. Men det betyr ikke at du for eksempel skal kjøre moped uten lappen, eller at du skal ha en bakpå scooteren, og absolutt ikke at du kan drikke øl og likevel kjøre. Aktørene, f.v. Arne S. Gilje, Tommy Stoltenberg og Gunnar A. Salamonsen. APPELL På en troverdig måte formidler de tre aktørene sitt budskap, og jeg er sikker på at den måten de møter ungdommene på, har en forebyggende effekt når de snart skal ut i trafikken. Mye av det politiet sier, er skremmende, men realistisk. Det er sant når de snakker om konsekvenser; det er sant når de uten omsvøp forteller om ødelagte liv; det er sant når de forteller hva det kan bety økonomisk; det er sant når de sier at dersom du er skyld i en ulykke, så må du leve med din samvittighet for det resten av livet; og det er sant at prikkbelastningen på vandelsattesten som følger en bøtlegging vil følge deg hele livet. Politimennene appellerte til ungdommen om å bli bevisst konsekvensene ved en rekke uheldige oppførsler som for eksempel: bruk av falsk legitimasjon, beruselse i det offentlige rom, nasking i butikker og urinering på offentlige steder for å trekke frem de hyppigste lovovertredelsene. Slikt vil dukke frem når du skal ta utdannelse og søke jobb, og kan bidra til at du ikke engang blir vurdert på grunn av dårlige anmerkninger på rullebladet. SKJEBNE Gunnar skjebne ble at han ikke var skyld i noe, han var en helt vanlig 16-åring som var på feil sted på feil tid da han brutalt ble meiet ned av en promillekjører. Resultatet ble årelange opphold på pleie- og rehabiliteringssentre. Gunnar bor i dag på institusjon sammen med eldre og demente; han har grusomme smerter, og korttidsminnet hans er ødelagt. Det var musestille i salen da han rettet sin appell til de unge; tårene rant, og flere holdt rundt hverandre mens Bjørn Eidsvågs sang, «Eg ser», tonet gjennom rommet. Etter å ha opplevd dette, får vi et nytt perspektiv på livet; det er så skjørt rett og slett et risikoprosjekt. Ungdommene stilte seg i kø da alt var over for å takke Gunnar og gi ham en klem, noe jeg er sikker på at Gunnar ble glad for... Takk til tre flotte menn som ga mye av seg selv på en helt vanlig skoledag i vår. Tekst: Elsie Frugård Steinsvik og Axel Helgeland Leversen Foto*): Axel Helgeland Leversen *) Bildene er av praktiske årsaker tatt ved arrangementet i Ullandhaug skole en uke senere. Forus Bilskade Boganesvegen Stavanger - Mob Ditt bilverksted på Hinna

5 5. mai 2014 HINNAVIS 5 KUNDEN I FOKUS HUSKESTUE? Bergåstjern Sykehjem og omsorgsboliger får «erindringsrom». Sykehjemmet består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv. Vi vil utvide tilbudet, og planlegger et Erindringsrom. Det vil si at vi vil innrede et rom med møbler og gjenstander som vil være kjent for brukerne våre fra de var unge. Både fra egne hjem og kanskje besteforeldres stuer. Et slikt rom vil gi et verdifullt tilskudd til hverdagen for beboere, brukere og ansatte. Vi ser at gode møter med fortida gir glede og mestringsfølelse for de eldre. Gjenstander, bilder, musikk, lukter og kanskje smaker kan være nyttige «minnepinner», som kan hjelpe til å framkalle gode følelser. Demente og friske kommuniserer lettere med litt hjelp av kjente og kjære ting. Kan motivere til å fortelle om levd liv og gode historier. For de yngre vil det være interessant og lærerikt å høre på, og det vil gi større forståelse og respekt. Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuelt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre beboere. Vi har også kafé som er åpen for alle - alle dager, med hjemmelaget mat. Der er fotterapeut og frisør. Vi håper å skaffe «innbo» til Erindringsrommet gjennom gaver, men er nok innstilt på å kjøpe noe i bruktbutikker eller på finn.no. Om der er noen som har noe som kunne passe, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi ønsker en sofagruppe, lite Mens bydelen vår preges av nyåpninger og gjenåpninger i frisørfaget, er det én frisørsalong som har vært her «hele tiden.» I det stille har Amdal Frisør i Hinnakrossen passert imponerende 70 år i bransjen, hvilket må være ganske unikt ikke bare for Hinna, men for hele Stavanger-regionen. Feiringen har de utsatt til 75 års jubileet, skal vi tolke innehaveren, Steinar Amdal, rett. «Det var min mor, Solveig Amdal, som i 1943 startet frisørsalong i Hillevåg. Her drev hun frem til 1959 da hun flyttet salongen til Hinnasvingene, der vi er i dag,» forteller Amdal, og føyer til at han selv overtok driften i Han viser stolt frem beviset for at det er en Mestersalong han driver. Han føyer til at han har vært med å ta initiativ til laugsmesse i faget som holdes i Sandnes. Beliggenheten er god; alle biltrafikanter som kommer fra retning Vaulen, er «nødt» til å se salongen, men det har også vært en utsatt plass. «Jo, vi har hatt en del «ubudne gjester» i form av biler og busser som ikke har klart å holde styringen, og dermed har havnet inn i salongen med bulder og brak», kommenterer Amdal, og husker videre: «Og det har vært dårlig sikret last på lastebiler som har kommet farende inn gjennom vinduene. Mest «populært» om jeg kan si det slik var de gangene lasten besto av bruskasser, frukt og varer vi kunne nyte etter sjokket. Nåvel, det beste har jo vært at ingen personer har kommet til alvorlig skade.» I dag har de sikret inngangspartiet med solide halvstolper. Å ligge så tett opp i trafikken gir også kundene en utfordring, for de fleste kommer jo med bil til salongen, og i farten ser det ikke enkelt ut å parkere utenfor, mente vi. Men hvor feil vi tok, for her er det romslig med P-plasser rundt huset. Amdal er fornøyd med dagens drift: «I dag klipper vi både damer og herrer. Vi er gode på å forstå kundens behov, og det gir fornøyde kunder. Flinke medarbeidere har vi, og god utvikling. Vi jobber aktivt med rekruttering i faget, og all opplæring av lærlingene gjør bedriften selv.» Vi fra HINNAvis lurer på om alle frisørene i nærområdet merkes rent konkurransemessig. «Gjennom stadig å utvikle oss i bransjen med kurs og messer holder vi våre medarbeidere oppdatert på moter og teknikker, og kan dermed hurtig være på «banen» med siste nytt. Fagmessig er vi gode, og miljøet i salongene er godt og trivelig. Så konkurranse lokalt er vi komfortable med,» forklarer Amdal. Vi legger oppmerksomt merke til at Amdal omtaler salong i flertall, og spør om dette. «Det har vært en naturlig utvikling for oss å utvide bedriften vår», svarer Amdal, «så på slutten av 1980-årene etablerte oss på Tvedtsenteret på Forus (89) og på Hana Sanz i Sandnes (87).» Familiebedrifter går sjeldnere i arv til neste generasjon i dag mot hva var tilfelle tidligere. Hos Amdal Frisør har 3. generasjon, Anita, vært i gang i mange år allerede, og det ligger vel i kortene at hun fører bedriften videre. Hvorvidt hennes barn så kommer til å overta en gang, får fremtiden gi svar på. Tekst og foto: Axel Helgeland Leversen spisebord/kjøkkenbord med stoler, gjerne en skjenk, klokkestreng og puter. Lamper, bilder, speil, redskaper til hverdagslige gjøremål. Rokk/karder, iddisser, fiskeutstyr/øsekar, leker, klær, klokke som tikker og slår - kanskje et gjøkur? Der er sikkert ikke andre begrensninger enn de som størrelsen på rommet gir. Det vil også være av stor verdi om vi kan få hjelp av frivillige både i planlegging, gjennomføring og bruk av rommet når det er ferdig. Ikke alle beboere har pårørende, og da kunne det være godt å ha enda flere frivillige å støtte seg på. Tenker først og fremst på besøks- eller turvenn, men når vi får Erindringsrommet klart til bruk, så vil det være et fint sted å bli kjent. Kanskje kan noen steke vafler? For god lukt og god kaffe-drøs. Kanskje har du noe gammelt som du bare vil vise fram og fortelle om, for en liten gruppe? Kan du spille gamle sanger som vi kan synge til? Har du et bilde som det knytter seg en artig historie til, som du kan fortelle om? Klesplagg som forteller sin historie? Ta kontakt med aktivitets- og frivillighetskoordinator Rita Schrøder / Anita Amdal Gudmestad til venstre for faren, Steinar Amdal, og Stian Ree daglig leder Hinna. Huskestuen skal fylles med elementer som vil bringe frem gode minner hos brukerne.

6 5. mai 2014 HINNAVIS 6 ALLE VENTER PÅ VÅREN Odd Helø skal på våre sider fremover skrive om plantestell krydret med gode råd og vink for at du skal kunne få mer glede av hagen din og dine terrasseplanter. Og nå er våren her, - men først, en liten presentasjon av vår «grønne gledesspreder». Odd er født og oppvokst på Kvaløya utenfor Tromsø, og kom til Stavanger i I dag er han pensjonist og bor på Gausel i et gammelt og ærverdig hus med stor hage. Og her har han og familien bodd lenge, ja, helt siden han stiftet familie tidlig på syttitallet. I dag bor 5. generasjon på eiendommen. Han avsluttet sin yrkeskarriere som faglærer på Øksnevad (jordbruksskole) videregående skole, der han i sin tid var med å starte det første kullet i anleggsgartnerfag for dette distriktet. BAKGRUNN Av utdannelse kan det nevnes at han har eksamen fra to fagskoler, både som allsidig produksjonsgartner og i anleggsgartnerfag. Underveis har han hatt gleden av å arbeide sammen Helø ved en brogetbladet beinved. med to landskapsarkitekter i Sveits i ett år, der han blant annet fikk solide kunnskaper om steinarbeid og hagearkitektur. Hans prosjekter her hjemme er mange. Som pensjonist har han stor interesse og glede av å holde hagen på Gausel og hytta i Hovsherad i orden, noe han skal dele med oss i dette nummeret og i kommende utgaver av HINNAvis. Vi har hatt en samtale med Odd Helø for å presentere også hans tanker med artikkelserien sin, som han kaller: HAGEN DIN Det er med hagen som så mye annet, vi har lett for å kopiere andre, enten det er naboer eller venner. Resultatet kan ofte lett bli stereotypt. Såkalt lettstelt hage blir ofte utstyrt med eviggrønne og stramt klipte planter, og resultatet kan således bli lettvint. Derfor er det viktig å tenke radikalt med hensyn til hvordan vi lager hagen, og hvilke planter vi ønsker (setter). Det er det unike som skjerper interessen; få frem planter som «kler» hagens/eiendommens topografi, og gir den et mangfold. Våre preferanser for hver årstid eller helårlig. Har vi først fått skjerpet interessen for hagestell, øker også lysten til å få frem det unike bildet sammensettingen av planter, og hensynet til årstid og vekstforhold. Kunnskap skaper glede. Andre faktorer for godt hagestell har med hvilke alderstrinn brukeren av hagen har til enhver tid. Barn krever for eksempel en annen sammensetting enn eldre. Så det må tas hensyn hvilken form for belastning hagen utsettes for, og ta Odd Helø. grep deretter. Ta barna med, og la de få utfolde seg i hagen! Vær derfor ikke redd for å forandre hagen, både arbeidet og resultatet gir mange hyggelige stunder. Husk at naturen gir raust tilbake for det vi gir den anledning til. Tekst og foto: Axel Helgeland Leversen HAGEN DIN - VÅRFORBEREDELSER Ofte forundres jeg over mangelen på de mest elementære kunnskaper om plantens årsrytme. Om en plante blomstrer før den får frø eller frukt? Om den skal ha næring? Hvorfor må vi vente flere år før vi får epler eller rips? Hvorfor kan den rosa du absolutt ønsker ikke blomstre i full skygge? Så blir du presentert de vanskelige plantenavnene. Kanskje på latin. Interessen for hagen blir gjerne litt større om du lærer noen latinske plantenavn på det du har i hagen. Disse og mange flere problemer skal du forholde deg til. Det er ikke enkelt. FRISK PLANTEJORD Vi snakker om vekstjord, ofte kalt matjord. Vekstjord er en fellesbenevnelse på ideell jord planter skal vokse i. Trær, busker, roser, sommerblomster, grønnsaker m.fl. Disse krever ideelt sett hver sin vekstjord. Og vi må sørge for at plantene får den rette jorda. Noen planter ønsker jord med litt leire, andre igjen trives best i myrjord. Noen igjen vil helst vokse i sandjord. PLANTENES ØNSKE De fleste av oss planter i den jorda vi har i hagen. Stort sett vil dette gå rimelig bra. Men ønsker vi optimal vekst og frodig blomstring, bør jorda tilpasses plantene. Vi graver stort nok hull og fyller i riktig vekstjord for hva vi skal plante. Pass og på at massen i bunnen av plantehullet ikke er for tett og hard. Da blir vannet stående og røttene kan ta skade. De fleste hageplantene er slett ikke så kravstore til jorda. Andre, og da spesielt sommerblomster og grønnsaker, krever næringsrik og lett vekstjord. All gjødsling påvirkes av jordarten. Næringsstoffene bindes i tett jord som leire og myrjord. Mens sand og grusjord lett slipper næringen. KOMPOST ELLER KJØPEJORD Du forenkler hagearbeidet med å kjøpe jord. Men har du først lyktes med komposten din, gir den deg billig og i hvert fall like god jord. Så kan du, etter å ha lest denne artikkelen og studert litt hagelitteratur, blande hvilke vekstjord du ønsker fra din egen komposten til dine hageplanter. Og for pengene du sparer på jordkjøp kan du kjøpe flere planter. RIKTIG SKJÆRING Hvorfor må vi absolutt beskjære hageplantene? I naturen vokser de jo uten hjelp! De første årene etter at vi har plantet er vi utålmodige og ønsker god vekst i plantene. Senere strever vi med å hindre vekst. Først og fremst er det plassen eller skal vi si mangel på plass som avgjør skjæring. I mange tilfeller har vi valgt feil plante eller plantet feil. Da må skjæring til for å hindre et villnis. Skjæring gir sol og luft inn mellom grenene og du får en frodigere plante med blomster og frukt. For de aller fleste vil nok skjæring i løpet av etterjulsvinteren være det mest praktiske. Lær plantenes egenart og verdi å kjenne og ikke klipp egenarten vekk. Som for eksempel form, blomstring, frukt og vakre årsskudd. I de senere årene ser det ut for at «moten» har gitt tillatelse til stram formskjæring, langt borte fra plantens naturlige vekstform. Da vil du savne frodige blomster. Kanskje de etter hvert så små hagene krever denne formen for trimming. Men naturlig er det ikke. Vent med skjæring av roser til du ser nye skudd om våren. Dersom du har busker i hagen som har dannet blomsterknopper forrige sesong, (eks. Forsythia) kan du skjære disse og nyte tidlig blomstring inne i stua. Det vil være en god forsmak på våren som kommer. PLANTETID OG ARBEID Den ideelle plantetiden er tidlig om våren, mens planten ennå er i hvile. Det er mest behagelig for plantene og for oss å plante i stille skyet vær. Tørr vind, med sol tørker ut plantene. For våt jord ødelegger jordkulturen og klabber på støvler og spade ved planting. det om røttene ligger udekket for frost. Forts. neste side -> Velkommen til bydelens hagesenter. Vi har det du trenger til hagen, og gode råd får du med på kjøpet. Klipp ut denne annonsen og få 100 kr i avslag ved kjøp over kr 500,- ÅPENT: Mandag - fredag Lørdag Søndag BoGrønt Brynes Planter

7 5. mai 2014 HINNAVIS 7 Overgang fra forrige side De fleste treaktige plantene tåler godt kuldegrader etter at de er plantet. Verre er det om røttene ligger udekket for frost. Plantene leveres fra hagesenteret enten i potter/kar, som klumpplante eller som barrotsplante dvs. med nakne røtter. Rota hos en potteplante og klumpplante skal være godt utviklet og holde jorda sammen rundt røttene. Barrotsplanter bør skjæres noe tilbake ved planting, kanskje 1/3. Barrotsplanter kan godt ligge under i kaldt vann noen timer før planting. Grav stort nok plantehull og fyll hullet med riktig vekstjord for hva du skal plante. Kanskje er hagejorda di god nok? Planter du en barrotsplante, så sørg for at røttene faller fritt ned i plantehullet og ikke stikker opp. Der har de ingen ting å gjøre! Fyll løs vekstjord rundt røttene og rist planten forsiktig så jorda naturlig drysser ned mellom røttene. Etterfyll vekstjord og tråkk forsiktig til med helen. Nå skal du kjenne at planten sitter rimelig fast. Det er først når røttene kjenner jordtrykket at de bestemmer seg for å starte utviklingen av de fine kvite rothårene. Det er de som skaffer planten næring. De øvrige røttene transporterer næringen og forankrer planten. Er planten dyrket i potte fyller du vekstjord under og rundt potteklumpen, kanskje cm tykt lag. Trykk forsiktig til med en stokk eller fingrene uten å skade potteklumpen. Danskene kaller det å plante for et viktig håndverk, og danskene kan det! De aller fleste planter skal plantes ca. 5 cm dypere enn hva de har stått tidligere. Du ser det på stammen. Roser, klematis m.fl. skal plantes noe dypere. NÅ ER DET MAT Å FÅ! Varmmatsdistribusjon fra Hinnasenteret All gjødsling og vanning foregår etter endt planting. Gi aldri gjødsel og vann direkte rundt røttene i plantehullet! Potteplanter og klumpplanter behøver vi som oftest ikke å skjære ved planting. NB! Har du ei hagejord med leire, bør den skiftes ut med prima vekstjord i plantehullet. Tøm vann i det åpne plantehullet, og kontroller at vannet siger unna. Når plantearbeidet, gjødsling og vanning er ferdig, vil du spare mye vedlikehold ved å dekke rundt plantene med et materiale som hindrer ugrasvekst og samtidig holder fuktigheta i rotsonen. Det finnes i dag mange slike materialer. Kuttflis og grøntmateriale fra egen hage kan med fordel brukes til dekking. Trær og andre planter med høyde bør bindes til solide stokker ved planting. Slå stokkene godt i jorda uten å skade røttene. El-ledninger og listverk har ingen ting med oppbinding å gjøre. BLOMSTER OG GRØNNSAKER Mange sår inne for senere å plante i hagen. Da må plantene ha passe varme, rundt 20 gr. og nok lys når de spirer. For høy temperatur og for lite lys gir dårlig kvalitet på småplantene. Det beste er å bruke et rom hvor du kan søle med vann, regulere temperaturen, og skaffe planten nok lys - eks. med lysarmaturer. Du finner en grei beskrivelse på frøposen. Sommerblomster (ettårige planter) kan du enten kjøpe som småplanter, så inne selv eller så direkte på vokseplassen. På den måten kan du skaffe deg ett fantastisk blomsterflor i bedd og i potter gjennom hele sommeren. Vent med utplanting til du er sikker på at det ikke kommer nattefrost. Grønnsakplanter kan også kjøpes som småplanter eller du kan så de inne eller direkte i hagen. Om du dekker småplantene i hagen med fiberduk/acrylduk vil de vernes mot frost, og du oppnår høyere temperatur i jorda og en bedre vekst. HVA MED STAUDENE? Staudene er flerårig og visner ned hver høst, men strutter når våren kommer. Det finnes et vell av variasjoner i høyder, former og farger. Ofte dekker de godt og sparer deg for mye ugrasarbeide. Har du ikke stauder i hagen bør du skaffet deg noen. Start med de mest hardføre sortene. Noen kan godt vokse i skygge. Tekst: Odd Helø Jord kan aldri bli for gammel. Men den kan bli syk. På begynnelsen av 1970-årene mens Hinna-kirkens dagsenter holdt til i kirkens lokaler startet utleveringen av varm mat til eldre og uføre i menigheten. Det var frivillige kvinner som kjørte ut middagsporsjonene som var tilberedt av Matsalget på sykkel (!). Etter at Hinnasenteret kunne flytte inn i nytt bygg i 1981, ble varmmaten tilberedt på eget kjøkken, og ble så levert ut med bil av frivillige pensjonister. VARM MAT PÅ DØREN «Med tiden har det blitt endringer på distribusjonen, så i dag blir porsjonene kjørt ut av vaktmesteren her på huset tre ganger i uken», sier leder for Hinnasenteret, Anne Lise Kvernsmyr til HINNAvis. «Maten holder samme gode kvalitet. Vi har fisk på menyen på mandager, gryterett på onsdager og søndagsmiddag på fredager». Det er kommunens politikk at flest mulig av dagens eldre får bo hjemme. Det er viktig for å ha et godt liv at man får i seg nok næringsstoffer. Anne Lise kan fortelle at hensikten med et slikt tilbud til bydelens beboere er at alle skal kunne få seg et varmt måltid minst tre ganger i uken, og til en overkommelig pris. Per dato er den 70 kroner for hver porsjon, altså knapt for råvarer og ombringing. Det er samme pris enten maten blir levert på døren eller at en velger å spise på senteret mellom kl. 12 og 14. HVEM PASSER TIL- BUDET FOR? Dette passer for alle, enten de er enslige eller par, syke eller friske, eldre eller yngre. Alt en trenger å gjøre, er å kontakte Hinnasenteret, telefon , og gjøre avtale. Mange kjøper inn dobbel porsjon om fredagen for dermed å ha den ekstra porsjonen til søndag. Men hva så med langhelger som for eksempel påske og jul? «Da lager vi rettene som vanlig, men kunden må selv varme opp maten på den dagen det måtte passe. Og på menyen har vi da gjerne noe ekstra», svarer hun. Senterleder Anne Lise Kvernsmyr vil pensjonere seg etter 24 år i stillingen i slutten av året. VIKTIG NYTT FOR MANGE «Men vi må ut å gjøre denne tjenesten kjent i bydelen, for det kommer stadig nye eldre til, mens andre flytter på hjem eller faller fra. Det flytter mange nye til bydelen vår i alle aldersgrupper som må få rede på dette tilbudet. Det kan også være behov for akutt tjeneste i de tilfellene det oppstår situasjoner som hindrer noen i å lage mat selv, for eksempel ved ulykker eller sykdom. I tillegg er det et viktig moment at vi bringer maten på døren, nemlig sikkerhet. For i tilfelle det ikke blir åpnet opp etter avtale, kan det bety at noe kan ha oppstått. Da kan vi kontakte hjemmesykepleien som straks tar affære. Ja, så har vi kontakten, da. Mange er ganske isolert, og ser lite til andre mennesker. Selv fem minutters prat kan gjøre underverker i slike tilfeller. Dette siste er et viktig element i det å ta vare på hverandre, og øke sik- Kokk Torhild Eide Tvedt foran en stabel med smørbrød som skal ut til lunsj. Vaktmester Ole Kåre Kvernsmyr sitter klar til å ta fatt på dagens matrunde. kerheten for den enkelte. Dette er noe ikke minst pårørende er svært glade for», avslutter senterlederen. Tekst og foto: Axel Helgeland Leversen Påskematen lammelår er i produksjon.

8 5. mai 2014 HINNAVIS 8 HINNA PARK FRA BONDELAND TIL URBAN BYDEL Vi kjenner firmaet, Kruse Smith AS, best som et byggefirma opp gjennom de 80 årene det har eksistert. Men med all den byggeaktiviteten vi for tiden ser i Hinna Park, er firmaet på plass med en aktiv eiendomsavdeling. Og HINNAvis gjør et besøk Allerede i telefonen blir vi møtt av en hyggelig damestemme som får oss til å føle oss velkommen. Og da vi møtte frem, var vi overbevist om at vi virkelig var det også, velkommen. Og inntrykket fra vårt besøk i en av demonstrasjonsboligene i SEAVIEW Hinna Park med megler Hilde Jensen hos Kruse Smith Eiendom ble meget hyggelig. HURTIGVOKSENDE Det har vært bosetting i Hinnavågen før langt tilbake i historien. Gravfunn i området bekrefter det. Hinna er i dag den mest hurtigvoksende bydelen i Stavanger kommune, og Hinna Park kan ta en stor del av æren for det. Ifølge Jåttå og Hinna historielag er det ikke mange tiår siden dette området bare var marker, steingjerder, driftsog våningshus. Inntil oljeeventyret og produksjon av betongelementer til oljeutvinning og -lagring kom i gang på syttitallet, var det en fredelig bukt i Gannsfjorden. Så kom Viking stadion dit for ti år siden, og Aker Solutions for halvannet. Planene om et nytt og moderne boområde var allerede på bordet. Vi kan vel trygt si at disse planene nå på det nærmeste er realisert, selv om vi blir fortalt at det ennå finnes ubebygde arealer i Hinnavågen. Kvartalene eller prosjektene har fått navn etter oljefelt i Nordsjøen: Heidrun, Troll, Oseberg og Gullfaks. Virkelig et imponerende utbyggingsprosjekt. LIVSLØPSSTANDARD Hilde Jensen kan fortelle at boligene i Seaview har livsløpsstandard, høy kvalitet, er lette å holde ved like og ligger gunstig til både med hensyn til avstander til nærmeste bysentra og Forus. Videre er det kort vei til tusenvis av arbeidsplasser, handlesentre, restauranter, tog, buss og taxi. Ja, og til fotballstadion for ihuga vikingpatrioter. Og mye skal komme Leiligheten vi besøkte (visningsleilighet) er i femte etasje, er godt planløst på 106 m 2, og har høy standard. Den kan leveres slik kunden ønsker det ved overtagelsen, eller som standard hvitmalt som utgangspunkt for egenvalgte innredningsløsninger. Stor og lys stue med kjøkkenløsning er på halvparten av totalarealet, og kan være gjenstand for mange gode løsninger. Tre soverom med god skapplass, to bad/ WC der det ene er kombinert våtrom, samt innebod og romslig entré, alt-i-alt en bolig for alle generasjoner. Utenfor stuen finner vi en stor innglasset balkong/hagestue, samt en slags korridor-altan langs den andre ytterveggen. I byggets underetasje er det en stor bod, samt oppstillingsplass for bil i en regulert garasje. Jo, her kunne vi godt ha tenkt oss å flytte inn. GOD BELIGGENHET Tatt i betraktning standarden og at dette ligger i et «hett» område, er prisen på et noe høyere nivå enn for andre, tilsvarende områder. Men det er med dette som det er med all handel, pris følger gjerne i tråd med kvalitet og etterspørsel. På vårt spørsmål om hvordan kjøpsinteressen er for tiden, svarer Hilde Jensen diplomatisk at den er på en økende trend, men at det virker som om kunden trenger litt lenger tid enn så lenge. Tekst og foto: Axel Helgeland Leversen Megler Hilde Jensen Animert foto av Hinna Park og omgivelser viser bydelens dimensjoner. (Utlånt fra Kruse Smith Eiendom AS.) Hilde Jensen formelig selger leiligheter fra sofakroken. Her fra visningsleiligheten. Ennå er det områder som venter for å bli utbygd. Sted for en fredastund på balkongen med en koppi-hånd. (Ill.foto utlånt fra Kruse Smith Eiendom AS.)

9 5. mai 2014 HINNAVIS 9 Kom og se for deg selv! Seaview ligger midt i Hinna Park nær sjøen og med butikker og spisested like om hjørnet. Med høy himmel og høy standard. Praktisk både i forhold til jobb og fritid. Vi har lunsjvisning hver mandag mellom kl. 11 og 13 i leilighet B502, Jåttåvågveien 24. Velkommen! Fire høyhus Åtte etasjer Utsyn begrenset innsyn A B C D Seaview har en flott beliggenhet med få minutter til Stavanger eller Sandnes med tog. Togene går hvert kvarter. Alle leilighetene har innglassete hagestuer. I tillegg får leilighetene fra tredje etasje og oppover langsgående balkonger. Standarden er høy, og planløsningene smarte. Eikeparkett i alle rom bad med fliser på gulv og vegger. Ekstra takhøyde i stuen forsterker det luftige og trivelige bomiljøet. Det er vannbåren gulvvarme på badet, og vannbåren varme i stue og kjøkken. Les mer på kruse-smith.no Lyst på en omvisning? Kom innom mandag mellom kl. 11 og 13 eller kontakt boligkonsulent Hilde Jensen, telefon Fra idé til virkelighet

10 5. mai 2014 HINNAVIS 10 HINNA BISTRO FYLLER 25 ÅR Det begynte som en «Cheers»- lignende pub med faste stamgjester og reinsdyrmedaljonger på menyen. I dag er Hinna Bistro en yrende bydelspub med quiz, livemusikk, fotballsendinger, nachos og komla. HINNAvis besøker Hinna Bistro en torsdagskveld rett før quizen braker løs. Daglig leder Elli, som har jobbet her siden starten, forteller entusiastisk om puben hun er daglig leder for både om oppstarten og hvordan puben fremstår i dag. 13. april 1989 åpnet Hinna Bistro dørene for første gang. Da skulle det være en mer gourmetaktig plass med servering av reinsdyrsmedaljonger og andre avanserte retter. Sommeren samme år fikk bistroen ølservering, og det tok ikke lang tid før Hinna Bistro hadde et fast klientell med mer eller mindre faste plasser på hver sin krakk. Ikke så helt ulikt Sam, Cliff, Norm og gjengen på stampuben, «Cheers», i den amerikanske tv-serien med samme navn. I starten var også tippekampen på NRK hver lørdag klokken et fast møtepunkt for flere med sitt berømte, pling, for hver gang noen scoret mål. Øl og oljeeventyr Norwegian Contractors bygging av oljeplattformer i Jåttåvågen ga et godt kundegrunnlag for bistroen de første årene. Her jobbet det flere tusen mann, både engelske og norske, som likte godt å ta seg en øl eller fem etter arbeid. Elli forteller at det førte til at lokalbefolkningen i bydelen ble mer eller mindre skviset ut. I dag er klientellet ganske så annerledes. Nå møter en alt fra advokater og overleger til den jevne mannen i gata. Noen har gått her i Hektisk aktivitet i baren like før quizen. Velkommen til oss! L i v e m u s i k k Fredag 9. mai: Sardines med Per Vervik Lørdag 10. mai: Matre, Bilstad & Sønn med gjesteartister Pål Hjelm og Merete Hjelm For mer informasjon: minst 20 år, og det er mest folk som bor i bydelen som kommer på besøk, forteller Elli. Det går an å reservere lokaler i bistroen til arrangementer som selskaper, julebord, mamma- eller pappakvelder og lukkede selskaper, som for eksempel lutefisklag. Hinna fotball har blant annet faste møter og arrangerer sesongavslutningsfester for sine lag her, sier Elli. Populær quiz En gjenganger som har holdt det gående på bistroen i nærmere 15 år, er quizen. Annenhver torsdag (i oddetallsuker) dukker trofaste quizlag som: Pompel & Pils, Tåkeheimen, Qvisten, Øltappen og Mannegruppa Oter opp for å sette allmennkunnskapene sine på prøve. I de ukene det ikke er quiz, er det fredagslive n. Fotball vises nesten hver dag, og bistroen blir også besøkt i forog etterkant av Viking-kamper. Her merkes det godt på antall besøkende og omsetning om Viking gjør det bra eller ikke, sier Elli. Mat og drikke Enhver pub med respekt for seg selv og sine kunder har et godt utvalg av øl. Hinna Bistro er intet unntak. Her har de norsk, belgisk, irsk og amerikansk øl på fat, i tillegg til et stort utvalg på flasker. De har blant annet det berømte mørke, irske ølet, Guinness en såkalt tørr stout, som de må selge minst 90 liter i uken av fra kran hvis de skal få beholde det i sortimentet. Maten du får kjøpt i bistroen, er pubretter som burgere, pizza og nachos i tillegg til at Elli disker opp med hjemmelagde komler annenhver torsdag mai starter 25-årsjubileet med quiz og livemusikk. Har du ikke gjort deg kjent med din lokale pub innen da, så er det kanskje en gylden anledning i jubileumsuken. Og er du heldig, så treffer du kanskje på naboen eller en gammel kjenning du ikke har sett på lenge. Vel møtt! Tekst og foto: Stig Erlend Midtgård

11 5. mai 2014 HINNAVIS 11 ÅRLIG TUR TIL BJERKREIM for beboerne ved Boganes sykehjem På turen til Vikeså i Bjerkreim fikk alle komme ut i vårsolen og mate lam med tåteflaske. Vi tok oss god tid til både kaffe og kaker i deilig solskinn. Etterpå tok bussen oss rundt i nærområder, hvor turguide Anne Lise Bernhardsen fortalte om de ulike attraksjonene. Turen ble avsluttet med kjøttkakemiddag på Vikeså kafe. Dette er turer som er kjempekjekke for oss alle og skaper mange gode øyeblikk. PRESENTASJON Boganes sykehjem ligger i Gauselvågen 16 på Gausel. Vi har 64 beboerplasser fordelt på 8 avdelinger. Det er lagt opp for ulike aktiviteter hver dag i form av trim, sittedans, bingo, andakt og turer ut. I tillegg holder de ulike avdelingenes egne aktiviteter ved hjelp av en aktivitetskasse. En gang i måneden arrangeres et større arrangement i form av konserter på kveldstid. Her samarbeider vi med elever fra Bergeland videregående skole, som bistår i forberedelser og gjennomføringen. Vi har de siste to årene hatt et samarbeid med Jåttå videregående skole og helsefagarbeidlinjene der. Samarbeidet går ut på at en gruppe elever kommer på besøk til beboerne en dag i uken. Dette har vært et positivt innslag i beboernes hverdag. Vi arrangerer 3 større turer i året, hvor vi leier inn en stor buss fra Rogaland Taxi. Disse turene går til større attraksjoner som Byrkjedalstunet, Preikestolhytten og Lysefjorden, samt gårdsbesøk med lemming i Vikeså. ØNSKER FRIVILLIGE Vi ønsker oss frivillige som kan bistå i aktiviteter, dette kan være som følge på turer ut i nabolaget eller på langturer. Videre har vi behov for frivillige som besøksvenn, frokostvert, fremføre sang og musikk, høytlesning, hjelpe til ved hagestell, sjåfør, følge til tannlege/lege, hente og bringe bøker fra biblioteket, kjøre bibliotektrallen rundt på huset, besøkshunder eller andre aktiviteter som hver enkelt frivillig har interesser for. Dersom du kan tenke å gjøre en frivillig innsats, kan du ta kontakt med en av oss på Boganes sykehjem, telefon Tekst: Beate Reigstad Skjerping, ergoterapeut og Lise Valskaar, aktivitør. Vi vet hvem som skal kjøpe bolig i Gausel -og Forusområdet Vi har desidert flest visninger på Gausel og Forus dette gir oss full oversikt over alle som er på jakt etter bolig i ditt område. Har du noe å selge? Ta kontakt. Erik Ingebretsen Eiendomsmegler MNEF /

12 5. mai 2014 HINNAVIS 12 Kultur på tvers Det skjer på bydelshuset av Elsie Steinsvik og Magnar Birkeland Gausel bydelshus mobil stavanger.kommune.no En hektisk periode ligger bak oss på Gausel bydelshus, og vi er stolte av å drive et bydelshus som er så «levende». For her er det liv og røre fra morgen til kveld; den eneste ulempen er at vi så ofte må gi avslag på leieforespørsel. Spesielt kjekt er det at vi har så tett dialog med Gautesete skole, akkurat nå er det prosjektgrupper innen dans og drama som øver på bydelshuset to ganger i uken. Resultatet skal vises til elever, samtidig er det planlagt en forestilling for foreldre i mai. Da er det musikalen, Grease, som står på programmet. Elevene er bare så flinke, og den oppfølgingen de får fra to av skolens lærere, er fantastisk. I det hele tatt så har vi mye kjekt bak oss, forestillingen Logoen til FIKS FERIGGE FERIE. «Det er ikke kjekt å være død» er ikke det man kaller en kjekk opplevelse, men du verden så forbyggende. (Se egen anmeldelse her i avisen.) Diverse teaterforestillinger i regi av Den kulturelle skolesekken har også Gautesete skole ansvaret for. Onsdag 21. mai kommer klovnen, Knut, til bydelshuset, og vi har sendt innbydelse til barnehagene for denne forestillingen, som er gratis. Det er Hinna bydelsutvalg som gjør dette mulig; det er fremdeles noen plasser igjen, så bare ta kontakt. Det er givende å være ansatt på bydelshuset når vi ser ungdommene marsjerer inn etter skoletid. Det er en arena som skaper tilhørighet og trygghet, dette skal vi fortsette med. Her er det rom for de gode samtaler ja, rett og slett bare slappe av. Fritidsleder Magnar er kjempefornøyd med diverse ungdomsarrangement, spesielt Valentine, som samlet 350 unge folk, og var en suksess. Og NeonLight party i mars samlet også mange, vi har så mange flotte ungdommer på Hinna. Nå kan de glede seg til skumparty, som skal foregå på parkeringsplassen foran bydelshuset, fredag 23. mai. Og til alle lag og organisasjoner: meld dere på Aktivitetsdagen som skal foregå på Hinna stadion lørdag 13. september. Det er satt ny frist for påmelding se eget oppslag. FIKS FERIGGE FERIE Nå er alt klart for å melde seg på Fiks Ferigge Ferie, vårt sommerprogram for barn og unge i Stavanger i regi av Ungdom og Fritid. Det var min daværende fritidssjef, nåværende kultursjef Rolf Norås som var «fødselshjelper» og startet det hele. Rolf forteller at han i 1989 var på studietur med Kulturdepartementet til New York. Der fikk han blant annet se hvordan barn ble aktivisert gjennom spennende tilbud i skolens sommerferie. Rolf ble veldig inspirert, og han så muligheten til å få i stand noe liknende i Stavanger. For gjort på rett måte og ut fra våre forutsetninger, ville det være gode muligheter å skape et godt ferietilbud for barn og unge her også, mente han. For Rolf var det var viktig at aktivitetene skulle være spennende, utfordrende og utviklende, og at de ble oppfattet som attraktive av de fleste barn og unge. Opplegget skulle tross alt være i barnas og de unges ferie, for mange ville nok ha betakket seg for å delta i organiserte aktiviteter når de hadde fri. I 1992 ble fjellreven FIKS født, og Fiks Ferigge Ferie var kommet for å bli. Fra starten og frem til nå har over barn og unge hatt minnerike opplevelser med varierte tilbud. Studietur til New York Gå inn på vår nettside www. ungistavanger.no - der finner du søknadskjema og oversikt over alle de spennende aktivitetene vi kan tilby i Fiks Ferigge Ferie. «Lik» oss gjerne også på Facebook. Selv om søknadsfristen går ut 8. mai, kan det være ledige plasser igjen. Våre «håpefulle» har alle fått med informasjon hjem i ranselpost. Så sjekk ranslene til ungene. Jeg har laget en oppsummering av våre aktiviteter i Fiks Ferigge Ferie med hovedvekt på ferieklubb siden dette er min «baby». Jeg er tilbake i ferieklubbene etter en pause i fjor sommer, og jeg kan glede familier på Hinna at i år er det baser i Gausel bydelshus i hele juli. Vi ønsker å være tilgjengelige; det letter trykket for foreldre dersom barna kan møte opp i sin egen bydel. I ferieklubbene vektlegger vi et utvidet kulturbegrep, derfor skal barna oppleve en uke hvor bredde og mangfold står i fokus. Noen av aktivitetene er kjente og kjære, men vi byr også på nye spennende ting. I løpet av sommeren besøker vi Kunsthall Stavanger; vi lager egne kunstskoler hvor barna er kunstner for en dag; vi skal ha uhøytidelig mini-ol med fine premier; ungene skal få delta på drageverksted og få lage sin egen drage. Vi bader for det meste på Gamlingen dette ut fra et sikkerhetshensyn; etterpå drar vi kanskje en tur på kino. Bondegårdsbesøk inngår også som en del av programmet, og noen dager blir det sport i Storhaughallen. For noen blir det både en utfordring og en spennende opplevelse å bli med på energiløypa til Dalsnuten, eller utforske kulturløypa på Bru. Og for samtlige uker er det innlagt en herlig dag i Kongeparken. Kort summert: «Ei med alt» Hver dag kan barna spise en god frokost før vi drar ut på eventyr. Midt på dagen har vi lunsj, det er som regel et varmt måltid, men også pastasalat og brødmatbuffet kan inngå i menyen. Når ungene kommer tilbake til basene, vil de alltid få en overraskelse, for OBS i ferieklubbene serveres både is og gelé. Vi har jo ferie! Gå inn på vår nettsiden, for info og påmelding. Bli med på leir Også i år blir det leirer på Vier, barneleir i uke 26, 27, 28 og 29, og ungdomsleir i uke 31. Leirene er fra mandag til fredag. Opplev bading, grilling, fisking, båtturer, kveldshygge, lesestund, hoppe fra stupebrett sammen med nye og gamle venner. Og det er bare første dagen For mer info og påmelding, gå inn på vår nettside: For de som liker å være på fjellet, fikser vi det også: Tre uker i løpet av sommeren inviterer Madlaspeiderne til hytteliv i frikvarteret på Ådneram. Padle i kano, lære å bruke kart og kompass, og mye annet. Mer info og påmelding www. ungistavanger.no. Rockeskole Rockcomp er Stavangers største rockeklubb, og i uke 26 og 27 har ungdom muligheter til å delta på dagaktiviteter i Bekkefaret bydelshus fullt av musikk, bandøvelser, privattimer og tunge rytmer. Mer info og påmelding på vår nettside: Fortsettes neste side.

13 5. mai 2014 HINNAVIS 13 Overgang fra side 12 Filmskole Tilbud for ungdommer som har lyst å lære å lage film. Se hva som skjer under opptak, være foran og bak kamera, og delta i alt som er nødvendig for å lage et filmprodukt. Dersom dette høres spennende ut, har unge folk muligheter å delta i uke 26 og 27. Mer info og påmelding på vår nettside: www. ungistavanger.no. Camp 48 Ungdom kan delta på dette opplegget tirsdag til fredag i uke 26, og basen er i Gausel bydelshus med fritidsleder Magnar Birkeland som campingsjef. Det blir to overnattinger: én på Vigrestad med Paint ball og aktivitetsløype, og én på Gausel bydelshus. Det blir kokkekamp, nattdisco, sportsaktiviteter og mye mer. Mer info og påmelding på vår nettside: Tour de Amazing Dette er et dagtilbud i tre dager for ungdom i uke 27. Kule aktiviteter som Paint ball, kajakktur og blåtur. Det er Magnar i bydelshuset som inviterer ungdom fra hele Stavanger, og basen er Gausel bydelshus. Mer info og påmelding på vår nettside: Sommerskole i Lundvågen Dette er en klassikker, og det vil være dagaktiviteter i uke 26, 27 og 32. Her er det læring gjennom lek og erfaring, og en helt annerledes skoledag hvor krabbefangst, båtliv og kanopadling er pensum. Gå inn på vår nettside for info og påmelding. Golfskole Denne sommeren inviterer Stavanger Golfklubb til golfskole. Gå inn på våre nettside www. ungistavanger.no og les mer, og velg en av de tre ukene hvor du har muligheter å lære golf i trygge omgivelser. Idrettsfabrikken I uke 27 kan barn få oppleve en uke hvor sport står i fokus; dette tilbudet er lagt til Storhaughallen. Gjennom uken blir det mini-ol, aktiviteter i klatreveggen og sportsdag. Kanskje skal vi oppleve villmarksliv og padle i kano, men helt sikkert er det at vi skal til Kongeparken. Og en dag skal vi også besøke en helt forrektige speiderleir og være speider for en dag. Mer info og påmelding til Kunstskole Nytt i år er kunstskole, og vår samarbeidspartner, Kunsthall Stavanger, inviterer i uke 33 barn og unge fra 10 til 16 år til å bli inspirert gjennom ulike teknikker. Info og påmelding på vår nettside: Rideleir på Stall Friheten For de som elsker hester og vil lære om hestestell, vil dette bli kjempekjekt. Overnatting skjer i et stort telt sammen med andre hesteglade. Og dette tilbudet er tilgjengelig mandag til fredag i uke 26, 27, 28, 31 og 32. Info og påmelding på:www. ungistavanger.no. Kajakkurs For de mellom 12 og 16 år kan dette by på utfordringer og opplevelser, og selvsagt opplæring i å padle. Det er Stavanger Kajakkubb som er arrangør, og det er dagsaktivteter mandag til fredag i uke 26. Mer info og påmelding på vår nettside: www. ungistavanger.no. Skateskole Dette passer for de som liker å skate. Dette skjer i uke 26, mandag til fredag. Mer info og påmelding på vår nettside: Fotballskolen Denne drives av Forus og Gausel idrettslag, og er et tilbud til barn i uke 26 og 27. Opplev dager med stor stemning og full fart på kunstgressbanen, ballbingen og løpebanen. Mer info og påmelding på vår nettside: Svømmeskole Madla Svømmeklubb arrangerer aktivitetsuke med fokus på svømming i Hetlandshallen i uke 27 og 28 for barn i grunnskolen. Mer info og påmelding på vår nettside: RYDDEAKSJONEN I HINNA Det rettes en stor takk til elever, lærere og øvrig ansatte ved Vaulen skole, Hinna skole, Jåtten skole, Gausel skole, Gautesete skole og Godeset skole. Bare så vidt tilbake fra en velfortjent påskeferie, gjorde de en solid innsats i forbindelse med årets ryddeaksjon i Hinna bydel. Torsdag 24. april var satt av som felles ryddedag, og vel 2700 elever og voksne plukket boss i bydelen, primært i respektive skolers nærområder. Vi oppfordrer fortsatt alle huseiere, naboer og sameier til å rydde i sine nærmiljøer og lekeplasser, sope fortau og klippe hekker i løpet av mai måned. Tekst: Rune Hovland Foto: Øystein

14 5. mai 2014 HINNAVIS 14 Fra Forus til Bali og hjem igjen To jenter fra Forus, Ingrid Hovland og Eirin Nagell, har nettopp kommet hjem fra et tre måneders studieopphold på Bali. På tampen av oppholdet sendte de en «studierapport» til HINNAvis. Hva skal en gjøre etter videregående skole? Etter tre år på Hetland Videregående skole, valgte vi begge å ta et friår for å få en pause fra skole, og samtidig oppleve nye ting og tenke over hva vi skulle gjøre neste høst. Allerede for flere år siden hadde vi hørt om kjente som hadde reist utenlands på studier i en tremånedersperiode, og dette syntes vi begge hørtes veldig spennende ut. Tidlig våren 2013 sendte vi begge en søknad til GoStudy om å få studieplass på Bali våren GoStudy er en organisasjon - som i samarbeid med Høgskolen i Nesna - arrangerer studier i utlandet med varighet på tre måneder. En kan velge mellom flere forskjellige plasser i hele verden, for eksempel Bali, Mexico, Sør-Afrika, Cuba og Australia. Grunnen til at valget falt på Bali var fordi vi hadde hørt veldig mye positivt om denne øya, som ligger i Indonesia. Etter noen uker fikk vi brev i posten om at vi hadde fått plass på Bali. Det er flere valgmuligheter når det gjelder hvilke fag en skal studere. Vi valgte ex Phil, ex Fac og kulturforståelse. En kan også velge å ta idrett eller personlig trenerstudie, som gjør at en blir sertifisert til å jobbe som personlig trener på for eksempel Elixia. TIL BALI På videregående hadde vi begge deltidsjobb på Rema 1000 Lura, og fra høsten 2013 og ut januar 2014 jobbet vi nesten fast. 4. februar var vi pakket og klare, og møtte opp på Gardermoen, hvor vi møtte en del av de andre studentene som også skulle til Bali. Etter over et døgns reise var vi framme på The Seminyak Village, som er campushotellet alle 100 GoStduy-studentene bor på. Hotellet ligger i Seminyak, som ligger sør på Bali. Hotellet ligger sentralt til alt, både stranden, shopping, byen, fine restauranter, treningssentre osv. Etter snart tre måneder på Bali har vi opplevd utrolig masse, også ting som vi kanskje ikke ville fått muligheten til å gjøre ellers. Først og fremst har vi et utrolig bra miljø blant alle studentene og lærerne og de andre som jobber her. Vi har blitt kjent med folk fra hele Norge og fått venner for livet. En normal dag for oss har bestått i å stå opp og spise frokost i restauranten etterfulgt av to timer skole. OPPLEVELSER Etter skoletid har vi brukt dagene på stranden, ved bassenget eller dratt ut på annet sosialt. På GoStudy har vi norske lærere som er flinke faglig og veldig engasjerte. Dette gjør at vi får god oppfølging dersom vi trenger det. GoStudy legger også stor vekt på det sosiale og vi har hatt flere fellesutflukter. For eksempel har vi raftet på en elv gjennom jungelen, vært på båttur og sett andre vakre steder og strender på Bali og snorklet der. En annen fellesaktivitet var utflukt til Bali Treetop Avdenture Park, hvor vi fikk sele og sikring, og klatret gjennom hinderløyper opptil 20 meter over bakken. Vi har også vært på vulkantur midt på natten for å se soloppgangen fra vulkanene. Det var en utrolig opplevelse å se soloppgangen fra en vulkan over 1700 meter over havet. På vei ned fra vulkanen tidlig om morgenen ble vi møtt av flere titalls små apekatter. I tillegg har vi selv sammen med andre studenter dratt i Bali Safari Marine Park, hvor vi ridde på elefantsafari, så neshorn, sebra, løver, hvite tigre og holdt slanger. Helgene kan brukes til å dra på overnattingsturer på for eksempel delfinsafari eller å dra til de vakre stedene nord i Bali. Surfing er også svært populært på Bali og det er flere strender som egner seg bra til dette. I løpet av ferieuken midt i semesteret var vi på surfekurs og dette var utrolig gøy. Denne uken reiste nesten alle studentene til Gili Trawangan, som er en liten og fin øy to timer med båt fra Bali. Her leide vi flotte villaer og hadde noen fantastiske dager i ferieuken etter den første eksamenen. Andre reiste for eksempel på backpacking til andre land i Asia. KONTRASTER Bali er en veldig flott øy og det er mye å se og oppleve her. Både i Kuta, i Seminyak hvor vi bor og andre steder på Bali er det gode shoppingmuligheter og fine restauranter, i tillegg til et bra uteliv. Blant annet finner du en av verdens største utesteder her, Skygarden. Videre det er mye billigere på Bali enn i Norge. Det er derfor vi kan si at vi har levd veldig godt disse månedene, og er man norsk på Bali får man mye for pengene. En million balinesiske rupi er fem hundre norske kroner, så da vi kom ned hit var vi plutselig millionærer alle sammen. Selvfølgelig finner man internasjonale butikker og finere restauranter hvor prisene er tilnærmet norske, men generelt sett er det mye billigere enn hva vi er vant med hjemme. En fin middag koster gjerne norske kroner, og taxi rundt 2 kroner i minuttet. Vi har altså hatt det veldig fint! ARBEID MED MENING GoStudy støtter flere barnehjem på Bali, og i denne forbindelse hadde vi besøk av over 100 barnehjemsbarn på hotellet i begynnelsen av mars. Denne dagen hadde vi aktiviteter for barna, som gleder seg til denne dagen som forekommer to ganger i året når norske studenter er her. Dette var en stor dag for oss og en enda større dag for dem. Senere i semesteret hadde vi også en gallamiddag og intern auksjon for alle studentene. Da vi kom til Bali hadde vi tatt med oss norske matvarer som ble auksjonert bort denne dagen. De fleste har nok merket et savn etter norsk mat, pålegg og godteri under oppholdet her på Bali. Budene var høye og auksjonsvarene populære; for eksempel ble en melkesjokolade solgt for 1500 norske kroner, ostepop til 2000 og leverpostei til 500. Stemningen var på topp, og kvelden var vellykket. Disse pengene går til et godt formål og til barn som trenger det mest. I tillegg slo vi fjorårets rekord da vi samlet inn 167 millioner balinesiske rupi, som tilsvarer over norske kroner. Det er imponerende! PÅ HJEMVEI Skulle vi oppsummert disse tre månedene i et ord måtte det blitt «fantastisk». Tiden her har gått utrolig fort, og når vi ser tilbake på bilder skjønner MINNE FOR LIVET Det har absolutt vært verdt de kronene - som inkluderte påmelding, flyreise, hotell med måltider i tre måneder og forsikring. I tillegg får alle studenter fullt lån og stipend som blir utbetalt månedlig i semesteret. I løpet av disse månedene har vi også fått 30 studiepoeng. Å reise til Bali har gitt oss utro- Ingrid utfordrer frykten for slanger i Bali Safari Marine Park. vi hvor kjekt vi har hatt det. Vi har blitt kjent med så mange kjekke mennesker og fått masse nye venner, og dette er den største grunnen til at vi kommer til å savne Bali når vi drar hjem. Miljøet og stemningen blant oss alle har vært på topp. Heldigvis kan vi treffe hverandre igjen senere. Livet på Bali har vært sosialt og vi har hatt det så bra som en kan ha det. lig mye. Sett bort i fra at vi har fått studiepoeng, har vi fått fantastiske venner, sett nye steder, gjort spennende ting, blitt kjent med en annen kultur og egentlig levd kongelig i tre måneder. Nå gleder vi oss veldig til å komme hjem og treffe familie og venner igjen. Samtidig kommer vi etterhvert til å savne livet på Bali. Dette viser hvor bra vi Strandturer, avslapping ved har hatt det og hvor glade vi er bassenget, shopping, restaurantbesøk, uteliv og mye annet gøy har vært vår hverdag. for at vi reiste hit. Takk for nå, Bali og GoStudy, - det har vært «heilt fantastisk!» Det er altså ingen tvil om at vi har hatt det veldig gøy. Angrer ikke et eneste sekund på at vi Tekst og foto: Ingrid Hovland dro hit, og vi kommer til å se tilbake på disse månedene som noen av de beste vi har hatt. Vi vil derfor anbefale alle som ønsker å dra utenlands og oppleve noe nytt om å gjøre dette når de har muligheten. Eirin Nagel som matmor for en apekatt.

15 5. mai 2014 HINNAVIS 15 BARNETOGET I HINNA BYDEL Årets barnetog går i denne rekkefølge: Flaggborg Speidere Hinna bydelsutvalg Jåtten juniorkorps Jåtten skole Godeset skole Jåtten skolekorps Gausel skole Hinna skole Gautesete skole Hinna Brass Gautesete barnehage Dronningåsen barnehage Geitastova barnehage Mariamarka barnehage Gauselbakken barnehage Delfinen barnehage Heddeveien barnehage Hinna barnehage Boganes barnehage Frøystad barnehage Ulsberget barnehage Fredheim barnehage Djupamyra barnehage Bamsefaret barnehage Deltagerne i toget stiller opp på kunstgressbanen i rekkefølge. Alle stiller med fronten mot Hinna ungdomsskole og starter i nummerert rekkefølge gjennom porten og ut Ordfører Tveteraasgate og ut til venstre på Boganesveien. Videre rute sees på kart med beskrivelse for hovedtog, og barnehagetoget som har kortere rute. Vi minner om at det ikke brukes 17. maiblåser og tilsvarende i barnetoget. Hinna Brass stopper ved Frue Gamlehjem og spiller mens skolene går ned Kari Lofthus gate til Vågedalen sykehjem sammen med Jåtten skolekorps og Jåtten juniorkorps. Hinna Brass venter i krysset ved Kari Lofthus gate til skolene kommer tilbake. Hovedtoget fortsetter ut Grannesveien og svinger ned Boganesveien, og går i retning sør til Jåtten skole hvor det oppløses i skolegården. Vi ønsker at flaggborgen fortsetter helt inn i skolegården før de avslutter. NB! Flaggborgen og bydelsutvalget må holde noe igjen på Grannesveien for å tette luker etter retur fra Vågedalen sykehjem. Hinna Brass går til Boganes sykehjem hvor de spiller etter barnetoget. Parkering og adkomst De som skal levere deltagere til toget, kan kjøre helt inn i Ordfører Tveteraasgate til rundkjøringen, snu i rundkjøringen og sette deltagere av på langsiden ved det høye gjerdet ved den nye kunstgressbanen (gamle grusbanen). Dette for å unngå trafikkfarlige situasjoner. Innkjøring må skje før kl. 09:45. Mens vi enter på toget - et bilde fra (Utlånt fra Stavanger før i tiå ) Det er også mulig å sette av deltakere til barnetoget i Sara Berges gate, men ikke parkere der siden barnetoget skal passere. De som har behov for å parkere, bør bruke parkeringsplass på Jåttå videregående skole, Jåttåvågen eller Hinna sentrum. Stengt for parkering Det henstilles om ikke å parkere langs hele barnetogets rutetrasé, samt i Ordfører Askelandsgate, ved Betlehem, Ordfører Tveteraasgate og ved Hinna ILs parkeringsplass. Takk for at du viser hensyn. Vi ønsker alle en strålende flott feiring av årets 17. mai! Tekst: FAU Jåtten skole Følg oss på nettet: Til tjeneste hele døgnet Vår erfaring din trygghet Tlf Løkkeveien 29, Stavanger. Telefon: Litt bedre enn andre gode barne- og familieadvokater

16 5. mai 2014 HINNAVIS 16 FAMILIENS DAG PÅ VAULEN Hinna Lions inviterer til Familiens Dag for 24. gang på Vaulen badeplass, søndag 15. juni fra kl til kl under Lions motto: Til tjeneste! Når nå Hinna Lions på nytt inviterer gamle og unge til Familiens Dag, er det for å følge opp dette mottoet. Vi ønsker å «tjene» vår bydel med å arbeide for et godt nærmiljø, og på mange måter er et godt familieliv selve bærebjelken for et godt bomiljø både for unge og gamle. Derfor betegnelsen «Familiens Dag». En annen bærebjelke er et godt og trygt organisasjonsliv. Mange er opptatt av å gjøre en innsats på dette området. Hinna Lions er ikke enestående i dette arbeidet, men vi ønsker å være en del av en positiv helhet som til sammen gir oss et godt liv. En tradisjon Når vi snakker med folk i nabolaget og i andre sammenhenger, forstår vi at denne dagen er blitt en del av identiteten til bydelen vår. Eller som en entusiastisk hinnaboer sa det: «Me gjekk på Vaulen med ongane kver gang det blei arrangert når de vokste opp. Åg nå tar me med oss barnebarnå». Her er det snakk om både hygge. Hyggeaspektet er: Gi et tilbud om en hyggelig dag for barn, unge og voksne med mange aktiviteter og underholdning på Vaulen badeplass. La unge talenter fra skolene i bydelen få lage underholdningen og på den måten «premiere» innsats og mot til å stå fram. Nytteaspektet: Lage et arrangement hvor et eventuelt overskudd går ubeskåret tilbake til frivillige organisasjoner i bydelen. Her spiller vi på lag med bedrifter i bydelen som for eksempel gjennom tegning av annonser til programbladet, setter oss i stand til hvert år å kunne gi oppmuntring og støtte til andre frivillige aktører. Samarbeid med Frivilligsentralen Vi er så optimistiske at vi regner med at dette arrangementet gir et overskudd. Dette overskuddet skal i sin helhet gå tilbake til nærsamfunnet. Her har vi et samarbeid med Frivilligsentralen. De kjenner bydelen og vet å sette oss i forbindelse med lag og organisasjoner som trenger en hjelpende hånd. Satsningsområdene er barn/unge og eldre Dette gjenspeiler hvilke organisasjoner som har fått støtte gjennom Familiens dag de siste årene: Vaulen skole, Jåtten skole, Hinna skole, Vaulen og Jåtten skolekorps, Hinnaspeiderne, Hinna friidrett, Vågedalen sykehjem, Frue Gamlehjem. Ved siden av dette gir Hinna Lions støtte til en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter. «Det er Mitt Valg» Som et eget prosjekt, men allikevel et omfattende lokalt initiativ, satser Hinna Lions svært mye på prosjektet «Det er Mitt Valg». Dette er et prosjekt Hinna Lions driver på vegne av alle lionsklubbene i Stavanger. Mottoet for prosjektet er: DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE. Dette er et kurstilbud som er gjennomført med alle skolene og nesten alle kommunale barnehager i vårt nærmiljø. Det er et forebyggende arbeid hvor vi kurser barnehage- og skoleansatte i hvordan holdningsskapende arbeid drives gjennom å arbeide aktivt med miljøet i barnehagegrupper og skoleklasser. Dette fordi all forskning viser at det beste man kan gjøre forbyggende er å arbeide aktivt med miljøet rundt barn og unge. I utgangspunktet er dette en del av Lions arbeid mot narkotika. Tanken bak er at trygge barn som har utviklet en positiv sosial atferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter, har fått med seg en ballast i livet som gjør dem i stand til å ta kloke valg når de en gang står foran fristelser, eventuelt press i forhold til bruk av rusmidler. OVERSVØMMELSE I SPEIDERHUSET Fredag 7. mars førte tette avløpsrør ved fotballbanen ovenfor speiderhuset i Markveien til at store mengder vann flommet over. Området rundt speiderhuset ble forandret til en elv, og kjelleren i speiderlokalet ble oversvømt. Speiderhuset i Markveien eies av Hinna Speidergruppe, som har rundt 170 medlemmer. Asbjørn Bryne Hogstad fra gruppeledelsen var den første som kom til speiderhuset etter oversvømmelsen. Da hadde kommunen allerede fått åpnet avløpene, og det meste av vannet i kjelleren hadde trukket seg tilbake gjennom sluker i gulvet. Noen ledere, og foreldre fra gruppen kom raskt til stedet, og hjalp til med å tørke resten av vannet, samt redde det som kunne reddes i kjelleren. Brannvesenet kom også med kraftig fukttørker. Vi har hatt problemer med tilsig av vann bak speiderhuset i flere år. I fjor vinter gravde vi ned ny drenering på oppsiden av huset, men den var nytteløs når det kom så ekstremt mye vann som det gjorde denne gangen. Nå må vi vurdere nye tiltak for å hindre flere oversvømmelser i fremtiden, sier Asbjørn Bryne Hogstad. Kjelleren i speiderhuset består av garderobe, møterom, lager og tre patruljerom. Selv om representanter fra speidergruppen var raskt på stedet, var det en god del møbler og utstyr som ikke kunne reddes. På lageret var det blant annet lagret en komplett samling med medlemsblader som Hinna Speidergruppe laget i en årrekke før gruppen fikk nettsider. Denne samlingen sto i nederste hylle, og ble ødelagt. I dagene etter oversvømmelsen engasjerte forsikringsselskapet håndverkere til å rive alle vegger og gulv i kjelleren, Arbeid mot vold og seksuelle overgrep Som en del av «Det er Mitt Valg», gir vi også tilbud til skolene om hvordan lærerne skal kunne jobbe forebyggende mot vold og seksuelle overgrep. Dette er et dagskurs hvor omfanget av vold og seksuelle overgrep blir tatt opp og ikke minst hvordan lærerne som en del av undervisningen kan ta opp slike temaer på en naturlig måte i klassene. VELKOMMEN TIL VAULEN 15. JUNI! Følg opp en 24-årig tradisjon med å ta en tur til Vaulen badeplass denne dagen. Dere blir dermed en del av den positive bydelen vi alle ønsker! PROGRAM: I skrivende stund er ikke alle detaljer i programmet klart. Det blir et tradisjonelt opplegg som er kjent for de som har deltatt tidligere. Men det blir underholdning fra scenen med barn fra bydelen. Det blir klovnerier, oppvisning av politi- og narkotikahunder, hesteridning, ansiktsmaling, sporsti, hoppeslott, masse leker for store og små barn, utlodning og salg av pølser, hamburgere, kaker kaffe og brus. Det blir delt ut program til hver husstand i bydelen uken før arrangementet. og slik må huset stå til tørking store deler av våren. Vi regner med at kjelleren er ferdig gjenoppbygd i løpet av mai måned, sier Asbjørn Bryne Hogstad. Han legger til at Hinna Speidergruppe i sin helhet drives av frivillige, og selv om forsikringsselskapet gjenoppbygger kjelleren i huset, så blir det mye ekstraarbeid for oss som drifter gruppen, og det er en hendelse vi helt klart skulle vært foruten. Speidergruppen lover at oversvømmelsen og byggearbeidet i huset ikke vil påvirke aktivitetene til speidergruppen. Nei, det går mot vår, og vi ønsker å holde flest mulig av speidermøtene våre utendørs. Dermed vil ikke våre medlemmer merke så mye til arbeidet som pågår, sier Asbjørn Bryne Hogstad. Tekst og foto: Asbjørn Bryne Hogstad

17 5. mai 2014 HINNAVIS 17 LIONS Club Stavanger/Jåtten Lions er klubber bestående av helt vanlige mennesker, menn og kvinner, som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Lions er helt fri for sære seremonier og hemmelighetskremmeri. Vi er også politisk- og religionsnøytrale. Lions er kort og godt: Gode venner som hjelper andre. Ønsker du en meningsfylt fritid, fylt med vennskap, medmenneskelighet og frivillig arbeid? Har du lyst til å bidra til å hjelpe andre og samtidig bli kjent med nye hyggelige mennesker? Da ønsker Lions deg velkommen! Lions Club er verdens største serviceorganisasjon, for mer omfattende informasjon se Vårt motto er «Til tjeneste». Vil du vite mer om klubben du sokner til? Nedenfor er litt informasjon om Lions Club Stavanger/ Jåtten. Lions Club Stavanger/Jåtten har pr. i dag 14 medlemmer. Vi er både kvinner og menn, de fleste i alderen mellom 50 og 65 år. Møtene holdes på Idunhuset på Hinna, et gammelt bygg med mange tradisjoner. Vi trives veldig godt sammen, og spesielt kjekt er det når vi har våre forskjellige aktiviteter hvor vi samler inn midler. Det er nå litt over 15 år siden klubben vår ble startet. ST HANS PÅ VAULEN Vaulen Skolekorps står også i år for midtsommerkveldsfeiringen i bydelen, mandag 23. juni. Som tradisjonen tilsier, fremfører korpset sitt sommerrepertoar kl. 18, og bandet, PowerCombo, spiller utover kvelden. Det som hevdes å være byens største bål, tennes kl. 20. Korpset står for salg av mat og drikke. Erling Rasmussen, leder for finanskomiteen i korpset, forteller at familiefesten vil bli gjennomført som tidligere med stor dugnadsinnsats fra foreldrene i korpset. Det er til hjelp at vi har kontinuitet på ledersiden i korpset, samt et opplegg som synes å fungere. Vikinghest står for ponniridningen, og PowerCombo har spilt for oss i flere år. Det kommer gjester fra alle bydeler. Det tyder på at alle trives med feiringen på Vaulen, avslutter Erling Rasmussen. Tekst: Erling Rasmussen ST HANS PÅ GAUSEL Vårt hovedarrangement er St. Hans arrangementet på fritidsgården på Gausel. Vi inviterer hele bydelen til gratis adgang for å samles på midtsommeraften. Her er det mulighet for å kjøpe grillmat, samt brus, is og hjemmebakst. Stort bål tennes ca. kl. 19:00, litt avhengig av været. Hvert år deltar vi i den landsomfattende tulipanaksjonen hvor folk blir oppfordret til å støtte kampen mot narkotika. De innsamlede midlene går til Lions Quest/Det er mitt valg som er et holdningsskapende arbeid i barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skoler. Det er gitt svært gode tilbakemeldinger på dette opplegget fra lærerne. Lions Club betaler for opplæringsmaterialet og kursing av lærerne. Videre har vi de siste årene arrangert juleutlodning fra ICA-butikken på Gausel i månedsskiftet november-desember. I tillegg har påtatt oss forskjellige dugnadsoppdrag som varetelling, maling, trerydding og lignende. UTVIDET HJELP Lions Club donerer midler lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har noen faste som vi gir til hvert år, blant annet Lions førerhundskole, Beitoleiren og andre tiltak i LIONS regi. Lokalt har vi blant annet støttet Jåtten skolekorps, Eiketun bo- og behandlingsenhet/ Gauselskogen (Psykiatrisk klinikk), Boganes sykehjem, Fritidsgården, Sanitetsforeningen, idrettslag, skolefritidsordninger m.m. Lions Club Stavanger/Jåtten møtes andre tirsdag i måneden kl. 19:00 (juli og august unntatt). På møtene har vi lagt vekt på å ikke bruke altfor lang tid på den formelle delen. Det sosiale er også viktig, vi har mat og utlodning på hvert møte, da er det mye lått og løye, takhøyden er stor og det er rom for alle. NYE MEDLEMMER Er du interessert i å bli medlem i Lions Club Stavanger/Jåtten? Ta kontakt med en av våre kontaktpersoner: G2 er en ungdomsklubb i Gausel kirke for ungdommer i 8. klasse og oppover. Vi samles hver torsdags kveld kl.19 i et trygt miljø og har fellesskap sammen. Gjennomsnittlig har vi ungdommer som kommer innom hver uke. Vi arrangerer også utflukter og finner på masse kjekke ting som ungdommene setter pris på. Vi har snakket med 5 ungdommer for å høre hva de synes om G2. William Kjekt det. God mat. Taco er best. Kjekke aktiviteter. FYFO og kanonball er favoritten. Odd Martin Heilt konge. Kjekt å være her. Hyggelige folk. Pratsomme og snille. Mange kjekke aktiviteter som billiard og bordtennis. Hanne Holgersen, tlf , mail: Marit K Lura, tlf , mail: Grete Løhre, tlf , mail: Potensielt nye medlemmer blir med på to møter slik at de får et innblikk hvordan møtene er, etterpå kan de bestemme seg for om de ønsker å bli tatt opp som medlem. Tekst: Grete Løhre 5 ungdommer om G2 ungdomsklubb skjer. God mat. Kjekke folk. Kjekke leker og aktiviteter. Fredrik er stolt innehaver av G2s Flappy Birds konkurranse. På G2 er det gode og kristne folk. Ikkje någe banning på G2. Har vært på G2 siden jeg kunne. Utflukter som kino er gøy. Greit med andakt og velsignelse. Thea og Elisabeth Veldig kjekt og sosialt. Alle er veldige hyggelige, koselige og ekte. Kjekt avbrekk fra skolen. Får ikke dårlig samtivittighet av å være på G2 istedenfor å gjøre lekser. Når du kommer på G2 er det koselig og god stemning. Det gode felleskapet er viktig. Vi ber sammen, synger sammen, og gjør aktiviteter sammen. Kjekt å vinne konkurranser. Kjekt å dra på kino, båttur og utflukter. Tekst og foto: Erik Gjerdahl Thea og Elisabeth Fredrik (over) og William (under) Fredrik Det e kjempekjekt. Mye som Odd Martin ->

18 5. mai 2014 HINNAVIS 18 SANGKOR MED VÅRONN Blandakoret, Koressa, ble startet for over to tiår siden som huskoret til Stavanger Aftenblad. Derav navnet kor + SA. Etter ti års tid ble det åpnet for å ta inn kormedlemmer utenfra. Koret har et samarbeid med aviskorene til Bergens Tidene og Adresseavisen noe som resulterer i ambulerende stevnevirksomhet i byene, Trondheim, Bergen og Stavanger, annethvert år. Årets korsesong for våren avsluttes gjerne med en turné eller konsert. Repertoaret skal ikke bare innøves, men terpes på ned til den minste detalj. Dette er utgangspunktet for det 50 medlemmers store, blandete koret, Koressa, sitt tradisjonelle helgeseminar siste helgen i mars. I mai skal koret delta i to konserter i henholdsvis St. Petri kirke i Stavanger og i Sandnes kirke i anledning grunnlovsjubileet. Og det er nasjonalromantikk for (nesten) alle penga. Innøvingen av musikkstykkene er unnagjort på forhånd, så det er detaljene i fremførelsen dirigenten, Ghislain Gourvennec, legger all vekt på. Seminaret innledes med tonestafett som går ut på at koristene står i ring helt uavhengig av stemmegruppe. Det gis én tone i den ene kanten som skal gå rundt med solen, mens en annen tone sendes fra den andre kanten mot solen. Utfordringen er at tonene skal være uendret til de har gått runden. Ingen enkel øvelse. Samme formasjon blir brukt også ved sanggjennomgåelsen av repertoaret. Sangerne trener således på å måtte lære å stole på egne ferdigheter, og ikke fristes til å henge seg på stemmegruppen sin. Interessen er stor blant koristene. Utenfor skinner sola fra åpen himmel, og det må vel kunne karakteriseres som meget bra når opptellingen viser at kun 10 % er borte fra denne helgens seminar. Og den som tror at sang er en energisvak utfoldelse, må tro om igjen; for det er fysisk slitne korister og glade som drar hjem etter timene med øvelse. Både pust og stemmebruk krever store fysiske ressurser. Ettersom stemmefordelingen er to tredeler damer og én tredel menn, har koret fått i stand et konsertsamarbeid med et mannskor i Stavanger: Sangforeningen St. Svithun av I likhet med Koressas dirigent er Svithuns dirigent, Vidar Vikøren (dr. Philos), også organist. På den måten kan fellesnumre bli fyldigere med jevn stemmefordeling, og repertoaret kan inneholde avdelinger for rent dame- og/eller mannskor. I begge korene er det bra tilgang av sangere, men det er bassene som er færrest, og gjør dem mest ettertraktet. Hermed sendes invitten ut til HINNAvis lesere: Om det er noen som har dyp røst og som har lyst til å utfolde seg i sangkor, nøl ikke med å meld deg på. Undertegnede kan formidle kontakt. Alle får opplæring i stemmebruk og pusteteknikk. Det er ikke krav til å kunne noter, men det er allikevel en fordel å kunne lese hva en synger. Det blir i begge korene brukt digitalt stemmesystem til hjemmeøvelser som kan avspilles på CD-spiller eller PC. En sangers paradis er at sangen gir mer energi enn den krever. Tekst og foto: Axel Helgeland Leversen Koressas øvelser foregår i inngangshallen til Schibsteds trykkeri (Aftenbladet) på Forus, som gir god akustikk. PS: Koressa har deltatt på de to siste nyttårskonsertene i Gausel kirke. Dirigent Gourvennec er fransk, men snakker flytende norsk, og har således få vansker med å kommunisere med koret. HINNA KIRKE - aktivitetstilbud for store og små Onsdagskveld - et nytt møtested for voksne med kultur, undervisning, inspirasjon Hinna menighet har som mål å formidle troen gjennom ulike kulturelle uttrykk. Vi har allerede enkelte tilbud til voksne utover gudstjenestene, og ønsker også å utvide dette tilbudet. Fra i høst av vil vi samle eksisterende tilbud, og nye tiltak til onsdager under fellesbetegnelsen, «Onsdagskveld i Hinna kirke». Å samle voksentilbudet til en fast dag, håper vi er en god og praktisk ordning som gjør det lett å planlegge og å sette av tid til å delta. Programmet for kveldene er ennå ikke helt klart, men vil omfatte inspirasjonskvelder, konserter, misjonssamlinger (UT i verden), bibelreisen (en vandring gjennom bibelen), adventsamling, o.l. I høst legges det opp til samlinger annenhver uke (oddetallsuker) i månedene, september, oktober og november. Programmet starter kl , men det blir servert kveldsmat fra kl for de som ønsker det. Følg med på: framover, og hold av annenhver onsdag. Tekst: Inger Solfrid Hammersmark Babysang I Hinna kirke har vi siden mars 2010 hatt babysang. Babysang er en visuell og sanserik sangsamling for babyer som kommer sammen med en voksen; foreldre/besteforeldre/ tante/onkel/fadder. Mål for babysang er blant annet: å tilby et sosialt nettverk med stor takhøyde hvor en kan føle seg hjemme. Stimulere de voksne til å synge sammen med barna sine og på den måten være med å skape positiv kontakt mellom barnet/barna og foreldre/besteforeldre/tante/onkel/fadder. Stimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling. Gi familien en sangskatt som inneholder både tradisjonelle og nyere sanger, rim og regler. Gjennom lek, sang, sanserikt og sosialt fellesskap la babyer og foreldre få tilhørighet til kirken og kirkens tradisjoner. Gi familien redskap til videre trosopplæring i hjemmet. Nå fire år etterpå prøver vi ut noe nytt: Babysang sammen med pensjonister. Vi ønsker gjennom babysang å invitere med den eldre garde. Intensjonene med dette er å skape gode generasjonsmøter. Vi ønsker at deltakerne, både babyer, voksne og gamle skal oppleve livsglede gjennom sang og musikk og gjennom hverandre. Er du pensjonist? Har du lyst å være med å oppleve babysang? Kom og opplev gleden av sangen og gleden av å se og høre de søte små. Er du mamma/pappa hjemme med en lite baby? Har du lyst å bli med på babysang? Ta kontakt. Påmelding og mer info finner du på under kategorien ban: V0 Babysang. Hva: Babysang sammen med eldre. Hvor: Undervisningsrom i Hinna kirke. Når (vårens datoer): Torsdag 3. april, 10. april, 24. april, 8. mai og 15. mai kl Hvordan: Babyene ligger/sitter/krabber på mattene, mødrene/fedrene er sammen med dem der. Vi sitter i en sirkel. Pensjonistene får sitte på stoler rundt sirkelen, og de får et ark med sangtekstene/ reglene vi bruker slik at de har mulighet til å bli med og synge hvis de vi. Gangen i samlingen: : Vi kommer gjør oss klare! : Selve sangsamlingen : Vi spiser medbrakt lunsj sammen. Kaffe og te blir servert. Informasjon: Har du lyst å prøve ut dette, eller trenger du mer informasjon om opplegget? Ta kontakt med menighetspedagog Margunn Østebø på tlf.: / eller mail: stavanger.kommune.no Tekst: Margunn Østebø

19 5. mai 2014 HINNAVIS 19 FRIVILLIGHET LØSER MANGE SAMFUNNSOPPGAVER Honnør til Frivilligsentraler og Nasjonalforeningen for folkehelsen Ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SE- SAM) ved SUS er det startet opp med et nytt undervisningsprogram for personer med demens i tidlig fase. Programmet har som overordnet målsetting å gi kursdeltakerne kunnskaper for å mestre sin nye livssituasjon. Med Demensskolen ønsker en at den enkelte skal oppdage de mulighetene hun/han har til å ta i bruk sine unike ressurser. Tidligere forskning viser at ved å få økt kunnskap og forståelse for sin nye livssituasjon, vil livskvalitet og trivsel øke. Et undervisningsprogram er gjennomført som et forskningsprosjekt i USA i Høsten 2014 skal det ved SESAM, Stavanger Universitetssjukehus, forskes videre/etterprøves i en større undersøkelse. Våren 2014 gjennomføres det to pilotgrupper for å få nødvendige erfaringer før selve forskningen settes i gang til høsten. Demensskolen varer i 12 uker med to timer hver gang. Undervisningen gjennomføres i grupper på 6-10 personer med veiledning som metode. Leder for forskningsprosjektet er Ingelin Testad, postdoc. For å gjennomføre Demensskolen, er det gjort bruk av seniorrådgivere med lang og variert kompetanse og erfaring innen sykepleie. For å få hjelp til helt nødvendige praktiske oppgaver, som kjøring til og fra kursstedet, kaffekoking, vaffelsteking og tilrettelegging for hyggelig samvær, har vi henvendt oss til Nasjonalforeningen for folkehelsen og frivilligsentraler i ulike bydeler i Stavanger og i Sandnes. Forespørslene våre har blitt møtt med stor velvillighet. Ønskene er blitt innfridd og betydningen av denne praktiske hjelpen er uvurderlig. Erfaringene vi har gjort oss med at flere frivillige går sammen om arbeidet, har og vært meget positivt. Samtidig er denne type frivillighet et eksempel på hvordan samfunnet tenker seg oppgaver løst i fremtiden. Tekst: Vigdis Vagle Foto: Rune Hovland Anne, Vigdis og Målfrid viser kjøkkenet og vaffeljernet som håndteres av frivillige fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen, men disse var ikke til stede da bildet ble tatt. Frivillige Åsmund kjører og henter. Fra venstre: Målfrid Meling, Anne Torsvik Henriksen og Vigdis Vagle er tre av til sammen seks seniorrådgivere som har ansvar for å gjennomføre undervisningen ved Demensskolen denne våren. HINNA BYDELS UTVALGS TIL- DELING TIL LAG OG FORENINGER FOR 2014 NAVN TILDELING Hinna menighetsråd G2 ungdomsklubb Kvikkas Mini-trimmen Jåtten skolekorps Hinna Brass Forus og Gausel IL Våghalsene Twensklubben Quell Hinna speidergruppe Jåtten skolesjakklubb Vaulen skolekorps Frue gamlehjem Godeset speidergruppe Åpen Familiefredag Stavanger Suzuki-orkester Hinna Fotball Barnegospel Hinna Håndball HU Gausel bydelshus Gausel bydelshus Step In Skiforeningen Stavanger Sangbrødrene Hinna Friidrett Frisinn sportsklubb Basket PILATESTRENING I HØST Ei lita uformell oppramse av det eg sjølv husker, frå pengevekslinga i bygda, der eg vaks opp, som på den tida het Fjelberg kommune i Sunnholdland. Det tok ikkje lang tid frå Tyskland hadde kapitulert, før me fekk nyss om at dei tyskproduserte pengesetlane frå krigstida måtte skiftas ut. Og nye setlar måtte trykkjast opp som sto i samsvar med norsk gullbehalding, og kunne forsvarast i forhold til internasjonal valuta. Slik det vart sagt av dei, som hadde noko med det da! Det var ei tid då mange gjekk å grunna på kva dei skulle gjera for å behalde mest mogeleg av verdien. Pengane var for det meste oppspart i arbeid for «Den tyske vernemakta». Det var i denne tida dei arresterte nazistane og seinare dømte dei i landssviksoppgjøre, og der Vidkun Quisling vart dødsdømt, og seinare avretta. Alt arbeid under krigen kunne meir eller mindre førast, som hjelp for den tyske vernemakta: bonden som produserte kjøt og poteter; fiskebruka som leverte sild og fisk Jeg har Pilates-trening frem til 22. mai, så er det sommerferie. Jeg starter opp igjen til høsten i begynnelsen av september. Trening av Pilates har fokus først og fremst på kjernemuskulaturen og bekkenbunnmuskulaturen. Treningen gir styrke og smidighet til hele kroppen. Timen starter med å få opp pulsen med jogging på stedet og avsluttes med yoga øvelser. Pusteteknikken er vesentlig i treningen. Pusten hjelper oksygenet til å flyte bedre rundt i blodomløpet, og man lærer bedre å slappe av og Kva veit eller huskar du frå Noregs banks pengeveksling, etter at krigen var over i 1945? til mottaka; - deler av det var konfiskert av ulike Forsyningsnemnder. Det var dei som viste dårlegt samvite og unnskyldte seg og sa: «Me måtte ha noko å leva av, om det var krig!» Og mange dreiv med sal på svartebørsen, og kva med dei? Pengevekslinga kom brått på for mange. Det å sjå middelen dei hadde spart opp, smuldra vekk, - setlane... var heller ikkje brukande til dopapir ein gong. Ein kronesetelen var kalla «usling», og to krone-setelen, «quisling»; - dei var begge forhatte. Så var det berre å få dei brent fortast mogeleg. Og slik sett var dei nye pengesetlane helsa velkomne, av folk flest. Men det var og mange smarte folk som tidleg i krigstida førespeilte seg pengeveksling. Derfor - når freden kom - hadde dei kjøpt opp hus, jordeigekomar, maskiner og båtar, som trong og fekk utbetalt midlar, til fortsatt drift. Store barnekull, om det var meint å vera planlagt, det skal eg ikkje ha noko meining om, det var ein av måtane der du kunne få behalde oppsparte kapital. ikke spenne musklene unødig. Vi kaller det gjerne, Body-mind workout. Alle er hjertelig velkomne til å trene Pilates. Individuell instruksjon av instruktøren, Aina Sørhus. Ta kontakt for påmelding; tlf Og eg kan minnast at det var store diskusjonar om spørsmål om loven vart brukt rett med skjønsemd justis, og hadde utvist rettvise i desse avgjerslene. Etter som tida gjekk, spakna ordskifte; dei konsentrerte seg nå meir om å kome seg i arbeid. Og vinterfiske - med store snurpebåtar etter storsild/vårsild - slo til med store mengder råstoff, og vart ein stor industri. Med mange ledige arbeidsplasser som fiska på lot, i sildoljefabrikkane, i sildesalteriene og hermetikkindustrien, som produserte kippersesker. Det lukta guano og det som verre var rundt sildemottaka. Men det var få som protesterte; det var jobbetid, og luktfrie pengesetlar fekk ein i lønningsposen. Tekst: Toralf Sæle

20 5. mai 2014 HINNAVIS 20 VÅREN KOMMER «Vår tra-la-la. Vår tra-la-la. Vår trala-la. Vår tra-la-la. Vår i år», synger de Lillos i et av sine mange fine øyeblikk på platen Hjernen er alene. Våren er en lett melodi, en trall det er lett å nynne til. Med våren kommer også det gode humøret. Det er en positiv stemning i luften. Vinterdepresjonen er over. Kulden og mørket går i hi og i stedet for å sitte inne kommer folk ut. Vinteren i år var ikke mye å skryte av. Kanskje to-tre dager med snø. Heldigvis er ikke snøen langt unna. I avstand bare en liten kjøretur med skiboks på taket og Sirdal eller Brekko tar imot oss skiturister med åpne armer. Når siste tur på fjellet i påsken er over, er det et definitivt farvel til vinteren. Vinterdekkene skal av. Salt og skit som samler seg på bilen skal skrubbes bort. Våren er nøye vask, polering og på med sommerdekk. «Slipp fangene fri! Det er vår!» er det en svensk film som heter. Men det er ikke bare fanger det er frislepp av om våren. Med våren kommer folk ut i gatene, omtrent alle som kan krype og gå. Plutselig treffer du naboene igjen. De du nesten hadde glemt hvordan så ut. Ungene kommer ut med bøtter, spade, sykler og fotballer. De springer ut akkurat sånn som planter, knupper og frø gjør det. For mange så må allergimedisiner kjøpes inn etter besøk hos fastlegen. Og plenen? Det er tid for kalking, gjødsling og fjerning av mosen. Plenen skal skinne grønn og frodig, spesielt til 17. mai. På Viking stadion har de fjernet plenen og lagt på ny. I 10 år fikk den gamle ligge. Nå ligger den gamle i hagene til Viking patrioter over hele byen. Et sikkert vårtegn er oppstart av Tippeligaen. Brølet og hurraropene når Viking scorer på stadion. Søndager hvor det knapt er en parkeringsplass å oppdrive i hele Hinna. Vikingflagg som henger fra terrassene i hele bydelen. Forventningsfulle barn (og voksne) som koser seg med kaffe, brus, pølser og pizzastykker fra kiosken i pausen. I hvert fall hvis Viking er i slaget over tid. Når våren kommer, skal grønske fjernes, - hagemøbler og griller hentes fram og monteres. Nye 17. mai-klær må finnes fram eller handles inn, og jakten etter flagg og 17. mai sløyfer, som du absolutt ikke klarer å huske hvor du pakket ned i fjor, kan begynne. Pakke ned og pakke opp. Fra varme, tykke klær, til klær som minner om sommeren. Litt av problemet ligger også her. Våren er ustabil i humøret. Dagene kan svinge fra kalde morgener til skinnende sol fra åpen himmel ut på dagen. Boblejakkevær om morgen, t- skjorte utpå dagen. Mange går på en smell her. Forkjølelser har sin storhetstid. Når hagen, huset og bilen er skinnende rene, står gjerne båt og hytte for tur. Snekka, seilbåten, cabincruiseren eller yachten. Har hørt rykter om at det er en del folk i Stavanger som har båt, men som ikke har råd til å bruke den. De tar seg gjerne en søndagstur og spiser lunsj i båten som står fortøyd på brygga slik den har gjort i flere år. Men de fleste passer godt på båtene sine og er ute og «lufter» dem jevnlig. Det finnes knapt et vakrere skue enn når hele Gannsfjorden er fylt av seilbåter. Og det får vi ofte om våren. Våren betyr mye forskjellig for hver enkelt av oss, men den trenger ikke å by på så mye stress. Det er du selv som bestemmer hva du vil gjøre det til. Om du legger lista høyt og satser på den fineste hagen i nabolaget og tenker at vårrengjøring betyr sterile, støvfrie gulv, vegger og tak. Eller om det handler om å finne seg en god stol ute på Hinna bistro eller Ostehuset i Jåttåvågen, og ta seg en utepils, kaffe eller brus og kose seg med å bla i dagens avis, eller lese og spille på nettbrettet. Uansett bare husk å pust med magen folkens startskuddet har gått; våren er i anmarsj! Tekst: Stig Erlend Midtgård Arkivbilder fra Hinna bydel: Barnetoget i bydelen Barn ved lavvoen på Fritidsgården på Gausel Lam på Fritidsgården Utegrill på Idun i Hinna Foto: Øystein Dahle og Axel Helgeland Leversen

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve sammen i fred og fordragelighet.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

MAURTUA MAI OG JUNI 2015

MAURTUA MAI OG JUNI 2015 MAURTUA MAI OG JUNI 2015 MAI I mai har vi hatt alle årstider, regn, sludd, vind og sol. Vi har fått «smakt» litt på varmen, noe vi ønsker mer av. Vi starter alltid med en sang før frokost og veldig ofte

Detaljer

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Våren 2015. Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Våren 2015 Litt om hverdagen vår Temaer vi jobber med 2 Så er vi godt i gang med det nye året, på kalenderen står det 2015, det har endelig blitt ordentlig vinter og vi gleder oss til nye eventyr sammen.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår:

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår: Månedsplan for Mai Hva har skjedd i April? Vår: Vi har gått endel turer i nærområde vårt. Vært på jakt etter vår tegn som er kjempe fasinerdende blandt både barna og voksne. Vi har eksripementert litt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST BOLIGER FRA TEAMBYGG eneboliger BF 12 UNIK UTSIKT 4 soverom Carport og utvendig bod Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 3 ENEBOLIGER 130 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

8 eneboliger. på Kleppe

8 eneboliger. på Kleppe 8 eneboliger på Kleppe Det beste fra to verdener Vi sier ikke at livet er en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel å påstå at å bo i Verdalen i Klepp kommune kan gi

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN. LyetoppenTime. eneboliger på utsiktstomt i barnevennlige omgivelser

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN. LyetoppenTime. eneboliger på utsiktstomt i barnevennlige omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN LyetoppenTime eneboliger på utsiktstomt i barnevennlige omgivelser Bryne Frøylandsvatnet Dagligvare og post Barneskole Lyehallen Tjoratjørn Ungdomsskole Idrettsanlegg

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014

Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Månedsbrev for Marikåpene juni/ juli 2014 Når mai er forbi, så ta deg en tur til Steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy

Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy Moderne leiligheter, Vikevåg - Rennesøy midgardrennesoy.no Sentrale leiligheter i landlige omgivelser Midgard var det vakre og frodige stedet de norrøne guder skapte for at mennesker skulle kunne leve

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Hjertelig velkommen til 17. mai arrangementet i Hinna Bydel:

Hjertelig velkommen til 17. mai arrangementet i Hinna Bydel: JÅTTEN SKOLE 2015 Hjertelig velkommen til 17. mai arrangementet i Hinna Bydel: Program for dagen 07:00 Musikk i bydelene ved Jåtten skolekorps 08:00 Flaggheising i skolegården 09:45 Oppstilling på kunstgressbanen

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Velkommen til herlige Hinnagaarden

Velkommen til herlige Hinnagaarden INEOEIENDOM.NO Velkommen til herlige Hinnagaarden Hinnagaarden består av sentrale og moderne leiligheter med fleksible løsninger. Hele 8 av 10 leiligheter inneholder en praktisk hybeldel, som du kan velge

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy

18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy 18 leiligheter i naturskjønne omgivelser på Vikevåg - Rennesøy Det gode liv Rennesøy har i de senere år vært en av de kommunene i landet som har hatt høyest prosentvis befolkningsvekst, og er av levekårsundersøkelser

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2. 3/4 soverom. Carport BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 8 boliger i kjede BK 11 UNIK UTSIKT 3/4 soverom Carport Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 8 BOLIGER I KJEDE 158-186 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. September 2014 Nå er alle barn og voksne på plass på Fiolen og vi begynner å kjenne hverandre ved navn alle sammen. Hver dag har vi en liten samling der vi teller

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene april 2014

Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Månedsbrev for Marikåpene april 2014 Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mere til. Da kjenner vi at våren nærmer seg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

Teskjekjerringa Mars Oppvekst- og kulturetaten

Teskjekjerringa Mars Oppvekst- og kulturetaten Hei og hå Vår og sol har vært et tema i Mars måned. Det har varmer godt med solstrålene i ryggen når vi leker på bar asfalt. Men vårsola kan være en usikker venn. Det er fremdeles viktig å kle seg godt.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage

Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage Tilbakeblikk på perioden april, mai og juni. I denne periodeplanen får dere se bilder og lese hva barna på Lyngbø har holdt på med den siste perioden. Det vil

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer