Blir Balkan snart med i «Europa»? side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blir Balkan snart med i «Europa»? side 6-7"

Transkript

1 Nr. 3/06 september Leder side 2: EU for 8. klasse Blir Balkan snart med i «Europa»? side 6-7 WTO i trøbbel side 5 Meir av På asfalten Etter Postens omlegging av bladportoen, er det like dyrt å senda ut eit nummer av På asfalten som eit magasin på 40 sider. Det brukar vi som påskot for å utvida sidetalet til 12 i kvart nummer. Sjølv om vi ikkje kan eller skal tevla med Standpunkt, vonar vi medlemne set pris på På asfalten som det lokale medlemsbladet og på litt meir stoff. Møtehøst Bruges Group Det er en travel høst for den som skal få med seg det neisida har å by på av møter. På asfalten gir deg oversikten. Vi håper vi ser deg utover høsten. Side 3 Vi tek sikte på å presentera ein ny nettstad i kvart nummer av På asfalten frametter. Fyrst ut er Bruges Group, som representerer den særengelske EU-motstanden. Side 12

2 Arbeidersamfunnets plass OSLO Org nr: neitileu.no/oslo Telefon: /Faks: Postgiro: Kontortider: Man. tors Ansv. red: Paul Dietrichson Red./lay-out: Kjell Sjøli Arnestad Øvrig redaksjon: Anny-Guro Bjørnstad og Shoaib Mohammad Sultan Medlemsblad for Oslo Nei til EU Redaksjonen for dette nummeret ble avsluttet 3. september 2006 Opplag: Trykk: Melsom grafisk as EU for 8. klasse I slutten av august ble noen av oss på e-post og vi alle på NtEUs nettsider gjort oppmerksom på ei lærebok i samfunnskunnskap som sprengte alle grenser for saklig framstilling av EU. Ifølge meldingen ble ingen av EUs problematiske sider tatt opp til drøfting. Den frie flyten ble omtalt i bare positive vendinger. Bønder og miljøvernere skulle være de rene bakstrevere. Sammenlikningen mellom EU og et fotballag er lett å selge til denne årsklassen. Dette går rett hjem! Personlige konflikter må legges til side, får vi høre, for å vinne kampen, likesom det enkelte land må legge til side sine særinteresser til fordel for fellesskapet (kanskje en indirekte oppfordring til Norge?). Lover og regler skulle angivelig bli til omtrent som i det enkelte land. Å overlate myndighet til Brussel er således ikke så farlig fra et demokratisk synspunkt, spesielt ikke når EUs målsetting er å skape et trygt, stabilt og demokratisk Europa. Mange problematiske sider ved EU utelates og gir et dårlig grunnlag for å forstå hvorfor det har foregått, og foregår, en EU-debatt i Norge. Så langt meldingen på nettet, LEDERENS SPALTE: PAUL DIETRICHSON som er gjengivelse av et brev til Cappelen forlag. Boka det gjelder er Monitor 1, samfunnskunnskap for 8. klasse. I det offentlige ordskiftet, i de store tunge, verdiladete sakene, er det viktig å etterstrebe en nyansert og balansert offentlig debatt. I EU-saken, som er åpen (fordi vi ikke er medlem), og som kanskje nok en gang skal opp til folkeavstemning, er det særdeles viktig at det ikke sniker seg inn holdninger basert på et feilaktig bilde av virkeligheten. Målgruppen for denne læreboka, 14-åringer, er særdeles mottakelige for sosiale budskap. Lærebøker i denne årsklassen har en helt annen gjennomslagskraft enn den har i videregående skole, hvor elevene etter hvert har fått en del motforestillinger og kan bruke tekstene mer som et debattgrunnlag. Omtalen i brevet til Cappelen gjorde meg nysgjerrig, og jeg skaffet meg Monitor 1 for å se med egne øyne om NtEUs anmeldelse virkelig holdt stikk. Jeg fikk fort se at det stemte. Det ytre rammeverket omkring EU, selve institusjonene, er godt forklart, men hva hjelper det når det knapt antydes hvilke demokratiproblemer selve styringen av EU skaper? Boka er etter min bedømmelse i alle andre henseende et glimrende læringsverktøy, variert og med god layout og illustrasjoner. Desto verre når innholdet (om EU) ikke holder mål. Det nevnes innvendinger mot EU (det må jo vises til en balanse!), men disse drukner i en generelt positiv og problemfri framstilling, med de edle målsettingene som gjennomgangstema. Og så samler EU oss til en felles europeisk kultur. I denne sammenhengen nevnes Melodi Grand Prix.... jo mer vi vet om hverandres forskjeller, desto tydeligere blir det at vi er like. Jo da, det er mye å ta tak i, og Nei til EU, som har folkeopplysning som et sentralt arbeidsfelt, burde nok ha en jevnlig, systematisk gjennomgang av lærebøker, både i grunnskolen og videregå- ende. Det hjelper lite å vinne de store debattene og holde et høyt saklighetsnivå, hvis vi om noen år får nye velgere som har lært i skolen at EU er en progressiv, demokratisk kraft i Europa og stiller seg uforstående til alle våre saklige innvendinger. Imens kan vi kanskje oppfordre foreldrene er ute til å ta en titt i barnas samfunnslærebøker? På nettstedet monitor.cappelen.no kan du lese mer om Cappelens satsing. På asfalten tar gjerne imot innlegg og tips fra medlemmene i Oslo Nei til EU. Særlig oppfordrer vi lagene til å sende oss melding om arrangementer og møter i bydelene. Send oss stoffet på en diskett, faks eller e-post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg eller nekte å ta inn stoff som bryter med NtEUs vedtekter. Kontakt: Kjell Sjøli Arnestad, tlf eller e-post [ 2 ] [ På asfalten nr. 3/06 ]

3 De Facto om tjenestedirektivet Hva blir prisen hvem betaler er en fersk rapport fra De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Rapporten gjennomgår EUs tjenestedirektiv og analyserer hvordan direktivet vil vanskeliggjøre tiltak mot sosial dumping. Den er på 68 sider og koster kr 70 (kr 50 per stk. ved kjøp av 5 eks. eller flere). Bestilles fra Nei til EU: eller Organisasjon Er EØS-avtalen et pluss eller mest minus for Norge? Vellykket stand på Grønland TEKST: KJELL SJØLI ARNESTAD Fylkeslaget har hatt en stand på Grønland torg 2. september, og vi planlegger en til Håvard Tangen sier til På asfalten at standen ble vellykket. Det var mye folk siden dagen falt på bydelsdagene i Gamle Oslo, og Studietur til Brussel TEKST: KJELL SJØLI ARNESTAD september drar 40 ansatte og tillitsvalgte fra Nei til EU til Brussel på studietur. De skal blant annet ha møter Regjeringen presenterte fredag 16. juni stortingsmeldingen EØS pluss om Norges europapolitikk. Meldingen åpner dessverre ikke opp for den brede debatten Norge trenger om vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen, sier Nei til EU-leder Heming Olaussen. Han er likevel positiv til regjeringens intensjon om bedre å ivareta vitale norske interesser overfor EU. [...] Regjeringen varsler økt fokus på hvordan endringer i EU påvirker Norges handlingsrom i håndtering av EU/EØS-saker, men meldingen drøfter ikke betingelsene for å bruke vetoretten innenfor EØS. Dette er et omstridt og viktig tema i EØS-debatten, og det er derfor svært beklagelig at regjeringen ikke tar det opp, kritiserer Olaussen. Han viser til at regjeringen i EØS allerede neste år sannsynligvis må ta stilling til EUs kontroversielle tjenestedirektiv. Nei-lederen mener også at overvåkingsorganet ESA bør med den norske EU-delegasjonen, Landbrukets Brussel-kontor, og de skal til EU-parlamentet og møte EU-kritikerne på innsiden. Programmet er innholdsrikt, og med bare halvannen dag til settes under kritisk debatt i forbindelse med meldingen. Nei til EU vil prøve å bøte på noen av svakhetene i stortingsmeldingen, ved å lage en tilleggsmelding EØS pluss/minus fram mot høstens stortingsbehandling av EØS pluss. Nei til EUs tilleggsmelding vil spesielt drøfte ulike sider ved EØSavtalen og Schengen, slik at Stortinget kan ha et best mulig grunnlag for å debattere disse spørsmålene. Fra pressemelding fra NtEU. de aller fleste tok høflig imot materiellet vårt. Nordstrand Nei til EU stilte med tre personer, som delte ut og vervet sammen med Claus Fischer fra fylkesstyret. Det ble vervet fem til Oslo Nei til EU, og det viser at det slett ikke er umulig å drive gateaktivisme for EU-saken, selv ikke nå når EU ikke er den heteste problemstillingen i mediabildet. Vi takker Nordstrand NtEU for innsatsen. Foruten standen 16.09, skal vi også ut på gata 28. november. Selv om det ikke er noe «rundt» jubileum i år, skal vi vise at vi ikke har glemt at vi vant. disposisjon blir det mye å fordøye i «Europas hovedstad». Fra Oslo drar fylkesleder Paul Dietrichson. Han har lovet å skrive en reportasje til På asfalten. Hva skjer? for EU-motstanderen i hovedstaden Kvinner på tvers Les mer på side kl Nei til EUs kvinnekonferanse Les mer på side Globaliseringskonferansen Les mer på side kl. 18 Medlemsmøte i ONtEU Les mer til venstre \\\ MEDLEMSMØTE MED LM-SAKER Landsmøte i Nei til EU Sørmarka Se neitileu.no Vi kaller inn alle medlemmer til medlemsmøte onsdag 1. november, kl , på Nei til EU-kontoret (Arbeidersamfunnets pl. 1, inngang fra Torggt., 8. etasje). Saker: Diskusjon om landsmøtesaker og valg av delegater. Servering av kaffe, te og litt å bite i. VEL MØTT! kl ONtEUs julemarked Les mer på side 8 Informasjon om de ulike arrangementene finnes også i alltid oppdatert versjon på våre nettsider. Benytt også anledningen til å melde deg på e-postlista for å få informasjon direkte tilsendt. [ På asfalten nr. 3/06 ] [ 3 ]

4 U-rikspolitikk Noen er likere enn andre EUs utenriksministre møttes 2. september, og en av sakene var Irans atomprogram. Iran har sendt et svar på EUs bekymringer, men denne rapporten på 21 sider er holdt hemmelig, og bare Javier Solana (EUs utenriksminister, bildet), Storbritannia, Frankrike og Tyskland ( EU-3 ) har fått lov å se dokumentet. Dette irriterer de andre medlemslandene, særlig siden de inviteres til å bli enige om Iran-strategien. Finland skal holde styr på EU Finland overtok formannskapet i EU 1. juli og skal altså inneha vervet et halvt år. Når stafettpinnen skal gå fra land til land med så korte intervaller, vil hvert land umulig kunne gå særlig i dybden på de enkelte problemene. TEKST: PAUL F. DIETRICHSON [ 4 ] [ På asfalten nr. 3/06 ] En lykkelig familie? Foto: Det finske formannskapet. Men så var det heller ikke langsiktige perspektiver som preget Finlands overtakelse av formannskapet. De kom rett inn i Midtøsten-konflikten, og måtte koordinere EUs innsats i området. EU klarte omsider å stable på beina en fredsstyrke i Libanon, og det ble hausset stort opp i media. FNs generalsekretær kalte troppene ryggraden i fredsstyrken. Alle de involverte visste at det var spill for galleriet. Opprettelsen av styrken ga inntrykk av en europeisk enighet som slett ikke finnes. Finlands utenriksminister Erkki Tuomioja var opprørt. Han beskyldte sine 24 kolleger i unionen for å drive intrigespill, og at de forberedte seg til interne møter som til møter med potensielt fiendtlige land. Det ble påstått at alle dokumenter fra forhandlingene var kjent både i Washington og Tel Aviv en time senere. Opprettelsen av styrken viser hvor dårlig det står til med den felles europeiske utenrikspolitikken, flotte slagord til tross. Det diplomatiske spillet som gikk forut for opprettelsen av fredsstyrken, levner ikke de store landene i unionen mye ære, spesielt Frankrikes fram- og tilbakemanøvrer nærmet seg den rene parodi. Nå skal ikke det finske formannskapet i EU lastes for denne nesten-fadesen, de uttrykte bare sin frustrasjon over det elendige utenrikspolitiske samarbeidet. Da er snarere forholdet til Hamas noe å ta tak i for finnene. Tuomioja anser det nødvendig å ha uformelle samtaler med Hamas for å hindre en forverring på Gaza-stripen. Slike samtaler er imidlertid omstridt i EU fordi Hamas står på deres terrorliste. Saken er uløst, og vi får se i de neste ukene om det kommer til en dialog. Libanon vil nok stå i fokus i resten av Finlands formannsperiode, men andre saker står i kø: - kontrollere om kriteriene for medlemskap for Bulgaria og Romania overholdes - grunnlovsdebatten - bedre innsyn i EUs beslutningsprosedyrer - EUs konkurransedyktighet - finans- og pengepolitikken - mer miljøvennlig energiforsyning - sysselsetting Lista over saker, som er presentert i «Preliminary Agenda for Finland s Presidency of the EU», er dobbelt så lang, og er egentlig stort sett de problemene EU må hanskes med i årene framover. På hvilken måte Finland vil kunne bidra til en løsning av noen av disse problemene, er det alt for tidlig å ha noen formening om. Vi kommer gjerne tilbake med en oppsummering etter årsskiftet. Det sentrale Helsinki. Foto: Finlands statsministerkontor.

5 «A resumption of the negotiations is not with a little bit of time, or a little bit of this and a little bit of that. A resumption of the negotiations will only come in the right conditions after some political decisions have been taken. I believe this is possible. I m not sure it s going to happen, but I think we have to keep on trying, probably quietly during some time and this is what I will try to do and I hope that this time of reflection will be fruitful so that at the end of this period, refreshed, revamped, re-thought positions on the few, but very important issues which remain at stake, can be possible.» Pascal Lamy, generaldirektør i WTO, i sin rapport til WTOs hovedråd. WTO WTO i trøbbel Vi har i sommer vært gjennom en ny runde med forhandlinger om frihandel i regi av Verdens Handelsorganisasjon, WTO. Forhandlingene omfattet både jordbruk, industriprodukter, inkludert fisk (non-agricultural market access NAMA) samt visse former for tjenester, GATS. Forhandlingene strandet når i-landene ville gape over for mye. TEKST: PAUL F. DIETRICHSON Hovedfokus var nok på jordbruksforhandlingene. U-landene har lenge krevd lettere adgang for sine jordbruksprodukter i i-land. Her har landbruksinteresser i vår del av verden påpekt at dette ikke er noe som vil komme u-landenes bønder til gode, derimot vil det være et håndslag til multinasjonale matvareprodusenter som har etablert seg i u-land. For småbøndene i den fattige del av verden er eksport til i-land den rene utopi. Langt mer reelt og truende er subsidiert jordbrukseksport fra i- landene. Med statlige subsidier kan disse selges til langt under produksjonskostnad og ødelegge de lokale markedene. Det er nok å nevne sukker og bomull. Å redusere i-landenes eksportsubsidier av landbruksprodukter blir derfor mye viktigere for de brede lag av befolkningen og er et forhandlingskrav fra de fleste u-land. Mye av den samme problematikken møter vi i fiskerispørsmålet. Markedsadgang må veies mot ressursbevaring og sysselsetting. Store trålere konkurrerer med lokale fiskere om knappe ressurser. En fersk studie viser at i Ghana er landets tradisjonelle fiskere er i ferd med å miste livsgrunnlaget sitt. Her er det altså ikke bare snakk om markedsadgang satt opp mot lokale interesser i u-landene; det er selve jordas havressurser som står på spill. I overgangsperioden fra Spania og Portugal ble medlemmer av EU til de fikk adgang til europeiske fiskefarvann, kjøpte EU fiskerettigheter for enorme summer langs Afrikas vestkyst. Dette er ikke noe enkeltstående tilfelle. Så er det likevel produksjonen av ferdigvarer som på lengre sikt vil være u-landenes mulighet til økonomisk utvikling. De har mye arbeidsintensiv industri, særlig i tekstil- og klessektoren, men også på mange andre områder. Takket være lave lønninger og høy vernetoll klarer de å opprettholde virksomheten. Toll er en hindring for frihandel, og derfor er WTO ute etter å senke denne betraktelig. Størrelsen på kuttene i tollsatsene er avhengig av enighet om en formel som ikke ble ferdigbehandlet før Genève-møtet. En såkalt sveitsisk modell lå til grunn da forhandlingene startet, og den innebar at høye tollsatser (m.a.o. u-landenes) skulle kuttes mest. Noe avhengig av den endelige formelen, snakker vi om tollkutt på %. På toppen av generelle tilpasningsproblemer ville det utradere store deler av u- landenes industri. Frihandel er bra for de økonomisk sterke. Det er lett å glemme at dagens i-land bygde opp sin industri blant annet ved hjelp av høye tollmurer. Etter hvert som produksjonen og effektiviteten økte, kunne en ta opp konkurransen med utlandet, og tollsatsene ble gradvis senket. Skal u-landene ha muligheter til industriell utvikling, er de i lang tid avhengige av høye tollmurer. Med WTOs målsetting blir det en kamp mot klokka med dystre utsikter. Når det gjelder konkurranseutsetting av tjenester, GATS, er stikkordet adgang til andre lands tjenestesektorer på ren kommersiell basis, spesielt dreier det seg om å privatisere tidligere offentlige tjenester for å kunne slippe til utenlandske aktører. U-landene er igjen i skuddlinjen. I mange av disse landene har jo allerede IMF lagt et godt grunnlag ved å ha krevd privatisering av offentlige tjenester som en av motytelsene for å få lån. Norge kommer her i en dobbeltrolle. Vi har stilt mange krav om åpning av tjenestesektoren i u-land, men må samtidig finne oss i å åpne opp stadig mer av vårt eget tjenestemarked for utenlandsk konkurranse. Hele denne veldige offensiven for å liberalisere handelen over grensene dirigeres av en gruppe på i-land. Disse møttes i slutten av juni, i forkant av selve WTO-forhandlingene, for å komme til enighet om en felles forhandlingsposisjon. U-landene var satt på sidelinja. Dette er jo en fullstendig uakseptabel måte å lede Verdens Handelsorganisasjon på og bare understreker at de fattige i verden har lite å håpe på gjennom WTOsystemet. Forhandlingene i Genève gikk som en kunne frykte (eller håpe?); ikke overraskende mislyktes forsøket på å løse de enorme økonomiske og politiske motsetningene. 1. juli signaliserte generaldirektør Pascal Lamy at krisen var et faktum, og i et møte juli ble det vedtatt av WTOs hovedråd å avslutte forhandlingene. Det er riktignok hevdet av flere eksperter at det er bedre med ingen avtale enn en dårlig avtale, men det er slett ikke uproblematisk å la i-land og multinasjonale selskaper drive sitt press mot ett og ett land i den tredje verden uten noen rammeavtale. I forhandlinger om de bilaterale avtalene vet vi dessverre alt for godt hvem som trekker det lengste strå. [ På asfalten nr. 3/06 ] [ 5 ]

6 Blir Balkan snart med i «Europa»? I skrivande stund veit me enno ikkje om Romania og Bulgaria får lov til å bli med i EU frå og med neste år, men om så skjer kva med resten av Balkan? Underteikna var i mai i år på studietur i Montenegro i samband med folkerøystinga om sjølvstende frå Serbia. Som kjend vart det ja med knappast mogeleg margin til sjølvstende for Montenegro, noko som gjorde at alle dei seks delrepublikkane i det tidlegare Jugoslavia no er sjølvstendige statar. Men berre Slovenia har så langt klart å bli EU-medlem. 1. januar 2007 blir mest sannsynleg Romania og Bulgaria medlemer av EU også. Kva rolle spelar eigentleg EU på Balkan? TEKST: JAN ERIK SKRETTEBERG EU eit politisk spørsmål? Eit inntrykk ein gjerne får dersom ein reiser på Balkan eller pratar med folk som er derfrå, er at spørsmålet om EU heller enn å vera eit politisk spørsmål (slik det er i Noreg), meir er eit spørsmål om identitet og tilhøyrsle. Meiner ein at ein skal kasta av seg den gamle arven om det totalitære styresettet etter 2. verdskrigen, ja då er ein som oftast for EU. Slik var det i stor grad òg i Montenegro før folkerøystinga no i vår var ein imot Milosevic og det styresettet han representerte som president for eit Jugoslavia som berre vart utgjort av Serbia og Montenegro i tillegg til Vojvodina og Kosovo 1, då støtta ein montenegrinsk sjølvstende. Eit av argumenta for dei som var for sjølvstende, var at det då ville vera mykje lettare å bli medlem av EU. Men er nokre av landa i nærleiken av å bli EU-medlem? Det må ein svara ja på. I tillegg til at Bulgaria og Romania mest sannsynleg kjem til å markera Balkans inntog i EU 2 frå og med neste år, ligg Kroatia godt framme for å bli medlem frå 2010 dersom dei klarer å halda oppe den økonomiske utviklinga. Kjernespørsmålet for Kroatia og medlemskap i EU var viljen til å arrestera krigsforbrytarar frå krigane på nittitalet. Etter at general Ante Gotovina vart arrestert i Spania i oktober 2005, gav EU grønt ljos til å halda fram samtalane med Kroatia om medlemsskap. Opprinneleg vart dato for medlemskap i EU sett til 2008, men i ettertid har ein moderert seg og heller sagt at ein skal bli medlem seinast i Det bosniske vekestidsskriftet Dani presenterte 7. oktober 2005 framtidsutsiktene til Bosnia- Herzegovina med omsyn til medlemsskap i EU under overskrifta Kalddusj frå Brussel. Bladet meinte at EU også måtte omfatta området frå Vardar til Triglav 3, og særleg peikte ein på at den næraste EU-grannen til Hellas var Italia. Grunnen til denne kalddusjen var at EU vedgjekk at Serbia og Montenegro den gongen nok var nærare å bli EU-medlem enn det Bosnia-Herzegovina var. Det første skrittet på vegen var stabiliserings- og assosiasjonsavtalen som vart inngått med EU i oktober Grunnen for trongen til ein slik avtale, er den spesielle administrasjonen som Bosnia-Herzegovina har. Etter krigen frå 1992 til 1995 er nemleg landet gjennom Dayton-avtalen delt i ein kroatisk-muslimsk føderasjon og dei bosniske serbarane sitt område; Republika Srpska. Men som for Serbia har EU fastsett at vidare samtalar om medlemsskap er avhengig av éin ting nemleg å fanga dei to bosnisk-serbiske generalane Ratko Mladic og Radovan Karadzic, som båe er tiltalt for folkemord av krigsforbrytardomstolen i Haag. Men kvifor greier ein ikkje å gjera dette i Serbia eller i Bosnia- Herzegovina? Det er eit vanskeleg spørsmål som berre styresmaktene i dei to landa klarer svara på. Mest sannsynleg er det innanrikspolitiske omsyn og frykt som gjer at ein ikkje gjer det. Den sosialdemokratiske og EU-vennlege serbiske presidenten Zoran Djindjic lova å fanga alle krigsforbrytarar og medverka sterkt til at Slobodan Milosevic vart sendt til Haag i I det som mest sannsynleg var ein protest på det mange oppfatta som ei anti-serbisk line av forrædaren Djindjic, vart han skoten og drepen på trappa utanfor parlamentet i Beograd 12. mars Drapsmannen var Zvezdan Jovanovic, ein av Arkans 4 menn frå krigane på nittitalet. Etter dette har serbiske styresmakter vore meir passive i prosessen for å få arrestert krigsforbrytarar som framleis har ei høg stjerne mellom jamne folk. Den nasjonalistiske høgresida fossar fram på meiningsmålingane, og det blir mest sannsynleg statsministarbyte ved neste val. Kva line ein då legg seg på andsynes EU, vil berre tida visa. Kosovo, kruttønna som kan eksplodera atter ein gong Då ein starta forhandlingane om Kosovos framtidige status no i sommar, vart det sagt at serbiske styresmakter kan godtaka alt, utanom sjølvstende for Kosovo. Samstundes sa albanarane at det einaste ein ynskjer for Kosovo, er sjølvstende. Slikt sett er Kosovo ei gordisk knute som ikkje let seg hogga over med eitt hogg dersom ein skal halda den skjøre freden mellom serbarar og albanarar i Kosovo i hevd. Det vil vera slik at dersom statusen blir uendra for lenge, vil det òg bli uro og misnøye. Det EU har vitra om saka, [ 6 ] [ På asfalten nr. 3/06 ]

7 \\\ NTEUS KVINNEKONFERANSE 2006 Håndverkeren Rosenkrantz gt. 7 Lørdag 14. oktober Kl Vi ønsker velkommen til NtEUs årlige kvinnekonferanse Tema: Økonomi, velferd og arbeidsmarked - Hvilke utviklingstrekk kan vi se i de nye EU-landene? - Hva betyr tjenestedirektivet for kvinnearbeidsplassene i offentlig sektor? - Hva skjer med kvinnearbeidsplassene? - Hvilke alternative økonomiske modeller finnes? Åpning ved Queendom Innlederne: - Torstein Dahle siviløkonom ved Høgskolen i Bergen - Camilla Bakken Øvald samfunnsøkonom - Hilde Bojer professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo - Mette Henriksen Aas Fagforbundet - Marte Nilsen Attac Påmelding: innen 6. oktober Deltakeravgift: kr 200 (kr 100 for studenter og pensjonister) inkludert lunsj og middag!! Informasjon og påmelding: eller tlf er at det òg i dag er mogeleg å skapa nye statar i Europa. For å understreka dette, nytta ein Montenegro som døme. Serbiske styresmakter responderte på dette med å svara at ein ikkje er viljug til å byta Kosovo med samtalar om EU-medlemskap. For Serbia er det i ferd med å bli eit nasjonalt kompleks at dei Møte mellom serbiske styresmakter og EUtenestemenn. Foto: EU. tradisjonelt fattigare veslebrørne Bosnia-Herzegovina og Makedonia er nærare EU-medlemskap enn dei, jamvel om oppfattinga i dei to nemnde landa ikkje er slik. Det er òg eit kompleks ovanfor grannelanda Bulgaria og Romania, som snart blir teke inn i den europeiske varmen. Notar: 1 Autonome område i det tidlegare Jugoslavia, no delar av Serbia, men med stor grad av indre sjølvstyre. 2 Jamvel om Slovenia var ein del av det gamle Jugoslavia, er det vrient å finna ein definisjon av Balkan som gjer at Slovenia, med si nære tilknyting til Austerrike og den historiske arven frå Det habsburgske riket, kan reknast til Balkan, jamvel om dei talar eit slavisk språk. Litt flåsete kan ein seia at slovenarane er slavisktalande germanarar. 3 Vardar er ei elv i Makedonia, og Triglav er nokre fjelltoppar i Slovenia. Jugoslavias nasjonalsong under Tito heitte nett Od Vardara pa do Triglava ( Frå Vardar heilt til Triglav ) og symboliserte det dette landområdet hadde felles og som samla dei til ein sørslavisk stat, ikkje kva som skilte dei. 4 Serbisk krigsherre og leiar for Tigrane, dei kan henda mest kjende paramilitære serbiske styrkane i krigane på nittitalet. Heitte eigentleg Zeljko Razatovic og vart skoten og drepen på luksushotellet Intercontinental 15. januar Var gift med turbofolkartisten Ceca, Balkans kan henda mest kjende popartist. Motivet for drapet er framleis ikkje kjend, men det er spekulert i om drapsmannen, Dobrosav Gavric, ein lågareståande tenestemann i det serbiske politiet, handla på oppdrag frå Marko Milosevic, son av dåverande president Slobodan Milosevic, i det som var ein krangel om kontrollen over ruter for oljesmugling. [ På asfalten nr. 3/06 ] [ 7 ]

8 Tre eldsjelar for julemarknaden: Randi Solheim, leiar i julemarknadskomiteen Oddny Bell, tidl. leiar Karl Henrik Seemann, aktivist og leiar av valnemnda i ONtEU. Alle har òg vore eller er tillitsvalde i fylkeslaget. Foto: K.A Nilsen/KSA Eit møte i julemarknadskomiteen TEKST: RANDI KARINA SOLHEIM Tirsdag 29. august hadde komitéen sitt første møte for hausten. Frammøtet var svært godt, 9 av 11 var til stades, så her er det full innsats frå komitéen. Spørsmålet vårt er; kva med medlemene våre, støttar dei like heilhjarta opp, og kva kan vi gjere for at dei vert merksame på alle dei gode tilboda vi har, og vil dei vera med å støtte fylkeslaget på denne måten? Dessutan: Veit den store hop om julemarknaden og -at vi t.d. har mengder av gode varme sokkar slik at dei kan kjøpa julegåver til slekt og vener for å halde kulden frå føtene (og dermed resten av kroppen) i sure haust- og vinterkveldar no når straumen vert så dyr fordi det er meir å tene for leverandørane med å sende den ut av landet? - at vi har mykje anna av strikka og sydde saker - at vi har gode heimelaga brød, julekaker, saft, syltetøy og mange andre godsaker som kan kjøpast rimeleg - at vi har mengder av brukte bøker i alle kategoriar så her kan ein sikra seg ein godbit som er ute av marknaden elles - at vi har bøker av året, også med signatur frå forfattar, og u- brukte bøker frå seinare årgangar til ein rimeleg penge - at vi har kunst frå kjende kunstnarar, dette er eit område som ein vel ikkje tenkjer på i samband med julemarknad og som kanskje folk ikkje er budd på, men ha det i bakhodet - at vi har lutdraing - at vi har ein villmarksstand med flotte julegåver og naturprodukt - at vi har miniloppemarknad - at vi har kafé Alt vi sel er gåver frå medlemene, har du eit bidrag å koma med anten det er strikk, sying, snekring, baking eller andre ting, eller lyst til å vera med i arbeidet på ein eller annan måte, tek vi imot alt og alle med opne armar. Her kan du få gjort litt praktisk arbeid for den saka vi alle arbeider for. Til ettertanke kan det forteljast at i dei elleve åra julemarknaden har vore gjennomført, har det gitt ei nettoinntekt til fylkeslaget på ikkje for sterkt teke i over sju hundre tusen kroner. Vonar på stor respons, ta kontakt med Kjell Arnestad, tlf eller Kristin Thallaug tlf , mobil , e-post: \\\ OSLO NTEUS JULEMARKNAD 2006 Vi ønskjer hjarteleg velkomen til årets store julemarknad. Kom, kjøp julegåver, bøker, kaker, syltetøy, kunst og alt anna som høyrer ein julemarknad til. Møt gamle kjende og slapp av i kafeen. Og alt medan du hjelp Oslo Nei til EU med å halda aktiviteten oppe. Nordahl Bruns gt. 22 (BLS-huset, rett bak Blitz) Laurdag 2. desember Kl [ 8 ] [ På asfalten nr. 3/06 ]

9 \\\ KVINNER PÅ TVERS 2006 Lørdag 23. søndag 24. september Oslo kongressenter (Folkets hus) LØRDAG: Innsjekking, registrering, kaffe/te Åpning med kultur ved Tone Holte Med stoppeklokke inn i framtida? Konkurranseutsetting, privatisering, nedskjæringer hva gjør det med oss og hva kan vi gjøre? Du tror det ikke før du må gjøre det! Korte beskrivelser fra dagens arbeidsliv Hvor ligger ansvaret? Maktens samvittighet arbeidstakernes ansvar Halvard Vike, sosialantropolog, dr. polit. Universitetet i Oslo Lunsj Må det være slik? Kritisk lys på økonomiske sannheter Ragnhild Astad, Radikalt økonominettverk MOTSTAND!! Søkelys på eksempler og ideer Talking of power film om kvinners kamp for likeverd og velferd i Venezuela Slutt første dag. Konferansepub SØNDAG: Åpning ved Oslo og Lillestrøm danseløft Krav til en rødgrønn regjering! Sånn vil vi ha det! Framtidsvisjoner. Innspill ved Opplysningskontoret Åpen time med bl.a: Hva har skjedd når det gjelder menns vold mot kvinner? Lunsj Strategi for likelønn og økonomisk sjølstendighet Vi utfordrer regjeringspartiene. Hva skjer med prøveprosjektene for sekstimersdagen? Oppsummering og avslutning Slutt Pris: kr 400 (Inkl. lunsj, kaffe/te) Info: Britt Pedersen, eller Siri Jensen, siri-jensen.it-eksperten.no Programmet kan bli endret. Arrangører: Fagforbundet Akershus Fagforbundet Oslo Fagforbundet Private Virksomheter Familie- og likestillingspolitisk utvalg i LO Oslo/Akershus Fellesorganisasjonen (FO) - Akershus Fellesorganisasjonen (FO) - Oslo Fellesforbundet avd 850 Frisørenes fagforening Kvinnefronten Kvinnegruppa Ottar Kvinneutvalget i Nei til EU LO i Follo Nordre Aker fagforening Norsk Kabinforening Norsk Kvinnesaksforening Norsk Psykologforening Norsk Sykepleierforbund Oslo Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening Oslo Sporveiers Arbeiderforening Skolenes Landsforbund, Oslo fylkeslag Utdanningsforbundet Akershus Utdanningsforbundet Oslo \\\ GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2006 Folkets hus 19. oktober 22. oktober Globalisering og alternativer WTO og handel Krig, fred og forsoning Velferd, privatisering og fagbevegelse Miljø Kultur og aktivisme Nettsted: Her finner du hele programmet, mer informasjon og mulighet for påmelding og betaling (Visa/MasterCard) Priser: Lønnet, hele konferansen kr 350,00 Ulønnet, hele konferansen kr 200,00 Bare åpningsmøtet kr 50,00 Bare søndag kr 100,00 Lønnet, en dag kr 200,00 Ulønnet, en dag kr 100,00 Deltagere fra organisasjoner kr 600,00 [ På asfalten nr. 3/06 ] [ 9 ]

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget

Ett år med neimålinger Neisida holder forspranget standpunkt Tips: www.neitileu.no Første mai 2006: kamp mot tjenestedirektivet Fagbevegelsen og neisida sammen mot sosial dumping. Side 3, 6 og 7 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo

Detaljer

Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er!

Kan EU bli. Side 5. 1. mai parolene og EU-motstanden: side 4. Side 3. Leder side 2: er! Leder side 2: Kjære e leser! er! Nr 02/02 mai Kan EU bli miljøvennlig? Side 5 NtEU arrangerer 4. og 5. mai en stor konferanse om EUs miljøpolitikk. Les mer og meld deg på på side 5. 1. mai parolene og

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Britene krever folkeavstemning

Britene krever folkeavstemning NEI TIL EUs MEDLEMSAVIS B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo WWFs Rasmus Hansson vil ikke godta REACH Side 4-5 EØS-avtalen lager trøbbel for NRKs skoleportal Side 7 Rolf Grovens historiske

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS?

Nr. 1 2011 Årgang 16. Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Utgitt av Ungdom mot EU EØS-AVTALEN TIL SALGS? Nr. 1 2011 Årgang 16 Megafon blir utgitt av Ungdom mot EU Adresse Storgata 32, 0184 Oslo E-postadresse: umeu@umeu.no Nettadresse: www.umeu.no

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Hva er ditt alternativ?

Hva er ditt alternativ? Standpunkt 2 2012 neitileu.no dag seierstad: Hvordan kan vi hjelpe et Europa i krise? Kommentar, side 3 vikarbyrådirektiv: Ap trassar ei samla fagrørsle! Side 4 og 5 nytt, gratis vett-hefte: 25 eksempler

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Stopp unionen! ember: Fest på 30-årsdag. ember: en Side 6. Side 4-5. Leder side 2: Kampen om. Side 3. «EMU är ett t särinter för eliten»

Stopp unionen! ember: Fest på 30-årsdag. ember: en Side 6. Side 4-5. Leder side 2: Kampen om. Side 3. «EMU är ett t särinter för eliten» Nr 04/02 desember Leder side 2: Kampen om Norges es sjel København 2002 Stopp unionen! Side 4-5 7.. desember: ember: Julemarkedet edet 2002 Side 3 25. sept eptember: ember: Fest på 30-årsdag dagen en Side

Detaljer

Arbeidslinja. fordomsfull mistillit

Arbeidslinja. fordomsfull mistillit Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 7 2008 Arbeidslinja Navreformen fordomsfull mistillit «Det er en merkelig idé at de rike arbeider bedre hvis de hele tida blir rikere, mens de fattige bare arbeider bedre

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om...

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002 Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør EU?, er tilbakemeldinga eg får når eg «kvifor

Detaljer

I strid med alt demokrati

I strid med alt demokrati Lørdag 13. mars 1999 Nr. 61 Uke 10 Årgang 31 Kroner 15 A-avis www.klassekampen.no MAGASINET I Kleivas hender Per Kleiva (bildet) er ikke en kunstner som har gått stille i dørene. På 60-tallet var han en

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg Forord Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST Attac Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt også et av de mest lærerike.

Detaljer

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) ForUM for Utvikling og Miljø er et nettverk av mer enn 60 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og

Detaljer

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 LANDSMØTET: Et moderne og framtidsretta parti SIDE 4 OG 5 OLAF THOMMESSEN: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 KOSOVO: Utålmodige etter frihet SIDE 10 TERJE BREIVIK: Lokalval er ikkje ei meiningsmåling

Detaljer

Blåmandag for velferdsstaten

Blåmandag for velferdsstaten B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 7 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Borgerlig regjering: Foto: Kilian Munch/Norsk olje og gass. Foto: YAY Micro. Blåmandag for velferdsstaten

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus 1 DAGSREFERATER Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 07. 12. oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dag 1, fredag 07. Oktober 2011... 4 Dagsorden punkt 1: Åpning... 4 Minnetale

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Sosialt opprør mot systempartiene

Sosialt opprør mot systempartiene B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Europa i krise: Foto: Marcovdz/CC. Sosialt opprør mot systempartiene Ukraina: Foto: Jim Forest. Øker spenningene

Detaljer

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt

PREMISS HANDEL OG MIGRASJON HANDEL OG MIGRASJON LØSSALG KR 50, ISSN 1891 0939 N 1 2014 PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON ISSN 1891 0939 LØSSALG KR 50, PREMISS N 1 2014 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 4 HANDEL OG MIGRASJON PREMISS N 1 2014

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

Tre tunge år mot NAV

Tre tunge år mot NAV FOKUS: Arbeidsliv og fagbevegelse i Europa fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2013 Tre tunge år mot NAV Side 6, 7, 8 og 9 Tegn til oppgang i verdensøkonomien s 10 og 11 Arbeidslivets utfordringer i

Detaljer