Generalforsamling Referat. Vår 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling Referat. Vår 2012"

Transkript

1 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1

2 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Tom Kevin Haaland er Ordstyrer. Eva Wefre er referent. Per Kverneland er bisitter. Godkjenning av tellekorps. Enstemmig vedtatt Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Høst Vedlegg nr. 6. Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Høst Enstemmig vedtatt Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 14. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker til eventuelt Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Leders statusrapport, ved Kjetil Storebø: Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg ble vist ved generalforsamlingen våren Året som har gått har vært spennende, utfordrende og ikke minst veldig lærerikt. Som leder går mine arbeidsoppgaver ut på å sikre at vi som sitter i styre utfører de oppgavene vi er satt til å gjøre. Mye av tiden går med til å støtte og motivere de andre styremedlemmene, og følge opp at de gjør jobben sin. Siden jeg har det overordnete ansvaret for aktiviteten i studentsamfunnet har jeg også fulgt opp de store prosjektgruppene. Det vil si Fadderuke, Vinterlekene og NLD. Heldigvis har samtlige prosjektgrupper hatt meget kompetente ledere og komiteer, så jobben for meg har vært enkel. Den største utfordringen med å være leder dette året er at vi har en helt ny skole, og dermed nye og ukjente utfordringer. Dette føler jeg har begynt å gå seg til, og rutinene begynner å sitte. Styret i år har hatt hovedfokus på å bygge studentsamfunnet, både gjennom mer engasjement hos studentmassen, men også gjennom investeringer og nye rutiner. Vi har også utvidet styret med ett nytt verv og lagt til rette for en sterkere satsning mot næringslivet. Siden forrige GF har BIS Bergen fått mange nye undergrupper. Dette er veldig gledelig, og viser at engasjementet på skolen er økende. Dette gjør også at enda flere interesse områder blir dekket, og vi kan med 2

3 stolthet si at BIS Bergen har noe til de fleste. I forbindelse med dette vurderer styret nå om det skal frigjøres mer midler i forbindelse med nyoppstarting av undergrupper, samt om de støtteordningene som er nå er gode nok. Dette er noe som vi i styret har på agendaen, og forhåpentligvis tas med som et satsingsområde for det kommende styret også. I løpet av året har jeg som leder deltatt på flere styringsgruppemøter der fokuset har vært strategien til BI- studentsamfunn og hva som er veien videre. Forslaget til ny strategi legges frem for Landsmøtet i april, og markerer at vi er i utvikling. I dette arbeidet har jeg som leder for Bergen lagt vekt på at de forskjellige avdelingene er ulike, og at det er viktig at hver avdeling får utvikle seg slik som det er mest hensiktsmessig, fremfor at alle følger den samme "malen". Som leder av et studentsamfunn er det mange avgjørelser som man er med på å påvirke. Mange av disse er vanskelige, og det er garantert ikke alle som er like populære. Det jeg kan si med hånden på hjertet er at vi til en hver tid har handlet ut i fra det vi mener er riktig for studentene. Det er tross alt det som er jobben vår. Et eksempel på en slik sak er SIB medlemsskap som fremdeles er et tema som vi jobber med. Dette er et tema som engasjerer mange, og derfor gjør det ekstra viktig at alle steiner snus før det blir lagt frem som en sak på GF. Vi jobber pr dags dato i sammen med administrasjonen på BI Bergen for å få belyst alle sider av saken. I tiden som kommer nå er det ekstremt mye spennende som skjer, det skal settes nye styrer i alle de store prosjektgruppene, vi skal ha overlapping med det nye styret som blir valgt, og vi har mange spennende arrangementer. Det er spesielt gledelig å se at arrangementene blir utsolgte, noe som vitner om at de arrangementene som har vært tilfredsstiller studentenes krav. Til slutt vil jeg bare takke styret for den utrolige jobben de legger ned hver eneste dag! Det er ikke alltid at dere får den creden dere fortjener, men for meg som leder er det ingen tvil om dere er hjertet i denne fantastiske organisasjonen. Godt vårsemester til alle! Med vennlig hilsen Kjetil Storebø Leder BIS Bergen 11/12 Fagansvarlig sin statusrapport, ved Tone Hestvik: Jeg vil starte med å takke for tilliten som ble vist meg ved generalforsamlingen våren Jeg hatt det helt fantastisk til nå, det har vært mange utfordringer og gleder, som har gitt ett utrolig lærerikt og spennende år. Siden forrige generalforsamling har jeg planlagt og gjennomført motivasjonskveld, hvor Marco Elsafadi og Kjetil Andre Aamodt var foredragsholdere. Oppmøte var på nesten 600, bedre enn jeg noen gang kunne håpet på. Kjempe gode foredrag, og kjekt med mange gode tilbakemeldinger. Holder allerede på å planlegge neste motivasjonskveld som kommer til å være mest sannsynlig i slutten av april. I eksamensperioden og januar var det veldig rolig, nesten litt for rolig. Det har vært litt klager rundt på de andre skolene, men kun et par her i Bergen, der ingen gikk videre. Jeg vil veldig gjerne si helt kort hva dette går ut på. Om en er missfornøyd med ett fag, enten eksamen eller gjennomføring gir en beskjed til klassekontakten, som sammen setter et par punkter på hva en er missfornøyd med. Deretter skal klagen støttes av et flertall i Bergen, for så på de andre skolene. Først da går den videre til fagansvarlig sentralt og kollegiet. Min jobb i klagegangen er mest å være en veileder for klassekontakten i prosessen, og eventuelt ta den videre til sentralt. Det er veldig viktig å gi beskjed hvis det er noe en går og holder inne på, ta gjerne kontakt med klassekontakten din om det er noe du lurer på. Minner på at all kontaktinfo ligger ute på bis.no. Førstkommende helg skal jeg på fagseminar, hvor jeg sammen de andre fagansvarlige og sentralt skal evaluere fagene fra høstens semester. Disse evalueringene som klassekontaktene gjennomfører blir tatt i betraktning når kollegiet, det øverste organet på BI, vurderer fagene og eventuelle endringer. Jeg vil og i denne sammenheng nevne at det er ikke bare gjennomføring av fag og eksamen man kan gi tilbakemeldinger på. Klassekontaktene har og jevnlig kontakt med foreleserne, om hvordan en kan gjøre forelesningene enda bedre og interessante for oss studenter. De er alltid mottaklige for tilbakemeldinger, så jeg oppfordrer til mer aktiv bruk av klassekontaktene her og. 3

4 Jeg vil gjerne avslutte med å takke alle klassekontaktene for en fantastisk innsats dette året. Dere er utrolig viktige for å få til forbedringer og tilbakemeldinger på skolen! En utrolig flott gjeng, jeg gleder meg til de siste månedene med samarbeid:) Jeg vil og takke BIS styret for ett flott år, dere er utrolig dyktige! Jeg er utrolig glad jeg fikk muligheten til å bli kjent med dere. Tusen takk for alt. Med det vil jeg takke for meg, og ønske neste års fagansvarlig, og resten av styret lykke til! :) Med vennlig hilsen Tone Hestvik Fagansvarlig BIS Bergen 2011/2012 KVK sin statusrapport, ved Marte Møller: Min oppgave som KVK er å kontrollere og overvåke alt arbeidet som styret gjør. Dette blir gjort etter retningslinjer og vedtekter som er satt av Generalforsamlingen. I tillegg skal KVK kvalitetssikre alle valgprosesser og har ansvaret for Generalforsamlingene. Hvis det er noe jeg er usikker på har jeg KVK sentral og KVK ved de andre lokalavdelingene jeg kan støtte meg på. På generalforsamlingen i høst ble André Skoog valgt inn som nytt medlem i kontroll- og vedtektskomiteen. Med en stor skole og mye aktiviteter er det mange arbeidsoppgaver, så å få et til medlem i komiteen har vært til stor hjelp. André har hatt hovedansvaret for å få inn arrangementrapporter etter de ulike arrangementene og for å lage ny stillingsinstruks til NU leder. Disse stillingsinstruksene skal bli lagt frem på årets generalforsamling. Mine arbeidsoppgaver dette året har gått mye i rutine arbeid, som å kontrollere at ting skjer innenfor ulike frister, økonomisjekk og oppfølging av de ulike vervene i forhold til stillingsinstruksen. Etter jul satte jeg også i gang en rundt med internevaluering innad i styret. Det har også vært litt generelle arbeidsoppgaver som å hjelpe andre verv og være med på å planlegge arrangementer. Kvalitetssikring av valgprosessene på skolen er også en av arbeidsoppgavene til KVK. Jeg har vært med på intervjuprosessen til ny leder fadderuke, og nå i disse dager er jeg og André med på intervjuene av kandidatene til BIS styret 2012/2013 som skal velges inn på generalforsamling. KVK sin rolle under et intervju er å sørge for at alle kandidatene som intervjues får lik behandling, altså observere valgkomiteen. Det har også vært en del arbeid frem mot denne generalforsamlingen, da det er mange frister som skal følges. Min rolle er da å kontrollere at innkallelsen og sakspapirene kommer ut i rett tid. Som jeg nevnte over har jeg også vært med på intervjuprosessen. Skoleåret 2011/2013 har hittil vært et fantastisk lærerikt og spennende år, og uten tvil mitt beste år her på BI Bergen. Som KVK har jeg lært mye om meg selv, fått mange nye erfaring og lært masse av å jobbe resten av styret. Til slutt vil jeg ønske det påtroppende styre masse lykke til. Med vennelig hilsen Marte Møller Garthus KVK BIS Bergen 2011/2012 IT og kommunikasjonsansvarlig sin statusrapport, ved Matias Klingsholm: Jeg vil begynne med å takke for den tilliten jeg ble vist under generalforsamlingen i fjor. Dette året har vært spekket med givende opplevelser, nyttige erfaringer, nye bekjentskaper, mye gøy og ikke minst spennende arbeidsoppgaver og krevende utfordringer. Kommunikasjonen på BI Bergen er utrolig viktig, derfor er det også viktig at kapasiteten til BIS vokser i takt med antall studenter og reflekterer skolebygget vi er så stolte av. Det har vært gjennomgående bra engasjement og oppmøte på arrangementer, men dette kan bli mye bedre med kommunikasjon som når flere studenter. Jeg hadde et sterkt ønske om å utvide kommunikasjonskanalene til BIS. Dette ønsket har blitt innfridd da vi, med egen infoskjerm (stor takk til Tor Ivar Våge) og toalettoppslag, har merket en stor forbedring. Infoskjermen vil bli ytterligere funksjonell da den er touchscreen- vennlig. Hjemmesiden vår, har vært en forbedring fra fjorårets, men også den vil bli erstattet med en mer profesjonell hjemmeside hvert øyeblikk (takk til Tor Ivar enda en gang). Det har blitt opprettet 58 artikler på siden hittil dette skoleåret og vi satser på både flere artikler og økt trafikk neste år! 4

5 SMS- tjenesten (studentinfo til 2223) er en av våre mest effektive kommunikasjonskanaler. Vi er nå i underkant av 1000 brukere, men med tanke på at vi er 1700 studenter har denne kanalen stort forbedringspotensialet. DOXA er kanskje den kanalen med mest potensialet. Med en god dose initiativ og innsatsvilje vil studentmagasinet vise seg å være et ekstremt verdifullt kontaktpunkt mellom studentene og BIS. Årets redaksjon har opprettholdt tradisjonen og lagt til rette for en god utvikling. Mye av tiden min har blitt brukt på diverse visuell promo for fester, eventer og undergrupper. Her har jeg vært så heldig å ha en grafisk ansvarlig på laget, stor takk til Andreas Lindbach Norland! Jeg vil samtidig takke resten av BIS- styret for et knallbra år. Jeg ønsker neste ansvarlige lykke til, vedkommende vil få et fantastisk år! Med vennlig hilsen Matias Klingsholm Kommunikasjonsanvarlig BIS Bergen 11/12 Økonomiansvarlig sin statusrapport, Kristoffer Berg Husa: Jeg vil begynne med å takke for tilliten jeg ble vist på Generalforsamlingen for ett år siden. Det har vært et krevende, utfordrende og ikke minst spennende år som økonomiansvarlig ved BIS Bergen. Min hovedoppgave har vært å følge opp økonomien og sørge for at pengene til studentene blir brukt på en mest mulig rettferdig måte. Hva rettferdighet angår er det sikkert mange ulike oppfatninger av dette, men intensjonen har hele tiden vært å bruke pengene på en måte som gavner helheten. Rent økonomisk føler jeg BIS Bergen står godt noe resultatet også viser. Vi begynte semesteret med betydelig mer penger enn hva vi har nå, dette har en åpenbar forklaring. Da vi flyttet inn på ny skole med ny kro var det også behov for vesentlig investeringer her. Både i form av lyd- og lysanlegg, men og kasseapparater etc. I tillegg til dette har vi investert en solid sum penger i kontormøblement til samtlige av BIS` kontorer. Til sammen har det blitt mange store investeringer på en gang, men tanken til det sittende styret har hele veien vært å bygge for fremtiden. Når neste styre tar over vil hvert fall litt flere brikker være på plass enn hva som var tilfellet for det nåværende styret. På grunn av de store investeringene har det og vært viktig for meg som økonomiansvarlig å drive en fornuftig, noen vil kanskje kalle det stram bruk av BIS` midler. For min del har det handlet om å finne en balansegang mellom hva vi bør og hva vi kan bruke midler på. Jeg skal ikke gå inn på en debatt hvorvidt en har lykkes på dette punktet, men det må hvert fall ikke være noen tvil om at BIS til en hver tid tenker på studentenes beste, men at vi og må ha økonomisk konsekvenser i bakhodet. Ellers må jeg si meg mektig imponert over det studentmiljø som er på BI for tiden. Det er et mangfold og engasjement blant veldig mange som hvert fall gjør meg veldig stolt. Jeg observerer og med glede at det stadig kommer nye undergrupper til. Keep up the good work, folkens! Tilslutt vil takke resten av styret for det som har vært et uforglemmelig år. Det har vært utrolig artig å bli kjent med hver og en av dere, og dere gjøre en kjempejobb alle sammen J Med Vennlig Hilsen Kristoffer Berg Husa Økonomiansvarlig BIS Bergen 11/12 Sosialt og Kulturelt ansvarlig sin statusrapport, Martin Lervik Bø Nå er det litt over et år siden jeg valgte å søke BIS Bergen. Det er uten tvil en avgjørelse jeg ikke har angret et sekund på og aldri kommer til å gjøre heller. Det å få sitte i et studentstyre gir en mulighet til å tilegne seg erfaringer som er gull verdt. Alt fra å planlegge mindre arrangementer til å ha ansvaret for store prosjekter. Dette året har jeg hatt overordnet ansvar for kroen, som nå så fint heter Rederiet og tilsetninger i regi av BIS. I år har oppmøtet fra studentene overgått all forventning og vi har fått masse gode tilbakemeldinger på de arrangementene som har vært. 5

6 Det at vi startet på ny skole gjorde at jeg måtte bruke veldig mye tid på å få kroen opp å gå før fadderuken startet. Nytt anlegg og kontrakt med Hansa for å nevne noe. Her skal også leder for kroen Thomas Skovli ha mye skryt for sin innsats. Nytt av året er sosialutvalget. Det var utrolig mange søkere og det ble tilslutt 13 engasjerte studenter som fikk nye prøve seg på et helt nytt verv. Sosialutvalget har vært utrolig flinke og jeg er superheldig som har fått jobbe med de i år. Uten de ville det ikke blitt like bra. Jeg håper å se alle i nye verv neste semester, og oppfordrer selvsagt alle til å søke på dette når sjansen byr seg etter sommeren. I år har vi arrangert fester som vi håper har falt i smak, det er ikke lett å tilfredsstille alle studentene, men vi føler vi har hatt god variasjon. Oktoberfest, Winter Wonderland og Ladies Night for å nevne noe. Nå er det vårballet 15. mars som står for tur, jeg håper alle vil være med der da revygruppen jobber hardt for å lage en humoristisk og god revy. Det vil også bli delt ut årets mest engasjerte student - priser. Jeg kan garantere for at du vil trekke på smilebåndet opp til flere ganger denne kvelden. Dette blir på mange måter en liten avslutning før påskeharen krever vår oppmerksomhet denne våren. Vi skal også ha idrettsdag om ikke lang tid. Her oppfordrer jeg alle til å delta, enten du vil heie eller konkurrere. Studentaksjonen står også for tur og her har du muligheten til å være med å støtte andre som ikke har det like godt som oss. Jeg vil med dette benytte anledningen til å takke for det siste og beste året på BI Bergen. Det har vært en ære og fornøyelse å sitte i dette styret. Jeg har lært vanvittig mye på dette året, men vil likevel som det aller mest verdifulle trekke frem det sosiale jeg har hatt ut av dette. Jeg har møtt vanvittig mange nye og bra mennesker, som jeg garantert kommer til å holde kontakten med i fremtiden. Det er med tungt hjerte jeg forlater dere alle sammen til fordel for Singapore til høsten, all good things must come to an end, som de sier. Mvh Martin Lervik Bø Sosialt og Kulturelt Ansvarlig BIS Bergen Markedsansvarlig sin statusrapport, ved Yngve Haaland: Først og fremst vil jeg takke for tilliten jeg fikk på fjorårets generalforsamling. Som markedsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for all kommunikasjon ut til næringslivet for BIS Bergen. De største oppgavene mine er å sikre økonomien til BIS, og ikke minst skaffe gunstige rabattavtaler og lignende til studentene. Den største endringen fra i fjor, er at vi på markedsdelen har delt arbeidet i to sammen mellom Næringslivsutvalget (NU) og Markedsutvalget. Næringslivsutvalget har all fokus på å få inn bedrifter på stands på skolen og arrangere bedriftspresentasjoner. Fra og med på denne general forsamlingen, vil leder for NU bli valgt inn i BIS styret, og dermed få en mye mer sentral stilling. Dette vil hjelpe til med å fordele ansvaret på en god måte i det kommende året. Markedsutvalget har da det motsatte, selve arbeidet med å få på plass fordelsavtaler og sikre økonomien til BIS Bergen. Markedsutvalget ble satt i høst, og består av Aurora Hatlestad, Ann- Ina Olsen og Kim Andre Syvertsen. De skal i sitt arbeid bistå markedsansvarlig med å skaffe avtaler og generelt markedsarbeid. Utvalget har gjort en formidabel jobb siden de ble satt og har utrettet mange avtaler på denne tiden. I løpet av året har vi arrangert 2 Markedskvelder. Dette har vært 2 arrangementer som er til for å promotere hvilke avtaler vi har å tilby studentene, samt gi våre samarbeidspartnere en mulighet til å eksponere seg på skolen. Arrangementene ble gjennomført henholdsvis den 19. Oktober 2011 og 16. februar Gjennomføringen av arrangementene har gått veldig bra og vi sitter igjen med mye erfaring for å klare å gjennomføre disse arrangementene enda bedre neste år. Som jeg forklarte under generalforsamlingen ved forrige valg, ønsket jeg å gå inn og reforhandle de avtalene som allerede var utarbeidet, jeg ønsket å få opprettet en treningsavtale og jeg ønsket å få gjennomført en spørreundersøkelse som viste hva studentene på BI ønsket ut av fordelsavtaler. Det jeg har fokusert på var å finne ny og kreative avtaler som studentene hadde lyst til å bruke og i tillegg reforhandle de eksisterende slik at de ble enda mer attraktive. I løpet av året så har det dukket opp flere nye avtaler og jeg har sammen med Markedsutvalget gjennomført fanesakene jeg ønsket. Vi har fått på plass en meget attraktiv avtale i samarbeid med itrain og vi har fått 6

7 kartlagt en stor del av studentene via undersøkelser og har dermed fått et overblikk over hva som er ønsket. Resultatene av dette vil være til stor hjelp til neste år. En stor del av tiden har gått med på å prøve å forhandle frem en hovedsamarbeidspartner. Vi har vært innpå mange aktuelle, men dessverre ikke funnet noen for dette året. Men i samarbeid med NU vil det bli fokus på å få satt en hovedsamarbeidspartner for neste skole år. Inntektene til BIS har hittil blitt sikret i form av salg av standplasser, og reklame på infoskjermene på skolen, samt mangfoldet av avtaler inngått allerede. Men pga. manglene tilgang på infoskjermer på den nye skolen, har promotering av samarbeidspartnere og avtaler til tider vært ganske vanskelig. Avtaler 2011/2012 Metro: Avtalen med Metro er ingen ny avtale, men en samarbeidspartner som BIS har hatt i flere år. Avtalen går på fri adgang hver dag (med unntak av lørdag etter 00:30, og ved spesielle arr. der eksterne artister hentes inn.), gode priser, gratis utleie til BI studenter, egen kø og god støtte til arrangementer som Vinterlekene, Markedskveld osv. Sumo: Nytt i år for Sumo avtalen, er at vi får 15 % på mat mellom kl , og at det er en egen BI lunch til en god pris daglig. Soho: Nytt konsept for BI studenter på torsdager. Rimelige priser i baren fra 23-01, men også rimelig etter kl Fortrinnsrett i køen og fri inngang. Her er det også 10 % på SoHo Take Away på dagen. Itrain: Ny avtale for året. Hadde svært gode priser ved starten av semesteret for BI Studentene, 99,- per mnd. Etter reforhandling til jul så inngitt vi avtale om å heller ta semesterbetaling. Da hadde studentene mulighet for å kjøpe medlemskap for 6 måneder for 1.100,- Av de kunne en få refundert 300,- av BIS via helserefusjon. I tillegg er det mulighet for å kjøpe klippekort på personlig trener ,- for 10 timer. En del av avtalen er at studentene også har mulighet for å kunne kjøpe månedsabonnement etter at verdien av semesterbetaling frafaller. E.T Hårstudio: 30% på all behandling. Molvik: Gir rabatt på Bacheloroppgaver. 1,15kr pr side+ oppstart 190 kr. Glanset/ikke glanset har samme pris Tannklinikken 5-3: Som BI- student får du: - Første gangs kliniske undersøkelse og røntgen for kr. 290,- - Rabatt på de vanligste behandlingsformer - Blekeskinne og blekegel for kr 750,- /kjeve Sixt: Gode priser på leie av bil og fri kilometer ved leie, spesielt i weekends. Kontakt Frydenbø bilutleie for konkret tilbud Deli de Luca: Mange gode priser kun for BI studenter. Informasjon av de spesifikke tilbudene finner du på BIS.no Det er mange flere avtaler på gang, men pga. ikke signerte avtaler, vil vi heller komme nærmere tilbake til dette når det er sikkert. Med vennlig hilsen Yngve Haaland Markedsansvarlig BIS Bergen 11/12 Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Vedlegg nr. 1. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskaper for høsten Kristoffer Berg Husa (ØA) er syk, Kjetil Storebø (leder) tar den økonomiske gjennomgangen. 7

8 Leder: Tar de postene som virker litt usikre. Kjøpt treningsutstyr til lacrosselaget. Diverse inntekter er penger vi har fått refundert av Sentralstyret til ting som vi har lagt ut for. Det er ikke enighet mellom kostnadene og inntektene til Rederiet, men det kommer av at varelageret har en verdi på kroner. Profilering av BIS er gensere, promotering og sms. 104: Høstens GF ble det vedtatt et budsjett på på temakveld, i regnskapet står det at det har kostet , hva er grunnen? Leder: Vi har fått tildelt LNU- midler, og vi har tatt penger fra vårens temakveld sånn at ikke den blir like dyr. 145: Hvordan vil den nye strategien påvirke økonomien? Leder: Historisk sett skal vi være aktivitetsmaksimerende, for å få til mest mulig for dere studenter. Strategien forandrer litt, sånn at vi kan begynne å bygge opp litt egenkapital på LA. Vi har gjort mange investeringer på ting som de fremtidige styrene får bruk for, som for eksempel informasjonsskjermer. Leder: Totale investeringer blir balanseført. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for høsten Enstemmig vedtatt Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for vår og høst 2012 Vedlegg nr. 2. Leder: Lite å si på budsjettet, vi har tatt utgangspunkt i tidligere tall. Vi har økt helserefusjoner og treningsrefusjoner. Vedlikehold er justert ned, da vi ikke ser det store behovet lengre. LEF er også justert på. 21: Idrettslaget BISSI, vil det bli støttet av BIS med midler? Noen post som er satt av til dette? Leder: Denne biten er under utvikling. KA hentet inn informasjon av SIB angående en avtale. BIS gir nå kroner i sosial støtte, viser seg at dette heller vil brukes til andre ting som nytt utstyr osv. Det er en prosess vi jobber med. En undergruppe med mye aktivitet skal få mer midler enn de med lite. 21: Vi holder på med at de kan søke direkte til oss. Hvor mye kan de søke om? Leder: Vi må jo sette oss ned med ØA og diskutere dette, dette er noe som skal tas tak i. 4: Årstallene, er de korrekte? Bisitter: Ja, det er de. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for vår og høst Enstemmig vedtatt Sak 8 Behandling/ Fullmakt til det sittende styre for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv/kvk Forslagsstiller: Styret i BIS Bergen Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet Enstemmig vedtatt Sak 9 Behandling/Stillingsinstrukser for Leder NU/KVK Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK redegjør inngående for stillingsinstrukser for BIS Bergen. Vedlegg nr 3. 8

9 KVK leser den nye stillingsinstruksen 145: Vil det bli signeringsrett til NU- leder? KVK2: Det ligger en form for signeringsrett i stillingsinstruksen. 104: Kun leder og ØA som har prokurarett, får NU også dette? KVK2: NU har egen konto, går ikke under prokura retten til leder og ØA, men forvalter sin egen konto. 104: Hvordan blir fordelingen av midlene NU får inn? 145: Inntektene NLD får inn, går til NLD som arrangement, og overskuddet går til BIS for at de kan bruke det til det som gagner flest mulig studenter. 1: Signeringsrett fordi man ønsker en enklere prosess. Hensikten er at det skal stå i stillingsinstruksen. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner stillingsinstrukser for BIS Bergen. Nytt forslag til vedtak: GF godkjenner de nye stillingsinstruksene med forbehold om at styret i BIS Bergen kan omformulere ordlyden slik at det økonomiske aspektet og forholdet mellom NLD, marked og styret kommer tydeligere frem. Enstemmig vedtatt Sak 10 Behandling/Stillingsinstruks for Markedsansvarlig (MA) Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Den nye stillingsinstruksen for Næringslivsutvalget (NU). Vedlegg nr. 4. Forslag til vedtak: Godkjenner stillingsinstruksen for Markedsansvarlig. Enstemmig vedtatt Sak 11 Behandling/Stillingsinstruks for Næringslivsdagen(e) (NLD) Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Den nye Stillingsinstruksen for Næringslivsutvalget (NU). Vedlegg nr. 5. Forslag til vedtak: Godkjenner stillingsinstruksen for Næringslivsdagen(e) (NLD) Enstemmig vedtatt Sak 12 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fagansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret/KVK Bakgrunn: I sammenheng med strategiarbeidet Styringsgruppen har gjennomført kom det frem at det måtte bli gjort noen endringer i Fagansvarlig sin stillingsinstruks. Endringene består i hovedsak av å fjerne utdaterte elementer som ble gjort sammen med Fagansvarlig SS og Fagansvarlige lokalt, samt implementere deler av strategien som hører under Fag. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg nr. 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Enstemmig vedtatt Sak 13 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret v/kvk Bakgrunn: Det er i hovedsak endret et punkt i stillingsinstruksen til Økonomiansvarlig. Dette går ut på at Økonomiansvarlig skal skrive et notat med forklaringer til posteringene ved slutten av sin vervsperiode. Dette skal leveres til påtroppende Økonomiansvarlig i sammenheng med overlapping. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg nr. 7. 9

10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. Enstemmig vedtatt Leder kommer med innspill: Vi har vært effektive, skal vi ta valget først eller pizza først? 104: Tar litt tid, så da blir det ikke pizza før klokka 10. 8: Det er bestilt til mellom 6 og halv 7. Ta halvparten av valgene først. KVK: Det går fint så lenge vi får gjort ferdig alle appellene innen vært verv. Sak 14 Behandling/ valg av ledige tillitsverv/vk Forslagsstiller: Valgkomiteen Bakgrunn: Vervene blir presentert, innstilt og stemt over i følgende rekkefølge: Leder Økonomiansvarlig Markedsansvarlig NU Leder Sosialtansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Fagansvarlig Kontroll og vedtektskomiteen Valgkomiteen (VK) 2 Kandidater Forslag til vedtak: Som innstilt. Appellene: Leder: Thomas Skovli Thomas Skovli, 2.året markedsføring. Fra Rygge. Vært leder for Rederiet i år. Jobbet tett med BIS og det har vært koselig, hovedmotivasjonen til å søke vervet som leder. Jeg er en ambisiøs person. Min tanke er basert på det Kjetil har gjort, og revitalisere det. Lagt den nye strategien til grunn for min tankegang. I år har vi hatt to fantastiske arrangementer NLD og Leders dag. Jeg vil satse på at dere skal ha et godt nettverk når dere går ut herfra. Det sosiale på skolen er utrolig bra, men kan bli enda bedre. Jeg skal jobbe med at dere skal bli bedre kjent på tvers av klasser og også bli bedre kjent med næringslivet. Det er ikke tilfeldig at jeg har tatt utgangspunkt i Kjetil og resten av styret her nå. Jeg ønsker å ha fokus på undergruppene. Det er viktig at engasjementet vokser. Som student kan du masse igjen ved å engasjere deg. Jeg vil følge dere tett opp. Mine kvalifikasjoner: jobbet i forsvaret med å sende ting til Afghanistan. Jobbet tett med styret et år nå som leder for Rederiet. Ble kåret til årets mest engasjerte student. Det var gøy. Dersom dette høres bra ut, stem på meg! 145: Du har gjort en utrolig god jobb med Rederiet. Hva er det største du vil utrette som leder? Thomas: Min fanesak er Jeg er lei disse stereotypiene folk har av BI- studenter, jeg ønsker at vi skal få et enda bedre nettverk mellom oss og ut mot næringslivet. 1: Hvordan er du som leder? Thomas: Jeg har tro på å skille vennskap og jobb. Behandle medlemmene i styret som partnere og ikke venner. 129: Hvilke tiltak har du gjort på Rederiet som du er stolt over? Thomas: Jeg var helt fersk i jobben når jeg startet, og alt var helt nytt skolen, kroen, alt. Jeg startet på nytt. Fått mye hjelp blant annet sosialt utvalget. Fant gode beslutninger sammen. De skal også ha litt av æren av at det har gått så bra, det skal også Martin ha. 10

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 40. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 2-3. April 2011 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 40. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer