Generalforsamling Referat. Vår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling Referat. Vår 2012"

Transkript

1 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1

2 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Tom Kevin Haaland er Ordstyrer. Eva Wefre er referent. Per Kverneland er bisitter. Godkjenning av tellekorps. Enstemmig vedtatt Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Høst Vedlegg nr. 6. Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Høst Enstemmig vedtatt Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 14. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker til eventuelt Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Leders statusrapport, ved Kjetil Storebø: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved generalforsamlingen våren Året som har gått har vært spennende, utfordrende og ikke minst veldig lærerikt. Som leder går mine arbeidsoppgaver ut på å sikre at vi som sitter i styre utfører de oppgavene vi er satt til å gjøre. Mye av tiden går med til å støtte og motivere de andre styremedlemmene, og følge opp at de gjør jobben sin. Siden jeg har det overordnete ansvaret for aktiviteten i studentsamfunnet har jeg også fulgt opp de store prosjektgruppene. Det vil si Fadderuke, Vinterlekene og NLD. Heldigvis har samtlige prosjektgrupper hatt meget kompetente ledere og komiteer, så jobben for meg har vært enkel. Den største utfordringen med å være leder dette året er at vi har en helt ny skole, og dermed nye og ukjente utfordringer. Dette føler jeg har begynt å gå seg til, og rutinene begynner å sitte. Styret i år har hatt hovedfokus på å bygge studentsamfunnet, både gjennom mer engasjement hos studentmassen, men også gjennom investeringer og nye rutiner. Vi har også utvidet styret med ett nytt verv og lagt til rette for en sterkere satsning mot næringslivet. Siden forrige GF har BIS Bergen fått mange nye undergrupper. Dette er veldig gledelig, og viser at engasjementet på skolen er økende. Dette gjør også at enda flere interesse områder blir dekket, og vi kan med 2

3 stolthet si at BIS Bergen har noe til de fleste. I forbindelse med dette vurderer styret nå om det skal frigjøres mer midler i forbindelse med nyoppstarting av undergrupper, samt om de støtteordningene som er nå er gode nok. Dette er noe som vi i styret har på agendaen, og forhåpentligvis tas med som et satsingsområde for det kommende styret også. I løpet av året har jeg som leder deltatt på flere styringsgruppemøter der fokuset har vært strategien til BI- studentsamfunn og hva som er veien videre. Forslaget til ny strategi legges frem for Landsmøtet i april, og markerer at vi er i utvikling. I dette arbeidet har jeg som leder for Bergen lagt vekt på at de forskjellige avdelingene er ulike, og at det er viktig at hver avdeling får utvikle seg slik som det er mest hensiktsmessig, fremfor at alle følger den samme "malen". Som leder av et studentsamfunn er det mange avgjørelser som man er med på å påvirke. Mange av disse er vanskelige, og det er garantert ikke alle som er like populære. Det jeg kan si med hånden på hjertet er at vi til en hver tid har handlet ut i fra det vi mener er riktig for studentene. Det er tross alt det som er jobben vår. Et eksempel på en slik sak er SIB medlemsskap som fremdeles er et tema som vi jobber med. Dette er et tema som engasjerer mange, og derfor gjør det ekstra viktig at alle steiner snus før det blir lagt frem som en sak på GF. Vi jobber pr dags dato i sammen med administrasjonen på BI Bergen for å få belyst alle sider av saken. I tiden som kommer nå er det ekstremt mye spennende som skjer, det skal settes nye styrer i alle de store prosjektgruppene, vi skal ha overlapping med det nye styret som blir valgt, og vi har mange spennende arrangementer. Det er spesielt gledelig å se at arrangementene blir utsolgte, noe som vitner om at de arrangementene som har vært tilfredsstiller studentenes krav. Til slutt vil jeg bare takke styret for den utrolige jobben de legger ned hver eneste dag! Det er ikke alltid at dere får den creden dere fortjener, men for meg som leder er det ingen tvil om dere er hjertet i denne fantastiske organisasjonen. Godt vårsemester til alle! Med vennlig hilsen Kjetil Storebø Leder BIS Bergen 11/12 Fagansvarlig sin statusrapport, ved Tone Hestvik: Jeg vil starte med å takke for tilliten som ble vist meg ved generalforsamlingen våren Jeg hatt det helt fantastisk til nå, det har vært mange utfordringer og gleder, som har gitt ett utrolig lærerikt og spennende år. Siden forrige generalforsamling har jeg planlagt og gjennomført motivasjonskveld, hvor Marco Elsafadi og Kjetil Andre Aamodt var foredragsholdere. Oppmøte var på nesten 600, bedre enn jeg noen gang kunne håpet på. Kjempe gode foredrag, og kjekt med mange gode tilbakemeldinger. Holder allerede på å planlegge neste motivasjonskveld som kommer til å være mest sannsynlig i slutten av april. I eksamensperioden og januar var det veldig rolig, nesten litt for rolig. Det har vært litt klager rundt på de andre skolene, men kun et par her i Bergen, der ingen gikk videre. Jeg vil veldig gjerne si helt kort hva dette går ut på. Om en er missfornøyd med ett fag, enten eksamen eller gjennomføring gir en beskjed til klassekontakten, som sammen setter et par punkter på hva en er missfornøyd med. Deretter skal klagen støttes av et flertall i Bergen, for så på de andre skolene. Først da går den videre til fagansvarlig sentralt og kollegiet. Min jobb i klagegangen er mest å være en veileder for klassekontakten i prosessen, og eventuelt ta den videre til sentralt. Det er veldig viktig å gi beskjed hvis det er noe en går og holder inne på, ta gjerne kontakt med klassekontakten din om det er noe du lurer på. Minner på at all kontaktinfo ligger ute på bis.no. Førstkommende helg skal jeg på fagseminar, hvor jeg sammen de andre fagansvarlige og sentralt skal evaluere fagene fra høstens semester. Disse evalueringene som klassekontaktene gjennomfører blir tatt i betraktning når kollegiet, det øverste organet på BI, vurderer fagene og eventuelle endringer. Jeg vil og i denne sammenheng nevne at det er ikke bare gjennomføring av fag og eksamen man kan gi tilbakemeldinger på. Klassekontaktene har og jevnlig kontakt med foreleserne, om hvordan en kan gjøre forelesningene enda bedre og interessante for oss studenter. De er alltid mottaklige for tilbakemeldinger, så jeg oppfordrer til mer aktiv bruk av klassekontaktene her og. 3

4 Jeg vil gjerne avslutte med å takke alle klassekontaktene for en fantastisk innsats dette året. Dere er utrolig viktige for å få til forbedringer og tilbakemeldinger på skolen! En utrolig flott gjeng, jeg gleder meg til de siste månedene med samarbeid:) Jeg vil og takke BIS styret for ett flott år, dere er utrolig dyktige! Jeg er utrolig glad jeg fikk muligheten til å bli kjent med dere. Tusen takk for alt. Med det vil jeg takke for meg, og ønske neste års fagansvarlig, og resten av styret lykke til! :) Med vennlig hilsen Tone Hestvik Fagansvarlig BIS Bergen 2011/2012 KVK sin statusrapport, ved Marte Møller: Min oppgave som KVK er å kontrollere og overvåke alt arbeidet som styret gjør. Dette blir gjort etter retningslinjer og vedtekter som er satt av Generalforsamlingen. I tillegg skal KVK kvalitetssikre alle valgprosesser og har ansvaret for Generalforsamlingene. Hvis det er noe jeg er usikker på har jeg KVK sentral og KVK ved de andre lokalavdelingene jeg kan støtte meg på. På generalforsamlingen i høst ble André Skoog valgt inn som nytt medlem i kontroll- og vedtektskomiteen. Med en stor skole og mye aktiviteter er det mange arbeidsoppgaver, så å få et til medlem i komiteen har vært til stor hjelp. André har hatt hovedansvaret for å få inn arrangementrapporter etter de ulike arrangementene og for å lage ny stillingsinstruks til NU leder. Disse stillingsinstruksene skal bli lagt frem på årets generalforsamling. Mine arbeidsoppgaver dette året har gått mye i rutine arbeid, som å kontrollere at ting skjer innenfor ulike frister, økonomisjekk og oppfølging av de ulike vervene i forhold til stillingsinstruksen. Etter jul satte jeg også i gang en rundt med internevaluering innad i styret. Det har også vært litt generelle arbeidsoppgaver som å hjelpe andre verv og være med på å planlegge arrangementer. Kvalitetssikring av valgprosessene på skolen er også en av arbeidsoppgavene til KVK. Jeg har vært med på intervjuprosessen til ny leder fadderuke, og nå i disse dager er jeg og André med på intervjuene av kandidatene til BIS styret 2012/2013 som skal velges inn på generalforsamling. KVK sin rolle under et intervju er å sørge for at alle kandidatene som intervjues får lik behandling, altså observere valgkomiteen. Det har også vært en del arbeid frem mot denne generalforsamlingen, da det er mange frister som skal følges. Min rolle er da å kontrollere at innkallelsen og sakspapirene kommer ut i rett tid. Som jeg nevnte over har jeg også vært med på intervjuprosessen. Skoleåret 2011/2013 har hittil vært et fantastisk lærerikt og spennende år, og uten tvil mitt beste år her på BI Bergen. Som KVK har jeg lært mye om meg selv, fått mange nye erfaring og lært masse av å jobbe resten av styret. Til slutt vil jeg ønske det påtroppende styre masse lykke til. Med vennelig hilsen Marte Møller Garthus KVK BIS Bergen 2011/2012 IT og kommunikasjonsansvarlig sin statusrapport, ved Matias Klingsholm: Jeg vil begynne med å takke for den tilliten jeg ble vist under generalforsamlingen i fjor. Dette året har vært spekket med givende opplevelser, nyttige erfaringer, nye bekjentskaper, mye gøy og ikke minst spennende arbeidsoppgaver og krevende utfordringer. Kommunikasjonen på BI Bergen er utrolig viktig, derfor er det også viktig at kapasiteten til BIS vokser i takt med antall studenter og reflekterer skolebygget vi er så stolte av. Det har vært gjennomgående bra engasjement og oppmøte på arrangementer, men dette kan bli mye bedre med kommunikasjon som når flere studenter. Jeg hadde et sterkt ønske om å utvide kommunikasjonskanalene til BIS. Dette ønsket har blitt innfridd da vi, med egen infoskjerm (stor takk til Tor Ivar Våge) og toalettoppslag, har merket en stor forbedring. Infoskjermen vil bli ytterligere funksjonell da den er touchscreen- vennlig. Hjemmesiden vår, har vært en forbedring fra fjorårets, men også den vil bli erstattet med en mer profesjonell hjemmeside hvert øyeblikk (takk til Tor Ivar enda en gang). Det har blitt opprettet 58 artikler på siden hittil dette skoleåret og vi satser på både flere artikler og økt trafikk neste år! 4

5 SMS- tjenesten (studentinfo til 2223) er en av våre mest effektive kommunikasjonskanaler. Vi er nå i underkant av 1000 brukere, men med tanke på at vi er 1700 studenter har denne kanalen stort forbedringspotensialet. DOXA er kanskje den kanalen med mest potensialet. Med en god dose initiativ og innsatsvilje vil studentmagasinet vise seg å være et ekstremt verdifullt kontaktpunkt mellom studentene og BIS. Årets redaksjon har opprettholdt tradisjonen og lagt til rette for en god utvikling. Mye av tiden min har blitt brukt på diverse visuell promo for fester, eventer og undergrupper. Her har jeg vært så heldig å ha en grafisk ansvarlig på laget, stor takk til Andreas Lindbach Norland! Jeg vil samtidig takke resten av BIS- styret for et knallbra år. Jeg ønsker neste ansvarlige lykke til, vedkommende vil få et fantastisk år! Med vennlig hilsen Matias Klingsholm Kommunikasjonsanvarlig BIS Bergen 11/12 Økonomiansvarlig sin statusrapport, Kristoffer Berg Husa: Jeg vil begynne med å takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen for ett år siden. Det har vært et krevende, utfordrende og ikke minst spennende år som økonomiansvarlig ved BIS Bergen. Min hovedoppgave har vært å følge opp økonomien og sørge for at pengene til studentene blir brukt på en mest mulig rettferdig måte. Hva rettferdighet angår er det sikkert mange ulike oppfatninger av dette, men intensjonen har hele tiden vært å bruke pengene på en måte som gavner helheten. Rent økonomisk føler jeg BIS Bergen står godt noe resultatet også viser. Vi begynte semesteret med betydelig mer penger enn hva vi har nå, dette har en åpenbar forklaring. Da vi flyttet inn på ny skole med ny kro var det også behov for vesentlig investeringer her. Både i form av lyd- og lysanlegg, men og kasseapparater etc. I tillegg til dette har vi investert en solid sum penger i kontormøblement til samtlige av BIS` kontorer. Til sammen har det blitt mange store investeringer på en gang, men tanken til det sittende styret har hele veien vært å bygge for fremtiden. Når neste styre tar over vil hvert fall litt flere brikker være på plass enn hva som var tilfellet for det nåværende styret. På grunn av de store investeringene har det og vært viktig for meg som økonomiansvarlig å drive en fornuftig, noen vil kanskje kalle det stram bruk av BIS` midler. For min del har det handlet om å finne en balansegang mellom hva vi bør og hva vi kan bruke midler på. Jeg skal ikke gå inn på en debatt hvorvidt en har lykkes på dette punktet, men det må hvert fall ikke være noen tvil om at BIS til en hver tid tenker på studentenes beste, men at vi og må ha økonomisk konsekvenser i bakhodet. Ellers må jeg si meg mektig imponert over det studentmiljø som er på BI for tiden. Det er et mangfold og engasjement blant veldig mange som hvert fall gjør meg veldig stolt. Jeg observerer og med glede at det stadig kommer nye undergrupper til. Keep up the good work, folkens! Tilslutt vil takke resten av styret for det som har vært et uforglemmelig år. Det har vært utrolig artig å bli kjent med hver og en av dere, og dere gjøre en kjempejobb alle sammen J Med Vennlig Hilsen Kristoffer Berg Husa Økonomiansvarlig BIS Bergen 11/12 Sosialt og Kulturelt ansvarlig sin statusrapport, Martin Lervik Bø Nå er det litt over et år siden jeg valgte å søke BIS Bergen. Det er uten tvil en avgjørelse jeg ikke har angret et sekund på og aldri kommer til å gjøre heller. Det å få sitte i et studentstyre gir en mulighet til å tilegne seg erfaringer som er gull verdt. Alt fra å planlegge mindre arrangementer til å ha ansvaret for store prosjekter. Dette året har jeg hatt overordnet ansvar for kroen, som nå så fint heter Rederiet og tilsetninger i regi av BIS. I år har oppmøtet fra studentene overgått all forventning og vi har fått masse gode tilbakemeldinger på de arrangementene som har vært. 5

6 Det at vi startet på ny skole gjorde at jeg måtte bruke veldig mye tid på å få kroen opp å gå før fadderuken startet. Nytt anlegg og kontrakt med Hansa for å nevne noe. Her skal også leder for kroen Thomas Skovli ha mye skryt for sin innsats. Nytt av året er sosialutvalget. Det var utrolig mange søkere og det ble tilslutt 13 engasjerte studenter som fikk nye prøve seg på et helt nytt verv. Sosialutvalget har vært utrolig flinke og jeg er superheldig som har fått jobbe med de i år. Uten de ville det ikke blitt like bra. Jeg håper å se alle i nye verv neste semester, og oppfordrer selvsagt alle til å søke på dette når sjansen byr seg etter sommeren. I år har vi arrangert fester som vi håper har falt i smak, det er ikke lett å tilfredsstille alle studentene, men vi føler vi har hatt god variasjon. Oktoberfest, Winter Wonderland og Ladies Night for å nevne noe. Nå er det vårballet 15. mars som står for tur, jeg håper alle vil være med der da revygruppen jobber hardt for å lage en humoristisk og god revy. Det vil også bli delt ut årets mest engasjerte student - priser. Jeg kan garantere for at du vil trekke på smilebåndet opp til flere ganger denne kvelden. Dette blir på mange måter en liten avslutning før påskeharen krever vår oppmerksomhet denne våren. Vi skal også ha idrettsdag om ikke lang tid. Her oppfordrer jeg alle til å delta, enten du vil heie eller konkurrere. Studentaksjonen står også for tur og her har du muligheten til å være med å støtte andre som ikke har det like godt som oss. Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke for det siste og beste året på BI Bergen. Det har vært en ære og fornøyelse å sitte i dette styret. Jeg har lært vanvittig mye på dette året, men vil likevel som det aller mest verdifulle trekke frem det sosiale jeg har hatt ut av dette. Jeg har møtt vanvittig mange nye og bra mennesker, som jeg garantert kommer til å holde kontakten med i fremtiden. Det er med tungt hjerte jeg forlater dere alle sammen til fordel for Singapore til høsten, all good things must come to an end, som de sier. Mvh Martin Lervik Bø Sosialt og Kulturelt Ansvarlig BIS Bergen Markedsansvarlig sin statusrapport, ved Yngve Haaland: Først og fremst vil jeg takke for tilliten jeg fikk på fjorårets generalforsamling. Som markedsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for all kommunikasjon ut til næringslivet for BIS Bergen. De største oppgavene mine er å sikre økonomien til BIS, og ikke minst skaffe gunstige rabattavtaler og lignende til studentene. Den største endringen fra i fjor, er at vi på markedsdelen har delt arbeidet i to sammen mellom Næringslivsutvalget (NU) og Markedsutvalget. Næringslivsutvalget har all fokus på å få inn bedrifter på stands på skolen og arrangere bedriftspresentasjoner. Fra og med på denne general forsamlingen, vil leder for NU bli valgt inn i BIS styret, og dermed få en mye mer sentral stilling. Dette vil hjelpe til med å fordele ansvaret på en god måte i det kommende året. Markedsutvalget har da det motsatte, selve arbeidet med å få på plass fordelsavtaler og sikre økonomien til BIS Bergen. Markedsutvalget ble satt i høst, og består av Aurora Hatlestad, Ann- Ina Olsen og Kim Andre Syvertsen. De skal i sitt arbeid bistå markedsansvarlig med å skaffe avtaler og generelt markedsarbeid. Utvalget har gjort en formidabel jobb siden de ble satt og har utrettet mange avtaler på denne tiden. I løpet av året har vi arrangert 2 Markedskvelder. Dette har vært 2 arrangementer som er til for å promotere hvilke avtaler vi har å tilby studentene, samt gi våre samarbeidspartnere en mulighet til å eksponere seg på skolen. Arrangementene ble gjennomført henholdsvis den 19. Oktober 2011 og 16. februar Gjennomføringen av arrangementene har gått veldig bra og vi sitter igjen med mye erfaring for å klare å gjennomføre disse arrangementene enda bedre neste år. Som jeg forklarte under generalforsamlingen ved forrige valg, ønsket jeg å gå inn og reforhandle de avtalene som allerede var utarbeidet, jeg ønsket å få opprettet en treningsavtale og jeg ønsket å få gjennomført en spørreundersøkelse som viste hva studentene på BI ønsket ut av fordelsavtaler. Det jeg har fokusert på var å finne ny og kreative avtaler som studentene hadde lyst til å bruke og i tillegg reforhandle de eksisterende slik at de ble enda mer attraktive. I løpet av året så har det dukket opp flere nye avtaler og jeg har sammen med Markedsutvalget gjennomført fanesakene jeg ønsket. Vi har fått på plass en meget attraktiv avtale i samarbeid med itrain og vi har fått 6

7 kartlagt en stor del av studentene via undersøkelser og har dermed fått et overblikk over hva som er ønsket. Resultatene av dette vil være til stor hjelp til neste år. En stor del av tiden har gått med på å prøve å forhandle frem en hovedsamarbeidspartner. Vi har vært innpå mange aktuelle, men dessverre ikke funnet noen for dette året. Men i samarbeid med NU vil det bli fokus på å få satt en hovedsamarbeidspartner for neste skole år. Inntektene til BIS har hittil blitt sikret i form av salg av standplasser, og reklame på infoskjermene på skolen, samt mangfoldet av avtaler inngått allerede. Men pga. manglene tilgang på infoskjermer på den nye skolen, har promotering av samarbeidspartnere og avtaler til tider vært ganske vanskelig. Avtaler 2011/2012 Metro: Avtalen med Metro er ingen ny avtale, men en samarbeidspartner som BIS har hatt i flere år. Avtalen går på fri adgang hver dag (med unntak av lørdag etter 00:30, og ved spesielle arr. der eksterne artister hentes inn.), gode priser, gratis utleie til BI studenter, egen kø og god støtte til arrangementer som Vinterlekene, Markedskveld osv. Sumo: Nytt i år for Sumo avtalen, er at vi får 15 % på mat mellom kl , og at det er en egen BI lunch til en god pris daglig. Soho: Nytt konsept for BI studenter på torsdager. Rimelige priser i baren fra 23-01, men også rimelig etter kl Fortrinnsrett i køen og fri inngang. Her er det også 10 % på SoHo Take Away på dagen. Itrain: Ny avtale for året. Hadde svært gode priser ved starten av semesteret for BI Studentene, 99,- per mnd. Etter reforhandling til jul så inngitt vi avtale om å heller ta semesterbetaling. Da hadde studentene mulighet for å kjøpe medlemskap for 6 måneder for 1.100,- Av de kunne en få refundert 300,- av BIS via helserefusjon. I tillegg er det mulighet for å kjøpe klippekort på personlig trener ,- for 10 timer. En del av avtalen er at studentene også har mulighet for å kunne kjøpe månedsabonnement etter at verdien av semesterbetaling frafaller. E.T Hårstudio: 30% på all behandling. Molvik: Gir rabatt på Bacheloroppgaver. 1,15kr pr side+ oppstart 190 kr. Glanset/ikke glanset har samme pris Tannklinikken 5-3: Som BI- student får du: - Første gangs kliniske undersøkelse og røntgen for kr. 290,- - Rabatt på de vanligste behandlingsformer - Blekeskinne og blekegel for kr 750,- /kjeve Sixt: Gode priser på leie av bil og fri kilometer ved leie, spesielt i weekends. Kontakt Frydenbø bilutleie for konkret tilbud Deli de Luca: Mange gode priser kun for BI studenter. Informasjon av de spesifikke tilbudene finner du på BIS.no Det er mange flere avtaler på gang, men pga. ikke signerte avtaler, vil vi heller komme nærmere tilbake til dette når det er sikkert. Med vennlig hilsen Yngve Haaland Markedsansvarlig BIS Bergen 11/12 Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Vedlegg nr. 1. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskaper for høsten Kristoffer Berg Husa (ØA) er syk, Kjetil Storebø (leder) tar den økonomiske gjennomgangen. 7

8 Leder: Tar de postene som virker litt usikre. Kjøpt treningsutstyr til lacrosselaget. Diverse inntekter er penger vi har fått refundert av Sentralstyret til ting som vi har lagt ut for. Det er ikke enighet mellom kostnadene og inntektene til Rederiet, men det kommer av at varelageret har en verdi på kroner. Profilering av BIS er gensere, promotering og sms. 104: Høstens GF ble det vedtatt et budsjett på på temakveld, i regnskapet står det at det har kostet , hva er grunnen? Leder: Vi har fått tildelt LNU- midler, og vi har tatt penger fra vårens temakveld sånn at ikke den blir like dyr. 145: Hvordan vil den nye strategien påvirke økonomien? Leder: Historisk sett skal vi være aktivitetsmaksimerende, for å få til mest mulig for dere studenter. Strategien forandrer litt, sånn at vi kan begynne å bygge opp litt egenkapital på LA. Vi har gjort mange investeringer på ting som de fremtidige styrene får bruk for, som for eksempel informasjonsskjermer. Leder: Totale investeringer blir balanseført. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for høsten Enstemmig vedtatt Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for vår og høst 2012 Vedlegg nr. 2. Leder: Lite å si på budsjettet, vi har tatt utgangspunkt i tidligere tall. Vi har økt helserefusjoner og treningsrefusjoner. Vedlikehold er justert ned, da vi ikke ser det store behovet lengre. LEF er også justert på. 21: Idrettslaget BISSI, vil det bli støttet av BIS med midler? Noen post som er satt av til dette? Leder: Denne biten er under utvikling. KA hentet inn informasjon av SIB angående en avtale. BIS gir nå kroner i sosial støtte, viser seg at dette heller vil brukes til andre ting som nytt utstyr osv. Det er en prosess vi jobber med. En undergruppe med mye aktivitet skal få mer midler enn de med lite. 21: Vi holder på med at de kan søke direkte til oss. Hvor mye kan de søke om? Leder: Vi må jo sette oss ned med ØA og diskutere dette, dette er noe som skal tas tak i. 4: Årstallene, er de korrekte? Bisitter: Ja, det er de. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for vår og høst Enstemmig vedtatt Sak 8 Behandling/ Fullmakt til det sittende styre for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv/kvk Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet Enstemmig vedtatt Sak 9 Behandling/Stillingsinstrukser for Leder NU/KVK Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK redegjør inngående for stillingsinstrukser for BIS Bergen. Vedlegg nr 3. 8

9 KVK leser den nye stillingsinstruksen 145: Vil det bli signeringsrett til NU- leder? KVK2: Det ligger en form for signeringsrett i stillingsinstruksen. 104: Kun leder og ØA som har prokurarett, får NU også dette? KVK2: NU har egen konto, går ikke under prokura retten til leder og ØA, men forvalter sin egen konto. 104: Hvordan blir fordelingen av midlene NU får inn? 145: Inntektene NLD får inn, går til NLD som arrangement, og overskuddet går til BIS for at de kan bruke det til det som gagner flest mulig studenter. 1: Signeringsrett fordi man ønsker en enklere prosess. Hensikten er at det skal stå i stillingsinstruksen. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner stillingsinstrukser for BIS Bergen. Nytt forslag til vedtak: GF godkjenner de nye stillingsinstruksene med forbehold om at styret i BIS Bergen kan omformulere ordlyden slik at det økonomiske aspektet og forholdet mellom NLD, marked og styret kommer tydeligere frem. Enstemmig vedtatt Sak 10 Behandling/Stillingsinstruks for Markedsansvarlig (MA) Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Den nye stillingsinstruksen for Næringslivsutvalget (NU). Vedlegg nr. 4. Forslag til vedtak: Godkjenner stillingsinstruksen for Markedsansvarlig. Enstemmig vedtatt Sak 11 Behandling/Stillingsinstruks for Næringslivsdagen(e) (NLD) Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Den nye Stillingsinstruksen for Næringslivsutvalget (NU). Vedlegg nr. 5. Forslag til vedtak: Godkjenner stillingsinstruksen for Næringslivsdagen(e) (NLD) Enstemmig vedtatt Sak 12 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fagansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret/KVK Bakgrunn: I sammenheng med strategiarbeidet Styringsgruppen har gjennomført kom det frem at det måtte bli gjort noen endringer i Fagansvarlig sin stillingsinstruks. Endringene består i hovedsak av å fjerne utdaterte elementer som ble gjort sammen med Fagansvarlig SS og Fagansvarlige lokalt, samt implementere deler av strategien som hører under Fag. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg nr. 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Enstemmig vedtatt Sak 13 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret v/kvk Bakgrunn: Det er i hovedsak endret et punkt i stillingsinstruksen til Økonomiansvarlig. Dette går ut på at Økonomiansvarlig skal skrive et notat med forklaringer til posteringene ved slutten av sin vervsperiode. Dette skal leveres til påtroppende Økonomiansvarlig i sammenheng med overlapping. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg nr. 7. 9

10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. Enstemmig vedtatt Leder kommer med innspill: Vi har vært effektive, skal vi ta valget først eller pizza først? 104: Tar litt tid, så da blir det ikke pizza før klokka 10. 8: Det er bestilt til mellom 6 og halv 7. Ta halvparten av valgene først. KVK: Det går fint så lenge vi får gjort ferdig alle appellene innen vært verv. Sak 14 Behandling/ valg av ledige tillitsverv/vk Forslagsstiller: Valgkomiteen Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: Leder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig NU Leder Sosialtansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Kontroll og vedtektskomiteen Valgkomiteen (VK) 2 Kandidater Forslag til vedtak: Som innstilt. Appellene: Leder: Thomas Skovli Thomas Skovli, 2.året markedsføring. Fra Rygge. Vært leder for Rederiet i år. Jobbet tett med BIS og det har vært koselig, hovedmotivasjonen til å søke vervet som leder. Jeg er en ambisiøs person. Min tanke er basert på det Kjetil har gjort, og revitalisere det. Lagt den nye strategien til grunn for min tankegang. I år har vi hatt to fantastiske arrangementer NLD og Leders dag. Jeg vil satse på at dere skal ha et godt nettverk når dere går ut herfra. Det sosiale på skolen er utrolig bra, men kan bli enda bedre. Jeg skal jobbe med at dere skal bli bedre kjent på tvers av klasser og også bli bedre kjent med næringslivet. Det er ikke tilfeldig at jeg har tatt utgangspunkt i Kjetil og resten av styret her nå. Jeg ønsker å ha fokus på undergruppene. Det er viktig at engasjementet vokser. Som student kan du masse igjen ved å engasjere deg. Jeg vil følge dere tett opp. Mine kvalifikasjoner: jobbet i forsvaret med å sende ting til Afghanistan. Jobbet tett med styret et år nå som leder for Rederiet. Ble kåret til årets mest engasjerte student. Det var gøy. Dersom dette høres bra ut, stem på meg! 145: Du har gjort en utrolig god jobb med Rederiet. Hva er det største du vil utrette som leder? Thomas: Min fanesak er Jeg er lei disse stereotypiene folk har av BI- studenter, jeg ønsker at vi skal få et enda bedre nettverk mellom oss og ut mot næringslivet. 1: Hvordan er du som leder? Thomas: Jeg har tro på å skille vennskap og jobb. Behandle medlemmene i styret som partnere og ikke venner. 129: Hvilke tiltak har du gjort på Rederiet som du er stolt over? Thomas: Jeg var helt fersk i jobben når jeg startet, og alt var helt nytt skolen, kroen, alt. Jeg startet på nytt. Fått mye hjelp blant annet sosialt utvalget. Fant gode beslutninger sammen. De skal også ha litt av æren av at det har gått så bra, det skal også Martin ha. 10

11 1: Hvordan stiller du deg til SIB? Thomas: Vanskelig sak, økonomiske spørsmål. Ser mange muligheter, men forpliktelsen er stor. Alle steiner skal snues og sees under. 3: Har du tid? Thomas: Når det gjelder fritiden min så har jeg ingen forpliktelser. Jeg har ikke jobb. Jeg brenner veldig for dette, så jeg har tid til dette. Leder: Andre Skoog Andre Skoog, 20 år fra Oslo. Trives godt i Bergen. Jeg liker å trene og være med venner. Glad i å lese. Har vært med i BIS siden oktober. Jeg kjenner til målene styret har hatt. Og kjenner til forbedringspotensialer. 3 områder jeg vil jobbe med: engasjement, kommunikasjon, næringslivet. Engasjementansvarlig: ansvar for undergrupper, få folk til å engasjere seg. Spesielt i DOXA. Kommunikasjon: bruke klassene som markedsføringskanal. Lage blogg der styret kan fortelle om deres hverdagslige arbeidsoppgaver. Næringslivet: få bedre kontakt med næringslivet. Bedre veldedighetsarbeidet. Har vært i militæret. Vært tillitsvalg. Har jobbet i stressende situasjoner, viktig å være et ledd mellom administrasjonen og studentene. Jeg ønsker videre vekst og videreutvikling. Jeg synes det morsomt å stå her å snakke foran dere som gidder å sitte her i timevis for å bruke deres stemme. 1: Hvordan er du som leder? Andre: Som en motivator, en som tør å si ifra og er klar på mine meninger. 104: Engasjementansvarlig, hvordan blir hans rolle? Andre: Avlaste sosialt ansvarlig med kontroll over undergruppene. 54: Hvordan få flere til å engasjere seg? Andre: Ta tak i studentene allerede under immatrikuleringen i fadderuken. Vende folk til en annen hverdag og sette en annen standard for engasjementet. 145: Utfordringer BIS har? Andre: Tenkt på siste tiden. Ikke tenkt på det så lenge. Nå har jeg fått mer innsikt i hvordan ting fungerer. 21: Hvordan ser du på idrettsundergruppene? Andre: Det ser jeg på som en positiv ting. 1: Dine holdninger rundt SIB? Andre: Positivt med SIB- medlemskap, har vi økonomi til det, så er jeg positiv til det. 85: Engasjementansvarlig er det samme som undergruppeansvarlig? Andre: Ja, det er det som er tanken, selv om det er mange undergrupper å holde styr på. Innstilling: 11

12 Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på kandidatens ledererfaring og brennende engasjement for videreføring av den nye strategien til BIS. Kandidaten viser og stor arbeidskapasitet og pågangsmot gjennom tidligere verv. Gjennom kandidatens utstråling og karisma, viser han evne til å være BIS Bergen sitt ansikt utad både mot studentene og næringsliv. Dette er egenskaper som kan brukes til å motivere og skape samhold i styret ved BIS Bergen. Valgkomiteen har valgt å innstille Thomas Skovli som ny leder ved BIS Bergen 2012/2013. Stemmeopptelling: Thomas Skovli 115 Andre Skoog 26 Blank 0 Økonomiansvarlig: Martin Fjeldså Martin, 22 år fra Sandnes. Jobbet som nestleder. Fikk mye erfaring innen ledelse, takle stressende situasjon og ta tøffe valg. Som person er jeg veldig aktiv og strukturert. Liker å engasjere meg. Ikke vært engasjert på skolen på grunn av jobb. Søker ØA fordi det er her jeg har mest å bidra med. Ønsker å støtte opp om undergrupper. Vil kjøre en streng økonomisk linje. Dersom dere ønsker en ØA som gir 100% i denne jobben Stem på meg. 1: Aktivitetsmaksimerende, hvordan vil din strategi i forhold til dette være? Martin: Vil ikke at vi skal sitte å gnuge på midlene lenge sånn at de ikke blir brukt. 2: Er du tøff og setter foten ned? Martin: Undergruppene ønsker jeg å støtte med penger. Når det gjelder å sette foten ned, så skal jeg klare det. 3: Posisjon i styret? Martin: Sier mine meninger og kommer med innspill. 1: Økonomiutvalg under deg? Martin: Jeg kan gjerne ha en ØA i de forskjellige undergruppene og ha møte med disse en gang i måneden. 145: NLD og NU har kontroll over egen økonomi, hva synes du om det? Martin: kommunikasjon blir viktig, sånn at jeg har den overordnede kontrollen. Få tydelige budsjetter på arrangementene. Innstilling: Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på kandidatens evne til å være strukturert og se hvilke kunnskaper og utfordringer vervet krever. Kandidaten viser gode samarbeidsegenskaper gjennom arbeidserfaring, som vil komme styret til gode. Valgkomiteen har valgt å innstille Martin Fjeldså som ny økonomiansvarlig ved BIS Bergen 2012/2013. Stemmeopptelling: Martin Fjeldså 128 Blank 13 Fagansvarlig: Kristin Boge Thu Kristin, 21 år fra Egersund. 2.året ØkAd. Gått årsstudium i administrasjon. Var med å arrangere fadderuken 2011, ble valgt som nestleder for NLD i år. Fått kjennskap til begreper som kommunikasjon. Jeg føler jeg blitt sterkere av det. Jeg brenner av å være engasjert. Som FA er du et bindeledd mellom administrasjonen og studentene. Viktig å høre på studentene og da er det viktig med kommunikasjon. Enveis kommunikasjon i dag mellom studenter og foreleserne. Jeg ønsker å få denne kommunikasjonen til å bli toveis. Vi kan gjøre ganske mye med studiehverdagen vår! Vi må bare si ifra. Ting vi er misfornøyde med kan vi som regel gjøre noe med. Det går an å prøve å få til kveldsundervisning. Jeg vil ha fokus på en sterk og stabil kommunikasjon mellom 12

13 meg, studentene, administrasjonen og foreleserne. Jeg synes det trengs en liten skjerpings fra BI sin side i forhold til hva vi skal etter endt studie, for eksempel master, jobb osv. Tilslutt bør dere velge meg for jeg er målrettet, resultatorientert, jeg har vært tillitsvalgt og har et brennende engasjement! 2: 21 klassekontakter, hvordan gjøre det attraktivt? Kristin: Vi har ganske stor påvirkningskraft. Jeg ønsker å få dem til å skjønne viktigheten av at de stiller som klassekontakt. Jeg har i år fått utrolig mye igjen for stillingene jeg har hatt i år. Det er et flott verv, så det vil jeg at de skal skjønne. 104: Nest mest engasjerte student, vil du opprettholde engasjementet? Kristin: Ja, det gjør jeg. Jeg føler all energien går i engasjementet på skolen. Når det er snakk om studentene så ønsker jeg å gjøre det som er best mulig for dem. 2: Gjøre ting med foreleserne osv. hvordan takler du administrasjonen? Kristin: Vanskelig situasjon. Så lenge det går på fagkvalitet, utdannelse osv. håper på å spille litt på samvittigheten til folkene der da. 107: Hva gjør deg engasjert? Kristin: Vanskelig å sette ord på det. Etter vervet i fadderuken fikk jeg blod på tann, når jeg først er student, så vil jeg få mest mulig ut av studietiden min. Det er gøy! 11: Valgfag krasjer med obligatoriske fag, hvordan vil du ordne i det? Kristin: Administrasjon har en streng timeplan som det er vanskelig å endre på. Er gjerne to nesten like fag sånn at du kan ta det andre eventuelt. Vanskelig å få til en timeplan som er tilpasset hver enkelt student. Innstilling: Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på kandidatens evne til å vise god kommunikasjon mellom medstudenter og administrasjonen. Gjennom tidligere verv viser kandidaten til god innsikt i hvordan organisasjonen fungerer og hva som må til for å forbedre hverdagen til studentene. Kandidaten viser gode leder egenskaper som vil være essensielt ved samarbeid mellom klassekontakter og administrasjon. Valgkomiteen har valgt å innstille Kristin Boge Thu som ny fagansvarlig ved BIS Bergen 2012/2013. Stemmeopptelling: Kristin Boge Thu 131 Blank 10 Marked: Margrethe Lunde Margrethe 2.året Internasjonal markedsføring. Gått på folkehøyskole. Positiv og utadvendt person. Glad i å jobbe mot et mål og sette mål ut i live. Jeg laget grupper på folkehøyskolen. Initiativ er noe jeg er gla i å ta. Vært med i vinterlekene. Har lært utrolig mye. Både det å gjøre feil og også å mestre noe. 3 ting som er viktig. Tid: Permisjonsår neste år, det vil si at jeg har mer enn nok av tid. Har heller ikke jobb ved siden av. Dyktighet: her vil det si å være sosial. Positiv, strukturert. Motivasjon: Det som motiverer meg er å planlegge noe og se at det funker. Jeg vil at dere skal få de best mulig avtalene, så det vil jeg prøve å få til. Vanskelig å fylle Yngve sine store sko, men det ønsker jeg å klare. Jeg vil ha nye treningsavtaler, sportsbutikker og andre ting som strekker seg litt utenom skolen. Så hva kan jeg gjøre for dere for at dere kan få mest mulig ut av studietiden? Gode og stabile avtaler, som gagner flest mulig av dere. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at mitt arbeid skal være bra. Jeg er åpen for innspill og er opptatt av kommunikasjon. 66: Spesifikke avtaler som du har tenkt deg ut? 13

14 Margrethe: Trening er litt vanskelig mtp at vi har itrain, jeg vil finne ut hva som er det beste vi kan få ut av ting. Jeg vil se etter avtaler med cafeer som ligger i nærheten av skolen. 104: Prioritere kvantitet eller kvalitet i avtalene? Mar: Litt begge deler, greit å ha noen store med tanke på det økonomiske. Men også de små som ganger studentene. 1: Hvordan er du som leder? Mar: En klar formening om hva jeg synes er bra, men er åpen for innspill, så jeg vil ikke fortelle folk hva de skal gjøre. 8: Hvordan nå ut til studentene med avtalene? Mar: Først ut gjennom ulike forum. Kanskje en egen nettside, eller via facebook og twitter, hvor de kan lese om de forskjellige avtalene. 145: Undergruppene med egne markedsavtaler? Mar: Det er greit, så lenge alle er med på det. Det er greit at folk jobber selvstendig. 1: Hva gjør at du egner deg som marked? Mar: ikke redd for å ta kontakt. Gjør ikke ting halvveis, sosial, utadvendt, glad i å bli kjent med nye mennesker. Marked: Ann Ina Olsen Annine, 1. Året IM, søkt som marked fordi jeg trives godt i markedsutvalget i år. Jeg passer som dette fordi jeg er målrettet, utadvendt. Fått til noe i markedsutvalget i år. Aktivitetskvelden fikk jeg noen bedrifter til å komme. Ordner avtale med TV2- sumo nå, spennende. Jeg har lyst til å utvikle markedsutvalget til flere medlemmer og gjøre dem mer synlige. Lage facebook- gruppe for å gjøre dem mer synlige. Lyst til å gjøre studentene ved BI mer engasjerte. Vi skal gå mer rundt i klassene, engasjement er viktig! Målene jeg ønsker å nå som markedsansvarlig er å få DnB til å bli hovedsponsor og få et godt samarbeid med NU. Adecco og Canal Digital vil jeg også få avtale med. Også en avtale med kinoen. Netcom eller Telenor hadde også vært spennende å få til en avtale med. Eplehuset ønsker jeg å prøve videre med. DollyDimples i stedet for Pizzabakeren vil jeg prøve å få avtale med. Metro vet jeg ikke helt med enda. Godt brød er også aktuelt. Mye rabatter gjennom studentkortet, så det vil jeg promotere bedre. Takk for meg. 3: Hvordan er du i forhandlinger? Annine: Jeg mener jeg vil klare det bra. Jeg er selger på fritiden, så det vil jeg klare greit. 1: Samarbeid med NU og Markedsutvalget, hvor går skille? Annine: NU er næringslivet, så de vil få DnB osv. Mens MU vil få Metro og hverdagslige avtaler. 104: Hvorfor gå inn i en avtale med deg? Annine: Vi er mange studenter, så derfor vil bedrifter dra nytte av det. 54: Hva mener du DnB kan gi oss som hovedsamarbeidspartner? Annine: Mer penger inn i BIS og hjelpe oss økonomisk, og stille opp på arrangementer. Ikke samme sosiale støtten som Metro, men mer på skolen. 8: Nå ut til studentene med informasjon om markedsavtalene? 14

15 Annine: Gjennom Facebook- gruppen jeg vil opprettet og gå rundt i klassene. 85: Vedlikeholde avtalene, hvordan vil du gjøre det? Annine: Dette jeg har er kun ideer, så ikke sikkert alle blir opprettet. Får se hva man får tid til. Først og fremst DnB og Canal Digital 145: Undergruppene lager egne samarbeidsavtaler? Annine: Det må vi samarbeide om. Marked: Silje Marie Straume Silje 1.året IM, 21 år i april. Jobbet etter VGS. Søkte MA fordi jeg kjedet meg litt i fjor, så jeg ønsker å utnytte tiden min litt bedre. Man må være utadvendt, distribuere tiden selv dette appellerte til meg. Jeg tar ikke et nei for et nei. Jeg går etter det jeg vil ha. God til å overtale folk. Men er også flink til å høre på hva andre har og si også. Snakker fort og mye. Jeg har ikke sittet i et verv tidligere, men en gang må være den første. Stå her å selge seg selv, må vise hva jeg er god for. Dette er noe jeg har lyst til å prøve. Jeg har arrangert bursdagsfester tidligere. Og kjenner noen i restaurantbransjen. Tannlegeavtale ønsker jeg å få til med gode rabatter. Jeg vil få flere restaurantavtaler. Ikke bare festlige avtaler, men også noen seriøse. Metro er en god avtale, jeg vil høre med studentene om hva de ønsker. Ha en god kommunikasjon med studentene og inkludere dem som at jeg får til de avtalene de ønsker. Jeg tør å gå for det jeg vil, og gir meg ikke, jeg vil undersøke så mange forslag som mulig. 75: Flink til å overtale folk, rett fremgangsmåte? Silje: Nei, ikke overtale dem til noe de ikke ønsker. 54: SIB Har gratis tannlegehelse, hva tenker du om det? Silje: Ikke satt meg så mye inn i det, men det høres jo utrolig bra ut. 1: Hvordan fungerer du i team? Silje: Ble valgt som tillitsvalgt i jobb da jeg var 18 år, tilbakemeldingene derfra var at jeg fungerte godt i team. 145: Undergruppene lager sine egne avtaler, hva synes du om det? Silje; Støtte dem så godt jeg kan. Men det skal være en fordel for hele studentmassen. 66: Hva slags argumenter bruker du for å lage avtaler? Silje: Stor skole og stor studentmasse, fordel for bedrifter å samarbeide med oss. 16: kommunisere med studentene bortsett fra bloggen? Silje: Bruke Facebook og selvfølgelig bloggen, få tilbakemeldinger der. Nummer 21 ønsker å benke. Marked: Eirin Lindtvedt Ønsker å benke som MA fordi jeg angret etter søknadsfristen var gått ut. Jeg har utrolig mye tid til dette. Håper dere tar meg godt i mot. Da jeg begynte i fjor høst hadde jeg veldig lyst til å engasjere meg. Jeg søkte på det meste som gikk an å søke på. Endte opp som idrettsansvarlig og som tillitsvalgt. Som person er jeg ærlig og åpen, som jobber fokusert og målrettet. Jobber godt sammen med andre. Jeg har lært i år hvordan jeg skal nå mål. Vi holder på å starte et idrettslag og her har jeg lært hvordan jeg skal nå ut og kommunisere med mange mennesker samtidig. 15

16 Som MA ønsker jeg å videreutvikle og holde på de avtalene vi har. Samtidig som jeg ønsker å lage nye avtaler. Gjennom arrangere idrettsdagen har jeg fått erfaring i å skaffe sponsorer. Jeg er ikke redd for å snakke foran andre. Klar for å gjøre dette til et godt år for studentene på BI. 1: Hvilke hovedavtaler synes du er viktigst? Eirin: Metro- avtalen synes jeg er best. Brenner også for SiB som en totalpakke. Vi har mye på gang i forhold til idrettsdagen, så der kan jeg få noen gode avtaler. 5: Delvis søkte fordi du fant ut at du ikke var klassekontakt neste år? Eirin: Misforståelse, jeg brenner virkelig for det. Hadde ikke vært noe problem å kombinere begge deler, men det slipper jeg nå. Jeg må fokusere på å nå et mål av gangen, og ikke ha for mange baller i luften. 6: Hvorfor søkte du akkurat MA? Eirin: Jeg vil oppnå best mulig samarbeidsavtaler. Har gitt mersmak etter at jeg har jobbet med idrettsdagen. Innstilling: Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på kandidatens klare visjon om hvordan hun kan forbedre student tilbudet. Kandidaten viser også gode samarbeids og leder egenskaper, som vil være nyttig som leder for ett markedsutvalg. Hun viser stor arbeidskapasitet og engasjement for vervet. Valgkomiteen har valgt å innstille Ann- Ina Olsen som ny markedsansvarlig ved BIS Bergen 2012/2013. Stemmeopptelling: Margrethe Lunde 43 Ann- Ina Olsen 50 Silje Marie Straume 21 Eirin Lindtvedt 23 Blank 4 Ikke absolutt flertall, omvalg (138 stemmeberettigede) Stemmeopptelling 2: Margrethe Lunde 53 Ann- Ina Olsen 68 Eirin Lindtvedt 17 Blank 0 Ikke absolutt flertall, omvalg (135 stemmeberettigede) Stemmeopptelling 3: Margrethe Lunde 57 Ann- Ina Olsen 78 Blank 2 Leder NU: Henrik Tønnessen Henrik, 21 år fra Sandnes. Gått på folkehøyskole i Finnmark. Gått et år på BI Stavanger og begynte her i fjor høst. Jobber som selger i NetCom på fritiden min. Næringslivsdagen ved BI Bergen vil jeg ta med inn i NU- vervet. Her lærte jeg mye om avtaler. Det ligger utrolig mye bak en avtale. Snakket med mange store folk i næringslivet i Bergen, stort nettverk. Det er masse potensiale i studentmassen her. Jeg ønsker å rette dette mot næringslivet i Bergen. Du ser det på NLD og leders dag hvor mye engasjement og faglig kunnskap som er blant studentene. Jeg ønsker vi skal være enda mer synlige for næringslivet. Bygge en sterkere merkevare. Fortsette den gode trenden og bygge videre på det. Jeg har utrolig lyst til dette. Ta på meg ansvaret å selge dere studentene ut til næringslivet. Jo mer næringslivet vet om oss, jo enklere blir det for oss å selge oss inn. Jeg har lært mye etter å sittet i NLD. Mitt mål er kontinuitet mellom styret, NU, NLD og undergruppene, jeg vil 16

17 samle dette. Mitt mål er at den dagen vi søker jobb og han/hun ser at vi har gått på BI Bergen, så skal denne personen med en gang bli interessert. 1: Hovedsamarbeidsavtaler? Henrik: Bemanningsselskaper som for eksempel Adecco, tror begge parter kan få masse ut av det. DnB er også en god mulighet. 3: Hvordan er du i forhandlinger? Henrik: Mitt mål er at begge parter skal være fornøyd med avtalen som er inngått. 145: Hvorfor er du en god leder? Henrik: Vet ikke så mye om markedsføring, så jeg vil lytte til de jeg sitter i styret med. La folk få si sitt og føle at de blir hørt. 21: Bedriftspresentasjoner, tjene penger på det? Henrik: Vanskelig i startfasen, så da må jeg selge oss sånn at bedrifter ønsker å bruke penger på oss. 104: Viktigste salgsargument i NLD? Henrik: Fagsterk gjeng med studenter. Vi er flinke folk med mange forskjellige faglige egenskaper. 100: Overtale bedrifter når vi ikke har masterstudenter? Henrik: Det ser jeg på som en utfordring. Ernst&Young var her under NLD, bygge videre på det. Leder NU: Espen Fimland Espen, fra Bergen, 22 år gammel. 2.klasse markedskommunikasjon. Tidligere jobbet nesten 4år i DollyDimples. Var daglig leder der i 2 måneder. På VGS var jeg engasjert, var tillitsvalgt de 2 første årene, og elevrådsleder siste året. Første året var jeg ikke engasjert i det hele tatt, men nå har jeg vært i NLD og vært tillitsvalgt her også. Har booket bedrifter til NLD og det var interessant og morsomt. Jeg har fått god innsikt i hvordan BIS jobber. Jeg ønsker å fortsette i Stig sine fotspor, og videreutvikle det. Vi skal lære av de andre høyskolene. Jeg brenner for dette. Jeg ønsker å ha mer ansvar og mener selv jeg kan gjøre en god jobb. Jeg vil bygge en bro mellom BIS, studentene og næringslivet. Jeg ønsker å gjøre næringslivet bevisst på hvor fantastiske dere studenter er. Tilslutt vil jeg bare takke for meg. 145: Oppfølging etter NLD av bedrifter? Espen: Den har vært bra, vi har snakket med dem, og de synes det har gått bra. 1: Hovedsamarbeidsavtaler? Espen: Vanskelig å svare på, men DnB er interessant. TV2 er også aktuelle. 104: Hvilke utfordringer ser du i forbindelse med MAF av BI studentene? Espen: Vi får ufortjent mye dårlig PR. 145: Fungere som leder? Espen: Flink til å delegere oppgaver og sørge for at folk gjør jobben sin. Jeg er flink til å gi ros. 17

18 3: Hvordan variere bedriftspresentasjoner? Espen: I forhold til NLD var det et stort mangfold av bedrifter der, ikke bare ØkAd- bedrifter. 46: Interesse av å samarbeide med MU? Espen: Selvfølgelig ønsker jeg det. Man må dra nytte av de kontaktene man har. 37: Bedrifter markedsfører sine produkter, hvordan vil du gjøre oss mer attraktive som arbeidskraft? Espen: Vanskelig å svare på Nummer 75 ønsker å benke Leder NU: Arman Odden Kommer fra Lier, går 1.året Finans. Hvorfor ikke prøve et tillitsverv? Jeg har veldig mange ambisjoner om å gjøre BI til en god merkevare. Jeg vil videreformidle det dere ønsker ut mot bedriftene. Bedrifter som DnB og andre bemanningsbyråer. Kvalifikasjoner: jeg har jobbet i en salgsbedrift. Utnytte NU i forhold til mine kommunikasjonskunnskaper. Et spontant valg å benke nå, men dette er et verv jeg kunne følt meg litt fresh i. Å få en sjanse hadde vært tilfredsstillende. 145: Hadde du tenkt på å søke NU i forkant av GF? Arman: Ikke planlagt i det hele tatt. 1: Ikke en tanke å søke i NU- styret først? Arman: Vet ikke, det er litt forskjellig synspunkter på det. Det krever ikke 100 års erfaring for å komme inn i et studentstyre. Vi har mye å tilby næringslivet. Vi har ikke varemerket NHH har, og det ønsker jeg å bygge mer videre på. Jeg vil gjøre studentene mer innstilt på et bedre studentsamfunn. 5: Ledertype? Arman: Liker å få tilbakemelding på det jeg gjør. Jobbet som leder tidligere. Jeg kan bidra med team- building derfra og inn i dette vervet her. 145: Har du noen tilknytning til NU? Arman: Nei, ikke annet enn at NU kan bidra til å gi oss innblikk i hva næringslivet gjør. Jeg har nettverk jeg kan bruke. 104: Ny struktur, hvordan ser du inntektsfordelingen? Arman: Jobber for BIS og BI, vi kommer til å sanke bedriftskontakter. Går ikke inn på de økonomiske aspektene for det vet jeg ikke så mye om. Innstilling: Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på kandidatens evnen til å videreføre vervets arbeidsområde. Kandidaten viser klare visjoner om hva han vil utrette gjennom vervet. Han viser stort engasjement for BIS og alle de undergrupper og utvalg vervet berører. I tillegg til dette viser kandidaten gode lederegenskaper som er essensielt med tanke på vervets arbeidsoppgaver. Valgkomiteen har valgt å innstille Henrik Tønnessen som ny NU- leder ved BIS Bergen 2012/2013. Stemmeopptelling: Henrik Tønnessen 112 Espen Fimland 22 Arman Odden 4 Blank 3 18

19 Sosialt ansvarlig: Kristoffer Oslen Kristoffer, 21 år, 2.året økonomi. Kommer fra Moss. Moss gourmethovedstad i Norge med Pølse i Vaffel. Eivind Hellstrøm fra Moss. Mitt øye for arrangement startet da jeg ble valgt som festsjef for Mosse- russen. Jeg satte opp en plan for når jeg skulle ha ting ferdig. Her kom jeg i kontakt med et eventbyrå, som jeg fortsatt har kontakt med. Jeg kom i avisen etter dette, står: festene skal huskes år frem i tid, har han sagt. Jeg har vært i militæret. I åpr har jeg sittet i sosialt utvalget og tidligere i komiteen for VL. Jeg har lyst til å ha flere engasjerte, jeg ønsker det skal fungere optimalt. Det er viktig for at BIS skal bli best. Jeg er keen på flere arrangementer som leders dag. Takk for meg. 1: Følge opp undergruppene på skolen? Kristoffer: kommer til å bruke mye tid på dette her. Veldig fokusert på å følge opp undergruppene. 4: Videreføre arrangementene eller lage nye? Kristoffer: malen fra i år har vært bra, så den vil jeg følge videre. Har lyst til å starte en standup gruppe, som kan ha show flere kvelder på BI. 3: Noe du vil gjøre annerledes? Kristoffer: Vil planlegge litt mer, og ikke så mye stress med planlegging dagen rett før. 138: Gjøre endringer i sosialt utvalget? Kristoffer: Definere rollene mer i utvalget, sånn at det blir mer struktur på det. 8: Oppfølge undergruppene selv, hvordan får du tid? Kristoffer: Min hverdag hvor jeg har fri mandag og onsdag, sover jeg for det meste nå, så jeg vil ha mer å gjøre. Så det har jeg tid til. 5: Ikke noen engasjementansvarlig, hvordan engasjere studentene? Kristoffer: Være mer synlig, både i forelesninger og også generelt på skolen. Innstilling: Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på kandidatens forståelse av vervet. Kandidaten har også en klar visjon for vervets muligheter ved gjennomføring av faglige arrangement. Han viser stor samarbeidsevne noe som vil være nyttig ved gjennomføring av kro drift og mot styret. Valgkomiteen har valgt å innstille Christoffer Olsen som ny sosialtansvarlig ved BIS Bergen 2012/2013. Stemmeopptelling: Kristoffer Olsen 137 Blank 4 Kommunikasjonsansvarlig: Sigmund Malkenes Sigmund, 1.året IM. Erfaringer fra markedsansvarlig i ungdomsbedrift. Laget fester for 10.klasser, og måtte promotere dem. Gode kommunikasjonskunnskaper. Begynte på Kingston Business School i London og studerte kommunikasjon der, og det gav mersmak. Mathias har gjort en god jobb, klapp for det! Jeg ser forbedringspotensialet i DOXA, få mer trøkk i den. Også student- TV hadde vært kult. Det overordnede målet er at dere studenter kan ha fri tilgang på informasjon dere lurer på. 6: Hvordan er tidsbruken din neste år? Sigmund: Først og fremst skole, og masse fritid! 19

20 129: Prioritere dette vervet? Sigmund: Jeg har masse tid og kommer til å bruke tiden min på vervet i styret. 139: Hvordan utvikle DOXA? Sigmund: Absolutt dra fordel av å se på andre studentaviser. Bruker den som kommunikasjonskanal og også skrive mer seriøse artikler. 145: Kjempefint at du tenker utvikling. Hvordan bygge opp styret rundt DOXA? Sigmund: Finne en redaktør med de samme ambisjonene og et styre som kan hjelpe redaktøren med å fylle avisen med seriøse og morsomme saker. 1: Dine tekniske ferdigheter? Sigmund: Ikke så alt for store, men det kan den grafiske designeren ta ansvar for. 6: Forholde deg til administrasjonen? Sigmund: Styret er her for studentene, og det vil jeg også være. Innstilling: Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på kandidatens evne til å forstå hvilke utforidringer vervet byr på og hvilke oppgaver som må utføres for å nå studentene. Kandidaten har god kunnskap og erfaring gjennom tidligere skolegang, og kan med dette bidra til ett positivt løft i kommunikasjonen til BIS. Valgkomiteen har valgt å innstille Sigmund Malkenes som ny kommunikasjonsansvarlig ved BIS Bergen 2012/2013. Stemmeopptelling: Sigmund Malkenes 136 Blank 5 Valgkomiteen: Trine Elise Vestvik 21 år fra Haugesund, liker å være i aktivitet. Nå er det på tide å begynne å engasjere seg litt. VK virker utrolig spennende. Jeg ønsker å bli kjent med mange nye mennesker og få erfaring som jeg kan ta med meg videre. Jeg har hatt flere forskjellige deltidsjobber i løpet av livet og er dermed flink til å tilpasse meg mange ulike mennesker. På VGS gikk jeg medie- og kommunikasjonslinjen. Der lærte jeg promotering som er viktig i VK. DIKT. 1: Hvordan fylle salen på generalforsamlingen? Trine: Være synlig å få folk til å skjønne at de må komme. Være enda flinkere til promotering. 21: Det virker som om du brenner for dette, er du objektiv? Trine: Ja, jeg klarer å legge det personlige til side. Man må klare å stille seg selv inhabil dersom man må. 104: Siden du ønsker å engasjere deg, hvorfor VK? Trine: Virker spennende, du får kontakt med folk innad i styret og ellers på skolen. 145: Hva synes du om at valget skal være hemmelig? Trine: Veldig lett for at de som allerede er engasjerte blir gjenvalgt og det er mer fair dersom det er hemmelig. 8: Hvilke kanaler vil du bruke for å markedsføre GF og vervene? 20

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013

Generalforsamling. Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013 Dato: Sted: Tid: 14. Mars Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 29.09.15 REFERAT. Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 1 REFERAT Styremøte 29. September 2015 BI Bergen 2 Sted: Kontoret Tid: 17.00 Ikke til stedet: KA, NA, PA Sak 192 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Referat styremøte 12.09.12 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen 12.09.12

Referat styremøte 12.09.12 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen 12.09.12 SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 12.09.12 Sted: BI Bergen, Marineholmen AV 7 Tid: 1700 Ikke til stede: Henrik Hernes (Fagansvarlig) Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse Forslag til vedtak: Godkjenner

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, KVK x2, NA, IA, VK (Jarle & Ida), MA, FA, leder StartBI, SA SAK x99-12 Til Behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 27.01.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web.

Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2, VK, VK2 og Web. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 05.08.2011 Sted: SBIO-hytta, Norge Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, ØA, KA, MA, SP, PK, Fag, KVK, KVK2,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15

Generalforsamling. Høst 2012. Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 Generalforsamling Høst 2012 Dato: 17. oktober Sted: Aud 3 Tid: 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08.09.15 REFERAT. Styremøte 8. September 2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 8. September 2015 BI Bergen Sted: Klasserom 1 Tid: 17.00 Ikke til stedet: FA, PA Sak 162 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 21-10-2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 21.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

SØK BIS 2013/2014. Send søknad + CV til kvk.bergen@bis.no. Søknadsfrist 19. februar (23:59)

SØK BIS 2013/2014. Send søknad + CV til kvk.bergen@bis.no. Søknadsfrist 19. februar (23:59) SØK BIS 2013/2014 Send søknad + CV til kvk.bergen@bis.no Søknadsfrist 19. februar (23:59) Generalforsamling 14. mars! Generalforsamling er BIS sitt høyeste organ, og blir arrangert to ganger i året. Den

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer